Rusland – fjende eller allieret?

Af Kasper Støvring 249

 

Ruslandsspørgsmålet optager mange, men hvor bliver de besindige, realistiske svar af? Lad os begynde med at slå det indlysende fast, inden vi endnu en gang tilbyder et realistisk bud på, hvordan vi skal forholde os til den store bjørn.

 

Nej, Rusland er ikke en del af Vesten; nej, Rusland er ikke et forbillede for Vesten; nej, Rusland repræsenterer ikke en konsekvent islamkritik; nej, Rusland er ikke eksportør af liberalt demokrati; ja, Rusland påvirker Vesten bl.a. gennem fake news; ja, Rusland har historisk haft imperiale ambitioner og kan få det igen; og, ja, Rusland har krænket statssuveræniteten og bør kritiseres for det.

 

Men! Det forhindrer ikke, og bør ikke forhindre, at man på visse punkter laver fornuftige alliancer, lærer af og handler med Rusland.

 

Frem for alt gælder det: Rusland agerer ikke; Rusland re-agerer – på Vestens aktioner.

 

Hvad forhindrer fornuften, besindelsen og realismen? Det gør moralismen, idealismen. Den globale elite er moralistisk, men moralisme er dårlig dømmekraft. Som jeg har skrevet før: Generelt tillægges moral alt for stor betydning i udenrigspolitik; moral er overvurderet. Moralisme er ikke den bedste målestok til at bedømme, om handlinger er gode. Der kræves derimod kløgt, ikke moral. Moral lyder godt i en moralistisk tidsalder, men moralisme kan også narre folk; det er en måde at sige det, folk gerne vil høre. Vejen til helvede er brolagt med gode intentioner.

 

Liberale idealister hader ideen om geopolitisk dominans og interessesfærer, altså den gamle magtpolitiske rivalisering mellem nationalstater. Men historisk har det været stormagternes prærogativ, også USA’s, hvis nogen skulle have glemt det. Helt selvfølgeligt ønsker man at dominere og sikre sine nærområder. Stater agerer ikke gode, men vil sikre sig overlevelse.

 

Nu er Trump blevet indsat, og vi vil nok høre chokerede stemmer en tid lang, og vi vil stadig hører denne sukken efter Merkel som Vestens leder, selv om den form for politik, Merkel har stået i spidsen for, har destabiliseret Europa med terror, vold og undtagelsestilstand (i Frankrig) og meget høj kriminalitet. Migranter begik 142.500 kriminelle handlinger i Tyskland det første halve år af 2016. Det er en forøgelse på 40 pct. ift. 2015, og hele 2015 repræsenterede en forøgelse på 80 pct. ift. året før. I f.eks. Hamborg begik migranter halvdelen af al kriminaliteten det første halvår af 2016.

 

Men der er også fornuftige stemmer, som bl.a. Niall Ferguson, der her skriver om den nye verdensorden ift. Rusland, ligesom Berlingskes Anna Libak skrev denne gode artikel i juledagene. Men Dmitri Trenin er vel nok den Ruslandsekspert, jeg sætter højest af alle. Han har udgivet en ny bog, jeg snarest skal have læst: Should We Fear Russia, som Flemming Rose omtalte i Weekendavisen (inden han ikke særlig overbevisende blev modsagt af Samuel Rachlin). En pointe var bl.a., at stormagter altid søger at påvirke hinanden, således også Rusland og USA, og sidstnævnte har været mest effektiv på det punkt. I dette interview slår Trenin følgende fast:

 

Frygten for Rusland er stærkt overdrevet, f.eks. er det slet ikke sandsynligt, at Rusland vil invadere et NATO-land;

Ruslands latterliggørelse af Vesten og Vestens dæmonisering af Rusland (Putin) er farlig, og kan eskalere til en alvorlig konflikt, der indebærer atomvåben;

at etablere en flyveforbudszone over Syrien var en yderst farlig ide. Med andre ord (som ikke er Trenins): Clinton var en større trussel mod freden end Trump;

Rusland anerkender USA’s større styrke i økonomien, men vil aldrig tillade militær dominans: Suverænitet og sikkerhed betyder alt. Russerne, et selvbevidst og stolt folk, har historisk aldrig været politisk og militært domineret af andre magter og vil aldrig tillade det;

endelig mener Trenin, at Ruslands største fjende er Rusland. Rusland bør ikke frygte Vesten, men snarere de iboende svagheder i Rusland selv.

 

Trenin henviser til russernes nationale, kulturelle temperament, der også forklarer Ruslands reaktionsmønster: “In terms of power, Russia is not America’s equal. Yet, it cannot accept inequality in relations. Thus, it has to punch above its weight to stay in the competition. Also mentally, Russians are in-your-face people, unlike the Chinese, for example.”

 

Inden jeg i et kommende indlæg giver mit bud på en udenrigspolitik over for Rusland med udgangspunkt i krisen i Syrien og Ukraine, lad os lytte til major Lars H.E. Jensens korrektiv til dominerende opfattelser og den herskende liberale tænkning i international politik. Jensen skriver her om Vestens (EU, Nato) dumheder, der har fremprovokeret reaktioner hos Rusland, en stat, der slet ikke er så uforudsigelig, som man tror:

 

”Ruslands handlinger udlægges som aggressive. Der er imidlertid to former for aggression: offensiv og defensiv. Det sammensmeltede EU og Nato har blindt brugt ikke-militære strategiske midler til at udvide sin egen interessesfære og magtrum. Derfor har det svage Rusland ikke set andre muligheder end at bruge sit militær til defensiv aggression. Det kalder vi så for ‘ provokationer’. Det virker, for det har medført, at Rusland nu tages alvorligt, men på en farlig baggrund. Annekteringen af Krim og Ukrainekrisen kan også ses som defensiv aggression: Ruslands sidste mulighed for at forhindre total inddæmning. Ukraine er af afgørende strategisk interesse for Rusland, men ikke for Vesten, som jo ikke er villig til at bruge militær magt i Ukraine.”

 

Magtbalance og inddæmning af rivaliserende stormagter er målene for en realistisk udenrigspolitik. Det mål, som jeg ydermere vil gøre mig til fortaler for, er fredelig sameksistens baseret på, ikke et universelt værdisystem, eller forsøg på at universalisere sine egne værdier, men netop på fællestræk. Vesten har en stærk interesse i at samarbejde med lande, der er enige med dele af Vestens værdigrundlag.

 

Målet må være at skabe alliancer på grundlag af en reel dialog med disse lande, ja, man kan endda forhandle med lande, der slet ikke deler dette grundlag eller kun i minimalt omfang gør det. Selvfølgelig kan man også føre dialog med autokrater. Fred sikres bedst gennem tilbageholdenhed, en fælles mæglerindsats og ved at opsøge ligheder: Det vi har til fælles med folk i andre civilisationer.

 

Forskellige civilisationer rangordner værdier forskelligt. Ledetråden må være besindelsen på, at vestlige værdier ikke er universelle; vi bør undgå hovmod, der som bekendt står for fald, og i stedet søge at forstå vores modstandere, ja, selv vores fjender. Dæmonisering kommer vi ikke langt med.

 

Rusland er som bekendt en gåde, indsvøbt i et mysterium. Svær at blive klog på, men konstant tiltrækkende med en ubændig fascinationskraft. Det er som med Whistlers maleri ”Nocturne i blåt og guld”. Vi aner kun virkeligheden et sted derude, gådefuldt, mystisk og dragende i et fortryllende sløragtigt syn af byen bag broen, vag, utydelig, men imponerende.

Nocturne: Blue and Gold - Old Battersea Bridge c.1872-5 James Abbott McNeill Whistler 1834-1903 Presented by the Art Fund 1905 http://www.tate.org.uk/art/work/N01959
Nocturne: Blue and Gold – Old Battersea Bridge c.1872-5 James Abbott McNeill Whistler 1834-1903 Presented by the Art Fund 1905 http://www.tate.org.uk/art/work/N01959

249 kommentarer RSS

 1. Af Alex Odin

  -

  Most interesting is that in any case you will not believe what I’m a private person and not a paid propagandist. But propaganda works both ways. Do you perceive any ideas as your own ideas – or, otherwise, wrong. Maybe someday in your countries on your languages will hear the words of the refugees. They will tell you how to live in modern Afghanistan, Iraq, Libya and Syria. But you do not want to hear them. It’s too inconvenient truth.

 2. Af Alex Odin

  -

  NIELS Lemche
  “Og så håber jeg ikke, det er kamæleon Sørensen i en ny forklædning, men hans engelsk er god.”
  Dear Niels, you ever heard of Google translator? xD I asked to translate the text above, precisely because of its translator was not able to accurately translate.

 3. Af jan ulrik friis

  -

  N iels L emche
  “De sædvanlige debatsabotører har været bemærkelsesværdigt fraværende. Bare det varede ved!”

  ……det ville vel være alt alt for godt til at være sandt!

  N iels L emche 1. februar 2017 19:14

  “JUF, synd for dig, at der skal mere end et mirakel til at vælte Merkel. Tyskerne er nemlig ikke idioter.”
  ???
  …..det troede jeg også engang, jeg tog så grundigt fejl!

  Ja det troede Mer kel også, at hun kunne udrette mirakler, men nu ser vi vælter hendes korthus, M erkel troede at have et sidste es i ærmet, at en ven i Erdo gan, men gårdsdagens tiggergang hos Erdo gan viste lige det modsatte, selv islamisterne hader Merk el, nu er det tydeligt at iskoldt luft, dette var bestemt allersidste gang Merk el i besøg hos Erdo gan, den totale ydmygelse, det var så EUs sidste allierede der her forsvandt, Erdo gan ville ikke hjælpe Merk el imod islamistisk terror!
  Selv om Mer kel forsøgte at forklarer E rdo gan, om hendes ædle hensigter, at hun ikke er imod islamistisk terror, men er for islamistisk terror, kun formelt er hun imod islamist terror, men i virkeligheden er hun for islamisterne deres hærgen og terror op i Europa, men islamistisk terror kun den kode, til formeldt at udslette E uropas nationalstater en efter en, under etiketten: “islamist terror”men selv E rdogan har fået nok, ville ikke ligge navn til, de kunne end ikke blive enige om selve kodeordet!

  Det var så den sidste af EUs allierede der her forsvandt, vil vi se Mer kel forsøge sig med Nordkorea?

  Hr Lem che, miraklernes tid er ikke forbi!

  N iels J uul H ansen 1. februar 2017 19:19

  @Jan Ulrik Friis

  “…for nu sparkes der røv, nu ryddes radikal islam fra jordens overflade, og ve de der kommer ivejen!”

  Hvad er Trumps hemmelige våben (nå nej, han nægter at delagtigøre nogen i sine planer af frygt for at fjenden lytter med!)

  Good grief!”

  I virkeligheden er planen allerede klar, Trump et tillæg til planen, men planen der sparker røv er allerede klar, islamisterne rejser sig aldrig igen, på grund af Oba ma blev den aldrig til, dette bliver morsomt, endda det komiske denne Mer kel der til det sidste klamt klamrer sig til islam, længe har haft planerne, blev også sidst forsøgt i 30-40’ernes Tyskland, Mer kel en vision om en egen hær, sammen med Von d Leyen opbygger nu denne tyske hær til dels består af de mange islamister som Tyskland har så rigeligt af i overskud, ligesom Erdo gan ikke vil bekæmpe islamistisk terror, får Mer kel heller aldrig en tysk/islamistisk hær at bekæmpe islamistisk terror, men gladeligt vil islamisterne bekæmpe etniske tyske, hvad da også er EU/Mer kels virkelige plan, udslettelsen af nationalstaten, intet hemmeligt i det!

  Tyskland nu en begrundet frygt for Trump, han er nemlig ikke på islamisternes side imod det tyske folk, Trump er på folkets side, spørgsmålet naturligvis om Trump vil ofre amerikanske soldaters liv for at redde en europæisk befolkning, det tror jeg han vil nu kamper er imod islam!

  Trump har en plan, og en tillægsplan, det er forskellen, den sparker røv!

  Til forskel kom der aldrig en plan B fra hverken M erkel eller fra L økke, og nu er det forsent!

 4. Af Niels Lemche

  -

  ALEX ODIN, I have no problems with translating my text into English, but do not want to do it, only to see it disappearing the notorious filter of these blogs. Send me an email. I am not difficult to find.

 5. Af Alex Odin

  -

  I will try to find your address and send e-mail throughout the day. At this point I need to start working. I am a programmer working on the States. And yes, it is also ironic.

 6. Af Niels Lemche

  -

  ALEX ODIN, just google me and choose “find en forsker”.

 7. Af Axel Eriksen

  -

  Lemche!
  Det burde du være for klog til!
  Alene navnet: “Alex Odin” – lyder det russisk? Typisk blogsabotør!

 8. Af Niels Lemche

  -

  AXEL ERIKSEN, det ved jeg godt; men gør han set, har jeg jo også hans adresse!

 9. Af Alex Odin

  -

  AXEL ERIKSEN
  Do you really think that all users in the comments write their real names? My real name – Alexander. Surname, sorry, I do not want to disclose.

 10. Af Niels Larsen

  -

  Korrekt, at Merkel blev nedgjort godt og grundigt af Erdogan.

  Og at han afslørede sig selv som ren ISIL i forklædning.

  Som sagt: aftaler med den islamist er ikke det papir værd, de er skrevet på.

  Og Merkel har ingen venner længere – udover de politikere, som i forvejen står med ryggen mod muren og lever på en stakket frist.

 11. Af Niels Larsen

  -

  Jeg ser, at mit svar til Maria Due er kommet på med en del timers forsinkelse…

 12. Af Axel Eriksen

  -

  And your Christian Name – it isn`t Odin??????

 13. Af Alex Odin

  -

  Odin – nickname, which is usually used my friends. Alexander – name.

 14. Af Niels Lemche

  -

  AXEL ERIKSEN, og hans engelske er langt bedre end de små ligegyldige putlikkere på bloggene.

  Kan hænde, at jeg er naiv; men jeg er virkelig ikke vanskelig at finde.

 15. Af Alex Odin

  -

  The phrase “????”, in latin transcription “Odin” in Russian means “one” as a numeral and also as matters loner, an individualist.
  I wrote a letter to the address with the domain *@*ku.dk

 16. Af Axel Eriksen

  -

  Niels Lemche! Han har vist skrevet til Københavns Universitet – men han er ikke værd at beskæftige sig med!

 17. Af Niels Lemche

  -

  ALEX ODIN, jo meget mere end så mange andre. Han er uden tvivl ‘ægte’ russer. Vi skal ikke væe bangefor deres synspunkter, for dem kan vi forholde os saglige til, mens putlikkerne bare ævler løs.

  Har vi ikke overskuddet til også at tale fornuftigt med den anden part, når de selv åbner for en fornuftig samtale?

 18. Af Maria Due

  -

  I julen så jeg en ny og meget rost BBC indspilning af Tolstojs “Krig og fred”, hvor man fuldt og helt var på russisk side. I skolen lærte jeg, at Europa går til Ural, og fra historien ved jeg jo, hvor venskabeligt et forhold mange danskere tidligere har haft til Rusland, fx en af de faldne generaler fra 1864 Claude du Plat, langt ude gift ind i familien.

  Hvilket får mig til at nævne den fornemmelse af nationalt skæbnefællesskab, der her i Danmark må have hersket ifm. De slesvigske krige, og som var noget ganske andet end nutidens valne diskussion om “danskhed”. Samme skæbnefællesskab som russerne må have følt under den store fædrelandskrig. Det står i dag alle frit for at forsøge at skabe sig et overblik over deres forfædres oplevelser under De slesvigske krige. Rigsarkivet har nemlig fået digitaliseret en imponerende masse arkivalier og nu også arkivet over de ca. 100.000 erindringsmedaljer, som deltagerne fik af staten. De skulle blot udfylde et fortrykt skema med en række personlige oplysninger, hvorefter det blev vurderet, om ansøgningerne var berettigede.

  Der må stadig findes en masse af disse medaljer i landet, og prøv om I kan finde nogle af jeres olde-eller tipoldefædre, det er faktisk både morsomt og rørende. En af mine oldefædre stod for at skulle giftes men blev hasteindkaldt den 17. marts 1864 til 17. regiment. Han kom fra en stor gård med mange heste og blev ordonnans. En anden oldefars bror kom fra et fattigt husmandssted men må også have haft styr på heste, for han blev 1. januar 1864 dragon og var ligeledes ordonnans helt til slutningen af oktober. Ingen af dem blev sårede. Hans lillebror, min oldefar, var ikke mere end en stor dreng, snedkersvend og havde netop startet en grundtvigiansk missionsforening. Han blev indkaldt op mod juletid 1863 og fik besked på at møde på Holmen 5. januar, hvorefter han blev sendt direkte ombord på et krigsskib. Man behøver ikke stor fantasi at forestille sig ,hvordan forældrene havde det, da deres sønner drog afsted, og deres far nåede aldrig at se dem komme tilbage. På den nærmeste herregård blev forpagteren også indkaldt i sidste øjeblik, og selv om han var vant til at lede mange mennesker, blev han også menig. Man mærker en vis tumult med hurtige beslutninger, men også han indsendte en blanket for at få en medalje.

  https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/other-collection/15

 19. Af Niels Lemche

  -

  MARIA DUE, jeg er meget enig. Måske noget med at se på, det vi deler snarere end på det, der adskiller os?

 20. Af Niels Lemche

  -

  Undskyld jeg skulle nok have føjet til: Hvem er Ruslands værste fjende? Det er nok Rusland selv.

 21. Af Maria Due

  -

  Niels Lemche.

  Ja, det var jo det, jeg mente. Min farfar var radikal, og allerede omkring de 13-14 år læste jeg hans fint indbundne bøger af Mikhail Aleksandrovitj Sjolokhov. “Stille flyder Don”. Jeg sad netop forleden og ærgrede mig over, at jeg lod dem gå på auktion, da vi skiftede efter vore forældre. Når jeg dykker ned i det 18. århundredes historie, hvilket ofte sker, støder jeg ofte på russere, Katharina II var jo i høj grad interesseret i tidens nye tanker og førte en stor korrespondance med europæiske intellektuelle, hun var selv fra Stettin.

 22. Af Niels Lemche

  -

  Maria Due, nu var Katherina II også tysker; men havde en personlighed, der får en til at tænke på Margrete I.

  Men det er en dødsynd at give bøger fra sig, når man ikke ved, om de får et godt hjem. Jeg prøver at holde mig i live ved at fortælle børnene, at der mindst halvtreds meter til hver af dem!

 23. Af Axel Eriksen

  -

  @ Maria Due!

  Jeg har i mange år haft min oldefars erindrings medalje. Han var påmønstret et af de skibe, der vandt Danmarks eneste sejr i 1864 i slaget ved Helgoland!

  Yderligere har jeg et dokument fra 1915 – 50 år efter krigens afslutning, hvor han tildeles 100 kr. årligt i “pension” for sin deltagelse i 1864.

  Naturligvis har der været private venskabelige forbindelser mellem Danmark og Rusland – men der har også været perioder, hvor Rusland støttede de gottorpske hertuger i deres bestræbelser for at løsrive sig fra Danmark.
  Men så var der jo også noget med et ægteskab mellem zaren og en dansk prinsesse, der blev zarina!

 24. Af Axel Eriksen

  -

  Ja, det er en dødsynd at give bøger fra sig – kun hvis jeg er kommet i besiddelse af dubletter og så nogle “knaldromaner” fra min ungdom ryger de ud!

 25. Af jan ulrik friis

  -

  Sasha it was a lott of thruths you told this day to the danish people, little do they know!

  And it was right of you to tell, Denmark only little people, haw the danish people to know if nowbody from outside do a honest talking, speciel this appearing directly in from the Federation, haw fair that now we know the honest talking, speciel perfect all inconvenient truths, if danish people will not listhen to you Sasha Odin, then they will never listhen at all!

  You shall know Denmark full of propagandists, and this Lem che such one of them, but even so, become open for clever talking, hawever blind, will he listhen to reason?

  Lem che”……Måske noget med at se på, det vi deler snarere end på det, der adskiller os?”

  EU now into such gigantic problems, and desperate looking a way out, time simply running out our people, so a interest this moment to come to a talking table, a way out, you did even see yesterday a unsuccesfull Merkel, haw Erdogan did turn her down, EU now have no more friends left, so this moment in time, any deal a good deal, not easy for a EU who already did sell its soul!

 26. Af Maria Due

  -

  Niels Lemche

  Jo, jo, Stettin er i Pommeren, men Katharina var ikke den eneste. Det mest “russiske” jeg har oplevet bortset fra bøger, ballet og opera var nu en herlig oplevelse som teenager, da Anna Sophie Seidelin var blevet overtalt til at holde et foredrag i vores gymnasieforening. Det var på denne årstid og satte ind med snestorm. Det var så vidt, at jeg kom ude fra skovene og ind til skolen, og der sad vi så en stor flok, som ikke vidste, om vi kunne komme hjem igen, og ventede længe på fru Seidelin, der skulle komme helt fra Knebel. Da vi var ved at opgive, gik døren op, og en næsten uformelig høj skikkelse dækket af sne blæste ind til os. Fru Seidelin i overalls og en fabelagtigt “vild” russisk kørepels hvorefter hun genfortalte Dostojevskijs “Idioten” og charmerede os sønder og sammen. . Jeg har oplevet meget, men aldrig noget lignende.

  Trump havde forresten en forgænger, der var meget interesseret i Rusland, og som nordmændene kaprede på vej til St. Petersborg.

  https://da.wikipedia.org/wiki/John_Quincy_Adams

 27. Af Maria Due

  -

  Nej, hvor sjovt, Axel Eriksen. Desværre er marinens arkiv for erindringsmedaljerne på nuværende tidspunkt kun blev digitaliseret til L, og derfor ved jeg ikke, hvilket skib min snedkersvend var om bord i, for hans efternavn starter med et senere bogstav. Jeg har også fået at vide, at han var med ved Helgoland, men jeg har på fornemmelsen, at det i vores tilfælde godt kan være ønsketænkning, det var jo det, der var mest prestige ved. :-).

  Der ligger en liste på nettet over danske orlogsfartøjer i 1864, og der var mange flere, end jeg forestillede mig. Nu skal vi vel til at have nogle nye fregatter.

 28. Af Niels Lemche

  -

  Jaja, JUF, du kender ham måske? Så meget for din danskhed, putlikker!

 29. Af jan ulrik friis

  -

  Lem che”: ……Måske noget med at se på, det vi deler snarere end på det, der adskiller os?”

  …god ide du i den forbindelse gav den gode Alexander Odin en fair chance,han snakker som et vandfald, men fra hjertet,

  og min danskhed, ok Hr Lem che, skulle vi så ikke lige her tage H C Andersen, nu Maria Due presenterer os for både Mikhail Aleksandrovitj Sjolokhov & Leo Tolstoj er virkeligt stort, skal vi danske vel ikke stå tilbage, at Danmark, vi danske ligesom Rusland også en stolt fortid, er stolte over vores land vores kultur:

  H C Andersen:

  I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme,
  der har jeg rod, derfra min verden går,
  du danske sprog, du er min moders stemme,
  så sødt velsignet du mit hjerte når.
  Du danske, friske strand,
  hvor oldtids kæmpegrave
  stå mellem æblegård og humlehave
  Dig elsker jeg! Danmark, mit fædreland.

  Hvor reder sommeren vel blomstersengen
  mer rigt end her, ned til den åbne strand?
  Hvor står fuldmånen over kløverengen
  så dejlig som i bøgens fædreland?
  Du danske, friske strand
  hvor Dannebrogen vajer,
  Gud gav os den, Gud giv den bedste sejer!
  Dig elsker jeg! – Danmark, mit fædreland.

  Engang du herre var i hele Norden,
  bød over England, – nu du kaldes svag,
  et lille land, og dog så vidt om jorden
  end høres danskens sang og mejselslag
  Du danske, friske strand,
  plovjernet guldhorn finder.
  Gud giv dig fremtid, som han gav dig minder
  Dig elsker jeg! – Danmark, mit fædreland.

  Du land, hvor jeg blev født, hvor har jeg hjemme
  hvor jeg har rod, hvorfra min verden går
  hvor sproget er min moders bløde stemme
  og som en sød musik mit hjerte når.
  Du danske, friske strand
  med vilde svaners rede
  I grønne øer, mit hjertes hjem hernede
  Dig elsker jeg, – Danmark, mit fædreland.

  H C Andersen.

 30. Af Allan Hansen

  -

  Om IT-sikkerhed

  Der svindles for omkring et par milliarder om året
  på nettet – det altså ikke småkager vi leger med!
  Man bør, derfor altid beskytter sine personlige
  data – skriv aldrig dit fulde navn på nettet.
  Skriv aldrig din fødselsdag og år – dit CPR. nummer etc.etc.
  Var det ikke Lise Nørgaard, som for nylig skrev ” Facebook, er for idioter, og
  ingen kan vel være i tvivl om hvad hun mener med det?
  Hvis jeg har brug for noget så køber jeg det bare, men aldrig over nettet
  så finder jeg på andre måder at nå mine mål.
  Facebook og Twitter er rene pengemaskiner, disse “børneprogrammer, som
  fortrinsvis bruges af børn og unge er ikke troværdige, de misbruger dine personlige
  oplysninger og snaver i dine personlige vennekreds, hvilket jeg finder ganske ubehageligt
  – ikke at jeg har noget, at skjule, men alligevel ubehageligt.
  En god veninde af mig fandt et foto af sig selv i en Amerikansk reklame
  ( et foto hun selv havde lagt ud på sin fjæsbog, blev altså misbrugt af Facebook
  ok, hun er da også meget smuk. men man kunne da godt lige have spurgt
  om lov til, at bruge hende i en Amerikansk reklame). Desuden er det meget
  svært, at få skovlen under disse Facebook banditter – de har det med at
  gemme sig temmelig godt. For mig er disse “klubber, totalt overflødige
  man kan jo bare ringe eller sende en mail til en ven!
  Ok. jeg er på Skype, som jeg bruger til at tale med venner og veninder
  rundt omkring i verden. Men du vil ikke kunne finde mig under
  ” Allan Hansen, da Allan Hansen ikke forekommer i mit Skype brugernavn.
  Til sidst vil jeg lige minde om Microsoft og Google ALDRIG ringer til dig.
  De kunne måske finde på at sende dig en mail, men de vil aldrig spørge dig
  om personlige oplysninger, såsom Bank, kreditkort etc.
  Jeg blev for nylig ringet op af nogle pirater, som kaldt sig Microsoft
  – men da jeg begyndte, at grine og fortælle dem at
  selv arbejder for Microsoft, blev røret hurtig smidt på og
  jeg har ikke hørt fra siden.

  P.S: Jeg bruger Avast Security på min smartphone ( Samsung Galaxy S 4 )
  en gratis version og det fungere ganske udmærket.

 31. Af j nielsen

  -

  “Ja, det er en dødssynd at give bøger fra sig ….”

  Hvis ikke det fører til fortabelse, så fører det til fortrydelse.

  Medmindre det er en “vandregave”: Du kan læse den, men du kan ikke beholde den. Giv den videre til den næste læser. Med samme pålæg … måske krydser bogens bane din igen engang i fremtiden

 32. Af Axel Eriksen

  -

  “Hvis ikke det fører til fortabelse, så fører det til fortrydelse”

  Sjældent eller nærmere aldrig! Jeg har udlånt bøger, der åbenbart er givet videre til andre uden pålæg om at levere dem tilbage til den rette ejermand!

 33. Af Allan Hansen

  -

  Den bedste gave er en bog!

 34. Af Niels Lemche

  -

  ALEX ODIN, Jeg håber, at du fik min mail.

 35. Af Maria Due

  -

  Allan Hansen, jeg har fra starten advaret andre mod Facebook og twitter og kunne ikke drømme om selv at oprette en konto.

 36. Af Allan Hansen

  -

  Sharia lov for idioter !!!

  https://youtu.be/J_2PMeRdIyo

 37. Af J Nielsen

  -

  “Kan hænde, at jeg er naiv; men jeg er virkelig ikke vanskelig at finde.”

  Thou shalt not google thy discussion partner.

 38. Af Maria Due

  -

  Man kan også vælge at se det fra den humoristiske side.

  Haves: to vrede alfahanner og bedstefædre, som holder verdens politikere, embedsmænd, journalister og mange flere beskæftiget.

  Den ene farver håret og har en langbenet og billedskøn viv i Ralph Lauren outfit, der er et kvart århundrede yngre og ikke vil bo sammen med ham. Den anden styrker sin prestige ved at optræde som kraftkarl med bar overkrop og rygter om starletter og baby i utide, mens hans runde lille kone efter 31 års ægteskab og skilsmisse har giftet sig med en 21 år yngre mand.

  Kan nogen fortænke Donald og Vladimir i, at de vil slås? 🙂

 39. Af Allan Hansen

  -

  @ Due.

  ” Krig og fred,, ( Tolstojs ) jo da, helt bestemt et lille mesterværk,
  som jeg læste med stor fornøjelse i mine unge dage – når ja, man
  læste også meget andet, det var en dårlige vane dengang i hippietiden/ 68
  Denne “uskik,, har man da også “pillet,, af nutidens ungdom, som
  dårlig nok kan læse et postkort !

  Spørgsmålet bliver nu: Holder Tolstojs i dag?

  Hvad jeg ved, er, at Tao Buddha og Platon – holder hver dag!

  Keep smiling

 40. Af Niels Lemche

  -

  ALLAN HANSEN, lille mesterværk? Det er nu en ordentlig bamse, men ellers enig, også i resten. Fik du den nye Platonoversættelse?

 41. Af Niels Lemche

  -

  ALLAN HANSEN, lille mesterværk? Det er nu en ordentlig bamse, men ellers enig, også i resten. Fik du den nye Platonoversættelse?

 42. Af Maria Due

  -

  Allan Hansen, jeg vil ikke kalde ”Krig og fred” for en lille sag. Om den holder. Ja, det gør den vel, men jeg må tage det forbehold, at jeg var teenager, da jeg læste bogen og Tolstojs anden verdensberømte værk ”Anna Karenina”. Filmen er et flot udstyrsstykke og aktuel, fordi den handler om krigens gru og urimeligheder, samt hvad der sker med mennesker i et samfund under store forandringer og på randen af opløsning. Indbygget er nogle af de moralske problematikker, vi diskuterer i disse år, fx om at optræde menneskeligt selv under ekstreme forhold samt om rimeligheden i og faren ved at klamre sig til naivitet. Der er et stort persongalleri, men i centrum især antihelten, der missende bag sine runde briller tumlet tilfældigt rundt i livet under en leddeløs paraply af liberal nytænkning, mens den gudesmukke konservative helt lader sig styre af pligten, mangler tilpasningsevne, stivner i depressioner og går til grunde.

 43. Af georg christensen

  -

  Russerfolket er på ingen måde dansker eller tysker folket´s fjender, og det ligegyldigt hvad både danske og tyske ” prædikanter” politiske som religiøse provokerer med.

  Til de danske især sønderjyder, husk på de russiske krigsfanger , som tyskerne leverede til jer under tysk overherredømme og historierne om dem fra første verdens krig, og glem dem ikke. Husk også på, hvem der i anden verdenskrig leverede de fleste LIV, i bekæmpelsen af nazisterne og facisterne., med assiaternes hjælp det var igen storebror “Russerne”, medens lillebror englænderne som tyskerne også misbrugte både afrikanerne og inderne.

  Alt det tilhører fortiden. I grunden burde USA aldrig, have blandet sig i hverken første som anden verdenskrig. Alligevel, som europærer idag takker jeg dem for deres hjælp, og vil aldrig glemme “dem”. En hjælp ved et nyt barns fødsel og uddannelse er “OK”., men at, i sit eget magtbegær at styre barnet er foragtelig.

  NB: Det nuværende EU, minder mig mest om et barn , som på tysk/amerikansk “holly body wood” vis, alt for længe har fået alt for frie tøjler. Her kan jeg, også som socialist tilslutte mig USA´s nye præsident TRUMP. Hvis europa folket ønsker en social orienteret statsdannelse, så kæmp selv for den, istedet for bare at spinde os folket op mod Amerikanerne eller russerne for jeres egne såkaldte elite problemstillinger.

  Trump har ret, og burde tydelig og klart til Eurokraterne og deres værdiløse politikere, tydeligt og klart sige: Find jeres egen vej. Jeg og mit folk gider ikke længere spille “storebror” rollen, , medens I selv soler jer selv i rollen , som de uansvarlige for noget som helst. .

  .

  .

 44. Af Allan Hansen

  -

  Kære Due.

  Du burde kende min humor bedre – jeg har det med, at gør grin med
  de ” store , ting og omvendt!!
  Men du rammer sagens kerne temmelig godt
  – vi var meget unge og naive – uden erfaring, og kun en ringe
  viden om “verden,, desude fandtes, der ikke meget litteratur af samme
  karakter!!!

 45. Af Allan Hansen

  -

  https://gatestone.eu/gangster-islam-europe/

 46. Af jan ulrik friis

  -

  Intet tegn, at ikke dennegang Trump her ‘all in’, imod den radikale islam, at alt der fra a-z relaterer til islam, rydder radikal islamisme fra jordens overflade, naturligvis kun godt, her forsvinder også nogle disse medløbere i landsforræderiet, EU bemærker end ikke at nu løber tiden ud for deres “berigelsen” ‘and counting down!

  Dette bliver sådant rigtigt morsomt!

  For nu har godhedsindustrien disse sidste dage irriteret Trump tilstrækkeligt meget, at når nu hans islamistiske indrejseforbud sættes ud af kraft, kommer der istedet helt andre boller på suppen x 1000, og det skal vi vide en naturlov at Trump går ikke ned i gear, men op i gear!

  Trump kan altid søge assyl i Rusland, ligesom Snowden, ingen tvivel om det, nej ingen tvivel om det, Trump ved at Putin er nemlig en kammerat.

  Typer som L økke – M erkel – H ollande – T ush – L öfven…..hvem vil i landsforræderi end have disse på sit l^^^^!

  Man kan end ikke her føle medlidenhed med venligboerne eller godhedindustrien, deres landsforræderi overfor eget folk, dommen vil ikke blive skånsom, der vil end ikke være lygtepæle nok, ligesom den pågående etnisk udrensning vores nordiske folk ikke er skånsom imod vores folket, vil Trump heller ikke være skånsom overfor godhedsindustrien, tiden løber nemlig ud for “berigelsen”!

  Ligesom på film, men naturligvis meget mere morsomt i virkeligheden!

  Godhedsindustrien er advaret, de 30 dage og en Trump plan på bordet, der rydder radikal islam fra jordens overflade, de 30 dage er nu ved at løbe ud, ligesom et barn der venter i spænding op imod juleaften, dagene går langsomt, at bare nu ikke en blød pakke, er katastofalt, det samme gælder også her, at ønsker vi os alle en hård pakker der sparker røv!

  Som lovet!

 47. Af Niels Lemche

  -

  PÅ falderebet for denne blog: Er det ikke sådan, at Rusland ikke er vores fjende; fjenden er landet diktator og hans nyttige idioter?

  Mærkeligt, at en studeret person som blogskriveren ikke kan holde et individ adskilt fra et kollektiv, endda et individ, der har opnået den for en russisk mand så høje alder som 64 år. Vi har ikke noget udestående med Igor nede fra kroen på hjørnet, der dagligen må drikke sig sanseløs beruset for bare at overleve.

 48. Af Niels Lemche

  -

  PÅ falderebet for denne blog: Er det ikke sådan, at Rusland ikke er vores fjende; fjenden er landet diktator og hans nyttige idioter?

  Mærkeligt, at en studeret person som blogskriveren ikke kan holde et individ adskilt fra et kollektiv, endda et individ, der har opnået den for en russisk mand så høje alder som 64 år. Vi har ikke noget udestående med Igor nede fra kroen på hjørnet, der dagligen må drikke sig sanseløs beruset for bare at overleve.

 49. Af jan ulrik friis

  -

  Egentligt ikke så meget det som Hr L emche han siger, mere det som Hr L emche ikke siger, tror alle her denne blog bemærker den store tavshed…….. efter at L emche løb ind i en Alex Odin, da blev der stille,………..

  Har Hr Lemc he nogensinde set en perle af en dokumentarfilm, et mandskor fra en lille bygd i Nordnorge, dette kor havde for allerførste gang fået et visum, at kunne komme til Murmansk at skulle optræde i sang for russerne!
  Det er en perle af en dokumentarfilm, hvor vi ser dette glade, ja virkeligt begejstrede norske mandskor, midaldrende mænd i højt humør, under sang og latter i bussen på vej op igennem den vidunderlige nordnorske natur, vidunderlige fjelde fyldt med troldeskov, og alle i højt humør!
  Denne store begejstring, disse store forventninger, at for allerførste gang et besøge, at skulle optræde i Rusland, dette mandskor i sang og jubel frem til den norsk -russiske grænse,………. ……derefter blev der dødstille i bussen, og hele vejen inde i Rusland dødsstille, over minebyen Nikel med de mange forladte forfaldne industrianlæg fra sovjettid, igennem endeløse brændende myremarker, at alt endnu stod i flammer frem imod Murmansk, himmelen var sort af røg, disse ellers så glade nordmænd var helt forvandlet i gråd, kunne ikke fatte at hvad er her sket, hvordan kunne noget gå så galt, alt lå afbrændt, myremarken endnu i flamme, tilbage kun her og der forkullede afbrændte birke hele vejen frem til Murmansk, og det morsomme at i bussen denne totale tavshed fra de passerede norske grænsen, disse vokse, grædende vokse mænd, i dyb alvor og i total tavshed helt frem til Murmansk!

  At højdepunktet diverse turistatraktion i Murmansk var krigsmonumenter så store at nåede helt op i himmelen, hjalp ikke synderligt på humøret, selv ikke da dette norske mandkor skulle optræde om aftenen for en sal fyldt op af giftelystne russiske kvinder, at et tilløbstykke at et norsk mandskor kom til Murmansk, alle byens ugifte kvinder var mødt op, en nordmand= en billet ud af Rusland.

  Dette ellers så begejstrede mandskor fra Norge, kunne knap nok i gråd tage sig igennem denne konsert, at en dag i Rusland gør sin virkning, selv en sal fyldt op af giftelystne kvinder, den ene større end den anden, kunne ikke hjælpe på humøret, dette norske sangkor ville kun og hurtigst muligt hjem igen til Norge.

  Hr Lemche, verden en forskel om set her fra Rusland, eller om set fra vest, du har selv nævnt Lazarus, ja Igor ligesom Lazarus, hvorimod de rige i vest allerede har fået deres andel imens de endnu var i live,
  Hr L emche denne dokumentarfilm om dette norske mandskor deres rejse og optræden i Murmansk Rusland, en perle af en dokumentar, den må du se, det altså om du tåler at se vokse nordmænd græde, i denne deres første og sidste møde med Rusland!

 50. Af Niels Lemche

  -

  JAN ULRIK FRIIS, jeg sagde jo også, at russerne ikke er vore fjender, men én russer er det, eller er ved at blive det.

Kommentarer er lukket.