Bandevolden og sikringen af territoriet

Af Kasper Støvring 44

 

 

En aften i august er det pludselig blevet mørkt.

 

Den bedste tid på sommeren har forladt os, efteråret er endnu ikke ankommet. Det er en tom ventetid, der giver rigelig plads til sensommervemod.

 

Den varme sommer, det aldrig blev, er forbi.

Solen på himlen, der oplyste natten, er slukket.

De løfter, foråret gav, har sommeren ikke opfyldt.

 

Derfor er sensommeren tung at bære i år: Som at tage afsked med en gammel ven, du glædede dig til at møde.

Men ikke længere kender.

 

Hvad med vores samfund? Kender vi stadig det? Regeringen barsler med ideer om at sætte militæret ind for at aflaste et politi, der ikke længere magter sine opgaver. Forstår man alvoren? Bandemedlemmer gør gaderne i de inderste nervecentre af vores byer usikre, mange af dem er udlændinge, men de udvises ikke. Borgerne oplever, at deres basale behov for tryghed ikke bliver dækket. Derfor skyder borgerværn op som aldrig før. Lovløsheden risikerer at virke som en tænding, der udløser en modreaktion, ingen kan forudse virkningerne af. Politikerne puster sig ganske vist op, men deres brystkasser er hule som hos det sidste menneske, man kan læse om hos Nietzsche.

 

Politiet advarer borgerne mod at bevæge sig ind på særlige områder. De risikerer ganske enkelt at blive skudt, sådan som det for tiden sker med få dages mellemrum. Det epokegørende signal? At staten er ved at miste sit voldsmonopol, at der findes områder uden for jurisdiktion.

 

Det er nu ikke længere kun sådan, at tilfældige borgere risikerer at blive uskyldige ofre for vildtflyvende kugler, hvis de uforvarende havner i en duel mellem rivaliserende bander.

 

Nej, det er netop disse uskyldige borgere, der skal rammes. Derfor er de ikke ”tilfældige” ofre. De er derimod de fremmede – der repræsenterer det omgivende, fjendtlige samfund – den potentielle rival, der skal presses tilbage, så territoriet kan sikres.

 

Det er krigstaktik, dominansvold, den første fase i den molekylære borgerkrig. Det er i hvert fald én mulig tolkning, der viser, hvor langt ud, vi er kommet. Signalet? Vi, banderne, bestemmer her, og er forrygende ligeglade med, hvad justitsministeren gør (og især ikke gør).

 

Politifolk og borgere har naturligvis forsøgt at råbe politiledelsen og politikerne op i mange år. Men intet sker. Det er som at slå budding fast på væggen med søm.

 

Med disse mørke parallelsamfund, hvor de oprindelige beboere for længst er begyndt at udvandre, er det som i den kolde frostnat, hvor isen svøber sin kappe om de endnu levende planter og langsomt hærder sig. Snart vil der ikke være meget liv tilbage i disse ”zoner”, der vil være overtaget af kriminelle bander og kun gennemtrængelige af svært bevæbnet politi og militærmagt.

 

I det lys skal man se regeringens ideer om at sætte militæret ind, godt nok i først omgang i forbindelse med grænsebevogtning. Denne militarisering, der som i andre lande – bl.a. Frankrig, der på andet år er  i undtagelsestilstand – er en direkte følge af den ikke-vestlige masseindvandring, er så uendelig fjern fra det, vi kender som tillidssamfundet Danmark. Militariseringen er ikke en realitet endnu, men bliver det, hvis ikke det svigt, vi oplever fra eliten og myndighederne, standser. Svigt? Ja, dommerne vil ikke udvise selv meget kriminelle udlændinge, bl.a. med begrundelsen, at fængslerne i udlandet er i dårlig forfatning (!).

 

Politikerne svigter ved at overlade al for megen magt til organer, der hverken har demokratisk legitimitet eller mandat, men reelt arbejder, som om de havde det – nationale og internationale domstole og embedsværket – men politikerne svigter også ved ikke at indføre minimusstraffe, der sikrer, at f.eks. bandemedlemmer fængsles, og de mange af dem, der ikke er danske statsborgere, udvises. Politik er som bekendt overordnet jura. Så det kan lade sig gøre. Dertil kommer det svigt, der har drænet politiet for ressourcer. Der er sket en kraftig nedskæring i politiets mandskab, som det forklares i denne video fra Idekamp.

 

Skællet falder og falder i bunkevis fra øjnene. Socialdemokraterne advarer: ”Hvis vi ikke gør noget nu, bukker vi under”, som det lyder fra den unge EU-ordfører Peter Hummelgaard, der har opdaget, at tusindvis af afrikanske migranter strømmer til Europa, bl.a. med hjælp af NGO-organisationen Læger Uden Moralske Grænser. Fint med erkendelsen, men den kommer tredive år for sent.

 

Nu vil sosserne så gøre noget. Men er der grund til at stole på et på et parti, der kunne have forhindret den udvikling, vi ser i dag? Landets mægtigste parti har svigtet år efter år. Hvorfor skulle de ikke svigte i fremtiden?

44 kommentarer RSS

 1. Af Jens Hansen

  -

  Hvad med vores samfund? Kender vi stadig det? Regeringen barsler med ideer om at sætte militæret ind for at aflaste et politi, der ikke længere magter sine opgaver. Forstår man alvoren?
  Skriver Kaspar Støvring.

  Bandeproblemerne bør tages seriøst.
  Men hvad regeringen foretager sig, det er ikke seriøst.
  Regeringens form for alvor, eller mangel på samme, det forstår man ikke.
  Regeringen har sendt en stor det af politikorpset til grænsen.
  Helt unødvendigt og et stort spild af resourcer.
  Ren værdipolitik for at tækkes DF.
  Stop dette vanvid og lad politiet passe deres arbejde.
  Tidligere danske angrebs og besættelsesstyrker fra Afghanistan, Iraq, Libyen og Syrien har intet at gøre på gaderne i danske byer.

 2. Af Maria Due

  -

  “Tidligere danske angrebs og besættelsesstyrker fra Afghanistan, Iraq, Libyen og Syrien har intet at gøre på gaderne i danske byer.”

  Jo, det har de, og det store spørgsmål er, om de nogensinde kommer til at forlade dem igen, eller som de franske soldater markerer en undtagelsestilstand, der har udsigt til at blive permanent.

  Vore soldater udførte det arbejde, de havde forpligtet sig til at udføre, og som politikerne krævede af dem. Ansvaret er politikernes og dermed i sidste ende dem, der stemmer på dem, medmindre politikerne ikke er i trit med befolkningen. Det er klart, at den alt for dyrt købte knowhow, vore soldater derved erhvervede, skal udnyttes i en tid, hvor ressourcerne til forsvar allerede er skåret ned til det latterlige.

  August er en herlig måned, Cassiopeia omgivet at stjerneskud, St. Laurentii tårer på en blød nattehimmel, aftener som en lun omfavnelse, lynglimt og kornmod, fyldte lader, blomsterflor i haverne og taknemmelighed. Ferien står som altid i august for døren. Hermed anbefaler jeg på det varmeste rosen med de mange navne, som tilsyneladende ikke kan blive syg og derfor ikke skal sprøjtes. Det er en Kordes-rose med en usædvanlig livskraftig og konstant blomstring fra juni til november og noget så sjældent som blodrøde fyldte blomster, der holder farven til det sidste: Christian IV, er et af navnene, The Times, Mariandel og Carl Philip er de andre. Plant en Christian IV, og du får en god ven, der spreder daglig glæde, noget der i denne tid kan være hårdt brug for.

 3. Af Jens Hanse n

  -

  AF MARIA DUE – 15. AUGUST 2017 14:21

  Var det politiopgaver, som de danske soldater lærte, da de deltog i overfaldene og besættelsen af Afghanistan, Iraq, libyen og Syrien?
  Men Marie Due har sikkert ret i, at indsættes disse soldater i gaderne, så er løbet kørt.
  Så bliver de der.
  Men forsvaret, hvis man ellers kan besættelsesstyrker det, anfører, at de ikke har resourcer til at udføre politiets arbejde.

 4. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Nu skal militæret sættes ind mod almindelige borgere i fredstid, for at opretholde almindelig lov og orden, fordi regeringen har sparet alt for meget på politiet.

  Det er givetvis lige netop dét, som revolutionære socialister har håbet på, ville ske, for dermed viser myndighederne – “kapitalens håndlangere” – deres “sande”, repressive ansigt, som borgernes fjende.

  Man skulle tro, at den yderste venstrefløj satser på dén strategi, som venstreradikale kalder “elendighedsteorien”.

  Den strategi går ud på, bevidst at skabe mistillid mellem borgerne og staten og myndighederne – f,eks,. ved hjælp af terror og voldelige demonstrationer – for at presase staten og myndighederne til øge overvågningen og undertrykkelsen af almindelige borgere, for at skabe en revolutionær situation.

  Masseindvandringen har øget antallet af fattige og desperate mennesker, der bliver presset stadigt mere af myndighederne, og som svarer igen med ulovlige metoder til at overleve, hvilket får myndighederne til at svare igen med mere kontrol, overvågning og strengere straffe – det er en ond cirkel, der kan ende med en eksplosion – hvilket netop er dét, som de revolutionære ønsker.

  Foreløbigt spiller myndighederne dén rolle, som de revolutionære elendighedsteoretikere har tildelt dem…

 5. Af Jan Petersen

  -

  Danmark anno 2017 er vel et klokkeklart eksempel på, hvordan man opløser et tidligere velfunderet retssamfund med basis i Grundloven, og erstatter dette med en håndfuld flyvske globale idéer om såkaldte “menneskerettigheder”. Om millitæret evt sættes ind som supplement til politiet er totalt irrelevant. Med mindre der samtidig erklæres undtagelsestilstand. Det er formentlig eneste legale formel, der kan styre Danmark fri af en håndfuld forrykte såkaldte menneskerettigheder.

 6. Af P Christensen

  -

  Nu har hele det politiske “akademiserede” spektrum igennem årtier
  ukritisk ladet sociale problemer importere til Danmark.
  Udelukkende for at tækkes vort imaginære “internationale omdømme”.

  Det har i alle henseender været så bekosteligt, såvel økonomisk som socialt
  og i sammenhængskraft, at man har været nødt til at spare markant
  på alle de væsentlige fundamenter i samfundet: skole, sundhed, sikkerhed, skat
  osv. Som dog alle samtidig er blevet yderligere belastet af “kulturberigelsen”.

  Men andre ord en rigtig loose-loose situation for danskerne.
  Jeg tror desværre at “the point of no return” forlængst er nået.

  Under alle omstændigheder ønsker de færreste i osteklokken Folketinget
  at gøre det, der skal til. Dertil er deres viden om virkeligheden herude alt for begrænset.

 7. Af Maria Due

  -

  “Var det politiopgaver, som de danske soldater lærte, da de deltog i overfaldene og besættelsen af Afghanistan, Iraq, libyen og Syrien?”

  Ja, det var det da i høj grad noget man høstede erfaringer med i hvert fald i Afghanistan og Irak, og hvordan kan du dog være uvidende om det? De medbragte danske læger har også ydet en stor indsats i lokalsamfundene, og skoler er blevet bygget og taget i brug af bl.a. afghanske småpiger, der var berøvet den mest elementære undervisning. Muslimske myndigheder har også haft dansk eksperthjælp til uddannelse af voksne, fx politi i Afhganistan.

  Men Herregud, mon ikke det meste løb ud i sandet, skønt det hele tiden har været et overordnet mål at understøtte civilsamfundet og at forsøge at bedre folks levevilkår. Det gælder jo også for andre europæiske landes udsendte, bl.a. Norges. Personligt er jeg forarget over, at man udviste større hensyntagen overfor opiumsbønderne end egne landes ofre for Afghanistans store narkoeksport.

 8. Af Maria Due

  -

  “Var det politiopgaver, som de danske soldater lærte, da de deltog i overfaldene og besættelsen af Afghanistan, Iraq, libyen og Syrien?”

  Ja, det var det da i høj grad noget man høstede erfaringer med i hvert fald i Afghanistan og Irak, og hvordan kan du dog være uvidende om det? De medbragte danske læger har også ydet en stor indsats i lokalsamfundene, og skoler er blevet bygget og taget i brug af bl.a. afghanske småpiger, der var berøvet den mest elementære undervisning. Muslimske myndigheder har også haft dansk eksperthjælp til uddannelse af voksne, fx politi i Afhganistan.

  Men Herregud, mon ikke det meste løb ud i sandet, skønt det hele tiden har været et overordnet mål at understøtte civilsamfundet og at forsøge at bedre folks levevilkår. Det gælder jo også for andre europæiske landes udsendte, bl.a. Norges. Personligt er jeg forarget over, at man udviste større hensyntagen overfor opiumbønderne end egne landes ofre for Afghanistans store narkoeksport.

 9. Af Flemming Lau

  -

  Når grænse bevogtningen kan varetages af HJV, kan den nok også varetages af 8 måneders uddannede soldater med en tillægs briefing. Hvem tror i der bevogter landets kaserner og de forskellige baser i udlandet…? Politi kadetterne er også snart uddannede.

  Spørgsmålet er hvor lang tid der vil gå, før politikerne må erkende at de har brug for en mellemting mellem politi og soldater. Aktions og special korpsende er fredet til situationer der er gået i hårdknude. Derimod skal der oprettes et gendarmeri med tung bevæbnede Swat teams, altså et stort et af slagsen.

 10. Af Jens Hansen

  -

  AF MARIA DUE – 15. AUGUST 2017 15:38
  “Ja, det var det da i høj grad noget man høstede erfaringer med i hvert fald i Afghanistan og Irak, og hvordan kan du dog være uvidende om det?”

  Jeg er bange for, at det er dig som er uvidende.
  Du tror åbenbart, at politiopgaver og militærets opgaver går ud på det samme.
  Iraq og Afghanistan er områder i krig.
  Til dels på grund af Danmark.
  Naturligvis skal militæret ikke overtage politiets arbejde.
  Bare på grund af en tåbelig grænseovervågning.
  Både politiet og militæret har i øvrigt frabedt sig, at rollerne blandes.

 11. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Når grænse bevogtningen kan varetages af HJV, kan den nok også varetages af 8 måneders uddannede soldater med en tillægs briefing. ”

  Vi kunne nærmest lige så godt sætte selvbestaltede borgerværn til, at vogte grænsen.

  For den opgave er langt mere kompliceret og langt mere omfattende, end den nogensinde har været, og derfor kan unge, uudannede og uerfarne soldater ikke løse den opgave, hvor gerne de end vil.

  Den kan kun løses af veluddannede, erfarne og vellønnede embedsmænd, der ved, hvad de har med at gøre.

  For det handler jo ikke kun om at overvåge grænsen, men om at forhindre våben-, narko- og menneskesmugling, illegal indvandring, og lignende, der kræver specialudannede politifolk og erfarne toldere – eller lignende.

  Lad os dog i stedet få egentlige toldere, der er uddannet til nutidens kaotiske forhold, igen.

 12. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos Afghanistan er den eneste årsag til, at USA har involveret sig i det eventyr, at CIA har overtaget landets opium produktion og bruger indtægten derfra til diverse illegale operationer. Det er simpelthen blevet for vanskeligt at få diverse illegale aktiviteter finansieret “lovligt” igennem den amerikanske kongres / senat. Goolge selv lidt om emnet og bliv lidt klogere.

 13. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Vi kunne nærmest lige så godt sætte selvbestaltede borgerværn til, at vogte grænsen.

  For den opgave er langt mere kompliceret og langt mere omfattende, end den nogensinde har været, og derfor kan unge, uudannede og uerfarne soldater ikke løse den opgave, hvor gerne de end vil.

  Den kan kun løses af veluddannede, erfarne og vellønnede embedsmænd, der ved, hvad de har med at gøre.

  For det handler jo ikke kun om at overvåge grænsen, men om at forhindre våben-, narko- og menneskesmugling, illegal indvandring, og lignende, der kræver specialudannede politifolk og erfarne toldere – eller lignende.

  Lad os i stedet få egentlige toldere, der er uddannet til nutidens og fremtidens kaotiske forhold ved grænsen.

 14. Af Svend Jensen

  -

  Bandevoldens krigsmål:
  Efter sikring af et territorium følger ekspansion af enklaverne. Når enklaverne vokser op til næsten berøring med en tilstødende enklave, vil de 2 naboer naturligvis fusionere.
  Én kommer til at tænke på hvorledes det tyske Holstens adel igennem flere hundrede år forsøgte at fusionere med Slesvig. Det lykkedes næsten – holstenerne startede med at skaffe sig ny jord i Slesvig; ved opkøb, ved pantkøb, ved arv og ved ren militær erobring. I deres nyanskaffede holstenske enklaver i Slesvig indførte holstenerne naturligvis tysk sprog og administration. Da den holstenske adel samtidig havde voksende indflydelse i den danske centraladministration, gled det hele lidt nemmere.
  Som bekendt endte den tyske “stealth” erobring af hele Slesvig ganske godt for dem, især takket være danske politikeres utrolige naivitet og stupiditet.
  Nu forsøger islam at gentage holstenernes trick, blot ud fra islams forudsætninger. Den holstenske adel er nu blevet til muslimske ‘flygtninge’, der skaffer sig penge og indflydelse ved smarte manøvrer i ‘offerrollen’, afvekslende med truende erobringstogter maskeret som bandekrige. Hvor holstenerne skaffede sig landbrugsjord, prøver muslimerne at etablere folkelige enklaver med afsæt i islamisk kultur. Næste trin bliver islamificering af de erobrede enklaver, fulgt af konsolidering for at fastholde området og rense det for kristne. Når muslimerne så, ligesom holstenerne i Slesvig, bliver mange nok, kommer løsrivelsesfasen.
  Når de muslimske enklaver først erklærer sig som sharia-områder og overtager kontrollen, kan borgerkrigen i Danmark starte. Præcis som i de 2 første slesvigske krige, hvor de danske magthavere med matematisk præcision altid valgte forkert.

 15. Af Kai Lykkegaard

  -

  Til Jan Petersen
  Ja google du bare CIA som pusher. Gud dødemig at nogen tror på alt som man finder ved at google. Kræv skolepengene tilbage…

 16. Af J Nielsen

  -

  “Men andre ord en rigtig loose-loose situation for danskerne.”

  Ikke så tosset, hvis man er en nation af knudemænd.

 17. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt svarer det at Google information fra forskellige kilder vel bare til at besøge biblioteket i gamle dage (ca 20-25 år siden) og læse forskellig litteratur. Men unægtelig lidt nemmere anno 2017 🙂

 18. Af Gert Hansen

  -

  ‘Men andre ord en rigtig loose-loose situation for danskerne.
  Jeg tror desværre at “the point of no return” forlængst er nået.’

  Det er en kort og rigtig beskrivelse af situationen i Danmark nu. Det tog mindre end fyrretyve år at ødelægge det danske samfund, og det bliver kun endnu værre i fremtiden.

  Jeg har svært ved at se hvem dette skulle gavne, og jeg forstår heller ikke, hvorfor flertallet af befolkningen har ladet det ske.

 19. Af Jens Hansen

  -

  AF MARIA DUE – 15. AUGUST 2017 15:35
  “Ja, det var det da i høj grad noget man høstede erfaringer med i hvert fald i Afghanistan og Irak, og hvordan kan du dog være uvidende om det?”

  Jeg er bange for, at det er dig som er uvidende.
  Du tror åbenbart, at politiopgaver og militærets opgaver går ud på det samme.
  Iraq og Afghanistan er områder i krig.
  Til dels på grund af Danmark.
  Naturligvis skal militæret ikke overtage politiets arbejde.
  Bare på grund af en tåbelig grænseovervågning.
  Både politiet og militæret har i øvrigt frabedt sig, at rollerne blandes.

 20. Af Jan Petersen

  -

  Men hele den hjernedøde almue (vild med dans) er så hjernevaskede med MSM propaganda, at de blindt tror på Fake News. Som en virkelig professionel manipulatør engang udtrykte det: The bigger the lie, the more it will be believed. Et prima eksempler er 9/11!

 21. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg tror nu ikke, at der er grund til at være slet så pessimistisk, som Støvring lægger op til. Det er heldigvis gået op for rigtig mange politikere, at vi er på den eller er ved det i alvorlig grad. Så – der skal gøres noget. – Og når de formastelige findes, så vil tingene kunne ændre sig i bybilledet – og der vil være tid til at se på at forbyde disse grupperinger, der direkte har vold på dagsordenen.

  Men – trist med sommeren, der for det meste udeblev; men lidt sommerfugle blev det til at få øje på i dag; man langt færre end i andre år – det er for koldt for dem at flyve ud. Stranden måtte vente i dag, da jeg ville af sted – det blev for overskyet og begyndte at smådryppe – ikke mere, men alligevel blev det køligere.

  @Maria Due

  Bloggen hos ASH er lukket for nu i hv f – men jeg siger dig så mange tak for dit indlæg dér, specielt g.d. 13:58. Du har virkelig FATTET, hvad jeg siger – og jeg kunne dårligt sige det bedre selv. Får jeg mulighed for at komme ind på den relevante blog, så vil jeg tilføje et par ord. Jeg får lyst til at købe en af dine anbefalede roser og plante den – og så vil jeg tænke på dig som en af de meget, meget få, der ikke er bange for at forstå og tillige reelt fatte, hvad jeg meddeler. På gensyn og tak. Og – herligt for dig med dit kronvildt i haven. 🙂 Birgit.

 22. Af Kristoffer Hansen

  -

  Bønnekald i Roskilde domkirke, var en meget fin dansk udgave af norske Breiviks psykopat aktion i Norge. Men også den er lige meget! “Banderne” har allerede skudt flere gange i år end sidste… kan du gætte det næste? Mange har råbt vagt i gevær i årtier, men ingen lytter til Islam kritikerene. Der er for mange suspekte slappik junkier, der køber islam junk og sætter røde krydser. Og til slut skal skatteborgerne betale for at “bandemedlemmerne” skal på “længerevarende” luksus ophold på vores fine fine statsfængsler. Hvor skal vi flygte hen fra Islam?

 23. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Løsningen er ikke militæret

  I USA vil vi måske være vidne til en ny borgerkrig mellem Nord- og Sydstaterne igen, hvor racister og antiracister står til at bekæmpe hinanden. Det ender måske med et militært kup i hele USA. Trump gør det bare endnu værre med hans kontroversielle udtalelser.

  Så, hvad er forskellen mellem USA og Danmark i den kontekst? I dansk politik har vi jo også tungttalende politikere, ikke sandt?

  Det er måske derfor, at DF’eren Marie Krarup gang på gang insisterer på et stærkt dansk militær, fordi hun kan formentlig se fremtidens farer og trusler mod nationen.
  Vestens fremtid er i fare, så hvad skulle en stærk dansk hær være til nytte for?

  Hvad er så løsningen til bandekonflikterne?

  Løsningen er ikke kun ordensmagten, for som Leif Donbæk har været inde på det før, så er der ingen tillid tilbage til politiets håndtering af problemerne.

  Hermed et par løsningsforslag:

  1. Øg samarbejdet med de lokale beboere.

  2. Hvad er de lokale beboers krav og ønsker? Hvad er de glade for og hvad er de utilfredse med?

  3. Øg samarbejdet med de lokale front figurere og ledere. Det kan være alle fra sportstrænere, lærere, pædagoger, socialrådgivere, præster, imamer, forældre osv.

  4. Hold jævnlige møder med de lokale beboere om situationen og hvilke tiltag, der kan gøres brug af i området.

  5. Fokuser på belønning, straf, konsekvenser og sanktioner ift. bekæmpelsen af banderne.

  6. Undersøg hvorfor de unge bliver tiltrukket af banderne? Hvad er det de unge forventer, og savner og har brug for? Er det fordi, de har behov for at få et ståsted i samfundet ligesom alle de andre? Eller er det fordi, de har behov for at få accept, respekt og godkendelse. F.eks. har de unge behov for et (socialt) netværk, et job, en bolig og adgang til andre materielle goder?

  7. Sørg for at forberede et planlagt og systematisk program, der giver de unge, som er havnet hos bandegrupperne, ligelige chancer og muligheder i uddannelses- og erhvervsbrancherne.

  8. Sørg for at følge, hjælpe og støtte disse unge tæt i deres forsøg og indsats på at melde sig ud af bandegrupperne.

  9. Sørg for disse unges sikkerhed, da de kan være udsat for pres, tvang og trusler fra bandegrupperne.

  10. Det duer ikke at presse, tvinge og behandle de unge bandemedlemmer dårligt til noget, som virker anstødeligt og uønskværdigt. Dette vil blot gavne bandegrupperne, fordi staten og ordensmagten signalerer om at straffe og stigmatisere de unge bandemedlemmer. Negative forslag om at sende de unge bandemedlemmer til f.eks. fængsler, øer, til Sverige for at fælde træer og m.v. vil blot forværre situationen og øge disse unges beslutsomme tilslutninger til bandegrupperne.

  11. Lad staten (PET) infiltrere bandegrupperne for ligesom at afslutte/afløse bandegrupperne til et godt formål. I nogle lande samarbejder staten direkte/indirekte med bandegrupperne for at holde dem i tæt skak.
  Og desværre er virkeligheden det modsatte i nogle lande, hvor bandegrupperne fungerer som statens (den dybe stats) skygge/lange arm til formål at få ram på nogen/rivalerne.
  Håber ikke, at det er tilfældet i Danmark, for så får vi aldrig løst bandeproblemet i landet.

 24. Af Gert Hansen

  -

  ‘Hvad er så løsningen til bandekonflikterne?’

  Bur dem inde, og smid nøglen væk. Gør det samme, når nye dukker op. Til sidst har de nok forstået det. Andet forstår de ikke.

 25. Af Orla Guude

  -

  @JAN PETERSEN – 15. AUGUST 2017 18:38
  “Som en virkelig professionel manipulatør engang udtrykte det: The bigger the lie, the more it will be believed. Et prima eksempler er 9/11!”

  Den omtalte manipulatør er nok en af de underbegavede tåber, der udspreder de særeste konspirationsteorier om WTC angrebet.
  Det var i virkeligheden kommunistiske aliens fra månens bagside, som stod bag!

 26. Af Flemming Lau

  -

  Der er så trivielt at høre på de ret troendes “Grædekoneri!” For hulan, det er et erhverv og en profession i området omkring Mellemøsten, dvs de er opdraget til at tude på kommando. Send de 300 000 rettroende hjem, så de virkeligt kan få noget at tude over..!

 27. Af peter kocsis

  -

  “Nu forsøger islam at gentage holstenernes trick, blot ud fra islams forudsætninger. Den holstenske adel er nu blevet til muslimske ‘flygtninge’, der skaffer sig penge og indflydelse ved smarte manøvrer i ‘offerrollen’, afvekslende med truende erobringstogter maskeret som bandekrige. Hvor holstenerne skaffede sig landbrugsjord, prøver muslimerne at etablere folkelige enklaver med afsæt i islamisk kultur. Næste trin bliver islamificering af de erobrede enklaver, fulgt af konsolidering for at fastholde området og rense det for kristne. Når muslimerne så, ligesom holstenerne i Slesvig, bliver mange nok, kommer løsrivelsesfasen.”

  Hvornår har den lukkede afdeling fået internetadgang?

 28. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Kasper Støvring

  “NGO-organisationen Læger Uden Moralske Grænser. “.

  Du sidder i lille Danmark og ‘hygger dig’ med at sprede had og grave grøfter og gøre grin med frivillige fra Læger Uden Grænser, der risikerer liv og lemmer for at redde uskyldige kvinder og børn i verdens brændpunkter, hvor hospitaler bliver bombet.

  Og så tillader du dig at tale om moral.

  Fra Berlingske:

  “De humanitære organisationers beslutning om midlertidigt at trække deres skibe ud af redningsarbejdet i Middelhavet bekymrer brancheorganisationen Danske Rederier.

  Bekymringen skyldes, at handelsflåden brugte rigtigt megen tid på at redde flygtninge og migranter, indtil NGOerne satte ind med redningsskibe for et par år siden. Hvis de humanitære skibe ikke kommer tilbage, er der derfor udsigt til, at handelsskibene igen skal tjene som redningstjeneste.”

 29. Af carsten høi

  -

  Tak til Kasper Støvring for endnu en gang at fortælle de skræmte og
  tvivlende danskere hvilken suppedas de sidder i. Ja, Kasper og så alle
  vendekåberne med sosserne i spidsen. Hummelgaard, den lille pamper og det
  skrigende nul, som man så ofte bliver tvangsfodret med i Deadline. Jeg kommenterede
  i en tidligere kommentar, at jeg ønsker en konference, når engang det værste er overstået,
  a la Nürnberg i 1946.Med betingede straffe. Og jeg mener ikke at den danske hær vil kunne
  magte opgaven: titusinder af voldsparate med en hel anden kultur og had til landet.

 30. Af Flemming Lau

  -

  Støvring, 66% af danskerne har erkendt at der er en elefant i butikken. De sidste 34% er tungere at danse med. Måske fordi deres indtægt er bundet for meget til godheds industriens cirkler, eller måske blot fordi de oprigtigt ikke føler så meget for fædrelandet, som andre gør. Måske burde de redegøre for deres grænseløse idealsamfund…!

 31. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Flemming Lau

  Ih hvor I gungrer! 66%!!!

  “Tænk så kloge vi ku´ blive, hvis vi bare var nok!
  Men der er nu en ting, det ville være skønt at have vidst:
  Om de fleste er de bedste – eller bare de fleste”.

 32. Af Svend Jensen

  -

  @FLEMMING LAU – 16. AUGUST 2017 1:18
  “Støvring, 66% af danskerne har erkendt at der er en elefant i butikken.”

  Der er for mange kameler i den danske butik; derfor meget mindre plads til de normale kunder.
  Elefanterne er på vej over Middelhavet i store mængder.
  Skal være plads til både elefanter og kameler, bliver der slet ikke plads til danske kunder.
  Både kameler og elefanter er udprægede flokdyr med enorm appetit på det friske grønne græs på naboens plæne.
  Danmark er ikke et zoo!

 33. Af Maria Due

  -

  Birgit Hviid Lajer.

  Tusind tak, ja, jeg har forstået og ser intet modsætningsforhold mellem dine teorier og erfaringer og den bedste sagkundskab, jeg selv har støttet mig til, og som vel stadig er den herskende på bjerget. Men vi kan lige så godt klappe i, for vi er oppe mod en velsmurt politisk bulldozer.

  Min nye rose gror i en stor potte og trives overdådigt. Jeg havde egentlig tænkt mig, at det skulle være David Austins rose “Shakespeare”, men den holder ikke farven. 🙂

 34. Af Flemming Lau

  -

  Niels Juul Hansen.

  “Ih hvor I gungrer! 66%!!!”

  Det må svært at fordøje at “mangfoldigheds projektet” på fyrretyvende år er slået fejl.
  Mangfoldighed er fint, men er det ikke på tide at adressere det element der gang på gang saboterer den. Jeg mener, det er jo ikke nepalesere, peruvianere etc der er problemet. Men benægtelsen hos denne verdens kloge åger, er nok så indebrændt, at deres selv er i fare for at implodere, hvis de blot giver en anelse efter for nutidens realiteter. Hvordan kan man egentligt forsvare at voldtægterne er steget med 196% siden 2015, uden årsagen angives?

 35. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Maria Due – 14:28

  Tak igen – og jeg er spændt på, hvor jeg kan finde en af de nævnte roser, tidligere – har netop i formiddag fået skrevet dem ned. 🙂

  Ja, noget af en bulldozer, som du siger – og ikke mindst den amerikanske, utroligt aggressiv.

  Nu er det ikke mine teorier – men de tidlige analytikere med Sigmund Freud i spidsen, hvor han holdt klogeligt fast i brneseksualiteten og dette ødipuskompleks som kernen i enhver neurose. Men – jeg skriver så her: Jeg har Freud som udgangspunkt med det lige nævnte – men ingen af de klassiske analytikere, de første, Freud, Jung, Adler, Reich, Fenichel mfl kan stå alene, så det er i høj grad empiri, der afgøre en del også i vore dage, hvorfor der er en del ændringer i forhold til Freuds udsagn, hvad han heller ikke forventede andet – og med Sigurd Næsgaard så en udvikling med disse ca. 30 forskellige drifter (patrielle drifter kaldet af Freud uden egentlig nærmere specifikation, men enkelte nævnt i forskellige.sammenhænge) – hvor disse er opdelt i 3 grupper Stamdrifter som fx bevægelse, seksualitet – Objekttilknyttere, såsom hørelse, syn mfl og så Afbryderdrifter såsom angst, smerte, generthed mfl, hvorfor det i forh til det sidst nævnte her er ganske enkelt med en autoritær opdragelse. Et samarbejde med drifter, da en enkelt næppe kan ses at fungere alene. At sammenligne med et jernbanenet, hvor vi har evnen til at dreje af, dvs køre uhensigtsmæssigt fra, hvis der pludselig ere en forhindring, hvorfor fx hæmninger og andet opstår – og i en analyse kan føres tilbage i det rette spor, tiltænkt for lige den eller den drift.

  Det hele samtidig relateret til disse stadier, oral, anal, urethral, fallisk og genital.

  Nok – om det, omfattende – og ødipuskkomplekset ses stadig som kernen i enhver neurose. Mener, at Freud afviste Jung med brug af Elektra som model – husker ikke helt historien,altså hvorfor Ikke interessant, da myten med Kong Ødipus dækker forståelsen for begge køn og anvendes på den måde også i vore dage. Det gør en kommende analytiker så mest muligt op med hos sig selv i denne egenanalyse kaldet, som er den største forudsætning for at kunne have klienter – ellers kunne vedkommende ikke heller hjælpe eller klare en sådan opgave endsige forstå et klap. 🙂

  til din orientering om Jung kan jeg lige nævne, at det kollektive ubevidste, opdagelsen, var hans fortjeneste – men ellers væsentlig forskellig fra Freud mfl – og en slags afvisning af det jeg har nævnt som udgangspunkt mm, såvel som tolkningen af de symboler, vi drømmer i, er så ganske anderledes. Jung var mere mystiker og religiøs på sin vis, kunne ikke undvære en gud.

  Min analytiker, der havde flere fra en Jung-analyse efterfølgende i sin klinik, udtrykte det således, at de ikke havde fået taget rødderne med op i forhold til deres neuroser – men at det var nemmere at arbejde med dem, fordi de var vant til at forholde sig til det ubevidste.

  Så trods Jungs gode begavelse, så gik han ganske sine egne veje.

  Men – jo mere end uforskammet at sigte direkte på en konkret person, som det er blevet gjort imod mig af denne LS og JH. Ganske ubegavet – og mig preller det af på; men utilstedeligt og giftigt med en sådan forfølgelse, som debatredaktøren stadig ikke har fundet anledning til at fjerne, trods Berlinskes egne debatregler. Svineri jo. 🙂

  Så vi er flere, der er taknemmelige for, at Støvring i det mindste har følt det rigtigt at fjerne upassende indlæg. Andre har ikke – så jeg har tabt alt for både ASH og Sørine Gotfredsen. Det siger en del om dem! 🙂 Birgit

  Og – i øvrigt tak til Støvring for dette også. 🙂

 36. Af Birgit Lajer

  -

  Maria Due – 14:28

  Tak igen – og god fornøjelse med din rose. Jeg håber, at jeg finder en af de af dig tidl nævnte.

  Ja, noget af en bulldozer- især når jeg tænker på den amerikanske, temmelig aggressiv.

  Men formålet er, at der er årsag til dette også – og kan man forebygge noget, hvis ikke ændre for de mange, så er noget opnået for et samfund. Derfor skal børn ikke ligefrem leveres til disse miljøer. Det vil være vanskeligere for børn i de fleste tilfælde. Udover at de fleste vil være adopterede, der i forvejen har en bagage at slæbe ekstra rundt med.

  Det er ikke i deres behov eller til gavn – og når STATEN skal bestemme, så skal det være en erstatning med en far og en mor, der er mistet, dvs en mand og en kvinde!

  Andet er for mig at ligne med en forbrydelse i forh til barnet, hvis rettighed trædes under fode. 🙂 Birgit

 37. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Maria Due – 14:28

  Tak igen – og god fornøjelse med din rose. Jeg håber, at jeg finder en af de af dig tidl nævnte.

  Ja, noget af en bulldozer- især når jeg også tlnker på den amerikanske, temmelig aggressiv.

  Men formålet er, at der er årsag til dette også – og kan man forebygge noget, hvis ikke ændre for de mange, så er noget opnået for et samfund. Derfor skal børn ikke ligefrem leveres til disse miljøer. Det vil være vanskeligere for børn i de fleste tilfælde. Udover at de fleste vil være adopterede, der i forvejen har en bagage at slæbe ekstra rundt med.

  Det er ikke i deres behov eller til gavn – og når STATEN skal bestemme, så skal det være en erstatning med en far og en mor, der er mistet, dvs en mand og en kvinde!

  Andet er for mig at ligne med en forbrydelse i forh til barnet, hvis rettighed trædes under fode. 🙂 Birgit

 38. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg bliver faktisk sjældent egtl forarget – men et af TV2’s paneler var forleden bla med Aalen fra Zentropa. Han udtalte sig, selv om han ikke brød sig om bande-optøjerne, at det er den moderne verden, som om vi skulle acceptere det. Den kvindelige fremtidsforsker i udsendelsen var vist også med på den ..og hvor Søs Marie Serup oplyste, at hun både i Los Angeles og Jerusalem havde slået op på forskellige områder, om det nu var sikkert nok lige den eller den dag at færdes i det og det område. Det er forståeligt, det sidste – men har nogen fuldstændig tabt sutten og givet op? Sådan allerede og på forhånd.

  Så ser det sandelig sort ud i lille Danmark!

  Det er trods alt i nyere tid, at sådant er blevet så ovenud voldsomt – og nu med mange flere end vore egne banditter, tidl i hv f, disse Loyal to familia-rødder, selv om de forsværger, at de ikke er kriminelle.

  Men sådan bare at sige, at det er den moderne verden som verden over i andre storbyer. Så er det for mig langt ude, da DK og dens byer er i små-put-ligaen.

 39. Af jan ulrik friis

  -

  God sommer!

  København og de andre danske storbyer Århus – Ålborg – Odense – Vejle – Esbjerg ……ect….vil aldrig få en jordisk chance at overleve, eftersom regeringen bliver ved at fylde Danmark op med regulære massemordere og voldtægtsmænd, et digebrud af bibelske dimentioner, det hele Afrika, det hele Mellemøsten er nu på vej denne vej, og med andre islamistiske nabolande som Tyskland og Sverige der ligger underdrejede hærgede af islamisternes vold og terror, får Danmark ikke en jordisk chance!

  Hvad skulle en lille dansk politistyrke kunne stille op, imod den milliard af kamptrænede islamister der nu er på vej denne vej, and counting?
  Og det danske militær blev sidst lokaliseret på Østfronten, langs den russiske grænse!

  Eftersom der overhovedet ingen vilje er hos vores folkevalgte at redde Danmark fra islam, hvor skulle viljen også komme fra, for så var det sket, løbet er kørt, og helt efter planen fjenden står nu allerede i landet!

  Alt det jævelskab vi danske nu skal gennemleve er alt planeret, og det helt fra start, intet er tilfældigt, men instrueret og gennemtænkt, med verdenshistoriens meget nederdrægtige mest ondskabsfulde EU plan: Total Destruktion Af Nationalstaten Danmark, Den Etniske Udrensning Af Det Etniske Danske Folk!

  Overgangen Til Islamistisk Stat Efter Tysk Forbillede Under Tysk Overkommando!

  Uden tvivel at Den Danske Regering følger Merkel og EU ned i helvede!

  Kun at herfra at meddele at Regeringen/ Merkel /EU er helt på ret kurs: Helvede!

  Nu gælder det bare om for os danske at sælge hvad sælges kan, redde hvad reddes kan af liv og ejendom, slippe ud af Danmark i live, til den islamist fri zone, indet det går over i den regulære nedslagtning af det danske folk i jihad, og under EU forordning, og i henhold til konventionen!

  Nu kommer så meldingerne ind fra Barcelona som perler på snor, vi har hørt det altsammen til bevidstløshed tusinde af gange tidligere: ” vi står sammen, vi er solidariske”!

  Om dette er solidariskt er jeg ihvertilfælde ikke solidarisk med noget som helst, og gu’ står jeg da ikke sammen med en forsamlig funddamentalistiske massemordere, og gruppe voldtægtsmænd, landsforæddere, lystmordere og alle helvedes lystige lakajer!

  Må jeg være fri!!!

  Danmark frit!

  Gud bevare Danmark!

 40. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jan Ulrik Friis – 12:24

  Deler din vrede, og jeg tror, at den danske befolkning deler den for en stor del, så disse snøvl af politikere, de får deres sag for! – Og må forstå, at vi ikke er eller skal være Mellemøsten, da vi er nordiske mennesker og med en helt anden kultur og dagsorden for os selv.

  Medmenneskelighed og mest mulig harmoni iblandt os selv – og det kan andre karaktertyper ikke præstere, så ‘The mission has always been Impossible* – i forh til en større integration.

 41. Af jan ulrik friis

  -

  B irgit L ajer……….ja du har ret,
  det er en fulstændig umulig opgave at fylde Danmark op med dødsensfarlige islamister, uden at den etniske danske befolkning på et tidspunkt helt vil bliver udslettet og forsvinde fra Danmark!

  Undskyld udtryksmåde, med det bliver en regulær brutal nådesløs nedslagtning af os danske, gamle som kvinder som børn!

  Med “et tidspunkt” mener jeg ikke år men måneder, hvad vi alle selv vil få at se!

  Som du selv er inde på, findes der ikke et mere elskeligt fredselskende folk end menneskerne i nord, og vil jeg våge den påstand at det Nordiske folk også er verdens ærligste og lykkeligste folk.

  Der findes ikke et mere vidunderligt fortryldende sted end Norden, de nordiske lande……..og midsommertid som K asper S tøvring inde på, de lyse nætter, ja da er de nordiske lande virkeligt eventyrlige, da er her helt oslagbart!

  Men der er giftslanger i paradiset, at om ikke snart vores folkevalgte vågner op, og helt konkret og med fast hånd og hård handling, stærk vilje til et opgør med islam, helt uden blødsødenhed, forståelse eller snak, ellers står vi danske, ja hele Nordens folk nu til at miste ALT!

  Og nu går det hurtigt, det du ser forude er undergangen!

  Vi må fjerne ondskaben, inden alt bliver til ondskab!

 42. Af jan ulrik friis

  -

  …………….mit svar til B irgit L ajer i filter …..cirka 15:02…………..

 43. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jan Ulrik Friis

  Jeg tror nu, at vi kommer tingene i forkøbet – det er ganske enkelt nødvendigt, og mange politikere er klar over det nu. De skal hurtigere kunne komme overens – og
  dermed handle, så ingen – og heller ikke de selv – render om hjørner med tingene.

 44. Af jan ulrik friis

  -

  Ja B irgit så sandt som det er sagt, jeg er også helt sikker på vi kommer politikerne i forkøbet!

  Men du mener nu nok den del om vores politikere, de der blev valgt på løftet om 0 migration, om de nogensinde vågner op kommer op i gear, kommer islamisterne i forkøbet, smider dem alle ud af landet, og redder nationen Danmark, redder det danske folk, og modtager folkets hyldest?!!!

  Ja det er spørgsmålet, nettop derfor vi her på Berlingske blogs bliver ved dag ud og dag ind, at tale dunder til vores folkevalgte!

  SMID ALLE ISLAMISTERNE UD!

  Fordi de store dødstal 14 dræbte igår i terrorangreb i Barcelona, og idag 2 i knivstik i Turku i Finland, i den betragtning at disse dødsfald kan tilskrives M erkel og hendes medløbere der lod dette ske bevidst og systematiskt ved at lade islamisterne invaderer EU!

  Om islamisterne allerede havde været fjernet fra EU, var disse dødsfald aldrig sket, var islamisterne slet ikke blevet lukket ind og op i EU, var disse dødsfald aldrig sket, dødsfaldene falder tilbage på vores folkevalgte på grund af deres handlinger, og nu deres passivitet, at de lader dette ske uhæmmet er ondt, det har ikke manglet på advarsler imod islam, heller ikke fra kommetariet her på Berlingske blogs!

  Der komme nye og mange mange flere og meget voldsommere islamistiske terrorangreb, og mange flere døde, flere end vi vil være istand at tælle, ingen tvivel om det!

  Terrorangrebet i Barcelona var i virkeligheden planeret som et meget større terrorangreb, om ikke bomberne sprang i luften og ødelagde islamisternes hus, at de måtte gribe til plan-b, et mindre ISIS terrorattentat, som det vi så igår med 14 døde, og over hundrede sårede, nogle livsfarligt sårede!

  B irgit det er naturligvis ikke at der ikke herfra er kontrol over situationen, for det er der, men hvem af os ville ikke gerne bringe dødstallet ned på alle disse uskyldige der bliver ofre for disse terrorattentater rundt i EU, terrorangrebene var alle helt unødvendige, kunne alle helt være undgået, ved hjemsendelse af samtlige islamister, ville ISIS ikke have haft en chance!

  Nu gælder det jo også nationalstaten Danmark og hele Norden, frygteligt at se hvordan islamisterne ødelægger alt hvad vi elsker og holder af, og vores egne liv bliver ødelagte!

  Islamisterne er nemlig ikke kommet her for at leve, men for at dø, sandheden at de alle, hver og en vil dø, de har heller ikke langt igen, men det er et tveægget svær, vi danske skal ikke alle dø, men i islam i sin natur at dræbe så mange af os “vantro” så længe de endnu kan, i regulær ondskab!

  Det er her vores folkevalgte kommer ind, og kan forhindre de store og største folkedrab på det etniske europæiske folk og på os danske, at vi ikke lider overlast!

  Eneste agenda burde være og 1 prioritet som politikerne alle burde kunne enes om at hjemsende samtlige islamisterne til Afrika & Mellemøsten, og problemet er løst.

  Men de er oppe imod overkommandant M erkel, så det bliver hele vejen i angst og koldsved, og op af bakke!

  Vores folkevalgte kontrolerer så at sige over liv og død, antallet af døde danskere, men de er jo ikke uden strafansvar og skyld og under dom, og de døde og elendigheden er begyndt at hober sig op!!!!

  “Jeg tror nu, at vi kommer tingene i forkøbet ”

  Deri er jeg enig, vi er jo ikke hvemsomhelst,

  men for vores folkevalgtes vedkommende, er løbet vist forlængst kørt bag om dansen……….men man skal naturligvis aldrig sige aldrig, men jeg tror nu nok jeg ville få et mindre chok, om der pludseligt skulle komme en positiv udmelding fra Christiansborg!!!

Kommentarer er lukket.