Længslen mod katastrofer, hærværk og pludselig død for EU

Af Kasper Støvring 136

 

Hvis man undrer sig over mange borgeres ønske om, at Le Pens Front National kommer til magten og dermed bringer en ende på EU-projektet, kan man læse med her. EU’s højtstående udenrigschef Frederica Mogherini udtaler ved onsdagens topmøde mellem repræsentanter for EU og Afrika, at Europa har brug for indvandring og dermed ikke vil lukke grænserne som andre steder ”i verden”, med slet skjult adresse til Trump.

 

En nylig undersøgelse fra Chatham House viste et flertal blandt europæiske borgere for et stop for indvandring fra muslimske lande, men det står altså i grel modsætning til EU’s topfolk som Juncker og Mogherini. Det var Mogherini, der blev berygtet for at sige, at politisk islam bør være en del af fremtidens (europæiske) billede. Bemærk: Hun sagde altså ikke det banale, at muslimer allerede er en del af Europa, nej, hun taler om ”politisk islam” – det er bevægelser som Det Muslimske Broderskab og Hizb ut-Tahrir – og hun udtaler et ønske, et ”bør”, om at det bliver sådan.

 

Og nu udtaler hun altså ønsket om at få mere indvandring fra bl.a. Afrika. Det sker på et tidspunkt, hvor den hidtil mest omfattende og grundigste undersøgelse af indvandringens omkostninger er offentliggjort i et europæisk land, nemlig i Norge. Jon Hustad skriver i gårsdagens Weekendavisen herom. En mandlig indvandrer, hedder det, koster hele sit liv 6.2 millioner. En indvandrerkvinde koster gennem hele livet 11.6 millioner. Kun en etnisk norsk mand giver overskud hele sit liv, nemlig 3.6 millioner.

 

Det kan staten kun finansiere, hvis skatterne for en norsk middelklassemand stiger fra 50 procent til mindst 58 procent. Al løn- og produktivitetsvækst fra 2035 må desuden gå til at finansiere velfærdsstaten. Dertil kommer, at indvandrere forbruger flere offentlige ydelser, bl.a. indenfor politi, sundhed og skole, som ikke engang er regnet med i opgørelsen. Endelig har man beregnet sig frem til, at ”alle de ekstra investeringer, som er nødvendige for at holde trit med indvandringen, beløber sig til 75 milliarder om året.”

 

De fleste ofrer krudt på at kritisere Trump, Brexit og Le Pen for at være radikale projekter, der truer demokratiet og stabiliteten. Men det egentligt revolutionære er masseindvandringen fra Afrika og Mellemøsten samt EU, to radikale projekter, der altså er indbyrdes forbundne.

 

Det har skabt en tilstand, hvor et af Europas største lande, Frankrig, er i undtagelsestilsand; hvor der begås terror i stor målestok, hvor parallelsamfund med masser af kriminalitet bare vokser og vokser – i Sverige er de siden 1990 vokset fra 3 til over 180; hvor tusindvis af kvinder er ofre for brutale overgreb på bare kort tid, jf. nytårsaften 2016 i Køln og andre byer. Og altså også milliardomkostninger, der ikke vil redde velfærdsstaterne, men derimod i praksis betyde deres endeligt.

 

Mogherini var i sine yngre år kommunist. Måske er det heri, man ikke blot skal finde uviljen mod at beskytte den traditionelle europæiske kultur, men tilmed ønsket om med radikale midler at ødelægge den.

 

Al den debat om indvandring og EU, der kløver vores befolkninger, kunne undgås, hvis blot politikerne ville indføre tre enkle love:

 

1) Indførelse af kvoteordninger, der minimerer indvandring fra Afrika, Mellemøsten og muslimske lande generelt.

2) Udvisning af kriminelle udlændinge ved straffelovsovertrædelser, også dem, der har dobbelt statsborgerskab samt nul offentlig forsørgelse til udlændinge med ophold.

3) Tilbagerulning af EU-projektet til tiden før 1992, hvor EF var et mellemstatsligt handelssamarbejde.

 

Det kan ingen da være uenige i, vel?

 

Attitudes_to_Muslim_immigration_-_Infogram,_charts_&_infographics_-_2017-02-11_14.23.59

 

136 kommentarer RSS

 1. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Til Flemming Lau:

  Religionen Islam er uforanderlig, men menneskets opfattelse af religionen forandrer sig. Det er ikke religionen, der fejler, men selve mennesket. Det er mennesker, som blander de ældgamle traditioner med religionen Islam, altså traditioner og skikke før Islam. Derfor er der også magtsyge diktatorer i den muslimske verden, som bruger denne tilgang til at legitimere deres position og handlinger. Dvs. de misbruger religionen Islam til formål at opnå politiske og økonomiske fordele og gevinster. Og det gør de ofte ved at fejlfortolke den hellige bog, Koranen. Ligesom du selv fejlfortolker den.

  DER ER INGEN TVANG ELLER PRES I RELIGIONEN ISLAM.

  Magthavere kan bruge vold til at gennemtvinge en bestemt orden i samfundet. En ny ideologi, der opstår hos blot en person, må nødvendigvis besejre hjerterne og hjernerne for at spredes.

  Den berømte historiker Thomas Carlyle, skriver i bogen “Heroes and Hero Worship”, om misinformationen om udbredelsen af islam:

  “Sværdet er det sandeligt, men hvor vil du få sværdet? Hver ny opinion er i sin begyndelse i kun en person. I en mands hoved kun. Der udvikler den sig. En mand alene tror på det overfor hele verden. Det er en mand mod alle mænd. At tage et sværd og prøve at udbrede det med det, vil gøre meget lidt.”

  Ingen tvang i religion
  Med hvilket sværd blev islam udbredt? Selv hvis muslimer havde sværdet, kunne de ikke bruge det til at udbrede islam. Koranen siger følgende:

  “Lad der ikke være nogen tvang i religion; sandhed står tydeligt ud fra falskhed.”
  – Koranen 2:256

  Intellektets sværd
  Det sværd, der besejrede hjerterne og sindene hos folk, var intellektets sværd. Koranen siger:

  “Inviter alle til din Guds vej med visdom og smuk tale, og diskuter kun med dem på en måde, der er bedst og værdig.”
  – Koranen 16:125

  Islam er den hurtigst voksende religion i Amerika og Europa. Hvilket sværd tvinger folk i Vesten til at acceptere islam i så stort tal? Og det er til trods for der er gået mere end 1400 år? Selv vestlige ideologier som kommunisme, facisme, nazisme og mv. kunne ikke en gang overleve i 100 år! Og antallet af de kristnes frafald fra kristendommen er stigende.

  Jeg kunne blive ved med at komme med eksempler mod din negative argumentationer om Islam.

  ISLAM ER I LIG MED MENNESKERETTIGHEDERNE.

  Islam har fastlagt nogle universelle og grundlæggende rettigheder for menneskeheden som helhed, som skal overholdes og respekteres under alle omstændigheder, uanset om personen er bosat inden for eller uden for en stats område, og uanset om han eller hun er i krig eller fred med staten. Koranen siger ganske klart:

  “Hør, I som er troende, stå fast for Allahs sag, for I er vidner for retfærdighed. Og lad ikke fjendskab til et folk forlede jer til synd, så I ikke handler retfærdigt. Vær retfærdige! Det er nærmere til gudsfrygt…”
  – Koranen 5:8

  Retten til sikkerhed for liv og ejendom
  Menneskeblod er under alle omstændigheder ukrænkeligt og må ikke udgydes uden begrundelse. Hvis nogen overtræder menneskeblodets ukrænkelighed, betragter Koranen det som ensbetydende med, at man har dræbt hele menneskeheden.

  “Den, der dræber et menneske, hvis det ikke er for at gengælde et andet mord eller for oprør i landet, så skal det (for ham) være, som om han har dræbt hele menneskeheden.”
  – Koranen 5:32

  Det er ikke tilladt at undertrykke kvinder, børn, gamle, syge eller sårede. Kvinders ære og ærbarhed skal respekteres i alle situationer. Den sultne skal bespises, den nøgne skal beklædes, og den sårede eller syge skal behandles, uanset om de tilhører det islamiske samfund eller dets fjender.

  I den tale, som profeten gav i anledning af sin sidste pilgrimsrejse, sagde han:

  “Jeres liv og ejendom er forbudt for hinanden, indtil I møder jeres Herre på Opstandelsens Dag.”

  Profeten har også sagt angående dhimmi’erne (de ikke-muslimske borgere i en muslimsk stat):

  “En, der dræber en ikke-muslim, han har en pagt med, vil end ikke lugte Paradisets duft.”

  Retten til beskyttelse af ære
  Koranen slår fast:

  “Hør I troende, lad ikke en gruppe af folk gøre nar ad en anden gruppe. Smæd ikke hinanden. Fornærm ikke ved at bruge øgenavne. Bagtal ikke, og tal ikke dårligt om hinanden.”
  – Koranen 49:12-13

  Retten til privatlivets ukrænkelighed og sikkerhed
  Koranen har fastlagt påbuddet:

  “Udspioner ikke hinanden. Gå ikke ind i et hus, uden du er sikker på beboernes samtykke.”

  Til sidst skal det gøres klart, at islam prøver at opnå de ovennævnte menneskerettigheder og mange andre, ikke kun ved at oprette bestemte retslige beskyttelsesforanstaltninger, men hovedsagelig ved at opfordre menneskeheden til at gå udover mere end blot forpligtelser næret af slægtskab, race, nation, sprog og økonomiske privilegier.

  Islam opfordrer hele menneskeheden til at fortsætte kampen, hvor mennesket i kraft af sine indre gode egenskaber kan erkende idealet for menneskehedens broderskab.

  “Der er således ingen virkelig essentiel modsætning – og slet ikke et kultursammenstød – mellem de islamiske og de vestlige menneskerettighedsdoktriner. Tværtimod, har islam et komplementært og supplerende menneskerettighedsbegreb.”

 2. Af Kalle Quist

  -

  Alle problemer har rod i Politikere. Både vore egne og alle andre steder – længere er den ikke.

 3. Af Gert Hansen

  -

  Bjørn Sørensen:

  Citat: ‘I øvrigt er der folk som har sammenlignet IQ og indkomst og har fundet at der er en sammenhæng.’

  Det er også bemærkelsesværdigt, at lister med lande med en høj IQ, også er lande der har råd (det skulle gerne hænge sammen) til at investere meget i deres befolknings uddannelse. Hong Kong, Singapore, Japan, Sydkorea, Kina m.fl. (Ikke underligt placeret i Østasien). Det er lande der er kendetegnet ved en streng konfutiansk morallære, præget at stærk individuel konkurrence og præstationsniveau. Selvfølgelig kræver det også at folk er motiverede (på den ene eller anden måde) for at annamme denne lære.

 4. Af Flemming Lau

  -

  Mehmet Sami Gur.
  Biblen har et ordsprog, vedrørende falske profeter “Kend træet på dets frugter”
  Naturligvis har du ret i at der er store forskelle muslimer imellem og lande imellem. Bare tag indonesere og arabere, tydelige temperaments forskelle. Alligevel røg der 3 danskere på Bali. “Islam er eet” råbes fra tid til anden i ummahen. “Død over dit eller dat, prøver man at bagatellisere med ” Det er bare Mellemøstens sprogblomster” Det er jo heller ikke ligefrem tillidsvækkende at radikaliserings tiden for en diskofil og drinks nydende sekulær muslim, kun er 14 dage(nice) til 30 dage(Bataclan) om at blive udøvende terrorist.

  Vi er mange der irriterede over den manglende afstandstagen og larmende tavshed, når der sker et terrorangreb i Europa. Og nej i skal ikke ringe til nogen bestemt, hvergang det sker. Men når Islam er eet ville det måske være smart at få udarbejdet en FATWA i Islams navn mod terror på sagesløse på baggrund af ” Krigens love” Vil det nogensinde ske ? Næppe!

 5. Af Henning Svendsen

  -

  Skolelæren fra Enhedslisten har ikke opfundet det varme vand
  Dette chatham er et privat firma og de offentligør et resultat som var forudset og som ikke længere kunne holdes Hemlig
  Og naturligvis har dette firma også spurgt næmere angående disse flygtninge og her blev svaret ikke meget anderledes –for ellers var det udbassoret fra DR og alle de andre -så den kristne befolkning er nok ved at vågne op
  Enhedslisten er det største nasser parti som Danmark har haft!- uden at lyfte en finger har i stribevis af folk der nu griner hver måned når de henter deres fede pension i banken
  Nu er Løkke gået amok på Danmarls ældste fyrtræer fordi han mener at Dansk møbelindusri bedre kan klare sig i konkurence med Kanada !-ja jer Røde i lever fedt og godt midt i kapitalens højborg hvor i mæsker jer uden at betale regningen til det Miljo der giver jer i pose og sæk

 6. Af Flemming Lau

  -

  Mehmet Sami Gur.
  Har du trykket på WordPress fejl fanen!

 7. Af Niels Juul Hansen

  -

  @MEHMET SAMI GÜR

  Jeg tror ikke, at Berlingske Blog er det rette sted at missionere.

 8. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Jeg ved det ikke. Jeg skriver altid fra min iPad. Jeg passer altid på tonen. Det er ret irriterende det her.

  Jeg skriver mit indlæg, mine personlige oplysninger og klikker på ’send kommentar’, dog uden at der sker noget.

 9. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Til Niels Juul Hansen:

  Det er heller ikke min hensigt at missionere.

 10. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Til Flemming Lau:

  TAGER DU AFSTAND FRA TERROR, NÅR SÅDAN EN SOM BREIVIK TERRORISERER?

  Jeg finder det dybt betænkeligt, forkert og uretfærdigt, at hver gang der sker et terror relateret angreb i verden, så er man fordømmende og hurtig om at forbinde og sammenkoble det hele med Islam. Som eksempel siger man ‘islamisk terror’, ‘islamisk facisme’ og m.v.

  Jeg bliver ligeså meget irriteret og vred over, at hver gang der sker et terror angreb et eller andet sted i verden, så vil man høre muslimerne tage afstand fra det. Som om vi almene og fredelige muslimer ikke fordømmer og forbander terror uanset baggrund, motiv og årsag. Og som om vi alle muslimer bliver anset og betragtet som potentielle terrorister.

  Men man kom aldrig med den samme forventning til kristne og jødiske borgere, når en/nogle af de vestligtorienterede terror grupper slog til.

  Hvorfor den uretfærdige forskelsbehandling? Og hvorfor den forudindtagethed og dæmonisering af religionen Islam og de troende muslimer?
  Hvis man kan være en ateistisk, buddhistisk, hinduistisk og kristen dansker, hvorfor kan man så ikke være en ‘muslimsk dansker’?

  Terror er terror og er fjende nr. 1 for hele menneskeheden. Terror har derfor ingen navn, etnicitet, nationalitet, religion eller andet tilhørsforhold. Der er derfor ikke behov for en erklæring (fatwa) overfor terror, fordi Islam betyder ‘fred’ og forbyder terror uanset hvad. Terroristen kan derfor ikke være en muslim og omvendt muslimen kan ikke være en terrorist, for de to er to modstridende modsætninger. Dvs. det er ligesom to magneter, som er umulige at finde og sætte sammen…

 11. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Til Flemming Lau:

  Det er hyklerisk og dobbeltmoralsk, for det gjorde man i sin tid ikke med terror grupper med rødder fra kristne og jødiske miljøer. F.eks. sagde man aldrig ‘kristen terror’ eller ‘jødisk terror’, hvis terror grupper som IRA (Irland), ETA (Spanien), RAF (Tyskland), NSU (Tyskland), Anders Behring Breivik (Norge), Blekingegadebanden (Danmark), HAGANAH (?srael) og m.m. slog til mod uskyldige civile med flere dræbte og sårede til følge.

 12. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Til R. HARALD KRISTIANSEN:

  Kære Harald

  Sådan ser det altså ikke ud med virkelighedsbilledet i Tyrkiet. Du giver altså et panisk og skræk billede af Tyrkiet.

  Det er ikke sandt, at Erdogan giver ordrer om at anholde politikere, intellektuelle og andre i samfundet. Sådan foregår det altså ikke. Inden I tror og stoler på, hvad medierne lægger ud med, så prøv lige og brug jeres sunde fornuft og kritiske sans før I begynder med jeres uvidende og fordomsfyldte synspunkter.

  Det er domstolene, juridiske og retslige institutioner i Tyrkiet, der bestemmer hvem skal afhøres, anholdes og tiltales for noget. Tyrkiet er en retsstat og en præsident kan ikke bare beordre til at anholde nogen. Der er en tre-magts deling i Tyrkiet ligesom man har det herhjemme i Danmark – Lovgivende, Dømmende og Udøvende. Dvs. der bliver ikke lavet om på tre-magts delingen med den nye forfatning. Jeg er ikke bange for, at den nye forfatning vil gøre Tyrkiet mere autokrat. Tværtimod vil den nye forfatning forbedre demokratiet og menneskerettighederne i Tyrkiet. Den nuværende forfatning blev implementeret af militær juntaen tilbage i begyndelsen af 80’erne. Erdogan er, modsat hvad andre påstår, mere demokrat end mange andre politikere i vesten. Det er medierne i vesten, der konstant og hele tiden viser et falskt og skræmme billede af Erdogan.

  Kære Harald

  Jeg lyver ikke mht. aftalen mellem EU og Tyrkiet. Tro mig, det er sandheden, for de tyrkiske myndigheder siger gang på gang, at EU ikke overholder den del af aftalen, som vedrører de europæiske lande. Igen klager tyrkiske statsembeder over den manglende betaling fra EU’s side. Vi har desværre med et dysfunktionelt europæiske samarbejde at gøre, som lover meget, men skuffer med løftebrud efter løftebrud.

  Jeg er fuldstændig enig med dig om ift. danskhed, IQ osv.

  Det er svært at løse problemerne mht. indvandrerne herhjemme i Danmark, men også i resten af vesten. Simpelthen fordi vi har at gøre med inkompetente politikere, som går meget op i typisk dansk diskurs om indvandrerne skal integreres under dække af assimilation. Vi er trætte af ord som integration osv., for der sker ikke noget som helst. Højreekstremistiske kræfter har vind i sejlene i hele vesten, herunder her i Danmark. Så, jeg tror ikke der er nogen, som ønsker en løsning på problemerne her og nu. Det er svært og umuligt.

 13. Af Flemming Lau

  -

  Mehmet Sami Gur.

  Men når Islam er eet ville det måske være smart at få udarbejdet en FATWA i Islams navn mod terror på sagesløse på baggrund af ” Krigens love” …?

  IRA og Protestanterne var kristen konflikt- Ikke muslimske ofre.
  ETA 10% af Baskerne mod 90% af Baskerne og Moder Spain- ikke muslimske ofre.
  RAF socialister mod Tysk establissment og jøder – ikke muslimske ofre.
  De Røde Brigader socialister Italiensk establissment – ikke muslimske ofre.
  Breivik “Hellig Kriger og fantast” mod det norske establissment – ikke vendt mod muslimer.
  Blekingegadebanden socialister mod dansk establissment og jøder – ikke muslimske ofre.
  Kirke stat politiskegrupper fagforeninger og menigmand fordømte og lavede store demostrationer i ‘ 70 erne mod terroren i Europa. Så glem din stråmand!

  Idag er 99% terror begået af muslimer i Europa og det er primært kristne, der bliver ofre. Det er en kendsgerning! Så jeg spørger igen;
  VAR DET IKKE EN IDE MED EN FATWA MOD TERROR I EU, BYGGENDE PÅ KRIGENS LOVE?

 14. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Til Flemming Lau:

  FATWA VAR EN MULIGHED FOR 100 ÅR SIDEN MED OSMANNERNES KHALIFAT, HVILKET BLEV RESPEKTERET AF MUSLIMERNE DENGANG. MEN DETTE EMBEDE BLEV DESVÆRRE NEDLAGT AF ATATÜRK I 1924

  Den største modsætning her er, at hvis IS (Daesh) er så islamisk præget, hvorfor har de (IS – Daesh) så ikke angrebet Israel eller Assad bare én eneste gang?

  IS (Daesh) dræber og skader kun Islam og muslimer. Faktisk er det sådan, at IS (Daesh) bekæmper og bekriger Islam og muslimske mål mere end vestlige. Derfor har IS (Daesh) intet med Islam og muslimer at gøre.

  Kilde:
  http://www.independent.co.uk/news/world/europe/paris-attacks-isis-responsible-for-more-muslim-victims-than-western-deaths-a6737326.html

  Så, hvad er IS’ (Daeshs) hovedmål? Og hvad er meningen med IS (Daesh)?

  Mål nr. 1: At udrydde al negativ bølge og trusler overfor terror staten Israel, inkl. destabilisering af alle omkringliggende muslimske lande.?
  Mål nr. 2: At bane vejen for modbølge til Israels bibelske udvidelser (Eufrat, Nilen og Tigris) og vand forsyninger.?
  Mål nr. 3: At jævne Klippemoskeen med jorden under dække af arkæologisk grav og undersøgelse.?
  Mål nr. 4: At bygge Salomons templet istedet for Klippemoskeen.?
  Mål nr. 5: At tilskynde dommedagsprofetien og starte den bibelske og apokalyptiske Armageddon krig i Mellemøsten ved at bane vejen for vestens og østens militære helvede i regionen.?
  Mål nr. 6: At tilskynde Messias Kong Davids ankomst og deklarere jødisk overherredømme i hele verden.?
  Mål nr. 7: At stifte ét land, én hovedstad i hele verden uden tro og religioner. Alt skal være hedenske og der skal ikke være grænser. Alle skal tænke og agere ens uden morale, nåde, samvittighed og følelser. Alt skal være materialistiske.

  Plus amerikanerne samarbejder med terroristerne i verden, inkl. i Mellemøsten.

  Det er ikke en hemmelighed, at de fleste terrorister i verden i dag er finansieret og trænet af amerikanerne i koldkrigsperioden som frihedskæmpere mod kommunismen og sovjet imperiet. Og i dag er der klare beviser for, at amerikanerne fortsat samarbejder med terroristerne som en form for leje soldater.

  Hvorfor tror du forholdet mellem Tyrkiet og USA er anstrengte? Det er fordi, at amerikanerne samarbejder med terroristerne i bl.a. Syrien og Irak. Tyrkerne har klare beviser med foto og videoer af amerikanske fly og helikoptere, som står for våben og artilleri logistik til terroristerne i området. De terrorister, som amerikanerne sammen med koalitionen har lovet hele verden om at bekæmpe. Men desværre sker stik det modsatte. Ydermere vil amerikanerne ikke udlevere terroristen og lederen til kupforsøget i Tyrkiet, Fethullah Gülen, tilbage til tyrkerne. Måske vil Trump administrationen lave om på det?

 15. Af Flemming Lau

  -

  Mehmet Sami Gur.

  Spørgsmålet angår kristne europæere og den muslimske verden!

  Der noget jeg ikke forstår. Den muslimske verden kunne finde ud af at samle sig om en FATWA imod en dansk tegner, for at tegne Muhammed. Og Tunesiske og Somaliske drabsmænd, i Danmark, har med FATWAEN i ryggen, været sendt ud for at dræbe tegneren. Tegneren bor i Danmark hvor SHARIAEN ikke gælder og han er ikke muslim.

  Derfor spørger jeg igen; VAR DET IKKE EN IDE MED EN FATWA MOD TERROR I EU, BYGGENDE PÅ KRIGENS LOVE?

  Subsidiært Muslimske Imamer i Danmark, kunne vedtage en FATWA mod Terror i Danmark, byggende på krigens love.

  Muslimer nyder en masse friheds og menneskerettigheder samt de højeste ydelser noget sted i verden, her i Danmark og set fra en danskers perspektiv ville det være udtryk for samfundssind fra bosiddende muslimers side, at de lever op til deres underskrift på at de vil udvise Troskab, Loyalitet og Respekt for Danmark, det danske samfund og det danske retssystem. Vi kan i fængslerne se at muslimer har svært ved at respektere den danske gæstfrihed. Måske var det ikke så dumt at tage imod danskernes udstrakte hånd og vedtage den Fatwa! Det ville blive set som en gestus og TAKNEMLIGHED!

 16. Af Niels Lemche

  -

  GÜR, hvorfor de ikke har angrebet Israel? Fordi de er nogle feje hunde. De ved, at de ville få så så mange tæsk, at de ikke ville vide, hvor de skulle gemme sig. En ting er at angribe stakkels forvildede og dårligt uddannede arabiske enheder i Syrien og Iraq og andetsteds, noget andet er at gå imod en velorganiseret, veludrustet og særdeles motiveret ‘vestlig’ hær. Havde de gjort det, havde Zahal stået i Mosul idag.

  Man kan snarere spørge om, hvorfor Erdogan ikke forlængst har gjort en ende på dem?

  Derfor!

 17. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Til Niels Lemche:

  Hr. Niels

  Det er en af de ting, som vestlige medier ikke fortæller om. Derfor skal du følge nyhederne på CNN, BBC, TRT, Al-Jazeera osv.

  Erdogan og den tyrkiske hær sammen med syriske oprørere er rent faktisk igang med at jagte IS (Daesh), YPG, PYD, SDG og PKK terroristerne i Nordsyrien. Nu er de allerede nået ned til Al-Bab provinsen. Sandheden er, at Tyrkiet er det eneste land der bekæmper IS (Daesh) intenst og seriøst.

  Jeg køber ikke den teori om, at Israel har en moderne hær og derfor kan terroristerne ikke angribe Israel. Det er jeg uenig i. Hvad så med Frankrig, Tyskland og Tyrkiet. Har de tre lande, især Tyrkiet ikke en moderne hær?

 18. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Til Niels Lemche:

  Hr. Niels

  Det er en af de ting, som vestlige medier ikke fortæller om. Derfor skal du følge nyhederne på CNN, BBC, TRT, Al-Jazeera osv.

  Erdogan og den tyrkiske hær sammen med syriske oprørere er rent faktisk igang med at jagte IS (Daesh), YPG, PYD, SDG og PKK terroristerne i Nordsyrien. Nu er de allerede nået ned til Al-Bab provinsen. Sandheden er, at Tyrkiet er det eneste land der bekæmper IS (Daesh) intenst og seriøst.

  Jeg køber ikke den teori om, at Israel har en moderne hær og derfor kan terroristerne ikke angribe Israel. Det er jeg uenig i. Hvad så med Frankrig, Tyskland og Tyrkiet. Har de tre lande, især Tyrkiet ikke en moderne hær? IS (Daesh) har da angrebet dem.

 19. Af Niels Larsen

  -

  Niels Lemche – 13. februar 2017 8:48

  Ganske enig.

  Og til Gürs: “Jeg køber ikke den teori om, at Israel har en moderne hær og derfor kan terroristerne ikke angribe Israel. Det er jeg uenig i. Hvad så med Frankrig, Tyskland og Tyrkiet.”

  Forskellen til Frankrig er, at Frankrig er for blødsødent og menneskerettighedsforgabt. Og forskellen til Tyskland er, at Tyskland ikke er meget for at have tropper på fremmed jord af letforståelige årsager.

  Israel ville slå hårdt til, være totalt ligeglad med omverdenens reaktion, blive ved indtil Israels mål var opnået og bruge nøjagtigt de midler, som var nødvendige.

  Kort sagt: Israel ville tvære svinene ud uden at stoppe op og uden at se sig tilbage.

 20. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Så længe Tyrkiet ikke erkænder det folkemord de begik under 1. verdenskrig (Som er et fakta),
  Og nu, hvor de bekæmper kurderne, som er vestlige allierede, og derved også i samarbejde med NATO, så har Tyrkiet ikke længere nogen plads i NATO, og burde smides ud!
  Yderligere, at Tyrkiet nu dyrker venskab med Putin (Rusland) som åbenbart er den vestlige verdens, samt NATOs fjende, burde tælle med vurderingen af Tyrkiets forhold til den vestlige verden!
  Det gør heller ikke sagen bedre, at Tyrkiet er ved at udvikle sig til et diktatur!
  Mvh.

 21. Af Niels Lemche

  -

  GÜR, Hvis du taler om et regulært forsøg på at invadere, så holder min kommenter; hvis du taler om terrorangreb, så har du og har ikke et argument. Terrorangreb i Israel er jo en jævnlig foreteelse. Der skrives ikke så meget om dem for tiden. Og forbrødringen mellem Hamas i Gaza og IS er Israel helt opmærksom på. Men jeg tror, at Israel fik gjort sin holdning til den slags meget klar under den sidste Gaza-krig. Der var også lige den episode med skineme til Gaza, som blev opbragt. De kom vist fra Tyrkiet, ikke sandt? Hvilket lys stiller det Erdogan i? å forholdene er vist genoprettede. Bibi, Putte og Erdogan er vist ikke så forskellige karaktermæssigt.

  Hvad heller ikke omtales er den israelske humanitære hjælp til ofre for krigen i Syrien, f.eks. hvor mange syrere, der bahandles på israelske hospitaler. Men der er så meget, vores ‘frie’ presse undlader at fortælle. Det var derfor jeg i gamle dage foretrak Pravda: Her vidste man dog, at det var lyv!

 22. Af Niels Lemche

  -

  ” skineme til Gaza” sorry, der skulle naturligvis stå “skibene til Gaza”

 23. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Til Niels Lemche:

  Skibene blev sendt til Gaza som nødhjælp med basale forsyninger som mad, drikke, medicin osv. til de stakkels mennesker i Gaza striben.

  Terror staten Israel har bygget en ulovlig fængselsmur rundt omkring Gaza, hvor det er israelerne der bestemmer hvornår og hvor meget palæstinenserne må få vand, mad, drikke, medicin og m.v. De uskyldige folk i Gaza har derfor ingen forbindelse til omverdenen. Og de skibe blev sendt som protest, men hvad gjorde terror staten Israel? De dræbte ni (9) tyrkiske borgere i ‘Mavi Marmara’ skibet, som udløste historiens største krise mellem Tyrkiet og Israel. De to lande var på randen af en decideret storkrig.

  DET HELE BEGYNDTE MED ISRAELS BORBARDEMENTER AF PÆLASTINA OG SENERE ERDOGANS ‘ONE MINUTE’ ADVARSEL TIL DEN DAVÆRENDE ISRAELSKE PRÆSIDENT, SIMON PERES, I DAVOS I 2009

  Nu i dag bliver forholdet mellem de to lande så småt begyndt at normalisere igen, fordi Israel har levet op til Tyrkiets tre (3) krav; undskyldning, økonomisk kompensation til de ni (9) tyrkiske borgeres pårørende og ophævelsen af blokaden til Gaza striben.

  Netanyahu og de andre zionister skal være forsigtige, omhyggelige og påpasselige med deres udtalelser og handlinger i regionen ellers mister de Tyrkiet for evigt. Jeg ved Israel har uhyre brug for Tyrkiet i et destabiliseret Mellemøsten og har ingen interesser og intentioner om et anstrengt forhold til tyrkerne.

 24. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Med hensyn til Tyrkiets medlemskab af NATO, er der nu med Tyrkiet åbenlyse nye venskab med Putin/Rusland, nu opstået et alvorligt dilemma!
  Kan Tyrkiet forsat deltage i NATOs planering angående strategi og taktik? Det tror jeg ikke!
  Man kan jo frygte, at Tyrkiet videregiver alt planering til Rusland!

  Så jeg satser på at Tyrkiet vil blive sparket ud af NATO indenfor en overskuelig fremtid!
  Mvh.

 25. Af Niels Lemche

  -

  GÜR, storkrig, så skulle de gennem Syrien først. Jeg er ikke uenige i meget af det du skriver om Israel, men det var ikke pointen. Pointen var jo klart nok, at Israel tydeligt viste i Gaza, hvordan det ville gå IS ved et direkte angreb på Israel. De har hele tiden ført en slå hårdt og med det samme politik over for araberne, og det har jo faktisk virket. Man skulle have gjort det med det samme over for IS, og det har jeg skrevet regelmæssigt om
  på bloggen her om lige siden min første optræden.

  I øvrigt var/er reglen, at forsyninger til Gaza går til Ashdod for at blive omladt til lastvogne. Og det er klart, at Israel forbeholder sig retten til at kontrollere lasterne. Det vidste man godt alt sammen, da skibet blev entret. Sår det var ikke en uskyldig last, men en politisk manifestation.

  Gaza er et håbløst sted. Var der kun én gang, i 1974. Ganske rædselsfuldt. Ikke et sted, jeg har lyst til at se igen. Det bliver så ikke bedre af, at Hamaslederne i den grad har beriget sig selv via nødhjælpen, og har udøvet et rædselsregime (det kan PLO også tale med om).

 26. Af lene johansen

  -

  Berlingske Tidende – DET MÅ DA VÆRE DEN LANGE UDGAVE AF DEN KORTE AVIS – og kommentatorerne er da overløbere fra EB’s NATIONEN:

 27. Af Flemming Lau

  -

  Mehmet Sami Gur.

  Nu har du haft mere end 8 timer til at svare på, hvordan du som del af den muslimske verden, i et kristent land som Danmark, kan være til at imødegå FATWAENs dødsdom over en dansk tegner. Da du sikkert ikke mener at det er er en god ide at Europæiske kristne på samme måde svarer igen ved at “Lyse alle muslimer i Band” der krænker vores Herre Kristus, ved at afvise hans Guddommelighed, så ville det i det mindste være smart at tage afstand til FATWAEN imod vore tegnere.

  Jeg havde naturligvis hellere set en åbenhed for en FATWA fra de samlede muslimske trossamfund i bla Danmark, der forbød al terror i lyset af krigens internationale love, men det var nok at stile for højt…!

 28. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Til Carl-Erik Pedersen:

  Jeg håber inderligt Tyrkiet forlader NATO omgående. Ligesom Trump har været inde på det, så er NATO en forældet samling/union. Den burde nedlægges.
  Men andre medlemslande i NATO vil ikke give slip på Tyrkiet, fordi Tyrkiet er et uhyre vigtigt allieret i en skrøbelig og destabiliseret verden. Derfor bliver Tyrkiet udsat for terror angreb, fordi visse medlemslande i NATO er bange for at miste Tyrkiet som storpartner.

  Til Flemming Lau:

  Rolig nu hr. Flemming. Jeg havde en travl dag i dag.
  Jeg har intet med fatwaen at gøre ift. karikatur krisen. Men jeg bryder mig ikke om tegningerne. På samme synes jeg heller ikke, at den blev ordentligt og fredeligt håndteret af muslimerne. Begge sider var lige gode om konflikterne.

  Men jeg går ind for khalifatet, som Atatürk nedlagde i sin tid, kom tilbage og fungerede som ‘den øverste autoritet’ for alle muslimer i verden. Ligesom paven i Rom. Det kunne hjælpe på problemerne og konflikterne i den muslimske verden. Men det er ikke alle, der ønsker khalifatets genfødsel. Først og fremmest Israel, Vatikanet, EU, USA, Rusland og visse sekularister ville gøre alt for at hindre det. Så nemt er det altså ikke. Jeg går også ind for muslimernes énhed, men måske med tiden vil vi se denne drøm blive til virkelig. Især den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, kæmper for det.

 29. Af Flemming Lau

  -

  Mehmet Sami Gur.

  Ja det har jeg lige kunnet konstatere. Jeg sammenfatter så, at når kalifatet er en realitet i Tyrkiet, så vil man ophæve FATWAEN mod bla danske tegnere,og undlade at begå Blasfemi i Kristne lande ved at benægte at Kristus er Guds Søn. Jeg tror Kristne i muslimske lande, i gensidighed fortsat vil undlade med at “Lyse muslimer i Band” og dermed forhindre svage sjæle til at tage sig selv til rette. Jeg mener det der med øje for øje, tand for tand er blevet håbløst umoderne, ikke sandt.

 30. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Til Flemming Lau:

  Jeg tror ikke man ville udstede en fetwa om treenigheden, for alle ved godt, at Islam og dermed muslimer nægter treenigheden. Husk, Jesus er den næstvigtigste personlighed efter profeten Muhammed (f.v.m.h.) i Koranen. Uanset hvad, så skal/bliver Jesus (Isa) respekteres/respekteret som en profet og en vigtig personlighed af muslimerne. Muslimerne venter også på Messias (Jesus) til dommedagstiden (de sidste tider). Men ikke som Guds søn eller profet, men som muslim for at retlede hele menneskeheden i verden til sandheden.

  Øje for øje, tand for tand stammer ikke fra Islam, men står direkte i bibelens gt (gamle testamente). Jeg finder det ligeså forkert.

  Jeg synes denne her diskussion blev til alt for meget snak om tro og religion, ikke sandt?

 31. Af Flemming Lau

  -

  Mehmet Sami Gur.

  Men ikke desto mindre nødvendig, hvis civilisations classhed skal undgåes!

 32. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Hvordan kan nogen konstant kritisere de mest ødelæggende flygtningestrømme ind i Europa uden på noget tidspunkt at kritisere de bombninger, som Danmark glædestrålende deltager i, og som naturligvis er den vægtigste grund. Det er som om den sammenhæng, der er indlysende for enhver medmindre vedkommende er både døv og blind, er tabu.

  Alt muligt andet får skylden især af de nationalkonservative – men også andre. Jeg nævner i flæng EU, politikerne, konventionerne, de radikale, socialdemokraterne, enhedslisten osv. Den ene påstand ligeså idiotisk som den anden – aldrig bombningerne. De anses for en uomgængelig nødvendighed. Jeg fatter ikke, hvor den idiotiske idé kommer fra.

  Det turde være indlysende, at det man burde gøre var at stoppe bombningerne og de øvrige ødelæggelser og genopbygge det, vi har smadret. Først derefter kan og skal flygtningene sendes hjem. Det er det eneste nogenlunde acceptable i den forfærdelige situation, som vi – sammen med vore allierede – har bragt os i. Vi er de skyldige – ikke flygtningene. Hvis nogen skal straffes, er det Nato og alliancen.

 33. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Til Flemming Lau:

  Enig! Det er vigtigt med dialog og kommunikation, som rummer respekt, tolerance og god tone. Det har vi glemt og forladt for lang tid siden.

 34. Af Niels Lemche

  -

  Men hold da kæft, hvor er verden fuld af gode nyheder her til morgen: Skandalen i Washington! Wow, nu kan selv Trump nok forstå, hvad det er for en karl, han har omfavnet. Og rigtig ‘bad news’ for Marine, som er gået i seng med Putte.

  Lille Putte har nok igen forregnet sig i sin undervurdering af de ressourcer, vestverden har.

 35. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Mogherini taler om migration fra Afrika til Europa, men hun taler ikke kun om migration af muslimer. Denne skelnen bliver ikke nævnt i Kasper Støvrings gengivelse.
  For en del tid siden lavede jeg en beregning af fremtidig befolkningstilvækst i Afrika efter religion. Det var ganske amatøragtigt og hofteskudsagtigt fra min side, og det var behæftet med store usikkerheder. Faktorerne var landenes: 1) befolkningsstørrelse, 2) befolkningstilvækst, 3) religiøse befolkningsfordeling.
  Men med alle tænkelige forbehold, så var min konklusion ret klar, nemlig, at Kristendommen og Islam i Afrika er nogenlunde lige store, og at de to religioner i de kommende årtier vil vokse nogenlunde lige meget målt i antal tilhængere.
  Hvis man dernæst antager, at afvandringen til Europa vil fordele sig jævnt over hele Afrika, vil resultatet altså være, at migrationens fordeling mellem muslimer og kristne bliver ca. 1-1.
  Jeg nåede frem til, at migrationen fra Nord- og Vestafrika mest vil bestå af muslimer, omend med et betydeligt kristent mindretal fra Vestafrika. Mens migrationen fra Central- og Østafrika overvejende vil bestå af kristne.
  Bortset fra de koptiske og etiopiske kristne i nordøst, er den afrikanske kristendom stærkt præget af katolske og protestantiske missionærer fra Nordamerika og Vesteuropa.
  Heri ligger der ikke nogen stillingtagen fra min side til asyl- og immigrationspolitikken i øvrigt. Enhver må drage sine egne slutninger, og jeg læser de forskellige synspunkter med interesse. Jeg respekterer også sagligheden og hensigterne hos nogle folk, som jeg nok overordnet set er uenig med. Men det vil jeg helst holde for mig selv.

  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_African_countries_by_population
  https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Africa

  Omkring det franske præsidentvalg, så laver Kasper Støvring en lignende forsimpling. Han opstiller en direkte modsætning mellem Le Pen og EU, uden at han gengiver andre franske præsidentkandidaters valgprogrammer omkring immigration.
  Derfor kommer det heller ikke frem i Støvrings gengivelse, at f.eks. den borgerlige kandidat Fillon ønsker en stærkere kontrol med immigrationen. Foruden at Fillon vil skære stærkt i sociale ydelser, bl.a. m.h.p. at gøre Frankrig mindre tiltrækkende for immigranter. For de vælgere der ønsker en stærkere kontrol med immigrationen, er Le Pen altså ikke nødvendigvis den eneste løsning.
  Hvis 2. runde i præsidentvalget kommer til at stå mellem Macron og Le Pen, kan Støvring få ret med sin forsimplede gengivelse, da Macron er relativt immigrationsvenlig.
  Le Pen ligger for tiden nr. 1 i meningsmålingerne, mens Macron ligger nr. 2 og Fillon nr. 3.
  Men afstanden mellem kandidaterne er ikke stor, og før man når til 2. valgrunde, er der mange uberegnelige mellemstykker.

 36. Af Når politikerne ikke vil og politiet ikke kan beskytte borgerne | Kulturkamp

  -

  […] demonstrerer ingen vilje overhovedet til at lukke grænserne, det gjorde EU’s udenrigschef klart i sidste uge, og som en god ven sagde, da man i Tyskland begyndte at indhegne festpladser på grund […]

Kommentarer er lukket.