Hadet til vantro, til jøder, til homoseksuelle, til…

Af Kasper Støvring 378

 

Terror udføres kun af få, radikaliserede islamister, men de har tilsyneladende rigtig mange sympatisører, og modviljen mod både kristne, jøder og homoseksuelle er udbredt blandt muslimer, viser undersøgelser. Alligevel er medierne mere optagede af nogle få fortalelser blandt kristne, ligesom danske skattekroner sponsorerer jødehadet i Mellemøsten. Den bedste løsning er et stop for muslimsk indvandring.

 

En imam opfordrer til drab på jøder i en moske i Danmark. Et rabalder af hadsk tale styrter ud af struben på imamen, lyt selv. Sådan er luften blevet, fyldt med hadske klange, der fødes som høje advarsler, men efterhånden, som vi vænner os til dem, toner de ud som udslidte bølger i en atmosfære, der er som udhungret. Jøder, ikke muslimer, er vor tids jøder, og det giver selvfølgelig, men på en sælsom, gruopvækkende vis, mindelser om nazisternes forfølgelser for ikke så mange år siden.

 

Jo, der er rigtig godt gang i hadproduktionen blandt islamisterne. Også blandt vores fjender, der bor i midt iblandt os, her i Vesteuropa. Had, terror og drab. Nu er de så begyndt at gå målrettet efter at myrde vores børn. Det er så bestialsk, at man af og til kan have det, som styrtede vi ned i den sugende tomhed, vi kan læse om hos ondskabens muse, Baudelaire påkalder i sine digte.

 

Hvad gør vi, dvs. vores myndigheder? Man stiller betonklodser – de såkaldte koranklodser – op i vores byer, hvor de henstår tavse og mætte af trusler, frygt, ondskab og barbari. Som varsler om store ulykker, der venter her. Betonklodser? Det forslår selvfølgelig ikke. Hvis vores såkaldte ledere ikke træder i karakter nu, vil de komme alt for sent til kampen. Deres forsikringer om at gøre dit og dat vil være forspildte. De vil møde op til spillebordet og se på kortene, der ligger tilbage på bordet med forsiden opad, som efter et for længst afgjort og afsluttet parti. Resten af verden vil være et andet sted.

 

Nu kan man så læse (og her), at franske soldater gør alt, hvad de kan, for i det skjulte at slå så mange af de omkring 1700 franskmænd ihjel, der kæmper for Islamisk Stat, inden de vender tilbage til Frankrig. Måske fornuftigt, inden panikken slår ind over hovedet på vores politikere, og de gør ting, man for alvor skal frygte.

 

Små og store undersøgelser

 

Lad os se lidt på diverse undersøgelser. En ud af syv blandt yngre britiske borgere sympatiserer med Islamisk Stat. Bemærk, at det ikke kun er en ud af syv muslimer, men af den samlede befolkning. Hårrejsende, ja! Som altid, når den islamiske terror rammer, skal man også se på potentielle terrorister samt deres sympatisører.

 

Hadet til vantro, men det gælder jo også det gamle had, jødehadet. Danske skattekroner går til radikale palæstinensiske organisationer, og som Radio24syv har påvist, endda til organisationer, der bifalder terrorisme, herunder drab på børn. Og som med terror, skal man vide, at hadet og modviljen ikke kun gælder en lille del af det muslimske miljø, selv om langt fra alle myrder eller forfølger jøder, altså ikke er radikale. Og man skal også huske, at der er muslimer, der fordømmer alt dette had. Men modviljen mod jøder og homoseksuelle er langt større i muslimske end i kristne miljøer (ikke kun hos rabiate imamer), bare for at få sat det på plads.

 

Her grafik fra WZB’s meget omfattende undersøgelse:

 

 

Er vi ikke selv leveringsdygtige i had mod homoseksuelle? Venstrefløjen fik blot på tanden, da Søren Krarup om Macron udtalte, at han lignede en ”bøssedreng”. Og så gik medierne ellers i gang. Der var næsten dobbelt så mange artikler om Søren Krarup og “bøssedreng”-udtalelsen end om imamen, der opfordrer til drab på jøder. Det viste en søgning i landsdækkende dagblade, jeg lavede via Infomedia i dagene efter de to hændelser.

 

Med andre ord: En fortalelse, der beklages med det samme, optager medierne mere end et bevidst kalkuleret udtryk for jødehad. Det sker i en tid, hvor vi herhjemme og i udlandet har set drab på jøder begået af islamister, og hvor tusindvis af jøder har forladt Europa.

 

Den liberale tavshed

 

Den liberale debattør Dennis Nørmark skrev efter terrorangrebet i Manchester, at han havde noteret en vis tavshed omkring terroren, og det var godt, mente han, for kun på den måde kan man komme terroren til livs. Terrorister skal ties ihjel.

 

Men jeg kan finde mindst tre andre grunde til tavsheden, som alle er lige dårlige:

 

1) Når man føler, at det liberale og multikulturelle verdensbillede mangler forklaringskraft, har man selvfølgelig svært ved at finde ord. Men når den højreradikale modreaktion sætter ind, så skal man bare se løjer. Så vil det vælte ud med opslag, artikler, seminarer, medieindslag, osv. Selvkritikken, for ikke at sige selvhadet, er nemlig en ikke-ubetydelig motivation både for tavshed og det modsatte.

 

2) Mennesket er enormt tilpasningsdueligt. Vi lærer at leve med forringede livsbetingelser, og som Londons – muslimske – borgmester siger, er terror jo en del af pakken, når man lever i storbyer (Vesteuropæiske storbyer, bør man tilføje).

 

3) Afmagt. For hvad nytter det at skrive om terror, når vi ikke kan gøre noget ved det?

 

Jeg kan kun finde én god grund til at tie om terroren, nemlig den, Nørmark selv nævner: At vi ikke skal profilere terroristernes gerninger. Men denne grund kan ikke stå alene; det er kun en god grund, hvis politikerne faktisk håndterer terror- og islamiseringsproblemet på en overbevisende måde. Og det gør de efter min mening ikke.

 

Derfor er i hvert fald mine egne skriverier også bestemt af ønsket om at råbe politikerne op – samt borgerne, så de afgiver deres stemmer på bedste vis.

 

Hvad gør vi?

 

Hvad skal de og vi så gøre? At jøder forlader Europa i tusindtal er så utrolig trist, især er det trist, fordi man jo ikke kan gøre noget ved det islamiske verdenssyn. Hvis integrationen – eller assimilationen – ikke har kunnet lykkes i de sidste 30-40 år, så vil det nok heller ikke ske nu og i fremtiden, hvor der jo er langt flere imamer, muslimer, moskeer, islamiske netværk osv., og hvor muslimerne er blevet mere fundamentalistiske (end første generationsindvandrerne), læs bl.a. Wilkes undersøgelse. Men man kan forhindre, at problemerne bliver større. Og her er antallet afgørende. Udvisninger og stop for yderligere muslimsk indvandring er påkrævet. Øjeblikkeligt indført. Rammer det uskyldige? Ja, det gør det, desværre.

 

Jo flere, der kommer – som i udgangspunktet ikke er islamiserede – jo flere vil blive islamiserede. Sådan har det været, og sådan vil det højst sandsynligt blive. Jeg har intetsteds set noget, der virker, med det udgangspunkt, vi står i her i Vesteuropa. Vi bliver nødt til at fokusere på fremtiden: Vil vi bidrage til, at det bliver langt, langt værre – for det kan det sagtens – eller ej? Det er slut med den optimistiske tidsalders sociale ingeniørkunst. Men det er virkelig svært for folk at erkende, herunder vores politikere med Merkel i front, for det har jo virket i vores egen kultur. “Det finder vi ud af”, som Thorkild Simonsen plejede at sige.

 

Man skal selvfølgelig fortsætte med de behjertede projekter, der har en dokumenteret virkning, inddragelse af civilsamfundet, indgiftning (uden konvertering) osv., men det er småting i forhold til at standse indvandringen fra muslimske lande. En anden mulig effektiv politik er udvisning efter første straffelovsovertrædelse. Men altså, alt dette er velkendte argumenter, hovedsagen er, at der sker noget, og det forudsætter nok et bredt mentalitetsskred, især hos vores beslutningstagere og meningsdannere.

 

378 kommentarer RSS

 1. Af J. Hans en

  -

  AF HENRIK LAR SEN – 4. JUNI 2017 12:18

  Henrik Larse n må trøste sig med, at alle kommentatorerne til Støvrings blog, bortset fra en tre til fire personer, tilhører den yderste højrefløj.
  Og vi ved da udmærket Henrik Larse n, at I er uden for pædagogisk rækkevidde.
  Ingen forsøger at omvende jer.

 2. Af J. Hans en

  -

  AF HENRIK LARSE N – 4. JUNI 2017 12:05
  “Jeg må bare spørge dig: Kan du overhovedet ikke se det usammenhængende i, at mennesker, der påstår at blive dræbt, bombet og i det hele taget forfulgt af os, at de “flygter” herop, til deres forfølgere?”

  Nogle få flygtninge fra Mellemøsten når til Europa.
  I lande som Jordan, Libanon og Tyrkiet opholder der sig millioner af flygtninge.
  Og man må formode, at danskerne ikke begynder at kaste bomber fra fly over flygtninge som opholder sig i Danmark .
  Men hvem ved.
  Det kommer måske.
  Regeringen finder jo på noget nyt hver dag.

  I øvrigt.
  Da USA gennemførte et militær kup i Chile.
  Da var der også flygtninge fra Chile som nåede til USA.

 3. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Hvis man støtter islamofascister, der er imod demokrati, som bekæmper basale menneskerettigheder med terror, og som myrder jøder – ligesom nazisterne – blot fordi der står i Koranen, at jøder skal myrdes, “hvorend de er” – dvs. blot fordi de er jøder – så er man selv højreradikal – eller i det mindste nyttig idiot for vor tids antisemitiske fascister!

 4. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Der tales så meget om at stille politikere til ansvar for fadæser de har begået i deres forskellige embeder, som eksempelvis nu, Støjberg, og alle de sidste skatteministre; men glemmer man ikke de ansvarlige ministre for den muslimske katastrofe de har belemret Danmark med, gennem de sidste 30 år?
  For der kan vi virkelig hente politikere der har bedrevet landsskadelig virksomhed, og som efter min mening bør stilles til ansvar for den skade de forvoldte Danmark, og dets befolkning!
  Jeg kunne godt nævne navne; men anser det for unødvendigt, da befolkningen udmærket er klar over hvilke politikere, der har været primus motor for asyl og indvandring af muslimer!

  Så der er faktisk noget at tage stilling til! Ønsker man at frede disse politikere, eller ønsker man, at stille dem til ansvar, med navns nævnelse i medierne, og idet mindste, at de går ud offentligt, og erkender deres monumentale fejltagelser, samt undskylder over for befolkningen!
  M.v.h.

 5. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Du bør ikke lade dig rive med af den mediaskabte hetz mod Støjberg, for Støjberg har bestemt ikke drevet landskadelig, eller inhuman politik – tværtimod.

  Hun har forsøgt at beskytte nogle barnebrude, hvilket er alt andet end kritisabelt -især set fra barnebrudenes synsvinkel!

  Fire af barnebrudene, som Støjberg adskilte fra deres mænd, brugte den midlertidige frihed, som adskillelsen gav dem, til at vælge, at blive skilt fra de granvoksne mænd, som de var blevet tvunget til, at gifte sig med.

 6. Af J. Hans en

  -

  AF CARL-ERIK PEDER SEN – 4. JUNI 2017 12:57

  I Danmark bliver ingen politikere stillet til ansvar mere.
  Eftersom danskerne for længst har mistet deres moralske kompas.
  Hvis de ellers nogensinde har haft et sådan.
  F.eks. bliver Støjberg ikke stillet til anvar for hendes handlinger.
  Hun appelerer til vælgernes indre svinehund.
  Og er derfor hævet over loven.
  Vælgerne tænker. Herregud.
  Hun forfølger jo kun nogle flygtninge.

 7. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Nej, tværtimod. Støjberg hjælper nogle barnebrude, ved at give dem midlertidig frihed fra deres tvangsægteskab med ældre mænd, så de får luft til at overveje deres fremtid – uden pres fra den mand, som de er blevet tvunget til, at gifte sig med.

 8. Af Henrik Larsen

  -

  @J.Hansen:

  Du siger meget skægt, at jeg og ligesindede skulle være “uden for pædagogisk” rækkevidde, og så graver du tilsyneladende alligevel dybt i din eftergivende sjæl, og sætter ud i en slags argumenteren, i dit svar på mit spørgsmål, tak for det.

  Men din helt uhyrlige og åbenlyst usande påstand, at “nogle få” (millioner er selvfølgelig få i forhold til antallet af myrer) fra Mellemøsten når Europa, får jo næsten bortledt opmærksomheden fra, at du ikke svarer på hovedspørgsmålet, om du ser flygtningestrømme i sig selv, til landet hvor deres påståede forfølgere bor, som noget usammenhængende, eller ulogisk og ergo mistænkeligt, kan jeg tilføje?

  Jo, du nævner alene, at der nåede chilenske flygtninge til USA, hvilket på sin vis demonstrerer, at du har forstået spørgsmålet og er en god debat spoiler at kaste ind her, hvis det ikke lige var fordi, at USA´s fordækte hjælp til at styrte Allende ingenting havde at gøre med den almindelige amerikaners forhold til de chilenere, som – går jeg ud fra – blev vel modtaget i USA? Har du nogle chilenske anslag eller selvmordsattentater i USA, som du kan henvise til? Eller “hate crimes” fra amerikanere mod chilenere? Folk, der hader fløjtespil og ponchoer?

 9. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Angående “Støjberg”, er jeg fuldstændigt på hendes side, og giver hende selvfølgeligt ret i, at i Danmark skal man overholde Dansk lov. Basta!
  Det er efter min mening ombudsmanden, og diverse røde politikere der fjumre rundt som sædvanligt, med høringer af Støjberg!

  Disse røde politikere burde tage sig selv i skole og erkende, at vi står over for helt anderledes problemer, som blandt de alvorligste er, terrorisme, og muslimsk asyl/indvandring, samt familiesammenføring, som de nævnte røde politikere har været førende i at belemre landet med! Skam jer!
  M.v.h.

 10. Af Bjørn Danh

  -

  “I Danmark bliver ingen politikere stillet til ansvar mere.”

  Yup!

  Se nu bare på DF tudefjæset, “stakkels” messerschmidt.
  Jeg griner min bare r.. i laser hvis danskerne genvælger
  denne tyveknægt og storsvindler til tinget…..

 11. Af J. Hanse n

  -

  AF CARL-ERIK PEDER SEN – 4. JUNI 2017 13:19.
  Ja. Helt klart.
  Kun de politikere som du er uenig med skal stilles til ansvar.
  Dem som du er enig med må gerne begå ulovligheder.
  Som sagt.
  Intet moralsk kompas.

 12. Af J. Hans en

  -

  AF HENRIK LARS EN – 4. JUNI 2017 13:17

  Hvilke hovedspørgsmål har du stillet?
  Dine stråmænd løgnehistorier.
  Vesten har skabt flygtningeproblemerne fra de muslimske lande.
  Det er helt rimeligt, at de må stå til ansvar for dette.
  Vi ligger som vi selv har redt.
  Vi kan ikke forvente, at vi kan tørre hele det flygtningeproblem som vi har skabt af på fattige lande som Jordan og Libanon.

 13. Af Bjørn Danh

  -

  Iltze Steubergen, Danmarks pryd:

  “Hvorfor skal den 9-årige syriske møgtøs have familiesammenføring?”
  hvæser Iltze,
  mens hendes og regeringens F-16 sønderbomber
  den lille piges huse byer og land.

  Tjah, fascisterne i V O C LA fatter det ikke, vel?

  🙁

 14. Af Flemming Lau

  -

  Nu har Islam ført krig mod sine naboer i 1400 år og det ser ud til fortsætte en rum tid endnu.

  Da Islam gik fra at være religion til totalitær politik i 622 ad, var intentionen at gøre livet på jord til et helvede for alt og alle, ikke mindst for muslimerne selv. Det skulle være let at vælge døden, og berigende at tage en masse “vantro” med sig i den for at kunne fremskynde Dommedag, og stoppe lidelserne på jord.

  Den morderiske islamiske dødskult, tror at de kan tage livsmodet fra fra det kristne vesten. som de har prøvet så mange gange før! Det er igen dømt til fiasko! Det totalitære islam startede aggressionen, de demokratiske vesten vil vide at stoppe den!

 15. Af Henrik Larsen

  -

  @J.Hansen:

  Dine holdninger er jeg ikke i tvivl om, bl.a. at vi andre herinde er rablende, “uden moralsk kompas”, listen er helt sikkert længere, men jeg FATTER IKKE, at du i din moralske overlegenhed ikke evner? eller lyster at belægge dine påstande med bare det mindste argument eller forståelige følgeslutninger?

  Da du her senest kommenterer Carl-Erik Pedersen, starter du med en (igen) uargumenteret påstand, om at “ingen politikere længere stilles til ansvar”, hvilket kan få en til at frygte, at du har været frosset ned de senere år, for vi befinder os i en tid der emmer med kommissioner om dit og dat, og hvor eksempelvis Finn Rudaizky fra Københavns Borgerrepræsentation lige er blevet frakendt sit mandat af valgbarhedsnævnet? Hørte du nogensinde om Mogens Glistrups frakendelse af sin Folketings plads?
  Herefter går du straks videre, og skoser danskerne for ikke at have et moralsk kompas længere, for et my senere at betvivle, om “vi” overhovedet nogensinde har haft det? Flot, er det en refleksion, der gælder dig selv, siden du er i tvivl? Hvilke handlinger er det, som du mener strider mod moralen?
  Den indre svinehund glammer igen, kan jeg se i kommentaren om Inger Støjberg, men hvori består dens glammen, andet end at den illustrerer en uenighed med dig?
  Og så til dine flygtninge, som Støjberg angiveligt forfølger: Husk, det er kun nogle få!

  P.S. : Og så vil jeg – som indvandringspolitisk står meget stramt, det behøves jeg NÆSTEN ikke fortælle dig – tilføje, at jeg fandt Inger Støjbergs mediestunt med den berømte “stramnings lagkage” for meget plat og aldeles upassende, for ja, det er lige netop mennesker og menneske skæbner vi taler om, uanset om Inger Støjberg, jeg og andre ikke mener, at de bør være her!

 16. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Et venstreradikalt fjols, som dig, der sympatiserer med vor tids antisemitiske fascister -islamofascisterne – fatter NADA!

 17. Af J. Hans en

  -

  AF FLEMMING LAU – 4. JUNI 2017 13:36

  Det var store nyheder.
  Var det muslimerne som startede Første Verdenskrig, Den Amerikanske Borgerkrig, Boer Krigen, Anden Verdenskrig, Vietnamkrigen, Koreakrigen, Iraqkrigen fra 2003, Libyenkrigen, Svenskekrigene, 1864, Hundredeårs Krigen.

  Det er godt nok ikke så lidt disse muslimer har på samvittigheden.

 18. Af Henrik Larsen

  -

  @J.Hansen:

  “Hovedspørgsmålet” tillod jeg mig at betegne det af mine spørgsmål, som du selv citerer i starten af dit “svar”, det er vel ikke helt urimeligt eller uforståeligt….?

  For helvede mand, mere plat kan din argumenteren eller mangel på samme da ikke blive!? Jeg vedbliver med at være helt uforstående over, at du og mange andre på “moral fløjen” simpelthen ikke evner eller måske anser jeres værdighed for udfordret, ved virkelig at skulle argumentere for det, som i tror på, og det, som i uden videre mener at vi andre kan (og skal) svines til for at være, for det som vi siger, tager i sgu sjældent op.

  Jeg har også set mange fra “min” fløj svine jeres til, hands down, men ved du hvad: Der følger sgu ofte(st) en ansats til enten argumenter eller argumenteren med, vil jeg påstå, og yderligere ville jeg påstå, at hvis i virkelig gad argumentere selv, så ville vi andre også (uden det er en garanti for enighed), uanset de af pressen ofte fremhævede yderpunkter som “kældermennesker” og “forrædere”…

 19. Af jan ulrik friis

  -

  J H ansen…/ H L arsen

  J Ha nsen:

  “Undertegnede tror ikke at politikernes bragesnak og flere krige løser problemerne.
  Det første step må være at trække alt militær ud af de muslimske lande.
  Vi har faktisk intet at lave der.”

  Ja enig, at Danmark har intet at bestille i hverken Afrika eller Mellemøsten, da vi ikke er inviteret, ligesom islamiserne har intet at bestille her.

  Danmark hjælper hovedsageligt USA & UK at stjæle olien fra Libyen – Irak, og indtil nu uden det store held at stjæle i Syrien, men istedet i desperation med til at ødelægger Syriens infrastuktur!

  Danmark sponsor af Islamisk Stat hvad også har fremgået disse sidste år af Det Danske Udenrigsministeriums hjemmeside, hvordan Danmark overfører i kontanter millionbeløb til Islamisk Stat, for at underminere det lovlige styre i Syrien, et desperat dansk forsøg hjælpe USA/UK at stjæle Syrisk olie, & Dansk hjælp til Saudi i håbet om en fremtidig gasledning fra Saudi Arabien igennem et sønderbombe Syrien frem til EU!

  Ja dette er rigtigt nok en skæbnes time for Danmark, vi havde og har ikke det fjerneste at bestille i Syrien, end ikke inviteret, endda uønsket, og hvorfor vi hjælper at stjæle olie i Mellemøsten og i Libyen er en gåde, for selve Danmarks sjæl sættes over styr, Danmark har ingen mulighed ved krig at skabe fred, endsige ved krig redde sig selv, men endnu muligheden ved fred at udenfor Nato, udenfor EU at redde Danmark!

  Vi skal turde at handle udenom M erkel, udenom USA-UK, udenom EU-Nato-Frontex, men kun i Danmarks interesse, til fordel for, og kun til fordel for det danske folk!

  Ser vi ikke hvordan vores nabolande T yskland og S verige nu forbløder?

  Hjemsend samtlige danske styrker fra Østfronten og fra Mellemøsten, Danmark skal holde sig inden for landets egne grænser, det har vi lov til, ja det er vores pligt at i Danmark forsvarer landet imod islam!

 20. Af J. Hanse n

  -

  AF HENRIK LARS EN – 4. JUNI 2017 13:48

  Vi ser frem til dine argumenter.
  Lad os se dit sikkert enestående potentiale Henrik Lar sen.
  Ikke hold os hen i spænding.

 21. Af Bjørn Danh

  -

  Hvor “kristne” USA har myrdet nu mere end 23,000,000 !!!

  Korea and China 1950-53 (Korean War)
  Guatemala 1954
  Indonesia 1958
  Cuba 1959-1961
  Guatemala 1960
  Congo 1964
  Laos 1964-73
  Vietnam 1961-73
  Cambodia 1969-70
  Guatemala 1967-69
  Grenada 1983
  Lebanon 1983, 1984 (both Lebanese and Syrian targets)
  Libya 1986
  El Salvador 1980s
  Nicaragua 1980s
  Iran 1987
  Panama 1989
  Iraq 1991 (Persian Gulf War)
  Kuwait 1991
  Somalia 1993
  Bosnia 1994, 1995
  Sudan 1998
  Afghanistan 1998
  Yugoslavia 1999
  Yemen 2002
  Iraq 1991-2003 (US/UK on regular basis)
  Iraq 2003-2015
  Afghanistan 2001-2015
  Pakistan 2007-2015
  Somalia 2007-8, 2011
  Yemen 2009, 2011
  Libya 2011, 2015
  Syria 2014-2015

  Og denne terrorstat støtter Dk??? 🙁

 22. Af Bjørn Danh

  -

  Har hørt vikingerne faktisk også var muslimer!

  Danskernes forfædre benyttede jo præcis samme metoder som ISIS

  🙂

 23. Af Jan Berg

  -

  Europa begår selvmord: https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/europa-underskriver-sin-egen-doedsdom

 24. Af R. Harald Nyhavn

  -

  J. Hansen og Bjørn Danh.
  Hvorfor føler I, at I skal berettige terroristers aktioner med nationers krige og vold. Derved går I terroristernes erinde. Disse terrorister er mordere og det er Breivik også. Voldsspiralen holder aldrig op, hvis mennesker ikke holder op med at hade. Cirklen er krig, terror, krig, terror etc.

 25. Af Henrik Larsen

  -

  @J.Hansen:

  Jeg har nu ikke på nogen måde givet udtryk for, at jeg skulle have et “enestående potentiale”, medmindre du mener, at man har det, når man tillader sig at (prøve på, efter bedste beskub og viden) argumentere?

  Og så har jeg allersenest undret mig over, at du spørger mig til mit “hovedspørgsmål”, når du selv citerer det?

  De to første afsnit i dette skriv er det, som jeg betegner for “argumenter” eller “argumenteren”, da der er indeholdt både påstande og forklaringer på disse, hvilket også skulle være kendetegnende for det meste af det jeg skriver, så du behøver jo slet ikke “se frem” til argumenter, som du lettere nedgørende bemærker!

  At anerkende eksistensen af eller at forstå et standpunkts argument er jo ikke at være enig, men jeg efterlyser bare generelt dine og dine ligesindedes forståelse herfor, især herinde i dette kommentarfelt.

  Og så er din ordstilling helt forkert: Det hedder “hold os ikke hen i spænding”, hvilket jeg henset til hidtidig “debat” heller ikke tror, at jeg gør eller kommer til, du/i er her desværre kun for at spoile og tilsvine, og det er sørgeligt, især fra så moralsk ophøjede væsener, som i åbenbart anser jer selv for at være.

 26. Af J. Hans en

  -

  AF JAN BERG – 4. JUNI 2017 14:07

  Europas nuværende problemer startede, da Europa begyndte at deltage i USA`s vanvittige krige i de muslimske lande.
  Det er vel en slags selvmord.

 27. Af Flemming Lau

  -

  J. Hansen.
  Nej jeg taler ikke om regionale krige der udvikler sig. Jeg taler om civilisations krige.

 28. Af Henrik Larsen

  -

  @Bjørn Danh:

  Ja, fantastisk godt argument med vikingerne, som bare bliver endnu bedre af, at vi jo også har udryddet vikingerne, ikke sandt? Ja, for de er her jo ikke længere…

  Så måske er den påståede forfølgelse af muslimer bare et tegn på, at vi ikke kan li folk, der opfører sig som vikinger? Som jo egentlig er os selv, eller hvad? Genialt!!

  Skægt, at du anser det for nødvendigt at belægge dine godmenneske “argumenter” med smileys, mere seriøst er det åbenbart ikke…..

 29. Af J. Hans en

  -

  AF HENRIK LARS EN – 4. JUNI 2017 14:13

  Jeg kan fortsat ikke finde hoved og hale i dit nonsens.
  Men jeg forstår, at du mener at have ret i et eller andet.

 30. Af Flemming Lau

  -

  “Vikingerne brugte samme metoder som IS…?

  Det fik kristendommen så sat en stopper for…! Kristen mission med Ordet, virker!

 31. Af J. Hans en

  -

  AF FLEMMING LAU – 4. JUNI 2017 14:28
  “Det fik kristendommen så sat en stopper for…!”

  Det var ikke kristendommen som fik standset Anden Verdenskrig.
  Det var et formelt kommunistisk land.
  Mange af krigene i Europa har været religionskrige.
  Uden muslimsk medvirken.

 32. Af Niels Peter Lemche

  -

  J. HANS EN, det var nok heller ikke det, Lau sigtede til …

 33. Af Flemming Lau

  -

  J. Hansen.
  Som du kan se af historien, så er menneskeheden ikke i paradis på denne plagede jord. Og menneskets vilje og evne til at slå ihjel, fornægter sig heller ikke, selv om der er periodevis fred mellem nationer. Regional religionskrig som den i 1618-48 adskilte sig vist fra Muslimernes civilisations krig i 1683 i slaget om Wien!

  Mht 2 verdenskrig syntes du at Sovjet, fortjener hele æren for Tysklands kapitulation!
  Glemmer du ikke Sovjets rolle i angrebet på Polen..? Og overvejer du aldrig, hvordan det var gået, hvis vesten var gået sammen med Tyskland om at knuse kommunismen?

  Det kristne vesten førte krig med Geneve konventionen for øje. Den underskrev Sovjet ikke!

 34. Af jan ulrik friis

  -

  Lau har ret med hensyn til Danmark den Kristne tro, at om bare på størrelse med et sennepskorn, havde vi intet tilbage at frygte.

  Kun at for Danmark det lille men, problemet at ifølge den Kristne Gud:
  ” I må ikke have andre guder end mig.”

  Om Danmark i tro, som et lille sennepskorn retter til, at kun tillader den sande Kristne Gud, kan intet længere true os!

 35. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  J. Hansen.
  Du er forkert på den, angående politikere der skal stilles til ansvar, for det er ikke kun de røde politikere; men også de radikale, samt visse venstre politikere, der i høj grad har medvirket til den situation som vi står i nu med muslimerne!

  Jeg syntes, at det vil være rimeligt, at få placeret et ansvar, for den største katastrofe som Danmark har oplevet i historisk tid!

  Og det ville også være rimeligt at få navnene på disse politikere på forsiden af Berlingske og Jyllands-Posten, så de får mulighed til, at forklare sig over for journalister, og derved også befolkningen!
  Disse politikere har påført Danmark en nærmest ubodelig skade, samtidigt med, at de har op båret et særdeles godt honorar, betalt af de Danske skattebetalere, som de har svigtet i allerhøjeste grad!

  Ved alle større katastrofer i det politiske liv bliver de nedsat undersøgelse kommissioner, og diverse udvalg, for at etablere et ansvar!

  Og da det har vist sig, at muslimsk indvandring i Danmark er en omfattende katastrofe for landet og landets indbyggere, må det være rimeligt at få placeret et ansvar, medens personerne stadig er i live!
  M.v.h.

 36. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  J. Hansen.
  Du er forkert på den, angående politikere der skal stilles til ansvar, for det er ikke kun de røde politikere; men også de radikale, samt visse venstre politikere, der i høj grad har medvirket til den situation som vi står i nu med muslimerne!

  Jeg syntes, at det vil være rimeligt, at få placeret et ansvar, for den største katastrofe som Danmark har oplevet i historisk tid!

  Og det ville også være rimeligt at få navnene på disse politikere på forsiden af Berlingske og Jyllands-Posten, så de får mulighed til, at forklare sig over for journalister, og derved også befolkningen!
  Disse politikere har påført Danmark en nærmest ubodelig skade, samtidigt med, at de har op båret et særdeles godt honorar, betalt af de Danske skattebetalere, som de har svigtet i allerhøjeste grad!

  Ved alle større katastrofer i det politiske liv bliver der nedsat undersøgelse kommissioner, og diverse udvalg, for at etablere et ansvar!

  Og da det har vist sig, at muslimsk indvandring i Danmark er en omfattende katastrofe for landet og landets indbyggere, må det være rimeligt at få placeret et ansvar, medens personerne stadig er i live!
  M.v.h.

 37. Af P Christensen

  -

  Lige en rettelse.
  Hovedparten er muslimerne er ikke flygtninge.
  De er immigranter.
  Eller velfærdsturister om man vil.

  Det er en konsekvens af problemer afstedkommet af adfærd i
  deres oprindelseslande nemlig overbefolkning, religiøs totalitarisme
  og deres af følgende social uro og dysfunktionalitet.

  Desværre tager alt for mange af dem uvanerne med herop
  og søger endog at udbrede dem.
  Med katastrofale konsekvenser for det europæiske kontinent.

 38. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Bjørn Danh.
  Hvad med, at du nu tæller hvor muslimer dræber muslimer i et væk. Nu har du opremset Vestens krige. Det er desværre ikke så lidt set i historisk perspektiv.

  Det er de muslimske krige heller ikke, set i historisk perspektiv. Benævn nu de muslimske krige nu, som vestens. Eller findes der ikke noget om disse krige blandt muslimer. Her kan du tage med Saudis krig i Yemen, som er helt præsent.

  Muslimske landes despoter, holder deres befolkninger fattige og uoplyste. Det er deres magtmisbrug af befolkningerne. Tæl hvor mange demokratier der er i Mellemøsten og i de muslimske lande. Fortæl os om det. Nu ved jeg, at man hylder sharia. Jeg skal ikke kunne udtale mig, om demokratiet er foreneligt med sharia. Det ved Lemche mere om. Eller spør Gür. Hvorfor taler du ikke om det?

  Vesten hverken bør eller kan bombe demokrati ind i hovedet på mennesket i Mellemøsten. Vesten bør holde sig udenfor alle konflikter i de muslimske lande, militært som økonomisk.

  Snart er der ikke behov for olie, hvad vil disse lande leve af, hvis man ikke uddanner befolkningerne? Hvis du vil gøre gavn. Rejs og bidrag til udvikling i Mellemøsten i stedet for at skændes på en blog. Dit sprog lyder ungt. Brug dine kræfter til noget konstruktivt.

  Og Bjørn læs lidt om vikinger, hvis du vil bruge dem, som et eksempel på noget. Du lyder uvidende. Vikingerne var asatroende, indtil de blev kristne. Jeg har tidligere nævnt årstallene.
  De troede på Odin, Tor, Balder, Njord, Frej, Freja etc. Loke var en blanding af gud og jætte. Oprindelig jætte. Hver af disse guder repræsenterede visse dyder, som grækernes og romerenes guder.

 39. Af Jorn D.

  -

  Terror er vist desværre noget man må affinde sig med, som en del af fremtiden
  ja
  i hvert tilfælde i lande med mere end nul muslimer !

  ironi.mus

 40. Af Maria Due

  -

  “Mange af krigene i Europa har været religionskrige. Uden muslimsk medvirken.”

  Ja, men i 1648 holdt det op, for da var vi blevet klogere.

  Eftersom jeg alligevel bliver udnævnt til nazist på den yderste og mest fordærvede “højrefløj” kommer her lidt kræs til Julemanden Hansen og de andre, som aldrig ser bjælkerne i egne øjne.
  Da den skizofrene patient Anders Behring Breivik i ti uger var for retten i Oslo, fulgte jeg nøje med, og mange af vidnemålene var af samme karat, som dem vi kan læse i vore egne retsprotokoller fra hekseforfølgelsernes tid. Retssagen var et stort udstyrsstykke, der løb over ti uger med opstillede storskærme i flere byer og 500 indbudte journalister fra alverdens lande. Advokaterne gav interviews som filmstjerner, og statsminister Stoltenberg udtalte, at han foretrak, at Breivik blev kendt tilregnelig. Forsvarsadvokaten er en af hans mangeårige partikammerater og havde tre medhjælpere. Dette team var ellers længe enige om, at Breivik var alvorligt sindssyg, og i modsætning til dommerne, mødte de ham på et tidligt tidspunkt lige efter forbrydelsen. Der var masser af spin mellem Oslo og Bruxelles.

  Breivik var ikke alene en jubelgave til de rettroende men til alle julemænd hansener, der straks greb hadpotentialet og gjorde alle årets dage til juledage med Breivik-gaver til os andre. På nuværende tidspukt har dette hadorgie med Breivik-indhold varet det meste af seks år. Hundredetusinder af avisartikler er det blevet til og de har med få undtagelser haft den morale, at der kan vi bare se, hvor ondt det går, fordi vi ikke værdsætter at blive beriget. Man kan roligt sige, at der er blev hadet igennem, og hvad skulle de dog gøre uden os!

  Undervejs i retssagen var jeg hele tiden på udkik efter et glimt af noget menneskeligt hos den anklagede, og det syntes længe at være en umulig opgave, men pludselig så jeg et glimt af en sjæl, da Breivik fik tårer i øjnene. Der, tænkte jeg, der er det bløde punkt og “terapiindgangen” – musik. På det tidspunkt havde anklagede netop oplyst, at hans yndlingssanger kalder sig Saga.

  Jeg havde aldrig hørt om sangeren Saga og begyndte at lede på nettet, fandt en larmende tysk mand, der fløj rundt på en scene, men kunne ikke forestille mig, at det var ham, Breivik blev sentimental over. Undervejs opdagede jeg noget, hvis eksistens jeg ikke havde en anelse om. Nettet er fyldt med Vikinger, Odin, Thor og Vejen til Valhalla, og Sverige og Tyskland er rigt præsenteret. Breiviks Saga er svensk og viste sig at være en skattet gæst i nynazistiske kredse, at dømme ud fra antallet af afspilninger på youtube formodentlig også langt ud over det publikum. Jeg har ikke tænkt mig at linke til hende, men ingen kan jo undre sig over, at hun netop er svensk, for selv om moralen og filosofien blandt vore lokale utvivlsomt er identisk med svenske journalisters i almindelighed, er Sverige måske det land i verden, der fostrer flest nynazister. Forbudssverige har udklækket dem på stribe.

  Nuvel, hvad synger denne Saga så om bortset fra vejen til Valhalla, og sneen der falder over marchen mod Moskva i Napoleons spor? Sidstnævnte er vist først kommet til efter Breivik, men da han var på alle forsider, var det især en ode til et døende folk, der var topnummeret, og ligesom de andre nævnte numre er det til en iørefaldende melodi. Der følger en video med, og den viser nogle romantiske naturbilleder med fortidsminder samt klip fra de optøjer, der allerede havde været mange af i bl.a. Sverige og Frankrig, da Breivik sad i retten. De er voldsomme og uhyggelige, i aller højeste grad terror mod civilbefokningen, og man ser, at Afrika er på vej.

  Så der sad den skizofrene patient, som enhver avis med respekt for sig selv kaldte et monster, og græd over det, som politikerne ikke ville tale om. I dag tweeter de om at stå side om side med London, forleden var det Manchester, og om få år er hele Vesteuropa i permanent undtagelsestilstand og på vej til at opbygge stående hære til brug i eget land.

  Jeg har på nuværende tidspunkt set den norske tv-serie “Nobel – fred for enhver pris” næsten tre gange, fordi der er flere lag i den, end man i farten opfatter ved første gennemsyn. Jeg har ikke set omtale i pressen, og hvorfor dog så tavs, når noget nyt og professionelt endelig rammer DR?

  I serien bliver den norske udenrigsminister dræbt under et attentat mod hans fredsdelegation på et hotel i Kabul, hvor han og PST (norske PET) udviser naiv skødesløshed med sikkerheden, og attentatmændene er forklædt som afghansk politi. Det samme var i 2008 tæt på at ske for tidligere udenrigsminister Jonas Gahr Støre på Serena Hotel i Kabul, hvor han opholdt sig med en norsk delegation, og hvor en kendt norsk journalist døde af sine sår efter et attentat begået af afghanere klædt ud som politi. Gahr Støre var den gang i skarp konkurrence med Anders Fogh Rasmussen om posten som Natos generalsekretær, i dag er han formand for Arbeiderpartiet, efter at Stoltenberg overtog.

  I serien får man en fornemmelse af, at den norske regering lukker øjnene for, at Forsvarets Spesialkommando FSK, der svarer til de danske jægersoldater, misbruges til at henrette en afghaner, der er i vejen for en fredsaftale. Den person, der spinner for regeringen, er kandidat til at få Nobelprisen for fred. Altså mord for fred.

  I serien er sympatien hos soldaterne, der sættes til at udføre politikernes ordrer og dermed risikerer både livet og at stå med moralske tømmermænd . Den samme fornemmelse sad jeg tilbage med efter at have set den danske dokumentar om Jagerpiloterne. De ser mere, end man skulle tro, en nævnede at man efter at have smidt en bombe kan se, når folk ligger på jorden og bløder, og ingen af dem havde høje tanker om beslutningen om at bombe Libyen. Det er nemt nok at være bagklog, siger politikerne, men beslutningen om at gå ind i krigen i Libyen var så idiotisk, at den undskyldning ikke gælder.

 41. Af Niels Larsen

  -

  De terroransvarlige i Europa sidder i regeringskontorerne og i parlamenterne.

  DE er de egentlige bagmænd, for det er DEM, der har gjort det muligt for terroristyene at være i EU(ropa).

 42. Af J. Hans en

  -

  AF NIELS LARS EN – 4. JUNI 2017 17:42
  “De terroransvarlige i Europa sidder i regeringskontorerne og i parlamenterne.
  DE er de egentlige bagmænd, for det er DEM, der har gjort det muligt for terroristyene at være i EU(ropa).”

  De er årsagen til, at der er et flygtninge problem i Europa i det hele taget.
  Grundet deres meddelagtighed i USA`s krige.

 43. Af J. Hans en

  -

  AF CARL-ERIK PEDERS EN – 4. JUNI 2017 16:11
  “J. Hans en.
  Du er forkert på den, angående politikere der skal stilles til ansvar”

  CEP.
  Der er en stor forskel på dig og mig.
  Jeg mener, at alle politikere som begår ulovligheder skal stilles til ansvar.
  Du mener så, at kun dem som du er uenig med skal stilles til ansvar.
  Igen det manglende moralske kompas.

 44. Af J. Hans en

  -

  AF FLEMMING LAU – 4. JUNI 2017 15:14
  “Mht 2 verdenskrig syntes du at Sovjet, fortjener hele æren for Tysklands kapitulation!”

  Næ.
  Kun ca. 87 procent.
  Eftersom 87 procent af nazitysklands styrker blev nedkæmpet på Østfronten.

 45. Af Maria Due

  -

  “De er årsagen til, at der er et flygtninge problem i Europa i det hele taget.
  Grundet deres meddelagtighed i USA`s krige.”

  Og hvad så med alle de andre indvandrere, der vil have bedre levevilkår. Hvor må det være bekvemt for de mange styrtende rige og velhavende arabere, pakistanere osv., at der i Europa er mennesker, som hele tiden befrier dem for ansvaret for deres manglende sociale samvittighed og i stedet placerer det hos den vestlige verden.

 46. Af J. Hanse n

  -

  AF MARIA DUE – 4. JUNI 2017 18:32

  Vesten åbnede en ladeport for indvandrere fra Afrika.
  Da de bombede Libyen tilbage til stenalderen.
  Igen.
  Vi ligger som vi har redt.

 47. Af J. Hans en

  -

  AF R. HARALD NYHAVN – 4. JUNI 2017 14:09

  Nyhavn?
  Er nyhavns damerne nu også på banen?
  Har de ikke travlt med salget i slikbutïkken i det gode vejr?
  Og de mange mennesker på gaden og torvet.

 48. Af Maria Due

  -

  Af J. Hanse n – 4. juni 2017 18:37

  Ja, og hvor blev advarslerne af?

  “Nobel – fred for enhver pris” starter med et klip fra en af Obamas taler, hvor han sig, at vi ikke skal tage fejl, Ondskab findes, og ikke-vold ville ikke have stoppet Hi t ler, ligesom forhandlinger ikke kunne få al Qaidas ledere til at nedlægge våbnene.

  Det vidste mange af os i forvejen, og vi ser med græmmelse på, at vi understøtter despoters manglende ansvar og sociale bevidsthed og gør os til slaver for deres befolkninger på march bort fra andre verdensdele. For det er det, der sker. Læs Niels Lillelunds klumme d.d.

  Vi hverken kan eller skal løfte de ansvar endsige ansvarene for al den ondskab, der er i verden, og holder vi ikke op med at lade som om, ødelægger vi de vestlige lande .. I øjeblikket står vi jo på pinde for ondskaben, og om det var Busch eller Obama eller Trump, der overtalte os, var i og for sig ligegyldigt. Hilary Clinton er faktisk den, jeg har det sværest med, hendes uansvarlighed med sin pc og ambassadøren i Libyen finder jeg ikke nogen undskyldning for. Faktisk kan jeg heller ikke se, at politikere som Morten Messerschmidt fortjener en ny chance. Denne idelige mangel på konsekvens er blevet en samfundssygdom.

 49. Af Niels Larsen

  -

  Vi bør kræve af de europæisk boende muslimer, at de selv udrydder terroristerne i deres midte – eller forsvinder ud af Europa.

 50. Af Flemming Lau

  -

  J. Hansen.
  Øøh 87%..? Og du mener ikke at de allieredes våben og materielkonvojer vægter noget i det regnskab..? For ikke at tale bombningen og nedslidningen at tysk infrastruktur? Tror du at Sovjet havde fået den nødvendige ro til at flytte svær industrien til området bag Ural, hvis ikke det havde været for den stadige “blod tilførsel” fra vestens side..?

Kommentarer er lukket.