Længslen mod katastrofer, hærværk og pludselig død for EU

Af Kasper Støvring 136

 

Hvis man undrer sig over mange borgeres ønske om, at Le Pens Front National kommer til magten og dermed bringer en ende på EU-projektet, kan man læse med her. EU’s højtstående udenrigschef Frederica Mogherini udtaler ved onsdagens topmøde mellem repræsentanter for EU og Afrika, at Europa har brug for indvandring og dermed ikke vil lukke grænserne som andre steder ”i verden”, med slet skjult adresse til Trump.

 

En nylig undersøgelse fra Chatham House viste et flertal blandt europæiske borgere for et stop for indvandring fra muslimske lande, men det står altså i grel modsætning til EU’s topfolk som Juncker og Mogherini. Det var Mogherini, der blev berygtet for at sige, at politisk islam bør være en del af fremtidens (europæiske) billede. Bemærk: Hun sagde altså ikke det banale, at muslimer allerede er en del af Europa, nej, hun taler om ”politisk islam” – det er bevægelser som Det Muslimske Broderskab og Hizb ut-Tahrir – og hun udtaler et ønske, et ”bør”, om at det bliver sådan.

 

Og nu udtaler hun altså ønsket om at få mere indvandring fra bl.a. Afrika. Det sker på et tidspunkt, hvor den hidtil mest omfattende og grundigste undersøgelse af indvandringens omkostninger er offentliggjort i et europæisk land, nemlig i Norge. Jon Hustad skriver i gårsdagens Weekendavisen herom. En mandlig indvandrer, hedder det, koster hele sit liv 6.2 millioner. En indvandrerkvinde koster gennem hele livet 11.6 millioner. Kun en etnisk norsk mand giver overskud hele sit liv, nemlig 3.6 millioner.

 

Det kan staten kun finansiere, hvis skatterne for en norsk middelklassemand stiger fra 50 procent til mindst 58 procent. Al løn- og produktivitetsvækst fra 2035 må desuden gå til at finansiere velfærdsstaten. Dertil kommer, at indvandrere forbruger flere offentlige ydelser, bl.a. indenfor politi, sundhed og skole, som ikke engang er regnet med i opgørelsen. Endelig har man beregnet sig frem til, at ”alle de ekstra investeringer, som er nødvendige for at holde trit med indvandringen, beløber sig til 75 milliarder om året.”

 

De fleste ofrer krudt på at kritisere Trump, Brexit og Le Pen for at være radikale projekter, der truer demokratiet og stabiliteten. Men det egentligt revolutionære er masseindvandringen fra Afrika og Mellemøsten samt EU, to radikale projekter, der altså er indbyrdes forbundne.

 

Det har skabt en tilstand, hvor et af Europas største lande, Frankrig, er i undtagelsestilsand; hvor der begås terror i stor målestok, hvor parallelsamfund med masser af kriminalitet bare vokser og vokser – i Sverige er de siden 1990 vokset fra 3 til over 180; hvor tusindvis af kvinder er ofre for brutale overgreb på bare kort tid, jf. nytårsaften 2016 i Køln og andre byer. Og altså også milliardomkostninger, der ikke vil redde velfærdsstaterne, men derimod i praksis betyde deres endeligt.

 

Mogherini var i sine yngre år kommunist. Måske er det heri, man ikke blot skal finde uviljen mod at beskytte den traditionelle europæiske kultur, men tilmed ønsket om med radikale midler at ødelægge den.

 

Al den debat om indvandring og EU, der kløver vores befolkninger, kunne undgås, hvis blot politikerne ville indføre tre enkle love:

 

1) Indførelse af kvoteordninger, der minimerer indvandring fra Afrika, Mellemøsten og muslimske lande generelt.

2) Udvisning af kriminelle udlændinge ved straffelovsovertrædelser, også dem, der har dobbelt statsborgerskab samt nul offentlig forsørgelse til udlændinge med ophold.

3) Tilbagerulning af EU-projektet til tiden før 1992, hvor EF var et mellemstatsligt handelssamarbejde.

 

Det kan ingen da være uenige i, vel?

 

Attitudes_to_Muslim_immigration_-_Infogram,_charts_&_infographics_-_2017-02-11_14.23.59

 

136 kommentarer RSS

 1. Af Kim Kaos

  -

  1) Indførelse af kvoteordninger, der minimerer indvandring fra Afrika, Mellemøsten og muslimske lande generelt.

  2) Udvisning af kriminelle udlændinge ved straffelovsovertrædelser, også dem, der har dobbelt statsborgerskab samt nul offentlig forsørgelse til udlændinge med ophold.

  3) Tilbagerulning af EU-projektet til tiden før 1992, hvor EF var et mellemstatsligt handelssamarbejde.

  Jeg er 100% enig – næsten – for vi skal have et 100% asylstop her og nu og det skal gælde de næste 20 år. –

  I punkt 2 mangler der et “Alle” – Udvisning af ALLE kriminelle udlændinge Punktum

 2. Af Niels Larsen

  -

  Frederica Mogherini må jo være helt tabt bag en vogn, når hun så meget som kan komme på den tanke, at import af muslimer og afrikanere på nogen måde set som gruppe kan blive et plus for Europa. 40 års totalt forfejlet, undergravende og ødelæggende import af netop det segment modsiger tydeligvis hendes påstand og der er jo tale om mennesker med værdier, som på lange stræk er i total modstrid med de højtbesungne europæiske værdier.

  Det kan kun ende galt, hvilket disse grupperingers store overkriminalitet, manglende integration, lave arbejdsmarkedsdeltagelse og pågående og uhørte krav om særhensyn grundet deres fjendtligtsindede religions mærkværdigheder tydeligt viser.

  Der er én gennemgående og konsekvent linie i udviklingen: jo flere mennesker fra disse grupper, Europa får, desto mere pågående bliver deres krav, jo flere kvinder voldtages, jo flere europæere udsættes for vold og anden kriminalitet. Også realtivt i forhold til antallet af tilvandrede.

  Frederica Mogherini – for evigt defameret for sin udtalelse om, at politisk islam bør – BØR!!!!! – blive en del af Europa – ser tydeligvis ikke den nylige undersøgelse, som viser at 55% af de europæiske befolkninger (baseret på mere end 10.000 besvarelser i 10 EU-lande) ønsker et totalt stop for muslimsk tilvandring, som en ledetråd i sit videre virke i EU-regi. Det gør hende helt klart til antidemokrat og forræder mod de europæiske befolkningers interesser.

  Man forstår kun alt for godt, at Wilders og le Pen har medvind og at folk med misundelse ser på Ungarn, som har en leder, der kæmper for sit folks interesser.

  Koryfæhovederne i EU undlader behændigt at se de mange faresignaler, som viser sig rundt om i Europa: et Frankrig i undtagelsestilstand med soldater udkommanderet overalt; et Storbritannien, som har fået nok af uduelighederne i Brüssel og den manglende evne til at finde løsninger; et Østeuropa, som helt afviser at deltage i en kvoteordning mht. tilvandrerne; de 26 EU-lande, som er totalt kolde overfor ”flygtningene” i Grækenland og Italien (de kan da også lige prøve på at aftage nogen af dem, så vælter regeringerne på stribe!).

  EU har spillet totalt fallit; kun politikerne og de naive blandt europæerne ønsker den politiske union. Fornuftige mennesker ønsker EU rullet tilbage til EF.

  Jeg er helt enig i Støvrings 3 punkter, bortset fra en enkelt ting: SAMTLIGE udenlandske forbrydere skal udvises og udvisningerne effektueres. Helt uden det mindste hensyn til deres forhold og deres fremtidsudsigter. Også når det gælder EU-borgere.

 3. Af Niels Poulsen

  -

  “Tilbagerulning af EU-projektet til tiden før 1992, hvor EF var et mellemstatsligt handelssamarbejde.”

  Jeg tror, at det er et enten-eller. Enten realiserer de tilbageblevne EU-lande en enstatsløsning med fælles politi, militær og finanslov, eller også bryder unionen sammen, nationerne bliver frisat, og samarbejdet kommer til at basere sig på bilaterale aftaler.

  Jeg forstår i øvrigt ikke Mogherini og andre EU-lederes dødsdrift. De er irrationelle. Jeg har engang forsøgt at se en analogi i det værdisammenbrud, vi oplever i vores epoke, med den sammenbruddet af katolske kirkes verdensorden ved reformationen.

  Da den katolske kirke blev truet på sit grundlag, blev katolikkerne radikaliseret og det resulterede i, at mystikere med vilde syner opstod, først og fremmest i Spanien.

  Og det mener jeg (næsten helt uden ironi) kan overføres til den herskende liberale elite i dag. Tilhængeren af den liberale verdensorden gennemgår i denne tid en radikalisering og slutresultatet er den liberale mystiker med den multikulturelle samfundsutopi og værdifællesskab med islam. Frederica Mogherini er mystiker ligesom Teresa af Avila.

 4. Af Ibrahim Andersen

  -

  Problemet er mestendels jødisk og kristent immigration og hvorledes borgerlige er overalt i Europa nu..

 5. Af Svend Jensen

  -

  “Det kan ingen da være uenige i, vel?”

  De 3 nedskrevne punkter er desværre ikke tilstrækkelige.
  På et eller andet tidspunkt bliver det nødvendigt at oprette lukkede lejre for de illegale og de udviste; akkurat som de planlægger i Ungarn og sikkert andre østeuropæisk lande.
  For nuværende står myndighederne fuldstændig magtesløse overfor oprindelseslandenes obstruktion for modtagelse af egne statsborgere.
  Der vil derfor være behov for ‘bufferområder’, hvor udviste udlændinge kan leve under kontrollerede forhold, indtil deres egne lande accepterer at modtage dem. Man skal have nogle isolerede, og totale lukkede lejre, gerne på fjerne øer, hvor de udviste opbevares isoleret fra værtslandet; under minimalistiske forhold. Det er ikke tilstrækkeligt kun at lukke pengekassen for de udviste; de bliver bare kriminelle.

  Altså:
  Lov 4) Isolerede og aflukkede lejre til opbevaring af udviste personer indtil de kan rejse hjem.

 6. Af Ibrahim Andernsen

  -

  Støvring har ikke forstået hvorfor de blå fra højrefløjen med racisme må og skal sættes i fængsel for folkets sikkerhed..

  “. En mandlig indvandrer, hedder det, koster hele sit liv 6.2 millioner. En indvandrerkvinde koster gennem hele livet 11.6 millioner. Kun en etnisk norsk mand giver overskud hele sit liv, nemlig 3.6 millioner.”

  Sådannne fiktive regnestykker kan ikke bruges..Den hvide ejer langt flere af værdierne,og derfor ser det ud som om at den fattige der tjener ham disse værdier, ikke bidrager..Men dette er absolut racisme og vildledning blot..

 7. Af Flemming Lau

  -

  K Støvring.
  Mogherinis udtalelse om Politisk Islam er fra 2016, altså i sommers. Den har MSM at selektive årsager, valgt fra. Jeg faldt først over den, ved et tilfælde for et par dage siden!
  FN-chef Gutteres udtalte 24-11-2016 at de europæiske nationalstater ingen ret til at kontrollere deres grænser, men derimod lade verdens fattigste komme ind. Ingen kritik af Saudiernes indtag af kun 29 asylanter. Ingen kritik af at 75% af verdens religiøst forfulgte er kristne!

  Hvad der også for mig er nyt, er at Professor Mads Bryde Andersen m fl.KU, siden 2005 har råbt og skreget imod at den europæiske menneskerettighedsdomstol, står over højesteret. Den trojanske hest er “Inkorporationsloven ” af 1992, som blev indskrevet i dansk lov. Loven skal fungere som en fjerde retsinstans! Det er også et eksempel på selektiv undladelse af news fra MSM.
  Derimod har MSM været flinke til at bringe Chattanham House news hvor 55% af borgerne er imod indvandringen som den foregår i øjeblikket! Og jeg kan iøvrigt tilslutte mig 3 trins raketten, 1. Indkvoter, 2 Udkvoter sløjfe inkorporations loven af ’92
  3. EU nedgeares til EF niveau. Det er pædagogisk, det er smukt, det ville være skønt, hvis ikke……..

 8. Af Anders Sørensen

  -

  Nej, man kan sådan set ikke være uenig i dine 3 love, men der mangler vist noget om repatriering, for det kan også blive nødvendigt.

 9. Af Niels Lemche

  -

  Problemet, Kasper Støvring, er, at hun er brilliant. Og der er vist en del uklarhed over, hvad hun faktisk har sagt om Islam.

  Wikipedia (engelske udgave) har følgende citat af hende:

  “Islam holds a place in our Western societies. Islam belongs in Europe. It holds a place in Europe’s history, in our culture, in our food and-what matters most-in Europe’s present and future. Like it or not, this is the reality.”

  og gør opmærksom på, at hun vist ikke har sagt det, som du fremhæver. Og jeg kan anbefale, at du læser Klaus Jurgens’ artikel, “Federica Mogherini on political Islam”, som du hurtigt finder ved at google Klaus Jurgens + Mogherini. Han drøfter nemlig, hvad det egentlig er hun har sagt, og hvad der tilskrives hende.

  Hun har jo fuldstændig ret, og alle disse økonomiske henvisninger er ligegyldige: Vi har i Europa kun to valg, enten at lukke for indvandring og vente på at den sidste af os lukker og slukker, eller at give køb på alle disse forsøg på at begrænse indvandringen, hvilket jo nok også fører til samme resultat som det første forslag.

  En tredje mulighed er at overtale europæiske kvinder til hver især at få mindst tre børn, helst fire, for at holde befolkningstallet oppe. Og det sker ikke uden investeringer, meget store endda, hvis det overhovedet er muligt.

  Men i grunden er al den modstand mod fremmede grundet i vores egen mistro til vor kulturs evne til at forsvare sig, at overleve. Som kulturforsker må du have sans herfor. Vi var der allerede for 100 år siden, sml. Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes.

 10. Af Johann Walizscki

  -

  @NIELS LEMCHE – 11. FEBRUAR 2017 16:31
  “En tredje mulighed er at overtale europæiske kvinder til hver især at få mindst tre børn, helst fire, for at holde befolkningstallet oppe. ”

  Når man nu ved, at jorden er totalt overbefolket i suicidalt omfang, hvorfor er så det afsindigt vigtigt at “holde befolkningstallet oppe” ? Mon ikke vi har mere brug for effektiv global børnebegrænsning ?
  Kom med argumenter i stedet for bare at plapre løs som en papegøje!

 11. Af Niels Larsen

  -

  Lemche: “En tredje mulighed er at overtale europæiske kvinder til hver især at få mindst tre børn, helst fire, for at holde befolkningstallet oppe. Og det sker ikke uden investeringer, meget store endda, hvis det overhovedet er muligt.”

  Så lad os kort, råt og brutalt smide muslimerne og afrikanerne tilbage til deres respektive lande og bruge de sparede penge – der er tale om mindst 1.000 milliarder kroner pr. år for hele EUs vedkommende – til at fordele blandt kvinder, som føder mindst 3 børn.

  Det vil være langt mere fornuftigt for Europa – og INGEN kan pålægge os at brødføde andre landes befolkninger uanset årsag. Det er bare at opsige Flygtningekonventionen for EUs vedkommende og det kan gøres med ét års varsel.

  Lad andre verdensdele selv klare deres overbefolkningsproblemer!

 12. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Har vi virkeligt brug for indvandring, og alle de ulemper, der følger med, længere?

  Eller er det primært de kronisk overbefolkede udviklingslande, der har brug for at sende deres befolkningsoverskud op til os, så de ikke laver ballade derhjemme, og desuden kan sende penge hjem til deres familie i hjemlandet?

  Robotter kan nu både udføre det nemme arbejde, der ikke kræver uddannelse meget billigere og mere stabilt, end mennesker kan, og efterhånden kan de også løse avancerede opgaver, som f.eks. at bygge huse.

  Kunstig intelligens kan erstatte mange jurister, samt mange andre, højtuddannede specialister.

  Krigsrobotter kan erstatte menneskelige soldater, og de kan – i princippet – udkæmpe krig meget mere effektivt, dvs. ramme flere fjender, og samtidigt mere humant, dvs. undgå at ramme civilister.

 13. Af Per Torbensen

  -

  Super godt indlæg Kasper Støvring,fingeren direkte i mulden,Mogherini i sin ungdom kommunist,der skal der nok skelnes inden for alle disse fraktioner på venstrefløjen.En Preben Møller Hansen som Stalinist ,hvis han levede idag,ville helt sikkert også fordømme hendes udtalelser og udviklingen generalt i Europa m.h.t den muslimske indvandring og løntrykkere fra Østeuropa,hvor lønmodtagere skal være omrejsende sigøjnere i EUs indre marked og netop derfor siges der også fra og Europa er i gradvis opløsning,hvornår det imploderer er spørgsmålet-pænt bliver det næppe.

 14. Af Niels Lemche

  -

  JOHANN WALIZSCKI, ja, lige nu, men det er ikke vedvarende. Se på Asien med befolkningsunderskud i de fleste af de ledende stater, Kina, Japan, Sydkorea. USA har nu negativ vækst (erkendt af kongressen for ti år siden som det måske alvorligste problem, landet står overfor), Det gælder ikke Indien og Indonesien. Sydamerika er vist også ved at få det. Det er kun Afrika, eller dele heraf, hvor der endnu ikke er sat prop i. Mellemøsten er ikke særlig tætbefolket, bortset fra Egypten, hvor det ender galt. Der er en FN-rapport i Information, hvor USA betragtes som befolkningstung. Men kør dig en tur i det store land, og du bliver forbavset over, hvor skævt befolkningen er fordelt. Californien har en stor befolkning. Der bor 38 millioner på et område, der er lidt større end Forbundsrepublikken, der til gengæld har en befolkning på 81 millioner. Og kommer du til f.eks. N. Carolina, som er tre gange så stort som Danmark, så har de en befolkning på 9 millioner mennesker. Staten er tre gange så stort som Danmark.

  Ergo samler panikken sig om Afrika. Og nok specielt den muslimske del og udviklingen i lande som Nigeria, der er ude af kontrol.

  Problemet ligger måske ikke så meget i befolkningsforøgelsen — den klarer P-pillen på sigt — som i velstandsforøgelsen og i de næste hundrede år i opvarmningen af klimaet (heldigvis, for ellers var vi på vej til næste istid. Tænk hvis hele koret af klimafolk ‘med vagt i gevær’ havde levet for 15.000 år siden).

 15. Af Niels Lemche

  -

  JOHANN WALIZSCKI, ja, lige nu, men det er ikke vedvarende. Se på Asien med befolkningsunderskud i de fleste af de ledende stater, Kina, Japan, Sydkorea. USA har nu negativ vækst (erkendt af kongressen for ti år siden som det måske alvorligste problem, landet står overfor), Det gælder ikke Indien og Indonesien. Sydamerika er vist også ved at få det. Det er kun Afrika, eller dele heraf, hvor der endnu ikke er sat prop i. Mellemøsten er ikke særlig tætbefolket, bortset fra Egypten, hvor det ender galt. Der er en FN-rapport i Information, hvor USA betragtes som befolkningstung. Men kør dig en tur i det store land, og du bliver forbavset over, hvor skævt befolkningen er fordelt. Californien har en stor befolkning. Der bor 38 millioner på et område, der er lidt større end Forbundsrepublikken, der til gengæld har en befolkning på 81 millioner. Og kommer du til f.eks. N. Carolina, som er tre gange så stort som Danmark, så har de en befolkning på 9 millioner mennesker. Staten er tre gange så stort som Danmark.

  Ergo samler panikken sig om Afrika. Og nok specielt den muslimske del og udviklingen i lande som Nigeria, der er ude af kontrol.

  Problemet ligger måske ikke så meget i befolkningsforøgelsen — den klarer P-pillen på sigt — som i velstandsforøgelsen og i de næste hundrede år i opvarmningen af klimaet (heldigvis, for ellers var vi på vej til næste istid. Tænk hvis hele koret af klimafolk ‘med vagt i gevær’ havde levet for 15.000 år siden).

 16. Af Niels Larsen

  -

  Johann Walizscki

  Du har helt ret. Det er for så vidt inderligt ligegyldigt, hvordan Mogharini har formuleret det. Hvad hun opfordrer til er at fortsætte den undergravende, dybt skadeligt og absolut farlige import af mennesker, som gennemsnitligt mentalt er ringere udstyrede end europæerne og som alene af den årsag vil forarme vort kontinent. Udover alle de øvrige skadevirkninger, som vel kun er alt for velkendte.

  Den slags forstyrrer dog ikke pladderhumanistisk indstillede Gutmenchen som Lenche, som føler sig moralsk højt hævet over pøbelen.

  Det er han ikke. Tværtimod har han en meget ringe moral som alle de øvrige godhedsindustrialister, som med stor fornøjelse påfører deres medmennesker pinslerne og omkostningerne ved deres malplacerede godhed uden at skænke deres livskvalitet en eneste tanke.

  Fakta er, at kloden ikke kan fortsætte med at kapere overbefolkningen og at milliarder derfor er dømt til at dø sultedøden i fremtiden med mindre vi lader den muslimske og afrikanske verden selv bære byrderne af deres børneproduktion. Kun derigennem kan de komme til fornuft og begrænse sig. Og det er IKKE vort ansvar at klare paragrafferne for deres egne selvpåførte dårligdomme.

 17. Af Flemming Lau

  -

  Det er altså sjovt at se hvordan munkemarxister har en svaghed for gamle kvindelige kommunister, uanset hvordan de så end ter sig!

  Mogherini:” Europeans should celebrate diversity. which include Islam. I’m not affald to say that political Islam, should be part of the picture…!”

 18. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Mogherini mener, at politisk islam skal have indflydelse i Europa, selvom islamisterne mener, at alle love skal underordnes sharia.

  Islamisterne er med andre ord imod egentligt demokrati, og de er imod menneskerettighederne, når de støder sammen med det muslimske lovsystem, sharia.

  Det undrer mig ikke, at en eks-kommunist, som Mogherini, nu sympatiserer med en anden antidemokratisk ideologi, som islamismen.

  Men det virker lidt sært, at Lemche gør det.

  Jeg troede faktisk, at Lemche kæmpede for demokrati og menneskerettigheder; men det gør han åbenbart ikke længere.

  Manden er tilsyneladende blevet en forvirret kryptokommunist på sine gamle dage, der nu vil fremme en antidemokratisk ideologi, som islamismen, der er i strid med både menneskerettighederne og demokrati – de idealer, som Lemche forsvarede, dengang han stadig kunne tænke klart…

 19. Af georg christensen

  -

  Er det igrunden ikke præcist det , som det nuværende EU ´system kæmper for. Katastrofer , hærværk og pludselig død, så vil der overalt være valutaer (financer) værdiløse trykkemaskiner nok, til genopbygning i jagten på den næste “guldklump”,

  Bare selv, lille danmark var ikke istand til at forsvare sine grænser i Afghanistan, og heller ikke i Iraq.og det vil heller ikke ske i de baltiske lande eller polen, bare fordi de forlanger illusition´s soldater i kampen for sig selv. Det giver netop lokal omsætning når EU eller nato soldater placeres netop hos dem. Spørg bare tyskerne, hvis du ikke tror på mig, medens franskmændene og englænderne langsomt trak sig tilbage, og amerikanerne blev og stadig er tilstede i deres uendelig magtbegær. En nation fyldt med nine forgængere, altid villige til at hjælpe, men som nu endelig med Trump tør sige : Det nuværende EU kan bare ” pisse”, videre ved sine egne stene, de samme ord burde han sende til Israelerne. .

  .

  .

 20. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AVIS FORSIDER OM 10 ÅR: EU BRØD SAMMEN, FORDI ET MUSL?MSK TYRK?ET HOLDT UDENFOR!

  På den ene side trues EU af Putins Rusland. På den anden side udfordres EU af Trumps USA. Og på den tredje side presses EU af Erdogans Tyrkiet. EU har ingen udvej tilbage, og det bliver heller ikke bedre med Brexit og m.m. Til sidst, men ikke mindst har Japan, Sydkorea og 15 andre lande valgt at droppe handel med euro til fordel for amerikanske dollars. Krigen mod Europa sker på mange forskellige og mulige fronter.

  KAOS, HITLER NR. 2 og 3. VERDENSKRIG!

  EU bliver opløst bevidst af højreekstremistiske kræfter! Men hvad gør de andre? Ser bare på…

  Folkeafstemningen i Storbritannien (Brexit) vil være begyndelsen på en altomfattende domino effekt for hele EU regi. Hvis EU projektet bryder sammen, så er der en høj risiko for et nyt kaos (verdenskrig) i verden!

  Det lyder måske en lille smule surrealistisk, men kun ét land kan redde Europa ud af den store identitets- og selvtillidskrise og det er et nyt og friskt kapitel med Tyrkiet!

  I vil sikkert give mig ret i den kommende tid, men sikkert ikke fra læserne i berlingske.

  EU er simpelthen blevet til en union uden en betydelig og visionsskabende gennemslagskraft. Dvs. EU kan ikke længere vise handlekraft i den globale verden, hvilket kan tydeligt ses i den seneste flygtningekrise, hvor EU blev nødt til at tigge tyrkerne om hjælp og støtte.

  EU mangler at udvise vision, lederskab, fælles ansvar og vigtigst af alt politisk enhed og handling i verden. EU er desværre ikke længere istand til at mestre de europæiske idealer, som engang var EU’s stolthed, stærke sider og mærkesager. Det sagde den forhenværende britiske statsminister, David Cameron. Og det siger USA’s nyudnævnte EU diplomat/ambassadør, Ted Malloch. USA’S nye CIA chef, Mike Pompeo, har den opfattelse, at lande i EU, undtagen Frankrig og Tyskland, bliver nødt til fortsætte med den amerikanske dollar som handelsvaluta og ikke euro.

  Tyrkiet har så altid spillet og stadig i dag spiller en stor rolle som brobygger, fredsskaber mellem etniske og kulturelle diversiteter. Tyrkiet er stadigvæk den største fortaler for ‘Civilisationernes Alliance’ istedet for højreekstremisternes store drøm om ‘Civilisationernes Sammenstød’.

  Især har vi brug for et stærkt og omfavnende Tyrkiet nu, hvor højreradikale grupper har vind i sejlene i hele Europa. Derfor er det nødvendigt med en forfatningsændring i Tyrkiet nu, hvilket det tyrkiske folk skal stemme om d. 16-04-17.

  Tyrkiet har måske, modsat hvad andre påstår, verdens mest karismatiske, visionære, revolutionære, stærke, modige og handlekraftige leder – Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdo?an.

  PÅ GRUND AF HØJREEKSTREMISTER ER EU PROJEKTET DØDSDØMT

  Først i Holland d. 15. marts med EU- og eurokritiske Frihedsparti og dets leder Geert Wilders. Præcis hvad dagsordenen er, ved man ikke. Men Holland er et af kernelandene i EU, og et af dem, der har udskrevet checkene til redningspakkerne til eksempelvis Grækenland. Og det har Wilders sagt, at han under ingen omstændigheder vil være med til at gøre mere.

  Derefter er det Frankrig med Le Pen til april-maj. Frankrig er en af grundstene i EU- og eurosamarbejdet. Vakler Frankrig, så vakler hele EU.

  Dernæst er det Tyskland…
  Der er endnu ikke fastlagt en præcis dato, men der skal afholdes parlamentsvalg i Europas vækstmotor, Tyskland, omkring september-oktober. Det, man især hæfter sig ved i EU, er det eurofjendtlige og EU-kritiske parti Alternative für Deutschland.

  I Italien har der netop været folkeafstemning om forfatningen i december, som premierminister Matteo Renzi tabte. Herefter har han lovet at udskrive parlamentsvalg i løbet af 2017. Nogle vurderer, at det vil blive afholdt i februar, andre i juni.

  I Støvlelandet er det den eurokritiske og antipolitiske bevægelse Movimento 5 Stelle med komikeren Beppe Grillo som frontfigur, som kan overtage magten efter Matteo Renzi.

  MØRKETAL KAN VISE SIG AT BLIVE EN JOKER

  En joker i valgene kan være de såkaldte mørketal. For både i forbindelse med brexit-afstemningen i juni, hvor den britiske befolkning valgte at stemme for at forlade EU-samarbejdet, og det amerikanske præsidentvalg i november, som Donald Trump til manges overraskelse vandt, viste stemmefordelingen i befolkningen sig at falde anderledes ud, end meningsmålingerne forud for valgene havde indikeret.

  Der er mange, der frygter, at når man kunne tage så meget fejl med hensyn til Brexit og Trump, så kan det ske igen. Det kan man ikke udelukke. Det er i hvert fald tydeligt, at der kører en anti-establishment-trend hen over stort set alle vestlige lande i øjeblikket.

 21. Af C. Hansen

  -

  “Det kan ingen da være uenige i, vel?”

  Jo, det er jeg uenig i. Problemet med EU er ikke for meget EU, men for lidt EU. EU lider under at være en klub af 28 nationalstater, som hver sætter deres egne interesser højere end fællesskabets, på trods af at sammenhold og samarbejde giver bedre resultater end når nationalchauvinistiske hensyn vinder. Desværre er tidsånden ikke for at pulje kræfterne, fordi enkelte nationalstater fedtspiller og naivt går efter kortsigtede gevinster. Der er et marked for folkeforførere, som falbyder enkle løsninger på tidens indviklede problemer. Så kan den sunde fornuft gå ad helvede til.

  Det vil være et tilbageskridt at rulle EU tilbage til et rent handelssamarbejde, fordi et sådant vil savne politiske, diplomatiske og militære muskler. EU er hjem for over en halv milliard mennesker, det er klodens største økonomiske kraftfelt – og nu skal alle gevinsterne kastes overbord af diffust følelsesladede årsager.

  Kunne medlems-nationalstaterne blot enes om at tackle tidens udfordringer. Men det kan de ikke, for illiberale populister foretrækker den umiddelbare gevinst = berigelse. Man siger, at forskellen mellem en politiker og en statsmand er, at en politiker tænker på næste valg, mens en statsmand tænker på næste generation. Må vi bede om flere statsmænd, tak?

 22. Af Niels Larsen

  -

  C. Hansen

  Det er lige præcis de politiske, diplomatiske og militære muskler, som vi absolut ikke ønsker, at EU har eller får.

  Blot for at tage Mogharini, som er én af de politikere, som har størst indflydelse i EU: jeg deler næppe én eneste af hendes værdier, ligesom jeg næppe deler ret mange af flommeeuropæeren Junckers værdier.

  Hvorfor skulle jeg dog gå ind for et system, som direkte modarbejder mine værdier og som fjerner mere og mere demokratisk indflydelse på systemet?

  Jeg har da ikke i sinde at støtte storkapitalen, hvilket stort set er alt, hvad EU gør – på befolkningernes bekostning.

 23. Af Niels Lemche

  -

  Til hele banden: Hun er italiener, og det er interessant at se, hvorledes hun ikke betragter dem fra Mellemøsten som fremmede, men som en del af middelhavskulturen. Jeg ved godt, at for de fleste af jer er dette ret så eksotisk, når man kun kender til den verden fra liggestolen ve stranden eller en cuba libre ved hotelpoolen. Hun er også fra et land, der har passet på sin kulturarv bedre end de fleste andre europæiske lande. Da jeg for år tilbage besøgte en by, der vist var Svendborgs venskabsby, havde den et kulturbudget svarende til Svendborgs socialbudget — og gad vide om ikke vice versa. Og så er der vel flere flygtninge i Italien end i noget andet europæisk land, måske bort set fra Grækenland.

  Så jeg giver ikke en døjt for jeres skrigen op. I kører hele tiden i samme og meget ensformige rille. Hvad er I egentlig bange for? Jeres egen skygge?

 24. Af P. T.

  -

  Super godt indlæg Kasper Støvring-Mogherini er blot endnu en politiker som er købt og betalt af diverse lobbyer i EU,Hendes eget land Italien med omkring 500.000 nyfødte borgere i 2016 ud af en befolkning på omkring 80 millioner fortæller alt om fødselsraten, der som i resten af
  Europa er signifikant faldende..Italienske mænd bor hjemme hos mama og papa helt op til 45
  års alderen -no hope no future og Hun er fortaler for muslimsk indvandring som i absolutte tal ikke bidrager med andet end til evig forsørgelse og nedgang i velfærden for egne borgere,Hun er simpelhen mindre begavet og en trussel.

 25. Af Flemming Lau

  -

  Her sidder jeg trygt og lunt i min kolonihave residens, og spekulere på hvornår den intelekttuelle elite, vil udråbe sig selv til en værende forfulgt minoritet, med behov for diverse beskyttelses foranstaltninger. Jeg syntes at de skulle lave sig en gang varm mælk med honning. Vi vil jo blot til en forandring, have fred her til lands, Sankte Hans Sankte Hans…!

 26. Af P. T.

  -

  Nej NPL vi er ikke bange for hvor egen skygge,vi er ligesom Lucky Loke hurtigere end vores egen skygge,men må lide under en dekadent overklasse af misædere og skiden i egen rede for nu at være lidt vulgær for det pæne sprog forstår De jo ikke med alt deres hån,foragt,selv fedme,selv optagenhed , kort sagt narcissisme af værste kaliber i diverse kommentarer på diverse blogs,gå ud og træk lidt frisk luft og mød en ørn tag gerne TB med .

 27. Af Niels Larsen

  -

  Niels Lemche

  Det har da vel ikke undgået din opmærksomhed, at flertallet (55%) af europæerne på godt jævnt dansk vil skide den selvudråbte elite en lang march?

  De stoler ikke længere på EU eller deres lokale politikere. Og de er totalt ligeglade med “flygtningene” fra muslimske lande.

  Og de har RET til at være ligeglade!

  De lever i suveræne lande, som helt uden at spørge andre instanser til råds bør have ret til at lukke grænserne – og kun politikerunderskrifter på ligegyldige lapper papir fra FN forhindrer dem i at gøre det.

  Det kan – og bør – hurtigt ændres.

  Og så skal der gang i den tvungne repatriering.

 28. Af Niels Lemche

  -

  Nej, P. T. , dit sprog forstår jeg ikke. Dog, når man er så gammeldags at stave De, så heder det ikke deres, men Deres. Fint at være nostalgisk, men prøv at være korrekt næste gang. Eller få et tillægskursus i dansk ovre på fabrikken.

 29. Af Niels Lemche

  -

  NIELS LARSEN, nu er du ikke noget flertal! Og det flertal, du snakker om, er ret ligeglad, blot de kan hygge sig med deres kaffe i kolonihavehuset som Lau og så lidt bingo om lørdagen. Det er ikke noget foragt, kun en konstatering, at den mest præcise definition af den almindelige mand og kvinde er Nixons “tavse flertal.” Dem, der råber i kor til Brian, når han siger, at de alle skal være individualister: Vi skal alle være individualister.

  Husk bare, at de fem stemmer, dit parti får, ikke er noget flertal.

 30. Af P. T.

  -

  Ja Ja Lemche inden De kommer for godt igang-det staves ,at hedde kan skrives hedder men aldrig heder,så få lige et kursus ligeså,løbet tørt for argumenter?? foran lejrer bålet i den lokale hjemmeværns forening. på den rigtige side af strandvejen-den rigtige side ligger forøvrigt i Sverige med eftermiddags sol og aften solens nedgang,De har boet i skyggen.

 31. Af Niels Lemche

  -

  P. T. , der vandt du et point. Jeg har aldrig været en ørn til stavning.

  Og i øvrigt hedder (nemlig!) det ikke hjemmeværns forening, men hjemmeværnsforening. De blev i øvrigt afskaffet i 1949, da det statslige hjemmeværn blev skabt. Men det er nok for meget at forlange af en putler, at han skal vide det.

 32. Af Niels Larsen

  -

  Niels Lemche

  Jeg påstår ikke at være noget flertal.

  Jeg påpeger, at 55% af europæerne er lodret uenige i dine synspunkter vedrørende indvandringen.

  Og at EU sk*der på det flertal og derfor er dømt til undergang.

 33. Af Finn Bjerrehave

  -

  Min længsel efter 28 landes samarbejde , at få vores EU ud af busken, således vi kan forstå hvor vi befinder os og hvilken retning dette fantastiske samarbejde som vi alle i måske kun 27 lande skal hen,og England skal ikke spænde flere ben for det villige samarbejde.
  Tænk hvor mange politikere vi har haft gennem EU siden 1973, og jeg mindes ikke at disse personer har gjort os danskere klogere på dette samarbejde, og sidst hvor måske den længst siddende modstander Jens Peter Bonde som endda blev tilhænger, måske derfor ingen interesse for hans EU udlægning.
  Hvorfor skal EU være Pandoras æske, hvem kan tør åbne denne TV DR har været tilbageholdene, og skeptikerne har gyldne tider.
  EU åbn dig. Finn Vig

 34. Af Ungarn vil tage imod flygtninge fra det multikulturelle helvede i Vest-Europa | Hodjanernes Blog

  -

  […] Længslen mod katastrofer, hærværk og pludselig død for EU. […]

 35. Af Niels Larsen

  -

  Mehmet Sami Gür

  Det er hverken flere muslimer eller diktatorer med storhedsvanvid som Erdogan Europa har brug for.

  Det er færre muslimer og mindre EU.

  Har du hørt det nye engelske smædedigt om din højtelskede Erdogan? Det er skrevet af den engelske udenrigsminister, som vandt en konkurrence med det:

  I’m pleased to announce that we have a winner of The Spectator’s President Erdogan Offensive Poetry competition, and here it is:

  There was a young fellow from Ankara
  Who was a terrific wankerer
  Till he sowed his wild oats
  With the help of a goat
  But he didn’t even stop to thankera.

  The author of this winning entry is former Mayor of London and chief Brexiteer, Boris Johnson, MP.

  (Wankerer = onanist for de, der ikke er stive *sic!* i engelsk)

 36. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Kun en norsk mand har et overskud på 3.6 millioner i livsløn, skriver blogforfatter. Det må være i gennemsnittet og det må være en mand ansat i det private erhvervsliv.

  Norske kvinder og kvinder iøvrigt får børn, (det reducererer livsløn for kvinder), de tjener mindre end mænd, de udfører flere omsorgsopgaver og de lever længere end mænd mm., derfor er regnestykket er nok lidt mere kompliceret, end Kasper Støvring beskriver her.

  Lad os bare tage lærergerningen, pædagoger sygeplejersker, læger og mange jobs i det offentlige. Ingen af disse jobs kan give overskud, fordi staten betaler.

  For at en kvinde kan oppebære samme livsløn som en mand, må hun tjene det samme som en mand, være ansat i det private erhvervsliv og ikke føde nogle børn.

  Held og lykke med det fremtidige samfund du kunne tænke dig at bo i Kasper Støvring.

  Nu har jeg selv tjent lige så meget som en norsk mand i mit liv allerede, jeg har arbejdet i det private, samtidigt undervist på en højere læreanstalt, hvilket må trækker mig ned i livsløn, fordi det offentlige giver ikke, det tager. Vi må så forudsætte, at du som gymnasielærer ikke har bidraget med nogen økonomi og har været en stor omkostning for samfundet? Eller hvad synes du selv?

  Sådan som du stiller regnestykket op, kunne man tænke sig, at matematik ikke er dit fag.

 37. Af Niels Lemche

  -

  NIELS LARSEN, der er en grund til de store fusioner i erhvervslivet, eller blandt læreanstalterne: Stor betyder stærk i en verden med ubønhørlig konkurrence. Vi kan godt lade EU blive opløst, men det betyder, at af de europæiske lande vil der måske være to, der klarer sig, Tyskland og måske Frankrig. Resten vil vakle rundt for at finde partnere i stort og småt, lette ofre for storkapitalen. Det er især af den grund, at jeres højrenationale programmer er så ødelæggende, nihilistiske. I tror, at vi nok skal klare den; men i et sådan internationalt univers, som I tilbeder, er det alene den stærkeres ret, der bestemmer. Jeg ved godt, at I er sk…ligeglade, for I har besluttet jer, og er ikke kloge nok til at forstå konsekvenserne.

  Tag nu institutioner som universiteterne i København og Aarhus: De har ædt op selvstændige læreanstalter i deres opland, og flere vil garanteret følge. Ellers ville man se nogle små, forsagte enheder, der ikke ville være i stand til at tiltrække sponsorpenge, sætte store forsknings- og undervisningsprogrammer i værk, ikke være i stand til at tiltrække hverken dygtige studerende eller lærere. De to universiteter ville ikke befinde sig i blandt de 100 højstrangerende i verden, men rode rundt nede omkring 300 til 400. Tag det som et eksempel på, hvorfan det ville gå for det land, som huser de to læreanstalter.

  Englænderne kommer nu til at lære, hvad det betyder at stå alene og kun kunne håbe på de andres velvilje. Men hvad betyder velvilje i denne verden? Jeg fatter simpelthen ikke jeres selvdestruktive og enfoldige evangelium.

 38. Af Bjørn Olesen Hansen

  -

  VIL VI FRIVILLIGT BYTTE VORES CIVILISATION OG FRED UD MED BARBARI OG KRIG?

  I år 1900 var Europa et fredeligt og kultiveret område. Men så kom idi oter og barbarer til magten. En relativt lillebitte episode med to pistolskud førte til både 1. verdenskrig og 2. verdenskrig. Millioner og atter millioner af sagesløse borgere blev påført ufattelige lidelser og grufulde tab.

  Nu ser det ud til at vi kan få en europæisk storkrig eller en slags 3. verdenskrig, igen som følge af nogle få topfigurers afstumpede dumhed og barbariske holdninger. Fede ri ca mug he ri ni og mer kel samt jun cher er tre røde nuller som intet fatter, eller de er kyniske og komplet ligeglade med europæernes videre skæbne.

  Mange europæere synes også at være ligeglade med deres egen og børnenes fremtid. De er sløve og passive TV-kikkere, mens grunden under dem udhules af kæmpestore politiske muldvarpe, dvs. partier der udadtil forsvarer borgernes og landets interesser, mens de i virkeligheden undergraver og skaber jordfaldshuller under alle værdier og al velfærd, sikkerhed, frihed og civilisation.

  En fortsættelse af sløvheden og den feministiske svækkelse af modstandskraften, vil ende i undertrykkelse, gigantisk kriminalitet, hverdagsterror, sygdomskatastrofer, barbari og krig. Bare se hvad der foregår i Sverige, Norge og Tyskland osv. Se Snaphanen og you tube: mer kels migrant crisis – one year on – what next.

 39. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Kasper Støvring, som gymnasielærer, eller lærer må du selv være en kæmpe underskudsforretning, fordi det er kun de privatansatte, der giver overskud. Der er mange måder at anskue samfundet på. Der mangler vist en hel del i dit regnestykke.

  Statistik og matematik er en sjov størrelse. Hvis en mand sidder på en varm kogeplade med bar numse og med fødderne i iskoldt vand, så har han det gennemsnitligt godt.

 40. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Til Kasper Støvring og Niels Larsen:

  Kære Kasper Støvring

  Er det iorden, at Niels Larsen sætter et nedladende digt ind om en demokratisk folkevalgt præsident her på Berlingskes debat panel?

  Jeg synes han (Niels Larsen) overtræder nok enhver regel for god tone og opførsel, som findes som retningslinjer for disse blogs med dette indlæg (AF NIELS LARSEN – 11. FEBRUAR 2017 21:34). Uanset hvad, så repræsenterer præsidenten for Tyrkiet ét stort land og 80 millioner verdensborgere. Alene af den grund bør man være forsigtig, påpasselig og vise respekt til dette embede.

  Jeg mener bestemt man burde som blogger komme med et advarsel eller i det mindste et modsvar til den grænseløse og ubetænksomme læser, Niels Larsen. Efter min mening burde man omgående fjerne dette meningsløse og usaglige indlæg.

  Til Niels Larsen:

  Uanset om du/I kan lide ham (Recep Tayyip Erdogan) eller ej, så hjælper det altså ikke at angribe en person/personlighed konstant, hele tiden. Hvis du/I har en saglig/faktuel dagsorden/mening om personens arbejde ift. omverdenen, så vil jeg med glæde læse/diskutere alle mulige indspark.

  Men ethvert angreb svækker ikke, men tværtimod styrker den tyrkiske præsident. Tænk jer om, inden I kommer med et sagn om ham.

 41. Af bjørn olesen hansen

  -

  Der er nu brugt 770.000 timer på politi-bevogtning af gader og mursten i København. Hvorfor mange politifolk føler sig misbrugt. Mens mange borgere har måttet undvære politiets hjælp i tilfælde af indbrud, vold, trusler og røverier mv. Det officielle tal er 16-18 milliarder, men udgifterne til indvandringen/invasionen er nu oppe over 200 milliarder. årligt. Officielt føres en familievenlig politik, men antallet af opløste og splittede danske familier, retsløse mænd og børn er oppe i verdensrekord-højder! Og tusinder af patienter, pårørende, læger, sygeplejersker og falckfolk og mange andre er ofre for regeringens/borgens elendige reformer og konstante forringelser. Danmark er et misrøgtet og misregeret land. Læs om een af de mange store hospitalsskandaler på bloggen “euforiske danskere i jubeldemonstration”.

 42. Af Niels Larsen

  -

  Her i landet har vi ytringsfriher, Gür. Og jeg har absolut ingen respekt for et embede, som indehaves af en diktatorisk islamist. Beklager, men det er fakta. Rent faktisk ser jeg egentlig ingen grund til at beklage.

  Lemche

  Du kan muligvis have ret i, at stort er godt. Men så skal vi have en helt anden union kun bestående af nordeuropæiske, protestantiske lande.

  Det kunne muligvis fungere, selvom vi sikkert stadig ville ende op med kransekagefigurer med storhedsvanvid.

 43. Af Finn Thøgersen

  -

  Lemche,
  “Mellemøsten er ikke særlig tætbefolket, bortset fra Egypten, hvor det ender galt”
  Er vist dagens (sørgelige) griner og tegn på manglende forståelse af fakta.

  Nej, hvis du bevistløst slår op i en tabel ser Mellemøsten ikke specielt overbefolket ud, men fakta er at de fleste lande i regionen forlængst har overskredet deres naturlige bæreevne og pt kører på pumperne af marginalt land og vandreserver.

  Problemet er naturligvis at hele området fra Iran over Leventen og den Arabiske Halvø og hele Nordafrika nord for Sahara og inkl Afrikas Horn er ekstremt tørt og primært består af ørken, bjerge, højsletter og andre ufrugtbare områder. De frugtbare områder langs kyster og floder er forlængst fuldt udnyttet

  Da befolkningseksplosionen selv i bedste fald fortsætter i flere årtier endnu VIL det ende galt mange steder, og samtidig er området dybt hærget af et dysfunktionelle politisk og økonomisk system hvor al magt og velstand er i hænderne på/kontrolleres af en lille gruppe af politikere og stammeledere

 44. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Til Niels Larsen:

  Ytringsfrihed giver ikke en ret til konstant og grænseløst at angribe en person. I demokratier står man også som individ til ansvar for ytringer man kommer ud med.

  Det er denne problematik visse mennesker i vesten har svært ved at forstå. Ytringsfrihed betyder altså ikke grænseløshed og giver på ingen måder ret til at svine og vise mangelfuld respekt. Der er og vil være konsekvenser.

  Min menneskelige og borgerlige pligt og samvittighed er at advare og minde dig om det.

 45. Af Niels Larsen

  -

  En slibrig person som Erdogan fortjener at blive udsat for satire. Også grov satire.

  Det er, hvad den engelske udenrigsminister gør med sit digt.

  Erdogan kan jo anlægge sag, hvis han føler sig ramt – og vil gøre sig yderligere til grin, som han er blevet på grund af retssagen i Tyskland.

  Den retssag viser, hvor lille en pi… hov fyr… han er. Kun en taber ville anlægge den sag.

 46. Af Karsten Aaen

  -

  Kaspar Støvring taler aldeles usandt her! Og han ved det udmærket godt! Hvem er det der kommer til DK lige nu? Det er personer fra det tidligere Øst-og Centraleuropa. 120.000 personer fra Rumænien, Ungarn, Letland, Litauen, og ja, Polen med cirka 55.-60.000 personer fra Polen bor nu i DK. Det er her den masse-indvandring til DK kommer fra som KS – og den mest ekstreme højrefløj i DK, og Europa hele tiden taler om!

  Og det mest interessante er, at mange af de her indvandrere fra f.eks. Polen, og Rumænien mm. rent faktisk mener præcist det samme som visse ekstreme muslimer gør, om kvinders ligestilling, hvem der er bedst til at passe børnene, om man må slå børn 🙁 , om homoseksualiet og transpersoner mm. Men det er I/vi danskere ligeglade med, når bare folk har et arbejde. Så er det jo totalt ligegyldigt, ikke sandt, om en polsk katolik eller en rumænsk ortodoks person går ind for, at det er OK, at slå kvinder og børn 🙁 , hvis de adlyder manden, Pater Familias, i familien! Eller at homoseksuelle slet slet ikke har ret til være her, eller at de i hvert fald ikke skal skilte åbent med, at de er homoseksuelle!

  Og til der med, at folk som er indvandrere koster mere end andre – måske. Men lad os lidt på, hvordan det er regnet: Man tager hvad alle indvandrere – både vestlige og ikke-vestlige – indvandrere – betaler i skat, og så trækker man det fra, som de har modtager – i et liv – i gennemsnit – fra staten, regioner, og kommuner mm. Men man kan bare ikke gøre det op på den måde, ikke mindst fordi både vestlige og ikke-vestlige indvandrere har børn, der går i børnehave, skole og gymnasium. Og det er klart, at de her børn koster mere end andre – det samme gør folk som er syge…..
  Desuden er det direkte menneskefjendsk og ikke spor, skal vi sige, humanistisk at begynde at gøre folks værdi op i, hvad de koster samfundet!

  Og sidste ting:

  I forbindelse med undersøgelsen fra Chatham House spurgte man om al immigration fra muslimske lande skulle stoppes: ikke overraskende svarede folk flest “ja” til det spørgsmål, for lige siden 9/11 i USA i 2001, har den mest ekstreme højrefløj ikke gjort andet end at dæmonisere muslimer – alle muslimer i det her land, og i alle lande i Europa! Som man råber i skoven, får man svar – lyder et gammelt ordsprog; som man spørger i undersøgelser af den her art, får man (også) svar.

  Havde Chatham Institut spurgt, om vi her i Europa stadig skulle tage asylansøgere og og flygtninge fra lande, hvor folk bliver forfulgt på grund af, at de er ateister, vil have demokrati, eller fordi de er hazarer, yezedier, eller sekulære muslimer mm. så ville svaret garanteret have et lidt andet end dette nej…så mener jeg, at det ville have et rungende “ja”.

 47. Af Flemming Lau

  -

  Mehmet Sami Gur.
  Et gammelt ordsprog siger: ” Man skal ikke kaste æbler, hvis man selv er et skrog”

  1. Erdogan har selv sagt at demokratiet er kun et tog vi(Tyrkere) stiger på for at nå vores mål. Ergo er han ikke demokrat. Bare se på hans krav om nye magtbeføjelser.

  2. Erdogan postulere at Bashir i Sudan ikke har begået folkedrab i Dafur. For det kan en muslim ikke. Hvorfor mon..? Fordi når muslimer slår vantro djinner, aber og svin ihjel, så er der ikke tale om mennesker jf Sura 5:60…vel..?

  3. Skal en korrupt Erdogan have respekt, når han og hans søn er afsløret med båndoptagelser af forsøg på at skjule Sture summer?

  4. Skal Erdogan have respekt, med hans “blindhed” overfor IS transporter over tyrkiske grænser..?

  5. Skal “Sultanen” have respekt når han lader 1.5 mio flygtninge vade indover vestens grænser uden han gør noget som helst for at forhindre det. Det er faktisk en krigserklæring (Casus Belli) Så ret beset burde vi være i krig idag!

  Det lyder faktisk som om at du “elsker” ham mere end end din profet muhammed.

 48. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Til Niels Larsen:

  Men han (Recep Tayyip Erdogan) vandt retssagen i Tyskland.

  Det er ligesom at tale til en mur.

  Niels Larsen er ihvertfald et godt eksempel på, hvorfor EU projektet er dømt til at bryde sammen.

 49. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Til Karsten Aaen:

  God pointe hr. Karsten. Håber KS har læst dit indlæg.

  Til Flemming Lau:

  1. Det er korrekt han har sagt det. Men er det ikke sådan med demokrati? Er der ikke et godt ordsprog der siger; ‘intet er umuligt i demokratier’. Og dette ordsprog gælder ovenikøbet også for vestlige lande. Tyrkiet bliver ikke mindre demokratisk med en forfatningsændring d. 16-04-17. Tværtimod bliver det forbedret. Den nuværende forfatning blev implementeret af juntaen tilbage i begyndelsen af 80’erne.

  2. Jeg vil anbefale du læser Koranen om igen. Koranen er også kontekst baseret, så man kan ikke alene fortolke den ud fra selve teksten. Du nævner Omar Al-Bashir. Jeg kunne nævne USA’s uhyrligheder i Afghanistan, Irak, Guantanamo. Jeg kunne nævne Tony Blair, Netanyahu, Anders Fogh Rasmussen osv. Var det muslimerne der kastede to atombomber i Japan? Var det muslimerne der startede 1. og 2. verdenskrig? Var det muslimerne der koloniserede og startede trekantshandelen i hele verden? Var det muslimerne der startede den kolde krig? Og jeg kan blive ved. Men hvorfor går menneskerettighedsdomstolen i Haag ikke efter dem? Hvem er mon mere terroristiske her? Jamen er det ikke kynisk, dobbeltmoralsk og hyklerisk?

  3. Det kom frem med beviser, at båndoptagelser var falske og menneskeskabte. Så nogle teknologiske tricks er muligt i nutidens verden. Heldigvis var der ikke nogen der troede på det, andet end fordomsfyldte og uvidende typer som dig.

  4. Tyrkiet er det eneste land der bekæmper IS (Daesh) seriøst og intenst. Tværtimod er det vestlige lande der ser på og ikke reagerer på bombemål, hvis koordinater direkte er givet af den tyrkiske efterretningstjeneste. Vesten er faktisk god til at bombe de civile mål. Det så vi i Irak, Afghanistan, Syrien og Libyen. Igen her kan vi bekræfte og konstatere hvem der terroriserer mest.

  5. EU og Merkel skal takke Erdogans Tyrkiet, for ellers vil 3 millioner flygtninge strømme til hele Europa. Og så vil Europa få mega store problemer. EU har ikke overholdt aftalen og har heller ikke betalt en krone til tyrkerne. Men Tyrkiet har overholdt den mindste detalje af hele aftalen. Indtil videre har Tyrkiets Erdogan brugt mere end 30 amerikanske dollars, dvs. ca. 200 milliarder kroner på mere end 3 millioner flygtninge i selve Tyrkiet.

  Intet og ingen kan overskygge min kærlighed til profeten Muhammed (f.v.m.h.). Men jeg vælger altid at bakke op om en god sags tjeneste i retningen af fred, retfærdighed, ærlighed, medmenneskelighed, kærlighed og samvittighed uanset hvilken baggrund og religion personen hører til. Bare han/hun er et godt menneske og gør deres arbejde og pligt ordentligt.

  Hvad med dig? Vælger du de ondes fodspor eller hvad?

 50. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Til Flemming Lau:

  Tyrkiets Erdogan har indtil videre brugt mere end 30 milliarder amerikanske dollars, dvs. ca. 200 milliarder kroner på mere end 3 millioner flygtninge i selve Tyrkiet. Derfor bør EU og vesten takke Erdogans Tyrkiet for den fantastiske indsats, men du taler for en krigserklæring…?

  Var der ikke noget med vesten havde en aldrende befolkning. Dvs. vesten kan ikke reproducere sig selv med indbyggertallet. Dvs. befolkningsvæksten er faldende. Derfor har vesten og dermed Europa behov for flere hænder. For hvem skal ellers passe på de ældre? Hvem skal give mad til dig? Hvem skal støvsuge dit hjem? Hvem skal bade dig og hvem skal skifte din ble? Da vel ikke etniske danskere. De gider hverken bruge tid eller arbejde med så noget bras.

  I er jo færdige og I er faktisk i undertal og sjovt nok taler du om krig. Mod hvem? Kan man overhovedet finde nogen i den aldrende befolkning, som vil drage i krig og risikere det søde liv? Ironisk nok er I jo også skrækslagne overfor døden, ikke sandt?

Kommentarer er lukket.