Den svenske lektie

Af Kasper Støvring 120

 

 

De to afgørende pointer i den lektie, som mange selverklærede humanister endnu skal lære om ”den humanistiske stormagt” Sverige efter terrorangrebet:

 

De islamiske myrderier, volden og mistilliden kommer også til dig, selv om du holder en pæn tone i debatten, og selv om du ikke går i krig.

 

Terrorangrebet er der skrevet lidt om i de seneste dage, livet går dog hurtigt videre, terror er jo det nye normale, så lad os dvæle lidt ved volden og mistilliden. For at få et indtryk af det kollektive vanvid hinsidan og den selvforblændelse, der præger eliterne, så kan begynde med at lytte til Sveriges fhv. statsminister Frederik Reinfeldt, der mener, at indvandringen gør Sverige tryggere. Men sammenligningen af tildelte opholdstilladelser og anmeldelser af seksuelle overgreb og voldtægter synes ikke helt at bekræfte hans udsagn:

 

 

Virkelighedsfornægtelsen når såmænd også til Danmark. I Danmarks Radio hørte jeg (P1 13.1.17 17:05) et indslag, der handler om, at de i Malmø myrder løs på hinanden. Hvorfor?, blev der spurgt fra studiet. Jo, ifølge DRs udsendte slår de hinanden ihjel på grund af konflikter om bl.a. “kærlighed” og “fornærmelser”.

 

De er godt nok blevet underlige, de svenskere. Nu må Ingmar, Hjalmar, Hugo og de andre i broderfolket altså tage sig sammen!

 

Hvor galt er det da gået? Når svenske ambulancefolk anmoder om militær udrustning, så må man nok sige, at man får et vink med en ordentlig kleppert af en vognstang, hvis man da kan sige det! De mange parallelsamfund er blevet særdeles farlige.

 

Overfald på kvinder er imidlertid et mørkt kapitel for sig. Der begås 480.000 overgreb på svenske kvinder – om året! Tallet skal udlægges sådan: 3 pct. af svenske kvinder, dvs. cirka 130.000, har alene på ét år, 2015, oplevet overgreb fra mildt til alvorligt, fra blufærdighedskrænkelse til voldtægt. I Sverige tæller hver gerningsmands overgreb, så hvis fem mænd har krænket en kvinde, fx på en festival, er det lig med fem overgreb.

 

Det er officielle tal bragt i en anerkendt avis bekræftet af forskerne bag. Et meget højt tal, der næsten forekommer usandsynligt, medmindre man har fulgt med i udviklingen i Sverige de seneste mange år. Tino Sanandajis rapporter har fx vist, at hvor der var 3 tilfælde af parallelsamfund i 1990, var det vokset til 186 i 2012. Offentligt tilgængelige udskrifter fra de svenske byretter om domme i voldtægtssager bekræfter i øvrigt, ud fra gerningsmændenes navne, sammenhængen. Her er nogle andre tal, fra Statistikbanken, Brå, der viser en voldsom stigning af især seksuelle krænkelser.

 

Grafen ovenfor, om sammenhængen mellem opholdstilladelser og overgreb, “beviser” i øvrigt intet i sig selv, der kan jo blot være tale om korrelation, ikke kausalitet. Det er derfor, man også må henvise til statistik, domsudskrifter, Tino Sanandajis forskning og den forhenværende politibetjent Peter Springars erfaringer (hans støttegruppe på Facebook har nu omkring en kvart million medlemmer).

 

Det er ganske vist ufuldkomne måder at redegøre for kriminalitet og indvandring, når nu de svenske myndigheder har valgt at mørklægge sammenhængen. Men tilbage står, at der anmeldes op mod ti gange så mange voldtægter i Sverige som i Danmark, målt per indbygger, vel at mærke.

 

Brutaliteten er til at tage at føle på. I sidste måned fik en kvinde skåret halsen over, men det giver heller ikke så megen omtale, måske fordi der er så megen af den slags, måske fordi myndigheder og presse søger at mørklægge sagerne, så godt som de nu kan. De har igennem årene systematisk undertrykt omtale af vold og seksuelle overgreb begået af indvandrere. I årevis er unge piger blevet udsat for sexovergreb til musikfestivaller, og både arrangører, politi og medier har tiet om anmeldelserne og overgrebene, ligesom medier i årevis har undladt at oplyse etniciteten på gerningsmænd, når der var tale om indvandrere.

 

Endelig: Tillidstabet.

 

”Våra resultat visar att individer som bor i områden med mångfald har lägre lokalsamhällestillit”, skriver en række forskere i en omfattende rapport om tillid i Sverige. Sverige har altid været at højtillidssamfund, men det er indvandringen og multikulturalismen ved at gøre en ende på. Især Malmø oplever et fald i tillid, også når der korrigeres på socioøkonomiske faktorer.

 

Der findes vel næppe noget mere værdifuldt for et samfund end sammenhængskraft: Følelsen af lykke, evnen til samarbejde, viljen til solidaritet, muligheden for velstand. Alt det er Sverige altså ved at miste, tyder det på. Hundredtusinder af migranter er år efter år kommet til landet. Sverige har 55 områder, som politiet er ved at miste kontrollen over; vold mellem grupper har længe været kendt, også med drab; og landet oplever et markant fald i den gensidige tillid i fx Malmø, et af landets mest multikulturelle områder.

 

Når Sverige har været så godt et samfund, skyldes det, at der har været et homogent samfund med konsensus om basale goder. Når denne sammenhængskraft svækkes pga. stigende etnisk og kulturel diversitet, vil også den statslige ingeniørkunst, hvormed konflikter løses, støde på en grænse, og den grænse ligger i naturen: Mennesker vil modsætte sig ”åbenheden”, forsøget på ”tæmning”, de vil ganske enkelt slå fra sig for at sikre sig selv, når deres egne goder kommer under pres. Så får vi et gensyn med ”atavismer” som kampen for territoriet. Ikke blot udlændinge, men etniske svenskere vil blive mindre, skal vi sige: ”civilisationsegnede”!

 

Det bedste at gøre er at udvise kriminelle udlændinge efter den første dom og så i øvrigt lukke for al indvandring fra Afrika og Mellemøsten, indtil den skønne dag kommer, solen ikke kan finde andet at skinne på end indvandrere, der virkelig er en berigelse, også hvad angår økonomi. Herhjemme koster ikke-vestlig indvandring 33 milliarder årligt, har vi netop fået at vide, men i Sverige skal vi op i en helt anden liga. Docent i økonomi, Jan Tullberg har beregnet sig frem til en omkostning på 600 milliarder alene for asyltrykket i 2015.

 

Ak, Sverige…

 

 

120 kommentarer RSS

 1. Af Jan Petersen

  -

  Sølle 28 – 33 mia kr pr år . . . eller hvor stort det reelle beløb nu engang er . . . er vel bare en slags herligheds afgift på global multikulturel berigelses. Der er ingen underholdning, der er gratis 🙂

 2. Af Flemming Lau

  -

  Norges forhold til jøderne i 1814, Jyllandspostens sviner 15 Dec 1938, Svenskernes kryptiske forhold til tyskerne under krigen, og deres forhold til jøderne idag, samt Fords ditto, hold op det er speget..!

  Et lille uddrag af JP’:
  . Det var ikke russere, men jøder med russiske navne, som druknede Rusland i blod. Det var ikke en ungarer, men en jøde, som ledede den kortvarige, blodige rådsrepublik i Budapest. Det var ikke en tysker, men en jøde, som på samme måde gjorde Munchen til et slagtehus.

  Vi ved, at titusinder af jøder fordømmer de jødiske forretningshajer, de jødiske pornografispekulanter og de jødiske terrorister. Men alligevel kan det ikke benægtes, at de erfaringer, som tyskerne – sammen med andre fastlandsfolk – har gjort med hensyn til jøderne, danner en vis basis for deres følelser.

  De meget hårdhændede regeringsforanstaltninger, der fulgte ovenpå “folkets spontane hævnaktion”, har i korthed sagt det formål at sulte og fryse jøderne ud af Tyskland. Men dermed er det tyske jødespørgsmål også blevet et europæisk spørgsmål. Europa og den øvrige verden kan ikke stiltiende se på, at 750,000 mennesker skal gå til grunde, heller ikke kan den øvrige verden påtage sig nogen pligt til at skaffe disse mennesker underhold og arbejde. Man kan indrømme Tyskland, at det har ret til at skille sig af med sine jøder. Men til gengæld kan man stille det krav, at det sker på anstændig vis.

  Hvis jøderne virkeligt stod bag marxismen, kan det undre at venstre og højrefløjen har fundet sammen om Antisemitismen. Mon ikke det hele drejer sig om misundelse, hvor jøderne besidder 40% af Nobelpriserne selv om de tæller mindre end 2% af verdens befolkning…?

 3. Af HappyBREXIT heimlich

  -

  Intet der tyder på terror i Dortmund, intet tydede heller på terror i Stockholm, eller i Berlin, eller i Nice eller i Bruxelles, -eller i Paris, Nej vel, Merkel er den klammeste joke, som kan gå på 2 ben. Piloterne, som fløj ind i Twin Towers kom heller ikke fra Hamborg, og mordet på 200 unge mennesker i Paris blev heller ikke planlagt i Stockholm. Og i dag er det ikke – tirsdag.

 4. Af Gert Hansen

  -

  Svend Jensen har helt ret ovenfor.

  Selvfølgelig vil en stat, stamme, kultur, religion uddø, hvis den ikke evner at reproducere sig selv. Det er der en del folk i materielt velstående lande fra Japan over Sydkorea til Europa ikke i stand til. Grunden, eller grundene, hertil er ikke entydigt fastlagt. Nogle angiver fraværet af religion som en årsag. Det forklarer imidlertid ikke, at i et islamisk teokratisk styret land som Iran, er fertilitetsraten imploderet i den sidste 15-20 år, fra at ligge en del over reproduktionsniveau til at falde til 1,75. (For blot 30 år siden, var den 6,53). Nogle peger på at skole uddannelse af piger og unge kvinder er med til at bringe befolkningstilvæksten ned. Dette stemmer godt overens med at islamiske fundamentalister bl.a. i Afghanistan, Pakistan og Nigeria (Boko Haram) ihærdigt og voldeligt arbejder på at forhindre piger i at gå i skole.

  Skulle fertilitetsgraden i dag generelt overalt ligge på eksempelvis 5 til 6 (som den gør visse steder i Afrika) ville kloden blive overbefolket og udpint meget hurtigere end den er i færd med. Disse problemer viser sig nu i stigende grad i visse dele af verden, med betragtelige flygtningestrømme til følge. Det hjælper således ikke meget, at visse kultureres mennesker, bl.a. den vestlige, er ved at ‘uddø’.

  Det korte af det lange er, at menneskeheden står over for et stort problem, som uden for snævre kredse er tabulagt, idet man tydeligvis ikke ønsker at gå imod noget religiøst-kulturelt betinget, og derfor vælger at frede det. Indtil læsset endelig vælter.

 5. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt min kæphest 9/11. Et fake såkaldt terrorangreb iscenesat af rådne magthavere i USA, Saudi Arabien, Israel – og formentlig at par andre rådne regeringer og deres efterretningstjenester – med det eneste formål at destabilisere Mellemøsten og Nordafrika. Mission almost completed – Afghanistan, Irak, Egypten, Libyen og senest Syrien smadret og ødelagt. Om asyl-flygtninge strømmen var med i planen, ved jeg ikke. Men den side effect ødelægger Europa på lidt sigt. Just wait and see. Hvad hovedplanen egentlig går ud på, må guderne vide!

 6. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt var Charlie Hebdo et andet iscenesat false flag terror MSM fake shit plantet news stunt. Google selv “charlie hebdo false flag”, der er utallige artikler og videoer, der piller det iscenesatte show fra hinanden. Gælder i øvrigt stort set alt andet spektakulær terror shit. Hele lortet er iscenesat – Google feks “operation Gladio terror” tilbage omkring 1960. Terror shit iscenesat af Nato og rådne europæiske regeringer og deres efterretningstjenester. I øvrigt dokumenteret af BBC. Findes på Youtube.

  All in all – tro ikke et sekund på det terror shit – det er iscenesat – for det meste. Måske lige på nær en eller anden enlig galning i en lastbil. Men det kaldes vel bare lystmord!

 7. Af bent j

  -

  For jan p er ALT i verden iscenesat svindel. Men så enkelt er det jo ikke. Og teorierne om at det var USA selv der væltede de to tårne, er nonsens. Ge rt han sen forstår nok at menneskefjendsk og familiefjendsk politik hurtigt kan skade familiedannelsen. Ja, merkel er en gammelkommunistisk kælling fra helvede. Se dokumentarfilm om merkels migrant krise – one year on.

 8. Af Jan Petersen

  -

  Dokumentarfilm om Merkels migrant krise er da sikkert ok. Men udvid Google søgningen lidt til feks – “9/11 hoax” – “documented false flags” – eller lignende – og udvid horisonten bare en anelse 🙂

 9. Af HappyBREXIT heimlich

  -

  Jan P du burde få dit hovede undersøgt, eller tage din små piller. Alt det snak om fertilitet er rent vås. Fertilitet spiller ingen rolle når dødeligheden er tårn høj.

 10. Af hans andersen

  -

  Orkerne har indvaderet vesten forklædt som mennesker de gør onde gerninger og tilbeder den onde. Vestens politikere tolererer det onde da de har solgt deres sjæl til den onde.

 11. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er søgning på nettet – på dansk – stort set formålsløst. Får fat i samme MSM fake news shit stories overalt. Hvis man søger på engelsk, så husk altid at slutte en søgning med ordene – FAKE eller HOAX – det giver et langt mere reelt billede af virkeligheden 🙂

 12. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt elsker almuen at blive taget i røven 24/7. Ikke just nogen nyhed. Lidt plantet fake news, og hele hoben af tomhjerner kan kaste sig over hinanden i “debat” – svine hinanden til – og gå magthavernes ærinde. Business as usual 🙁

 13. Af Jan Petersen

  -

  De mere smarte tager røven på de mindre smarte – det er vel heller ikke just breaking news 🙂

 14. Af Bjørn Danh

  -

  JAN PETERSEN – 11. APRIL 2017 21:19

  Yup Bare ggl. gustaf V og nazisterne!
  og Göring fik svensk hæders-medalje i ’38!

  svenskerne var squ helt fine venner m. Adolf
  (og holdt på nazi sejr lige til slaget ved Stalingrad)
  S mærkede skam jødernes pas med et stort, rødt J
  så nazisterne bedre kunne finde dem.

  Og de mishandlede og seksuelt misbrugte
  1000vis af finske krigsbørn, bare ggl løs 🙁

 15. Af Helge Nørager

  -

  Han var glad for medaljer, og pressede diplomatisk alle mulige til at hænge pynt på hans morfin fyldte krop.
  Men hvis et lands tildeling af medaljer skal skabe kritik, ca 79 år efter.
  Vil eftertiden vil dømme de kommunistiske folkeforfører af en kongefamilie i Danmark hårdt for deres elefant orden til den kommunistiske massemorder i Rumænien. ?
  Eller hva.
  Nicolae Ceausescu, ridder af elefant orden, udnævnt 1980.
  Tak for kaffe, sagde mange dengang.

  Nogen gange hænger man medaljer på idioter, massemordere og andre politiske røvhuller, det er nu det medaljer bruges til.

 16. Af Bjørn Danh

  -

  JAN PETERSEN – 11. APRIL 2017 23:18

  Bevist er at CIA FBI USadministration vidste om 9/11 forberedelserne allerede i 2000
  OG den 6 august 2001 fik Bush en udførlig rapport
  om at terrorister ville angribe med kaprede passageger-fly!
  Bush svarede CIA “Well, now you got your ass covered”
  og tog ud for at spille golf!

  Hahaha

  US gov brugte 2997 døde + world trade center
  som undværlige ofre,
  Så Bush Rumsfeld Cheney kunne starte deres
  (sindsygt dansk støttede) aktion:
  Stjæl Iraks olie og hold gang i vores våbenindustri!

  🙁

 17. Af Peter Kjeldsen

  -

  Flet næppet og nyd jeres nye realitet – I skal bare vende jer til det! – så går det jo nok altsammen, skal i se… Det siger de selv inde i de ræverøde førerbunkers – Og de har jo, som vi alle ved – Altid ret!

 18. Af r. vangkilde

  -

  SVENSK LEKTIE, – når nationalstaten er passiv beskuer, og kun vil forsvare og bevare de arvede
  værdier af fællesskabet, ELLER har nationalstaten mistet sin drivkraft, vækst og skabertrang, når den national politiske drift skabes af skat- og afgift indtægter til statens drift, HVOR
  indvandringen af anden religiøsitet er mere konservativ i en overnational konkurrence til
  velfærdssamfundet, og tilsidesætter økonomiske hensyn.

 19. Af Arvid Holm

  -

  Tilhængerne af multikultur er tit ateister og hævder, at herboende muslimer ikke er mere religiøse end de fleste danskere.
  Tror man ikke på nogen Gud, indebærer det, at den store profet Muhammed løj, da han hævdede, at Koranen blev dikteret til ham af Gud.
  Ateismen erklærer, at Profeten var en svindler, og at alle muslimer er tosser, der er ført bag lyset.
  I nogle muslimske lande kommer ateister derfor af med hovedet.
  Men da muslimerne er kloge nok til at vælge de kampe, som de kan vinde, finder de sig i ateisterne i de vestlige lande.
  Der er for mange.
  Meningen skæres dog ud i pap med muslimernes reaktion på de kendte tegninger i Jyllandsposten.
  Der var en kamp, som muslimerne kunne vinde, for der er ikke mange tilhængere af multikultur, der vil slås for at kunne tegne Profeten.
  Muslimerne finder sig altså kun i deres gudløse supportere i Vesten, når de er nødt til det.
  Ateister bliver aldrig stuerene for muslimerne.

 20. Af Jacob Schønberg

  -

  EU landene bruger svimlende summer på Ulandsbistand , nødhjælp , favorable handelsaftaler og det er på høje tid at disse midler bliver brugt EFFEKTIVT på at begrænse befolkningstilvæksten i verdens fattigste lande.

  Vi KAN IKKE bremse flygtninge strømmen hvis vi ikke gør dette !
  Når befolkningen i Afrika vokser med 35 millioner mennesker i år og på blot 34 år fordoblet til 2,4 milliarder så vil vi få mange hundreder af millioner flygtninge rog mange krige

  Det er en bombe under freden i verden

  DET ER IKKE NOK AT SE PÅ HVOR SKIDT DET GÅR MED DE FLYGTNINGE OG MIGRANTER VI HAR NU – VI SKAL HAVE LØST VERDENS PROBLEM MED BEFOLKNINGSTILVÆKST NU !!!!!!!!!!!

 21. Af Henning Svendsen

  -

  Går man kun efter mellemøstlige navne -så er tallet nok usikker
  Enhver kan få et navn Det koster 400kr og tager en uges tid
  Så på dåbsattesten står der Ole Hansen-men det er der ingen der ved ,de kalder ham stadig Hassan et navn han også har stående i sit Danske Pas -dertil kommer så det han får udstedt i sit hjemland og her står så et helt tredie navn
  Og kontrol med Pasport og hvem der er hvem -ja denne kontrol er ren Storm P det samme gælder hvem der bor på en adresse og hvem er gift på Dansk eller kun ifølge deres egen religion og der er således en udbredt svindel med de sociale ydelser ja hele dette indvandre halløj er en stor sigøjner lejr
  Det kan undre at alle disse fremmede har så mange forrettigheder på alle områder
  Og penge til deres underhold er enorme beløb -ja her er der kun et sted at hente pengene og det er hos Miljøet og hvornår det bukker under er kun et spørgsmål om tid og syndflod Nr 2 bliver af plastik.

 22. Af jan ulrik friis

  -

  Kasper har her helt ret, og helt til punkt:
  “Der findes vel næppe noget mere værdifuldt for et samfund end sammenhængskraft: Følelsen af lykke, evnen til samarbejde, viljen til solidaritet, muligheden for velstand. Alt det er Sverige altså ved at miste, tyder det på. Hundredtusinder af migranter er år efter år kommet til landet. Sverige har 55 områder, som politiet er ved at miste kontrollen over; vold mellem grupper har længe været kendt, også med drab; og landet oplever et markant fald i den gensidige tillid i fx Malmø, et af landets mest multikulturelle områder.”

  Nu Sverige nu Danmark er faldet i et dybt sort hul, skal vi holde op med at grave os dybere ned i selvudslettelse og elendighed, men starte med at finde et sted i Afrika/Mellemøsten hvor alle islamister kan sendes til.

  Hørte igår at Assad simpelhen mangler unge mænd i kampen imod den islamistiske terror, han kan iøjeblikket ikke kæmpe på alle fronter samtidigt, det samme må også gælde for Irak og afghanistan, at de mangler friske unge mænd i kampen imod den radikale islam.

  Her det heldige at vi har alle disse unge arabiske mænd, de bare hænger på gaderne, voldtager og hærger landet, at med dags varsel kan hjemsende alt og alle, bare at kontakte Assad få en klar aftale på plads, hvor mange soldater arabiske mænd han har brug for?

  Vi kan sende i pakker m/k millionvis af gangen med Mærsk, tror Assad tager samtlige ind i forsvaret af Syrien, og sendes i kamp fra dag et!
  Den hurtigste måde at uddanne nye soldater er ved at sende dem direkte i kamp!

  Om alle arabiske mænd forlader Norden vil det redde Norden det nordiske folk, os der ellers nu er dødsdømte, vil vi redde Mellemøsten når friske styrker kommer hjem rydder alt for radikal islam!

  Assad er vores ven, ikke vores fjende, hvad iøvrigt helt ligegyldigt, bare han tager alle sine Syriske mænd retur, hver og en, Assad mangler unge mænd i kampen imod terror, var meldingen fra Syrien igår, så hvad venter Danmark/Sverige på ???

  “De islamiske myrderier, volden og mistilliden kommer også til dig, selv om du holder en pæn tone i debatten, og selv om du ikke går i krig.”

  Islamisterne er nu velkomne at forlade landet.

 23. Af Niels Peter Lemche

  -

  GUd fader JUF, Assad er ikke vores ven og bliver det aldrig. Jeg ved godt, hvem du arbejder og skriver for; men det er heldigvis ligegyldigt. Og dine skriblerier dækker over det reelle problem: At flygtningestrømmen er infiltreret af IS-agenter. Ergo må man prioritere. Det første punkt er, at forhindre, at disse agenter kommer ud i samfundet, hvor de kan lave ulykker. Det er nu ikke fordi så mange af dem er taget for det endnu. Metoden kunne være at skille de unge mænd fra resten, og beholde dem i lejre, til man har en idé om, hvad de repræsenterer. Det næste er, at man aldrig slipper en hjemvendt IS-kriger ud i samfundet uden prøvelse. De burde få samme tur som frivillige på østfronten, der nærmest pr automatik fik et år i skyggen. Det kunne jo bruges til at finde ud af, hvem de pågældende faktisk er, og hvor deres sympatier befinder sig. Den tredje del er at gå efter radikaliseringen, og især folk som imamem i Aarhus, der skaber disse fantaster. Man kunne jo se, hvilke paragraffer, der allerede findes mod dem, der skaber radikaliseringen — der er nok noget i loven om personer, der er en fare for staten, eller som virker for at nedbryde samfundet.

  Det er jo måske ved at være på tide at tænke på undtagelsestilstand. Man kan i hvert fald gøre det i forbindelse med store arrangementer, fordi det giver politiet meget stærkere beføjelser til at gennemføre kontrol. Og så finde en ubeboet ø (Danmark har masser af dem) til en dansk version af Gitmo.

  Selvfølgelig vil Niels Larsen og ligesindede råbe op om, at de alle skal eksporteres; men det løb er kørt, når det i så fald drejer sig om 8% af befolkningen. Og dette hyl forhindrer de praktiske løsninger, som bliver hårde nok.

 24. Af Gert Hansen

  -

  ,Happybrexit Heimlich:

  ‘Alt det snak om fertilitet er rent vås. Fertilitet spiller ingen rolle når dødeligheden er tårn høj.’

  Sikke noget vås.

  Foreslår at du kigger på FN’s Population Prospects, og bliver klogere.

 25. Af Niels Peter Lemche

  -

  Gud fader JUF, Assad er ikke vores ven og bliver det aldrig. Jeg ved godt, hvem du arbejder og skriver for; men det er heldigvis ligegyldigt. Og dine skriblerier dækker over det reelle problem: At flygtningestrømmen er infiltreret af IS-agenter. Ergo må man prioritere. Det første punkt er, at forhindre, at disse agenter kommer ud i samfundet, hvor de kan lave ulykker. Det er nu ikke fordi så mange af dem er taget for det endnu. Metoden kunne være at skille de unge mænd fra resten, og beholde dem i lejre, til man har en idé om, hvad de repræsenterer. Det næste er, at man aldrig slipper en hjemvendt IS-kriger ud i samfundet uden prøvelse. De burde få samme tur som frivillige på østfronten, der nærmest pr automatik fik et år i skyggen. Det år kunne jo bruges til at finde ud af, hvem de pågældende faktisk er, og hvor deres sympatier befinder sig. Den tredje del er at gå efter radikaliseringen, og især folk som imamem i Aarhus, der skaber disse fantaster. Man kunne jo se, hvilke paragraffer, der allerede findes mod dem, der skaber radikaliseringen — der er nok noget i loven om personer, der er en fare for staten, eller som virker for at nedbryde samfundet.

  Det er jo måske ved at være på tide at tænke på undtagelsestilstand. Man kan i hvert fald gøre det i forbindelse med store arrangementer, fordi det giver politiet meget stærkere beføjelser til at gennemføre kontrol. Og så finde en ubeboet ø (Danmark har masser af dem) til en dansk version af Gitmo.

  Selvfølgelig vil Niels Larsen og ligesindede råbe op om, at alle muslimer skal eksporteres; men det løb er kørt, når det i så fald drejer sig om 8% af befolkningen. Og dette hyl forhindrer de praktiske løsninger, som bliver hårde nok.

 26. Af Helge Nørager

  -

  Den danske lektie.
  Fiskeri minister og tvivlsomt uddannet fundamentalistisk kristen præst.
  Offentlig aktindsigt er en sygdom.
  Jo tak venstre ved hvor man har.

  De rigeste familier har lige fået sænket arveafgift efter års lobby arbejde med 2/3, godt klaret.
  For som der skrives i Berlinske er der ingen undersøgelser eller evidens for at det gavner samfunds økonomi eller skaber arbejdspladser.
  Men lidt mere økonomisk ulighed blev det da til.

  Alt sammen den Danske model lobby arbejde og en regering hvis minister afskyr offentlig indsigt i deres indsats for at forgylde de få, kvotekonger, rige familie dynastier og ellers påstå at kontanthjælps loft er altså tvingende påkrævet, og at vi skal have flere indvandre af de rigtige, for der er altså mangel på arbejdskraft, og nu skal de arbejdsløse have mindre, og sænk nu bilafgifter og ned med topskatten, og fjern alt offentlig indsigt i de rige lakajers arbejde,

  Det er den Danske lektie, så kan de lære det de grimme dumme dovne arbejdsløse syge invalider og ældre, som er selvforskyldte i alt som sker.

 27. Af jan ulrik friis

  -

  Hr Lemc he man får kredsløbsforstyrelser bare ved at læse dit indlæg “frivillige på Østfronten” ” Og hvor deres sympatier befinder sig” “… at gå efter radikaliseringen”
  Den din ide med lejre er tidligere testet, før du blev født, så du er lovligt undskyldt, en oprindeligt tysk ide!

  Hr Lemc he jeg huske din 5 bog “Den radikale tankegang.” og senere kom “Spor i sneen.” begge beskrev i forordet denne gang til og fra dit udedas, begge tilbagekaldt af forlaget, her i dagens indlæg er du tilbage i samme spor!

  SUK, Hr Lemc he vi ved hvem disse ISIS er, her behøves der ingen betænkningstid overhovedet, kun konkret handling her og nu!

  Og islamisterne uanset, når de er mange nok slår de os ihjel!

  Tiden løber nu simpelhen ud for det Nordiske folk!

  Enig i at Danmark skal bringes i undtagelsestilstand, det skal naturligvis ske på grundlag af sund fornuft og viljen at redde Danmark, redde det danske folk vores civilisation, ikke i ufornuft, men Danmark burde kunne stille en håndfuld kloge hoveder der bringer landet ud af stormen, med viljen at redde Danmark hvad endnu reddes kan!

  Sverige naturligvis anderledes vanskeligt, Danmark/Sverige nu er vi i den situation at intet at miste ved at gå i undtagelsestilstand, da vi nu i passivitet står til at miste ALT!

 28. Af hans andersen

  -

  Folk er tungnemme nu er det over 1400 år siden at Islam erklærede krig og terror mod alle der ikke er medlemmer af den muslimske bande, men når man ikke vil høre så må man føle, sværere er det ikke.

 29. Af happybrexit heimlich

  -

  Har doven-Lars Uløkke fremlagt nogle planer for hvorledes danskerne skal beskyttes mod at blive massakrerede, hvorledes vi skal undgå at vore penge stjæles over skattebilleten og bruges til at opføde de børn, som senere bliver vore bødler? Nåh ikke? nej det tænkte jeg sku nok -Schåll! tag en elefantøl til! så undgår du at bruge de få hjerneceller du har!

 30. Af Niels Peter Lemche

  -

  Hr. JUf Putler: Er påskefejringen allerede startet ovre hos jer. Sproget er forfærdeligt og indholdet usammenhængende, omend med en perifer berøring med mit indlæg. Undskyld, jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvor jeg skulle ende og begynde i et svar til dig.

  Men godt, at I har dette at hænge jer i, da jeres herres og mesters indblanding i Mellemøsten er sat skakmat. Gad vide, hvor meget der bliver skålet hos Putin i aften, når han har hørt Tillersons budskab. Og hvor var det trist, at Trump ikke var Trump, men blot en ny sherif i byen. Så se at komme ud af Dodge City!

 31. Af Svend Jensen

  -

  Den fælles lektie –
  Det synes efterhånden tindrende klart, et der er mindst en fællesnævner for de islamistiske udskejelser i Vesten. Den fællesnævners tilstedeværelse forhindrer iværksættelse af effektive forholdsregler imod den muslimske terrorisme. Egentlig er det fællesnævnerens egenskab af fravær, der virker mest slående og selvfølgelig.
  Man bemærker, at der ved alle terroraktioner næsten altid er fravær af ofre fra Eliten og magtens overklasse. Hvis det forekom, ville det stensikkert være forsidestof. På en eller anden måde har overklassen kunnet slippe billigt i forhold til plebejerne på gaden, i tog og undergrundsbaner; selvfølgelig fordi Eliten sjældent færdes hvor folket er.
  Først når medlemmer af Eliten og toppen af samfundet rammes lige så dødeligt og brutalt som den almindelige skatteyder vil der ske noget effektivt. Vi mangler stadigvæk at observere effekten af et terrorangreb der alene sigter på samfundets top.
  Der burde laves en statistisk undersøgelse af terrorens ofre med socialklasse som parameter!

 32. Af jan ulrik friis

  -

  Hr Lemc he, det er idag fejringen af: International Space Day!!!

  Rigtigt nok, den gamle Trump kommer aldrig mere igen, denne Trump fra valgkampen er sporløst forsvundet, var kun en illusition, et FAKE NEWS!

  Hr Lemc he, Trump står nu til skak mat i 3 træk!!!

  Enig, ja trist, at Trump ikke var Trump!

 33. Af Niels Peter Lemche

  -

  SVEND JENSEN, det er da vist ikke helt korrekt. Var der ikke en forfatter eller i hvert fald en kulturpersonlighed, der blev dræbt ved Krudttønden? Og ellers er det jo bare et spørgsmål om statistik. Hvor mange er der i den gruppe du kalder elite, og hvor mange ellers. Så tager du antallet af dræbte og sammenligner.

 34. Af Svend Jensen

  -

  @NIELS PETER LEMCHE – 12. APRIL 2017 14:47
  Tesen er den simple, at så længe Eliten (øverste socialgruppe) ikke lider under terroren i samme mål som almindelige lønmodtagere, vil ingen røre en finger for at smide islamisterne og deres radikaliserede slæng ud af landet.
  Man kan forestille sig hvilken panik der opstår, hvis en højere officer, en minister, en rigmand eller fremtrædende politiker bliver personlig ramt i et terrorangreb, ikke som tilfældigt offer, men som et udvalgt mål. Ikke fordi jeg ønsker det. Omfanget af gengældelse mod muslimske kredse og enklaver vil sandsynligvis reflektere ofrenes sociale niveau. Hvilket ramaskrig om hævnaktioner i London, hvis en højtstående minister blev stukket ned af islamisten, i stedet for en almindelig gadebetjent?
  Vi trænger til en statistisk analyse om disse forhold, således at der kan rettes op på omfanget af response på terror efter menneskeretlige kriterier og ikke efter ofrenes sociale status.

 35. Af Niels Peter Lemche

  -

  SVEND JENSEN, du har jo et eksempel: Mordet i Sarajevo i 1914, der resulterede i en verdenskrig — ok, krigen var nok kommet alligevel, men det var tændstikken til lunten, der skød den af. Men eksemplet med England er dårligt, for vi har set, hvordan de reagerer, da IRA sprang Mountbatten i luften. Faktisk så de på det med foragt; men ændrede ikke politik. Englænderne er forbavsende koldsindige, når sådan noget hænder.

 36. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt et af de dokumenterede eksempler på, hvordan en regering udarbejder detaljerede planer om iscenesat false flag og terror. Operation Northwoods. En smagsprøve fra teksten, læs selv resten på nedennævnte link:

  “Operation Northwoods was a proposed false flag operation against the Cuban government, that originated within the U.S. Department of Defense (DoD) and the Joint Chiefs of Staff (JCS) of the United States government in 1962. The proposals called for the Central Intelligence Agency (CIA) or other U.S. government operatives to commit acts of terrorism against American civilians and military targets, blaming it on the Cuban government, and using it to justify a war against Cuba. The plans detailed in the document included the possible assassination of Cuban émigrés, sinking boats of Cuban refugees on the high seas, hijacking planes, blowing up a U.S. ship, and orchestrating violent terrorism in U.S. cities.[2] The proposals were rejected by the Kennedy administration.[3]”

  https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Northwoods

  PS: Minder de forrykte tanker en del om, hvad der f.eks skete ifm 9/11? Mit helt entydige svar er et JA !

 37. Af Svend Jensen

  -

  @NIELS PETER LEMCHE – 12. APRIL 2017 17:29
  Hvis IRA contra Mountbatten er det seneste eksempel på terrorangeb mod højadelen, bestyrker det kun mistanken om Elitens ligegyldighed overfor terrorisme mod almindelige mennesker. IRA er heller ikke just en muslimsk rettroende organisation.
  Den ægyptiske præsident Anwar Sadat blev i oktober 1981 myrdet af medlemmer af Egyptens islamiske Jihadorganisation i fuld offentlighed. Det gav anledning til massive repressalier mod ægyptisk El-Jihad.
  Over 300 islamiske fanatikere blev anklaget under retssagen mod Sadats morder Khalid Islambouli.
  Hvor mange islamiske fanatikere, foruden gerningsmanden, er det nu der bliver tiltalt efter det andet Stockholmske blodbad i Drottningsgatan ? Herregud, det var jo kun almindelige plebs, det gik ud over. Var der svenske regeringsmedlemmer blandt ofrene, var Tensta og Rinkeby blevet belejret og indbyggerne deporteret med ekspresfart til Kamelistan.
  Det er den svenske lektie. Bare vent og se!

 38. Af HappyBREXIT heimlich

  -

  I Sverige blev Olof Palme og Anna Lindh myrdede -folk kan blive desperate— det er ingen trussel. Der er ca. 1,2 millioner våben i Sverige -noget lignende proportionelt i DK

 39. Af Paul Bischoff

  -

  Nu skal vi jo ikke glemme, at næsten alt kan anmeldes som “sexualbrott” i Sverige. Vi skal heller ikke glemme, at Julian Assange indgår i den statistik, og det er grunden til at han sidder på den ecuadoranske ambassade i London. Vær endelig ikke i tvivl om hvilket køn der bestemmer i Sverige.

  Den svenske lektie består vel nærmere i, at det er voldsomt dyrt at have ubudne gæster – især når man ikke rigtig kan tage sig sammen til at udvise dem, efter de har fået afslag på asyl. Længere er den vel ikke?

  Mon ikke curling-generationen i Sverige kommer til at tage skeen i den anden hånd?

 40. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er det – som vanlig – umuligt at henvise til dokumenterede fakta omkring regeringers påtænkte iscenesættelse af false flags og åbenlys terror. Men Google selv – “project northwoods” – ligner til forveksling 9/11. Findes på wikipedia og andre links, og er dokumenterede fakta.

 41. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er Google på “operation gladio” en anden mulig tidsfordriv, En og anden kan kun blive lidt klogere på vor mærkværdige verden. Og mulig kandidat på lidt kvalificeret debat fremover 🙂

 42. Af Den svenske lektie

  -

  […] Nu er Sverige spændt til bristepunktet for den sammenhængskraft, der er selve forudsætningen for at rets- og velfærdsstatens opretholdelse,skriver Støvring, hvis indlæg kan læses her: […]

 43. Af Erik Skifter

  -

  I Danmark har man ved Finansministeriets hjælp lige offentliggjort, at den muslimske ( ikke vestlige) indvandring koster kr. 33. milliarder af kroner om året.
  I Norge koster det dem 62. milliarder af kroner om året.
  I Sverige – hvor der ikke fra statens side er offentliggjort – koster det 600 milliarder af kroner om året.

  Hvem har tillid til den opgørelse som Danmark lige har fremlagt ?

  En katastrofe er det, at vi som befolkning er blevet holdt i uvidenhed i så mange år. At man fra nu flere regeringer har valgt, at befolkningen ikke må få kendskab til fakta. Man er ved flere lejligheder blevet opfordret til at oplyse fakta på området, men har valgt ikke at give befolkningen indsigt i hvad deres skattebetalte kroner går til på et helt specifikt område, nemlig hvad det koster at lade muslimsk (ikke vestligt) indvandring ske i et uhæmmet massivt omfang.
  Hvad værre er end denne katastrofe, er at den danske presse har valgt at tie og har hjulpet de skiftende danske magthavere med at hemmeligholde disse oplysninger. Man har fra den danske presse hjulpet med til, at nedgøre og udskamme dem som ønskede at befolkningen skulle vide hvad det kostede de danske skatteborgere at føre denne uansvarlige indvandringspolitik.
  Vi står i dag med et samfund, som ikke har tillid til sine politikere og den danske statsstøttede presse. De ligger selv som de har redt.
  Nu ser vi deres forsvar, at de sammen vil bekæmpe fake-news. Jamen man tager sig til hovedet. Det er sgu da Jer selv, som´har skabt fake-news. Det er Jer – de skiftende regeringer og den danske statsstøttede presse – som i årevis har holdt sandheden tilbage. Det er Jer som har løjet over for Jeres befolkning. Det er Jer som har forfulgt dem som ønskede sandheden frem. Det er Jeres ansvar – tag det på Jer og skam Jer.

  Danmark er nødt til at sadle om – her og nu. Skal Danmark bestå frem over som en nation med en sammenhængende befolkning, som har tillid til hinanden og til sine magthavere, skal der ske dramatiske ændringer. Skal vi bevare vores velfærdsmodel, som vi kender den i dag, skal vi have lukket af for adgangen til landet og dets offentlige ydelser.
  Der er intet der tyder på, at de store gamle partier kan foretage de nødvendige ændringer. Venstre er et håbløst parti. Deres reformer de seneste årtier har helt smadret den offentlige sektor. Dette parti, sammen med De Konservative Folkeparti, har gjort den offentlige sektor – på alle områder – til et lavstatus område, hvor ingen frem over vil bruge sit arbejdsliv på.

  Husk hvad Lars Løkke Rasmussen lovede i valgkampen før sidste valg. Han og hans kommende regering ville iværksætte et øjeblikligt flygtninge- og indvandringsstop. Da han blev valgt, strømmede det ind med flygtninge medens lille Lars sad på sine hænderne og var totalt lammet. Han og hans regering har intet fortaget sig i denne forbindelse. De har blot sendt Inger Støjbjerg ud i fronten foran TV-kameraerne og har ladt hende tale og tale.

  Socialdemokraterne er med Henrik Sass Larsen livet op og fremkommer med et nyt håb. Men det er ikke længe siden, at man sendte Karen Hækkerup i fronten med, at man ikke ville offentliggøre den opgørelse man nu lige har offentliggjort.
  Jeg tror desværre heller ikke at Socialdemokraterne kan holde busker til, at få stoppet den muslimske indvandring til Danmark.

  Al indvandring fra muslimsk orienterede lande, skal her og nu stoppes. Der skal iværksættes politiske love – gældende for Danmark – som sikrer et omgående stop. Også selvom det strider imod al verdens andre love og konventioner m.v. Det skal ske af national interesse og ikke for andres interesser.
  Vi må som danskere og befolkning sikre, at vores land overlever med en nogenlunde sammenhængskraft. Vi må sikre, at vores folk og vores kultur ikke splittes. Vi må hindre , at der sker opstand og modstand i befolkningen og dermed også, at der ikke opstår kaos og interne og lokale krige i visse store bydele i vort land.

  Der skal andre magthavere til hvis vort land, Danmark, skal reddes som det land og den nation som vi kender den i dag. Ingen af de nuværende gamle partier kan sikre dette.
  Dansk Folkeparti har ikke den nødvendige politiske vilje. De har i alt for mange år ladet stå til . De har desværre bare snakket og snakket, men har ikke turdet at sætte politisk handlekraft bag deres politik.

  Vi må lade Nye Borgerlige komme til. Give dem vores stemme og lade dem prøve, at presse de kommende regeringer. Det er vel nok det eneste parti, som reelt har muligheden for at kunne rede bare lidt af vores sammenhængskraft og vores kultur. Det er et parti, som udtaler, at de ikke vil i folketinget for egen vindings skyld, men kun – og alene for Danmarks skyld.
  Opfordring: Stem på det parti du tillid til – og som du tror vil kunne sikre Danmarks fremtid.

 44. Af Bjørn Danh

  -

  PAUL BISCHOFF – 12. APRIL 2017 21:09

  Korrekt. Meget tydeligt at se i de 3 statestikker.
  2004 ændrede de androgyne klimakteriekællinger i S loven
  så hvis et barn under 15 har sex,
  er det en voldtægt,
  SELV om barnet har sagt det er over 15 til sin partner.

  Det er heller ikke strafbart i S at sælge sex
  men strafbart at købe sex!

  🙂

 45. Af happybrexit heimlich

  -

  Tag ikke fejl af at svenskerne skulle være bange for at vise hvad de synes også selv om PK folket kalder de anderledes tænkende for nazister, racister, nationalister, bonderøve og andre grimme ting. Svenskerne har stukket ild til rigtig mange huse, som var tænkt at blive herberger for muslimer.
  Olof Palme var under sin statsministertid viklet ind i en skandale, hvor hans justitsminister og andre højtstående politikere udnyttede mindreårige piger sexuelt. Da Palme blev konfronteret med dette bland andet af nuværende professor i kriminologi, G W Persson, valgte Palme at feje det hele ind under gulvtæppet. Sagen blev dog ikke glemt og en del svenskere mener at det var slægtninge til disse børn, som sørgede for at Palme blev likvideret.
  Venstre med Løkke i spidsen er et sygt, handlingslammet parti, hvis eneste programpunkt er: lad EU klare det hele, vi har intet at skulle have sagt. Hvis Merkel ønsker at kalde en sten for en guldklump ja så giver vi hende fuldstændigt ret deri. Venstre og Socialdemokratiet solgte Danmark til tyskerne, og derfor er de inderligt hadede, specielt i Sønderjylland.

 46. Af happybrexit heimlich

  -

  Erik Skifter: tak for dit indlæg! Det, du skriver, er som taget ud af mit hjerte. FAKE NEWS hahahahaha. Danske og svenske journalister er FAKE NEWS mødre og fædre. De burde skamme sig og helt enkelt finde et andet arbejde. Hvorfor ikke udvandre til Iran eller et andet Islamistan. Der vil de føle sig hjemme.

 47. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  @Danh

  Hvad siger det om dig, at du protesterer over, at svenskerne risikerer at blive straffet for voldtægt, hvis de går i seng med et stort barn, som er så tæt på den seksuelle lavalder, at det svært at vurdere, om barnet er “lovligt bytte”?

  Store børn er komplet uerfarne, og foretager sig derfor ofte ting, som er komplet uansvarlige og som de ikke kan håndtere følgerne af.

  Derfor må loven ofte beskytte børnene mod sig selv.

  Og derfor er det udelukkende den voksnes ansvar, at sikre sig, at det store barn er over den seksuelle lavalder, hvis vedkommende ikke kan holde sig fra store børn…

 48. Af Bjørn Danh

  -

  @rasmus, det si’r du fatter ik’ en skid.
  Protesterer? Hvor ???

  Du ved ikke at 14 årige idag kan ligne 28 årige.
  Du ved ikke at hvis en 15 årig dreng knepper en lystig 14 årig
  er det voldtægt, i SS-landet, der ovre i østeuropa
  på den anden side af Sundet…

  Tyv tror hver man stjæler.
  Du lugter af pædophil, jakobber 🙂

 49. Af HappyBREXIT heimlich

  -

  Flere svenskere spørger i dag i Expressen, hvorfor man ikke må være bange for terror?
  hvorfor? fordi dette er en åndssvag floskel, som de intelligensbefriede statsministre har fundet på -eller måske deres ligeså idiotiske spin doctors. Klart at man skal være bange, Jeg skulle aldrig finde på at rejse via lufthavne i Frankrig, jeg shopper aldrig i hovedstæder, opholder mig aldrig i store folkemængder. Når jeg siger dette til folk, ser de måbende på mig. Tosserne tror altså på disse tumbers ord.

 50. Af tjalfe solstråle

  -

  ER I ALLE i en HASH rus !
  Det hele er planlagt fra USA med FUP flygtninge , nu med kæp i hjulet.
  USA økonomi.
  Vi skal i KRIG også i Europa igen, muslimer voldtager , røver , dræber DAGLIGT ti TUSINDE AF europæer. HVER DAG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kommentarer er lukket.