Larrains misvisende fremstilling af brandoverfaldet

Af Kasper Støvring 58

 

Hvad er det med den ild? Det synes, som om brutalitet altid skal indebære ild, det gælder angreb mod politiet med brandbomber, som i denne sag, hvor en gruppe unge med udlændingebaggrund er smidt ud af et boligområde af netop den grund, og det gælder i den aktuelle sag om en gruppe etnisk danske drenges overfald på en ung afghaner, der indebar brugen af en brandbombe. Det er en helt og aldeles afstumpet handling, der må fordømmes på det kraftigste.

 

Mit bud er, at vi fremover vil se denne type brutalitet i langt større målestok, hvis man ikke bringer den multikulturelle spænding mellem grupper og personer under kontrol. Og det siger jeg på ingen måde for at undskylde den aktuelle handling. Det er derimod ren logik, som man siger.

 

Sagen har imidlertid fremkaldt reaktioner, der bringer en bunke fejlslutninger frem. Hovedsynspunkterne har dels været, at havde det været gerningsmænd med ikke-vestlig baggrund, så var forargelsen blevet meget større, og dels at etniciteten på offer og gerningsmænd søges skjult.

 

Jeg vil tage fat i journalisten Paul Larrain, der skrev en symptomatisk artikel i Altinget, en artikel, der, for nu at sige det ligeud, er ret elendig. I disse fake news-tider må man gå i rette med den. Den er nemlig delt og læst mange gange. Hvor skal man begynde med alle de fejlagtige og misvisende synspunkter? Lad os tage en håndfuld:

 

Larrain påstår, at sagen har været underprioriteret. Sandheden er, at der derimod har været massiv dækning, også af gerningsmændenes og offerets baggrund.

 

Larrain påstår, at der har manglet de sædvanlige vredesudbrud. Sandheden er, at der har været masser af dem, ikke mindst på sociale medier, der har været entydig afstandtagen, også fra politikere, også blandt DF’ere, og Den Korte Avis, som mange hader, har også bragt en artikel. En masse berettiget harme, altså.

 

Larrain påstår, at kriminaliteten er mindre nu end tidligere; hun skriver, at den er faldet siden 1970’erne. Sandheden er, at den har været støt stigende. Vold, der ved anmeldelse eller på anden måde er kommet til politiets kundskab, er mere end femdoblet siden 1960 med klimaks omkring 2007. Grafen herunder er fra Offerrapporten 2015 side 45.

 

 

 

 

voldiefterkrigsperioden

 

Siden 2007 er straffelovskriminaliteten faldet, men den er nu støt stigende igen.

 

Larrain påstår, at faldet i kriminaliteten også gælder for udlandet. Sandheden er, at Frankrig er i undtagelsestilsand, og se på Sverige: Antallet af parallelsamfund med høj kriminalitet er vokset fra 3 i 1990 til over 180 i dag, ifølge politologen Tino Sanandaji. Politiet er ved at bukke under, den svenske politimand Peter Springare tog bladet fra munden og fortalte, at stort set al alvorlig kriminalitet i Sverige begås af indvandrere og efterkommere. Ledelsen anklager ham, men i skrivende stund har en støttegruppe på Facebook tæt på 150.000 medlemmer.

 

Larrain påstår, at indvandrere og efterkommeres kriminalitet skyldes sociale og økonomske forhold. Sandheden er, at korrigeres der for disse forhold, er gruppen af de meste kriminelle ikke-vestlige stadig 250 procent mere kriminelle. Det er altså kulturelle faktorer, knyttet til Afrika og Mellemøsten og generelt islam, der er afgørende. Interessant nok klarer personer med baggrund i f.eks. Sri Lanka, Vietnam, Kina og, ja, Chile, sig rigtig godt.

 

Lad os tage den generelle indvending, som deles af mange andre end Paula Larrain, bl.a. Radio24Syvs Simon Andersen, JP’s David Trads og Deadlines Niels Krause-Kjær, nemlig, at havde det været gerningsmænd med ikke-vestlig baggrund, så var forargelsen blevet meget større, og at etniciteten skjules i visse medier.

 

Ud over, at det synes helt forkert, givet de seneste dages massive omtale, går synspunktet glip af en stribe afgørende pointer:

 

1) At langt de fleste af de ugentlige overgreb begået af udlændinge (indvandrere og efterkommere) overhovedet ikke når frem til mainstreammedierne. Der er altså et rungende fravær af omtale og forargelse.

 

2) At der allerede foregår masser af etnisk filtrering, hvor gerningsmændenes udlændingebaggrund ikke nævnes, i modsætning til den nærværende sag, hvor jeg endda har set, at den etnisk danske baggrund blæses op i selve overskriften.

 

3) At det netop er vigtigt at nævne den etniske baggrund blandt udlændinge, fordi vi har at gøre med et SÆRLIGT integrations- og indvandringsproblem – givet udlændinges markant højere repræsentation i kriminalitetsstatistikker – og hvis vi ikke kan identificere problemet korrekt, er det svært at gøre noget ved det.

 

4) Pointen med at skrive om udlændinges kriminalitet er at drive en politisk udvikling frem, der dels begrænser indvandring fra problematiske lande, dels sikrer udvisning af kriminelle udlændinge. Det ville være bedst for både etniske og ikke-etniske danskere, for så sikrer vi et fredeligere samfund og undgår samtidig mytedannelser.

 

Igen: Der foregår så mange brutale overfald i dagens Danmark, som man kun kan læse som en notits i lokalaviserne. Hvorfor? En del af svaret ligger i en slags mæthed. Vi ser det også med terrorangreb; de får ikke længere den længerevarende og markante omtale som tidligere. Jeg har selv mange gange overvejet at dele artikler på de sociale medier om brutale overfald begået af udlændinge, men har afstået, medmindre jeg har haft en anden og overordnet pointe at servere dem i, f.eks. nye undersøgelser med ny viden.

 

Det sker altså sjældent, at jeg gør det. Der er ganske enkelt også alt for mange historier, måske er det også derfor, de sjældent når frem til mainstreammedierne. Men det gjorde den bemeldte sag da i høj grad, og tør man gisne om nogles motiver for at omtale den? “Hurra! Nu er der endelig etniske danskere, der begår noget brutalt!”

 

Endelig: Det er afgørende, at disse sager kommer frem, ligesom fordømmelsen er helt på sin plads. Nu går efterforskningen og retssagen i gang, og vi må håbe på, at alle aspekter trækkes frem, og dømmes de anklagede, må vi håbe på en streng straf. Og det gælder helt uanset etnisk baggrund. Selvfølgelig.

58 kommentarer RSS

 1. Af Flemming Lau

  -

  Koks i filteret!

 2. Af Henning Svendsen

  -

  Kan nogen fatte hvad vrøvlemaskinen Jesper skriver’???
  Kriminalitet er stigende fordi flere anmelder??men om folk anmelder eller ej så er krimien jo stigende alligevel –og mine damer og herrer !-det bliver jo netop afsløret fordi flere anmelder! Og nu sker det elektronisk:
  Og tager vi afstanden til nærmeste politi så er der lang vej,før var der en station lige om hjørnet vi må derfor tro at en masse anmeldelser om vold bliver opgivet,det gælder særlig i byens natteliv og hvad politiet ikke ved har de ikke ondt af.
  Og som vi kan se med de fire elever så bliver alle grænser brudt og da det stadig vælter ind med fremmede -ja så er der kun en vej til pilen og det er opad
  Det skal dog medgives at video overvågning har en dæmpende effekt –
  Men forbyd hættetrøjer så vil vi se et styrtdyk
  Og sagen med disse fire elever har kun en skyldig og det er skolen denne sag er helt udenfor alle forældres rækkevidde

 3. Af I. Hansen

  -

  Niels Lemche…..det er dog et absurd spørgsmål du stiller mig. Mon ikke du skal læse mit indlæg igen !

 4. Af Flemminh Lau

  -

  Katagorien ” indbrud,” fjernes fra politiets døgnrapport, for ikke at skabe unødig usikkerhed i Danmark, siger politiets talsmand.

  Omvendt i Ørebro i Sverige, hvor politiets efterforsknings leder Stingare, i denne uge har givet tal for kriminalitet. “2 etniske Christof, 8 anden etniske Achmets. Sidste uge var det 1 etnisk og 9 anden etniske. Samlet tal for to uger 3 etniske, 17 anden etniske!

 5. Af Anders Madsen

  -

  Grov manipulation af MSM. Dette såkaldte “offer” nævnes med nationalitet, han er afghaner. De onde i sagen skulle være danskere.

  Da en muslim og afghaner dræbte danske Mads omtalte medierne ham ikke som muslimer og afghaner.

  MSM er så manipulerende, at man skulle tro de fik skjult støtte fra EU og politikere som Søren Pind.

 6. Af B. Mortensen

  -

  Hr. Støvring
  Jeg syntes du udstiller dig selv og dine holdninger omkring hvad som skete. Man kan efter min bedste mening ikke forsvare et overfald/angreb med en benzinbombe kastet mod andre. Slut

 7. Af Niels Larsen

  -

  B. Mortensen

  Det kan man til en vis grad (dog ikke metoden), når skoleledelse og sociale myndigheder helt åbenbart har svigtet deres opgave ved ikke i tide – og det vil sige allersenest efter sidste episode, hvor en elev blev straffet for “overfald” på afghaneren – at have fjernet afghaneren fra skolen.

  Han er jo tydeligvis af det offentliggjorte til fare for alt og alle.

 8. Af Jesper Lund

  -

  Henning Svendsen
  Læs selv Offerrapporten i stedet for at komme med nogle hjemmestrikkede holdninger.

Kommentarer er lukket.