“Højreekstremisterne” har reddet Danmark fra svenske tilstande

Af Kasper Støvring 250

 

Pia Kjærsgaard er netop fyldt 70 år, og vi iler ikke blot med at ønske tillykke, men også med at overbringe en stor tak. En tak for at have stået igennem mange års kritik – for at bruge en eufemisme – for at have et syn på indvandring, islam og nært tilgrænsende fænomener, der ikke huer pæne mennesker.

 

Kjærsgaard har stået fast og kæmpet sine kampe i en tid præget af moralisme, konformisme og opportunisme, og for sin indsats er hun belønnet med megen utak, ja, med skandalisering som højreekstrem, hun er blevet afbildet som en rotte, og hun er blevet diffameret som en af de ikke-stuerene. Kjærsgaards indsats har gjort det muligt at tale åbent om indvandringens konsekvenser og at føre en politik, der ikke har været så slem som i mange andre lande. Det kommer jeg til.

 

Men Kjærsgaard stod og står ikke alene. Søren Krarup er en anden afgørende person i Danmarks stålsatte falanks af hårde halse. Det kan godt være, at også Søren Krarup har nået den modne alder og fået dårlige knæ, men han har og har altid haft rygrad – i modsætning til de mange gopler i politik og debat, der hverken har rygrad, knogler eller ben i næsen. ”En spøgelsesklokke i vandet, det er alt, hvad vandmanden er. Den svæver på grænsen af ikke-eksistens hele sit udflydende liv – ulegemlig, som en drøm, der er sluppet udenfor en hjerne”, som Jacob Paludan skrev om goplen.

 

Mange siger det ikke officielt, og siger de det, lyder det modvilligt, men de er da i bund og grund enige med de ”højreekstreme”, og i det lønlige er de nok taknemmelige over Kjærsgaards og andres indsats. Det afspejler sig tydeligt i Kjærsgaards nuværende position som formand for Folketinget, og i, at det parti, Socialdemokratiet, der gik forrest i skandaliseringen, nu åbent inviterer DF med i politiske forhandlinger.

 

Sådan kan det gå, når man er viljestærk og følger sin samvittighed. Dét er også et lærestykke for alle andre.

 

Hvordan ville Danmark se ud, hvis det ikke var for de forhadte ”højreekstreme”? Lad os skue mod broderlandet. I Sverige er kriminaliteten langt højere end i Danmark (et meget forsigtig skøn: 10 gange så høj – her kan man sammenligne med danske tal), og den er steget eksplosivt de seneste ti år:

 

340 sager drejede sig sidste år om drab eller dødsvold. I 2006 var tallet nede på 240 sager.

Der var 888 drabsforsøg. For ti år siden var tallet 769.

Der var 87.995 grove voldssager. Dem var der 77.019 af i 2006.

Der blev anmeldt 6.563 voldtægter og 19.895 seksualforbrydelser i alt. Tilbage i 2006 blev der anmeldt 4.208 voldtægter og i alt 12.147 seksualforbrydelser.

Voldtægter mod mindreårige piger er gået 24 procent op fra forrige år til nu 1.811.

 

Selv Politiken, hvorfra tallene kommer, oplyser nu om de dystre svenske tilstande og lader den mulighed stå åben, at den massive kriminalitet skyldes masseindvandringen. De svenske myndigheder holder gerningsmændenes etniske oprindelse skjult, men dissidenter som politologen Tino Sanandaji og politimanden Peter Springare har åbnet debatten, den første med undersøgelser, den anden med erfaringer. Jeg læste forleden en svensk opgørelse baseret på domsudskrifter om gruppevoldtægter. Kun omkring en tredjedel af gerningsmændene havde svenske navne (jeg vil ikke oplyse kilden her, for domsudskrifterne rummer private oplysninger).

 

De fleste kan i dag se, at integrationen er gået helt galt i Sverige. “Det må ikke ske i Danmark, og det vil heller ikke ske, for vi er ikke så naive.”

 

Det har jeg hørt flere, lad os kalde dem de sidste dages hellige, sige. Problemet er bare, at mange af disse hellige, der nu advarer mod eller gruer for svenske tilstande, også har advaret mod de “højreekstreme” eller de “nationalkonservative”, der konsekvent har advaret mod udviklingen i Sverige og mod masseindvandring.

 

Danmark bliver forhåbentlig ikke som Sverige. Men det sker ikke på grund af de hellige, det sker på trods af dem. Havde de “hellige” dengang haft held med at udgrænse de “ekstreme”, så var Danmark allerede blevet Sverige.

 

I 1945 så vi, hvordan mange i de sidste måneder tilsluttede sig modstandsbevægelsen og på den måde fik en slags heltestatus, men altså på et tidspunkt, hvor krigen reelt var vundet, og man ikke havde meget at tabe. I modsætning til alle dem, der risikerede alt ved at kæmpe kampen, imens den stod på.

 

Det vil vi også se nu, tror jeg, flere vil ikke kun blive overbeviste om, at det, mange som Kjærsgaard og Krarup har sagt i årevis, er sandt, de vil også forsøge at få hæder ved at fremtræde som sandhedsvidner – og de vil få hæder ved det – alt imens andre har mistet rigtig meget og aldrig for alvor vil blive anerkendt for den indsats, der virkelig betød noget i en farlig situation (hvorfor har f.eks. Flemming Rose ikke for længst fået den største udmærkelse som journalist?).

 

Man kan fyldes af foragt for disse sidste dages hellige, der står på skuldrene af mange andre (uden at anerkende, at de gør det). Men på den anden side er vores fælles situation så alvorlig, at vi ikke kan begynde at kritisere disse ny-omvendte for deres tidligere naivitet og deres tidligere (og måske nuværende) kujonholdning. Tværtimod må vi ikke splitte befolkningen yderligere. Den elendige indvandrings- og islamdebat har allerede gjort stor skade på det nationale sammenhold (men nationen var jo også splittet under krigen).

 

Så jeg holder for mit eget vedkommende mund, ønsker de omvendte tillykke – og græmmes i det skjulte. Men mest retter jeg en tak til Kjærsgaard og de andre ”ekstremister”.

 

 

250 kommentarer RSS

 1. Af Flemming Lau

  -

  Og når venstrefløjen tæskede Socialdemokraterne i ’20 ernes Berlin, så var det for……?

 2. Af Niels Larsen

  -

  Jørgen Villy Madsen

  Du tager fejl. Så er det helt nødvendig opdragelse af de venstresnoede (Hint: se fascisterne i Anti-fascistisk Aktion).

 3. Af r. vangkilde

  -

  Kjærsgaard som tante Møhe´ på borgen, når moral, sprog og livsstil er for ekstremister, og
  vi elsker den gammel davs underholdning i det kontante, brutale og nationale beskytter.

 4. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Jeg vil som Dansk statsborger ikke finde mig i, at Danmark ikke selv kan bestemme hvem vi vil have ind i landet, og hvem vi vil sende ud af landet!

  Så hvis EU ikke får rettet disse problemstillinger, er EU ikke et interessant medlemskab for Danmark, eller for øvrige EU lande!

  Så der er ingen grund til, at blive ved med, at gå rundt om den varme grød. Stil Bruxelles dette ultimatum for døren: Nemlig enten retter de disse problemstillinger til, eller også vil Danmark overveje udtræde af unionen, som England, og nu muligvis Frankrig!
  Mvh.

 5. Af bent j

  -

  Blandt fascister er det blevet moderne at kalde sig humanister og anti-fascister. Så enkelt skaffer de sig ekstra stemmer hos naive og uvidende vælgere. Se også under lille ørs “uren mad”, de 4-5 sidste indlæg. Og se den korte a vis.

 6. Af Niels Lemche

  -

  If. dagens nyheder var der sidste år 3500 angreb på asylsøgende i Tyskland sidste år. Politiet siger, at det entydigt peger mod de højrenationalistiske kræfter. Jeg har på fornemmelse, at det samme gør sig gældende i Sverige: At får hvert angreb fra indvandrerne, er der måske endda 100 gange flere fra de højrenationale.

  Bare for at få det i relief.

  Men OK, uden indvandring, ingen angreb, så det må være indvandrernes skyld — i de højrenationales syge optik.

  Og så bare for, at Kasper Støvring kan få lidt at tygge på.

 7. Af Svend Jensen

  -

  Fra hjemmesiden ‘Jihadwatch’, den 27. februar 2017, af Christine Williams:
  “Migrants in Germany committed or tried to commit some 69,000 crimes in the first quarter of 2016, according to a police report……These crimes include mass sex assaults…”

  Så behøver man vist ikke sige mere.

 8. Af Niels Lemche

  -

  Jeg gjorde en dyd af en nødvendighed og kildecheckede Svend Jensens ‘kilde’, og hvad ser jeg — ikke hans tal, fake or real — men en artikel om de mange angreb på muslimer dagligen i Tyskland, og det er selvfølgelig Merkels skyld! Som man kunne vente fra et Trump-et “nyhedsmiddel”.

 9. Af Niels Larsen

  -

  Lemche

  Tyskere har vist endnu ikke slået nogen af de fremmede ihjel.

  De fremmede har derimod slået en hel del tyskere ihjel i 2016.

  Hvem er mon de farlige?

 10. Af karl nielsen

  -

  “If. dagens nyheder var der sidste år 3500 angreb på asylsøgende i Tyskland sidste år” – på et HELT år?!?

  Migranter klarede 1200 angreb på tyske kvinder i løbet af 5-6 timer nytårsnat 2015 i Køln – og det var kun i Køln!!

 11. Af Niels Lemche

  -

  NIELS LARSEN, vist kun et tidsspørgsmål, lige som det er det i Sverige med de utallige mordbrænde, der har været rettet mod asylcentre o.l.

  Tallene viser blot, at vi ikke er meget bedre end dem … a light to the nations! hir hir hir.

 12. Af Svend Jensen

  -

  Hvad er værst –
  69000 x 4 angreb på et år af migranter på tyskere ?
  eller
  3500 angreb på et år af tyskere på migranter ?

  Migranterne fører stort med en faktor på omkring 80.
  Så har islamapologeterne vist ikke mere at tilføje.

 13. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Danmark kan med lethed klare flygtningeproblemet. Danskerne har tidligere klaret langt større udfordringer på en civiliseret måde. Vi er et robust folk med orden i sagerne, og der skal meget mere end en flygtningestrøm til at rokke ved samfundets funktion.

  Det er pinligt at overvære, at mindretallet af højreekstremister i og udenfor dansk folkeparti tager æren for det dygtige arbejde, som er udført og fortsat udføres af mange andre fornuftige danskere her i landet og som har vist sig at være nyttigt. Det er ikke kun pinligt. Det er uforskammet, og jeg forventer at fremmedhaderne får en alvorlig afklapsning ved næste valg. Flertallet af danskere er ikke idioter.

  Vort heldigvis begrænsede fremmedfjendtlige og fremmedhadske segment arbejder intensivt på at sprede underlige skrækscenarier ud fra syge forestillinger om, at nationalpolitistaten vil bringe en lykkelig fremtid. Det er så langt ude i hampen som man kan komme.

  Danskerne ønsker fortsat at blive regnet for en civiliseret, integrerbar moderne stat, hvor menneskelige holdninger har overtaget og kan håndtere både indvandrere og flygtninge korrekt, hvilket vil sige på samme måde, som vi selv ville ønske at blive behandlet, hvis vi var i samme situation – ellers havde Danmark ingen berettigelse.

 14. Af Gert Hansen

  -

  Jørgen Villy Madsen:

  ‘Danmark kan med lethed klare flygtningeproblemet.’

  Hvordan?

 15. Af Niels Larsen

  -

  Niels Lemche

  Jo. Vi er stadig bedre end dem. For vi (tyskerne og svenskerne) forsvarer eget territorium. De fremmede er besættelsestropper.

 16. Af Niels Larsen

  -

  Gert Hansen og Jørgen Villy Madsen

  Jeg har et forslag til regering og Folketing, som de kan overtage helt gratis:
  Danmark anvender i øjeblikket mindst 17 milliarder årligt på diverse flygtninge, “flygtninge”, folkevandrere og illegale migranter.

  Hvad med, at vi betaler Mali 10 milliarder pr. år for at drive en lejr med de ca. 400.000 flygtninge, “flygtninge”, folkevandrere og illegale migranter, vi i øjeblikket har boende – med option på at kunne sende endnu 100.000 derned?

  Det er rent win-win, da Mali kan drive lejrene langt billigere end 10 milliarder, vi slipper af med de uønskede personer, vi undgår deres vold, deres voldtægter og øvrige kriminalitet og vi slipper af med den uønskede islam.

  Og der kommer med garanti ikke én “flygtning” mere til Danmark.

 17. Af Svend Jensen

  -

  @JØRGEN VILLY MADSEN – 28. FEBRUAR 2017 14:03
  Danmark kan kun med brandskatning af danskerne klare migrantproblemet.
  Det er pinligt at overvære, at mindretallet af venstreekstremister i og udenfor det radikale venstre tager æren for det nødvendige arbejde, som er udført og fortsat udføres af Inger Støjberg og mange fornuftige medlemmer af DF her i landet og som har vist sig at være nyttigt til at holde nassende migranter ude. Det er ikke kun pinligt. Det er uforskammet, og jeg forventer at islamapologeterne får en alvorlig afklapsning ved næste valg. Flertallet af danskere er ikke idioter.
  Kan føreren i JVM’s Agitprop afdeling fortælle JVM (og os andre) hvordan Danmark huser og bespiser de 6 millioner migranter på spring omkring Middelhavet ?

 18. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt imponerende at Berlingske Tidende bruger ressourcer på dækning af en såkaldt aktivistgruppe ved navn Welcome to Denmark. Hvis eneste mål tilsyneladende er at forhindre lovlig hjemsendelse af 10 illegale afghanere. Man skammer sig nærmest over de danskere, der driver femte kolonne virksomhed i eget land. Føj for den lede !

  http://www.b.dk/nationalt/hjemsendte-afghanere-kan-vaere-paa-vej-til-kastrup

 19. Af jan ulrik friis

  -

  Disse islamister kvinder som mænd fra Syrien – Irak – Libyen – Somalia – Afghanistan – Yemen – er i virkeligheden alle landsforrædere, at de ikke blev og forsvarede deres land!
  Der er brug for alle disse, hver og en i deres hjemlande i forsvaret imod ISIS, imod den radikale islam.
  Derfor må islamisterne ALLE indkaldes, og melde sig til tjeneste i deres hjemlande, indtil ISIS og alt radikal islam er nedkæmpet!

  Det forventes jo også at vi danske forsvarer vores land, kun at pt. er det danske forsvar, de danske grænser sat helt ud af funktion!

 20. Af Flemming Lau

  -

  Vi er allesammen lige, siges der! Når vi er glade ler vi, når vi er kede af det, snøfter vi, nå vi skærer os, bøder vi da ikke? jo måske men det samme gjaldt for latterlige Adolf. Han og hans ligesindede var ikke med, men mod mennesker og den beskidte totalitære beduin ideologi, har idag skabt flere modmennesker, end noget andet på jord. Det kan de nøjes med at gøre i ørkenen, eller på Grønlands nordøst kyst, bare ikke her i Europa, men det finder de nok snart ud af.

 21. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er hele hoben af godhedsbanden vel reelt bare infam ondskabsfulde egoister, der skal støve eget selvværd af. Det forekommer noget jord i hovedet at stå på pinde for illegale udlændinge hjulpet til Danmark af diverse mennesmugler mafiaer. Men efterlade de reelt nødlidende til en uvis skæbne og stort set uden nogen form for hjælp eller bistand.

  Jeg har personlig den dybeste afsky for godhedsfolket. De er infam ondskabsfulde – efter min mening !

 22. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Alle jer bloggeres indlæg handler ikke om det essentielle,; nemlig hvad muslimsk indvandring betyder for Europa, og Danmark!
  Vil i have det, eller vil i ikke have det!
  Så simpelt er spørgsmålet!
  M.v.h.

 23. Af Jan Petersen

  -

  AF CARL-ERIK PEDERSEN – 28. FEBRUAR 2017 17:45

  Det helt essentielle er meget enkelt. Danmark er sat under administration af EU og FN. Hvad indvandring angår – muslimsk eller andet – er Danmark svinebundet på hænder og fødder. ASYL er vor tids password til immigration!

 24. Af Niels Lemche

  -

  JAN PETERSEN, jamen, så er jeg da glad for ikke at stå på din side. I forsøger hele tiden at gøre sort til hvidt og hvidt til sort.

  Duy øvler løs uden overhovedet at ænse statistikker. Det er simpelt og afskyeligt fremmedhad, du repræsenterer … the dark side of the force… men I er jo facts resistente, så det er nok ligegyldigt.

  BT har i dag en artikel om seks områder, hvor Danmark ligger nr, 1. Læs dem og se, hvordan de kan bevares. Det kræver et rigt land med nok af arbejdskraft.

  Men hvidt til sort og sort til hvidt, ikke sandt!

 25. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er latinske analfabet (dem der ikke kender vort alfabet) sikkert også en fortrinlig arbejdskraft !

 26. Af Niels Lemche

  -

  JAN PETERSEN, og dansk kan du heller ikke skrive.

  Det hedder ikke:

  “I øvrigt er latinske analfabet (dem der ikke kender vort alfabet) sikkert også en fortrinlig arbejdskraft!”

  Det hedder — selv om det stadig er noget vrøvleri — “I øvrigt er latinske analfabeter … “, eller i ental “I øvrigt er et latinsk analfabet …”

  Denne ubehjælpsomhed afslører dig, som det er sket så ofte tidligere, som en putler. Du er overhovedet ikke dansk.

  Skulle du skrive det på dansk, ville det hedde: “I øvrigt vil en, der ikke kan det danske alfabet (eller det latinske alfabet) sikkert være en fortrinlig arbejdskraft.”

  Og til sagen: Det tager en dag at lære alfabetet (tog det dig længere, skulle du lade være med at tage en IQ-prøve; du kunne blive deprimeret). derefter kommer sproget. Der er faktisk undervisning for indvandrere i dansk, så ret hurtig kan de fleste af dem klare sig. Det kan i hvert fald ikke være værre end dit “danske”.

 27. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er vor tids voldtægt af vestlige demokratier og retsstater bare et spørgsmål om tilvænning. Det var i øvrigt nazisternes voldtægt af Weimarrepublikken også. Alt bliver med tiden en simpel vane – selv de mest afskyelige og forrykte idéer !

 28. Af P Christensen

  -

  2 ting vil bringe Danmark til fald, hvis de får lov at fortsætte den nuværende (kon)kurs:
  EU og indvandringen/importen af sociale klienter.

  Det seneste halve århundrede er skatterne steget omvendt proportionalt
  med kvaliteten. Man har søgt at finansiere det uvæsentlige, ved at spare på
  det væsentlige. En ond spiral, som har kostet især arbejderklassen dyrt.

  Man har desværre ladet venstrefløjsradikale få afbigt for deres kroniske racismeparanoia ved at hente store dele af den 3.verden til livsvarig forsørgelse i det nu globale bistandskontor Danmark.

  Venstrefløjsradikale har forøvet klasseforræderi overfor arbejderklassen,
  som for manges vedkommende heldigvis har fundet væk fra pseudo-venstrefløjen.

  Arbejderklassen er længe blevet belemret økonomisk og socialt med konsekvenserne af venstrefløjsradikales dårlige samvittighed. Selv befinder de venstrefløjsradikale sig altid langt væk fra de negative konsekvenser af egne handlinger.

 29. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt forventer jeg stadig lidt mere intellektuel slagkraft fra en teologi-fessor, end ren ammustue ævl !

 30. Af Niels Lemche

  -

  Jan Petersen, det danske udtryk er “ammestuesnak” i ét ord. Du kunne også sige, selvfølgelig, “ammestueævl” i ét ord.

  Så det kniber stadig med dit danske.

 31. Af Flemming Lau

  -

  Carl-Erik Pedersen.
  Danmark er nok ikke så meget forskellig fra Holland, hvor 80% er imod migration fra muslimske lande. Det paradoksale er som Jan Petersen skriver, at vi er svinebundet at FN og EU, men begge har spillet fallit. FN i ’65 hvor verdens diktaturer fik styr på den vigtigste frihed, Ytringsfriheden! FN’s led sit endelige nederlag da flertallet stemte for at den muslimske verden har deres egne menneskerettigheder, Sharia loven. EU faldt i princippet, da det viste sig at Frontex ikke havde styr på EU’s ydre grænser. Nu ser vi hvad misbruget af disse 2 internationale organisationer har forårsaget.

  FN’s Gutteres siger 24/11 2016 at ingen europæisk stat, har ret til at kontrollere sine grænser og at politikerne skal ignorere deres vælgere. EU’s primær lande, Tyskland og Frankrig har ledende politikere som Merkel der nu siger at alle folk der lever i landet er tyskere. Makon siger at hele verden immigrerer til EU i de kommende år,( So get used to it). Hvad skal vi med ydre fjender når vi har 5 kolonne internt, støttet af MSM?

 32. Af Jan Petersen

  -

  Fessor, jeg tror egentlig ikke, vi er så uenige. Vi formulerer os måske bare forskelligt. I øvrigt er vi nogenlunde jævngamlende (findes sikkert ikke i den danske ordbog). Men Danmark eller Sverige anno 2017 havde jeg helt ærligt ikke drømt om – for bare 17 år siden. Havde du?

 33. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Denne ubehjælpsomhed afslører dig, som det er sket så ofte tidligere, som en putler. Du er overhovedet ikke dansk.”

  Jamen, så lad os kalde dig for en svensk “erdogantler”; for du bor jo overhovedet ikke i Danmark og dine indlæg er ofte også fulde af fejl, selvom dét latterligt nok ikke holder dig tilbage fra at spille hoven overfor andre.

  Det er ret parvenuagtigt, og lidt latterligt.

  Erdogan er mindst så brutal en diktator, som Putin er – og på mange måder langt værre; Putin støtter ikke islamistiske terrorister, hverken direkte, eller indirekte.

  Tyrkiet udleverede f.eks. den islamistiske terrorist, der forsøgte at dræbe Lars Hedegaard, til Islamisk Stat, hvor han blev én af Islamisk Stats ledere.

  Erdogan tillod også, at tyrkere købte olie af Islamisk Stat i stor stil, og dermed finansierede Islamisk Stats krigsførelse.

  Erdogan tillod, at det tyrkiske politi løslod medlemmer af den islamistiske terrororganisation, Al Nusra, der blev anholdt i Tyrkiet med flere kilo sarin, få måneder før saringastattentatet på den syriske by, Gouta.

  Dvs, at Erdogan har støttet den fjende, som danske soldater fører krig mod, og han bliver snart Tyrkiets nye diktator, men du vil stadig føre krig mod en fjende, som vi vandt over i forrige årtusinde.

  Jeg håber virkeligt, at du er helt og aldeles pensioneret, for du lever i fortiden, og er ikke i stand til at forstå det aktuelle trusselsbillede.

 34. Af Niels Larsen

  -

  Niels Lemche: “Det kræver et rigt land med nok af arbejdskraft.”

  Det gør det.

  Men det er ikke arbejdskraft, vi primært får sydfra. Det er snyltere.

  I øvrigt enig med Jakob Schmidt-Rasmussen; Erdogan er langt værre end Putin og Tyrkiet er langt mindre demokratisk end Rusland. Erdogan burde for en domstol og dømmes for støtte til islamisk terrorisme.

 35. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt blev den oprindelige FN flygtningekonvention fra 1951, der kun dækkede intern fordrevne i Europa som følge af WW2, ændret i 1967 til at gælde alle verdens folk. Dette trick blev bare accepteret af Folketinget – uden at spørge befolkningen (folkeafstemning)

  En total ligegyldig folkeafstemning om en EU-patentdomstol må vel være rigelig for almuen at tage stilling til – griner højt !

 36. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er den danske befolkning blevet røvrendt – så det klodser – gennem de seneste 30-40 år. Hvad efterskriften bliver på den flok forrædere, ved jeg ikke. Men vel egentlig også ret ligegyldig. Historieskrivning svarer meget godt til daglige fake news leveret af fakestream. Løgn, svindel og iscenesat bedrag fra start til slut !

 37. Af b ni

  -

  Udgiften til indvandring mv. er IKKE 16-17 milliarder som det påstås fra officielt hold. Der er nu hundredtusindvis af migranter i landet, alle med særlige fordele og privillegier i forhold til danskerne, og den samlede årlige udgift er nu langt over 100 milliarder. Det er jo derfor regeringen iværksætter den ene spareøvelse og nedskæring efter den anden.

 38. Af knud p

  -

  Til min undren er en sober/oplysende kommentar tilbageholdt af f…… ??

 39. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Det er rystende at læse visse kommentarer her på bloggen, for sagen er jo, at der ikke er noget problem for Danmark, når det gælder indvandringen. Det er en stor opgave, men de folk der har opgaven har vist, at de kan håndtere den på kvalificeret måde.

  Det vanvittige hysteri, der lyser ud af visse indlæg i disse spalter skyldes alene, at en flok politiske kandestøbere har hylet Ulven kommer så længe og så højt, at de fik svage sjæle til at tro på det og hoppe på limpinden. At ulven ikke er kommet, og heller aldrig kommer, spiller ingen rolle for taskenspillerne.

  Der er sat en skræk i Maren i Mosen og Karen i Kæret, som de aldrig nogensinde kommer af med igen. De vil stemme på Messerschmidt, så længe de lever. Han er så pæn, så det passer sikkert, hvad han siger. Og når Støvring synger med på omkvædet, må det være rigtigt.

  Hvis hysteriet fortsætter, må det være, fordi vi er et tilbagestående folk, der ikke har fortjent at kunne kalde et område som Danmark for vores land. Vi er ikke kvalificerede til selvstændighed som nation. Men mon ikke et kommende valg vil vise, at danskerne har besindet sig. Hvis ikke – er vi fortabte.

 40. Af A Chr

  -

  Vil ly leverer ovenfor endnu en af sine feber-fantasier. Eller svæver vil ly bare rundt i en stratosfærisk ballon der i lang tid har været uden jordforbindelse?

 41. Af Flemming Lau

  -

  JVM.
  Efter Murens fald, er det vist snarere dig der er fortabt. Det lyder ihvertfald som om du har kvalificeret sig, som “a Citizen of nowhere!” Hvad jeg ikke forstår er, at man kan være så hævngerrig, at man ønsker svøben skal blive værre for et lille fredeligt land, som Danmark.

 42. Af knud p

  -

  F il tr et lever sandelig sit eget liv. Rø de v il ly slipper altid igennem, vi andre fra sor te res.

 43. Af fil tre t er utrolig em sigt/små ligt

  -

  Nå, så snart man er ikke-rød, blok erer f……

 44. Af Flemming Lau

  -

  Tryk på fanen ” word Press fejl”

 45. Af J Nielsen

  -

  “Jeg har personlig den dybeste afsky for godhedsfolket.”

  Få ting er så irriterende som andre menneskers hjælpsomhed. Denne evindelige spejderdrengsmentalitet. Lad dog folk selv komme over gaden, eller blive torpederet halvvejs hvis de ikke kan nå det. Jeg har endda set eksempler på høflighed i trafikken. Jamen hvor er vi henne. Gud har givet dig ikke én, men to langfingre af en grund.

 46. Af Svend Jensen

  -

  @JØRGEN VILLY MADSEN – 28. FEBRUAR 2017 20:37
  Folk bliver altså ikke klogere af, at blive fodret med føleporno og hadefuld tom buldren mod anderledes tænkende. Prøv at anvende argumenter i stedet for, det fremmer den demokratiske debat. Sørg for at argumenterne understøttes af referencer.

  Hvorfor skal Danmark eksempelvis modtage et hav af fattige kulturfremmede, der ikke bevisligt er ægte flygtninge (de smider deres ID væk), når man for de samme penge kunne hjælpe 25 gange flere af disse ynkværdige stakler i nærområderne ???

  Kom venligst med fakta og argumenter som svar; ikke den sædvanlige ’sviner’ – om muligt?

 47. Af Niels Larsen

  -

  Lad mig sige det sådan:

  Forslag 1, 3, 4 og 5 er helt uantagelige.

  Forslag 2 kan evt. bruges.

  Det bedste er en total skrotning af den politiske union og en tilbagevenden til EF anno 1986.

  http://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE9400277/overblik-her-er-eukommissionens-fem-bud-paa-eus-fremtid/

 48. Af Gert Hansen

  -

  Svend Jensen:

  Din 9:52

  Helt enig.

 49. Af P Christensen

  -

  De venstrefløjs-radikale er et åbenlyst valg til de næste afsnit af “luksusfælden” på TV.
  Emnet er ikke eget overforbrug, men et årtier langt overforbrug af danske skatteyderes
  midler på udefrakommende velfærdsturister.

Kommentarer er lukket.