Stigning eller fald i kriminalitet?

Af Kasper Støvring 50

 

Er kriminaliteten faldet? Er den steget? Spørgsmålene er mange, vildreden lige så stor, for både det ene og det andet hævdes at være sandt. Men kan begge udsagn være sande? Ja, det kan de, for som enhver, der har taget et førstesemesterkursus i videnskabsteori ved, så gælder den hermeneutiske grundsætning: De svar, du får, afhænger af de spørgsmål, du stiller. Så lad os prøve at stille spørgsmålene lidt mere præcist og se hvilke svar vi får.

 

Inden da: Statistikker er ikke virkelighed; virkelighed er det, der faktisk sker, de personer, der faktisk overfaldes, røves, voldtages og trues. Nogle af disse hændelser kommer slet ikke med i statistikken, det gælder måske flertallet. Statistikken er altså en ufuldkommen gengivelse af virkeligheden; den bygger på registreringer, på anmeldelser og domme.

 

Der eksisterer et mørketal, som meget vel kan være meget højt. Vi ved at, at politiet i de seneste syv år i stærkt stigende grad har undladt at lade tusindvis af sager indgå i statistikken, og vi ved, at op mod 90 procent af kriminaliteten i visse områder slet ikke anmeldes. Det kan bl.a. være for farligt. En god ven, som jeg ikke har grund til at have mistillid til, skrev for nylig på Facebook:

 

”I går aftes blev to af min søns venner slået ned foran HHX i Bolbro, Odense.
Jeg må ikke få billedet af den ene, hvor blodet flød ned af ansigtet (jeg har set billedet, som offeret har sendt til min søn). Han vil ikke have, at jeg slår det op på facebook.

De blev pludseligt angrebet af en flok på ca. ti indvandrere udenfor HHX. Ikke røveri, intet forudgående. Dominanskriminalitet formoder jeg.

Jeg har spurgt, om de har anmeldt det voldelige overfald til politiet. Det vil de ikke, fordi de ved, at overfaldsmændenes venner er fra Black Army, hvoraf flere sidder inde for knivangreb.
De ville heller ikke slå igen i aftes, fordi de så ved, at overfaldsmændene tilkalder deres brødre.

Gad vide, hvor meget af denne voldelige gadeterror mod danskere, som forbliver uanmeldt?”

 

Jeg vil i det følgende se på den grove kriminalitet, overtrædelser af straffeloven. For der findes næppe nogen forbrydelse, der er værre end bl.a. drab, vold, røveri, voldtægter og trusler.

 

Så tilbage til formulering af spørgsmålene: Er kriminaliteten faldet, når vi ser på antallet af anmeldelser af seksualforbrydelser og voldsforbrydelser de sidste tyve år? Svar: Kriminaliteten var stigende frem til cirka 2007, men er faldet siden – med undtagelse af det seneste år, hvor tallet er markant højere end nogen anden periode de seneste tyve år. Se selv disse udtræk, jeg har lavet fra Statistikbanken (Danmarks Statistik, Dst):

 

 

 

 

 

 

Anmeldt vold. Kilde: Dst

 

anmeldte seksualforbrydelser. Kilde: Dst

 

Det skal siges, at politiet har ændret registreringspraksis for et år siden. Det kan forklare en del af stigningen, men omvendt kan det næppe forklare den fortsatte stigning, ligesom man skal tage ovennævnte forhold i betragtning, nemlig, at antallet af de sager, politiet ikke har ladet indgå i statistikken, er steget 25 procent de seneste syv år.

 

Der har også været megen debat om, at personer med udlændingebaggrund er stærkt overpræsenteret i de grove forbrydelser. Det gælder efterkommere med baggrund i Afrika, Mellemøsten og muslimske lande generelt. Ser vi på skyldige ift. den grove kriminalitet, overtrædelser af straffeloven, får vi et interessant og alarmerende billede.

 

Antallet af skyldige (dømte) med dansk oprindelse er støt faldende i perioden fra 2000 til 2015. Men antallet af skyldige ikke-vestlige efterkommere er derimod støt stigende, ja, er faktisk fordoblet siden 2007.

 

Skyldige dansk oprindelse straffelov. Kilde: Dst
Skyldige dansk oprindelse straffelov. Kilde: Dst

 

Skyldige ikke-vestlige efterkommere straffelov. Kilde: Dst
Skyldige ikke-vestlige efterkommere straffelov. Kilde: Dst

 

 

Det skal ses på baggrund af, at ikke-vestlige efterkommeres andel af den samlede befolkning også er blevet en smule større (fra 1.9 % i 2008 til 2.5 % i 2017), men til gengæld glider mange af dem med årene ind i gruppen af borgere med dansk oprindelse, ifølge Dst’s statistiske opgørelser.

 

Ser vi på andelen af skyldige, ser vi også en stigning. I 2015 stod mandlige indvandrere og efterkommere for 26 procent af overtrædelserne af straffeloven, i 2007 stod de for 20 procent (kilde: Dst publikationen “Indvandrere i Danmark”, 2008 og 2016). Megen brutalitet og mange traumatiserede ofre kunne altså have været undgået med en anden indvandring. Vi kan stadig forhindre, at det bliver værre, men indvandringen har været massiv de seneste år, det gælder både flygtninge og migranter fra Afrika og Mellemøsten, altså fra de ikke-vestlige lande, der markerer sig tydeligst, når vi ser på overtrædelser af straffeloven.

 

Dette er også interessant, fordi politibetjenten Lars Skar, i stil med den svenske politibetjent Peter Springare, har udtalt, at der næsten aldrig optræder gerningsmænd med danske navne i politiets døgnrapporter. Netmagasinet Zetland gik i rette med dette i en artikel, men chefredaktør Lea Korsgaard måtte i Detektor 23.2 indrømme, at hun i Presselogen kom til at citere Zetlands artikel forkert og sige, at kriminaliteten blandt indvandrere og efterkommere er faldet i løbet af de seneste 15 år med 50 procent. Det specifikke tal, hun henviste til, var fra 1990-2006.

 

Lars Skar skriver på Facebook den 24.2:

 

”Også Zetlands journalist Mads Staghøj er ikke speciel skarp, når det kommer til at lytte og læse aktivt.

Han tilbageviser i denne artikel:

https://www.zetland.dk/historie/sevMZJgk-m8YDZ5j6-f1cf0

min påstand om, at der stort set ikke er danske navne på politiets døgnrapporter, som værende meget usandsynlig, idet han som grund anfører, at 3 ud af 4 mænd, som begik straffelovsovertrædelser i 2015, var danske.

Mads Staghøj læser åbenbart statistikker, som fanden læser biblen.

Han ignorerer helt, at mange med navne som Mohammed, Said og Ahmed, i statistikkerne opfattes som danskere.

Derudover sidestiller han personerne, som er nævnt i politiets døgnrapporter, med personer, som er sigtet, og overser fuldkommen, at det langt fra er alle personer, der nævnes i døgnrapporterne, som er sigtede.”

 

I en ny artikel i Zetland bringes der en masse positive oplysninger om udlændinge. Lad os glæde os over den reelle fremgang, men lad os også være ærlige og realistiske, når der er tale om ønsketænkning (men også om det modsatte). Gode nyheder er godt, der er jo en pleonasme, men gode nyheder kan også have dårlige konsekvenser. Det har jeg set for mange eksempler på i netop udlændingedebatten: På et lille område går det godt, synes man, så må vi have noget mere ikke-vestlig indvandring og mere multikulturalisme, siger man – og så går det hele endnu dårligere. Det er loven om utilsigtede negative konsekvenser.

 

Zetland gør sig også skyldige i ikke bare ønsketænkning, men også en mild fremstilling af problemerne. Om kriminalitet hedder det f.eks.: ”Der var en stigning blandt efterkommere fra ikke-vestlige lande under krisen, som nu er fladet ud.” Korrekt, men kriminaliteten er på samme høje niveau.

 

Jeg har, som også politimanden Lars Skar, undret mig over Zetlands artikel og egentlig også over indslaget i Detektor den 23.2, hvor Korsgaard fastholdte, at der var sket et fald i udlændinges kriminalitet de seneste femten år. Til Lars Skars opdatering – der jo altså bl.a. bygger på, at efterkommere med tiden glider ind i gruppen, som Dst kalder personer ”med dansk oprindelse” og dermed fortynder de ikke-vestliges kriminalitetsniveau – vil jeg tilføje med en uddybning af det, jeg skrev ovenfor:

 

Danmark bliver ikke mere kriminaliseret med årene (set bort fra det seneste år), vi ved derimod, at indvandringen (især efterkommere) står for mere og mere af den begåede kriminalitet.

 

Jeg har set på Danmarks Statistiks årsrapport ”Indvandrere i Danmark” fra 2008 med tal fra 2007. Her kan man læse, at indvandrere og efterkommere står for en mindre del (nemlig 13 procent) af den samlede kriminalitet ift. den seneste rapport fra 2016 (hvor det er 18 procent), samt at kriminalitetsindekset tilsvarende er lavere i 2007 (tallet er 208 for statsløse palæstinensere) end i 2015 (hvor det er 359 for denne gruppe). Se side 161 i 2008-rapporten og side 75 i 2016-rapporten.

 

Kriminalitetshyppigheden er også forøget for den yngre gruppe af mandlige efterkommere fra ikke-vestlige lande. I 2007 var den 18.9 procent (for de 20-29-årige), i 2013 var den cirka 24.5 procent. (Side 163).

 

Hvad angår den grove kriminalitet, overtrædelse af straffeloven, er mønstret det samme. I 2015 stod mænd med dansk oprindelse for 74 procent af overtrædelserne (side 76), i 2007 stod de for 80 procent (side 176). Altså en stigning af udlændinges (alle indvandrere og efterkommere, men ikke-vestlige for den betydeligste andel) andel fra 20 procent til 26 procent.

 

Så blev vi så meget klogere. Forhåbentlig, da.

 

Efterord: Hvorfor er efterkommere vigtige at debattere? Fordi de tegner fremtiden. Hvorfor er debatten om de ikke-vestlige udlændinges kriminalitet vigtig? Fordi vi relativ let kan hæmme denne type kriminalitet ved at hæmme denne type indvandring, hvis vi vil. Er denne gruppes kriminalitetsmønster ikke bare et underklassefænomen? Jo, men hvorfor lade de grupper indvandre, som vi af erfaring ved ender i bunden med enorme omkostninger, både ift. økonomi og kriminalitet? Desuden er det også et kulturspørgsmål: Når man korrigerer for socioøkonomiske forhold, er gruppen fra netop Afrika og Mellemøsten stærkt overrepræsenteret. Ikke-vestlige grupper med baggrund i f.eks. Sri Lanka, Vietnam og Chile klarer sig derimod godt.

 

Opdatering 6.3: Jeg har korrigeret passagen om Zetlands chefredaktør Lea Korsgaards optræden i Detektor. Det var ifølge Korsgaard ikke artiklen i Zetland, men hendes udlægning, der var forkert.

 

50 kommentarer RSS

 1. Af b andersen

  -

  Der har stensikkert været en mangedobling af kriminaliteten i forhold til de langt fredeligere tider inden masse indvandringen tog fart. Det kan man ikke være i tvivl om hvis man ellers følger med i hvad net-aviser, lokalaviser og større aviser beretter. Og så er der jo også Nordisk kriminal Reportage samt hvad man hører om fra venner og bekendte. Og i min egen familie og omgangskreds har vi oplevet både tyverier, indbrud, biltyverier og grove overfald. Statistikker og “undersøgelser” kan jo manipuleres så de giver det resultat man ønsker, og det er vel en kendt sag at visse partier ønsker at bagatellisere og bortforklare indvandringens konsekvenser.

 2. Af Jørgen Madsen

  -

  Ja, demografi er vitterlig skæbne, og vores er sat på skinner. Et supplement til Støvrings blog kan ses her: https://habakuk2017.wordpress.com/2017/02/22/demografi-er-skaebne/

 3. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  Fuldstændig korrekt – den store statsmand – Winston Churchill – forklarede problematikken omkring begrebet statistik, som flg.:

  “Stol aldrig på en statistik, som du ikke selv har fiflet med”
  citat/slut

  og- eftersom en stor del af politiets øverste ledelse er udpeget af det “politisk korrekte segment” bliver de officielle statistikker også derefter – bl.a. er antallet af voldtægter
  voldsomt underdrevet i statistikkerne……og fortsøges bortforklaret med NewSpeak.

 4. Af hvorfor er filtret så emsigt og småligt?

  -

  Må der ikke skrives om hvordan statistikker ofte manipuleres?

 5. Af Niels Larsen

  -

  Ligegyldigt hvordan det vendes og drejes, så er ikke-vestlige mere kriminelle end andre grupper.

  Endnu en god grund til at standse importen af dem.

 6. Af Susanne Mikkelsen

  -

  News havde også et glimrende eks. på statistik-fusk søndag, hvor det drejede sig om indbrud.

  En talsmand påstod at der stort set kun blev begået indbrud af danskere og at den der påstand med at det er omrejsende tyvebander, der mange gange er på spil… Korrekt, at det for ualmindeligt mange tilfælde kun er danskere, der bliver fældet, når det kommer så langt som til en domfældelse. Vedkommende sprang højt og flot op på, at der er en fænomenalt ringe opklaringsprocent.

  Et lille eks. her fra mit område højt i det nordjyske:
  Et par kommer hjem fra fest på den sene side af midnat og bemærker en bil der er parkeret, som ikke har nummerplader på. De ringer til Politiet, men bliver verfet af – og hører så om indbrud næste dag. Det havde været nemt at “plukke” indbrudstyvene.

 7. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er det vel ikke så underligt, at forskellige parallelle samfund af udenlandsk oprindelse beskæftiger sig med kriminalitet – hvad skal de ellers foretage sig? Feks gruppen af afviste asylansøgere der bare vader frit rundt uden indtægt. Eller meget af den såkaldt importerede “arbejdskraft” der end har kendskab til vort alfabet. Hvad har man forestillet sig de skal fordrive tiden med, andet end uorden og forskellig kriminalitet.

 8. Af Gert Hansen

  -

  Den offentligt statistik er tilpasset til den herskende politisk korrekte klasses interesser, og manipuleres i overensstemmelse hermed. Den er således ikke objektiv.

  Jeg behøver ikke nogen statistik overhovedet for at fastslå, at kriminaliteten i Danmark både er hyppigere og meget mere rå, end den var for eksempelvis 50 år siden. Det var før den forfejlede integration begyndte, og så kan enhver tænke sit, om der er en forbindelse.

  I betragtning af visse inavandrer gruppers kulturelle tilhørsforhold (man kan dog ikke generalisere på enkeltindivider), og i betragtning af en del af disses manglende vilje til integration i det danske samfund, kan det selvsagt ikke undre nogen at det medfører visse ‘udfordringer’, når man istedet vælger at leve i henhold til de normer der har medvirket til at have skabt de utålelige forhold man angiveligt er flygtet/udrejst fra.

 9. Af Jan Petersen

  -

  At politiet helst undgår kontakt med potentiel udenlandsk kriminelle kan vel også skyldes, at politiet dermed undgår, at en kulturberiger får mulighed for at påberåbe sig ASYL. Et trylleord der koster mega administrativ arbejde. Så hellere tørre affæren af på en uskyldig familie og dennes forsikringsselskab.

 10. Af Søren Jakobsen

  -

  Statistikker kan vises på adskillige måder ….

  Danmark har udviklet sig til en skraldespand og det bliver værre år for år.

  12 % af alle i Danmark er indvandrere.
  15 % af alle fra Afghanistan, Irak, Libanon, Somalia, Srilanka er i job.
  80 % af kvinderne er på offentlig forsørgelse.
  257 % mere kriminalitet blandt libanesiske efterkommere.
  18 % af Københavnere er indvandrere og efterkommere.
  1000 % flere indvandrere fra 1985 – 2015.
  23 % af alle unge imellem 24 – 34 år er indvandrere.
  100 % flere børn fødes af somaliske kvinder i forhold til Danske kvinder.
  74 % af alle fra Syrien, Somalia, Irak og Libanon er på offentlig forsørgelse.
  50 % flere indvandrere fra 2015 – 2050, 290.000 – 435.000 personer.
  27 % af dem der er på offentlig forsørgelse, er på førtidspension.
  22 % af alle på kontanthjælp er indvandrere.
  44 % af alle indvandrere er på offentlig forsørgelse … skræmmende.
  310 % mere kriminalitet udført af ikke vestlige indvandrere i forhold til vestlige indvandrere.
  18 % af alle dømte er indvandrere.

  Alle tal går i samme retning.

  Giv mig Danmark tilbage !.

  Kilde http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20703&sid=indv2015å for nemhedens skyld …

 11. Af knud p

  -

  Til 16.26 ovenfor kan man tilføje: der er allerede mange flere migranter i Danmark end de officielle tal fortæller. Der er mange mørketal, for tusindvis af migranter er ikke blevet registreret. Omkostningerne er også langt, langt, langt højere end politikerne fra R, S og V mfl. vil indrømme. Hvor mange flere der kommer fra 2015 til 2050 kan ingen vide, men allerede om et par år eller tre kan vi risikere at have hverdagsterror og guerillakrig mod vi danskere. Og de kolossale nedskæringer og forringelser på snart alle områder er jo allerede slået igennem. Antagelig er der nu tæt på en million arabere og afrikanere i vores land, til en udgift på omkring 200 milliarder kr. om året.

 12. Af Flemming Lau

  -

  Kære Støvring.
  Tak for din ihærdige indsats for at gøre Krim statikkerne let tilgængelige for os. Det kunne DST lære af. De ved jo at tallene for drab, personfarlig Krim og voldtægter, er det vigtigste parameter for, hvordan det går med integrationen. Det går kvalmende skidt!

 13. Af Frank Wulff

  -

  En ting som jeg synes er vigtig når i statistik er at forskellige tale omfatter samme periode.
  Derfor vil jeg anbefale at KS får rettet graferne til således at de dækker samme periode.

  Noget andet jeg også synes er relevant er ud over at komme med absolutte tal også at komme med relative tal.
  F.eks. ville det være rart med nogle tal der viser antallet af personer pr. 100.000 borgere i de forskellige kategorier.

  Kan se at KS, når han laver disse grafer, gør ligesom alle andre i branchen. At de “glemmer” at starte Y-aksen med 0.
  På dem måde overdriver man grafmæssigt når man viser stigninger og fald.

 14. Af Gert Hansen

  -

  Søren Jakobsen:

  Vedr. dine tal.

  For ca. 40 år siden fortalte Socialdemokratiske ‘koryfæer’ som Ritt Bjerregaard, Sven Auken, Trafik-Mortensen m.fl., at indvandringen og integrationen ‘ikke var noget problem’ (det var før et problem kom til at hedde en ‘udfordring’), de (indvandrerne) skulle blot have arbejde’.

  Nu har vi i mere end et årti haft ‘fuld beskæftigelse’ i en sådan grad, at der må importeres villig arbejdskraft fra østlande som Polen og Rumænien. Som i øvrigt heller ikke taler dansk.

  Danske toppolitikere dengang (nu?) må derfor betegnes som værende enten dumme og naive, eller for bevidst at have ført befolkningen bag lyset. Vælg selv. Begge muligheder er skræmmende.

 15. Af Shane Williams

  -

  Er moms- og skattesvindel med i den statistik?

  Ingen aner, hvor mange skatte- og momssvindlere, der findes, for stort set samtlige partier har været med til at smadre skattevæsenet.

 16. Af Svend Jensen

  -

  Problemet med kriminalstatistikkens fluktuationer kan nemt opklares. Det som ønskes udfundet er, om der findes en korrelation mellem muslimimporten og kriminalitet. Det gøres bedst ved at indføre store ændringer i måleobjektets setup.
  Eksempelvis kunne man starte med at udvise alle muslimer af hankøn i aldersintervallet 8 – 25 i en periode på 5 år. Derefter noteres ændringen af kriminalitetsstatistikken. Holdes alle andre faktorer fast, får man automatisk den ønskede korrelation.
  Et sådant korrelationscheck vil være yderst nyttigt for alle interessenter i spørgsmålet; ikke mindst for alle de jævne danske skatteydere som via skatterne, finansierer en eventuelt uønsket korrelation. Fængsler er dyre i drift!

 17. Af ole h

  -

  Den politik som S, SF, R og V har ført gennem mange år, risikerer at ende i folkemord og Danmarks undergang. Men hvorfor har vælgerne så længe støttet partier som ikke ville danskerne noget godt?

 18. Af Kurt Hansen

  -

  Ole H.

  Hvorfor støtter borgerlige vælgere partier, der er så uduelige – eller korrupte – (vælg selv), at de lader Skat forære 13 milliarder kroner til en hovedrig, muslimsk svindler, der bor i Dubai, på trods af at de har fået tonsvis af advarsler mod svindlen?

 19. Af Simon A Tørnum

  -

  Altid godt at få sat perspektiv på de tal, der bliver slynget rundt i den offentlige debat.

  Det skuffer dog, at du kritiserer Zetlands journalist for at ignorere, at personer med navnet Mohammed og Ahmed, mens du selv glemmer at nævne, at det altså først er i 3. generation, at det er tilfældet.

  Det resulterer paradoksalt nok i, at du får fremsat en påstand uden empirisk bevis (at Ahmed og Muhammed fylder op i den danske del af statistikken) – og dermed gør du noget, der ligner det, du selv kritiserer for.

  Det klæder altid ens kritik af andres omgang med tal, at man selv gør det bedre.

  I det her tilfælde handler det nok om, at efterkommeres efterkommere er et mørketal ift. etnicitet i kriminalitetsstatistikkerne – og det er jo ret væsentligt at have med, når man selv kritiserer for, at mørketal ikke bliver ordentligt medregnet i debatten.

  Ellers tak for et fint indspark.

 20. Af Povl Fehmer

  -

  Det lykkedes ikke Den Lille Svindler, at få sat topskatten ned.

  Til gengæld forærede han og hans inkompetente regering milliarder til skatte- og momssvindlere, der ikke kunne drømme om, at respektere den danske skattelovgivning.

  Sådan går det jo, når man vælger en jysk krejler, der mest er kendt for at rage til sig, også når det ikke er helt i overensstemmelse med gældende lovgivning, til statsministerposten

  De få lovlydige, borgerlige vælgere, der findes, bør lære af dén lektie, og stemme på anstændige politikere, der ikke undergraver Skats arbejde af ideolgiske grunde, og dermed bliver svindlernes bedste ven.

 21. Af Lars Larsen

  -

  @Simon A. Tørnum

  “I det her tilfælde handler det nok om, at efterkommeres efterkommere er et mørketal ift. etnicitet i kriminalitetsstatistikkerne…”

  Vi kender tilsyneladende etniciteten på den værste af de momssvindlere, som Den Lille Svindlers regering har foræret milliarder; svindleren er tilsyneladende en muslimsk milliardær, der bor i Dubai.

  Men tro ikke, at Den Lille Svindler har tænkt sig, at gøre det mindste, for at få draget den muslimske momssvindler til ansvar – så er du FOR naiv.

  Danske skatteborgere kommer til, at hænge på dén regning.

 22. Af Flemming Lau

  -

  Apropos tal og kriminalitet 2000-2015.
  Somalis.
  11847 statsborgere, 19707 ialt, 11265 dømte. (1592 vold-33 voldtægt)
  Irak.
  15302 statsborgere, 30994 ialt, 19646 dømte.(1797 vold-28 voldtægt)
  Tyrkiet.
  16075 statsborgere, 61634 ialt, 86311 dømte.( 3294 vold-46 voldtægt)
  Jf DST dækker tallene også over gengangere.

  Person farlig kriminalitet.
  År …………..Danskere,……….Anden etnisk herkomst.
  2011………5886………………..1066= 18,1 %
  2015………5516…………………1226= 22,2%
  Voldtægt
  2011……………45……………………….16 ca 35%
  2015……………49………………………..16 ca 32%

  I 2014 for de 20-24 åriges vedkommende stod danskere for 11% og AEH for 27% af den samlede kriminalitet. Tallene vokser op imod en 3 dobb, i forhold til danske og dertil skal lægges at AEH samlet set er 13 x mindre end det danske folk.

 23. Af Lisa Olsen

  -

  @Lau

  Tak for tallene.

  Men vi aner stadig ikke, hvor mange af de moms- og skattesvindlere, som Løkke har foræret milliarder, der er danskere, og hvor mange af dem, der har en anden etnicitet.

  Det finder vi nok heller aldrig ud af.

  Til gengæld ved vi, hvem der kommer til, at betale regningen for Den Lille Svindlers inkompetence – eller korruption; det gør danske skatteborgere.

  Lad være med at stemme på en krejler næste gang, tak.

 24. Af Flemming Lau

  -

  Lisa Olsen.
  Selv tak. Mht skat skal de jo først have genopbygget, en del af det, som de har ødelagt de sidste 30 år og nej, vi får aldrig indsigt deres inkompetence! De er glatte som ål. Tidligere troede man fx at de bare var dårlige formidlere vedr EF transistions til EU, men hvor det viste sig at blot var en gang mørkelygte leg, med suværenitets afgivelse i kraft af tillægsprotokoller hen ad vejen, uden folkets indsigt, før det var for sent. Et gummistempels demokrati!

 25. Af Jesper Lund

  -

  Der er ingen tvivl om at der er overhyppighed af kriminalitet blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande og blandt deres efterkommere.

  Jeg har så også kigget lidt på tal fra DST fra 2008 til 2015.

  Skyldige personer for overtrædelse af straffeloven.

  Personer med dansk oprindelse: 2008: 0,41%, 2015: 0,36%
  Efterkommere fra ikke-vestlige lande: 2008: 1,05%, 2015:1,45%
  Indvandrere fra ikke-vestlige lande: 2008: 2.42%, 2015: 1,54%
  Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande: 2008: 1,33%, 2015: 1,22%

  Overtrædelse af straffeloven blandt ikke-vestlige indvandrere er faldet med 36%. Blandt efterkommerne er den steget til samme niveau som for indvandrene. Samlet for ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere er den faldet.

 26. Af Flemming Lau

  -

  JL.
  Bare vi er enige om at den personfarlige kriminalitet stadigt vokser!

 27. Af bent niel

  -

  Hvorfra véd lund at kriminaliteten er faldet med 36% blandt arabere og afrikanere? Sandheden er at det véd lund intet om. Han gengiver bare et tal fra DR eller pollertiken. Der i årtier har fyldt os med falske påstande om indvandringen og dens konsekvenser.

 28. Af b ni

  -

  Det er selvfølgelig også muligt, men næppe sandsynligt, at lund har fundet tallet i DS, men det bliver det ikke rigtigere af. Har vi haft fuld beskæftigelse (?) så at vi måtte importere billig arbejdskraft udefra?? Det er næppe sådan det hænger sammen.

 29. Af b ni

  -

  Hvis vi medregner den politiske kriminalitet der begås af partierne og bureaukratierne mv., er Danmark nok mere præget af kriminalitet end nogensinde før. Alene invasionen og den røde familie- og skilsmissepolitik som har splittet 75% af familierne, udgør et mylder af forbrydelser mod mændene, familierne og børnene.

 30. Af b ni

  -

  Alt for længe har naive danskere ladet sig narre af propagandaen om at Danmark er den perfekte velfærdsstat med verdens lykkeligste folk. (det samme fortæller statsradioen i nordkorea). Det hænger jo ikke sammen med at familier splittes og tyranniseres, med at millioner af danskeres livskvalitet er kraftigt forringet, og med at velfærden og sundhedsvæsnet etc. rasler nedad, mens skattetrykket og mængden af kriminalitet, sygdom og social elendighed stiger, plus at nationens fremtid er alvorligt truet.

 31. Af Lars Risbak

  -

  Opfordring til Kasper Støvring om analyse af begrebet af ”politisk korrekthed”. Hvorfor beskytter de politiske korrekte kun personer med islamisk tro – og ingen andre? Hvad er det, der gør politisk korrekthed og islam til en symbiose?

 32. Af Bjørn Sørensen

  -

  I følge islam eksperten Bernard Lewis lever store dele af befolkningen i den muslimske verden af mere eller mindre illegale aktiviteter.
  Er det så svært at forstå hvorfor de fortsætter denne kultur når de kommer hertil, hvor de har svært ved at finde arbejde fordi de ikke har de nødvendige kvalifikationer.
  Fra Tyskland hører jeg at godt 80% af de sidste 2 års immigranter ikke har de nødvendige kvalifikationer.

  Det er heller ikke utænkeligt at kriminelle elementer er lykkeriddere som søger hertil for at undgå lovens lange arm i hjemlandet, eller andre EU-lande.

  Og her et udsagn fra en anden islam ekspert:
  Hurriyya is the Arabic term corresponding to the word ‘freedom’. However, it was defined by the philosopher Ibn Arabi (d. 1240) as “perfect slavery to Allah”.
  According to the late American scholar of Islam, Franz Rosenthal (d. 2003), Islamic culture historically has nothing corresponding to the Western concept of freedom as “a fundamental political concept that could have served as a rallying cry for great causes.” A Muslim “was expected to consider subordination of his own freedom to the beliefs, morality and customs of the group as the only proper course of behavior…” Thus “…the individual was not expected to exercise any free choice as to how he wished to be governed…In general, …governmental authority admitted of no participation of the individual as such, who therefore did not possess any real freedom vis-à-vis it.”

 33. Af Jesper Lund

  -

  Lars Risbak
  Det er de højreorienterede, herunder de nationalkonservative, som anvender begrebet ”politisk korrekthed” om de personer, hvis meninger de ikke bryder sig om. Det er derfor de højreorienterede selv, der skaber denne ” symbiose” mellem ”politisk korrekthed” og islam. De højreorienterede vil jo aldrig beskylde en person, der mener at Danmark bygger på kristne værdier og går ind for bevarelse af folkekirken for at være politisk korrekt.

 34. Af b jørgensen

  -

  Je sp er lund vender tingene på hovedet. De “politisk korrekte” er dem fra journalistisk venstreparti som hindrer oplysninger om velfærdsstatens skumle bagside i at nå frem til befolkningen, ligesom man gerne vil fortie, skjule og bagatellisere familiepolitikkens og indvandringens tragiske og farlige konsekvenser mv.

 35. Af Henning Svendsen

  -

  Et fald med over en trediedel?-nu mangler vi så bare en forklaring således at vi kan handle derefter ogsikre at det stadig sker et fald -dog kommer vi nok til vente på en god forklaring -hvis ikke vi har en klippefast tro på Julemanden.

 36. Af ole hansen

  -

  Det er stærkt tilrådeligt at læse den korte av is, snap hanen, 180g, urias og you tube, for ellers ender man med at være uoplyst om hvordan grunden er ved at skride under Danmark, danskerne og deres børn. Både pga. invasion og mediehetz mod mændene og familierne. (man reklamerer dagligt for at kvinder bør lade sig skille) Den samlede politik er kriminel og en kæmpetrussel mod familiernes sammenhold og mod landets fred og sikkerhed. Og hundredtusinder af danskere har mistet alt pga. fjollet og forræderisk politik.

 37. Af mogens jensen

  -

  Uhyggelige overfald på sagesløse danskere foregår nu mange gange hver dag overalt i landet. Både mænd og kvinder overfaldes. Et offer i en mindre hidtil fredelig provinsby fik det halve af ansigtet knust, er nok sparket ned eller ned slået med en kølle eller jernstang. Der var knuste knogler i tindingen, øjenhulen, kindbenet og kæben. På 4. sal i østerbrogade trængte hjemmerøvere ind og mishandlede en ældre mand, bl.a. fik han et knivstik i ryggen eller maven. I Kbhvn. er flere børn og unge blevet knivmyrdet. I Århus, Odense og mange steder i provinsen går det også hårdt til. “Humanisterne, feministerne og pladderhumanisterne og kyniske politikere har efterhånden medansvar for tusindvis af forbrydelser mod danskerne, som kunne have været undgået med en bedre grænsebevogtning og en mindre vidtløftig/mere fremsynet politik. Godheds- og indvandringsindustrien og R, V, K, S, SF osv. har opført sig aldeles uansvarligt. Se 180g, den korte og snap hanen og andre netaviser.

  PS: Hvorfor har DF og S ikke i fællesskab hindret salget af seruminstitutet og statens vaccinefabrik til Saudiarabien? Hvis der udbryder epidemier af farlige smitsomme sygdomme, kan det føre til titusindvis af dødsfald, hvis der mangler det beredskab der skal til. Og hvorfor forringes vores sundhedsvæsen igen og igen? Er det meningen at aflive så mange danskere som muligt? Er regeringen overhovedet på vi danskeres side, eller skal vi bare aflives og udskiftes? At være patient eller pårørende er i stigende omfang et mareridt og et helvede uden lige.

 38. Af Henning Svendsen

  -

  Ja denne White Collar type med sit enorme slips og pomade hår her har vi nogen der undgår politiets søgelys-og disse masseindkøb hos stat og kommune,af materiel der hurtig står og samler støv:er disse ansatte snot dumme ?eller handler det om en privat bankkonto udenfor landets rækkevidde??
  Nede i EU er det jo en kendt sag at der handles på Discoteket og med superhemlig afstemning så bliver der flyttet :grænsepæle:hinsides al Demokrati
  grov vold :politiet efterlyser vidner!!og alle vidner er selvfølgeligover alle bjerge!de kender systemet og ved at de kan få smadret hele deres tilværelse
  Vores nye Justitsminnister viste gode takter,men RådOgUdvalg binder ham på hænder og fødder ! De har mere magt end vores folkevalgte- og derfor må al kriminalitet jo selfølgelig stige-vi har en hel industri er lever fedt og godt på ofrenes bekostning

 39. Af Stigning eller fald i kriminaliteten?

  -

  […] Læs Støvrings indlæg her: […]

 40. Af jan ulrik friis

  -

  Hvad foregår der egentligt her ? Der bliver ikke flere kommentarer, men dag for dag færre kommetarer, at med stor iver slettes indlæg hurtigere end de kommer på, er denne form for kriminalitet en del af statestikken?
  Igen nogen ny langtidsledig i skånejob i aktivering, det er set tidligere, i justitsministeriet og på Borgen.
  Inviter ikke flere islamister til Danmark, ikke nu, vi har fået mere end nok, og bestemt ikke flere islamister, da jeg se en dansk regering er helt handlingslammet, et dansk folk er delt, den grove tiltagende vold, den radikale islamisme der breder sig, 120 udanske moskeerne som udklægningsanstalter for den radikale islamisme, i denne situation vil flere islamister være som at lægge op til borgerkrigen på dansk jord.

  Vi ser allerede tydeligt i Frankrig i Sverige i Tyskland hvilke problemer der også er på vej til Danmark, se bare hvad der skete igår i Sverige, det kan vi ikke byde vores befolkning, vi ønsker at leve i fred, om fred og velstand kan vi også bedre hjælpe de danske der er i nød, men det gør vi ikke, hjælpe de fattige danske der er i nød, det gør vi ikke, derfor skal vi heller ikke hjælpe islamisterne til vores egen undergang!

 41. Af jan ulrik friis

  -

  Se nu bare hvad der skete i Sverige igår! Knivstikkeri og øksemord igen igen svensk dagligdag!

 42. Af jørgen n

  -

  Hvad i alverden foregår der i V, K og DF?? Iflg. pressen har de solgt statens serum-institut og vaccine-fabrik til Saudi-arabien, til en islamistisk gruppering!! Postvæsnet og retsvæsnet mv. er stort set brudt sammen. Cpr-numre og private patient-oplysninger flyder frit rundt. Mængden af indbrud, overfald og mord skaber utryghed overalt. Små skrøbelige psykisk syge piger sættes sammen med voldelige kriminelle. Migranter har fået førsteret til boliger, jobs, førtidspensioner og meget mere. Invasionen fortsætter trods Vs og løk kes løfter om straks-stop. Osv., osv. Ønsker regeringen at død og elendighed skal ramme så mange danskere som muligt??

 43. Af jan ulrik friis

  -

  Her skal vi bemærke den lille detalje, nu vores tusindårige kultur ved at forsvinde i islamistisk multi-kulti.

  Hvad der sket i Sverige, de frygtelige tilstande, når læser Polisens døgnsrapport for Sverige, frygtelige tilstande, tankerne leder da hen på regulær borgerkrig, en regulær voldszone.

  Malmø eksempelvist melder om daglige skudvekslinger, Sverige en tusinårig gammel kultur der nu frem for vores øjne går tabt.

  I Sverige er der ikke længere fri tale, at for svenskerne er katastrofen nu total, hvad da også fremgår af statestikken, både dansk og svensk statestik, skal nu læses imellem linierne, statestikken ændret til fordel for en islamistisk magtovertagelse, hvad også Kasper tidligere har gjort opmærksom, at beregningen af statestikken blev ændret, og fremmede islamister af anden mellemøstlig eller afrikansk nationalitet betegnes pludseligt som værende danske, for at give mere ligevægt i voldsstatestikken, hvor i virkeligheden er islamisterne mere end 14 gange mere kriminelle end danskerne, i % over 98 % mere kriminelle end danskerne, men det er godt gemt i statestikken, beregtet til at misforstås, da den er mere forplumret end oplysende, kun når folk som Kasper udreder og klartekst, og flere denne blog læser imellem linierne, sætter ord på katastrofen, der nu rammer det nordiske folk, at når islamisterne mange nok bliver vi danske – svenske simpelhen slået ihjel, altså da er den islamistiske vold 100% !

 44. Af Lars Petersen

  -

  @ KASPER STØVRING.

  MED SÆDVANLIG PRÆCISION, MODSIGER DU DIG SELV, I KRAFT AF ALT DET DU ALDRIG SIGER..

  1. Indvandringen skabes i kraft af skattefinansieret tvang, til “fordel for de markeds-immune”.

  2. Fastholdelsen af tvangens (ikke-markedsregulerede) skatteindkomster, kaldes i et væk for
  “velfærd, velfærden, og velfærdssamfundet”, (indhentet ind via markedets hårdt underlagte),
  som notorisk ses virkeligheds-iværksat af journalisten, idet man selv er voldsomt afhængig
  af det selv samme syge setup, og medierne ses notorisk fyldt med de skattelønnedes view.

  3. Punkt 1 + 2, skaber deraf en voldsom tiltrækningskraft på de udefrakommende, uanset om
  vi taler evigheds-barsel, som finansiere den eksplosive fertilitet, fake førtidspensioner O.mm.

  4. Da din egen indkomst er hægtet op på den samme markeds-immunitet, (altså skatten) har
  du derfor reelt intet at byde på, anden end af tvære rundt i de samme “ekko termer”, sammen
  med: Uhrskov, Jalving, Jeppe Juhl, Aamund, Selsing, og øvrige talentløse, da man helt enkelt
  taler uden om tvangens egentlige syge, pga. man ernære sig af selv samme, direkte/indirekte.

  5. Det samme gælder langt hovedparten af dine ældre bloggere, (som her jo stort set kun er),
  hvorfor man da ej heller evner at nulstille sig selv så at sige, og forlange at “individet” via data
  -logien, blot vælger til og fra, (imens vi share på salt på vejene mv,.), hvormed Hassan & Co.,
  derpå ingen midler og fordel opnår ved at søge, og/eller opholde sig i Danmark. (logisk logik).

  MED ANDRE ORD.. I INVITERE, & FASTHOLDER SELV INDVANDRINGEN, GRUNDET SYG SVAGHED.

 45. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg tillader mig her at udtrykke min undren, da situationen nu i Europa kan føre til yderligere vold.

  Jeg har ikke været klar over, at tyrkiske borgere, der har dansk statsborgerskab eller borgerskab i et andet europæisk land har stemmeberettigelse i både Tyrkiet og samtidig i det land, de enten kom til som gæstearbejdere tidligere eller andre siden som flygtninge, har stemmeret i deres gamle hjemland.

  Altså stemmeret i 2 lande!

  Og – hvor de kan risikere at stemme direkte i modstrid med deres nuværende hjemlands interesser. DER ER NOGET GRUELIGT GALT!

  Hvis man har forladt en tidl hjemland, så har man forladt det – ELLERS kan man glimrende tage tilbage og dyrke sin politik dér. Man er ikke truet eller lignende, når interessen er så stor fra eres tidl hjemlands side!

  Hvorfor er de her egentlig – Tyrkiet er jo et moderne samfund med muligheder, som de alligevel tager til og dyrker. De ser end ikke, at de træder deres nye hjemland og dets borger over tæerne ved en sådan opførsel.

  Tyrkiets præsident gør slet ikke. Han forlanger og skælder ud om fascisme og nazisme og ser ikke, at det han selv er ved at indføre netop det sådanne forhold for egen befolkning, såvel som vi europæere aldrig kunne komme til fadet i hans brægen om vores manglende demokrati, ytringsfrihed og retssikkerhed.

  Det har disse tyrkiske borger i deres respektive nye hjemland – men hvorfor skal de have det i rent ud sat imperialistisk ånd fra Tyrkiets præsidents og andre tyrkiske politikeres side, som om de ejede Europa og dets befolkninger og dets systemer, som de ikke selv har implementeret, når de fængsler modstandere.

  De har ingen interesse i at se virkeligheden, at de tror at kunne handle i Europæiske lande som i hjemlandet, selv om borgere med tyrkiskk baggrund, i hv f nogle af dem, har stemmeret i Tyrkiet. De er parate til at vi skal underminere eget land og folk.

  Fy for satan, rent ud sagt. De er selv uden for rækkevidde, og visse tyrkere ser også gerne deres præsident falde. Lad ham endelig det – fremfor et fascistisk styre uden rettigheder i Tyrkiet.

  Vi udøver rent selvforsvar og handler ikke under trusler – her Holland.

  Dobbelt stemmeret skal afskaffes, da en sådan kan udøves til skade for de hjemlande, tyrkere – og hvis dette er udbredt – og andre indvandrere med samme ret kan modarbejde, hvad vi forholder os pragmatisk til, nemlig at det vil være for en dansker eller indfødt europæer i dennes respektive land at ligne med LANDSFORRÆDERI.

  Og – det er absolut ikke demokratisk!

  Nøjagtig som vi i rigtig mange år har skrevet i debatter, at vi bliver misbrugt for vores friere verden til at få indført totalitære regimers vilkår!

 46. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  I de udviklede eller mere udviklede lande skal vi se til at komme efter ledere, der er ustabile i deres dømmekraft, og de, der ikke kender ords betydning eller ligefrem misbruger sådanne som fascisme og nazisme om andre, fremfor at se deres egne udtryk for sådant. Projektion i forh til Holland fx.

  Hvilke lande, inkl. Tyrkiet, vil finde sig i, at andre lande fører valgkamp på deres territorium, Så m de politisk interesserede selv rejse til Tyrkiet, se tyrkisk TV – en gæstfrihed til politiske slagsmål på fremmed jord, bør ikke finde sted af hensyn til et land som helhed og ikke mindst dets borgere med politikere og dets overhoveder.

  Europa har netop ikke interesse i at støtte, at Tyrkiet og dets befolkning bliver yderligere underkuet af en præsidents magtliderlighed! Det er nemlig langt, langt fra så uskyldigt, som det ønskes at se ud til fra en Erdogans side.

  Jeg så i går på tv en dansk, tyrkisk kvinde blive interviet, dvs hun turde godt, og hun oplyste, at hun var født i Danmark, og at Erdogan ikke ville nå hende. Men – hvorfor får en dansk født pige, med tyrkiske forældre, et dobbelt borgerskab?

  Jeg mener, vi klandres for at skelne mellem dansk statsborgerskab og danskere, men som jeg skrev tidligere nylig et par steder på blogge:

  Prøv at sige til en indvandrer: Nu du har fået dansk statsborgerskab, så er du også dansker, så glem alt om dine forældres og muligvis dit eget tidl hjemlands identitet og kultur. Nu er du dansk og dermed også dansker som vi andre.

  Det ville aldrig gå – og alle de, der har 2 pas, så hvad skal vi også i Europa faktisk blive ved med at godtage og finde os i. Vi bliver smidt rund i manegen.

  Den omtalte kvinde her var fuldt ud for de danske værdier. Det er jo fint, hvis det passer godt til hende. Det er vi glade for. Og tror hende da gerne på ordene.

  Men – hvorfor dobbelt statsborgerskab for hende som for andre, der måtte endog være født i Danmark? Samtidig med at mange forsvarer, at de er danske som vi andre, hvor de egentlig ikke er det.

  Kan vi danskere få en stemme for hvert land, vi har indvandrere i – så vi kan modbirke totalitære forhold ? Nej, det kan vi ikke.

  Så – derfor en form for stor ulighed, at nogle danske statsborgere, mere el mindre for det danske el integreret ordentligt i Danmark, kan stemme i et andet land, vi muligvis ikke er venner med eller ikke er så helt gode venne med, som Tyrkiet nu.

  Men selv om de vil stemme Erdogan imod, så er det ikke i orden med stemmeret i 2 lande. For hvorfor er man her så – medmindre man har været gæstearbejder engang i 60’erne eller tidligt i 70’erne.

  Jeg tillader mig bare at påpege og spørge – noget er galt for faktisk for galt her!!

 47. Af jan ulrik friis

  -

  Egentligt ganske genialt at tyrkerne har dobbelt statsborgerskab, altså at tyrkerne altid var, at den dag idag er tyrkiske statsborgere, derfor og med god samvittighed burde alle de europæiske lande, det samtlige EU dags dato være konsekvent (for at redde EU) at opsige det dobbelte statsborgerskab, at tyrkiske statsborgere tilhører Tyrkiet, i alt fremtid forbliver tyrkiske statsborgere, IKKE EU borgere, og har 3 måneder til at forlade EU, og de 3 måneder er forlængst udløbet, tyrkerne har overskredet deres velkomst!

  Der er også grænser for hvor længe en udenrigsdansker må opholde sig tilbage på besøg i Danmark, engang fortalte en betjent mig at en udenfor Danmark boende dansker kun må opholde sig i Danmark 3 måneder af gangen, så skal denne dansker igen forlade Danmark, der er sikkert undtagelser fra denne regel, men der er en lov for danske, og denne lov følges op med straf imod de danske der bryder loven!

  Ved ikke om jeg er den eneste her der forventer at Erdogan snart meget snart åbner op for et islamistiskt stormløb på Europa, jeg forventer meget snart den samtlige flygningestrøm i millionvis og atter millionvis slipper hele mellemøsten ud af Tyrkiet, med Tyrkiets hjælp i et gigantiskt islamistiskt stormløb vores EU landene og efter vores penge!

  Det enkelste fra start er at lukke pengekassen i, hvorfor skal kriminelle og kriminalitet belønnes?

  EU har end ikke en plan B, når nu Erdogan åbner for stormløbet på EU, det er naturligvis EU’ plan A, at udslettelsen af nationalstaten, deriblandt nationalstaten Danmark!.

  EU & Nato/Frontex & ISIS, det samtlige islam dødsensfarligt for Danmark, at vi selv støtter islamisterne er fatalt, direkte selvmord, tydeligt foretrækkes og belønnes islamisterne frem for vi danske i Danmark, dette vil ende i vores folks undergang.

  Med alle midler drænes nationalstaterne nu for penge, EU/ Nato/Frontex er ikke med Danmark, men imod os, imod nationalstaten Danmark!
  Borgerkrigen er forudsigelig, de er alt alt for mange, vi danske alt alt for få, derfor skal der forebygges nu, truslen fra islam må minimeres til 0, når borgerkrig er begyndt er alt forebyggelse for sent!

 48. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  De mennesker, som ERdogan kan true med at sende til Europa, som om vi var det naturlige og eneste område i verden, flygtninge, nok kunne ønske, at komme til.
  Det er vi ikke, hvorfor vi må afvise det antal af mennesker, vi ikke kan rumme, da vi i forvejen har for meget at se til, for store problemer med en fremmed kultur i den fælles europæiske, og den enkelte nations mulighed.

  Det ville svare til, at vi i Europa, alle lande, så truede med at sende alale 3-4 mill tyrkere her tilbage til Tyrkiet, da de af Erdogan ses som hans borgere, siden han vil øve vold mod europæiske nationer og deres selvstændighed.

  Han vil vride armen om på Europa for at få sin vilje – uanseet hvad, og naturligvis hvis selv politikere fra fremmede nationer bare rejser ind alligevel, så er det jo ganske almindeligt, at det er politiet og ikke enkelte borgere, der tager affære. Det er en myndigheds opgave.

  Så Erdogan trænger til et nederlag i hans nuværende magtbynde, hvor han fængsler mm sine medborgere, hvis de mener for meget andet end han. Men hans modstandere mener det samme i forhold til behandliingen af deres politikere nu i Europa.

  Ikke underligt, da de er ligeså interesserede i tyrkiske stemmer fra Europa, da en del af dem går imod Erdogan.

  Jeg tror, at det er på sin velvalgte plads, at hver nation passer sit – og Erdogan holder snuden for sig selv, da han anvender ord – som talte han om sig selv! Eller ikke kender den egentlige betydning af ord som facisme og nazisme.

  Han er stygger end styg, og vi fatter ikke den mentalitet, tyrkere må have, når de kan stemme fortsat på ham og hans ønske om enevælde og undertrykkelse af sin befolkning!

  Jeg fatter ikke dobbelt-statsborgerskabet, hvorfor det er indført. Jeg troede, at det var et konkret land, der til hver en tid gav statsborgerskab, dvs Danmark for de mennesker, man anerkender som statsborgere, når de kommer hertil udefra – men da Tyrkiet i forh til et tyrkisk statsborgerskab.

  Er det ikke gået op for en Erdogan, hvorfor tyrkere har foretrukket Europa fremfor Tyrkiet – og mange sikkert gør det endnu. De er for vores værdier og ikke en islamisk stats køren rundt i manegen med dem.

  Jeg får muligvis ikke svar på min forespørgsel om dette på Lars Løkkes facebook – kender den ikke i forvejen og ved ikke, om han svarer i det hele taget.

  Uffe Ellemanns bog får jeg aldrig noget på, så der er formentlig censur! Hvis man som jeg har kritiseret Venstre, jeg engang var medlem af!? 🙂 BHL

 49. Af jan ulrik friis

  -

  Ja giv Tyrkiet tilbage de der tilhører Tyrkiet, og giv Danmark, danskerne tilbage det der tilhører Danmark, giv os danske vores Danmark tilbage igen!

  Victor Orban siger at han vil blive ved med at lade patrujere sine grænser, indtil EU finder ud af at den islamistiske migration er en trojansk hest for terrorisme!

  Victor Orban vil nu endda bygge en dobbeltmur………her det bizzare at Danmark er ikke engang begyndt på den første mur!!!

  Nu ser vi det fatale resultat at ikke bevogte de ydre de indre grænser, det fatale i Merkels knæfald for Erdogan for islam, islamiseringen af Europa, vores skæbne ligger i Erdogans klamme hånd!

  Dette er en etnisk udrensning vores folk, et sådant EU kan ikke bestå, med Merkels multi-kulti planer, EU planer at fjerne nationalstaten, Frontex der konstant pumper nye islamister op i Europa, tydeligt borgerkrigen fra start er planeret, MSM black out, helt forudsigeligt, George Soros hans medløbere det samlede kalifat og Erdogan gnider sig i hænderne af fryd!

  Vi er allerede gået alt alt for langt i ‘berigelsen’, snart er vores Danmark en stor no-go zone!

  Vi må skrue tiden tilbage til før EU, før Merkel, før islamisterne, før Frontex………velkommen til 1967, og så tager vi derfra, en ny start, at ikke gentager samme fejl en gang til!

  Danskerne må forstå at der lægges onde planer imod nationalstaten Danmark!

 50. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Hvor vi oppe imod totalitært tænkende mennesker, så er vi på spanden, hvor vi tror, selv om vi ikke ser en gnist at tilbøjelighed, at de vil forstå, hvorfor de er flygtet, og hvor de i stedet fortsætter i samme skure religiøst/politisk uden at moderere sig bare inden for eget regi.

  Det er denne aggressive adfærd rundt om i Europa, som får folk til at stejle, og hvor vi er nødt til at være ligeså skarpe på visse punkter for at overleve, da vi ingen interesse har i mellemøstens forskellige leveformer stort set.

  De respekterer ikke – endikke i en proces – det land, de kommer til og dets befolkning. De kræver ind, og kan vi ikke røre dem, så de kan fortsætte, så ender det galt.

  Vi kan ikke sende 3-4 mill tyrkiere i Europa tilbage til Tyrkiet, og mange af dem vil gerne Europa og ikke Tyrkiet og sletikke dets nuværende fascistiske system, der ønskes øget med Erdogans storhedsdrømme. Og jeg køber ikke den forklaring, som jeg læste, at så er alting nemmere at få igennem fremfor et meget bureaukratisk system i landet. Sikke dog en tiltro at have til Erdogan og hans.

  De mellemøstlige lande og de fleste af deres befolkninger er særdeles autoritære og kan ofte ikke finde andet frem i sig end netop det autoritære – og gentaget i næste generation, der står og vakler i forh til deres identitet.

  Den slags ses Vesten så udmærket af andre at skulle tackle, og en Erdogan og andre de ser ikke, at de må gribe i egen barm og se på, hvorfor folk er rejst. De vil hellere være i Vesten, de af dem, der ikke føler sig plantet til at ville os det ondt fordi de ikke kan se, at kilden til deres misére ofte er den religiøst-politiske ondskab, visse ledere dér fører sig frem med og gør el risikerer at gøre folk angste og paranoiske tillige.

  Hvorfor de så forfølger deres mål for identitet og eksistens i troen på, at det er Vesten og dens befolkninger, der er ude efter dem. Nej, i er ude efter at I kan forstå og nyde samme frihed som vi, og det er sådanne forhold, vi ikke vil have ødelagt.

  Erdogan tillader sig gudhjælpemig at stille sig an som demokrat altimens han indfører diktatur!

  Kan vi være mere til grin i Europa ? I hvert fald hvis vi ikke afslører og afdækker en sådan mands infame udtalelser.

  Europa inkl Danmark har taget imod og taget imod – og betalt; men vi har nået et punkt, hvor opgaven vokser os over hovedet hvorfor vi må sige nej og da tak til Erdogan for at have taget imod så mange flygtninge i nyere tid, vel at mærke imod milliarder af kroner.

  Det klandres vi for, fordi vi i nogle tilbagesvar og opfattelse ikke påpeger, at det er ikke nødvendigvis Europas opgave – ejheller at skulle betale for, at visse mellemøstelige ledere ikke vil have deres egne borgere tilbage – altså betale dem for, at de modtager deres egen befolkning.

  Men – nok heller ikke ønskværdigt eller rimeligt overfor de mennesker af tyrkisk oprindelse, såvel som ingen vil turde at sende hver en tyrker uanset hvad tilbage til Tyrkiet nu, hvis vi pludselig fik Erdogans modtagne flygtninge i millionklassen lige i synet – og vores grænser ikke holdt, såvel som både Italien og Grøkenland stadig har store problemer.

  Vi er nødt til at være hårde, selv om vi er bløde indeni – og rasende et sted over en Assads behandling og nu med russerne tillige, hvor det virker helt vilkårligt hvad der gøres overfor den syriske civile befolkning, hvad de udsættes for af umenneskelige rædsler, og hvor det for Vesten har været ualmindeligt svært, fordi der er disse terror-grupper, vi og andre er imod, involveret i opgøret imod Assad, og hvor Rusland gerne ser ham blive – i hv f en periode som det næstebedste af alle onder her. Ligedan har man skullet se til, at hele mellemøsten ikke kom i regulær brand vi alle mere el mindre involveret i WWIII – hvis vi ikke allerede i årtier har været det på et lavere blus.

  Så – hvor langt er vi egentlig kommet med dette at kunne siges at være a human being ? Visse steder ikke længere en for også årtusinder siden .. og vi forsøger at at forsvare steder på jorden, hvor det kan lade sig gøre, selv om det ikke sker eller kan ske uden den hårde linje!

  Andet forstås eller virker aldeles slet ikke, så vi kan ikke bare vende den anden kind til; men må ses på visse stræk at være mere tilbageholdende, hvor folk bare vil slå hinanden ihjel! Og – de helmer ikke før! Som visse steder i Balkan-konflikten, hvor sådanne redningsmanøvrer bliver gjort mere end svære for ikke at sige umulige i tide også.

  Vi kan i hv f ikke længere smide unge mænd, vores soldater, ud til at bekæmpe, hvad vi får inden for dørene i Europa og tillige skal bekæmpe her, hvor de viser sig at ville så ganske andet end hvad vi står for og værner om i vore lande. Det er at være til grin for egen økonomi og hjælpsomhed.

  Det glemmes nu, at vi i årtier har taget imod, også gæstearbejdere, vi selv har haft brug for og inviteret. Dem skal vi naturligvis behandle ordentligt såvel som flygtninge, vi modtager; men vi har nået en grænse for, hvad vi kan og kan ses at skulle stå på mål for.

  Derfor er det på tide, at vi smider råt for usødet i hovedet på de forskellige lande, der brutaliserer deres samfund og dets mennesker, som vi så bare nærmest uden videre ses at skulle tage os af.

  Det er vi ikke født til – der er andre og mere nærliggende lande, såvel som flygtningenes oprindelseslande, der ikke bare skal køre på frihjul i deres fortsatte inhumane opfattelse af verden og dens mennesker.

Kommentarer er lukket.