Den svenske lektie

Af Kasper Støvring 120

 

 

De to afgørende pointer i den lektie, som mange selverklærede humanister endnu skal lære om ”den humanistiske stormagt” Sverige efter terrorangrebet:

 

De islamiske myrderier, volden og mistilliden kommer også til dig, selv om du holder en pæn tone i debatten, og selv om du ikke går i krig.

 

Terrorangrebet er der skrevet lidt om i de seneste dage, livet går dog hurtigt videre, terror er jo det nye normale, så lad os dvæle lidt ved volden og mistilliden. For at få et indtryk af det kollektive vanvid hinsidan og den selvforblændelse, der præger eliterne, så kan begynde med at lytte til Sveriges fhv. statsminister Frederik Reinfeldt, der mener, at indvandringen gør Sverige tryggere. Men sammenligningen af tildelte opholdstilladelser og anmeldelser af seksuelle overgreb og voldtægter synes ikke helt at bekræfte hans udsagn:

 

 

Virkelighedsfornægtelsen når såmænd også til Danmark. I Danmarks Radio hørte jeg (P1 13.1.17 17:05) et indslag, der handler om, at de i Malmø myrder løs på hinanden. Hvorfor?, blev der spurgt fra studiet. Jo, ifølge DRs udsendte slår de hinanden ihjel på grund af konflikter om bl.a. “kærlighed” og “fornærmelser”.

 

De er godt nok blevet underlige, de svenskere. Nu må Ingmar, Hjalmar, Hugo og de andre i broderfolket altså tage sig sammen!

 

Hvor galt er det da gået? Når svenske ambulancefolk anmoder om militær udrustning, så må man nok sige, at man får et vink med en ordentlig kleppert af en vognstang, hvis man da kan sige det! De mange parallelsamfund er blevet særdeles farlige.

 

Overfald på kvinder er imidlertid et mørkt kapitel for sig. Der begås 480.000 overgreb på svenske kvinder – om året! Tallet skal udlægges sådan: 3 pct. af svenske kvinder, dvs. cirka 130.000, har alene på ét år, 2015, oplevet overgreb fra mildt til alvorligt, fra blufærdighedskrænkelse til voldtægt. I Sverige tæller hver gerningsmands overgreb, så hvis fem mænd har krænket en kvinde, fx på en festival, er det lig med fem overgreb.

 

Det er officielle tal bragt i en anerkendt avis bekræftet af forskerne bag. Et meget højt tal, der næsten forekommer usandsynligt, medmindre man har fulgt med i udviklingen i Sverige de seneste mange år. Tino Sanandajis rapporter har fx vist, at hvor der var 3 tilfælde af parallelsamfund i 1990, var det vokset til 186 i 2012. Offentligt tilgængelige udskrifter fra de svenske byretter om domme i voldtægtssager bekræfter i øvrigt, ud fra gerningsmændenes navne, sammenhængen. Her er nogle andre tal, fra Statistikbanken, Brå, der viser en voldsom stigning af især seksuelle krænkelser.

 

Grafen ovenfor, om sammenhængen mellem opholdstilladelser og overgreb, “beviser” i øvrigt intet i sig selv, der kan jo blot være tale om korrelation, ikke kausalitet. Det er derfor, man også må henvise til statistik, domsudskrifter, Tino Sanandajis forskning og den forhenværende politibetjent Peter Springars erfaringer (hans støttegruppe på Facebook har nu omkring en kvart million medlemmer).

 

Det er ganske vist ufuldkomne måder at redegøre for kriminalitet og indvandring, når nu de svenske myndigheder har valgt at mørklægge sammenhængen. Men tilbage står, at der anmeldes op mod ti gange så mange voldtægter i Sverige som i Danmark, målt per indbygger, vel at mærke.

 

Brutaliteten er til at tage at føle på. I sidste måned fik en kvinde skåret halsen over, men det giver heller ikke så megen omtale, måske fordi der er så megen af den slags, måske fordi myndigheder og presse søger at mørklægge sagerne, så godt som de nu kan. De har igennem årene systematisk undertrykt omtale af vold og seksuelle overgreb begået af indvandrere. I årevis er unge piger blevet udsat for sexovergreb til musikfestivaller, og både arrangører, politi og medier har tiet om anmeldelserne og overgrebene, ligesom medier i årevis har undladt at oplyse etniciteten på gerningsmænd, når der var tale om indvandrere.

 

Endelig: Tillidstabet.

 

”Våra resultat visar att individer som bor i områden med mångfald har lägre lokalsamhällestillit”, skriver en række forskere i en omfattende rapport om tillid i Sverige. Sverige har altid været at højtillidssamfund, men det er indvandringen og multikulturalismen ved at gøre en ende på. Især Malmø oplever et fald i tillid, også når der korrigeres på socioøkonomiske faktorer.

 

Der findes vel næppe noget mere værdifuldt for et samfund end sammenhængskraft: Følelsen af lykke, evnen til samarbejde, viljen til solidaritet, muligheden for velstand. Alt det er Sverige altså ved at miste, tyder det på. Hundredtusinder af migranter er år efter år kommet til landet. Sverige har 55 områder, som politiet er ved at miste kontrollen over; vold mellem grupper har længe været kendt, også med drab; og landet oplever et markant fald i den gensidige tillid i fx Malmø, et af landets mest multikulturelle områder.

 

Når Sverige har været så godt et samfund, skyldes det, at der har været et homogent samfund med konsensus om basale goder. Når denne sammenhængskraft svækkes pga. stigende etnisk og kulturel diversitet, vil også den statslige ingeniørkunst, hvormed konflikter løses, støde på en grænse, og den grænse ligger i naturen: Mennesker vil modsætte sig ”åbenheden”, forsøget på ”tæmning”, de vil ganske enkelt slå fra sig for at sikre sig selv, når deres egne goder kommer under pres. Så får vi et gensyn med ”atavismer” som kampen for territoriet. Ikke blot udlændinge, men etniske svenskere vil blive mindre, skal vi sige: ”civilisationsegnede”!

 

Det bedste at gøre er at udvise kriminelle udlændinge efter den første dom og så i øvrigt lukke for al indvandring fra Afrika og Mellemøsten, indtil den skønne dag kommer, solen ikke kan finde andet at skinne på end indvandrere, der virkelig er en berigelse, også hvad angår økonomi. Herhjemme koster ikke-vestlig indvandring 33 milliarder årligt, har vi netop fået at vide, men i Sverige skal vi op i en helt anden liga. Docent i økonomi, Jan Tullberg har beregnet sig frem til en omkostning på 600 milliarder alene for asyltrykket i 2015.

 

Ak, Sverige…

 

 

120 kommentarer RSS

 1. Af Astrid Sorgenfri

  -

  OVERALT i EU blomstre extremisme ————
  HVORFOR mon,…..
  Folk vil beskytte deres .
  Uduelige politikere, og en national bevægelse INTET kan stoppe
  så lad os rappe.

  fuck jer kommunister

  https://www.youtube.com/watch?v=WtMayiz-18Q

 2. Af buller knudsebn

  -

  I skaber PRÆCIS hvad i frygter ..nej I HAR skabt !

 3. Af Niels Larsen

  -

  buller knudsebn

  Mig bekendt er muslimske bæster, som begår terroren. Så det må være islam, der har skabt den tendens.

 4. Af HappyBREXIT heimlich

  -

  Er det os danskere, svenskere, franskmænd, englændere og tyskere, som terroriserer og myrder. No way! Jeg gør hvad jeg kan for at overleve og håber I andre gør ligeså.

 5. Af jan ulrik friis

  -

  Selv Merkel har nu fundet ud af at der er noget frygteligt galt med disse fremmede der kom via Balkanruten, selv om Merkel fumler rundt med orderne, for helt bevidst aldrig at kommer frem til nogen plan B, at tydeligt Merkel foretrækker islamisterne frem for sit eget folk!

  Udslettelsen af nationalstaten er Merkels plan B!

  Her vader vi over lig, og som en bænkebidder holder Merkel stædigt fast i sin “Wir schaffen das!”.
  Merkel skyldig i alt den ondskab der nu hærger og ødelægger EU, at Løkke at Løfven er Merkels profeter, det tragiske her midt i undergangen vores danske/svenske folk, udslettelsen af nationalstaten, udslettelsen af Norden vores rige tusindårige kultur!

  Samfundet omkring os forvandles nu i et mandssamfund, middelalderlige tilstande af vold – død – terror, vores værdier trædes under fode, civilisationens frie fald!

  Tydeligt i Frankrig i Sverige i Tyskland hvilke problemer der også vil knuse Danmark, det kan vi ikke byde vores befolkning, vi ønsker fred og velstand, vi ønsker vores land tilbage i rengjort tilstand, derfor skal vi stoppe vores kuvøse og omsorgspleje at forskelsbehandle islamisterne, ellers bliver det vores egen undergang!

  Inviter ikke flere islamister til Danmark, nu vi tydeligt ser en dansk regering som er helt handlingslammet, et dansk folk der er delt i pladderhumanisme, den grove tiltagende vold, den radikale islamisme der breder sig, 122 udanske moskeer som udklægningsanstalter en radikale islamisme, dag for dag mere af den grove vold, i situationen vil flere islamister være som at lægge op til borgerkrigen på dansk jord, går selv ind i en no-go zone, da vil du se at borgerkrigen allerede er begyndt, husk lige at MSM er med islamisterne, imod os vi “onde” danske/svenske som endnu ikke har underkastet sig!

 6. Af Bjørn Danh

  -

  @Kasper

  Tilbage på sporet, sidste fra mig her.

  “i Malmø myrder (de) løs på hinanden”
  Som jeg skrev til SVT i 2005, S, I har importeret en krig. (Balkan)
  S placerede bosnier, serbere, kroater, kosovoer etc i ghettoer
  (Et ord som er forbudt i S. S har ikke “ghettoer”) 🙂
  I hver sin bydel i malmo. (så er der jo ro, ikke?)

  Hmmm?

  Og så lige en påske-quis, B-læsere:
  Hvilket land i verden har placeret et A-kraftværk
  blot 19 km fra et andet lands hovedstad?

  Jeg hader exSnazisterne der over i øst EU.
  Guldøl er på køl til næste store begivenhed i S
  goteborg? malmo? eller stokholm igen?

  God Påske 🙂

 7. Af Bjørn Danh

  -

  HAPPYBREXIT HEIMLICH – 14. APRIL 2017 9:22

  Allersidste!

  Magen til uvidenhed, hahahaaa

  “Er det os danskere, svenskere, franskmænd, englændere og tyskere, som terroriserer og myrder.”

  ALLE de lande er aktive med deres børnedræbende terror i MØ og Afghanistan.

  Ved mine Guder, du er ignorant!!!

 8. Af happybrexit heimlich

  -

  Muslimerne myrder overalt, hvor de findes: Nigeria, Tanzania, Kenya, Egypten (alle kristne er stort set udryddede), Marokko, Indonesien, Thailand, Phillipinerne, USA, alle de vestlige stater i Europa (de østlige er langt mere realister og har forstået at lukke sine grænser).

  Desværre har vi en flummig regering, som er mindre bemidlet i øverste etage og som ikke løfter et finger for at beskytte den danske befolkning.

 9. Af Kim P Olsen

  -

  Bjørn Dahn

  Det er simpelthen ukorrekt hvad du skriver.

  I Mellemøsten og Asien, er det befolkningerne (sunni/shia – Taliban/pashtunere/hazaraer) som myrder løs på hinanden.

  Det samme gør sig gældende i Afrika (Boko Haram og alle ter,rorgrupperingerne i Nordafrika).

  Vesten står for forsvindende få af myrderierne. Alle har ret til en mening, men ingen har ret til egne fakta.

  Enten aner du ikke hvad du skriver om, eller også prøver du bevidst at manipulere debatten.

 10. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @Danh

  Svenskerne har strammet lovgivningen for meget.

  Det er selvfølgelig et problem, at en fjortenårig, svensk dreng f.eks. kan blive straffet for pædofil voldtægt, hvis han går i seng med en jævnaldrende pige.

  Desuden virker den stramme, svenske lovgivning tilsyneladende ikke, for antallet af egentlige voldtægtsager er steget voldsomt – også når man tager højde for, at svenskerne har udvidet defintionen af, hvad der er voldtægt.

  Men det nytter heller ikke noget, at være så “frisindet”, som du vil være; det viser alle, nyere erfaringer.

  For der har været flere sager i Storbritannien, hvor myndighederne alt for længe har set gennem fingrene med systematisk, virkeligt groft misbrug af mindreårige piger, af angst for at virke bonerte og “islamofobiske”.

  Granvoksne mænd udnyttede groft, at nogle mindreårige piger frivilligt lod sig lokke til sex, hvorefter, der udviklede sig et decideret groft sexmisbrug, hvor pigerne blev tvunget til prostitution.

  De engelske myndigheder greb netop ikke ind, fordi de ikke ville virke reaktionære, bonerte, eller fremmedfjendske.

  Uanset, hvordan man strikker sådan en lovgivning sammen, vil den virke hyklerisk og uretfærdig i en del sager, men det vigtigste må og skal være, at beskytte mindreårige mod traumatiserende seksuelt misbrug.

 11. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Islamisterne er imod demokrati og menneskerettigheder.

  De myrder jøder af religiøse grunde, dvs. blot fordi de er jøder.

  Og nu har de tjetjenske islamister også oprettet en koncentrationslejr, hvor tjetjenere, der er homoseksuelle, eller som blot bliver beskyldt for, at være homoseksuelle, bliver tortureret, og slået ihjel.

  Nu bør det være helt klart for alle, at de fundamentalistiske islamister er vor tids nazister.

 12. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Svend Jensen

  “Tesen er den simple, at så længe Eliten (øverste socialgruppe) ikke lider under terroren i samme mål som almindelige lønmodtagere, vil ingen røre en finger for at smide islamisterne og deres radikaliserede slæng ud af landet.”

  Nu er det vælgerne i Danmark, der bestemmer hvilke partier, de ønsker i folketinget ud fra deres politik.

  Hvor mange procent af vælgerne hører hjemme i den øverste socialklasse?

  Jeg tvivler på, at det er nok til at bestemme, hvilken lovgivning, vi skal have, og hvilke internationale konventioner, vi skal tilslutte os. Så du må lette en vis legemsdel og stemme dørklokker, hvis du vil have folk til at stemme på Nye Borgerlige. Dine indlæg her på berlingske blog flytter ikke en brik.

  Flertallet af danskere har ikke andet end hovedrysten tilovers for disse fantaster!

 13. Af HappyBREXIT heimlich

  -

  Antallet voldtægter og overgreb mod kvinder er steget i hele Europa på grund af den muslimske indvandring -mord på kvinder og børn er hverdagskost. Det er forvirrede personer som Zenia Stampe vi kan takke for dette. For et par dage siden knuste en muslimsk terrorist kranierne på 4 mennesker og lemlæstede yderligere 10 i Stockholm. Dagen efter står Zenia Stampe frem i Berlingske og klager over at nogen kalder hende klam. Hun og hendes gelikar er langt værre end klamme –

 14. Af happybrexit heimlich

  -

  Skulle have lagt til Zenia Stampe og hendes geliker er kolde, egocentrerede, empatiløse godhedsnarkomaner uden forståelse for hvad godhed i grunden er: de forveksler det med slaphed og selvbeundring

 15. Af P Christensen

  -

  Problemerne i Afrika og de arabiske lande er selvforskyldte og skyldes overbefolkning kombineret med religiøs totalitarisme. De 2 ting medfører uendelige stridigheder,
  hvis løsning ikke er at sende folk til Vesten for at blive passivt forsørget.
  De færreste af førstnævnte er indstillet på demokrati og vil aldrig blive integreret i Vesten.
  Giv i stedet kvinderne dernede p-piller.

 16. Af tjalfe solstråle

  -

  VI er ikke bedre en Sverigestan.
  I hele EU bliver der dagligt begået over greb , vold ,røveri,mord,voldtægt i stor stil.

  HVAD HELVEDE SKER DER , det skal jeg sige dig.

  1.EU ! ikke folkevalgte sidder i en stol, der er 5 EU “præsidenter” , DET skriver “pressen ” ikke om , og da SLET ikke om, DINE skatte penge går til kloak renovering i Istanbul og BADELAND i MAROCCO !!!! osv. osv.
  2. Eu er TOTALISME diktatu , hvor IKKE folkevalgte sidder og regere, se bare deres nye tiltag med kill switch, hvor “nogle” der sidder og kan slukke for ja folkevalgte.
  samme med FB YT Twitter
  VÅGN NU FOR HELVEDE OP

  OG IKKE ! EN ENESTE såkaldt journalist ” skriver ” , FOR FRIHED

  JOURNALISTER !!!
  Vi ses.
  FOLKET KAN INGEN STOPPE

 17. Af hans k, lefontain

  -

  VI er ikke bedre en Sverigestan.
  I hele EU bliver der dagligt begået over greb , vold ,røveri,mord,voldtægt i stor stil.

  HVAD HELVEDE SKER DER , det skal jeg sige dig.

  1.EU ! ikke folkevalgte sidder i en stol, der er 5 EU “præsidenter” , DET skriver “pressen ” ikke om , og da SLET ikke om, DINE skatte penge går til kloak renovering i Istanbul og BADELAND i MAROCCO !!!! osv. osv.
  2. Eu er TOTALISME diktatu , hvor IKKE folkevalgte sidder og regere, se bare deres nye tiltag med kill switch, hvor “nogle” der sidder og kan slukke for ja folkevalgte.
  samme med FB YT Twitter
  VÅGN NU FOR HELVEDE OP

  OG IKKE ! EN ENESTE såkaldt journalist ” skriver ” , FOR FRIHED

  JOURNALISTER !!!
  Vi ses.
  FOLKET KAN INGEN STOPPE

 18. Af john hansen

  -

  HVIS det ikke gik op for enhver oplyst :
  https://www.youtube.com/watch?v=r5WMr7rNGpA&list=PLmXPlbi41ukkZ7MsxCv3N6AmhwXhT-YEC&index=1
  https://www.youtube.com/watch?v=Q9XSK7uzpuk&list=PLmXPlbi41ukkZ7MsxCv3N6AmhwXhT-YEC&index=2

  ER vi henvist til VOLD – ???? er der ingen der forhindre 1000 års historie ?

 19. Af HappyBREXIT heimlich

  -

  De nedbryder vor nationalitet, forbyder vort sprog og udvisker vore farver , men dette vil opretholde befolkningens vrede, således sagde Georg Brandes om Sønderjylland efter 1864. Dengang tænkte han på tyskerne nu for tiden er tyskerne i alliance -kaldet EU- med den danske regering om at nedbryde landet.

 20. Af Ursula Overgaard

  -

  Når sandheden dræber, skjules den.

Kommentarer er lukket.