Når politikerne ikke vil og politiet ikke kan beskytte borgerne

Af Kasper Støvring 33

 

… så forsøger borgerne at beskytte sig selv. Og så ser vi fænomener som selvtægtsgrupper og selvbestaltede borgerværn, der patruljerer i lokalområder for at forhindre voldelige overfald, hjemmerøverier og almindelige indbrud. Har man råd til det, hyrer man private vagtværn, eller man indhegner sig bag ”gated communities”.

 

Om denne dystre samfundsudvikling kan man læse her. Mere end 50 borgerværn er skudt op rundt omkring i landet den seneste tid, og over halvdelen af danskerne har mindre tiltro til politiet end for ti år siden. Politiet er presset på ressourcer, og har ikke kræfter til at beskytte borgerne effektivt. Det er naturligvis skandaløst i et land med et højt skattetryk.

 

Politikerne kan, men vil derimod ikke medvirke til at beskytte borgerne ved at sikre grænserne, så kriminaliteten mindskes. 80 procent af dem, der fremstilles i Københavns dommervagt, har som bekendt udlændingebaggrund, og forhærdede forbrydere som Django Levakovic, der blev udvist for et groft hjemmerøveri, er nu tilbage i Danmark og har allerede begået ny kriminalitet.

 

Især er den gal med de ydre, europæiske grænser. Men EU-politikerne demonstrerer ingen vilje overhovedet til at lukke grænserne, det gjorde EU’s udenrigschef klart i sidste uge, og som en god ven sagde, da man i Tyskland begyndte at indhegne festpladser på grund af frygt for overfald, terror og overgreb på kvinder:

 

”Når lallende, virkelighedsfornægtende ideologer tror, de kan afskaffe grænser: Grænserne flytter med, ligesom nissen. Og de bliver meget snævrere end landegrænserne. Det eneste, der er grænseløst, er vanviddet.”

 

Når man fjerner de ydre grænser, opstår der indre grænser i stedet. Tydeligst kommer denne logik til udtryk i de såkaldte gated communities, som vi, hvis udviklingen fortsætter, vil se skyde op som giftige paddehatte også i Danmark. Pandoramilliardæren barslede sidste år med ideen om at opføre et 700 millioner kroner dyrt kompleks, så de velhavende kunne leve i sikkerhed, barrikaderet bag høje mure og bevogtet af private vagtværn.

 

Jeg afskyr gated communities eller rettere: Det, som tegnet står for, nemlig tabet af sammenhængskraft. Så på ét plan tænker jeg ilde om milliardæren René Sindlev, der vil tjene penge på borgernes frygt og egoisme. På et andet plan tænker jeg godt om ham, for han er måske vores bedste samfundskritiker:

 

Her kan I se, hvad der sker, når man nedlægger de ydre grænser: Så opbygger man indre grænser i stedet.

 

Andre typer indhegning finder vi i form af de grimme betonklodser, politiet har anbragt rundt omkring på offentlige pladser, så terrorister ikke skal meje uskyldige borgere ned i de brutale lastbilsoverfald, vi har set syd for grænsen. Dét er også et kulturtab, så deprimerende i al sin synlige hæslighed.

 

En tillidskultur kræver grænser. Åbner man de ydre, lukker man de indre. Jeg vil gerne tænke på Danmark som et hjem. En banegård, f.eks., er åben for alle og derfor belastet af tyveknægte; derfor er alle dørene og skabene indenfor låste; et hjem har lukket eller låst hoveddør, men alle dørene indenfor er åbne, for man kender sin familie og gæster.

 

Francis Fukuyama har i flere bøger studeret niveauet af tillid i forskellige områder. Især områder omkring banegårde er hårdt ramt. De er netop kendetegnet ved ydre grænseløshed, fysisk og mentalt. Her kan folk netop vandre ind og ud af gruppen, ingen holder øje med andre, dvs. ingen kender rigtig hinanden, og derfor er det svært at hæfte et omdømme på folk. Snyd og bedrag, tyveri og hærværk er dagens uorden.

 

I mindre byer og i stærke lokalsamfund kender folk derimod hinanden. Men det er svært at blive medlem, man skal først accepteres og opnå et positivt omdømme. Men så virker de uformelle normer til gengæld også, som de skal. Tillid vokser frem.

 

Vores politikere burde studere tillidsbegrebet, så ville de måske gå mere op i at sikre grænserne og give politiet flere ressourcer, så vi undgår det kulturtab, vi kan aflæse i form af selvtægtsgrupper, borgerværn, private vagtselskaber og gated communities.

 

Borgerværnene har spredt sig til hele Danmark. Foto: TV 2
Borgerværnene har spredt sig til hele Danmark. Foto: TV 2

 

33 kommentarer RSS

 1. Af Jørgen F.

  -

  Det er rystende at Storbitanniens udtræden, EU’s næstestørste økonomi, flygtningekrisen og den generelle mistillid til EU institutionerne blandt befolkningerne – ikke har fået parlamentet til at afsætte kommissionen. Alene for at forsøge at genoprette tilliden og ændre diskursen om Europa. .

  Men det har tilsynelandede ikkke været på tale – hvorfor man må opfatte hele institutionen som dysfunktionel og indesluttet om sig selv og sine privilegier.

  Vi skal ud!

 2. Af Helge Nørager

  -

  Et dårligt æble kan ødelægge hele tønden, hvilket tydeligt kan ses af tegning, råddenskaben har spredt sig.

 3. Af Flemming Lau

  -

  I Støvring.
  Uhyggeligt præcist indlæg!

 4. Af Niels Lemche

  -

  Kasper Støvring, du skulle især have nævnt mafiaens historie. Coppula fik det helt på plads i sin anden Godfather film., men selv i den første i indledning, fortællingen om blomsterhandleren, der kommer til Don Corleone for at få oprejsning for det, der var sket hans datter.

  Systemet er velkendt i ethvert samfund (tænker jeg), hvor der ikke er en offentlig myndighed, der sørger for borgernes sikkerhed. I det gamle Rom var patron-klient-forholdet det normale. De små søger hjælp og beskyttelse hos de store, og betaler så deres del for den. Men i hele middelhavsområdet fandtes denne struktur, og findes unægtelig mange steder endnu. Det er derfor, den værste fjende for mafiaen er et velfungerende bureaukrati, der gør den overflødig.

  Så derfor er der nogle konstanter, som enhver samfundsleder altid må have in mente, nemlig forskellen på alfahunden og resten af flokken. I virkeligheden er det ikke noget dårligt system indtil det punkt, hvor det kriminaliseres, som det skete med mafiaen. Kan det officielle samfund ikke skaffe dets menige borgere deres ret, søger de derhen, hvor de får beskyttelsen.

 5. Af Jan Petersen

  -

  Enten er multikultur vanviddet planlagt, eller også aner dagens europæiske magthavere ikke, hvad de foretager sig. Situationen minder i uhyggelig grad om 1920-30’nes totale politiske opløsning. Resultatet heraf var Wiemarrepublikken, og alle kender følgen af det eksperiment !

 6. Af Niels Larsen

  -

  Støvring har jo ret. Og flere og flere drager da også konsekvensen af manglende tillid til politiet: de undlader ganske enkelt at anmelde kriminalitet.

  Det er første trin. Næste trin bliver at respekterede borgere på opfordring selv tager affære – og det bliver ikke med de milde straffe, som forbryderne får i dagens Danmark. Det bliver med den slags straffe, som systemet også burde uddele i dag.

  At tilliden er væk, ses af at de seneste 2 justitsministre hånes overalt på nettet for uduelighed.

  Den første kaldte sig sheriff, men var en svag skygge af ungdommens lege-sheriff . Den anden pustede sig op på, at NU skulle forbryderne godt nok straffes – og så fjernede han udlændinges ret til fængselsbetalte AMU-kurser.

  Forbryderne ryster af angst, er jeg overbevist om… eller er det af krampelatter?

  Luk dog den grænse og smid de udenlandske forbrydere ud – uanset hvad ligegyldige lapper papir kræver!

 7. Af karsten andersen

  -

  Udviklingen er meget besynderlig. Politikerne opfører sig som var de grebet af vanvid og hjernebetændelse. De smadrer løs på det Danmark vi kender, og de destruerer/forringer ALT hvad vi danskere har brug for og ikke kan undvære. Postvæsnet, sundhedsvæsnet, familieværdierne, retssikkerheden, privatlivet, jobsikkerheden og den sociale velfærd angribes og udhules på utallige måder. Vores penge, boliger, byer, kvinder, institutioner, borger- og menneskerettigheder, arbejdspladser, førtidspensioner og generelle velfærd og fremtidsmuligheder foræres væk til migranter. Fornylig solgtes statens seruminstitut og vaccinefabrik til Saudiarabien for 15 millioner kr, selvom et dansk medicinalfirma ville have givet 100 millioner. kr. Og mange andre virksomheder har man solgt for en slik. Osv., osv. Det ser meget grimt ud. Og i hospitalssystemet omkommer flere og flere danskere helt unødvendigt, som følge af “reformer”, nedskæringer og forringelser mv. “Svenske” tilstande er ved at vinde indpas.

 8. Af Flemming Lau

  -

  Jørgen F og Niels Larsen, helt rigtigt set, manglende resolut handling. Hvis man forestiller sig et EU uden NATO, og at russerne begyndte for alvor at røre på sig……
  Hvilken farce man ville være vidne til. ECRI European Commision against Racisme and intolerance, er udenfor politisk kontrol, men er samtidig guden der bliver tilbedt. Den har efterhånden bredt sig så meget , at nationalstaternes politikkere og borgere dårligt kan trække vejret uden at blive beskyldt for det værste.

 9. Af bent nielsen

  -

  På bloggen “Danskere i euforisk jubeldemonstration” (ste no og cor dua) kan man læse om en katastrofal sundheds”reform” der har ført til ringere patientsikkerhed, plus at der fremover skal køres millioner og atter millioner af SPILDTE kilometer. (den megen ekstra kørsel havde været unødvendig hvis man ikke havde lukket stribevis af hospitaler og skadestuer)

 10. Af Anders Madsen

  -

  Zuckerberg og Clooney har også forskanset sig bag vagter og utallige residenser.

  Hykleriet er grænseløst (bogstaveligt).

 11. Af Arne Hornborg

  -

  Selvtægtsgrupper og Borgerværn opstår helt naturligt grundet politikernes manglende handlekraft og politiets, af mange årsager, manglende formåen.
  Når regering og folketing ikke magter at sætte handling bag de forblommede ord, så finder DEN DANSKE befolkning sammen i fællesskab, for at værne om hinanden, om danskerne, danske værdier, om Danmark.
  Kunne disse gode danske grupper ikke hjælpe lidt til med at sende uønskede personer ud af Danmark. Fra politikernes side bliver det ikke til andet end tom snak.
  Arne Hornborg

 12. Af Anders Madsen

  -

  Muslimer på scootere leverer våben og narko til bander – Malmø.

  Avis kalder dem “flygtninge”.

  http://ekstrabladet.dk/112/leverer-vaaben-paa-scooter-flygtningeboern-hverves-til-malmoe-bander/6539444

 13. Af KASPER STØVRING: Når politikerne ikke vil og politiet ikke kan beskytte borgerne | Hodjanernes Blog

  -

  […] Om denne dystre samfundsudvikling kan man læse her. Mere end 50 borgerværn er skudt op rundt omkring i landet den seneste tid, og over halvdelen af danskerne har mindre tiltro til politiet end for ti år siden. Politiet er presset på ressourcer, og har ikke kræfter til at beskytte borgerne effektivt. Det er naturligvis skandaløst i et land med et højt skattetryk. […]

 14. Af peter hansen

  -

  Hvorfor har man indført “debatter” (eller propaganda-blogs) hvor der er spærret for debat?? (an ne li se mar strand)

 15. Af P Christensen

  -

  Det mest groteske ved et stadigt mere dyrt, men pauvert fungerende Danmark er jo, at “takket” være især EU er der flere regler og love end nogensinde før. Men der er stadigt færre til at håndhæve de stadigt flere regler. Centraliseringer og djøffisering har øget magtspændet og bureaukratiet på bekostning af den kvalitet som borgerne oplever.

 16. Af Ib Skaale

  -

  Glem nu ikke fordelene ved sådanne borgerværn. Et er at de kriminelle finder andre steder at arbejde, men medlemmerne af borgerværnene kommer jo til at kende hinanden og kan så hjælpe hinanden med alt muligt. Sort arbejde er forbudt, men det er orange arbejde ikke. Så måske det som staten sparer på Politiet, kommer de til at miste i manglende skatteindtægter.

 17. Af Henrik holm

  -

  Jeg synes det er et sjovt kort. Hvorfor de to farver?. Det kunne vaere interessant at sammenligne kortet med flygtningebosteder.. Jeg tror ikke at der er nogen korrelation.

 18. Af Morten Dreyer

  -

  Grænse åbningen skyldes de snakkende klassers inkompetance.

  Schengen aftalen fordrede lukkede ydre grænser.

  Og i deres hovmod vedtog de, at lukke grænserne med love,

  De troede, at alle mennesker ville overholde love og forordninger.

  De glemte, at der er rigtig mange som grundlæggende vil blæse på deres fine skrivelser.

  Og det er sådanne mennesker som de vestlige lande nu ikke aner hvad de skal gøre med, andet end at brødføde dem hjælpeforanstaltninger,

 19. Af Mogens Møller

  -

  Der er tale om at piske en frygt i vejret, som skal bruges til politiske formål. Kriminaliteten i Danmark har været faldende i de senere år. I 1995 var der 540.000 anmeldelser og i 2013 var der 430.000, altså et fald på over 20%.
  I samme periode er anmeldelser af vold steget fra 10.000 til 10.600, selv om man mellem 2000 og 2005 begyndte at registrere vold mod kvinder fra deres ægtefælle; det der tidligere blev kaldt husspetakler. Så den form for vold, der ikke er omfattet af husspetakler er også faldet. I 1995 blev der begået 62 drab i Danmark og i 2015 blev der begået 41.
  Så over en bred bank er kriminaliteten faldende. Det burde vi fejre. Vi lever i et mere trygt samfund end tidligere.
  Alligevel er der politiske kræfter, der prøver at skabe frygt og usikkerhed, fordi folk der er bange er lettere at styre. Det der virkeligt er ved at ødelægge samfundets sammenhængskraft er ikke kriminalitet. Det er heller ikke integrationen. Alle undersøgelser peger på, at den største fare for sammenhængskraften er den stærkt stigende ulighed, men det ønsker højrefløjen ikke at tale om, for det er dem, der har snablen nede i kassen.

 20. Af Ole Frank

  -

  Når man har en materialistisk samfundsindstilling og et ligedan livssyn, opstår angst og frygt. Derfor er Støvrings præmis forkert i og med Danmark ifølge regeringen er et “kristent” land. Det hænger ikke sammen Støvring – brug kristendommen eller forkast den. Du kan ikke springe i 2 kældre på én gang.

 21. Af I. Hansen

  -

  Mogens Møller.
  Jeg tror ikke en pind på de tal du fremkommer med….uanset hvilken statistik du har fundet dem i, for de baserer sig på REGISTREDE rapporter og domme………..ikke på reelle hændelser.

  Hvor mange gange undlader politiet at skrive rapport? og foretage anholdelser? og hvor mange gange løslades kriminelle fordi politiet ikke har resurser til dels opklaring og dels til overhovedet at rykke ud? …..eller blot vælger at sprede slagsmål og/ eller overgreb på brandvæsen/ ambulancer/ politi i ghettoerne? eksemplerne er utallige !

  Blot fordi det ikke står i statistikkerne betyder ikke at det ikke sker !!

  – og hvordan vil du forklare at 80% i retssalene er af ikke-dansk herkomst?

  – og stofferne flyder i byen………..kender flere der har fået “noget” i drinken…….banderne lever fedt (også de danske – men at der overhovedet findes udenlandske bander HER er sygt – udvis dem dog!!!!…..de er ikke usynlige – går med rygmærker)

  – Nørrebro er spækket med vekselfirmaer – de ligger side om side. Kigger man ind i “butikkerne” sidder der i alt fald ikke alm kontorpersonale, for det er med hætten oppe og overfrakker.
  Med (lange ) mellemrum stikke politiet snuden ind og der falder et par domme for hvidvask……..næste dag er alt ved det gamle.
  Hvorfor ? …….ingen vedholdenhed fra politi eller skat !!!!…………..de tør ikke røre parallelsamfundet …..ro på bagsmækken…….ingen rapporter……ingen resurser…….ingen domme……….og parallelsamfundet grundfæstes endnu mere.

  – gaderøverier……..sjældne anholdelser og lige så sjældne domme

  eksemplerne er utallige ……det er så forstemmende !!!!

  NEJ kriminaliteten er ikke faldet !!!!! – tværtimod !!

  Velfærdsproblemer……..HVER gang politikere står frem med flosklen: vi har givet X antal millioner til området (alt fra skoler, politi, hospitaler, gamle osv) (så hvad klager I over)….er pengene gået til IT og akademikere)………IT som koster og ikke virker…………og er VILDT dyrt at vedligeholde (hvis det overhovedet virker)….dyrere end “før prisen”

  3 ting (især) vælter DK: IT-fanatismen som er skingrende dyr…..dyrere en de mennesker som fyres på dens bekostning……………og shengen – denne naive, uigennemtænkte fantasi, med så fatale konsekvenser for SÅ meget………..og udflytning af produktion og virksomheder. Troede ikke jeg skulle være enig med Trump, men for pokker han italesætter problematikken lige i øjet !!!

  Støvring – super indlæg.

  politikerne i rigtig mange lande lytter ikke – derfor dette oprør….brexit, Trumph, Frankrig, Tyskland osv…….vagtværn er symptom………..vi VIL passe på vores børn mf.

 22. Af Helge Nørager

  -

  I Hansen, flere danske banker fik bøder i million klassen for at have leveret millioner af euro op til flere gange dagligt til en biks på størrelse med et busskur.
  Husk nu at det er bizzniz as usual…….
  Og usk at det du klager over kunne síkke ske uden Danske Bank og Nodea, osv men de tjener jo tykt og tager bøder i stiv arm, overskud er mange gange mere end straf.
  Så længe det er tilfælde skriger alle hele vejen hen til konto i skattely.
  Både ejere af Danske bank og narkohandlere.
  husk lige det.

 23. Af I. Hansen

  -

  Helge Nørager
  Det har jeg bestemt ikke glemt…….og jeg kan garantere dig for at jeg er rasende – uanset hvem den snydende part er.
  hverken finanssektoren eller politikerne ejer moral eller reel interesse for deres land eller for vores samfund…..deres land som har givet dem uddannelse, tryghed, muligheder…..tillid…………..money talks, og jo flere man har, og jo mere magtfuld man føler sig, jo sværere er ærlighed,, moral og sammenhængstænkning åbenbart.
  også DE skal styres med stram hånd.

  – at vi så også brødføder udenlandske kriminelle gør det ikke bedre……..og når politikere og politi bevidst vælger at lukke øjnene for det, så eskalerer det helt vildt, for oftest kommer de fra lande hvor det er normen mere end undtagelsen, ……og kender ikke pejlemærker som moral. DERFOR skal det indlæres med tydelig forventning og konsekvens.

  Uanset hvem der snyder, så er det de menige borgere som betaler !!!!

  Rundt i hele EU er der gigantisk træthed over snyderi og løgne og manipulation – og ukontrollable folkevandringer (herunder fra pressen som agerer mikrofonholdere for dem)…….der bliver råbt STOP…nok er nok…..og vi vil have vores lande tilbage så vi selv har mulighed for at kontrollere mest mulig – mulighed for at handle!!!

  Træt af politikere som ikke lytter til folket……..og som ikke evner det, selv om problemerne står i neon !!

  Borgerværn er blot én måde at forsvare sig på…………en stille og fredelig – i frustration.

  De kommer til landet og råber på hjælp, hvorefter der snydes og bedrages mv…….jeg føler mig snydt !……meget snydt!!

 24. Af Flemming Lau

  -

  Mogens Møller.

  Kriminaliteten for person farlig kriminalitet er steget for personer af anden etnisk herkomst. 2011 ialt 5886. Heraf AEH1066= 18,1 %. 2015 ialt 5518. AEG 1226=22.2%
  Voldtægt 2011 ialt 45. AEG 16=35.6%. 2015 ialt 49 AEG 16= 32.7% = lille fald.
  AEG tæller 1/13 af befolkningen. Dvs vold 13×1226=15 438/ voldtægt 13×16=208 Pa, hvis AEH var ligeså mange som danskerne! Danmarks Statistik.

 25. Af Niels Lemche

  -

  MOGENS MØLLER, der er en ting, du ikke har fået rigtig i din ellers meget sobre behandling af spørgsmålet om kriminaliteten: Du siger, at dem til højre har snablen nede i kassen. Det er nok ikke helt rigtig. Det er snarere samfundets tabere, der samles derude, folk med dårlig uddannelse, dårlige job — hvis overhovedet de er i beskæftigelse — den typiske flipproletar, som hader alle andre, fordi vedkommende ikke selv mener at have fået den chance, han eller hun fortjener. Disse stakler samles op af demagoger som den amerikanske præsident bare for senere at opdage, at der er blevet skidt på dem igen igen. Mange af dem fylkedes i DF; men DF overspillede sin rolle som vagthunden til højre og har vist sig måske endnu mere korrupt end de andre partier, så nu søger man helt i ud i nynazistiske partier.

  Det minder meget om tiden op til den politiske omvæltning i Tysland i 1933; men faktisk er de generelle omstændigheder vidt forskellige. Frygten, som du nævner, er imidlertid den samme.

 26. Af Henning Svendsen

  -

  Løkke og de Røde vil have at kriminalitet skal falde og DF ønsker den skal stige
  Og følger vi universets love så må al kriminalitet selvfølgelig stige-medmindre der bliver skredet ind
  Video overvågning formindsker vold på Rådhuspladsen men flytter den istedet til sidegader og en kæmpe afstand til nærmeste Polistationen er til fordel for Løkke og de Røde
  Så har vi den milde vold der nu straffes som grov vold og det betyder at drengebander over hele landet har frit spil de er under den kriminelle lavalder og ingen tør antaste dem -ja de kan nu i fred få lov at udvikle sig i en uheldig retning og ifølge universets love så gælder tyngdekraften nu mere end nogensinde og derfor er Løkke og de Røde på hårdt arbejde

 27. Af Mehmet Sami Gür

  -

  DANMARK STÅR OVERFOR MED ET SAMFUNDSSYGDOM: SKIZOFRENI OG PARANOIA

  Det er snarere flertallet, dvs. etniske danske borgere, der er blevet for paranoide og skizofrene.
  Det er desværre et samfundssygdom takket være elitens fjendebillede af Islam og muslimerne. Med begrebet ‘eliten’ påpeger jeg medierne, politikerne og de intellektuelle.

 28. Af Mehmet Sami Gür

  -

  DEMOKRATIET VAKLER I HELE DEN VESTLIGE VERDEN MED HØJREEKSTREMISTISKE KRÆFTER! STANDS FJENDE BILLEDET AF ISLAM OG ANDERLEDESHED OG FORSKELLIGHED.

  Bare for 15 år siden var det nærmest strafbart at vise borgere med anden etnisk og kulturel herkomst som kræft celler.

  Idag er det ganske almindeligt at snakke om det hele uden at have nogle konsekvenser.
  Og dog, da fire etniske danske terrorister sætter ild til en uskyldig afghansk dreng på 16 år. Gad vide, hvad forældrene til de fire etniske danske terrorister har ytret sig om fremmede kulturer og nationaliteter derhjemme…? Børnene lytter jo altid med og tager forældrene som eksempler, ikke sandt?
  Forældrene bliver så, bevidst/ubevidst og med/uden vilje, negativt påvirket af elitens (intellektuelles, mediernes og politikernes) hetz kampagne over anderledes- tænkende og udseende borgere som har anden etnisk og kulturel baggrund. Her tænker jeg f.eks. på Islam og muslimerne.

 29. Af Flemming Lau

  -

  Mehmet Sami Gur.

  Din kommentar med forældrenes rolle, sidder lige i øjet. Jeg har arbejdet en del med børn, unge og voksne af anden etnisk herkomst og det har altid undret mig, hvorfra børn og unge at hankøn, har den holdning, at danske piger er ludere og behandler dem som sådan. Men efter at have hørt de voksende, så var sagen ligetil at forstå.

  De unge indvandrere havde på det tidspunkt, problemer med at komme alene ind på byens diskoteker. Så fik de at vide at de bare kunne tage deres søstre med i byen. I starten var danskerne bare Racister. Og på spørgsmålet om ikke det var omvendt, måtte de erkende at de var hæmmet kulturelt. Da så en af de unge så tog sin storesøster med, fandt den unge ud af at tolerance, går begge veje, for de var naturligvis velkomne til at feste på lige fod. Det spredte sig hurtigt til resten af de unge mænd. Den dag idag er der mig bekendt ikke den slags problemer i byens natteliv mere.

 30. Af Niels Larsen

  -

  Mehmet Sami Gür

  Løgn bliver ikke til sandhed af gentagelse.

  Den afghanske dreng var langt fra uskyldig.

  Fjendebilledet af islam er opstået på baggrund af utallige muslimske terrorangreb, udbredt muslimsk kriminalitet og udbredt hadefuld tale fra muslimske såkaldt lærde (som regel er de bare en flok koranstuderede ignoranter).

 31. Af Jens Hansen

  -

  “Politikerne kan, men vil derimod ikke medvirke til at beskytte borgerne ved at sikre grænserne, så kriminaliteten mindskes”
  Skriver Støvring.

  Kriminaliteten er støt faldende i Danmark.
  Det har den været i mange år.
  Men hvorfor lade sig distrahere af realiteter og kendsgerninger?
  Det kommer der jo ikke ret mange blogs på Berlingske ud af.
  Selvtægts grupper hvor de fleste af medlemmerne er tatoverede typer fra den yderste højrefløj.
  Det er vel bare et resultat af højrefløjens hadprædikanters galpen op.
  Danmarks svøbe er hadprædikanter, demagoger og populister.

 32. Af Når politikerne ikke vil og politiet ikke kan beskytte borgerne

  -

  […] Læs Kasper Støvrings indlæg her: […]

 33. Af hans andersen

  -

  Hvor svært kan det være politikerne har lukket den muslimske røverbande ind, og er forbavsede over at røverne ikke kan leve fredeligt sammen med dem de ifølge deres overtro skal udplyndre.
  Da Muhammed i sin tid løb tør for sin kones penge oprettede han en røverbande og konstruerede en overtro der var skræddersyet til en røverbande, røverrier blev til hellig krig.
  Islam drejer sig kun om andre folks penge og sexslaver, hvilke ISIS så tydeligt beviser.
  Egentlig er islam den største forbrydelse mod menneskeheden.

Kommentarer er lukket.