Den racistiske vittighed er den korteste vej mellem fremmede

Af Kasper Støvring 221

 

 

Krænkelseskulturen har vundet endnu et slag med nedlæggelsen af de satireindslag på DR, der lukkede grove vittigheder ud i æteren – om bl.a. handicappede, ”bøsser” og ”negre”. Og det sidste blev for meget af det gode. Mikkel Andersson har skrevet om affæren her på b.dk, og der var debat i Deadline om emnet med den altid gode Farshad Kholdskid som det lysende eksempel. På hvad? På modsigelsen af den politiske korrekthed – det undertrykkelsesinstrument, der har sendt Nye Borgerliges Pernille Vermund i Facebook-brummen for at skrive om den verserende debat.

 

Lad mig fremdrage et overset perspektiv på den ødelæggende politiske korrekthed, som er fremført af den slovenske filosof Slavoj Zizek. Zizek har argumenteret for, at den progressive anti-racisme er bæreren af den egentlige racisme. Man kan oversætte hans pointe med en omskrivning af det gamle mundheld, som tilskrives en anden stor komiker, Victor Borge: Smilet er den korteste vej mellem to mennesker. Omskrevet lyder det:

 

Den racistiske vittighed er den korteste vej mellem to fremmede.

 

Den racistiske vittighed skaber nemlig en atmosfære af ”shared obscene solidarity”, som Zizek kalder det. Ved at udveksle grove vittigheder styrkes de mellemmenneskelige bånd. Det står i modsætning til den politiske korrekthed, der vil undertrykke den racistiske vittighed og dermed skabe et rum uden frihed, men fyldt med dominans. En undertrykkende, kontrolleret form for racisme, hvor den kølige høflighed, ”respekten”, dominerer – altså modsat den udveksling af såkaldt racistiske vittigheder, der skaber forståelse.

 

I vores aktuelle sag kan man sige, at den politiske korrekthed patroniserer sorte mennesker og forvandler dem på ydmygende vis til ofre, vi skal have medlidenhed med. De kan jo ikke tåle mosten, det, vi andre labber i os, alle de grove vittigheder om andre – og om os selv. Nej, sorte mennesker, dem af en anden ”race”, er sårbare børn, svage mennesker. Det er den politiske korrektheds budskab, og dermed fører kampen mod racisme til, at vi reproducerer racismen eller i hvert fald betingelsen for den. Med en i dobbelt forstand tanke på den verserende debat vil jeg tilslutte mig Searles ord om den sande humor: Den er sort med en smal hvid kant.

 

Præmissen for Zizeks pointe er, at vi mener det godt. Men jeg vil hævde, at selv hvis man ikke mener det godt, men faktisk håner mennesker med en anden hudfarve, så virker de racistiske vittigheder – oftest – afvæbnende på sigt, fordi vittigheden ikke længere er giftig: Hånen forudsætter muligheden for krænkede følelser.

 

Sagen om racistiske vittigheder falder sammen med debatten om udgivelsen af en bog, der viser, at danskerne ligger i bunden af ”det europæiske høflighedshierarki”. Det har at gøre med, at de sociale koder er blevet løsere og opdragelsen friere. Der er meget rigtigt i denne diagnose, også at det har at gøre med forfaldstendenser efter 68’ernes angreb på konformiteten og skammens fordrivelse fra kulturen.

 

Dog har jeg det lidt dobbelt med denne kritik af danskernes mangel på høflighed. Man kan også sige, at danskerne er frimodige, og at frimodighed hænger sammen med tillid og stærk fællesfølelse. Lavtillidskulturer har ofte en højere grad af høflighed. Et anekdotisk eksempel fra min nyligt overståede ferie i Frankrig: Her hersker høj grad af høflighed, men under overfalden er der en enorm, ubehagelig arrogance.

 

Vi ved også, at f.eks. multikulturelle storbyer ofte dyrker en mere “urban” tone. Men det er for det første ikke blot et overfladefænomen, det vidner også om en grundlæggende mistillid og frygt for, hvad frimodig tale kan føre til. I Danmark kan vi altså tåle mosten, fordi vi i bund og grund stoler på hinanden, indgår i et tæt, folkeligt fællesskab.

 

Det har også været min erfaring på internationale konferencer. Her har ofte været en atmosfære af kølig høflighed, af en så høj grad af “passende”, urban tale, at det hele af og til bliver ligegyldigt, intetsigende, fordi frygten for at krænke nogen – og minoriteter er der jo altid mange af – dominerer. Ingen har mod til at sige det, der skal siges. Det bliver helt parodisk nogle gange. “Tonen”, debatten er altså meget fri i Danmark, relativt betragtet.

 

Det er jo også en form for ærlighed, og danskerne er særdeles ærlige, eller sagt på en anden måde: De siger ofte deres mening, og det lyder nogle gange grimt. Omvendt tror man måske, at høflige mennesker er særligt gode eller ”anstændige” mennesker, eller at den kultur, hvor høfligheden trives, har en særlig stærk sammenhængskraft. Men som vi ved: Overfladen forveksles ofte med dybden og omvendt.

 

Høflighedsfraser er en del af hverdagens mikrosociologi, der spejler den store værdidebat i Vesten: Hvor langt strækkes ytringsfriheden, og er det godt med udstrakt ytringsfrihed? Ja, da! Men så skal man også kunne tåle ærlig, “uhøflig” tale og racistiske vittigheder. Uden at dårligt opdragne mennesker og – NB! – dårlige vittigheder skal undskyldes.

 

At balancere på grænselandet mellem det forbudte og det tilladte er, som man siger, i sig selv en kunst.

221 kommentarer RSS

 1. Af Jens Hansen

  -

  AF R. HARALD KRI STIANSEN – 19. JULI 2017 20:36
  “Gur det hedder jeg har ikke grinet så meget…..”

  Undertegnede finder uden problemer otte stave- og kommafejl i “Haralds” indlæg.
  Man skal ikke kaste med sten, når man bor i et et glashus.

 2. Af Gert Hansen

  -

  Niels Peter Lemche:

  Jeg taler så vidt muligt dansk og ikke computer sprog. Jeg regner stadig med, at de fleste danskere forstår dansk.

 3. Af Niels Juul Hansen

  -

  Det siges, at man har tabt diskussionen, når man smider nazikortet.

  Det samme må siges at være gældende, når man smider ‘lær-korrekt-dansk-kortet’ til ikke etnisk danskere.

  Andre nøjes med at kalde det flueknepperi.

 4. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Kære Jens Hansen
  Der manglede et bogstav i min tekst, det er korrekt. Der skulle have stået, troen har taget hans forstand, der manglede et h. Der manglede måske også et par kommaer, samt citationstegn. Du skriver 8 fejl. Overdrivelse fremmer forståelsen, synes du at mene. Dine gentagne overdrivelser gør dig faktisk utroværdig. Gürs fejl var en grammatisk fejl. Min familie har altid korrigeret mit sprog. Det har jeg bedt dem om. En udlændig kan ikke lære sprog, uden at blive korrigeret. Du kender for eksempel ikke forskel på, hvornår man bruger han/hun og sin. Prøv f.eks. at kigge på din tekst vedr. min person 19.07.2017 kl. 8.05.
  Jeg vil så i al venskabelighed bede dig om at prøve, bare en enkelt gang, at skrive noget med indhold, ikke bare en kedelig kritik af andre. Hvis det glæder dig, så bliv du bare ved med at skrive grimme ting om min person. Det generer mig ikke, fordi jeg kan mærke, at du er et trist menneske og du er fuld af vrede. Vi ved godt, hvad du mener om Vesten. Det skriver du i hver en tekst. Jeg er f.eks.enig med dig om, at Danmark burde ikke have være gået ind i Irak, eller Libyen. Hvorfor kritiserer du f.eks. ikke Saudi-Arabien, som afstedkommer store konflikter i den arabiske verden? Problemet er nok, at de giver masser af penge til privatskolerne, friskolerne, de forskellige moskeer og meget andet. Det er ikke fornuftigt at bide den hånd, der fodrer en, hvis det muslimske samfund vil forsætte med at modtage penge og det vil de sikkert. Man skal bare huske, at pengene er øremærkede. Der er altid en tanke bag en donation. J H jeg kender det muslimske samfund, bedre end du tror. Jeg har flere muslimske venner og bekendte, desuden har jeg haft nogle ansat.

 5. Af Jens Ha nsen

  -

  AF R. HARALD KRIS TIA NSEN – 20. JULI 2017 11:22

  Du påpeger andres fejl “Harald”.
  Og så er dine egne indlæg fyldt med fejl.
  Barnligt.
  Og spar mig for dine stråmænd.
  Jeg kritiserer ofte Saudi Arabien.
  Dine sædvanlige skrøner gider jeg ikke at kommentere.

 6. Af Niels Peter Lemche

  -

  GERT HANSEN, “trold” er ikke en oversættelse af “troll”.

  Lad mig citere fra Wikipedia, den danske artikel:

  ‘En troll er et fænomen, der huserer på internettets forskellige debatfora, bl.a. i nyhedsgrupperne (også benævnt Usenet), hvor vedkommende skriver indlæg egnet til at provokere folk og fremkalde en hidsig diskussion. En troll mener ikke nødvendigvis, hvad han skriver; hans primære formål med sine indlæg er ikke at argumentere for en påstand, men at få folk til at hidse sig op og “bide på krogen”.

  Det er fra denne praksis, og ikke ved sammenligning med mytologiens trolde, at dette fænomen oprindeligt fik sit navn. Konkret henviser det til det engelske verbum “to troll” (dansk: trolling), der er en fiskemetode, hvor man slæber en krog med påsat madding gennem vandet og venter på, at noget skal bide på; i lystfiskerjargon taler man på dansk om “at dørge”. Parallellen til de mere kendte trolde var oplagt, og i dag trækker forestillingerne om trolls i udbredt grad på mytologiens trolde – således ser man ofte, at folk, der svarer på en trolls indlæg, bliver bedt om ikke at “fodre trolden”.’

  Og det sidste er et rigtig godt råd.

 7. Af Niels Peter Lemche

  -

  NIELS JUUL HANSEN, jeg har tit fremhævet, at stavefejl er ligegyldige, fordi de sjælden er systematiske. Det, der er interessant, er, når der begås grammatiske fejl, og der er et systematisk slægtskab mellem dem. Da bloggens indsendere i stort tal er anonyme, er det en af måderne at komme nærmere på, hvad de repræsenterer. Og det er nu ikke uinteressant, hvis en person, der konstant råber op om danske massemordere i Mellemøsten, laver den slags fejl. Så er der vist ikke tale om en etnisk dansker. På samme måde med putlikkerne, hvis de begår systematiske fejl og har vældig travlt med den gammelkommunistiske propaganda fra fortiden: Hvad kan det nytte?

 8. Af Gert Hansen

  -

  N.P. Lemche:

  Engelsk troll (også på computer sprog) oversættes til trold på dansk. Det er m.a.o. et navneord. (Substantiv for dem der helst vil tale udenlandsk).

  Trolling er ikke et navneord men et udsagnsord. Jeg formoder det er afledt af trawling. Jeg er udmærket klar over hvad trolling er – det er en fiskememetode for dovenlarser med hang til larm og benzinos.

 9. Af Niels Peter Lemche

  -

  OK, så bliver vi ved trold, bare vi er enige om, hvad det betyder.

 10. Af Jens Ha nsen

  -

  Man må sige at debatten er langt ude.
  Når det tillades, at de sædvanlige tre personer fra den yderste højrefløj intimiderer andre debattører med racistiske indlæg.

 11. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Jens Hansen
  Hav en god dag flinke Jens, jeg er ikke racist, jeg kan bare ikke lide dovne mennesker. Jeg er ligeglad med hvad de tror på.

 12. Af J Nielsen

  -

  “Trolling er ikke et navneord men et udsagnsord”

  På engelsk er opdelingen ikke så skarp. “Trolling” kan godt anvendes som substantiv, kaldet gerundium.

  The trolling perpetuated by the perpetrator invites a ban for life.

 13. Af J. Ha nsen

  -

  AF R. HAR ALD K RISTIA NSEN – 20. JULI 2017 14:42.
  Undertegnede kan ikke lide ra cister.
  Så kan de være dovne eller ej.

 14. Af J Nielsen

  -

  “Undertegnede finder uden problemer otte stave- og kommafejl i “Haralds” indlæg.”

  Ni. Der er et af kommaerne der står på hovedet.

 15. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Det er i orden, så ret dem Jens Nielsen/Jens Hansen. Du er den samme person. Ingen fare fra min side. Jeg må se at blive bedre til kommaer. Jeg skriver her kun for at øve mit danske. Jeg håber derimod, at dine indlæg bliver mere indholdsrige end hidtil.
  Med venlig hilsen Rosa.

 16. Af Jens Ha nsen

  -

  AF HARALD – 20. JULI 2017 20:01
  “Jeg skriver her kun for at øve mit danske.”

  Held og lykke.
  I mellemtiden lad være med at himle op om andres småfejl.

 17. Af R. Harald Kristiansen

  -

  I J Nielsens/J Hansens indlæg til mig 20.07.2017 kl. 19.19 er der en lidt sjov og jeg citerer
  de herrer:
  “Ni. Der er et af kommaerne der står på hovedet”.
  Her skulle man have skrevet. Jeg citerer ikke.

  Ni. Der er ét af kommaerne, der står på hovedet/hoved.

  Dette er selvfølgelig meget morsomt J N/J H. På Berlingske har jeg lært, hvor selvglade og selvpromoverende de muslimske mænd på bloggen er. Det var jeg ikke klar over, da jeg startede. De er faktisk værre end islandske mænd. Selvkritik er en by i Rusland, eller skulle jeg sige i Raqqa? Dette vil I selvfølgelig opfatte som racisme og ikke bare almindelig kritik af jeres arrogance.
  Her har vi endnu en muslim. Sprog er spændende, ikke? Der er mange muslimer på bloggen. De hedder ofte sen navne, f.eks. Hansen, Nielsen, Sørensen + Børn Danh og alle aliaserne fra L S. De har taget danske navne. De er ganske enkelt blevet et med danskerne, det halter dog stadigvæk lidt med solidariteten.

 18. Af kim R. Ols en

  -

  Cordua og Steno rydder nu også op på deres blog 🙂

 19. Af J Nielsen

  -

  “Du er den samme person.”

  Det minder mig om noget.

  Den her kulsorte negertamp af en stand-up komiker ( ca. dobbelt så stor som ham den anden ) fortæller om dengang han var ved at læsse sine indkøb ind i bilen. Så kommer denher hvide kvinde gående hen mod ham.

  Hurtigt ind, låse alle dørene. Men han når det ikke, og hun vrister indkøbsposerne fra ham. Går sin vej med det hele. Som at blive rullet i parken. Her er det bare en parkeringsplads.

  Senere, nede på stationen, er der line-up, og det er lissom på tv. Fem hvide kvinder og en glasrude. Men, I ved hvordan det er.

  De ser jo ens ud. Fuldstændigt umuligt at se forskel.

 20. Af Flemming Lau

  -

  “Hvilken dag er det idag?” spurgte Peter Plys. “Det er idag!” svarede Grisling.”Min yndlingsdag!” Sagde Peter Plys.

 21. Af Svend Jensen

  -

  Apropos titlen – “Den racistiske vittighed er den korteste vej mellem fremmede”

  Forudsat naturligvis, at begge fremmede forstår og accepterer vittighedens socialpsykologiske rolle.
  Eksempelvis udtalte de nedadrettede mundviges ypperstepræst, Khomeini fra Iran:
  “Allah did not create man so that he could have fun. The aim of creation was for mankind to be put to the test through hardship and prayer. An Islamic regime must be serious in every field. There are no jokes in Islam. There is no humor in Islam. There is no fun in Islam. There can be no fun and joy in whatever is serious.”

Kommentarer er lukket.