Europas største intellektuelle er blevet konservative

Af Kasper Støvring 189

 

Journalisten Adam Holm er en fortræffelig interviewer. Vidende, velformuleret og nysgerrig, og det mærker man også i hans interviews med ti europæiske intellektuelle i bogen Endestation Europa. Men noget mangler. Der er stort set ingen kritik af masseindvandringen og islam til trods for hyppige terroranslag, vold og milliardomkostninger. Nogenlunde det samme gælder EU. Problemet i bogen er Brexit, ikke EU.

 

I et interview i Kristeligt Dagblad bliver Holm spurgt: ”Der synes i bogen at være en konsensus om, at det står skidt til i Europa, at Putin er en skidt karl og Brexit en hovedpine. Hvorfor ikke tale med en type, der rent faktisk ser tiden som en slags positiv tilbagevenden til fædrelandenes Europa?” Dertil svarer Holm kort og godt: ”Du har fuldstændig ret. Det er bestemt en mangel.” I sin selvanmeldelse i Føljeton ærgrer Holm sig over, at han ”ikke har inkluderet en dansk stemme, eksempelvis den stærkt EU-kritiske forfatter og debattør Kasper Støvring eller europakenderen Uffe Østergaard.”

 

Jeg takker for opmærksomheden og ærgrer mig også over fraværet af intellektuelle, der ikke tilhører det typiske venstreliberale segment. Jeg behøver dog ingenlunde at henvise til mig selv, for der er sket noget nyt og meget interessant i de senere år. Det er nemlig påfaldende, at nogle af Europas største ånder er konservative og udtrykker en tro på nationerne og nationalstaterne, man normalt ikke forbinder med det intellektuelle segment, en slags åndelige dissidenter, altså, som bryder med den hovedstrømning, der dominerer Adam Holms bog.

 

Lad os prøve at lytte til nogle af stemmerne, man savner i Holms bog. Vi kan begynde med Holocaust-overleveren og Nobelprisforfatteren Imre Kertész, der ganske vist døde sidste år og således af gode grunde nok ikke kunne nå at komme med. Han skriver i sin sidste dagbogsroman, der udkom på svensk i 2015, om Vestens selvudslettende, liberalistiske dyrkelse af sin egen fjende, islam, der ”kun kender hadets sprog”:

 

”Europa kommer snart att gå under på grund av sina förutvarande liberalism som har visat sig barnslig och självmördande. Europa har alstrat Hitler, och efter Hitler står kontinenten där utan argument: portarna står vidöppna för islam, man vågar inte längre tala om ras och religion, samtidigt som islam bara känner hatets språk gentemot främmande raser och religioner.”

 

Michel Houellebecq er en anden af stemmerne, og nok den mest prominente af dem. Han skriver om Vestens dekadence og frivillige underkastelse under islam. Hans roman Underkastelse hører til blandt de bedst kendte civilisationskritiske romaner for tiden. Der er skrevet meget om romanen, men jeg vil anbefale Ulla Nørtoft Thomsens og Katrine Winkel Holms indlæg.

 

Den britiske historiker Niall Ferguson følger i nogenlunde samme spor og sammenligner Vesten med Romerrigets undergang. Som han skrev efter terrorangrebene i Paris: ”Poor, poor Paris. Killed by complacency.” Ferguson var modstander af Brexit, men har siden fortrudt. Brexit var alt i alt positivt.

 

Lad os lytte til tyskerne. En af de helt store, nulevende tyske forfattere er Botho Strauss, der omtaler tyskerne som et uddøende folk, og han kritiserer tyskernes moralske hykleri og politiske fejhed, det, han kalder ”Sozial-Deutschen”. I sit seneste samtidskritiske essay skriver han om knæfaldet for islam og det tyske selvhad:

 

”Ikke kun fra de hellige krigeres synspunkt ser det omvendt ud til, at de vantro til stadighed forbereder alt til deres egen domsfældelse. De giver afkald på ethvert forsvar. Som om en hemmelig længsel drev dem mod snart at se hele det gamle nøgternhedens, emancipationens og oplysningens regime styrte.

Bifald og velkomst sker så forceret, at det må springe selv den enfoldigste i øjnene som en omskrivning, en eufemisering af frygt, som noget magisk ulykkesbesværgende.

Men kan der ske tyskerne noget bedre, end at de bliver et kraftigt mindretal i deres eget land?

Ofte bringer først et intolerant fremmedherredømme et folk til selvbesindelse. Først da bliver der virkelig brug for identitet.”

 

Den tyske intellektuelle Rüdiger Safranski kritiserer de forkælede europæere, der ikke tør forsvare deres egne værdier. Safranski skriver, i Anders Raahauges gengivelse i Kristeligt Dagblad:

 

”Mange af muslimerne ved ikke, hvad det vil sige at respektere en anden religion. Vi glemmer, at allerede i flygtningebådene blev kristne smidt i vandet […] De er altså allerede i færd med at slæbe deres fjendskaber, grunden til deres flugt, ind i vores land. Skellet mellem religion og stat er af forståelige grunde ukendt for dem.”

 

Safranski foreslår, at Europas grænser bevogtes strengt, men det sker nok ikke, antager han, og man må derfor forvente er højreradikalt modsvar. Den tyske regering er præget af en moralistisk sindelagsetisk, den har ingen kølig ansvarsfølelse for eget land og for Europas kultur.

 

En tredje af Tysklands helt store intellektuelle, Peter Sloterdijk, har i tidsskriftet Cicero husket os på, at ingen er moralsk forpligtede til at ødelægge sig selv. Er nogen i tvivl, hvem dette udsagn er rettet til? Ja, det er kansler Merkel og de medier, der følger efterplaprende i hendes spor. Men også deres tid – velkomstkulturens hey days – skal snart være slut:

 

”Die Europäer werden früher oder später eine effiziente gemeinsame Grenzpolitik entwickeln. Auf die Dauer setzt der territoriale Imperativ sich durch. Es gibt schließlich keine moralische Pflicht zur Selbstzerstörung.“

 

Der er grænser – også for det liberale. Hans Magnus Enzensberger skal også nævnes for sin kritik af EU og islamismen.

 

Vi er ikke færdige med at fremhæve de mange gode røster, der bryder med forfatter-konformismen. For den franske intellektuelle Alain Finkielkraut skriver i sin seneste bog om nødvendigheden af en national kultur, som eliterne har givet mere og mere afkald på. Deraf Frankrigs ulykkelige identitet, med titlen på hans bog, der er oversat til norsk og kan købes hos Document.no.

 

Måske skulle man laver en to’er med nogle af disse stemmer. Titel? Afgangsperron Europa.

 

189 kommentarer RSS

 1. Af Flemming Lau

  -

  En tidligere driftsansvarlig for Folkets Hus, udtalte for ikke så lang tid siden:
  “Jeg tror at Hizb-ur-Tahrir og jeg har samme mål!”

 2. Af B. Mortensen

  -

  Hr. Rasmussen
  “For jeg kritiserer jo LIGE NETOP såkaldte antiracister, der forsvarer racistiske organisationer, som Hizb Ut-Tahrir, der har haft en talsmand, der blev dømt efter racismeparagraffen for, at opfordre til mord på jøder.
  Disse venstreradikale idioter arrangerer endda voldelige moddemonstrationer, hvor de overfalder fredelige demonstranter, der protesterer mod den racistiske organisation, Hizb Ut-Tahrir.”

  Kan du henvise til artikler, dokumentation for dine udtalelser?
  I mine øjne er det det mest selvmodsigende jeg længe har læst!
  Prøv at svare på de spørgsmål og din tolkning/ forståelse af kristendommen vil vise sig!
  Kristen nationalist hvad er det?
  Var Jesus nationalist eller international i sit syn på menneskeheden?
  Hvad med det kristene budskab om kærlighed og vende den anden kind til?
  Siger han ikke noget i den her retning, at hvis en fremmed vil tvinge dig til, at gå en mil, gå da to mil med ham og hvis han vil tage din kappe giv ham da din kjortel med
  ( efter hukommelse)
  Må en kristen pege finger af andre og føle sig bedre?

 3. Af Niels Larsen

  -

  Den naive er dig, Lemche.

  NATO findes og vil fortsætte med at findes. Og det er NATO, som har sikret freden i Europa, ikke EF eller EU.

  Lad da blot kernelandene i EU rotte sig sammen. De skal stadig have noget at spise og ikke mindst prøjserne holder meget af dansk produceret mad. Og vil de have os til at købe deres biler med svindelsoftware, så må de ligesom aftage vore varer, så vi får noget at købe for.

  EU står med det ene ben i graven – og vi er mange, som med fornøjelse skubber på for at få det andet ben derned også.

  EU er nemlig helt entydigt årsagen til mange af de største problemer, som EU-området oplever. Folkevandrerkrisen, den muslimske skadevoldende minoritet, euroen, den østeuropæiske invasion og manglen på demokrati.

 4. Af Niels Poulsen

  -

  Lemche

  Du svarede jo ikke på, hvad det er for et magisk tryllemiddel til at undgå krig og konflikter, som Europa med EU har, som Europa uden EU ikke har.

  Jeg nævnte, at den skotske nationalisme faktisk er vokset under EU-medlemskabet, men Niels Larsen har ret i, at der er mange andre konflikter, som er vokset under eller ligefrem er skabt af EU. Både øst-vest og nord-syd trues EU af konflikter og en mulig sprængning. F.eks. har de sydlige lande ikke den økonomiske disciplin i deres landes regnskaber, som Tyskland og de nordiske lande har. Det er et kultursammenstød, som ikke kan løses.

  Du ryster på hovedet over Marine Le Pens besøg hos Putin, men den anden præsidentkandidat, mediedarlingen Macron, har også været på besøg hos ham, det var vist tilbage i januar. Da sagde han, at han gerne så en ende på Ukraine-konflikten og spåede, at sanktionerne vil blive ophævet til sommer.

  Sagen er jo den, at de store fødevareproducenter i Frankrig lider under ikke at kunne afsætte deres produkter til Rusland. Så ligegyldig hvem der vinder præsidentvalget i Frankrig, så vil vedkommende arbejde for, at denne eksport igen kan genoptages.

  Du skulle hellere ryste på hovedet over, at paven holdt tale for regeringscheferne i anledning af fejringen af tredsåret for det, som har udviklet sig til EU. Enhver protestant burde får knopper, selvom jeg ikke vil gå så langt som Luther og identificere paven med antikrist.

  Det var lige så surrealistisk, som hvis Dalai Lama havde belært regeringslederne med sin tvivlsomme etik og ditto historiesyn, men han har i det mindste et mere realistisk syn på den muslimske indvandring i Europa, som han har advaret europæerne imod.

 5. Af jan ulrik friis

  -

  B Mor tensen……..lige for at ingen løber om hjørner med dig, din tvivel om hvem du skal ud og gå tur med og hvor langt!

  “Siger han ikke noget i den her retning, at hvis en fremmed vil tvinge dig til, at gå en mil, gå da to mil med ham og hvis han vil tage din kappe giv ham da din kjortel med
  ( efter hukommelse)”

  ( Jeg havde egentligt forventet Lau eller Lem che havde svaret dig, men de er måske taget til stranden! )

  Det er sådant set rigtigt nok, men der er tale om de højere myndigheder, eller en person der har en myndighed, være sig betjent evt. skattemyndigheder, retssystem, Stat eller Kommune, helt ned til parkeringsvagt ect. da ifølge Bibelen er disse myndigheder sat i sine relative stillinger af Gud.
  (Romerne 13: 1 -7)

  Derimod om sådanne som eksempelvist Hr Lem che vil dig det ene eller det andet, sådant klientel kan du straks afvise, da sådanne behøves du ikke at finde dig i hvad som helt, medmindre dukker op med det samtlige hjemmeværn, du skal nødvendigvist heller ikke løbe ind i øretæver!

  Eksempelvist har din kone en vis myndighed over dig, det gør du nok klogest ikke at fortælle hende, at hun ikke sætter dig på plads, af den grund undlod nogle at gifte sig, da din kone har rettigheder i forhold til dig, hvad vist var vanskeligt for fortidens kristne at aksepterer at skulle respekterer (dyb respekt) for sin kone!

  Morten sen, du har naturligvis lov at gå tur med hvem du vil, og forærer bort skjorter og kapper om nogen beder dig om hjælp, “giv så skal der gives dig” men kun tvunget om det er myndighederne der tvinger dig, kun må du ikke adlyde myndighederne, om det de vil dig er i strid med Gud!

 6. Af B. Mortensen

  -

  Hr. Rasmussen
  Siger Gud ikke at vi alle er hans børn?
  Hvis nogen myndighed beder dig om, at begå en handling du ikke moralsk kan stå inde for bliver du jo straffet. Så det at være kristen kan kun være en privat sag, nemlig hvordan du ser på din næste!
  Så er man kristen efter min forståelse kan man ikke pege finger af nogen eller føle sig bedre, men gå foran i handling og gerning når det står hårdest til. En form for martyrium ved ikke, at falde ned på den laveste fællesnævner men gøre det som man ønsker andre skal gøre for/mod en selv. ( holde fast i troen )
  I min optik kan verdens kristene tælles på to hænder men tælles i milliarder om dem der bruger Guds navn til personlig hævn og fordomme.
  Hævnen er min sagde herren 🙂 Det må vel betyde, at kun Gud kan dømme om hvem der er de retfærdige og ikke mennesket.

 7. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt det mest gudsjammerlige ævl folk kan spilde på 🙁

 8. Af Niels Peter Lemche

  -

  B. MORTENSEN, alt det er sådan set erkendt for længe siden. Læs Bjergprædiken. Og pas på du ikke ender i gerningsretfærdighed. Husk Luther: Gode gerninger gør ikke noget godt menneske, men et godt menneske gør gode gerninger.

  Ja, bette Jan, kan du ikke lige finde en konspirationsteori her?

 9. Af Jan Petersen

  -

  Fessor den konspiration er allerede leveret – ham der Gud med øjet i det høje 🙂

 10. Af Niels Peter Lemche

  -

  Men en god er der dog at sige til Kaspers blog: Det er ikke Europas største ånder, der optræder her!

 11. Af Helge Nørager

  -

  Hvis man nu står lidt på sidelinjen, og tænker lidt over Luther,s syn jøder.

  Er det så forkert at anse ham for at være en ond skidt karl, som spredte had, mod andre uden anden grund end religiøse ?.

  Og at der bør tænkes grundigt over hvorvidt den mands tanker om det gode og det onde er brugbare, han var jo selv en 1 klasses hadespreder.

  Ja jeg spørger bare, kan en menneskes meninger om godt og ondt tages til alvor når dette menneske ikke gjorde meget andet end at sprede had mod andre meget af sit liv. ?.

 12. Af Niels Peter Lemche

  -

  HELGE NØRAGER, jeg tror ikke, at han adskilte sig fra det, der var gængs i datiden, et resultat af katolsk indoktrinering, som det ikke er så mange år siden, de sagde undskyld for.

  Man glemmer altid, at Luther begyndte sin karriere som katolsk munk. Han var faktisk efter datidens forhold en moden mand, da han hængte teserne op, 34 år.

  Og som jeg skrev forleden, startede denne antijødiskhed med Det Nye Testamente. Det er der ikke meget at gøre ved i dag.

  Og når du er ved de store mænd fra fortiden: Var Shakespeare ikke også antijødisk, når man tænker på hans beskrivelse af Shylock i Købmanden fra Venedig.?

 13. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er der væsentlig forskel på konspiration og konspirationteori. Ham der Gud med øjet i det høje er vel en af verdens fedeste iscenesatte konspirationer. Forsøget på at afdække konspirationen kaldes en konspirationteori. I øvrigt helt analog til feks 9/11.

 14. Af Maria Due

  -

  Da bloggen emmer af længsel efter gamle dage, vil jeg gerne glæde jer nationalkonservative med en århusiansk begravelsesvideo fra den gang, hvor verden endnu ikke var gået af lave, selv om bykongen Hans Broge var død.

  Læg især mærke til, hvordan honoratiores kommer susende med kisten. DER MANGLER IKKE NOGET, kan man roligt sige! Og der er en egen pragmatisk maskulin charme over den måde, kisten bliver PROPPET ind i rustvognen, der ser ud, som om den er ved at sprænges af pynt. Det løse bliver proppet efter, og der er ingen damer til at blødgøre helhedsindtrykket med salte tårer.

  For særligt interesserede, er der en anden video i samme arkiv, Den er fra maj 1945, og jeg er ret sikker på, at mændene i de fremmede uniformer i starten af videoen er de meget populære polske soldater. Englænderne var selvfølgelig også umådelig feterede.

  http://aarhusfilm.dk/video/49226778

 15. Af Jan Petersen

  -

  Konspirationen Christianity / Biblen blev iscenesat af Kejser Konstantin den Store og hans skrivere (politiske spindoktorer) ca år 325 A.D. Som et simpelt personligt redskab til at befæste sin magt i Romerriget, der var i opløsning. Mere er der ikke i det eventyr om – ham der Gud med øjet i det høje 🙂

 16. Af Niels Larsen

  -

  Maria Due

  Rent faktisk ved jeg, at min adoptivfar i den agtværdige alder af 5 år stod iblandt pøbelen den dag. 🙂

  Og jeg bemærkede dog et stk. fruentimmer på vej ind i de hellige haller (tror jeg nok).

 17. Af P Christensen

  -

  Niels Poulsen 26.03.17 kl. 09:33 har fuldkommen ret.
  EUs positive sider er stærkt overvurderede og de negative er stærkt undervurderede.
  Alt godt skyldes EU og alt skidt skyldes ikke EU, er devisen.

  Faktum er at EU er elitært udtænkt og tilgodeser samme.
  Meningmand er tabere i det projekt.
  Men menigmand får en lille luns i ny og næ for at holde sig i ro.
  Eller meningmand bliver verbalt beskyldt for det værste, hvis han ikke er EU begejstret – for at være nationalist, racist, osv. – alle de gamle demagogiske travere.

  Samtidig har vi i høj grad oplevet problemernes frie bevægelighed.
  Social dumping.
  Udflagning af produktionsarbejderpladser – betalt af danske skatteydere .
  Import af sociale klienter til parallelsamfund.
  Over eller under jorden har vi dag flere udlændinge end nogensinde på forsørgelse.

  Officielt går det fint i Dannevang – stadigt flere i arbejde.
  Men hvorfor skal der så til stadighed skæres ind til benet ?
  Det burde betyde flere penge ind i skatter og færre udgifter.
  Men vi får intet for vore skattepenge – alting forfalder.

  Fordi der “takket være” EU kommer flere og flere hertil udefra som skal have livsvarig forsørgelse.

 18. Af Maria Due

  -

  Niels Larsen. :-), Til min farfars begravelse, og det var efter Anden Verdenskrig, var alle sønner udstyret med høje silkehatte, men siden blev de vist kun brugt til selskaber, når man gav den som Fred Astaire. I dag er skorstensfejeren meget interesseret i at overtage det eksemplar, som jeg ikke har nænnet at smide væk. Tror nok, at frimurere stadig kan finde på at iføre sig sådant udstyr.

 19. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er det vel ikke alt ved EU og globalisering, der er så negativt? Bare i løbet af de sidste syv år er antallet af ikke-vestlige indvandrere i kontanthjælpssystemet steget med godt 24.000 personer til 53.300 personer i alt. Det må da være udtryk for “brugbar” arbejdskraft, så det vil noget 🙂

 20. Af Niels Poulsen

  -

  P. Christensen

  “problemernes frie bevægelighed”

  Det er en herlig formulering. Man ser den muslimske folkevandring på motorvejene og de østeuropæiske håndvækere, som bygger til minimumslønninger for den danske liberale elite, for sit indre blik.

  Hans Hauge har i øvrigt pt. et udmærket indlæg om fremtidens germanske EU.

  Uden vores venner (og befriere) i Storbritannien bliver EU en hel del mindre attraktivt. Gad vide om herrefolket i Bruxelles har overvejet denne tanke? …

 21. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er ham der – med øjet i det høje – stedfortræder på jord udstyret med en anden løjerlig tin foil hat. Den er vel også gangbar i diverse spøg og skæmt forretninger 🙂

 22. Af Flemming Lau

  -

  B Mortensen.
  Henv. NewSpeek.info blad 16 i artikelen Feminister Versus Trump.

  I november 2016 forsøgte danske grene og sympatisører af AFA at stoppe en fredelig og lovlig demonstration imod Hizb ut-Tahrir.

  En af deltagerne i AFAs aktion, Lisbeth Bryhl, udtalte at “Jeg tror Hizb-ut-tahrir har et mål, der ligner mit mål.”

  Vedr Kristendommen, så er det lidt lettere hvis du besidder fx en konfirmations eksp af NT. Dem får du smidt i nakken hvis du skulle driste dig for tæt på kirken..

  1. Denne verden er ikke af Guds rige. Så Jesus var ikke internationalist. Jesus blev sendt til den jødiske slægt. Da den ville skyde, hænge og brænde ham, så blev fik resten af folkeslagene mulighed for at høre om hvert enkelts menneskes personlige frelser, Jesus Kristus.

  2.Nej Jesus var ikke nationalist og frihedskæmper. Frihedskamp er illegitim når først et lands magthavere har kapituleret. Indtil da skal der kæmpes, så blodet sprænger af neglene. De jødiske zelotter bla Barrabas var frihedskæmpere, der havde myrdet romere. I valget mellem Zelotten og Guds Søn valgte flertallet af jøderne Zelotten.

  3. Vend den anden kind til! Ja men hvis pågældende bliver ved med at slå, så husk at du kun har 2 kinder. Ved tredje slag, så bør du hamre angriberen med et slag han aldrig glemmer.

  4. Omkring det at dømme. Du har lært at kende træet på dens frugt. Og det er i relation til at bedømme falske profeter, for ikke at lade sig fare vild. Og dem er der nok af. Sande kristne ved at de ikke er bedre end andre! Tværtimod. Det er vel derfor de har brug for Kristus. Overfor myndighederne BØR man adlyde Gud mere end mennesker. Vi har jo set Højesterets magtmisbrug og indblanding på det gejstlige område og politiets magtmisbrug ved Tibet demonstrationerne.

  5. Kærlighed…! Delt op i Agape og Eros. Gud sendte sin Søn til jorden af kærlighed, agape og vi ved jo hvilket svar menneskeheden sendte tilbage til Gud. “Vi vil have fred for enhver pris og vi er klar til at slå ihjel for den.

 23. Af Flemming Lau

  -

  Maria Due 19:20
  Et fint øjebliks billede. Ingen fine følelser, bare ind i kareten med “Sjoveren” sådan! Tror pokker der mangler så meget urskov i verden, der manglede jo bare et par papegøjer til at fuldende billedet. Var som barn, tæt på at ødelægge sådan en høj hat, da jeg i TV havde set en tryllekunstner klappe den fladt sammen, men en meget høj stemme, fik mig heldigvis hurtigt på andre tanker! Man var åbenbart yderst bevidst om at når jeg først havde fået hænderne op af lommerne, så kunne alt ske!

 24. Af Flemming Lau

  -

  Maria Due 19:20
  Et fint øjebliks billede. Ingen fine følelser, bare ind i kareten med “Sjoveren” sådan! Tror pokker der mangler så meget urskov i verden, der manglede jo bare et par papegøjer til at fuldende billedet. Var som barn, tæt på at ødelægge sådan en høj hat, da jeg i TV havde set en tryllekunstner klappe den fladt sammen, men en meget høj stemme, fik mig heldigvis hurtigt på andre tanker! Man var åbenbart yderst bevidst om at når jeg først havde fået hænderne op af lommerne, så kunne alt ske!

 25. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos at tage afsked med et nært familiemedlem, så er jeg lige pt på fjerde og sidste dagen af den Buddhistiske tradition omkring døden. Egentlig en fantastisk smuk begivenhed. Folk strømmer til fra nær og fjern for at tage en sidste afsked med afdøde. Mit umiddelbare gæt – ca 150 deltagere. Det kalder jeg næstekærlighed, så det vil noget 🙂

 26. Af Flemming Lau

  -

  Niels Poulsen.
  Kan du ikke sende et link vedr Hans Hauge. Har forgæves forsøgt at lede…!

 27. Af Maria Due

  -

  Ja, Flemming Lau, det er meget overdådigt, men altså ikke længere væk, end at mindst en af debattørernes nære familiemedlemmer har oplevet det. Apropos de allierede soldater, ved jeg fra troværdig kilde, at de polske i maj 1945 var glade for at holde til i Forsthaven i Aarhus, dvs. tæt på slottet, og at små danske børn fra de omliggende kvarterer tegnede flag med deres farvekridter, klippede dem fint ud og gik rundt og forærede dem til de venlige unge mænd i tykke vinteruniformer, der lå og hvilede sig i græsset.. Ikke noget med voldtægter etc. Forældrene blandede sig heller ikke, det var jo venner, der havde befriet landet. Englænderne, herunder RAF personale forærede ungerne chokolade, som de ikke tidligere havde smagt. Er der nogen, der kan forestille sig den slags scener i Syrien eller andre af vore dages brændpunkter?

 28. Af Jakob S,. Rasmussen

  -

  B. Mortensen

  Den yderste venstrefløj begår ofte vold mod fredelige demonstranter, der vil “forsvare” Hizb Ut-Tahrir mod fredelige demonstranters kritik af det islamistiske parti – for Hizb Ut-Tahrir er faktisk et politisk-religiøst parti, som det selvfølgelig er fuldstændigt legitimt, at kritisere.

  Det burde selvfølgelig være fuldstændigt ukontroversielt, at fredelige demonstranter kritiserer et islamistisk parti, der har haft en talsmand, der er dømt efter racismeparagraffen, for at opfordre til mord på jøder – og som iøvrigt er imod demkrati.

  Men den yderste venstrefløj angriber de fredelige demonstranter, der kritiserer det antisemitiske og antidemokratiske, islamistiske parti, med vold.

  Uddrag fra “Modstand mod antimuslimske demonstrationer koster millioner” af Rasmus G. Svaneborg, Information 20. marts 2017:

  “– Hvem skaber problemerne til For Frihed-demonstrationerne?

  »Det er næsten uden undtagelse moddemonstrationerne. Det er politiets opgave at beskytte demonstrationsfriheden. Og der er nogle grupper, der føler, at For Frihed er antidemokratisk, men som selv anvender metoder, der er antidemokratiske. Så mange af de ressourcer, vi bruger, bruger vi på at beskytte Pegida mod moddemonstranter.«”

  “…det er ikke de islamkritiske demonstranters fejl, at politiet over to år må bruge over 8 millioner kr. på at vogte over demonstrationerne, mener politiet. Istedet er det aggresive moddemonstrationer, der kræver politiets indsats.

  »Hvis vi var sikre på, at demonstrationerne kunne afholdes fredeligt, uden de kom i totterne på hinanden, så behøvede vi ikke at afsætte så mange mænd. Men sådan har det desværre ikke været,« siger Thorkild Fogde.”

 29. Af Niels Poulsen

  -

  Flemming Lau

  http://www.b.dk/content/item/1030531

 30. Af Jakob Rasmussen

  -

  Politiet bruger mange timer på, at beskytte fredelige demonstranter, der kritiserer Hizb Ut-Tahrir mod voldelige, venstreradikale moddemonstranter.

  For den yderste venstrefløj begår ofte vold mod fredelige demonstranter, der kritiserer det islamistiske parti – for Hizb Ut-Tahrir er faktisk et politisk-religiøst parti, som det selvfølgelig er fuldstændigt legitimt, at kritisere.

  Det burde selvfølgelig være fuldstændigt ukontroversielt, at fredelige demonstranter kritiserer et islamistisk parti, der har haft en talsmand, der er dømt efter racismeparagraffen, for at opfordre til mord på jøder – og som iøvrigt er imod demkrati.

  Men den yderste venstrefløj angriber de fredelige demonstranter, der kritiserer det antisemitiske og antidemokratiske, islamistiske parti, med vold.

  Uddrag fra “Modstand mod antimuslimske demonstrationer koster millioner” af Rasmus G. Svaneborg, Information 20. marts 2017:

  “– Hvem skaber problemerne til For Frihed-demonstrationerne?

  »Det er næsten uden undtagelse moddemonstrationerne. Det er politiets opgave at beskytte demonstrationsfriheden. Og der er nogle grupper, der føler, at For Frihed er antidemokratisk, men som selv anvender metoder, der er antidemokratiske. Så mange af de ressourcer, vi bruger, bruger vi på at beskytte Pegida mod moddemonstranter.«”

  “…det er ikke de islamkritiske demonstranters fejl, at politiet over to år må bruge over 8 millioner kr. på at vogte over demonstrationerne, mener politiet. Istedet er det aggresive moddemonstrationer, der kræver politiets indsats.

  »Hvis vi var sikre på, at demonstrationerne kunne afholdes fredeligt, uden de kom i totterne på hinanden, så behøvede vi ikke at afsætte så mange mænd. Men sådan har det desværre ikke været,« siger Thorkild Fogde.”

 31. Af Flemming Lau

  -

  Niels Poulsen.
  Tak skal du have. Hauge er uhyggeligt skarp. Og så siger han det højt som vi andre, hvis tanken overhovedet havde strejfet os, ville have fået os til skubbe de uartige tanker væk. Måske overumplede Brexit Tyskland, men når det kommer til stykket er det nok meget belejligt. De eneste stater der kunne binde Tyskland er StorBrittanien og til en vis grad Frankrig. Spændende tider.

 32. Af Maria Due

  -

  Hans Hauge henviser til et digt a Chesterton, The Secret People, og her er afslutningen:

  They have given us into the hand of new unhappy lords,
  Lords without anger or honour, who dare not carry their swords.
  They fight by shuffling papers; they have bright dead alien eyes;
  They look at our labour and laughter as a tired man looks at flies.
  And the load of their loveless pity is worse than the ancient wrongs,
  Their doors are shut in the evening; and they know no songs.

  We hear men speaking for us of new laws strong and sweet,
  Yet is there no man speaketh as we speak in the street.
  It may be we shall rise the last as Frenchmen rose the first,
  Our wrath come after Russia’s wrath and our wrath be the worst.
  It may be we are meant to mark with our riot and our rest
  God’s scorn for all men governing. It may be beer is best.
  But we are the people of England; and we have not spoken yet.
  Smile at us, pay us, pass us. But do not quite forget.

 33. Af Flemming Lau

  -

  Maria Due.
  Du har en pointe i det den tids uskyld, trods 5 års brutalitet. Tyske flymekkere var overrasket over at amerikanernes ansatte dem til at mekke deres fly, selv om kanonerne dårligt var blevet afkølet. Den Japanske krigsgeneration var også overrasket over at en amerikansk general og sejrherre, nærmest hoppede på Tungen, for at få genopbygget det japanske samfund. Forvirringen er nu blevet afløst af dyb taknemmelighed. Men taler man med yngre japanere, så er de stadigt farvet, dels pga skolebøgernes tavshed, og dermed et manglende opgør med Bushido riddernes rædselsgerninger, dels en antiamerikansk omverden der kan de unges uvidenhed, til forsat at dæmonisere USA. Fra Vietnam krigen og frem var det ikke ukendt med børns skoæske bomber. Idag er det mindst 20 skridts afstand, for man ved jo aldrig…!

  Vedr de polske soldater rammer tanken en, gad vide hvor mange af de fra forsthavens forårs nydende unge der formåede at aflæse situationen hjemme med det kommende jerntæppe. Surt efter krigen at komme hjem til 44 års “fængsel”.

 34. Af Flemming Lau

  -

  Maria Due.
  Spændende digt, ser på det imorgen da jeg er begyndt at klippe kaniner Sweetdreams

 35. Af jan ulrik friis

  -

  B Mortensen, ja i bjergprædiken i mønsterbønden: “Vor Far du som er i himmelen….”

  Selvfølgeligt findes også de som er af det onde, som Gud slet ikke vil kendes ved, som du er inde på, langt hurtigere at tælle de gode, da de onde er i langt overtal!

  Derfor er demokratiet en så vanskeligt størrelse, da det onde til stadighed er i overtal, og helt galt når Danmark & EU nu en systematisk import af regulær ondskab og falsk religion i koncentrat!

  Altså ikke underligt om det i Danmark nu går af helvede til, når vi som nu helt systematiskt import af ondskab og falsk religion, en direkte hån imod den sande Gud, eksempelvis Kong Salomon hans regeringsperiode vel det nærmeste styret som et teokrati, en periode af stor velstand og absolut fred, da Salomon lagde alt over i Guds hænder, blev landet så rigeligt velsignet i overmål.

  Derfor et problem for et kristent Danmark, nu Danmark giver køb på den kristne tro, om vi kommer nær til Gud, kommer Gud også nær til os, men Danmark er ved at blive en røverhule, mere og mere gudsforladt dag for dag, har vi ikke ses røgen fra Sverige? Hvor galt det kan gå!

  Om Danmark havde valgt teokrati istedet for demokrati, havde Gud være med os, da kunne intet true os.

  Ja “hævnen er min” siger Herren, ja derfor burde Danmark helt stoppe alt støtte til falsk religion, for Gud han joker ikke, dette er nemlig denne Det Gamle Testamentes Gud: Jahve vi nu provokere, og denne er bestemt ingen pladderhumanist!

  Morten sen dine spørgsmål er helt til punkt, i virkeligheden ved at du stille spørgsmålene besvarer du dem selv,

  “Hvis nogen myndighed beder dig om, at begå en handling du ikke moralsk kan stå inde for bliver du jo straffet. ”
  Morsomt Mortensen, mon et dine forsøg at undgå straf?

  Morten sen, om vi danske ikke vil lytte må vi føle, “Den Gud elsker, tugter han!”
  Så mon ikke alt elendighed er på vej denne vej, tænker vi danske nu skal trækkes helt ned og igennem sølet inden vi forstår, dog uanset tiden løber ud for Danmark, vi sov i timen!

 36. Af Niels Peter Lemche

  -

  JUF, så er det da godt, at hjemme hos dig er der orden i sagerne: Der får alle, der demonstrerer, tæv af politiet. Så kan de lære det!

 37. Af B. Mortensen

  -

  Man kan åbenbart tolke Jesus ord om kærlighed, medmenneskelighed og vende den anden kind til, som noget der ikke må være for besværligt, kræve ekstra flid, indsigt, forståelse og viljen til at lære om andre. Ikke føle sig bedre og pege finger da man ikke selv er syndfri..
  ( lad den der ikke har syndet kaste den første sten) At man handler i effekt og vrede er kun menneskeligt, men netop derfor skal du være din broders vogter.

 38. Af Flemming Lau

  -

  B Mortensen.
  Du har langt hen ad vejen, ret. Sådan burde være. Men jeg håber ikke at det er undgået din opmærksomhed at 90 000 kristne blev dræbt i 2015, blot fordi de var kristne. Open Doors regner med 200 mio bliver diskrimineret, og andre 200 mio forfulgt. Men de bliver ikke regnet internationalt set, endsige fra vestlige magthaveres side. Man roser Biblens skrifter som smuk lyrik, men den monumentale ros, er i virkeligheden bare en gravsten for kristendommen. Nu forgåer ukrudt, ej så nemt, heldigvis men når Politikere og Højesteret begynder at blande sig i kirkens teologi, så har de vist vejen for alskens forkyndende vildveje. Kristne er ikke engang en truet dyreart, de bliver derimod sammenlignet på lige fod med invasive arter Mao Persona non Grata. Vi så jo hvilken mølle tur. en kristen minister fra venstre fik, blot pga sin bekendelse.

 39. Af jan ulrik friis

  -

  Hr Lemche, jeg er da også den første til at beklage hvor vores styrker ikke slår til, i passivitet ses tydeligt resultatet at Danmark – Sverige blevet fail states!

  Egentligt er det som når min nabo engang imellem kikker forbi, at han hvergang siger til mig: at om jeg var en hund ville han skyde mig!

  Nu er det sådandt at islamisterne betragter os det nordiske folk som ikke ringere end vantro hunde, ikke spor vanskeligt at forestille sig vores skæbne, det nordiske folk vores endeligt!

Kommentarer er lukket.