Den onde, grå drøm

Af Kasper Støvring 194

 

 

 

 

EU viser igen sit store fremsyn ved at foreslå, at man skal yde bistand til hjemvendte krigere fra Islamisk Stat. Bolig, arbejde, uddannelse og resocialiseringen inden en eventuel retssag er blandt forslagene.

 

I erkendelsen af, at alle mulige og umulige konventioner vel forhindrer nationalstaterne i at gøre det ene fornødne, nemlig at nægte fjender af vores kultur indrejse, eventuelt fratage dem statsborgerskabet, er den franske stat i gang med at likvidere så mange af sine jihadistiske statsborgere som muligt – inden de vender tilbage til Frankrig. Det er de faktiske forhold i jernindustrien.

 

For problemer bliver der nok af, når de vender tilbage. Lad os se bort fra terror og i stedet igen se på lidt statistik over vold og voldtægter i relation til indvandringen. Mange synes nok, at statistikker er kedelige. Det er de også. At læse dem er faktisk lidt som at befinde sig i en ond, grå drøm.

 

Og hvem vil ikke gerne være fri for det?

 

Eva Selsing og Rune Selsing gør i deres radioprogrammer på Radio24syv opmærksom på problemerne, og også de støder på typerne, som vi andre også møder. Typer, der som Stine Bosse, KVINFOs tidligere direktør Elisabeth Møller Jensen og Georg Metz, spørger: Jamen, hvor ved du fra, at der er mere vold og flere voldtægter i dag?

 

Og hvordan ved du, at det især er et udlændingeproblem?

 

Mange af disse typer er hverken dumme eller dovne, så der må ligge noget andet bag deres spørgsmål. For det tager kun ti minutter at finde oplysningerne på Danmarks Statistiks Statistikbank, og det er ganske let. Så hermed serveret, nu da vi også har tallene for andet kvartal i år.

 

Antallet af anmeldelser af voldtægt fortsætter med at stige og er næsten tredoblet de seneste par år. Det svinger lidt fra år til år, men fra halvdelen til en tredjedel af dømte voldtægtsmænd har udlændingebaggrund.

 

 

 

 

 

Der er også en markant stigning af anmeldelser af vold i samme periode.

 

 

Kriminalitetsniveauet blandt den anden generation af ikke-vestlige indvandrere er omkring tre gange så høj som gennemsnittet, og antallet af dømte for straffelovsovertrædelser er næsten tredoblet de seneste 15 år, hvad angår efterkommere.

 

 

Ja, disse statistikker kan, som alle andre, diskuteres, men næppe afvises.

 

Eftersom tredje generation ikke-vestlige efterkommere udviser samme problematiske træk som den foregående generation, mht. integration, ser det ikke ud til, at problemerne forsvinder. Tværtimod. Der skal i hvert fald være tale om en hyrdekunst af en anden verden, hvis det skal lykkes.

 

Stine Bosse antyder desuden, at der ikke var mere vold, end da hun var ung. Men i realiteten er der sket en femdobling ifølge tal fra den seneste Offerundersøgelse:

 

 

Èn ting er tal, noget andet er den faktiske realitet. Her en aktuel beretning om indvandrerbandernes vold, der også er kommet til de hidtil så fredelige, små lokalsamfund. I dette tilfælde Lynge på Vestsjælland. Og igen er mønstret det samme: Ingen tør anmelde volden af frygt for at blive det næste offer. Mørketallet må være sindssygt højt.

 

Moren til voldsofferet siger i artiklen:

 

“Det er en indvandrerbande fra Slagelse, som er kendt for at tage rundt til fester. Ikke for at feste, men tilsyneladende med det formål at øve vold mod tilfældige unge mennesker for fornøjelsens skyld. Det er helt forfærdeligt, og jeg er så rasende over, at ingen gør eller har gjort noget for længst. Problemet har åbenbart eksisteret længe – og sagen er desværre, at vores unge mennesker bliver tæsket og truet til tavshed, så ingen tør politianmelde det, siger Anette Nikolajsen.”

 

Ser det bedre ud i udlandet? Næppe. Tal fra det tyske politi viser, at voldskriminalitet begået af asylansøgere er 15 gange så høj som tyskernes, og hos borgere med udlændingebaggrund er den 5 gange så høj.

 

 

Herhjemme i lille Danmark er det kommet dertil, at politifolk advarer om, at borgernes sikkerhed er truet, og at borgerne føler sig så truet, at de afstår fra at anmelde volden, er bestemt ikke nogen sjældenhed. Læs f.eks. denne historie:

 

En dreng tæskes foran sin skole og forfølges af den samme bande. Politiet har ikke tid til at tage sig af sagen, og familien vil ikke anmelde overfaldet af frygt for yderligere repressalier. Kan en borgerlig regering leve med det? Hvorfor skulle borgerne ikke bare stemme på venstrefløjen, når nu regeringen alligevel ikke kan sikre lov og orden? Kan politiet leve med det? Hvorfor skulle borgerne ikke bare tage sagen i egen hånd og begå selvtægt, når nu politiet svigter?

 

Men lad os ikke bekymre os om det, lad os snakke om noget andet, kriminaliteten er jo faldet, hører vi, kulisserne står der endnu. De smukkeste af dem er i øvrigt de grå koranklodser, der males over med lyserøde hjerter. Fred mellem folkeslagene. ”Vi vil have fred, for fanden!”

 

194 kommentarer RSS

 1. Af jan ulrik friis

  -

  L emche, nu er et forsvare af Endelave måske også en lige lovlig stor mundfuld for den danske general & admiralstab, vi er jo ikke umennesker, kunne vel nøjes med øen Hjelm?

  Også helt og fuldt i ånden, vores folkevalgte deres ideologie i deres lansforræderi imod det danske folk, historiskt besjælet af natur, øen Hjelm vil være det helt naturligt sidste tilflugtsted for M erkels lakajer!

  Engang stod tre borge på øen Hjelm, som den fredløse Marsk og hans mænd byggede. Marsk Stig Andersen var sammen med en række andre fremtrædende personer dømt fredløse for det berømte mord på kong Erik Klipping i Finderup Lade den 21 november 1286.

  Ja øen Hjelm får række som et sidste tilflugtsted for M erkels lakajer!

 2. Af Eva Madsen

  -

  Verdens problemer kan vel kort beskrives – som opstået gr. ukontrollabel befolknings explosion , korrupte stater, u-lands bistand ,menneske rettigheder ,FN,krige gr. olie interesser, EU `s manglende vilje til at sikre sig nationalstaternes befolkninger tillid og ønsker.
  Den socialistiske tankegang om at mennesker ikke behøver at forsørge og tage ansvar for sig selv.

  Nu hvor den vestlige verden er / bliver infiltreret med mennesker af anden tro og hudfarve – og som ikke er velegnet , født eller uddannet til at opholde sig her – giver desværre uanede problemer – rent kulturelt og økonomisk for den vestlige verden , eneste løsning hjemsendelse og indvandrings stop.

  Hvorfor begrænser Berlingske tidende klummer skrevet af Kasper Støvring og Henrik Day Poulsen ???.

 3. Af Niels Peter Lemche

  -

  E V A M A D S E N, sig mig hedder du Lisbeth? Du skriver på samme måde og siger stort set det samme, men måske lidt mere sammenhængende.

 4. Af Flemming Lau

  -

  Poesi fra en muslimsk friskole;

  Ak sidder i klassen.
  Så er det bare med at passe på,
  inden han flækker din tå.
  Når han møder et danskersvin,
  gør han ham til grin,
  brækker hans ben
  og danskeren samler sine tænder
  med sine brækkede hænder
  Vi stikker ham ned som en forbandet ged
  og hvis det er sådan det skal vær’
  henter vi vores gevær
  og skyder den danske hær.

  Med sådanne drømme skal den unge muslim nok nå langt i det muslimske parallel samfund i Danmark. Agitator i LTF fx, eller Hizb ut Tahrir.

  I Holland går 80% af de tyrkiske muslimske unge indfor JIHAD og dermed opfordrer de til vold.

  Stakkels Europa, den dag civilisationens tynde fernis, for alvor krakkelerer.

 5. Af Svend Jensen

  -

  @NIELS PETER LEMCHE – 2. AUGUST 2017 12:43
  “Jo, der er nogle, som gerne vil have dygtige og begavede mennesker til landet/beholde dem i landet. Så kan religionen da være ligegyldig.”

  NPL har ikke fattet en bønne af islamproblemet. Det er direkte kontraproduktivt at undlade en kvalitativ sortering af ‘asylanterne’.
  Sagt på en anden måde: Vil de få dygtige og begavede ‘flygtninge’ overtage forsørgelsen af de 100 gange flere udygtige og ubegavede ‘flygtninge’ fra deres eget taberland, som kun lever i Danmark på nas?
  Hvis Australien og Canada kan finde ud af det, kan Danmark også (om Sankt Angela vil).

  “Og til kravet Koranen om at få has på alle vantro, hvad så med “Missionsbefalingen” i Matthæusevangeliet?”
  Befalingen indeholder ingen ordrer om repressalier mod hedningene, hvis de ikke omvender sig. Hvis nogen er slået ihjel, ligger det udenfor dagsbefalingen.
  Derimod rummer koranen uforblommede trusler til de som ikke vil indordne sig islam; strafskat, forfølgelse og død er de valgmuligheder, islam tilbyder hedningene. Samtidig postulerer islamister at, “there is no compulsion in religion”? (Verse (ayah) 256 of Al-Baqara).

  At en ‘højlærd’ magister theologiae har så ringe kendskab til virkelighedens verden burde måske heller ikke overraske. Sådan er det, når man anskuer verden fra et elitært elfenbenstårn.

 6. Af Simon Maler

  -

  Hvis vi ser på antallet af dømte voldtægtssager, som er endt ud i en frihedsberøvelse, så er det ret “stabilt”. Her er tallene siden 2000 (fra Danmarks Statistik):

  ’00: 49
  ’02: 39
  ’04: 41
  ’05: 39
  ’06: 38
  ’07: 49
  ’08: 33
  ’09: 35
  ’10: 29
  ’11: 28
  ’12: 43
  ’13: 30
  ’14: 18
  ’15: 31

 7. Af Niels Peter Lemche

  -

  SVEND JENSEN , nå og hvordan er missionsbefalingen så blevet brugt? Tiul at slagte saksere, der ikke ville omvende sig, til at slagte indianere både i Nord og Sydamerika, Til at legitimere slavehandelen.

  Hvis vi skal til at tælle, tror jeg, at muslimerne har været de rene amatører i sammenligning med os.

  Men jeg deltager ikke i dit uværdige islamhad. Det kan du og dine beholde for jer selv.

 8. Af Thomas Jensen

  -

  Kære Svend.

  Jeg tror du misforstår mig.

  Jeg forsøger absolut ikke at tale truslen fra islam ned – jeg påpeger blot, at person for person er Nordmændende mindst lige så farlige som muslimerne.

  Der er ca. 4 mio Nordmænd og 1,2 mia muslimer – altså findes der ca. 300 gange flere muslimer end Nordmænd. Her i VestEuropa har Breivik slået 69 mennesker ihjel, hvilket svarer til, at muslimerne skulle have slået over 20.000 ihjel samme steds. OK, nu befinder alle muslimer sig ikke i VestEuropa, men vi ved jo alle, at de de kommer hertil alle kommer for at nasse, dyrke kriminalitet eller for at udøve terrorisme (eller alle tre).

  Man kan jo altid kan diskutere detaljerne i statistikkerne, men om den ene gruppe er en smule mere farlige end den anden er vel også underordnet, når vi ser på det store billede. Begge grupper udgør en stor fare for Danmark og danskheden. Derfor bør vi betragte Nordmænd og muslimer som nogenlunde lige farlige.

  Med hensyn til dine tanker om at latterliggøre et alvorligt problem, så er jeg helt enig med dig. Det er simpelthen for dårligt, når nogen søger at latterliggøre og håne andres tanker, ideer og problemer.

  Ligesom du kan jeg ganske enkelt ikke acceptere den der venstresnoede tankegang om at “alle holdninger og religioner skal tåle at blive hånet og latterliggjort”.

  Kære Svend: Jeg er virkeligt glad for, at vi er på så god bølgelængde med hinanden.

 9. Af Simon Maler

  -

  For voldtægtsforbrydelser fyldte ikke-vestlige indvandrere 33,0% i 2015. Det er 16 voldtægter. Der er 308.522 ikke-vestlige indvandrere i Danmark. 0,005% af dem er voldtægtsforbrydere.

  Sidste men ikke mindst, efter samme beregning, er 0,003% af efterkommere af ikke-vestlige indvandrere voldtægtsforbrydere. Dvs. 4 ud af 136.758.

  Det er bare tal. Så kan man tolke som man vil. Jeg vælger ikke at dømme 136.754 mennesker ud fra 4 andres handlinger og 308.506 mennesker ud af 16 andres handlinger, bare fordi de er rejst ind i landet fra et ikke-vestligt land. Jeg vil lade en fjer forblive en fjer.

 10. Af Per Torbensen

  -

  Dit tema og grafer fortæller blot til udødelighed ,sandheden om djævlen Islam som blev
  lukket ind i Europa og konsekvenserne taler deres tydelige sprog,men vores politikere er naive-dårer kisten venter,Aftens landets undergang er startet for mange år siden ,nu blot med turpo.

 11. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det, når den virkelige “emergency situation” pludselig opstår en skønne dag, er jeg ret sikker på, at DK-internet simpelthen braser sammen. Det er helt enkelt ikke gearet til 5-6 mill brugere der på én gang browser nyheder på f.eks DR / TV2.

  I øvrigt hedder fremtidens krig “cyber warfare” – uden krudt og kugler. Det slag har Danmark – med statsgaranti – allerede tabt på forhånd 🙁

 12. Af Den onde, grå drøm

  -

  […] Flere og flere historier dukker op med indvandrerbander – også ganske unge – der chikanerer og overfalder uskyldige børn og unge uden forældrene vover at anmelde det, at angst for repressalier og Politiet er begyndt at advare om, at danskernes sikkerhed er truet, men ingen politikere lader til at gribe ind. Læs Støvrings indlæg og de statistikker, der bakker ham op her: […]

 13. Af Svend Jensen

  -

  @NIELS PETER LEMCHE – 2. AUGUST 2017 15:21
  ” nå og hvordan er missionsbefalingen så blevet brugt? Tiul at slagte saksere, der ikke ville omvende sig, til at slagte indianere både i Nord og Sydamerika, Til at legitimere slavehandelen.”

  Ganske rigtigt, men sjofle udlægninger kan man ikke klandre det bibelske udsagn for.
  Paven selv udlægger ofte hellige tekster, som en vis hr. Lucifer ikke kunne gøre bedre. Paven i højstegen person docerer, at islam er fredens og kærlighedens religion – her må gerne grines.

  “Hvis vi skal til at tælle, tror jeg, at muslimerne har været de rene amatører i sammenligning med os.”

  Kun fordi de kristne har 632 års forspring. Men islamisterne arbejder 24/7 med at indhente de kristne; med islams med udviste ihærdighed er de kristne allerede udkonkurreret.

  “Men jeg deltager ikke i dit uværdige islamhad. Det kan du og dine beholde for jer selv.”

  Når man ser noget, der lugter som en L…, ser ud som en L… og er udsondret fra en ond sadist, er det nok en L….

 14. Af Svend Jensen

  -

  @THOMAS JENSEN – 2. AUGUST 2017 15:29
  Godt forsøgt – underfundig subtil fortænkthed er adelsmærke for enhver ‘den vantro Thomas’.

 15. Af Niels Peter Lemche

  -

  S V E N D J E N S E N, din historiske viden, ak ja, højst selektiv.

  Du ved lige så godt som jeg, at når vi taler om ulykker i evangeliets navn, så har langt de værste været i nyere tid, altså fra en periode, hvor Islam forlængst var der.

  Rigtig kristen næstekærlighed så man den 15 JUL 1099, da korsfarerne slagtede hele befolkningen i Jerusalem. i 1187 viste Saladin, hvor grusomme muslimer kan være, da han skånede de fleste af byens indbyggere efter at have taget den tilbage. OK, han var også kurder.

 16. Af J Nielsen

  -

  “(Missions)Befalingen indeholder ingen ordrer om repressalier mod hedningene, hvis de ikke omvender sig. Hvis nogen er slået ihjel, ligger det udenfor dagsbefalingen.
  Derimod rummer koranen uforblommede trusler til de som ikke vil indordne sig islam; strafskat, forfølgelse og død er de valgmuligheder, islam tilbyder hedningene.”

  Praksis viser sjovt nok det modsatte forhold. Det er kristenheden, der har besat fire ud af verdens seks beboelige kontinenter, og gjort indhug i de to sidste. Det er, med en enkelt undtagelse, kristenheden der har iværksat deciderede udryddelseskampagner, som har omfattet hele folkeslag.

  Det gør ikke islam til et dydsmønster af en religion, men man tager meget fejl hvis man tror det her er en kamp mellem “det gode” og “det onde”.

 17. Af Birger Nielsen

  -

  Hvis man ser på de sidste indlæg, står det ret klart, at religioner er skyldige i mange af de problemer Danmark og verden generelt. Helt enig. Kender man sin verdenshistorie, bliver religionernes påvirkninger på menneskehedens negative side endnu mere tydelig. Alligevel står religionskritik ret svagt i debatterne i medierne. Ofte bliver ateister udskældt for at være rabiate. Utroligt med den viden menneskeheden er i besiddelse af i 2017.

 18. Af Niels Peter Lemche

  -

  B I R G E R N I E L S E N, desværre er det ikke religionerne, der skaber problemerne. Se det i øjnene: Det er mennesket selv i al dets forkvaklethed. Du vil sikkert ikke være uenig i, at det er i menneskesindet religionerne opstår. Men det er også i menneskesindet de ateistiske ideologier som kommunismen opstår. Det vil sige, at vi sådan set selv er skyld i, at det så tit går galt.

  At fokusere alene på religionernes rolle fører ligesom ingen steder hen: Send du hellere meneskeheden til psykologen.

  Det er lidt ligesom gamle Kalashnikovs forsvar for sine rifler: De dræber ikke nogen, det er personen bag riflen, der dræber.

  Men du kan sige med rette, at når først ideologierne/religionerne er spunget ud af den menneskelige hjerne, så er de alt for ofte blevet til dødelige våben.

 19. Af Thomas Jensen

  -

  Jamen kære Svend dog.

  Jeg bruger blot den samme argumentationsform som du selv, og beviser med den, at Nordmænd er farlige folk.

  Du påstår, at muslimer har begået terror, og derfor skal vi være utrygge ved dem alle. Jeg viser blot ganske enkelt, at det samme argument kan bruges om Nordmænd.

  Du vil vel ikke komme og påstå, at din egen argumentation er forkert?

 20. Af Kasper Støvring

  -

  Simon, emnet her er overrepræsentationen, ikke det reelle antal. Det nævnes af og til, at op mod 90 procent af alle voldtægter aldrig fører til dom. Selv om det nok er alt for højt sat, siger det noget om emnets karakter.
  Desuden bliver det interessant at se, hvor meget stigningen i anmeldelser af voldtægter giver sig udslag i antallet af domme om et års tid.

 21. Af Thomas Jensen

  -

  Citat Birger Nielsen: “Hvis man ser på de sidste indlæg, står det ret klart, at religioner er skyldige i mange af de problemer Danmark og verden generelt.”

  Det er helt korrekt, at rigtigt mange af vore udfordringer i dag trækker relationer til religion. Men jeg tror ikke, at det er religionen som sådan, der “skaber” udfordringerne. Religionen giver et afløb, hvorigennem udfordringerne søges “løst”.

  Hvis det var anderledes, så skulle historiens “ateistiske” samfund nok have fungeret en hel del bedre end de gjorde/gør. I Sovjet gennemførte Stalin tvangskollektivisering og officersudryddelser. Han slog et enormt antal millioner mennesker ihjel. I både Kina og Sovjet var/er menneskerettigheder ikke ligefrem i højsædet. Så fraværet af religion medfører ikke fraværet af de udfordringer vi “skal igennem” som samfund.

  Vi kan også se på korstogene – de var vel om noget topmålet af en religiøs begivenhed, ikke sandt? I virkeligheden “løste” de en række samfundsproblemer, som datiden sloges med. Ridderstanden fik en fokus, hvor al den vold den var baseret gik til noget “godt”. Herhjemme drog vi på korstog først mod Venderne (meget belejligt, fordi de havde røvet og plyndret de danske kyster) og senere i Baltikum (igen meget belejligt, fordi vi kunne udvide kongeriget og skabe velstand gennem plyndring af nogle andre).

  Som Lemche siger ovenfor slagtede korsfarerne i Jerusalem alle indbyggerne, da de tog byen: “Dræb dem alle – Gud vil kende sine egne” var parolen. Igen løste det faktisk et lidt lavpraktisk problem. Nu havde korsfarerne fået taget byen, der skulle befolkes af kristne – men hvad skulle de dog gøre med den oprindelige befolkning? Skulle de have fjender både udenfor og indenfor bymurene? Og hvad skulle deres ledere gøre for at tilfredsstille alle de krigere, der forventede at få både syndsforladelse og velstand med hjem til Europa?

  Da Saladin tog byen sad han i et helt andet dilemma. Hvis han ikke var “fredelig” mod de kristne, risikerede han endnu et religiøst massehysteri i Europa. Han risikerede, at alle Europas nationer samledes om endnu et korstog, og hvad så? Han vidste med andre ord, at jo bedre han behandlede de kristne, jo mindre ville reaktionen fra Europa være. Så han skulle gå balancegang mellem et tilfredsstille sine egne og at sikre sine erobringer.

  I mine øjne er religion oftest et tyndt “fernis”, der trækkes henover de “løsninger” man finder til de konkrete problemer.

  Lad os være ærlige: Man kan bruge både biblen og koranen til at retfærdiggøre hvad som helst (i hvert fald overfor sig selv).

 22. Af Birger Nielsen

  -

  Lemche og Thomas J.
  Helt enig. Det er naturligvis menneskets forhold til og afhængighed af religionerne, som er problemet. Nogle vil nøjes med at tro, mens nysgerrige mennesker gerne vil vide.

 23. Af Thomas Jensen

  -

  Citat Kasper Støvring: “emnet her er overrepræsentationen, ikke det reelle antal.”

  Kære Kasper.

  Så lad os da diskutere den overrepræsentation og hvad den skyldes.

  Jf dine egne statistikker steg antallet af domme for straffelovsovertrædelser blandt ikke vestlige efterkommere med ca 20% om året i perioden 2007 – 2010. Siden har stigningen været på ca 3% om året.

  Hvis der er en direkte proportionalitet mellem antallet af ikke vestlige indvandrere og kriminalitet, så må vi konstatere, at antallet af efterkommere blev fordoblet i perioden 2007 til 2010, mens det samme tal er steget meget svagt siden da.

  Hvis jeg ikke kan drage den konklusion, må jeg konstatere, at der også er andre faktorer i spil end blot antal. Vi må endda konstatere, at antal ikke er tilnærmelsesvist den vigtigste parameter. Jeg tror, at både du og jeg udmærket ved, at det er tilfældet!

  Du argumenterer for, at vi skal begrænse indvandringen FORDI det vil begrænse kriminaliteten, men det er der i virkeligheden ikke noget sagligt belæg for at påstå. Der kan sagten være andre faktorer, der “trumfer” effekten fra indvandring, vi ved blot ikke hvad de er. Hvis det er tilfældet “substituerer” du et svært problem (vi ved ikke hvad det er) med et “let” problem (nemlig indvandring), som du så kan komme med en løsning på.

  For at komme med en analogi: Vi har et svømmebassin vi skal have tømt for vand. Din løsning er, at vi kan fylde en spand med vand og hælde den væk, for det vil reducere mængden af vand i bassinnet, hvilket jo er korrekt. Men det vil ikke hjælpe os synderligt i forhold til at få tømt bassinnet.

  Så kære Kasper: Er du, i det mindste, parat til at anerkende, at der er andre faktorer på spil her end blot antallet af ikke vestlige indvandrere og efterkommere i Danmark, og hvad tror du de er?

  Eller spurgt på en anden måde: Hvordan begrænser vi kriminaliteten hos de Ikke Vestlige indvandrere, der allerede er her i landet?

 24. Af John Laursen

  -

  ” Niels Peter Lemche d. 2/8 2017 Kl. 13.52

  EVA MADSEN, sig mig hedder du Lisbeth? Du skriver på samme måde og siger stort set det samme, men måske lidt mere sammenhængende. ”

  Dit uforskammede og tåbelige svar til Eva Madsen, hvis begavelse, forståelse og retsindighed, langt overgår din, stempler dig som en useriøs debattør og bekræfter min antagelse, ud fra dine skriverier på debatbloggene, at du for længst har fundet det opportunt at konvertere til Danmarks og den Europæiske civilisations fjender, at du giver pokker i Danmarks og det danske folks nutid og fremtid og også giver pokker i den Europæiske civilisation som nu er angrebet på sin eksistens.

 25. Af Svend Jensen

  -

  @THOMAS JENSEN – 3. AUGUST 2017 11:34
  “Jeg bruger blot den samme argumentationsform som du selv, og beviser med den, at Nordmænd er farlige folk.”

  Så tror vi den, men så heller ikke flere – Breivik har hermed bevist, at nordmænd er farlige spritkogende lystmordere. Prøv imidlertid som noget nyt og spændende at inkludere ‘common sense’ i dine finurlige bevisførelser.

  “Du påstår, at muslimer har begået terror, og derfor skal vi være utrygge ved dem alle. Jeg viser blot ganske enkelt, at det samme argument kan bruges om Nordmænd.”

  Muslimer demonstrerer klart selv, at de har begået terror i stort omfang. De kan gøre det, da terror mod vantro er autoriseret og påbudt i deres hellige skrifter.
  Vi skal være utrygge ved dem alle, hvis vi vil være sikre på at overleve. Ingen kan se om den islamiske person ved hans side er en omvandrende granat eller knivholder.
  Du kan forsøgsvis regne en sandsynlighed ud for det, ligesom du kan beregne en sandsynlighed for at det fly du sidder i, styrter ned. Du er bare d-ø-d, hvis det katastrofen indtræffer.
  Går man ubevæbnet rundt i Gaza med jødekalot, er sandsynligheden for overlevelse lig nul.
  Går man ubevæbnet rundt i Vollsmose med jødekalot, er sandsynligheden for overlevelse nok ikke 100%.
  Går man ubevæbnet rundt i Oslo med jødekalot, er sandsynligheden for overlevelse lig 100%, minus ghettoen ‘Grønland’ – og det er ikke norske nordmænd fra Norge der er ude efter dig.

 26. Af John Laursen

  -

  Når nu der er så meget snak om religion i debatterne, så husk på at ægte religiøsitet drejer sig om et personligt gudsforhold, om personligt at være ansvarlig over for Gud. altså noget gejstligt åndeligt. Og ikke om at erobre det politiske verdensherredømme og bestemme over menneskers og nationers verdslige, materille liv, såsom bestemmelser om lygtetændingstider, færdselslove, finanslove, retsvæsen etc. som det forholder sig i islam, hvor alt det verdslige, herunder politik, økonomi, retsvæsen, er underlagt det gejstlige, religiøst politi, vogternes råd – total umyndiggørelse og afpersonalisering af mennesker. Det verdslige materielle såsom færdselslove og finanslove, påklædning er ikke religiøse anliggender . Alt er underlagt det gejstlige gebet. Hvilket gør at islam ikke er en religion men en totalitær ideologi.

  Uægte religiøsitet manifesterer sig ofte som politisk fanatisme og konform gejstlig og legemlig uniformering er kun et skel, en grund, et påskud for at hade og bekrige de ikke konforme, ikke-uniformerede.

  I denne forbindelse er det vigtigt at huske Jesu ord : Giv kejseren hvad kejserens er og Gud hvad Guds er.

 27. Af Niels Peter Lemche

  -

  JOHN LAURSEN, dit Danmark er ikke mit Danmark. Dit Danmark er et nationalkonservativt helvede med kæft trit og ensretning. Nej, der hører jeg Gud ske lov ikke hjemme.

 28. Af Peter Nielsen

  -

  Jeg har ikke læst hele bloggen men kan ikke se, at Niels Peter Lemches svar til John Laursens sidste indlæg er logisk ift. dets indhold. Det er blot endnu en hadefuld uddunstning. Ligesom citatet om at slå småbørn ihjel. Lemche lader også, som om der ikke foregår slaveri i muslimske lande og har gjort det i meget længere tid, end i de kristne og vel at mærke uden de moralske problemer, der hurtigt opstod blandt kristne, og som historien er fuld af.

  Alt bliver efterhånden trukket ned på et primitivt plan, hvor folk afreagerer. Se nu f.eks. diskussionen om de kvindelige fodboldspillere, hvor Karen Melchior spænder pigernes succes for feminismens vogn, og folk står i kø for at kaste skidt efter Sørine Gotfredsens fornuftige holdninger. Jeg startede på at se dokumentaren om den afghanske superstjerne og var fuld af god vilje men blev hurtigt træt af den, for som et voksent menneske interesserer jeg mig faktisk ikke for teenagesnak, hvis jeg kan blive fri for det. Det gælder måske for alle spillerne uanset etnicitet, men den afghansk fødte lød som en 15-16 årig, selv om hun er 29 år. Hendes credo fik mig hurtigt til at droppe udsendelse, for det er for barnligt at udbassunere “jeg har kun ét mål i livet, og det er at være den bedste i al det, jeg foretager mig”. Ret nøjagtigt citeret efter hukommelsen.

  Jøsses Danmark, er det en sådan umoden person, der får Facebook og aviserne til at gløde, så må man sandelig begræde den almene tilstand. Jeg forstår heller ikke, hvorfor en sådan “stjerne” ikke fremhæver holdspillet, men blot sig selv, og ligeledes at hun ikke har lært sig et ordentligt dansk i stedet for at tale ghettosprog. Men det gælder nu allerede mange af de muslimske læger på danske hospitaler.

  Det sproglige og det kulturelle er et voksende problem. Jeg ved det, for jeg har kendskab til, hvordan patienter og især kvinder føler sig dårlig behandlet og tromlet hen over af muslimske mandlige læger. Det bliver et at diskussionsemnerne i de kommende år, bare vent og se, og jeg gætter på , at de radikale som Karen Melchior og co. bliver om muligt endnu mere forargede, selv om det er kvinder det går ud over. For kravet om at opføre sig ordentligt falder jo væk, hvis det går ud over kravet om politisk korrekthed.

 29. Af Niels Peter Lemche

  -

  PETER NIELSEN, jeg har adskillige gange sagt, at dine indlæg hører til de mest perfide på bloggene. Du pådutter mig ikke så lidt, jeg aldrig har sagt.

  Nå mine protester mod jer synes at have fået mig bandlyst på Berlingske blogs. Så kan I rable videre i fred.

 30. Af Flemming Lau

  -

  Det er intet under, at protestantiske danskere, har mere end svært ved at fordøje Islam og dens rettroende proselytter. Vi har set deres hæmningsløse iltre og idansker temperament udfolde sig i forskellige sammenhænge. Til dem der tror at protestantisk og islamisk kultur engang vil forstå at mingle sammen en dag, glem det! Det kommer aldrig til at ske. Vi behøver blot at se forskellen mellem katolsk og protestantisk temperament. Vi kan se på vort eget kongehus. I England har prins Phillip været prins i 70 år uden de store problemer. Det viser med al tydelighed at EU skal reformeres for at redde Europa.

 31. Af Flemming Lau

  -

  “udanske”

 32. Af Niels Peter Lemche

  -

  Men så kan man jo skrive på JP i stedet.

 33. Af Svend Jensen

  -

  @NIELS PETER LEMCHE – 3. AUGUST 2017 9:42
  “Rigtig kristen næstekærlighed så man den 15 JUL 1099, da korsfarerne slagtede hele befolkningen i Jerusalem. i 1187 viste Saladin, hvor grusomme muslimer kan være, da han skånede de fleste af byens indbyggere efter at have taget den tilbage. OK, han var også kurder.”

  NPL glemte, at den ridderlige kong Richard Lionheart nedslagtede tusindvis af indbyggerne i Acre (Akko) på Middelhavskysten. Grunden var alene indbyggernes obsternasige modstand mod byens kristne belejrere. Glem heller ikke tyrkernes nedslagtning af grækerne på Lilleasiens kyst under grækenlands frihedskrig mod oasmannerne. Glem ej heller de muslimske Stormogulers massedrab på estimeret 100-200 millioner hinduer igennem et par hundrede år (1500-1700).
  Alle disse gensidige massemyrderier blev begrundet i religion. Måske er religion bare en lille tøddel overvurderet som middel til civilisering. Måske er religion ligefrem skadelig for menneskets langvarige vej fra abemenneske hen imod homo prudens?
  Magtmennesker med skrumpehjerne kan sagtens se noget for mennesket beneficielt i menneskeskabt religion – det er et perfekt redskab til undertrykkelse.

 34. Af Peter Nielsen

  -

  “Nå mine protester mod jer synes at have fået mig bandlyst på Berlingske blogs. Så kan I rable videre i fred.”

  Bandlyst og bandlyst. Enhver kan nemt konstatere, at N. P. Lemche er en af de mest skrivende i Berlingskes blogunivers. Da jeg havde skrevet mit indlæg i eftermiddag, gik der ikke mere end fem minutter, førend hans raseriudbrud dukkede op, og derefter kun 21 minutter, før det næste ramte skærmen.

 35. Af Svend Jensen

  -

  @FLEMMING LAU – 3. AUGUST 2017 17:01
  Du glemmer det centrale protestantiske credo. Protestantismen docerer, at mennesket er et syndigt og ondt væsen, som kun kan frelses ved guds nåde.
  Derfor slæber mange protestanter rundt på selvpåført skam og skyld; især teologer. I de mange indlæg fra N.P. Lemche og ligesindede skinner skyld og skam følelsen stærkt igennem og har foranlediget vildt selvplagende tilståelser frem om de særeste forbrydelser mod andre folkeslag og religioner.
  Protestanter og shiit muslimer har så meget tilfælles – de pisker sig selv uophørligt, fordi de anser sig selv som laverestående skamfulde uslinge. Bare se filmen “da Vinci mysteriet”, hvor kristne flagellanter pisker løs på sig selv i bedste shiit stil.
  De danske flagellanter finder man sært nok mest på den populistiske ekstreme yderste venstrefløj, hvis medlemmer med stor vellyst udæsker ordenspolitiet til at banke dem sønder og sammen, når de føler det behov. Det er da selvpineri der vil noget.
  Den danske Elites flagellanter straffer sig selv, ved at agitere for ubegrænset indtag af islams proselytter, for andres regning – herved dæmper de deres egne småborgerlige skyldfølelser over deres egen samfundsklasses grove udnyttelse af u-landendes fattige.

 36. Af Niels Peter Lemche

  -

  S V E N D J E N S E N, se du har fat i noget.

  Puzo ender sin “Godfather” roman (ikke filmen) helt genialt med at skrive, at den gamle fru Corleone plejede at gå til kirken hver fredag for at bede for sin mands udødelige sjæl. Nu går den gamle og den unge fru Corleone sammen til kirken hver fredag for at bede for deres mænds udødelige sjæle.

  Så får man syndsforladelse og kan starte på en frisk om mandagen. Jep, katolikkerne har det “let”. En mafiosi kan myrde løs mandag til torsdag, fredag går han til præsten og får tilgivelse, hvorefter det er weekend, og han kan fortsætte om mandagen.

  Herligt ikke. Men er du katolik?

  Og hvem har egentlig gjort mere for flygninge end de katolske italienere?

 37. Af Niels Peter Lemche

  -

  FLEMMING LAU, prøvede at se på det; men har ikke en idé om, hvordan jeg skal få det ti at virke mht. bloggene her.

  Men jeg har klaget så meget over diverse totalt uanstændige indlæg, at de nok ikke gider høre på mig længere.

  Jeg gad vide, om hackere kan komme ind på blogadfministrationen og simpelthen styre filtret. Ellers kan jeg ikke forklare, hvad der sker på Coduas b log, hvor jeg selv er blevet udelukket, mens vanvidsindlæggene fortsætter. PÅ chefredaktørens blog er der helt lukket.

  Men jeg søger over på JPs blog i tid. Der fungerer det udmærket.

 38. Af Peter Nielsen

  -

  “Men jeg søger over på JPs blog i tid. Der fungerer det udmærket.”

  Også når du sammenligner folk med na zi ster og fasci ster, som du jo hele tiden gør her, hvorefter du fremstiller dig selv som offer, hvis de tager til genmæle eller du bliver modereret.

 39. Af Niels Peter Lemche

  -

  PETER NIELSEN, nej det gør jeg faktisk ikke … endnu en af dine slibrige anklager ud i den blå luft.

 40. Af Flemming Lau

  -

  Svend Jensen.
  Jeg er meget enig med dit skriv. Selvkritik er godt men det kan kamme over! Nedenstående er nøglepunkter som jeg bliver ved med at vende tilbage til.

  1226 Frans Assisi næsten selvudslettende virke.
  1300 Pavens og Kong Fillips forræderi mod Tempelridderne.
  1618 Religions krig mellem Katolikker og Protestanter.
  1683 Polske kong Sobiejeskys redder Wien og Europa fra Islam.
  1700 Amerika deles mellem Katolikker i syd og Protestanter i nord.
  1944 Protestanter organiserer Kirkernes verdensråd som bliver kuppet af socialismen
  1950 Kul og Stålunionen katolikkerne sidder tungt på ånden i den.
  1992 EU hvorfor skal vi partout have en union…?
  2016 Paven og FN’s chef Gutteres, ” Europa skal bare tage imod folkevandringen.”

  Den Algiersk svenske journalist Yahya Abouzakaria raser over sine sine muslimske landsmænds nasseri. “Det er skamfuldt at 80% af vore brødre lader vesten forsørge sig” sagt i et arabisk tv program.

  Hvad sker der den dag velfærdssystemet bryder sammen og indvandrerne ikke kan få hvad de kræver..?
  Hvad sker der den dag hjemvendte IS krigere slår sig sammen om at angribe et lille forsvars løst land som Danmark…?

 41. Af Flemming Lau

  -

  Niels Lemche.
  Du er ikke alene om Coduas, Søren Pinds og Lyhnes blog. Skidt pyt!

  De andre blogge, fungere rimeligt men vi kan opleve flaskehalse fx Sørines hvor tiden 1600-1930 er out of bounds.

  Og Berlingske er obs på problemet, og har været det i det sidste år.. Jeg kan kun gentage at når man 2 x har trykket send, og der ikke sker andet end fanen Word Press fejl dukker op, så tryk på den 2x. Kommer indlægget ikke på, så spar på krudtet. Det kan være at det så kommer på med 12 timers forsinkelse.

 42. Af Niels Peter Lemche

  -

  Lau: 1700 Amerika deles mellem Katolikker i syd og Protestanter i nord.

  Mener du mellem Nord- og Sydamerika? For i USA er det vist ikke tilfældet, selv om indflydelsen fra Mexico mærkes tydeligt i det sydlige USA, men efterhånden over hele landet.

  Men hvor meget af det sydlige USA var USA i 1700?

  Men så lige for at få det på plads: Grænsen var/er lige så meget en sproggrænse mellem det spansktalende Sydamerika (med en enkelt undtagelse) og det engesktalende nordamerika.

  Men det egentlige brud er det i 1054 mellem Rom og Konstantinopel, med gensudig bandlysning. Romerkirken betragter egentlig os protestanter som lidt uartige børn, som nok skal komme hjem til far og mor med tiden.

  Men husk på din liste 1954. Det er den vigtige dato.

 43. Af Peter Nielsen

  -

  “nej det gør jeg faktisk ikke … endnu en af dine slibrige anklager ud i den blå luft”

  Virkelig. Men når du nu alligevel hele tiden indsender klager over andre debatdeltagere, synes jeg, at du skal bede om at få slettet de mange, mange indlæg, hvor en anonym person i dit navn associerer os andre med især Tysklands værste krigsforbrydelser. Det må da være ubehageligt for dig, at et sådant falskneri finder sted. Hav en god dag, jeg har andet at tage mig til, og du får også en lang arbejdsdag, når du går i gang med at finde de mange falske indlæg i dit navn. Det skulle ikke undre mig, om der er flere hundrede. Og husk så lige at tage de mange med, hvor du påstår, at folk er Putins fans. Husker ikke det kælne ord, du hefter på dem.

 44. Af Flemming Lau

  -

  Niels Lemche.
  Prøver lige igen. Nogle blogge er lukkede for alle. Codua, Pind og Lyhnes er lukkede blogge for os “Orakler” og skidt pyt med det. Sørines har en svaghed mellem 1600-1930. Sørine og Jensens har til tider en latenstid på 12 timer.

  Eneste mulighed for at komme igennem når fanen Word press fejl skyder op øverst er at trykke på den 2 hurtige gange, og sker der stadig intet, så sving benene op og læs avisen!

Kommentarer er lukket.