Den onde, grå drøm

Af Kasper Støvring 194

 

 

 

 

EU viser igen sit store fremsyn ved at foreslå, at man skal yde bistand til hjemvendte krigere fra Islamisk Stat. Bolig, arbejde, uddannelse og resocialiseringen inden en eventuel retssag er blandt forslagene.

 

I erkendelsen af, at alle mulige og umulige konventioner vel forhindrer nationalstaterne i at gøre det ene fornødne, nemlig at nægte fjender af vores kultur indrejse, eventuelt fratage dem statsborgerskabet, er den franske stat i gang med at likvidere så mange af sine jihadistiske statsborgere som muligt – inden de vender tilbage til Frankrig. Det er de faktiske forhold i jernindustrien.

 

For problemer bliver der nok af, når de vender tilbage. Lad os se bort fra terror og i stedet igen se på lidt statistik over vold og voldtægter i relation til indvandringen. Mange synes nok, at statistikker er kedelige. Det er de også. At læse dem er faktisk lidt som at befinde sig i en ond, grå drøm.

 

Og hvem vil ikke gerne være fri for det?

 

Eva Selsing og Rune Selsing gør i deres radioprogrammer på Radio24syv opmærksom på problemerne, og også de støder på typerne, som vi andre også møder. Typer, der som Stine Bosse, KVINFOs tidligere direktør Elisabeth Møller Jensen og Georg Metz, spørger: Jamen, hvor ved du fra, at der er mere vold og flere voldtægter i dag?

 

Og hvordan ved du, at det især er et udlændingeproblem?

 

Mange af disse typer er hverken dumme eller dovne, så der må ligge noget andet bag deres spørgsmål. For det tager kun ti minutter at finde oplysningerne på Danmarks Statistiks Statistikbank, og det er ganske let. Så hermed serveret, nu da vi også har tallene for andet kvartal i år.

 

Antallet af anmeldelser af voldtægt fortsætter med at stige og er næsten tredoblet de seneste par år. Det svinger lidt fra år til år, men fra halvdelen til en tredjedel af dømte voldtægtsmænd har udlændingebaggrund.

 

 

 

 

 

Der er også en markant stigning af anmeldelser af vold i samme periode.

 

 

Kriminalitetsniveauet blandt den anden generation af ikke-vestlige indvandrere er omkring tre gange så høj som gennemsnittet, og antallet af dømte for straffelovsovertrædelser er næsten tredoblet de seneste 15 år, hvad angår efterkommere.

 

 

Ja, disse statistikker kan, som alle andre, diskuteres, men næppe afvises.

 

Eftersom tredje generation ikke-vestlige efterkommere udviser samme problematiske træk som den foregående generation, mht. integration, ser det ikke ud til, at problemerne forsvinder. Tværtimod. Der skal i hvert fald være tale om en hyrdekunst af en anden verden, hvis det skal lykkes.

 

Stine Bosse antyder desuden, at der ikke var mere vold, end da hun var ung. Men i realiteten er der sket en femdobling ifølge tal fra den seneste Offerundersøgelse:

 

 

Èn ting er tal, noget andet er den faktiske realitet. Her en aktuel beretning om indvandrerbandernes vold, der også er kommet til de hidtil så fredelige, små lokalsamfund. I dette tilfælde Lynge på Vestsjælland. Og igen er mønstret det samme: Ingen tør anmelde volden af frygt for at blive det næste offer. Mørketallet må være sindssygt højt.

 

Moren til voldsofferet siger i artiklen:

 

“Det er en indvandrerbande fra Slagelse, som er kendt for at tage rundt til fester. Ikke for at feste, men tilsyneladende med det formål at øve vold mod tilfældige unge mennesker for fornøjelsens skyld. Det er helt forfærdeligt, og jeg er så rasende over, at ingen gør eller har gjort noget for længst. Problemet har åbenbart eksisteret længe – og sagen er desværre, at vores unge mennesker bliver tæsket og truet til tavshed, så ingen tør politianmelde det, siger Anette Nikolajsen.”

 

Ser det bedre ud i udlandet? Næppe. Tal fra det tyske politi viser, at voldskriminalitet begået af asylansøgere er 15 gange så høj som tyskernes, og hos borgere med udlændingebaggrund er den 5 gange så høj.

 

 

Herhjemme i lille Danmark er det kommet dertil, at politifolk advarer om, at borgernes sikkerhed er truet, og at borgerne føler sig så truet, at de afstår fra at anmelde volden, er bestemt ikke nogen sjældenhed. Læs f.eks. denne historie:

 

En dreng tæskes foran sin skole og forfølges af den samme bande. Politiet har ikke tid til at tage sig af sagen, og familien vil ikke anmelde overfaldet af frygt for yderligere repressalier. Kan en borgerlig regering leve med det? Hvorfor skulle borgerne ikke bare stemme på venstrefløjen, når nu regeringen alligevel ikke kan sikre lov og orden? Kan politiet leve med det? Hvorfor skulle borgerne ikke bare tage sagen i egen hånd og begå selvtægt, når nu politiet svigter?

 

Men lad os ikke bekymre os om det, lad os snakke om noget andet, kriminaliteten er jo faldet, hører vi, kulisserne står der endnu. De smukkeste af dem er i øvrigt de grå koranklodser, der males over med lyserøde hjerter. Fred mellem folkeslagene. ”Vi vil have fred, for fanden!”

 

194 kommentarer RSS

 1. Af Peter Nielsen

  -

  “islam har ikke erklæret os krig.”

  Og det var jo netop, hvad jeg opfodrede dig til at forklare nærmere med udgangspunkt i islams hellige skrifter, idet vi jo ikke kan se bort fra fx Medinatiden og den store forskel fra Mekkatiden, som optager folk og også mig. For nu at sige det populært, men du ved, hvilke suraer, jeg tænker på.

  Umiddelbart må jeg jo tro, at du ikke anerkender Medinatidens skrifter som gyldige, og de er da også temmelig rystende krigeriske sine steder, for man kan ikke påstå, at de ikke tindrende klart udtrykker, hvad de har på hjerte og opfordrer til at gøre imod os i den kristne civilisation. Alle muslimer, som jeg har udvekslet seriøse meninger med, er da også enige om, at det først og fremmest handler om at erobre territorium, og da kolonisationen allerede er langt fremskreden, må man jo sige, at de og sådanne som dig har haft held i sprøjten. Det går jo, som du prædiker og ønsker.

  Ellers vil jeg opfordre dig til at prøve at være mere konkret og helst præcis i stedet for at hælde gylle ud, men tillykke da med, at det lykkedes dig at skrive et indlæg til mig uden at det i det mindste havde direkte associationer til na z ismen og en stor førerfigur.

 2. Af Birger Nielsen

  -

  Jørgen Villy Madsen – 1. august 2017 15:49 skriver :
  “Danmark har slagtet muslimer i en tiårig besættelse af Afghanistan ligesom vi med begejstring og ildhu har bombeskabt et kaos med store flygtningestrømme i Libyen, Irak og nu Syrien.”
  Du lyder helt som den maniske J.Hansen. Godt nok er Vesten ikke uden skyld, men derfra så til at skrive så absurd om vore vestlige sønner, som har risikeret liv og lemmer for at bortfjerne disse fanatiske religiøse krigere, der i den grad piner og plager deres egen befolkning.
  Jeg går ud fra, at du er kommunist – tillykke med det – bør muslimske traditioner så ikke stride mod alt, hvad du burde stå for. Burde disse mennesker for dig ikke være langt værre end DF, Vermund og andre af de typer. Jeg forstår simpelt hen ikke den “politisk korrekte” og hykleriske danske venstrefløj. Stemmer selv A.
  Synes hr. Madsen også det er fint at Danmark skal bruge milliarder på utilpassede muslimske indvandrere, som blot bliver flere og flere, frem for at bruge dem på vore egne gamle fx. ?
  Jeg betragter politiske fanatikere lige som religiøse mennesker. Man fornægter realiteterne.

 3. Af Niels Peter Lemche

  -

  P E T E R N I E L S E N, nu tror jeg ikke, at Muhammad havde hørt om Danmark.

  Jeg vedkender, at Koranen er skrap kost, når man kommer fra Det Nye Testamente, men ikke så meget, når ens fag er Det Gamle Testamente. Men hvem er egentlig de vantro i Koranen? Er det de kristne eller de fra faldne?

  Jeg gad vide, hvor meget af Muhammads krigsideologi han havde lånt fra Det Gamle Testamente, eller fra de jøder, der var i hans omkreds.

  Men tillykke, du har lige erklæret krig mod en fjerdedel af jordens befolkning, du som kommer fra et land hvis befolkning ikke engang udgør en promille heraf. Hvis du ikke kan se, hvor latterlig duer, så må der være noget galt..

 4. Af r. vangkilde

  -

  LILLE DANMARK, er menneskerettigheder og demokrati en blandet coctail, når borgernes sikkerhed er truet. Adam Holm b.dk ,mener absolut ikke, at kina f.eks. har styr på menneske retten og borgersikkerhed ELLER,
  Kina har jo ikke brug for demokrati og laveste fællesnævner, Kina har funktionalisme med højeste af fællesskabets værdier. den kinesiske menneskerettighed beskytter borgerne med disciplin og kontrol, som skaber frihed indenfor funktionel liberale rammer til personlige værdier. Kinas politik er en global medspiller i en åben konkurrence, og derfor dominerende.
   

 5. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “…hvem er egentlig de vantro i Koranen…”

  Det er alle, der ikke anser Muhammed for, at være den sidste profet, med guds angiveligt endelige budskab, som det kan læses i koranen.

  Desuden anser shiaer sunnimuslimer for, at være vantro, og vice versa, mens begge grupper foragter ahmedijah-muslimer.

  De såkaldte “koranister”, der forkaster alle hadither, både som lovgrundlag, og som en del af islamisk teologi, og kun tager selve koranen i betragtning, bliver anset for, at være foragtelige kættere af alle andre muslimer…

  Mange muslimer anser kristne, der tror på treenigheden, for, at være polyteister, som der ikke skal vises den mindste barmhjertighed overfor.

  Det intense had til polyteister er en af grundene til, at de religiøse stridigheder mellem muslimer og hinduer førte til opløsningen af Indien, og dannelsen af Pakistan.

  Kristne har i princippet ret til at udøve deres religion privat i muslimske samfund, men det er strengt forbudt for muslimer, at konvertere til kristendom.

  Men i praksis bliver kristne forfulgt og fordrevet i mange muslimske lande, udelukkende fordi de er kristne, og ikke muslimer.

  Og så er der jo jøderne, der skal slås ihjel “hvorend I finder dem”, som der står i koranen.

 6. Af Niels Peter Lemche

  -

  J A K O B S C H M I D T-R A S M U S S E N, ikke desto mindre flygtede jøderne fra bl.a. Spanien til muslimske lande efter 1492. Og deres forhold der var i hvert fald bedre end i det kristne Europa. Noget sådan som i det 20. årh. er aldrig hændt i Mellemøsten, og så var det jo bare en af utallige pogromer siden de første korsfarere øvede sig i at slå ihjel ved at massakrere jøderne i Rhinlandet.

  En ting er hvad du har i munden, en anden, hvad dine hænder laver.

  Men Tom Lehrer har jo sagt det helt tydeligt: Protestants hate the Catholics, and the Catholics hate the Protestants; the Hindus hate the Muslims and the Muslims hate the Hindus — and everybody hate the Jews.

  Så pas på med at spille dette kort ud. Vi har selv været de værste.

 7. Af Jens Hansen

  -

  AF BIRG ER NIELSE N – 1. AUGUST 2017 16:52
  “Godt nok er Vesten ikke uden skyld, men derfra så til at skrive så absurd om vore vestlige sønner, som har risikeret liv og lemmer for at bortfjerne disse fanatiske religiøse krigere, der i den grad piner og plager deres egen befolkning.”

  Danmark har deltaget i overfaldet på en lang række lande som aldrig har udgjort en trussel imod Danmark.

  Der var ingen fanatiske religiøse krigere i Iraq og Libyen, før Danmark overfaldt disse lande.
  De kom som en følge af vores krige.
  Men højreflæjen som klappede i deres små buttede hænder i fryd over disse krige vil aldrig se i øjnene, at disse krige skabte enorme flygtninge problemer og terror.
  Højrefløjen er gennemført uhæderlig.

 8. Af Peter Nielsen

  -

  Jeg har ikke erklæret nogen krig, jeg er uinteresseret i GT, og det står stadig Niels Peter Lemche frit for at forklare det, som han to gange er blevet bedt om. Men det tør han ikke, og det er komplet irrelevant, om andre religioner også har uspiseligt indhold.

  Jeg får mere og mere modvilje mod religion og er enig med den debattør, der ovenfor skrev noget i retning af, at religiøs og politisk fanatisme er ét fedt. Det er de samme psykiske kræfter, der er på spil, og man kan ikke diskutere noget til bunds, når man står overfor trosforhold. På den anden side sætter det os også fri til at vende den slags ryggen og fratage dem deres privilegier bl.a. de skattemæssige. Jeg har truffet kristne, der er religiøse på en stilfærdig, privat måde, som jeg på ingen måde vil kritisere, tværtimod, og de er unægtelig kommet i klemme i det tilspidsende drama. Det samme gælder frafaldne muslimer, hvad enten det er dem eller andre, koranen hidser til krig imod og mord på.

 9. Af Gert Hansen

  -

  ‘Islam har ikke erklæret os krig’

  Adskellige suraer i koranen vendt mod ikke-muslimer, kan ikke betegnes som andet end en krigserklæring.

  ‘… den sædvanlige gylle ud over en religion der omfatter knapt en fjerdedel af jordens befolkning. ‘

  25% af 7,4 mia. mennesker (iflg. FN) = 1,850 mia. Så mange muslimer er der ikke. Jeg har godt nok indtryk af, at de formerere sig med 100.000 om året, idet de for få år siden blev anslået til 1,2 mia. Men så lad os da sige 1,5 mia idag, men det er et stykke fra 1,850 mia. ‘Knapt en fjerdedel’ er faktisk kun 20%.

  Fordi 20% af jordens befolkning tror på en bestemt religion, er det ikke ensbetydende med at de har ret. Det giver dem heller ikke ret til at påtvinge andre deres religion. Et stort flertal af tyskerne var glade for Hitler (i alt fald indtil 1944 – så forsvandt støtten i stigende grad) – næppe mange vil påstå et dette store flertal ‘havde ret’.

  Noget mere nøjagtighed og mindre ‘gylle’ i debatten ville være ønskværdig.

 10. Af jakob hansen

  -

  Det er et meget fint indlæg Støvring har skrevet her.

  Man han burde lukke ned for Lemche fra det radikale venstre!

 11. Af Niels Peter Lemche

  -

  G E R T H A N S E N, det er faktisk det tal, der opgives på Wikipedia.

 12. Af Gert Hansen

  -

  N.P. Lemche:

  Som det fremgår støtter jeg mig til FN’s tal for såvidt angår verdens befolkningstal. Hvor mange af dem der er muslimer, er der mange forskellige tal på. For få år siden var det 1,2 mia., så blev det 1,4 mia. og så fremdeles. Antallet bruges ofte som en slet skjult trussel mod ‘resten af verden -, ‘vi er 1,8 – 1,9 – 2,0 mia- så bare pas på hvad I gør og siger om os’. Personligt tror jeg det må ligge på 1,5 mia byggende på muslimske tal, men jeg erkender, at ingen formentlig har et nøjagtigt overblik.

  Selvfølgelig stiger antallet, er man født muslim kan man jo ikke komme ud af det, uden at det hjemler dødsstraf. Det står i koranen, og håndhæves i en del islamiske lande bl.a. Saudi, Pakistan m.fl. Hvor ikke ligefrem dødsstraf eksekveres så social udstødelse, hvilket for langt de fleste er slemt nok. (Læs eksempelvis ‘Allahs Fængsel’ af Waleed al-Husseini).

  Denne debat er, og har desværre været, skæmmet af direkte løgne og misinformation ikke mindst fra den danske styrende elite i de sidste 25-30 år. Antallet af apologeter er dog svundet drastisk ind i de sidste år, i det mindste fører de sig ikke offentligt så bombastisk frem som tidligere.

 13. Af Niels Peter Lemche

  -

  G E R T H A N S E N, der er ret forskellige optællinger, der rangerer mellem 1.6 milliarder og 2,2 milliarder. Tager du middeltallet, er der 1,9 milliarder. Det er sikkert heller ikke korrekt, men et bedre gæt end højeste og laveste tal.

  Tro ikke, at FN har mere kontrol med tallene end andre organer. Selv en israelsk hjemmeside, der siger 1.6 milliarder, indrømmer, at opgørelserne er deciderede upålidelige.

  Så måske er I bare på krigstogt med 22 eller 23 % af verdens befolkning og ikke 24 eller 25%.

  Great! Jeg er imponeret. Og det fra indbyggere i et land der ikke engang har nok soldater til at forsvare Endelave.

 14. Af P Christensen

  -

  Birger Nielsen 16:50
  De røde var især i 1970erne provokatører og såkaldt progressive, der
  protesterede mod det bestående, herunder borgerskabet.
  De var kvindesagsforekæmpere og gjorde grin med religion.

  Det stoppede da de i deres behagesyge overfor indvandring fik inviteret mange muslimer herop. Thi disse tåler jo overhovedet ikke kritik.
  Så foretog de røde en bundvending og står nu for alt det reaktionære.
  Alt hvad de tidligere var imod.
  De har skiftet Marx ud med Muhammed.

 15. Af Peter Nielsen

  -

  “Så måske er I bare på krigstogt med 22 eller 23 % af verdens befolkning og ikke 24 eller 25%.”

  Nå er vi det! Og det er åbenbart også vores eget ansvar, kan jeg forstå. Fordi vi ikke kryber, som du gør og tilsyneladende har stor øvelse i.

  Du har tidligere berettet om, at dine forældre var meget tapre og engagerede frihedskæmpere under WW2. Der er ganske vist ingen, der har kunnet finde noget om det i de mange tilgængelige navnelister og beretninger, men hvis det er sandt, må man sige, at æblet er faldet langt fra stammen og til ingen verdens nytte. For du tror da vel ikke, at du af alle kan smyge dig udenom det, der er ved at ske. Et er jo at løbe rundt i hjemmeværnet og lege soldat, noget helt andet den virkelighed, som trænger sig på, uanset om du underkaster dig eller ej.

 16. Af Orla Guude

  -

  Matthæus 7:15 “Men vogter eder for de falske Profeter, som komme til eder i Faareklæder, men indvortes ere glubende Ulve.”
  Matthæus kunne skue ind i fremtiden.
  Her er moské tale om personager fra én bestemt religion?

 17. Af Flemming Lau

  -

  ‘Islam har ikke erklæret os krig’………

  Nåh ikke..? Det er faktisk Islams “6 søjle.” “Ah maan, der er altså kun 5 søjler,!” 1.Trosbekendelsen Shahada, 2. Bøn Salah. 3. Almisse Zakat 4. Faste Sawm. 5. Pilgrimsrejse Hajj. 6. (Hellig krig Jihad “lille”-“Stor Jihad” anstrenge sig for Gud.
  Hvorfor hører vi aldrig om den 6 søjle…? Dels pga Taqiyya, dels fordi det er rigeligt at bruge øjnene og se. Megen kriminalitet er idag dominans kriminalitet og findes i et hav af afskygninger, herunder ” Social welfare jihad”. Det er deres ret og pligt!

  Bar bar kystens eksempel.
  Marts 1786. Kongen af Tripoli Libyen Yusuf Qaramantis ambassadør Abd al Rahman(AR) i samtale med USA’s ambassadør John Adams (JA) i London.

  AR; Vi er i krig med USA.
  JA; Det er vi kede af at høre.
  AR; Der er ingen fred uden en fredstraktat. Tyrkiet og Afrikanerne er Herrer over Middelhavet.
  JA; Jamen vi har jo aldrig gjort jer nogen skade, været fjendtlige eller provokeret jer, vi ser jer som venner, hvorfor så denne aggression..?
  AR; Det er pga Profetens lov, som står skrevet i den Hellige Koran, at alle som ikke anerkender dens autoritet og underkaster sig, er syndere. Det er vores ret og pligt at gå i krig mod jer for at tage fanger, lave dem til slaver. Og at en dræbt muslim ( muselmand) er sikker på at komme i paradis!

  “En fredstraktat varede fra 2 og aldrig mere end 10 år.” Beløb pr år 12 000 Guineas.

  Det er samme tilbud, borgere i muslimsk erobrede lande får. 1. Bedetæppet. 2.Skat Jiyaz 50% for D’himier (undermennesker) eller 3. Sværdet.

 18. Af Birger Nielsen

  -

  Orla Guude

  Ved du hvem Matthæus er ? Så er du meget klog. Der findes et evangelie af samme navn, men man ved vist ikke rigtigt, hvem som har skrevet teksterne og hvor autentisk det er.

 19. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt cadeau til Kasper Støvring for en blog – stort set fri for – vanlige debatsabotører. Om man er enig vs uenig i diverse kommentarer – er underordnet. Diverse meninger kan brydes frit her – uden direkte useriøse personangreb – og det er vel hele essensen med en fri seriøs debat. Fortsæt endelig i samme gode stil 🙂

 20. Af Niels Peter Lemche

  -

  F L E M M I N G L A U fordi der kun er fem søjler … Men i jeres åndsvage Islam-bashing er alle kneb gyldige. Så en sådan cirka en fjerdedel af jordens befolkning er bare dømt ude! I er dog en patetisk lille skare.

 21. Af Gert Hansen

  -

  Ja, det er godt der er kommet lidt seriøsitet tilbage i denne blog., hvor Berlingske på det sidste har været udsat for et veritabelt stormløb af useriøse provokatører på heltid. Forhåbentlig følges dette op på andre blogs også. I modsat fald er deres dage talte.

 22. Af Niels Peter Lemche

  -

  Lisbeth i sine nye forklædninger er morsom. Matthæus som profet. Næ, det er ord, der lægges Jesus i munden. Men det er nok for meget, at muslimen Lisbeth skulle vide, at Mattæus er en evangelist.

  Og det er rigtigt, at nok kender vi traditionen om Matthæus som tolderen, men hvem der skrev evangeliet, det ved vi ikke.

 23. Af Niels Peter Lemche

  -

  Og nu er denne blog den sidste åbne. Nok et varsel om, hvad der bliver tilbage af Berlingske blok, fordi blogredaktionen ikke kendte sin besøgstid.

  Men stadig bravo til Kasper.

 24. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er der – mig bekendt – ingen blogredaktion på Berlingske. Men Berlingske har en debatredaktør, der blandt andet står for at finde bloggere, hvis opgave da er at køre blogs efter Berlingske retningslinjer. MEN de enkelte bloggere er ansvarlig for egen blog – og IKKE Berlingske. MEN det kræver selvsagt et blot rimelig kendskab til WordPress for at styre egen blog fri af diverse shit 🙂

 25. Af Jan Petersen

  -

  Så lykkedes det mig i øvrigt endelig at lukke sognepræstens debatspor – håber hun bruger lidt tid på at sætte sig ind, hvordan WordPress blogs egentlig fungerer før næste indlæg. PS: Mit eget indlæg smuttede godt nok også ud, but no problem 🙂

 26. Af Flemming Lau

  -

  NIELS PETER LEMCHE – 1. AUGUST 2017 21:56
  F L E M M I N G L A U fordi der kun er fem søjler … Men i jeres åndsvage Islam-bashing er alle kneb gyldige. Så en sådan cirka en fjerdedel af jordens befolkning er bare dømt ude! I er dog en patetisk lille skare.

  1. Hvorfor ikke bruge debil Islam-bashing? Så har jeg da i det mindste en undskyldning
  2. Alle kneb gælder..? Jeg er ikke en rettroende muslim, fortæller blot hvad der er blevet mig fortalt på gadeplan igennem rigtigt mange år, men det tæller åbenbart ik!
  3. Kan du selv finde ud af om Islam er en marioritet eller minoritet? Det er jo rimeligt afgørende for danskens selvforståelse.
  4. Du glemmer at tilføje “med kulsorte hjerter!”
  5. Iøvrigt taler John Adams samtale med Rahman for sig selv, like it or not.

 27. Af Jens Hansen

  -

  AF JAN PETERSE N – 1. AUGUST 2017 22:34
  “Så lykkedes det mig i øvrigt endelig at lukke sognepræstens debatspor”

  Hvad pokker mener du?
  Er du er ude på at ødelægge en blog.
  Som Kim Ol sen.

 28. Af Niels Peter Lemche

  -

  JAN PETERSEN , det er nok ikke helt så enkelt for de enkelte bloggere, som du forestiller dig det.

  De er faktisk nødt til manuelt at gå ind og slette hvert eneste indlæg, der skal væk, manuelt, én af gangen.

  Blogredaktionen gar underskrfevet retningslinjerne, men gad vide, om den eksisterer i praksis.

 29. Af Jan Petersen

  -

  Det er faktisk uendelig nemt at styre WordPress blogs. Hvordan tror du, Kasper Støvring styrer skramlet? Svar – læser blog kommentarspor og blokerer de par skvadderhoveder, der ikke forstår at debattere. Men, det kræver selvsagt lidt aktivt medspild af blogejer. Så kører blog stort set problemfri 🙂

 30. Af Thomas Jensen

  -

  En af mine kolleger er troende muslim.

  I al den tid jeg har arbejdet sammen med ham, har han ikke slået nogen af sine kolleger ihjel. Han har heller ikke skreget “Allahu Akhbar” i kantinen og skudt løs med en kalashnikov. Ej heller har han prædiket “Død over alle Jøder” på vores kontormøder. Han har til gengæld udført sit arbejde på bedste vis og er et behageligt, afslappet menneske med en dejlig sans for humor.

  Men jeg kan forstå på mange skribenter her på bloggen, at jeg er i krig med ham. Hans optræden må være et smart trick for at lulle os alle sammen ind i en falsk følelse af tryghed. Hvert øjeblik kan han udføre et selvmordsattentat mod vores kontor.

  Tror I politiet vil internere ham, hvis jeg gør dem opmærksomme på hans lumkse optræden?

  Hvis ikke, må jeg, straks jeg ser ham igen, lade ham vide, at jeg har luret ham. Derefter vil jeg gøre det til en vane at kropsvisitere ham, hver gang jeg ser ham for at undersøge, om han har et bombebælte på.

  Jeg er sikker på, at min kontorchef vil gøre mig til “Månedens medarbejder” for på den måde at have reddet alle på kontoret fra en frygtelig død.

  Så tusind tak for at I har delt jeres klarsyn med mig.

  Jeg føler mig allerede mere tryg.

 31. Af Jan Petersen

  -

  Jeg har i øvrigt også mødt mange glimrende muslimer på flere arbejdspladser. Men jeg har aldrig mødt nogen troende muslimer – med Koranen i baglommen – der har danske venner. Ej heller muslimer med datter eller søn med danske venner, eller forlovede / gift med andre end ligesindede muslimer (fætter / kusine formentlig). Meget mystisk 🙁

 32. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt – meget “mystisk” at denne blog ikke er hærget at net trolls? Næh – intet mystisk i det. Kasper Støvring har sat WordPress blog filtre korrekt – og i øvrigt brugt lidt ekstra tid på at copy/paste et par ip-adresser ud i blacklisted på WordsPress. Good job 🙂

 33. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Jan Petersen
  Ingen trolls siger du. L I S B E T H og M S G forvandlet til Birger Nielsen. Se nu sproget.

 34. Af R. Harald Kistiansen

  -

  Og Jan der er flere, hvis du kigger godt efter tid og indhold.

 35. Af Jan Petersen

  -

  Et par smuttere er der vel altid – af og til – uanset filter. Tjek selv f.eks Orla Guude på dette link – navn findes ikke. Problem enkelt løst – bloker ip-adresse. I øvrigt indeholder WordPress også et filter til at genkende tekst ifm ip-adresse(r) og forskellige emails. WordPress er et stærkt blog værktøj, når det bruges korrekt 🙂

  http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/navne/HvorMange

 36. Af Niels Peter Lemche

  -

  R. HARALD KRISTIANSEN, faktisk tror jeg, at du tager fejl. Se Birger Nielsens indlæg 16:50. Derimod dukkede JH op med et svar med de sædvanlige forvrøvlede ideer om vores skyld for det hele. Så kom du ikke til at bytte om på de to?

 37. Af Svend Jensen

  -

  @THOMAS JENSEN – 2. AUGUST 2017 0:07
  Sød lille historie serveret af TJ i sikkert bedste mening. TJ har arbejdet sammen med en troende muslim i formentlig et pænt stykke tid.
  Måske TJ så kan fortælle os andre dødelige, hvordan vi kan kende forskel på en ikke-dræbende troende muslim og så en dræbende udgave. Vores liv kan afhænge af det rette svar.
  Står eller bevæger man sig et sted, hvor mange vantro færdes, kan man eventuelt observere en ung muslimsk fyr nærme sig. Han er måske bred over mave eller bryst. Har han et våben eller et bælte skjult under vindjakken? Du ved det ikke og det er netop jihadisternes mål – du skal blive angst i den situation; for hvis du tager fejl kan det betyde engangsbillet til dødsriget.
  Ingen har endnu svaret på, hvad man gør for at sikre sin jordiske tilværelse i den situation.
  Er det islamofobisk bare at spørge?

 38. Af Gert Hansen

  -

  Jan Petersen:

  ‘Men jeg har aldrig mødt nogen troende muslimer – med Koranen i baglommen – der har danske venner. Ej heller muslimer med datter eller søn med danske venner, eller forlovede / gift med andre end ligesindede muslimer (fætter / kusine formentlig). Meget mystisk ?’

  Sura 5:57:

  ‘Believers, do not seek the friendship of the infidels and those who were given the Book before you…..’

  Sura 3:118

  ‘Believers, do no make friends with any but your own people…….’

  Dette turde vel opklare ‘mystikken’.

 39. Af Gert Hansen

  -

  Måske det kunne tænkes, at vi ovenstående citater har svaret på ‘ghettoer’ og manglende integration? (Retorisk spørgsmål).

 40. Af Niels Peter Lemche

  -

  “Lykkelig den, som griber dine spædbørn og knuser dem mod klippen!”

  Tænk lidt over den.

 41. Af jan ulrik friis

  -

  Engang fandtes en mur at den onde M erkel ikke kunne slippe ud af DDR.

  Men nu er M erkel sluppet ud,og nu slipper hun hele Afrika hele Mellemøstens ondskab ud i stormløbet på EU!

  M erkel lader nu og under Frontex & EU flag islamisterne ødelægge EU, her skal vi danske ikke være naive, islamisterne er onde at spiller danskerne ud imod hinander i godhedsindustrien og i konventionernes navn, at ved profetens skæg skal vi alle dø!

  Islamisterne & godhedssegmentet,intet hemmeligt i det, at en islamistisk magtovertagelse af EU, det er allerede beordret af ISIS, og ved profetens skæg forvandle EU i en Islamistisk Stat under sharia lovgivning.

  Husk at vores politikere, de er følelseskolde, uden naturlig empathie, uden medfølelse over for deres eget det danske folk.

  Danmark i selvdestruktion, en pågående udplyndring af landet, vores folkevalgte forærer nu Danmark bort til fremmede, der kun vil os ondt!

  Jeg syntes det afgører sagen, det at vi ved profetens skæg alle skal dø, eller er det kun mig der ikke vil dø, for så kan jeg bare gå et andet sted hen, det er også min anbefalning.

  Danmark kan nemlig ikke redde hele verden (…kan end ikke forsvare Endelave, ifølge L emche), men får problemer med at redde sig selv, hvad i virkeligheden en helt umulig opgave i situationen med en handligslammet regering: M erkels lakajer, i M erkels i godhedsindustriens navn Danmark snød sig selv, danskerne for naive, ved endnu ikke at i DR propaganda hvad der kommer ned over os af alverdens ondskab, død og ulykke, engang var vi verdens lykkeligste folk, et Danmark fyldt af fred……..men så kom M erkel,hun åbnede helvedes sluser, nu er hele Afrika hele Mellemøstens alle islamister på vej, vi er nu lagt for had, lagt ud som kanonføde!

 42. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Jeg kender flere unge kvinder, som er muslimer Disse piger har danske kærester. Unge flittige mennesker, som studerer. Disse unge kvinder må ikke være kærester med unge danske mænd. Forældrene synes ikke om danskere. Disse unge kvinder håber på, at man forbyder islamiske klædedragter og hermed tørklæder. De mener, at størstedelen af unge kvinder vil have tørklædet forbudt. De er først og midt i tyverne. De er underlagt en kontrol, som de trodser. Det er ikke bare sådan at sætte sig op mod forældrene, for unge indvandrerkvinder. En er blevet banket med elledninger, en anden frosset ude etc. De taler om, at det er ca. 50 procent af muslimer, der går ind for integrationen. I henhold til statistik er der omkring 50% , der er troende, så det kan passe.

 43. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Mange unge muslimer bevæger sig hele tiden mellem to kulturer. Det gør dem frustrerede. Drenge, der dyrker sport får det somme tider nemmere. Her kommer de i foreningslivet, som er så kendetegnende for Danmark.
  Vi har en nogle muslimer, som arbejder i firmaet. Frokostpausen tilbringes ikke med kollegaerne, men alene med etnisk IT underholdning og nyheder fra hjemlandet.

 44. Af Thomas Jensen

  -

  Svend Jensen skriver ovenfor om, at det er umuligt at kende en farlig muslim fra en ikke-farlig muslim, og at vi derfor bliver utrygge omkring dem alle. Hvor har han dog ret.

  Jeg har det på samme måde med folk fra Norge. Når man ser sådan en på gaden, ved man jo aldrig om han er den næste Anders Behring Breivik, der pludseligt vil hive en maskinpistol frem, og begynde at henrette folk til højre og venstre.

  Personligt kan jeg ikke komme på nogen mere angstfremkaldende begivenhed end en fodboldlandskamp mod Norge. Man ser dem gå rundt overalt i København iført deres fremmedartede “uniformer”, med krigsmaling i hele ansigtet og hele tiden synger de deres kampsange om sejr og “død over modstanderen”.

  Humanisterne her på bloggen vil sikkert svare, at det kun er en ud af tusinde Normænd, der mener som Breivik. Men hvis der kommer 10.000 Nordmænd til Danmark til en landskamp, hvad så spørger jeg bare?

  Endnu mere farlige end de Norske kamptropper, der ankommer i forbindelse med sportsbegivenheder er den Norske 5. kolonne, der allerede har infiltreret store dele af det danske samfund allerede. De ligner danskerne, de opfører sig som danskerne og de taler (næsten) dansk – men kan vi stole på dem?

  Heldigvis for mig arbejder der ingen Nordmænd på mit kontor, for jeg ved ganske enkelt ikke hvad jeg skulle gøre, hvis jeg både skulle holde øje med en muslim og så en Nordmand.

  Jeg ville få stress af bare angst.

 45. Af Niels Peter Lemche

  -

  JUF, ifølge admiralen her til morgen har vi åbenbart nok generaler og admiraler til at forsvare Endelave. Det kniber bare med fodfolket!

  R. HARALD KRISTIANSEN, når man ser dem f.eks. “hænge ud” i Fields, så er det nok de færreste, der bærer tørklæder. Og de taler normalt dansk sammen. Det er ikke sikkert, at integrationen bliver 100% nogensinde; men se på USA: Landet fungerer uden alt for store etniske konflikter, men med store etniske “ghettoer”, Chinatowns m.v. Det fungerer, selv om den interne “retsudøvelse” nok ikke helt er den, der anerkendes udenfor

  Det er klart, at de unge muslimske kvinder mangler rollefigurer. De unge mænd troede, at IS-kalifatet repræsenterede det manglende, men er nok blevet klogere. Til gengæld er der ingen tvivl om, at Nadja Nadim kan blive en sådan rollefigur for pigerne. Brandintelligent, spiller professionel fodbold (i USA) og er næsten færdig med sine medicinstudier. Og så taler hun åbenbart syv sprog. Pressen har svælget i hende den sidste uges tid, og det er faktisk fint.

  Det går langt værre med integrationen i Sverige, for de stive svenskere kan ikke finde ud af, hvordan man skal omgå indvandrerne og deres børn og børnebørn.

  Det er lidt som en tysk ven, der er professor i Bern, og som sagde til mig: De accepterer mig aldrig som en af dem. Heller ikke mine børn, måske mine børnebørn. Jeg svarede: Jeg har schweiziske bedsteforældre. Tror du, at de vil acceptere mig? Han svarere efter et øjebliks tøven: Ja, det tror jeg faktisk.

 46. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Vi har nogle skulle der have stået.
  Vi bør behandle indvandrere fair. Tænk, hvis vi selv blev hængt ud evigt og altid. Vi bør dog ikke lægge indvandrere i vat. Jeg læste en artikel om indvandrere i Tingbjerg. 187 familier i Tingbjerg koster imellen 400.000-500.000 kr. i hjælpeforanstaltninger . Én familie modtager 600.000 og har 20 sagsbehandlere. Vi skal ikke spørge, OM de vi arbejde, vi skal stille krav om at de følger samme ordinger som danskere, hvis de vil blive ved med at modtage penge. Kvinderne skal ikke slippe lettere end danske kvinder. Disse indvandrere er ikke børn, de fleste er heller ikke syge. De er bare ikke født i Danmark. De er voksne mennesker, der har fået børn og somme tider mange børn. Vi stiller krav til etniske danskere, vi skal stille de samme krav til indvandrere. Det gør vi ikke i samme grad. Det er ikke sundt for nogen ikke at bestille noget. Nu vil jeg fremhæve, at jeg her ikke taler om rigtig syge mennesker.

 47. Af Niels Peter Lemche

  -

  R. HARALD KRISTIANSEN, det er vi enige om. Men man skal også igen lige huske Nadim, som var tolv år gammel, da hun kom til Danmark. Selvfølgelig var hun high class — faren var general — men i hendes tilfælde lykkedes integrationen vist helt. Hendes yngre søstre klarer sig vist også godt.

  Som en undersøgelse viste forleden så er 92-93 % af de unge muslimer uplettede (97% af etniske danskere) og ikke haft problemer med politi og myndigheder. Men naturligvis fokuseres der hele tiden på muslimerne, som de 92-3% slås i hartkort med de syv til otte procent, som har problemer.

  Men nu er de nationalkonservative i sagens natur argumentresistente.

 48. Af Svend Jensen

  -

  @THOMAS JENSEN – 2. AUGUST 2017 11:29
  Breivik er til genbrug 10000 gange, men 10000 jihadisters myrderier skal nedrosles i medierne og negligeres til nogle få psykotiske ‘uheld’. Vi kender rumlen fra MSM, naivisterne, godhedstosserne og nu også Thomas Jensen.
  Han har bekendt kulør som apologét for morderisk islam ved at skamride Breivik som tendens. Han glemmer at Breivik simpelthen drukner i mængden af religionskrigere; også med antal ofre. Thomas Jensen åbenbarer sig også som oikofob ved sit patetiske forsøg på at latterliggøre et virkeligt alvorligt problem, så det fremtræder som en vits.
  Nogle klovner glider i en banan, andre ‘kommer til’ at nedslagte rigtige mennesker i en ligegyldig guddoms navn – det er ét fedt for Thomas Jensen og ligesindede.
  Hvorfor skyder der monstro ‘koranklodser’ op i alle Europas storbyer?
  Hvor mange ‘Breivik klodser er sat op i Oslo?
  Thomas Jensen vil helt sikkert afholde sig ferie i Paris, London, Bruxelles, Berlin osv. lige for tiden, men har nok ingen kvababbelser over et besøg i Oslo.
  Tør han gå alene rundt i Vollsmose efter mørkets frembrud?

 49. Af Glenn Madsen

  -

  Ja, argumentresistente og den anden side er uden for pædagogisk rækkevidde. Man er overhovedet ikke interesseret i muslimsk indvandring, eller deres tilstedeværelse i landet. Derfor er alle disse solstrålehistorier fuldstændig ligegyldige. For min skyld kunne de alle være overgenier med intelligenskvotienter på 150+. Man er ganske enkelt træt af at se alle disse fremmede fra Mellemøsten, Afrika og Asien, som der bliver flere og flere af i vort elskede Danmark. Jeg kan ikke sige det mere direkte.

 50. Af Niels Peter Lemche

  -

  GLENN MADSEN, hvor kommer dit fornavn fra? Det er vist ikke typisk dansk. Amerikansk?

  Jo, der er nogle, som gerne vil have dygtige og begavede mennesker til landet/beholde dem i landet. Så kan religionen da være ligegyldig.

  Og når der rakkes ned på deres retorik, hvad så med mit lille citat fra 9:10? Ups, det er fra Bibelen, Salmernes bog 137 vers 9.

  Og til kravet Koranen om at få has på alle vantro, hvad så med “Missionsbefalingen” i Matthæusevangeliet?

  “Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. v19 Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, v20 og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«” (Matthæus 27,18-20).”

  Hvor mange er blevet slået ihjel pga den tekst?

Kommentarer er lukket.