“Højreekstremisterne” har reddet Danmark fra svenske tilstande

Af Kasper Støvring 250

 

Pia Kjærsgaard er netop fyldt 70 år, og vi iler ikke blot med at ønske tillykke, men også med at overbringe en stor tak. En tak for at have stået igennem mange års kritik – for at bruge en eufemisme – for at have et syn på indvandring, islam og nært tilgrænsende fænomener, der ikke huer pæne mennesker.

 

Kjærsgaard har stået fast og kæmpet sine kampe i en tid præget af moralisme, konformisme og opportunisme, og for sin indsats er hun belønnet med megen utak, ja, med skandalisering som højreekstrem, hun er blevet afbildet som en rotte, og hun er blevet diffameret som en af de ikke-stuerene. Kjærsgaards indsats har gjort det muligt at tale åbent om indvandringens konsekvenser og at føre en politik, der ikke har været så slem som i mange andre lande. Det kommer jeg til.

 

Men Kjærsgaard stod og står ikke alene. Søren Krarup er en anden afgørende person i Danmarks stålsatte falanks af hårde halse. Det kan godt være, at også Søren Krarup har nået den modne alder og fået dårlige knæ, men han har og har altid haft rygrad – i modsætning til de mange gopler i politik og debat, der hverken har rygrad, knogler eller ben i næsen. ”En spøgelsesklokke i vandet, det er alt, hvad vandmanden er. Den svæver på grænsen af ikke-eksistens hele sit udflydende liv – ulegemlig, som en drøm, der er sluppet udenfor en hjerne”, som Jacob Paludan skrev om goplen.

 

Mange siger det ikke officielt, og siger de det, lyder det modvilligt, men de er da i bund og grund enige med de ”højreekstreme”, og i det lønlige er de nok taknemmelige over Kjærsgaards og andres indsats. Det afspejler sig tydeligt i Kjærsgaards nuværende position som formand for Folketinget, og i, at det parti, Socialdemokratiet, der gik forrest i skandaliseringen, nu åbent inviterer DF med i politiske forhandlinger.

 

Sådan kan det gå, når man er viljestærk og følger sin samvittighed. Dét er også et lærestykke for alle andre.

 

Hvordan ville Danmark se ud, hvis det ikke var for de forhadte ”højreekstreme”? Lad os skue mod broderlandet. I Sverige er kriminaliteten langt højere end i Danmark (et meget forsigtig skøn: 10 gange så høj – her kan man sammenligne med danske tal), og den er steget eksplosivt de seneste ti år:

 

340 sager drejede sig sidste år om drab eller dødsvold. I 2006 var tallet nede på 240 sager.

Der var 888 drabsforsøg. For ti år siden var tallet 769.

Der var 87.995 grove voldssager. Dem var der 77.019 af i 2006.

Der blev anmeldt 6.563 voldtægter og 19.895 seksualforbrydelser i alt. Tilbage i 2006 blev der anmeldt 4.208 voldtægter og i alt 12.147 seksualforbrydelser.

Voldtægter mod mindreårige piger er gået 24 procent op fra forrige år til nu 1.811.

 

Selv Politiken, hvorfra tallene kommer, oplyser nu om de dystre svenske tilstande og lader den mulighed stå åben, at den massive kriminalitet skyldes masseindvandringen. De svenske myndigheder holder gerningsmændenes etniske oprindelse skjult, men dissidenter som politologen Tino Sanandaji og politimanden Peter Springare har åbnet debatten, den første med undersøgelser, den anden med erfaringer. Jeg læste forleden en svensk opgørelse baseret på domsudskrifter om gruppevoldtægter. Kun omkring en tredjedel af gerningsmændene havde svenske navne (jeg vil ikke oplyse kilden her, for domsudskrifterne rummer private oplysninger).

 

De fleste kan i dag se, at integrationen er gået helt galt i Sverige. “Det må ikke ske i Danmark, og det vil heller ikke ske, for vi er ikke så naive.”

 

Det har jeg hørt flere, lad os kalde dem de sidste dages hellige, sige. Problemet er bare, at mange af disse hellige, der nu advarer mod eller gruer for svenske tilstande, også har advaret mod de “højreekstreme” eller de “nationalkonservative”, der konsekvent har advaret mod udviklingen i Sverige og mod masseindvandring.

 

Danmark bliver forhåbentlig ikke som Sverige. Men det sker ikke på grund af de hellige, det sker på trods af dem. Havde de “hellige” dengang haft held med at udgrænse de “ekstreme”, så var Danmark allerede blevet Sverige.

 

I 1945 så vi, hvordan mange i de sidste måneder tilsluttede sig modstandsbevægelsen og på den måde fik en slags heltestatus, men altså på et tidspunkt, hvor krigen reelt var vundet, og man ikke havde meget at tabe. I modsætning til alle dem, der risikerede alt ved at kæmpe kampen, imens den stod på.

 

Det vil vi også se nu, tror jeg, flere vil ikke kun blive overbeviste om, at det, mange som Kjærsgaard og Krarup har sagt i årevis, er sandt, de vil også forsøge at få hæder ved at fremtræde som sandhedsvidner – og de vil få hæder ved det – alt imens andre har mistet rigtig meget og aldrig for alvor vil blive anerkendt for den indsats, der virkelig betød noget i en farlig situation (hvorfor har f.eks. Flemming Rose ikke for længst fået den største udmærkelse som journalist?).

 

Man kan fyldes af foragt for disse sidste dages hellige, der står på skuldrene af mange andre (uden at anerkende, at de gør det). Men på den anden side er vores fælles situation så alvorlig, at vi ikke kan begynde at kritisere disse ny-omvendte for deres tidligere naivitet og deres tidligere (og måske nuværende) kujonholdning. Tværtimod må vi ikke splitte befolkningen yderligere. Den elendige indvandrings- og islamdebat har allerede gjort stor skade på det nationale sammenhold (men nationen var jo også splittet under krigen).

 

Så jeg holder for mit eget vedkommende mund, ønsker de omvendte tillykke – og græmmes i det skjulte. Men mest retter jeg en tak til Kjærsgaard og de andre ”ekstremister”.

 

 

250 kommentarer RSS

 1. Af Jan Petersen

  -

  Vel i øvrigt ret umuligt at flytte holdninger fra den af menigheden, der tror på på en eventyrfigur, der genopstod fra de døde? Sådan et eventyr hører vel retteligen hjemme hos H C Andersen og andre eventyrfortællere!

 2. Af Flemming Lau

  -

  Niels Lemche.18:43.
  Årh ja, måske er skånske laviner en anelse sjældene, men meget kan akkumuleres på 200 m. Men det er godt at du føler dig tryg i bjælkehytten.

 3. Af I. Hansen

  -

  Jan Petersen …..ja nogen lunde lige så svært flyttelige som “visse andre” åbenbart.

  Tror du har misforstået meningen med bloks….det er ikke en boksering, hvor én skal ende i gulvet.
  Der er heller ikke en sejrherre som får løftet armene over hovedet.

  Debat KAN – med held – skabe refleksion….ikke kun hos andre, men også hos sig selv……du skulle prøve det 🙂

  eventyrfortælling ???? …..tjaaa, men historien er god :)……og faktisk bygger vor lands kultur og værdier på SUBSTANDSEN og pointerne af fortællingen:)……take it or leave it :)….it´s a fackt:).

 4. Af Thorkild jensen

  -

  Det er da lidt underligt at en professor der ellers gør en del ud af sin høje status, slynger om sig med at modstandere af besættelse og islamisering, er brølende halvaber, totalt åndsformørkede ævlehoveder, fascistiske/nazistiske bandemedlemmer osv. Professoren har nok aldrig læst snaphanen, urias og den korte avis. Og dokumentarfilmene om mer kel på you tube har l e m che vel heller ikke set?

 5. Af j nielsen

  -

  “Bare det, at jeg ikke er som jer, det er nok til at gøre det hele værd.”

  “Tror du har misforstået meningen med bloks….det er ikke en boksering, hvor én skal ende i gulvet. Der er heller ikke en sejrherre som får løftet armene over hovedet.”

  Interessante synspunkter. Mit bidrag:

  “At jeg er en idiot gør ikke dig til en smart fyr.”

 6. Af a n

  -

  Den mest c en su re rede blog er TJs. Siger det noget om B.?

 7. Af Niels Lemche

  -

  I. HANSEN, jeg tror ikke, at der er en eneste holdning, der er blevet flyttet på disse blogs. Aldrig.

  God tone, nej. ikke når man står over for det, som Hansen, Larsen og hvad de ellers hedder i dag — måske noget andet i morgen — nej, jeg bryder mig ikke om at spille kort med djævelen, og de synspunkter, min modpart repræsenterer, er simpelthen ikke acceptable.

  Og så kan de hyle så meget, de har lyst til. Og jo, jeg er ikke tilhænger af den værdinihilisme. der siger, at alt er lige godt.

 8. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Kasper Støvring – jeg har to indlæg i dit filter. Håber ikke, at du nu er begyndt på at censurere.

 9. Af Jesper Lund

  -

  Kasper Støvring anvender sit sædvandige trick, når han “dokumenterer” at kriminaliteten er steget, nemlig at referere til en stigning af antallet af anmeldte sager. Han ignorerer bevidst at forholde sig til udviklingen af sager med fældende afgørelser.

  Antallet af anmeldte sager afhænger nemlig af anmeldelsestilbøjeligheden. Den danske offerrapport 2014 dokumenterer en pæn stigning i anmeldelsestilbøjeligheden for vold gennem årene. Det samme kunne også være tilfældet i Sverige.

 10. Af I. Hansen

  -

  Niels Lemche
  Jeg synes BESTEMT ikke at alt er lige godt !….:)………..tænker BESTEM ikke, at det hele nok skal gå……love, peace and understanding forlod jeg i 60érne…….livets lære ……..men det ændrer ikke ved at jeg mener at argumenters tyngde vejer tungere en skinger skrål

 11. Af th jensen

  -

  Bill Gates – grundlæggeren af microsoft – advarer nu om terror der vil kunne dræbe 20-30 millioner europæere på under 1 år!!! Se den korte avis.

 12. Af j nielsen

  -

  “Bill Gates – grundlæggeren af microsoft – advarer nu om terror der vil kunne dræbe 20-30 millioner europæere på under 1 år!!! Se den korte avis.”

  Det er ikke det her skruptossede ægtepar igen vel.

 13. Af Jesper Lund

  -

  Kasper Støvring

  Du går normalt op i danske værdier. Men den danske værdi, at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist, er åbenbart ikke værdi, du går ind for, når du beskriver udviklingen i kriminalitet. Der er man skyldig blot man er blevet anmeldt for at have begået en kriminel handling. Men du har måske heller ikke tillid til det danske retsvæsen.

 14. Af th jensen

  -

  J es p er lund og j ni el sen er to uvidende, hårdnakkede og langsomt opfattende rødkålshoveder. Når KS og mange andre kilder fortæller om mangedoblet kriminalitet, når Bill Gates ADVARER om en aktuel og frygtelig terror-mulighed, så vifter de to “genier” advarslerne væk som var der blot tale om et par irriterende myg. 20-30 millioner terror-dræbte europæere vil vel for dem være ingenting? Se den korte.

 15. Af Flemming Lau

  -

  J Nielsen.
  Den er go’ nok, den med Bill Gates advarsel mod Bio terror. Den er på forsiden af alle de store amerikanske aviser, også The Telegraf har den. Det er meget apropos til frasalget at vaccine enheden på Statens serum institut. Og til hvem? Til verdens største terrorrede Saudiarabien. Men der er ingen grund til hysteri, de evt angivne tabstal er under 30 millioner.

 16. Af th jen

  -

  Ja, frasalget af statens serum-institut er en skandale. Og muligvis også en lyssky forbrydelse. Alt hvad regeringen og lars ulykke rører ved, synes at ende i noget meget grimt.

 17. Af Niels Lemche

  -

  I. HANSEN, det er i orden, at du synes så; men faktisk er vi ude i en værdikamp, hvor argumenter er gode nok for ens egne; men modparten er totalt ligeglad. Derfor får du de hårde udsagn.

 18. Af Niels Lemche

  -

  J. Nielsen og andre, hvad med at se nærmere på, hvad Gates egentlige sagde — find online udgaven af Focus. Linket findes på den korte avis. Han advarer mod udviklingen af flere typer af biologiske masseødelæggelsesvåben som en mulighed, ikke som en konkret trussel her og nu, men noget man må tage alvorligt, når der er tale om dommedagsbevægelser som IS.

  Artiklen i Focus gør også opmærksom på, at terrorbevægelser i dag ikke råder over faciliteterne til at producere disse ting. Men mon ikke efterretningstjenesterne har det som en topprioritering, uanset om det er amerikanske, europæiske, russiske og kinesiske m.fl.

  Her virker det som om, I bare vil bruge det til lidt mere muslim-bashing.

  Således er det altid en god ting at kontrollere sine kilder. Focus er i hvert fald et respekteret politisk magasin.

 19. Af Niels Lemche

  -

  J. Nielsen og andre, hvad med at se nærmere på, hvad Gates egentlige sagde — find online udgaven af Focus. Linket findes på den korte avis. Han advarer mod udviklingen af flere typer af biologiske masseødelæggelsesvåben som en mulighed, ikke som en konkret trussel her og nu, men noget man må tage alvorligt, når der er tale om dommedagsbevægelser som IS.

  Artiklen i Focus gør også opmærksom på, at terrorbevægelser i dag ikke råder over faciliteterne til at producere disse ting. Men mon ikke efterretningstjenesterne har det som en topprioritering, uanset om det er amerikanske, europæiske, russiske og kinesiske m.fl.

  Her virker det som om, I bare vil bruge det til lidt mere muslim-bashing.

  Således er det altid en god ting at kontrollere sine kilder. Focus er i hvert fald et respekteret politisk magasin.

 20. Af Niels Larsen

  -

  “Muslimbashing”?

  Det er da ikke muslimbashing blot at påpege, at muslimer passer ind i et vestligt, sekulært samfund som kartofler passer til isdessert.

 21. Af Jan Petersen

  -

  Det forunderlige ved multikultur er, at det tilsyneladende skaber mere splid end samling. EU har godt nok fjernet indbyrdes grænser EU-landene imellem. Til gengæld opbygges nye skarpt adskilte enklaver i landene – baseret på nationalitet, etnicitet, religion og kultur. Er det hovedløse projekt mon bedre end oprindelige nationalstater? Jeg tillader mig at tvivle!

 22. Af P Christensen

  -

  Jan Petersen kl 0736 rammer hovedet på sømmet.
  Danmark har takket være EU i stedet for ydre grænser fået flere grænser indenfor
  riget, det være sig sociale, økonmiske, kulturelle et cetera.
  Et klart mere opdelt samfund

  Hvor især lønmodtagerne må føle sig taget ved næsen – eller længere bagude…
  Vi ved at blå stue generelt favoriserer arbejdsgiverne.
  Og at Radikale V. generelt er skadelige for DK.
  Men også rød stue har i årtier svigtet lønmodtagerne – stort.

 23. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos højreektremisterne, her er iflg DR.dk/nyhederne, venstreektremisternes udgave af folkestyre:

  «Partier vil endegyldigt forhindre dansk afstemning om EU-medlemskab

  De Radikale, Alternativet og SF vil have fælles aftale om, at der ikke skal udskrives afstemning om dansk EU-medlemskab.»

  Nævnte partiers medlemmer af Folketinget har godt nok skrevet under på at overholde grundloven, iflg hvilken – Folketingsmedlemmerne er ene bundet af deres overbevisning.

  Men hvad pokker, Grundloven er tilsidesat så mange gange tidligere – så hvorfor ikke en gang mere!

 24. Af bent j

  -

  De rødradikale bloggere skriver hundredvis af indlæg, som kan koges ned til få linjer der gentages i een uendelighed: Indvandring er berigende, kriminaliteten er faldende, den multi-etniske invasion er berigende, det går fint i Sverige, nedskæringer, lukninger og forringelser har intet med de mange, mange milliarder af kroner som bruges på forsørgelsen af hundredtusindvis af migranter, de tusinder af ekstra og unødige velfærdstab, tragedier, sygdomme og dødsfald blandt danskerne har intet med de rødes, de radikales og de skabsradikales politik at gøre, og iøvrigt er modstandere af invasion og besættelse nogle krigsgale racister og brølende halvaber.

 25. Af Niels Lemche

  -

  NIELS LARSEN, og så fik du lige sparket endnu et eksempel derpå ind. Fuglene flyver virkelig lavt over Furesøens vande inde hos jer.

 26. Af Niels Larsen

  -

  Det er helt nødvendigt, Lemche. Hvis dit segment skal forstå beskeden!

 27. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er bashing (slå hinanden oven i hovedet) vel et total hovedløst ord at bruge om muslim debatten. Der er mig bekendt ingen, der slår andre i hovedet ved at påpege forskelle i kultur- religion- og anden levevis.

 28. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Jeg ved ikke om dette her indlæg kan betragtes som muslim bastning; men jeg er dybt forundret over, at dele af det Danske samfund accepterer, at der komme asylsøgende/indvandrer, af muslimsk oprindelse til Danmark, og sætter deres egen dagsorden med hensyn til kultur, retsvæsen, kvindes plads i samfundet, og meget andet og, at dette tolereres, af den inhemske befolkning!

  Efter min mening, skal de indordne sig efter Danske forhold, og hvis de ikke vil dette, eller mener, at være forhindret på grund af deres religion, så skal de ikke modtages af Danmark, og dem der allerede er her, med denne negative observans, skal hurtigst muligt sendes ud af landet igen!

  Jeg ser ikke disse krav som urimelige, for når vi modtager gæster i vort hjem er kravet, at disse gæster følger husets regler, og disse regler er for øvrigt internationale!
  Mvh.

 29. Af Niels Lemche

  -

  CARL-ERIK PEDERSEN, helt enig. De har jo også fuld frihed til at udøve deres religion, men ikke på andres bekostning. Og du har helt ret, vil de ikke det, så kan de bare finde et andet sted at være.

  Og jeg er også helt enig det underforståede synspunkt, at de tossegode tumber har ladet dem gøre, hvad de vil. Forkælede børn har aldrig været de mest behagelige at omgås. Hvis det bare var det, som partier som Nye Borgerlige ville, skulle jeg gerne stemme på dem.

  Den værdikamp må tages nu med de muslimske samfund.

 30. Af Niels Larsen

  -

  Carl-Erik Pedersen

  Jeg forstår ganske enkelt ikke bevæggrundene hos mennesker, for hvem dit indlæg ikke er indlysende rigtigt.

 31. Af Gert Hansen

  -

  ‘Muslimbashing’???

  Der er jo lissom ingen grund til jainbashing, eller farsibashing, eller buddhistbashing m.v. Vel?

  Og katolikbashing er jo heldigvis sket for længst på de her kanter, ligesom protestantbashing også er heldigt overstået. (Heldigvis skal sådanne personer ikke længere bestemme, hvad jeg skal se i TV eller høre i radioen i Påsken. Eller om jeg skal miste knoppen, fordi jeg ikke godtager andres besynderlige irrationelle forestillinger, maskeret som religiøsitet). Forskellige religiøse retninger var således, langt om længe, blevet henvist til deres rette plads i ubetydelighed, og henvist til et stadig svindende mindretal med hang til den slags tilbøjeligheder, hvilket er i orden, så længe de ikke gør skade på andre, men holder det for sig selv, eller i en sluttet intern kreds.

  Nu er der så tilkommet en alternativ irrationel ideologi, der ønsker at tvangsindføre sine underlige skikke på et samfund, der langt om længe, efter generationers kamp af fornuftige mennesker, var slupper fri af religiøst-ideologisk tyranni. At nogen kalder denne modstandskamp for ‘bashing’ , kan man heldigvis tage let.

 32. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Carl-Erik P m.fl.
  Det er da helt rimeligt at I stiller det rimelige krav, at mennesker, der ikke er ligesom jer, bliver sendt hjem til død, sult og elendighed eller anbragt i et gaskammer eller en lignende foranstaltning.

  Selvfølgelig er det rimeligt, at I har lov til at stille jeres såkaldt rimelige krav. Det urimelige ville være, at I, som heldigvis udgør et lille mindretal, fik opfyldt jeres krav, men det sker heller ikke. Der er grænser for galskaben – endnu.

 33. Af Niels Larsen

  -

  Gert Hansen

  Helt enig.

  Og her i landet har vi religionsFRIHED.

  Det må også omfatte friheden for religion i enhver afskygning; friheden til at undgå al kontakt med disse gamle overtroer.

  Måske man kunne vinde en retssag mod muslimers jamren på Rådhuspladsen og deres protestmarcher?

 34. Af Niels Larsen

  -

  Jørgen Villy Madsen

  Ja. Vi har da heldigvis ikke tilstande som i dit favoritsamfund, hvor man nærmest faldt over Gulag-lejre, hvis man ikke havde et øje på hver finger.

 35. Af Flemming Lau

  -

  JBL.
  Problemet er ikke kun at flygtninge, rejser gennem 10 sikre lande for med menneskesmugleres hjælp at lande i Danmark. Problemet er ligeså meget at der er flaskehalse når de skal retur igen, når der er fred. Hvad sker der med et menneske der lider af forstoppelse ? Det har nok ikke lyst til at indtage mere svært ufordøjelig føde, før maven virker igen!

 36. Af Niels Lemche

  -

  JVP, det var faktisk ikke, hvad CEPs indlæg handlede om. Det handlede om, at man fortæller nyankomne, at de er her på vore betingelser. Længere er den ikke.

 37. Af poul lyngby

  -

  Det er da ret morsomt at vil ly giver den som humanist og verdensredder, i betragtning af at vil ly er en hårdkogt tilhænger af kommunismen, som har myrdet millioner af uskyldige og harmløse bønder og byfolk. Og så er vil ly jo også tilhænger af Danmarks ødelæggelse/udslettelse. Er der grænser for galskaben i vil lys tilfælde?

 38. Af poul lyngby

  -

  Le m che er også en morsom mand. Som også giver den som humanist, men betragter modstandere af forræderisk og radikal politik som halvaber. Og så tror le m che meget naivt, at den muslimske/islamiske fanatisme kan ordnes med snak om at de er her på vores betingelser. Den er nok meget længere end det.

 39. Af Gert Hansen

  -

  Citat: ‘ Det handlede om, at man fortæller nyankomne, at de er her på vore betingelser. Længere er den ikke.’

  Den kan man så vende om og sige, at vi skal være her på de nyankomnes betingelser.

 40. Af Niels Juul Hansen

  -

  Når Støvrings “højreekstremister” påstår, at man ikke er dansk, hvis man ikke fejrer de kristne højtider, så har de da fuldstændig tabt sutten.

  Skal man virkelig synge “på loftet sidder nissen” eller drikke påskebryg, som er en tradition herhjemme, for at være dansk?

  Tusindvis af etnisk danskere rejser væk under disse højtider (ofte til varmere, muslimske lande).

  Der er forøvrigt kun meget få DF’ere, som går i kirke. Hvordan de så fejrer de kristne højtider, melder historien ikke noget om.

  Det ved Martin Henriksen måske.

 41. Af Gert Hansen

  -

  Niels Larsen:

  Selvfølgelig betyder ‘religionsfrihed’ også at være fri for andres irrationelle vrangforestillinger.

  Desværre misbruges begrebet af visse proselytiserende religioner, til en fríhed til at tyrranisere eller terrorisere anderledes tænkende. Det er mig helt ubegribeligt, at nogle i vore sekulære oplyste samfund tydeligvis mener, at dette er i orden, og acceptere denne fordrejning af et ellers liberalt synspunkt.

 42. Af b jørgen

  -

  Det er meget positivt at tante B. nu har bragt en ærlig artikel om Trump og svenske mediers “korrekthed”.

 43. Af Niels Juul Hansen

  -

  @B Jørgen

  Berlingske er ikke den eneste avis, der har skrevet ærlige artikler om den patologiske løgner og bullshitter, Donald Trump.

  Det gør de fleste.

 44. Af Niels Larsen

  -

  Niels Juul Hansen – 26. februar 2017 12:27

  Dit udsagn er der vist delte meninger om.

  At Trump er noget speciel, kan der ikke herske tvivl om.

  At han har nogle gode ideer kan der heller ikke herske tvivl om.

  Bl. a. forstår jeg udmærket, at han vil forsøge at forhindre illegal indvandring fra Mexico og de øvrige lande syd for USA. Og at han vil have europæerne til at betale mere til fordel for deres sikkerhed. Ligeledes kan jeg ikke se noget forkert i at han vil forhandle bedre handelsaftaler hjem til USA. For ikke at tale om hans ønske om bedre relationer med Rusland. Eller en hårdere politik overfor islam.

  Og at main street medierne ikke altid fortæller sandheden – den fulde sandhed og intet andet end sandheden – kan der ikke herske den mindste tvivl om; de fleste main street medier er enten – som i Danmark – betalt af staten (nogle ville kalde det bestukket) eller ejet af enkeltpersoner med egen politiske agenda (CNN og Murdock-koncernen som eksempler). Begge disse grupper har en vis interesse i enten at holde sig gode venner med staten eller deres eneejer.

 45. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Larsen

  “den fulde sandhed og intet andet end sandheden …..”.

  Enig – den får man sjældent.

  Jeg har heller ikke hørt Trump fortælle, at der er flere mexicanere, der rejser tilbage til Mexico end mexicanere, der rejser til USA – eller at mexicanere er mindre kriminelle end amerikanere.

  Den eneste gode ide han efter min mening har, er hans løsningsforslag til de millioner af jobs, han har lovet de fattige hvide amerikanere, og som sikrede ham præsidentposten.

  Massive offentlige investeringre i infrastrukturen, som længe har været demokraternes forslag, men som mødte modstand hos republikanerne. Det bliver spændende at se, om de nu vil sluge denne kamel.

  Men at kalde den for Trumps ide ville være lidt af en tilsnigelse.

 46. Af Henrik S

  -

  Helt enig med Kasper Støvning , som for en gang skyld viser lidt mod , ved så direkte at undsige de hellige hyklere.
  Mange af de efterfølgende skingre indlæg viser med al tydelighed , at vi danskere ikke længere er en homogen befolkning.
  Vi er nu skarpt delt mellem de der på den ene side ønsker Danmark som en homogen befolkning domineret af danskere med en kristen kulturel baggrund og på den anden side de der ønsker et multikulturelt Danmark hvor især islam får en uafvendelig betydning med nutidens politik ( med sharian som en væsentlig del – Hvilket uafviseligt følger med islam).
  Den sidstnævnte gruppe vil jeg ikke anse som danskere i tilfælde af borgerkrig og vil behandle dem som landets fjender.
  Så enkelt er det Lemche , jhansen , Villy mfl.
  Det er ikke noget der kan diskuteres , det hører til grundholdningerne.
  Kompromis’ernes tid forbi.
  Så er det jo frit for hvilken gruppe man vil tilslutte sig , men enige bliver man aldrig.
  Balkan truer i horizonten.

 47. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Henrik S

  “Balkan truer i horizonten.”

  Håber ikke, at det er Szrebeniza, du tænker på, men din holdning er temmelig skræmmende.

 48. Af Gert Hansen

  -

  Niels Juul Hansen:

  Jeg har ikke hørt, at Trump i sin tale refererede til noget terrorangreb i Sverige. Jeg har derimod hørt, at han refererede til Sveriges nuværende situation i almindelighed.

  Han tænkte nok på de næsten daglige bilafbrændinger, skyderier i bl.a. Malmø, og andre lignende multi-kulti berigelser. (Det er i alt fald et andet Sverige end det vi tog til Malmø eller Landskrona i 50-erne, for at købe to pakker smøger. Den udvikling kan man da godt vælge at synes om. Eller ej). Hvori består ‘løgnen’ og hvorfor er den ‘patalogisk’?

  Nogen foretrækker selvfølgelig, at der ikke tales om det. I den forbindelse er det også nyt, at en amerikansk præsident direkte bruger det som eksempel, om et vesteuropæisk såkaldt demokrati. Jeg vil ikke betegne det som ‘fake news’, men det er derimod ‘fake news’ at fordreje og omskrive hans ord til noget, der kan bruges som et angreb på ham.

  Jeg er ikke tilhænger af Trump – men bestemt heller ikke af ‘fake news’, som det fremføres af den såkaldte ‘mainstream’ presse.

 49. Af Flemming Lau

  -

  MISBRUGET af RACISME PARAGRAFEN.
  Del 1.
  Det lyder fra regerings hold at danskerne har svigtet integrationen ved ikke at have været tydelige og klare nok i kravene til masserne fra den ikke vestlige verden. Væk er kravet for at tilflyttere til Danmark også selv har et ansvar. Gennem de sidste mere end 40 år har der været rimeligt tavst med få undtagelser fra jurister, demografer, sociologer, religionskritikkere, socialrådgivere, pædagoger og økonomer om konsekvenserne ved invandringens massive og alt for hurtigt tilflytning, hvis kultur, grundliggende er uforenelig med den jødisk kristne og sekulære kultur. 1983(60 000)-2016(450 000)

  Uden værn og talsmænd for den enkelte europæer, har kulturmødet der er endt i konflikt, resulteret i en efterhånden højlydt kritik af politikerne, der syntes mere optaget at beskytte “minioriteterne” end at lytte til deres borgere. Her er Racisme paragrafen 266 b central for menneskerettighederne. I 1939 som modsvar for nazistiske overgreb, kom forbuddet imod ophidselse til had mm, mod grupper af danskere pga Tro, Afstamning og Statsborgerskab. I 1965 udskiftede FN begreberne til at dække Race, Hudfarve, nationale eller etniske oprindelse og Tro. Vesten under E Roosevelt ville beskytte det “Frie Ord” ytringsfriheden, og lade beskyttelsen være rettet imod volden. Dog skulle antisemitisme og Holocaust benægtelse være strafbart. Der var imidlertid et flertal af diktatur stater der ville ytringsfriheden til livs så de vandt med stemmerne 52 for, 19 imod og 12 undlod at stemme. Danmark ratificere i 1971 og i 1987 udvider FN med Seksuel orientering.

 50. Af Svend Jensen

  -

  @JØRGEN VILLY MADSEN – 26. FEBRUAR 2017 11:17
  “Det er da helt rimeligt at I stiller det rimelige krav, at mennesker, der ikke er ligesom jer, bliver sendt hjem til død, sult og elendighed eller anbragt i et gaskammer eller en lignende foranstaltning.”

  Det er også helt rimeligt, at Danmark afviser de 6 millioner afrikanere, mellem- og fjernøstere der flygter fra påstået død, sult og elendighed. De 6. mill. er i venteposition ved Middelhavet lige nu. De vil også gerne til Danmark.
  Hvordan kan Danmark hjælpe den lidende totale menneskehed bedst ? – ved netop at sørge for sin egen overlevelse først.
  Når de 6 millioner på én gang har tømt dit madskab, klædeskab og pengeskab kommer du i de lidendes situation. Har svenskerne og Jørgen Villy Madsen ikke fattet det ?
  Man må desværre konkludere, at for at være totalt god er du nødt til først at blive totalt dum. Jørgen Villy Madsen og svenskerne er for totalt gode til at forstå, at djævelen ligger i ANTALLET.

Kommentarer er lukket.