Merkel bør ikke være Vestens leder

Af Kasper Støvring 126

At gøre Merkel til Vestens leder vil betyde en forværring af de problemer, Merkel allerede har været medskyldig i. Vi vil se en global elite uden forståelse for og bekymring for et nationalt orienteret folk. Vi vil se flere højreradikale grupperinger, en forværring af det europæiske samarbejde, et mere aggressivt Rusland, en legitimering af Erdogans regime osv. Trump er populist, og han kalder på skepsis. Men populisme er også demokratiets autentiske stemme.

 

Efter Trumps sejr anser europæiske politikere og kommentatorer og vores egen statsminister Angela Merkel for at være den rette leder af Vesten. Trump er nemlig autoritær, imens Merkel er demokrat, hedder det.

 

Merkel inkarnerer den globale elites progressive værdier: Menneskerettigheder, universalisme, rationalisme og humanisme. Det er den slags værdier, der udstyrer mennesker med fantasier om åben indvandring, opgør med nationalstater og multikulturel identitetspolitik.

 

At gøre Merkel til Vestens egentlige leder er imidlertid en rigtig dårlig ide, som jeg sagde i gårsdagens Deadline. Det vil blot uddybe polariseringen, kløften mellem elite og folk. Der findes naturligvis flere eliter og flere folk, men med elite mener jeg her den globalt indstillede elite, og med folket mener jeg det nationalt orienterede folk. Jonathan Haidt har beskrevet sondringen i denne artikel i The American Interest.

 

Jeg forstår heller ikke elite som en klassebetegnelse. Man kan være veluddannet og velhavende uden at tilhøre den globale elite. Elite er snarere et ideologisk begreb, et bestemt tankesæt man finder i brede kredse inden for medierne, universiteterne, embedsværket og det politiske system.

 

At gøre Merkel og den globale elite til Vestens ledere rummer især tre farer:

 

For det første mangler eliten forståelse for folket. De blev chokerede over Trumps sejr, ligesom de ikke forudså Brexit. Men skønt Trump er vag i sine formuleringer, og skønt man kan have sin tvivl om, hvor vidt han er den rette mand til at indløse den på papiret fornuftige politik, har han faktisk givet udtryk for sammenhængende ideer, som Joshua Mitchell skrev i Politico. Men eliten forstår dem ikke; de tager dem i hvert fald ikke alvorligt.

 

For det andet bekymrer eliten sig ikke om folket. Eliten møder folket med moralsk fordømmelse og udskamning, når folket ønsker at bevare grænserne og modsætter sig EU og andre transnationale institutioner. Eller for at tage Trumps tre markante politikområder: begrænset indvandring, hjemtagelse af arbejdspladser og opgøret med en aktivistisk udenrigspolitik.

 

For det tredje tager eliten fejl af verden og formår derfor ikke at handle kløgtigt. Det gælder især i udenrigspolitikken. Som jeg skrev i sidste uges blogindlæg, har verden ændret sig. Vesten er svækket, og andre civilisationer er blevet stærkere. Lande som Rusland og Kina revitaliserer deres egne kulturværdier, der er autokratiske og værner om den suveræne stats magtkrystal i modsætning til Vestens liberaldemokratiske værdier. At søge at universalisere Vestens værdier gennem konfrontation kan ende galt.

 

At anse Merkel for Vestens leder er et udslag af den slags selvovervurdering, der ikke blot kan ende galt, men allerede er endt galt, selv om Merkel prøver at genoprette de skader, som især hendes flygtningepolitik har anrettet. Det vidner om en meget dårlig dømmekraft.

 

Kun en gud kan redde os nu, hører man næsten eliten stønne, og om Merkel er genstand for forgudelse, skal jeg ikke kunne sige. Men for os andre minder det om følgende jødiske vittighed, Joseph Dorinson fortæller:

 

”Chaim Mintz beslutter sig en dag for at bestige Karmel-bjerget i det nordlige Israel. På vej op glider han på et af trinene og styrter 150 meter ned i afgrunden, og kun ved et mirakel får han fat i en gren. Nu hænger han så der. ”Hjælp! Hjælp! Hjælp!”, råber han. En stemme fra himlen lyder ned mod ham: ”Min søn, tror du på mig?”. ”Ja! Ja!”, svarer Chaim Mintz med en blanding af desperation og lettelse, ”JA!”. ”Stoler du på mig? Uden forbehold?”, ”Åh, ja, ja, det gør jeg.” ”Så slip grenen.” ”Hvad?”, ”Jeg sagde slip grenen.” Der bliver stille i et stykke tid. Så råber Mintz: ”Undskyld mig – men er der nogen andre deroppe, der kan hjælpe mig?”.”

 

At Merkels politik fremprovokerer kriser, er tydeligt inden for flere områder, hvor hun om ikke er direkte ansvarlig så en medvirkende katalysator. Man er i gang med at ødelægge EU ved at promovere typer som Juncker, der driver udviklingen mod Europas Forenede Stater så hurtig frem, at folket hægtes af. Brexit var bare den seneste konsekvens. Finans- og gældskrisen forstærkes ved at yde støtte til lande som Grækenland, der hverken kan eller vil reformere sit system. Man fremprovokerer et aggressivt Rusland ved at agere part i Ukraines indre anliggender (ifølge visse kommentatorer endda ved at gøre sig til part i kuppet mod den folkevalgte præsident Janukovitsj). Man giver legitimitet til en diktator som Tyrkiets Erdogan og stiller endda et EU-medlemskab i betragtning. Endelig udgør ”velkomstkulturen”, hvormed millioner af syriske flygtninge inviteres ind i Europa, en trussel mod stabiliteten i Europa. Lad mig minde om, at Frankrig stadig er i undtagelsestilsand, og der har været eksplosiv stigning i kvindeovergreb og kriminalitet generelt.

 

Flere af disse punkter kan diskuteres, men de er tilstrækkelige til at fastslå, at den utilsigtede konsekvens af Merkels politik er en destabilisering af det politiske system stort set overalt i Europa. Her skal man huske, at højrepopulisterne er reaktionsfænomener. De er de etablerede partiers, elitens, egne børn.

 

Fortsætter Merkel sin kurs, vil vi med tiden se en radikalisering af disse fænomener, en hård og antidemokratisk identitetspolitik med klangbund i etniske, hvis ikke deciderede racistiske irrationalismer langt værre end fx Front National i Frankrig, der står til at blive den næste ubehagelige overraskelse for eliten.

 

Trump er populist. Hvad er populisme? Populisme bliver næsten altid skandaliseret. Men populisme er også, hvad Christopher Lasch kaldte ”demokratiets autentiske stemme”. Det er at give en stemme til almindelige mennesker, der er hægtet af udviklingen, mennesker, som globaliseringen og indvandringen har ramt og forarmet, men det er også at give dem et håb om indflydelse. Uden populisme, der kan kanalisere frustrationer ind i demokratiet, risikerer vi at få antidemokratisk ressentiment og politikerlede over elitens teknokratiske afpolitisering af det demokratiske system.

 

Det bliver i sandhed sataniske vers, man i så fald skal lægge øre til. Og så kan man smykke sig med nok så fine ord om humanisme og menneskerettigheder, sådan som Merkel og hendes elitære adepter gør for tiden.

 

 

 

 

 

 

126 kommentarer RSS

 1. Af Thomas Kiær

  -

  “For det tredje tager eliten fejl af verden og formår derfor ikke at handle kløgtigt.”

  I så fald forekommer betegnelsen “elite” ilde anbragt.

 2. Af niels Lemche

  -

  THOMAS KIÆR, som jeg har skrevet før, hvem er elite? Hvad menes der med dette tomme ord? Hvorfor skulle nogen være medlem af eliten? Hvad kvalificerer en sådan person til atr betragte sig som medlem af eliten?

  Som i en TV-diskussion forleden, hvori og Støvring deltog: Langt mere præcis at tale om magtfuld end elite. Magtfuld er naturligvis heller ikke noget entydigt ord.

 3. Af John Laursen

  -

  Niels Westergaard d. 16/11 2016 kl. 15.45

  Det er forfærdeligt at høre at du har mistet dit undervisnings-job, fordi du i din fritid at har ytret kritik af islam. Du har været offer for et fascistisk berufsverbot.
  Det er en bekræftelse på det der længe har været kendt, nemlig at uddannelsessystemet er pilråddent.

  Undervisnings-systemets dogmatik, fra 1. klasse til universitetet med, er altovervejende doceret af venstrefløjs-ekstremister og kulturradikale. Af personer der hele livet igennem færdes i undervisnings-lokaler, personer som er vant til at slå hinanden på skuldrene og fortælle hinanden hvor strålende og enestående geniale de er. Alle andre er bare småborgerlige kældermennesker. Og du er altså blevet et offer for disse personers fascisme – forfærdeligt. Og her gik man og troede at man lever i et demokrati.

  I de seneste 40 til 50 år har uddannelsessystemet exeleret i den samme ideologiske dogmatik som er blevet presset ned over hovederne på u-modne, uvidende, u-reflekterende unge mennesker. Nemlig socialisme og kulturradikalisme.
  Uddannelsessystemet er tilsyneladende ikke et sted hvor man udvikler sig væk fra det konforme og det dogmatiske, det er åbenbart en osteklokke for de indviede med en konform, ensrettet og indforstået holdning, herunder at kollegaer, afvigere, med divergerende opfattelser, skal fyres og holdes udenfor.

 4. Af niels Lemche

  -

  JOHN LAURSEN, selv om du skulle have ret i din karakteristik af undervisningssystemet, så siger det måske mere om dig end undervisningssystemet, at du i den grad generaliserer på grundlag af en enkelt sag.

  Hvor ved du alt det fra? Har du været en del af systemet selv? Har du selv mærket forfølgelsen? Læg mærke til, at jeg ikke siger, at den ikke eksisterer. Det gør den meget vel; men jeg husker stadig en gammel ven og kollega, der om det teologiske fakultet i København kunne sige, at her er alt repræsenteret, fra Ku-Klux-Klan til Vietcong. Jeg ved ikke, om man i dag ville erstatte Vietcong med IS, men ellers er beskrivelsen af situationen overført på landets læreanstalter nok ikke helt skæv.

 5. Af Niels Larsen

  -

  @ Lemche

  Hvad nazistisk eller fascistisk er der i at ville holde sit land fri for en giftig, nedrig og satanisk ideologi som islam?

  Hvad nazistisk eller fascistisk er der i at ville holde sit land fri for en indvandring, som koster os uhyrlige summer samtidig med at vi skal affinde os med en hidtil ukendt kriminalitet?

  Hvad nazistisk eller fascistisk er der i ikke at ville underlægge sig en bagstræberisk og udemokratisk union som EU?

  Hvad nazistisk eller fascistisk er der i at kræve en objektiv presse, som ikke manipulerer?

  Hvad nazistisk eller fascistisk er der i at kræve, at virksomheder betaler skat i det land, pengene tjenes i?

  Hvad nazistisk eller fascistisk er der i at ville holde arbejdspladserne i eget land?

  Hvad nazistisk eller fascistisk er der i ikke at ville betale for andre landes børneproduktion?

  Mon ikke du skulle få en lidt anden indstilling og standse med at hyle op om noget, som vi absolut ikke repræsenterer? 🙁

 6. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Niles Larsen

  Du skriver “Den nuværende “elite”, som langt fra er nogen elite, da ingen anser den for at være det (udover den selv), skal halshugges.
  Måske ikke in reality, men bestemt i overført betydning. Den skal sættes udenfor enhver indflydelse og nye folk med helt andre værdier og ideer skal på banen”.

  Hvordan skal det foregå? Inden for det nuværende demokratis præmisser?

  Du skriver: “Humanismen skal væk – den er roden til Europas undergang”.

  Hvad betyder humanisme for dig? Er det for dig noget andet end synonym for demokrati, respekt for det enkelte individ, ytringsfrihed, ligestilling for domstolene, accept af homoseksuelles, kvinders og mennesker af en anden race/hudfarve rettigheder som ligestillede individer indenfor statsborgerskabets rammer?

  Du skriver: “Pressen skal stækkes, ment på den måde, at den skal kontrolleres for sandhedsværdi i hoved og r**. I øjeblikket lyves der for os, manipuleres og bedrages i stor stil”.

  Hvordan? Gennem censur? Et “sandhedsudvalg”?

  Du skriver: “Virksomheders mulighed for at flytte rundt på penge og jobs skal begrænses, så skatteunddragelse mindskes og arbejdskraften ikke indbyrdes konkurrerer om laveste løn”.

  Skal stavnsbåndet genindføres? Tror du virkelig at den økonomiske situation i Danmark og EU i dag er baseret på selvforsynende økonomi?
  Skal staten styrer produktionen i det enkelte land?

  Du skriver: “Og så skal konventionerne opsiges og nye, som giver europæerne fuld og hel ret til at sige nej til “flygtninge”, udarbejdes”.

  Tror du tiden kan skrues tilbage? Tror du, at pludselig er der ingen global verden mere med nyheder, internet, rejser og så videre, hvor en global virkelighed for unge i verden i dag er mere præcent end nogen sinde før?
  Hvor du bare kan sige ja til krig, men nej til de forpligter der fører med sig, når man fører krig?

 7. Af John Laursen

  -

  J. Nielsen d. 15/11 kl. 21.38

  Det interessante er de afgivne stemmer, ikke de stemmer der ikke blev afgivet, for dem ved vi ikke hvor var havnet, hvis de var blevet afgivet.
  Hvis du nu forholder dig til de afgivne stemmer og det er dem jeg forholder mig til fordi de er målbare og derfor de interessante og dem jeg skrev om.

  Af de afgivne stemmer fik Donald Trump og Hillary Clinton, hver godt og vel 47 % og andre godt og vel 6 %. Så er det at jeg siger at hvis 75 % af disse afgivne stemmer ikke var på Donald Trump, så var han ikke blevet valgt til præsident.

  Så hvis man tager de stemmeberettigede som udgangspunkt så kan man sige om både Donald Trump og Hillary Clinton at godt og vel 75 % ikke stemte på dem. Men det er dem der faktisk afgav deres stemme der relevante og interessante.

 8. Af Niels Larsen

  -

  @ Anders Kirkegaard Jakobsen

  Jeg vil foretrække, at den nuværende “elite” fjernes via demokratiet. Men jeg er ved at tvivle på, om demokratiet overhovedet virker – i den betydning, at det får lov til at fungere. Af og til kan man tvivle, når man tænker på hvor ofte politikerne forsøger at manipulere ting igennem eksempelvis i forbindelse med EU via løgne, halve sandheder og udeladelser. Man kan ganske enkelt ikke have tillid til dem.

  Humanismen er i denne forbindelse den overdrevne klyngen sig til nogle helt indlysende forældede og dybt skadelige konventioner. Vi har IKKE ansvaret for andre landes befolkningers ve og vel!

  Det har intet med race eller seksuel overbevisning at gøre i min her anvendte betydning.

  Pressen? Den skal lære at holde sig til sandheden og for journalisternes vedkommende skal de tvinges til at holde kæft (undskyld udtrykket) med deres egen mening. Den kommer ikke publikum ved. Objektivitet og neutralitet i radio og TV (Public Service-stationerne), tak!

  Virksomheder skal ikke kunne flytte over- og underskud frem og tilbage over grænserne. Pengene skal beskattes, hvor de tjenes!

  Staten skal ikke blandes ind i produktion, men virksomhedslederne skal have en helt anden, mere nationalt sindet indstilling (det kan der naturligvis ikke lovgives om; det er op til hver enkelts samvittighed, for så vidt de da har en sådan).

  Ja. Naturligvis kan tiden skrues tilbage mht. konventionerne. Det er da bare at tage en politisk beslutning om det. Og det kommer. Enten ad politikernes frivillighedens vej eller påtvunget af folkelige oprør. Vi er særdeles mange, som ganske enkelt ikke VIL betale for de uønskede sydfra.

  Jeg siger ganske enkelt nej til at føre krig med mindre det er forsvarskrig. Og jeg har ikke til hensigt at hjælpe fjenden under en sådan ved at modtage flygtninge fra ham.

 9. Af Niels Larsen

  -

  Og jeg føler mig heller ikke forpligtet til at modtage flygtninge fra muslimske lande overhovedet. Uanset deres årsag til at flygte!

 10. Af Svend Jensen

  -

  @Niels Larsen – 17. november 2016 17:18
  Verdens bedrøvelige situation kommer af den globale befolkningseksplosion. Importen af muslimer til den civiliserede del af verden har alene den effekt, at de ved migranternes flytning opståede tomrum hurtigt genbefolkes med flere muslimer. Forøget formering synes jo at være den mest karakteristiske egenskab ved de muslimske taberlande.
  At flytte millionvis af uvedkommende personer besat af en sindssyg dræberreligion til den vestlige verden, er den direkte vej til destruktion og undergang for hele kloden. På sigt vinder ingen ved den ubegrænsede migration – fremgangsmåden vil med garanti forårsage en global overlevelseskamp mellem uforenelige religiøse systemer.
  Hvorfor skulle de rige vestlige samfunds indbyggere frivilligt overlade deres surt erhvervede rigdom og civilisation til primitive ørkenstammer fra middelalderen?
  Vestens Eliter har et uafviseligt ansvar for alle fortidige, nutidige og fremtidige ulykker som følge af den bevidstløse accept af de udsigtsløse folkevandringer. På et tidspunkt må de forvente, at ansvar vil blive gjort gældende for deres menneskefjendske ugerninger.

 11. Af niels Lemche

  -

  Niels Larsen, det skal jeg sige dig: Du vil lukke munden på dem, du er uenig med, helst skære halsen over på dem (det skrivert du faktisk), men i hvert fald kastrere deres muligheder for at sige noget. Hvad betyder det: Koncentrationslejre, à la Dachau og de andre lejre, hvor nazisterne placerede dem, de ikke kunne lide og som de ikke ville give lov til at sige noget mere. Dernæst en faktisk ophævelse af ytringsfriheden, naturligvis grundlovsstridig; men jeg tror ikke, at nazisterne interesserer sig en snus for grundloven eller forestiller sig, at de skulle overholde den.

  Da det hele tiden også handlerom muslimer, så bruges muslimerne i denne debat på samme måde som jøderne — rotterne, der stormer ind over grænsen som i Der Stürmers berygtede tegning. Altså næste led, deporter dem eller måske endda: slå dem ihjel!

  Fint er det, hvad du og dine ligesindede vil, så er der åbnet for den kloak, ordentlige mennesker troede var kastet til for lidt over halvfjerds år siden.

  Da jeg som sagt bekender mig til et humanistisk og kristent livsgrundlag, så står jeg her over for det, vi benægter i forsagelsen: “Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.”

  Og jeg vil blive ved med at stå for dette, indtil en af dine lukker munden på mig med sin maskinpistol.

 12. Af Flemming Lau

  -

  Apropos!

  https://www.gatestoneinstitute.org/9311/europe-free-speech

 13. Af Flemming Lau

  -

  Apropos!

  https://www.gatestoneinstitute.org/9311/europe-free-speech

 14. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Jeg er meget enig med, hvad Niels Peter Lemche skriver denne gang på Støvrings Blog.

  Til alle jer andre:
  Arbejsløsheden er næsten halveret i Tyskland og er den laveste i over 25 år.
  Den stabile tyske økonomi klarede krisen i 2008 næsten uden negativ effekt for tysk økonomi. Dette smittede selvfølgelig af på dansk økonomi, da blandt andet næsten 50% af dansk eksport går til Tyskland.
  Danmark er dybt afhængig af tysk økonomi.
  Der er rekordlav arbejdsløshed i Danmark.

  Krigen i Syrien og kampen mod IS afføder flygtningestrømme.
  Det vidste man fra start af. Er man krigsførende nation, som Danmark er, må tage konsekvensen af dette.
  Merkel klarede håndteringen af flygtningene på en værdig og praktisk måde, der gør, at problemet for EU er blevet betydeligt mindre end ventet.
  “Wir schaffen das”, sagde Merkel om flygtningestrømmen, og det gjorde Tyskland.
  Tror I virkelig, at symbolsk grænsekontrol og et par avisannoncer i arabiske aviser har holdt flygtninge væk fra Danmark?
  Selvfølgelig ikke.

  Merkels reaktion på Trumps sejr:
  »Demokrati, frihed, respekten for loven og den menneskelige værdighed, uafhængigt af herkomst, hudfarve, religion, køn, seksuel eller politisk orientering […] På baggrund af disse værdier tilbyder jeg den kommende præsident for USA, Donald Trump, et tæt samarbejde.«
  De substantielt vigtige humanistiske værdier, som Merkel her nævner, er jo værdier som USA traditionelt har værnet om.
  Humanistiske værdier der er kernen i den vestlige verdens demokratiske selvopfattelse.
  Når man læser kommentarerne på denne blog, sætter rigtigt mange af jer spørgsmålstegn ved disse værdier.

  Er afskaffelse af demokratiet og pressefrihed de nye nationalkonservatives skjulte dagsorden?

 15. Af Flemming Lau

  -

  Vi skal leve vort liv, som vi plejer siger magthaverne ellers har terroren vundet! Politiet kan jo fx statistisk dokumentere, det ufarlige i for svage ældre at færdes ude efter Mørkets frembrud…!
  Den daglige intimidering af piger bagatelliseres med “køb løbesko”. Og efter Køln lød det, “Nu må i piger altså lære at holde afstand!” Folks bekymring over placeringen af asyllejre, “Jamen det står da enhver frit for, at rejse! Vi lever i et frit land!” Børne asylafd så farligt som som et bandefængsel! Die Welt reporterede at folk med air xenophobic views på sociale medier risikerede retten til at se deres egne børn!

  I Holland fik 20 opponenter mod placeringen af et asylcenter besøg af politiet. En blev opsøgt på sit arbejde og fik at vide at han tweetede Too much, and he should watch his tone! Hans eneste forseelse var tweetet; what a bad idea! Og should we let this happen?! Andre fik en direkte ordre stop! En britte Peter M fik 9 måneders fængsel for at lave en klar højre drejet Facebook gruppe. Hans hustru fik 1200 pund i bøde. Dommeren sagde at hvis han så hende igen, røg hun også i spjældet.

  Hvordan ser det så ud med den elitære Gunter Oettinger der kaldte en kinesisk delegation for skævøjer. EU’s kommision nægtede at undskylde, eller efterforske hans bemærkninger. EU’s præsident Juncker forfremmede derimod samme Oettinger til vice præsident for EU’s budget.

  Hvem er lige for loven og hvem søger at give folket mundkurv på…….? Det er åbenbart at man vil afprøve folkenes belastnings grænse i EU. Det tror jeg personligt at EU’s nye adelstand kommer til at svare for!

 16. Af Svend Jensen

  -

  @Anders Kirkegaard Jakobsen – 18. november 2016 10:32
  Det var en ordentlig omgang germansk agitprop der her blev serveret.
  I Tyskland er mange nu nødt til at have 2 jobs for at overleve.
  I de fleste EU lande ‘dekorerer’ myndigheder heftigt på ledighedstallene, for at ‘trylle’ dem mindre. Man kan roligt gange alle officielle ledighedstal med mindst 2.
  Flygtningestrømme er i dag reelt kun bortskaffelse af overflødig overskudsbefolkning til afsætning i godnaive EU-lande. Hver gang en ægte flygtning passerer hornblæserne på rådhuspladsen, lyder der et kraftigt trut – ingen har nogensinde hørt et.
  Merkel lod sine følepornografiske tilbøjeligheder sejre over fornuften og spilttede EU ved at åbne op for horderne. Herefter blev der signaleret fri jagt på piger og kvinder i EU.
  Avisannoncer holder rigtignok ingen flygtninge væk fra EU, af den simple grund at mestendels migranter kommer.
  Det er absolut ikke humanistisk at overgive sit eget lands befolkning til en abnorm folkevandrings konsekvenser; EU’s befolkninger bliver aldrig spurgt om de har lyst til at lade
  totalt kulturfremmede, med medbragte sugerør til EU’s statskasser, sidde lårene af sig.
  Hvis Merkels bizarre gebærden er ‘humanistisk’ betakker jeg mig for den type ‘humanisme’.
  Om føje år kan historikere sammenligne den tyske besættelse af Danmark med den islamiske besættelse af Danmark 2015 -???.
  De fleste vil nok til den tid anse den tyske besættelse af Danmark 1940-1945 som den mindst ubehagelige.

 17. Af Flemming Lau

  -

  Svend Jensen.
  Jeg tror desværre den nye elitære adel, er ret imune overfor hvad vi kan bringe for dagen af andre vinkler. Forskellen på krigsgenerationen og ungdomsoprøret var en langt større rummelighed fra førstnævnte. Når “Uglen” gik ned ad gangene på KU råbte de studerende “svin” efter ham hvorefter blot replicerede “øf øf”. Det skulle de studerende lige prøve på idag.
  Der skulle kun 100 aggressive ideologer af venstrefløjen og de kulturradikale til få medløberene til løbe stormløb mod det bestående. Idag viser Støvring hvordan intolerancen ramte en som Mette Høeg.

  Sagen er at det det socialdemokratiske mantra om at “alle skal med” er blevet erstattet med at “hele verden skal med i Danmark” for nu at sætte det på spidsen! Alt er e’t fedt og alle mennesker er lige! Men det er kulturene altså ikke..!
  Men det må de så se at blive mener “adelsskabet”. Selvom Saudiarabien har 200 offentlige henrettelser og ufatteligt flere lemlæstelser på så sidder prins Zeid ra’ad Hussein som formand for FN’s menneskerettigheds råd UNHCR og den faste dagsorden er fordømmelse af Israel og af kritik af Islam og det virker!

  I Holland opsøger politiet på folk deres arbejdsplads hvis de på de sociale medier kritiserer “de utallige berigelser fra Fredens religions side” mod den jævne borger! Watch you tone or stop!
  I Skotland smider man folk i fængsel og det gør man også i Tyskland og forældre trues med at få tvangsfjernet deres børn!
  Men når der sker overgreb mod kvinderne, lyder det fra myndighederne ” Nu må i altså lære at holde afstand piger!” Og politiets råd er at købe “løbesko!” Er man kritisk har man frihed til at rejse væk!

  Loven er til beskyttelse for de svage og med lov skal land bygges, men lighed for loven blev glemt da Gunter Oettinger kaldte en kinesisk delegation for “skævøjer” EU’s udemokratiske og fordrukne præsident Juncker forfremmelse Oettinger til vice præsident for hele EU’s budget!
  Fukuyama skrev “End af Story” Søren Mørch ” Den sidste Danmarks historie!”

  Kunne det tænkes at den afgudsdyrkende internationale Humanisme med dens ideologiske ensretning og forsøg på “Mundkurv” er ved at være en saga blot. Det får vi at se om et år!

 18. Af j nielsen

  -

  “I Holland opsøger politiet på folk deres arbejdsplads hvis de på de sociale medier kritiserer “de utallige berigelser fra Fredens religions side” mod den jævne borger! Watch you tone or stop!”

  I den forbindelse, inden nogen sætter sig op på den høje hest, er det vel værd at minde om straffesagen herhjemme mod en 16-, nu 17-årig pige fra Kyndby. Som angiveligt har været for åbenmundet på facebook.

  Vi kan osse. Ytringsfrihed for ligesindede. Mundkurv til alle andre.

 19. Af Flemming Lau

  -

  Der er vel forskel på at spjælde den for kritiske udtalelser og så spjælde den for at besidde sprængstoffer med henblik på terror mod 2 skoler i Danmark..?

  Min pointe er blot at med Trumps sejr, beskyldes de nationalkonservative nu fejlagtigt for at ville give humanisterne mundkurv på. Sandheden har jo snarere været den omvendte, hvor man med juraen i hånd, har søgt at lukke munden på Islam kritikken. Derudover dokumenteres der “at alle er lige for loven, men nogle er mere lige end andre”. Derfor lyder det også en anelse hult når ECRI vil forbyde medierne at angive hvilken religiøs baggrund, der er tale om når der er begået terror. Det mener jeg er et knæfald for det Saudisk styrede UNHCR. Men den holdning står de nationalkonservative nok alene med!

  https://www.gatestoneinstitute.org/9190/media-censorship-muslims-terrorists

 20. Af Flemming Lau

  -

  En nationalkonservativ vil aldrig bruge domstolene til at lukke munden på modparten, bare fordi man er uenig! Og er der iøvrigt ikke forskel på at sidde i spjældet for at bruge sin ytringsfrihed og så sidde der for planer om terror mod 2 skoler, herunder besiddelse af sprængstof..?

  Nu har ECRI forbudt britisk presse at reportere, når terrorister er muslimer! Endnu et knæfald for det saudi styrede UNHCR.

  https://www.gatestoneinstitute.org/9190/media-censorship-muslims-terrorists

 21. Af Niels Larsen

  -

  Svend Jensen – 17. november 2016 21:30

  Helt og absolut enig.

  niels Lemche – 17. november 2016 23:22

  Nej. Jeg vil have sandhed og fornuft til at være fremherskende fremfor den nuværende situation med fordrejninger, løgne og bevidstløs automatreaktion på baggrund af nogle konventioner, som er skabt i en helt anden tid og under nogle forudsætninger, som ikke længere er tilstede.

  Jeg forsager netop djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen ved at bekæmpe islam. For islam er i sandhed, hvad jeg vil forstå ved en djævelsk ideologi.

  Anders Kirkegaard Jakobsen – 18. november 2016 10:32

  “Er afskaffelse af demokratiet og pressefrihed de nye nationalkonservatives skjulte dagsorden?”

  Tværtimod vil vi genindføre demokratiet – og lade befolkningen, ikke politikerne, beslutte udviklingen. Og beskytte det ved ikke at lade dets fjender – muslimerne – flytte hertil.

 22. Af Bjørn Sørensen

  -

  “I de fleste EU lande ‘dekorerer’ (manipulerer, saniterer) myndighederne heftigt på ledighedstallene, for at ‘trylle’ dem mindre. Man kan roligt gange alle officielle ledighedstal med mindst 2.”

  Officielle danske tal: 111.000 arbejdsløse, udgift Kr. 140.000 mia. årligt.
  140.000.000.000/111.000 = 1.26 mio. kroner per arbejdsløs.

  Hvis vi nu siger at en arbejdssløs koster Kr. 200.000 og dividerer det op i de årlige udgifter til ledighedsunderstøttelse 140.000.000.000/200.000 = 700.000.
  X * 111.000 = 700.000 X = 6,3. Sammenlignes det tal med de 2, viser det blot at vores myndigheder kosmetisk manipulerer virkeligheden.
  Så de 2 gange er stærkt undervurderet.

  Det samme sker i USA som officielt har ca. 5% arbejdsløshed men reelt er 1/3 ca. 90mil underbeskæftigede eller ledige. Når man har været ledig over et halvt år er man ikke længere registreret som arbejdsløs.
  De langtidsledige i DK bliver også kaldt noget andet for at fremvise lave tal.
  Vel fordi vores politikere og myndigheder helst vil skjule realiteterne og deres forfejlede indsats.

  Ledigheden er konsekvensen af globaliseringen og den førte politik.

  Eftersom Merkel repræsenterer den forfejlede politik er det helt klart at vi også her i Europa har behov for politikere som har visioner og ideer om hvordan vi kommer ud af det dødvande vi er havnet i.
  Og med den kommende digitalisering vil endnu flere blive overflødiggjort , en proces der allerede er godt i gang.

 23. Af niels Lemche

  -

  ANDERS KIRKEGAARD JAKOBSEN, du spørger, om de nationalkonservative–det var måske bedre efterhånden at kalde dem nynazister–vil afskaffe demokrati og pressefrihed. Det behøver du da ikke at spørge om. Disse ting og andre er simpelthen en umulig i deres verden.

  Jeg tror ærlig talt, at vi er nødt til at benævne dem, hvad de faktisk er.

 24. Af niels Lemche

  -

  Og sidste nyt: Hun genopstiller!

 25. Af Svend Jensen

  -

  @Bjørn Sørensen – 20. november 2016 9:22
  Du kommer til 700.000 arbejdsløse og 140.000.000.000 kr., som nok dækker over mange interessante hemmeligholdte poster.
  Man kan, henset til politikernes ubændige trang til dekorationer også udenfor juletid, skønsmæssigt gætte på følgende.
  De 140 milliarder inkluderer leveomkostninger for omkring 250.000 mellemøstere, der aldrig kommer i arbejde i Danmark. 250.000 x 200.000 = 50 milliarder.
  Administrationen af arbejdsløse og og fritgående mellemøstere, vi regner med 10.000 angiveligt arbejdende i Jobcentre og 10.000 støttepersoner til mellemøsterne. Disse personer er komplet overflødige snabelakrobater med sugeret til statskassen; 20.000 x ca. 400.000 = ca. 10 milliarder. Så det reelle antal danske arbejdsløse er måske omkring 400.000?
  Med forudset stærkt stigende udgifter til talløse ubemidlede familiesammenførte, går vejen direkte mod statsbankerot, når de bliver mange nok.
  Kan den dorske danske stat komme i Ribers?

 26. Af john K

  -

  Anders Kirkegaard Jakobsen –

  Deres LØGN og “meningsdannere” !! overalt .

  er en Daner så doven , at ikke slå fakta op selv og se 1 euro job op..

Kommentarer er lukket.