Larrains misvisende fremstilling af brandoverfaldet

Af Kasper Støvring 58

 

Hvad er det med den ild? Det synes, som om brutalitet altid skal indebære ild, det gælder angreb mod politiet med brandbomber, som i denne sag, hvor en gruppe unge med udlændingebaggrund er smidt ud af et boligområde af netop den grund, og det gælder i den aktuelle sag om en gruppe etnisk danske drenges overfald på en ung afghaner, der indebar brugen af en brandbombe. Det er en helt og aldeles afstumpet handling, der må fordømmes på det kraftigste.

 

Mit bud er, at vi fremover vil se denne type brutalitet i langt større målestok, hvis man ikke bringer den multikulturelle spænding mellem grupper og personer under kontrol. Og det siger jeg på ingen måde for at undskylde den aktuelle handling. Det er derimod ren logik, som man siger.

 

Sagen har imidlertid fremkaldt reaktioner, der bringer en bunke fejlslutninger frem. Hovedsynspunkterne har dels været, at havde det været gerningsmænd med ikke-vestlig baggrund, så var forargelsen blevet meget større, og dels at etniciteten på offer og gerningsmænd søges skjult.

 

Jeg vil tage fat i journalisten Paul Larrain, der skrev en symptomatisk artikel i Altinget, en artikel, der, for nu at sige det ligeud, er ret elendig. I disse fake news-tider må man gå i rette med den. Den er nemlig delt og læst mange gange. Hvor skal man begynde med alle de fejlagtige og misvisende synspunkter? Lad os tage en håndfuld:

 

Larrain påstår, at sagen har været underprioriteret. Sandheden er, at der derimod har været massiv dækning, også af gerningsmændenes og offerets baggrund.

 

Larrain påstår, at der har manglet de sædvanlige vredesudbrud. Sandheden er, at der har været masser af dem, ikke mindst på sociale medier, der har været entydig afstandtagen, også fra politikere, også blandt DF’ere, og Den Korte Avis, som mange hader, har også bragt en artikel. En masse berettiget harme, altså.

 

Larrain påstår, at kriminaliteten er mindre nu end tidligere; hun skriver, at den er faldet siden 1970’erne. Sandheden er, at den har været støt stigende. Vold, der ved anmeldelse eller på anden måde er kommet til politiets kundskab, er mere end femdoblet siden 1960 med klimaks omkring 2007. Grafen herunder er fra Offerrapporten 2015 side 45.

 

 

 

 

voldiefterkrigsperioden

 

Siden 2007 er straffelovskriminaliteten faldet, men den er nu støt stigende igen.

 

Larrain påstår, at faldet i kriminaliteten også gælder for udlandet. Sandheden er, at Frankrig er i undtagelsestilsand, og se på Sverige: Antallet af parallelsamfund med høj kriminalitet er vokset fra 3 i 1990 til over 180 i dag, ifølge politologen Tino Sanandaji. Politiet er ved at bukke under, den svenske politimand Peter Springare tog bladet fra munden og fortalte, at stort set al alvorlig kriminalitet i Sverige begås af indvandrere og efterkommere. Ledelsen anklager ham, men i skrivende stund har en støttegruppe på Facebook tæt på 150.000 medlemmer.

 

Larrain påstår, at indvandrere og efterkommeres kriminalitet skyldes sociale og økonomske forhold. Sandheden er, at korrigeres der for disse forhold, er gruppen af de meste kriminelle ikke-vestlige stadig 250 procent mere kriminelle. Det er altså kulturelle faktorer, knyttet til Afrika og Mellemøsten og generelt islam, der er afgørende. Interessant nok klarer personer med baggrund i f.eks. Sri Lanka, Vietnam, Kina og, ja, Chile, sig rigtig godt.

 

Lad os tage den generelle indvending, som deles af mange andre end Paula Larrain, bl.a. Radio24Syvs Simon Andersen, JP’s David Trads og Deadlines Niels Krause-Kjær, nemlig, at havde det været gerningsmænd med ikke-vestlig baggrund, så var forargelsen blevet meget større, og at etniciteten skjules i visse medier.

 

Ud over, at det synes helt forkert, givet de seneste dages massive omtale, går synspunktet glip af en stribe afgørende pointer:

 

1) At langt de fleste af de ugentlige overgreb begået af udlændinge (indvandrere og efterkommere) overhovedet ikke når frem til mainstreammedierne. Der er altså et rungende fravær af omtale og forargelse.

 

2) At der allerede foregår masser af etnisk filtrering, hvor gerningsmændenes udlændingebaggrund ikke nævnes, i modsætning til den nærværende sag, hvor jeg endda har set, at den etnisk danske baggrund blæses op i selve overskriften.

 

3) At det netop er vigtigt at nævne den etniske baggrund blandt udlændinge, fordi vi har at gøre med et SÆRLIGT integrations- og indvandringsproblem – givet udlændinges markant højere repræsentation i kriminalitetsstatistikker – og hvis vi ikke kan identificere problemet korrekt, er det svært at gøre noget ved det.

 

4) Pointen med at skrive om udlændinges kriminalitet er at drive en politisk udvikling frem, der dels begrænser indvandring fra problematiske lande, dels sikrer udvisning af kriminelle udlændinge. Det ville være bedst for både etniske og ikke-etniske danskere, for så sikrer vi et fredeligere samfund og undgår samtidig mytedannelser.

 

Igen: Der foregår så mange brutale overfald i dagens Danmark, som man kun kan læse som en notits i lokalaviserne. Hvorfor? En del af svaret ligger i en slags mæthed. Vi ser det også med terrorangreb; de får ikke længere den længerevarende og markante omtale som tidligere. Jeg har selv mange gange overvejet at dele artikler på de sociale medier om brutale overfald begået af udlændinge, men har afstået, medmindre jeg har haft en anden og overordnet pointe at servere dem i, f.eks. nye undersøgelser med ny viden.

 

Det sker altså sjældent, at jeg gør det. Der er ganske enkelt også alt for mange historier, måske er det også derfor, de sjældent når frem til mainstreammedierne. Men det gjorde den bemeldte sag da i høj grad, og tør man gisne om nogles motiver for at omtale den? “Hurra! Nu er der endelig etniske danskere, der begår noget brutalt!”

 

Endelig: Det er afgørende, at disse sager kommer frem, ligesom fordømmelsen er helt på sin plads. Nu går efterforskningen og retssagen i gang, og vi må håbe på, at alle aspekter trækkes frem, og dømmes de anklagede, må vi håbe på en streng straf. Og det gælder helt uanset etnisk baggrund. Selvfølgelig.

58 kommentarer RSS

 1. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Kasper Støvring.

  Hvor i Danmark har der været såkaldte indvandrerdrenge, der har prøvet at sætte ild til en jævnaldrende etnisk dansker?
  Med en brandbombe eller molotovcocktail?

  Flertallet af også grove forbrydelser der begås i Danmark begås af såkaldt etniske danskere.

  Mytedannelse er du da mester i, da du insinuere at danskere er fredelige og uvoldelige i forhold til andre folkeslag.

  En betragtning som social stigmatisering i forhold til kriminalitet er også noget, du meget bevidst undgår at komme ind på i dine blogindlæg om kriminalitet i Danmark.

 2. Af Niels O

  -

  Der er vel ingen, der seriøst refererer til den manipulerende Pittelkows Den Korte Avis?

  Nå jo, Støvring gør.

 3. Af bent nielsen

  -

  Et udmærket, vigtigt, oplysende og sandhedssøgende debatoplæg af KS. Men de virkelighedsfornægtende kliker fra godheds- og indvandringsindustrien og diverse røde og radikale grupperinger vil selvfølgelig søge at bortforklare at indvandringen/folkevandringen fra arabiske og afrikanske lande er et kæmpeproblem for Norden og hele Europa. AKJ ovenfor er allerede i gang med bagatellisering af truslerne mod eurpæernes og danskernes økonomi, velfærd, fred, frihed, sundhed og sikkerhed. Men sandheden er jo at en skrækkelig udvikling er i gang både i Tyskland, Frankrig, England, Sverige og Danmark. (se snaphanen, urias og you tube: merkels migrant crisis – one year on – what next!)

 4. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Den vigtigste oplysning om de etniske danskere er om de eller deres nærmeste familie er medlemmer af dansk folkeparti eller af dansk folkepartis ungdom. Har de et eller andet tilhørsforhold til dansk folkeparti ved alle, hvor motivationen til de kriminelle handlinger kommer fra.

  Det er præcis den samme situation, når man hører at en voldsmand er af anden etnisk baggrund. Religionen forklarer fyldestgørende motivationen til volden. Ingen er i tvivl. Derfor er det vigtigt at vide, hvilket miljø disse voldsforbrydere færdes i. Der findes årsagen.

  Det er vigtigt, at journalisterne spørger ind til, og at medierne oplyser om, fra hvilken religion eller parti, forbryderne har hentet deres kriminelle tilbøjeligheder. Kun på den måde bliver det muligt for myndighederne og os andre at tage vore forholdsregler.

 5. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Vær nu lidt ærlig KS!

  Det er ligesom at sige til terroristen Breivik fra Norge, at han lider af psykiske problemer, og derfor kan man ikke kalde ham en terrorist.

  Og

  Omvendt hvis det havde været en muslim med psykiske lidelser og havde gjort de samme uhyrligheder, så havde han nok blevet stemplet som terrorist i alle avisernes overskrifter!

  Det er simpelthen så kynisk, dobbeltmoralsk og hyklerisk af den værste karakter. Det er så ulækkert det her, at det lugter.

  Accepter og indrøm det – ikke alle er stuerene, ikke sandt?

  Så kan man dreje det om og spørge således:

  – Var det muslimerne der kastede to atombomber i Japan? NEJ!
  – Var det muslimerne der startede 1. og 2. verdenskrig? NEJ!
  – Var det muslimerne der koloniserede og startede trekantshandelen? NEJ!
  – Var det muslimerne der startede den kolde krig? NEJ!

  Og man kan blive ved. Vesten og de kristne miljøer har begået flere ondskabsfulde uhyrligheder i denne verden, men I kan stadigvæk være feje og sige ‘islamisk’ eller ‘muslimsk’ terror på løgn og mediebaserede komplotter.

 6. Af Kurt Dejgaard

  -

  Det er jo så sandt som det er sagt!

  Måtte man altid udvise samme nidkærhed for sandheden. Det ville være så forfriskende nyt.

 7. Af Niels Poulsen

  -

  Jeg synes, at det er synd for alle fem drenge. De er sagesløse ofre for elitens multikulturelle eksperiment. Det minder om den filmatiserede science fiction trilogi The Hunger Games, hvor voksne får børn til at slås mod hinanden.

  Det er da kun en ondsindet ideologi, som fjerner et barn fra dets hjem og placerer i en vildfremmed kultur på den anden side af kloden, som det næppe kan opleve som andet end et fjendtligt sted.

 8. Af Kasper Støvring

  -

  Niels Poulsen, god pointe.

 9. Af Kasper Støvring

  -

  Mehmet Sami Gür, jeg er stort set enig med dig, så der er ingen grund til at blive så vred.

 10. Af Oliver C

  -

  Niels Poulsen,

  Det er arven fra Soviet Unionen. USSR drømte om en global kommunistisk verdensorden, og brugte mange ressourcer på at påvirke lande i vesten.
  Tidligere KGB agent Alexandrei Voloshin, har stået frem på Russisk TV og forklaret at de blandt andet finansierede Punk-Rock scenen i Storbritannien, i håb om at radikalisere unge og vende dem mod det etablerede system. Deres mål var at den nye generation så skylde vælte de vestlige demokratier, sådan som Lenin havde held med i Rusland.
  http://worldnewsdailyreport.com/sex-pistols-were-financed-by-ussr-to-destabilize-western-world-admits-ex-kgb-agent/

  Putin, som selv er tidligere KGB agent, er sjovt nok heller ikke glad for anti-autoritære rock bands som taler imod hans etablerede system:
  https://www.theguardian.com/music/musicblog/2009/oct/06/russian-rock-bands-censored

  Selv om USSRs drøm (heldigvis) aldrig gik i opfyldelse, så ser vi tydeligt det mærke som det har efterladt. Bare se på BBC, der har en “Head of Diversity” direktør, som skal sørge for at der er nok sorte, asiater, transkønnede etc på deres sendeflade. I Danmark har vi ikke kunnet udsende en kriminel udlænding på grund af “menneskerettigheder”.
  USSR lever videre i bedste velgående, det er bare ikke længere en fysisk entitet.

 11. Af P Christensen

  -

  Statistik over mange år er sjældent sammenlignelig.
  Metodikken i såvel indberetning som indsamling vil
  oftest afvige over årene af forskellige grunde i de forskellige successive led.
  Det bør man altid holde sig for øje.

  Det gælder også kriminalitetsstatistik, hvor der kan
  forekomme mørketal som fx. ikke anmeldt kriminalitet.

  Idag oplever danskere voldsomheder på gaden og i hjemmet, som
  var helt utænkelige i 1970 og som er kommet med globaliseringen
  og kulturberigelsen.

 12. Af Niels Larsen

  -

  Det bør gå op for vore politikere, at tryk avler modtryk.

  Og i årevis har muslimerne udøvet tryk overalt i Europa.

  Skændigt og dybt forkasteligt, dette angreb er, så vil vi se mere af den slags fremover.

  Politikerne alene bærer ansvaret – de ER blevet advaret igennem 35 år!

 13. Af Jesper Lund

  -

  Kasper Støvring
  Jeg har kigget i offerrapporten, som du refererer til. Rapporten viser (side 49) at i 1987 var 2,7% af befolkningen ofre for vold, i 2014 er dette antal faldet til 1,3%. Den politiregistrerede vold, som du refererer til, er steget i samme periode. Denne besynderlighed, at den politiregistrerede vold i en periode er steget til trods for, at befolkningens faktiske risiko ikke er det, forklarer rapporten med en øget anmeldelsestilbøjelighed.

  Danmark er vel blevet tryggere at leve i siden 1987, når antallet af ofre for vold er blevet halveret siden?

  Jeg kunne stadig godt tænke mig, at Detektor tog stilling til kriminalitetsudviklingen i Danmark.

 14. Af Jesper Lund

  -

  Niels Poulsen

  Det var godt nok en afstumpet kommentar. Hvad ved du om baggrunden for at den ung afghaners familie er kommet til hjem?

  Jeg har haft en ung afghaner som kollega i en IT-virksomhed. Han var sammen med sin familie flygtet fra Afghanistan pga. forfølgelse. De kunne ikke blive.

 15. Af Flemming Lau

  -

  Der er gået noget helt galt med opdragelsen af de 4 etniske danske drenge, der mener at man løser personlige konflikter med molotovcocktails, det er kun noget de danske unge socialister fra antifacistisk aktion og autonome gør. Det er udansk uanset hvilke motiver der ligger bag. Hvis man ikke kan løse konflikter med dialog, så må man bruge næverne i en fair kamp. Dvs at der var 3 for mange.

  Vi ser en stadig større forståelse af det danske samfund, ikke mindst “takket” være et indvandrings klientel, hvor liv og lemlæstelse ikke betyder en døjt., I deres øjne er vi aber og svin. Tallene fra Sverige viser at ca 500 etniske svenskere siden 1975 er blevet dræbt af indvandrere, hvorimod kun en håndfuld indvandrere er blevet dræbt af etniske svenskere. Indvandrere er mindst 13 x mere kriminelle end etniske danskere, jf Danmarks Statistik. 2014 tal for personer mellem 20-24 år stod indvandrere for 27% af den samlede kriminalitet, hvorimod etniske danske stod for 11% ! Asiater var nede på 4%.

 16. Af Jesper Lund

  -

  Niels Poulsen
  …er kommet til hjem?->…er kommet til Danmark?

 17. Af Arvid Holm

  -

  Ungdomsoprøret omkring år 1968 medførte vold mod politiet form af brandbomber og brostenskast.
  Det blev imødegået med “pansring” af politiet med beskyttelsesdragter og skjolde, så pressen siden kunne nedtone demonstanternes drabsforsøg til drengestreger.
  I dag kan demonstrationer være meget bekostelige, idet politiets personale helst skal være i flertal, så politiforretningen kan gennemføres med mindst mulig vold mod de deltagende individer.
  Måske skulle man i stedet have sendt små kampgrupper med automatvåben?
  Det ville være billigere og medføre færre voldelige demonstrationer.
  Og måske undgik man, at nogle unge mennesker opfatter brandbomber og brostenskast som drengestreger.

 18. Af Bent Nielsen

  -

  Hundredvis af svenskere er blevet dræbt af kulturfremmede indvandrere. Tusindvis af kvinder er blevet overfaldet og mishandlet. Tusindvis af skoler, huse og biler er blevet ødelagte ved brandattentater. Je s p er lund og andre vil gerne fordreje eller bagatellisere hvad der foregår i Danmark, Sverige og Tyskland osv. Men de chokerende og oplysende dokumentarfilm mv. der findes på you tube og snaphanen osv. kan ikke bortforklares. Se mer kels migrant crisis – one year on – what next. Det er film man kun kan ignorere hvis man er en hårdkogt ignorant. (udgifterne til indvandring i DK er nu oppe på ca. 240 MILLIARDER KRONER PR. ÅR!!)

 19. Af Jesper Lund

  -

  Kasper Støvring

  Figur 5.4 dokumenterer den øgede anmeldelsestilbøjelighed siden 1970. I 1970 anmeldte 19% af voldsofre det til politiet, I 2014 er det 42%.

 20. Af Niels Christensen

  -

  Det er ikke så længe siden at Støvring var klar i mælet om, at gerningsmanden til et “røveri” i forbindelse med overfald på en dreng, var en person med anden etnisk baggrund !
  Desværre for Støvring og hans mange proselytter viste det sig, at anmeldelsen var opspind.
  Så hr. Støvring: Træk lige vejret en ekstra gang inden du farer til tasterne.

 21. Af Niels Poulsen

  -

  Jesper Lund

  Som man kan se af debatten her og andre steder, er der flere perspektiver, hvormed man kan tilgå debatten om begivenhederne på.

  Jeg vælger barnets synsvinkel. Der er fem drenge. De er kastet ud i en virkelighed, som de ingen indflydelse har haft på. De fire af dem har dansk kultur. Den femte afghansk kultur. Men ingen af dem er færdigdannet, og i et kulturløst tomt rum, som er det rum, multikulturen tilbyder sine borgere, ender det i rædselshandlinger som i “Fluernes herre”.

  Det mener jeg virkelig: Det multikulturelle samfunds tilbud til sine borgere er den øde ø og mennesket frisat fra kultur. Derfor bliver volden så rå og meningsløs.

  Den unge afghanske dreng har aldrig haft et valg. Han er i Imre Kertész’s forstand skæbneløs. Hans familie er sandsynligvis flygtninge. De er i en flygtningelejr blevet tilbudt ophold i Danmark. Måske ville de et andet sted hen. Drengen er ikke blevet spurgt. Han er blevet revet op med rode og placeret et fjerntliggende sted, som det må kræve meget udviklede personlige egenskaber andet end at opfatte som fjendtlige.

  Fremtiden må være at hjælpe flygtningene i nærområderne, så de bliver i deres egen kulturkreds. Det er sund fornuft. Lad os bruge alle de økonomiske midler, vi for øjeblikket bruger på fejlslagen integration, på at bygge byer til flygtningene i deres egen kulturkreds. Til gengæld skal vi indføre permanent asylstop.

  Den nytænkende Trump-administration er allerede i gang med at lokalisere sikre områder i Syrien, hvor de syriske flygtninge kan sendes tilbage. Jeg håber, at de handlingslammede europæiske regeringer tager jahatten på og følger efter. Vi skal bevare vores trygge velfærdssamfund i det nordlige Europa, og det danske samfund skal gendanskes.

 22. Af Jesper Lund

  -

  Niels Poulsen
  Du fremsætter en søgt tolkning af, hvorfor en afghansk dreng ender med at biive overfaldet med en benzinbombe af de fire etnisk danske drenge. Denne søgte tolkning passer nøjagtig med din holdning til flygtninge, nemlig “bliv væk”. Indtil nu er der ingen, der kender baggrunden for overfaldet. Men det afholder dig ikke fra at bruge overfaldet i din mission. Er du virkelig kristen?

 23. Af bent nielsen

  -

  Man kan sluge de officielle tal og statistikker råt, men det er sjældent klogt. Ofte er de mere misvisende og vildledende end oplysende. Det burde lund skrive sig bag øret. “Det trygge velfærdssamfund” er allerede lidt af en illusion. Halvdelen af danskernes velfærd er allerede afskaffet, og flere forringelser er på vej. Se diverse artikler i Berlin gske og JP mv. om hvor elendigt dele af sundhedsvæsnet fungerer. Eller se j mar tin sens indlæg 9/2 kl. 1.28 under bloggen “jubel-demonstration” med ste no.

 24. Af bent nielsen

  -

  Iflg. flere kilder var den afghanske dreng ældre og større end de andre drenge i klassen/skolen, og han har i kraft af sin størrelse tyranniseret de andre drenge. HVIS det er rigtigt, er sagen vel meget anderledes end hvis han var et uskyldigt offer. (??)

 25. Af j nielsen

  -

  Det her minder mig om noget …

  Der er findes en sydstatsfilm, Mississippi Burning? Nej, det er ikke den.

  Nogle hvide drenge har voldtaget en negerpige. Og så har de bundet hende og slæbt hende efter en bil. Og så ellers ladet hende ligge og dø.

  Men de her drenge har ellers ikke noget udestående med loven. Det er nogle gode knægte, og hvorfor skulle sådan en ulykkelig hændelse ødelægge deres ellers lovende fremtid. Der er også grænser for hvor meget sådan en tøs kan gå og vifte med sine godter og er hun strengt taget ikke selv ude om det. I ved hvordan negre er. Det må være nok med en advarsel. De er jo lige så meget ofre.

  Der er to sider i denne sag, og som så ofte i amerikanske film kommer det til en retssag og en jury.

  Anklageren beder juryen lukke øjnene i to minutter og forestille sig forløbet. Mishandlingen fra start til slut. Og nu … Kan I se hende for jer? She’s been raped. She is dying. …. imagine ….

  “She is white.”

  Først da går det op for folk hvad fanden de har gang i.

 26. Af Jesper Lund

  -

  Offerrapporten er ganske interessant

  Figur 5.10. Andel voldsofre hvor volden medførte synlige skader i pct: 1995: 57%, 2014: 54%
  Tabel 5.5: Andel af alle voldstilfælde med brug af våben i pct: 1995: 11%, 2014: 20%

  Konklusion: Ikke flere voldstilfælde, som medførte synlige skader siden 1995. Næsten en fordobling af brug af våben siden 1995. Tallene i Tabel 5.6. (Alvoren af de skader ofret er blevet påført i forbindelse med vold) gør det umuligt at konkludere at volden er blevet grovere pga. brug af våben. Tallene er svinger for meget, og er kun fra 2005.

  Figur 9.3. Andel, der bekymrer sig meget for vold og kriminalitet: 1985: 64%, 2014: 24%
  Figur 9.5. Andel, der slet ikke bekymrer sig for vold og kriminalitet: 1985: 5%, 2014: 21%

  Konklusion: Den danske befolkning må føle sig væsentlig tryggere i 2014 end i 1985. Det er ikke det indtryk, man får fra medierne.

 27. Af b niel

  -

  Jes per lund, dine statistikker holder ikke vand. Kriminaliteten er mangedoblet i Danmark, men din slags ønsker at skjule hvad der foregår. Se den korte avis osv.

 28. Af Flemming Lau

  -

  J Nielsen.
  Jeg mener at filmen er med Samuel L Jackson, der begår selvtægt ved at skyde de 2 gerningsmænd på vej op af retstrappen. Den har lidt af samme nerve som Mississippi burning. Så er der filmen “Jackson Texas” med Jon Voight hvor en sort også bliver spændt bag en bil. Den er i øvrigt autentisk. Man troede ikke sine egne ører da det nyhederne blev læst op i radioen. Alle 3 film fortjener at blive set igen igen.

 29. Af Flemming Lau

  -

  J Nielsen.
  Jeg mener at filmen er med Samuel L Jackson, der begår selvtægt ved at skyde de 2 gerningsmænd på vej op af retstrappen. Den har lidt af samme nerve som Mississippi burning. Så er der filmen “Jackson Texas” med Jon Voight hvor en sort også bliver spændt bag en bil. Den er i øvrigt autentisk. Man troede ikke sine egne ører da det nyhederne blev læst op i radioen. Alle 3 film fortjener at blive set igen igen.

 30. Af b niel

  -

  J ni el sen vil gerne hænge amerikanerne ud ved brug af en 50 år gammel film indspillet af radikale anti-racister. Men hvornår har j ni el sen protesteret mod de omfattende grusomheder som ISIS/ISIL og islamister iøvrigt har begået i mange lande?

 31. Af b niel

  -

  Hvad med de over 500 svenskere der er blevet myrdet af migranter? Hvad med de tusinder af svenskere, mænd og kvinder, børn og unge, der er blevet overfaldet og mishandlet pga. “berigelsen”. Hvorfor er hverken le m che, j ni el sen, lund, vil ly eller kirke gaard eller andre af de røde bloggere forarget over de svenske politikere og feminister som i den grad har forrådt deres egne…?

 32. Af Flemming Lau

  -

  J Nielsen. Titlen er “A time to kilo” med Matthew McConaughey Cornaughey.

  B Niel. Du kan da bare se dokumenterfilmen, ” De sortes justitsmord på det amerikanske retssystem da man frikendte O J Simpson som hævn for Rodney King!
  Når man ikke endnu har lavet en en film om IS, hænger det nok sammen med at IS ville elske det, Og genren ville ikke være en action film, men mere en horror film og den ville aldrig kunne konkurrere med de autentiske horrorklip som IS selv står for. Segmentet til disse horror klip er heldigvis yderst begrænset, og bliver kun set af personer med psykopatiske træk.

 33. Af b niel

  -

  Danmark invaderes i disse timer, dage og uger. Velfærdsstaten smuldrer hastigt. Men pyt da med det, synes nogle bloggere. De vil hellere snakke om gamle celloid-film.

 34. Af Torben Christiansen

  -

  Ak ja, nu mangler vi bare, at Sørine Godtfredsen barsler med en blog a la:

  http://www.b.dk/kronikker/lad-os-bruge-anders-breivik-rigtigt

  Hvor “Anders Breivik” er udskiftet med “de fire drenge”.

 35. Af Jesper Lund

  -

  Torben Christiansen
  Jeg er ret sikker på at Sørine Godtfredsen vil komme med et indlæg på linie med Kasper Støvrings indlæg. Hun vil sikkert så have en mere såkaldt kristen vinkling.

 36. Af j nielsen

  -

  @ Fl Lau

  Mange tak. McConaughey — jeg søgte forgæves på Ralph Fiennes.

  Jeg havde ikke håbet den film ville blive aktuel herhjemme. Men der er da nogle stykker der er godt på vej ud ad tangenten.

  Forestil jer dette: Offeret er pæredansk.

  Det er målestokken for reaktionerne. Det gælder også Støvrings oplæg. Alt andet er røgslør.

 37. Af b niel

  -

  Var der ikke noget med en dansker der fik et øje stukket ud af islamister/muslimer? Er der ikke noget med danske kvinder der er blevet kidnappet, mishandlet og myrdet på barbarisk vis? Var der ikke noget med et par danske skoledrenge som blev knivmyrdet? Lau og j ni el sen kværner rundt i gamle anti-amerikanske film. Men grusomhederne i deres eget land bagatelliserer de.

 38. Af Kasper Støvring

  -

  Jesper Lund, man skal være meget forsigtig med Offerrapportens tal, der er baseret på, hvad respondenterne svarer på et følsomt spørgsmål: den subjektive, oplevede dimension fylder meget, og gør tallene idiosynkratiske (Offerrapporten understreger selv de metodiske problemer i indledningen). Derfor henviser jeg i mit indlæg til anmeldelser. Desuden skal du lægge til, at antallet af sager, som politiet ikke lader indgå i sine opgørelser, er steget meget markant de senere år. Derfor er den tendens, jeg vil vise med min graf, højst sandsynlig helt korrekt.

 39. Af adriano viterbo

  -

  Det er meget nemt at manipulere statistikker sådan at de ser ud ekstreme.
  F.eks. hvis kan man sige at gruppen af mest kriminelle ikke vestlige borger er 250% mere kriminelle (i forhold til….?) men man kan også læse den samme statistik og konkludere at forskelle mellem den ene og den anden gruppe er 4% ( det er tilfældet når andel af kriminelle er 5% for den første gruppe og 1 % for den anden). KS og bl.a. Morten Urskov Jensen og Mikael Jalvig er flittige brugere af processen som booster de tal til astronomiske proportioner.

 40. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Poulsen

  “De fire af dem har dansk kultur.”

  Den må du lige forklare.

  Hvad er det for en dansk kultur, de har? Det er ikke en kultur, jeg kan genkende.

 41. Af Niels Larsen

  -

  J Nielsen: “Forestil jer dette: Offeret er pæredansk. Det er målestokken for reaktionerne.”

  Ja. Ret naturligt. For det er det pæredanske, vi forholder os naturligt til.

  Tager man nu hele forhistorien til hændelsen med, så bliver den trods alt langt mere forståelig (om end man så absolut skal tage afstand fra metoden. Jeg tager nemlig ikke afstand fra opgøret som sådan):

  For et år siden blev en etnisk dansk elev på skolen straffet for et knivoverfald på afghaneren. Mere skete der ikke – det store HVORFOR blev ikke efterforsket.

  Havde man gjort det, ville det være kommet for dagens lys, at afghaneren terroriserede såvel lærere som elever – og den slags står man kun model til i en vis periode, før man mister besindelsen.

  Det er så, hvad de 4 drenge gjorde: besvarede tryk med modtryk. Og det i sig selv var rimeligt nok. Metoden var det ikke.

 42. Af Claus Clausen

  -

  Som sædvanligt – historieløst islamisk propaganda fra mehmet samu gur.

  Att. Breivik: Det har KS ikke sagt eller antydet.

  Bliver vi i den tankegang – Man undres kraftigtover at der så mange muslimmer med så alvorlige “pyskiske”lidelser” at de begår langt, langt størsteparten af alle terror handlinger i denne verden alt sammen i islam navn og alt sammen med meget klar støtte i islam’s uhellige tekster, holdninger og handlinger.

  Måske er sammenligningen med islam og pyskiske lidelser ikke så fjern endda. Måske kræves det lige præcis en pyskisk lidelse eller anlæg til at have det for at være tiltrukket af islam’s vederstyggeligheder.

  Grunder til at muslimmerne ikke kastede atombomberne eller startede den kold krig (som var MEGET bedre end den Varme krig som der var lag optil dengang) var ikke at de ikke ville, men at de ikke kunne grundet deres egen tilbageståenhed. Der hersker ingen tvivl om, at havde muslimmerne evnen, ville de lige præcis kaste om sig med atombomber rettet mod Vestlige og Jødiske byer….

  Mht. koloniseringen – kig lige på islams historie hvad angår SydØstAsien og ISÆR Afrika og den slave handel samt udplyndring der foregik. Kolonisering, udbytning, slaveri og undertrykkelse af værste skuffe, alt sammen i islams vanhellige navn og udført i arhundreder af……Guess Who?

  Det var muslimmerne der foretog en af historiens største folkemord – den Indiske Holocaust og en af nyere historiens første folkemord – Det Armenske folkemord. Derudover har man bare at kigge på de historiske folkemord af og massive undertrykkelse af ikke-muslimmer i alle lande hvor islam har inficeret. ISIS’s rædslser er blot en naturlig videreførelse af islam’s holdninger, handlinger og formaninger.

  Alle de mellemøstlige religioner har grimme passager og endnu grimmere handlinger, men islam er den eneste der stadig fremhæver sine som attråværdige, ønskelige og fromme samt hylder morderne som helte og profeter og har ikke skyggen af selv-indsigt eller undskyldning for dens afskyeligheder – alt sammen udført “In the Name of allah”.

 43. Af I. Hansen

  -

  Jeg tror ikke for 5 øre på at kriminaliteten er faldet, men tværtimod at den er steget markant !
  Problemet – med statistikkerne – er, at de simpelthen bygger på enten antal domsfældelser eller antal skrevne rapporter, og det siger jo intet om den aktuelle kriminalitet !!

  Faktum er, at der simpelthen skrives færre rapporter og foretages færre anholdelser, fordi det er for resursekrævende (+ fordi politiledelsen vil fremstå som succesrige- ledelsen skal jo bevise at de kan spare som de er pålagt af de skiftende regeringer, ellers bliver de bedømt som uegnet til jobbet -og bliver fyret !)

  Politi kommer ikke ved indbrud.
  Politi vælger at sprede slagsmål og sige fyyy i stedet for at anholde.
  Politi vælger at kalde ting en hændelse, i stedet for at registrere reelt og tage affære.
  Osv.
  Politi bruger latterligt mange resurser på fodboldkampe og div sportsarrangementer og vip-besøg
  Osv.

  Som med SKAT har politikerne i årevis talt problemerne ned (med mediernes sædvanlige medløberi)……for derefter at sende en giga bølge af besparelse afsted !!

  ….hvor det modsatte har gjort sig modsat når vi taler integration, hvor mængden af integrationsprojekter mm er enormt…..i øvrigt ofte betalt af landsbyggefonden (en fond som LEJERE i DK er tvunget til at betale til……ud over hvad de via skatten som alle andre….så de betaler dobbelt !!

  Motivationsfaktor for migranter og flygtninge til at overholde normer og love i DK og vesten generelt SKAL være :
  I mit hjemland er der krig, tortur, fattigdom — ERGO opfører jeg mig lovligt og i egeninteresse integrations-villigt, for ikke at risikere hjemsendelse !!!

  Uden konsekvens vil ovenstående smuldre og underminere godheds-hensigten

 44. Af Jesper Lund

  -

  Kasper Støvring – 10, Februar 2017 8:32
  Tak for svar. Mark Twain: Der findes tre typer af løgne: Løgn, forbandet løgn og statistik. Jeg vil så ikke give Mark Twain ret. Statistik er et nødvendigt redskab, når der er behov for at få et overblik over et forhold. Men man skal være forsigtig, når man refererer til statistik.

  Jeg er overrasket over tallene fra Offerrapporten, der tyder på, at Danmark er blevet et tryggere land at leve i. Jeg er selv et voldsoffer, så jeg tænker meget på ikke at blive udsat for vold igen.

  Det er i hvert fald misvisende at bruge dine statistikreferencer som udtryk for at kriminaliteten er steget i Danmark, når anmeldelseshyppigheden er steget kraftigt i samme periode.

 45. Af Niels Lemche

  -

  Nåda, I Hansen, og hvor er så dit hjemland?

 46. Af Niels Larsen

  -

  Jeg har også svært ved at tro påstanden om faldende kriminalitet, Lemche.

  Især når politiet på et enkelt år undlader at oplyse om lidt over 60.000 sager af forskellig art, som det var tilfældet i 2015 eller 16 (husker det ikke helt nøje).

 47. Af P Christensen

  -

  Købmanden her også har mærket alt til
  “problemernes frie bevægelighed” som
  er fulgt med det (i mange henseender) grænseløse EU.

  http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-02-10-her-stjaeler-de-oel-og-dagen-efter-kom-de-igen-butikstyve-slipper-for-let-mener

  Desværre hører vores faktaresistente politikere overhovedet ikke efter.

 48. Af Flemming Lau

  -

  Hvis man er i tvivl hvordan politiets Statestik fungerer, kunne man have lånt et øre til den højtstående politimand på TV igår. “Indbrudskriminaliteten vil ikke mere fremgå af politiets Statestik, da vi ikke ønsker at skabe usikkerhed for borgerne!” Herhjemme i kolonihave huset så vi på hinanden, ” Hvad er det han siger…?”

  Nu har efterforsknings leder Peter Springare fra Ørebro 200 km vest fra Stockholm i Sverige, givet tallene for denne uge. 2 Kristoffer, 8 Ahmeder taget i kriminalitet. Sidste uge var det 1 Kristoffer og 9 Ahmeder. Fantastisk! Tallet på indvandrerkriminalitet er gået ned med een! Tænk om tallet i næste uge, for 3 uger ialt ville vise 5 Kristoffer og 25 Ahmeder…! Jeg har dog mine tvivl, men jeg er jo også fyldt med fordomme!

 49. Af Flemming Lau

  -

  Indbrudstallene er nu fjernet fra døgnrapporten, da man ikke vil skabe unødig usikkerhed, siger politiets talsmand.

  Modsat melder efterforskningsleder Stingare svensk politi ugens tal. 2 Bjørn og 8 Achmets. Sidste uge var det 1 Bjørn og 9 Achmets Tænk hvis tallet ialt efter 3 uger vil være 5 Bjørn og 25 Achmets Det ville være en sensation i Sverige og man kunne jo næsten i ren eufori hævde at kriminalitets raten, er den samme for svenske som for indvandrere….!

Kommentarer er lukket.