Macron og den retoriske universalisme

Af Kasper Støvring 42

 

 

Frankrig har fået ny præsident, og Macron er, at dømme ud fra bl.a. den politiske selvbiografi Revolution, en universalist og forfatningspatriot af rang. Kultur, etnicitet og religion, altså alt det, der betyder mest for mennesker, som de er flest – dét skal ikke betyde noget i den politiske republik, i Europa, i verden. Macron ser for sig en verden, hvor kun ”oplysningens ideer”, menneskerettigheder og den rene fornuft skal bæres af vores patriotisme, tilsat en dosis berigende multikulturalisme og andre synske delirier. Der findes nemlig ikke noget sådant som en fælles fransk kultur, mener Macron, der findes kun en mangfoldighed af kulturer i Frankrig.

 

Scenerne den aften, da Macron i et skumrende halvlys skulle tages i ed, var i den henseende sigende og symbolske som en slags visualisering af Macrons, bankmandens, teknokratens og eurokratens, politiske filosofi. Det er ikke en verden uden atmosfære, slet ikke, men det er en uhyggelig, næsten gespenstagtig af slagsen. Se selv. Betegnende gik Macron ind til de fjerne toner af, nej, ikke nationalhymnen – Marseillaisen – men EU’s officielle hymne, Beethovens Niende med dens ”Ode til glæden”, der imidlertid skrattede glædesløst som en kraniesymfoni et sted langt ude.

 

Der findes næppe noget koldere og mere ensomt end at være præsident. Især ikke, hvis man har fjernet sig fra den nationale kultur, der kunne gøre det hele mere hjemligt.

 

Nuvel, den lille skoledreng har allerede truet med sin store bøsse: De Østeuropæiske lande risikerer EU-sanktioner. Og han har hastet med at besøge Mutti Merkel i Berlin. For nu skal der gang i EU, mere ikke-vestlig indvandring og en raskere nedlæggelse af nationalstaterne står på programmet.

 

Lad os se på den universalistiske holdning, som altså præger lederen af et Europas mest betydningsfulde lande. Og for øvrigt præger rigtig mange andre, både politikere, meningsdannere og såkaldt almindelige mennesker.

 

Lad os først se på alle de sympatierklæringer, vi har tilkendegivet på tværs af nationale skel, når der er opstået terrorangreb eller undertrykkelse. Det har vakt vores universelle følelser af solidaritet og medmenneskelighed. ”Je suis Charlie!”

 

Men skønt velmente, stikker dens slags tilkendegivelser næppe dybt, og vi ønsker sjældent det samme, når det kommer til stykket. Første eksempel: Da det arabiske forår brød ud, sympatiserede mange vesterlændinge med araberne og nogle gik endda med i demonstrationerne på Tahrir Pladsen (virtuelt eller fysisk). Men egypterne ønskede ikke liberalt demokrati, fordi deres kultur var en anden. De ønskede et land, der byggede på islam og stemte derfor Broderskabet ind.

 

Andet eksempel, som jeg har fra forfatteren Jens-Christian Grøndahl, der gik med i demonstrationerne mod Milosevic i Beograd under borgerkrigen på Balkan. Men han fandt pludselig ud af, at han demonstrerede sammen med folk, der mente det stik modsatte, som altså ønskede mere, ikke mindre, nationalisme, som altså syntes, diktatoren Milosevic var, ikke for brutal, men for svag.

 

”Vi er alle mennesker på tværs af nationalitet”, men som gode gamle Joseph de Maistre – franskmanden, ja! – har sagt: Jeg har mødt franskmænd, englændere, tyskere, men aldrig mennesker.

 

Macron er blevet sammenlignet med en politikertype som De Radikales Morten Østergaard og en offentlig debattør som den liberale Rasmus Brygger. Fælles for den slags er, at de måske ikke altid retorisk lægger afstand til nationen. De siger nogle gange, de holder af Danmark, og nationalstaten betragter de som rammen om solidaritet og lovgivning. Det er derfor, overnational lovgivning skal implementeres via de nationale parlamenter (at resultatet så bliver nationalstatens underminering, ser de selvfølgelig bort fra).

 

Den nationale samhørighed er altså godt for noget andet: Den skaber opbakning til statens institutioner. Men da de kun betragter nationen som noget, der har instrumentel værdi, så mister den også den betydning og funktion, de gerne vil bevare. Man kan sammenligne med familien. Dine børn og dine forældre gør og mener nogle gange ting, du ikke er enige i. Men det er stadig dine. Hvad gør man så? Man opdrager hinanden, giver og tager, kritiserer og roser etc., for vi hører stadig sammen. At sige, at man kun holder af sine forældre, fordi de f.eks. giver én et sted at bo, duer ligesom ikke.

 

Det er helt afgørende at sikre en politisk organisering i nationalstaten, og derfor kommer man aldrig uden om nationen, de to ting hænger jo principielt sammen. Universalisterne har lov til at argumentere for andre politiske organiseringer end nationalstaten, det kan være fx EU og internationale konventioner. Disse øde hjerner vil altså både have deres kage og spise den. De fornægter nationen og vil samtidig beholde nationalstaten. Men det kan man ikke. Selv om de måske siger, at de som dansker har lige så meget til fælles med mennesker i andre lande, så deler de jo – endnu ikke – politisk skæbne med svenskeren, afghaneren eller kineseren.

 

Den frihed, som vi alle gerne vil leve under, og den solidaritet, som de fleste af os gerne vil have, kommer ikke fra staten, men fra nationen, men friheden sikres institutionelt, dvs. i staten. Når universalisterne siger, de deler “værdier” med mennesker fra andre folkeslag, f.eks. afghanere, siger de i virkeligheden meget lidt. For det er med danskere (eller franskmænd), de – gennem repræsentation – vedtager love og andre basale ting, også med danskere, som de måske ikke umiddelbart synes om; tilsvarende er det sammen med danskere, de vælger politikere. Det er kort sagt sammen med danskere, de beslutter, under hvilke forhold, de vil leve, og heldigvis deler danskerne rigtig mange af også universalisternes “værdier”. Danskerne er som folk ufatteligt homogene, så derfor lever vi i et frit land med stor sammenhængskraft.

 

Når det nationale går ud, forsvinder friheden. Så kommer der andre værdier ind. Klansamfundets værdier, f.eks. Universalisternes ideal er imidlertid ikke klansamfundet, men imperiet, dvs. den transnationale jurisdiktion. Men friheden, tilliden og solidariteten og andre gode værdier bliver også mindre, hvis vi går ad denne transnationale vej. Når først de kværnes igennem historiens hjul af spidse tænder, bliver der ikke meget tilbage. Man behøver blot at nævne imperierne i Europa, fra Osmannerriget, Østrig-Ungarn, det russiske rige, Sovjet osv.

 

Man kan godt retorisk sige, at alle mennesker er lige meget værd, og at menneskets samhørighed gælder globen, menneskeheden, ikke primært og eksklusivt den landsmand, man deler national kultur med. Men det forbliver en ren teoretisk snak, en skurren af utopiske røster. I virkelighedens verden er samhørighed og loyalitet, solidaritet og sympati stærkt begrænsede følelser. Det ved universalisterne nok godt, inderst inde. Men de kan forvolde megen skade ved at basere deres politik på en benægtelse heraf. Indvandringspolitikken er bare ét eksempel. Man kan ikke, som Rasmus Brygger har udtryk det, i praksis være ligeglad med sit land. Det er både selvmodsigende og selvdestruktivt.

 

 

42 kommentarer RSS

 1. Af Flemming Lau

  -

  A Citizen of the World, is a Citizen of nowhere.

 2. Af Niels Juul Hansen

  -

  Ingen ved endnu, om Macron får så megen opbakning, at han kan få gennemført sin politik.

  Man kan bare se på USA og Trump. Selv de varmeste tilhængere af Trump har svært ved at finde hoved og hale på hans ‘politik’. Han tramper rundt i den politiske manege med en blanding af beviselige løgne og selvmodsigelser.

  Det positive ved Macron er, at han ikke ønsker fløjpolitik. Ikke den betonsocialistiske linie på den yderste venstrefløj, og heller ikke den fremmedfjendtlige og nationalistiske linie på den yderste højrefløj, som Marine Le Pen (og Kasper Støvring) står for.

  Om hans ønske om en mere midtersøgende og kompromissøgende politik vil gå i opfyldelse må vi se efter det kommende valg.

 3. Af jan ulrik friis

  -

  EU – Merkel – Markron skaber kun problemer som vi Danmark ikke tidligere kendte til, men som nu tiltrækker alverdens farlige radikale islamistiske vælfærdsflygtninge, når man som nu bevidst går ind for et islamistisk mandssamfund en egen europæisk – dansk selvdestruktion.

  EU – Tyskland – Frankrig- Macron – Merkel ændrer aldrig kurs, detruktionen er deres kurs, men det udelukker ikke at Danmark en dag vågner op, erkender vi tog grueligt fejl, at et helte epos redder Danmark fra undergangen, mere skal der ikke til end et mirakkel!

  Ingen har respekt for radikale islamister, bombes sønder og sammen i Syrien og Irak,men i Danmark er de velkomne, her ligefrem radikaliseres på dansk jord, fra 120 udanske moskeer, men nu er det på tide vores folkevalgte vågner op, tide inden borgerkrigen udsletter Danmark.

  Den islamistiske trudsel, som nu truer vores land med etnisk udrensning det danske folk, vores undergang, nu ligefrem ISIS rekruterer på internettet, opfordrer radikale muslimer til denne invasion af Europa, ligefrem opråb fra islamisterne om at dræbe de vantro i deres eget land.

  Danmark kunne starte med at dags dato lukke pengekassen helt i for migration, en god melding at sende vores omverden, og at overholde løftet til det danske folk om 0 migration med tilbagevirkende kraft.

 4. Af jan ulrik friis

  -

  …….i filter….cirka 14:30…..
  EU – Tyskland – Frankrig- Macron – Merkel ændrer aldrig kurs, detruktionen er deres kurs…..

 5. Af Svend Jensen

  -

  Alle såkaldt ansvarlige politikere lader stadigvæk som om, at jorden kan rumme utallige mennesker, der uden begrænsning kan flytte rundt på kloden, ganske som det passer dem — dog samtidig således at “alle har samme værdi og rettigheder”.
  Det er da et logistisk problem af dimensioner.
  At løse dette problem betyder at “nogen skal gøre noget”. Politikerne satser hårdt på, at det ikke bliver dem. Sædvanligvis overlades den slags problemer til Darwin’s “survival of the fittest” eksperter.

 6. Af Flemming Lau

  -

  Der har været tal fremme vedr jordens bæreevne på mellem 12-15 Mia. EU rådet har imidlertid beregnet at for Danmarks vedkommende kan jorden alene rumme 37.6 mio. Jordens befolkningstal er gået fra 0.3 Mia i det 1700 århundrede til snart 9 Mia i det 2100 århundrede. Så der er tid endnu uanset hvad Hawkins siger!

 7. Af Niels Larsen

  -

  “Macron er blevet sammenlignet med en politikertype som De Radikales Morten Østergaard og en offentlig debattør som den liberale Rasmus Brygger.”

  Altså sammenlignet med to betydningsløse slatne globalister med rygrader som regnorms og uforstand som kun naivt forblændede multikulturalister kan fremvise. Det må være noget, der passer Mutti Merkel, da det gør det noget lettere at styre hendes vasal i vest.

  le Pen fik ret: Frankrig styres nu af en kvinde i uskøn forening med en mandsling.

  Disse universalister påstår, de deler værdier med mennesker fra andre folkeslag, eksempelvis dem fra muslimske lande. Er det værdier som indpakning af kvinder i afskyelige sorte sække, gennemtævning af ‘ulydige’ kvinder, massevoldtægt af ‘urene’ kvinder, nedskydning af uskyldige kvinder, børn og mænd, overlagt påkørsel af uskyldige mennesker, frådende religiøs fanatisme, had mod anderledes tænkende og ønske om død og ødelæggelse af andre menneskers liv og ejendom?

  For det er de “værdier”, som er mest fremherskende i de kredse.

  Og korrekt – det forbliver en ren teoretisk snak, en skurren af utopiske røster, at påstå, at alle er lige meget værd; tossereligiøse muslimer er mindre end intet værd i en dansk sammenhæng og islam er mindre end intet værd i en dansk sammenhæng. Det turde være tydeliggjort nok gennem de seneste 35-40 år.

  Man skal være enten hjernevasket eller mindre begavet for at kunne påstå og mene andet.

 8. Af P Christensen

  -

  Det lyder desværre plausibelt at Makronen er endnu en radikal fantast (pleonasme, beklager)
  Radikale går ind for social dumping og fri indvandring.
  Førstnævnte skal berige de radikales tegnebog og sidstnævnte deres dårlige samvittighed.

  For begge deles vedkommende betaler andre prisen.
  En radikal befinder sig nemlig altid i sikkerhedsafstand fra de negative
  konsekvenser af sine egne hellige holdninger.

 9. Af Svend Hansen

  -

  Globalismen og en global udenrigspolitik kunne være ok hvis vi havde forhold som i Star Wars. Det har vi endnu ikke og derfor er kloden inddelt i homogene områder hvor det har været brugt at kalde dem ved et navn der giver sammenhæng for den befolkning der har en dyb tilknytning til området. Det fungerer beviseligt, selv om det selvfølgelig hele tiden må tilpasse sig i en dynamisk proces, hvor hele paletten med krig, fred, ret, uret osv. er i spil.
  Nogen mener så at det vil en global verden kunne styre. Det er sikkert rigtig nok i teorien, men vil vi betale prisen for at blive husdyr for en elite vi ikke kan nå.
  Globalister må nødvendigvis ville det. Jeg og mange andre vil hellere yde det ultimative offer end at miste friheden til at handle i forhold til egen situation.
  Vi kan gå den anden vej og opfinde et nærdemokrati der virker i nationalstaten. Så kan vi derfra se på den globale situation og ændre i takt med staternes udvikling i globalt regi, i stedet for med afvikling.

 10. Af Jesper Lund

  -

  Det gode ved Macron er at han vil arbejde for at styrke EU. Men han kan jo ikke styrke EU mere end de andre EU lande er indstillet på.

  Vi må forvente hvad der kommer ud af den hvidbog om Europas fremtid, hvor kommissionsformand Juncker har bedt Lars Løkke Rasmussen og hans kolleger om at vælge mellem fem scenarier for EU’s udvikling efter Brexit. De går fra 1) status quo og 2) et løsere frihandelssamarbejde over 3) et Europa i flere hastigheder til 4) et smallere, men dybere samarbejde og 5) en reel føderal union.

  Juncker vil have medlemslandene til at bekende kulør om deres holdning til EU’s fremtid.

 11. Af Niels Larsen

  -

  JESPER LUND: “Vi må [for]vente hvad der kommer ud af den hvidbog om Europas fremtid, hvor kommissionsformand Juncker har bedt Lars Løkke Rasmussen og hans kolleger om at vælge mellem fem scenarier for EU’s udvikling efter Brexit.

  Du beskriver på de 3 linjer præcis, hvorfor EU ikke fungerer og aldrig kommer til det: kommissionsformanden har bedt formændene for landene om at tage stilling til 5 scenarier. Befolkningernes mening skides der totalt på.

  Og du kan være helt sikke på, at det sammenrends mening ikke er i overensstemmelse med deres befolkningers mening. Formændene vil nemlig mere EU og befolkningerne vil meget mindre EU.

 12. Af Erik Larsen

  -

  Macron er en “kroning” af M. Østergård, og intet andet. Stakkels Frankrig. De vil få endnu flere illegale muslimer/islamister ind i deres land og opleve – nok endnu flere skrækkelige terrorsager m.m.
  Stakkels dem – de har nu 5 år hvor tragedierne sandsynligvis fortsætter.

 13. Af Erik Larsen

  -

  Macron er en “kloning” af M. Østergård, og intet andet. Stakkels Frankrig. De vil få endnu flere illegale muslimer/islamister ind i deres land og opleve – nok endnu flere skrækkelige terrorsager m.m.
  Stakkels dem – de har nu 5 år hvor tragedierne sandsynligvis fortsætter.

 14. Af Jan Petersen

  -

  Hvad forventer man af en fransk præsident Emmanuel Macron – plantet i embedet af – Rothschild & Cie Banque?

 15. Af happybrexit heimlich

  -

  yderligere et selvspillende klaver som president, en Merkel slave -et nul

 16. Af Edward Taraszkiewicz

  -

  Eu har udviklet sig til , et totalitært ( ord mangel) monster.
  Jeg har rigtig gode forbildelser i Polen, også i regeringen.
  Og jeg garanterer med 1000% sikkerhed, EU`s “dummebøder” vil være præcis dråben der får bægeret, til at flyde over.
  Denne besked fra de Polske patrioter, (oversat til Engelsk) som udgør min.75% af alle Polske og deres holdning.
  250.000€ pr . immigrant de nægter , at modtage.
  https://www.youtube.com/watch?v=THRWEVePW6o
  Nu forstår Polen at det er EU der vil blive problemet, EU har ingen grænser, EU vil expandere , regere uden folket og med ikke folke valgte.
  EU er I sandhed vores alles fjende.

  Men målet er jo at citat ” nedbryde alle national stater” Maastricht-traktaten 1992

 17. Af Edward Taraszkiewicz

  -

  * mens den Danske p.t”” SNORK sover

 18. Af Edward Taraszkiewicz

  -

  *- forbindelser * mens den Danske p.t”” SNORK sover

 19. Af happybrexit heimlich

  -

  Taraszkiewicz: I polakker ved lige så vel , -måske til og med bedre end os sønderjyder, hvad tyskerne står for. Rigsdanskerne, det vil sige danskere nord for Kongeåen har ingen anelse om tyskernes tidligere rædselsregimenter.. I 1864 slagtede tyskerne med Kansler Bismarck i spidsen tusindvis af sønderjyder -hvilket den danske regering sked en lang march- men da tyskerne pludselig truede København kom der liv i kludene. I 1870 tog Bismarck så Alsace-Lorraine fra Frankrig. I 1914 starter Tyskland krig mod stort set resten af Europa for at tiltvinge sig magten -heldigviis forgæves- Den 2. verdenskrig, som startedes af tyskerne i 1939 kender vi -forhåbentligt- alle til. Når vi sønderjyder råber: “Holdt i gevær” -ind for tyskernes tiltagende magtanvendelse i Europa (vi kender de gamle takter) -ja, så bliver vi kaldt racister, fattige, u-uddannede udkantsdanskere -dette til trods for at Sønderjylland er Danmarks rigeste landsdel. Tyskerne ville absolut have os, hvem vil have København? nej vel! Så ærede danskere se sandheden i øjnene I er blevet overtaget af fjendtlig magt uden engang at have bemærket det- gennemnaive (intelligensbefriede?) som I er.
  Til hvilket land tror I alle EU-midler går? lige ned i lommerne på tyskerne! -på den ene eller den anden måde-

 20. Af Niels Larsen

  -

  Enig med de to.

  Jeg kigger også stadig skævt til tyskerne og deres ekspansionstrang.

  Hellere færre goder og mindre velfærd end underkaste sig Det 4. Rige i form af EU og forræder Merkel.

 21. Af Svend Jensen

  -

  @EDWARD TARASZKIEWICZ – 21. MAJ 2017 1:43
  “250.000€ pr . immigrant de nægter , at modtage.”

  Dette beløb er sandsynligvis fremkommet ved at beregne den gennemsnitlige udgift for skatteyderne i værtslandende pr. levetid pr. migrant.
  Rationalet må være, at polakkerne kan betale sig fra ubehagelighederne med EU’s tilladelse. Det er bare en anden for opkrævning af ‘beskyttelsespenge’; ligesom mafiaens afpresning.

  Det synes som, at jordens overskudsbefolkning partout skal opholde sig i Europa. Var det ikke billigst at sende migranterne tvangsmæssigt tilbage til deres hjemlande med eksempelvis 10000 euro i bestikkelse.
  Om migranterne er inderligt overflødige i Europa eller i deres hjemlande, er vel ligegyldigt for migranterne. De søger bare den fedeste foderplads – monopolfirmaet “Macron et Merkel cie.” påtager sig gerne at anvise fede græsgange i Europa til de omvandrende folkemasser.

 22. Af jan ulrik friis

  -

  Det haver så nyligen regnet,
  det har stormet og pisket i vor lund.
  Frø af ugræs er føget over hegnet,
  åg på nakke og lås for vor mund.
  Årets løb har sin lov,
  der blev lyst i vor skov,
  ak, hvor kort, indtil alt er stormens rov.

  Det har regnet – men regnen gav grøde,
  det har stormet – men stormen gjorde stærk.
  Som de tro’de, at skoven alt var øde,
  så de vårkraftens spirende værk.
  For de gamle, som faldt,
  er der ny overalt,
  de vil møde, hver gang der bliver kaldt.

  Og de tro’de, at hjertebånd kan briste,
  og de tro’de, at glemmes kan vor ret!
  De skal vide, de aldrig ser de sidste,
  de skal vide, at ingen bliver træt.
  Thi som årene randt,
  sås det: båndene bandt,
  kræfter fødtes for kræfterne, som svandt.

  De kan spærre med farver og med pæle,
  de kan lokke med løfter og med løn, –
  fælles sprog giver vore tanker mæle,
  fælles vilje gør kampdagen skøn.
  Nye stridsmænd skal der,
  nye stridsmænd skal her
  slutte kreds om den fane, vi har kær.

  Ja – det haver så nyligen regnet,
  og de træer de drypper endnu,
  mangen eg er for uvejret segnet,
  men endda er vi frejdige i hu;
  viger ej ud af spor,
  for vi kender det ord:
  Det har slet ingen hast for dem, som tror,
  – viger ej ud af spor,
  for vi kender det ord:
  Det har slet ingen hast for dem, som tror.

  J ohan O ttosen

 23. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Forfatteren, Marina Cecilie Roné, repræsenterer universalismen og dens asociale konsekvenser i al sin gru i kronikken, “Det er forkert, at sige, at det ikke er en mulighed at åbne Europas grænser. Vi vil bare ikke”, Politiken 20.05.17:

  “Norge har regnet på det.”

  “En indvandrerkvinde af ikkevestlig herkomst koster i gennemsnit Norge 170.000 kr. om året. En indvandrermand af ikkevestlig herkomst koster i gennemsnit Norge 94.000 kr. om året.”

  “Så det hele står og falder med den etnisk norske mand. Han bidrager gennemsnitligt med 54.000 kr. om året.”

  “Det anslås af FN, at det afrikanske kontinent vil have fordoblet sin befolkning i 2050, så der bor 2,4 milliarder mennesker.

  Alle forventer, at stadig flere mennesker vil søge hjælp i Europa, hvis altså Europa bliver ved med at være et fredeligt kontinent.”

  “Vi vil meget hurtigt få et brutalt budgetunderskud, men det er forkert at sige, at det ikke er en mulighed at åbne Europas grænser.”

  “Vi må tale om, hvorvidt vi skal afvikle velfærdsstaterne til fordel for en mere global altruistisk model, hvor den nødlidende har forrang uanset nationalitet.

  Et samfund, hvor vi giver afkald på et ekstremt dyrt sundhedsvæsen, halverer antallet af universitetsuddannelser, fjerner SU, folkepensioner, efterløn, børnecheck, barsel og boligstøtte, samtidig med at vi bevarer det nuværende skatteniveau.”

  Vi skal altså forære vores velfærd bor, sammen med vort land og svigte vore syge medborgere, blot for, at forfatteren, Marina Cecilia Roné kan bevare sit åbenlyst falske “selvbillede” som altruist.

 24. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Det er ikke nok for storbyidioten, Roné, at afskaffe velfærdssamfundet, samtidigt med, at skattetrykket bevares; ejendomsretten skal også afskaffes:

  Roné skriver: “Der vil være et akut boligproblem, som kunne mødes ved delvis at suspendere ejendomsretten og pålægge os selv at huse flygtninge efter en fordelingsnøgle i forhold til kvadratmeter og den fastboende families størrelse.”

  Hele denne klamamse bliver ekstra absurd af, at forfatterinden stort ikke selv har bidraget med skattekroner til det velfærdssamfund, som hun nu vil aflive, og dermed smide de fattigste danskere i “den sociale massegrav”, som venstrefløjen engang advarede imod.

 25. Af Niels Larsen

  -

  Mage til afsindigt naivt kvindemenneske som Marina Cecilie Roné skal man heldigvis lede længe og forgæves efter.

  Man skulle tro, at hun var totalt tomhjernet i al sin forvrængede og i dén grad malplacerede pladderhumanistiske tankegang.

  Hun vil gladeligt forære røven ud af bukserne for at hjælpe de samme mennesker, som ikke vil tøve ét sekund med at snitte halsen over på hende – bare fordi hun er den, hun er.

  Mage til idioti… 🙁

 26. Af Jesper Lund

  -

  Niels Larsen
  Du må have en dårlig hukommelse. For omkring halvanden år siden blev der afholdt en EU afstemning i Danmark om ændring af retsforholdet til en tilvalgsordning (03.12.2015) . Den danske befolkning stemte nej til denne ændring og hermed indirekte for et EU i flere hastigheder. Det havde den danske befolkning måske allerede gjort ved at stemme nej til Euroen i 2000.

  Den danske befolkning bliver faktisk hørt, når der sker ændringer af EU samarbejdet. Der har i alt været afholdt otte folkeafstemninger om EF/EU-spørgsmål i Danmark.

 27. Af Niels Larsen

  -

  JESPER LUND

  Ligesom da vi blev hørt om Reformtraktaten, ikke sandt? 🙁

  Der er INTET demokrati i EU, som alene ledes af beslutninger truffet af regeringslederne og kransekagetoppen i EU. Befolkningerne bliver ikke spurgt om andet end stort set ligegyldigheder.

 28. Af Jesper Lund

  -

  Niels Larsen
  Er et folketingsvalg en ligegyldighed? Folketinget og ikke mindst regeringen bestemmer jo hvilken EU poliitik, der skal føres.

 29. Af Niels Larsen

  -

  Jeg behøver ikke have 179 skvadderhoveder til at bestemme for mig. Slet ikke, når hovedparten af dem har stærkt afvigende holdninger i forhold til mig vedrørende EU.

 30. Af Erik Larsen

  -

  Du har 100% ret Niels Larsen,
  Hvorfor kan vi ikke få en folkeafstemning om vi vil blive i EU (pampervældet og Merkel/Macrons åbne marked) ELLER vi vil ud og selv bestemme det der jo er det vigtigste af alt: Hjælp til flygtninge og ingen åben grænse!!!
  Hvor svært kunne det være , hvis politikerne ikke kun tænkte på sig selv m..m.
  Og mr. J. Lund der snakker om at vi har jo folketingsvalg – ja goddaw, du, vi har næsten 10 uduelige partier som danskerne af helt andre grunde tilsyneladende stemmer på (egoistisk???) måske?
  Men ingen eller måske kun 1 parti og et udenfor endnu kunne ønske en folkeafstemning og i det hele taget flere folkeafstemninger og BORGERNES ønsker.

 31. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Etisk har ethvert menneske sin berettigelse – i etisk forstand er ethvert menneske lige meget værd.

  Men – det er ikke det samme, som at alle mennesker bidrager lige meget og på den vis kan siges at være lige i forh til lige meget af værdi for et samfund. Større eller mindre værdi – og det afhænger ikke kun af evner og det at være flittig.

  Det afhænger af det samfund, den enkelte fødes ind i og de muligheder, der gives det i disse i forhold til at kunne bidrage.

  Jeg tror, at man skal holde fast i, at etisk set er alle mennesker lige meget værd – og så lige holde det med universalisme udenfor her. Og – ikke som Støvring i sidste afsnit i hans oplæg her blander sammen med andet.

 32. Af Jesper Lund

  -

  Universalisterne ved også at den eneste måde klimaudfordringen kan løses er gennem et globalt samarbejde.Hvis et sådant globalt samarbejde mislykkedes og hver nation bare kører videre med deres eget klimaskadende race, så vil klodens temperatur stige med uoversnimkuelige konsekvenser, f.eks mega strømme.af klimaflygtninge.

 33. Af Jesper Lund

  -

  Jeg har en mistanke om at Kasper Støvring er klimaskeptiker, dvs.. at han betvivler, at mennesker har påvirket forandringer af klodens klima.

  Det plejer at være måden, hvorpå nationalkonservative undgår at forholde sig til klimaforandringerne som en global udfordring, verdens lande skal løses i fællesskab. Illusionen om at samhørighed og loyalitet, solidaritet og sympati bør afgrænset indenfor en nationalstat kan bibeholdes.

 34. Af Birgit LHviiid Lajer

  -

  Nu er Danmark jo ikke eneste land i verden, så der er naturligvis mange lande, der bør vise solidritet med også de klimaramte samfund; men vi behøver ikke at opløse og underminere os selv som folk eller nation, fordi vi har øje for det globale og også deltager på forskellig vis i denne store ‘landsby’, der hedder ‘verdens befolkning, hvilket inkl jordens forskellige områder. Hver især – enkeltvis og i flok – har og bør deltage i et ansvar, hvor vi har viden og er bekendt med problemerne.

  I hv f hvor vi har evne, viden og kunnen, dvs mulighed for at afhjælpe – men ikke DK som verdens navle, hvor al godgørenhed skal strække sig fra.

  Det er utopi, i værste fald naivitet af en for nogen også ideologi. Ligesom med forholdet til indvandringen og verdens flygtninge, så bukserne og skjorten sprækker og al tøjet hænger i laser på børn og voksne, og vi selv er udsat og behøver hjælp eller må flygte.

 35. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Så længe EU holder sig væk fra europæiske fælles mærkesager og så længe EU holder Tyrkiet ude af fællesskabet, ja, så er EU dødsdømt! Og det duer ikke at bygge pigtråd og lukke sig fuldstændigt ind overfor omverdenen.

  Macron er en uerfaren og ukendt politiker. Han er desværre ikke istand til at løse problemer, som Frankrig og EU står over for. Merkel er træt og dybt presset mellem Europa og tyske borgere. EU er dømt til at bryde sammen, fordi hele Europa lider af høj arbejdsløshed, aldrende befolkning, stigende højreradikalisme, forværret sikkerhed og urokkelig flygtninge tilstrømning. Ikke nok med det, så bliver EU presset af fire store lande, som er USA, Storbritannien, Tyrkiet og Rusland.

  En ny verden er snart en realitet – det nye silkevejsprojekt…

  Hele verden forandrer sig og i den nye verden er der ikke plads til den mentalitet, som har formet det internationale politiske system efter 2. verdenskrig og efterfølgende med den kolde krig. Vi står ansigt til ansigt med en ‘multipolær verden’.

  Den nye verden vil fokusere på realismen og tre ledere: Trump, Erdogan og Putin

  Nej, i den nye verden vil stormagter som Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Tyrkiet, Rusland, Kina og til en vis grad USA vende tilbage til deres kulturelle, nationale og forhistoriske rødder (civilisationer). Disse store lande vil forsvare deres interesser udenom ineffektive og dysfunktionelle alliancer, internationale aftaler, konventioner, regler og over-nationale organisationer som FN, EU, NATO, IMF, Shanghai union og m.v. I den nye verden vil der heller ikke være tale om 20. århundredets ideologier og mærkesager.

  Spørgsmålet er, hvad Danmark skal gøre i den nye verden? Hvordan skal den danske indenrigs- og udenrigspolitiske vision se ud i den nye verden? Skal den Trans-Atlantiske side stadigvæk være første prioritet eller skal den denne gang være helt ny og anderledes? Jeg er bekymret for, at vores inkompetente og uegnede politikere ikke er gode og kvalificerede nok til at bringe Danmark og danskerne i god behold og sikkerhed til den nye verden. Det vil tiden vise sig…

  Det vil tiden vise sig…

 36. Af Svend Jensen

  -

  Interessant nok propaganderer EU hårdt for at afskaffe nationalfølelsen – dog undtaget den EU-nationale følelse. Globalisme er forunderligt nok foreneligt med EU-nationalisme.

 37. Af Niels Larsen

  -

  Åbent brev til vore politikere.

  Kender I til skam?

  Hvis I gør, så bør I skamme jer særdeles meget over i løbet af 40 år at have ødelagt vores før så fredelige og homogene tillidssamfund gennem på den mest naive og historieforglemmende måde at have ladet millioner af muslimer invadere Europa. For I burde vide, at gennem 1400 år har islam – og dermed muslimerne – været vore svorne fjender.

  Beklageligvis ved vi alle udmærket godt, at skam er en helt ukendt følelse for parnassets naive flok. Gad vide, om det skyldes dumhed eller ligegyldighed overfor jeres befolkninger?

  Kender I til skyldfølelse?

  Næppe. For gjorde I det, så ville I krybe i det nærmeste musehul og holde lav profil fremfor at blamere jer yderligere gennem jere komplet tåbelige udsagn som ”Nu må vi stå sammen!”, ”I dag er vi alle englændere!”, ”Lad ikke terroristerne vinde!”, ”Vi må fortsætte vore liv uændrede!” og hvad I ellers kan finde på at bræge af ordgylle.

  Har I handlekraft?

  Nej. Det har I så tydeligt vist, at det har I ikke på mindste måde. For havde I det, så ville samtlige forældede og dybt skadelige FN-konventioner brænde på bålet – og en massehjemsendelse af muslimer og afrikanere være under planlægning. Støttet af militær magt.

  Men I er en flok uduelige, hovedløse får, som tænker mere på jeres anseelse i udlandet end på jeres egne befolkningers sikkerhed. Og som er mere angste for Mutter Merkeligs og drukkenbolt Junckers løftede øjenbryn end for jeres vælgeres dom.

  Min foragt for jer er afgrundsdyb!

 38. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Politikere til Folketinget bør have en vis alder – selv om det er de unge, der skal leve længst, hvis det ikke bliver terror på terror .. så har jeg tidl tænkt 35 år ; men jeg vil snarere sige 40 og MED en uddannelse færdiggjort!!

 39. Af jan ulrik friis

  -

  Vi danske må begyndte at åbne øjnene for den islamistiske trussel, vi er ikke alle danske, vi er oppe imod en religion, som i sin nutidige udgave mest af alt synes at være en totalitær ideologi.

  Sammen med islamisterne kommer også den største udfordring, den gradvise opløsning af det nationale fællesskab, opløsningen af nationalstaten Danmark, som nu tydeligt ses i Sverige!

  Danmark betyder vi deler en fælles fortid, fælles kultur, følelser og sprog, fælles forudsætninger, mulighed for tætte forbindelser, i Danmark også vigtigt at fremhæve kristendommens betydning som er uforenelig med islam.

  Vores land vores fællesskab vores kultur, herfra vores verden går, nettop dette vores fællesskab som den muslimske indvandring nu er ved at undergrave godt hjulpet af vores folkevalgte og fake news!

  De totalitære muslimske kræfter og deres terroristiske lejesvende er alle vegne, deres mål er at skabe angst og opløsning, at fremme selvcensur, at nedbryde vores frie danske samfund!

 40. Af Svend Jensen

  -

  @NIELS LARSEN – 23. MAJ 2017 17:12
  Situationen er værre end NL tror. Det første som sker efter en muslimsk terrorhandling, er at de “ansvarlige” forsøger at opfinde alle mulige andre grunde til terrorangrebet end netop den islamiske. Derefter, nødtvungent, kan de indrømme at en muslim står bag; men han er sandsynligvis alene i verden og har en smule bang i kysen.
  Bemærk dernæst, at de “ansvarlige” officielle personer aldrig bruger ‘is….’,’mu….’ eller ‘ji…’ ordene, når krokodilletårerne vælter ud af deres øjensprækker i store kaskader. Den sygdom er en smitsom pc sygdom, hvis første offer var den amerikanske x-præsident Obama. Sygdommen rammer pudsigt nok mest politikere og andre der er ledere.

 41. Af jan ulrik friis

  -

  Vi man ikke tillade os at kun passivt se til, hvordan Danmark, danskerne nu for evigt forsvinder i et islamistiskt multi-kulti helvede!

 42. Af jan ulrik friis

  -

  Vi kan ikke tillade os at kun passivt se til, hvordan Danmark, danskerne nu for evigt forsvinder i et islamistiskt multi-kulti helvede!

  Vi kan undre os hvorfor de folkevalgte ikke læser Berlingske blogs, så havde alt set anderledes positivt ud, da havde de vidst klar besked at ikke handlet i blinde, nu sidder folket istedet tilbage med Sorte Per!

  Det vil mindske den menneskelige mængde af lidelse at stoppe ISIS og alt der relaterer til denne islamistiske magtovertagelse af Danmark, ligesom de onde venligboerne,

  EU & Tyskland & Merkel ændrer aldrig kurs, Danmark bør stå op for lande som Ungarn og Polen der vil fuld stop for migration, Danmark må stå sammen med disse EU lande der tør stå op imod Merkel, vi må forhindre destruktionen af Danmark, forhindre den islamistisk magtovertagelse af vores land!

Kommentarer er lukket.