Merkel bør ikke være Vestens leder

Af Kasper Støvring 126

At gøre Merkel til Vestens leder vil betyde en forværring af de problemer, Merkel allerede har været medskyldig i. Vi vil se en global elite uden forståelse for og bekymring for et nationalt orienteret folk. Vi vil se flere højreradikale grupperinger, en forværring af det europæiske samarbejde, et mere aggressivt Rusland, en legitimering af Erdogans regime osv. Trump er populist, og han kalder på skepsis. Men populisme er også demokratiets autentiske stemme.

 

Efter Trumps sejr anser europæiske politikere og kommentatorer og vores egen statsminister Angela Merkel for at være den rette leder af Vesten. Trump er nemlig autoritær, imens Merkel er demokrat, hedder det.

 

Merkel inkarnerer den globale elites progressive værdier: Menneskerettigheder, universalisme, rationalisme og humanisme. Det er den slags værdier, der udstyrer mennesker med fantasier om åben indvandring, opgør med nationalstater og multikulturel identitetspolitik.

 

At gøre Merkel til Vestens egentlige leder er imidlertid en rigtig dårlig ide, som jeg sagde i gårsdagens Deadline. Det vil blot uddybe polariseringen, kløften mellem elite og folk. Der findes naturligvis flere eliter og flere folk, men med elite mener jeg her den globalt indstillede elite, og med folket mener jeg det nationalt orienterede folk. Jonathan Haidt har beskrevet sondringen i denne artikel i The American Interest.

 

Jeg forstår heller ikke elite som en klassebetegnelse. Man kan være veluddannet og velhavende uden at tilhøre den globale elite. Elite er snarere et ideologisk begreb, et bestemt tankesæt man finder i brede kredse inden for medierne, universiteterne, embedsværket og det politiske system.

 

At gøre Merkel og den globale elite til Vestens ledere rummer især tre farer:

 

For det første mangler eliten forståelse for folket. De blev chokerede over Trumps sejr, ligesom de ikke forudså Brexit. Men skønt Trump er vag i sine formuleringer, og skønt man kan have sin tvivl om, hvor vidt han er den rette mand til at indløse den på papiret fornuftige politik, har han faktisk givet udtryk for sammenhængende ideer, som Joshua Mitchell skrev i Politico. Men eliten forstår dem ikke; de tager dem i hvert fald ikke alvorligt.

 

For det andet bekymrer eliten sig ikke om folket. Eliten møder folket med moralsk fordømmelse og udskamning, når folket ønsker at bevare grænserne og modsætter sig EU og andre transnationale institutioner. Eller for at tage Trumps tre markante politikområder: begrænset indvandring, hjemtagelse af arbejdspladser og opgøret med en aktivistisk udenrigspolitik.

 

For det tredje tager eliten fejl af verden og formår derfor ikke at handle kløgtigt. Det gælder især i udenrigspolitikken. Som jeg skrev i sidste uges blogindlæg, har verden ændret sig. Vesten er svækket, og andre civilisationer er blevet stærkere. Lande som Rusland og Kina revitaliserer deres egne kulturværdier, der er autokratiske og værner om den suveræne stats magtkrystal i modsætning til Vestens liberaldemokratiske værdier. At søge at universalisere Vestens værdier gennem konfrontation kan ende galt.

 

At anse Merkel for Vestens leder er et udslag af den slags selvovervurdering, der ikke blot kan ende galt, men allerede er endt galt, selv om Merkel prøver at genoprette de skader, som især hendes flygtningepolitik har anrettet. Det vidner om en meget dårlig dømmekraft.

 

Kun en gud kan redde os nu, hører man næsten eliten stønne, og om Merkel er genstand for forgudelse, skal jeg ikke kunne sige. Men for os andre minder det om følgende jødiske vittighed, Joseph Dorinson fortæller:

 

”Chaim Mintz beslutter sig en dag for at bestige Karmel-bjerget i det nordlige Israel. På vej op glider han på et af trinene og styrter 150 meter ned i afgrunden, og kun ved et mirakel får han fat i en gren. Nu hænger han så der. ”Hjælp! Hjælp! Hjælp!”, råber han. En stemme fra himlen lyder ned mod ham: ”Min søn, tror du på mig?”. ”Ja! Ja!”, svarer Chaim Mintz med en blanding af desperation og lettelse, ”JA!”. ”Stoler du på mig? Uden forbehold?”, ”Åh, ja, ja, det gør jeg.” ”Så slip grenen.” ”Hvad?”, ”Jeg sagde slip grenen.” Der bliver stille i et stykke tid. Så råber Mintz: ”Undskyld mig – men er der nogen andre deroppe, der kan hjælpe mig?”.”

 

At Merkels politik fremprovokerer kriser, er tydeligt inden for flere områder, hvor hun om ikke er direkte ansvarlig så en medvirkende katalysator. Man er i gang med at ødelægge EU ved at promovere typer som Juncker, der driver udviklingen mod Europas Forenede Stater så hurtig frem, at folket hægtes af. Brexit var bare den seneste konsekvens. Finans- og gældskrisen forstærkes ved at yde støtte til lande som Grækenland, der hverken kan eller vil reformere sit system. Man fremprovokerer et aggressivt Rusland ved at agere part i Ukraines indre anliggender (ifølge visse kommentatorer endda ved at gøre sig til part i kuppet mod den folkevalgte præsident Janukovitsj). Man giver legitimitet til en diktator som Tyrkiets Erdogan og stiller endda et EU-medlemskab i betragtning. Endelig udgør ”velkomstkulturen”, hvormed millioner af syriske flygtninge inviteres ind i Europa, en trussel mod stabiliteten i Europa. Lad mig minde om, at Frankrig stadig er i undtagelsestilsand, og der har været eksplosiv stigning i kvindeovergreb og kriminalitet generelt.

 

Flere af disse punkter kan diskuteres, men de er tilstrækkelige til at fastslå, at den utilsigtede konsekvens af Merkels politik er en destabilisering af det politiske system stort set overalt i Europa. Her skal man huske, at højrepopulisterne er reaktionsfænomener. De er de etablerede partiers, elitens, egne børn.

 

Fortsætter Merkel sin kurs, vil vi med tiden se en radikalisering af disse fænomener, en hård og antidemokratisk identitetspolitik med klangbund i etniske, hvis ikke deciderede racistiske irrationalismer langt værre end fx Front National i Frankrig, der står til at blive den næste ubehagelige overraskelse for eliten.

 

Trump er populist. Hvad er populisme? Populisme bliver næsten altid skandaliseret. Men populisme er også, hvad Christopher Lasch kaldte ”demokratiets autentiske stemme”. Det er at give en stemme til almindelige mennesker, der er hægtet af udviklingen, mennesker, som globaliseringen og indvandringen har ramt og forarmet, men det er også at give dem et håb om indflydelse. Uden populisme, der kan kanalisere frustrationer ind i demokratiet, risikerer vi at få antidemokratisk ressentiment og politikerlede over elitens teknokratiske afpolitisering af det demokratiske system.

 

Det bliver i sandhed sataniske vers, man i så fald skal lægge øre til. Og så kan man smykke sig med nok så fine ord om humanisme og menneskerettigheder, sådan som Merkel og hendes elitære adepter gør for tiden.

 

 

 

 

 

 

126 kommentarer RSS

 1. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg skal ikke gøre mig klog på Merkel som den evt. bedse leder – men hvis hun ikke var der, så ville de højreorienterede i Tyskland da allerede være ved magten, hvorfor jeg ikke finder Støvrings lste afsnit plausibelt i analysen.

  Det kan være forkert – men jeg opfatter, at en stor del af Tysklands befolkning stadig er autoritære i deres også omgang med hinanden, selv om meget blev blødt op i næste generation efter WWII – men jeg mener ikke at dette autoritære er uddødt i befolkningen alligevel.

  Man kan klandre Merkel i forh til Tyrkiet og for en del også for den så store indvandring tilladt i Tyskland; men med denne strøm af mennesker på ganske kort tid, hvad var der andet at gøre egentlig? Vi kunne jo ikke,, når Grækenland og Italien ikke kunne, sende disse mennesker tilbage, de af dem, der var reelle flygtninge – men inden det kunne godtgøres for hver enkelt og et system oprettet til det .. det var og er stadig en ganske svær situation rent praktisk – og ingen var forberedt på dette.

  Vi har ført for mange krige og sat mennesker i ulykke, hvor i i og for sig gerne har villet hjælpe mennesker fra ekstreme diktatorer, selv om forholdet til olie også har spillet ind som en anledning.

  Tilbage til Merkel, der sikkert har villet undgå tidligere tiders opfattelse af Tyskland med en Hitler.

  Til Støvrings første afsnit:

  Der må jo kunne være en mindre autoritær og mere menneskelig tilgang til at have magten, Merkel eller en anden, og til at udøve den – ellers er et folks nationale følelser bundet op på det autoritære, der kan føre videre til det mere totalitære.

  Sket er sket – og ogå i Tyskland ses indvandringen at være for stor for dets folk.

  Det er vel kun illegale indvandrere og de, der ikke kan anerkendes som flygtninge, der egtl kan sendes tilbage. Og – jeg tror også, at det er Trumps hensigt at lade de legalt indkomne indvandrere i Amerika, der kommer sydfra, blive. Der er, så jeg på CNN ligeså vrede over de, der snyder sig til at komme til landet.

  Ellers er vi ovre i det, der kaldes racisme.

 2. Af Jørgen F.

  -

  …elskede da de søde mennesker, der havde kaldt 1/2 af deres medborgerne for racister, sexister, populister og miljøsvin i en 1/2 time sluttede af med at belære resten af Deadline panelet om at det ville være passende hvis de ikke længere selv blev betegnet som ‘eliten’.

  Grinede da værten betegnede de Radikale for at være “liberalt midtersøgende”.

  Der er lang vej til gensidig forståelse – og faneflugten fra eliten var iøvrigt forventelig. Det har altid været eliten i europa, der blev klynget op når nået er gået galt.

  Og noget er helt galt…

 3. Af Erik Larsen

  -

  Kære Kasper Støvring, det kan ikke formuleres og skrives bedre!
  Tak for en utrolig god opsummering af situationen i dag i Verden og ikke mindst i Europa.
  At gøre Merkel til bare nogen som helst form for leder af Europa ville være alt-ødelæggende Men når selv vores endda såkaldte “blå-statsminister” er så varm på hende , som han jo hele tiden viser . så ser det bestemt ikke godt ud herhjemme.

 4. Af Niels Larsen

  -

  Merkel bliver aldrig Vestens leder.

  For det første ser rigtig mange europæere hende som en decideret forræder.

  For det andet er hun en totalt uinspirerende figur.

  For det tredje står hun for nogle værdier (“europæiske værdier”), som en stor del af europæerne er begyndt at foragte og mistro.

  For det fjerde har hun slet ikke magten til at blive Vestens leder.

  Europæerne forkaster i større og større omfang ideen om den globale landsby (globaliseringen), ikke mange tror efterhånden på det utopiske multi-kulti (og godt for det), flere og flere ønsker sig tilbage til de homogene nationalstater og ønsker muslimerne og afrikanerne ad Pommern til.>

  Hvad demokratisk var der for øvrigt i Merkels invitation til de uønskede horder sydfra? I-N-T-E-T! Og derfor lukker land efter land grænserne.

  Snart får vi Hofer i Østrig. Næste år får vi forhåbentlig le Pen i Frankrig.

  Og så kan Merkel sidde sammen med Løkke og se EU ramle sammen om ørerne på dem!

  “Merkel inkarnerer den globale elites progressive værdier: Menneskerettigheder, universalisme, rationalisme og humanisme. Det er den slags værdier, der udstyrer mennesker med fantasier om åben indvandring, opgør med nationalstater og multikulturel identitetspolitik.”

  Værdier, som amerikanerne lige har forkastet – og godt for det!

  For menneskerettighederne misbruges af kriminelle og illegale lusepustere sydfra samt vore egne politikere til at holde de europæiske og amerikanske befolkninger nede.

  Universalismen er en fed løgn, da kun de vestlige lande anser de værdier for at være universelle. De øvrige civilisationer griner ad dem.

  Hvilken rationalisme er der tale om? Det er ikke rationelt at lade folk udefra ødelægge vore lande – med mindre man tilhører eliten og skummer fløden og har mulighed for at flytte til bedre steder efter fuldbyrdelsen af ødelæggelsen.

  Humanismen er vor tids vestlige religion. Men den mister heldigvis dagligt tilhængere, for humanismen er decideret skadelig for menneskehedens overlevelse, for den lukker øjnene for den store og altødelæggende overbefolkning sydpå. En overbefolkning, som vi burde forhindre ved IKKE at yde de børneproducerende lande hjælp.

  Indvandringen til Vesten skal standses og vendes til en afvandring af muslimer og afrikanere. For de trækker vore lande ned uddannelses- og intelligensmæssigt og ødelægger fremtidsmulighederne i vore lande. Det er bevislige facts.

 5. Af Frank Wulff

  -

  Mkay, Kasper S kommer med en række argumenter for hvor Merkel IKKE bør være Vestens leder og det er let at forholde sig til.

  MEN, Kasper S bør så også komme med nogle forslag til kandidater til hvem der så bør være Vestens leder og argumentere for de enkelte personer.

 6. Af Jan Petersen

  -

  Angela Merkel har et punkt i sit politiske CV, ingen andre kan hamle op med. Hun er tidligere medlem af DDR-ungkommunisterne og har arbejdet aktivt som DDR-propaganda kommissær. Passer derfor perfekt til vor tids udgave af kommunistiske internationale – som nu blot hedder globalisering. Projektet og endemålet er stadig det samme – Global Corporate New World Order.

  Så jo, Angela Merkel er nok en perfekt fører i projekt EU-globalisering. I øvrigt samme projekt også hedengangne Adolf Hitler og nazisterne arbejdede på. Da hed projektet blot – Neuropa ! Kært barn har – som bekendt – mange navne 🙂

 7. Af Odd Norbom

  -

  Tak for denne artikel. Jeg troede det hele var en vittighed. Merkel som verdens leder? , Hun kan ikke engang overholde Schengen. Hvilket forsvar har Tyskland,ja EU for den sags skyld?
  Et fælles forsvar i Europa ville Putin blæse omkuld på kort tid.
  Men Løkke og hans super udenrigsminister køber den sikkert, og Pind kan sikkert forsvare EU med dialog.

 8. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Jeg er i den grad træt af menneskerets forkæmpere, der med deres agerende ødelægger deres egne lande kulturelt, økonomisk, kriminalstatistisk, og ikke mindst, sammenhængsningskraften i vor velfærdssamfund, da på et eller andet tidspunkt, vægrer befolkningen, at betale skat for underhold af indvandrede muslimer!

  At se Merkel som Vestlandenes leder, er at lukke ræven ind til hønsene, jeg tro at selv Putin ville have været bedre! Vor herre bevare os!
  M.v.h.

 9. Af Erik Larsen

  -

  Man spørger nogen gange sig selv hvorfor kan det være at danskerne i dag er blevet så naive (ubegavede) at de ikke kan se hvor landet er godt på vej hen?
  Det hele startede i 1968 hvor undertegnede i modsætning til andre hippie-agtige venstreorienterede unge havde et skønt liv i Danmark.
  Disse mærkværdige unge er så vokset op og har gennem de radikale og andre håbløse politikere formet samfundet (det danske) i en hel, hel forkert retning.
  Og generationen efter dem der var ca. 18 år i 1968 er jo nærmest blevet opdraget endnu værre (født imellem 1973-1985) er jo i dag endnu værre og så her i 2016 endda mellem ca. 30 og 42 år. = curling-forældre med børn, der kun ser på ipod, tablets og er på facebook m.m. (De kører på cykel overfor rødt og imod færdselsretningen , de siger “fuck-you” til ældre mennesker, de smider affald alle steder og de gør hvad der passer dem). Uha, uha.

 10. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Når vi betragter Merkel, og Claude Junker, skal vi ikke ret langt tilbage i verdenshistorien, før de nævnte personer kunne stilles for retten for landsforræderi, og blive henrettet!

  Så deres åbne grænser, og globaliserings projekt, samt udradering af nationalstaterne, kan vi nu se som et fallit projekt, der aldrig vil blive fuldført, og gud ske tak og lov for, at det nu ser ud som om vi får det bremset i tide!
  M.v.h.

 11. Af ole jensen

  -

  Merkels dømmekraft er tæt på nul, blandt andet fordi hun i hele sin barndom og ungdom er blevet hjernevasket med kommunistiske tankesæt. Hendes politik er så radikal og katastrofal, at man skulle tro at hun er vokset op i både DDR og Sverige.

 12. Af Karsten Rimmer Larsen

  -

  Hvordan du kan udlede fra Trumps stemmeandel på godt 25% af de stemmeberettigede til at han udgør folkets stemme må forblive et mysterium. Faktum er at knap 75% af amerikanerne ikke stemte på Trump, hvilket ligesom underminerer dit elite contra folket-meme. Måske burde du som bibliotekar være mere bekymret over, hvordan man kan vinde valg ved at sprede løgne og usandheder, du ved den sammenhæng mellem viden, oplysning og demokrati, der er et biblioteks kerneopgave.

 13. Af chr hansen

  -

  Som Churchill ( statsmanden der 1939-45 reddede England og Europa fra na zi sternes rædselsregime ) sagde i 1950: Engang i fremtiden vil kommunisterne og fascisterne kalde sig for humanister og anti-fascister.

 14. Af Jan Petersen

  -

  Google i øvrigt – images for merkel communist past – og “nyd” en stribe fotos af den tidligere DDR-kommunist 🙁

 15. Af Niels Larsen

  -

  @ Karsten Rimmer Larsen

  Man kunne jo netop ikke vinde valget ved at sprede løgne og usandheder.

  Clinton tabte jo. 🙂

 16. Af Poul Tranberg

  -

  Jamen, det er jo totalt afsporet og urealistisk overhovedet at formulere udsagnet “Merkel bør være Vestens leder”. Lad os nu falde ned: Merkel KAN IKKE. Ingen anden i denne verden end USAs præsident KAN, uanset hvilket navn – snart Donald J. Trump -, der står på visitkortet. Ja, USAs præsident ER Vestens leder. Reelt siden afslutningen af WW1. Denne institution alene har mandatet, evnen, magten og viljen. Det er ikke en man vælger, det er noget USAs præsident er, formentlig mange år endnu. Mandatet fik Trump gennem et demokratisk valg, som er almindeligt anerkendt. Evnen og magten ligger ubestridt hos Verdens største økonomi og militære magtapparat. Og viljen kommer af det faktum, at USA er en væsentlig del af den vestlige verden, som trods alt er bundet stærkt sammen af fælles historie, kultur, demokratiopfattelse m.m.v. Men selvfølgelig kan Vestens leder være mere eller mindre god. Trump skal nok vise sig at blive ganske god, med mindre yderligere lig kommer frem, så han bliver fyret. Men så kommer der en ny leder af Vesten, og det vil også være USAs præsident.

 17. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  “Det eneste jeg IKKE kan redde englænderne fra er englænderne selv”!!

  citat/Winston Churchill

  – citatet skal ses i lyset af en selv destruktiv europæisk “elite”, der, målbevidst, arbejder for
  udslettelsen af de europæiske nationalstater, deres kultur, historie og hele værdisæt
  opbygget igennem flere tusinde år………

  – Frau Merkel er farligere end Adolf Hitler, der kunne standses grundet et geografisk afgrænset
  område samt et forholdsvis lille antal medløbere og begrænsede økonomiske ressourcer.

  – Frau Merkels fascisme er langt farligere, idet vi her taler om PERMANENT åbning af alle
  sluser for import af en anden isme forklædt som religion udøvende et massivt had til al
  europæisk kultur og menneskelighed, der overgår både nazismen og kommunismen
  TIL SAMMEN

  – som allerede er lukket “ind i folden” hvilket gør “projektet” væsentligt nemmere
  – som har det erklærede mål at udslette alle andre end deres “egen frelste segment” for at
  opnå “verdensherredømmet – præcist ligesom nazisterne og kommunisterne drømte om
  – og som ikke skyr nogen ondskab for at opnå slut målet
  – og som besidder de økonomiske midler til at bestikke de politikere, der er valgt og betalt for
  at varetage de europæiske folks interesser og ingen andres (inkl. vor egen statsminister)
  – Frau Merkel er hjernevasket og opdraget som ungkommissær i kommunistiske
  ungdomslejre
  – og har ALDRIG mistet formålet med dette – nemlig udslettelsen se af den vestlige verden
  – ligesom hendes medsammensvorne – bl.a. Barosso ( tidligere formand for EU og
  KOMMUNIST ) samt EUs udenrigsminister – Frederica Mogherini ( også tidligere KOMMUNIST
  samt andre – er scenen sat for verdenshistoriens største forræderi overfor de europæiske
  folk

  Europa kan frelse sig selv fra alt – med undtagelse af europæerne selv!

  – og deres grænseløse naivitet…!!!

 18. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt lidt fakta om den kommende FN-generalsekretær iflg Wikipedia:

  “António Manuel de Oliveira Guterres, GCL GCC (Portuguese pronunciation: [???t?nju ?u?t????]; born 30 April 1949) is a Portuguese politician and diplomat who is the Secretary-General-designate of the United Nations. Guterres was Prime Minister of Portugal from 1995 to 2002, as leader of the Socialist Party. He also served as President of the Socialist International from 1999 to 2005.[1] He was the United Nations High Commissioner for Refugees from June 2005 to December 2015, and in October 2016 the United Nations General Assembly elected him by acclamation to become the next United Nations secretary-general, succeeding the retiring Ban Ki-moon.”

  Manden betegnes godt nok som socialist. Men, hvor går grænsen egentlig mellem – socialist / kommunist?

 19. Af ole jensen

  -

  Foreløbig er frau Merkel Vesteuropas leder, selvom hun slet ikke har de evner og den moral som en leder bør have. Men indtil videre lever hun højt på at være omgivet af EU-pampere og andre der også er ligeglade med de menige europæeres livskvalitet og fremtid. Europas økonomi, fred, sikkerhed og civilisation er ved at blive lagt i ruiner af DDR-damen og hendes medsammensvorne. EU og Frontex har svigtet totalt, og derfor hærges flere og flere græske, tyske, franske, engelske, italienske, hollandske, belgiske svenske og danske byer af kaos, anarki, vold, mord, hjemmerøverier, brande, velfærdsnedbrud og hverdagsterror. Det fremgår klart af talrige dokumentarfilm mv.

 20. Af r vangkilde

  -

  EUROPA I FRIT FALD ! – TRUMP ER IKKE DEMOKRAT, og lægger afstand til det røde EU.
  Kan Merkel bedst lede og forsvare EU og de Europæiske fællesskaber, ELLER skal NATO alliancen
  erstattes af en EU forsvars union, som økonomisk og politisk er frit stillet med USA.
  ELITE (professionel) betegnelse kommer fra sportens verden, hvor man opdeles og måles i bedst, hurtig, først, stærkeste, rigeste og professionel, etc.

 21. Af chr. hansen

  -

  BMC rammer jo plet med sit indlæg 22.17. Hvis europæerne, svenskerne og danskerne etc. ikke snart vågner op, bliver deres fremtid endeløse rædsler. For det zombie-styre der præger EU, udgør en dødelig trussel mod alle almindelige mennesker, selvom en lang række politikere, ministre og DR/tv-folk mv. benægter det.

 22. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt lidt andre fakta omkring kommunistreden EU. Denne gang lidt Wikipedia om:

  “José Manuel Durão Barroso (ipa: [?u?z? m??nu??l du????u? b???ozu], born 23 March 1956) is a Portuguese politician who is the current non-executive chairman at Goldman Sachs International.[1] Previously he was the 11th President of the European Commission (2004–14) and the 115th Prime Minister of Portugal (2002–4).

  Barroso’s political activity began in his late teens, during the Estado Novo regime in Portugal, before the Carnation Revolution of 25 April 1974. In his university days, he was one of the leaders of the underground Maoist MRPP (Reorganising Movement of the Proletariat Party, later PCTP/MRPP, Communist Party of the Portuguese Workers/Revolutionary Movement of the Portuguese Proletariat).”

  Som jeg skrev tidligere – Global Corporate New World Order – skelner ikke mellem kommunister, maoister og kapitalister. Det hele er et fedt. Endemålet er . . . en verden, en regering, en forretning – der styrer ALT 🙁

  Det var så ikke lige efter amerikanernes smag – en af årsagerne til at Trump blev valgt 🙂

 23. Af Morten Andersen

  -

  Al den bekymring for “folket” der ikke føler sig hørt er snart ikke til at holde ud. Angela Merkel er en klippe blandt valgfrygtige politikere, der slesker alt for megen for højrepopulisternes tåbelige løsninger på vores tids udfordringer. Derfor har højrepopulisterne ingen indflydelse i Tyskland.

  Vi har brug for politikere der tør fortælle borgerne hvilke reelle udfordringer vi står over for, med de dertil hørende ubehagelige valg vi må træffe hvis vi og resten af Europa også skal spille en væsentlig rolle i fremtiden.

  Nej tak, der skal ikke lefles mere for blå Bjarne og hans monotone jamren om udlændinge der stjæler hans job. Få dig en uddannelse Bjarne – det er sgu gratis i Danmark.

 24. Af lars hansen

  -

  Civilisationen når et stadium af overmodning,
  hvor den ikke bare er ude af stand til at forsvare sig,
  men hvor den på en tilsyneladende ubegribelig måde dyrker sin egen fjende.
  Citat af. Auschwitz-overleveren og Nobelprisvinderen Imre Kertész

 25. Af lars hansen

  -

  Civilisationen når et stadium af overmodning,
  hvor den ikke bare er ude af stand til at forsvare sig,
  men hvor den på en tilsyneladende ubegribelig måde dyrker sin egen fjende.
  citat af Auschwitz-overleveren og Nobelprisvinderen Imre Kertész

 26. Af Frederik von Bülow

  -

  Konsekvensen af det fælles fodslag mellem Merkel og Løkke Rasmussen er da til at få øje på for for i begge nationer er regningen for den ulovlige indvandring løbet løbsk, så den oprindelige befolkning nu hænger på en regning på i størrelsesorden 60.000 kr. p.a. pr. dansker og 7.500 EUR p.a. pr. tysker resten af deres levetid. Så konsekvensen er den samme, bortset fra, at Merkel, uprovokeret og uden hjemmel, næppe havde foræret for 200.000 mia. kr. råstofforekomster bort og afgivet suverænitet over mere en 7 mio. km2, uden at spørge befolkningen.

 27. Af Hul igennem?

  -

  Sandheden er ilde hørt

 28. Af Ole H

  -

  Pinligt at et universitet har en sådan rabiat tosse ansat.
  Men har er også kun deltidsansat (daglejer)
  Lånte fjer som resten.
  Søren hvid er også endeligt smidt på porten. Det var på tide.

 29. Af Jens Hansen

  -

  Om Merkel skal være Europas leder er et godt spørgsmål.
  Hun har jo været den moralske leder længe.
  For øjeblikket præger demagoger, populister og ansvarsløse politikere og kommentatorer debatten.
  Som de gjorde i Europa, især i Tyskland, før Anden Verdenskrig.
  Det ligger ca. firs år tilbage.
  Men nu mener de sorte dystre kræfter så, at tiden er inde til at gøre et nyt forsøg.
  Fascister og højreekstremister vejrer morgenluft.
  Og deres klakører fylder aviserne med blogs som skal skabe had, afmagt, frygt og ekstremisme.
  Men hvad er alternativet til Merkel?
  Trump?

 30. Af Hans Lembøl

  -

  Kasper Støvrings kronik er simpelthen noget af det bedste, jeg har læst i den senere tid. Støvring beskriver overordentlig præcist de problemer, vi står overfor i Vesteuropa, og hvorfor Tysklands katastrofe af en forbundskansler ikke er den rette til at være vestens leder.
  Denne forhenværende kommunist, højt placeret i DDR hierarkiet som sekretær for agitation og propaganda i FDJ (Freie Deutsche Jugend) med deraf følgende tætte kontakter til regeringspartiet SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands), og med en karriere i DDR, som ikke ville kunne være opnået for andre end absolut stats- og partitro personer, fik af uransagelige grunde kæmpet sig til tops i det socialkonservative CDU og endte som forbundskansler.
  Alene på grund af sin fortid er Merkel komplet og aldeles uegnet som leder af en gruppe af demokratiske lande. Hun er det så også af mange andre grunde, som det vil føre for vidt at begynde at remse op her. Men Kasper Støvring gør på fremragende vis opmærksom på en række af dem i sin kronik.
  Hvis vi i vesten overhovedet kunne bruge Merkel til noget, skulle det være som symbol på en politisk overklasse, som drevet af fantasier og uden nogen som helst forståelse for almindelige menneskers ønsker og behov, skalter og valter med både nutiden og fremtiden for de lande, de står i spidsen for.
  Denne politiske overklasse, der totalt har svigtet demokratiet, har fremkaldt en modreaktion, der søges dæmoniseret som “populister”, “racister” og “højreekstremister”.
  Men nok så megen dæmonisering af de progresssive højrekræfter vil ikke forhindre, at det Babelstårn, der er bygget op af politikere som Merkel og ligesindede, styrter i grus – måske endda meget snarere end vi tror.

 31. Af Kasper Støvring

  -

  Frank Wulff: Der er intet alternativ til USA som kernestaten i Vesten. Derfor håber jeg, at USA vil fastholde det tætte bånd til resten af Vesten, herunder Europa, samt afstå fra at føre den type aktivistisk udenrigspolitik, vi har set tidligere.

 32. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt svarer FDJ (Freie Deutsche Jugend) til nazisternes Hitler-Jugend. Tidligere Sovjetunionen havde deres egne tilsvarende ungkommunister. Jeg gider ikke lige lede efter korrekt navn 🙁

  Kan blot konstatere – en bande kriminelle – kommunister / nazister / fascister . . . eller hvad man ellers vel betegne slænget !

 33. Af gerald willtek

  -

  Behoever vi en verdensleder?
  Jeg synes at med Amerika i spidsen er det gaaet bagud i jaevnt traek. Merkel var den stoerste allierede af USA, uvist af hvilken aarsag.! For Danmark har det betydet uendelige krige og stoerre og stoerre graenser for frihed.
  Vi vil ikke have en Merkel, og vi skal ud af EU, foer lortet falder sammen af sig selv!.

 34. Af Per Boysen

  -

  Jan Petersen Ungdomsorganisationen hed Komsomol.
  https://da.wikipedia.org/wiki/Komsomol

 35. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Når man kan læse, at hver Dansk skatteborger er pålagt en mer udgift på 60.000 kr/år p.g.a. flygtninge/indvandrer/asylpolitik, så kan der ikke være nogen tvivl om, at grænsen til Danmark skal lukkes hermetisk, for muslimsk indvandring, de kommende år, og hjemsendelse af personer med asyl afslag skal optimeres betragtelig, samt flere af de underskrevne konventioner skal opsige!
  Det er nu sidste udkald til, at få afskaffet den politik, der er ved at opløse vor velfærdssamfund!

  Og samtidigt tage betydelig afstand til Merkels landsskadelige Europa politik, og sætte hende stolen for døren!
  M.v.h.

 36. Af christian hansen

  -

  Danskerne og svenskerne er blevet så hjernevaskede, at de er blevet slappe og dvaske og har mistet livskraften og selvopholdelsesdriften. Sådan kan det ihvertfald se ud. Hvad Merkel angår, er der nogle “strålende portrætter” af hende på you tube, hvor hendes “udstråling” er uhyggelig og ildevarslende. Se selv black pigeon/ Merkels migrant crisis/ one year on/ what comes next.

 37. Af Jan Petersen

  -

  @ Per Boysen, tak for navn og link. Komsomol kender jeg godt. Men kom pludselig på navnet – som selv Ole Sohn – formentlig kan genkende. Nemlig – Unge sovjetiske pionérer! Helt analog til FDJ (Freie Deutsche Jugend) og nazisternes Hitler-Jugend 🙁

 38. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt meget enig i kommentaren omkring hjernevask. MSM 24/7 propaganda / mis- og disinformation angriber tilsyneladende begge hjerneceller – og er så effektivt et middel, at det er stort set umuligt at vaske ud igen – med andre alternative midler 🙁

 39. Af John de Summer-Brason

  -

  Måske skal vi gå bort fra udtrykket “den frie verdens leder”. Det kan forekomme, at hverken Donald Trump eller Angela Merkel har formatet eller støtte fra mange vælgerbefolkninger til at kunne fylde rollen.

  Det bliver spændende at se, om Trump-fænomenet fører til større selvstændighed og skarpere profilering fra Tyskland, Japan, Storbritannien, Canadas side; verdens store demokratiske økonomier.

 40. Af Peter Larsen

  -

  Merkel kan meget vel blive Vestens leder. Ingen andre er i stand til det pt… vi for at se efter det franske præsidentvalg…

  Godt med Brexit… vi skal have ryddet op og smidt alle disse lande ud som jo åbenbart ikke fatter meningen med EU.. Danmark er måske det næste land…

  Lad os komme tilbage til kernen .. de 6 lande der forstod og forstår.

 41. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Det er dog utroligt, at nogle Danskere er så machotistisk, og selvfornedrende anlagt, at de ønsker landets ophør som selvstændig nation, og med glæde betaler 60.000 kr/år, af deres velfærd til indvandrede muslimer, til skade for sygehusvæsen, ældreforsorg skoler, børnehaver osv..!

  Denne vanvittige politik som er drevet efter EU forskrifter, skal øjeblikkeligt ophøre, og EU’s menskeretskonventioner skal opsiges, så de kan stikke dem op hvor de har hentet dem!
  M.v.h.

 42. Af Helge Nørager

  -

  Vestens leder er guld og ussel mammon.
  Vesten vil frihandel og kapitalens fribevægelighed, og kapitalen er totalt ligeglad med nationale interesser og forventet levetid af arbejdskraft.
  Kapitalen vil have profitmaximering, gyldne 1 årige bonusser, samt nul skat.
  Alt andet er crap og uden værdi.

  Vestens leder er kapitalens fri bevægelighed……………………….

  F.eks Colon plast flytter med EU støtte hundrevis af arbejdspladser til Bulgarien eller Ungarn, deres leder får over 30 millioner i bonus og bliver årets erhvervs leder.
  Lego udskiber hundrede af arbejdspladser i regnskabsår med rekord overskud, man skal jo spare.

 43. Af Hul igennem?

  -

  MSM PR2 og lügenpresse forsvinder som dug for solen hvis man bruger nulpenge.
  Nulpenge virker bare så godt på varmtluftblæsere.
  Op til 86% virkningsgrad på ismedanere, enten må de forsørge sig selv eller tage hjem.
  Nulpenge vasker vesten ren igen.
  Nulpenge fås i alle demokratier.

  mvh

 44. Af Thomas Nielsen

  -

  Lad endelig Mutti vise vejen. Merkel er simpelthen den ideelle leder for den europæiske elite – for hun er nemlig på vej ud….

 45. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Kære Danske medborgere!
  Tag lige at se på hvad der foregår i Europa i dag!
  I Frankrig er den oprindelige Franske befolkning på panikkens rand på grund af muslimsk indvandring/Asyl ansøgning. De føler, at deres land og kultur tages fra Dem, og er i realiteten ikke langt fra en borgerkrig!

  Og alt dette på grund af EU’s menneskeretskonventioner, og overstatslige lovgivning, hvor den røde tråd er nationalstaternes afskaffelse!

  Ønsker i Danskere, der endnu ikke har roterende socialistisk fis i kasketten, at dette skal overgå Danmark, og jeres børn/børnebørn og, at Danmark efterhånden bliver muslimsk domineret???

  Jeg tror det ikke! Så læg pres på jeres politikere, og få ændret det der absolut er nødvendigt at ændre!
  M.v.h.

 46. Af Jens Hansen

  -

  AF CARL-ERIK PEDERSEN – 15. NOVEMBER 2016 11:48

  http://www.independent.co.uk/voices/francois-hollande-apology-algerian-war-absolve-france-arab-harkis-a7337166.html

 47. Af Henning Svendsen

  -

  Selvom hun er halv mand kan hun aldrig blive valgt andre steder end i et land hvor Roskildesygen har sine rødder.
  Hun har så købt en Doctorgrad i matematik -som J.Hansen stolt kan fortælle på en anden blok
  Roskildesygen raser også i USA og denne Hillary der i ti år har ført. Valgkamp for sig selv -ja hun kunne måske rejse til Tyskland og blive valgt der
  At få denne Roskildesyge udryddet det kræver nok en ny Syndflod.

 48. Af Allan Hansen

  -

  Kort sagt!

  https://youtu.be/XrY97vG39YM

 49. Af Bjørn Sørensen

  -

  Denne elite som har tiltaget sig magten er gennemsyret af pseudointellektuel formåen.
  Hele deres begrebsverden er et falsum. De har alle sammen lært den sande lektie og rabler deres indlærte udenadslære af som var det salmevers. Hvad det står for og hvad det betyder har de intet begreb om.
  Når man hører deres kommentarer til Trumps valgsucces, lirer de alle sammen den samme svada af og fatter ikke at deres falske virkelighedsopfattelse endelig har fået dødstødet.

  Denne dødsrallen vil langsomt fortage sig, og vi skal nok snart se at de mere kvikke hurtigt fatter komikken og får lært den nye virkelighed.

  Glem ikke legenden om Mefistoles som solgte sin sjæl til djævlen for den rette viden. Og med den er der embeder at hente.

 50. Af Bjørn Sørensen

  -

  Denne elite som har tiltaget sig magten er gennemsyret af pseudointellektuel formåen.
  Hele deres begrebsverden er et falsum. De har alle sammen lært den sande lektie og rabler deres indlærte udenadslære af som var det salmevers. Hvad det står for og hvad det betyder har de intet begreb om.
  Når man hører deres kommentarer til Trumps valgsucces, lirer de alle sammen den samme svada af og fatter ikke at deres falske virkelighedsopfattelse endelig har fået dødstødet.

  Denne dødsrallen vil langsomt fortage sig, og vi skal nok snart se at de mere kvikke hurtigt fatter komikken og får lært den nye virkelighed.

  Glem ikke legenden om Faust som solgte sin sjæl til djævlen for den rette viden. Og med den er der embeder at hente.

Kommentarer er lukket.