“Højreekstremisterne” har reddet Danmark fra svenske tilstande

Af Kasper Støvring 250

 

Pia Kjærsgaard er netop fyldt 70 år, og vi iler ikke blot med at ønske tillykke, men også med at overbringe en stor tak. En tak for at have stået igennem mange års kritik – for at bruge en eufemisme – for at have et syn på indvandring, islam og nært tilgrænsende fænomener, der ikke huer pæne mennesker.

 

Kjærsgaard har stået fast og kæmpet sine kampe i en tid præget af moralisme, konformisme og opportunisme, og for sin indsats er hun belønnet med megen utak, ja, med skandalisering som højreekstrem, hun er blevet afbildet som en rotte, og hun er blevet diffameret som en af de ikke-stuerene. Kjærsgaards indsats har gjort det muligt at tale åbent om indvandringens konsekvenser og at føre en politik, der ikke har været så slem som i mange andre lande. Det kommer jeg til.

 

Men Kjærsgaard stod og står ikke alene. Søren Krarup er en anden afgørende person i Danmarks stålsatte falanks af hårde halse. Det kan godt være, at også Søren Krarup har nået den modne alder og fået dårlige knæ, men han har og har altid haft rygrad – i modsætning til de mange gopler i politik og debat, der hverken har rygrad, knogler eller ben i næsen. ”En spøgelsesklokke i vandet, det er alt, hvad vandmanden er. Den svæver på grænsen af ikke-eksistens hele sit udflydende liv – ulegemlig, som en drøm, der er sluppet udenfor en hjerne”, som Jacob Paludan skrev om goplen.

 

Mange siger det ikke officielt, og siger de det, lyder det modvilligt, men de er da i bund og grund enige med de ”højreekstreme”, og i det lønlige er de nok taknemmelige over Kjærsgaards og andres indsats. Det afspejler sig tydeligt i Kjærsgaards nuværende position som formand for Folketinget, og i, at det parti, Socialdemokratiet, der gik forrest i skandaliseringen, nu åbent inviterer DF med i politiske forhandlinger.

 

Sådan kan det gå, når man er viljestærk og følger sin samvittighed. Dét er også et lærestykke for alle andre.

 

Hvordan ville Danmark se ud, hvis det ikke var for de forhadte ”højreekstreme”? Lad os skue mod broderlandet. I Sverige er kriminaliteten langt højere end i Danmark (et meget forsigtig skøn: 10 gange så høj – her kan man sammenligne med danske tal), og den er steget eksplosivt de seneste ti år:

 

340 sager drejede sig sidste år om drab eller dødsvold. I 2006 var tallet nede på 240 sager.

Der var 888 drabsforsøg. For ti år siden var tallet 769.

Der var 87.995 grove voldssager. Dem var der 77.019 af i 2006.

Der blev anmeldt 6.563 voldtægter og 19.895 seksualforbrydelser i alt. Tilbage i 2006 blev der anmeldt 4.208 voldtægter og i alt 12.147 seksualforbrydelser.

Voldtægter mod mindreårige piger er gået 24 procent op fra forrige år til nu 1.811.

 

Selv Politiken, hvorfra tallene kommer, oplyser nu om de dystre svenske tilstande og lader den mulighed stå åben, at den massive kriminalitet skyldes masseindvandringen. De svenske myndigheder holder gerningsmændenes etniske oprindelse skjult, men dissidenter som politologen Tino Sanandaji og politimanden Peter Springare har åbnet debatten, den første med undersøgelser, den anden med erfaringer. Jeg læste forleden en svensk opgørelse baseret på domsudskrifter om gruppevoldtægter. Kun omkring en tredjedel af gerningsmændene havde svenske navne (jeg vil ikke oplyse kilden her, for domsudskrifterne rummer private oplysninger).

 

De fleste kan i dag se, at integrationen er gået helt galt i Sverige. “Det må ikke ske i Danmark, og det vil heller ikke ske, for vi er ikke så naive.”

 

Det har jeg hørt flere, lad os kalde dem de sidste dages hellige, sige. Problemet er bare, at mange af disse hellige, der nu advarer mod eller gruer for svenske tilstande, også har advaret mod de “højreekstreme” eller de “nationalkonservative”, der konsekvent har advaret mod udviklingen i Sverige og mod masseindvandring.

 

Danmark bliver forhåbentlig ikke som Sverige. Men det sker ikke på grund af de hellige, det sker på trods af dem. Havde de “hellige” dengang haft held med at udgrænse de “ekstreme”, så var Danmark allerede blevet Sverige.

 

I 1945 så vi, hvordan mange i de sidste måneder tilsluttede sig modstandsbevægelsen og på den måde fik en slags heltestatus, men altså på et tidspunkt, hvor krigen reelt var vundet, og man ikke havde meget at tabe. I modsætning til alle dem, der risikerede alt ved at kæmpe kampen, imens den stod på.

 

Det vil vi også se nu, tror jeg, flere vil ikke kun blive overbeviste om, at det, mange som Kjærsgaard og Krarup har sagt i årevis, er sandt, de vil også forsøge at få hæder ved at fremtræde som sandhedsvidner – og de vil få hæder ved det – alt imens andre har mistet rigtig meget og aldrig for alvor vil blive anerkendt for den indsats, der virkelig betød noget i en farlig situation (hvorfor har f.eks. Flemming Rose ikke for længst fået den største udmærkelse som journalist?).

 

Man kan fyldes af foragt for disse sidste dages hellige, der står på skuldrene af mange andre (uden at anerkende, at de gør det). Men på den anden side er vores fælles situation så alvorlig, at vi ikke kan begynde at kritisere disse ny-omvendte for deres tidligere naivitet og deres tidligere (og måske nuværende) kujonholdning. Tværtimod må vi ikke splitte befolkningen yderligere. Den elendige indvandrings- og islamdebat har allerede gjort stor skade på det nationale sammenhold (men nationen var jo også splittet under krigen).

 

Så jeg holder for mit eget vedkommende mund, ønsker de omvendte tillykke – og græmmes i det skjulte. Men mest retter jeg en tak til Kjærsgaard og de andre ”ekstremister”.

 

 

250 kommentarer RSS

 1. Af Jan Petersen

  -

  Radikale, socialister og kommunister har længe forsøgt at forråde Danmark. Intet nyt under solen på den front. Om forræderiet gennemføres sammen med nazister eller islamister er vel lige fedt ? Trekløveret danner stadig den tungeste femte kolonne virksomhed !

 2. Af Niels Larsen

  -

  Et genoptryk fra en anden blog:

  Der er nogle slående sandheder, som totalt overses og totalt er blevet overset i årtier:

  1. Sammenblanding af forskellige “racer”, forskellige kulturer og forskellige religioner har ALTID og OVERALT medført enten
  a. diktatur eller anden undertrykkelse – se evt. Singapore, som kun er fredeligt på grund af en hårdtslående ordensmagt, som knuser ethvert tilløb til optøjer
  b. udbredt vold, borgerkrig eller anden splittelse i landet.

  2. Selv her i det civiliserede Europa kan vi opvise borgerkrig på grund af religion og etnicitet blot ved at gå 25 år tilbage i tiden.

  3. Disse konflikter er blandt de blodigste og mest umenneskelige konflikter, som menneskeheden kan opvise – og det siger ikke så lidt.

  4. Selv USA – dette “smeltediglernes land” har trods ihærdige forsøg gennem flere hundrede år stadig en etnisk og religiøst opdelt befolkning og er langtfra det harmoniske land, det gerne vil fremstå som.

  5. ALT OVERALT udviser klare tegn på at etnisk, religiøs og kulturel sammenblanding er at skabe en krudttønde, som før eller siden vil gå i brand.

  Man skulle tro, at ikke mindst europæerne kunne være fornuftige nok til ikke at gentage Historiens værste fejltagelser. Men det er vore politikere og “eliter” enten for dumme, for ligeglade eller for naive til.

  Så må de bære følgerne og det er jeg ikke i tvivl om, at de kommer til før eller senere.

 3. Af Svend Jensen

  -

  Hvad vil de venstreekstremistiske globalistiske populister gøre, når muslimprocenten i Danmark når op på 50 procent i 2050 ? Konvertere ? Som eneste mulighed for at overleve ?
  Kjærsgaard og co. har forhalet islamiseringsprocessen betydeligt og gjort danskerne bevidste om, at der findes en demografisk grænse – et ‘point of no return’ efter hvilket kaos og ruin venter.
  Sveriges ulykkelige fremtidsudsigter, allerede synlige nu, indikerer hvor den kritiske demografiske masse for islamisk overvægt befinder sig. Den synes at være overskredet eller tæt derpå i Sverige.
  Danmarks ansvarlige ledelse bør, ligesom Viktor Orban i Ungarn, tilkendegive at Danmark selvfølgelig tager imod fordrevne etniske svenskere, hvis de må flygte fra deres fædreland pga. islamismen.

 4. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Hvor er det fornøjeligt at se alle Trumpisterne, med nedagående mundvig, efter at Trump lige pludseligt har udtrykt, at han “LOVES” EU. Her er der mange, der må have det sjovt, f.eks. Asger Aamund, Lars Seier Christensen, Nye Borgerlige med Pernille Vermund russerne darlig, DF, Niels Larsen og mange mange andre. Nu sidder de klistret fast til mølpapiret. Møl laver som bekendt huller og her sidder de fast, indtil Trump drejer på en tallerken igen.

 5. Af Niels Larsen

  -

  R. Harald Kristiansen

  Trumps meninger er mig uvedkommende. Jeg kan udmærket formulere mine egne – og én af dem er, at EU er noget argt skidt.

 6. Af Kim P Olsen

  -

  Udtrykket højreekstremist dækker såmænd bare over, at en tilfældig debattør fra venstrefløjen i et tilfældigt forum ikke deler dine synspunkter. Værre er det såmænd ikke…

  Det hedder højreekstremist og venstreaktivist, for venstreaktivister brænder ting af og smadrer butiksruder, i demokratiets navn forstås, imens højreekstremisten for 99% vedkommende bare deltager i debatten.

  Islamister og den yderste venstrefløj har hadet til det etablerede samfund tilfælles.

 7. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt et af de mere underholdende indslag fra en dansk aflægger af World Wide fakestream media – DR.dk nyheder:

  Efter Trump-kommentar: Sverige går til angreb mod ‘fake news’ i verdenspressen

  http://mobil.dr.dk/smartphone/#artikel/nyheder/udland/efter-trump-kommentar-sverige-gaar-til-angreb-mod-fake-news-i-verdenspressen

 8. Af Frank Wulff

  -

  For at kunne sammenligne ting på tværs af lande, så er det et krav at disse ting registreres på samme måde.

  F.eks. ved voldtægt af en partner flere gange over en længere periode, så registreres det i Sverige registreres det som en hændelse hver gang det er sket, mens det i en række andre lande registreres det som en samlet hændelse.

  Tallene for voldtægt i Sverige steg kraftigt fra 2006 til 2009, hvorefter at den er fladet ud. Dog med et enkelt peak i 2014, hvorefter den faldt til 2009 niveau i 2015.
  Stigning i 2014 hænger sammen med en ændring i lovgivning ligesom stigningen fra 2006 og frem også skyldes ændringer i lovgivning.

  Det store indtag af flygtninge skete i 2015.

  Desuden har Sverige ført en kampagne over de sidste 20 år, hvor kvinder er blevet opfordret til at tage kontakt til politi, hvis de mener at de er blevet udsat for overgreb.
  Dette har gjort at kvinder i Sverige er mere tilbøjelig til at indrapportere hændelser til politiet end i andre lande i verdenen.

  Så det er en sandhed med modifikationer at give højreekstremisterne kredit for at der er lavere indrapporteringer i Danmark end i Sverige.

  Skyldes nok mere forskelle i lovgivning og måde at registrere på.

 9. Af Flemming Lau

  -

  K Støvring.
  Tak for fint indlæg, på første dagen efter Kjaergaards 70 års fødselsdag. Hun fortjener det i den grad. Mht til de sidste dages hellige, så forholder det sig som ved uddannelse, “Det er aldrig for sent!” For hardcore ideologierne venter der en svær tid. Først røg Troen på Fredsmuren i DDR, og nu kan de skimte at Troen på FredensReligion også kan risikere at ryge samme vej.

  For hvad skal de så? Efter de sidste 4 måneders blogindlæg at dømme, vælger de nok martyriet og vil udråbe sig som forfulgt uskyldig sekt. der vil kræve fuld mindretals beskyttelse. De vil naturligvis “lege” en tid endnu. Og måske kan der komme en ny sag, hvor de kan få afløb for deres oikofobi, fx undskyldning og erstatning til de tidligere danske øer i Caribien. Og når de er i nabolaget, giver de nok også Cuba et lille visit. I Danmark vil de kede sig, fordi som Lenin sagde så er vi for konservative til revolution, og vi gider heller ikke “de lange knives nat”

 10. Af jens petersen

  -

  Det er da helt fint at rose Pia Kjærsgaard for at have presset til en debat om indvandrere og derved sikret at vi ikke har de samme dogmer som Sverige. Modsat så har Pia Kjærsgaard som andre venstreorienterede (Økonomisk politik) været med til at udbygge og sastlåse Danmark som en taberfabrik, hvor Sverige har gjort det meget bedre. Sverige har også gjort det meget bedre mht at rent faktisk integrere en større del af flygtningene.

  Det virkelige skræmmebilllede er hvad der ville have sket hvis vi havde DF’s økonomiske politik og Sveriges indvandre politik. Sverige har gjort det modsatte og har en mere fremtidssikret økonomi med bedre muligheder for de svagere på arbejdsmarkedet og så begravet i alt for mange indvandrere.

  PK har en stor andel i at vi har så mange uintegrerbare udlændinge og væsentligt færre integrerbare. Se hvis DF havde holdt fast i deres partiprogram fra slutfirserne så havde tingene set meget bedre ud, men de skulle lige springe ud som et nationalt socialistisk racist parti.

 11. Af Ole Frank

  -

  De personer, Støvring ligger på maven for her bliver aldrig stuerene.

 12. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Blasfemiparagraffen beskytter ikke jøder mod, at fanatiske islamister begår terrorattentater mod jøder, men den kan i værste fald beskytte de fanatiske islamister mod kritik af deres antisemitiske religion.

  Nogle vil muligvis protestere, og indvende, at islam ikke er en antisemitisk religion.

  Men det er at faktum, at man kan blive dømt efter racismeparagraffen, blot for at citere ordret fra Koranen:

  En talsmand for Hizb Ut-Tahrir blev for et par år siden dømt efter racismeparagraffen for, at opfordre til mord på jøder, blot fordi han havde citeret en passage fra Koranen – ordret…

 13. Af Jan Petersen

  -

  Pia Kjærsgaard og DF har lavet ét mega kvajestunt, og det var at sikre Anders Fogh Rasmussen posten som Nato Generalsekretær ved en ulovlig krig mod Saddam Hussein og Irak. Dét politiske stunt er utilgiveligt ! Bortset fra det, så tillykke med 70 års fødselsdagen, trods alt. Der findes rigelig af andre potentiel suspekte på Borgen !

 14. Af Jan Johansen

  -

  Ja, vi skylder Pia Kjærsgaard og Søren Krarup m. m. fl. en meget stor tak for deres vedholdende advarsler om mulige konsekvenser ved den laden-stå-til-holdning, som en hel del naive politikere udviste op igennem de seneste årtier. Forud for dem og efterfølgende har også andre mere ansvarsbevidste politikere været på banen og advaret om, hvor galt det kunne gå, hvis vi blot slog ud med armene og affandt os med en fuldstændig uansvarlig indvandring til Danmark. Der må virkelig være en del nuværende og tidligere politikere, der i dag sidder tilbage med en meget dårlig ikke stueren smag i munden. Det var jo i bund og grund dem, der tog fejl!

 15. Af Kim P Olsen

  -

  Ole Frank
  Også det begreb er udvandet og har mistet sin betydning
  Hvis man brokker sig over rådne æbler hos sin tyrkiske grønthandler, er man ikke stueren og optræder udansk.
  Who cares…

 16. Af Niels O

  -

  ((DF)) er ikke højre ekstreme – de er socialistiske nationalister. Der er skam en stor forskel.

 17. Af Niels Larsen

  -

  Ole Frank

  Du tager fejl. Det er dit segment, som ikke bliver det. I har bare væltet jer i sølet så længe og så grundigt, at I ikke længere opfatter stanken af jeres råddenskab.

  Det gør vi andre derimod.

 18. Af - Niller

  -

  Om at flytte sig og de sidste dages hellige- tag et kig på historikken bag Dansk Folkeparti .
  Fra Glistrup og Fremskridtpartiet og ideologien om en skatte/ forsvars og velfærdspolitik, der får nye borgerlige til at fremstå som de rene engle, og så til idag hvor de er det diametralt modsatte af det de gik ind for dengang .
  Det eneste der er tilbage fra den tid er udlændingepolitikken.
  Men alting er jo under konstant forandring og dermed kan det ikke undgåes at der bliver flyttet holdninger og synspunkter – sådan har det altid været og det vil nok vedblive med at være sådan.

 19. Af Ole Pedersen

  -

  Der er ingen grund til at takke Pia K. Hun har sammen med de “blå” partier hånet og truet flygtninge og indvandere. Da industrien i 60′ erne, tog til den anatolske højslette og hentede fremmed arbejdskraft, var der ingen, ingen af de “blå” der var bekymrede. De mest bekymrede var industriarbejderen,a som var bange for løntrykkeri. De borgerlige inviterede folk til Danmark, så skal vi også behandle folk ordentlig. Selvfølgelig kan Danmark klare indvandringen. Vi har gennem de sidste 150 år haft indvandring af svenskere, jøder og polakker. De var også ilde set men har efterhånden fundet en plads i samfundet.

 20. Af Niels Larsen

  -

  Se Merkel og Hollande blive kørt over af le Pen: https://www.facebook.com/mememagical/videos/1019529681513059/

 21. Af Svend Jensen

  -

  @OLE PEDERSEN – 24. FEBRUAR 2017 19:25
  “…indvandring af svenskere, jøder og polakker. De var også ilde set men har efterhånden fundet en plads i samfundet….”

  Ole har ikke forstået pointen. Svenskere, jøder og polakker blev assimileret og kom i et begrænset antal.
  Muslimer må, kan og vil ikke assimileres. De kommer desuden væltende ind i enorme mængder på kort tid som gratister. De isolerer sig og tager afstand fra os og vore værdier. Slutresultatet er en islamisk besættelse af store danske områder (enklaver) med religiøst betinget afstandtagen til Danmark og danskerne. Medmindre danskerne underkaster sig islam, vil de religiøse konflikter eskalere til ukontrollerede konfrontationer – præcis som det sker i Sverige og Frankrig i dag.
  Takket være typer som Ole Pedersen, som forhåbentlig kommer til fornuft med tiden.

 22. Af Gert Hansen

  -

  Jeg vil give Niels Larsen ovenfor 15:29 delvis ret.

  Og tilføje, at det virker temmelig håbløst stadig at tale om ‘integration’, istedet for at erkende, hvad det er for en situation vi står i. Og her er vi heldigvis ikke så langt ude, endnu, som Sverige. Det ville være naivt ud over alle grænser at mene, at vi ikke kommer der på et tidspunkt. Pia Kjærsgaard eller ej, om end hun givetvis har forsinket processen.

  Da det er helt urealistisk, som Niels Larsen er talsmand for, at sende de indvandrede tilbage, må vi indrette samfundet på en ‘ny’, eller rette realistisk set, situation. (Det er jo ikke alle sammen ’svenskere, jøder og polakker’, som Ove Pedersen nævner, for så var der næppe integrationsproblemer, hvilket O.P åbenbart ikke ser).

  Vore politikere kvier sig ved, i alt fald offentligt, at se situationen i øjnene, og det forstår man godt. Den er jo ikke særlig behagelig. Apologeterne i den offentlige debat, som man hørte højlydt fra for 10-20 år siden, er stort set forstummede, hvilket man godt forstår. Det er nu kun fra den yderste rabiate venstrefløj, at man stadig hører nogle pip, men de er også blevet færre og ikke længere så skråsikre.

  Hvis man vil gøre noget ved situationen, er den eneste løsning at se på hvordan andre indvandrersamfund gør. Hvis man da ikke fortsat vil leve med stadig stigende kriminalitet og vold, bilafbrændinger og daglidags terror i forskellige udgaver. Hvis ikke, bliver det et opgør med dansk selvforståelse og normer. Det kunne man have sagt sig selv for 30 år siden, men har ikke villet indrømme det offentligt. Valget er stadig åbent.

 23. Af I. Hansen

  -

  Det er pressen som har “døbt” DF højreekstremister !!!

  Lige som pressen jævntlig “døber” holdninger og mennesker i
  Bedrevidende arrogance og med udokumentetede genellalisernde sprogbrug og udeladelses af fakta

  Tak også herfra til Pia.

  Og tak til Støvring for et godt indlæg.

 24. Af Niels Larsen

  -

  Gert Hansen

  Jeg beklager, men jeg kan ikke se nogen anden vej ud af moradset end at sende så mange som muligt retur – med mindre vi vil smadre vort velfærdssamfund helt.

  For den eneste måde, du får dem til at finde arbejde, er at tage de offentlige midler fra dem. Og det kan du kun gøre ved samtidig at fjerne støtten fra danskerne – ellers bliver der et ramaskrig over diskrimination.

  Der er kun 3 udveje: afskaffelse af velfærdssamfundet, hjemsendelse af flest mulige muslimer og afrikanere (det vil i realiteten sige dem, der endnu ikke har fået statsborgerskab) eller stor social uro, evt. borgerkrig.

  Vi kan naturligvis vælge at gå tilbage til det sociale samfund, vi havde i 1950: ingen offentlig pension, kun fattighjælp, masser af daglejere, stor social nød og den slags eller vente på, at den sociale uro udvikler sig.

  Vi har endnu valget. Det har vi ikke om 10 år, så jeg foretrækker hjemsendelserne!

 25. Af Helge Nørager

  -

  “Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen, mener, at det er på tide tid at få klarlagt, hvordan efterretningstjenesten flere gange i træk kunne tage fuldstændig fejl. Først af de påståede massegrave i Kosovo og siden af Iraks masseødelæggelsesvåben.

  Kæmpebrølere

  “FE har begået to store brølere på bare fire år. De tog som bekendt fejl med hensyn til Saddam Husseins masseødelæggelsesvåben, og de tog fejl med hensyn til Kosovo, hvor påstanden om massegrave var anledningen til, at vi gik med i krigen i 1999 og bombede en europæisk hovedstad. Vi må have undersøgt, hvordan det kunne gå så galt. Hvordan skal vi ellers kunne have tillid til efterretningstjenesten, næste gang vi skal i krig?” spørger Søren Espersen og opfordrer til, at fejltagelserne får konsekvenser for de ansvarlige.

  “Jeg forstår ikke, hvordan de samme folk kan blive siddende på deres poster efter to så gigantiske brølere. Der må rulle hoveder, og der må en intern storvask til i FE,” siger han.

  Dansk Folkeparti har i første omgang bedt udenrigsminister Per Stig Møller (K) svare på, om regeringen fortsat har tillid til FE og andre vestlige efterretningstjenester. “Når svaret på det spørgsmål foreligger den 12. november, vil vi overveje næste skridt,” siger han.”

  Kilde information. 2008.

  Dengang vedkendte Hr. Sørens Espersen, at han var blevet bedraget og havde truffet beslutning om krig mod Irak på baggrund af en løgn.

  I dag er han ligeså stålfast i blikket som Anders, når han skingeret skriger at det var det rigtige at gøre.
  Dog afsløres han af de nervøse trækninger ved øjet, som antyder et forpint menneske som godt ved at han personligt er direkte ansvarlig for mange menneskers død.
  Millioner af menneskers flugt og nød.
  Han ved det godt, men det er blevet for ondt at tænke på så han benægter nu alt, dengang i 2008, hvor konsekvenser endnu ikke truede Europas sikkerhed med flygtninge, kunne han godt se at det var en løgn, som drev han til at stemme ja.
  I dag er det løgn at han var ked af at.

  I og dag er det fest og farver for Pia, jeg får sgu kvalme, det var deres stemmer som sikrede at løgnen blev til mange Danske soldaters død og lemlæstelse.
  Hvorfor skal vi hylde en kvinde som er formand for et parti som i den grad benægter virkeligheden alt efter behag. ?
  Og har deltaget med at indlede krige som nu truer hele Europas eksistens.
  Hun burde stå til ansvar for en domstol.

 26. Af Knud Pedersen

  -

  Hvis vi skal forklare den politik som har skadet hundredtusindvis af danskere meget alvorligt, må vi vel pege på noget med kommunisme/socialisme plus korruption plus dumhed, feminisme og radikal pladderhumanisme. Det startede vel med at kommunisterne fik placeret en masse rødkålshoveder i folkeskolen og medierne. Siden udviklede man rødstrømpebevægelsen og hetzen mod mændene, husmødrene og familiernes sammenhold. Dernæst kom løgnepropagandaen om MR, FN, “kvindesagen”, klimaet, velfærden, krigs-årsager, indvandrere/”flygtningebørn”, kriminaliteten og sundheds”reformerne” osv. En propaganda som har givet massevis af skøre, ubegavede og komplet uduelige politikere adgang til politisk magt og indflydelse.

 27. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Pernille Vermund russernes darling, skulle der have stået kl. 16.14. 24.02.2017.

  Somme tider har jeg svært ved at forstå nogle af de herrer her på bloggen. På den ene side mener de, at kvinder har feminiseret og ødelagt vores samfund de sidste 30-40 år. Det er alene kvindernes skyld, at der er så mange indvandrere i Danmark, så vidt jeg kan forstå. Samtidigt vil de beskytte kvinderne mod voldlige mænd fra andre kulturer. Det er noget kompliceret holdning at have. Det må være meget frustrerende at kæmpe imellem disse to udsagn. Et veritabelt skisma for nogle af jer.

  Mig bekendt var det industrifyrstene, der importerede arbejdere fra Tyrkiet og Østeuropa og tidligere fra Italien, fordi danskerne ikke ville bestride disse jobs. Jeg har set tyrkiske mænd arbejde i skibsindustrien uden åndedrætsværn rullende styren på glasfibermotter. Her var der ikke nogle danskere.

 28. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Jeg var heldig, at Knud Pedersen kl. 22.25 24.02.2017 kunne forklare os, hvordan det hele hænger sammen, os vederstyggelige feminiserede rødkålshoveder. Jeg føler mig oplyst og priviligeret, at sådan en åndelig kapacitet er her på bloggen, for at forklare os hvordan det hele hænger sammen. Tak for det!!

 29. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Af at skulle der stå 22.47.

 30. Af Gert Hansen

  -

  Niels Larsen:

  Jeg kan sagtens følge dine dystre spådomme m.h.t. fremtiden for det såkaldte velfærdssamfund. Det kan simpelt hen ikke opretholdes, hvis en stadig større andel af befolkningen ikke deltager økonomisk via skattebetaling til den, men derimod kun er modtagere af ydelser. Det er der vel egentlig ingen der er uenige i, om end nogle stadig har svært ved at indrømme det, og nogen tror stadig at ‘integration’ er mulig, på trods af at man nu i mere end 30 år har erkendt at det går ad h…. til med den.

  Som jeg er inde på, bliver der ikke tale om massiv repatriering. Det ville der aldrig komme politisk flertal eller vilje til.

  Hvis det hele ikke i fremtiden skal ende i anarki, kriminalitet og almindeligt kaos, samtidig med at velfærdssamfundet bryder sammen, er den eneste løsning den du skitserer i pkt. 1.a.

  Indtil videre er vi stadig ‘puslingelandet der hygger sig i smug’ og ‘verdens lykkeligste folk’. Der er ingen mangel på manglende realitetssans.

 31. Af Niels Larsen

  -

  Gert Hansen

  Det med det politiske flertal og vilje kan hurtigt ændres, hvis der udbryder deciderede borgerkrige i Sverige eller Frankrig.

  Og den risiko er ret overhængende. Selv den franske efterretningschef advarer om det.

  Bryder det løs for alvor, så taler “humanisterne” hurtigt terræn.

 32. Af Niels Larsen

  -

  TaBer, naturligvis. Ikke taLer. Damn tablet – give me my PC!

 33. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Lad os da bare helgenkåre fremmedhadets og populismens endnu ukronede dronning. Det er utroligt, at der ikke kræves mere i Danmark for at blive udråbt til frelser. Det beviser, at vi er et nøjsomt og i kulturel henseende fattigt folkefærd. At et så primitivt væsen er blevet formand for folketinget er en hån mod alle danskere og en skæbne værre end døden.

  Pia Kjærsgaards vanvittige had til alt fremmed, skyldes udelukkende, at hun ikke forstår det. Hun mangler fuldstændigt empati for alt, hvad der ikke er fostret i andegården. Islam og EU er fremmedelementer og hører derfor ikke til i Danmark. De skal bare ud herfra, mener både hun og hendes tilhængere.

  Vort uddannelsessystem har svigtet elementære principper for dannelse til menneskelighed, når hendes budskab accepteres af så mange. En fremtid under et dansk folkeparti ledet af Kjærsgaard bliver en forseglet nationalpolitistat uden adgang for fremmede, fattigt, åndsforladt, truende, ensrettende. Er vi ikke nået længere?

  Henvisningen til at udviklingen i Sverige med en helt anden struktur end Danmark er den mest skammelige begrundelse for at hylde den Kjærsgaardske fremmedfjendtlighed, som er en uafvaskelig skamplet på Danmark.

 34. Af knud pedersen

  -

  Ro sa ha rald fra det radikale overdrev er komisk. Hun er tilhænger af rødradikal politik, og når indlæg sagligt påviser at den røde og radikale politik ikke vil skaffe danskerne andet end tyranni, elendighed og død på halsen, så bliver ro sa mopset og forsøger sig med hånlig ironi. Der dog kun opnår at udstille hvor lidt rosa forstår. Men det er jo sådan det er med de fleste politiserende kvinder/politik kvinder. De forstår kun lidt eller ingenting, og de er meget kortsynede mht. hvad indvandringen snart kan medføre af barske og blodige konsekvenser. Se urias, snap hanen og you tube der med dokumentar-film mv. fortæller at yderligere mange millioner afrikanske og arabiske migranter er på vej til Europa. Vores lande vil stå i flammer inden længe, hvis dette EU-vanvid ikke snart stopper/stoppes.

 35. Af Thomas Jensen

  -

  Som grundlag for hele sin argumentation, anvender Kasper Støvring en kraftig stigning i for eksempel voldtægter i Sverige mellem 2006 og 2016. Den viser en stigning på 55% voldtægter begået i perioden. Et klart “bevis” på masseindvandringens betydning for kriminalitet, ikke sandt? Desværre viser tilsvarende tal for Danmark (simpel Google søgning på Dansk Statistik), at der herhjemme er sket en tilsvarende stigning i antallet af anmeldte voldtægter i samme periode på 43%. Tilsvarende anvender Kasper tal om drabsvold som i Sverige er steget med hele 41% mellem 2006 og 2016. Herhjemme er antallet af drab i samme periode steget med 44%.

  Hvis de højrenationale har “reddet” Danmark fra “Svenske tilstande”, hvorfor virker udviklingen i de to lande så nogenlunde ens?

  Derudover formår Kasper lige at sammenligne sig selv og hans meningsfæller med de danske modstandsfolk, der gennem hele krigen risikerede liv og lemmer for at bekæmpe nazisterne. Sjovt nok var en af modstandsfolkenes stolteste timer, da de hjalp de danske jøder med at flygte til Sverige. Meget kan man sige om “Kasper og kumpanerne”, men det er sgu ikke lige beskyttelse af mindretallene de gør sig i, snarere tværtimod.

  Citat Kasper Støvring: “Så jeg holder for mit eget vedkommende mund, ønsker de omvendte tillykke – og græmmes i det skjulte.”

  Kasper Støvring bruger en hel blog på at tage afstand fra alle, der mener noget andet end han selv. Derefter afslutter han sin blog med at skrive at han “holder mund” og “græmmes i det skjulte”. I det hele taget er det symptomatisk for hele Kasper Støvrings måde at skrive på.

  Det her er jo ikke hverken første eller anden gang Kasper Støvring har totalt galt fat i statistik og undersøgelser. Jeg husker så godt, da han refererede til en russisk undersøgelse der viste, den udbredte støtte til Islamisk Stat i Frankrig. Desværre for Kasper og hans argumenter viste det sig ved at bore bare en smule i tallene, at ca 5 mio ETNISKE Franskmænd ifølge undersøgelsen var nødt til at støtte IS, hvis undersøgelsen skulle holde vand.

  Alt i alt må jeg blot konstatere at Kasper Støvring, når det drejer sig om facts og argumenter, er Berlingskes svar på Donald Trump.

 36. Af knud pedersen

  -

  Villy forstår vist heller ikke ret meget. Det er SLET IKKE fremmedhad det det drejer sig om. Det handler om velstand, velfærd, kultur, familieværdier, sikkerhed, sundhed, frihed, tryghed og civilisation på den ene side, og masser af fattigdom, nedskæringer, forringelser, opløsning, kaos, kriminalitet, usikkerhed, sygdom, ufrihed, terror, barbari og borgerkrig på den anden side. Vi er nogle og stadig flere som foretrækker det som er på den første side. Hvorfor skulle vi dog vælge undergangen og massedøden bare fordi en samling betonkommunister og forvirrede høns synes at det er “berigende” med import af millioner af krævende, utaknemmelige, agressive og voldelige migranter? Sandheden er jo at tilhængerne af invasionen/ masse ind vandringen er korrupte, eller de har knald i låget. Nul viden, ingen intelligens.

 37. Af knud pedersen

  -

  Vil ly forstår vist heller ikke ret meget. Det er SLET IKKE fremmedhad det det drejer sig om. Det handler om velstand, velfærd, kultur, familieværdier, sikkerhed, sundhed, frihed, tryghed og civilisation på den ene side, og masser af fattigdom, nedskæringer, forringelser, opløsning, kaos, kriminalitet, usikkerhed, sygdomme, ufrihed, terror, barbari og borgerkrig på den anden side. Vi er nogle og stadig flere som foretrækker det som er på den første side. Hvorfor skulle vi dog vælge undergangen og massedøden bare fordi en samling betonkommunister og forvirrede høns synes at det er “berigende” med import af millioner af krævende, utaknemmelige, agressive og voldelige migranter? Sandheden er jo at tilhængerne af invasionen/ masse ind vandringen er bundkorrupte, eller de har knald i låget. Ingen viden, nul realitetssans, ingen registrerbar intelligens. Kun plidder-pladder og tomhjerne-snak.

 38. Af Niels Juul Hansen

  -

  Ingen overraskelse at antimuslimer hylder deres talskvinde. Morten Messerschmidt, Martin Henriksen, Søren Espersen (og tidligere Mogens Camre) skylder alle Pia Kjærsgaard deres herostratiske berømmelse. At hun blev formand for folketinget skyldes alene en studehandel, som Bertel Haarder nok aldrig vil tilgive Lars Løkke.

  Hendes tidligere guru, Mogens Glistrup, mente at der ingen huller var i hendes uvidenhed.

 39. Af Ole Frank

  -

  Ohlsen & Larsen

  Hvem af jer kan hyle højest? Det er ikke studenterhuen, der trykker der. df-sedimentet er og har altid væltet sig i sølet – gerne hvis de kan få andre til at hoppe med.

 40. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Kasper Støvring

  Er du enig med Søren Krarup i, at DF skal pege på en socialdmokratisk ledet regering?

 41. Af Henning Svendsen

  -

  Hele galleriet fra :Lynby: radio.;-er på banen !-før boede de i Odense i Albanigade på et loftrum
  Men så blev hele banden smidt ud af JP -for selvom de rejser verden rundt ,til lands og vands. Og. Med privatfly–ja alligevel. var de ikke istand. til et. Legitimere. Sig med hverken Pas eller Søfartsbog

 42. Af Jens Hansen

  -

  Pia Kjærsgaard er netop fyldt 70 år. Tillykke.
  Skriver en ilende Kaspar Støvring.
  Gad vide om Kaspar Støvring deltog i festlighederne?

  Hun er blevet afbildet som en rotte.
  Skriver Kaspar Støvring harmdirrende.
  Ja. Det er ikke pænt.
  Pia Kjærsgaard er jo selv en person som forstår at moderere sig.
  Hun kunne ikke drømme om at tage så grimme ord i sin mund.
  Pia Kjærsgaard har pænt og stuerent udtalt at indvandrere avler som kaniner og at de alle til hobe lever af overførselsindkomster.
  Gad vide om hun her har haft den royale indvandrer familie i tankerne?
  Har prinserne ikke fremavlet en fire til fem unger hver?

  Pia Kjærsgaard er bestyrer af et parti, hvor et stort antal medlemmer er dømt for racisme.
  Pia Kjærsgaard har selv højesterets ord for at hendes udtalelser ofte er racistiske.
  Pia Kjærsgaard er gennemført uværdig til være formand for folketinget.
  Hun blev kun formand fordi Løkke var nødt til at bestikke DF for at blive statsminister.

  Pia Kjærsgaards fødselsdag blev fejret på behørig vis.
  Landsretten valgte at dømme DF for injurier på den store dag.
  Meget passende.
  I EU undersøges DF for omfattende svindel.
  Et stort tillykke til Pia Kjærsgaard.

  Kaspar Støvring skriver:
  “Så jeg holder for mit eget vedkommende mund, ønsker de omvendte tillykke – og græmmes i det skjulte. Men mest retter jeg en tak til Kjærsgaard og de andre ”ekstremister”.

  Her virker Kaspar Støvring næsten overdrevent beskeden.
  Kaspar Støvring har da deltaget i den højreekstremistiske og fremmedfjendske debat og korstog i mange år.
  Sammen med kollegaerne Sennels, Morten Uhrskov Jensen og Mikael Jalving.
  Det er da vist ikke at holde mund.

  “Og de andre ekstremister.”
  Skriver Kaspar Støvring.
  Her er Kaspar Støvring også alt for beskeden. Hvorfor kun de andre ekstremister?

 43. Af Niels Lemche

  -

  NIELS O, eller mener du nationalistiske socialister, eller forkortet til nationalsocialister og sammentrukket til nazister? Pas på: De kan ikke lide at få de to ord i hovedet på samme tid.

  Eller tillykke til Kasper, der virkeligt fik skabt en blog hvor hylekoret kan fortælle hinanden de samme løgnehistorier. Jeg tror, at ordentlige folk skal holde sig væk. Det ville være synd at forstyrre idyllen.

 44. Af Knud Pedersen

  -

  Hvis der kommer gode, saglige og fornuftige argumenter på banen for at begrænse indvandringen, lader de rødradikale som ingenting. De kværner blot videre med deres latterlige og stupide ævl om at danskerne er fremmedfjendske, racistiske, fascistiske og højreekstremistiske. Argumenter for fortsat indstrømning af migranter der betragter danskerne som vantro, urene undermennesker som bør udryddes snarest muligt, er der ingen af, kun løgne om at indvandringen er berigende, selvom den er det modsatte. Hvorfor store dele af infrastrukturen, sundhedsvæsnet og den sociale velfærd allerede er halveret/lagt i ruiner. Plus at der er tusinder og atter tusinder af ofre for den mangedoblede kriminalitet.

 45. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Lemche

  Det er mit indtryk, at Niels O. er god gammeldags borgerlig (K). Jeg selv er venstresnoet, men jeg har altid delt hans holdninger, når det drejer sig om Dansk Folkeparti.

  Det der altid har undret mig ved DF er deres hykleri. Hvis menige partmedlemmer udtrykker sig racistisk, så bliver de smidt ud af partiet på røv og albuer.

  Det gælder ikke, når det handler om deres toppolitikere.

 46. Af Knud Pedersen

  -

  Le m che har det med at falde ud af rollen som den kultiverede vismand der blot prøver at belære de uvidende om tingenes rette sammenhæng. Nu er de danskere som forsvarer danskernes ret til at overleve i en farlig og forrykt verden, blot en del af hylekoret. Som egentlig kun er nogle løgnagtige na zi ster. Iflg. le m che. Sandheden er jo at le m che selv er en hyler og en del af det radikale og anti-danske hylekor, der er meget sure og fornærmede over at der findes danskere som mener at Danmark IKKE skal islamiseres og gøres til et EU-protektorat in das vierte reich. Danskere som er trætte af lars ulykkes grove løftebrud, og trætte af en udvikling som er skingrende skør og som sender uretfærdighed, elendighed og død ind i stadig flere danske hjem.

 47. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Knud Pedersen

  “Hvis der kommer gode, saglige og fornuftige argumenter på banen for at begrænse indvandringen, lader de rødradikale som ingenting. De kværner blot videre med deres latterlige og stupide ævl om at danskerne er fremmedfjendske, racistiske, fascistiske og højreekstremistiske. ”

  Mig bekendt er der ingen herhjemme, der går ind for ‘åben indvandring’ af migranter. Tværtimod. Kan du henvise til et eneste indlæg fra debattører, der har skrevet, at vi skal tage imod alle de migranter, der kommer til Danmark?

  Det man kan diskutere – og det er da og helt i orden – er, om vi skal tilslutte os aftaler, der forpligter os til at modtage flygtninge fra krigszoner. Det har skiftende regeringer besluttet, at vi skal.

  Hvis et flertal i folketinget beslutter sig for at opsige disse aftaler, så er vi ikke længere forpligtet. Hvis et tilstrækkeligt stort antal danskere stemmer på partier, som går ind for at opsige aftalerne, så er Danmark ude. Det har ikke været tilfældet til dato. Det store flertal af danskere har stemt på partier, som IKKE ønsker, at Danmark skal udtræde af disse internationale aftaler.

  Sådan fungerer demokratiet. Det er ikke et slaraffenland for curlingbørn, der får alt, hvad de peger på.

 48. Af Niels Lemche

  -

  NIELS JUUL HANSEN, ingen anklage mod ham for noget som helst. Jeg noterede bare den polerede karakteristik af DF.

  Men ellers interessant blog, fordi man får hele banden af højrenationale serveret på et fad.

 49. Af knud pedersen

  -

  Filter-problem

 50. Af Niels Lemche

  -

  Men Niels Larsen, jeg har lige fundet etrargument for din holdning: Så slap for gale Hassan Hansen med det skæve ben. Jeg indrømmer, at det er et stærkt argument.

Kommentarer er lukket.