Marstrand-Jørgensen afdramatiserer udlændinges kriminalitet

Af Kasper Støvring 208

 

Anne Lise Marstrand-Jørgensen har i gårsdagens indlæg ret i, at alle udlændinge (i det følgende: ikke-vestlige indvandrere og efterkommere) i Danmark ikke skal skæres over én kam. I Vesten har vi et individualistisk, ikke kollektivistisk, syn på mennesket. Marstrand har også ret i, at man skal forebygge for at forhindre kriminalitet. Det bedste, det letteste og mest effektive, er dog at begrænse indvandringen til det minimale fra de lande, der volder os store problemer, og at udvise kriminelle indvandrere. Intet af det praktiseres i tilstrækkelig grad.

Det er også beskæmmende, at Berlingske har været nødt til at lukke for kommentarer til Marstrands indlæg pga. racistiske og nedsættende kommentarer. Man skal altså holde sig til saglige indvendinger og anerkende modpartens (ret til at fremkomme med) synspunkter, man ikke bryder sig om.

Når det er sagt, er der nogle problemer i Marstrands indlæg, der bygger på tal fra Danmarks Statistik (Dst) jeg gerne vil kommentere (se også mit indlæg om Dst’s rapport).

Marstrand skriver: ”82% af al kriminalitet i Danmark begås af personer med dansk oprindelse. Indvandrere og efterkommere fra vestlige lande begår 4 % af kriminaliteten, mens indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande står for 14 %.”

Marstrands hensigt her synes at være at afdramatisere udlændinges overhyppighed af kriminalitet. Det gør hun ved at se bort fra de mest alvorlige overtrædelser, nemlig straffelovsovertrædelser (vold, voldtægt, røveri osv.). Det er ikke sådan noget som overtrædelser af færdselsloven (som er den mest udbredte kriminalitet overhovedet), der bekymrer danskerne, er mit indtryk. Vi kan i Dst’s rapport læse, at ”indvandrere og efterkommeres andel af de dømte er størst blandt straffelovsovertrædelserne. Her udgør de 26 pct. af mændene”. Side 75.

Og videre: ”Fx er 6,2 pct. af de 20-24-årige mandlige efterkommere fra ikke-vestlige lande blevet fundet skyldige i en eller flere overtrædelser af straffeloven i 2015 […] for mænd med dansk oprindelse på 1,7 pct.” Side 76.

figur 5.2 kriminalitetshyppighed straffelov 2015

Marstrand ser også bort fra vigtige forskelle mellem personer i den ikke-vestlige gruppe. Nogle, f.eks. kinesere, er endda mindre kriminelle end danskere. I Dst’s rapport hedder det: ”Mandlige libanesiske efterkommere, hvoraf en del er efterkommere af statsløse palæstinensere, har med 359 det højeste kriminalitetsindeks blandt de undersøgte lande.” s. 75. Især afrikanere og arabere har en markant overrepræsentation af kriminalitet.

Marstrand ser også bort fra, at udlændinge med tiden glider ind i gruppen med dansk oprindelse og således er med til, qua de ikke-vestliges overrepræsentation af kriminalitet, at gøre ”danskergruppens” hyppighed af kriminalitet større.

Marstrand skriver: ”Man ved, at kriminaliteten generelt er højest for mennesker med dårlige socio-økonomiske kår,” og derfor betoner Marstrand de socio-økonomiske korrektioner, fordi de igen afdramatiserer tallene. Man skal bare vide, at ikke-vestliges kriminalitetsindeks ukorrigeret er ekstremt højt, og rigtig mange udlændinge ender netop, som også Henrik Dahl skrev i går, i underklassen. Vi har fået en meget stor etnisk underklasse, som Dahl skrev.

Dst skriver om mænd i gruppen uden for arbejdsstyrken med ikke-vestlig oprindelse: ”Her er kriminalitetsindekset 444 for efterkommere” (side 82), altså ukorrigeret en overhyppighed af kriminalitet på 344 procent!

Marstrand: ”Lur mig om følelsen af at blive marginaliseret i eget land på grund af religion eller hudfarve ikke trækker den anden vej.” Det er rigtigt, og diskrimination skal fordømmes, men det er også en form for offertænkning, Marstrand bringer på bane, og igen: Andre ikke-vestlige udlændinge har trods diskrimination og flygtningebaggrund klaret sig godt, personer fra Sri Lanka, Vietnam, Kina, Chile f.eks. Vi har altså et særligt problem med udlændinge fra Afrika og den arabiske verden og generelt med muslimer.

Marstrand skriver på Facebook om sit indlæg: ”Man er også nødt til at se på hvad folk kommer fra i stedet for at reducere det til et spørgsmål om nationalitet, religion eller etnicitet. Der er fx stor forskel på at have tilbragt generationer i flygtningelejr eller være torturoffer og så at komme fra et nogenlunde velfungerende liv – der er blevet afbrudt af krig. Omstændigheder taler vi forbløffende lidt om.”

Ja, men det afgørende er kultur. Sådan noget som personlig ansvarlighed, flid og villighed til assimilation trumfer flygtningebaggrund og diskrimination. Det har man vidst i lande med stor indvandring, f.eks. USA. Men man ved det også fra Danmark.

Opdatering:

Marstrand skriver: ”Den mest kriminelle gruppe i Danmark var i 2015 mænd mellem 20 og 24 år, som er efterkommere af ikke-vestlige indvandrere. Men selv for denne gruppe er der stadigvæk omkring 92 % der i 2015 ikke er kriminelle.” Præcis kildehenvisning oplyses ikke, men tallet snyder igen, Marstrand afdramatiserer. For vi kan læse i rapporten, at 6,2 pct. af denne gruppe har begået den grove straffelovsovertrædelse, over 9 procent er kendt skyldige i at have overtrådt særlovene, og over 14 procent har overtrådt færdselsloven. Se side 77-79. I rapporten fra 2014 kan man i øvrigt læse, at 27 procent af de 20-24-årige mandlige efterkommere fra ikke-vestlige lande er fundet skyldige i et eller flere forhold i 2013.

 

208 kommentarer RSS

 1. Af Niels Larsen

  -

  @ Niels Lemche – 16. januar 2017 10:44

  Er du helt sikker? Hun er jo en stor dame og Juncker er spinkel og ofte omtåget… 🙂

 2. Af Niels Larsen

  -

  Lisbeth Sørensen

  Det vil vist være lettere at nævne navnene på dem, der kan nøjes med at være tilskuere. 🙁

 3. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Niels B..

  Vi kan altså forvente dig som voldelig “instigator” mod Danske politikere? Og dem der blot ser på og ikke aktiv hjælper er kujoner i din bog?

  Desværre tror jeg at du mener det alvorligt. Som mange på højrefløjen.

 4. Af Niels Lemche

  -

  Niels Larsen, tror du ikke hun nøjes med at give ham et drag over hovedet med håndtasken?

 5. Af Niels Larsen

  -

  Niels Lemche

  Det kan tænkes. Han er vel alligevel impotent efter al den spiritus. 🙂

  Lisbeth Sørensen

  Det tror jeg næppe. Det er vist blot en skøn fantasi in my mind. 🙂

 6. Af Flemming Lau

  -

  Niels Lemche,
  Forkyndelsesfriheden er vel ikke mere fri end at den forsat bygger på bekendelses skrifterne? Sognebåndsløsningen har jo også i sidste ende sin begrænsning.
  Forankringen er for mig dåb og nadver. Dåben hvor man får Helligånden som gave og nadveren, hvor man tilegner sig Jesu Kristi legeme og blod (real præcens)jf Luther!
  Og sognebarnet vel har ret beset også sine opgaver: Tros lydighed, tilgivelse, syndsanger, vidnesbyrd, Ordet bønnen og fællesskabet. Kirkestatus folkekirken!

 7. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Niels B…Bare rolig..Vidste godt du kun har det i munden! Uden tvivl en fredelig piberygende bedstefader i virkeligheden, der blot bliver lidt hidsig mht. indvandringsdebatten engang imellem.. 🙂

  Lau…Hvorledes ser Gud på din indvandringspolitik mod muslimer? Troet han var på alle menneskers side? 🙂 Mon ikke du kan forvente en stor straf efter livet er over? Dantes helvede gange fire måske? 🙂

 8. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Ps NPL…Læbestiften er et dødbringende våben i de rette hænder, som ej en straf Gud kan gøre.

Kommentarer er lukket.