De tre største udenrigspolitiske tænkere

Af Kasper Støvring 31

 

I mit seneste indlæg argumenterede jeg for en anden, ikke-liberal udenrigspolitik end den, der ofte føres i Vesten, og som udenrigsminister Samuelsen synes at tilslutte sig. Men hvem skal vi så støtte os til?

 

Tre af de største politiske tænkere i vor tid har skrevet de vel nok tre bedste bøger om vores verdensorden. Det er Fukuyamas The End of History, Huntingtons Clash of Civilizations og Mearsheimers Tragedy of Great Power Politics.

 

Fukuyama mente, at globaliseringen ville føre til en mere ensartet verden, hvor liberalt demokrati har sejret, og antallet af krige ville være få. Det er verden efter murens fald.

 

Huntington mente derimod, at globaliseringen ville føre til en mere konfliktfyldt, multipolær verden, hvor autokratiet vinder frem. Modernisering uden vestliggørelse, kaldes det. Derfor skal Vesten i højere grad føre en isolationistisk kurs. Den ensartethed, Fukuyama skrev om, gælder kun eliten, dvs. en procent af verdens befolkning.

 

quote-the-west-won-the-world-not-by-the-superiority-of-its-ideas-or-values-or-religion-but-samuel-p-huntington-38-1-0107

 

Mearsheimer mente, at vi aldrig kan overvinde konflikter, for stater vil altid være drevet af magt, de vil slå fra sig for at sikre deres overlevelse, ikke for at sprede det glade budskab. Han mente, at vi en dag kommer til at savne koldkrigens stabile og enkle verdensorden. Mure falder, mennesker mødes, og stater kommer og går, men intet vil i virkeligheden være forandret.

 

quote-in-the-anarchic-world-of-international-politics-it-is-better-to-be-godzilla-than-bambi-john-mearsheimer-111-71-30

Altså:

 

”Frem mod historiens afslutning” til ”tilbage til historiens begyndelse”. Alt er, som det – altid – har været; historien begynder – altid – forfra.

 

Efter min mening er Huntington den største af de tre. Det skyldes ikke, at han (eventuelt) er mere intelligent end de to andre. Det skyldes, at han bedst har formået at se ind i fremtiden. Som sådan er han en slags visionær tænker.

 

Læst på en bestemt måde ligner Fukuyama imidlertid de andre to. Derfor er også han blandt de største. Fukuyama er ikke blot den, der på den mest intelligente måde har taget fejl, han er faktisk også en af dem, der bedst har ”set” fremtidens – nutidens – konflikter. Stikord: Kampen for anerkendelse.

 

quote-it-was-the-slave-s-continuing-desire-for-recognition-that-was-the-motor-which-propelled-francis-fukuyama-46-34-77

 

Der er skrevet mange fine ting om de tre tænkere. Inden man går til deres værker, kan man gæste Robert D. Kaplans artikler om Mearsheimer, Huntington og Kissinger, som jeg også – i hvert fald delvis – støtter mig til. Endelig har Niall Ferguson, der for øvrigt har fortrudt sin kritik af Brexit, senest givet sit bud på, hvordan Trumps regering kan anvende Kissingers model for en realistisk udenrigspolitik, og Kissinger himself, mørkets fyrste, giver sine bud i denne artikel og i dette interview.

 

Forskellen mellem et moralistisk og et mere besindigt verdensbillede og politikforståelse kan altså formuleres som en forskel mellem idealisme (eller liberalisme) og realisme (eller konservatisme). Politologen Richard K. Betts har formuleret forskellen på den måde, at idealister betoner fordelene ved at bekæmpe ”ondskaben” med magt, imens realister betoner ulemperne; idealister bekymrer sig om omkostningerne ved ikke at handle; realister bekymrer sig om omkostningerne ved at gøre det.

 

Realismen er imidlertid ikke u- eller amoralsk, men er netop en type moralfilosofi, der betoner konsekvenserne, snarere end principperne, motiverne eller intentionen. Man skal nøje vurdere hver enkelt, konkrete situation og anerkende, at hver situation rummer hver sit unikke dilemma.

 

Man skaber ikke en god verden ved at sige, at man vil gøre det, eller sagt anderledes: Implementering af moralske principper kan også skabe utilsigtede, tragiske konsekvenser. Tænk på brugen af ordet retfærdighed. Kissinger sagde engang, at det ikke er menneskers ondskab, men deres selvretfærdighed, man skal frygte. Selvretfærdige mennesker tror, de har ret, og derfor er alt – for dem – tilladt. De er overbeviste om, at de har retten og moralen på deres side, og hensigten helliger som bekendt midlet. Når man har en hellig sag, ser man sig berettiget til at begå overgreb eller blot at dæmonisere modparten. Læg f.eks. mærke til, hvordan Putin er blevet dæmoniseret, som bl.a. Emmanuel Todd har udtalt.

 

Det betyder absolut ikke, at Putins Rusland er et efterstræbelsesværdigt system (slet ikke for os i Vesten), eller at man ikke må kritisere ham. Men en klog udenrigspolitik søger at etablere en magtbalance, og den respekterer staters suverænitet. Deri ligger så også en god grund til at kritisere Putin, og Rusland har jo historisk haft imperiale ambitioner, selv om det er svært at se, at de ligger bag den aktuelle udvikling i Rusland. Her spiller snarere sikkerhedsmæssige hensyn ind.

 

At forsøge at bedrive storstilet social ingeniørkunst i lande, vi ikke forstår, er en katastrofe. Opgaven må derimod være at forhindre, at der vokser en stærk hegemon frem i områder – Asien, Mellemøsten, Europa – der truer Vestens interesser. Vesten må komme på forhandlings- og talefod med Iran og bevare, ikke opsige eller genforhandle atomaftalen, så Iran ikke udvikler atomvåben. Det må være højeste prioritet i Mellemøsten.

 

Hvad angår Kina kunne en oplagt strategi være at søge at inddæmme landet, så Kinas magt kan afbalanceres i forhold til andre magter i regionen, og her bør Vesten ses som en af de primære aktører. I et kommende indlæg ser jeg på en mere konkret politik i forhold til Rusland og Syrien.

 

 

31 kommentarer RSS

 1. Af Jørgen F.

  -

  Det væsentligste for realisten er at forstå at man aldrig får den selvretfærdiges respekt – men at man må lære at leve uden, og se igennem den maniske bølge af kritik.

  Men når man først når så langt, så bliver det hele meget nemmere.

 2. Af Fritz Wolder

  -

  En god artikel. Jeg kan anbefale, at man får den geopolitiske dimension med. Da jeg ikke skal gøre reklame for min egen bog om emnet, vil jeg nøjes med at henvise til geopolitikkens fædre, den britiske geograf Halford Mackinder og den amerikanske politolog Nicholas Spykman. Her vil man finde indsigter, der har bevaret deres gyldighed indtil i dag, og som har haft afgørende betydning for USAs og Storbritanniens politik over for de store eurasiske rivaler, Tyskland, Sovjetunionen og Kina.

 3. Af jan ulrik friis

  -

  Som Putin så rigtignok sagde det forleden i talen til nationen:

  “Selv rige nationer har krise, såsom migration krisen,
  i Rusland taler vi ikke om falsk sammenhold, påtvunget folket, vi går ikke tilbage til den tid.
  Vi Rusland er et de mest udviklede lande, bedre end EU, vi vil nå vores mål for idag, og for imorgen.
  Vi søger ikke konflikt med nogen, vi søger efter venner, vrede og utilfredshed fra fortiden, skal ikke ødelægge eller ustabiliserer idag.
  Hvert barn er et talent, hvert barn har talent.
  Spørg folket hvad de ønsker sig? ”

  I Danmark løb vores løftebrydere fra deres valgløfte til folket, magen til hyklerri, fup, svindel og bedrag, så det driver, det er klamt……derfor på grund af løftebrudet befinder Danmark sig nu i frit fald, undergangen uundgåelig!

 4. Af Svend Jensen

  -

  Der kan nok være god grund for Danmark til at beskæftige sig mere med Tysklands og Frankrigs aktuelt dominerende positioner i Europa; før vi ordner verdens problemer.
  Det forekommer meget betænkeligt, at den danske statsminister knækker sammen bagover af angst, hver gang nogen siger Merkel. Det har selvsamme statsminister tydeligt demonstreret under den igangværende, ikke afsluttede migrantkrig.
  Næsten hele Christiansborg frygter at foretage sig noget som helst, der bare teoretisk kunne forøge fruens egenproduktion af mavesyre.
  Nu er den østgermanske præstedatter vendt på en tallerken i migrantkrigen. Det er også en slags udenrigspolitisk tænken; omend noget panisk og bagklogt.
  Kovendingen (pun not intended) bør og kan opfattes på Christiansborg som et signal om effektivt at sende de ulovlige migranter hjem til de sædvanligvis meget varme områder, hvor de hører hjemme. Nu har statsministeren endelig fået lov – amen.

 5. Af P Christensen

  -

  Globalisering er ligesom vinduer.
  Når de åbnes på vid gab, er det ikke kun frisk luft, der kommer ind.

 6. Af Henning Svendsen

  -

  De har jo ret alle tre -det drejer sig bare om hvilke briller Der hænger på næsetippen
  Huntington har mest ret !-vesten blander sig for meget
  Og. Det med at stikke næsen i alting -ja det har nu gjort at vi skal sidde i frygt for der ragnarok som vi selv har skabt

 7. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos Henry Kissinger er der masser af læseværdige artikler / video på nettet. Google f.eks – Henry Kissinger War Criminal.

  Apropos Kina er det vel lidt spøjst, at Vestens frie demokratier sender alle deres arbejdspladser lige i favnen på et kommunistisk diktatur?

 8. Af Finn Bjerrehave

  -

  Disse 3 kæmpere havde desværre/ heldigvis ikke et link til vores digitale samfund, styret over internettet, så ville de nok gyse, og hvordan kan vi andre overleve i frihed i dette lukkede netværk, hvor alle kun bliver u-trygge samt nøgne.
  Musen i fælden. Finn Vig

 9. Af Carsten Hansen

  -

  John J. Mearsheimer er ikke en af vor tids største politiske tænkere. Hans offensive variant af Realismen blev forældet med Den Kolde Krigs afslutning, som Realisterne ikke var i stand til at forudse, og desuden fuld af fejl og bevidste udeladelser. Han fokuserer enøjet på anarkiet i den internationale orden, dvs. fraværet af en øverste suveræn. Det er en fejl, som nok så megen filosoferen over menneskets mere eller mindre onde natur ikke kan retfærdiggøre.

  For eksempel hopper han i den sædvanlige Realist-fælde: krampagtigt at holde fast i, at internationale relationer er et nulsumsspil. Han udelader eller ignorerer bevidst betydningen af demokrati, kapitalisme og international samhandel på tværs af grænser og kontinenter, som bevisligt og dagligt skaber win-win værdi for begge parter. Han ignorerer også ikke-statslige aktører som f.eks. internationale forbryder- og terrororganisationer, og staters interne strukturer, herunder retsstatsinstitutioner.

  Realismen virker mest attraktiv, når den forenkles stærkt. Desværre er verden mere kompliceret end som så, men sirenesangen er tillokkende med dens forsimplede tilgang til udfordringer. Det er forståeligt, at mennesker tiltrækkes af enkle løsninger på komplicerede problemer i en kompliceret verden. Desværre er verden ikke skruet sådan sammen, og det har desværre givet nationalpopulister frugtbar grund for et levebrød, når de skamløst fisker i det oprørte folkehav.

  Mearsheimers største fejl er imidlertid, at han afviser værdien af internationale og supranationale organisationer for bevarelsen af verdensfreden. I videre forstand afviser han Kants fornuftsbaserede filosofi om at demokratiske staters incitament til at gå i krig med hinanden reduceres i takt med at deres samhandel og samkvem øges. Mearsheimer baserer sine tanker på Realisternes ensidige og stædige fascination af staters magt, især den militære i Dr. Strangelovesk omfang, og går dermed glip af en enestående chance for at give freden en chance på andet grundlag end antik magtbesiddelse og -anvendelse.

  Mearsheimers ensidige og selektive tilgang til emnet gør, at han ikke er en af vor tids største politiske tænkere. Han har fået ret i en del forudsigelser, men hans Realisme er nødt til at blive afbalanceret med en tilsvarende mængde Liberalisme – ellers ender det galt. Nu går det ellers lige så godt med verdensfreden.

 10. Af Svend Jensen

  -

  @JAN PETERSEN – 7. DECEMBER 2016 17:34
  “Apropos Kina er det vel lidt spøjst, at Vestens frie demokratier sender alle deres arbejdspladser lige i favnen på et kommunistisk diktatur?”

  Jeps – og det er vel lidt spøjst, at Vestens frie demokratier sender alle personager fra Mellemøstens teokratiske diktaturer lige i favnen på sine ufaglærte arbejdspladser.

  De to fænomener siger alt om hvem som bestemmer i Vestens frie demokratier.

  Der er kun én gud i de Vestlige demokratier; det er Mammon og bankdirektørerne er hans profeter.

 11. Af Mikkel Madsen

  -

  Jeg tror vi har diskuteret det andetsteds, Støvring, men jeg deler stadig ikke begejstringen for Huntington, der har taget fejl mht. Mangt og meget.
  Islam har, ifølge Huntington, “blodige grænser”. Lige for tiden, så er den primære konflikt med muslimer involveret ikke på grænsen mellem muslimske og ikke-muslimske lande, men indenfor et land i den muslimske kerne, nemlig Syrien.

  Når vi er ved islam, så er forudsigelsen om den ” sino-muslimske alliance ” heller ikke gået som forudsagt af Huntington. Kina handler og investerer i stor stil med – Israel.

  Ud over det, så er “civilisation” rigtigt svært at bruge aktivt i en analyse af international politik, da det er et alt for bredt begreb.

  Huntington kan derfor ikke stå alene som analyseværktøj, men skal suppleres med andet og/eller udbygges til feks at tage udgangspunkt i f.eks. kulturer eller etniciteter, i stedet for civilisationer.

 12. Af Mikkel M

  -

  Kina sender i øvrigt selv sine ufaglærte arbejdspladser videre til lande med (endnu) lavere lønniveau.

  Faktisk ret god kapitalisme af det såkaldte ‘kommunistiske “land…

  Og jeg skal i øvrigt have læst Mearsheimer.

 13. Af Jan Petersen

  -

  “Kina sender i øvrigt selv sine ufaglærte arbejdspladser videre til lande med (endnu) lavere lønniveau.”

  Ikke helt korrekt – Kina investerer helt enormt i robotter til at overtage AL manuel arbejdskraft! I øvrigt en avisoverskrift jeg har brugt på flere forskellige blogs, men uden den helt store opmærksomhed:

  >>Robots to steal 15 MILLION British jobs in coming decades, warns Bank of England boss. Mark Carney warned that the next technological revolution will “mercilessly” destroy jobs and livelihoods<<

  15 mill svarer faktisk til ca 50% af den nuværende engelske arbejdsstyrke. Samme forhold gør sig gældende i ALLE industrialiserede samfund verden over. Hvad skal de millioner / milliarder af arbejdsløse beskæftige sig med fremover – udvikle APPS?

 14. Af niels Lemche

  -

  Jeg svarede Jan Petersen på Marstrands blog. Her gentager han bare sig selv. Hvis folk som Hr. Petersen havde bestemt, ville industrialiseringen aldrig været nået nogensteds. Det var præcis de samme indvendinger mod dampmaskinen og vævemaskinen, at de ville gøre folk arbejdsløse. I stedet var de begyndelsen til en udvikling, der har skabt millioner af jobs og en velstand uden fortilfælde.

  Jeg prøvede også at forklare ham, at uden penge blandt folk som flest, så er der ingen at producere til. Men Hr. Petersen læser kun det, han selv vil, og forstår ikke ret meget.

 15. Af Jan Petersen

  -

  Niels Lemche, ok – hvilke nye jobs kan skabes som erstatning for robotter? Nævn mig blot 3 områder – som ringe faglærte / ufaglærte kan arbejde med!

  NB: Dampmaskiner og væverier undtaget.

 16. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Uden at have nærlæst de tre nævnte tænkeres værker, så er mine allerførste tanker følgende.
  1. Det gør en stor forskel, om man primært vurderer internationale relationer som værende mellem stater, eller mellem “civilisationer”, hvormed vel forstås kulturer, religioner og ideologier. Men også socialt-normative processer i transnationale fælleskaber.
  2. Modstillingen realisme – liberalisme går på tværs af uenigheden om, hvorvidt stater, regeringer og internationale organisationer m.fl. primært handler ud fra ‘rational choice’, dvs. træffer rent rationelt motiverede beslutninger.
  Tag nu eksempelvis sådan en ting som de i visse kredse meget udskældte europæiske menneskerettighedskonventioner. Eller EU-domstolen.
  Der sker minsandten det, at nationale domstole ganske frivilligt – om man vil: unødvendigt – overlader den øverste bestemmelsesret til internationale domstole. Det burde de ikke gøre ifølge en forsimplet rationel eller ‘realistisk’ antagelse. De burde selvfølgelig stå hårdt på deres egen suverænitet, deres egen jurisdiktion.
  Så melder tanken sig, at de kan være ideologisk eller følelsesmæssigt motiverede. Og derefter melder den tanke sig hurtigt, at det juridiske lærdomssamfund jo allerede i udgangspunkt er internationalt. Det har det faktisk været lige siden middelalderen.
  Altså kunne der tænkes at eksistere en international kultur og et transnationalt socialt samfund mellem jurister, hvor der gælder bestemte fælles normer og normative antagelser om verdens rette indretning. Foruden konkrete personlige venskaber og karrierealliancer på tværs af nationer og institutioner. Og måske skulle forklaringen søges dér.
  Den slags ting kan en forsimplet statscentreret ‘realistisk’ teori ikke uden videre indfange.
  Men en model med verden opdelt i indbyrdes kæmpende ‘civilisationer’ kan måske heller ikke indfange fænomenet, fordi modellen på samme tid er for bred og for snæver.

 17. Af Bjørn Sørensen

  -

  @ Svend Jensen

  “… den danske statsminister knækker sammen bagover af angst, hver gang nogen siger Merkel,,,”

  At statsministeren er Merkels skødehund, er da indlysende for vi er totalt afhængige af eksporten til Tyskland, for uden den ville vores samfundsmodel kollapse.

 18. Af Svend Jensen

  -

  @BJØRN SØRENSEN – 8. DECEMBER 2016 5:53
  Danmark er også totalt afhængig af eksport til England og Sverige.
  Fint nok – så deler vi Danmark op og fordeler stumperne til deres egentlige ejermænd, nemlig dem vi handler mest med.
  Jylland bliver underlagt Schleswig-Holstein, øerne bliver indlemmet i de allerede tyvstjålne Skånelande. England kan få Vendsyssel og Thy til egen avl af bacon.
  Så er det kun spørgsmålet om nogen vil have skidtet; ellers må vi vente på oprettelsen af Kalifatet når dem du ved, bliver mange nok.

 19. Af Henning Svendsen

  -

  Robotter overtager den ene arbejdsplads efter den anden og hvergang en robot tager over -ja så må nogen omskoles men hvorfor spille penge på det når unge friske kræfter står og banker på døren
  Så med robotter går det både den forkerte. Og rigtige vej Og det ligner da også en Hund der spiser sin egen hale !-for på et tidspunkt tipper læsset og det er der ikke nogen af :de tre Tænkere: der har med i deres beregninger
  Så har vi Arbejdsgiver foreningen der skriger på arbejdskraft og vi har den enorme folkevandring over Middelhavet hvor dem der ankommer ikke kan bruges til andet end Sort Arbejde
  Så vores Proffessor her på blokken kan skrive sig ind som tænker Nr 4 -Eller En ny Niels Bohr og forklare hvordan vi kan ophæve tyngde kraften

 20. Af Niels Bohr

  -

  Tyngdekraften kan ophæves med magneter. Det sker eksempelvis i de såkaldte ‘magnettog’.

 21. Af Niels Larsen

  -

  @ Niels Bohr

  Beklager. Tyngdekraften er ikke ophævet i dit eksempel.

  Den er blot opvejet af en lige præcis 100% lige så stærk, modsat rettet kraft.

 22. Af De tre største udenrigspolitiske tænkere

  -

  […] De tre største udenrigspolitiske tænkere […]

 23. Af Gustaf Svensk

  -

  Aleppo er faldet, rebellerne nedkaempede -Gudskelov! de af EU og USA så omhuldede jihadistiske rebeller har tabt for denne gang. Nu gaelder det bare for Putin at stoette vennen Assad så at jihdisterne ikke vågner til livs igen. Heldigvis hedder USAs president fra januar Trump, så lignende Obama – Merkel fejltagelser (destabilisering af et fungerende Syrien) vil forhåbentlig kunne undgås i fremtiden.

 24. Af jan ulrik friis

  -

  Gus tav Sve nsk …..forstår hvor du kommer fra, at nu mangler vi kun at Sverige rydder Sverige, at Danmark rydder Danmark for islam, tyrkiske og radikale saudiske gæstearbejdere, allverdens islamister fra a – z, giv Mellemøsten giv Afrika hvad der tilhører dem, og giv Sverige og Danmark hvad der tilhører os, giv os vores lande tilbage igen!
  Islam ønsker vi overhovedet ikke at beskæftige os med, det er klamt, tænk om vi skulle bruge samme tid, samme økonomiske resourser på verdens alle i 100.000vis af diverse falske religioner, om imorgen hindu, overmorgen mormoner eller budismen eller fanatismen..ect..ect…ect.. vi ønsker ikke denne etniske udrensning det nordiske folk, fordi George Soros – Obama….US-våbenindustrien – IMF – multinationale – Saudi & Clinton Foundation – Nato/Frontex – EU – Merkels Tyskland….besluttet sig for at vi er ligesom kun i vejen for deres personlige profit (bemærk venligst hvor mange fjender vi har!) ønsket om at islamisterne tager over vores Norden, slår hinanden ihjel som set i Mellemøsten og Afrika, velfærdstaten nationalstater som Danmark / Sverige forsvinder, spørgsmålet liv eller død det vores folk, vores folkevalgte har valgt islamisternes side, men det bliver hurtigt en langt større regning end vi kan, eller vil betale i menneskeliv, lad det være et lektion, Rusland rydder nu Syrien for banditter, hvad venter vi på, nu mangler vi kun at Sverige rydder Sverige, at Danmark rydder Danmark for banditter, giv os vores tryghed vores lande tilbage igen!

 25. Af Jørn Nielsen

  -

  Jeg er som sædvanlig meget enig i Støvrings kritik af den førte, Liberal/Ideologiske udenrigspolitik, og interesserede kan følge og gerne kommentere indlæg med den alternative Konservativ/Realpolitiske anskuelse af verden på ERHARDS SOFA på Facebook. Glædelig jul!.

 26. Af Allan Hansen

  -

  Kasper Kylling
  jeg ser du har fjernet min hverdags Jihad.

  Idiot!

 27. Af Gustaf Svensk

  -

  Erdogan naevnte sine yderst gode forbindelser med Merkel og Obama i et TV reportage for nylig. Maerkeligt nok at disse åh så gode, medfoelende, anti-racister og anti-nazister har så ypperlige forbindelser med Erdogan. Man kan naermest tale om en Obama-Merkel-Erdogan akse. Underligt at denne akse goer alt for at destabilisere Assad i Syrien, -man viger ikke tilbage for at stoette jihadistiske rebeller. Erdogan har allerede tjent meget på krigen i Syrien, bland andet har han uforstyrret kunnet lede al vand fra Eufrat ud over de tyrkiske marker så at intet kommer til Syrien. Håber at Putin-Trump aksen kan få slut på dette kaos og give Merkel -Erdogan et spark i rumpeten således at det ikke bliver endnu stoerre kaos i Europa, specielt Sverige, hvor man nu stort set er holdt op med at betale sygedagpenge ud til den oprindelige befolkning. Den svenske stat skylder nu kommunerne 10 milliarder kroner i kompensation for flygtningehåndtering, men skal ud på lånemarkedet og hente pengene -så det kan tage tid med at få skylden betalt.

 28. Af jan ulrik friis

  -

  Rusland rydder nu Syrien for Obama, lad det være os en lektion, på tide at nu også rydde Europa for Obama & hans trænede – finanserede islamistiske jihadistiske lakajer!

  ISIS breder sig nu som en cancer imellem islamisterne op igennem Europa!
  Det helt forudsigelige, det naive, at de folkevalgte lader dette ske, og kaster Europa ud i krig!
  Der er intet imellem krig eller fred, endnu “bestemmer” vi selv, men hvor længe, til KRIG!

  Egentligt klogest at tage benene på nakken,at bruge weekenden til at pakke kuffert……

  …….men i virkeligheden ingen grund til at fordrive eller udrydde det etniske nordiske folk fra skandinavien, for at afgive Norden til islamisterne, nu Rusland får ryddet Syrien for de Obama støttede-trænede-finanserede Jihadister, nu kan alle islamisterne (en tikkende bombe under Norden & Europa) alle islamister kan igen vende hjem igen til Mellemøsten & Afrika deres hjemlande, nu er der ingen hindring for hjemsendelse, kun Godhedsindustrien og Venligboerne stritter imod, islamisterne nemlig et middel til udryddelse – udplyndring af det nordiske folk, til allersidste krone, allersidste guldtand!

  Vi er nød til at tage diskutionen, for nu er det et spørgsmål om liv eller død, da endnu det lille håb, overlevelsen vores nordiske folk, men i passivitet, tiden løber ud!

 29. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Med hensyn til at tænke, så gad je vide hvor meget der tænkes i EU?

  At man samler flygtninge op i Middelhavet, fordi de er i fare for, at drukne, er forståeligt; men at disse flygtninge bringer sig selv i fare, fordi de ved, at den Europæiske kystvagt er tvunget til at redde dem, er ikke akseptabel!

  Samtidigt er det ikke akseptabel, at den selvsamme kystvagt sejler dem til et Europæisk land; nemlig Italien!
  I stedet burde kystvagten sejle dem til det land de kom fra, nemlig Libyen!
  Hvis Libyen nægter, at tage imod dem skal de landsættes med militær magt, så man i Libyen fatter hvor David købte øllet!
  M.v.h.

 30. Af jan ulrik friis

  -

  …..en eftertanke…til G ustav S vensk…. gik i filter, cirka 11:11…….

 31. Af Den bedste udenrigspolitik hedder ”Offshore Balancing” | Kulturkamp

  -

  […] er det, der kaldes ”offshore balancing”, som er forsvaret af bl.a. John Mearsheimer, som jeg tidligere har tilsluttet mig. Med lidt, måske megen, god vilje kan man tolke Trumps udenrigspolitik derhen: […]

Kommentarer er lukket.