Værsgo Samuelsen, her er din udenrigspolitik

Af Kasper Støvring 38

 

En klog udenrigspolitik er realistisk, ikke liberalistisk og idealistisk. Den handler ikke om at forme verden efter moralske principper, men om at skabe en magtbalance, så verden bliver mere sikker.

 

Forleden skænkede jeg kvit og frit Donald Trump mit forslag til en klog udenrigspolitik. Nu har vi så også fået en ny, ikke præsident, men udenrigsminister i lille Danmark, så jeg tøver ikke med at udvise samme generøsitet: Værsgo Anders Samuelsen, her er din udenrigspolitik.

 

Måske er jeg lidt for godtroende. For man kunne hævde, at en småstat som Danmark ikke kan ændre meget ude i den store verden, ligesom man kunne hævde, at en erklæret liberal politiker som Samuelsen ikke vil føre en erklæret ikke-liberal udenrigspolitik, som den jeg her foreslår. Det bekræftes af Samuelsens udtalelser efter sit første samråd, hvor han afviste Dansk Folkepartis fornuftige forslag om at indstille sanktionerne mod Rusland.

 

Men jeg prøver alligevel.

 

En klog udenrigspolitik går ikke ud fra, at man skal skabe en god verden, men at man derimod skal forsøge at undgå onder. Den vil ikke forme verden efter absolutte moralske principper, men derimod se på konsekvenserne af vores handlinger. Man må være hård og koldblodig – man må have stenens store ro.

 

For storpolitik er for voksne mennesker, den handler først og fremmest om sikkerhed. Mennesket er nemlig et bløddyr, der ville gå til grunde uden beskyttelse fra den omgivende skal, som udgøres af de sikkerhedspolitiske institutioner.

 

Altså ikke moral, men klogskab. Som Kant skrev: Man kan skabe et godt samfund af djævle, så længe de har fornuft.

 

En stat ligner et menneske og har ofte en slumrende selvfølelse, der kan vækkes som et farligt dyr. En stat bekymrer sig i bund og grund ikke om at gøre gode gerninger, men om at sikre sin overlevelse. Det ser ikke altid pænt ud, og skuer vi eksempelvis mod det store, gamle Rusland, må man forstå, at den russiske stat er brudt sammen hele to gange, ligesom landet to gange er blevet invaderet fra Vest, i det tyvende århundrede. Putin vil sørge for, at det ikke sker igen. Derfor re-agerer Rusland på Vesten (især EU’s og NATO’s udvidelse).

 

Hvorfor er liberalisme i udenrigspolitik en skidt ting? Liberalisme har været og er vel stadig den dominerende måde at tænke på i Vesten. Den foreskriver, at Vesten søger at dominere verden ved at lave regimeskift og sprede liberalt demokrati.

 

Det er ikke blot endt galt med anarki, flygtningestrømme og terrorisme, hvormed stabile lande er forvandlede til helvedes forgårde med giftige dybder, sortsvedne kratere og rygende huler, der stinker af svovl og metal (fra Irak til Libyen). Det har også udmattet Vesten, for ethvert tænkeligt land kan – bare det er på ”de godes” side – på den måde påkalde sig Vestens, dvs. USA’s, hjælp. USA har følgelig stort set været i krig uafbrudt lige siden den kolde krigs afslutning. Liberalisme gør det kort sagt vanskeligt at prioritere, hvilke konflikter man skal engagere sig i. USA skal jo være hele verdens politibetjent.

 

Desuden gør det USA til en upålidelig allieret, ikke blot fordi den moralske retorik kan kollidere med og trumfes af realpolitik (som når Obama lover at angribe Assad, hvis han ”går over stregen”, men der alligevel intet sker), men også fordi allierede regimer ikke kan regne med Vestens loyalitet, når moralen dikterer. Således må man ofre Egyptens Mubarak til fordel for såkaldt demokrativenlige kræfter – skønt situationen er værre i dag. Omvendt er Rusland en meget loyal støtte, fordi Moskva prioriterer realpolitik og bl.a. støtter Assad-regimet i Syrien, som professor emeritus Mehdi Mozaffari har skrevet.

 

Ændrer Danmark ikke udenrigspolitisk kurs med udenrigsminister Samuelsen ved roret, kan man i det mindste håbe, at forsvaret vil blive styrket under den nye regering, sådan som det for nylig blev foreslået af tre yngre skribenter i Berlingskes kronik. De tre udfoldede et tværpolitisk argument for, at Danmark selvfølgelig skal leve op til vores forpligtelser i NATO.

 

 

 

38 kommentarer RSS

 1. Af Niels Larsen

  -

  “En klog udenrigspolitik er realistisk, ikke liberalistisk og idealistisk.”

  Præcis. Glem alt om højtravende konventioner og andet idealistisk vås. Det er kun her i Vesten, menneskerettighederne og Flygtningekonventionen regnes for hellige – alle andre sk*der dem et langt stykke, når det passer dem. Vi taber på alle fronter af at være “hellige” og konventionsopfyldende.

  Og hvorfor skal vore landmænd gå fallit for at vi kan opretholde nogle helt igennem tåbelige sanktioner overfor en kommende allieret i et kommende opgør med islam – og for at “beskytte” et Ukraine, som vi i realiteten er helt ligeglade med og ikke har det fjerneste brug for?

  “For storpolitik er for voksne mennesker, den handler først og fremmest om sikkerhed.”

  Netop. Og sikkerhed får man ikke ved at lægge sig ud med en stormagt next door. Slet ikke eftersom vi hurtigere end de fleste aner kan få brug for dens velvilje.

  Moral er godt – bare ikke i storpolitik. For der taber den moralske uvægerligt stillet overfor den, som blæser på moralen. Og det gør de fleste realpolitikere. Også her i vores egen lille andedam – husk de mange løftebrud under såvel den ræverøde som den nuværende vattede regering, som ikke tør gøre op med forældede konventioner.

  “En stat bekymrer sig i bund og grund ikke om at gøre gode gerninger, men om at sikre sin overlevelse.”

  Minus staterne (læs: politikerne) i EU. De gør, hvad de kan for at undergrave deres stater til fordel for et utopisk projekt, som halter mere og mere. Og som ikke overlever.

  “Det er ikke blot endt galt med anarki, flygtningestrømme og terrorisme, hvormed stabile lande er forvandlede til helvedes forgårde med giftige dybder, sortsvedne kratere og rygende huler, der stinker af svovl og metal (fra Irak til Libyen). Det har også udmattet Vesten, for ethvert tænkeligt land kan – bare det er på ”de godes” side – på den måde påkalde sig Vestens, dvs. USA’s, hjælp.”

  Helt rigtigt set. Hvad kunne vi ikke være sparet for af flygtninge, terroraktioner, spildte udgifter til en fejlslagen integration, omfattende personfarlig kriminalitet etc. etc. hvis de vestlige politikere havde handlet rationelt og havde undladt andet end at bombe terroristerne fra luften? Og havde undladt at lade dem vandre uhindret op gennem EU? De politikeres grove svigt pga. nogle tåbelige lapper papir med FNs logo på er lige til et retsopgør!

  Tag 10 milliarder fra flygtninge- ulandsbistand- og indvandrerkontiene og giv dem til forsvaret. Dét vil være fremtidssikring – og nok få en del af de uønskede udlændinge til at søge andre græsgange til gavn for danskerne!

 2. Af Thomas Jensen

  -

  Ja, lad os da endeligt indstille sanktionerne mod Rusland.

  De har truet Danmark med at blive mål for A-Våben hvis vi tilslutter os NATO’s missilskjold.
  De har truet Finland med at tilnærmelse mod NATO er et skridt imod tredie verdenskrig,
  De har annekteret Krim uden hensyntagen til folkeretten.
  Russiske styrker og tungt materiel fører dagligt krig i Østukraine.
  De bruger tøndebomber i massevis mod civile og moderate oprørere i Syrien (hvilket er med til at skabe flygtningestrømmene).
  De træner nærmest dagligt luftangreb mod Baltikum og de Skandinaviske lande.
  De har hacket det Demokratiske Parti i USA, for at påvirke et demokratisk valg til deres egen fordel.
  De har hacket valghjemmesiderne i Ukraine op til deres seneste valg.
  Og så videre

  Den Russiske magtopfattelse går ud på, at magt ikke kan sættes i banken. Man skal bruge magten mens man har den. Derudover ser de os i vesten som svage og impotente, fordi vi ikke er parate til at bruge den styrke vi har.

  Lad os da endeligt indstille sanktionerne og fortælle dem, at de kan fremture HELT uden reaktioner fra vores side.

  Vorherre bevar os.

 3. Af Erik Larsen

  -

  Fantastisk god artikel fra Kasper Støvring.
  Og jeg kan ikke kommentere den bedre end Niels Larsen har gjort.
  Jeg er helt, helt enig selvom en blogger fra en helt anden fløj gerne vil have at vi åbenbart er “ens” eller i “familie”. Det er vi så absolut ikke og jeg vil gerne tilføje, at jeg desværre rigtig meget frygter personen Samuelsen som UDENRIGSMINISTER! Hvor aner man hans evner til det?? Nej vel. Men har får nu rejser og Audi og meget mere, men hvis han ikke holder USAs krav til vores 2% udgift til forsvaret, så dur han slet, slet ikke. Og hvis han ikke løser op overfor Putin/Rusland – så dur han absolut slet, slet, slet ikke.

 4. Af r vangkilde

  -

  REALISTISK OG FUNKTIONEL – liberal udenrigspolitik, når de mest globale lande helst vil lave forretning med hinanden, og samtidig penge i national staten, ELLER når Putin og Trump ikke er politiker, men forretningleder, så bliver svært at hæve forsvars budgettet, når de rigtige fjender er terror og flygtninge, som søger til velfærdstaterne, hvor der er gratis omfordeling, ELLER kan vores udenrigsminister Samuelsen kende forskel på skidt og kanel i private og offentlige økonomi kasser. ELLER bider landmændene regeringen i halen.

 5. Af Erik Larsen

  -

  Thomas Jensen, OK, tænk hvis du havde mulighed for at få folk til at forstå dine hypoteser – Jesus, – så var den kolde krig da tæt på at blive til WW3.
  Vi skal nok ikke nærme os et større uvenskab med Rusland end vi har i dag. Du skal nok ikke regne med at en Trump vil ofre soldater på at “lille dk” skal reddes fra den russiske bjørn, hvis vi – som vi plejer – kvajer os FOR meget. Prøv dog at se hvor vore børn og børnebørns virkelige fare kommer fra! Vågn dog op og se hvad befolkningerne i alle Europas lande mener og frygter lige nu. Faren kommer fra Mellemøsten og Afrika, Tyrkiet og ingen andre steder fra. (Fare p.g.a. religiøs fanatisme).

 6. Af Carsten Hansen

  -

  Det er historiesortering (hvem sagde postfaktuel cherry picking?), når man bevidst bringer sig i den affekterede vildfarelse at en rent realistisk udenrigspolitik, bestående af et netværk af magtbalancealliancer, kan redde verden og gøre den mere sikker. At det er en illusion lærte man på den hårde måde under 1. Verdenskrig og dens fortsættelse under 2. Verdenskrig. Det skal vi ikke have noget af igen, så hr. Støvrings sværmeriske påstande må afvises. Hvad der umiddelbart ser besnærende simpelt ud, er ved nærmere eftersyn forførerisk farligt. Vi skal ikke tilbage til Thukydid.

  På den anden side er verden ikke parat til en rent idealistisk politik på det internationale plan. Det så man i mellemkrigsårene, hvor Woodrow Wilsons i øvrigt sympatiske tanker viste sig ikke at have tilstrækkelig styrke til at imødegå mørkets kræfter, udtrykt i nationalpopulistiske bevægelser. Vi behøver blot at se os omkring for at konstatere, at verden fortsat ikke er parat til rendyrket idealisme. Men den kan heller ikke leve uden.

  Det er således ikke et spørgsmål om enten-eller, som hr. Støvring vil have os til at tro. Det rigtige er derimod en hybrid mellem de to eller, som Theodore Roosevelt karakteriserede amerikansk udenrigspolitik, “Speak softly and carry a big stick.” For eksempel forstår sådan en som Putin kun magtens sprog – derfor skal man på en solid magtbase (den realistiske side af politikken) indgå i en positiv og konstruktiv dialog (den idealistiske side), men uden at gå på kompromis med sine idealer. I stedet skal kombinationen af realistisk magt og idealistisk dialog holde de notorisk imperialistiske russere i skak. Når først man har det, kan man faktisk leve fornuftigt sammen med dem, sågar lave forretninger. Den ukritiske leflen for Rusland, som er på mode blandt nationalkonservative meningsdannere, er derfor lige så kvalmende, som den er naiv – eller skulle vi rettere sige: urealistisk?

  Endelig har internationale organisationer bidraget væsentligt til at skabe en mere sikker og fredelig verden, især de konfliktforebyggende af slagsen (FN, OSCE, EU). Allerede Immanuel Kant forudså, at demokratiske (“republikanske”) stater efterhånden ville miste incitamentet til at gå i krig mod hinanden i takt med at de udvidede deres samhandel og samkvem. Der har da også været en usædvanlig lang periode med fred i verden siden antallet af internationale organisationer skød i vejret efter 2. Verdenskrig. F.eks. fører ingen stater krig mod hinanden, og slet ikke demokratiske samfund. Det vil derfor være et tilbageskridt af, ja, historiske dimensioner, hvis man forlader de grundlæggende spilleregler, som har givet verden så meget godt i de sidste 70 år. At ville skrue tiden tilbage til før 1. Verdenskrig er direkte ufornuftigt.

 7. Af jørgen f vestergaard

  -

  Tho mas jen sen forsøger at være ironisk eller sarkstisk/satirisk. Men hans forsøg falder til jorden som en død krage der er ramt af lynet. Ligesom kri s ti an jen sen, V og de radikale lever i en fantasiverden, lever tho mas også uden jordforbindelse. For tho mas bygger sine holdninger på at EU, Nato og USA har lov til alting, mens Rusland ikke har lov til nogetsomhelst. Og mon ikke thomas er et ekko af de meninger som DR og pollertiken disker op med uafbrudt. Havde EU ikke blandet sig i Ukraines indre anliggender, havde USA overholdt aftalen mellem gorbatjov og Reagan….. havde Europas politikere ikke været evnesvage, men kloge, havde de søgt Ruslands venskab allerede for 10-20 år siden, til gavn for Europas økonomi og sikkerhed. Istedet har de brovtende narrehoveder spillet hasard med verdensfreden, og har provokeret stormagten Rusland der råder over titusindvis af raketter, mange opladet med atom- og brintbomber. Verdens største land, Rusland, har mistet tilliden til EU, og det er EUs egen skyld. Men med valget af Trump følger antagelig og forhåbentlig et bedre og mere afspændt forhold til Moskva. Se også n ew speak net a vis og den korte.

 8. Af j v

  -

  Filterkoks!

 9. Af Anton Davidsen

  -

  Sanktionerne mod Russland virker ikke. Trært imot. Putin blir mer og mer populær derhjemme. Er det Samuelsens mål at styrke Putins regime? Faktisk var Saxo bank meget aktiv i Russland på et tidspunkt 😉

 10. Af Jan Petersen

  -

  Samtlige af de iscenesatte sanktioner, jeg lige kan komme i tanke om, har alle haft den stik modsatte effekt af den egentlige hensigt. Selv i de mest rådne korrupte regimer vil befolkningen uvægerlig bakke om deres rådne magthavere. Det er også det, der kaldes – nationalstat / fædrelandskærlighed 🙂

  INGEN vil lade sig diktere af udefra kommende “intruders” ! Nøjagtig samme ville være gældende, hvis Danmark blev udsat for en eller anden sanktion. Befolkningen vil prompte bakke op omkring den danske regering – UANSET hvor upopulær den regering så ellers måtte være !

 11. Af j vestergaard

  -

  Stadig er indlæg skjult??

 12. Af Vagn Qvistgaard

  -

  “Det bekræftes af Samuelsens udtalelser efter sit første samråd, hvor han afviste Dansk Folkepartis fornuftige forslag om at indstille sanktionerne mod Rusland”

  Så appeasement overfor en de facto diktator med ekspansionsdrømme er nu en god ide Neville Chamberlain in spe?

 13. Af Vagn Qvistgaard

  -

  “Det bekræftes af Samuelsens udtalelser efter sit første samråd, hvor han afviste Dansk Folkepartis fornuftige forslag om at indstille sanktionerne mod Rusland”

  Så appeasement overfor en de facto diktator med ekspansionsdrømme er nu en god ide Neville Chamberlain in spe?

  Fred i vor tid?

 14. Af Allan Hansen

  -

  Løgnes ironi
  – Just follow me,,,,,,,

  https://www.youtube.com/watch?v=ziwsjE1O4Ow&index=16&list=PLir_7uE-qn_tlZ1vnPJ1FGhMcfTVbzH55

  Keep smiling,,,,,,,,,,

 15. Af Finn Larsen

  -

  Hele blog-indlæget er sakset ud af “lærebog for kujoner”

  Men jo lad os bare bruge lidt mere på militær, men ikke nødvendigvis amerikansk produceret.

 16. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt – Danmark anno 2016 har ingen selvstændig udenrigspolitik. Så hvad skal Danmark med en udenrigsminister? Danmark er styret via konventioner / traktater udstukket af EU (Bryssel), FN (New York) og føreren af hele butikken er – tidligere DDR kommunist Angela Merkel (Berlin). Hvor er Danmark lige henne i det spil? 🙁

 17. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Jan Petersen

  Ja, og ældrepolitikken ligger hos kommunerne, så hvad skal vi med ældreministeren?

  Hvad skal Anders og Thyra så lave?

 18. Af Allan Hansen

  -

  Hvordan, bliver man klog på verden?
  – det ved jeg sgu ikke!
  men her kommer et link, med adgang til
  stort set alle verdens aviser,,,,,,,,,

  http://mediavejviseren.dk/aviser/danske-aviser-danmark.htm

 19. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er ældre ministeren vel bare det uheldige nummer i – VLAK sudoku spillet – der skulle til . . . for at give facit 22 🙁

  PS: I øvrigt klarer Schweiz sig med syv ministre, så vidt jeg husker 🙂

 20. Af Niels Andersen

  -

  Dansk udenrigspolitiks vigtigste formål må være, at sikre danske interesser, og i øjeblikket er den muslimske invasion af Europa og Danmark den ubetinget største trussel mod Danmark.

  Derfor skal udenrigsministeren kæmpe for vores ret til selv at bestemme over vores land og grænser. Udenrigsministeren skal kæmpe for vores suverænitet i alle sammenhænge, så vi kan få stoppet al ikke-vestlig indvandring.

  Og få stoppet den frie bevægelse af arbejdskraft i EU, så vi kan slippe for de løntrykkende og sortarbejdende østarbejdere.

 21. Af jens petersen

  -

  @Thomas Jensen
  Super indlæg!
  Det er grotesk at høre DF’s trupper der altid vil stille hårdt mod hårdt hvis det er muslimer der er emnet, men hvis små diktatorspirere som Rusland opfører sig som Hitler gjorde i 1936-38 så er den gode fredsbevarned politik meget lig det Neville Chamberlain stod for og somvar så succesfuld.

 22. Af J V

  -

  Mit manglende indlæg bedes venligst sat på.

 23. Af Carsten Hansen

  -

  En rendyrket Realisme som grundlag for udenrigspolitikken, dvs. renset for al Liberalisme? En verden i usikker balance mellem stormagter? Et anarki, som kan bryde ud i krig hvornår det skal være?

  Virkelig dårlig ide. Det skaber ikke en mere sikker verden, tværtimod. Vi har været der før, i årtierne op til 1. Verdenskrig. Det skal vi ikke tilbage til, og allerede af den grund må uovervejede sværmerier om forsimpling af Danmarks udenrigspolitik afvises.

  Går man helt tilbage til den første Realist, Thukydid, beretter han hvordan talsmænd for Melos og Athen under den Peloponnesiske Krig (431-404 f.Kr.) debatterede folkeretslige spørgsmål i den berømte og stadig aktuelle Melianske Dialog. Melianerne gjorde gældende, at fair play og retfærdighed burde styre staternes forhold til hinanden, mens athenerne, som havde overmagten, fastholdt at “de stærke gør, hvad de har magt til at gøre, og de svage accepterer, hvad de er nødt til at acceptere”.

  Det er klart, at Danmark hører hjemme i den sidste gruppe, som blot må acceptere, hvad de stærke finder på. F.eks. Rusland. Hvis det europæiske sammenhold og fælles front mod Rusland bryder sammen, vil Putin juble, for så kan han frit vælge mellem venner og fjender. Skulle lille Danmark her smide sig på ryggen og tage til takke med hvad russerne finder for godt? Nej. Nationalpopulistiske meningsdanneres leflen for Rusland og dets stærke mand, Vladimir Putin, giver derfor kun mening, hvis de er betalt af Rusland for det. Nyttige idioter?

  Internationale organisationer, f.eks. NATO, FN, EU og OSCE, har nu i 70 år sikret en fred, sikkerhed og fremgang i verden, som er uovertruffen i verdenshistorien. Hvorfor skal denne tryghed kastes på historiens mødding til fordel for anarki, blot fordi nogle er mere styrede af følelser end af fornuft?

  Derfor bør Danmarks udenrigspolitik fortsætte, med en mindre drejning mod en hybrid mellem Realisme (et stærkt forsvar) og Liberalisme (diplomati, dialog og samarbejde i internationale organisationer), lige som præsident Theodore Roosevelt definerede amerikansk udenrigspolitik for 100 år siden: “Speak softly and carry a big stick.”

 24. Af bent andersen

  -

  Tillades kritik af diverse postulater i teksten kl. 9.53?

 25. Af Niels Larsen

  -

  @ Vagn Qvistgaard

  Vi fraterniserer da med et hav af diktatorer: Den saudiske konge, præsidenten i Pakistan, Erdogan, den kinesiske præsident – for blot at nævne nogle få.

  Bl. a. den saudiske konge er da langt værre end Putin. Han støtter terrorismen, Putin bekæmper den.

 26. Af Værsgo Samuelsen, her er din nye udenrigspolitik

  -

  […] Værsgo Samuelsen, her er din udenrigspolitik […]

 27. Af Carsten Hansen

  -

  Nå, så dukkede indlægget fra i går op, med en del forsinkelse. Sig mig, er det DSB Data, som lægger materiel til og administrerer bloggen…? (sarkasme kan forekomme)

 28. Af J Nielsen

  -

  “Forleden skænkede jeg kvit og frit Donald Trump mit forslag til en klog udenrigspolitik.”

  Og den kommende amerikanske præsident har sendt et pænt takkebrev.

 29. Af Allan Hansen

  -

  Jo da, man kan sige meget om Trump, men
  han har sgu gang i forretningen!
  En Japaner har lige investeret 50 milliarder
  samt 30.000 arbejdspladser i USA.
  Det er da meget godt gået – ikk´?

 30. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos arbejdspladser, en overskrift der præger mange udenlandske medier:

  >Robots to steal 15 MILLION British jobs in coming decades, warns Bank of England boss
  Mark Carney warned that the next technological revolution will “mercilessly” destroy jobs and livelihoods<

 31. Af Allan Hansen

  -

  UPS!

  Kilde: FOX NEWS.

 32. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Det er meget udmærket at ville udbrede demokrati og menneskerettigheder til hele verden, men hvis man samtidig ikke vil betale hvad det koster for at forsvare éns eget land og sine nærmeste allierede militært, så synes jeg ærlig talt, at det er en lidt tom forestilling. Og Putin vil nok heller ikke være synderlig imponeret.

 33. Af Allan Hansen

  -

  Den slemme “dreng,,,,,,

  Hvem er denne Trump?
  Jo, siger Trump ” vi har ikke brug for et nyt” præsidentfly ( 4 milliarder)
  – det vi har brug for lige nu, er et stærkt USA! dvs.
  – flere arbejdspladser i USA.
  – økonomisk vækst i USA.
  – forbedring af alle de offentlige forpligtelser i USA dvs. skoler, hospitaler,
  veje, ældrepleje og bedre uddannelse systemer etc.,,,,,,,,,,
  ( Kort sagt: vi skal gøre det bedre)

  Endelige vil Trump stoppe alle de illegale narkobander og
  smide dem ud af landet!

  Alt i alt lyder det da meget fornuftigt – vi nærmer os virkeligheden!

  P.S: Ironisk nok er mange kinesiske forretningsfolk også
  begyndt, at flytte/flygte til USA,,,

 34. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Kasper Støvring præsenterer ingen konkrete begrundelser for, at forslaget om at ophæve EU’s sanktioner mod Rusland skulle være såkaldt fornuftigt.
  I stedet får man en række abstrakte betragtninger om forholdet mellem magt og ret i international politik. Når man er oppe i de luftlag, er det ligesom at diskutere, om ’støvsugere’ er ‘gode’ eller ej, sådan ‘i al almindelighed’ betragtet.
  Nede på jorden, med et udtryk lånt fra udenrigsministeriets svar til det ivrigt spørgende kvindelige folketingsmedlem, blev EU’s sanktioner indført på et bestemt grundlag. Det var dét man enedes om EU-landene imellem. Hvis Rusland gør sådan og sådan, bliver sanktionerne ophævet igen, ellers ikke.
  Sanktionernes Krim-relaterede del virker ikke, for Rusland vil aldrig give sig i det spørgsmål, siger damen, og bruger dette som begrundelse for, at de bør ophæves. Hun kan meget vel have ret, snævert betragtet. Men den Krim-relaterede del af sanktionerne kan godt virke på andre måder og i andre sammenhænge.
  Det bringer mig til et aspekt, som Kasper Støvring ganske negligerer i sin teoretiske begravelse af moralbegrebet i international politik, nemlig ukrainernes kampmoral i deres stræben efter reel uafhængighed af Rusland.
  Dernæst er der den del af sanktionerne mod Rusland, som relaterer til begivenhederne i Østukraine. Her argumenterer damen med, at både Ukraine og Rusland bryder Minsk 2 aftalen, og at man derfor ikke længere bør gøre en russisk opfyldelse af Minsk 2 aftalen til betingelse for at ophæve sanktionerne mod Rusland.
  Igen må jeg sige, at hun har ret, snævert og rent teknisk betragtet. Begge lande bryder Minsk 2 aftalen. Men ser man nærmere efter i detaljen, viser det sig, at Rusland bryder Minsk 2 aftalen offensivt og i størst omfang, mens Ukraine gør det defensivt og i mindst omfang. Ukrainerne bliver simpelthen nødt til at bryde aftalen for at forsvare sig, når modparten går til angreb i strid med aftalen. Ukrainske soldater kan ikke blot sidde og være passive skydeskiver, men er nødt til at skyde tilbage for at standse ilden.
  Man må også lige tænke på, at våbenstilstandslinjen i forvejen ikke følger den russisk-ukrainske statsgrænse, men ligger inde på ukrainsk statsterritorium. Det må også påvirke målestokken, når man vurderer ukrainsk, respektive russisk villighed til at opfylde Minsk 2 aftalen. Meningen med den aftale er faktisk at genoprette ukrainsk statsintegritet i det berørte område, ikke at legitimere en flytning af statsgrænsen.
  Igen handler det også om ukrainsk kampmoral, men kan dét ikke være ligegyldigt i den store sammenhæng, vil nogen spørge.
  Nej, det er ikke ligegyldigt, for i det øjeblik Ukraine falder fra hinanden i tyve små russiske vasalstater, flytter hele magtbalancen i Østeuropa. Et kampdygtigt og selvstændigt Ukraine er i dag dén faktor som dels forhindrer Rusland i at brede sin magt ud til Balkanhalvøen, dels binder så store russiske styrker sydpå, at risikoen for et russisk angreb mod de baltiske lande bliver meget mindre end ellers. Og i begge tilfælde herved mindsker risikoen for international krig. Den opgave behøver Ukraine ikke at være NATO-medlem for at opfylde. Det er nok, at landet blot får vestens materielle og moralske støtte til at forsvare sin uafhængighed.

 35. Af Henning Svendsen

  -

  Er det nok at Ukraine får moralsk støtte?? -ligesom Daila Lama??ja vi har set det samme med Taiwan og det vil Kina da skide på de har stadig travlt med at infiltrere landet
  Og her viser Trump format det er syvmileskridt i den rigtige retning !han ringet direkte til Taiwan uden at telefonen først skal stilles om til Kina
  Og reaktionen ser vi !-de små puslinge i EU et forfærdet Ellermand vrider sine hænder-nu vil Kina måske ikke længete købe vores grisetæer og vi ser da også samtlige EU aviser der sviner ham til hver dag Med Berlingske i spidsen
  Op i revyen med moralsk opbagning og trøst -Ukraine skak naturligvis ind i EU klubben på prøve skal have åbnet Fakta butikker og have varme i radiatoren og for at gøre en lang historie kort så vil det være et syvmile skridt i retning mod en bedre verden.

 36. Af jørgen vest

  -

  Nogle bloggere kritiserer at der plæderes for en realistisk politik, og for et bedre forhold til Rusland. Mit gæt er at de er fanatiske europater, der slet ikke forstår at EU ikke er løsningen, men PROBLEMET!! EU har skabt et hav af ulykker og problemer for de almindelige menige europæere. Men når det gælder LØSNINGER, handler EU irrationelt eller stik modsat. (Frontex mv.) Især efter at Merkel er kommet til. (se også 19.53 den 5. dec. ovenfor, som nu er kommet på)

 37. Af jørgen vest

  -

  Rettelse: Men når det gælder LØSNINGER, handler EU irrationelt eller stik modsat sine løfter og hensigtserklæringer. (Frontex mv.) Især efter at Merkel er kommet til. (se også 19.53 den 5. dec. ovenfor, som nu er kommet på)

 38. Af Carsten Hansen

  -

  @ Jørgen Vest m.fl.: Du/I skyder på EU som om EU er en enhed i sig selv, helt uden for kontrol, som ondt og juggernautagtigt har bevæget sig ind på en kurs som er modsat “Folkets”, hvad “Folket” så er, for det er ikke en homogen masse som tænker og reagerer ens.

  Det er en fejlslutning, en illusion, som mange populister har held med at lokke folk med. Det er en illusion, fordi EU højst kvalificerer som en klub af 28 nationalstater, som nidkært mikrostyrer et fælles administrativt apparat og i processen fedtspiller på den mest hæmningsløst nationalchauvinistiske og egoistiske måde.

  Når du således rakker EU ned, rakker du faktisk det system ned, som du advokerer for, nemlig suveræne nationalstaters samarbejde. Populister vil her argumentere, at der er “afgivet for megen suverænitet”, at “vi skal tage magten tilbage til nationalstaten” og at “der er ingen over eller ved siden af Folketinget”. Får populisterne således magt, som de har agt, vil det blot forværre situationen. EU vil ligge åben for udefra kommende aggressorer, f.eks. Rusland, især hvis USA vil kræve beskyttelsespenge for at blive i Europa og sætte amerikanske liv på spil for vores skyld. Det gider USA kun, så længe de har en interesse i det. Imens må vi leve op til vores del af ansvaret – så kan det være, de bliver.

  Paradoksalt er problemet med EU ikke, at der er for meget EU, men at der er for lidt EU. Tidsånden er imidlertid imod at medlemsstaterne gør EU til en egentlig, rigtig organisation. I stedet fastholder de EU som kompromissernes rundkørsel, hvor alle afgørelser pr. definition lander på laveste fællesnævner.

  Det er således ikke EU’s skyld det hele, men nationalstaternes egen. Populisternes sirenesang er derfor et blålys, og et selvmodsigende et af slagsen. Hvis de kommer til magten, vælter det først for alvor. Jeg er desværre bange for, at folk ikke vil tage ved lære af historien, men dømmer sig selv til at gentage dens fejltagelser, jf. George Santayana. Skal vi virkelig ud i en repremiere af 2. Verdenskrig, førend folk er banket på plads igen? Har vi opdaget en fatal fejl ved folkestyret, at lade folket styre? Måske folk er parate til at opgive frihed til fordel for fred, ved at lade stærke, illiberale mænd som Putin, Orbán osv. komme til, og så dysse sig ind i en illusion om national stolthed under en facade af indholdsløs suverænitet?

Kommentarer er lukket.