Vindtørre begreber for blodfattige akademikerhjerner

Af Kasper Støvring 130

 

 

Én ting er, at tyrkere i Tyrkiet giver flere magtbeføjelser til islamisten Erdogan og hans totalitære regime; noget andet er, at det samme gør etniske tyrkere i de fleste europæiske lande, herunder Danmark. De burde da for længst være integreret i vores demokrati, ikke sandt? Og hvorfor overhovedet deltage i valghandlinger i et andet land? Er de da ikke danskere, tyskere, franskmænd, hollændere, østrigere osv., selv om de har etnisk tyrkisk baggrund?

 

Se, det her er anskuelsesundervisning.

 

I flere europæiske lande har man frygtet den tyrkiske valgkamp – vel at mærke på europæisk jord. Det gjaldt ikke mindst i Tyskland. Merkel har ellers udtalt, at alle, der bor i Tyskland, er tyskere. Det viser jo, hvor tom og farlig denne forestilling om “demos” er: At man er tysker, dansker osv., hvis man er statsborger. Det, vi har nødig, er derimod “etnos”, dvs. den etnisk-kulturelle nation. Kun assimilation til værtslandets kernekultur sikrer sammenhængskraft og loyalitet.

 

Det overraskende er ikke denne indsigt; det overraskende er heller ikke, at millioner af tyrkere ikke føler sig forbundet med de europæiske lande; og det overraskende er heller ikke, at tyrkere i Europa er islamiserede. Sidste sommer var der tyrkiske massedemonstrationer i Tyskland, ikke imod, men for autokraten og islamisten Erdogan.

 

Nej, det overraskende og ulykkelige er, at Europas mest magtfulde ledere bliver ved med at fremme “demos” på bekostning af “etnos”.

 

”Demos” er elitens med begejstring omfavnede akademikerfiktion om, at borgerne udelukkende er bundet sammen i kraft af en såkaldt forfatningspatriotisme. Dvs. at man er bundet sammen i kraft af statsborgerskabet og den fælles bekendelse til demokratiske principper og universelle rettigheder. Det kaldes også den republikanske model. Det er vindtørre begreber for blodfattige akademikerhjerner.

 

”Etnos” er derimod noget mere saftigt. Der skal nemlig mere til at binde mennesker sammen. Et tykkere bindemiddel. Samhørigheden sikres ved at tilhøre den fælles nationale kultur – sprog, religion, traditioner, historie, uskrevne normer og regler – alt det, der læres gennem socialisering.

 

Kritikere af ”etnos”, af den nationale kultur – altså at indvandrere bør blive danskere i en kulturel forstand – fremhæver ofte den republikanske model. Her skal man bare overholde lovene for at være integreret. Men det er netop den model, man har hyldet især i Frankrig, der vel nok har de største integrationsproblemer i hele Europa.

 

Bygger man sit land på en republikansk integrationsmodel, skaber det større spændinger mellem grupperne. Omvendt kan det være meget svært at blive integreret i en romantisk kulturnation som den danske, fordi der kræves meget mere af borgerne, herunder borgere med udlændingebaggrund. Der er en pris at betale for begge modeller.

 

Det er imidlertid vigtigt at fastholde etnos-modellen, bl.a. fordi alle de store konflikter handler om det væsentligste for et samfund: sammenhængskraft. Det franske eksempel er særlig anskueliggørende, fordi man her udelukkende bygger på den republikanske ide, der ser bort fra kultur, religion og etnicitet. Men det er endt galt. Landet er i undtagelsestilstand.

 

Fordelen ved republikanismen er, at den ikke er ”mudret” af kulturen. Det er altid vanskeligt at bringe kulturen på begreb. Det er noget konkret, ikke abstrakt. Og når man lever i et såkaldt multikulturelt samfund, bør borgerne kun være fælles om minimale, tynde ting. Republikanismen er en nem løsning for integration af udlændinge.

 

Men det er ikke altid en god ide at gribe til nemme løsninger, og de nylige tyrkiske valghandlinger er bare ét eksempel på tomheden i forfatningspatriotismens og den republikanske forståelse af (med)borgerskab.

 

Der er meget mere på spil end at have et pas og nyde nogle rettigheder. Der skal også være en vilje til at kæmpe for sit land, en vilje til at bidrage til dets vækst og velstand, en vilje til at deltage politisk og en følelse af at være dansker og en identifikation med landet og dets kultur. Hvis alt det ikke er til stede, vil samfundet risikere at blive så splittet som en krop flået midt over af en tonstung lastbil.

 

Den vel nok bedst kendte fortaler for forfatningspatriotismen har været den tyske sociolog Jürgen Habermas. Men Habermas kom senere på tilbagetog, for han anerkendte forfatningspatriotismens og dermed det liberale demokratis grundlag i kulturen, mere præcist i – hold nu fast! – den kristne etik, jf. samtalen med Joseph Ratzinger, den fhv. pave Benedict.

 

Heri lå et ekko af den berømte tyske jurist Ernst-Wolfgang Böckenfördes udsagn: „Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann.”

 

Ja, Fanden går i kloster på sine gamle dage. Blev selv Habermas en slags kulturkonservativ?

 

Hvor ofte har man ikke hørt sætningen: Man kan ”sagtens” kan være muslim og dansker. Meningsmålinger fra Wilke har vist, at 77 procent af muslimerne i Danmark mener, at Koranens anvisninger skal følges fuldt ud. I Frankrig har en undersøgelse vist, at en meget stor del af muslimerne i Frankrig bifalder hard core sharia. Og den store WZB-undersøgelse har vist, at 65 procent europæiske muslimer mener, at religiøse love skal stå over sekulære love.

 

Er de stadig danske, tyske, franske, osv.?

 

Ud fra den kulturneutrale republikanske definition kan man argumentere for, at kinesiske indvandrere er mere danske end etniske danskere. Men så burde man vel udskifte befolkningen med kinesere? Det er i hvert fald ikke noget problem. Men så er der noget af værdi, der går tabt, ikke? Men hvad?

 

Her er tankeeksperimentet: De kinesiske indvandrere er både mere lovlydige og mindre afhængige af offentlige ydelser end etniske danskere (ifølge DST’s statistik). Men hvis dét var parameteret for indvandring, burde man jo netop udskifte den danske befolkning, fx tillade millioner af kinesere at indvandre, men det ønsker de færreste vel. Så kultur og assimilation er vigtigst. En kulturelt homogen befolkning er at foretrække.

 

At demokratiet er afhængigt af en kultur, altså tærer på ressourcer, som demokratiet ikke selv har skabt, var den indsigt, Böckenförde i 1967 formulerede i essayet ”Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation”, optrykt i: Recht, Staat, Freiheit. Et samfund skal ikke blot være proceduralt, men sædeligt integreret.

 

”Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er, um der Freiheit willen, eingegangen ist. Als freiheitlicher Staat kann er einerseits nur bestehen, wenn sich die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her, aus der moralischen Substanz des einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft, reguliert. Anderseits kann er diese inneren Regulierungskräfte nicht von sich aus, das heißt mit den Mitteln des Rechtszwanges und autoritativen Gebots zu garantieren suchen, ohne seine Freiheitlichkeit aufzugeben und – auf säkularisierter Ebene – in jenen Totalitätsanspruch zurückzufallen, aus dem er in den konfessionellen Bürgerkriegen herausgeführt hat.“

 

 

 

 

 

 

130 kommentarer RSS

 1. Af Svend Jensen

  -

  Demokratier er ringe rustet til at bekæmpe islamiske erobringsforsøg. Den gamle tese om, at uenighed gør stærk kommer til kort, når ikke alle uenige parter anerkender andres ret til eksistens på ens og lige vilkår.
  Hvad islam angår, kan man ikke sige, at islams teologiske grundlag indrømmer lighed mellem islam og konkurrerende religioner. De fleste korankendere og vestlige islameksperter har for længst opdaget den indbyggede supremacisme i koranteksterne.
  Islam kan ikke fungere som ligeværdig deltager i en demokratisk sammenhæng. Dermed udelukker den religion også sig selv som samfundstøttende element i alle vestlige demokratier. Som Erdogan fra Tyrkiet selv udråber: “Demokratiet er som et tog – man stiger på og af som man vil”. Det er da indrømmet opportunisme, der vil noget.
  Mange naive personer i de vestlige demokratier tillægger for megen værdi i “den opdragende effekt” ved at tillade en demokratifjendtlig religion, som ydermere er et politisk system for 80 procents vedkommende, i sin midte.
  Naivisterne tror, at islam med tiden demokratiseres og derved trinvist aflægger sine supremacistiske uvaner. Denne antagelse er skudt helt forbi. Islam har endnu aldrig i sine magtsfærer tilladt fuldt demokrati, men har altid haft et religiøst filter som bagstopper – et filter der kan garantere opretholdelsen af islams enevældige magtudøvelse. Tænk på Iran, Malaysia, Indonesien der alle fremviser en åbenlyst falsk demokratisk maske.
  Det gælder islam eller os; islam og os er en nars feberfantasier.

 2. Af Niels Peter Lemche

  -

  SVEND JENSEN, afskriv ikke demokratierne, men læg mærke til pointen på Kaspers blog: For at forsvare sig, må et demokrati i realiteten opgive at være demokrati. Derfor er der stadig undtagelsestilstand i Frankrig, og det kan som godt blive tilfældet snart i det meste af Europa. Det er ikke, fordi vi vil af med demokratiet, men fordi vi vil bevare det. Så det må afskaffes — for en stund.

  I stedet for al den sædvanlige hylen op om, at de allesammen skal tilbage til Mellemøsten, skulle man i stedet hævde, at det er nødvendigt med undtagelsestilstand, så man kan få has på problemerne. Dvs. politiet skal have langt større beføjelser end nu, og der må gerne være væbnet militær på gaden, som man ser det i Frankrig. Folk kan godt lide den følelse af beskyttelse.

  I 1983 i Istanbul — der var stadig en form for undtagelsestilstand efter det sidste militærkup — lokkede studenterne mig ned til Det Gyldne Horn. Idyllisk, nej for f … et møgbeskidt havnekvarter. Fuldmånen skinnede og især studinerne var i ekstase og forstod ikke, at jeg kun sagde: Jeg ville ønske, at vi var tilbage på hotellet igen. Men så så jeg en silhuet af en soldat med hjelm og opplantet bajonet under den nærmeste gadelygte, og hen under den næste igen og så fremdeles: Jo her er fint! Ordensmagtens tydelige tilstedeværelse er ikke at foragte.

 3. Af Gert Hansen

  -

  Svend Jensen:

  Det er ikke helt ved siden af.

  Du nævner tre lande. Jeg var i Malaysia for første gang for mere end 30 år siden, og kom der mindst een gang om året i 25 år. I det tidsrum kunne jeg konstatere en stigende og demonstrativ islamisering af samfundet, både fra det offentliges side og på gadeplan.

  I øvrigt: Om end jeg har været i Indonesien nogle gange, har jeg ingen erfaringer med Iran. Man kan dog konstatere, at disse lande også er blevet mere islamiske de seneste årtier, og det synes at være generelt for en lang række islamiske lande. Der kan være flere årsager, men der forekommer at være en stigning islamisering efter oliekriserne i 60-erne og 70-erne, som har givet diverse kulbrinteeksporterende islamiske lande stigende indtægter, som delvis er kanaliseret over i religiøst-islamiske tiltag og promoveringer, støttet af den tætte sociale kontakt i muslimske miljøer. Da islam som religion ofte ikke kan skilnes fra politik (det er grundlæggende to sider af samme sag), er der en tæt forbindelse mellem regeringer og det religiøse, altså ikke-sekularisering.

  Siden den første oliekrise, har Vesten for en stor del indirekte finansieret den globale stigende islamisering, idet primært Saudi Arabien, Iran og visse Golf-stater har kanaliseret olie- og gas-indtægter over i moské byggeri, og anden form for islamisk promovering. Godt hjulpet af den vesteuropæiske elites stiltiende accept, for ikke, i visse tilfælde, at sige medpromovering, af grunde jeg ikke er klar over.

 4. Af Niels Larsen

  -

  GERT HANSEN – 18. APRIL 2017 21:48

  Der er i øjeblikket 13% ikke-etniske danskere i den danske befolkning.

  MARIA DUE – 18. APRIL 2017 23:43

  Af og til vågner JP op af dvalen; det er faktisk sket flere gange i denne måned. Men avisen falder straks til den politisk korrekte patte igen. :-/´

  NIELS PETER LEMCHE – 19. APRIL 2017 9:35: “Ordensmagtens tydelige tilstedeværelse er ikke at foragte.”

  Jeg er begyndt at efterspørge militærets tilstedeværelse. Det er bedre bevæbnet. OG en hårdere fremfærd mod de muslimske kriminelle.

 5. Af Maria Due

  -

  NIELS LARSEN – 19. APRIL 2017 10:59

  Jeg overvejer hver dag at opsige mit abonnement. Tidligere sendte jeg af og til et harsk brev til de journalister, som jeg så mig irriteret på, og nogle gange kom der da også noget ud af det. Jeg er stadig vred over dækningen af Dansk Vestindien, der er ingen rimelighed i at sende folk til både Caribien og Afrika, når de ikke kan få mere ud af det end den sædvanlige skævvredne venstreorienterede overfladejournalistik. Forleden blev jeg ked af, at bladets mellemøstkorrespondent Gunnar Willum uden forklaring skrev, at det var hans sidste bidrag. Men få dag e efter var han der heldigvis igen, og det er mit gæt, at der foregår en voldsom kamp på højt plan. Det er en stor glæde, at Jørn Mikkelsen er blevet hentet ind fra kulden, for fra ham får man kvalitetsjournalistik. Jeg så også gerne Pierre Colignon genansat.Men som du skriver, er det op og ned, dog med mange gode ledere, hvem der så end skriver dem, for de er ikke tamme, Juste kunne være en af bidragyderne.

  Men der er alt for mange artikler, som jeg blot hopper over, og det er dem, der er skrevet af journalister. De er ikke gode nok, og jeg er dødsens træt af alle artiklerne om folk, der er ved at gå neden om og hjem af en ene eller den anden grund. Jeg tror, at det er en fejlvurdering fra redaktionens side, for de, der bruger penge på papiraviser, er fortrinsvis over 50 og ikke begejstret for hver dag i artikler over flere sider at få smidt i fjæset, at livet ikke varer evigt. Jeg er ellers ret robust, da jeg tidligere har arbejdet inden for sundhedsvæsenet, men jeg er mere end træt af alle tudehistorierne. Og så ikke et ord om Per Nyholms alternative historieskrivning, han kunne i det mindste tjekke sine påstande, men det gider han åbenbart ikke.

 6. Af Niels Larsen

  -

  Maria Due

  Jeg er forment adgang til læserbrevsspalterne som skribent, da jeg for et årstid siden gik redaktionen for tæt på med kritik netop vedrørende den journalistiske indsats.

  Ligeledes tror jeg ikke, der var glæde over min mening om netop Nyholm. 🙂

 7. Af Niels Peter Lemche

  -

  NIELS LARSEN – 19. APRIL 2017 10:59, det var sådan set det, jeg sigtede til. Vi er ikke der endnu; men kan lige så godt forberede os på det.

 8. Af Maria Due

  -

  Niels Larsen, jeg syntes jo nok, at det var længe siden sidst, men du har da tidligere fået offentliggjort mange gode læserbreve. Prøv igen. Forleden fandt jeg et seksårgammelt læserbrev, som jeg ikke fik optaget. Sjældent har jeg været så vred,og jeg glæder mig ikke over, at det gik, som jeg regnede med. Citaterne er tjekkede og dobbelttjekkede. Hvilken enfoldig børnehave!

  “Flosklerne stod i kø, da Mor Danmark og “verdenssamfundet” gik i krig pga. “folkemordet” og “nedslagtningen”. Det var “historisk”, og Villy Søvndal hidsede til landkrig, mens Naser Khader med sin særlige barn-til-mor stemme tiggede nationen om hjælp til “demokratiske frihedskæmpere” for “universelle rettigheder”. Han kaldte Libyen for “vort naboland” og “vor baghave”.

  Folketingets manglende samarbejdsevne og store lydhørhed overfor sladder mundede således for en stakket stund ud i et afrikansk stammeopgør, som det så at sige intet ved om. Lene Espersen meddelte storsmilende og begejstret den “gode nyhed”, at vi skulle i krig, og da journalisterne spurgte om risici, gik hun sin vej med ordene “nu gider jeg ikke mere”. Nogle af os gøs og ønskede hende på permanent ferie.

  “Der er ikke tale om, at vi skal føre krig mod alle diktatorer i verden”, udtalte Holger K. Nielsen til vor beroligelse. Og han fortsatte: “Libyen var i en særlig situation, hvor man kunne tale om forbrydelse mod menneskeheden”. Så herefter behøver vi altså ikke mere at gruble over, hvordan propaganda kunne opgejle tyskerne i 1930’erne, vi behøver blot at spørge selvretfærdige SF, der blev krigsgale på langt kortere tid. Vi behøver åbenbart heller ikke at bekymre os om Bahrain, Yemen, Syrien, og alle de andre lande med “arabisk forår”.

  Forstå mig ret, Gaddafi er utvivlsomt en led fyr, men indtil for nylig tronede han i FN’s Menneskerettighedsråd, der blev kysset og krammet over grænserne, EU præsident Van Rompuy gik forrest, og medierne svælgede i bunga bunga. Så røg man pludselig direkte fra sex til krig, og trængte statsledere optrådte som højpotente krigsherrer og påstod skamløst, at dette var praktiseret humanisme. Hvorefter bomberne faldt fra mange sider over en befolkning kun lidt større end den danske.

  Dette forløb havde aldrig kunnet ladet sig gøre, hvis ikke medierne i et stykke tid havde oppisket stemningen, og JP holdt sig ikke tilbage. Jeg er glad for min avis, men den sidste tids dækning af uroen i de arabiske lande har været ensidig og overfladisk ringe. Forskere som Lars Erslev Andersen og Mehdi Mozaffari plejer at være troværdige kilder, men ellers er det småt med lødig dansk information om arabiske forhold, for de usædvanligt mange universitetsfolk, vi lønner for at sætte sig ind i emnet, bidrager pauvert til uvildig information, og forholdet mellem på den ene side formidlede følelser, ønsketænkning og karrierepleje og på den anden side konkret viden er sørgeligt skævvredet.

  Arabisk retorik og pressens effektjageri har haft for let spil til at gøre os medansvarlige for en angrebskrig mod en selvstændig stat, der aldrig truede os og fungerede bedre end mange andre. Folketinget gik fra forstanden, sendte os på korstog og allierede os med ukendte kræfter, der fermt manipulerer os vha. vor egen presse.”

 9. Af Niels Peter Lemche

  -

  MARIA DUE, du må forstå, at det med arabere og klagesange, det er et urgammelt fænomen. I mine yndlingsbreve fra oldtiden, Amarnabrevene fra det 14. årh. f.Kr., er der en lille lokalkonge, Rib-Adda, oppe i Libanon, dengang under egyptisk kontrol, som skriver det ene lange brev til Farao efter det andet, hvori han jamrer og hyler over alting. Farao får endelig nok og skriver til ham: Hvorfor skriver du så mange klager. Du klager mere end alle dine kolleger (de andre småkonger i området) til sammen! Men kan du stoppe en jamrende araber: Svaret kom prompte: Det er fordi, jeg har det værre end alle andre til sammen!

  Så de har trænet i årtusinder.

 10. Af Niels Larsen

  -

  Maria Due

  Europæerne lide i øjeblikket under den tåbelighed, det var at fjerne Gaddafi, led som han uden tvivl var. Han holdt i det mindste stien ren mht. at sende fupflygtninge ud på havet.

  Jeg er – nærmest som altid – enig med dig i, hvad du skriver i dit ikke-publicerede læserbrev.

  Lemche

  Også enig med dig i, at militæret bør forberede sig. I fremtiden bliver det bykrig, der står på dagordenen i Europa. Sælg fast ejendom, hvis du har det!

  Og offerrollen falder aldrig en muslim svært. De må få evnen ind med modermælken.

 11. Af Maria Due

  -

  NIels Peter Lemche, jeg har ladet mig fortælle, at Falck og læger har stor rutine i at tackle de situationer, hvor de bliver hastetilkaldt til arabiske patienter med voldsomme smerter omgivet af en storfamilie i vildt oprør. De tilkaldte er ofte nødt til at bruge den store morfinsprøjte og fylde den med 100 pct. koncentreret aqua sterilisata. Det er hård kost, men det plejer at have en mirakuløs og lynhurtig virkning.. Ikke altid men tit.

  Ja, lad os få flere soldater. Næste problem bliver så at fravælge de raske men uegnede muskelbundter fra fitnesscentrene. .

 12. Af Niels Peter Lemche

  -

  MARIA DUE, med hensyn til udvælgelsen kan man bruge samme kriterier som ved optagelsen til HJV. Du skal ikke have stjålet så meget som en cykel for at blive endt uegnet. Det skal være et privilegium at springe soldat og ikke en tvangsudskrivning. Og se, der bliver ingen problemer i Danmark. Der er i øjeblikket stor ventetid, især til flyvevåbnet. Og man skal ikke tro, at udlandstjenesten afskrækker. Da HJV begyndte at deltage i udsendelserne, så man hurtigt en markant stigning i ansøgertallet. Vi taler jo ikke om at skrabe en hær på flere hundrede tusinde mand sammen. 20.000 vil være mere end rigeligt.

 13. Af Niels Peter Lemche

  -

  MARIA DUE, med hensyn til udvælgelsen kan man bruge samme kriterier som ved optagelsen til HJV. Du skal ikke have stjålet så meget som en cykel for at blive endt uegnet. Det skal være et privilegium at springe soldat og ikke en tvangsudskrivning. Og se, der bliver ingen problemer i Danmark. Der er i øjeblikket stor ventetid, især til flyvevåbnet. Og man skal ikke tro, at udlandstjenesten afskrækker. Da HJV begyndte at deltage i udsendelserne, så man hurtigt en markant stigning i ansøgertallet. Vi taler jo ikke om at skrabe en hær på flere hundrede tusinde mand sammen. 20.000 vil være mere end rigeligt.

 14. Af Maria Due

  -

  Hvad så med den diskrete 5. kolonne som ham, der forsøgte at myrde Lars Hedegaard og flygtede til Tyrkiet, som ikke ville udlevere ham? Siden kom han til ISIS. Han var tilsyneladende en almindelig velintegreret gymnasieelev og i det hele taget et nydeligt og upåfaldende ungt menneske.. Det er ikke muligt at spotte den slags typer, men vi ved, at de er der, og at uddannelse og vestlig livsform ikke er nogen garanti for, at de ikke en dag bliver terrorister.

 15. Af Vindtørre begreber for blodfattige akademikerhjerner

  -

  […] Læs hans fremragende indlæg her: […]

 16. Af Niels Peter Lemche

  -

  MARIA DUE, det er ikke så meget anderledes end for fyrre år side med Rote Armee Fraktion og Brigada Rossa og hvad de nu hed, disse røde terrorbevægelser. Og de havde langt mere “”succes” end IS-terroristere, der bare slår ihjel. Den en, den tyske, kidnappede og myrdede lederen af den tyske arbejdsgiverforening, og den italienske selve premierministeren.

  Det er vanskeligt at forsvare sig indtil, at problemet er erkendt. Derefter har efterretningstjenesterne egentlig en ret god statistik.

 17. Af Bjørn Sørensen

  -

  Jeg vil atter engang gøre opmærksom på at kommunisme, nazisme og fascisme er tankespind fra den katolske verden.
  EUs fædre var alle katolikker, og efterfølgende traktater er alle underskrevet i katolske byer.

  Er det så svært at forstå hvorfor englænderne stemte for Brexit, de stædige og forstokkede nordirere og skotter ville forblive, to folk som ikke kan klare sig selv vil hellere være medlem af den synkende skude.

  EU og forskellige socialistiske modeller er alle tilhængere af den republikanske model.

  Derfor synger de alle svansangen og forhåbentlig kan 300 års tåbeligheder få en ende.

 18. Af Niels Larsen

  -

  NIELS PETER LEMCHE – 20. APRIL 2017 9:07

  Forskellen er, at Brigada Rosse og RAF var home grown.

  De muslimske terrorister er nogle, som gennemført stupide europæiske politikere i bundløs naivitet har prakket europæerne på udelukkende på grund af nogle vanvittige konventionstekster, som befolkningerne aldrig har haft mulighed for at tage stilling til.

 19. Af Niels Peter Lemche

  -

  BJØRN SØRENSEN, facts har aldrig været din stærke side: Kommunismen er ikke noget katolsk projekt. Marx var jøde og Engels protestant.

 20. Af Niels Peter Lemche

  -

  NIELS LARSEN, ja, du tænker jo altid i race på god gammel n … vis. Var det tankestof, de ideologier, de prægedes af også hjemmegjorte?

 21. Af Niels Larsen

  -

  I Tyskland var de da, Lemche – eftersom Marx var prøjser, selvom han nedskrev sit ævl i London og forurener den londonske undergrund den dag i dag.

 22. Af Maria Due

  -

  “det er ikke så meget anderledes end for fyrre år side med Rote Armee Fraktion og Brigada Rossa og hvad de nu hed, disse røde terrorbevægelser.”

  Sådan plejer folk jo at skrive, men det er ikke rigtigt. Den efter min mening sympatiske klummeskriver lektor og forfatter Michael Busch med godt indblik i tyske forhold havde den 12 ds. en artikel i JP, hvor han netop skrev om det emne. Det kræver desværre log in at læse den, men det væsentlige indhold handlede om, at disse hjemmegroede tyske og italienske terrorister nok var kyniske forbrydere, men ikke så kyniske, at de pløjede en lastbil igennem en skare af uskyldige mennesker med henblik på at dræbe flest muligt. De gik efter politiske modstandere og aldrig efter mord på almindelige mennesker og landsmænd.

  Jeg ser, at nu også Søren Pind har lukket for kommentarer og slettet, hvad natten kastede af sig af trollegift fra de sædvanlige, formoder jeg. Så fik trollene da den “sejr”, at en af de hadede liberale opgav. Alle kan regne ud, at Pind har det svært, og han har jo også udtalt sig offentligt om det og på det sidste været en uinteressant skribent, vel sagtens fordi det personlige fylder så meget. Nu har angiveligt trukket sig tilbage til Facebook, hvor han bedre kan styre kommentarerne. Det er tid at blive voksen og opgive noget af stædigheden, ellers bør han finde en ny levevej, synes jeg. Han kunne i det mindste ændre sin overskrift, så at den bliver grammatisk korrekt

 23. Af Niels Peter Lemche

  -

  MARIA DUE, og det er heller ikke helt rigtig, hvad jernbanestationen i Bologna kan fortælle med om: Der dræbtes 85 mennesker og sårede mere end 200 den 2 AUG 1980, selv om det nok ikke var de røde brigader, men fascister, der stod bag.

  Så er der Omagh 15 AUG 1998: Den nordirske terrorgruppe Real Irisk Republican Army sprænger en 230 kilo tung bilbombe midt i Omaghs centrum. 29 dør og omkring 200 kvæstes.

  Og så er der naturligvis Breivik: 69 døde.

  Du kan ikke hævde, at “vi” ikke godt kan være med til det her.

 24. Af Niels Peter Lemche

  -

  Og så glemte jeg lige — selv om det ikke er Europa: Timothy McVeigh: 168 (169) døde, mere end 680 sårede.

  Højreradikalismen er lige så farlig og hensynsløs, selv om den for tiden slumrer. Men vi så det senest i attentatet mod fodboldbussen i Dortmund.

 25. Af Niels Peter Lemche

  -

  Og skal jeg lige runde af: Her har vi virkeligt et problem: En samling radikaliserede islamister, der myrder løs, og en latent gruppe af højreradikale, der bare venter på stikordet for at gøre ligeså. De to grupper er jo ikke interesseret i andet end at ødelægge vore samfund. Midler og hensigter er derfor de samme. Og man skal ikke overse, at mennesker som Niels Larsen, der jo repræsenterer det yderste højre, selv om jeg ikke vil regne ham for at være fascist, med deres evige propaganda mod muslimerne faktisk kan betragtes som medskyldige i det, der sker. De hjælper i hvert fald ikke med til at gøre situationen bedre.

 26. Af Maria Due

  -

  “Du kan ikke hævde, at “vi” ikke godt kan være med til det her”

  Jeg har ingen interesse i at foregøgle noget, der ikke er, og det har du heller ikke D.d. skriver Lars Erslev Andersen – igen i JP – at mange terrorister i forvejen er kriminelle og hyppigt også stofmisbrugere. Det indskrænker feltet,

  Breivik er en anden sag. Jeg har fra den den første aften, da jeg fulgte med på en dansk blog, der besynderligt nok modtog en video fra NRK, som ikke blev vist i Norge, følt mig fuldstændig overbevist om, at Breivik lider af en alvor psykose. De næste dage gjorde den norske presse alt for at bilde folk ind, at en psykotisk patient ikke ville have kunnet gennemføre det, som Beivik gjorde, men det er noget vrøvl, som også flere danske psykiatere har været inde på og efterhånden også de to dygtige norske psykiatere, der tilså ham i de første måneder. Breiviks dom var et justitsmord, og folk mere end aner det. Der er ikke faldet ro over sagen, det murrer stadig med masser af skænderier.

  Man satte et mennesker, der lider af en af de mest alvorlige psykiske sygdomme i fængsel for at kunne stå frem som heltenationen, der midt i sorgen rykkede ud for at kæmpe mod racister. Et kæmpe mediecirkus med Bruxelles involveret og 500 journalister inviteret til at overvære retssagen. Selv anklagerne var rystede over de stærke politiske pres, der blev lagt på dommerne, og i proceduren fremførte de, at de fandt det bedre, at man undlod at risikere at sætte en syg mand i fængsel end at lade en forbryder blive behandlet på et hospital. I praksis er der næppe den store forskel for Breivik, han ville i alle tilfælde blive isoleret. I . fængslet har han opført sig som en skizofren patient, han flyttes hele tiden, og personalet siger op, fordi det ikke kan have med ham at gøre, fordi han ikke udviser tegn på anger, hvilket heller ikke er at vente i hans tilstand. Jeg har meget ondt af hans far, der stadig lever og er blevet forfulgt af journalister, der mener at kunne dømme ham. Sandheden skal nok komme frem end dag, og desværre minder det hele om processen mod Hamsun med modsat fortegn. Da Thorkild Hansen skrev sin bog om processen, blev han ganske uventet kastet ud i et helvede med grove beskyldninger om nazisme og andre forsøg på karaktermord. Der er sider i norsk mentalitet, som de færreste danskere kender, og som derfor kommer helt bag på dem.Vi har tendenser til at romantisere forholdene.

  I Omagh gik alt galt, det var heller ikke en typisk terrorhandling og affødte jo både chok og undskyldninger samt var med til at fremskynde fredsprocessen .

 27. Af Bjørn Sørensen

  -

  @Niels Peter Lemche

  Marx var godt nok jøde men opvokset i det katolske Tyskland.
  Engels var opvokset i grænselandet mellem protestanter og katolikker.

  Men oplysningsfilosofferne i Frankrig og den franske revolution var katolsk tankegods, ligeså facismen og nazismen.

 28. Af Niels Larsen

  -

  Lemche: “… mennesker som Niels Larsen, der jo repræsenterer det yderste højre”

  Hvad får folk til at mene, at man tilhører det yderste højre blot fordi man er modstander af muslimske tilvandring?

  Socialt set ligger jeg ikke langt til højre for Socialdemokratiet – dog kun for så vidt angår mine nordiske medborgere, som jeg føler et ansvar overfor. Og til en vis grad de engelsktalende landes borgere, som jeg har et kulturelt og værdimæssigt fællesskab med.

  Det har jeg til gengæld ikke overfor stærkt kultur- og religionsfremmede udlændinge, som jeg heller ikke føler, jeg har et ansvar overfor.

 29. Af Maria Due

  -

  NIels Peter Lemche.

  Det samme, som du nu beskylder Niels Larsen og NB for, har du tidligere skrevet om DF. Men du er næppe uvidende om, at selv Berlinske bringer det ene bevis efter det andet på, at Socialdemokratiet og DF er meget enige vedr. DF’s kerneområder/indvandringen. Henrik Sass Larsen har udtrykt det soleklart, og Mette Frederiksen ligeså. Du har tidligere beskrevet dig selv som en slags socialdemokrat, men det er du måske ikke mere. Konservativ i gængs forstand som regeringspartiet, kan du heller ikke være.

  Hvad fascisme angår, har jeg meget svært ved at se, at den tyske og italienske havde noget at gøre med borgerlighed. Begge udsprang af socialisme, og NB er et borgerligt protestparti

  Fortsætter indvandringen, sker der det, som Kasper Støvring lægger op til. Demokratierne går i forsvars mode. NB er efter min mening et af tegnene på, at nu har vi den situation, hvad enten vi ønsker det eller ej,, og jeg har hele tiden ventet, at det ville ske. Man kan ikke forlange, at et folk skal begå kulturelt og økonomisk selvmord pga. utopiske ideer uden jordforbindelse. Søren Pinds flugt peger i samme retning, han er en ret forkælet politiker, der har svært ved at acceptere udviklingen, han prøver endda at bilde folk ind, at “råberiet” har nået klimaks, og at alt er på vej mod det bedre. Det kommer han ikke langt med.

  Og så endnu lidt om norske overdrivelser. Da prinsesse Märtha-Louise repræsenterede det norske kongehus ved prins Richards begravelse i Berleburg medbragte hun en hofdame iført niqab. Det er slemt nok, at hun driver rovdrift på snobbede nordmænd ved at tjene mange penge på kurser, hvor hun introducerer dem for påståede engle. Men denne gang gik hun alt for langt, og for min skyld kan de stride norske feminister tæske verbalt løs på hende, alt hvad de ønsker.

 30. Af Niels Peter Lemche

  -

  BJØRN SØRENSEN, du snakker udenom. Det er bare for sølle. Hvis du overhoved gad sætte dig ind i sagerne, ville du opdage, at Engels’ familie var hovedrige tekstilhandlere og fabrikanter, og at den dominerende religiøse retning, de havde berøring til var pietismen, som bestemt ikke er eller var katolsk.

  Om Marx siger den danske Wikipedia dette: “I 1824 blev også børn konverteret. Karl Marx blev døbt, med dåbsnavnet Karl Heinrich Mordechai Marx. Han fik altså ingen jødisk opdragelse, men heller ikke nogen luthersk, i hvert fald ikke hjemmefra, hvor deismen var det fremherskende livssyn. I stedet voksede han op med oplysningstidens idealer og fik en klassisk uddannelse, både i hjemmet og på gymnasiet. Han blev altså hverken troende kristen eller troende jøde.” Altså ikke meget katolsk her.

  Men det er selvfølgelig, at din “flotte” bemærkning delvis savnede grundlag.

 31. Af Niels Peter Lemche

  -

  Larsen og Due … bortforklaringer.

  Hvem ville jeg stemme for idag? Det er ligegyldigt, mod menneskerettighederne og med grundloven har jeg ingen stemmeret i Danmark, når jeg er bosat i Sverige. Herovre er jeg aktiv medlem af kristdemokraterne, som indtil videre holder sig sti ren, selv om giften fra SD kan mærkes i krogene.

  Og da I sikkert ikke ved det, så er det svenske KD et parti af CDU-typen, og har intet med det religiøse danske kristendemokraterne at gøre.

 32. Af Niels Larsen

  -

  NIELS PETER LEMCHE

  Med hvilken begrundelse mener du, at det er imod menneskerettighederne, at du ikke har stemmeret i Danmark, når du er bosat i Sverige?

  Og hvorfor i alverden skulle mennesker i fremmede lande have indflydelse på politikken i andre lande? De vil jo ikke selv mærke konsekvenserne af deres valg.

 33. Af Niels Peter Lemche

  -

  Niels Larsen, fordi jeg betaler min skat i Danmark. Så jeg er uden indflydelse på, hvordan man bruger mine penge.

  Men mig bekendt er det stated i Menneskeretserklæringen, at man ikke kan fratage statsborgere deres stemmeret uanset, hvor i verden de befinder sig.

 34. Af Niels Larsen

  -

  Artikel 21.
  1. Enhver har ret til at deltage i sit lands styre enten direkte eller gennem frit valgte repræsentanter.

  Det er den eneste reference, jeg kan finde, Lemche.

  Og “sit land” – hvad er det? Er det bopælslandet eller er det fædrelandet eller er det beskatningslandet? Det er vist et fortolkningsspørgsmål.

  Det kan der så tærskes langhalm på, hvis man gider. Jeg finder, at flytter man til udlandet og tager sin pension med sig, så må man affinde sig med at blive beskattet i det pensionsydende land og miste stemmeretten.

  Jeg modtager eksempelvis pension fra Australien (og Danmark), men kunne da ikke drømme om at forvente stemmeret i Australien, når jeg bor i Danmark.

 35. Af Niels Peter Lemche

  -

  Niels Larsen,

  Ja, her satte du dig i et dilemma. Jeg tager den engelske tekst som sproget, den blev affattet i:

  Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

  Derefter skulle du tage og studere brugen af “country” i officielle sammenhænge. The Oxford Advanced dictionary har følgende primærbetydning: an area of land that forms a political independent unit; a nation; a state. Andre betydninger svarer til forskellen på almindelig dansk mellem land og by.

  OK i lovtekster af denne karakter betyder “land”/”country” altså stat.

  Så når du skriver “Og “sit land” – hvad er det? Er det bopælslandet eller er det fædrelandet eller er det beskatningslandet?” Er det det første, har du lige skænket alle muslimske indvandrere stemmeret. Det tror jeg ikke, at du vil være glad for. Det samme gælder, hvis du benytter den tredje definition. Det tror jeg slet ikke, at du vil være glad for. Så er der kun fædrelandet tilbage, så hvad er det? Og hvad betyder det for statsborgere, der ikke er født i landet? Og så er vi ovre i en hel anden diskussion.

  Jeg kan godt forstå, at du ikke har lyst til at fortsætte diskussionen.

 36. Af Bjørn Sørensen

  -

  @Niels Peter Lemche

  Jeg mener at den tidlige socialisme blev udtænkt i den katolske verden og er også en del af jødernes kommunitiånd. oplysningsfilosofferne som lagde op til den franske revolution.
  Fasismen og nazismen er katolikkers version af socialismen. Socialdemokratismen er de nordiske folks version af socialismen. EU er opstået i den katolske verden.
  Men alle disse ismer er døde eller døende fordi de er baseret på ideologi udtænkt af falske profeter uden en dybere forståelse af menneskets lod her i tilværelsen.

 37. Af Maria Due

  -

  “”Larsen og Due … bortforklaringer.”

  Niels Peter Lemche. På hvad? Vi er meget åbenhjertige, skriver i modsætning til de fleste under eget navn. Det eneste, du er interesseret i, er at få os udhængt som ekstremister. Ingen af os er socialister, men det var både Mussolini og Hitler, som du hele tiden kredser om.

  Du har ofte fortalt, at du har store økonomiske fordele af at bo i Sverige, og du kan også glæde dig over, at du lever i et land, der allerede er stærkt på vej mod den idealtilstand, du stræber efter.

 38. Af Niels Peter Lemche

  -

  Maria Due, det er rigtigt, at Mussolini startede som socialist, men blev smidt ud af partiet, hvorefter han skabte en terrororganisation, som især bekæmpede netop arbejderne. Hitler var aldrig socialist og blev det heller aldrig. Nationalsocialisme er som alt, der har med den mand at gøre, falsk varebetegnelse. Tvært imod bekæmpede hans SA på enhver måde socialdemokraterne, så at sige på hvert et gadehjørne, hvor de mødtes. Han var rabiat højrenationalist, eller nationalkonservativ med meninger, der kun adskilte sig mange af dem, som f.eks. en Niels Larsen udstøder vedrørende de fremmede: Han gik i gang med at gøre dem til virkelighed.

  Sverige har du nok ikke megen forstand på. Malmö, Rosengården, og indvandrerkvartererne i Stockholm er ikke Sverige. SDs temmelig eksplosive vækst fortæller vist også en anden historie. Det er ved at blive landets største parti, hvis det ikke allerede er det.

  Og til Bjørn Sørensen: Det er egentlig ligegyldigt, hvad du mener. Med mindre du taler Foucaults sprog, og ham har du nok ikke læst, så er din personlige mening ligegyldig, hvis du ikke kan underbygge den med facts. Og problemet med sammenhængen mellem jøder og katolikker, ja, dem så du i Hitlers forvirrede forestillingsverden.

  Men i al din forvirring kan du have ret på ét punkt: EU som et katolsk projekt. Det er måske ikke helt tilfældigt, at grundlæggelsestraktaten hedder Romtraktaten.

 39. Af Maria Due

  -

  Nu må du have mig undskyldt Niels Peter Lemche, da dræbersneglene i de foregående år har spist mine omhyggeligt udvalgte og dyre dahliaer, er jeg gået over til pæoner og har indkøbt et større parti samt en masse andet, der skal plantes. Jeg skal ikke trætte dig med omtale af mine år som bosat på Lidingö og mange rejser rundt i landet fra syd til nord, men blot som tidligere opfordre dig til at glæde dig over alt det, du opnåede, da du for mange herrens år siden udvandrede fra Danmark. Står det til mig, skal danskere i skattely o lign. ikke have ret til at flytte hjem og blive behandlet og passet i vores meget kostbare hospitalssystem og på vore plejehjem. Det er kun børn, der tror, at de har ret til at få alting, men i dit tilfælde er det jo ikke noget problem, da du bor så dejligt. Dine påstande om Hitler og Mussolini gider jeg ikke kommentere, de er på niveau med journalisternes.

 40. Af Niels Peter Lemche

  -

  MARIA DUE, som sædvanlig bliver du fornærmet, når du bliver modsagt. Men gad vide, om dit Sverige stadig er der. Jeg flytter ikke hjem, vor herre bevares. Som dansk professor havde jeg naturligvis ret til at blive behandlet på riget, hvis det passede mig; men jeg klarer mig fint i det svenske system.

  Og det er også det letteste, når du ikke kan diskutere, blot at sige, at det gider du ikke, samt slynge nogle skældsord efter din modpart. Det klæder dig faktisk ikke. Et par rigtige argumenter for dine påstande havde nu været bedre end surhed.

 41. Af Bjørn Sørensen

  -

  @Niels Peter Lemche

  Jeg havde håbet at du havde en ide om hvor den socialistiske ide stammer fra eftersom socialister generelt er modstandere af religion, hvilket du har beskæftiget dig med et helt liv.

  Grunden til at jeg påpeger EUs katolske ophav er at jeg mener at de kulturelle forskelle mellem de store religioner er så væsentlige at de ikke kan forenes og da slet ikke den muslimske pga dens iboende had til andre religioner.

  Når den kulturelle grænse mellem nord- og Sydeuropa er bevaret uændret de sidste tusind år viser det noget hvor dybt det ligger i befolkningerne.

  Så når kulturløse og kulturforagtende idealister tror folk bare sådan kommer hinanden ved, og politiserer med den opfattelse, så vil det før eller siden give problemer.
  Avangarden har for længst gjort opmærksom på det, og som tak har de naive idealister groft diskrimineret dem, for de alene vide.

 42. Af Niels Peter Lemche

  -

  BJØRN SØRENSEN, igen faktaresistent? Skellethar i år eksisteret i præcis 500 år, siden Luther slog sine teser op i Wittemberg, men i virkeligheden blev det bestemt ikke for tusinde år siden, men fra 2000 år siden år 9, da den romerske fremtrængen i Germanien blev stoppet i Teiterburgerskovene. Men indtil 1517 kunne man tale om en europæisk enhedskultur, bestemt af den katolske kirke, dog med skismaet til den ortodokse kirke, der går tilbage til det 11. årh.

  Men grænsen har ikke været uændret selv i de 500 år siden reformationen begyndte, hvilket et kig på det religiøse Tysklandskort kan eller burde overbevise dig om.

  I realiteten kom modsætningerne først rigtig i vælten med opfindelsen af nationalstaten. Før det studerede danske unge frit over hele Europa — hvad pokker tror du, den danske kunstnerkoloni i Rom gjorde for 200 år siden? Og så skulle du se lidt på Holbergs studier. Håndværkerne, de gik på valsen, ud i den store verden for at se og opleve noget og lære noget.

  Men hvis du vil se den katolske kirkes hånd i EU-projektet, er det fordi den kirke har en utrolig tålmodighed og egentlig bare venter på, at se den genforenet, når de protestantiske kirkesamfund en dag igen bliver katolske. Om det tager 100 år eller femhundrede år, det er den ret ligegyldigt.

  Men det er nu nok bedre at betragte EU som et forsøg på at undgå flere storkrige i Europa. Og bild dig ikke ind, at det ikke kan ske igen, hvis EU bryder sammen i den sædvanlige hob af egoistiske nationalstater. Så bliver det business as usual, og bild dig ikke ind — eller andre — at fordi vi har levet i en fredelig verden, så længe EU har bestået, betyder det, at verden automatisk er blevet fredelig.

  Men prøv nu at få kontrol med dine facts.

 43. Af Jan Petersen

  -

  Fessoren er en ligegyldig internet troll. Mere og andet er der ikke i det 🙂

 44. Af Niels Larsen

  -

  NIELS PETER LEMCHE

  Vi er generelt ikke imod et fast samarbejde på tværs og langs af Europa.

  Vi er modstandere af unionstanken – vi ønsker ikke et dybtgående politisk samarbejde, kun handelspolitikken. Vi har generelt ingen tvangstanker om Europa som en stor international magtfaktor udover på den handelsmæssige scene.

  Kommissionens og forræder Merkels syge ideer om en europæisk hær og en optræden som selvstændig spiller internationalt har absolut ingen interesse.

  Vi har NATO og storebror. Lad det forblive sådan – også selvom det betyder, at vi må slække på menneskerettigheder og andet FN-pladder, som Europa er ene i verden om at hylde. USA gør det kun på skrømt og når det ikke er i modstrid med landets nationale interesser. Lad os agere på samme vis!

  Vi er ikke én stor forbrødret verden og bliver det aldrig!

 45. Af Bjørn Sørensen

  -

  @ Niels Peter Lemche
  “Skellet har i år eksisteret i præcis 500 år, siden Luther slog sine teser op i Wittemberg, men i virkeligheden blev det bestemt ikke for tusinde år siden, men fra 2000 år siden år 9, da den romerske fremtrængen i Germanien blev stoppet i Teuterburgerskovene. Men indtil 1517 kunne man tale om en europæisk enhedskultur, bestemt af den katolske kirke, dog med skismaet til den ortodokse kirke, der går tilbage til det 11. årh.”

  Jeg har tidligere skrevet om slaget i Teutoburgerskoven og selv besøgt området og har besøgt byer på begge sider af Rhinen og set den bemærkelsesværdige forskel i religiøst tilhørsforhold, som stadigvæk eksisterer på begge sider af Limes Germanicus
  Limes, den gamle grænse mellem det romerske rige og germanerne eksisterer den dag i dag, den går langs Rhinen til syd for Bonn og så henover landet til Donau ved Regensburg.
  Så selv om det er 2000 år siden er der en klar kulturel forskel, som folk der kender til Tyskland bemærker.
  England er undtagelsen, men det blev efter at romerne rejste hjem indvaderet af germanske folk, hvilket åbenbart har sat sit præg.
  Så islamisten Erdogan og hans totalitære tilhængere skal ikke forvente at de germanske folk i længden vil finde sig i deres hersen her i vores område.
  De er og forbliver gæster så længe de ikke forstår at man skal skik følge, eller land fly.
  Det med gæster som med fisk, for efter 3 dage begynder de at lugte.

 46. Af Hans Jensen

  -

  Niels Larsen, det ville gøre lykke, hvis I fik et programpunkt, der handler om at rydde op i den gaveuddeling, der i en årrække resulterede i, at personer, som i realiteten hverken var flygtninge eller på anden måde havde ret til at komme til landet, alligevel fik lov til at blive her. Mange har været på offentlig understøttelser i op til tyve år og måske mere, fordi socialrådgivere og andre legede julemænd og betragtede sig som de potentielle nasseres advokat i stedet for at optræde som samfundets. Det er ca. 20 år siden, at jeg fik fortalt en historie om en araber fra Syrien eller Libanon, der i 15 år officielt havde levet højt og flot på de danske skatteyderes bekostning, skønt han ofte opholdt sig i Mellemøsten, hvor han ejede to store hoteller og det siden viste sig, at han havde både kone og bøn. Det var ikke en vandrehistorie, den person, der fortalte mig om ham, kendte mandens danske kæreste og havde flere gange truffet ham til familieselskaber. De lagde end ikke skjul på, hvad der foregik, så accepteret var det i nogle kredse at snøre “systemet”.

  Før i tiden havde Statstidende en masse annoncer, hvor man efterlyste arabiske mænd, der havde fået opholdstilladelse og siden familiesammenføring, hvorefter de havde droppet familien, og Suleima var blevet alene med børneflokken og sandsynligvis ikke kunne et ord dansk. Spalte efter spalte med efterlysninger af Ali, Ahmed og Muhammed. .

 47. Af Niels Larsen

  -

  HANS JENSEN

  Får vi magt som agt i Nye Borgerlige, så indebærer det, at herboende udlændinge gives 2 år til at skaffe sig selvforsørgelse eller alternativt forberede hjemrejsen. Efter 2 år smækkes de offentlige kasser helt i – uanset venligboerhyleri og diverse foreningers jammer.

  Der lukkes også omgående for asylgivning i landet og alle udenlandske statsborgere udvises efter første dom – uden undtagelse. Kan de ikke udsendes, anvises de plads i en interneringslejr.

 48. Af Hans Jensen

  -

  Niels Larsen. Tak for svar, det lyder sympatisk.

  Et af problemerne bliver de læger, der har været og stadig er alt for large med at udstede diagnoser. Det bør heller ikke være muligt at få større “renoveringer” af tænderne på skatteydernes regning, og det er bydende nødvendigt at få ryddet op i den bule, der tidligere og måske stadig kalder sig Flygtninge under jorden og har haft domprovst Anders Gadegaard som en af ildsjælene, det har den måske stadig. Den organisation råder over både læger, jordemødre, advokater og alt, hvad hjertet kan begære af væmligboere og må være det ideelle sted for kriminelle og vordende terrorister at blive nurset og indlogeret.

  Vedr. diskussionen ovenfor, hersker der ikke tvivl om, at der går en sindelagsgrænse gennem de egne langs Rhinen, som romerne befæstede i antikken. Man behøver blot at tænke på kampene om Alsace/Elsass.

 49. Af Niels Larsen

  -

  HANS JENSEN

  Det siger sig selv, at nytilflyttede udlændinge efter at NBs politik er indført skal være selvforsørgende fra første dag.

  Ligeledes vil vi indskrænke tildelingen af statsborgerskaber til kun at omfatte mennesker, som reelt har gjort en indsats til gavn for landet.

 50. Af P Christensen

  -

  Det er 2 væsentlige faktorer i politik som altid er fremherskende – og ødelæggende.
  Grådighed og naivitet.

  Lidt firkantet sagt findes førstnævnte på højre side
  og sidstnævnte på venstre side af det politiske spektrum..

  Som bekendt er fx. Radikale Venstre både dit og dat. Altså så at sige politisk skizofrene.
  De ligger langt ude til venstre i indvandringspolitikken og langt ude til
  højre i arbejdsmarkedspolitikken.

  Især deres aftryk på de seneste 40 års “udvikling” af verdens dyreste discountland
  Danmark, hvor vi har importeret bistandsklienter til opbygning af parallelsamfund, er markant.

Kommentarer er lukket.