Europas største intellektuelle er blevet konservative

Af Kasper Støvring 189

 

Journalisten Adam Holm er en fortræffelig interviewer. Vidende, velformuleret og nysgerrig, og det mærker man også i hans interviews med ti europæiske intellektuelle i bogen Endestation Europa. Men noget mangler. Der er stort set ingen kritik af masseindvandringen og islam til trods for hyppige terroranslag, vold og milliardomkostninger. Nogenlunde det samme gælder EU. Problemet i bogen er Brexit, ikke EU.

 

I et interview i Kristeligt Dagblad bliver Holm spurgt: ”Der synes i bogen at være en konsensus om, at det står skidt til i Europa, at Putin er en skidt karl og Brexit en hovedpine. Hvorfor ikke tale med en type, der rent faktisk ser tiden som en slags positiv tilbagevenden til fædrelandenes Europa?” Dertil svarer Holm kort og godt: ”Du har fuldstændig ret. Det er bestemt en mangel.” I sin selvanmeldelse i Føljeton ærgrer Holm sig over, at han ”ikke har inkluderet en dansk stemme, eksempelvis den stærkt EU-kritiske forfatter og debattør Kasper Støvring eller europakenderen Uffe Østergaard.”

 

Jeg takker for opmærksomheden og ærgrer mig også over fraværet af intellektuelle, der ikke tilhører det typiske venstreliberale segment. Jeg behøver dog ingenlunde at henvise til mig selv, for der er sket noget nyt og meget interessant i de senere år. Det er nemlig påfaldende, at nogle af Europas største ånder er konservative og udtrykker en tro på nationerne og nationalstaterne, man normalt ikke forbinder med det intellektuelle segment, en slags åndelige dissidenter, altså, som bryder med den hovedstrømning, der dominerer Adam Holms bog.

 

Lad os prøve at lytte til nogle af stemmerne, man savner i Holms bog. Vi kan begynde med Holocaust-overleveren og Nobelprisforfatteren Imre Kertész, der ganske vist døde sidste år og således af gode grunde nok ikke kunne nå at komme med. Han skriver i sin sidste dagbogsroman, der udkom på svensk i 2015, om Vestens selvudslettende, liberalistiske dyrkelse af sin egen fjende, islam, der ”kun kender hadets sprog”:

 

”Europa kommer snart att gå under på grund av sina förutvarande liberalism som har visat sig barnslig och självmördande. Europa har alstrat Hitler, och efter Hitler står kontinenten där utan argument: portarna står vidöppna för islam, man vågar inte längre tala om ras och religion, samtidigt som islam bara känner hatets språk gentemot främmande raser och religioner.”

 

Michel Houellebecq er en anden af stemmerne, og nok den mest prominente af dem. Han skriver om Vestens dekadence og frivillige underkastelse under islam. Hans roman Underkastelse hører til blandt de bedst kendte civilisationskritiske romaner for tiden. Der er skrevet meget om romanen, men jeg vil anbefale Ulla Nørtoft Thomsens og Katrine Winkel Holms indlæg.

 

Den britiske historiker Niall Ferguson følger i nogenlunde samme spor og sammenligner Vesten med Romerrigets undergang. Som han skrev efter terrorangrebene i Paris: ”Poor, poor Paris. Killed by complacency.” Ferguson var modstander af Brexit, men har siden fortrudt. Brexit var alt i alt positivt.

 

Lad os lytte til tyskerne. En af de helt store, nulevende tyske forfattere er Botho Strauss, der omtaler tyskerne som et uddøende folk, og han kritiserer tyskernes moralske hykleri og politiske fejhed, det, han kalder ”Sozial-Deutschen”. I sit seneste samtidskritiske essay skriver han om knæfaldet for islam og det tyske selvhad:

 

”Ikke kun fra de hellige krigeres synspunkt ser det omvendt ud til, at de vantro til stadighed forbereder alt til deres egen domsfældelse. De giver afkald på ethvert forsvar. Som om en hemmelig længsel drev dem mod snart at se hele det gamle nøgternhedens, emancipationens og oplysningens regime styrte.

Bifald og velkomst sker så forceret, at det må springe selv den enfoldigste i øjnene som en omskrivning, en eufemisering af frygt, som noget magisk ulykkesbesværgende.

Men kan der ske tyskerne noget bedre, end at de bliver et kraftigt mindretal i deres eget land?

Ofte bringer først et intolerant fremmedherredømme et folk til selvbesindelse. Først da bliver der virkelig brug for identitet.”

 

Den tyske intellektuelle Rüdiger Safranski kritiserer de forkælede europæere, der ikke tør forsvare deres egne værdier. Safranski skriver, i Anders Raahauges gengivelse i Kristeligt Dagblad:

 

”Mange af muslimerne ved ikke, hvad det vil sige at respektere en anden religion. Vi glemmer, at allerede i flygtningebådene blev kristne smidt i vandet […] De er altså allerede i færd med at slæbe deres fjendskaber, grunden til deres flugt, ind i vores land. Skellet mellem religion og stat er af forståelige grunde ukendt for dem.”

 

Safranski foreslår, at Europas grænser bevogtes strengt, men det sker nok ikke, antager han, og man må derfor forvente er højreradikalt modsvar. Den tyske regering er præget af en moralistisk sindelagsetisk, den har ingen kølig ansvarsfølelse for eget land og for Europas kultur.

 

En tredje af Tysklands helt store intellektuelle, Peter Sloterdijk, har i tidsskriftet Cicero husket os på, at ingen er moralsk forpligtede til at ødelægge sig selv. Er nogen i tvivl, hvem dette udsagn er rettet til? Ja, det er kansler Merkel og de medier, der følger efterplaprende i hendes spor. Men også deres tid – velkomstkulturens hey days – skal snart være slut:

 

”Die Europäer werden früher oder später eine effiziente gemeinsame Grenzpolitik entwickeln. Auf die Dauer setzt der territoriale Imperativ sich durch. Es gibt schließlich keine moralische Pflicht zur Selbstzerstörung.“

 

Der er grænser – også for det liberale. Hans Magnus Enzensberger skal også nævnes for sin kritik af EU og islamismen.

 

Vi er ikke færdige med at fremhæve de mange gode røster, der bryder med forfatter-konformismen. For den franske intellektuelle Alain Finkielkraut skriver i sin seneste bog om nødvendigheden af en national kultur, som eliterne har givet mere og mere afkald på. Deraf Frankrigs ulykkelige identitet, med titlen på hans bog, der er oversat til norsk og kan købes hos Document.no.

 

Måske skulle man laver en to’er med nogle af disse stemmer. Titel? Afgangsperron Europa.

 

189 kommentarer RSS

 1. Af Flemming Lau

  -

  HVOR SKA VI HEN DO..?, spurgte Skærmtrolden Hugo i slutningen af ’80 erne
  Indenfor snart sagt alle grene af livet, gør man årlig status. Selv mændene er blevet mere flinke til at gå til årstjek hos lægen. Åndeligt og samfundsmæssigt gøres det sjældent. Nuvel der afholdes valg minimum hver 4 år, og efter kritisk tilegnelse af mediernes forlods fordøjede nyheder, udmøntes det i et kryds på stemmesedlen. Forleden faldt jeg over et citat at Vaclev Havel.

  “Uden fælles og bredt forankrede moralske værdier og forpligtigelser, vil hverken loven, demokratiske regeringer eller markedsøkonomien fungere ordentligt!”

  Så kom jeg Børkop rapporten i hu, og Leif Larsens overbliks skema vedr udviklingen i samfundet fra 1880………………………………….1890-1960………………………………………….>1960
  Sociologi.
  Økonomisk Selvforsyning………..Markedsefterspørgsel………..Overflodsproduktion
  Struktur…..Skikke og sædvane…Love og overenskomster……..Normer
  Ideologi….Religion………………………………Politik…………………………………..Reklame
  Statsform Værnestat…………………..Klassestat………………………………….Velfærdsstat
  Psykelogi
  Socialkarakter…Traditionsstyret..Indre gyroskop. Automatpilot ….Udefrastyret,radar
  Basis…………………..Slægten………………Kernefamilien……………………..Det frigjorte menneske
  Livsopgave…….Naturkamp……….Klassekamp……………………………..Statusræs
  Egotype…………..Kollektivt jeg……..Individuelt jeg……………………….Udskifteligt jeg
  Karakteregenskab……Hengivenhed…Foretagsomhed…………..Selvoptagethed
  Succes,……………………….Troskab………………..Dygtig…………………………….Smart
  Dyrebilleder,……………Snegl…………………..Myre………………………………….Kamæleon
  Etik………………………….Pligt…………………………Flid…………………………………….Popularitet
  Pædagogik
  Socialisering……..Traditionen…………Far og mor…,………………………………………Kammerater/idoler
  Stræben…………….Mådehold…………….Produktiv præsentation…Hedonisme/anerkendelse
  Metode…………….Samvær…………………..Opdragelse…………….,………..Pasning/Pædagogik
  Styringsprincip…Underdanighed…..Disciplin…………………………….Motivation/forførelse
  Kvalifikation……..Håndelag……………….Intelligens,…………………………Kreativitet
  Livskvalitet………..Livsværk…………………Rette hylde……………………….Karriere/forbrug
  Psykiatri
  Fejltrin…………………Skam………………………Skyldfølelse………………………Angst og tomhed
  Typisk lidelse..Storhedsvanvid……..Neurose……………………………..Jeg-svag, identitetsforvirring

  For nogle er den nuværende status vidunderlig. Andre ser at vi racer hovedløst udaf den brede vej, og har smidt barnet ud med badevandet. Det er selvfølgeligt en smagssag og et spørgsmål om temperament. Faren er imidlertid at et folk der sætter sine privilegier højere end sine principper, hurtigt kan miste begge dele. Det er ligesom lidt nemmere at træffe ansvarlige beslutninger, når man kender sine værdier! Gør vi det idag..? Eller er vi så mentalt atomiserede at vi blot sværmer for det stærkeste kunstige lys…?

 2. Af J L

  -

  Hvis EU blev opløst og nationalisterne fik magten i Tyskland vil de så gøre krav på Sudeterlandet?
  /Jesper Lund

 3. Af B. Mortensen

  -

  Hr. Jacob S Rasmussen
  Undskyld jeg blander mig, men der er en udtalelse jeg ikke kan forstå helt. Er det dig der skrev om karaktermord på nazisterne som svar til en klovn der klovner?
  Hvordan kan man begå karaktermord på nazismen?
  Ved du hvad nazisme er overhovedet og hvad ideologien går ud på?
  —————————————————-

 4. Af Niels Peter Lemche

  -

  J.L., og Schlesien, givetvis. Så er der Eupen og Malmedy, og hele cirkuset i Baltikum, og så har jeg slet ikke nævnt Danzig og Königsberg.

  Hvor længe tror du, det var, efter EUs sammenbrud, før vi ser tyske hære på vej hen over de nordfranske sletter — ligesom sædvanligt? Som i en bog om felttoget 1940, hvor det fortaltes om en tysk officer, der faldt ved Sedan. Der var hans far også faldet i 1914, og hans bedstefar i 1870: En familietradition.

 5. Af Svend Jensen

  -

  @J PE – 25. MARTS 2017 13:33
  Du har fuldstændig ret i dine betragtninger. Bemærk at det meste ondskab i Europa er udløst af tyskerne; af det folk, som kalder deres område (plus det fra Danmark bestjålne Sydslesvig), “Land das Dichter und Denker”. Andre har vedhæftet “Land der Richter und Henker” som et meget træffende korrektiv. Tyske intellektuelle ‘Denkere’ kan få enhver til at go i koma.

  Det projekt som Adolf Schicklgruber startede op, fejlede efter nogle år men, som von Clausewitz sagde, “War is simply the continuation of political intercourse with the addition of other means”. Den sætning karakteriserer den iboende tyske militarisme helt præcist.
  Den betyder, at for tyske militarister kan militær krig erstattes med ordkrig. Har man forstået det, er det let at forstå tyskernes aggressive EU-politik. De vil simpelthen fuldføre det projekt, der stoppede i 1945 med ‘political intercourse’ som instrument. Hvorfor skyde på folk, hvis man kan besnakke og true dem til at makke ret?
  Det er dagens budskab i Rom, hvor Eliten fejrer sig selv og sine migrantkvoter!

 6. Af Niels Lemche

  -

  Nu kniber det vist at komme igennem — svar til JL

 7. Af Flemming Lau

  -

  For det første, så vil der altid være et europæisk handelsskibene. For det andet så er der småt med tyskere i sudetenlandet, efter ca 3 mio tyskere blev fordrevet. For det tredje, vil der ikke ske nogen ændringer med tysk relation til Elsace Lotringen eller for den sags skyld Østrig. Det der måske kan komme på tale er billedligt talt at trække hånden ud af handsken, og så sikre sig at hver finger finder og sikrer sin rette placering når hånden stikkes i igen. Det bliver jo hurtigt for trangt for mangfoldigheden hvis alle fingrene partout skal skubbes ind på tommelfingerens plads. Luften er godt nok varmere, men fungere ringe når der skal arbejdes!

 8. Af Niels Lemche

  -

  FLEMMING LAU, jeg undrer mig, at du med din religiøse livsanskuelse tror så vel om menneskene.

 9. Af Flemming Lau

  -

  Korr. Handels samkvem, luffen. Tabletten er virkelig autonom idag.

 10. Af Jan Petersen

  -

  Et EU, bestående af 27 vidt forskellige etniske, kulturelle, sproglige og til dels religiøs tilhørsforhold, er endnu en iscenesat europæisk katastrofe. Med mindre man fravælger den overordnede overstatslige forrykte idé om, at alle er ens. Det viser historieskrivningen med usvigelig sikkerhed, at alle IKKE er !

 11. Af Flemming Lau

  -

  Niels Lemche.
  Øøh jeg mener at have redegjort for min holdning vedrørende EF. Konstruktionen EU er et footstep too far. Men ellers har du ret, jeg er ambivalent når det gælder mennesker. I øjeblikket grubler jeg over hvorfor rationelle og irrationelle mennesker ikke kan finde en vej sammen. Men sagen er jo at rationelle menneske også har irrationelle sider og irrationelle vice versa. Om jeg finder noget entgyldtigt svar tvivler imidlertid på.

 12. Af Svend Jensen

  -

  @FLEMMING LAU – 25. MARTS 2017 16:50
  Hvorfor skulle tyskeren gå efter små territorier, fra hvilke de blev smidt ud efter ww2? Det er smartere at tage hele Europa med ord; volden skal bare være under overfladen som latent trussel.
  Det eneste område, hvor tyskerne ikke er smidt ud endnu, er Sydslesvig. Det er dog også lige meget nu, hvor hele Skandinavien og Østeuropa tilfalder Tyskland som lovligt bytte. EU skal nok sørge for at germanisere disse områder under dække af EU-nationalisme. Frankrig får hele Sydeuropa som deres system af satellitstater. UK har desværre aldrig kunnet hamle op med et forenet Tyskland-Frankrig.
  Danmarks eneste redning fra at blive en tysk delstat vil være at skride fra EU så hurtigt som muligt. Tyskerne vil uden tvivl bruge migrantkvoter som disciplineringsmiddel af skandinaverne, hvis de bliver genstridige og modsætter sig tysk “Führung”; med udstationering af tyske bureaukrater og tysk “Wermacht” i Skandinavien

 13. Af Niels Peter Lemche

  -

  SVEND JENSEN, Clausewitz skrev stadig på tysk, så hvad sagde han egentlig?

 14. Af Flemming Lau

  -

  “Krig er blot politik ført med andre midler”

 15. Af Svend Jensen

  -

  @NIELS PETER LEMCHE – 25. MARTS 2017 17:20
  Slå op ved hjælp af google translate – der oversætter de fra civiliserede sprog til tysk.

 16. Af Jan Petersen

  -

  Debatter, hvor fessor deltager, trækkes konsekvent ned på net troll niveau 🙁

 17. Af Niels Peter Lemche

  -

  SVEND JENSEN, nå er det den metode, du bruger. Så forstår jeg det bedre. Der er faktisk stadig nogle, der kan tysk — snart flere.

 18. Af Niels Peter Lemche

  -

  “Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln”, men som man kan se ved at læse lidt på lektien, mener Clausewitz dermed, at det er politikken, der bestemmer. Krigen kan være redskabet.

 19. Af Jan Petersen

  -

  Hvordan læses og forstås feks i øvrigt Biblen på de utallige sprog, den er oversat til? Sprog der ikke indeholder enkelt ord til direkte oversættelse – ord for ord. Men er andre ord og udtryk, der fortolkes som brugbare til formålet.

 20. Af Niels Peter Lemche

  -

  JAN PETERSEN, du rammer faktisk hovedet på sømmet. Prøv bare at sammenlign oversættelsen af en passage, f.eks. fra evangelierne i den danske og den svenske Bibel. Man tror ofte, at det ikke er den samme tekst, der er oversat. Eller et andet eksempel. Jeg læste som ung alt af Dostojevkij i Ejner Thomassens oversættelser. Detvar spændende og skabte et helt specielt univers. Min yngste, som læser og taler russisk som en indfødt fortalte mig så, at oversættelserne var sådan circa halvt Dostojevskij, halvt Thomassen.

  Oversættelser skifter også karakter med tiden. Bl.a. derfor genoversættes Bibelen sådan circa et par gange i et århundrede.

 21. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos projekt EU – her er et link til en af de absolut mulige sandfærdige beretninger om forarbejdet til EU. Læs selv og bedøm selv:

  THE NAZIS AND FASCISTS WHO FOUNDED THE EU (And Their Influence Today)

  http://www.juliagorin.com/wordpress/?p=2675

 22. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jan Petersen, hvis det er den slags ‘kilder’, du benytter, s¨forstår jeg bedre dine mere vanvittige indlæg. Jeg ulejligede mig til at læse det indlæg, du linkede til: Mage til svineri af hæderlige mennesker skal man lede længe efter, især Walter Hallstein, der professionelt tilhørte organisationer, som nazisterne havde kontrol med, men ikke desto mindre aldrig var medlem af partiet eller SA. Han gjorde tjeneste i værnemagten fra 1942 til sin tilfangetagelse i Normandiet i 1944, og sad derefter i krigsfangenskab i USA. Der var intet, absolut intet at sige ham på.

  Det er faktisk rystende, at du benytter den slags sladder om hæderligfe mennesker. Det siger ikke så lidt om dig selv.

  Punktum

 23. Af j pe

  -

  Ingen har endnu skrevet om hvad mening de har om you-tube filmene om mer kels migrant crisis/ one year on/ what next. Film der påviser at Europa kan blivet løbet over ende, hvis EU bliver ved med at lade kæmpefærger sejle migranter fra Afrika til Italien mv. (8-10.000 ad gangen)….. Er filmene ikke stærke sager?

 24. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  @B. MORTENSEN

  Jeg forstår din forvirring.

  Enhver, der kalder sig selv for nazist, har begået “selvkaraktermord”; det giver sig selv.

  Min kommentar var rettet til en venstreradikal klovn, der udgav sig for at være en nazistisk klovn med øgenavnet Adolfo Schicklgruber, der sympatiserede med nationalister og liberalister.

  Klovnen havde bare overset, at Den Danske Forening og Vermund tager stærkt afstand fra nazister, og at hans forsøg på at knytte dem sammen med nazisme derfor må være et fupnummer.

  Formålet, med den venstreradikale klovns letgennemskuelige forsøg på, at udgive sig for en nazistisk klovn, var selvfølgelig, at få det til at se ud som om, at der er en alliance mellem nazister på den ene side og nationalister og liberalister på den anden side.

  Det er der ikke.

  For det er jo de venstreradikale klovne, der sympatiserer med vor tids farligste antidemokrater og jødehadere – de fundamentalistiske islamiste.

  De højreradikale, relgiøse antisemitter og antidemokrater, som de venstreradikale klovne sympatiserer med, er bla. organiseret i det islamofascistiske parti, Hizb Ut-Tahrir, der har haft en talsmand, der blev dømt efter racismeparagraffen for at opfordre til mord på jøder.

  Håber det fik tågerne til at lette lidt…

 25. Af Jan Petersen

  -

  Ja en gammel nazist Walter Hallstein i amerikansk tilfangetagelse er vel OK. I øvrigt er der andre prominente nazister i linket.

 26. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Rettelse:

  “For det er jo de venstreradikale klovne, der sympatiserer med vor tids farligste antidemokrater og jødehadere – de fundamentalistiske islamister.”

 27. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt svor tyske nazi officer Walter Hallstein uden tvivl troskab til fører Adolf Hitler. Men det mente Walter sikkert ikke noget alvorligt med – griner højt 🙂

 28. Af Niels Lemche

  -

  Jan Petersen, du vælter dine pseudokilder ud som skidt fra en kalv.

 29. Af Flemming Lau

  -

  Niels Lemche.19:42
  Hvis det skrifterne fra nye testamente er blevet genoversat er par gange pr 100 år, så giver det fra år 100 til 405Hieronymus og Sct Jerome =6x. Da Luther så oversatte Vulgata til Tysk 1530 og vi tæller frem til-2017 giver 9x dvs ialt 15x. Og jeg som gik og troede at man var på sikker grund med en Bibel fra før 1871. Det er jo lige før at man får den fornemmelse, at det er et fedt at læse Cervantes afsluttende med lidt Anders And, som erstatning…!

 30. Af Jan Petersen

  -

  Fessor lidt mere dybdegående kritik vil være OK. Så ved jeg ligesom, hvad jeg evt skal svare på 🙂

 31. Af Jan Petersen

  -

  Biblen er vel den største konspiration teori af alle. Min personlige favorit til dét eventyr er helt klart H C Andersen fortællinger. Langt mere professionelt udført 🙂

 32. Af Niels Lemche

  -

  Flemming Lau, hvor har du den forkerte idé, at Luther oversatte Vulgata til tysk fra? Han oversatte BT fra græsk, og GT fra hebraisk.

  Jeg vil foreslå dig at investere i en lidt nyere Bibel, f.eks. den moderne 1992. Men alle bibler siden Resen er autoriserede af majestæten og derfor stadig gyldige.

  Men du kan se, hvorfor teologerne stadig lærer græsk og latin. Når jeg skulle begrunde, sagde jeg blot, at det første vers i Bibelen er forkert oversat. Det står ikke ‘i begyndelsen’. Det var den kirkelige tradition, der krævede det. ‘Begyndelsen’ er på hebraisk ubestemt: “Til at begynde med”, eller “da Gud begyndte at skabe”. Det skal nok komme op igen, hvis man finder liv andetsteds i universet. Bodil Ejrnæs skrev en god bog om bibeltraditionen: Skriftsynet gennem den danske Bibels historie.

  Og til Jan Petersen: Gu om jeg gider spilde min tid på det snavs.

 33. Af Jan Petersen

  -

  Fessor, du gør dig nu meget godt i fantasi og gammel konspiration 🙂

  Men ævlet kan ikke rigtig bruges til noget – konstruktivt 🙁

 34. Af Flemming Lau

  -

  Niels Lemche.
  Jeg finder et mere nærværende budskab i det nye testamente inden 1871, og jeg finder også større overensstemmelse mellem den og King James Biblen. Måske en temperaments sag. Den nye bibel på hverdagsdansk siger mig intet.
  Jeg tjekker op på Luther!

 35. Af Flemming Lau

  -

  Niels Lemche.
  Jeg finder et mere nærværende budskab i det nye testamente inden 1871, og jeg finder også større overensstemmelse mellem den og King James Biblen. Måske en temperaments sag. Den nye bibel på hverdagsdansk siger mig intet.
  Jeg tjekker op på Luther!

 36. Af Flemming Lau

  -

  Niels Lemche.
  OK, Vulgata er på latin, GT fra hebraisk og NT fra græsk. Luther lod sig åbenbart ikke føre af Hieronymus’s oversættelse fra græsk til latin. Han ville have syn for sagen. Det kunne være interessant at sammenligne Nova Vulgata NT del med Luthers NT. Når jeg får tid…..

 37. Af B. Mortensen

  -

  Hr. Rasmussen
  Jeg havde ikke problemer med klovnen og hans klovneriger, det burde være indlysende, at det var en joke, men om hvordan man kan begå karaktermord på nazismen?

  “De højreradikale, relgiøse antisemitter og antidemokrater, som de venstreradikale klovne sympatiserer med, ”

  Et stort spørgsmålstegn
  Hvis de venstreorienteret sympatisere med det yderstehøjre er de jo ikke venstreorienteret, da de er modsætninger af hinanden.
  Jeg var nu ikke bekendt med, at venstrefløjen sympatiserer med de religiøse fundamentalister.
  Venstrefløjen bryder sig ikke om religion og husk Marx sagde, at religion er opium for folket.
  Det er lindren og dæmper smerten, men ikke situationen.
  Så nej jeg har desværre ikke set tågen lette 🙂

 38. Af B. Mortensen

  -

  Hr. Rasmussen
  Hvis klovnen sympatisere med de religiøse højreradikale hvorfor så gøre grin med selv samme holdning og ideologi?

 39. Af Niels Peter Lemche

  -

  Lau, den med den på hverdagsdansk, der er vi ret enige, og en sådan oversættelse er altid en døgnflue, fordi sproget ændrer sig for hurtigt. 1992 (og for den sags skyld 1931/1948) ville jeg anbefale, simpelthen, fordi de er mere korrekte oversættelser, især 1992. HVis altså du vil have noget, der gengiver den oprindelige tekst. Jeg sætter stor pris på Luther og King James; men helt up-to-date er ingen af dem.

 40. Af Niels Peter Lemche

  -

  Lau, den med den på hverdagsdansk, der er vi ret enige, og en sådan oversættelse er altid en døgnflue, fordi sproget ændrer sig for hurtigt. 1992 (og for den sags skyld 1931/1948) ville jeg anbefale, simpelthen, fordi de er mere korrekte oversættelser, især 1992. HVis altså du vil have noget, der gengiver den oprindelige tekst. Jeg sætter stor pris på Luther og King James; men helt up-to-date er ingen af dem.

 41. Af Niels Poulsen

  -

  Diskussionen om den falske myte om EU som garant for fred er mærkelig ulige. Hele bevisbyrden ligger hos EU-skeptikeren, mens EU-tilhængerens ofte gentagne påstand er en gratis omgang, som end ikke forsøges sandsynliggjort.

  Når man som EU-skeptiker påpeger, at fremkomsten af kulturelt og etnisk homogene nationalstater også i fremtiden vil sikre fred og stabilitet i et Europa uden et EU, så fejes det af bordet med en opremsning af en række mindre lokale stridigheder, som aldrig vil kunne skabe reelle krige mellem de større europæiske nationer.

  Man nævner Skotlands ønske om løsrivelse fra Storbritannien. Jamen hallo, de skotter, som ønsker løsrivelse, har arbejdet for det i mange år, og afstemningen i 2014 kom før Brexit. Man kan vel nærmest sige, at EU har virket som en katalysator på den skotske nationalisme, fordi EUs omfordeling af midlerne har betydet en velstandsforøgelse og dermed en øget selvtillid og selvstændighedstrang hos skotterne. Så det forholder sig tilsynelandende lige modsat af, hvad EU-tihængerne påstår: EU skaber ikke stabilitet.

  Hvad er EU-tilhængernes argument for, at EU garantere fred? Hvad er det for nogle magtmidler, som EU har, og som sikre fred?

  Hvis det er det, at vi handler med hinanden? … Jamen, hvad forestiller man sig? … Vi vil da fortsætte med at handle med hinanden efter afskaffelsen af EU.

  Jeg synes også, at det er ahistorisk at sammenligne nutiden med tidligere tiders helt anderledes forhold. Vi lever i et andet paradigme end f.eks. tiden op til Første Verdenskrig eller tiden op til Anden Verdenskrig. Grænserne ligger fast, så befolkningen (vores kroppe og vores evne til at producere) har overtaget den rolle, som jordarealer og naturresourcer tidligere spillede for magthaverne – ifølge den franske filosof Michel Foucault. Geopolitik er blevet erstattet med biopolitik, og resultatet er blevet fremkomsten af konkurrencestaten, hvor folkesundhed, produktivitet og bruttonationalprodukt er parametrene, som der konkurreres på.

  Derfor er det at forestille sig, at nutidens europæiske konkurrencestater skulle forvandle sig krigsgale nationer anno 1914, fordi vi blev befriet for bureaukraterne i Bruxelles, en karrikatur af et argument.

 42. Af Niels Larsen

  -

  Niels Poulsen: “Så det forholder sig tilsynelandende lige modsat af, hvad EU-tihængerne påstår: EU skaber ikke stabilitet.”

  Nøh. Det er vel ikke just stabilitet, der kendetegner de sydeuropæiske lande i disse år? Det ulmer da i underskoven.

  Det er vel heller ikke stabilitet med BREXIT?

  Eller undtagelsestilstand i Frankrig? (Så meget for EUs fredsskabende effekt).

  “Derfor er det at forestille sig, at nutidens europæiske konkurrencestater skulle forvandle sig krigsgale nationer anno 1914, fordi vi blev befriet for bureaukraterne i Bruxelles, en karrikatur af et argument.”

  Enig. Og selv den småpjasken i et vandglas som de jugoslaviske arvefølgekrige var udtryk for kunne EU ikke klare uden storebrors hjælp.

  Hvordan skulle de så kunne iværksætte en europæisk storkrig?

 43. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  EU er den eneste mulighed, Europa har for at undslippe den angloamerikanske militarisme, den tyrkisk/asiatiske fundamentalisme og den asiatiske økonomiske trussel.

  Kun et forenet Europa har en chance, hvis disse uhyggelige monstre skal afholdes fra at demontere europæernes selvstændighed og gøre os alle til slaver. Der er ikke andre muligheder..

 44. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  @B. MORTENSEN

  Du skriver:

  “Hvordan man kan begå karaktermord på nazismen?”

  “Hvis de venstreorienteret sympatisere med det yderstehøjre er de jo ikke venstreorienteret, da de er modsætninger af hinanden.”

  “Hvis klovnen sympatisere med de religiøse højreradikale hvorfor så gøre grin med selv samme holdning og ideologi?”

  De spørgsmål viser, at jeg åbenbart ikke har udtrykt mig præcist nok.

  For min pointe er, at den venstreradikale klovn forsøgte at begå karaktermord på nationalister og liberalister, ved at UDGIVE sig for, at være en nazist, der sympatiserer med nationalister og liberalister, hvilket han jo netop IKKE gør.

  De højreradikale, religiøse fundamentalister, som de venstreradikale klovne sympatiserer med, er ikke de kristne nationalister, men de antisemitiske og antidemokratiske islamister.

  For de venstreradikale har endnu ikke fattet, at de fundamentalistiske islamister tilhører det alleryderste, ultraradikale, og ekstremt værdikonservative højre, der ligger endog meget langt til højre for både liberalister og nationalister -især i værdipolitisk forstand.

  Desuden er de fundamentalistiske islamister morderiske racister, der myrder jøder og “vantro” blot fordi de er jøder og vantro.

  Derfor er det mildest talt selvmodsigende, når de venstreradikale antiracister forsvarer højreradikale, racistiske, religiøse organisationer, som f.eks. Hizb Ut-Tahrir mod etnisk danske “racister”, når Hizb Ut-Tahrir har haft en talsmand, der blev dømt efter racismeparagraffen, for at opfordre til mord på jøder, med et citat fra Koranen.

 45. Af Niels Peter Lemche

  -

  NIELS POULSEN & NIELS LARSEN,

  Den ene af jer er mere naiv end den anden. Den ene tror på det bedre europæiske menneske. Man må le. Der er så mange latente konflikter i Europa — gamle stammekrige, der når som helst kan bryde ud igen — at EUs bortfald vil fjerne den sidste hindring for en total atomisering af Europa i et X antal småstater, lige til at blive samlet af af en imperialistisk magt som nu aktuelt Rusland. Det er Putins ønskescenario: Intet EU og helst heller ikke noget NATO. Det sidste sørger hans ven i Washington for. Hvis forskellige EU-medlemslande har fået undtagelser af forskellig art, så bliver det da intet, når de hver især kan gøre, hvad de vil.

  Og hvad lavede den dumme Martine i Moskva forleden? På besøg hos Putin. Aldrig har nogen saboteret sine egne chancer, som hun gjorde det i sin ufattelige dumhed. Men det er et eksempel på, hvad vi har i vente, hvis EU og NATO går i opløsning. Vi bliver til små vovser, der sidder og venter på “his master’s voice” og kommer, når han kalder.

  Nuvel, måske går EU i opløsning, men I vil i stedet sandsynligvis få en superstat af kærnelandene heri. Nu skal franskmændene lige have stemt Marine ud af døren og så skal vi se. Junckers, der ikke kan holde kæft, har vist mere end antydet, hvad der er undervejs. Og de er blæsende ligeglade med, om en eller et par af smålandene stritter imod.

  Det korte af det lange er imidlertid, at der ikke findes kulturelt og etnisk homogene nationalstater i Europa. Nationalitet er noget, en bestemt gruppe mennesker er blevet enige om. Det er et begreb, der hele tiden udvikler sig, ændrer sig. Vi har ikke engang kunnet skabe noget, der ligner i Skandinavien, selv om landene etnisk og kulturelt er så ens, at andre end os selv har vanskeligt ved at se forskellene.

 46. Af jan ulrik friis

  -

  Jeg ser mig gerne fritaget for tyske militære interventioner, eller tyskernes tale om udsendelse af kampklare tyske soldater, det er ikke i nogens interesse, uden tyskerne selv, de længes efter denne aktivistiske tyske militante udenrigspolitik, med tyske soldater på fremmed jord!
  Ursula von der Leyen vil at tyske soldater fremover i højere grad skal udsendes til verdens kriseområder, hvad jeg iøvrigt vil betegne Tyskland som et de absolut førende kriseområder, for Danmark er Tyskland efterfuldt af Sverige de førende kriseområder!

  Frank-Walter Steinmeier, giver udtryk for, at tyskerne “skal blande sig mere”

  Joachim Gauck: ” Tyskland kan ikke fortsætte som hidtil.”

  Nu marcherer tyskerne igen – grav sølvtøjet ned!

 47. Af B. Mortensen

  -

  Hr. Rasmussen
  Kernen i kristendommen må være, at elske sin næste ubetinget!
  Din næste er den fremmed du møder på din vej og du skal tilsidesætte dig selv for den fremmed så begynder det, at ligne en kristenadfærd og forståelse af dine medmennesker efter min forståelse af kristendommen. Det er sådan jeg har lært, at tolke Jesus budskab om kærlighed og over i købet af en venstreorienteret 😉

  Kristen nationalist hvad er det?
  Var Jesus nationalist eller international i sit syn på menneskeheden?
  Hvad med det kristene budskab om kærlighed og vende den anden kind til?
  Siger han ikke noget i den her retning, at hvis en fremmed vil tvinge dig til, at gå en mil, gå da to mil med ham og hvis han vil tage din kappe giv ham da din kjortel med
  ( efter hukommelse)
  Må en kristen pege finger af andre og føle sig bedre?

  “Derfor er det mildest talt selvmodsigende, når de venstreradikale antiracister forsvarer højreradikale, racistiske, religiøse organisationer,”

  Ja hvis du ikke selv kan høre at en antiracist sympatisere med en racist er for dumt..
  At venstrefløjen sympatisere med fundamentalister og andre religiøse har jeg nu aldrig hørt om….
  Kan du henvise til artikler eller hvor de skulle sympatisere med Hizb Ut-Tahrir?
  Jeg kan ikke se/læse forskellen på de religiøse fundamentale og mange blogger her på Berlingske!
  Så nej det er stadigt meget tåget og ud fra hvad du nu skriver er det ikke blevet noget bedre!

 48. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  .. hvis du ikke selv kan høre at en antiracist sympatisere med en racist er for dumt..”

  Det er jo netop dét, jeg kan!

  For jeg kritiserer jo LIGE NETOP såkaldte antiracister, der forsvarer racistiske organisationer, som Hizb Ut-Tahrir, der har haft en talsmand, der blev dømt efter racismeparagraffen for, at opfordre til mord på jøder.

  Disse venstreradikale idioter arrangerer endda voldelige moddemonstrationer, hvor de overfalder fredelige demonstranter, der protesterer mod den racistiske organisation, Hizb Ut-Tahrir.

 49. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  ASH censurerer…

  “De fleste kunstnere ytrer sig derfor først, når de er sikre på, at det, de siger, ikke er så kontroversielt, at det kan gå ud over deres brand, bog- eller pladesalg. Dansk kunst er blevet en gang Ølstykke i november og så feel good-agtig, at den fremstår mindre rebelsk end en forsikringspolice.

  Så var det bedre i gamle dage. Bjørn Nørgaard sprættede en hest op på en mark som reaktion på Vietnam-krigen. Jørgen Nash brugte havfruemordet til at udstille mediernes sensationalisme, og Jacob Holdt ville med sine Amerikanske Billeder rejse en debat om samfundets undertrykte. ”

  Dengang var det ufarligt, at provokere religiøse fundamentalister, og andre falske autoriteter; men det er det ikke længere.

  Jens Jørgen Thorsen malede også et respektløst billede, hvor bla. Muhammed optrådte, til et foredrag om kunst, som han holdt på en højskole.

  En af eleverne, som Thorsen holdt sit foredrag for, blev så provokeret af Thorsens Muhammed-billede, at han overfaldt kunstneren med en saks; og det overfald markerede den provokerende uskylds ophør, selvom igen opdagede det dengang.

  Drengen, der overfaldt Thorsen, havde selvfølgelig muslimsk baggrund.

 50. Af Flemming Lau

  -

  Niels Lemche.
  Skaffer ’92 og den katolske udgave imorgen og holder dem op imod det jeg har. Så skal den fede, til at svede igen.

Kommentarer er lukket.