Den svenske lektie

Af Kasper Støvring 120

 

 

De to afgørende pointer i den lektie, som mange selverklærede humanister endnu skal lære om ”den humanistiske stormagt” Sverige efter terrorangrebet:

 

De islamiske myrderier, volden og mistilliden kommer også til dig, selv om du holder en pæn tone i debatten, og selv om du ikke går i krig.

 

Terrorangrebet er der skrevet lidt om i de seneste dage, livet går dog hurtigt videre, terror er jo det nye normale, så lad os dvæle lidt ved volden og mistilliden. For at få et indtryk af det kollektive vanvid hinsidan og den selvforblændelse, der præger eliterne, så kan begynde med at lytte til Sveriges fhv. statsminister Frederik Reinfeldt, der mener, at indvandringen gør Sverige tryggere. Men sammenligningen af tildelte opholdstilladelser og anmeldelser af seksuelle overgreb og voldtægter synes ikke helt at bekræfte hans udsagn:

 

 

Virkelighedsfornægtelsen når såmænd også til Danmark. I Danmarks Radio hørte jeg (P1 13.1.17 17:05) et indslag, der handler om, at de i Malmø myrder løs på hinanden. Hvorfor?, blev der spurgt fra studiet. Jo, ifølge DRs udsendte slår de hinanden ihjel på grund af konflikter om bl.a. “kærlighed” og “fornærmelser”.

 

De er godt nok blevet underlige, de svenskere. Nu må Ingmar, Hjalmar, Hugo og de andre i broderfolket altså tage sig sammen!

 

Hvor galt er det da gået? Når svenske ambulancefolk anmoder om militær udrustning, så må man nok sige, at man får et vink med en ordentlig kleppert af en vognstang, hvis man da kan sige det! De mange parallelsamfund er blevet særdeles farlige.

 

Overfald på kvinder er imidlertid et mørkt kapitel for sig. Der begås 480.000 overgreb på svenske kvinder – om året! Tallet skal udlægges sådan: 3 pct. af svenske kvinder, dvs. cirka 130.000, har alene på ét år, 2015, oplevet overgreb fra mildt til alvorligt, fra blufærdighedskrænkelse til voldtægt. I Sverige tæller hver gerningsmands overgreb, så hvis fem mænd har krænket en kvinde, fx på en festival, er det lig med fem overgreb.

 

Det er officielle tal bragt i en anerkendt avis bekræftet af forskerne bag. Et meget højt tal, der næsten forekommer usandsynligt, medmindre man har fulgt med i udviklingen i Sverige de seneste mange år. Tino Sanandajis rapporter har fx vist, at hvor der var 3 tilfælde af parallelsamfund i 1990, var det vokset til 186 i 2012. Offentligt tilgængelige udskrifter fra de svenske byretter om domme i voldtægtssager bekræfter i øvrigt, ud fra gerningsmændenes navne, sammenhængen. Her er nogle andre tal, fra Statistikbanken, Brå, der viser en voldsom stigning af især seksuelle krænkelser.

 

Grafen ovenfor, om sammenhængen mellem opholdstilladelser og overgreb, “beviser” i øvrigt intet i sig selv, der kan jo blot være tale om korrelation, ikke kausalitet. Det er derfor, man også må henvise til statistik, domsudskrifter, Tino Sanandajis forskning og den forhenværende politibetjent Peter Springars erfaringer (hans støttegruppe på Facebook har nu omkring en kvart million medlemmer).

 

Det er ganske vist ufuldkomne måder at redegøre for kriminalitet og indvandring, når nu de svenske myndigheder har valgt at mørklægge sammenhængen. Men tilbage står, at der anmeldes op mod ti gange så mange voldtægter i Sverige som i Danmark, målt per indbygger, vel at mærke.

 

Brutaliteten er til at tage at føle på. I sidste måned fik en kvinde skåret halsen over, men det giver heller ikke så megen omtale, måske fordi der er så megen af den slags, måske fordi myndigheder og presse søger at mørklægge sagerne, så godt som de nu kan. De har igennem årene systematisk undertrykt omtale af vold og seksuelle overgreb begået af indvandrere. I årevis er unge piger blevet udsat for sexovergreb til musikfestivaller, og både arrangører, politi og medier har tiet om anmeldelserne og overgrebene, ligesom medier i årevis har undladt at oplyse etniciteten på gerningsmænd, når der var tale om indvandrere.

 

Endelig: Tillidstabet.

 

”Våra resultat visar att individer som bor i områden med mångfald har lägre lokalsamhällestillit”, skriver en række forskere i en omfattende rapport om tillid i Sverige. Sverige har altid været at højtillidssamfund, men det er indvandringen og multikulturalismen ved at gøre en ende på. Især Malmø oplever et fald i tillid, også når der korrigeres på socioøkonomiske faktorer.

 

Der findes vel næppe noget mere værdifuldt for et samfund end sammenhængskraft: Følelsen af lykke, evnen til samarbejde, viljen til solidaritet, muligheden for velstand. Alt det er Sverige altså ved at miste, tyder det på. Hundredtusinder af migranter er år efter år kommet til landet. Sverige har 55 områder, som politiet er ved at miste kontrollen over; vold mellem grupper har længe været kendt, også med drab; og landet oplever et markant fald i den gensidige tillid i fx Malmø, et af landets mest multikulturelle områder.

 

Når Sverige har været så godt et samfund, skyldes det, at der har været et homogent samfund med konsensus om basale goder. Når denne sammenhængskraft svækkes pga. stigende etnisk og kulturel diversitet, vil også den statslige ingeniørkunst, hvormed konflikter løses, støde på en grænse, og den grænse ligger i naturen: Mennesker vil modsætte sig ”åbenheden”, forsøget på ”tæmning”, de vil ganske enkelt slå fra sig for at sikre sig selv, når deres egne goder kommer under pres. Så får vi et gensyn med ”atavismer” som kampen for territoriet. Ikke blot udlændinge, men etniske svenskere vil blive mindre, skal vi sige: ”civilisationsegnede”!

 

Det bedste at gøre er at udvise kriminelle udlændinge efter den første dom og så i øvrigt lukke for al indvandring fra Afrika og Mellemøsten, indtil den skønne dag kommer, solen ikke kan finde andet at skinne på end indvandrere, der virkelig er en berigelse, også hvad angår økonomi. Herhjemme koster ikke-vestlig indvandring 33 milliarder årligt, har vi netop fået at vide, men i Sverige skal vi op i en helt anden liga. Docent i økonomi, Jan Tullberg har beregnet sig frem til en omkostning på 600 milliarder alene for asyltrykket i 2015.

 

Ak, Sverige…

 

 

120 kommentarer RSS

 1. Af Niels Larsen

  -

  Svenskerne – og især kvinderne – har jo selv ønsket og villet det.

  Ellers havde de vel stemt på Sverigesdemokraterne.

 2. Af Kim Kaos

  -

  På grund af vores ”internationale forpligtelser” og de politiserende domstole kan vi ikke bestemme, hvem vi ønsker at lukke ind i vores land.

  Vi må enten ud af EU og/eller få opsagt konventionerne på de punkter, der gør, at vi ikke mere kan bestemme.

  1. Stop for spontane asylansøgninger i Danmark. Flygtninge hjælpes i nærområderne

  2. Konsekvent udvisning af kriminelle udlændinge efter første dom

  3. Begrænsning af offentlig forsørgelse til kun at gælde danske statsborgere. Udlændinge må forsikre sig privat.

  4. Stop for offentlige udgifter til integration. Integration er et personligt ansvar – ikke en offentlig opgave

  Vi skal til at skrue bissen på hvis vi skal overleve som velfærdsstat.

  Folk der ikke har haft arbejde de sidste 2 år skal udvises

  Alle der er udvist skal vi internere indtil de kan udvises og det skal foregå på en måde så de ikke kan begå kriminalitet eller stikke af.

 3. Af Jens Hansen

  -

  De islamiske myrderier, volden og mistilliden kommer også til dig, selv om du holder en pæn tone i debatten, og selv om du ikke går i krig.
  Skriver Kaspar Støvring.

  Vesten har siden 2001 myrdet ca. fire millioner mennesker i Mellemøsten.
  Og gjort endnu flere til flygtninge.
  Dette har skabt et had imod Vesten som vil vare i generationer.
  Sverige har aldrig hældt benzin på bålet.
  I modsætning til Danmark.
  Men det forhindrer så ikke terror.
  Hvis angrebet i Sverige ellers er terror.
  Har Kaspar Støvring en forklaring på, hvorfor der stort set ingen muslimsk terror var imod Europa.
  Før overfaldet på Iraq i 2003.
  Bortset fra i Frankrig.
  Men her skyldes terroren, at Frankrig fortsat opfører sig som en kolonimagt i Afrika..

 4. Af Niels Peter Lemche

  -

  Niels Larsen, SD har vel nogenlunde samme tilslutning som DF. Men som i Danmark er der flere partier helt yde på højrekanten, f.eks. Svenskernes Parti.

  Det som Kasper ikke fik med, er, at den svenske skyhed over for at nævne etnicitet er forsvundet i dette tilfælde. Debatten i Sverige kommer derfor mere og mere til at ligne den danske.

 5. Af Kim P Olsen

  -

  Jens Hassan
  Enten er du underbegavet, eller også udelader du bevidst fakta i dine indlæg.

  Jeg er overbevist om det første, men kan ikke helt udeukke det sidste – men hælder nok mest til en kombination.

  Sverige deltog både i ISAF (Afghanistan) og nu i Inherent Resolve (Irak). Så din kvalmende lovprisning af Sverige er aldeles ubegrundet.

  Dine tal er for øvrigt også stærkt fejlbehæftede.

  Du har stavet dit eget? navn rigtigt, men det er faktisk også det eneste korrekte i dit indlæg.

  Kom så med din sædvanlige hjernedøde svada med dine vrangforestillinger om mig!

 6. Af Niels Peter Lemche

  -

  Kim P. Olsen, nu hedder Hassan jo nok ikke Hansen, så det med, at han har stavet navnet rigtig, gælder nok ikke.

 7. Af Steen Raaschou

  -

  @NIELS PETER LEMCHE: Nej, de er ikke lige store, SD er betydeligt større. I går måltes de til 27.2 procent. Men med nu en indvandrerandel i beolningen på 37 procent, må man sige at de stemmer er kommet 20 år for sent.

  https://nyheteridag.se/sentio-efter-terrordadet-nytt-sd-rekord-pa-272-procent/

 8. Af Steen Raaschou

  -

  @NIELS PETER LEMCHE: Nej, de er ikke lige store, SD er betydeligt større. I går måltes de til 27.2 procent. Men med nu en indvandrerandel i befolningen på 37 procent, må man sige at de stemmer er kommet 20 år for sent.

  https://nyheteridag.se/sentio-efter-terrordadet-nytt-sd-rekord-pa-272-procent/

 9. Af Arvid Holm

  -

  @ JENS HANSEN – 11. APRIL 2017 14:31

  Godtager man din forklaring om, at muslimernes overgreb skyldes had på grund af Vestens overgreb, er det fornuftigt så vidt muligt at afværge hadet/hævnen, der efter din vurdering vil vedvare i generationer.
  Det forekommer derfor indlysende at minimere tilstedeværelsen af muslimer i Vesten, så der ikke er så mange, der vil hævne sig.
  Der er jo næppe mange tænkende mennesker, der er indstillet på at finde sig i deres overgreb i flere generationer.
  Det synes faktisk klogt at minimere antallet af muslimer, ligegyldigt hvorfor nogle af dem udøver vold.

 10. Af Arne Hornborg

  -

  Politisk hykleri.
  Den forudsigelige tragedie i Stockholm har, som vanligt, udløst politisk hykleri.
  Mange mennesker var forsamlet for ,,at vise?’’.
  Ikke mindst statsminister Stefan Löfven, der talte ,,så smukt’’ om at NU må vi alle stå sammen. At VI svenske ikke vil finde os i terror.
  Det lyder da ganske tiltalende, men hvad er virkeligheden.
  Stå sammen? Om hvad?
  Kunne det virkelig tænkes at Sverige ville udvise uønskede fupasylanter? At sørge for at udviste personer ER blevet udvist af Sverige?
  Jeg vil se handlingen før jeg tror på det.
  Kunne det tænkes at Sverige sammen med Danmark og Norge kundgjorde at VI tre skandinaviske lande suspenderer alt hvad der hedder asyl?
  At VI tre lande sender uønskede personer ud af VORE nordiske lande.
  Står sammen fast på det, uanset hvad ,,omverdenen’’ FN og andre mere eller mindre selvbestaltede organisationer vil mene, men blot stå fast.
  Sverige ligger som de har redt. Netop Stefan Löfven har tidligere kritiseret Danmark for VOR fremmedfjendske asylpolitik.
  Stefan Löfven har tidligere erklæret at Sverige er et åbent, tolerant land, hvor der er plads til alle.
  På samme måde som den gæstfrie Angela Merkel har gjort det i Tyskland.
  Den Eu-begejstrede Merkel der med sin ansvarsløse politik på flygtningeområdet er mere end skyldig i, at de forskellige lande har indført grænsekontrol.
  Sverige der må have følt sig overrumplet over at DEN indvandring alligevl var for stor, så belastende at Sverige, fornuftigt, indførte og bibeholder grænsekontrol.
  Også her i Danmark er det mere tomme ord og fraser end egentlig handling.
  Uønskede personer der er udvist SKAL udvises.
  Tåbelige begreber som ,,tålt ophold’’ bør være et overstået kapitel
  Hverken Danmark, eller Sverige, skal finde sig i tåbelige, utidssvarende konventioner, men handle konsekvent.
  Udvisningerne skal heller ikke være baseret på de tilfældige domstolsafgørelser men udelukkende baseret på administrativ udvisning.
  Lad blot alle de frelste hyle så meget de vil. Danmark sikkerhed kommer før alt andet.
  Det samme BURDE gælde i Sverige.
  Lad os tænke over om DET virkelig er takken vi får fra de såkaldte flygtninge for vor gæstfrihed.
  Terror og kriminalitet som tak for gæstfrihed.
  Jeg under mig over hvorfor ,,journalisterne’’ såvel i den trykte som degitale presse samt de forskellige tv kanaler undlader at stille DET enkle spørgsmål, ikke mindst til politikerne.
  De forskellige fraser om at VI har underskrevet konventionerne holder ikke. Vi har i hvert fald ikke skrevet under på MISBRUGET af konventionerne, eller har politikerne snorksovet som sædvanligt?
  Hverken Sverige eller Danmark skal leve med ekstra politiovervågninger, vi skal ikke have betonklodser som værn mod vanvittige terroristers fremfærd.
  VI skal derimod, konsekvent, fjerne årsagerne, personerne der er årsag til terrorhandlingerne. Fjern dem helt fra vore lande.
  Bedst for Danmark hvis vi, helst sammen med Sverige forlod det overnationale, overbureaukratiske forfejlede EU, inden Micky Mouse Parlamentet gør mere skade.
  Arne Hornborg
  Typograf/mediegrafiker, forfatter.

 11. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Ja, da interessant endog at skulle betale for egen undergang.

 12. Af Hans Storm

  -

  I Sydafrika er 30% af alle mord ofre hvide til trods for de udgør 8% af befolkningen.

  I England steg antallet af syre angreb fra 2015 til 2016 med 76%

  Forestil jer hvordan tingene ser ud om 10 år, 20 år, 30 år. Når først vi bliver minoriteter i vores egne lande bliver det open season på hvide mennesker.

  Og alle jer godtroende baby boomere; Det er nemt for jer at være gode på andres bekostning, i har jeres på det tørre. Men tænk at sælge sit eget folk for abstrakte idealer, for ikke at ville indrømme at man har taget fejl. For hver kommende generation bliver prisen DE betaler højere og højere.
  Og ja Fatima og Ahmed som i har arbejdet sammen med er søde nok, det er korrekt, men det ændrer ikke det store billede.

 13. Af Jens Hansen

  -

  AF ARVID HOLM – 11. APRIL 2017 15:29

  Den bedste løsning er, at stoppe med at starte krige i Mellemøsten som skaber millioner af flygtninge.
  Og risikoen for terror.

 14. Af N O Nielsen (Niller)

  -

  Fortællingen om folkhemmet hinsidan er nået til vejs ende.
  Den går inte Granberg-som der i sin tid blev råbt af den svenske ballonskipper Victor Granberg da han forgæves forsøgte at stige til vejrs med sin luftballon fra Christiansborgs Slots ridebane.

 15. Af Bjørn Danh

  -

  @ JENS HANSEN – 11.4 – 14:31

  Korrekt, myrderier i MØ som danske politikere/media totalt ignorerer.

  Være, vestens kristne har myrdet kontinuerligt, +100 millioner, på alle kontinenter,
  siden X. Colombus.

  Og dog, ex nazi sverige er absolut pro vest storaktør, våbenleverancer og vetoer.
  c. bildt nedlagde veto mod fredsforhandlinger i Syrien for 5 år siden,
  fordi (igen $$$) ericsson havde aftaler
  om at levere kommunikationsudstyr for mia. til Assad.
  SS-verige leverer (volvo) masser af grej til israhell-zionisternes
  nedrivninger og tyverier af palestinensernes huse.

  Apropos Fra., tuder over et par hundrede døde,
  bare i Algeriet har F myrdet mere end en million mennesker!

  ”If you play, you pay”:
  Bange for at Danmark har en kæmperegning ligende,
  for vore pro usa krigsvanvittige politikeres gerninger!

 16. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er Sverige vel bare lidt på forkant i den multikulturelle udvikling i forhold til øvrige EU lande. Om 5-10 år ligner vel resten af EU landene til forveksling Sverige i dag. Hvad den dybere mening i det projekt egentlig går ud på, er mig stadig en gåde!

 17. Af happybrexit heimlich

  -

  Hvis man vil vide hvordan det går et land efter at muslimerne er rykket ind kan man bare se på Libanon. Landet er totalt destrueret af borgerkrig. Før palæstinenserne rykkede ind var Libanon et særdeles rigt land styret af kristne, nu ligger hele landet i ruiner.

  “Despite its small size,[14] the country has developed a well-known culture and has been highly influential in the Arab world. Before the Lebanese Civil War (1975–1990), the country experienced a period of relative calm and renowned prosperity, driven by tourism, agriculture, commerce, and banking.[15] Because of its financial power and diversity in its heyday, Lebanon was referred to as the “Switzerland of the East” during the 1960s,[16] and its capital, Beirut, attracted so many tourists that it was known as “the Paris of the Middle East”.”
  Between 2006 and 2008, a series of protests led by groups opposed to the pro-Western Prime Minister Fouad Siniora demanded the creation of a national unity government, over which the mostly Shia opposition groups would have veto power. When Émile Lahoud’s presidential term ended in October 2007, the opposition refused to vote for a successor unless a power-sharing deal was reached, leaving Lebanon without a president.

  On 9 May 2008, Hezbollah and Amal forces, sparked by a government declaration that Hezbollah’s communications network was illegal, seized western Beirut,[72] leading to the 2008 conflict in Lebanon.[73] The Lebanese government denounced the violence as a coup attempt.[74] At least 62 people died in the resulting clashes between pro-government and opposition militias.[75] On 21 May 2008, the signing of the Doha Agreement ended the fighting.[72][75] As part of the accord, which ended 18 months of political paralysis,[76] Michel Suleiman became president and a national unity government was established, granting a veto to the opposition.[72] The agreement was a victory for opposition forces, as the government caved in to all their main demands.[75]

 18. Af happybrexit heimlich

  -

  Svenskerne er ikke humanister tværtimod: de vælter sig jo i mord, voldtægter, pædofili, røverier, narkotika. Do they like it? something tells me YES!

 19. Af Kasper Støvring

  -

  Kim Olsen, vær venlig at holde en sober tone, hold dig til argumenter, ikke til nedladende personlige kommentarer til bl.a. Jens Hansen. De slettes fremover.

 20. Af happybrexit heimlich

  -

  Et land som ikke kan forsvare sine grænser er intet land.

 21. Af Kim Kaos

  -

  Tak Kasper for at forsøge at holde et anstændigt niveau og så er det rart at se at du rent faktisk læser de forskellige reaktioner på dit skriv.

 22. Af Bjørn Danh

  -

  HAPPYBREXIT HEIMLICH – 11/4 17:02

  Spar os for din propaganda, anonymos.

  Et hvert tænkende væsen ved, at der var fredeligt i MØ,
  indtil de østeuropæiske zionistiske terror-horder
  invaderede Palæstina og skabte, ved USAs støtte,
  det illegale israhell, MØ’s sorte kæftknude.

 23. Af Flemming Lau

  -

  Efter krigen var europæerne besjælet af fred og forsoning. I 1952 fik vi flygtninge konventionen, hvor europæiske nationalstater gensidigt skulle forsikre europæiske flygtninge. I 1967 udvides forpligtigelserne med til at gælde hele verden. I 1978 kom kravet om kvote flygtninge med en aftale med UNHCR og der blev lavet en udlændinge lov. I 1983 kom Gammeltoft med begreberne de facto og spontan flygtninge uden pas og visum. Fra 1989 forpligtiger Danmark sig til at tage 500 kvote flygtninge.

  Det kan derfor undre at den liberale regering i Danmark, har barslet med at vi kan tage 5000 de facto flygtninge om året. Velbjærgede flygtninge der har råd til menneske smuglerne, blæser på kø kulturen og som gøgeunger presser de svageste kvote flygtninge tilbage i køen. Så kunne man forestille sig at syriske spontan flygtninge, var taknemmelige for chancen, men for den syriske forretningsmand Saed ElNasan er indstillingen klar, efter han bliver sat ned i ydelser og ikke vil arbejde med rengøring:
  “Tag ikke til Danmark, Aldrig…!.” Den utzbesiske terrorist Rakhmat Akilov udtrykte sig mere kontant til en IS sympatisør ” Det var en fiasko, jeg fik kun kørt 20 vantro ned..!”

  Der var engang hvor dansken havde indtryklet at, vore gæster kom for at blive en del af os. I dag har vore gæster, mere taget ved lære af grønlændernes “Vi kaa’ sæææl”

 24. Af Kim Kaos

  -

  @BJØRN DANH

  Dit svar til HAPPYBREXIT HEIMLICH er under lavmålet og stærkt anti-semitisk – skam dig.

 25. Af happybrexit heimlich

  -

  Flemming Lau: Det er muligt at grønlænderne kan selv, men muslimerne kommer aldrig nogensinde at kunne selv, som en del af det danske samfund. Deres mål er at få danskerne smidt ud, ligesom de har gjort i de andre lande, som de har invaderet.
  Håber at DF får regeringsmagten ved næste valg, både Venstre og Sosserne har vist sig ikke regeringsdygtige. De er ude af stand til at beskytte os danskere. Vi har de facto i følge FN konventionen ubeskåret ret til at bo i Danmark -og ikke som slaver. Vi skal ikke behøve frygte at blive massakreret på åben gade som led i en terrorhandling. Kan man ikke forstå dette skal man ikke sidde i Folketinget og langt mindre være minister!

 26. Af happybrexit heimlich

  -

  Bjørn Danh: føler du dig truffet. Hvad med at lære at skrive dansk?

 27. Af Bjørn Danh

  -

  KIM KAOS – 11. APRIL 2017 17:59

  Tsk tsk. Endnu en der ikke ved hvad anti-semitisme betyder.

  “anti” betyder “mod”
  “semit” er en person der er født i datidens Samaria (eller nu besatte Palæstina)
  og:
  “jødedom” er en religion
  “zionisme” er en ondsindet politisk ideologi (a la nazismen)

  Konklusion:

  ZIONISTER ER IKKE JØDER ELLER SEMITTER BARE FORDI DE INVADERER PALÆSTINA

  God påske 🙂

 28. Af Kim Kaos

  -

  @Bjørn Danh

  Du beviser igen at du ikke hører hjemme i en ordentlig debat – Jeg formoder at Kasper snart rydder op i tråden

 29. Af Ten Net

  -

  Der er noget der altid har undret mig i den her debat.

  Det er når for eksempel, at Danmark får skylden for, at de flygter nede i de varme lande.

  Grunden til at de flygter, er at vi bomber deres veje og byer, så det er for farligt at bo der.

  Og så er det åbenbart logisk, at når det er os der smider bomber i hovedet på dem, at så må det også blive os, der skal tage hånd om dem, efter at de er blevet hjemløse.

  Hvis der var nogen der smed bomber i hovedet på mig så jeg blev hjemløs, ville jeg hade dem som pesten, og det sidste sted jeg ville søge ly hos, var hos dem, som har smidt bomber i hovedet på mig.

  Er der en eller anden automatisk mekanisme, som jeg har overset, som gør at når A bomber B så flygter B tilbage i sikkerhed hos A.

  Det virker ikke særligt logisk i min optik.

  Kunne man have forestillet sig at russerne flygtede i sikkerhed hos tyskerne i 1942??

  Nej vel!!

  Og hvor er den næsten folkevandringsagtige flygtningestrøm på vej i ly hos russerne??

  Jeg tror, at flygtningestrømmen til Nordeuropa var kommet herop, uanset hvem der smidt bomber i hovedet på dem.

  Jeg tror, at nok hader de os som pesten, men vi har penge nok, så kan vi lige så godt også betale for deres underhold, når nu deres eget hjem er ødelagt.

  Men arbejde og integration, og blive som en af os, aldrig i livet, – som en af dem der smed bomber i hovedet på mig, – aldrig nogen sinde.

  Det man skal huske på, er at når man smider bomber i hovedet på nogen, så er det fjenden man bomber.

  Og hvem er det så, der bagefter banker på vores dør??

 30. Af Erik Larsen

  -

  Jeg håber kun på een ting og det er at PET virkelig checker en person som “Jens Hansen” – eller “Hassan” som nogle kalder ham.
  Hans indlæg er jo fuldstændig imod al dansk levemåde og tankegang m.m.
  Og hans vrøvl om hvad vesten har gjort for at skabe fred for børn, familier m.m. bliver omskrevet til “myrderier”. Hvad har det med at en lastbil køre ind i mennesker i et stort tal uanset om det er børn, kvinder, oldinge eller andre?
  I øjeblikket bruges nervegas mod mennesker af Assad.
  Og hvad ER det som isis m.fl. ønsker at “vi vantro” skal lære? Ja, det er ting langt, langt værre end selv en Mr. Adolf kunne finde på.
  Hvordan kan vi have personer som JH i Norden??? Ja, p.g.a. de radikale og kultur-beriger-ønskerne. Tak for kaffe.

 31. Af Jan Petersen

  -

  Det virkelig dybt komiske og paradoksale ved projekt EU er, at man har ophævet nationale grænser. Dermed alt det en nationalstat har at byde på af fælles værdier, identitet, samhørighed, osv for netop den respektive stat. Som alternativ til ingen nationalstat bygger individerne så deres egne reservater baseret på etnisk, kulturel, religiøs samhørighed for netop deres respektive gruppe. Dette i form af ghettodannelse og parallelsamfund. Tror man virkelig, at det eksperiment er mere fredsskabende end en samlet nationalstat?

 32. Af happybrexit heimlich

  -

  Loefven påstår i sin tale i dag ved mindeshøjtideligheden for terror ofrene, at han har tænkt meget på ofrenes familier. Tænk hvis en læge skulle sige: jeg har tænkt meget på mine patienter og deres slægtninge i dag. Tænke er desværre ikke godt nok Loefven: du har ansvaret for at svenske statsborgere ikke udsættes for terror -that’s it!

 33. Af Bjørn Danh

  -

  KIM KAOS – 11. APRIL 2017 18:29

  Ingen argumenter mod fakta? Trist hva?

  🙂

 34. Af Bjørn Danh

  -

  KIM KAOS – 11. APRIL 2017 18:29

  Bliv klogere, Kim.
  Læs:

  http://bjorndanhtales.com/PALziodk.htm

 35. Af Finn Bjerrehave

  -

  Sverige kender vi de hader Jøder og elsker Muslimer, og da Jøderne ikke skaber terror , har Sverige måske valgt fejl, men sådan virker Sverige, og Israel er Fake.
  Sverige solgte Jernmalm til Tyskland, og Danmark og Norge skulle besættes.
  U-tak til Sverige. Finn Vig

 36. Af Bjørn Danh

  -

  FINN BJERREHAVE – 11. APRIL 2017 19:00

  Sverige solgte Jernmalm til Tyskland.
  Danmark og Norge skulle besættes
  (for at nazi’erne kunne beskytte deres jernleverancer). Korrekt Finn.

  Hvorfor ville S ikke sælge til de allierede, som garanterede S beskyttelser, tropper?
  Shhh, S. Fordi Hitler betalte en meget højere pris!

  Ok?

  Hvordan fik Hitler så råd til dette?
  Shhh, S. Operation juden KZ! Stjæl alt fra dem og betal S for jernmalm!

  Fakta: Der ligger mere guld fra myrdede jøder i stockholms kældre
  end der gør i hele Schweitz!

 37. Af Niels Peter Lemche

  -

  STEEN RAASCHOU : de ligger lige nu på de forskellige meningsmålinger mellem 17,8 og 27,2%.

  Men du kan godt have ret. Den højeste måling er den eneste efter attentatet i Stockholm

 38. Af Jens Hansen

  -

  AF KASPER STØVRING – 11. APRIL 2017 17:15

  Tak Kaspar Støvring.
  Dette forpligter også vi andre.

 39. Af Svend Jensen

  -

  Et kriterium for succes i arternes kamp for overlevelse må være, om arten er i stand til at reproducere sig selv i større målestok en konkurrenterne.
  Charles Darwin inddrager vistnok ikke “humanisme” som en særlig egenskab, specielt velegnet for overlevelse. Det at være god mod andre end den nærmeste familie eller klan rammer ikke lige præcist definitionen på humanisme. Det er meget bedre for overlevelsen at udøve sin humanisme selektivt; den globaliserede altruistiske humanisme er for diffus til at forøge dine konkrete chancer for at overleve, især i en grotesk overbefolket verden.
  Den diffuse overfladiske globale humanisme er vedtaget af den svenske Elite som retningen på det moralske kompas i Sverige. Den kommer uvægerligt til kort overfor den snævre islamiske forståelse af “humanisme”, som man kunne kalde mere Darwinistisk orienteret. “Survival of the fittest” reduceres til “Survival of the fittest religion” som med religionen som mellemvej skal sikre den muslimske arts overlevelse og sejr.
  Islamisk humanisme er kun tilladt overfor islams tilhængere, i følge koranens bogstav. Svensk humanisme påstås af svenskerne almengyldig – de afvigende opfattelser af “humanisme” er årsagen til konflikterne.

 40. Af happybrexit heimlich

  -

  http://www.bt.dk/udland/asylansoeger-vaekkede-sovende-tyskere-tvang-mand-til-at-overvaere-kaeresten-blive

  det er også lige sket i Ålborg og i Haderslev. Det sker mange mange gange i Sverige, -men vi hører aldrig om det.

 41. Af Jens Hansen

  -

  AF FLEMMING LAU – 11. APRIL 2017 17:50

  Flemming Lau.
  Med vores kristne baggrund.
  Så stiller man sig ofte spørgsmålet.
  Er Jesus svaret.
  Eller er Jesus spørgsmålet.

 42. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  @Danh

  “Der ligger mere guld fra myrdede jøder i stockholms kældre
  end der gør i hele Schweitz!”

  Nå, det er derfor, at svenskerne holder så meget af de antisemitiske og antidemokratiske islamister, der stort set har fordrevet jøderne fra Malmö med trusler og bombesprængninger foran Malmös synagoge.

  Svenskerne har simpelthen tidligere tjent tykt på at støtte morderiske jødehadere, og nu forsøger de, at gentage succesen!

  Socialdemokraten, Per-Albin Hansson, kendt som det svenske velfærds samfund skaber, var nær brevven med Italiens fascistiske diktator, Mussolini.

  De borgerlige svenskere var mere til Hitler, end til Mussolini.

  De fleste svenskere sympatiserer også med morderiske antisemitter i vore dage, og kalder alle, der kritiserer deres hidsige forsvar for de morderiske antisemitter, for racister og islamofober…

  Men sådan er der jo så meget.

 43. Af Jan Petersen

  -

  Toppen af nazi Tyskland havde tætte intime forbindelser i Sverige, blandt andet Hermann Göring svensk gift.

 44. Af Erik Larsen

  -

  Ja, enig med de fleste indlæg. Øresundsbroen burde hurtigst muligt lukkes.
  vi har INTET tilfælles med svenskere – INTET.
  De er næsten mere multi-kulti og venstrejournalistiske end DR, og andre danske medier. Deres land er ikke demokratisk mere og nok det første land – trist nok sammen med vores der bliver overtaget af de mennesker som overhovedet ikke skulle findes i nord-europa overhovedet. Men Europas såkaldte “ledere” er desværre lige de personer der intet kan – intet ved men ødelægger vores gamle lande.

 45. Af Kim P Olsen

  -

  Terror i Sverige. Bombe i forbindelse med fodboldkamp i Tyskland. En afghansk mand henretter sin familie i Brønshøj. Asylansøgere laver kæmpeslagsmål præget af knivstikkeri og brænder til sidst hele lejren ned….

  Venligboerne har danseaften i Venligbohus og glæder sig over den megen kærlighed.
  Man tænker uvilkårligt på historien om orkestret, som spillede imens Titanic sank…..

 46. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt brillerede Sverige også med verdens første institut for racehygiejne grundlagt i Uppsala. Videnskab i eugenik som nazisterne forfinede til Endlösung.

 47. Af happybrexit heimlich

  -

  9 mennesker dræbt af islamister på en filippinsk ø, her går det godt, hvornår bliver der massakre i Danmark? bare et spørgsmål om tid, jeg er glad jeg ikke bor i hovedstaden!

 48. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt at danske jøder mod anden verdenskrigs afslutning blev sendt til Sverige i sikkerhed, skyldes vel ene og alene, at sikkerheden foregik i gamle tidligere danske Skåne. Jeg tvivler meget på, at Stockholm ville have modtaget dem med åbne arme!

 49. Af HappyBREXIT heimlich

  -

  På grund af doven-Lars Uløkke så kan vi nu se frem mod at blive massakreret af de muslimer, som 60% af vores skattepenge går til.

 50. Af HappyBREXIT heimlich

  -

  Den svenske udenrigsminister Margot Wallström er i hvert fald -uden tvivl- anti-semit.

Kommentarer er lukket.