Marstrand-Jørgensen afdramatiserer udlændinges kriminalitet

Af Kasper Støvring 208

 

Anne Lise Marstrand-Jørgensen har i gårsdagens indlæg ret i, at alle udlændinge (i det følgende: ikke-vestlige indvandrere og efterkommere) i Danmark ikke skal skæres over én kam. I Vesten har vi et individualistisk, ikke kollektivistisk, syn på mennesket. Marstrand har også ret i, at man skal forebygge for at forhindre kriminalitet. Det bedste, det letteste og mest effektive, er dog at begrænse indvandringen til det minimale fra de lande, der volder os store problemer, og at udvise kriminelle indvandrere. Intet af det praktiseres i tilstrækkelig grad.

Det er også beskæmmende, at Berlingske har været nødt til at lukke for kommentarer til Marstrands indlæg pga. racistiske og nedsættende kommentarer. Man skal altså holde sig til saglige indvendinger og anerkende modpartens (ret til at fremkomme med) synspunkter, man ikke bryder sig om.

Når det er sagt, er der nogle problemer i Marstrands indlæg, der bygger på tal fra Danmarks Statistik (Dst) jeg gerne vil kommentere (se også mit indlæg om Dst’s rapport).

Marstrand skriver: ”82% af al kriminalitet i Danmark begås af personer med dansk oprindelse. Indvandrere og efterkommere fra vestlige lande begår 4 % af kriminaliteten, mens indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande står for 14 %.”

Marstrands hensigt her synes at være at afdramatisere udlændinges overhyppighed af kriminalitet. Det gør hun ved at se bort fra de mest alvorlige overtrædelser, nemlig straffelovsovertrædelser (vold, voldtægt, røveri osv.). Det er ikke sådan noget som overtrædelser af færdselsloven (som er den mest udbredte kriminalitet overhovedet), der bekymrer danskerne, er mit indtryk. Vi kan i Dst’s rapport læse, at ”indvandrere og efterkommeres andel af de dømte er størst blandt straffelovsovertrædelserne. Her udgør de 26 pct. af mændene”. Side 75.

Og videre: ”Fx er 6,2 pct. af de 20-24-årige mandlige efterkommere fra ikke-vestlige lande blevet fundet skyldige i en eller flere overtrædelser af straffeloven i 2015 […] for mænd med dansk oprindelse på 1,7 pct.” Side 76.

figur 5.2 kriminalitetshyppighed straffelov 2015

Marstrand ser også bort fra vigtige forskelle mellem personer i den ikke-vestlige gruppe. Nogle, f.eks. kinesere, er endda mindre kriminelle end danskere. I Dst’s rapport hedder det: ”Mandlige libanesiske efterkommere, hvoraf en del er efterkommere af statsløse palæstinensere, har med 359 det højeste kriminalitetsindeks blandt de undersøgte lande.” s. 75. Især afrikanere og arabere har en markant overrepræsentation af kriminalitet.

Marstrand ser også bort fra, at udlændinge med tiden glider ind i gruppen med dansk oprindelse og således er med til, qua de ikke-vestliges overrepræsentation af kriminalitet, at gøre ”danskergruppens” hyppighed af kriminalitet større.

Marstrand skriver: ”Man ved, at kriminaliteten generelt er højest for mennesker med dårlige socio-økonomiske kår,” og derfor betoner Marstrand de socio-økonomiske korrektioner, fordi de igen afdramatiserer tallene. Man skal bare vide, at ikke-vestliges kriminalitetsindeks ukorrigeret er ekstremt højt, og rigtig mange udlændinge ender netop, som også Henrik Dahl skrev i går, i underklassen. Vi har fået en meget stor etnisk underklasse, som Dahl skrev.

Dst skriver om mænd i gruppen uden for arbejdsstyrken med ikke-vestlig oprindelse: ”Her er kriminalitetsindekset 444 for efterkommere” (side 82), altså ukorrigeret en overhyppighed af kriminalitet på 344 procent!

Marstrand: ”Lur mig om følelsen af at blive marginaliseret i eget land på grund af religion eller hudfarve ikke trækker den anden vej.” Det er rigtigt, og diskrimination skal fordømmes, men det er også en form for offertænkning, Marstrand bringer på bane, og igen: Andre ikke-vestlige udlændinge har trods diskrimination og flygtningebaggrund klaret sig godt, personer fra Sri Lanka, Vietnam, Kina, Chile f.eks. Vi har altså et særligt problem med udlændinge fra Afrika og den arabiske verden og generelt med muslimer.

Marstrand skriver på Facebook om sit indlæg: ”Man er også nødt til at se på hvad folk kommer fra i stedet for at reducere det til et spørgsmål om nationalitet, religion eller etnicitet. Der er fx stor forskel på at have tilbragt generationer i flygtningelejr eller være torturoffer og så at komme fra et nogenlunde velfungerende liv – der er blevet afbrudt af krig. Omstændigheder taler vi forbløffende lidt om.”

Ja, men det afgørende er kultur. Sådan noget som personlig ansvarlighed, flid og villighed til assimilation trumfer flygtningebaggrund og diskrimination. Det har man vidst i lande med stor indvandring, f.eks. USA. Men man ved det også fra Danmark.

Opdatering:

Marstrand skriver: ”Den mest kriminelle gruppe i Danmark var i 2015 mænd mellem 20 og 24 år, som er efterkommere af ikke-vestlige indvandrere. Men selv for denne gruppe er der stadigvæk omkring 92 % der i 2015 ikke er kriminelle.” Præcis kildehenvisning oplyses ikke, men tallet snyder igen, Marstrand afdramatiserer. For vi kan læse i rapporten, at 6,2 pct. af denne gruppe har begået den grove straffelovsovertrædelse, over 9 procent er kendt skyldige i at have overtrådt særlovene, og over 14 procent har overtrådt færdselsloven. Se side 77-79. I rapporten fra 2014 kan man i øvrigt læse, at 27 procent af de 20-24-årige mandlige efterkommere fra ikke-vestlige lande er fundet skyldige i et eller flere forhold i 2013.

 

208 kommentarer RSS

 1. Af Flemming Lau

  -

  Jan Petersen, rønnebær! Hvem kender og fejrer din fødselsdag udover din bekendtskabs kreds? Og vil de også gøre det om 50 år ? Jesus Kristi fødselsdag er blevet fejret i 2016 år og det vil fortsætte de næste mindst 1000 år indtil verdens ende, og det kan du mindst af alle, ændre på. Sjovt nok har Kristus været tilstede ved alle 2016 fejringer og vil være det i al evighed.

  Du har retten til at drømme at du lever når det lykkes dig at leve i en drøm, omend du er levende død. Nyd det, for en dag vil du vågne op i den åndelige yderste fattigdom hvorfra intet eller ingen vil kunne hjælpe dig, ikke engang dine konspirations teorier, hvad de så ellers skulle kunne hjælpe, for der er ingen til at lytte. Mao du er mere på den, end med på den. Lad mig her på “falderebet” give dig et godt råd: Carpe Diem, brug dagen inden det bliver Søndag til at erkende at Jesus Kristus døde på korset for alle syndere, dig inklusiv. Man ved aldrig hvornår manden med leen, afhenter een. Når du det,…..vil du også have erkendt at han har magt over døden, fred i sindet, og “konspirations besættelsen” vil ligeså stille fordufte. Jeg kan forestille mig, at det er en svær krage at danse rundt med, eller…?

 2. Af Flemming Lau

  -

  JL. Kasper Støvrings tal bygger på Danmarks Statestik. Efterregningen overlader jeg trygt til dig! Mao hvis efterkommere tegner sig for 27% , hvor mange % ville de så tegne sig for, hvis de var 5.2 mio…?

 3. Af Flemming Lau

  -

  JL. Kasper Støvrings tal bygger på Danmarks Statestik. Efterregningen overlader jeg trygt til dig! Mao hvis efterkommere tegner sig for 27% , hvor mange % ville de så tegne sig for, hvis de var 5.2 mio…?

 4. Af Jan Petersen

  -

  HOW CHRISTIANITY WAS INVENTED: THE TRUTH!

  https://beyondallreligion.net/2012/01/21/how-christianity-was-invented/

 5. Af HappyBREXIT heimlich

  -

  Lars Ulykke er jo bare en marionet i multi-kulti-mutti-prutti Merkels destruktive voldselskende tysker-hænder.

 6. Af Niels Lemche

  -

  Ja, JAN PETERSEN, det må være lige noget for dig! Mage til forvirret vrøvl skal man lede længe efter. Jeg så også efter, hvad vedkommende skrev om Det Gamle Testamente. Det lyder som en billig variant af, hvad jeg og et par kolleger har sagt igennem de sidste tredive år. Jeg går ikke ud fra, at jeg er nævnt.

  Men du flakker hvileløst rundt og er et let offer for de sidste nye fabler.

 7. Af Henning Svendsen

  -

  Vores Proffessor vrøvler meget om Det Nye Testamente og han gør også grin med de tre vise mænd og hyrderne på marken
  For sandheden er jo at til Påsken kommer hundrede tusinde til Jerusalem for at bringe ofre og uden for byen var der folde med både lam og voksne dyr og derfor har der hele året rundt været Hyrder på marken til at jage Ulve og Ræve væk og derfor kunne Jesus udmærket være født Jule aften-det er logik for enhver undtagen vores Proffessor
  så ligegyldig hvor tosset det lyder så findes der en sandhed bag ved alle beretninger om Jesusog derfor kan vi også slå fast med 100% at han har levet men er blevet udnyttet af den senere opfundne Kirke
  Ordet :næste:findes ikke i de gamle skrifter !-her hedder :nærmeste: så i virkeligheden vil Jesus skide på Islam og lade dem sejle deres egen sø med den Gud de selv har valgt-så også her er Kirken fyldt med løgn og humanisternes lære er falsk

 8. Af P Christensen

  -

  Det eneste vi fejrer den 24.december er vintersolhverv,
  der finder sted omkring den 21.december.
  Alle religiøse højtider er funderet på astronomiske fikspunkter.

  Vore forgængere var uoplyste om den klode de gik rundt på
  og det univers der omgiver dem og kunne kun prøve at fortolke hvad de så.
  De søgte forklaringer som idag ikke er plausible, men af uforståelige
  grunde lever videre i religioner.
  I følge de religiøse skrifter var skabende guder lige så
  uvidende om deres egne skabelser som de uvidende jordboere var.
  Guderne kendte ikke til Jordens form, solsystemet, galakser.

 9. Af Benny B

  -

  Vi takker Kasper Støvring for at eksponere Marstrands`s løgne og fordrejelser.
  Nu håber vi at det trænger ind, men man skal nok ikke regne med det
  .
  Desuden er det pinelugt, at bloggen er blevet lukket for kommentarer.
  Hvis hun vil prædige uimodsagt, kan hun skrive en bog.

 10. Af Niels Lemche

  -

  HENNING SVENDSEN, jeg ved ikke, hvor du får dine fantasier fra. Mit eneste problem med fødselshistorien er, at det er den gale årstid. Men, ærlig talt, er årstiden egentlig ikke ligegyldig?

  Og så til din tolkning af Jesusskikkelsen: Jo, det er meget muligt, at Jesus ikke var den første ‘kristne’. Der var mange messianske bevægelser i omløb i datiden — læs bare Apostlenes Gerninger, det første kapitel — så hvem kan sige, at det ikke var en jødisk, messiansk bevægelse, der fandt sin messias. Prøv at se/gense ‘Life of Brian’.

  Men det, som moderne mennesker har meget vanskeligt ved at forstå, er, at det alt sammen skete for 2000 år siden. Hvad interessant er der egentlig ved det? Det er vel kun fortolkningerne, dvs. fortællingerne, som vi stadig har, som er interessante. Det moderne vesterlandske menneske er fikseret af det, der hedder den historiske sandhed — noget som alligevel altid undslipper os. Det skulle i stedet koncentrere sig om at læse, hvad der er blevet skrevet om begivenhederne, og så fortælle sin egen version heraf.

  Forresten, det er vist, hvad præsterne gør hver søndag om formiddagen.

 11. Af Jesper Lund

  -

  Flemning Lau

  Du er et typisk eksempel på en, der falder for Kasper Støvrings måde at argumentere på. Desværre.

  Jeg kunne godt tænke mig, at Detektor-programmet tog dette emne op.

 12. Af Niels Larsen

  -

  “Marstrand skriver: ”Den mest kriminelle gruppe i Danmark var i 2015 mænd mellem 20 og 24 år, som er efterkommere af ikke-vestlige indvandrere. Men selv for denne gruppe er der stadigvæk omkring 92 % der i 2015 ikke er kriminelle.” Præcis kildehenvisning oplyses ikke, men tallet snyder igen, Marstrand afdramatiserer. For vi kan læse i rapporten, at 6,2 pct. af denne gruppe har begået den grove straffelovsovertrædelse, over 9 procent er kendt skyldige i at have overtrådt særlovene, og over 14 procent har overtrådt færdselsloven. Se side 77-79. I rapporten fra 2014 kan man i øvrigt læse, at 27 procent af de 20-24-årige mandlige efterkommere fra ikke-vestlige lande er fundet skyldige i et eller flere forhold i 2013.”

  Eller sagt lidt mindre elegant, men til gengæld bramfrit:

  Marstrand manipulerer i bedste fald – og i værste fald lyver hun stærkere end en deporteret hest kan rende!

 13. Af jan ulrik friis

  -

  Det som Kasper også her så sandt gør os opmærksom på at statestikken reelt fylder os med løgn, og det helt bevidst fylder os med løgn, så det fremstår at danskerne mere kriminelle end vi i virkeligheden er, og for at få det til at fremstå som om “berigelsen” i virkeligheden skal fremstå som en berigelse for os vi “onde” vi de små “kriminelle” danske ifølge Dansk Statestik, men statestikken fylder os med løgnen, det uhyggelige for det er helt bevidst, og hvad Nazi regimet allerede vidste besked i 30′ ernes Tyskland, at udskiftning det oprindelige folk i etnisk udrensning, at kommer et nyt folk ind vil det gamle forsvinde, hvad vi nu er vidne til i Danmark, ses allerede de katastrofale følger vores nabolande at islamiseringen af både Sverige og Tyskland, men med Merkel/Løkke alliancen kommer udrensningen også at ramme det danske folk, og nu går det hurtigt…….Unisef slog igår alarm, at 2016 kom det dobbelte antal “mindreårige” langskæggede flygtninge”børn” over middelhavet og ind i EU i forhold til 2015!
  Godhedsindustrien og Venligboerne gnider sig hænderne ondskaben har nu kronede dage!

  Vi fyldes med løgn, Frontex ikke andet end en djævelsk oganisation, Marstrands indlæg, der bygger på tal fra Danmarks Statistik, alt er sammenspist, ….TAK Stø vring at du afslører løgnen, Marstrand bruger bevidst Danmarks Statestik i et forsøg af undergravende virksomhed manipulerer danskerne, at det sker her på en af Berlingske Blogs er naturligvist både fy & skam:

  Stø vring:
  “Marstrand ser også bort fra, at udlændinge med tiden glider ind i gruppen med dansk oprindelse og således er med til, qua de ikke-vestliges overrepræsentation af kriminalitet, at gøre ”danskergruppens” hyppighed af kriminalitet større.”

 14. Af Flemming Lau

  -

  Jesper Lund, Læs nu hvad Støvring har opdatet, på sit indlæg. Niels Larsen gengiver det ord til anden. Du må leve på et meget privilegeret sted i Danmark, og holde en lokalsprøjte der enten er inkompetent eller er kriminelt fortiende, siden du udviser en sådan form for vantro! Men jeg går ud fra at du er enig i regnestykket, hvis 0.4 mio muslimer producerer 27% kriminalitet, må 5.2 mio muslimer nødvendigvis producere 351 % kriminalitet.( 13×27)

 15. Af Flemming Lau

  -

  JL. Iøvrigt hvis muslimerne havde samme kriminalitets % som danskernes 11 %, ville de stadigt være 13 gange mere kriminelle end danskerne fordi de er 13 gange færre end os. Behøver jeg at udmale det yderligere…?

 16. Af Jens Hansen

  -

  Ja, den eneste seriøse blogger på Berlingske, Anne Lise Marstrand-Jørgensen, har lukket for kommentarer.
  Af gode grunde.
  Hun har været udsat for en lang række ubehagelige personangreb.
  Anne Lise Marstrand-Jørgensen`s indlæg omhandler overgreb på de fattige, de udstødte og flygtninge.
  Hun har en reel viden om problemerne.
  I modsætning til andre bloggere på Berlingske.
  Som ofte manipulerer.
  Hun udviser empati og forståelse for de udsatte..
  Den slags gør man ikke ustraffet i dagens Danmark.
  Men den risiko løber de andre bloggere på Berlinske jo ikke.
  De har placeret sig på det det rigtige “hold”.
  Og modtager megen ros og velvilje fra de personer som tilsviner Anne Lise Marstrand-Jørgensen.
  Hvem der så ellers kan bruge den slags til noget.
  Undertegnede ville gerne have sig frabedt at blive rost af “buksemariusser”.

 17. Af Kasper Støvring

  -

  Jesper Lund, jeg gør sådan set ikke andet end at citere og henvise direkte til Danmarks Statistik med korrekt sidehenvisning og af og til med deres tabeller/grafik. I modsætning til mange andre debattører, hvor det kan være svært at finde præcise kilder, herunder Marstrand-Jørgensen.

  “Fx er 27 pct. af de 20-24-årige mandlige efterkommere fra ikke-vestlige lande blevet fundet skyldige i et eller flere forhold i 2013.” Side 101 i Danmarks Statistiks publikation “Indvandrere i Danmark” 2014.

  Marstrand-Jørgensen skriver, at kun otte procent i denne gruppe begår kriminalitet. Hvor kommer det tal fra, og hvad menes der?

 18. Af jan ulrik friis

  -

  Her må vi også huske på, at alt den kriminalitet som muslimerne står for af vold-drab-voldtægter diverse anden kriminalitet inden de dag 1 kommer ind i Danmark, muslimernes alt tidligere kriminalitet i deres hjemlande, og under rejsen imod Danmark (hvor kristne medflygtninge bliver nedslagtet undervejs, hvis de udgiver sig som kristne) det end ikke registreret i Danmarks Statestik, hvor danskernes kriminalitet alt er registreret fra vores fødsel til død, derfor er det godt gået af muslimerne på ultra kort tid, og direkte ved ankomsten til Danmark, efter kort ophold går op til at være 13 gange mere kriminelle end danskerne (ifølge F Lau)
  om også muslimernes tidligere forbrydelser havde været med i statestikken, inden deres ankomt hele vejen op i EU til Danmark, mon ikke Muslimerne da i statestikken ville figurerer som 99% kriminelle i forholdet til vi danske et sted under 1 %, det reelle forhold er noget i den retning!
  Husk at når “berigelsen” kommer ind i Danmark er de et rent “uskyldigt” 0 i Danmarks Statestik, selv om ondskaben lyser ud af dem, og fra dag 1 går de igang fortsætter deres kriminelle løbebane, det går hurtigt med at undergrave det danske samfund med deres kriminalitet, derfor skal muslimerne isoleres og hjemsendes allerede fra dag 1 !

 19. Af Flemming Lau

  -

  Medens vi er ved den urimelige overrepræsentation af muslimsk dominans kriminalitet, så lad os kigge på den demografiske ubalance.

  I Tyrkiet findes der 5000 protestanter og 80 mio muslimer =o.oooo625 pr tyrk.
  I Danmark findes der 100 000 tyrk muslimer og 5 mio danske=0.02 tyrk pr dansk.
  Efter tyrkiske forhold skulle der kun være 312.5 tyrkere i Danmark.
  Men der 7 protestantiske lande i verden. 312.5 fordelt med 7=45 tyrk til Danmark

  Vi har ikke 45 tyrkere, men 100 000 tyrkere i Danmark. Dvs 2222 gange så mange, som Vi skulle have haft, hvis man ønsker en balance demografisk! Var det ikke en ide at bringe orden i det forhold…?

 20. Af Niels Lemche

  -

  FLEMMING LAU, de fleste tyrkere i Danmark er efterkommere, nu i tredje og snart fjerde led, af mennesker, som importeredes i 1960erne og 1970erne for at ’slave’ for os. I Tyrkiet er befolkningen langs kysten for en meget stor dels vedkommende mennesker, hvis forfædre konverterede fra kristendommen til Islam.

 21. Af Henning Svendsen

  -

  Jeg må igen bevæge mig udenfor emnet!-Messias kan ikke komme fra Galilæa og Jesus bragte en lære der ikke stammer fra Jødisk skole desuden kan Messias ikke frasige sig Moseloven med renheds forskrifterne-prøv at læse hvad der reelt står i det nye Testamente

 22. Af Niels Larsen

  -

  Det gør det da ikke bedre, Lemche.

  De burde være smidt ud af landet i forbindelse med den første oliekrise i ’73, da deres jobs forsvandt.

 23. Af Allan Hansen

  -

  ” En nat kom min mand hjem og sagde, padisha´en havde beordret, at vi skulle dræbe alle kristne i vor landsby… Jeg blev meget vred, vore naboer havde altid været hjælpsomme og flinke overfor os … Jeg prøvede alt, hvad jeg kunne for at standse ham, men han dræbte dem med sine hænder” ( beretning aflagt til Sir Ewin Pears og cit. i Turkey and its people, London 1911).

 24. Af Niels Lemche

  -

  HENNING SVENDSEN, du må jo være et geni, eftersom du har set noget, som ingen i snart 2000 år har set! Eller har du nu også det? Dit problem er nok, at du tror, at jødedommen for 2000 år siden var én ting. Men læg mærke til, hvor mange variationer der findes af de tre monoteistiske religioner. Du sporer det også i NT med forskellene mellem især Mattæus og de tre andre evangelister mht. jødedom og lov.

 25. Af Flemming Lau

  -

  Niels Lemche, de tyrkiske gæste arbejderes motto, har under deres ophold her i Danmark, altid været, ” Vi skal snart hjem til den anatolske højslette”. Den gamle generation har opført sig rimeligt pænt, når man undlader at fokusere på deres undergrunds økonomi. Men de har altid været “lykkeriddere” og har ret beset aldrig næret ønske om at blive en del af Danmark. Men det alvorligste svigt har været i opdragelsen af afkommet. Når danskheden, kulturen og vores præstationer konsekvent er blevet “talt ned” fordi vi, vores hunde og flæskestegen, i deres islamiske kontekst er “urent og udtryk for “Kaffirs” vantro så er det ikke hjælpsomt i relation til integrationen.

  Og når du belejligt nævner konverteringen fra kristendommen til islam, undlader du at nævne at det foregik på bedste Mafia stil! ” I give you and offer that you can’t refuse” 1. Konverter til islam eller 2. Betal kopskat og bliv behandlet som spedalsk eller 3. Sværdet. Derudover dræber de fortløbende kristne, for at tynde ud i antallet.

  Tyrkerer i Danmark har deres mentale rødder, fast forankret i en facistisk kultur i deres hjemland. Nu tvangs konverterer vi ikke til sekularismen i Danmark, men vi skal være meget tydelige mht deres trang til jødehad og Sharialoven. Den klarhed skal udmøntes i at enhver myndig muslim, skal underskrive en “Fatwa imod jødehad, Sharialoven og terrorisme” Underskrives denne Fatwa ikke, interneres de i bevogtede lejre, med pigtråd indtil de frivilligt lader sig deportere til deres respektive hjemlande.
  Det er klar og tydelig kommunikation, noget der har været en mangelvare fra “Eliten”

 26. Af Jan Petersen

  -

  “AF NIELS LEMCHE – 14. JANUAR 2017 8:50
  HENNING SVENDSEN, jeg ved ikke, hvor du får dine fantasier fra. Mit eneste problem med fødselshistorien er, at det er den gale årstid. Men, ærlig talt, er årstiden egentlig ikke ligegyldig?”

  I øvrigt holder jeg meget af den form for flyvsk argumentation. Men jeg er sådan set enig. Der mangler lidt sammenhæng i alle de fabler og eventyr, der er høvlet sammen i Biblen. En ting står dog helt fast. Det var Konstantin Den Store der er ophavsmand til vor tids Christianity, og det er historiske fakta!

 27. Af Jesper Lund

  -

  Kasper Støvring

  Jeg er udmærket klar over at dit indlæg er underbygget af tal fra Danmark Statistik. Nu forholder jeg mig ikke alene dette indlæg af dig, men også til dine andre indlæg om dette emne. Jeg synes du foretager en form for cherry picking for at underbygge din påstand at Danmark bliver mere og mere kriminaliseret pga. Indvandring fra visse ikke-vestlige lande.

  Du synes at fokus skal være på straffelovskriminalitet. Det er jeg enig i. Jeg begrænser i min statistiksøgning kun til omfatte mænd. Ved at sammenligne tal fra to Danmarks Statistik rapporter, har jeg beregnet mig til at antallet af fældende afgørelser for ikke-vestlige mandlige indvandrere og efterkommere i straffelovssager er faldet 14% fra 2007 til 2015.

  Dette fald har ikke din interesse, da det ikke passer med din påstand.

 28. Af Niels Lemche

  -

  Jamen, gode JAN PETERSEN, det skulle du bare have sagt først, nemlig at Konstantin ikke opfandt kristendommen, men er hovedansvarlig for den udgave, kirken fik efter ham. Det er fuldstændig korrekt. Den romerske kejser var normalt både imperator og pontifex maximus, havde både den verdslige og den åndelige magt. Nu adskiltes de. Derfor heder Roms biskop pontifex maximus den dag i dag.

 29. Af Niels Larsen

  -

  Jesper Lund

  Måske det skyldes de mange tiltalefrafald, uopklarede sager og mange ikke-anmeldelser (folk ved udmærket, at der alligevel ikke sker en hujende fis)?

 30. Af Jesper Lund

  -

  Kasper Støvring
  Tilføjelse…
  Som jeg tidligere har nævnt viser Dst’s rapport ‘Kriminalitet, 2015’ var antallet af fældende afgørelser i straffelovssager pr. 100.000 indbyggere i 2005 935 afgørelser. I 2015 var der 702 afgørelser. Dvs. et fald på 25%.

  Man må konkluderer, at på trods af at indvandringen, er der et pænt fald i straffelovs-kriminaliteten i Danmark.

  Heller ikke det faktum har din interesse.

 31. Af Erik Larsen

  -

  Man må vel sige at det man ønsker at kalde “debat” er slut, out , farvel.
  Kommentarer er kun fra “bestilte” og ulideligt samme personer dog nok med andre navne m.m.
  Det er jo ren form for forsøg på at promovere meninger fra ens “parti” eller endnu værre — fra meget, meget farlige forbindelser.
  Jeg kan nævne nok ca. 20-30 personer, der bestemt ikke er nogle der er hverken danske eller ønsker danskere det godt.
  Jeg er sikker på at mange ved at disse person må vel sige at det man ønsker at kalde “debat” er slut, out , farvel.
  Kommentarer er kun fra “bestilte” og ulideligt samme personer dog nok med andre navne m.m.
  Det er jo ren form ner (udanske ) bare bliver ved og ved, ved og ved. Debat??? nej, findes ikke! Og de fleste (ikke alle) laver indlæg med andre navne. (jeg er blevet svinet til af nogle der skriver mit almindelige danske navn og skriver ting jeg aldrig kunne finde på at skrive). Hvor ER det dog trist at – det er Danmark i dag.
  Og Marstrand er jo lig med Bosse, Østergaard, Sofie, Elbæk, ja, og desværre også Samuelsen og endda Løkken!

 32. Af Jan Petersen

  -

  Jeg mener stadig invent (opfinde) er den korrekte betegnelse. Christianity er et simpelt udtryk for sammenlægning af en stribe forskellige fabler, eventyr og overleveringer. Hvilket helt logisk giver forklaringsproblemer med dele af teksten i Biblen. Der er nappet lidt forskellig tekst og knaldet sammen i et nyt eventyr. I den retning svarer Biblen vel meget godt til almen historieskrivning. Noget er fakta – andet ren fiktion !

 33. Af Anton Riise

  -

  Syge træer sætter syge frugter.

  Derfor er det ikke overraskende, at ikke alene nytilkomne, men også generationer af efterkommere af indvandrere fra Nordafrika og mellemøsten er stærkt overrepræsenteret i kriminalistetsstatistikkerne.

 34. Af Svend Jensen

  -

  @JENS HANSEN – 14. JANUAR 2017 12:46
  “Ja, den eneste seriøse blogger på Berlingske, Anne Lise Marstrand-Jørgensen, har lukket for kommentarer.” — At være islam-apologet er ikke bevis for seriøsitet.
  “Hun har været udsat for en lang række ubehagelige personangreb.” — Hun er ikke alene heri.
  “Anne Lise Marstrand-Jørgensen`s indlæg omhandler overgreb på de fattige, de udstødte og flygtninge.” — Altså ikke migranter, som der vel at mærke er flest af.
  “Hun har en reel viden om problemerne.” — Ubevist påstand, som kun er et slik.
  “I modsætning til andre bloggere på Berlingske.” — Intetsigende påstand.
  “Hun udviser empati og forståelse for de udsatte..” — Hov- kun for muslimer!
  “Den slags gør man ikke ustraffet i dagens Danmark.” — Ikke når man er danskerhader.
  “Men den risiko løber de andre bloggere på Berlinske jo ikke.” — Ubevist postulat.
  “De har placeret sig på det det rigtige “hold”.” — Da ikke i Eliten.
  “Og modtager megen ros og velvilje fra de personer som tilsviner Anne Lise Marstrand-Jørgensen.” — Ja, det stakkels offer for onde danske racister, fascister osv.; stråmand.
  “Hvem der så ellers kan bruge den slags til noget.” — Jens Hansen kan.
  “Undertegnede ville gerne have sig frabedt at blive rost af “buksemariusser”.” — Som dig selv.

 35. Af Erik Larsen

  -

  Man må vel sige at det man ønsker at kalde “debat” er slut, out , farvel.
  Kommentarer er kun fra “bestilte” og ulideligt samme personer dog nok med andre navne m.m.
  Det er jo ren form for forsøg på at promovere meninger fra ens “parti” eller endnu værre — fra meget, meget farlige forbindelser.
  Jeg kan nævne nok ca. 20-30 personer, der bestemt ikke er nogle der er hverken danske eller ønsker danskere det godt.
  Jeg er sikker på at mange ved at disse person må vel sige at det man ønsker at kalde “debat” er slut, out , farvel.
  Kommentarer er kun fra “bestilte” og ulideligt samme personer dog nok med andre navne m.m.
  Det er jo ren form der (udanske ) bare bliver ved og ved, ved og ved. Debat??? nej, findes ikke! Og de fleste (ikke alle) laver indlæg med andre navne. (jeg er blevet svinet til af nogle der skriver mit almindelige danske navn og skriver ting jeg aldrig kunne finde på at skrive). Hvor ER det dog trist at – det er Danmark i dag.
  Og Marstrand er jo lig med Bosse, Østergaard, Sofie, Elbæk, ja, og desværre også Samuelsen og endda Løkken!

 36. Af Anton Riise

  -

  Svend Jensen

  Pas nu på med at imødegå Hansens absurde påstande.

  Han tager det meget personligt og trækker offerkortet i sit næste indlæg hvor han helt rutinemæssigt vil postulere sig personligt forfulgt.

 37. Af Niels Larsen

  -

  Anton Riise

  Og der er jo ingen grund til at imødegå Hansens postulater.

  Alle ved, at de er tomme.

 38. Af Flemming Lau

  -

  JESPER LUND.

  Lad os gøre det enkelt.
  Fx hvis 0.4 mio muslimer kun producere de samme 11% kriminelle som 5.2 mio danskere så er muslimerne stadig mindst 13 x så kriminelle som danskerne.

  Men disse fakta interreserer dig overhovedet ikke. Du læser bare at et vist tal er faldende og så er alt godt. Det er denne ligegyldighed og mangel på empati der får danskere til at gå grassat!. Bandekriminaliteten undtaget, så rammer muslimernes dominans kriminalitet sagesløse kaffir danskere, da de jo ikke lægger hånd på rettroede muslimer! Måske fordi muslimer til forskel fra danskerne, oftere svarer igen med selvtægt. Det kan være at vi trænger til et paradigme skifte hvad det angår. Tjekkerne har jo nu fået lov til bevæbne sig. Tiden er måske moden til lidt “civil ulydighed”

 39. Af Hul igennem?

  -

  Lad os synge en lille sang
  om vejen frem..

  No yallah,
  No cry- frit efter Marley

  No yallah ,
  No cry. :

 40. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Niels Lemche.

  Jeg har stor respekt, for den indsats du gør på disse blogs for at imødegå antihumanistiske kommentarer.
  Men Roms biskop (paven) benyttede først pontifex maximus-titlen i det 15. århundrede.
  Den romerske / byzantiske kejser var pontifex maximus i forhold til Roms biskob indtil Karl den Store (årene op til år 800) passiviserede den byzantiske kejsers indflydelse på den italienske halvø.

  Jan Pedersen og hans postulater og henvisninger er dybt useriøse. Især hans henvisning er så vanvittig historisk ukorrekt, at det trodser enhver fornuft.
  Men hvem ved.
  Der er jo, ifølge dig, ikke nogen historisk sandhed men kun fotolkninger af historien.
  Så hvem ved. Om 10, 50 eller 100 år kan det være at forskere giver Jan Pedersen ret. Hvem ved.
  Måske skrev Julius Cæsar heller ikke “Gallerkrigen.”

  Jesper Lund.
  Stor respekt fra min side. Jeg bakker dig 100% op.

 41. Af P. T.

  -

  Marstrand Jørgensen er sådan set et godt eksempel på,hvorfor vi ikke skal have kvoter i vigtige bestyrelser og lign. Marstrand Jørgensen tåler ganske enkelt ikke kritik eller modargumenter som går Hende imod og tag blot Torben Steno og Jarl Cordua i hånden,i holder ikke i længden.

 42. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos mine vanvittige henvisninger – her er endnu en vanvittig henvisning omkring Konstantin den Store og kristendommen. Læs selv det “vanvittige” og bedøm – om projektet kristendom egentlig bare ligner vor dages politiske magtkampe og konsensus politik?

  Konstantin den Store (ca. 285-337)
  ANN JUUL KJESTRUP
  6. november 2005

  http://www.kristendom.dk/troens-hovedpersoner/konstantin-den-store-ca.-285-337

 43. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “AF ANDERS KIRKEGAARD JAKOBSEN – 14. JANUAR 2017 18:06
  Niels Lemche.
  Jeg har stor respekt, for den indsats du gør på disse blogs for at imødegå antihumanistiske ”

  Frimurer er ikke rollemodeller, som ej religiøse kvaksalvere. Men er naturligvis korrekt at han her og der tager afstand fra de værste muslimske overgreb fra DF børn her, der spiser muslimer til morgenmad. Forsøg at kritisere jødisk religion, magt mv. dog, og han kalder dig straks en anti-semit.

  “I øvrigt apropos mine vanvittige henvisninger – her er endnu en vanvittig henvisning” Nej Tak!

  “Jeg kan nævne nok ca. 20-30 personer, der bestemt ikke er nogle der er hverken danske eller ønsker danskere det godt.”

  Ja, du må kende dig selv godt må man gå ud fra!

  PS også ældre indlæg i filteret?

 44. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “AF ANDERS KIRKEGAARD JAKOBSEN – 14. JANUAR 2017 18:06
  Niels Lemche.
  Jeg har stor respekt, for den indsats du gør på disse blogs for at imødegå antihumanistiske ”

  Frimurer er ikke rollemodeller, som ej religiøse kvaksalvere. Men er naturligvis korrekt at han her og der tager afstand fra de værste muslimske overgreb fra DF børn her, der spiser muslimer til morgenmad. Forsøg at kritisere jødisk religion, magt mv. dog, og han kalder dig straks en anti-semit.–

  “I øvrigt apropos mine vanvittige henvisninger – her er endnu en vanvittig henvisning” Nej Tak!

  “Jeg kan nævne nok ca. 20-30 personer, der bestemt ikke er nogle der er hverken danske eller ønsker danskere det godt.”

  Ja, du må kende dig selv godt må man gå ud fra!

  PS også ældre indlæg i filteret?

 45. Af Jesper Lund

  -

  Flemning Lau
  Kriminaliten blandt indvandrere og efterkommere har min interesse herunder overhyppigheden indenfor visse grupper af indvandrere og efterkommere. Ellers ville jeg jo ikke læse Kasper Støvrings indlæg. Jeg synes at denne overhyppighed er et meget alvorligt problem.

  Men Kasper Støvring fokuserer udelukkende på denne overhyppighed. Jeg giver så nogle oplysninger om straffelovskriminalitetsudviklingen i Danmark for at supplere med et overordnet syn. De viser, at den er faldende indenfor den befolkningsgruppe, som der er mest fokus på, nemlig mandlige ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Og faldende totalt for hele befolkningen.

  Anders Kirkegaard Jakobsen
  Tak for din opbakning. Det er pudsigt, at der nogle, jeg altid er enig med, uanset emne.Tæt på i hvert fald.

 46. Af Flemming Lau

  -

  Humanister er blot antidanske revanchistiske skabskommunister, der drømmer om et antikristent utopia. Mange er forblændet af egen selvgodhed, men er reelt benhårde ideologer. Af sagens natur har de derfor let ved at komme til agere som vor tids værnemagere. De er døve og stumme for evangelium og sandheden interessere dem ikke en døjt. Til danske ofre for kulturmødet med den muslimske dominans kriminalitet, er der kun krokodille tårer til overs! Den kvalmende og slet skjulte skadefryd, bunder i at disse mentale vanskabninger, oprigtigt mener at det er løn som forskyldt for 300 års kolonitid, og 185 år som slavenation.

  Disse revolutions romantiske fantaster, byder danske ofre om at forholde sig tavse, i ro og ydmygt bære hvad skæbnens tilbyder af lidelse, en skæbne der foranstaltet af selvsamme fantaster vel at bemærke, for man skaber jo ikke er Utopia uden omkostninger! Skulle et offer evt formaste sig til at ytre kritik af disse forhold, træder
  den totalitære “elite” i karakter med “social stenning”. Fremturer dette asociale individ, sættes domstolen ind, og nu kan det autoriserede kriminalitets stempel effektueres efter devisen, sår man vind så høster man storm!

  De tror de kan komme fra alle 7 “kirkesogn” og spille moderne som de har gjort siden Murens fald, men den gemene sang de prøver synge er i bund og grund falsk og er forhåbentlig blot en” svanesang” Så lad dem bare synge, mens de afventer deres endeligt på den historiske losseplads! Så meget talent, så liden rente tsk tsk!

 47. Af Allan Hansen

  -

  Good News!

  Der er nyt fra den Amerikanske filosof Sam Harris, som jeg tidliger har omtalt
  – og han er skarp – skulle jeg sige!

  ” En hale af terror,,,

  https://www.samharris.org/books/witch?utm_source=Main+List&utm_campaign=34c3e9a5a9-EMAIL_CAMPAIGN_2017_01_14&utm_medium=email&utm_term=0_f1c2a2c9db-34c3e9a5a9-206954605&mc_cid=34c3e9a5a9&mc_eid=2da861fe18

 48. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er henvisning til en ren Sam Harris kommerciel site formentlig i strid med Berlingske regler – for your info 🙂

 49. Af Niels Lemche

  -

  ANDERS KIRKEGAARD JAKOBSEN, tak for korrektionerne og de pæne ord. Jeg var minimalist i kirkehistorie, så der var nok noget, jeg ikke fik med.

  Og mht. Gallerkrigen, var det ikke noget med, at de blev nedskrevet af hans sekretær? Men nok efter diktat. Så man vil sikkert diskutere: Hvor meget Julius, og hvor meget hans sekretær?

Kommentarer er lukket.