Europas største intellektuelle er blevet konservative

Af Kasper Støvring 189

 

Journalisten Adam Holm er en fortræffelig interviewer. Vidende, velformuleret og nysgerrig, og det mærker man også i hans interviews med ti europæiske intellektuelle i bogen Endestation Europa. Men noget mangler. Der er stort set ingen kritik af masseindvandringen og islam til trods for hyppige terroranslag, vold og milliardomkostninger. Nogenlunde det samme gælder EU. Problemet i bogen er Brexit, ikke EU.

 

I et interview i Kristeligt Dagblad bliver Holm spurgt: ”Der synes i bogen at være en konsensus om, at det står skidt til i Europa, at Putin er en skidt karl og Brexit en hovedpine. Hvorfor ikke tale med en type, der rent faktisk ser tiden som en slags positiv tilbagevenden til fædrelandenes Europa?” Dertil svarer Holm kort og godt: ”Du har fuldstændig ret. Det er bestemt en mangel.” I sin selvanmeldelse i Føljeton ærgrer Holm sig over, at han ”ikke har inkluderet en dansk stemme, eksempelvis den stærkt EU-kritiske forfatter og debattør Kasper Støvring eller europakenderen Uffe Østergaard.”

 

Jeg takker for opmærksomheden og ærgrer mig også over fraværet af intellektuelle, der ikke tilhører det typiske venstreliberale segment. Jeg behøver dog ingenlunde at henvise til mig selv, for der er sket noget nyt og meget interessant i de senere år. Det er nemlig påfaldende, at nogle af Europas største ånder er konservative og udtrykker en tro på nationerne og nationalstaterne, man normalt ikke forbinder med det intellektuelle segment, en slags åndelige dissidenter, altså, som bryder med den hovedstrømning, der dominerer Adam Holms bog.

 

Lad os prøve at lytte til nogle af stemmerne, man savner i Holms bog. Vi kan begynde med Holocaust-overleveren og Nobelprisforfatteren Imre Kertész, der ganske vist døde sidste år og således af gode grunde nok ikke kunne nå at komme med. Han skriver i sin sidste dagbogsroman, der udkom på svensk i 2015, om Vestens selvudslettende, liberalistiske dyrkelse af sin egen fjende, islam, der ”kun kender hadets sprog”:

 

”Europa kommer snart att gå under på grund av sina förutvarande liberalism som har visat sig barnslig och självmördande. Europa har alstrat Hitler, och efter Hitler står kontinenten där utan argument: portarna står vidöppna för islam, man vågar inte längre tala om ras och religion, samtidigt som islam bara känner hatets språk gentemot främmande raser och religioner.”

 

Michel Houellebecq er en anden af stemmerne, og nok den mest prominente af dem. Han skriver om Vestens dekadence og frivillige underkastelse under islam. Hans roman Underkastelse hører til blandt de bedst kendte civilisationskritiske romaner for tiden. Der er skrevet meget om romanen, men jeg vil anbefale Ulla Nørtoft Thomsens og Katrine Winkel Holms indlæg.

 

Den britiske historiker Niall Ferguson følger i nogenlunde samme spor og sammenligner Vesten med Romerrigets undergang. Som han skrev efter terrorangrebene i Paris: ”Poor, poor Paris. Killed by complacency.” Ferguson var modstander af Brexit, men har siden fortrudt. Brexit var alt i alt positivt.

 

Lad os lytte til tyskerne. En af de helt store, nulevende tyske forfattere er Botho Strauss, der omtaler tyskerne som et uddøende folk, og han kritiserer tyskernes moralske hykleri og politiske fejhed, det, han kalder ”Sozial-Deutschen”. I sit seneste samtidskritiske essay skriver han om knæfaldet for islam og det tyske selvhad:

 

”Ikke kun fra de hellige krigeres synspunkt ser det omvendt ud til, at de vantro til stadighed forbereder alt til deres egen domsfældelse. De giver afkald på ethvert forsvar. Som om en hemmelig længsel drev dem mod snart at se hele det gamle nøgternhedens, emancipationens og oplysningens regime styrte.

Bifald og velkomst sker så forceret, at det må springe selv den enfoldigste i øjnene som en omskrivning, en eufemisering af frygt, som noget magisk ulykkesbesværgende.

Men kan der ske tyskerne noget bedre, end at de bliver et kraftigt mindretal i deres eget land?

Ofte bringer først et intolerant fremmedherredømme et folk til selvbesindelse. Først da bliver der virkelig brug for identitet.”

 

Den tyske intellektuelle Rüdiger Safranski kritiserer de forkælede europæere, der ikke tør forsvare deres egne værdier. Safranski skriver, i Anders Raahauges gengivelse i Kristeligt Dagblad:

 

”Mange af muslimerne ved ikke, hvad det vil sige at respektere en anden religion. Vi glemmer, at allerede i flygtningebådene blev kristne smidt i vandet […] De er altså allerede i færd med at slæbe deres fjendskaber, grunden til deres flugt, ind i vores land. Skellet mellem religion og stat er af forståelige grunde ukendt for dem.”

 

Safranski foreslår, at Europas grænser bevogtes strengt, men det sker nok ikke, antager han, og man må derfor forvente er højreradikalt modsvar. Den tyske regering er præget af en moralistisk sindelagsetisk, den har ingen kølig ansvarsfølelse for eget land og for Europas kultur.

 

En tredje af Tysklands helt store intellektuelle, Peter Sloterdijk, har i tidsskriftet Cicero husket os på, at ingen er moralsk forpligtede til at ødelægge sig selv. Er nogen i tvivl, hvem dette udsagn er rettet til? Ja, det er kansler Merkel og de medier, der følger efterplaprende i hendes spor. Men også deres tid – velkomstkulturens hey days – skal snart være slut:

 

”Die Europäer werden früher oder später eine effiziente gemeinsame Grenzpolitik entwickeln. Auf die Dauer setzt der territoriale Imperativ sich durch. Es gibt schließlich keine moralische Pflicht zur Selbstzerstörung.“

 

Der er grænser – også for det liberale. Hans Magnus Enzensberger skal også nævnes for sin kritik af EU og islamismen.

 

Vi er ikke færdige med at fremhæve de mange gode røster, der bryder med forfatter-konformismen. For den franske intellektuelle Alain Finkielkraut skriver i sin seneste bog om nødvendigheden af en national kultur, som eliterne har givet mere og mere afkald på. Deraf Frankrigs ulykkelige identitet, med titlen på hans bog, der er oversat til norsk og kan købes hos Document.no.

 

Måske skulle man laver en to’er med nogle af disse stemmer. Titel? Afgangsperron Europa.

 

189 kommentarer RSS

 1. Af Svend Jensen

  -

  Mon Elitens politikere hører med til de intellektuelle eller er de meningsprangere?
  For hver eneste jihad terroraktion bliver svælget mellem Eliten og almindelige mennesker større. TV afslører ubarmhjertigt hykleriet og forstillelsen hos Elitens politiske apostle. Med deres floskler og dødsstivnede ansigtsudtryk er det for alle seere at beskue hulheden og ligegyldigheden i politikernes hundeøjne.
  Først når Elitens overhunde selv bliver ramt på deres eget kød af de mellemøstlige vilddyrs bid, kan vi forvente en ægte og ærlig ment reaktion.
  Hvad har fyrsterne på Christiansborg gjort for at beskytte danskerne mod det islamiske afstumpede menneskehad ?
  Skal vi spille på blokfløjte i en kirke, som den tyske kansler har foreslået ?

 2. Af bo nielsen

  -

  Hvis vi ser bort fra de ord som “humanister”, pseudo-“intellektuelle” og tossegode radikale feminister via radio og tv mv. har fyldt befolkningerne med i de senere årtier…..og nøjes med at se på RESULTATERNE af deres politik, så er det krystalklart at de er totalitære dagdrømmere og utopiske fantaster af værste slags. Både i England, Frankrig, Sverige og Danmark osv. har de svækket og undergravet alt med økonomi, velfærd, sundhed, familieliv, kultur, sikkerhed og civiliserede fremtidsmuligheder. Fremtiden risikerer at blive kaotisk, vanvittig, barbarisk og meget blodig.

 3. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er denne dagsaktuelle artikel vel et meget godt udtryk for et tidligere dansk retssamfund – loven gælder alle – i total opløsning. Iflg DR.dk:

  “Ombudsmanden: Ulovligt når unge asylpar bliver skilt ad”
  http://www.dr.dk/nyheder/indland/ombudsmanden-ulovligt-naar-unge-asylpar-bliver-skilt-ad

  Afgørelsen går på såkaldte barnebrude. Hvis barnet er ungt nok, kaldes det for pædofili i Danmark. Hvilket er forbudt, men tilsyneladende tilladt for asylansøgere.

  Vel noget af det tætteste på lovliggjort parallel samfund jeg umiddelbart har set. Konsekvensen må være, at der gælder forskellige retsregler, alt efter hvor i verden man har indgået ægteskab. Men gælder det kun ægteskab? Hvis man er vokset op med feks Sharia lov, trækker man vel logisk set også dette lovkompleks med sig rundt i det globale verdenssamfund?

 4. Af Niels Larsen

  -

  Bo Nielsen: “Fremtiden risikerer at blive kaotisk, vanvittig, barbarisk og meget blodig.”

  Nej. Den bliver kaotisk, vanvittig, barbarisk og meget blodig – med mindre vore politikere meget snart slår bak.

 5. Af Martin Jørgensen

  -

  Et sted skal vi begynde med genopretningen af landet. Vi kan passende starte med at afskaffe loven der giver ret til dobbelt statsborgerskab. Den er et misfoster og med Erdogans udfald mod Europa , må det være tydeligt for enhver at Tyrkiet ikke vil Europa og dermed Danmark noget godt.
  Og så skal hele EU projektet rulles tilbage til udgangspunktet hvor det kun handlede om et handelsfællesskab- her ser jeg meget gerne at Danmark påtager sig en ledende rolle i dette arbejde.
  Sidst men ikke mindst Schengenaftalen ophæves og de nationale grænser genoprettes.
  Vi må og skal være herre over hvem vi giver adgang til vores land- det var en smuk drøm om den frie bevægelighed landene imellem-men man må konstaterer at det var en drøm om Utopia .

 6. Af J L

  -

  Martin Jørgensen
  Skal danske statsborgere, der er bosat i udlandet, og som opnår statsborgerskab i det land, hvor de er bosat i, miste deres danske statsborgerskab?

  /Jesper Lund

 7. Af Jan Petersen

  -

  Ingen over og ingen ved siden af Folketinget. Dén nationale danske grundlæggende retspraksis gjaldt for blot ca 45 år siden. Efter EF afstemning i 1972 har Folketinget målrettet arbejdet på at overflødiggøre sig selv. Anno 2017 må man vel – med beklagelse tilstå – at projektet er lykkedes fuldt ud. I dag er Folketinget stort set totalt irrelevant. Folketinget er bevisligt erstattet af EU/FN og et par andre globale politiske spillere!

 8. Af Kim Kaos

  -

  Vi ender der hvor ingen af os har lyst til at ende; Enten går vi under i klynkende selvhad eller så starter en blodig opstand.

  Forsætter tilstrømningen så går Vesten under – så hvis vi vil overleve og bevare vores levevis så skal vi lukke 100% her og nu og påbegynde massedeportationer – dem der ikke rejser frivilligt, de kriminelle og dem deres hjemlande ikke vil modtage skal interneres.

  Vi ønsker det ikke og vi har længe frygtet det er den vej det kommer til at gå, og det bliver grimt og det bliver ondt – men desværre så har de ansvarlige siddet enhver advarsel overhørig.

  Men jeg har ikke lyst til at se min verden smuldre bort pga. uansvarlige folkvalgte og misforstået godhed.

  Når indvandrertal løbende sammenholdes med forskelle i fertilitetsrater, ser vi, at etnisk danske kommer i mindretal noget inden år 2100. Der er tale om en historisk etnisk befolkningsudskiftning, hvor ikke-vestlige folkeslag vil danne majoritet i mange europæiske lande. Ikke-vestlige kan til den tid demokratisk indføre sharialovgivning.

  Inden 30 år vil folkeskolen være domineret af ikkevestlige børn. Størstedelen vil forlade skolen uden en kvalificerende afgangseksamen. De vil ikke kunne forsørge sig selv i et højteknologisk samfund.

  De folkevalgtes symbolpolitik, benægtelse, muslimsk FN-kritik af europæisk politik og de obligatoriske angreb på skinger retorik løser ingen af disse alvorlige problemer. Vore børn fortjener konkrete forslag til løsninger, fulgt op af effektive politiske handlinger.

  Er ønsket om en mere markant politisk handlekraft i forhold til at sætte en stopper for yderligere muslimsk indvandring nationalistisk og populistisk eller er det et reelt ønske om at bevare vores velstand og demokrati?

  Skal vi ty til vold for at stoppe galskaben eller er der ikke snart nogle af de folkvalgte der vågner op og begynder at hjælpe til med at vende udviklingen før det går helt galt?

  Ingen, der er ved sine fulde fem, kan hævde at man bare skal åbne sine grænser og lade alle dem der har lyst slå sig ned i ens land.

  Det kan ende med et holocaust som den slags der ramte Europa i 30´erne og 40´erne. Folk får nok og i takt med at de oplever at eliten slå ud med håndtasken og råber svin efter dem – så glider de mere og mere ud mod fløjene i ren desperation og så begynder gaderne igen at lyde af støvletramp og godsvognene fyldes.

  Hvis vi skal undgå den totale radikalisering så skal der trædes hårdt på bremsen og importen af uintegrerbare skal stoppes øjeblikkeligt – ellers kan vi ikke bevare vores demokrati og åbne samfund.

  Genèvekonventionen stammer fra en anden tid og nutidens flygtninge ligner ikke fortidens.

  Så luk grænserne – begynd at sende migranterne retur – fjern de kriminelle fra vores gader – send de uintegrerbare hjem med næste fly – stop socialhjælpen til dem der ikke gider vores land – Danmark er danernes land – vi vil frihed og vil demokrati og vi vil bevare vores velstand

  Stop galskaben før det går galt – før godsvognene begynder at rulle i takt til støvletramp – før mennesker som jeg lader de mørke kræfter tage over alt imens jeg vender det blinde øje til.

 9. Af Jesper Lund

  -

  Hvis EU bliver opløst og nationalisme overtager styring i de store europæiske lande, bliver resultatet 3. verdenskrig.

 10. Af J L

  -

  Hvis EU bliver opløst og nationalisme overtager styring i de store europæiske lande, bliver resultatet 3. verdenskrig.

  /Jesper Lund

 11. Af Rune Jensen

  -

  Det er vel egentligt underligt, at de venstreorienterede intellektuelle angiveligt ikke er bekymrede over indvandringen, når man tager nedenstående udpluk af faktuelle oplysninger i betragtning. Faktaresistens er velsagtens den eneste forklaring.

  Lidt statistik:

  – Hver anden voldtægtsdømt er udlænding
  – Af de 7.283 ægtepar, der på landsplan modtager
  kontanthjælp, udgør indvandrere 87 pct
  – 41 procent af dem, der har været på kontanthjælp
  uafbrudt i mere end 10 år, er indvandrere med ikke-vestlig baggrund
  – Drabschef Ove Dahl: “Ved alvorlig kriminalitet er
  der et fremmedartet navn i 95 procent af sagerne”
  – 55 pct. af de mandlige tosprogede elever forlod 9. klasse
  som funktionelle analfabeter iflg. OECDs PISA undersøgelse fra 2010
  – I 2013 var beskæftigelsesgraden for syrere 22,8%, somaliere 27,6%,
  libanesere 30,4%, irakere 32,8% og afganere 39,1%
  – 25,5% af alle 20-24-årige mandlige efterkommere fra ikke-vestlige
  lande blevet fundet skyldige i et eller flere forhold i 2013
  – I 2015 var 77,8% af alle fremstillede i Københavns Byret udlændinge

  Se eventuelt mere dokumentation her: https://faktaomindvandringen.info/

 12. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er der selvsagt en dybereliggende årsag til, at “peace and love” eventyret Christianity forsøges erstattet af en langt enklere og mere magthaver venlig udgave af kontrol med almuen. Helt analog til fascisme, nazisme og kommunisme er Koranen og Islam et oplagt valg. Sharia – og kvæget følger samme spor – 100% garanti!

 13. Af Gert Hansen

  -

  Demokrati, Folkenes Forbund, FN, Flygtningekonventioner, Menneskerettigheder m.v. er Vestlige frembringelser. Og de er gode, synes jeg, om end utopiske, har det vist sig.

  Stort set intet af dette utopiske tankegods respekteres udenfor Vesten, hvis de ikke kan bruges imod Vesten i en eller anden sammenhæng. Ikke desto mindre ønsker Vestens herskende elite at de fastholdes, også selv om de betyder nedgang og afskaffelse af de Vestlige samfund i Europa.

  Det må efterhånden være klart for enhver, selv den mest stålsatte liberale europæer, at eksempelvis Tyrkiet og en del af de muslimske indvandrere til Vesteuropa, ikke har den fjerneste intention om at lade sig assimilere, endsige integrere, i de vesteuropæiske samfund. Erdogan, og hans retorik og trusler mod Europa, er ikke set siden Den Kolde Krig, og knapt nok da, og da var Østblokken ikke engang ansøger til medlemskab af Vesteuropa.

  Reaktionerne fra Europas ledere er spage, og værdiges næppe et skuldertræk i Ankara, og de i Europa bosiddende tyrkere er tavse – og samtykker?

  Europæerne er for længst holdt op med at reproducere sig selv, og der er intet bedre bevis for en kultur i nedgang og dens imødesete uddøen som kultur og folk. Det vil derfor ikke være helt retfærdigt kun at bebrejde eliten for miséeren, da eliten i Europa kun afspejler folkenes ønsker. Ellers kunne folkene vælge nogle andre til at repræsentere sig, men det gør de ikke. Alt foregår helt demokratisk. Også demokratiets afskaffelse.

 14. Af Jan Petersen

  -

  Den politisk korrekte fortolkning af menneskerettigheder har formentlig en logisk forklaring. Fyld EU, USA og det øvrige demokratiske rige velfungerende Vesten op med ukontrollabel overproduktion af individer i tredje verden.

  Pludselig kom Trump på banen og væltede det iscenesatte misfoster. Hvem i EU galeanstalten vågner mon først op – hvis nogen overhovedet!

 15. Af Martin Jørgensen

  -

  Jesper Lund : Det er muligvis konsekvensen medmindre der kan aftales særregler for de danskere du nævner.
  Men når Erdogan direkte opfordrer tyrkere bosat udenfor Tyrkiet til at få flere børn gerne op til seks, skal der jo ikke meget fantasi til at forestille sig hvilke problemer det kan give os på sigt ,hvis disse også skal have retten til dobbelt statsborgerskab og på den måde være med til at undergrave vores nation.
  Det er desværre de kendsgerninger vi er oppe mod som verden ser ud idag.

 16. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Kasper Støvring

  Er problemet ikke nærmere, at vi ikke skal henvende os til hverken den venstreorienterede eller den højreorienterede intellektuelle elite for at finde løsningerne på de store problemer i dag.

  De har ikke løsningen på flygtninge- og migrantproblemerne – ej heller løsningen på globaliseringsproblemerne, hvor mange uudannede bliver hægtet af i den globale verden, hvor teknologien har overtaget det meste af det manuelle arbejde.

  Hverken Trump, Putin eller Xi Jingping interesserer sig for, hvad en fransk intellektuel eller dansk nationalkonservativ mener. Det gør deres tilhængere heller ikke.

  Hvis man interesserer sig for etik og moral kan den intellektuelle elite være spændende læsning, men har ellers ikke meget at gøre med de faktiske forhold indenfor jernindustrien.

 17. Af Niels Larsen

  -

  Jesper Lund

  Hvis indvandringen fortsætter – og det gør den så længe EU eksisterer – så ender det i meget blodige borgerkrige.

  Vi har valget: Afvikl EU og overlev eller behold EU og gå under i floder af blod.

 18. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt har de – politisk korrekte trendsættere – selvsagt svaret på den populisme bevægelse, de selv har skabt. Men ligefrem at kalde tomhjernerne for intellektuelle er vel lidt af en degradering af ordet intellektuel!

 19. Af jørgen pe

  -

  Uden forklaring, uden begrundelse og uden argumenter påstår j lund (fra R eller Enh.listen?) at hvis EU føres tilbage til EF, så at nationalstaterne kan komme til hægterne….vil det resultere i 3. VERDENSKRIG! Hvis ikke lund kan forklare sin vilde påstand nærmere, er det jo tale om tomt bulder fra en tom tønde. Man kan ihvertfald forestille sig at hvis EU ikke rulles tilbage, vil det med stor sandsynlighed føre til den europæiske civilisations undergang. (Nogen mener at 3. europæiske storkrig allerede er ved at begynde pga. migranter, bander og ingen grænser.)

  Så skriver en anden blogger om at alt foregår helt demokratisk. Men gør det nu det? Er det ikke snarere sådan at demokratiets afskaffelse foregår via løgnekampagner, valgflæsk, løftebrud, mandatsvig, svindel og forræderi? Og hvis europæerne ikke reproducerer sig selv, kan årsagen jo være den kommunistiske/fascistiske/feministiske familiepolitik… som længe har været så manipulerende, mandsfjendsk, børnefjendsk og familiefjendsk, at den har sendt millioner af familier ud i opløsning, splittelse, depression og frustration….så at utallige europæere er endt i livslede og fortvivlelse og omfattende brug af lykkepiller, stoffer og alkohol.

  Hvis det meste af Europa ender som Sverige og Grækenland osv. skyldes det nok ikke de store brede befolkninger/ de menige borgere, men mere svigtende og uduelige politikere og verdensfjerne eller korrupte toneangivende kliker. Ledere og tomhjerner der allerede står i blod og tårer til knæene. Se den korte, snapha og “mer kels migrant crisis”.

 20. Af Lars Bordal

  -

  Jeg kan huske et indlæg, Kasper Støvring skrev aftenen inden den danske europolafstemning 3/12 om, at han havde været på besøg, -efter min hukommelse i europaparlamentet,-og rigtig malede en undergangsstemning op, så læserne havde noget at gå til valg på.
  Da jeg læste dette, var Oswald Spengler den første, jeg tænkte på.
  Han skrev lige efter første verdenskrig bogen “der Untergang des Abendlandes” hvor han analyserede en række empirier, som havde eksisteret i historien.
  Hermed mente han at have fundet frem til nogle underliggende historiske mønstre, disse imperier gennemløb fra fødsel til undergang.
  Spenglers tankegang var en fortsættelse af den historicisme, man finder hos Hegel, som igen var en af hovedaktørerne i det tysk romantiske oprør mod fornuften.
  Betegnelsen, oprøret mod fornuften, er ikke rettet mod navngivne personer, men på et idesystem, som tog udgangspunkt i romantikken i begyndelsen af attenhundrede tallet og var et oprør mod den oplysningstankegang,,der havde hersket i syttenhundredetallet.
  Hegels oprør var først og fremmest rettet mod Kant, og som senere i det tyvende århundrede blev videreført af Heidegger. Sidstnævnte henregner man også til det, man siden betegnede som Abendlands generationen.
  Den historicisme, som Hegel udviklede, er et udtryk for, at når man studerer historien nøje, er man i stand til at afdække nogle underliggende mønstre, der objektivt gør historicisten i stand til udarbejde nogle love for historiens udvikling; – og når man kender disse kan historiens retning og endemål bestemmes.
  Her udviklede Hegel en aktivisme, som blev overtaget af Karl Marx og baseret på hans dialektik.
  Dvs historien blev styret af de materielle produktivkræfter, der via klassekampen ville lede til kommunismen. som endemål. (Verdensånden hos Hegel)
  De nationalkonservative overtog Hegels nationaliusme, som han udviklede på Preussens vegne og det er denne historicisme Oswald Spengler bygger videre på, når han med inspiration fra Goethe skrev, “at enhver civilisation har sin barndom, manddom og alderdom”
  Spenglers ideer blev senere videreført af Samuel Huntington i sin bog, fra halvfemserne omkring civilisationernes kamp og Fukiyama proklamerede i forbindelse med murens fald, at nu var historien slut.
  Som jeg tolker det, skete der efterfølgende den udvikling, at troen på klassekampen blev udskiftet med kampen mellem civilisationerne eller kulturerne.
  Men i modsætning til kommunisterne, der så frem til idealsamfundets komme og som var en videreførelse af Hegels oprindelige aktivisme, blev denne hos de nationalkonservative erstattet med en pessimisme og undergangsstemning, der skærer helt ind til benet.
  Således var der også mange forfattere lige efter første verdenskrig, som videreførte Spenglers untergangskuller og nu videreføres den idag af Kasper Støvring og ligesindede.

  Det er værd at bemærke, at .denne Untergangskuller ligeefter første verdenskrig skyldtes et værdisammenbrud; – men det havde jo rod i nationalstaterne, der som tankegang havde eksisteret ligesiden Wienerkongressen i 1815.
  Denne nationalstatstankegang led sit endelige skibbrud under gadekampene i Berlin i maj 1945 og det blev lysende klart for samtidens politikere, at den nationalstatstankegang, som efterfulgte Wienerkongressen og varede frem til 1945 simpelthen ikke var god nok til at løse de europæiske landes indbyrdes problemer, hvis krig skulle undgås.
  Kant havde allerede taget forskud på dette med sin bog fra 1795 med titlen “der Ewige Stadt” som foreslog et demokratisk samarbejde mellem europæiske lande, der byggede på et fornuftsgrundslag med henblik på at umuliggøre krig.
  Det var iøvrigt en bog, som Hegel totalt forvanskede.

  Jeg vil til sidst anføre, at Kasper Støvring sikkert har ret i, at mange intellektuelle er begyndt at tale til fordel for nationalstaten og det kan kun beklages, at de lader sig rive med af denne Abendlandskuller.
  I lyset af, både hvad der sker i Rusland, men så sandelig også i USA under Trump, er EU ved at være det sidste bolværk for det liberale demokrati.
  Lad os kæmpe for at bevare det.

  Lars Bordal

 21. Af Jesper Lund

  -

  Niels Larsen
  Jeg mener så lige det omvendte.

 22. Af Adolfo Schicklgruber

  -

  “Der er stort set ingen kritik masseindvandringen og islam til trods for hyppige terroranslag, vold og milliardomkostninger. Nogenlunde det samme gælder EU. ”

  KONTAKT
  Den Danske Forening
  Skomagergade 25
  4000 Roskilde
  Telefon: 86 13 24 01
  Mobil: 23 42 77 33

 23. Af georg christensen

  -

  Har Europa overhovedet længere nogle intellektuelle tænkere , uden, at de er enevældigt politisk bestilt eller religiøst orienteret. Medens europærerne diskuterer globaliserings proces beskrivelser og handelsvilkårene på egne vilkår, står verden udenom og ryster på hovedet, og spørger sig selv : Hvad mener disse europæiske såkaldte elite “IDIOTER” mon med deres “globaliserings proces beskrivelser”?. Deres kapitalistiske neoliberalistiske “egenkontrol beskrivelser?”. Egocentrisk “idiotisme” ,som ingen i en globaliseret verden har brug for.

  NB: Det nuværende Europa er forlængst gået konkurs i sin egn egocentrisme, (manglende vilje til forståelse overfor andre), stadig styret af politiske og religiøse enerets fornemmelser, medens det finansielle og den rå vold forlængst har overtaget . Et kontinent i sin egen selv opløsnings proces. Tiden er inde til nytænkning. LUK op Europa, og kom i samlet flok igang med “nytænkning” inden “globaliserings tankegangen” bare forsvinder ud i den forurenede LUFT.

 24. Af Flemming Lau

  -

  Nu nærmer vi os snart 166 året for vores fri forfatning og demokratiet. Det hedder “Ingen over eller ved siden af Folketinget”. Holder den idag..?
  Lad os se på nogle af de udtalelser som holder de europæiske borgere i afmagt;

  FN chef Gutteres: Ingen nation har ret til at kontrollere sine grænser, og vælgerne skal iøvrigt ignoreres. 25-11-2016.
  EU præsident Junker: Grænser er den værste opfindelse ever!
  EU Udenrigsministers F Mogherini: Jeg vil endda gå så langt, at mene at politisk Islam skal spille en større rolle i EU.
  EU kommisær Dimitri Avranopopulos: Kommisionen har den fornødne magt til at tvinge medlemslandene til modtage flygtninge.
  Tyske Kansler Merkel: Vi fixer det!
  Tysk regions formand Reker: I er utilfredse med antallet til jeres lille by, Jamen det står enhver frit for at forlade Tyskland, hvis man er utilfreds med de nye tider!
  Kølns kvindelige overborgmester til de kvindelige ofre: Nu må i piger altså lære at holde afstand.
  Kølns politi chefs gode råd til bange piger: Køb løbesko!

  For mig at se kniber det gevaldigt med respekten for nationalstaterne, demokratiet og den utrygge og afmægtige borger. Der trækkes for øjeblikket uhørte veksler på borgernes tålmodighed!

 25. Af Niels Juul Hansen

  -

  Den danske intellektuelle elite – Mikaels Jalving, Morten Uhrskov, Sørine Gotfredsen og Kasper Støvring – har længe været modstandere af EU og indvandring.

  Med UKIP og Brexit, Putins interesse for at blande sig i Vestens politiske systemer – og Donald Trumps sejr i USA kunne man se dem vejre morgenluft. Ligesom andre højreintellektuelle i Europa.

  Flere og flere erkender dog i dag, at Trump er en ren katastrofe, hvilket har betydet, at mange ønsker fælles europæiske løsninger på tidens problemer.

  Jeg tror ikke på, at de højrepopulistiske partier i Europa scorer points, hvis de fortsætter med at rose Donald Trump til skyerne. Flertallet har gennemskuet, at han er en patologisk løgner og mentalt ustabil.

  At hans ældste søn nu er gået i hans fodspor viser kun, at idioti vitterligt er arveligt.

 26. Af Chr. Nielsen

  -

  Intellektuelle er som forkælede børn. De løser aldrig problemer men koncentrerer sig udelukkende om kritik og luftige ideologiske betragtninger, hvor de putter folk i kasser og sætter mærkater på. Tillykke med ødelæggelsen af det borgerlige Danmark.

 27. Af j pe

  -

  Det er besynderligt og påfaldende at typer som ju ul kan brede sig, mens vi dansksindede og ikke-radikale ofte blokeres.

 28. Af R. Harald Krstiansen

  -

  Er Europas intellektuelle blevet konservative??

 29. Af Uffe Staulund

  -

  Kære Blog deltagere,

  Giv dog Støvring en spise- og hviletids pause.
  Støvring kommer med nogle særdeles gode og udfordrende blogoplæg, men Berlingske’s ‘procedurer = filter, er for langsomt i forhold til de forventningsfulde blog deltagere.

  Intellektuelle har altid været overvurderede, men bliver stadig brugt som nyttige idioter. De få synlige, vi har i Danmark, er underholdende nok, især når de mener det samme som jeg.

 30. Af Svend Jensen

  -

  @NIELS JUUL HANSEN – 24. MARTS 2017 0:08
  Pudsigt nok nævner NJH kun de personer som udviser bare lidt interesse for almindelige menneskers ve og vel – ikke kun for de nassende unge mandlige migranter, der lige nu løber stormløb mod civilisationen.
  Hvoraf man kan konkludere at NJH er en af Elitens blinde nyttige idioter. Kanhænde staklen føler sig bedst tilpas i det radikalt oikofobe venstre?

 31. Af r. vangkilde

  -

  KONSERVATIV MED ALDEREN, – intellektuel, storyteller eller journalist.
  Støvring er en god storyteller, eller er det den korte vej til at blive konservativ, så er der godt nok mange konservative på blokken, og en af de bedste i politik er Ellemann, når talen om
  koldkrig og de store legender, samt fjenderne og frygten i politik. ELLER nu må de intellektuelle
  på banen og fortælle , hvordan vi slipper af med de mange immigranter og muslimer, der invadere velfærdstaten og tømmer de sociale kasser, eller skal vi genindføre selvforsørgelsen.

 32. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Svend Jensen

  Almindelige mennesker – er det mennesker, der deler dine holdninger eller mine holdninger?

 33. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt en meget interessant artikel om det iscenesatte kriminelle netværk der kaldes asyl-flygtninge.

  The Sophisticated Smuggling Routes Bringing Refugees into Europe
  https://www.vice.com/en_au/article/the-sophisticated-smuggling-routes-bringing-refugees-into-greece

  PS: Asyl-flygtninge er en art moderne slavehandel, hvor mennesker handles som kvæg. Fortjenesten på menneskesmugling er egentlig ret beskeden. Til gengæld er omkostningerne for de EU-lande, der modtager smugler godset, formidable. I øvrigt tankevækkende at såkaldte “humanister” støtter illegal handel med mennesker !

 34. Af jørgen pe

  -

  Der er rigtig mange gode og oplysende indlæg i debatten ovenfor, lige fra 16.14 til 10.25. Bordals 20.11 må der dog nok sættes et ? ved. For EU er da ikke nogetsomhelst bolværk for demokrati. Tværtimod. Og hvis nationalstaterne ikke løsriver sig og genopbygger deres nationale og lokale demokratier, ender EU sandsynligvis som en ny sovjet-union, dog med den forskel at europæerne ikke bliver sendt til Sibiriske døds- og straffelejre. Istedet vil mer kel, fede rica mog herini og juncher udlevere os til et multi-kulti kaos der hurtigt kan ende i kulturel statsbankerot, velfærdskollaps, fattigdom, terrorkrige og massedød.

 35. Af Niels Larsen

  -

  Jesper Lund – 23. marts 2017 21:07

  Hvad præcist bygger du den besynderlige tro på?

  Følgende er erkendte fakta:

  1. Muslimske og afrikanske “flygtninge”, flygtninge og migranter er særdeles dyre i drift.
  2. Muslimerne i EU(ropa) radikaliseres i stedse stigende grad ved at blive stedse mere bogstavtro.
  3. Mange af muslimerne er omvandrende voldsbomber.
  4. Alligevel insisterer EU-kommissionen på yderligere import af disse utiltalende og uønskede mennesker, hvilket med usvigelig sikkerhed vil medføre voldsom etnisk og religiøst betinget uro i årene fremover.

  Med hvilken mærkværdig begrundelse kan du forsvare den udvikling?

 36. Af Niels Larsen

  -

  Niels Juul Hansen – 24. marts 2017 0:08

  Der er vist ikke mange som ligefrem forsvarer Trump.

  Vi forsvarer nærmere amerikanernes ret til selvbestemmelse.

  Og påpeger, at folk med tanker som Merkels og Schultz’s er katastrofale for europæernes fremtid.

 37. Af Svend Jensen

  -

  @NIELS JUUL HANSEN – 24. MARTS 2017 10:11

  Almindelige mennesker består af middel- og underklassens hær af skatteslaver, som betaler dyrt for, at Elitens kvindelige damer af det modsatte køn kan få en ordentlig én på føleren.

  Blæse være med hvad det koster, så længe Eliten kan få fodret sin indre godhedshund og andre betaler.
  Helst ved personligt at få mulighed for at klappe og kramme et grædende sorthåret uledsaget migrantbarn, som i virkeligheden næsten er et drengebarn på omkring de 18.
  Bon appetit – du får regningen!

 38. Af Jens Hansen

  -

  Europas største intellektuelle er blevet konservative.
  Skriver Kaspar Støvring.

  Er Carsten Jensen konservativ?

 39. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Selvom et par blogskribenter, herunder Støvring, stadig holder fanen højt, så har selve avisen mere eller mindre givet op, overfor den islamistiske terror.

  Hvorfor er det så magtpåliggende for mange journalister, at fremstille hadefulde terrorister, som sympatiske mennesker?

  Hvis man skal tro Berlingske, så var det en “haveglad familiefar”, der “spillede fodbold med naboens søn, hyggede sig i haven, og gerne hjalp med at få startet naboens bil, hvis den var gået i stå”, der kørte ind i en flok mennesker foran Westminster.

  Hvis den islamistiske terrorist var så venlig, og så god en nabo og medborger, så må han vel have haft gode grunde til, at massemyrde uskyldige mennesker – dét er artiklens reelle budskab, uanset om det er hensigten, eller ej…

 40. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Hvis Europas intellektuelle var værd at tage alvorligt, så ville de bruge en del flere kræfter på, at kritisere Tyrkiets islamistiske diktator Erdogan, der netop har truet alle europæere med, at de er terrormål, hvis de rejser udenfor Europa, end de gør.

  Men, hvad kan man forvente af “intellektuelle”, der ikke tør, eller vil, forsvare den menneskerettighed, der er den vigtigste menneskerettighed for rigtige fritænkere; ytringsfriheden.

  Ikke alene svigter de såkaldt intellektuelle forsvaret for ytringsfriheden; de vil endda lukke munden på de modige mennesker, der tør kritisere de islamistiske terrorister, selvom de islamistiske terrorister ofte begår vold mod kritikere.

 41. Af Helge Nørager

  -

  Måske han havde fået uhelbredelig cancer, og ville forkorte hans lidelser med en martyr gerning og sikker ankomst til himmel. ?
  Måske mig her og der.
  Vi ved alle at det var en fejl med Irak og Libyen, muligvis ulovligt.
  Afghanistan en lovlig fiasko.
  Og måske mig her og der, med sommerfugle effekt er alt muligt.

 42. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  At være intellektuel er noget andet end at være intelligent. Intellektuelle kan hverken være konservative, socialister eller elite. Hvis de var, ville de ikke kunne forholde sig abstrakt, rationelt og objektivt til fænomener i omverdenen. De ville ikke være intellektuelle.

  Konservative, liberalister, socialister og mange andre kan være intelligente og er det måske også, men de forholder sig ikke reflekterende og rationelt til deres observationer. Deres stillingtagen afhænger af mavefornemmelser og følelser.

  De konservative føler, at nationalstaten er den rigtige samfundsmodel, mens socialisten føler, at den er helt forkert. Ingen af dem kan have ret, fordi det er anvendelsen, der opfattes som rigtig eller forkert, hvilket afhænger af brugerne og magtbalancen.

  Så længe følelserne og maveregionen har magten har intellektuelle ingen indflydelse. I et sådant miljø vil man aldrig nå enighed om, hvad der er rationelt. Det vil konstant være en konkurrencesituation. Hvem er stærkest? Hvad er bedst for mig. Logik er udelukket.

 43. Af Finn Bjerrehave

  -

  Som udgangspunkt, vi er alle Konservative, nem når stemmesedlen ligger på bordet, har vores Konservative parti via stor uenighed betonklodser samt Tamiler ( dengang måtte statsministeren ikke lyve i Folketinget som Lars Løkke nu har tilladt) og krydset udebliver og Konservative resultater bliver foreløbig fortid. Pape ønsker straffe men Rigspolitichefen tillades at snyde, og mit Konservative parti er igen vingeskudt.
  Vi er næsten alle Konservative. Finn Vig

 44. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Det undrer mig faktisk ret meget, at så få intellektuelle har kommenteret det faktum, at den angiveligt moderate, og angiveligt demokratisk orienterede islamist, Erdogan, der er på nippet til, at blive valgt som diktator i Tyrkiet, efter at han har fængslet de fleste af sine politiske modstandere, og har lukket alle medier, der har kritiserer ham, har truet alle europæere med, at de vil bliver udsat for terror, hvis de rejser udenfor Europa.

  Et islamistisk statsoverhoved, der truer alle europæere med terror, og som alligevel bliver ignoreret af medierne, politikerne og de intellektuelle…

  Man kan nemt få den mistanke, at når virkeligheden ikke passer i deres kram, så prøver de at ignorerer den, samt at lukke munden på alle, der konstaterer at de antidemokratiske og antisemitiske islamister er vor tids nazister- som de selvfølgelig også bør tage afstand fra, i stedet for, at forsvare dem.

 45. Af Jens Hansen

  -

  AF JØRGEN VILLY MADSEN – 24. MARTS 2017 13:15

  Helt enig.
  Intellektuelle bør kunne sætte sig ud over politisk fnidder.
  Det kan mange af dem sikkert også.
  Men undgå at blive udnyttet af bloggere med dubiøse hensigter.
  Og taget til indtægt for disse.
  Det kan de jo ikke.

 46. Af Niels Poulsen

  -

  Jakob S. Rasmussen

  Du råber ud i mørket. Den vestlige liberale elite har ingen svar på dine relevante spørgsmål, ud over at vi skal fortsætte som hidtil. Og derfor er den liberale ideologi ved at være ved endestationen. Den kunne vinde over kommunismen, men i religionen/ideologien islam har den fundet sin banemand.

  Den værdikonservative Mads Holger (ak, hvor er hans stemme savnet) skrev:

  “Forestillingen om, at vi bare skal gøre, hvad vi plejer, er at sidestille med en dansk bondemand og hans kone, der hver aften på god rustik vis går til ro klokken ni, men en dag slår lynet pludselig ned i gården og antænder en brand. Mens ilden breder sig fra æblegården til humlehaven og herpå stalden til deres søns værelse, kigger bonden på sin kone og siger: ”Klokken er ved at være ni, vi må hellere gå til ro, som vi plejer, ellers har lynet vundet”.”

  http://madsholger.blogs.berlingske.dk/2015/11/15/vel-skal-vi-da-ej-bare-gore-som-vi-plejer/

  Og den ellers liberale Bertel Haarder har sagt:

  “(…) at visse ting er så vigtige, at de ikke kan være liberale. Det gælder for eksempel opdragelsen, det gælder ægteskabet, det gælder alt, hvad der har med grænsen at gøre. Det er jo sådan set uliberalt, at vi har grænser, og at der gøres forskel på danskere og andre.”

  Gid der var flere “ting”, der var “vigtige” for de liberale.

 47. Af Adolfo Schicklgruber

  -

  “Der er stort set ingen kritik masseindvandringen og islam til trods for hyppige terroranslag, vold og milliardomkostninger. Nogenlunde det samme gælder EU. ”

  KONTAKT
  Den Danske Forening
  Skomagergade 25
  4000 Roskilde
  Telefon: 86 13 24 01
  Mobil: 23 42 77 33
  Til kamp mod islam og kommunismen. Vi står vagt om Danmark.
  Kom og vær med!
  kameratlig hilsen
  A.S

 48. Af Niels Poulsen

  -

  Jeg så i øvrigt i går i TV2-nyhederne, var det vist, at fagfolk havde et møde med folketingets partier mht. beskyttelse af pladser og andre åbne områder, mod terrorisme. Fremtiden bliver, at det offentlige rum bliver fyldt med spærringer og betonklodser. Hvorimod vi ingen grænsekontrol og spærring har ved vores grænser til vores nabolande takket været EU. Det er et paradoks, som kun liberale hjerner kan rumme.

  Det går ikke i længden. Vi kan ikke sikre alle fortove og bustoppesteder og alle mulige andre steder, hvor 1 stk. muslim plus 1 stk. bil/lastvogn måtte komme forbi.

 49. Af Kent Andersen

  -

  Kasper Støvring: Hvad mener du helt præcist, når du skriver “de største intellektuelle”? Skal man skrive litteratur, (lomme)filosofere, og finde Adam Holm’s interviews “dybe” og interessante for at komme i den kategori? I så fald kunne du måske klargøre, at når du taler om “de største intellektuelle”, så taler du om intellektuelle med de samme interesser som dig. Jeg tror folk misforstår, og tror, at det må dreje sig helt generelt om “verdens store tænkere”.

  Personligt fandt jeg Adam Holm’s interviews søvndysende, lommefilosofiske, og bedøvende ligegyldige i det store billede. Lange interviews, der ødelagde programmet “Deadline”, og flyttede fokus væk fra løsning af samfundets (og verdens) problemer. Jeg skiftede ganske enkelt kanal, hvis jeg opdagede, at Adam Holm var dagens vært på Deadline. Min oplevelse var, at indholdet ville blive både uinteressant og irrelevant. Undskyld, men oftest lange filosofiske diskussioner om forskellige syn på diverse banaliteter.

  Jeg kunne sagtens forestille mig et program på DR2, der fokuserede på disse filosofiske emner, der (tilsyneladende) interesserer både Adam Holm og dig. Adam Holm ville sikkert også være fremragende til at anmelde bøger af den type, som han (mis)brugte tiden på Deadline til at anmelde. At bruge tiden i Deadline på at filosofere, og anmelde bøger, er ganske enkelt uansvarlig omgang med den tid, der er til rådighed i fjernsynet.

  Jeg betragter Adam Holm som en litterær version af Ole Mikkelsen. Det er bestemt muligt at lave et interessant program ala Ole Mikkelsen’s filmprogram for folk med dine interesser. Gør dog det!

 50. Af Jens Hansen

  -

  AF JØRGEN VILLY MAD SEN – 24. MARTS 2017 13:15

  Helt enig.
  Intellektuelle bør kunne sætte sig ud over politisk fnidder.
  Det kan mange af dem sikkert også.
  Men undgå at blive udnyttet af bloggere med dubiøse hensigter.
  Og taget til indtægt for disse.
  Det kan de jo ikke.

Kommentarer er lukket.