Justitsminister Pape arver et stort problem med kriminelle udlændinge

Af Kasper Støvring 50

 

Danmarks Statistiks årlige publikation om indvandring viser igen, at især efterkommere af ikke-vestlige indvandrere er markant overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikken. Det gælder især inden for de grove overtrædelser af straffeloven. Udviklingen er endda forværret en anelse.

 

Danmarks Statistik (Dst) har netop offentliggjort sin årspublikation om udlændinge – indvandrere og efterkommere – i Danmark. Her kan man læse, hvordan udlændinge klarer sig i landet. Man kan f.eks. se på kriminalitet.

 

Tallene er fra 2015 og de viser, at der ikke er afgørende nyt fra fronten. Udlændinge er stadig markant overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikken, det er endda blevet en anelse værre de seneste år. Det gælder ikke-vestlige indvandrere og i særlig grad ikke-vestlige efterkommere fra Afrika og den arabiske verden. Nu skal man skal passe på med statistik, for vi kender vittigheden om statistikeren, der druknede i en flod, der gennemsnitligt var 10 cm dyb. Ikke alle er kriminelle, selvfølgelig, og der er stor forskel på grupperne. Men problemet er alvorligt.

 

Den nye justitsminister Søren Pape kommer på en stor opgave, for som jeg tidligere har skrevet, har der under den borgerlige regering været en meget stor stigning i anmeldelser af grov kriminalitet. Inden for enkelte områder har myndighederne bl.a. ændret registreringspraksis, der kan have forøget antallet af registrerede anmeldelser. Vi ved bare ikke, hvor stor en andel af stigningen, der kan forklares med den ændrede registreringspraksis. Dertil kommer, at stigningen i forskellige grove forbrydelser, herunder voldtægt, ikke er kommet med ét slag, men er forløbet over flere kvartaler.

 

Kriminalitetsindekset

 

Men lad os se på Dst’s publikation, der altså omhandler antallet af dømte. Eva Selsing skrev forleden en udmærket klumme om den grove kriminalitet, der er ved at indfinde sig i vores samfund. Selsing skriver om stigningen i anmeldelser, men de er af gode grunde endnu ikke slået igennem i antallet af dømte. Men mon ikke, vi vil se det om et eller to år? For 2016 synes at have været dramatisk, hvad angår overgreb på kvinder, uro i asyllejre og voldtægter. Men vi ved det ikke, vi kan kun se, at der har været flere anmeldelser.

 

Statistikken over kriminalitetshyppighed viser en markant overrepræsentation blandt udlændinge, især efterkommere, der er mere end dobbelt så kriminelle som personer med dansk oprindelse. I Dst’s kriminalitetsindeks korrigeres der for alder og socioøkonomisk status, fordi yngre mænd med lav uddannelse og uden arbejde generelt er mere kriminelle.

 

Når der korrigeres for alderssammensætningen viser det sig, at mandlige efterkommere fra ikke-vestlige lande har et kriminalitetsindeks på 244. Det betyder, at denne gruppe har en overhyppighed af kriminalitet på 144 pct.

 

Kilde: Danmarks Statistik

 

Politikerne har altså langt hen ad vejen valgt at føre en politik, der betyder, at Danmark både bliver fattigere og får mere kriminalitet. Men Dst’s indeks slører, hvor alvorligt problemet er.

 

For hvorfor overhovedet korrigere? Statistisk kan man generelt forsvare det, men indvandring er udtryk for en særlig politisk beslutning. Politikerne kunne, hvis de ville, begrænse problemerne ved ganske enkelt at begrænse indvandringen/flygtningestrømmen fra Afrika og den arabiske verden, for denne type indvandring betyder, at vi især får indvandrere, der både er unge og mænd og hyppigere er mere kriminelle og uden for arbejdsstyrken (Canada, der ofte roses for ”humanisme”, fører en helt anden politik).

 

I Dst’s statistik på mænd i gruppen af andre uden for arbejdsstyrken med ikke-vestlig oprindelse er kriminalitetsindekset 444 for efterkommere (se side 82). Hvis der ikke korrigeres, ser vi altså, at denne gruppe har en overhyppighed af kriminalitet på 344 pct!

 

Mandlige libanesiske efterkommere, hvoraf en del er efterkommere af statsløse palæstinensere, har med 359 i øvrigt det højeste kriminalitetsindeks blandt de undersøgte lande, korrigeret vel at mærke for både alder og socioøkonomisk status.

 

Læg også mærke til, at der er sket en mindre stigning, hvad angår ikke-vestlige efterkommere de seneste år.

 

Den grove kriminalitet: Straffelovsovertrædelser

 

Nu er det ikke ligegyldigt, hvilken type kriminalitet udlændinge især gør sig skyld i. Den groveste form er de såkaldte straffelovsovertrædelser, der bl.a. omfatter volds- og seksualforbrydelser. Indvandreres og efterkommeres andel af de dømte er størst netop blandt straffelovsovertrædelserne. Her udgør de 26 pct. Som det ses i nedenstående figur 5.2, er 6,2 pct. af de 20-24-årige mandlige efterkommere fra ikke-vestlige lande dømte for overtrædelser af straffeloven. For mænd med dansk oprindelse er den tilsvarende andel på 1,7 pct.

 

Kilde: Danmarks Statistik

 

Hvorfor interessere sig for netop udlændinge og grov kriminalitet? Det skal vi af mange grunde, ikke mindst fordi vi i disse år er udsat for stigende indvandring i form af den såkaldte migrantkrise. Eftersom efterkommere er langt mere kriminelle end indvandrere, kan vi forudse en voldsom stigning i kriminalitet om ca. 15 år. Men mit bud er, som nævnt, at vi også kommer til at se flere dømte i Dst’s publikationer de kommende år. 2016 har været et ”begivenhedsrigt år” med næsten daglige beretninger om brutale overgreb (der fortrinsvis berettes om i lokalavisen.dk).

 

Der er med andre ord sandsynlighed for, at der vil ske en yderligere stigning, og at den hænger sammen med udlændingespørgsmålet. For man kan blot sammenholde følgende tre kendsgerninger: 1) Stor stigning i antallet af migranter, der er kommet til landet det seneste halvandet år, og som tilhører 2) de grupper, der er stærkt overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikken, især straffeloven, og 3) den store stigning i anmeldelser af bl.a. vold og voldtægt det seneste år. Igen: Selvfølgelig er ikke alle udlændinge kriminelle, slet ikke, men mange er, og det er tilstrækkelig grund til at minimere indvandring fra disse lande.

 

De mest kriminelle grupper

 

Lad os botanisere lidt mere i Dst’s publikation og se på de grupper, der er mest kriminelle. Blandt de ikke-vestlige er der grupper, bl.a. vietnamesere og indere, der har en markant lavere kriminalitetshyppighed end befolkningen som helhed.

 

Men ser vi på de dømte mænd med oprindelse i Somalia har 37 pct. af indvandrerne og 52 pct. af efterkommerne overtrådt straffeloven. Det er den største andel blandt de undersøgte lande. Ser vi på mænd med oprindelse i Syrien er indekset for efterkommere seks gange så højt som for indvandrere. Mænd med oprindelse i Libanon har imidlertid det højeste kriminalitetsindeks. Det gælder både for indvandrere med et indeks på 218 og for efterkommere med et indeks på 359. Personer med oprindelse i Libanon er for en stor dels vedkommende statsløse palæstinensere.

 

Personer med oprindelse i Libanon, Somalia, Syrien og Marokko hører til blandt de mest kriminelle grupper.

 

Dyster dag

 

Intet synes at altså at forandre sig – i hvert fald ikke til det bedre. Det er som på Bruegels maleri ”Dyster dag” fra 1565. Der er karneval i den mørke og kolde årstid, menneskene fulder sig, i nederste venstre side urinerer en mand op ad en kro, de har i det hele taget gang i en masse aktiviteter og ligner insekter imod den store natur – en oprørt flod raser fra havet, der er en storm på vej, træstammerne kaster et genskær af lyn på himlen oprør. Menneskene glemmer truslen, de arbejder, f.eks. med at styne piletræer, som om naturen kan tæmmes. Men katastrofen er indtrådt, skibe er forulykkede mod klipperne og synker i havet. I øverste, venstre hjørne tårner forrevne bjergtoppe sig op under truende, mørke skyer. Det er den køligt grå-hvide baggrund i modsætning til de mørke, brune farver, der ellers dominerer: Der blæser en isnende blæst af frost fra skyerne i det fjerne.

 

Bruegel: Dyster dag

 

 

 

Forklarende note om indekset:

 

Dst skriver om det såkaldte kriminalitetsindeks: ”Det beregnes […], hvor mange fra de befolkningsgrupper, der ønskes belyst – fx indvandrere fra ikke-vestlige lande – der ville have fået en dom, hvis de havde samme kriminalitetshyppighed som gennemsnittet af befolkningen. Forholdet mellem dette beregnede antal dømte og det faktiske antal dømte kaldes for et aldersstandardiseret kriminalitetsindeks.”

 

 

50 kommentarer RSS

 1. Af Niels Andersen

  -

  Søren PAPe er i forhold til en mand af ikke-vestlig herkomst, så det er tvivlsomt, om han vil gøre noget ved problemerne med de mange ikke-vestlige migranter og deres efterkommere.

  De er jo ikke kun overrepræsenteret i kriminalstastikkerne, men i stort set alle statistikker med negative udfald lige fra uddannelse, sygdom, offentlig forsørgelse m.m.

 2. Af bent nielsen

  -

  Islamisterne har ført krig mod Europa gennem flere hundrede år. Store slag er blevet udkæmpet i Spanien, Ungarn, ved Wien og i Serbien etc. for at stoppe den muslimske fremtrængen. De nuværende hærskarer fra arabiske og afrikanske lande ankommer ganske vist nogenlunde ubevæbnede, men alligevel alligevel er det måske det farligste “angreb” på Europa i de sidste 1000 år, for politikerne svigter, der indsmugles konstant våben, og de agressive holdninger fra fortiden er stadig intakte.

  (og hvorfor viser medierne igen og igen fotos af kvinder og børn, når 90-95% af invandrerne er unge kampduelige mænd mellem 17 og 35 år) I Sverige breder velfærdssammenbrud, kaos og kriminalitet sig som en steppebrand, og svenskerne kan være i undertal allerede i 2025.

  Og herhjemme kan vi danskere også snart komme i undertal. Grufulde tilstande kan blive resultatet. Danmark kan blive forvandlet til ukendelighed, og for vores børn og børnebørn er der ingen fremtid, hvis Christiansborg bliver ved med at føre den politik som typer som f.eks. merkel, jelved og ze nia går ind for.

 3. Af Svend Jensen

  -

  Herregud – det er jo for det meste plebs det går ud over. Kun hvis Eliten i væsentlig grad bliver bestjålet eller voldtaget sker der noget.
  Plebejerne burde uddele gadekort over velhaverområderne i Danmark ved de større danske fængslers udgangsporte – “let dog eat dog”, som man siger i England.

 4. Af Erik Larsen

  -

  Enig Niels Andersen.
  Ja, det er såmænd ikke kun i kriminal-statistikken at problemerne findes, men der er godt nok sket en del siden undertegnede var ung og det værste man kunne skrive om i den lokale avis var der havde været “et cykeltyveri” og lørdag aften en “nævekamp” på Dyrehavsbakken!!
  I dag har vi et kæmpe antal ikke-vestlige mennesker hvor mændene prædiker Koranen og forbyder kvinderne at tage jobs m.m.
  De kommer foran vores unge og ældre i boligkøen, invaderer sygehusene o.s.v. osv. Det er fuldstændig uholdbart og der burde stilles en hel del politikere til ansvar. Og ja, kære Støvring, jeg tror ikke på at en Pape vil gøre nogen som helst forskel..

 5. Af Allan Hansen

  -

  Gamle “nyheder,,,,,,,

  En lang stribe af voldtægter har rystet Sverige de seneste dage. Ifølge den svenske avis Expressen har politiet modtaget ikke mindre end 21 anmeldelser om voldtægt eller voldtægtsforsøg mellem den 12. til den 15. juli. 2012.

  Fem af voldtægterne er fundet sted tæt på hinanden – med en afstand på omkring 16 kilometer fra hinanden – nemlig i byerne Gävle, Bollnäs eller Falun.

  Samme gerningsmænd
  I Gävle mistænker politiet den samme gruppe gerningsmænd for at stå bag to af overfaldene. Voldtægterne, som udførtes af en gruppe, skete i løbet af en time og blot 200 meter fra hinanden. Politiet har dog foreløbigt ikke anholdt nogen mistænkte i sagen.

  På trods af de mange voldtægtssager har politiet blot pågrebet to mistænkte. Den ene, en 22-årig mand, er mistænkt for at stå bag en voldtægt i Bollnäs natten til lørdag.

  I der sket en voldsom stigning af voldtægter hen over sommeren, oplyser politiet.

  Fordobling
  Om sommeren sker der nemlig dobbelt så mange voldtægter som resten af året.

  – Folk opholder sig ude, drikker mere alkohol og er mere letpåklædte. Dem, som er i risikozonen for at begå et sexovergreb, har om sommeren flere muligheder for at finde et offer, siger psykiatriprofessor og forskningsleder Niklas Långström til Expressen.

 6. Af b niel

  -

  Indlæg i f

 7. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Andersen

  “Søren Pape er i forhold til en mand af ikke-vestlig herkomst, så det er tvivlsomt, om han vil gøre noget ved problemerne med de mange ikke-vestlige migranter og deres efterkommere”.

  Så hvis Søren Pape var i et forhold til en etnisk dansker, så ville han ikke gøre noget ved kriminelle, etnisk danskere???

  Goddag mand økseskaft!

 8. Af Kim Kaos

  -

  Der er til dato ingen af de folkevalgte – hverken herhjemme eller i resten af den vestlige verden – der for alvor har evnet at løse problemerne med de kriminelle indvandrere og migranter samt deres efterkommere – er der noget at sige til at folk er begyndt at kikke sig om efter nogen der har viljen til at stoppe galskaben.

 9. Af Niels Larsen

  -

  Niels Juul Hansen – 1. december 2016 16:03

  Enig!

  Når det er sagt, skal der helt andre boller på suppen.

  Eksempelvis bør Levakovic efter at udvisningsdommen over Fis-Fis er godkendt af Menneskerettighedsdomstolen også have marchordre. Hans unger kan bare flytte med.

  Og så skal straffene for indvandrer-/flygtningetunge kriminalitetsarter sættes kraftigt op, da de mennesker kun har respekt for konsekvens, der kan mærkes!

 10. Af P Christensen

  -

  Eliten laver jo stadig flere “gated communities”.
  Så som EU, private undervisnings- og plejeinstitutioner osv. så de aldrig møder
  konsekvenserne af årtiers kamikaze politik for fædrelandet.

  Samtidig med at de kan bekræftede hinanden i at Danmarks gode anseelse
  er intakt (dvs. hos eliterne imellem). Pøbelen tæller naturligvis heller ikke i så henseende
  og kan sejle sin egen sø.

  De værste i ovennævnte henseende er den såkaldte venstrefløj, der over årtier har lavet gedigent klasseforræderi overfor arbejderne/lønmodtagerne, ikke mindst i fløjens
  angst for at skulle stille krav til de tilrejsende og i deres kritikløshed overfor projekt EU.

 11. Af Claus Andersen

  -

  Der må være sket en fejl hos DST .Tallene kan ganske enkelt ikke passe.

  Professor emeritus “Mellemøstekspert” og religionsforsker, Niels Peter Lemche, har i årevis forsikret os om, at muslimerne nok skulle indpasse sig i det danske samfund, da islam er “fredens religion”.

  Nu må vi sgu have den “lærde” professor på banen

 12. Af Allan Hansen

  -

  @ Claus Andersen.

  Nu er der jo stadig forskel på løgn og uvidenhed!

  Jeg tror nu ikke, at Niels Peter Fladfisk “bevidst,,
  er fuld af løgn. Men det er utroligt, at sådan en lille
  mand kan rumme så meget uvidenhed!
  Han er til grin – men man kan godt få lidt
  medlidenhed med ham i ny og næ.

 13. Af bent nielsen

  -

  Indlæg sendt før kl. 16 er stadig skjult. Bedes venligst sat på.

 14. Af Jan Petersen

  -

  Sad i øvrigt lige og læste lidt fra det “kriminelle arvebo” – Pind Bloggen. Der blev indlæg i et hug reduceret fra 27 til 20 indlæg. Ikke alle folkevalgte demokratiske magthavere bryder sig om ytringsfrihed. Og da slet ikke en hofnar hvis eneste faglige kvalifikationer tilsyneladende er, at tale – total politisk sort 🙁

 15. Af Allan Hansen

  -

  Man kunne også besøg Den korte avis
  skriv ” kaos i Sverige,, og klik på søg!
  Her vil man finde en masse info om
  vold og voldtægt i Sverige.

 16. Af Niels Juul Ha

  -

  @Niels Larsen

  “Når det er sagt, skal der helt andre boller på suppen.”

  Det kommer der formodentlig også, hvis Løkke & Co. skal have gennemført deres økonomiske politik med DF’s stemmer.

  “….da de mennesker kun har respekt for konsekvens, der kan mærkes!”

  Jeg tror ikke, at du kan finde evidens for, at strengere straffe virker på forhærdede kriminelle. Tværtimod så er fængslerne oftest ‘praktikpladser’. Et skridt i deres ‘karriereforløb’.

  Det er nok mere et spørgsmål om samfundets ønske om at se ‘retfærdighed ske fyldest’.

 17. Af Erik Larsen

  -

  Ja, VORE fængsler er hotelophold og “praktikpladser” hr. niels j.H.!!!
  men du forstår jo intet – eller rettere VIL ikke forstå noget, der fortæller sandheden om bekvemmelighedsflygtningene. Du udstiller dig selv uafbrudt, uafbrudt.

 18. Af Erik Larsen

  -

  Ja, VORE fængsler er hotelophold og “praktikpladser” hr.Niels J.H.!
  men du forstår jo intet – eller rettere VIL ikke forstå noget, der fortæller sandheden om bekvemmelighedsflygtningene. Du udstiller dig selv uafbrudt, uafbrudt.

 19. Af Ole Hansen

  -

  Der er masser af evidens for at lange fængselsstraffe virker. Og dertil kommer at det siger sig selv, at sålænge voldsmænd og mordere sidder indespærret, kan de ikke rende rundt ude i samfundet og overfalde sagesløse. Fornylig har der været endnu nogle sager der viser at retssystemet er blevet alt for slapt. F.eks. en sag hvor to “unge” på 19-20 år tilkaldte en taxa. De slog røvede chaufføren og slog ham derefter ihjel. De slipper med ca. 4 års fængsel, hvorefter de kan fortsætte “karrieren”. De bliver end ikke udvist. Et råt og røverisk overfald der ender med at den overfaldne dræbes med jernstænger (slag til hovedet) burde give livsvarigt ophold bag tremmer. Det havde det givet i mange lande.

 20. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Ole Hansen

  “Alternativer til fængselsstraf, såsom samfundstjeneste og afsoning i fodlænke, er det mest effektive middel til at forebygge ny kriminalitet. Strenge fængselsstraffe har i bedste fald ingen virkning og i værste fald en negativ effekt, viser ny rapport fra Justitsministeriet”

 21. Af Flemming Lau

  -

  Husk nu lige på at samfundet straffer for at undgå selvtægt, altså er det af hensyn til gerningsmanden. Alt er af hensyn til ham. Også resocialisering, selvom han aldrig har været social. Staten New York der var ved at drukne i kriminalitet for år tilbage, indførte “vi låser dig inde for evigt og smider nøglen væk til din celle, hvis du dømmes for tredie gang, selvom den sidste gang kun drejer sig om en pakke tyggummi!” Det hjalp gevaldigt. Selv på 42′ ende Avenue!

 22. Af Chris Green

  -

  I alt er 121.222 mænd i alderen 15-79 år blevet kendt skyldige i en strafferetlig afgørelse i 2015. Heraf udgør mænd med dansk oprindelse 81 pct., indvandrere og
  efterkommere fra vestlige lande henholdsvis 4 pct. og 0,3 pct. og indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande henholdsvis 10 pct. og 5 pct. Blandt de i alt 36.388 dømte kvinder har 85 pct. dansk oprindelse.

  Så kan man konkludere at 82,4% af al kriminalitet begåes af dansker… og at danske mænd dominerer i statistiken over antallet kriminalsager.

 23. Af bent nielsen

  -

  Mit indlæg 1. dec. kl. 15.23 er nu på, og tak for det. Det handler om den dødsensfarlige undergravning af Europas fred og sikkerhed, der foregår lige nu, bl.a. pga. frau merkel.

  Hvad statistikker angår, kan man næsten ikke være skeptisk nok. Samfundstjeneste og afsoning i eget hjem kan være OK overfor fredelige personer, men voldsbøller der har overfaldet sagesløse folk med køller, knivstik, skud…. eller som har torteret dem på grusom vis… skal bare fængsles så længe som muligt.

 24. Af bent nielsen

  -

  Spark i hovedet på et røveri-offer der ligger ned efter en byge af slag, bør også medføre langvarig fængsling. Eller strafarbejde i en lejr i 35 år. De mest afstumpede bøller vil blive ved med at være farlige i årtier.

 25. Af Allan Hansen

  -

  Frihed & frygt!

  https://www.gatestoneinstitute.org/9459/self-censorship

 26. Af Thomas Nielsen

  -

  Dybt deprimerende at læse disse statistiske fakta om et land i splittelse og opløsning. Men endnu mere afgrundsdybt deprimerende er det at vide, at det ingen effekt vil have på parnassets beslutningstagere og meningsdannere.

 27. Af Thomas Nielsen

  -

  Dybt deprimerende at læse disse statistiske fakta om et land i splittelse og opløsning. Men endnu mere afgrundsdybt deprimerende er det at vide, at det ingen effekt vil have på parnassets beslutningstagere og meningsdannere. Søren Pind kaldte sig selv for “sherif”. Behøver jeg sige mere?

 28. Af Niels Larsen

  -

  @ Niels Juul Hansen: “Jeg tror ikke, at du kan finde evidens for, at strengere straffe virker på forhærdede kriminelle. Tværtimod så er fængslerne oftest ‘praktikpladser’. Et skridt i deres ‘karriereforløb’.”

  Korrekt. Men det er heller ikke hovedformålet med et fængselsophold, at forbryderen skal forbedre sig – eller rettere burde ikke være det.

  Hovedformålet burde være at holde affaldet væk fra lovlydige borgere i længst mulig tid – her kan vi skæve til amerikanske straffe. Op til 25+ år for voldtægt. 100+ år for mord.

  De øgede omkostninger kan passende dækkes ved at tage goderne fra fangerne, så vore fængsler ikke kan sammenlignes med 4-stjernede hoteller.

 29. Af Niels Larsen

  -

  @ Chris Green – 2. december 2016 9:44

  Sådan kan man ikke med nogen rimelighed gøre det op.

  Man er nødt til at forholde tallene til deres relative andel af hele befolkningen.

 30. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Thomas Nielsen

  “Dybt deprimerende at læse disse statistiske fakta om et land i splittelse og opløsning.”

  Så er det heller ikke værre.

  Det er muligt, at du føler dig splittet og i opløsning, men flertallet af danskere står op hver dag og går på arbejde, og når de kommer hjem igen, hygger de sig med familie og venner og tager del i forskellige fritidsaktiviteter. Det store flertal af danskere er overhovedet ikke i regelmæssig kontakt med flygtninge.

  Der er naturligvis udfordringer, når vi modtager så mange flygtninge på een gang, men derfra og til opløsning og splittelse er der godt nok lang vej.

  Og så er det en gammel sandhed, at medier foretrækker de negative nyheder fremfor de positive.

 31. Af georg christensen

  -

  Kriminelle udlændinge!, hvor det da rart, nu er de skyldige endelig fundet, eller?, bygger de andre bare videre på, hvad kriminelle indlændinge forlængst har opbygget?.

  Når jeg tænker, ikke så mange år tilbage, hvor HA og Banditos leverede “gadekampe” og vores system bare sagde til dem : Ingen gadekampe tak (foren jer) uden, og vi lader jer i fred. Nu ser vi så bare følgerne af denne politik, ene og allene fordi vi lod de kriminelle i fred. Nu er der så bare kommet flere til og gadekampene begynder igen, selvforskyldt , fordi vi dengang medens tiden var , med tomme ord snakkede os ud af handling.

 32. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Larsen

  “Korrekt. Men det er heller ikke hovedformålet med et fængselsophold, at forbryderen skal forbedre sig – eller rettere burde ikke være det.”

  Som jeg nævnte i mit indlæg, så spiller befolkningens retfærdighedssans også en meget stor rolle – og så længe de værste kriminelle sidder buret inde, gør de ingen skade. Det betyder dog ikke, at det ikke er værd at overveje alternative straffe og forebyggende arbejde , hvis det kan reducere kriminaliteten – til glæde for os alle.

 33. Af jan ulrik friis

  -

  Utroligt at Danmark, og det i ‘fredstider’ helt selvforskyldt er kommet så voldsomt iklemme, imellem USA & ISIS & Rusland & EU & Tyskland & Sverige & Afrikas og Mellemøstens milliard af islamister, alle fronter åbner sig på en og samme gang, islamisterne ikke at spøge med, deres proklamation helt åbent og højlydt ingen hemmelighed, at de vil erobre Europa, indføre sharia og nedslagtning de vandtro så mange som overhovedet muligt………statestikken mere for at pynte vores folkevalgte deres fejlslagne politik, men Kasper gennemskuede naturligvis statestikken, borgens fup og fiduser, vores folkevalgte holder os for nar, men vi har Kasper til at gennemskue jer, i er gennemskuet, fup og fidusmagere!

 34. Af Morten Norup

  -

  Kære alle.

  Sæt jer ind i hvad jødedommen er.
  – Særligt “Talmuden”

  Og Zions vise protokoller, så forstår i måske hvorfra problemerne stammer.

  At Nationalbanken er en privat bank, som har store interesser indenfor medierne behøver jeg forhåbentligt ikke elaborere.

  Vh.

 35. Af Flemming Lau

  -

  Da Ruslands Zar fik læst et par anviste pasager af Zions vise protokoller, var han ved at dø af grin. Og så røg budbringeren ellers ud på r.. og albuer. Giv den til den muslimske verden, der elsker Hitler som den 12 imam, og hans bog ” Mein Kamf”

 36. Af Allan Hansen

  -

  @ MORTEN NORUP
  – er du på stoffer?
  Hvis ja, så tager du for meget!
  Hvis nej, så var det (måske) på tide!
  Man bliver aldrig for gammel til, at
  lære noget nyt.

 37. Af P Christensen

  -

  Danmark og Europa har flere store problemer.
  Udover at man har ladet uduelige politikere importere
  sociale problemer gennem årtier, er der ikke blevet
  parallelitet imellem byrderne og økonomisk/social skulderbredde.

  Som vi kan se det med smørhåret i de danske underhylere.
  http://jyllands-posten.dk/sport/fodbold/intfodbold/ECE9199373/medie-fodboldstjernen-ronaldo-dribler-milliarder-i-skattely/

  JBS står åbenbart ikke for Jeg Betaler Skat.

 38. Af niels Lemche

  -

  ALLAN HANSEN, det er da det mest fornuftige, jeg har set fra dig længe. Utroligt, at dette gamle bedrag fra det zaristiske Rusland stadig er i omløb. Men når Morten Norup tager det frem, så glemmer han den anden ende af konspirationen: frimurerne, den verdensomspændende alliance mellem frimurerne og jøderne. Hitler var konsekvent, så han forsøgte at udrydde begge grupper.

 39. Af Allan Hansen

  -

  Islam er islam. Basta!

  https://www.gatestoneinstitute.org/9444/nothing-to-do-with-islam

  Læs på dansk – klik på det danske flag

 40. Af jan ulrik friis

  -

  Det er uakseptabelt at danskerne nu skal underlægge sig islamismen, deres onde middelaldersamfund, uakseptabelt at vi skal forvandles i et mandesamfund, at vold, voldtægter, mord, knivstikkerier, bliver normen, kvinder der sjældent færdes alene efter mørkets frembrud, at vi skal forkaste vores egen stolte tusindårige kultur, fordi Merkel fordi Løkke vil en islamistiske magtovertagelse af EU & Danmark, at udslettelsen af nationalstaten, volden bliver naturligvis synlig i statestikken, selv om statestikken revideres formørkes af vores folkevalgte, at kurven bliver nærmest usynligt at se ved et hokus – pokus, alligevel afslører Kasper her igen de folkevalgte, deres fup og fiduser er afsløret, da statestikken stammer fra utroværdig kilder, snart bliver statestikken vel hemmeligstemplet, da problemerne med migrationen vokser os alle over hovedet, hvad er uakseptabelt at vi danske nu skal står tilbage i afmagt, ikke morsomt at se, for de af os der elsker vort land, elsker vort folk, at se hvor hurtigt Nationalstaten Danmark nu forsvinder.
  De heldigste af os står måske tilbage med en Hopla-nål eller en Højskole-sangbog, mindet at der var engang et Danmark!

 41. Af Erik Larsen

  -

  En dag vågner danskerne nok op, men klart for sent. Ytringsfrihed findes ikke mere.
  Jeg har sendt (forsøgt) kommentar til Tom J.’s glimrende artikel her, men jeg er åbenbart én han “sletter”. Det er DK i dag .
  Sjovt nok – eller grotesk nok – er alle de der er ekstremt “kulturradikale” røde i tankegangen m.m. aldrig udelukket i debatten??

 42. Af Allan Hansen

  -

  Reelt, må vi erkende, at Retssystemet er brudt
  fuldstændig sammen – ikke kun i Danmark men i
  hele Europa! Det retssystem, der skulle beskytte vores
  demokrati og frihed, som det har taget os 500 år, at bygge op.
  Retssystemet har kapituleret – vi er alle blevet “lovløse,,,
  Man kunne også sige: intet retssystem intet demokrati og omvendt
  Hvordan kunne dette ske – lige under vores næse og ved højlys dag?
  Hvorfor var der ikke nogen, der “så,, noget,,? eller sagde noget?
  Lige bortset for den socialdemokratiske borgmester – han
  hedder vist nok “Keld Rasmussen,,?

 43. Af HappyBREXIT heimlich

  -

  Trump is best!! De danske politikere er nogle feje små babier, som løber efter Obama Merkel for at slikke dere røve. Huhej hvor det går –ud over afgrunden!! Zenia Stampe længes efter at gå i burka -i og for sig så slipper vi andre for at se hendes utiltalende kontrafej-
  Uffe Elleman Jensen messer sine gamle tirader så at Jacob og Karen stadigvæk efter hans bortgang kan være sikre på at appelsinerne fra EU fortsætter at falde ned i turbanerne –os danskere sk*der de en lang marsch!

 44. Af Allan Hansen

  -

  Sverige blev det for sent. Statssekretæren Mikael Sandström kom med magtens første indrømmelser forleden, men der var ikke et ord om lidelserne og sorgen efter hundredevis af mord på svenskere begået af indvandrere, op til 65.000 voldtægter om året og 80.000 grove voldssager om året.

  Kilde: Snaphanen

 45. Af Erik Larsen

  -

  Kære b.dk og kære bloggere: På T. Jensens blog er der nu klare beviser på at Niels Lemche lyver og lyver. Han skriver at jeg er kommet med nogle udtalelser, som måske er en Niels Larsens. Enten kan manden ikke læse, eller også er det planlagt at forsøge at nedgøre almindelige demokratiske mennesker.
  Må jeg understrege, at jeg aldrig ville komme med de linier som han fejlagtigt påstår.
  (og ja, Tom Jensen bringer ikke engang mit dementi på at jeg aldrig har skrevet det han påstår) Hvad er det dog for en debat og debattører vi har i dag?

 46. Af niels Lemche

  -

  Erik Larsen, jeg ved ikke hvorfor du tager det op her? Masochisme?

  Men jeg tror, at den sammenhæng er din udtalelse på nævnte blog: ‘Det bliver blodigt — ikke mindst for forræderpolitikerne!’ nok ret klar. Og at du benægter, hvad du skrev om og imod mig og mine, beviser blot, at jeg har ret i min vurdering af dig.

  Men hvad det har med voldtægt at gøre, forstår jeg ikke, med mindre du mener, at det er voldtægt af den frie meningsdannelse, noget, dom du vist ikke har megen respekt for.

  Dit indlæg må vel kunne findes i Berlingerens blog-arkiv.

 47. Af Erik Larsen

  -

  Niels Lemche – for sidste gang inden du så får en politianmeldelse: JEG har aldrig, aldrig skrevet noget af det du siger. (har du drukket??) Der er en Niels Larsen, jeg ikke kender, men har da set at du har debat med ham. Jeg har intet med hans navn, indlæg eller andet at gøre – forstår du ikke dansk?
  Den der uhyggelige sætning, at “det bliver blodigt…… o.s.v. er INTET jeg kunne finde på at sige. Og NU vil jeg gerne have en undskyldning, tak. Du påstår da at du er et fornuftigt menneske. Og så kan vi måske ønske hinanden god jul?

 48. Af niels Lemche

  -

  Erik Larsen, hvis du virkelig ikke har skrevet det, og jeg har blandet dig sammen med Niels Larsen, så skylder jeg dig selvfølgelig en undskyldning.

  Ikke drukket, men måske nye briller.

 49. Af Erik Larsen

  -

  Jeg sværger, at jeg aldrig kunne være så udemokratisk og hverken højre- eller venstre “fanatiker!” . Tak, Vi nærmer os hinanden – God Jul!

 50. Af Marstrand-Jørgensen afdramatiserer udlændinges kriminalitet | Kulturkamp

  -

  […] indlæg, der bygger på tal fra Danmarks Statistik (Dst) jeg gerne vil kommentere (se også mit indlæg om Dst’s […]

Kommentarer er lukket.