Europas største intellektuelle er blevet konservative

Af Kasper Støvring 189

 

Journalisten Adam Holm er en fortræffelig interviewer. Vidende, velformuleret og nysgerrig, og det mærker man også i hans interviews med ti europæiske intellektuelle i bogen Endestation Europa. Men noget mangler. Der er stort set ingen kritik af masseindvandringen og islam til trods for hyppige terroranslag, vold og milliardomkostninger. Nogenlunde det samme gælder EU. Problemet i bogen er Brexit, ikke EU.

 

I et interview i Kristeligt Dagblad bliver Holm spurgt: ”Der synes i bogen at være en konsensus om, at det står skidt til i Europa, at Putin er en skidt karl og Brexit en hovedpine. Hvorfor ikke tale med en type, der rent faktisk ser tiden som en slags positiv tilbagevenden til fædrelandenes Europa?” Dertil svarer Holm kort og godt: ”Du har fuldstændig ret. Det er bestemt en mangel.” I sin selvanmeldelse i Føljeton ærgrer Holm sig over, at han ”ikke har inkluderet en dansk stemme, eksempelvis den stærkt EU-kritiske forfatter og debattør Kasper Støvring eller europakenderen Uffe Østergaard.”

 

Jeg takker for opmærksomheden og ærgrer mig også over fraværet af intellektuelle, der ikke tilhører det typiske venstreliberale segment. Jeg behøver dog ingenlunde at henvise til mig selv, for der er sket noget nyt og meget interessant i de senere år. Det er nemlig påfaldende, at nogle af Europas største ånder er konservative og udtrykker en tro på nationerne og nationalstaterne, man normalt ikke forbinder med det intellektuelle segment, en slags åndelige dissidenter, altså, som bryder med den hovedstrømning, der dominerer Adam Holms bog.

 

Lad os prøve at lytte til nogle af stemmerne, man savner i Holms bog. Vi kan begynde med Holocaust-overleveren og Nobelprisforfatteren Imre Kertész, der ganske vist døde sidste år og således af gode grunde nok ikke kunne nå at komme med. Han skriver i sin sidste dagbogsroman, der udkom på svensk i 2015, om Vestens selvudslettende, liberalistiske dyrkelse af sin egen fjende, islam, der ”kun kender hadets sprog”:

 

”Europa kommer snart att gå under på grund av sina förutvarande liberalism som har visat sig barnslig och självmördande. Europa har alstrat Hitler, och efter Hitler står kontinenten där utan argument: portarna står vidöppna för islam, man vågar inte längre tala om ras och religion, samtidigt som islam bara känner hatets språk gentemot främmande raser och religioner.”

 

Michel Houellebecq er en anden af stemmerne, og nok den mest prominente af dem. Han skriver om Vestens dekadence og frivillige underkastelse under islam. Hans roman Underkastelse hører til blandt de bedst kendte civilisationskritiske romaner for tiden. Der er skrevet meget om romanen, men jeg vil anbefale Ulla Nørtoft Thomsens og Katrine Winkel Holms indlæg.

 

Den britiske historiker Niall Ferguson følger i nogenlunde samme spor og sammenligner Vesten med Romerrigets undergang. Som han skrev efter terrorangrebene i Paris: ”Poor, poor Paris. Killed by complacency.” Ferguson var modstander af Brexit, men har siden fortrudt. Brexit var alt i alt positivt.

 

Lad os lytte til tyskerne. En af de helt store, nulevende tyske forfattere er Botho Strauss, der omtaler tyskerne som et uddøende folk, og han kritiserer tyskernes moralske hykleri og politiske fejhed, det, han kalder ”Sozial-Deutschen”. I sit seneste samtidskritiske essay skriver han om knæfaldet for islam og det tyske selvhad:

 

”Ikke kun fra de hellige krigeres synspunkt ser det omvendt ud til, at de vantro til stadighed forbereder alt til deres egen domsfældelse. De giver afkald på ethvert forsvar. Som om en hemmelig længsel drev dem mod snart at se hele det gamle nøgternhedens, emancipationens og oplysningens regime styrte.

Bifald og velkomst sker så forceret, at det må springe selv den enfoldigste i øjnene som en omskrivning, en eufemisering af frygt, som noget magisk ulykkesbesværgende.

Men kan der ske tyskerne noget bedre, end at de bliver et kraftigt mindretal i deres eget land?

Ofte bringer først et intolerant fremmedherredømme et folk til selvbesindelse. Først da bliver der virkelig brug for identitet.”

 

Den tyske intellektuelle Rüdiger Safranski kritiserer de forkælede europæere, der ikke tør forsvare deres egne værdier. Safranski skriver, i Anders Raahauges gengivelse i Kristeligt Dagblad:

 

”Mange af muslimerne ved ikke, hvad det vil sige at respektere en anden religion. Vi glemmer, at allerede i flygtningebådene blev kristne smidt i vandet […] De er altså allerede i færd med at slæbe deres fjendskaber, grunden til deres flugt, ind i vores land. Skellet mellem religion og stat er af forståelige grunde ukendt for dem.”

 

Safranski foreslår, at Europas grænser bevogtes strengt, men det sker nok ikke, antager han, og man må derfor forvente er højreradikalt modsvar. Den tyske regering er præget af en moralistisk sindelagsetisk, den har ingen kølig ansvarsfølelse for eget land og for Europas kultur.

 

En tredje af Tysklands helt store intellektuelle, Peter Sloterdijk, har i tidsskriftet Cicero husket os på, at ingen er moralsk forpligtede til at ødelægge sig selv. Er nogen i tvivl, hvem dette udsagn er rettet til? Ja, det er kansler Merkel og de medier, der følger efterplaprende i hendes spor. Men også deres tid – velkomstkulturens hey days – skal snart være slut:

 

”Die Europäer werden früher oder später eine effiziente gemeinsame Grenzpolitik entwickeln. Auf die Dauer setzt der territoriale Imperativ sich durch. Es gibt schließlich keine moralische Pflicht zur Selbstzerstörung.“

 

Der er grænser – også for det liberale. Hans Magnus Enzensberger skal også nævnes for sin kritik af EU og islamismen.

 

Vi er ikke færdige med at fremhæve de mange gode røster, der bryder med forfatter-konformismen. For den franske intellektuelle Alain Finkielkraut skriver i sin seneste bog om nødvendigheden af en national kultur, som eliterne har givet mere og mere afkald på. Deraf Frankrigs ulykkelige identitet, med titlen på hans bog, der er oversat til norsk og kan købes hos Document.no.

 

Måske skulle man laver en to’er med nogle af disse stemmer. Titel? Afgangsperron Europa.

 

189 kommentarer RSS

 1. Af Adolfo Schicklgruber

  -

  Pernille Vermund fra de Nye Borgerlige kommer Fredag d 7/4 – 17 og holder fordrag om Danmarks tilstand og hvad vi som nation kan gøre sammen.
  Der kan købes billetter fra Fredag d 31/3 – 17 til 120kr stk.
  Telefon: 86 13 24 01
  Mobil: 23 42 77 33
  Hvis man kommer mere end en person kan billetterne købes for 100kr stk.
  Vi håber og ser frem til et stort fremmøde.
  Kammeratlig hilsen
  A.S

 2. Af Chr. Nielsen

  -

  Så længe de “nationalkonservative” ikke fremlægger et program for, hvordan et Danmark udenfor EU skal kunne finansiere sundhedsvæsenet, uddannelsesvæsenet og ældreområdet, er der ikke grund til at tage dem seriøst. Så længe vil de kun være ansvarsløse ballademagere. Landets virkelige intelligentsia er ikke dem, der gør mest ud af sig selv, flokkes på de sociale medier og uddeler priser til hinanden.

 3. Af J Nielsen

  -

  “Jeg skiftede ganske enkelt kanal, hvis jeg opdagede, at Adam Holm var dagens vært på Deadline. Min oplevelse var, at indholdet ville blive både uinteressant og irrelevant.”

  Ja, det degenerede alt for ofte til at være en samtale. Hallo! Soundbites er altså opfundet.

 4. Af P Christensen

  -

  Vi har desværre længe haft to destruktive ideologier i dansk politik.
  1.Venstrefløjens kritikløse tro på indvandringens velsignelser.
  2.Venstre- og højrefløjens kritikløse tro på et overstatsligt EUs velsignelser.

  Ad 1. Danmark har i brug for resourcer udefra .
  Ikke for flere sociale klienter og parallelsamfund.
  Ad 2 Danmark har brug for udveksling af varer og ydelser, herunder innovation.
  Vi har ikke brug for (at blive en del af) Europas Forenede Stater.

  Man har undervurderet de negative følger og overvurderet de positive af ovennævnte.
  Samtidig er store grupper i samfundet gjort politisk hjemløse.
  Venstrefløjen har fx både klasseforræderi overfor sin nu tidligere målgruppe, lønmodtagerne/arbejderne, i forbindelse med såvel punkt 1 og 2.
  Arbejderne er udsat for social dumping i EU og skal betale prisen for venstrefløjens
  slatne indvandringspoltik.

 5. Af J Nielsen

  -

  ” For EU er da ikke nogetsomhelst bolværk for demokrati.”

  Det er det vel, hvis ikke af andre grunde, så i og med at der afholdes valg hvert femte år. Man kan ikke være medlem uden at afholde sådanne valg, og dermed er der et mindstemål af demokratiske institutioner i hvert enkelt medlemsland.

 6. Af Jens Hansen

  -

  AF J NIELSEN – 24. MARTS 2017 14:54
  ” For EU er da ikke nogetsomhelst bolværk for demokrati.”

  Nej da.
  Bortset fra at vi har haft fred i Europa i 70 år.
  Takket være EU.
  Det har Europa aldrig tidligere prøvet.
  Men disse 70 års fred er der så nogle sorte ultra nationalistiske kræfter som gerne vil underminere.

 7. Af Niels Poulsen

  -

  J. Nielsen

  Hvis EU er et demokrati, så er det et fjernt demokrati.

  Den enkelte dansker har lige så meget indflydelse på EU, som han eller hun har på valget af pave.

  Der er simpelthen grænser for, hvor stor en union kan blive og hvor langt den centrale magt kan være fra den enkelte borger, før det reelt ophører med at være et demokrati.

  Samme oplevelse kan man måske have, hvis man bor i det rustne bælte i USA. Men amerikanerne taler i det mindste samme sprog og har fælles kultur og værdier.

  Europa er fædrelandenes kontinent. EU er konstruktion, som fremmedgør og distancerer den enkelte borger fra at være et demokratisk myndigt menneske.

  Og så kan eksperter komme med nok så mange modargumenter, men det er altså den, der har skoen på, som ved, hvor den trykker. Den enkelte borgers oplevelse af EU er ikke en oplevelse af demokrati.

 8. Af j pe

  -

  Nu har EU jo ikke eksisteret i 70 år, så mon ikke det nærmere er fornuft og krigstræthed plus NATO som har sikret fred siden 1945, bortset fra krigene i eller mod Afghanistan, Serbien, Libyen, Irak og Syrien, Israel og Libanon og nu terror- og guerillakrigen i Sverige. I Frankrig er der nu undtagelsestilstand og i England, Tyskland, Italien og Grækenland gadekampe og uroligheder. Kun de underfrankerede/ senile/ uvidende og overtroiske kan se EU som et demokratisk, fredsskabende og menneskevenligt projekt. Tværtimod undergraver EU vores velfærd og civilisation.

 9. Af Jan Petersen

  -

  Hvad skal man i øvrigt tro på af nyheder under underholdning segmentet terror? En smagsprøve her:

  “The inspiring Tube sign everyone is sharing after the Westminster attack … is fake”

  http://uk.businessinsider.com/viral-london-underground-tea-sign-westminster-terror-attack-fake-2017-3

 10. Af Flemmig Lau

  -

  Niels Poulsen.
  Europa er fædrelandenes kontinent. EU er konstruktion, som fremmedgør og distancerer den enkelte borger fra at være et demokratisk myndigt menneske.

  Ja, og man må

 11. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt hed det sig for blot ca 45 år siden – ingen over og ingen ved siden af Folketinget. Den smukke frase er godt nok udvisket adskillige gange siden hen. Tankevækkende, så er det faktisk folkevalgte lovgivere, der har elimineret sig selv. Ratificerede EU/FN konventioner og traktater har forrang ift Folketingets lovgivning! Hvad er mon den dybere mening i den magtafgivelse?

 12. Af Flemming Lau

  -

  Niels Poulsen.
  Europa er fædrelandenes kontinent. EU er konstruktion, som fremmedgør og distancerer den enkelte borger fra at være et demokratisk myndigt menneske.

  Ja og man må spørge om den rationelle begrundelse bag,konstruktionen, reelt kun er forbyggelse af nationernes aggression og bekrigelse af hinanden. Det er naturligvis en nobel ambition, men den var jo også forebygget ved NATO og EF. Ved Murens fald gjaldt det om at smede mens jernet var varmt. Østlandenes trang til at være fri og en del af vesten var udtalt. Dog skiltes tjekkerne og slovakkernes fælles vej, pga kultur forskellen mellem katolicismen og græsk ortodokse. Og man må erkende at også Ukraine er delt, og det i en grad der nærmer sig Balkans uhyggelige stade!

  Meget slør er kastet i hovedet på borgerne i EU. Mange af landene har med forsæt fravalgt borgernes mulighed for at stemme, når der foreligger nye ratificerings forslag. Det er jo en ren tilståelsessag for umyndiggørelsen af borgerne i EU. Pædagogisk har vi kunne konstatere at EU aldrig i nyere tid har kunnt formidle til et bestået. Mon ikke det mere skyldtes at man ikke fra føderalisternes side, har ønsket at forankre de storslåede visioner hos borgerne, simpelthen fordi de ikke blev regnet. Hvorfor…? Fordi et integreret Europa kræver at nationalstaternes parenteser ophæves i ligningen. Med andre ord så er der lagt i støbeskeen til et europæisk Metamorphies, så man om føje år kan se en “Smuk Sommerfugl” komme ud af sin puppe. Det er en multikulturel sommerfugl som dækker Europa og hele middelhavsområdet. Det nye sekulære Storromerske riges genfødsel, med et islæt at eksotisk islam!

 13. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt kan al det langhårede tomsnak vel koges ned til – globalisering er en simpel rebranding af kommunistiske internationale. Eller på almen dansk – leg med ord . . . . kryds og tværs for begyndere 🙂

 14. Af Flemming Lau

  -

  Jan Petersen.
  Det er muligt at konstruktionen globalisme, er rebranding af den kommunistiske internationale, blot med sekulær kapitalisme som udgangspunkt. Men hvorom alt er, så er de internationale foraers beslutninger, at ligne med en bikini! Det den viser er interessant, men det det den skjuler er altafgørende. Og så er vi tilbage ved konspiration. Et Rom bestående af et lille aristokrati, en større millitær gruppe og så den største gruppe, en umyndiggjort pøbel. Hvad er visionen i det, hvis målet er fred..? Fred får vi jo aldrig, hvis Islam er en del af ligningen. Jeg fornemmer at vore magthavere har mistet orienteringen og dømmekraften!

 15. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er hardcore kommunisme og kapitalisme vel ikke så forskellig? Begge modeller bygger på stærk monopol virksomhed – udelukkelse af konkurrence. I så henseende er lovbogen Koranen – ensrettede regler – muligvis et kærkomment alternativ til Bibelen – individuel frihed?

 16. Af Niels Lemche

  -

  J PE, Speer fortæller i sine erindringer–om det er den om Inden for det 3. Rige eller Spandauertagebücher husker jeg ikke — mange år siden jeg læste dem — om møder mellem ham og jævnaldrende franske politikere under krigen: De var enige om én ting, nemlig at det her ikke kan fortsætte. I virkeligheden har de siddet og skitseret det Europa, som skulle komme, når krigen var slut. Nuvel, Speer havde effektivt sat sig uden for, men de tyske og franske politikere, der efter krigen skabte Stål- og Kulunionen, der udviklede sig til Fællesmarkedet og siden til EU, de vidste præcist dette: At nu må det være slut. 1955, datoen for Rom-traktaten, er blot et skridt på vejen.

  Det må være slut!

  At englænderne ikke vil være med, det er så deres egen sag. At der er problemer i Danmark skyldes nok, at vi slap så billigt gennem de to verdenskrige — selv om gravene i Sønderjyllandv viser, at det ikke var alle danskere, der slap så billigt. Men tyskerne og franskmændene har sværere ved at glemme det. Der er for mange huller i slægtstavlerne. Men ,ed tiden kan alt glemmes.

  Ellers er denne debat, som jeg har været forhindret i at deltage i, det sædvanlige: FRem med the usual suspects, og samme snak om det samme, fuldstændig manisk.

  Måske skulle vi hellere sige som de to romere, der lå til bords — et opulent et — engang i den sene kejsertid: Gudskelov, at vi lever i en dekadencetid. Carpe diem!

  Romerriget var i øvrigt det bedste eksempel på, hvordan et multikultisamfund kan udvikle sig til noget sensationelt godt. Der var ikke mange “etniske” romere i det imperium, som først endelig udsluktes i 1453.

 17. Af Jan Petersen

  -

  Nu er nazisten Speer nok også et fantastisk “sandhedsvidne”. Her er versionen om udryddelseslejren Auschwitz leveret som en hyldest til de der overlevede:

  The Dark Roots of the “Brussels EU”

  http://www.eu-facts.org/en/background/dark_roots_europe_lecture.html

 18. Af Jens Hansen

  -

  AF JAN PETERSEN – 24. MARTS 2017 20:33
  “Nu er nazisten Speer nok også et fantastisk “sandhedsvidne”.

  Jeg ville nok også have henvist til andre end lige Speer.
  Han var nazist, indtil han så det nederlaget komme.

 19. Af Niels Lemche

  -

  JAN PETERSEN, Nürnberg frifandt jo Speer for andel i Holocaust, ellers var han blevet hængt sammen med de andre. Han er naturligvis problematisk, fordi han jo på mange måder repræsenterer det intellektuelle højre i datiden. Han var givetvis blevet henrettet, hvis ikke han havde skabt sit brilliante image af den angrende synder. Men Auschwitz havde han nok ingendirekte andel i. Derfor er dit indlæg bare en distraktion og i grunden ligegyldigt.

  Som sædvanlig: Hold dig til sagen.

  Dine syge konspirationsteorier gider jeg ikke kommentere.

 20. Af Chr. Nielsen

  -

  “Ellers er denne debat, som jeg har været forhindret i at deltage i, det sædvanlige: FRem med the usual suspects, og samme snak om det samme, fuldstændig manisk.”

  Niels Peter Lemche. Du passer fint ind i det scenarie, og din bemærkning om, at det er englændernes egen sag, at de ikke vil være med i EU, er så misvisende, som tænkes kan. Dette understreger formand Junckers udtalelser i rigt mål. Han mener, at England skal straffes, så at resten af EU-landene bliver tæsket på plads og skræmt fra al selvstændig tænkning, inden de finder på noget lignende. Der talte en diktator, (og drukkenbolt), og hvor var det uforskammet og tåbeligt. Ikke en statsmand værdigt. Hvad bloggeren ville stå for i praktisk politik, tør jeg ikke gisne om, han synes dog at være populær hos debattens mest uvidende deltagere.

 21. Af Niels Poulsen

  -

  Lemche

  “Romerriget var i øvrigt det bedste eksempel på, hvordan et multikultisamfund kan udvikle sig til noget sensationelt godt.”

  Ja, det var herligt, at de fik henrettet Guds søn under deres imperalistiske besættelse af Palestina. Eller hvad? …

  Det var også smukt med alle drabene på de kristne matyrer i Colosseum. Eller hvad? …

  Idehistorikeren Johannes Sløk tyder de to vigtigste religiøse og filosofiske bevægelser i Romerriget, den negative og spekulative nyplatonisme og den ditto stoicisme, som et udtryk for, at det enkelte menneske følte sig fremmedgjort og distanceret i et alt for stort rige med en fjern centralmagt. Ligesom den ufrivilige EU-borger gør det i dag, som jeg har skrevet det i et tidligere indlæg.

  Edward Gibbon mente som bekendt, at de var de kristne, som fik styrtet imperiet i grus. Det er på en måde en smuk tanke, selvom det snarere var folkevandringerne.

  Danmark var aldrig en del af Romerriget, muligvis fordi germanerne slog romerne ved Teutoburgerskoven, Kristendommen spredte sig derimod på en helt anden frugtbar måde, fordi den oplyldte en længsel i hedningenes hjerte (Grundtvig).

  Kristendommen sætter hjerte fri. Den imperiale magt binder og fremmedgør det.

  Jeg er sikker på, at en genbekræftelse af kristendommen i de europæiske nationer vil føre det sekulære, men islampositive europæiske imperium, EU, til fald. Det bliver en glædens dag for kristne og demokrater.

 22. Af Flemming Lau

  -

  Niels Lemche.
  Nu må det være slut med krig. Ja det tror pokker efter 2 verdenskrige. Min farmor var fra Berlin og stak til Danmark efter 1 verdenskrig. Tag ikke fejl sagde hun, tyskerne er et herrefolk, og de vil gentage “succeen” selvom de har været igennem en heftig afnazificering! Ud fra dette statement, giver det god mening, at have kort snor i Tyskland. Nato og EF var en velsignet ordning mente hun, men tvivlede stadig på om det var nok. Det kunne have været interessant at høre hendes holdning til situationen idag.

  Når jeg højter idag, er det ikke fordi jeg ikke kan se rationalet bag EU’s visioner. Men jeg mener at “Guld” kan købes for dyrt, og som jeg har redegjort for tidligere, er der nogle internationale strømninger og totalitære udsagn,som jeg finder dybt foruroligende. Et multikulturelt samfund er en konstruktion, som kræver en jernnæve a la Roms eller for den sags skyld i nyere tid, Titos! Hvad sker der når jernnæven forsvinder…? Prisen der skal betales i et postmultikulturelt samfund, får mig oprigtigt talt til at svede, for hvad nytter det at operationen lykkedes, hvis patienten uigenkaldeligt dør…?

  Mon der er nogen der stadig vil påstå at tyrkisk medlemsskab af EU, havde været at foretrække, set i lyset af situationen med tyrkiets Erdogan idag..? Næppe! Omend han er rationel i en tyrkisk og mellemøstlig kontekst, så opfattes han som det modsatte i vesten!. Det tror jeg at man gør sig klogt i at holde sig for øje.

 23. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Erdogan har som bekendt truet alle europæere, der bevæger sig uden for Europa, med terror.

  Hvis tyrkerne alligevel vælger ham til livstidsdiktator, på trods af, at han har truet alle europæere med terror, lukket kritiske medier og fængslet alle politiske modstandere, så bør alle turister boycotte Tyrkiet, og f.eks. besøge Grækenland i stedet for.

  Alligevel er der stadig fanatiske EU-tilhængere, der mener, at Tyrkiet bør blive medlem af EU; det viser med al tydelighed, HVOR urealistiske nogle af de mest ideologiske eurokater er.

 24. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Erdogan udleverede som bekendt den danske, islamistiske terrorist, der forsøgte at myrde Lars Hedegaard, til Islamisk Stat, i stedet for at retsforfølge ham for forsøget på, at begå terror, hvorefter den islamistiske terrorist blev én af I.S’s topfolk.

  Desuden løslod det tyrkiske politi medlemmer af den islamistiske terrororganisation, Al Nusra, selvom de var blevet anholdt med flere kilo sarin, der kan bruges til, at fremstille saringas, få måneder før saringasattentatet på den syriske by, Gouta…

  Nu har Erdogan smidt masken og truer alle europæere med terror, hvis de bevæger sig uden for Europa.

  Hvordan kan nogen stadig tro, at islamisten Erdogan er demokratisk anlagt, og at han på nogen måde er en troværdig allieret i kampen mod islamistisk terror?

  Erdogan har selv sagt, at demokratiet “er en sporvogn, og når man har nået målet, står man af”; og Erdogans mål er at misbruge demokratiet til, at opnå total magt for sig selv og sit islamistiske parti.

  Når han har nået målet, så har han ikke brug for “sporvognen” – dvs. demokratiet – mere, og nu truer han os endda med terror.

 25. Af Chr. Nielsen

  -

  “Kristendommen spredte sig derimod på en helt anden frugtbar måde, fordi den oplyldte en længsel i hedningenes hjerte (Grundtvig)”

  Det tog et halvt årtusinde, så længslen kan ikke have været stor og almen. Kristendommen blev brugt som et politisk magtredskab.

 26. Af Flemming Lau

  -

  Jeg undrer mig personligt over MSM’s store fravær, overfor de signaler som udgår fra Tyrkiet pt. Trump og Brexitterne forstår man, hører til på et Psykiatrisk galehus.

 27. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Den Danske Forening ekskluderer nazister, og Vermund her heller ikke noget til overs for de svin, så jeg tror ganske enkelt ikke på, at”Adolfo” rent faktisk er en højreradikal klovn.

  Men det er da ikke umuligt, for den sidste, komplette idiot er desværre ikke født endnu.

  Nazister er om muligt endnu dummere, og endnu mere usympatiske, end de venstreradikale idioter, der støtter islamistiske antidemokrater og antisemitter.

  De danske nazisters sidste fører, der ikke var komplet idiot – men som selvfølgelig var et antisemitisk svin – hed Povl Heinrich Riis-Knudsen.

  Da Riis-Knudsen giftede sig med en “kristen”, palæstinensisk fascist blev han smidt ud af DNSB, der derefter kun har bestået af komplette idioter, og dét, der er værre; trommeslageren i Stormfront, der var DNSB’s “partiband” blev afsløret som pædofil…

  Måske er det ham, der gemmer sig under navnet “Adolfo Schiceklgruber”.

 28. Af Per Torbensen

  -

  Stål leverancerne til Auschwitz (armerings jernene)til beton konstruktionerne og beregningerne er underskrevet og bevilget af Speer med underskrift.
  Speer og hans rustnings ministerium var naturligvis vel vidende om Buna Monowitz og Auschwitz 1 og 2.
  Speers brilliante forsvar, næppe-men manglende beviser i Nuremberg trials 1945-47 helt sikkert,han snød sig fra den velfortjente galge-men en genial arkitekt helt sikkert,en af de store,ingen konspirations teori her,Jan Petersens kilde er fuldstændig relevant,men kan kan jo
  altid dække sig ind ved at skrive “NOK”som dækker over egen manglende viden og indsigt.

 29. Af Niels Peter Lemche

  -

  JAKOB S. RASMUSSEN, når en person virkelig benytter pseudonymet ADOLFO SCHICKLGRUBER, fordi selv han ved, at det ikke ville gå at kalde sig Adolf Hitler (Schicklgruber var Hitlers fars oprindelige familienavn. Han tog navneforandring til Heidler/Hitler en tolv-tretten år før Hitler blev født), så har vedkommende i den grad stemplet sig selv. Takket være Berlingerens utrolige evne til at tillade svinske indlæg, kan han blive ved en stund her.

  I øvrigt har jeg forstået, at lektor Knudsens palæstinensiske kone snart skilte sig fra ham, fordi hun ikke magtede at stå ud med hadet. Men denne ‘fører’ blev ekskluderet for “rasenschande”, forstår jeg også.

 30. Af Niels Peter Lemche

  -

  PER TORBENSEN, sikkert rigtig alt sammen; men hvor meget han selv skrev under på, det er vist spørgsmålet. Hans næstkommanderende, Fritz Sauckel, blev hængt, og jeg har altid syntes, at det var lidt underligt at henrette den næstkommanderende, men lade chefen undslippe.

  I sig selv er det vel ikke strafbart at levere jernbaneskinner. Men du har givet ret i, at hans vidste, hvad der foregik, men den måde, han snoede sig uid af kniben er usympatisk, men brilliant.

 31. Af Niels Peter Lemche

  -

  NIELS POULSEN, helle dusse da. Du har da vist læst lidt populærvidenskab. Men tager du evangelierne på ordet, så hang Jesus på korset ikke så meget på grund af romerne, men på grund af jøderne. Man er i dag ubehageligt klar over, at årsagen til den senere voldsomme europæiske antisemitisme starter her, men læg også mærke til hvorledes evangelisterne forsøger at frikende romerne, da Pilatus stiller ham op sammen med Barabbas.

  Jo Rom var et imperium, der skabte “fred” i hele Middelhavsområdet en rum tid. Hvornår har det senere været tilfældet? Det er ligegyldigt, hvor du rejser rundt i det tidligere romerske område, og du “vader i ruiner” fra den tid. Tag til Pompeii, Herculaneum eller Efesus og se, hvordan romerne levede. Vi nåede først op på det niveau igen i 1800-tallet.

  Hvad er alternativet til EU? Opsplitning af Europa i små¨, indbyrdes stridende enheder med økonomisk deroute, isolation af de enkelte enheder bag lukkede grænser, osv.? Eller måske provinser under et storrussisk imperium? For banditten derovre kan så tage de enkelte dele, en efter en.

  Du er religiøst interesseret. Sig mig tror du på det gode i mennesket? Tror du på, at vi vil få fred i Europa, når EU er borte? Så er du mere naiv, end du har lovb til at være.

 32. Af jørgen pe

  -

  Der siges og skrives meget om nazisterne i medierne, og sandt er det at hit ler og hans medløbere var nogle af de værste banditter og uhyrer i verdens historien. Men kommunismen har også begået millioner af grusomheder og forbrydelser. Læs “Gulag Ø-havet” og “Kommunismens sorte bog”. Men islamismen er en stor og aktuel konkurrent til både nazismen og kommunismen, hvad vanvid, terror og antal mord angår.

 33. Af Sigmund Freud

  -

  @ADOLFO SCHICKLGRUBER – 24. MARTS 2017 14:27

  Herr Adolfo Schicklgruber indkaldes hermed til psykologisk evaluering i min klinik på mandag, med henblik på frivillig anbringelse på tidsubestemt forvaring på en maksimalsikret institution.

 34. Af j pe

  -

  A pro pos den kommunisme, feminisme og pladderhumanisme som nu er ved at ødelægge Sverige…. og diverse tyske, franske, belgiske og engelske byers fred og sikkerhed…. er her lige et citat af arthur koestler: “Jeg gik til kommunismen, som man går til et frisk kildevæld, og jeg forlod kommunismen som man klatrer op fra en forgiftet flod”.

 35. Af Svend Jensen

  -

  @NIELS LEMCHE – 24. MARTS 2017 20:19
  Citat: “Romerriget var i øvrigt det bedste eksempel på, hvordan et multikultisamfund kan udvikle sig til noget sensationelt godt.”

  Hvad sensationelt godt, bidrog Vandalerne, Hunnerne, Turkmenerne og de andre mongolske horder med ? Nye måder at plyndre og dræbe på ?

  Citat: “Der var ikke mange “etniske” romere i det imperium, som først endelig udsluktes i 1453.”
  Rigtigt – og det var lige netop årsagen til imperiets undergang. De invaderende primitive folkeslag, mest fra øst, smadrede den forfinede romerske kultur.
  Romerne blev for liberale med at tildele “romersk borgerskab”, præcis som vi idag tildeler statsborgerskab til en hvilken som helst tvivlsom karakter østfra.

  Hr. Lemche er heller ikke rigtig stiv i sin romerske historie, men glade amatører skal da også være velkomne.

 36. Af Niels Peter Lemche

  -

  SVEND JENSEN, ren historieforfalskning. Specielt den med de primitive fra øst. Dem fra øst var faktisk ikke primitive. Det var måske dem fra nord, der var det. Men du skal nok have dine skolepenge tilbage, eller også skulle du have været mindre fraværende.

  Hunnerne kom fra Asien, at du nu ved det. Det gjorde mongolerne og tatarerne i middelalderen også. Tyrkerne kom fra Kaukasusområdet. Men fra Mellemøsten kom araberne, men først i det 7.årh.

 37. Af Jan Petersen

  -

  The Dark Roots of the “Brussels EU” er baseret på dokumentation fra Nürnberg krigsforbryderdomstolen. Det ved bloggens fessor meget vel. Men som indædt tilhænger af EU er det selvsagt lidt af en kamel at sluge, at EU er et gammelt nazi projekt. I øvrigt hed EU oprindelig EF, og det måske et OK projekt. Men et EU baseret på overstatslige kompetencer, klinger fælt af diktatur, og vil – efter min mening – aldrig fungere i Europa!

 38. Af Svend Jensen

  -

  @NIELS PETER LEMCHE – 25. MARTS 2017 9:19
  “SVEND JENSEN, ren historieforfalskning. Specielt den med de primitive fra øst. Dem fra øst var faktisk ikke primitive. ”

  Hvis dem fra østen ikke var primitive og det er en subjektiv betragtning, så er det gået meget tilbage for dem siden da – indtil den vestlige kultur ankom.
  Historien viser, at alle de asiatiske stater, som i dag er på Vestens niveau, har fået deres udvikling netop fra Vesten. Den ‘glorværdige’ undtagelse er de udpræget islamiske lande øst og syd for Europa, som altid har beriget verdens kultur med nul, nix og mindre end det.
  Hvorfor pjækkede hr. Lemche kun fra historietimerne i skolen?

 39. Af J L

  -

  Niels Peter Lemche
  Dem, der forsøger at svække EU, undergraver faktisk Europas sikkerhed, stabilitet og økonomi.

  /Jesper Lund

 40. Af Niels Peter Lemche

  -

  SVEND JENSEN, og det passer heller ikke. Det gælder ikke Indien og slet ikke Kina, og til dels heller ikke Japan. Så min bedømmelse gælder stadig: Ren historieforfalskning.

  Der hvor forskellen er, det er på den åndelige side. Vestlig etik kan spores tilbage til sumererne, og gennemtrænger alt, hvad vi forstår ved vestligt; men den deles også af muslimerne. Jeg plejer at sige, at grænsen er ved Indus-floden, så det, at Alexander stoppede kort efter, at han havde overskredet flodet, svarer til, at romerne opgav at trænge længere ind i Germanien efter Teuteburgerskoven. Det har noget med skabelsesteologi at gøre: Vi er alle født lige. Nøgen går du ind i verden, nøgen forlader du den. At så nogle er mere lige end andre, det er selvfølgeliog sandt. Livet er en gave, og vi har kun dette liv. Det er et helt andet billede, der præger verden øst for Indus. Inderne, hinduisterne har et helt andet menneskesyn, kineserne ligeså.

  Værdikampen er derfor faktisk mellem vort menneskesyn og dem, der hylder et andet, inklusive folk, som religionen har gjort tossede i hovedet.

 41. Af Ole Frank

  -

  Europas største intellektuelle er blevet konservative skriver Støvring i barnlig begejstring. Er Günter Grass og Jürgen Habermas blevet “konservative”? I don’t think sooo.
  Mit einer Umschreibung desSlojidickschen Zitates ist es drigend zu betonen: Es gibt schließlich keine moralische Pflicht zur Selbsttäuschung” – med andre ord: det nationalkonservative tankeeksperiment er en fis i en hornlygte fyldt af selvbedrag. Indlægget af S. er præget af banale stereotyper og generaliseringer, luftkasteller og dagdrømmerier.

 42. Af Ole Frank

  -

  Europas største intellektuelle er blevet konservative skriver Støvring i barnlig begejstring. Er Günter Grass og Jürgen Habermas blevet “konservative”? I don’t think sooo.
  Mit einer Umschreibung desSlojidickschen Zitates ist es dringend zu betonen: Es gibt schließlich keine moralische Pflicht zur Selbsttäuschung” – med andre ord: det nationalkonservative tankeeksperiment er en fis i en hornlygte fyldt af selvbedrag. Indlægget af S. er præget af banale stereotyper og generaliseringer, luftkasteller og dagdrømmerier.

 43. Af Niels Poulsen

  -

  Lemche

  Europa har været igennem en smertelig proces med krige og etniske udrensninger, som har fastlagt grænser, som i det store hele følger folkeslag, kultur, sprog og trosretninger. Det har skabt såkaldte homogene, monokulturelle nationalstater. Det, og ikke EU, er den egentlige grund til, at der har været fred i Europa i syv dekader.

  Du argumenterer jo selv for, at hvis de rette linjer, som de europæiske kolonimagter trak i Mellemøsten (Sykes-Picot-aftalen) blev erstattet med grænsedragninger, som følger folkeslag og trosretninger, vil det være fredsskabende. Så hvis det garanterer fred i Mellemøsten, så må det også garantere fred i Europa. Ellers er man inkonsistent.

  Desuden er der ingen naturresourcer, som de europæiske nationer kan kriges om. Jo, der er naturligvis nordsøolien. Er jeg naiv, når jeg ikke kan forestille mig, at Danmark erklærer Norge krig, når olien snart slipper op i de danske felter? … Norge, som for øvrigt ikke er medlem af EU …

  Desuden har vi Nato. Det er svært at forestille sig to europæiske Natolande i indbyrdes krig.

  Så jeg mener, at fredsargumentet for EUs berettigelse er falsk.

  Jeg kan ikke følge dig i din begejstring for Romerriget. Slaveriget, de barbariske gladiatorkampe og badeanstalterne bl.a. i Herculaneum, som var bordeller … udsmykningerne chokerer stadigvæk moderne mennesker, mættet af pornografi som vores kultur ellers er. Den romerske kultur var på mange måde dekadent (men jeg anerkender, at de var store ingeniører (akvadukterne) og romerretten er et væsentlig bidrag til civilisationen).

  Pax Romana er vist også en bekvem myte, romerne selv har skabt om deres militaristiske og imperalistiske rige. Germanerne oplevede det i hvert fald ikke som en fredelig periode. Marcus Aurelius brugte store dele af sin regeringstid på at bekrige dem.

  Findes der i øvrigt nogen mere depressiv læsning end hans stoiske Meditationer? Og så er jeg tilbage ved den pessimisme, som jeg mener prægede meget af Romerigets tænkning. Det enkelte menneske bliver fremmedgjort, når det lever i en for stor struktur og centralmagten er for fjern. På den måde minder EU om Romerriget. Vi er også præget af pessimisme, og det er betegnende, at tidens måske mest indflydelsesrige danske forfatter og tænker, Svend Brinkmann, forsøger at relangere og reaktualisere stoicismen, hvor underligt det end måtte lyde.

 44. Af jan ulrik friis

  -

  Islamisk Stat har helt tydeligt sagt, at de vil udnytte deres position til at angribe Italien og resten af Europa.

  De har sagt, at de vil sende 500.000 af deres krigere over Middelhavet.

  Så Islamisk Stat holder deres del af aftalen, endda langt flere end de 500.000 islamister der var lovet i første angrebsbølge!

  Dette også del i EU planen at fjerne nationalstaten!

  ISIS beskriver deres plan at sætte deres krigere om bord på menneskehandlernes skibe, eller de kan selv fylde skibe med terrorister og give dem ud for asylansøgere, når de går i land på Italiens kyster, eller som nu samles op af Frontex.

  Forklarer også den del hvor kristne undervejs forsvinder kastes overbord i Middelhavet!

  ISIS har også overvejelser om at sende bombefly, der har især været talt om at angribe Rom.

  Sådan trusler tager den italienske regering “yderst alvorligt”, der er derfor indsat 500 soldater i Rom!!!!!!!!!!!

  Men som bekendt fortsætter den islamistiske invation og magtovertagelse af EU, med Italiens og EU landenes velvilje, fuldt støttet af Nato og Frontex, også Godhedsindustrien og Våbenindustrien gnider sig i hænderne af fryd!

  Krigen naturligvis planeret med henblik på våbenindustrien dødens købmænd en glimrende forretning, mig bekendt er Danmark ikke sat til salg af højstbydende, det er Danmark så alligevel i koruption i direkte passivitet nu udlagt som kanonføde!

  Resten af EU som bekendt i koma, at tænke sig den dag vores folkevalgte vågner op, erkender det frygtelige de har gjort, for der ligges nu op til den totale krig i EU, den totale katastrofe, den totale udslettelse, den fulde etniske udrensning vores europæiske folk!

 45. Af Svend Jensen

  -

  @NIELS PETER LEMCHE – 25. MARTS 2017 10:08
  “Nøgen går du ind i verden, nøgen forlader du den.”

  Dette citat illustrerer de ‘intellektuelles’ logik, når den føles og udtrykkes som subjektivt intellektuelt vrøvl.
  De materielle betingelser for overlevelse har altid forrang for etik. Du kan ikke spise eller drikke ‘etik’. Det vidste mennesket allerede i stenalderen men så fremkom en retrograd genetisk variant af ‘homo sapiens’, som man passende kunne kalde ‘de intellektuelle’.

  Kendsgerningen er, at du naturligvis fødes nøgen som menneske, men masser af andre dyrearter fødes med pels – eksempelvis vore kære fætre aberne. Efter at du har stillet sutterne og skal bortskaffes, forlader din krop verden enten som aske eller iklædt det fineste ligklæde, som dine efterladte vil bekoste.

  Det kunne mere realistisk udtrykkes: Ubeskattet går du ind i verden, beskattet til den bare skjorte forlader du den.

 46. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Svend Jensen

  “Det kunne mere realistisk udtrykkes: Ubeskattet går du ind i verden, beskattet til den bare skjorte forlader du den.”

  En gennemsnitsfamilie havde ved udgangen af 2015 en nettoformue på 1,8 mio. kr. Det betyder, at nettoformuen er vokset med 5,1 pct. siden 2014.

  Det gælder selvfølgelig ikke folk, som står i Ribers.

 47. Af Niels Peter Lemche

  -

  NIELS POULSEN, du lever og argumenterer på en illusion, nemlig at der er stabilitet i verden. Det troede man også mange år indtil 1990erne, hvor det blev nødvendigt at tegnene kortene om, inden de hidtidige var blevet tørre i trykken. Hvis du tænker dig lidt om, ser du latente konflikter allevegne: Nu i Storbritanien, hvor Skotland ikke længere er en selvfølgelig del af unionen, og hvor selv i Wales det rumler (det kan man tage mindre alvorligt. De har været en del af Storbritanien siden middelalderen). Så har vi Ulster, hvor alle elementerne til en ny konflikt er ved at være på plads. I Frankrig og Spanien har vi så sandelig også latente problemer, ikke mindst med baskerne, i Spanien så sandelig også med katalanerne. I Italien har vi stadig Lega Nord, hvis våbenmærke så sandelig ikke profeterer om fred. Balkan glemmer vi selvfølgelig helst. I det meste af Østeuropa er der latente problemer med store etniske mindretal, ja, selv i Sverige har vi problemerne med samerne. Så har vi folk som Putin, der svømmer rundt i de latente konflikter og puster til dem.

  I Alsace købte jeg for år tilbage et par flasker vin af en vinbonde ved vejen. Han bad om Zwo frank stykket, så jeg spurgte ham: Nå, I taler tysk her? Nej, svarede han vredt: Det er ikke tysk, det er Elsässisch! Og så havde vi lige Søren Espersens lille dumme bemærkning om Danmark til Ejderen.

  Jeg beklager, du er meget naiv: Der er ingen naturlov, der siger, at der fortsat vil være fred i Europa, hvis ikke der er nogen til at holde europæerne i en snor. Det var det Kohl og Mitterand forstod, da de stod hånd i hånd i 1987 ved mindesmærket i Verdun.

  Og så NATO: Jo, så længe amerikanerne gider, har NATO da betydning, men er fuldstændig magtesløs, hvis to medlemmer kommer op at toppes indbyrdes, som vi flere gange har set det med grækerne og tyrkerne.

 48. Af Niels Peter Lemche

  -

  OLE FRANK, nu er Günther Grass jo død, så han tæller ikke rigtig mere. Habermas er det bedre med, men han er 87, så det er for en stakket stund. Man skal se på dem, der skal være her i de næste tyve til tredive år, eller dem, der studerer lige nu.

  Jeg ville også være forsigtig og ikke blot råbe ud: Europas intellektuelle er blevet højreorienteret. Det er de nok ikke. Men måske lidt mere kritiske over for socialismen, mere bevidste om dens risici. Men wake-up- signalet handler om det, der sker lige nu, den europæiske totalismens genkomst i dens nye former af nationalkonservatisme (bevares i mange afskygninger). Det kræver en gennemtænkning af, hvad der virkelig er det europæiske værdigrundlag, hvad vi faktisk bygger på, en gennemtænkning og drøftelse af, hvad der humanismens opgave i de kommende generationer, hvor så meget af det, vi traditionelt har forstået ved europæisk humanistisk tradition, bliver eroderet bort. Tom Jensens indlæg om den nye arkitektur er kun ét, men skræmmende eksempel. Jeg glædes lige nu over, at min gamle ven, professor Sten Ebbesen, forleden modtog “den lille Nobelpris”, Rausingprisen af den svenske konge, for sit enestående virke for den aristoteliske tradition fra oldtid og gennem middelalderen.

  Der er noget håb stadig for humanismen.

 49. Af j pe

  -

  Det som foregik i Europa 1914-18 og 1939-45 var et totalt åndsformørket rablende og blodsprøjtende vanvid, som var startet af en flok umoralske, underbegavede og hensynsløse politikere, specielt nazisterne. Det beviste at hvis de forkerte kommer til magten, hvis alt med ægte demokrati mangler, er der ingen grænser for ondskaben og barbariet. Det var nødvendigt at bekæmpe nazisterne, for de havde lagt nøje udarbejdede planer for hvordan millioner af sagesløse skulle myrdes, og andre millioner gøres til slaver der skulle arbejde sig til døde. Og vi véd nu at islamismen er lige så forfærdelig. Så det er på tide at l emche og lignende radikale typer stopper med deres hykleriske og løgnagtige snak om “berigelse” osv.

 50. Af Niels Lemche

  -

  J PE, hvad om du for en gangs skyld holdt sig til emnet!

Kommentarer er lukket.