Vindtørre begreber for blodfattige akademikerhjerner

Af Kasper Støvring 130

 

 

Én ting er, at tyrkere i Tyrkiet giver flere magtbeføjelser til islamisten Erdogan og hans totalitære regime; noget andet er, at det samme gør etniske tyrkere i de fleste europæiske lande, herunder Danmark. De burde da for længst være integreret i vores demokrati, ikke sandt? Og hvorfor overhovedet deltage i valghandlinger i et andet land? Er de da ikke danskere, tyskere, franskmænd, hollændere, østrigere osv., selv om de har etnisk tyrkisk baggrund?

 

Se, det her er anskuelsesundervisning.

 

I flere europæiske lande har man frygtet den tyrkiske valgkamp – vel at mærke på europæisk jord. Det gjaldt ikke mindst i Tyskland. Merkel har ellers udtalt, at alle, der bor i Tyskland, er tyskere. Det viser jo, hvor tom og farlig denne forestilling om “demos” er: At man er tysker, dansker osv., hvis man er statsborger. Det, vi har nødig, er derimod “etnos”, dvs. den etnisk-kulturelle nation. Kun assimilation til værtslandets kernekultur sikrer sammenhængskraft og loyalitet.

 

Det overraskende er ikke denne indsigt; det overraskende er heller ikke, at millioner af tyrkere ikke føler sig forbundet med de europæiske lande; og det overraskende er heller ikke, at tyrkere i Europa er islamiserede. Sidste sommer var der tyrkiske massedemonstrationer i Tyskland, ikke imod, men for autokraten og islamisten Erdogan.

 

Nej, det overraskende og ulykkelige er, at Europas mest magtfulde ledere bliver ved med at fremme “demos” på bekostning af “etnos”.

 

”Demos” er elitens med begejstring omfavnede akademikerfiktion om, at borgerne udelukkende er bundet sammen i kraft af en såkaldt forfatningspatriotisme. Dvs. at man er bundet sammen i kraft af statsborgerskabet og den fælles bekendelse til demokratiske principper og universelle rettigheder. Det kaldes også den republikanske model. Det er vindtørre begreber for blodfattige akademikerhjerner.

 

”Etnos” er derimod noget mere saftigt. Der skal nemlig mere til at binde mennesker sammen. Et tykkere bindemiddel. Samhørigheden sikres ved at tilhøre den fælles nationale kultur – sprog, religion, traditioner, historie, uskrevne normer og regler – alt det, der læres gennem socialisering.

 

Kritikere af ”etnos”, af den nationale kultur – altså at indvandrere bør blive danskere i en kulturel forstand – fremhæver ofte den republikanske model. Her skal man bare overholde lovene for at være integreret. Men det er netop den model, man har hyldet især i Frankrig, der vel nok har de største integrationsproblemer i hele Europa.

 

Bygger man sit land på en republikansk integrationsmodel, skaber det større spændinger mellem grupperne. Omvendt kan det være meget svært at blive integreret i en romantisk kulturnation som den danske, fordi der kræves meget mere af borgerne, herunder borgere med udlændingebaggrund. Der er en pris at betale for begge modeller.

 

Det er imidlertid vigtigt at fastholde etnos-modellen, bl.a. fordi alle de store konflikter handler om det væsentligste for et samfund: sammenhængskraft. Det franske eksempel er særlig anskueliggørende, fordi man her udelukkende bygger på den republikanske ide, der ser bort fra kultur, religion og etnicitet. Men det er endt galt. Landet er i undtagelsestilstand.

 

Fordelen ved republikanismen er, at den ikke er ”mudret” af kulturen. Det er altid vanskeligt at bringe kulturen på begreb. Det er noget konkret, ikke abstrakt. Og når man lever i et såkaldt multikulturelt samfund, bør borgerne kun være fælles om minimale, tynde ting. Republikanismen er en nem løsning for integration af udlændinge.

 

Men det er ikke altid en god ide at gribe til nemme løsninger, og de nylige tyrkiske valghandlinger er bare ét eksempel på tomheden i forfatningspatriotismens og den republikanske forståelse af (med)borgerskab.

 

Der er meget mere på spil end at have et pas og nyde nogle rettigheder. Der skal også være en vilje til at kæmpe for sit land, en vilje til at bidrage til dets vækst og velstand, en vilje til at deltage politisk og en følelse af at være dansker og en identifikation med landet og dets kultur. Hvis alt det ikke er til stede, vil samfundet risikere at blive så splittet som en krop flået midt over af en tonstung lastbil.

 

Den vel nok bedst kendte fortaler for forfatningspatriotismen har været den tyske sociolog Jürgen Habermas. Men Habermas kom senere på tilbagetog, for han anerkendte forfatningspatriotismens og dermed det liberale demokratis grundlag i kulturen, mere præcist i – hold nu fast! – den kristne etik, jf. samtalen med Joseph Ratzinger, den fhv. pave Benedict.

 

Heri lå et ekko af den berømte tyske jurist Ernst-Wolfgang Böckenfördes udsagn: „Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann.”

 

Ja, Fanden går i kloster på sine gamle dage. Blev selv Habermas en slags kulturkonservativ?

 

Hvor ofte har man ikke hørt sætningen: Man kan ”sagtens” kan være muslim og dansker. Meningsmålinger fra Wilke har vist, at 77 procent af muslimerne i Danmark mener, at Koranens anvisninger skal følges fuldt ud. I Frankrig har en undersøgelse vist, at en meget stor del af muslimerne i Frankrig bifalder hard core sharia. Og den store WZB-undersøgelse har vist, at 65 procent europæiske muslimer mener, at religiøse love skal stå over sekulære love.

 

Er de stadig danske, tyske, franske, osv.?

 

Ud fra den kulturneutrale republikanske definition kan man argumentere for, at kinesiske indvandrere er mere danske end etniske danskere. Men så burde man vel udskifte befolkningen med kinesere? Det er i hvert fald ikke noget problem. Men så er der noget af værdi, der går tabt, ikke? Men hvad?

 

Her er tankeeksperimentet: De kinesiske indvandrere er både mere lovlydige og mindre afhængige af offentlige ydelser end etniske danskere (ifølge DST’s statistik). Men hvis dét var parameteret for indvandring, burde man jo netop udskifte den danske befolkning, fx tillade millioner af kinesere at indvandre, men det ønsker de færreste vel. Så kultur og assimilation er vigtigst. En kulturelt homogen befolkning er at foretrække.

 

At demokratiet er afhængigt af en kultur, altså tærer på ressourcer, som demokratiet ikke selv har skabt, var den indsigt, Böckenförde i 1967 formulerede i essayet ”Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation”, optrykt i: Recht, Staat, Freiheit. Et samfund skal ikke blot være proceduralt, men sædeligt integreret.

 

”Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er, um der Freiheit willen, eingegangen ist. Als freiheitlicher Staat kann er einerseits nur bestehen, wenn sich die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her, aus der moralischen Substanz des einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft, reguliert. Anderseits kann er diese inneren Regulierungskräfte nicht von sich aus, das heißt mit den Mitteln des Rechtszwanges und autoritativen Gebots zu garantieren suchen, ohne seine Freiheitlichkeit aufzugeben und – auf säkularisierter Ebene – in jenen Totalitätsanspruch zurückzufallen, aus dem er in den konfessionellen Bürgerkriegen herausgeführt hat.“

 

 

 

 

 

 

130 kommentarer RSS

 1. Af Helge Nørager

  -

  Lidt sjovt, har en plat humor ved det, at en dansk national konservativ, citere på tysk.
  Det er ret morsomt.
  At denne højtuddannede ikke orker at oversætte til Dansk.
  Men lader en tysk tekst være punch linje.
  Ham Luther ville også have biblen oversat fra latin, se hvad det medførte.

  Og vdr. tanke eksperiment samt brug af statistik.
  Øhhh måske første betingelse er at tanken ikke på forhånd er tåbelig og dum ?.
  Men statistik, kan benyttes til meget og vil vædde en hatfuld lo.t på at ganske mange vil begynde med hvad salig Winston mente, mig selv inklusiv.

 2. Af Niels Peter Lemche

  -

  Gode Kasper Støvring, tak for denne henvisning til en meget præcis definition på den moderne, europæiske stats paradoks. Man kunne sætte det på en banal formel: For at bevare sin frihed, må staten afskaffe friheden.

  Men lad være med at gå efter “akademikerhjernerne”. De kan godt fatte, hvad du og den tyske jurist skriver. Det er det politiske system med dets skabeloner skabt af DJØF-kulturen, der ikke kan tænke flerdimensionalt.

  Så godt indlæg, men med forkert adressat.

 3. Af Niels Peter Lemche

  -

  HELGE NØRAGER, når der skal diskuteres på det niveau er tysk så meget bedre end dansk. Men selvfølgelig er det arrogant af Kasper. Normal praksis villevære at anføre det tyske citat, efter fulgt af en oversættelse i parentes, eller omvendt. Men du er gammel nok til at skulle forstå tysk. Hvis du har glemt det, så tag en tur derned. De er meget tålmodige med danskere, der forsøger at spreche deres sprog.

 4. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og Europarådets Parlamentariske Forsamling konstaterer, at den tyrkiske folkeafstemning ikke forløb ærligt, og derfor har Erdogan ikke vundet folkeafstemningen; han har svindlet sig til sejren.

  På trods af valgsvindlen, så “vandt” Erdogan kun med omkring tre procent af stemmerne, hvilket tyder på, at han ikke ville have vundet, hvis valget var forløbet ærligt.

  Det største oppositionsparti i Tyrkiet kræver afstemningen annulleret.

  Derfor bør EU selvfølgelig ikke anerkende Erdogans, som Tyrkiets legitime leder.

 5. Af Niels Peter Lemche

  -

  JAKOB S. RASMUSSEN, hvad har det med Kaspers indlæg at gøre? Er så du så blind, at du ikke har set, at der løber en anden blog, hvor dit indlæg passer fint.

  Må jeg foreslå, at du beder Kasper om at slette det, og så flytte det over på UEJs blog.

 6. Af Gert Hansen

  -

  Det er jo et gammelt demokratisk paradox, at for at bevare demokratiet, kan man blive tvunget til, i større eller mindre omfang, at indføre ‘udemokratiske foranstaltninger’.

  Hvis man gad havde man kunnet se lidt rundt omkring i verden, og se, hvorledes andre lande var skruet sammen. Man ville eksempelvis se, at alle islamiske lande ligger en del fra de liberale demokratiske principper vi hylder på vore breddegrader. Det må således forventes, at folk der immigrerer til Danmark derfra, næppe er opflasket med liberale sekulære demokratiske principper (vel videne at man ikke kan generalisere), og måske ikke ønsker at ændre sin kultur, men derimod fastholde den i det nye vestlige ‘hjemland’.

  Omvendt kan det ikke undre nogen, at østasiatiske immigranter, såsom kinesere, vietnamesere, koreanere, til Vesten glider problemfrit ind i en vestlig kultur.

  Da ingen immigrant til Danmark nogensinde ved indrejse er blevet pålagt at antage dansk kultur og levevis, kan man stå med et problem. Og pludselig at forlange det, er også problematisk, iden en immigrant/asylant så kan hævde, at være ‘flygtet’ hertil under falske forudsætninger.

  Det er således ikke nemt, det her.

 7. Af Flemming Lau

  -

  Kasper Støvring, du har med dette indlæg overgået dig selv, både hvad angår form som indhold. Kræfter med hang til det overnationale fik plantet visionen om det multikulturelle, ikke i Jensens kolonihave, men hos de åndsløse politikkere.
  Lad os tage nogle eksempler:
  Gammeltoft ’81. “Principper og regler bør udformes på gunstigste måde for udlændingene.”
  Schlutter ’85 ” Jeg ved godt at mange danskere er ængstelige, for at åbne grænser kan medføre 500 000 udefrakommende. Men sådan går det jo ikke! I øjeblikket udgør flygtningene kun 0,3 % af befolkningen.”
  Ole Espersen ’87 “Skal man have en generøs flygtninge politik, som det radikale venstre gør sig til talsmand for, tror jeg, man må være villig til ikke blot at lukke grænserne op, det er hurtigt, det er nemt og det er i sig selv billigt. Det kræver blot en lovændring, -men man må også være villig til at yde de økonomiske bevillinger, der bliver nødvendige.”

  13 år senere..!

  H Skov Christensen DI Jan 2000. “Jeg er træt af at høre på den indre svinehund og alle dens griseavlere. Alle de fortvivlede forsøg på at omdefinere næstekærligheds begrebet og krumspringene for at få almindelig indskrænkethed og egoisme til at lyde af anstændig politik!”
  Poul Nyrup Jan 2000. “Rotterne kommer ganske vist op af nye huller for tiden, men man bekæmper dem bedst med oplysning, information og undervisning!”

  17 år senere.

  Stig Grennov Kristendemokraterne, om centeret for illegale personer med tålt ophold status. “Kærshovedegård minder mest af alt om en KZ lejr!”

  Nye toner.
  Sass Larsen “100 000 vietnamesere havde jo ikke været et problem!”

  Det kan undre at man for at nå et multikulturelt samfund, så ensidigt har ladet muslimer indvandre til Danmark, al den stund at de ikke vil mangfoldigheden, de vil ikke engang et duo kulturelt samfund. Danskerne siger dem intet og de vil ikke være tilfredse før de kan bruge os som dørmåtter. Vi er ikke engang velkomne i vort eget fædreland. Det skal der gøres noget ved!

 8. Af Niels Peter Lemche

  -

  FLEMMING LAU, ja, når man ikke har noget at sige til emnet, så spiller man bare det gamle “tæsk muslimerne” kortt. Men du har nok ikke fattet en brik af Kaspers indlæg og har sikkert nogle problemer med det tyske. Men tænk, hvis du skulle holde mund af den grund!

 9. Af Thomas Nielsen

  -

  Og af præcis de samme gode grunde er EU som koncept faktisk i dyb strid med de værdier som Europa er bygget på: Selvstændige stater, som samarbejder på konkrete områder, men bevarer deres fulde egenart og suverænitet, herunder deres grænser. Deri består nemlig et europæisk lands identitet og styrke. Fredelige gæster som kan bidrage til samfundet er mere end velkomne. Derimod afviser man naturligvis ubudne gæster, som hverken ønsker eller formår at bidrage positivt til samfundet. Undtaget er selvfølgelig flygtninge fra nabolandene, som man tager imod og hjælper så godt man kan, til de en dag kan vende hjem igen. Mennesker i nød i fjerne egne hjælper man med bistand i alle afskygninger så tæt på nærområderne som muligt.
  Hvorfor denne helt naturlige model, som 99% af os jo også praktiserer i privatlivet (tænk på dit hjem, din familie og dine venner og hvem du inviterer indenfor de døre du ellers låser både når du er hjemme og ude), skulle afløses af et føderalt monster med grænseløs, ukritisk åbenhed som motto er mig en gåde.
  Giv os EF tilbage.

 10. Af r. vangkilde

  -

  SMERTEGRÆNSEN FOR HOMOGENITET , – hedder SKAT, ELLER er demokratiet blevet mere
  republikansk og liberal, som i Kina, USA eller Tyrkiet ,at adskille politik og erhvervslivet, hvor
  samfundsborgerne skal være mere selvforsøgende i det globale konkurrence samfund, så den
  enkelte må tilpasse sig egen social velfærd.

 11. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Tyrkiet er heller ikke et troværdigt medlem af NATO længere.

  NATO er en organisation af demokratiske stater, der forsvarer demokratiet og udbredelsen af menneskerettighederne, og Erdogan har tydeligt vist, at han er islamist, og ikke demokrat, ved sat svindle sig til diktatorisk magt i Tyrkiet.

  Ifølge flere anerkendte internationale medier, så havde Erdogans svigersøn forbindelse til oliehandlen til terrororganisationen, Islamisk Stat, da han var minister, og NATO bekæmper Islamisk Stat.

  Desuden løslod Tyrkiet medlemmer af den islamistiske terrororganisation, der tidligere var kendt som Al Nusra, der blev anholdt i Tyrkiet med flere kilo sarin, nogle måneder før saringasattentatet på den syriske by, Gouta, som Assad fik skylden for.

 12. Af Niels Peter Lemche

  -

  Og, kære Kasper Støvring: Forkert adressat. Di kan se, at de ikke har fattet noget som helst af, hvad du skrev, og så kører den på automatpilot som sædvanligt.

 13. Af Kent Andersen

  -

  Kasper Støvring: Du bruger fremmedord (demos og etnos), og en tysker citeres, men essensen af dette indlæg kan alle vidst forstå. Hvorfor ikke bare skrive det samme, men i en mindre kryptisk form.

  Du kalder “sprog, religion, traditioner, historie, uskrevne normer og regler” noget saftigt, der skulle binde os sammen. Det er NETOP, når sådanne ord bringes ind i debatten, at det bliver overfladisk, vindtørt og indholdsløst. Klistermærker på en papkasse. Fri mig for sådanne papkasser. Jeg foretrækker det frie liv. Må jeg det? Er det et akademisk ønske?

  Jeg synes du og mange andre nægter at acceptere, at ordet “sammenhængskraft” kan gradbøjes. Bor vi i samme land? Ja. Er det ok, at jeg kommer forbi, og spiser aftensmad hos dig på søndag? Næppe. Er det DU mener vi har/skal have til fælles i Danmark det samme som det JEG mener vi har/skal have til fælles? Jeg er ret sikker på, at når du skriver “vores Danmark”, så betyder det meget mere for dig end for mig.

  Det “bindemiddel” du mener, vi skal bruge, er meget kraftigere end det bindemiddel, som jeg ønsker. Jeg vi ikke være i familie med hele Danmark. Er der plads til det i DIT Danmark?

  Alt hvad der kan kravle og gå kan komme ind i Europa. Det er vel ikke overraskende, at dette skaber store problemer. Hvorfor al den snakke om “kultur”? Hvorfor er det ikke en screeningsproces, der er brug for? Hvor mange islamister er læger? Nej vel.

 14. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Du er velkommen til, at springe mine korte indlæg over, Lemche…

  Uddrag fra “Tyrkisk advokatsamfund vil have afstemning annulleret” JP 18.04.2017:

  “Den tyrkiske sammenslutning af advokater siger, at det ikke var lovligt, da valgkommissionen under folkeafstemningen tillod stemmesedler, som ikke var påført et stempel fra myndighederne.”

  “Det Republikanske Folkeparti vil tirsdag eftermiddag kræve søndagens folkeafstemning annulleret. Det vil ske i en henvendelse til den øverste valgmyndighed.”

  Derfor bør EU selvfølgelig heller ikke anerkende Erdogans falske “sejr”, der sandsynligvis kun vil betyde fortsat, politisk-etnisk uro i Tyrkiet, for Erdogan kan ikke fængsle halvdelen af tyrkerne, selvom han ville.

 15. Af Niels Peter Lemche

  -

  JAKOB S. RASMUSSEN , er du bare dum? Dine indlæg er fejlplacerede, nok fordi du ikke fatter, hvad bloggen handler om. Kunne du ikke bare forføje dig derhen, hvor dine indlæg kunne være relevante?

 16. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Hvis man deler andre mennesker op i “rettroende” og usle “vantro”, så er begreber som “etnos” og “demos” udtryk for falsk bevidsthed.

 17. Af Flemming Lau

  -

  Niels Lemche. Mit impressive tyske fejler ikke det store. Derimod kniber det vist mere for din perception af min kommentar. Hvis man skal kalde min kommentar for noget, er det vist mere oplagt at kalde det for engang “Bashing af eliten” Men nu hvor vi taler om tilknytning, eller mangel på samme, så lavede jeg engang en uvidenskabelig holdnings undersøgeelse i en voksen indvandreklasse på 32 individer. Tyrkere, kurdere, arabere og 1 fra Vietnam og 1 fra Filippinerne. Et at spørgsmålene var,
  Hvad er jeres yndlingsland…?

  For Tyrkerne som var flertallet, kom Tyrkiet ind som nr 1, USA kom ind som nr 2 såfremt de ville blive millionærer, hvis ikke det kunne lykkedes, så kom Saudiarabien ind som nr 2.
  For Vietnameserens og fillipinerens vedkommende, var de ganske tilfredse med Danmark. Dvs efter 3 dage i indvandre klassen stoppede de forløbet, trods vores ihærdige forsøg på at få klassen til også at inkludere de to nye asiater. Mangfoldighed?

 18. Af Niels Larsen

  -

  NIELS PETER LEMCHE: “Men lad være med at gå efter “akademikerhjernerne”. De kan godt fatte, hvad du og den tyske jurist skriver. Det er det politiske system med dets skabeloner skabt af DJØF-kulturen, der ikke kan tænke flerdimensionalt.”

  Det er muligt, at “akademikerhjernerne” godt kan fatte, hvad Støvring og juristen skriver.

  Men de evner tydeligvis ikke at agere rationelt og fornuftigt på det. For så var grænserne forlængst blevet lukkede for muslimsk tilvandring – uanset årsag.

  Problemet er erkendt fra politisk side, men ingen – hverken politikere eller det store flertal af ‘intelligentsiaen’ reagerer rationelt i den anledning. Muligvis fordi de via EU holder hinanden i skak, hvilket blot vil være endnu en god grund til at skrotte unionen.

  Adressaten er derfor korrekt angivet af Støvring.

  Og det er med de i Europa bosiddende tyrkeres optræden – deres stemmeafgivning til et udenlandsk valg – med al ønskelig tydelighed vist, at de (og sandsynligvis mange andre muslimer) ofte udgør en potentielt farlig 5. kolonne, som hurtigst muligt bør repatrieres tvangsmæssigt.

  Der er, når det kommer til muslimer, meget ofte stor forskel på at være dansk statsborger og at være dansker.

  Personer som diktatortilhængeren Gür vil eksempelvis aldrig blive andet end statsborger.

  Det multi-kulturelle samfund er en syg og dybt fejlbehæftet konstruktion, som omgående bør forkastes. Det samme er det multi-religiøse samfund, hvis islam indgår som fast bestanddel.

  Islam er en garanti for alskens ulykker i ikke-muslimske samfund. Det ses overalt, hvor denne hæslige ideologi får indpas.

 19. Af Niels Peter Lemche

  -

  NIELS LARSEN, det er ikke akademikerhjernerne, der lukker grænser; det er politikerne med de rådgivere af blandet sortering, de nu har.

  Og Lau, nej, du greb et indlæg af langt mere kompleksitet og konverterede det straks til noget, du og dine kan forstå: Muslim bashing.

  Med hold da kæft hvor det siger noget om debatniveauet de kredse, du kommer i.

 20. Af Niels Larsen

  -

  NIELS PETER LEMCHE

  Hovedparten af politikerne er akademikere (eller er gået i stå på vej til at blive det).

  Stort set samtlige rådgivere er akademikere. Mange af embedsmændene er akademikere.

  Jo, hr. Lemche. Det er akademikerne, som totalt har svigtet deres land og deres opgave: at holde landets sammenhængskraft ved lige gennem at sikre homogeniteten.

  Og dermed har de begået et decideret forræderi overfor landets befolkning, som aldrig er blevet spurgt om, hvad den mener om den befolkningsudskiftning, akademikerkredsene har gang i!

 21. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Jura kan ikke løse alle samfundsproblemer, hvis store dele af befolkningen ikke er enige i “ånden” i de love, som de politikere, som flertallet har valgt, vedtager.

  Især ikke, hvis man er en religiøs fanatiker, der principielt foragter alle “menneskeskabte”, dvs. demokratisk vedtagne, love og er imod demokrati af religiøse grunde.

  Derfor er det i mange sammenhænge en fordel i et demokrati, hvis befolkningen deler værdier på mange områder, for ellers vil de føle at lovene undertrykker dem, og så mister de respekten for loven, og sætter deres religiøse lovsystem – og/eller deres etniske traditioner, højere end landets lov.

  Den amerikanske sociolog, Robert Putnam, konkluderede i sin bog, “Bowling alone”, at trygheden og tilliden mellem borgerne daler drastisk, jo mere forskellige borgerne er, bla. fordi borgerne ikke længere deler grundværdier -hvilket også underminerer respekten for lovene.

  En undersøgelse fra BRA viste for nogle måneder siden, at svenskerne er blevet meget mere utrygge, i de senere år.

  Det har de desværre god grund til, for den den virkeligt grove kriminalitet er steget voldsomt, og det er især andengenerationsindvandrere og nye migranter, der opfører begår forbrydelser mod de svenskere, der har givet dem, eller deres forældre, asyl.

 22. Af Niels Peter Lemche

  -

  Niels Larsen, hvilke akademikere? Hvad er den normale uddannelse for dem, der ikke ligefrem er journalister: Økonomer. Deres verden indeholdes på regneark. De kloge af dem ved det godt, men de kan bare ikke komme ud af excel-fælden.

  Hvor mange er der derinde, som har en anden akademisk uddannelse? Et par teologer, hvoraf Esben i hvert fald går fra katastrofe til katastrofe, mens lille Ida går fra parti til parti. . Mullaerne er der ikke længere. Den ene er død, den anden gået på pension.

  Men hvad vil du egentlig erstatte dem med? De gange man har forsøgt sig med regeringer uden højtuddannede, ja, hvordan er det så gået? Jo, der var den lille malersvend. Der var et par akademikere i hans omgangskreds, bl.a. den lille doktor, haltefanden, og så et forvrøvlet hoved, der stod for ideologien. Malesvendens kollega mod syd var — TB holder sig i ro! — skolelærer.

  Hvad du sikkert ikke forstår er, at forskellen på akademikere og jer andre er, at akademikeren har lært at gå til nyt stof kritisk: Han skal selv være i stand til at finde løsninger på indviklede og hidtil ukendte problemer. En god håndværker kan det, men det er på temmelig ukomplicerede områder. Vil han mere, går han på kursus og bliver … akademiker. Et land er en kompliceret ting at manøvrere rundt med. Derfor så mange akademikere.

 23. Af Niels Larsen

  -

  NIELS PETER LEMCHE: “Men hvad vil du egentlig erstatte dem (akademikerne) med?”

  Jeg vil såmænd ikke erstatte dem. Jeg vil bare have dem til at se ud over deres ofte meget snævre akademiske cirkler og anvende fornuft fremfor teoretisk viden.

  Nu er jeg så selv lidt mere end halvakademiker, da jeg har en HA og en halv HD (det halve skyldes at jeg rejste til Saudi midt i studiet og derpå aldrig havde grund til at gøre det færdigt), så jeg kender skam alt til videnskabelige metoder og kritisk tilgang til problemerne. Men jeg er ikke bundet af samme regler og regulativer som systemets folk, så jeg kan finde løsninger på fornuftens grund, hvor de kan finde ikke-løsninger på systemets grund.

 24. Af Kent Andersen

  -

  Niels Peter Lemche: Økonomer og Excel ark? Det er præcis dem, der INGEN rolle spiller. Er der økonomiske problemer, så ringes der ikke til en økonom. Der ringes til en historiker, en “meningsdanner”, en filosof, en forfatter, og en litteraturanmelder. De sidder så i et studie og mener selv, at de kan løse alle samfundsproblemer med en sludder og en kop kaffe. Deriblandt diverse forfattere på alverdens blogs, der optræder som “meningsdannere”….

  “Skaber debat” som de selv siger. “Global warming – vi tager debatten”. Ikke “Global warming – vi undersøger sagen”.

  Kort sagt den snakkende klasse. DET er samfundsskadeligt! Ingen fagfolk, ingen tal og ingen analyser – kun en sludder for en sladder. Det er her problemerne ligger.

 25. Af Niels Peter Lemche

  -

  KENT ANDERSEN, den må du tage med Niels Larsen. Og du kan tro, at excellerne spiller en rolle. Du kan spørge enhver ‘varm’ hånd i det offentlige om de modeller, der hele tiden presses ned over dem fra oven. Søn to arbejder med handicappede i Aarhus, hvor de virkelig har været under excelarkenes tyranni. Nå, han siger, at kommunen faktisk kom på andre tanker og smed arkene ud (vel sammen med dem, der administrerede dem).

  Det vi præsenteres for i det offentlige rum, er dem, journalisterne vælger ud. Det er jo ikke en akademiker et eller andet sted, der selv ringer ind til DR eller fjernsynet. Det er dem, der ringer til os, for sandt at sige, så er det en dum journalist, der ikke søger oplysninger, hvor han kan få det. Det er heller ikke en højere læreanstalt, der ikke har stillet et katalog til rådighed over sine forskere og hvad de kan bruges til..

 26. Af Mehmet Sami Gür

  -

  HVAD GIK GALT?

  DANSK DISKURS – INTEGRATION SOM ASSIMILATION! BLIVER VI ACCEPTERET SOM EN DEL AF DANMARK SOM VI ER? RØDBEFARVEDE DANSKE PAS ER IKKE LIG MED AT VÆRE EN ÆGTE DANSKER! HVEM ER ÆGTE DANSKERE EGENTLIG?

  HR. STØVRING, LYT TIL OS ELLER LAD VÆRE…

  Multikulturalismen og antallet af etniske minoriteter betragtes som en udfordrende og truende samfundsudvikling snarere end som en fordel og gevinst. Denne negative holdning har afspejlet sig i etniske minoritetsbørns chancer og muligheder i uddannelses- og erhvervsbrancherne. Politisk er der fokus på integration og delagtiggørelse, men er udført som et implicit mål under dække af assimilation. Dette kommer til udtryk, da minoritetsbørnene skal tilegne sig det danske sprog og den danske kultur uden om deres modersmål og moderkulturen. Disse politiske tiltag viser sig også i de danske institutioner, hvor den politiske diskurs er medbestemmende og styrende i forhold til den pædagogiske prioritering og praksis. Dette betyder, at pædagogen bliver nødt til at følge og rette sig efter denne diskurs, som kommer til at påvirke minoritetsbørnene negativt. Pædagogens attitude og samtale på grund af denne diskurs er vidt forskellige afhængig af hvilket barn, der er tale om. Hvis pædagogen henvender sig til et minoritetsbarn, så sker mødet på baggrund af kulturel og sproglig manipulation, hvor synet på barnet er det samme som at sprogstimulere efter de danske spilleregler i stedet for at fokusere på barnets behov som et frit og ligestillet individ. Den samme pædagog møder det etniske danske barn som en ligeværdig samtalepartner, hvor der udveksles og deles oplevelser, erfaringer, diskussioner og latter uden at barnet bliver navigeret og påført instruktioner. Dvs. den politiske og pædagogiske diskurs har til sigte at fordanske minoritetsbørn, og ligestilling ifølge denne diskurs betyder det samme som at kunne tale dansk og magte den danske kultur – at ligne hinanden.

  Hermed bliver minoritetsbarnet underkendt og dets kulturelle og sproglige ressource ignoreres og tilsidesættes. Barnet diskrimineres ud fra pædagogens forforståelse og der fokuseres kun på barnets mangler, negativ omdømme og svage sider. Dette kan medføre en form for fremmed- og andetgørelse, hvor barnet automatisk sættes uden for de sociale arenaer. Barnet kan derfor ikke rigtig fungere som et socialt væsen, fordi der ikke tages højde for barnets tilstedeværelse med dets stærke sider og muligheder. Denne onde cirkel kan risikere at give barnet en negativ selvopfattelse, og dermed en stigmatisering, hvor barnet som afviger begynder at leve op til de negative forventninger. Denne negative proces hæmmer også barnets læring og udvikling.

 27. Af Kent Andersen

  -

  NIELS PETER LEMCHE: Jeg er helt enig med dig i, at “excelarkenes tyranni” eksisterer. Jeg har også selv erfaring med idiotiet (jeg er selv en “varm hånd”). Det har bare ikke noget med økonomer at gøre (som du påstod). Derimod typisk resultatet af, at en politiker mener, at “nu skal et-eller-andet effektiviseres”. Eller en chef i HR afdelingen, der har “nogle store tanker”. Derefter laves en ny afdeling, hvor formålet er at regne på, hvad de varme hænder kan gøre bedre. (Ignorerende, at HR afdelingen oftest er den største og mest omkostningstunge afdeling). Endnu et lag lagt på størrelsen af administrationen og antallet af kolde hænder. Men som sagt: Det har ikke noget med økonomer at gøre. Økonomer regner ikke med excelark. Det drejer sig bare om at lægge tal sammen. (Det kan enhver arbejdsløs historiker sætte sig ind i). Nåh. Du fik mig vidst til at køre ud på et sidespor:-)

  Problemet med journalister er ikke, at de ikke kan “finde information”. Problemet er, at de altid vælger den forkerte information. Snakker om noget helt andet end hvad problemstillingen og essensen egentlig drejer sig om.

 28. Af Niels Larsen

  -

  MEHMET SAMI GÜR: “BLIVER VI ACCEPTERET SOM EN DEL AF DANMARK SOM VI ER?”

  Nej.

 29. Af Gert Hansen

  -

  Mehmet Samir Gür:

  På UEJ’s blog stillede jeg dig et spørgsmål, som du ikke har svaret på, så du har nok ikke set det.

  Det kommer her:

  Mehmet Sami Gür og Bashy Qurashi:

  I har travlt med at belære danskerne om hvordan de skal leve og opføre sig. I den forbindelse skulle det glæde mig at høre jeres kommentarer til følgende statistikker, der omfatter jeres hjemlande og Danmark:

  Government Restrictions on Religion (Pew)
  Very high: Tyrkiet
  High: Pakistan
  Moderate: Danmark

  Human Development Index:
  Tyrkiet nr. 71
  Pakistan nr. 147
  Danmark: nr. 5

  Human Happiness Index:
  Tyrkiet: nr. 70
  Pakistan nr. 81
  Danmark: nr. 2

  Man kan finde andre statistikker, der viser jeres hjemlandes lidet prangende internationale placeringer.

  Hvor er det lige, at I kan lære danskerne en masse?

 30. Af Maria Due

  -

  Åh nej, nu begynder Gür igen at skrige op om muslimer .

 31. Af Niels Peter Lemche

  -

  MARIA DUE, nu er Gür ikke nogen blodfattig akademikerhjerne …

 32. Af Ole H

  -

  Kasper Støvring
  Er det ikke ham tossen som er med i NB?
  Tænk at SDU fodre på sådan en nynazist.

 33. Af Flemming Lau

  -

  Emnet er “vindtørre begreber for blodfattige akademiker hjerner.” Det store demografiske ekspirement, som for hver pris ikke må slå fejl. Operationen skal lykkedes om det så skal koste patienten livet. Hele verden verden står jo i kø for at erstatte de tabte, så blæse være at den indfødte dansker snart ikke kan genkende sig fædreland mere. Et yndet middel fra de “demografiske arkitekter” har de sidste 30 år været den ” Sociale stenning” fint anført at såkaldt “dannede” personer som fx Poul Nyrups og Hans Skov Christensen. Betegnelser som Rotter og svinehunde hæftet på mennesker i et at verdens mindst racistiske lande, blot pga uenighed, det er sandelig “værdigt.” Hver sin socialklasse, hver sin sociale kode. Min erfaring er at der er mere medmenneskelig respekt fra de lavere klasser overfor eliten end omvendt.

  Støvring anskueligør at Danmark er bygget op omkring kulturelle kerneværdier der bla har skabt en tillid og manglende korruption i en grad der er unik i denne verden. Disse idealer som er holdt sammen af sarte sølvtråde, der går længere tilbage end vort 168 årige demokrati. De er idag truet i en udstrækning som var utænkeligt for blot for 50 år siden. Danmarks udvikling gennem næsten 1000 år har været præget af en homogen dialektik mellem demos og etnos. Det har udmøntet sig i den danske national identitet vi kender idag. Den prøver det overnationale EU så at ophæve, dels ved at beslutte 80% af de juridiske love vi skal følge, i danmark. Dels ved skabe rammebetingelser, ikke for Buddister, Hinduer og Shinto religiøse, men entydigt for Islamisk kultur på bekostning af dansk identitet og værdier.

  Hvem har egentlig givet politikkerne mandat til det?

 34. Af Maria Due

  -

  “Fordelen ved republikanismen er, at den ikke er ”mudret” af kulturen. Det er altid vanskeligt at bringe kulturen på begreb. Det er noget konkret, ikke abstrakt. Og når man lever i et såkaldt multikulturelt samfund, bør borgerne kun være fælles om minimale, tynde ting. Republikanismen er en nem løsning for integration af udlændinge.”

  Der har vi været tidligere, og det gøres der meget ud af i Dansk Identitetshistorie. I midten af 1700-tallet var det et oplagt emne for et land som Danmark, der hentede meget ekspertise udefra, og hvor den danske konges rige omfattede både Norge, Hertugdømmerne, Island, Færøerne og Grønland. Debatten var ganske hed, og den vindtørre teolog Thyge Rothe høstede roser og et royalt embede pga sine skriverier om, at en mands fædreland er det land, hvor han lægger sin arbejdsindsats. Sådan var denne Thyge så janus-agtig. Nordmændene begyndte imidlertid at blive nationalt rebelske, og det var de arbejdsløse danske akademikere allerede. for de var bl.a. trætte af, at udlændinge løb med de gode embeder. De adelige tyske indvandrere hældede derimod til den republikanske løsning og hjalp franske revolutionære, efterhånden som de strandede i eksil i Holsten eller opholdt sig der, inden de drog til frihedens land, som længe havde været England.

  N.B. hvad Theresa May netop har udtalt om selvbestemmelse vedr. grænser, love og penge, og hvordan tidligere modstandere af Brexit, hvilket hun også selv var, nu har skriftet side. Hvis EU-toppen havde forstået, hvilken ubegribelig styrke, der ligger i etnos, et begreb det er farligt at fornægte, skønt det ligesom tro befinder sig uden for den kølige fornufts revirer, havde den været mindre arrogant, da David Cameron dukkede op og udbad sig en engelsk særaftale.

 35. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Det kan vel være, at det til dels er EU tyrkerne, der har stemt Erdogan ind. Resultatet blev ca. 51,5/48,5 for ja sigerne. I Danmark mener man, at over 60% har stemt på ja siden. Tyrkere i EU’s demokratiske lande har været med til at nedlægge demokratiet for de hjemmeboende tyrkere. EU tyrkerne kan være ligeglade, de lever i demokratiske lande. De vil ikke blive ofre for fængsling og eventuel dødsstraf, fordi de er uenige med øvrigheden. EU tyrkerne ser deres hjemland i et eventyrlys. Et gammelt ordsprog lyder sådan “Afstanden gør bjergene blå og menneskerne store”. Afstanden gør lederen stor og han står som i en blå eventyrlig dis. Stakkels gruppen Mehmet Sami Gür med deres hjemve, har ikke forstået, at manden bare er et fatamorgana, et luftsyn. Islamisterne har vundet over de sekulære, landsbyggden har vundet over byerne og de uoplyste har vundet over de oplyste. Hold horderne uoplyste og du vil få evig magt.

 36. Af Lars Svendsen

  -

  Nu er der igen nyt besyv fra Kasper, udtrænkt i Kaspers tårnværelse. Denne gang skal vi så beherske tysk på højniveau for at være med. Eneste spændende ved denne blog er overskriften, der rammer så rigtigt på Kaspers blogs. Så tillykke med en velvalgt overskrift, Kasper.

 37. Af Lars Svendsen

  -

  Nu er der igen nyt besyv fra Kasper, udtænkt i Kaspers tårnværelse. Denne gang skal vi så beherske tysk på højniveau for at være med. Eneste spændende ved denne blog er overskriften, der rammer så rigtigt på Kaspers blogs. Så tillykke med en velvalgt overskrift, Kasper.

 38. Af Jesper Lund

  -

  De tyrkere, som bor i EU og som har stemt ja til forfatningsændringen burde tilbyde de tyrkere, som bor i Tyrkiet og som har stemt nej, at bytte opholdssted. Mon ikke både EU og Erdogan vil acceptere en sådan ombytning?

 39. Af Maria Due

  -

  Lars Svendsen: “Denne gang skal vi så beherske tysk på højniveau for at være med.”

  Det er ikke højere, end at jeg, der kun havde tysk i tre skoleår og som alle andre af min årgang sjoflede sproget og er elendig til det, kan forstå citatet. Hvis ikke, kunne jeg finde ud af at oversætte det. Alt behøver ikke at være tilrettelagt for dummies, I har DR og bliver forkælet i alle henseender, så at det allerede alt for meget. For kræve ind, det kan I.

 40. Af Maria Due

  -

  Apropos R. HARALD KRISTIANSEN – 18. APRIL 2017 20:17.

  I det hele taget kan der ikke herske tvivl om, at indvandringens følelsesmæssige aspekter og omkostninger har været kraftigt undervurderet af de seneste årtiers indvandrere. Man har ikke gjort sig klart, at en udvandring på trods af tv og ferierejser til hjemlandet er ensbetydende med et permanent tab af noget, som man troede var umisteligt. I stedet forsøger man at pådutte andre ansvaret for den modgang, som en udvandring altid vil være forbundet med. Man har heller ikke gjort sig klart, at selv dansk tålmodighed kan slippe op, måske endda også svensk. Der må jo være en grund til Sverigedemokraternes store fremgang.

  Denne problematik minder mig om de sidste krampetrækninger i foreningen Demokratiske Muslimer. Formanden var en veluddannet og fornuftig mand, så vidt jeg husker læge eller videnskabsmand, og han skrev lige ud, at muslimer ikke er modne til demokrati. Det var de ord, han brugte, og mere om den sag plejer at kunne findes på Trykkefrihedsselskabets hjemmeside. Nogle iltre bestyrelseskvinder var uenige, og en af dem skrev et ualmindelig ophidset og rædsomt essay på en blog, der blev oprettet til formålet. Hun skrev, at hun ”indbød” danskerne til samtale om at skabe et nyt Danmark, for den danske befolkning måtte jo forstå, skrev hun, at nu skulle der opbygges et nyt samfund, hvor dansk kultur og sædvane ikke mere var rammerne. Den omkalfatring tillod hun sig uforskammet at tilbyde os at deltage i. og det var næsten alt for meget! Hvilken generøsitet.

  Der kom ingen danske svar, og desværre husker jeg ikke kvindens navn, men hun befinder sig sikkert stadig i landet og hader lige så intenst, som da hun skrev sit essay. Måske har hun også fået en børneflok, der er blevet opdraget til at hade. En af hendes medsøstre i den nu nedlagte bestyrelse er politiker og af konsistens som kviksølv.

 41. Af Gert Hansen

  -

  Flemming Lau:

  ‘Hvem har egentlig givet politikkerne mandat til det?’

  Tja, det er et godt spørgsmål.

  Jeg husker tydeligt, at Radikale og Socialdemokratiske koryfæer for 25-30 år siden sagde, at indvandringen kun androg 2% af befolkningen, så det var ikke noget problem. Idag andrager den vel 8-10%. ‘De skal blot have et arbejde’, sagde de samme. Go’daw do!

  Men man kommer vel ikke uden om at politikkerne har, og har haft, et mandat fra et flertal af befolkningen, til at føre den politik der er ført og føres.

 42. Af Jesper Lund

  -

  Jeg er så kvik, at jeg ikke behøver at oversætte det tyske citat for at vide, hvad der står. Et citat bragt af Kasper Støvring kan kun indeholde ét budskab. Basta.

 43. Af Flemming Lau

  -

  Gert Hansen.
  Jeg erindre tydeligt Mimi Jakobsens bagatellisering at de 2%. Selvfølgelig har politikkerne haft et mandat, men til hvad…? Vi har repræsentativt demokrati, og vi må jo nok erkende at angående indvandring, så har det været et sprængfarligt emne i mere end 30 år. Skaden skete i ’67 hvor konventionen blev udvidet til hele verden. Meget af de efterfølgende ratificeringer har mere eller været mindre været lagt i hænderne på embedsmænd og ngoer, sæ’føli med politisk velsignelse. Men det er tydeligt idag, at den forbedrede kommunikation, har givet u-landene blod på tanden. Og det er lige så tydeligt at misbruget, på bekostning af de svageste flygtninge også er ved at vokse vore politikkere over hovedet. De har svært med at vedtage stramninger, da det ikke er karrierecenter internationalt set. Der har aldrig foreligget en plan angivende formål, mål og hvordan kan når dem. Der er ikke angivet en øvre grænse, integration dækker kun at en person arbejder. I mange af livets forhold er det første der bliver spurgt om, en konsekvens analyse. På baggrund af den indføres forsigtighedsregler. Det her minder om Titanic hvor alle sikkerheds skotter var nede, herunder kaptajnens. Kong Hens manglende embedsførelse i 1080 kan også anskueliggøre dagens næsten håbløse situation. Svigtet er større end besættelsen og fodnoterne under den kolde krig. Sørgeligt!

 44. Af Maria Due

  -

  Som historikeren Claus Bjørn en gang sagde, da han ankom til en forelæsning med plaskvåde sko og strømper, fordi en flok fætre havde mast ham ud i rendestenen: Jeg viger gerne for dumheden.

 45. Af Maria Due

  -

  Aha, vi er blevet straffet.

  “Hvad man imidlertid kan mene er, at hver enkelt stemme i Vesteuropa for Erdogans projekt er en falliterklæring – såvel for afsenderen som for det land, han eller hun er bosiddende i. Hvordan i himlens navn kan et menneske, der er født i München eller Middelfart, gå ind for diktatur, knægtelse af ytringsfriheden, afskaffelse af retsstaten og forfølgelse af ikkevoldelige kritikere? Hvad hældte man i bananmosen, da de var små? Ingen kommer til verden som antidemokrat. Hvad har forældrene lært dem? Lukkede de ørerne i skolen? Hvorfor stemmer de for et totalitært system, men har åbenbart ingen planer om at forlade det frie Vesten?

  Analytikere, herunder kloge tyrker i udlandet, har det sidste par døgn peget på, at en del af støtten til Erdogan skal ses som et udtryk for utilfredshed med forholdene, hvor man er. Man synes, at man diskrimineres, man taler om racisme, og man er glad for, at en type som Erdogan slår i bordet over for de slemme tyskere, hollændere osv.”

  http://jyllands-posten.dk/debat/leder/ECE9513486/hvad-haeldte-man-i-tyrkernes-bananmos-da-de-var-smaa/

 46. Af Flemming Lau

  -

  Marie Due, jeg får kuldegysninger når jeg høre om våde fødder. Faldt i søvn i eftermiddags for åbent vindue, og uden tæppe. Kunne ikke forstå hvad der ramte mig i ansigtet….Så var det sne.. og fusserne var iskolde. Det er de iøvrigt stadigt. Nu går jeg ud og “skolder” dem, og så er det go’ nat ole og sweet dreams!

 47. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er – blodfattige akademikerhjerner – bevisligt motoren i menneskehedens tre seneste katastrofer – kommunisme, nazisme og fascisme. Hitler omgav sig af særdeles veluddannede håndlangere. Det gjorde Mussolini, Lenin, Stalin, Mao Zedong, Pol Pot og andre renlivede galninge også. Uden blodfattige akademikerhjerner var de projekter aldrig lykkedes!

  Er dagens EU-projekt i øvrigt meget anderledes! 🙁

 48. Af Maria Due

  -

  Sov godt min ven, må jeg anbefale uldsokker, og så kan jeg fundere over den med Kong Hen og lade “Jan Petersens” uophørlige ode til dumheden blæse i vinden.

 49. Af Jan Petersen

  -

  Fakta er altid noget ubehageligt gylle. De mest veluddannede af de uddannede styrer altid showet, og eventuelle idioter blandt almuen er dem, der bliver nakket først. Plus eventuelt de veluddannede der stikker næsen lidt for langt frem og ikke indordner sig nye politiske tider 🙂

 50. Af Jan Petersen

  -

  Nazi Tyskland var toppen af hele den tyske akademiske elite plus den tids globale økonomiske spillere med IG Farben som nøglefigur. Vi kender alle kun Auschwitz som en udryddelseslejr, men egentlig var IG Auschwitz blot et datterselskab til IG Farben Industries. Udryddelse var blot led i fed business. Så lærte alle her lidt nyt i denne sene nattetime 🙂

Kommentarer er lukket.