Hvor kommer solidariteten fra?

Af Kasper Støvring 108

Første maj og den antikapitalistiske venstrefløj vil smadre hele systemet, partierne kappes om at være Danmarks arbejderparti, og Henrik Sass taler om fremmede stammer, der gør livet surt for danskerne, og om, at vi må vælge den australske flygtningemodel, der afviser spontan asyltilstrømning.

 

Fint nok, der er gang i den, som det sig hør og bør, men hvorfor denne optagethed af ”de fremmede”? Fordi Finansministeriet for nylig viste, at ikke-vestlig indvandring koster 33 milliarder årligt. Det er da en bid af kagen! Truer det velfærdsstaten? Nej, for man kan bare sætte skatten op, ifølge de kloge hoveder. Rigtig nok, men hvad med solidariteten?

 

Hvorfor er der væren snarere end intet?

 

Sådan lyder et af filosofiens største spørgsmål. Man kunne også spørge: Hvorfor er der solidaritet snarere end egoisme? Hvorfor er danskerne egentlig solidariske med hinanden – og det er de i høj grad – hvor kommer solidariteten fra? Man kan jo bare tegne individuelle forsikringer og etablere en minimalstat.

 

Men vi tager det nærmest som en selvfølge, at vi skal betale op mod halvdelen af vores indkomst i skat for at finansiere velfærden (imens skattesnydere får eftergivet gæld på 80 milliarder). Vi tager det for givet, at vi er solidariske. Og vi bliver overraskede, når nogle få liberalister ønske at sænke skatten nogle få procent. Men man kunne også vende det om og sige, at det overraskende tværtimod er, at mennesker frivilligt betaler (høj) skat og endda af moralske grunde. Her ser jeg bort fra “prudence”, henvisningen til egeninteressen: at skattebetaling i visse sammenhænge tjener skatteyderen fx ved at sikre et samfunds stabilitet, højne det infrastrukturelle niveau, opbygge fysisk og social kapital osv.

 

Eller spurgt anderledes: At man ikke ønsker at bidrage i så høj grad til, at ens egne goder omfordeles til andre, helt fremmede, dét repræsenterer det normale, sådan som vi kender historien og det meste af verden. Hvornår i historien og hvor på kloden opstod ”solidariteten”, dvs. den moralske villighed til at fordele sine egne goder til fremmede? Hvornår og hvor og hvorfor opstod bevægelsen væk fra familie- og klanbaserede samfund? Mon ikke det har noget at gøre med opkomsten af ideer om nation og marked? I hvert fald betegner nationen jo netop en kulturelt funderet solidaritet mellem fremmede, der deler samme territorium, sprog, kultur osv. Altså en organiseringsform, der er koldere end klansamfundets og mere varm end den rent republikanske og forfatningspatriotiske og/eller multikulturalistiske model, hvor villigheden til at omfordele er mindre, som det er påvist i berømte studier af bl.a. Harvardforskeren Alberto Alesina.

 

Hvorfor give mine goder til mennesker, jeg ikke kan forbinde mig med, og som måske endda ønsker mig og min kulturform nedbrudt? TV2 har netop sendt en dokumentar, der viste, at flygtninge ikke overholder deres aftaler om bl.a. praktikpladser. Så spørger jeg lidt naivt: Er en flygtning ikke et menneske, der er reddet fra en grusom skæbne? Og kan man i så fald ikke forvente taknemmelighed? I stedet for at lade sig forsørge, stille krav eller begå kriminalitet?

Og markedet? Markedet har moralsk opbyggelige effekter: Når man skal handle med en anden, tvinges man jo til at leve sig ind i den andens ønsker og behov. Naturligvis ikke altid, der findes snyd og bedrag, men igen kunne et svar på spørgsmålet om det sære fænomen (hvis egoisme og klansolidaritet er normen, hvoraf kommer solidariteten?) jo netop søges i sådan noget som nation og marked. Den amerikanske filosof Jerry Muller har skrevet om noget af alt dette i bogen The Mind and the Market, og klassikere er naturligvis Adam Smiths værker, hvis moralfilosofi jeg har anmeldt her i avisen.

 

Første maj – arbejdernes kampdag. En god påmindelse på et tidspunkt, hvor arbejdsmoralen i Vesten synes at dale. Så lad os forsvare den rette etos. Hvis man kun betragter arbejde instrumentelt, som et middel til at skabe velstand, ophører man med at arbejde, når velstanden er i hus; hvis man derimod betragter arbejde som noget, der har intrinsisk værdi, så bliver man ved med at arbejde, selv når velstanden er skaffet i hus.

 

Det er sådan set ikke nogen original pointe, men ofte fremført som forklaringer på forskellen mellem velstående og tilbagestående kulturer. ”Live to Work”; ikke ”Work to Live”. Set fra ”den andens” synsvinkel er det måske lige så sært, at milliardærer i Vesten konstant arbejder og næsten aldrig holder fri, så de kan nyde frugterne af deres arbejde.

 

Vi er nogle gange meget hurtige til at ”kræve” solidaritet, men tænker ikke på, hvor sårbart et gode, den er. Så: kald og stand. Arbejd hårdt, lad andre nyde dine goder, hvis de har fortjent det, og sørg for at minimere indvandringen fra ikke-vestlige lande.

 

 

108 kommentarer RSS

 1. Af Jan Petersen

  -

  “Regeringen har lige besluttet at bruge 20 milliarder af det økonomiske råderum, på bolig ejere.”

  En lille korrektion dertil, ja i 2025 iflg DR.dk/nyheder

  “Den samlede regning for omlægningen af boligskattesystemet bliver på omkring 20 mia. kr. i 2025, og alle de penge kommer fra det såkaldte økonomiske råderum.”

  I øvrigt koster ikke-vestlig kulturberigelse – baseret på 2014 tal – 33 mia kr pr år. Reelle tal her i 2017 er formentlig omkring 60-70 mia kr pr år. Æd lige den solidaritets pille, og læs så ellers hvad den nye boligskat egentlig går ud på, please!

 2. Af Johann Walizscki

  -

  @NIELS PETER LEMCHE – 2. MAJ 2017 22:58
  “…man kan godt lave den praktiske indskrænkning, at man hjælper dem, man møder på sin vej, uanset religion, hudfarve, kultur, jeg ved ikke hvad…”

  Hvis jeg nu møder en knivbevæbnet muslimsk jihadist på min vej, som foregiver at være i nød, får jeg så en fin vinduesplads i himlen, som tak for min uforudseenhed?
  En ikke helt usandsynlig begivenhed efterhånden.
  Det er nok sundest og smartest at ignorere den ‘nødstedte’ jihadist og hvis du er i den mindste tvivl om hans status, så glem solidariteten og lad ham ligge.
  Næstekærlighedens kategoriske imperativ er simpelthen potentiel suicide by proxy.
  Har ham den hvidkæggede deroppe virkelig dekreret religiøs enfoldig stupiditet som adgangsbillet til harpekoncert i skyerne? Hans konkurrent deroppe er anderledes kontant i sine imperativer – med en vis succes må man sige.

 3. Af M Jørgensen

  -

  Jamen når der nu er brugt 20 milliarder på boligejerne fra det økonomiske råderum- så skal der findes nye milliarder at putte i råderummet.
  Derfor kommer regeringen med en ny plan der skal skaffe “nye milliarder” til råderummet eksempelvis ved en forhøjelse af pensionsalderen og hvad der ellers bliver stoppet i Løkkeposen.
  Det er skruen uden ende i dette tallotteri hvor man magtesløs er en brik i fællesskabet og solidaritetens hellige navn.

 4. Af Jan Petersen

  -

  Regeringens økonomiske “råderum” afhænger selvsagt af, hvordan man fifler rundt med tallene – et politisk sudoku spil – så at sige. Blot med den væsentlige forskel – fra gængse sudoku spil – at i den politiske udgave . . . er der ingen facitliste. Alle svar er korrekt vs forkert, alt efter politisk overbevisning 🙂

 5. Af Niels Peter Lemche

  -

  JESPER LUND, flygtningene på vejen. et synspunkt har jeg også flere gange plæderet for på bloggene. Det er klart, at over de sidste snart hundrede år har medierne ændret på billedet af, hvad der er nært og fjernt. For mine forældres generation var det flygtningestrømmene under den 2. Verdenskrig — specielt i Frankrig i 1940. I min generation startede det for alvor med Ungarn i 1956. Men det er jo ikke bare flygtninge. Hvem i min generation har ikke en erindring om Biafra-børn, og billederne fra alle sultkatastroferne i Asien eller Afrika? Og man kan ikke sige, at der ikke blev reageret. Jo, det betyder, at dem, der kommer ind til os, ikke bare er de fysiske flygtninge. Der har du ubetinget ret.

  Men det er let nok at diskutere det. Det er vanskeligere at føre det ud i praksis, fordi virkeligheden er så uendelig meget mere kompliceret end teorien. Men holdningen, som selvfølgelig også er kommet op på denne blog, at “jeg er sk…. ligeglad med alle andre”, bare jeg har det godt”. er så uendelig afstumpet. Man må håbe for vedkommende, at det varer ved, for hvem vil hjælpe en sådan person, hvis det går galt.

 6. Af Hvor kommer solidariteten fra?

  -

  […] Solidariteten er et kostbart, men også sårbart gode, skriver Støvring, hvis indlæg kan læses her: […]

 7. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt lidt mere fessor – hælde lidt teologisk spildevand ud af øret 🙁

 8. Af Jacob Schønberg

  -

  Danskernes solidaritet er desværre ofte misforstået. Hvorfor skal vi være mere solidariske med de “flygtninge” der kommer hertil end med de ca 30 millioner i nærområderne der slet ingen hjælp får? Hvorfor skal vi være solidariske med Afghanske drenge der kommer hertil for at få deres famileie herop i stedet for at hjælpe de 32 millioner der er tilbage i Afghanistan? (Drengene kan blive familiesammenførte i Afghanistan. Jeg synes at vi skal være solidariske med de 27 andre Eu lande og skabe en fælles hjælpeorganisation i EU der hjælper mest effektivt og langsigtet. Afrikas befolkning vokser med 35 000 000 mennesker i år – og 34 år vil der være 1 200 000 000 EKSTRA i Afrika ! Klimaforandringerne vil give tørker og stigende vandstand som vi aldrig før har oplevet det. Vi står overfor nopgen problemer som den vestlige verden får meget meget svært ved atr løse og vi får brug for masser af sammenhold i Europa.

 9. Af Niels Larsen

  -

  JACOB SCHØNBERG

  Vi får i dén grad brug for maskingeværreder ved sydkysten af Middelhavet.

  Like it or not.

  Enten det eller dyb fattigdom også i Europa.

 10. Af Kasper Støvring

  -

  Lemche: Jeg er med på Tidehvervs-holdet, når vi taler om næstekærlighedsbegrebet og den rette tolkning af de lignelser, der er knyttet hertil. Den konkrete ansvarlighed hjælper faktisk og koster noget af den, der udfører gerningen. Den er så at sige virkelig, modsat dem, der prædiker næstekærlighed fra Folketingets talerstol og gør gode gerninger ved at hæve ulandsbistanden, fx (uagtet at det fremtvinger utilsigtede negative konsekvenser, som så er en anden ting ved den abstrakte og fjerne “næstekærlighed”). Jeg siger ikke, at vi ikke skal hjælpe i fjernområder; at det ikke er forfærdeligt med frememde menneskers lidelser; og at vi ikke kommer til kort over for det absolutte næstekærlighedsbud. Men hellere Tidehverv end det humanitære hykleri og den moralske godhed per stedfortræder: lad andre undgælde for mine egne idealer. “Fint med tusindvis af flygtninge, bare ikke i min baghave”.

 11. Af Jan Petersen

  -

  Alt det “flygtninge fis” er iscenesat menneskesmugler junk. En REEL flygtning søger selvsagt over nærmeste grænse for asyl, og rejser IKKE et par tusinde kilometer for at søge “asyl” . . . . men muligvis kontanthjælp og familiesammenføring – griner højt 🙂

 12. Af Niels Peter Lemche

  -

  JACOB SCHØNBERG, hvor for mere? Fordi de er her! Jeg tror egentlig også, at Kaspers Støvrings kommentar falder i hak hermed, modsat Niels Larsens afsindige synspunkt, som han er kommet med adskillige gange. For husk, Niels Larsen, kan man ikke skyde dem, kan man da gasse dem!

  Det virkelige argument mod at strø sin næstekærlighed omkring i flæng er, at så er det snart slut med midlerne til at vise den. Forarmer vi os selv, er vi ude af stand til længere at hjælpe andre.

  Så humanismen her er, at vi skal hjælpe, når vi kan; men kan vi ikke kan vi heller ikke hjælpe. Solidaritet er et begreb, der er lidt udvandet, men næstekærlighed er stærkere. Og der er derfor, at konventioner og internationale aftaler er så nødvendige. 5 millioner mennesker kan ikke hjælpe 100 millioner mennesker i nød; men fem hundrede millioner mennesker kan. Og så kommer alt det sædvanlige ind med, at alt for mange undslår sig på trods af, hvad de har skrevet under på. Men er det ikke almenmenneskeligt?

  Og Kasper Støvring: Jeg er enig i dine betragtning om stedfortrædende humanisme.

 13. Af Jan Petersen

  -

  Google i øvrigt lidt på emnet – the mafia and refugees. Såvel den italienske mafia (regeringen) som den græske mafia (regeringen) popper op øjeblikkelig. I øvrigt i pænt samspil med diverse mafia grupperinger i Mellemøsten og Nordafrika.

  Asylanter, flygtninge og andre migranter er 100% styret af menneskesmuglere – som er ovennævnte mafia grupperinger. Follow the money – dummies 🙁

  Hvor svært kan det være at forstå den “næstekærlighed / solidaritet” ? 🙂

 14. Af M Jørgensen

  -

  Hvor kommer solidariteten fra? Man kan også spørge hvor skal den komme fra når den nye teknologi om 20 år overflødiggør 30% af de job som i dag udføres bag et skrivebord- det skønnes at tallet er 900000 der bliver berørt af udviklingen ifølge en forsker i datalogi Kristoffer Stenbo- Smidt- det er denne udvikling hvor almindelige jobfunktioner bliver nedlagt på grund af teknologi der kaldes disruption.
  Denne udvikling vil betyde at der bliver flere der kommer til at kæmpe om færre job .
  Og så giver det næsten sig selv at man i den situation er sig selv nærmest også når det gælder flygtninges integration på det danske arbejdsmarked.

 15. Af M Jørgensen

  -

  Tallet 900000 er alene her i Danmark så kan man jo gætte sig til hvilke problemer det ogs vil give andre steder i kampen om de færre job.

 16. Af Niels Larsen

  -

  NIELS PETER LEMCHE

  Hvis du nu kunne tage sølvpapirshatten af et øjeblik og tænke lidt logisk…

  Hvad skal Europa gøre i det øjeblik, der ikke kommer 1 million om året, men 10 millioner?

  Den tid kommer om maksimalt 20-25 år. Og det kan Europa ganske enkelt ikke kapere uden at fattiggøre sig selv big time.

 17. Af Jan Petersen

  -

  M Jørgensen

  I øvrigt helt enig. Vi er allerede alt for mange indbyggere i Danmark / EU til fremtidens arbejdsmarked. Der er helt enkelt ikke jobmuligheder . . . . PUNKTUM

  Efteruddannelse og andet fis – glem det – ca halvdelen af befolkningen er . . . funktionelle analfabeter !

 18. Af Jan Petersen

  -

  Danmark/EU har allerede mere end rigelig af indbyggere til fremtidens samfund / jobmarked. Med nuværende population bliver måske “kun” 30-40% permanent arbejdsløse. Hvad skal yderligere X-antal millioner immigranter fra 3. verden beskæftige sig med – andet end kriminalitet ?

 19. Af Jesper Lund

  -

  Uddrag fra lignelsen om den barmhjertige samaritaner:
  “… v33 Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. v34 Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. v35 Næste dag tog han to denarer frem, gav værten dem og sagde: Sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. v36 Hvem af disse tre synes du var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder?« v37 Den lovkyndige svarede: »Han, som viste ham barmhjertighed.« Og Jesus sagde: »Gå du hen og gør ligeså!«”

  Samaritaneren betaler jo værten for at være stedfortræder for sin godhed, da han ikke selv at tid til at tage sig af den overfaldne indtil denne er kommet sig. Han skal nemlig rejse videre.

  Bemærk udsagnet “Han, som viste ham barmhjertighed”. Dvs. at “næsten” i lignelsen er samaritaneren, ikke den overfaldne. Lignelsen fortæller derfor en næste for dig, kan være en person, som du tilfældig møder. Det siger intet om at den person, der er en næste dig, har mødt dig tilfældigt. Lignelsen udelukker ikke at samaritaneren havde fået viden om at han på sin vej ville møde en overfaldet.

 20. Af Jesper Lund

  -

  …sin godhed, da han ikke selv at tid… ->… sin godhed, da han ikke selv har tid…
  …den person, der er en næste dig…->…den person, der er en næste for dig…

  Jeg påskønner iøvrigt at mine kommentarer sjældent havner i filtret på Kasper Støvrings blogs.

 21. Af Niels Peter Lemche

  -

  Niels Larsen, wir schaffen das!

 22. Af Jesper Lund

  -

  Kasper Støvring
  Man lader også andre undgælde for mine egne idealer., hvis man mener at flygtninge udelukkende skal hjælpes i de såkaldte nærområder. Så er bare den lokale befolkning i nærområderne, der undgælder. Tænk på situationen f.eks. i Libanon.

 23. Af Jesper Lund

  -

  Man lader også andre undgælde for mine egne idealer…->Man lader også andre undgælde for sine idealer…

 24. Af Niels Larsen

  -

  NIELS PETER LEMCHE

  Aber doch nein!

 25. Af Helge Nørager

  -

  Jeg tror ikke det vil være muligt at finde en eneste økonom som ikke erkender at fastfrysningen af ejendomsværdi skattestoppet, har tilført husejere ganske mange milliarder skattefrit.

  En løsning på at staten mangler disse indtægter er nu fundet ved at tage 20 milliarder fra råderummet.
  Det er totalt til grin og en hån.

  Jeg ville f.eks hellere have set de 20 milliarder brugt over 5 år med 4 milliarder mere til offentlig tandpleje,
  Så kunne man have lavet et forsøg og set om det medførte besparelser andre steder.

  At belønne dem som har, ved at tilføre midler fra råderummet for at råde bod på 16 års manglende skattebetaling er kun venstre sin kan udtænke,

  Og ganske solidarisk med fremtidens borgere tvinges de efter 2021 at betale for dette forbrugsbal til dem som har lige nu.

  Sikken en svinestreg totalt gement, at belønne dem som ikke har betalt i 16 hvad de skulle, med endnu flere penge.

 26. Af Niels Larsen

  -

  Lemche.

  Merkel kunne end ikke schaffe das for 1 million – og tyskerne opgjorde antallet af forbrydelser begået af udlændinge til lidt over 600.000 i 2016, så denne artikel skød en hel del ved siden af: https://da.gatestoneinstitute.org/7502/tyskland-migranten-forbrydelse

  Ganske godt gået af disse udlændinge, ikke sandt?

  Prøv at forestille dig forholdene efter et indkommende antal på 10 millioner pr år i en periode.

 27. Af Flemming Lau

  -

  Det undrer mig såre, når ateister bruger evangeliet til at illustrere hjertets sprog..!
  Det mest grelle eksempel jeg mindes, var da konen til en pyskelog, pakkede sin kuffert for good!, for han kommer væltende i alvoren, med evangeliet slået op på 1 kor 13 omkring kærligheden. Det var bare for sent for hans vedkommende! For meget hån…!

  Vi fordres af Jesu ord til bla at tage imod fremmede og syge jf Matt 25.33. Men Jesu fordrende ord er lige så klare, når det gælder om at adressere utaknemmelighed. Jf Matt 22.11 Ved bryllupsfesten kom kongen for at hilse de indbudte. “Kongen” Hvordan er du kommet ind til festen, uden festklædning, ven..? Men den fremmede tav!. “Bind fødder og hænder på ham og kast ham udenfor i mørket…! Det er en klar spore for den fremmede til at tage del og være en del af det, der hvor man ellers befinder sig!

  Iøvrigt vedr empati og næste kærlighed, så lyder det gyldne bud som følger:
  ” Elsk Herren din Gud af hele dit hjerte og med hele din sjæl og med hele din styrke og hele dit sind, og din næste som dig selv!” Alt andet er misbrug! Soli Del Gloria…!

 28. Af Flemming Lau

  -

  Soli Deo Gloria.

 29. Af B. Mortensen

  -

  Hvorfor er den del af verden der ikke har mange naturresurse dem der er rigest?
  Man kan afskaffe fattigdommen, sult og armod hvis man virkelig vil… Men når sandheden skal frem er vi total ligeglade hvis det skal koste os lidt på levestandarden… Vi ville aldrig acceptere børn arbejder i miner frem for, at gå i skole og alligevel! Bare ikke her!
  Kapitalismen selvom orden lyder temmelig gammelt og ræve rødt er der noget om snakken. Vi vælger, at udnytte et kontinent, støtte diktatorer så længe de sælger deres råstoffer til de rigtige priser og holder fagforeninger udenfor.. Landbrugsstøtte har ødelagt hjemmemarked i Afrika og de kan ikke længere sælge deres egne produkter p.g.a. EU- fødevare er billigere..
  Om man kalder det for næstekærlighed eller for solidaritet går ud på et, men uanset hvad mangler verden meget af lige dele.. Gør mod din næste hvad du ønsker din næste skal gøre for dig skulle en klog mand engang have sagt, så. Hvem styre og guider verden, demokratiet eller kapitalen?

 30. Af Jesper Lund

  -

  Kirkebøsserne har i århundreder formidlet moralsk godhed per stedfortrædere.

  Her er et klip af beskrivelse af formålet med kirkebøsser i Køng Kirke:

  “Så møder man ved udgangen en kirkebøsse, der giver den påmindelse at dele ud til andre og at dele med den anden. Det er en fundamental påmindelse i kristentroen. Her er Guds ord til os: Du skal elske din næste som dig selv!

  Kirkebøssen er altså ikke blot en praktisk anordning til indsamlinger, den er langt mere en påmindelse om at vise medmenneskelighed og ansvar.

  I Køng Kirke findes der faktisk ikke mindre end 4 kirkebøsser. Deres alder kan man kun gisne om. Den ældste må være den, der er placeret på bænken til venstre, når man kommer ind i kirken. Den har påskriften “Til de fattige”. Hvis den stammer fra samme tid som bænkene, kommer man i hvert fald let tilbage til 1700-tallet.”

  Så når en kirkegænger i 1700-tallet ville vise de fattige næstekærlighed, kunne vedkommende putte nogle mønter i kirkebøssen med påskriften “Til de fattige” uden selv at være i direkte kontakt med de fattige. Pengene i kirkebøssen blev så udleveret til dem, som helt konkret brugte pengene på at hjælpe fattige. Dvs. at individets næstekærlighed bliver formidlet via stedfortrædere.

  I dag håndteres “kirkebøsserne” af en lang række organisationer, herunder kristne. TV indsamlingsudsendelser fungerer også som “kirkebøsser”. Bidragsydere til disse “kirkebøsser” videregiver deres næstekærlighed på nøjagtig samme måde som bidragsydere til de gamle kirkebøsser, nemlig via stedfortrædere, der så udfører den konkrete hjælpende handling.

 31. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Kasper Støvring

  “Men man kunne også vende det om og sige, at det overraskende tværtimod er, at mennesker frivilligt betaler (høj) skat og endda af moralske grunde. Her ser jeg bort fra “prudence”, henvisningen til egeninteressen: at skattebetaling i visse sammenhænge tjener skatteyderen fx ved at sikre et samfunds stabilitet, højne det infrastrukturelle niveau, opbygge fysisk og social kapital osv.”

  Hvorfor i alverden ser du bort fra “prudence” (klogskab og fornuft)????

  Hvorfor overrasker det dig, at der er mennesker, der både er veluddannede og vellønnede, der har det fint med at dele en del af deres velstand med andre.

  Jeg har da sværere ved at forstå, at det altid er de mest “velpolstrede”, ofte med arvede formuer, der tilsyneladende aldrig kan få nok – til sig selv. Det gælder også mennesker, som kalder sig kristne og kender Jesu fortælling om kamelen og nåleøjet.

  “Og kan man i så fald ikke forvente taknemmelighed?”.

  Jeg havde aldrig i min vildeste fantasi forestillet mig,at det var taknemmelighed, du hungrede efter!

  Har du nogensinde fremført samme kritik af etnisk danskere fra socialklasse 5 – eller er det bare en rendyrket antimuslimsk blog, du kører. Den bliver i hvert fald af mange betragtet som en antimuslimsk “varmestue”.

 32. Af Helge Nørager

  -

  Solidaritet er med vælgere som kan bestikkes.

  “Ejendomsværdiskattestoppet giver alene i 2007 en skattelettelse til folk med
  ejendom på i alt 8 mia. kr.”
  Kilde
  “https://www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ejend-vardiskat-kommuner-07-mm.pdf”
  “I Danmark øges uligheden også. En undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) fra januar i år viser, at regeringens skattepolitik isoleret set har øget gini-koefficienten med 0,33 procentenheder siden 2001. De fattigste 10 procent af de danske borgere har ikke fået nær så meget ud af de skattelettelser, regeringen har gennemført siden 2001, som de rigeste 10 procent.

  “Den samlede formue i Danmark er meget skævt fordelt,” siger Lars Andersen, direktør i AE, til Information.

  “Danmark har uden tvivl en mere ligelig indkomst- og formuefordeling end Tyskland, men det er helt sikkert, at det går den gale vej. Og er der noget, der har medvirket til at skabe større ulighed i formuefordeling, så er det regeringens ejendomsværdi-skattestop. Det har øget boligpriserne nogle steder, samtidig med at de 30-40 procent af befolkningen, der bor til leje, slet ikke er kommet med på vognen.”

  At socialdemokratiet nu definitivt har meldt sig som egoisternes gladiatorer er trist.

  Ejendomsværdiskattestoppet, koster.
  Koster samfundet så meget at det er årsagen til.
  Kontanthjælpsloft
  Reduktion af dagpenge periode,
  Ophævelse af efterløns ordning.
  Besparelser på supersygehuse.
  Stort set alle de besparelser som har ramt Under Danmark, og de svage, syge og ældre.
  Er brugt på at bestikke boligejere.
  Det er gement
  Det er ondt.
  Det er vanvid for ingen har gavn af dette, udover banker.

  Men hvis boligejere allerede i 2007 sparede ca. 7 milliarder årligt i skattebetaling…………..
  Må dette beløb være vokset meget større på 10 år.
  Er der ingen som kan indse at dette er uretfærdigt.
  Håndværkerfradrag osv brugt som mere bestikkelse af bolig ejere som var i tvivl med stemmeafgivelser til folketingsvalg.
  Det er en gemen bestikkelses politik af vælgere.
  Det er tyveri af samfundets midler.

  Og at give dem 20 milliarder mere over 4 år, er så skrup hamrende totalt latterkrampe og hysterisk anfalds provokerende at det gør ondt.
  Hvad sker der i hovedet på disse gemene inhabile folketingsmedlemmer ?.

  Men det er jo de fremmedes skyld, det hele.

  Nej det er AFR og hans idioti.

 33. Af Johann Walizscki

  -

  @JESPER LUND – 3. MAJ 2017 22:01
  Jesper Lund glemmer den største kirkebøsse af alle, nemlig almindelige skatteyderes lommer.
  Staten tiltusker sig ret til at udøve kristelig barmhjertighed overfor alle verdens stakler ved at stikke et sugerør direkte ned i fattige og arbejdsløse danskeres lommer og levere rovet til dovne migranter kvit og frit.
  De 33 milliarder skattekroner, der årligt spildes på dovne aggressive unge hanner fra den tredie verden stjæles begribeligt nok op af lommerne fra Danmarks børn, pensionister og langtidsledige. Eliten skal nok holde sig fri – dens medlemmer kender ikke ordet solidaritet.
  Samtidig forventer man, at de selvsamme ofre for tyveriet, skal vise taknemmelighed og demonstrere den ved at bekymre sig om de unge hanners integration. Har du krammet en muslim i dag? Spørg migranten, hvad han har brugt pengene fra dine lommer til.

 34. Af Niels Juul Hansen

  -

  @JOHANN WALIZSCKI

  “De 33 milliarder skattekroner, der årligt spildes på dovne aggressive unge hanner fra den tredie verden stjæles begribeligt nok op af lommerne fra Danmarks børn, pensionister og langtidsledige.”

  Før i tiden var det de mange etnisk danske arbejdsløse, der fik på puklen. De sad jo bare på bænkene med deres store hunde og drak bjørnebryg hele dagen, så der ikke var penge til syge og gamle.! Og der var altid arbejde,til dem, der gad arbejde, som Niels Hausgaard sang.

  Amen!!!

  Nu har farven fået en anden lyd.

 35. Af Bjørn Sørensen

  -

  Hvorfor er der så høj en kriminalitet blandt fattigdomsflygtninge.
  Jeg læste for et par år siden en bog af islam forskeren Bernard Lewis, hvor han skriver at store dele af befolkningen i de lande lever af illegal eller sort økonomi og også i ledtog med offentlige personer. Mange af de lande ville ikke kunne overleve uden den sorte økonomi.
  Fordi de kommer her op kan de ikke sådan fralægge sig deres kulturelle baggrund.
  Hvor mange af disse unge mennesker flygter fra lovens lange arm i deres hjemlande, er der nogen der har begreb om det. Er det deres illegale aktiviteter som har gjort dem til flygtninge.

  En masse spørgsmål som ikke behandles af den etablerede presse.

 36. Af Niels Larsen

  -

  NIELS JUUL HANSEN: “Nu har farven fået en anden lyd.”

  Og helt med rette. Der er iflg EU 4 dovenlarser for hver “flygtning” mellem dem, der kommer.

  Og de burde naturligvis have et spark tilbage i Middelhavet pr. omgående.

 37. Af J Nielsen

  -

  “Hvorfor er der så høj en kriminalitet blandt fattigdomsflygtninge.”

  Fordi de er fattige?

 38. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Larsen

  “Der er iflg EU 4 dovenlarser for hver “flygtning” mellem dem, der kommer”.

  Herhjemme afviser vi afrikanske fattigdomsflygtninge.

  Mange af disse fattigdomsflygtninge arbejder i bl.a. Italien og Spanien.

  “Migranterne i Spanien er generelt beskæftiget i lavkvalitetsjob, hvor lønnen er lav, arbejdsbetingelserne hårde og jobbet ofte sæsonpræget. De arbejder typisk som gartnerimedhjælpere, frugtplukkere, afryddere og gadefejere. Eller i private hjem hvor de gør rent eller passer børn og ældre. På grund af jobbenes lave status og på grund af den lave løn marginaliseres migranterne og udgør en ny form for underklasse. På trods af det er det dog ikke mindst deres fortjeneste, at Spanien igennem de sidste årtier har oplevet stor økonomisk vækst.

  Byen Ejido var for blot fyrre år siden et af de fattigste områder i Spanien, hvilket betød at en stor del af byens indbyggere selv var tvunget til at emigrere. I 2005 var billedet et helt andet. Byen var nu den tredje rigeste by i Spanien. En positiv udvikling de mange migrantarbejdere havde deres del i. Men taknemmeligheden over for de hårdtarbejdende migranter har dog været til at overse. Der har været en bevidst politik, der gik ud på at holde migranterne væk fra byen. Migranterne blev afvist ved frisører, på restauranter og barer. I stedet har migranterne måttet bo i nærheden af de kæmpemæssige drivhuse, i faldefærdige forladte bygninger eller i hastigt opførte huse af plastik og træ. I dagtimerne arbejder de i op til 50 grader varme drivhuse til en meget lille løn”

  Kilde: Afrikansk Migration

 39. Af Niels Larsen

  -

  NIELS JUUL HANSEN: “Herhjemme afviser vi afrikanske fattigdomsflygtninge.”

  Ja, det kan da godt være. Men hvad hjælper det, når vi ikke smider dem ud af landet efterfølgende? :-/

 40. Af Niels Peter Lemche

  -

  NIELS JUUL HANSEN, du kan jo ikke diskutere fremmede med en person, som helst så dem stillet op på rad og række og mejet ned med maskingeværer — uanset, om de arbejdede i landet eller ej.

 41. Af Niels Larsen

  -

  Lemche.

  Jeg vil stille mig helt tilfreds, hvis samtlige nassere og kriminelle blandt dem blev reeksporteret, så kun de yderst få reelle flygtninge blev her.

 42. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Peter Lemche

  “NIELS JUUL HANSEN, du kan jo ikke diskutere fremmede med en person, som helst så dem stillet op på rad og række og mejet ned med maskingeværer — uanset, om de arbejdede i landet eller ej.”

  Det gør jeg heller ikke.

  Jeg forsøger bare at spolere Støvrings blog med kendsgerninger. 🙂

 43. Af Niels Larsen

  -

  Lemche & Hansen

  Jamen, så lad mig genopfriske jeres kollektivt ringe hukommelser:

  “Kontanthjælpssystemet er overbefolket af personer med flygtninge- og indvandrerbaggrund.

  En opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet viser, at blandt samtlige ægtepar, hvor begge parter er på kontanthjælp, er hele 84 procent af ikke-vestlig oprindelse.

  Tallet er fra den seneste opgørelse på området fra december 2015.

  Samme måned var godt hver tredje af alle på kontanthjælp desuden af ikke-vestlig oprindelse, viser Beskæftigelsesministeriets tal.

  Til sammenligning er otte procent af den samlede befolkning mellem 16 og 66 år af ikke-vestlig oprindelse.”

  http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/indvandrere-paa-kontanthjaelp-her-er-chok-tallene/5989724

  Finder I, at det er rimeligt, at syge og svage danskere skal lades i stikken for at hjælpe disse nassere? For det er, hvad der sker.

 44. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Larsen

  Du behøver ikke at henvise til diverse statistikker. Dem har jeg sat mig ind.

  Vi er såmænd bare fundamentalt uenige.

  Jeg betragter hverken etniske danskere eller flygtninge på overførselsindkomst som nassere, der “stjæler” fra andre.

  Vi har vidt forskellige værdisæt.

 45. Af Niels Larsen

  -

  Det er der ingen tvivl om.

  Og for Danmarks fremtids skyld må man håbe, at mit sæt vinder.

 46. Af Flemming Lau

  -

  Danmarks Statestik. 4-5-2016 overførsels indkomst!
  ……………………2007…….2016
  Bosnien….. 6447…….8832
  Tyrkiet………,2740……20913
  Marokko…..2293……3429
  Somali………..4178…..8094
  Afghanistan 2480….6824
  Irak………………..8489…13476
  Iran……………….4091….7445
  Libanon………6549….11464
  Pakistan………4111……6185
  Syrien…………….840…..17774

  Total,……………52218…104436 En fordobling på 9 år.

 47. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Flemming Lau

  Hvad er dit formål med disse velkendte oplysninger. Mener du, som Niels Larsen, at vi skal se stort på alle de internationale aftaler, Danmark har indgået og tvangshjemsende dem til deres oprindelsesland?

  Har du en realistisk løsning?

 48. Af Bjørn Sørensen

  -

  Vi har her i landet mange som må betegnes som velfærdsfundamentalister, det er folk, der ligesom kaptajnen vil gå ned med sit skib. De er så stærkt troende i velfærdssamfundets lyksaligheder, at de ikke kan se skoven af selvskabte problemer, som skyldes fundamental uvidenhed om den menneskelige natur.
  Ak ja, disse naive sjæle er totalt uimodtagelig for almindelig sund fornuft, fordi de tror at deres paradisiske drømme kan realiseres, og at det kun er et spørgsmål om at gøre det på den rigtige måde. Hvad det så end er, har de aldrig formået at fremtrylle.
  I verdenslitteraturen er der værker som behandler emnet, Don Quixote og Baron von Münchhausens Rejser.

 49. Af Niels Larsen

  -

  NIELS JUUL HANSEN

  Hvis Danmark skal overleve som vestligt kulturland, så bliver vi ganske enkelt nødt til at se stort på disse skadelige, internationale aftaler, som kun Europa lever op til.

 50. Af Flemming Lau

  -

  Niels Juul Hansen.
  Det er ganske enkelt jf Fattig Karinas tal, så beløber det sig til 28.8 Mia. Og når man spørger hvorfor de stadig væk ikke vil være en del af det danske svarer de ” I vil bare elske Islam ihjel!” Det er ikke just integrations fremmende. Udgifterne der svarer til mere end en Storebælts bro om året, er ikke bæredygtigt.

  Det med at se stort på den sunde fornuft, almenvellet, og ret og pligt, det lader jeg andre om at gøre. På min vagt trækker jeg grænsen, når man på det groveste misbruger internationale aftaler, uden folkeligt mandat. FN har siden ’97 legitimeret at mindst 25 % af verdens befolkning konsekvent får krænket deres menneskerettigheder. 1.6 Mia muslimer må idag leve under Sharialoven, Cairo erklæringens art 25. FN har legitimeret at Sharia loven dækker for OIC’s medlems lande. Det var ikke underligt at Albright ville have et selvstændigt forum i FN for vesten. Så ja konventionerne skal opsiges og nye med folkeligt mandat skal etableres.

  Personer med muslimsk islæt, skal underskrive en Fatwa imod æresdrab og terror. herunder Sharialoven! Hvis man ønsker resten af befolkningens underskrift, så er jeg overbevist om at man vil få den. Rettroende der nægter tvanginterneres i lejre tæt på lufthavne, som Thomas de Maizisere har barslet med i Tyskland!

  I politik er alt muligt, og det er ligeså realistisk, som at det nuværende Danmark med den nuværende udvikling, består om 100 år.

Kommentarer er lukket.