“Højreekstremisterne” har reddet Danmark fra svenske tilstande

Af Kasper Støvring 250

 

Pia Kjærsgaard er netop fyldt 70 år, og vi iler ikke blot med at ønske tillykke, men også med at overbringe en stor tak. En tak for at have stået igennem mange års kritik – for at bruge en eufemisme – for at have et syn på indvandring, islam og nært tilgrænsende fænomener, der ikke huer pæne mennesker.

 

Kjærsgaard har stået fast og kæmpet sine kampe i en tid præget af moralisme, konformisme og opportunisme, og for sin indsats er hun belønnet med megen utak, ja, med skandalisering som højreekstrem, hun er blevet afbildet som en rotte, og hun er blevet diffameret som en af de ikke-stuerene. Kjærsgaards indsats har gjort det muligt at tale åbent om indvandringens konsekvenser og at føre en politik, der ikke har været så slem som i mange andre lande. Det kommer jeg til.

 

Men Kjærsgaard stod og står ikke alene. Søren Krarup er en anden afgørende person i Danmarks stålsatte falanks af hårde halse. Det kan godt være, at også Søren Krarup har nået den modne alder og fået dårlige knæ, men han har og har altid haft rygrad – i modsætning til de mange gopler i politik og debat, der hverken har rygrad, knogler eller ben i næsen. ”En spøgelsesklokke i vandet, det er alt, hvad vandmanden er. Den svæver på grænsen af ikke-eksistens hele sit udflydende liv – ulegemlig, som en drøm, der er sluppet udenfor en hjerne”, som Jacob Paludan skrev om goplen.

 

Mange siger det ikke officielt, og siger de det, lyder det modvilligt, men de er da i bund og grund enige med de ”højreekstreme”, og i det lønlige er de nok taknemmelige over Kjærsgaards og andres indsats. Det afspejler sig tydeligt i Kjærsgaards nuværende position som formand for Folketinget, og i, at det parti, Socialdemokratiet, der gik forrest i skandaliseringen, nu åbent inviterer DF med i politiske forhandlinger.

 

Sådan kan det gå, når man er viljestærk og følger sin samvittighed. Dét er også et lærestykke for alle andre.

 

Hvordan ville Danmark se ud, hvis det ikke var for de forhadte ”højreekstreme”? Lad os skue mod broderlandet. I Sverige er kriminaliteten langt højere end i Danmark (et meget forsigtig skøn: 10 gange så høj – her kan man sammenligne med danske tal), og den er steget eksplosivt de seneste ti år:

 

340 sager drejede sig sidste år om drab eller dødsvold. I 2006 var tallet nede på 240 sager.

Der var 888 drabsforsøg. For ti år siden var tallet 769.

Der var 87.995 grove voldssager. Dem var der 77.019 af i 2006.

Der blev anmeldt 6.563 voldtægter og 19.895 seksualforbrydelser i alt. Tilbage i 2006 blev der anmeldt 4.208 voldtægter og i alt 12.147 seksualforbrydelser.

Voldtægter mod mindreårige piger er gået 24 procent op fra forrige år til nu 1.811.

 

Selv Politiken, hvorfra tallene kommer, oplyser nu om de dystre svenske tilstande og lader den mulighed stå åben, at den massive kriminalitet skyldes masseindvandringen. De svenske myndigheder holder gerningsmændenes etniske oprindelse skjult, men dissidenter som politologen Tino Sanandaji og politimanden Peter Springare har åbnet debatten, den første med undersøgelser, den anden med erfaringer. Jeg læste forleden en svensk opgørelse baseret på domsudskrifter om gruppevoldtægter. Kun omkring en tredjedel af gerningsmændene havde svenske navne (jeg vil ikke oplyse kilden her, for domsudskrifterne rummer private oplysninger).

 

De fleste kan i dag se, at integrationen er gået helt galt i Sverige. “Det må ikke ske i Danmark, og det vil heller ikke ske, for vi er ikke så naive.”

 

Det har jeg hørt flere, lad os kalde dem de sidste dages hellige, sige. Problemet er bare, at mange af disse hellige, der nu advarer mod eller gruer for svenske tilstande, også har advaret mod de “højreekstreme” eller de “nationalkonservative”, der konsekvent har advaret mod udviklingen i Sverige og mod masseindvandring.

 

Danmark bliver forhåbentlig ikke som Sverige. Men det sker ikke på grund af de hellige, det sker på trods af dem. Havde de “hellige” dengang haft held med at udgrænse de “ekstreme”, så var Danmark allerede blevet Sverige.

 

I 1945 så vi, hvordan mange i de sidste måneder tilsluttede sig modstandsbevægelsen og på den måde fik en slags heltestatus, men altså på et tidspunkt, hvor krigen reelt var vundet, og man ikke havde meget at tabe. I modsætning til alle dem, der risikerede alt ved at kæmpe kampen, imens den stod på.

 

Det vil vi også se nu, tror jeg, flere vil ikke kun blive overbeviste om, at det, mange som Kjærsgaard og Krarup har sagt i årevis, er sandt, de vil også forsøge at få hæder ved at fremtræde som sandhedsvidner – og de vil få hæder ved det – alt imens andre har mistet rigtig meget og aldrig for alvor vil blive anerkendt for den indsats, der virkelig betød noget i en farlig situation (hvorfor har f.eks. Flemming Rose ikke for længst fået den største udmærkelse som journalist?).

 

Man kan fyldes af foragt for disse sidste dages hellige, der står på skuldrene af mange andre (uden at anerkende, at de gør det). Men på den anden side er vores fælles situation så alvorlig, at vi ikke kan begynde at kritisere disse ny-omvendte for deres tidligere naivitet og deres tidligere (og måske nuværende) kujonholdning. Tværtimod må vi ikke splitte befolkningen yderligere. Den elendige indvandrings- og islamdebat har allerede gjort stor skade på det nationale sammenhold (men nationen var jo også splittet under krigen).

 

Så jeg holder for mit eget vedkommende mund, ønsker de omvendte tillykke – og græmmes i det skjulte. Men mest retter jeg en tak til Kjærsgaard og de andre ”ekstremister”.

 

 

250 kommentarer RSS

 1. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er Balkan, hvis der hermed menes tidligere multietniske kludetæppe ex Jugoslavien, desværre ikke noget dårligt eksempel. Nuværende EU ligner til forveksling den allerede velafprøvede katastrofe – blot gange faktor 1000 !

 2. Af Niels O

  -

  @Niels Lemche – 25. februar 2017 8:42
  @Niels Juul Hansen – 25. februar 2017 9:03

  Tak for jeres kommentarer, Niels’er. For min skyld kan man kalde DF alt, der involverer ordene “nationalist” og “socialist”. Ja, ubevidst satte jeg nok ordene i den nævnte rækkefølge, da partiets og deres vælgere er meget ømskindede i den retning. Men egentlig synes jeg da sagtens, at man kan kalde dem “nationalsocialister”. Et begreb, der også fandtes FØR et vist parti fra 30-40’erne. Dette parti har faktisk ikke patent på betegnelsen, men de gjorde det bare ekstremt.

  Jeg glemte dog at anføre den vigtigste betegnelse for DF, nemlig “populister”.

  Juul, du kender mig herfra sporet gennem de sidste 10-15 år – og rigtigt, hvad du her skriver – og vice versa, og respekt til dig for dine velargumenterede holdninger, selvom jeg vist for det meste ikke deler dem :o) Med undtagelse af, hvad DF angår.

  Pt slår jeg mest mine folder på 180grader, hvor der desværre i disse år er meget primitiv nationalisme at bekæmpe. Og det er ikke blevet mindre af nationalisten og protektionisten Trumps beklagelige indtog i USA.

 3. Af Niels Larsen

  -

  Henrik S: “Den sidstnævnte gruppe vil jeg ikke anse som danskere i tilfælde af borgerkrig og vil behandle dem som landets fjender.”

  Det vil nok også i en sådan situation være min indstilling. Som Bush sagde: “Enten er I med os – eller I er imod os!” Der vil ikke være nogen mulig mellemløsning.

  Niels Juul Hansen

  I påkommende tilfælde vil Srebrenica være som et skvulp i et vandglas…

  Har I “flygtninge”glade overvejet, at I skubbe vi skeptikere stedse længere ud mod højre gennem jeres afvisning af overhovedet at tage vore berettigede bekymringer seriøst?

  Der ER voldsomme problemer i Sverige og Frankrig. Kvinderne ER bange for at bevæge sig ud på egen hånd. Bydele ER totalt ude af kontrol. Islam ER en risikofaktor, som er helt kompromisløs overfor anderledes tænkende. Muslimer og afrikanere ER gennemsnitligt overkriminelle helt ud i det ekstreme.

  Når man nægter at tage hensyn til den slags uafviselige sandheder, så tvinger man ens modstandere til at… radikalisere sig! Og det vil i dette tilfælde på sigt medføre, at vi bruger samme metoder som vore primære modstandere – fordi der ikke vil være andre løsningsmuligheder.

  Dét burde I nok tænke lidt over, mens tid er!

  Nu har SF, DrV og Å jo i sandhed vist deres totalitære og antidemokratiske sindelag ved direkte at ville forbyde afstemning om EU-medlemskabet.

  Så hvem er lige demokraterne og hvem er antidemokraterne i dette samfund? 🙁

 4. Af Niels Lemche

  -

  NIELS LARSEN, klart at kommer det til en sådan konfrontation, så har Bush ret. Der er ingen mellemvej.

  Du kan måske huske, at jeg har skrevet, at jeg i mine dage som HJV-chef i Nordsjælland plejede at sige, at jeg intet har mod kommunister: Hvis ballonen går op: Der må skydes! Værre med de radikale, der ikke kan finde ud af, hvor de står: Det må skydes. nej, det må der ikke, nej, det må der godt, nej, det må der ikke … og sådan kunne man blive ved.

  Jeg er også enig i, at den beslutning om folkeafstemninger om EU er være end en forbrydelse, den er direkte dum og får den modsatte effekt af, hvad idioterne mente med deres aftale. Men da de ikke kan bryde grundloven, gælder den aftale kun til der indgås en ny. Du skulle være tilfreds med aftalen, eftersom den desværre afslører uendelig tydeligt, at dine modstandere ikke aner, hvad fod de skal stå på.

 5. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg undrer mig såre over debatten om danskhed og dette at være eller blive betragtet som dansker eller ej, FORDI:

  Siger vi til en emigreret eller indvandret person fra et vestlige eller ikke-vestligt land:

  At:

  Så er du fra nu af ikke mere amerikansk, canadisk, svensk, norsk, engelsk, tysk, fransk , irakisk, kurdisk. irans, israellitisk, syrisk, libanesisk, jordansk, palæstinensisk osv.

  Selv om folk også har 2 forskellige pas, hvad vi etnisk danskere jo ikke har.

  Disse emigrerede eller indvandrede mennesker får nok et dansk statsborgerskab på et vist tidspunkt; men vi beder dem jo ikke meddele og fraskrive sig deres etniske baggrund, så de fortæller os, at nu er de danske og intet har med deres egen eller families baggrund at gøre, hvor vi taler om 1ste generation af disse indvandrede.

  De opdrager heller ikke nødvendigvis næste og næste generation til en glemsel her, hvor disse mennesker jo ideligt via religion, klædedragt, madlavning og ofte værdier af religiøs og/eller politisk indhold fortæller os ganske andet, der netop er i modstrid med danske værdier og dermed selve udviklingen i vort samfund.

  Nogle indvandrede – uanset kulør og religion – tænker vi ikke så meget over el måske slet ikke, at de kommer fra andre steder, fordi de har taget langt mere til sig end den store antal af indvandrede og gebærder sig stort set som vi andre i stort og småt. Her har vi ikke problem med at opfatte dem som danske som vi selv.

  Men – det er det store antal, der beder om særbehandling i forh til deres herkomst af forskellig slags og art, der gør, at vi ikke kan betragte dem som danske.

  De har dansk statsborgerskab – men det er ikke lig med at være dansker, når anden baggrund hele tiden inddrages, og vi skal forsstå og ligefrem acceptere ting, der er i modstrid med også menneskelige værdier ligefrem. Forhold de selv er flygtet fra, så der er og bliver mennesker med dansk statsborgerskab og det er ikke nødvendigvis det som at være dansk eller kunne kalde sig dansker.

  Det ville jo være en stor løgn og bedrags, så jeg tror, at det er fordi man tillægger denne debat, når vi taler om, hvem der er dansker og ikke, moralsk volumen.

  Det er det ikke for mig at se, kun hvor folk opfører sig dårligt og udviser ringe adfærd i forhold til samfundet og helheden, bliver kriminelle osv., at vi kan sige, at vores velvilje i forh til indvandring er blevet for meget – og det hænger så sammen med antal af indvandrede fra den mellemøstlige del af verden. Trist jo.

  Men – indvandrede bør se til og forstå, at vi ikke ønsker ligefrem indvadering, hvor tanken ikke er dem fremmed i forh til at kunne ændre adfærd og pådutte os deres ‘opdragelse’, de netop er flygtet fra og som de desværre ofte ikke ændrer i forh til at hjælpe deres børn og unge, der skal leve fremadrettet her i landet – eller andre lande i Europa.

  Det får mange til at tænke og sige, at vi skal ikke blande kulturer nødvendigvis, fordi det netop skaber problemer af voldsom karakter, så hvorfor skal vi lige bøde på andres vegne, fordi de har nogle lousy ledere.

  De sidste tjener vi aldeles ikke ved, at de bare kan fortsætte og har interesse i (eller har set lyset her i forh til en glimrende anledning til imperialisme) at deres folk kommer ud i andre kulturer, fordi de må flygte. Det er had til egne folk, såvel som de fremmede fra ikke-vestlige lande, der er her, for en del også hader os ud fra deres opdragelse, så ..ja, det skader landet her og den danske befolkning såvel som de indvandrede og fremmede, der kan finde ud af det hos os.

  Det er et rent naturlgt og menneskelig forsvar, ikke at blive belemret i en sådan grad af andre landes fortrædeligheder i forh til egen befolkning.

  Så..ret skytset mod de egentlig ansvarshavende her!

  Generelt har vi i Danmark ikke noget imod andre mennesker – men noget imod en adfærd, der vil være tilbageskridt og samtidig koste kassen ud over, hvad rimeligt kan være i forh til at hjælpe en flygtning! Det gør vi gerne – men vi er samtidig et bundløst hav, der kan rumme alt og alle.

  Må vi lige være her. 🙂

 6. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg undrer mig såre over debatten om danskhed og dette at være eller blive betragtet som dansker eller ej, FORDI:

  Siger vi til en emigreret eller indvandret person fra et vestlige eller ikke-vestligt land:

  At:

  Så er du fra nu af ikke mere amerikansk, canadisk, svensk, norsk, engelsk, tysk, fransk , irakisk, kurdisk. irans, israelitisk, syrisk, libanesisk, jordansk, palæstinensisk osv.

  Selv om folk også har 2 forskellige pas, hvad vi etnisk danskere jo ikke har.

  Disse emigrerede eller indvandrede mennesker får nok et dansk statsborgerskab på et vist tidspunkt; men vi beder dem jo ikke meddele og fraskrive sig deres etniske baggrund, så de fortæller os, at nu er de danske og intet har med deres egen eller families baggrund at gøre, hvor vi taler om 1ste generation af disse indvandrede.

  De opdrager heller ikke nødvendigvis næste og næste generation til en glemsel her, hvor disse mennesker jo ideligt via religion, klædedragt, madlavning og ofte værdier af religiøs og/eller politisk indhold fortæller os ganske andet, der netop er i modstrid med danske værdier og dermed selve udviklingen i vort samfund.

  Nogle indvandrede – uanset kulør og religion – tænker vi ikke så meget over el måske slet ikke, at de kommer fra andre steder, fordi de har taget langt mere til sig end den store antal af indvandrede og gebærder sig stort set som vi andre i stort og småt. Her har vi ikke problem med at opfatte dem som danske som vi selv.

  Men – det er det store antal, der beder om særbehandling i forh til deres herkomst af forskellig slags og art, der gør, at vi ikke kan betragte dem som danske.

  De har dansk statsborgerskab – men det er ikke lig med at være dansker, når anden baggrund hele tiden inddrages, og vi skal forstå og ligefrem acceptere ting, der er i modstrid med også menneskelige værdier ligefrem. Forhold de selv er flygtet fra, så der er og bliver mennesker med dansk statsborgerskab og det er ikke nødvendigvis det som at være dansk eller kunne kalde sig dansker.

  Det ville jo være en stor løgn og bedrags, så jeg tror, at det er fordi man tillægger denne debat, når vi taler om, hvem der er dansker og ikke, moralsk volumen.

  Det er det ikke for mig at se, kun hvor folk opfører sig dårligt og udviser ringe adfærd i forhold til samfundet og helheden, bliver kriminelle osv., at vi kan sige, at vores velvilje i forh til indvandring er blevet for meget – og det hænger så sammen med antal af indvandrede fra den mellemøstlige del af verden. Trist jo.

  Men – indvandrede bør se til og forstå, at vi ikke ønsker ligefrem indvadering, hvor tanken ikke er dem fremmed i forh til at kunne ændre adfærd og pådutte os deres ‘opdragelse’, de netop er flygtet fra og som de desværre ofte ikke ændrer i forh til at hjælpe deres børn og unge, der skal leve fremadrettet her i landet – eller andre lande i Europa.

  Det får mange til at tænke og sige, at vi skal ikke blande kulturer nødvendigvis, fordi det netop skaber problemer af voldsom karakter, så hvorfor skal vi lige bøde på andres vegne, fordi de har nogle lousy ledere.

  De sidste tjener vi aldeles ikke ved, at de bare kan fortsætte og har interesse i (eller har set lyset her i forh til en glimrende anledning til imperialisme) at deres folk kommer ud i andre kulturer, fordi de må flygte. Det er had til egne folk, såvel som de fremmede fra ikke-vestlige lande, der er her, for en del også hader os ud fra deres opdragelse, så ..ja, det skader landet her og den danske befolkning såvel som de indvandrede og fremmede, der kan finde ud af det hos os.

  Det er et rent naturligt og menneskelig forsvar, ikke at blive belemret i en sådan grad af andre landes fortrædeligheder i forh til egen befolkning.

  Så..ret skytset mod de egentlig ansvarshavende her!

  Generelt har vi i Danmark ikke noget imod andre mennesker – men noget imod en adfærd, der vil være tilbageskridt og samtidig koste kassen ud over, hvad rimeligt kan være i forh til at hjælpe en flygtning! Det gør vi gerne – men vi er samtidig et bundløst hav, der kan rumme alt og alle.

  Må vi lige være her. 🙂

 7. Af Kurt Olsen

  -

  @Niels Larsen – 26. februar 2017 14:36
  Merkel og Verhoefstadt er lige blevet enige om endnu engang at forsøge tryning af østeuropæerne. Merkels million migranter tonser for tiden rundt i Tyskland, hvor mange af de unge mænd udøver terror, foruden plyndringer og voldtægt. De som bliver fanget, kan ikke returneres til til de jordhuler de kommer fra. Migranterne er jo overskudsbefolkning og de varer modtages ikke retur af afsenderlandende.
  Derfor bliver Tyskland mere og mere kaotisk og nedslidt. Merkel bliver mere desperat for at komme af med migranterne, så nu truer og mobber hun østeuropa til at tage ‘kvoter’; dvs. horder af utilpasbare muslimske unge drenge, fulde af islamisme og kamplyst.
  Slipper hun afsted med det, bliver det Danmarks tur til at lette presset på Tyskernes ressourcer. Så hjælper det, hvis Danmark hurtigst muligt laver en Dexit – så langt væk fra det suicidale EU som muligt.

 8. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  I forh til mit ovenstående indlæg, så glemte jeg måske at fo med, at:

  Indvandrede så er fx:

  dansk-amerikansk, dansk-engelsk, dansk-australsk i forh til det at være dansker og af dansk oprindelse… – eller udtrykt på anden måde, dansk-iraker, dansk-libaneser, dansk-palæstinenser, dansk-amerikaner, dansk-australier osv.

 9. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Det er jo ligedan almindeligt, at vi danskere indbyrdes spørger hinanden, hvor den eller den kommer fra hvis man hører en accent, såvel som mange jo gør en dyd ud af være netop kommet fra et sted i Jylland, på Fyn eller øerne – såvel som vi for nogle kan høre et socialt tilhørsforhold på grund af sproget el igennem dette. 🙂

 10. Af Niels Lemche

  -

  BIRGIT HVIID LAJER , meget udmærket, men et par kommentarer. En dansker kan godt have to pas. Jeg har boet så længe i Sverige, at jeg sagtens kan få svensk pas og beholde mit danske. Så vil jeg kunne stemme til rigsdagen, hvilket jeg ikke må til folketinget (i strid med menneskerettighederne, men fastslået i grundloven).

  Det andet er, at hvis ‘danskhed’ var noget statisk, havde du helt ret; men i det øjeblik, du indrømmer, at begrebet altid er i bevægelse, så kunne man sige: Ja, i øjeblikket ændrer det sig, simpelthen fordi der er stor forskel på sammensætningen af den danske befolkning for halvtreds år siden og den i dag. Det er lidt som med sproget, hvor ting undertiden tillades af og godkendes af Dansk Sprognævn, hvorefter det er officielt dansk. Tænk bare på ‘fordi at’ (uha uha!). Så en ændret sammensætning af befolkningen vil uvægerlig fører ændringer med sig i forståelsen af danskhed. Vi kan være tilhængere eller modstandere af det; men det sker, også i det tilfælde, at de nationalkonservative skulle få magt og derefter give sig til at fordrive indvandrere eller ligefrem slagte dem. Det ville være en voldsom ændring af det, som vi normalt forstår ved at være dansk.

 11. Af Niels Larsen

  -

  Niels Lemche

  Jeg er skam udmærket tilfreds med, at DrV så åbenlyst viser deres totalitære indstilling. Ikke at jeg var i tvivl om den, men den bør fremvises med jævne mellemrum, så flest muligt ser det og dermed kan fravælge partiet.

  Partiet får da også godt på puklen overalt på Facebook for udmeldingen. Ikke at jeg forventer, at Morten Østergaard har hjerne nok til at fatte beskeden.

  De to andre partier… tjah… jeg havde ikke forventet andet.

  Birgit Hviid Lajer

  Jeg vil acceptere enhver “fremmed” som dansker, hvis vedkommende accepterer og underordner sig danske normer og vestlig (ikke nødvendigvis dansk) kultur 100% udadtil. Hvad vedkommende foretager sig bag egne vægge er mig uvedkommende så længe det ikke er ulovligt. Men det er så også, hvad jeg vil kræve for at acceptere vedkommende som dansker og ikke kun dansk statsborger.

 12. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er der stadig lysår til forskel – mellem en demokratisk forfatning og den religiøse forfatning Koranen. Et retssamfund kan ikke bygges op på to vidt forskellige forfatninger. Man må vælge, enten den ene eller den anden !

 13. Af Flemming Lau

  -

  MISBRUGET af RACISME og BLASFEMI loven.
  Del 2.
  I 1979 sejrer den Shia islamiske revolution, i Iran, hjulpet af vestens intelekttuelle.
  I 1989 sejrer de Sunni muslimske verden i Afghanistan.
  I 1990 Cairo erklæringen vedtages af OIC, Sharia er nu muslimernes menneskerettigheder. Den føres ind i FN’s menneskerettigheder, som tillæg i 1997.
  I 1997 begår 2 DR journalister og Søren Mosegaard Blasfemi ved at brænde Biblen.
  Straffelovsrådet og rigsadvokaten, vælger ikke at rejse tiltale.
  I 2007 får den Islamiske verden vedtaget en resolution imod Blasfemi, med stemmerne 108 for, 51 imod og 25 undlader at stemme. Den adopteres af UNHCR.
  I 2011 Rigsadvokaten meddeler at folk der sigtes for Racisme, fratages retten til at føre videnskabeligt sandheds bevis for tiltaltes udtalelser. J.nr 2010-609-0080. Højesteret, ingen grund til at give tiltalte adgang til den ønskede bevisførelse U 2000. 2234 H.
  I 2017 Ombudsmanden overruled FN’s Børnekonvention for at tillade Barnebude.
  I 2017 Dansker brænder Koranen og bliver sigtet for Blasfemi, bestemmer straffelovsrådet rådet og Rigsadvokaten i modsætning samme sag med Biblen ’97.

  Sammenfattende jf ’65 og ’97 misbruger flertallet af Diktatur landene i FN deres stemmeret til at kvæle ytringsfriheden og de Universelle værdier, ikke blot i deres hjemlande men også til at gælde Vestens lande. Gladeligt ratificeres de af diktatur landenes vedtagelser. Demokratiet og ytringsfriheden vil i fremtiden, få særdeles svære kår, da flertallet af Verdens lande hverken vil eje eller have Vestens værdier. Det bør vesten skrive sig bag øret og handle derudfra!

 14. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Lemche Larsen
  Ingen bør være i tvivl om, at en folkeafstemning om medlemskabet i EU er det eneste rigtige og bør ske så snart som muligt. Hvis danskerne ikke er modne nok og ikke fatter meningen med demokrati, og det er der meget, der tyder på, så skal vi ud. Selvfølgelig.

  At forblive som medlem med en primitiv og trodsig befolkning, skader EU mere end det gavner. England har vist vejen, og ingen er i tvivl om, at kontinentaleuropa drog et lettelsens suk, da det mest udemokratiske medlem omsider tog sig sammen og valgte Brexit.

  Hvis et flertal af danskerne vil ud, så skal Danmark ud. Omkostningerne ved et konstant fodslæbende Danmark har vi hverken lov eller ret til at påføre det demokratiske EU. Nationalpolitistaten er mange danskeres våde drøm, og hvis de har flertallet, så går den i opfyldelse. Velbekomme.

 15. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt gik gode gamle Platon tilsyneladende galt i byen, da han forudså demokrati som et pøbelvælde – på nutidens sprog, populisme. Tværtimod viser fakta, at demokrati har udviklet sig til et elitært fåmandsvælde – styret og påvirket af alt andet end folkevalgte. Måske er recepten på dette problem – en demokratisering af folkestyret. Magten tilbage til rødderne – folket / pøblen der ved af bitter erfaring, hvor skoen trykker mest !

 16. Af Svend Petersen

  -

  Støvring har ret i en ting, det at danernes land er blevet indvaderet.
  Danernes land(Sjælland. Lolland og Falster) er blevet indvaderet af anglesaksere typer som Støvring fra Tysklandsodde Med deres fremmedhad, racisme, egoisme og brotvne ubegavet analyse, der opstår i det anglesaksikse Tysklandsodde jydes mindre begavet hjerne.

  Hvis vi kunne sprænge broen i luften og deportere dette ubegavet folk, ville danerne leve i frihed og uden vold igen, som denne indvandring er skyld i.

  Fri danernes land fra de anglesaksikse horder.

 17. Af Niels Larsen

  -

  Svend Petersen

  Jylland er danernes land. Det var her, de første kendte konger holdt til.

  Sjælland og Fyn var bare de fattige, ubetydelige provinser. 🙂

  Jylland mellem tvende have
  som en runestav er lagt,
  runerne er kæmpegrave
  inde midt i skovens pragt,
  og på heden alvorsstor,
  her, hvor ørknens luftsyn –
  ørknens luftsyn bor.

  Jylland, du er hovedlandet,
  højland med skov-ensomhed!
  Vildt i vest med klittag sandet
  løfter sig i bjerges sted.
  Østersø og Nordhavs vand
  favnes over Skagens –
  over Skagens sand.

  Heden, ja, man tror det næppe,
  men kom selv, bese den lidt:
  lyngen er et pragtfuldt tæppe,
  blomster myldre milevidt.
  Skynd dig, kom! om føje år
  heden som en kornmark –
  som en kornmark står.

  Jylland mellem tvende have
  som en runesten er lagt,
  fortid mæle dine grave,
  fremtid folder ud din magt,
  havet af sit fulde bryst
  synger højt om Jyllands –
  højt om Jyllands kyst.

 18. Af r vangkilde

  -

  DEN EKSTREME MORAL, – som er DFs særkende og identitet, – ELLER ikke fordi man er ekstramister, når det kun handler om politisk indflydelse,og uanset om det er højre eller venstre fløj, men mere et had til fattige asyl øger, der vil tilegne sig gratis velfærd, eller modsat til de rige veluddannede immigranter, hvor DF ikke har nogen religiøse modstand til de selvforsørgende.

 19. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er simpel stavekontrol et meget godt værktøj.

 20. Af Svend Petersen

  -

  Der er noget du misforstået derover på Tysklandsodde.

  Jyder og danere er ikke det samme folkefærd. Tysklandsodde blev bosat af anglesaksere der kom væltede op fra Tyskland. Senere blev i nød til at besætte England fordi jeres hedejorde ikke kunne brødføde jer. Der var i den periode at i også snigløb danerne og stjæl vores navn. Siden har i anglesaksere ikke andet end spredt ulykke verden over. Spørg bare indianerne, eller jøderne som jeres folk også gjorde det bedste for at udrydde.

  Danere er et andet folkefærd, mange siger svenskere hvilket ikke er helt ved siden af, danerne kom nemlig østfra.

  Det er på tide at vi for lavet et opgør med jer anglesaksikse bønder, i plyndre det danske folk, fejlagtigt kalder jer danere, på trods af, i er anglesaksere/tyskere. Med jeres forbandet kommunale udligningsordninger stjæler i med arme og ben, til en døende hede ingen af jeres børn gider at bo på , så de flygter herover.
  Men det skal være slut nu.

  Jyderne skal depoterer hjem til Tysklandsodde hvor de hører hjemme.

 21. Af P. T.

  -

  East End i London er snart tømt for etnisk hvide englændere-se DR 2 klokken 20.00 eller nu,den negative “udvikling” går hurtigere end man tror,som en beboer udtaler-det er os som flytter og vi gør ikke engang modstand.Det må da kaldes for et kollektivt selvmord af dimensioner,godt England valgte Brexit og håber Merkel lider sit fortjente nederlag her i foråret og Marine Le Pen sætter sig stolen som President.

 22. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Niels Lemche – 15:18

  Det er nok sjældnere at have to pas nødigt, når man er så tæt på som i Sverige. Jeg kender også en dansk-engelsk familie, bosiddende i et andet EU-land, der også har dansk pas.

  Men er man emigreret, så er det vel i orden ikke at have stemmeret her i landet – men at kunne blive optaget i det nye land, for dig Sverige, og så have stemmeret dér. Det lyder mere relevant, selv om jeg følelsesmæssigt godt kan forstå, hvis det kan føles fremmed for en eller ligefrem forkert; men stemmeret t steder mener jeg ikke er OK.

  Jeg taler om det at være dansker – ikke danskhed, det er meget andet. Og – nok ændrer et samfund som vores sig; men med indvandringen nu i mange henseender i en forkert retning, som ikke skal, hvor det sker, vinde indpas.

  Det er dét, mange er imod. Vi vil have at sæd og skik følges i Danmark, det er derfor det hedder Danmark, og at vi er danskere – og ikke et konglomerat af enhver anden fremmed kultur, der synes at ændre til deres vil være bedre.

  De må indse, hvorfor de er flygtet, og det er der ganske bestemte grunde til – ifølge deres oprindelige baglande, så det handler for mange om en ligefrem mental ændring og indstilling til en helt anden omverden end de mange kommer fra.

  En forsker dd i Presselogen, der har studeret integration i 20 år, var i dag så direkte ligefrem dum (bruger sjældent det ord om nogen) – men hvad hun ikke forstod, det kan der skrives tykke bøger om, vil jeg tro. Hun er far away for at forstå noget som helst i det hele taget om indvandringen og folks meninger. Tror, at hendes navn var Garby Smidth. Hold da helt ferie,

  Og – til de små børn, der måske er født her, så spørger, om de er danske, så er svaret: Selvfølgelig er du det, men du har samtidig endnu en baggrund, fordi din familie kommer fra ….. og så landet. Det kan børnene sikkert godt forstå og også mærke, at deres familiebaggrund er en anden end den alm danske. Mange r jo ligefrem stolte af deres opr. kultur, så .. hvorfor kan vi ikke sige tingene ved deres rette navn og kalde dem for der rette.

  Jan Petersen har da ret i, at en anden kultur og uden at have baggrund i et retssamfund som det danske, ikke hører hjemme hos os at importere eller at bøje os for på nogen måde.

 23. Af j nielsen

  -

  ” Når KS og mange andre kilder fortæller om mangedoblet kriminalitet, når Bill Gates ADVARER om en aktuel og frygtelig terror-mulighed, så vifter de to “genier” advarslerne væk som var der blot tale om et par irriterende myg.”

  Om det så havde været Dyne-Larsen eller Simon Spies ville det ikke få mig til at stå og ryste i bukserne.

  En mand har en idé om hvad der kan ske. Og hvad så. Viljen til at lade sig skræmme når uanede højder. Det er næsten som om det faktisk er sket, og det rislende gys er trods alt en følelse.

  Bill Gates advarer! Bill Gates advarer! Nå, siger jeg bare. Det må han da godt. Jeg har ikke fulgt tilstrækkeligt med i den omsiggribende feminisering af samfundet til at hoppe rundt som en høne med afhugget hovede af den grund.

 24. Af Flemming Lau

  -

  FN og de Universelle værdiers deroute.
  Del 2.
  I 1973 afprøvede OPEC olievåbnet på vesten. Internt i vesten blev aborten legaliseret.
  I 1979 sejrede den shiitiske islamiske revolution hjulpet af Europas intelekttuelle.
  I 1989 sejrede sunnimuslimskerså islam i Afghanistan, hjulpet af Saudi, Pakke og USA.
  I 1990 OIC vedtager Cairo erklæringen. SHARIA loven er deres menneskerettigheder.
  I 1997 Cairo erklæringen medtages i officielle FAN menneskerettigheder und titlen A.
  I 1997 Afbrændes Biblen i DK men straffelovsrådet og rigsadvokaten frafalder tiltalen.
  I 2007 FN UNHCR vedtager resolution 16/18 mod Blasfemi(OIC misbrug mod vantro).
  I 2011 meddeler rigsadvokaten ophæves tiltaltes ret til forsvar i Racismefratages.
  Højesteret forhindre tiltalte adgang til ønsket forsvar og bevisførelse v evidens.
  I 2012 bryder et flertal i Folketinget, Grundloven med indførelsen af homovielser i kirken.
  I 2017 Ombudsmanden overruled FN’s Børne konvention og tillader Barnebude.
  I 2017 Koranen afbrændes og straffelovsrådet og rigsadvokaten rejser Blasfemi sag.

  FN startede med Verdenserklæringen i 1948 med de Universelle værdier.
  FN blev knækket dels i ’65 hvor ikke kun Racistisk vold men også det frie ord blev kriminaliseret vha racisme konventionen og dermed direkte diktatur støtte.
  Det afgørende knæk fik FN i 1997 da OIC fik vedtaget 108/51/25 at der findes 2 slags menneskerettigheder en den islamiske verden og en for resten af verden.
  Det bør vesten skrive sig bag øret, her hvor det meste af verden ikke ønsker frie demokratier og ytringsfriheden.

 25. Af Niels Larsen

  -

  Svend Petersen

  Jeg har skam ikke misforstået noget.

  Jeg arbejder ihærdigt på Danmark fra Ejderen til Storebælt – og Sjælland solgt til højstbydende. 🙂

 26. Af Svend Jensen

  -

  @SVEND PETERSEN – 26. FEBRUAR 2017 18:52
  “Jyder og danere er ikke det samme folkefærd. Tysklandsodde blev bosat af anglesaksere der kom væltede op fra Tyskland…”

  Korrektion:
  Jyder er danere og Angel var en del af SydSlesvig, altså gammel dansk land – helt ned til Ejderen. Ejderen var siden 600 tallet grænseflod mellem Saksen (= tyske Holstein) og pæredanske Angel.
  Det var danerne, som befolkede Tyskland nordfra. De kom fra Nordjylland, mest fra Thy = det oldgermanske theoda “folk”, tidligere af romerne benævnt “teutoner”.
  Tyskerne var altså oprindeligt en fra Thy indvandret stamme.

 27. Af b niel

  -

  Mod dumhed kæmper selv guderne forgæves. Og da j ni el sen ligefrem er stolt af sin uvidenhed og massive skyklap-dumhed, er han jo ikke værd at spilde ord på. Hos folk der er så stupide og tykpandede…. er ethvert argument jo spildt på forhånd. J ni el sen nedgør jo selveste Bill Gates, selvom denne nok har en langt højere IQ end j ni el sen der vel ligger på sølle 70-90.

 28. Af Jens Hansen

  -

  Early warning signs of fascism.

  Powerful and continuing nationalism.
  Disdain for human rights.
  Indentification of enimies as an unifying cause.
  Supremacy of the military.
  Rampant sexism.
  Controlled mass media.
  Obsession with national security.
  Religion and government interwined.
  Corporate power protected.
  Labor power suppressed.
  Disdain for intellectuals and the arts.
  Obsession with crime and punishment.
  Rampant cronyism and corruption.
  Fraudulent elections.

  From the United States Holocaust Museum

  Man kan således konkludere, at Danmark langsomt men sikkert bevæger sig imod fascisme.
  Hvilket uden tvivl vil berolige mange af kommentatorerne.

 29. Af j nielsen

  -

  Hvad jeg ser her er en opdateret udgave af :

  “Vi voksne kan osse være bange
  og synge mange, lange bange sange”

  Jeg fik nok af den slags piveri i 1970’erne, og jeg har stadig fået nok.

  Og det er ikke Gates jeg henviser til. Det er dem der kaster sig over enhver beskrivelse af en mulig katastrofe som var det slik. Det er ikke voksne mennesker værdigt.

 30. Af soren majgaard

  -

  Kasper Støvring,! Der er desværre lang vej igen. Det kan du overtyde dig om ved at se den video samt kommentar til den, som i dag kan ses på den Korte Avis . Videoen er lavet og sluppet ud fra Danmarks Journalist Højskole, og det er et mageløst bevis på, at Journalist Højskolen beder om at blive lukket for bestandigt..

 31. Af Finn Larsen

  -

  Det er 100% forkert. Højrefløjens meget ufine og vulgære måde at håndtere problemet med globalisering og marginalisering er skyld i at man i lande som Danmark og Sverige er kommet alt for sent i gang.

  Havde det været styret på embedsmandsmandsniveau med en vis politisk kontrol ville man have grebet ind langt før. Det gælder i øvrigt også alle andre langsigtede udfordringer.

  9 deltidsansatte minstre som politisk kontrol. Det lyder som en moderne deling af magten mellem politikere og proffesionelle.

 32. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Der bliver gjort mange behjertede forsøg på at redde dansk folkepartis højreekstremisters og de øvrige nationalkonservatives blakkede image med hensyn til indvandrere og flygtninge. Ekstremisterne havde jo ret, siges det, når de advarede om de frygtelige rædsler, Danmark ville blive udsat for, hvis disse fremmede udyr blev lukket ind. Bare se på Sverige, som ikke tillader højreekstremismen. Hvor er de dog dumme.

  Det kom ganske vist ikke til at passe i Danmark, men det kan vi takke ekstremisterne for. At andre skulle have gjort den største indsats er uinteressant. Dansk folkeparti tager gerne æren helt alene. Sverige er i opløsning, fordi de ikke er så heldige at have dansk folkeparti. Hvor er vi bare heldige, siger medlemmerne og støtterne. DF er frelsen.

  Vi andre finder det klamt.

 33. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Det er dog frustrerende, at trods der gang på gang på samtlige blogge skrives om hvad vore politikere skal gøre for, at redde os ud af den muslimske suppedas, de har bragt landet i, findes der ikke nogle af slapsvansene der reagerer, trods udbetalte generøse honorarer for, at sørge for landets bedste ve og vel!

  Derfor vil jeg endnu engang skære det ud i pap, hvad der behøves:

  OPSIGELSE AF EUs MENNESKERETS KONVENTIONER!!!!
  UDTRÆDE AF SCHENGEN AFTALEN!!!!

  Der har i kravet for at redde Danmark!
  Er det så svært at forstå? Selv om man løber rundt med akademiker hjerner i kylling format!!!

  Og disse krav betyder ikke udtræde af EU!
  Mvh.

 34. Af michael pedersen

  -

  Det kunne have været så frygteligt rart, hvis Pia Kjærgaard, Søren Krarup og kompagni også i en saftig kraftig grad, havde advaret imod de vestlige invasioner og vores krigsførelse i Mellemøsten, som har ført til hundrede tusinder af døde, voldtægter og mishandlinger, samt ødelagt infrastruktur, der alt sammen har været medvirkende til, at millioner nu er på flugt, så havde der været lidt balance i tingene. Unden disse katastrofale fejltrin var der formodentig heller ikke noget der hed ISIS eller den mængde af mennesker, som søger tilflugt i andre andre end deres egne. Fortrængningen af årsag og virkning er stor i disse år, ligesom løgnene er støt voksende. Ingen tak til højreekstremister herfra.

 35. Af michael pedersen

  -

  Det kunne have været så frygteligt rart, hvis Pia Kjærgaard, Søren Krarup og kompagni også i en saftig kraftig grad, havde advaret imod de vestlige invasioner og vores krigsførelse i Mellemøsten, som har ført til hundrede tusinder af døde, voldtægter og mishandlinger, samt ødelagt infrastruktur, der alt sammen har været medvirkende til, at millioner nu er på flugt, så havde der været lidt balance i tingene. Unden disse katastrofale fejltrin var der formodentig heller ikke noget der hed ISIS eller den mængde af mennesker, som søger tilflugt i andre andre end deres egne. Fortrængningen af årsag og virkning er stor i disse år, ligesom løgnene er konstant og støt voksende Ingen tak til højreekstremister herfra.

 36. Af Niels Larsen

  -

  michael Pedersen

  Så du er mere til venstreekstremisterne i SF og Enhedslisten?

 37. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt en læseværdig artikel om emnet asyl- flygtninge. Eller på almen dansk 100% iscenesat velorganiseret svindel, humbug og bedrageri. Det er en hån udover enhver beskrivelse, hvad Folketinget udsætter danskerne og Danmark for!

  Flygtninges smarte trick får Støjberg til at lange ud: ‘Jeg bliver så harm’
  http://www.bt.dk/politik/flygtninges-smarte-trick-faar-stoejberg-til-at-lange-ud-jeg-bliver-saa-harm

 38. Af Flemming Lau

  -

  Ja fordi vi har fjernet masse morderen Saddam Hussein, skal vi selvfølgelig begå nationalt Harakiri, mener de åndsløse stakler på den ekstreme venstrefløj.

 39. Af - Niller

  -

  Udtræde af Schengen –
  Hvad med Europol samarbejdet som regering lige har landet en aftale på efter vores nej.
  Så vidt jeg indtil videre har forstået er en del af aftalen at vi skal forblive i Schengen – så det er måske ikke helt så ligetil at udtræde af Schengen , medmindre vi også ønsker at udtræde af Europol .
  Eller hvad ? Nemt er det ikke når man både vil blæse og have mel i munden samtidig.
  Jeg er ikke jurist men bare en ganske almindelig forvirret dansker der har svært ved at se hvad der er oppe eller nede i alt dette her.

 40. Af Niels Larsen

  -

  Niller

  Hvis vi udtrådte af Schengensamarbejdet og lukkede samt bevogtede grænsen seriøst – hvor stor brug for Europol ville vi så have?

 41. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  I stedet for Saddam fik vi ISIL, der får os til at længes efter Saddam i hvert fald os, der ikke ser krig og ødelæggelse som underholdning. Det har altid været højrefløjens yndlingssport. Højrefløjen kan bare ikke få krig nok. Det er for dem selve livet. Det skabte ISIL, og de jubler. Hvem er den næste?

  Forskellen mellem højreekstremisterne og venstreekstremisterne er netop, at venstrefløjen hader vold og ser som deres forbandede opgave at bruge vold til at bekæmpe højrefløjen, der elsker voldsanvendelse som den højeste kulturelle udtryksform. Vold, krig og bestialske overgreb er en livsform for dem.

  De kræver oprustning, konfrontation og anneksion. Når ISIL giver op, er det russernes tur. Alle gode højreorienterede glæder sig som små børn til juleaften. Snart bliver Putin så presset af sanktioner, at han slår fra sig. Det kommer han til at fortryde. Sikke en dejlig krig, der venter.

 42. Af Jan Petersen

  -

  Den lille elitære magthaver-loge satser vel netop på, at gøre systemet så kompleks og uigennemskueligt, at stort set ingen kan følge spillet. Får i øvrigt ofte den tanke, at end ikke logen selv ved, hvad de foretager sig. Hvilket bevirker, at stort set enhver fortolkning af retsløsheden kan gøres lovlig – alt efter politisk tilhørsforhold. Har i øvrigt ikke meget med et retssamfund at gøre. Hvilket ses mest tydeligt på asyl- flygtninge området, der er en perlesnor af ulovligheder, der politisk er gjort lovlige.

 43. Af Fleming Lau

  -

  Ja ja venstrefløjen ser det som deres forbandede opgave at tæve højrefløjen. Det så man i Tyskland i ’20 erne, hvor venstrefløjen sammen med nationalsocialisterne var fælles om at tæve Socialdemokraterne. Og vi ser arvtagerne i AFA, forsætte med deres svineri mod Gruppen “For Frihed”

  Europols tal 2006-12
  Seperatistiske angreb. 65. Anholdte 168.
  Jihad angreb. …………………17..Anholdte 687….Døde 150.
  Venstreorienterede……..13. Anh …………..67.
  Højre angreb,……………………9. Anh……………..11.

 44. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt et meget godt eksempel på hvordan Danmark juridisk er sat under administration af Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. End ikke Højesteret er længere en suveræn dansk domstol !

  Højesteret tøver med at udlevere til Rumænien
  http://ekstrabladet.dk/112/hoejesteret-toever-med-at-udlevere-til-rumaenien/6550872

 45. Af Flemming Lau

  -

  Ja Altruistisk selvmord!

 46. Af - Niller

  -

  Niels Larsen
  Er du sikker på at alt kriminalitet kan standses ved en lukket og som du kalder det en seriøs grænsekontrol og her må jeg forstå en fysisk tilstedeværelse ?

  Jeg tror på at der er behov for et tæt internationalt samarbejde hvor myndighederne
  kan holde hindanden orienteret og den mulighed findes i Europol

  Iøvrigt tvivler jeg meget på at det er i Danmarks interesse at lukke fuldstændig af for omverden.

 47. Af Niels Larsen

  -

  Niller

  Nej. Det er jeg ikke sikker på. Men man kan bestemt forhindre udviste i at vende tilbage. I dag sk*der de på en udvisningsdom.

  Og man kan forhindre dem i at køre læs efter læs af tyvekoster ud af landet – og dermed fjerne deres grund til at komme.

 48. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Niller.
  Mon ikke man kan finde en løsning på internationalt politi arbejde, selv om vi træder ud af Schengen samarbejdet?

  Jeg forventer ikke, at EU organisationen vil modarbejde os for, at vi ønsker, at være herre i eget hus!
  Men hvis dette skulle være tilfældet, så har EU afsløret sig som den diktatorisk totalitære organisation, jeg mistænker den for at være!

  Lande som Polen og Ungarn, giver fanden i Schengen aftalen, og lukker sine grænser for hvem de vil, og smider ud, hvem de vi!
  Dette selvfølgeligt for, at nu når de endeligt er blevet frie selvstændige stater, så tåler de ikke andre myndigheder, der vil bestemme over dem. Heller ikke EUs dominans!

  EU lader Polen og Ungarn gøre som de vil, da man i Bruxelles bæver af angst for, at disse lande vil melde sig ud af EU!

  Så jeg ser gode muligheder til, at Danmark kan slippe af med både Schengen og konventionerne!
  Det drejer sig om, at vor regering og politikere tager sig sammen, og gør noget ved vore problemer!
  Mvh.

 49. Af Svend Jensen

  -

  “Højreekstremisterne” har reddet Danmark fra svenske tilstande.

  I øjeblikket er der ikke flertal blandt danskerne for at undgå svenske tilstande. Tværtom forsøger “Eftergivenhedningene” at overgå svenskerne i luksustilbud til migranterne.

  I følge TV2 får en rar mand i Nordsjælland snart plantet et “venlighus” på sin grund til beboelse af to “kulturberigere” med et barn.
  Spørgsmålene er nu:
  Hvem betaler for det arrangement ?
  Hvad betales for installation og drift (el-vand-kloakering-TV-mobil-etc.) af arrangementet ?
  Hvor længe skal luksusmigranterne residere i dette nye palæ ?
  Hvem påtager sig ansvar og regning, hvis arrangementet er en katastrofe ?
  Hvor mange tusinde “venlighuse” påtænkes belaste de danske skatteydere ?
  Hvordan undgår man, at migranterne stormer til Danmark fra Sverige, når de hører om de danske luksusboliger.
  Kan de velbeslåede “flygtninge” også få et “venlighus” gratis, måske en luksusudgave ?

  Hvad med danske hjemløse og fattige – kan de allernådigst opnå samme gunstbevisninger som de udenlandske muslimske asylansøgere. Måske kan fattige danskere i det mindste få nyttejob som oppassere for de nyinstallerede migranter i “venlighusene”.

 50. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Når venstrefløjen tæver højrefløjen er det deres pligt som ordenshåndhævere. Når højrefløjen tæver venstrefløjen er det altid berigelseskriminalitet.

Kommentarer er lukket.