Den grove kriminalitet er IKKE faldet, den er steget eksplosivt

Af Kasper Støvring 150

 

 

 

”Kriminaliteten er faldet. Men borgerne ved det ikke.” Sådan lyder en nyhed, der er kolporteret i medierne de seneste par dage. Det ligner Fake News, for vinklingen og udeladelserne er stærkt tendentiøse som i denne artikel fra Politiken.

 

For det første ser man bort fra, at det er den kriminalitet, der skaber mest utryghed, der er den mest alvorlige (og den, der sandsynligvis optager borgerne mest). Fint nok, at antallet af anmeldelser af f.eks. tyveri er faldet. Men antallet af anmeldelser af vold er eksploderet. Den er steget med 34 procent!

 

For det andet medtager man ikke den anden type meget grove kriminalitet, der ligeledes er eksploderet, hvad angår antal anmeldelser. Nemlig voldtægt. Antallet er fordoblet de seneste år.

 

Både anmeldelser af voldsforbrydelser og voldtægter ligger på det højeste niveau i alle de år, man kan skaffe tal fra Statistikbanken (Danmarks Statistik). Nemlig 20 år. Her de allernyeste tal efter andet kvartal i år:

 

 

 

 

Samtlige eksperter i artiklen, og hvad jeg ellers har hørt, omtaler ikke disse forhold. Værst er måske Ulrik Haagerup, tidligere chef for DR-nyheder, der mener, at medierne skal levere ”løsningsorienteret journalistik”. Man mærker hensigten: Mørklægning af den alvorlige kriminalitet så ”populismen” ikke vinder frem…

 

En ny undersøgelse fra Megafon, lavet til TV2, viser, at over halvdelen af alle kvinder frygter at blive overfaldet, når de går i byen. Mange overvejer af samme grund, hvordan de kan bevæbne sig. Det er kulturtabet anno 2017 i Danmark.

 

Det er vel en også en af grundene til, at politikerne barsler med lovforslag om at lovliggøre peberspray. Det kan være nødvendigt, men det vil givetvis også fører til en forråelse, for voldmændene vil lære at pacificere offeret hurtigst muligt.

 

Var det ikke bedre, hvis politikerne og myndighederne bekæmpede volden? Og var det ikke bedre, hvis medierne rapporterede om den brutalisering, der foregår? Mange gør det, men ofte skal man læse om brutale overfald i de små lokalaviser, hyppigst på nettet. For det er jo ikke længere en nyhed.

 

Angående mørklægning. Se på disse to billeder:

 

 

Billedet til venstre er blevet ikonisk. Det viser en dreng, der druknede i forsøget på at komme til Europa. Billedet til højre viser en pige, der blev dræbt i terrorangrebet i Barcelona. Dette billede har vi ikke set meget til, og da jeg viste det på Facebook, blev det øjeblikkeligt fjernet.

 

Som det er blevet formuleret:

 

Billedet til venstre blev brugt til at åbne vores grænser. Billedet til højre vil blive undertrykt for at beholde grænserne åbne.

 

For egen regning vil jeg sige: Må man ikke vise billeder af ofre, selv når det er børn? Jo, med omtanke. Diskussionen minder også om debatten om forskønnelsen af betonklodserne, der skal ”forhindre terror”. Efter min mening skal de fremstå i deres rå hærlighed, ikke forskønnes med hjerter og fine farver.

 

For den virkelighed, de henviser til, er rå og hæslig.

 

Opdatering 31.8.17:

 

Flere henviser til Nyt fra DST, juli 2017 for at forklare de markante stigninger. Det vil jeg gerne knytte følgende kommentarer til. Men først: Mit indlæg havde som udgangspunkt en artikel i bl.a. Politiken, der går på, at danskerne har en forkert opfattelse af kriminalitet og tror, det er mere utrygt i Danmark, end det i virkeligheden er. Min anke er, at den alvorlige kriminalitet, der skaber utryghed, er stigende. Danskerne tager altså ikke fejl. Nogle medier søger derimod at sløre disse forhold ved at tale om en generel nedgang i kriminalitet og undlade at tage tal med, der viser en markant stigning i alvorlig, utryghedsskabende kriminalitet.

 

Stigningen i anmeldte tilfælde af vold skyldes bl.a., som Dst skriver, flere anmeldelser for vold mod offentlig myndighed samt anmeldelser af sager, der forvolder fare for liv eller førlighed. Her sigtes især til sager om løsnede hjulbolte.

 

Kommentar: Ja, netop. Dette er en meget alvorlig form for kriminalitet.

 

Dst skriver ydermere om voldtægter, at stigningen skal ses i sammenhæng med Rigspolitiets ændrede registreringspraksis, og er ikke, som Dst skriver, ”nødvendigvis” tegn på, at flere voldtægter anmeldes.

 

Kommentar:

 

Dette med den ændrede registreringspraksis, som jeg har omtalt i tidligere indlæg, baserer sig på gisninger og giver på mange måder bare anledning til nogle flere gisninger på et svært gennemskueligt område.

 

Christian Marcussen har på Idekamp gennemgået kriminaliteten i denne illustrative video. Antallet af sigtelser for voldtægt er også steget og er på det højeste nogensinde. Det burde ikke være tilfældet, hvis den ændrede registreringspraksis blot medtog flere og ”svagere” anmeldelser.

 

Stigningen i antallet af sigtelser underminerer – eller korrigerer – også indvendingen, at stigningen i voldtægter blot skyldes en stigende tilbøjelighed til at anmelde.

 

Derudover vil jeg bemærke:

 

1) Stigningen fortsætter mht. voldtægt. Den flader altså ikke blot ud på et relativt højt niveau, efter man har ændret registreringspraksis (ca. medio 2015), som man skulle forvente. Antal anmeldelser er derimod steget drastisk hele tre gange siden medio 2015.

2) Hvor meget af stigningen er reel? Og hvordan forklare det? Ingen ved, hvor stor betydning denne ændring i registreringspraksis reelt har. Myndighederne kunne jo også tænkes at efterrationalisere, jf. de mange beskyldninger om at skrinlægge sager.

3) Hvis der har været tilbageholdt sager forud for den ændrede registreringspraksis, så er det sørme også på tide, at der kastes lys over det reelle omfang, især fordi politiet har henlagt tusindvis af forskellige sager. Tallet må ikke sløres, så mister vi bare endnu mere tillid til myndighederne.

4) Hvorfor sker ændringerne i registreringspraksis? Er der mon tale om et ekstra pres mht. anmeldelser af voldtægt og seksuelle krænkelser? Og hvordan undersøger man så det?

5) Voldtæger er et notorisk vanskeligt område at undersøge, jf. masseovergrebene i bl.a. Køln i Tyskland. Der er stort mørketal. Derfor er det især interessant, hvis der er en markant stigning. Men hvad betyder ”markant” her? I fx Tyskland er der sket en voldsom stigning i anmeldte overgreb, vold etc., det er altså en tendens, af samme grund skal man vel ikke være så overrasket, hvis den samme tendens slår igennem herhjemme? Den kan være mindre eller større. Det er selvfølgelig ikke bevist, at der er sket en stigning, men dog sandsynliggjort.

6) Antallet af anmeldte trusler er også steget. Trusler kan skabe mørketal: Man tør ikke anmelde af frygt for repressalier. Tallene kan altså være meget højere i takt med, at antallet af trusler også stiger. Dette er også et korrektiv til det sidste argument, man ofte hører, nemlig, at kvinder (og andre) i højere grad opfordres til at anmelde overgreb (både vold og voldtægter). I øvrigt er det også her meget svært at vide, hvor meget den slags slår igennem. Vi står tilbage med gisninger.

 

 

 

 

150 kommentarer RSS

 1. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt et nyt ordvalg “misvisende”, ”forkert” og ”politisk makeup” som alternativ til hvad Kasper Støvring bare slet og ret betegner – Fake News. En DR.dk artikel om Løkkes seneste manipulationer:

  ” Kritik: Løkke overdrev HK’ers skattelettelser
  Ifølge regeringen får en almindelig HK’er en skattelettelse på 7,1 procent, men 3,4 procent er et mere rigtigt tal, siger eksperter, der kritiserer regeringens regnemetoder.”

  http://www.dr.dk/nyheder/politik/kritik-loekke-overdrev-hkers-skattelettelser

 2. Af Henning Svendsen

  -

  Jens Hansen:en mand af få ord en. rigtig Vesterhavs type.men nogen gange glemmer han sin rolle og lyder mere som en Juul
  Kocic er heller ikke let at blive klog på og kan han ikke huske hvad han hedder og han savner logik?
  Ja og det er logisk at kriminaliteten stiger i takt med befolkningen. medmindre Staten har en anden mening og det har den ikke her landet
  Vores Justitsminister har fået nogle skjulte tal frem i lyset men han har lang vej endnu og bør også kikke plat og svindel med Overvågnings udstyr.
  Og så kunne man starte med Pebberspray til togpersonalet så kunne det være de turde vise sig i de sene aften timer så flere folk tager toget og ikke en stor omvej med Bus

 3. Af Gert Hansen

  -

  Jan Petersen 18:16:

  ‘Men såvel Myanmar som Thailand har duelige regeringer til at håndtere det problem!’

  Selvfølgelig har de det. Det er jo ikke Europa, vi taler om. Se blot på hvordan kineserne behandler deres terrorproblem med terrorister fra Xinjiang.

  Jeg anerkender ikke Kinas besættelse af hverken Xinjiang eller Tibet, men henviser til hvordan Kina ikke vil tolerere islamisk terrorisme. Kineserne lægger ikke bamser, blomster og stearinlys og går i fakkeltog som europæerne gør, når de (europæerne) ‘voldtages’ også i overført betydning. Islamisterne er i Østen oppe imod noget helt andet end i Europa, og jeg er ikke i tvivl om, hvem jeg ville spille på i det game. Ikke i Europa, men muslimske fundamentalister kan godt glemme alt om det attråede verdensherredømme de fører jihad for.

 4. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det, så er det igangværende islamiske indtog i kristne Europa vel – indtil videre – ikke just nogen fiasko. Men alt tager tid. Kun events som f.eks iscenesatte arabiske forår, kan foregå overnight. Men det var så også kun takket være diverse efterretningstjenester.

 5. Af Orla Guude

  -

  @JAN ULRIK FRIIS – 30. AUGUST 2017 18:22
  “…derfor vil EU nu straffe Polen og Ungarn,de skal underkaster sig ondskaben,…”

  EU og tyskerne vil kriminalisere østeuropæerne, hvis de ikke vil overgive sig til islam. Det er EU, som bør kriminaliseres, fordi EU vil slå nationalstaterne ihjel med islam som mordvåben. Hvis det ikke er groft kriminelt, er intet kriminelt
  EU er efterhånden identisk med kansler Merkel, som jo elsker Wagner.
  Hver gang tyskernes og Merkel hører musik af Wagner, føler tyskerne trang til at erobre Polen.
  Hver gang tyskerne og Merkel ser et portræt Bismarck, føler de trang til at erobre Nordslesvig og Alsace-Lorraine. Hver gang tyskerne ser en islamist, føler de trang til at underkaste sig kalifatet.

 6. Af Gert Hansen

  -

  Det islamiske indtog i det – jeg ville ikke sige kristne men postmoderne – Europa, kan ikke betragtes som en fiasko.

  Hvordan skulle det kunne, når det er godt hjulpet på vej af den vesteuropæiske elite og top politikere, herunder ikke mindst EU? Hvis det ikke var så, ville det se helt anderledes ud.

  Se på hvordan østeuropæerne, der har et par generationers erfaring med at leve i tyrrani, slår sig i tøjret, og bliver nedgjort, hånet og truet af EU politikere. Fordi de først og fremmest vil varetage deres landsmænds interesser og tarv, og ikke indvandreres fra Mellemøsten, Sydasien og Afrika.

 7. Af Jan Johansen

  -

  Hvor længe skal vi blive ved med at finde os i politikernes forfejlede vurdering af de faktiske grænseoverskridende hardcore kriminelle forhold i Danmark? Problemerne forsvinder jo ikke ved, at man, især de radikale, “stikker hovederne i buskene” og taler den famøse globalisering op. Det kan vi ikke, og det skal vi ikke acceptere, for disse virkelighedsfjerne personager har slet ingen føling med, hvor alvorligt det faktisk også står til her i landet flere steder, og på trods af denne kendsgerning bliver de ved med at plædere for, at vi skal ha’ flere og flere migranter og flygtninge fra ikke-vestlige lande. Det er da utroligt og langt fra acceptabelt med baggrund i de omkring 30 års forsøg på at integrere de mange, vi allerede har taget imod! Blandt dem er en stor del uden arbejde og kan således ikke forsørge sig selv og sine, men hvad værre er: Alt for mange figurerer iflg. ovenstående oplæg i diverse ret så alarmerende statistikker. Det er da heller ikke acceptabelt og alligevel himler Morten Østergaard m.fl. til stadighed op med, at vi skal tage imod endnu flere migranter og flygtninge og helst igennem EU. Er det da slet ikke gået op for disse galninge, hvor megen skade Det Radikale Venstre og med dem flere andre har begået over for det Danmark, vi kendte som et godt og harmonisk land? De har åbenbart ingen skam i livet. De burde for længst være sat ud på et sidespor. De har ikke gjort meget godt for Danmark – nærmest tværtimod, og nu forsøger Marianne Jelved på hendes sædvanlige facon at spille uskyldig. Hun kender ikke noget til, at især de radikale er skyldige i alt det morads, som vi og vores efterkommere må lide under takket være deres forkludrede tankegang!

 8. Af jan ulrik friis

  -

  Orla
  “EU og tyskerne vil kriminalisere østeuropæerne, hvis de ikke vil overgive sig til islam. Det er EU, som bør kriminaliseres, fordi EU vil slå nationalstaterne ihjel med islam som mordvåben. Hvis det ikke er groft kriminelt, er intet kriminelt”

  Ja helt efter EU/M erkels kriminelle og ondskabsfulde plan: & fjenden står nu allerede i landet!

  Alt sådant jævelskab vi danske nu skal gennemleve er alt planeret, fra start og til slut, instrueret og gennemtænkt, en nederdrægtig en uhyre ondskabsfulde EU/M erkel/Frontex plan: overgangen til Islamistisk Stat efter tysk forbillede under tysk overkommando, Deutschen Truppenverband en milliard ekstra islamister på vej denne vej!

  Ligesom den 6 armee tilintetgjort ved Stalingrad, vil det igen engang gå Tyskland og Tysklands islamistiske lakajer, de får aldrig en jordisk chance, for de ved ikke hvad de er oppe imod!

 9. Af Jens Hansen

  -

  AF JAN ULRIK FRIIS – 30. AUGUST 2017 21:46

  Det er NATO, herunder Danmark, som forsøger at fremprovokere en krig imod Rusland.
  Ikke Merkel og Tyskland.

 10. Af Flemming Lau

  -

  Kasper Støvring.
  Din artikel i Berlingske idag, er desværre uhyggelig præcis. Sammenhængskraft og foragt harmonerer ikke. Og når vi har denne årsags sammenhæng. som iøvrigt er helt i tråd med min erfaring, så er spørgsmålet, og hvad så nu…? Jeg tror ikke befolkningen er indstillet på flere hovedløse pædagogiske projekter, mod en mål gruppe der udenfor pædagogisk rækkevidde. Slet ikke når flertallet af projekterne er proces orienteret, fremfor at være resultat orienteret, og derfor ofte er uden evaluering og sammenfatning! Man skal jo ikke grave sin egen grav, vel!

  Da foragt kommer ind med modermælken, føjer det en ekstra dimension til. Dertil kommer den stærke klan struktur, de vemodige toner fra parabolen, mobiltelefonen og ikke mindst Imamens betydning som tovholder!

  Well! Good Luck Denmark, Europe and US!

 11. Af peter kocsis

  -

  Synd for Støvring at raket ole ikke også er en indvandrer.

 12. Af Flemming Lau

  -

  Støvring.
  PS. Jeg har grublet meget over misforholdet mellem sammenhængskraft og foragt. Altså den manglende harmoni, sammenspil, imødekommenhed, integration og synergi om man vil.

  Jeg har prøvet at forestille mig at jeg skulle integrere mig i et muslimsk land, hvis jeg var på spanden. Jeg kom ikke ret ikke ret langt, før jeg måtte erkende at åbne danskere generelt, har en helt kulturel betinget tilgang til det at være gæst i udlandet Danskerne er utroligt populære i udlandet., Dels udfra egen erfaring, dels ud fra samtale med en FN ansat dansker og en tidl dansk spansk ambassadør. ”

  Få år efter hører jeg en kollega blive overfuset af en ung muslim, som han lige havde hjulpet! ” I danske, prøver bare at elske islam ihjel!”‘ Altså stor paranoia. De vil ikke andet end parralel samfundet! I den alment menneskelige dialog.undre det en at der kviterres så agressivt, Så Jeg kom til at ihukomme begrebet “anti normalisering! Det er selvvalgt segregering og isolation. Når de er mange nok starter dominans volden og håndhævelsen af terrioriet begynder med at trodse myndigheds personer. Det er lige efter Koranen. Derudover en begyndende løsrivelse,

 13. Af E. C. Andersen

  -

  Små kommentarer til store problemer er fine – men ændrer ikke så meget på fakta.
  Det er blevet et mere råt Danmark.
  Læs i den sammenhæng Mattias Tesfayes “Velkommen Mustafa” hvor 50 års socialdemokratisk udlændingepolitik er beskrevet.
  Måske kan man lære af de fejl, der er begået.

 14. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  At den grove kriminalitet er i vækst i Danmark kan ikke undre nogen, der følger med i, hvad der sker i verden omkring os. Vi er et eksempel til efterligning med de overgreb vi begår i udlandet. Danske bombninger og massakreringer i Libyen, Irak, Syrien og andre steder er grove overgreb på uskyldige mennesker, der absolut ingen intentioner har haft om angreb på Danmark.

  Det samme gælder deltagelsen i den tiårige besættelse af Afghanistan, der må betegnes som grov vold mod et fremmed folk. Når Danmark som nation går i spidsen som voldsudøver ude i verden, kan det ikke undre nogen, at volden hjemme eskalerer. Det må jo være lovligt.

  Danmark kunne være det gode eksempel og nægte at medvirke til voldelige overgreb, men det gør vi ikke. Tværtimod er der vilde planer om at øge voldsindsatsen i Mellemøsten. Det giver vore egne unge adgangskortet til selv at udøve vold. Krigsindsatsen ude, skaber vold hjemme – naturligvis.

 15. Af Kasper Støvring

  -

  Yderligere opdatering:

  Christian Marcussen har på Idekamp https://www.youtube.com/watch?v=gHyDj9z-k0A gennemgået kriminaliteten i denne illustrative video. Antallet af sigtelser for voldtægt er også steget og er på det højeste nogensinde. Det burde ikke være tilfældet, hvis den ændrede registreringspraksis blot medtog flere og ”svagere” anmeldelser.

  Stigningen i antallet af sigtelser underminerer – eller korrigerer – også indvendingen, at stigningen i voldtægter blot skyldes en stigende tilbøjelighed til at anmelde.

 16. Af jan ulrik friis

  -

  J ens H an sen

  “Det er NATO, herunder Danmark, som forsøger at fremprovokere en krig imod Rusland.
  Ikke Merkel og Tyskland.”

  Ja det var Danmark…..det var Danmark & NATO – det var Danmark under NATO flag, SUK!

  Men det er Tyskland og islamisterne under M erkel, og med effektiv koordineret hjælp fra US- Frontex en massiv import af islamister i milliardvis, ( det nye er at M erkel nu vil hente islamisterne direkte fra Afrika og med fly non-stop, at vores undergang går hurtigere) Tyskland/islam/Frontex de fremprovokerer nu en borgerkrig, en storkrig i Europa, udslettelsen i jihad, udslettelsen af Danmark og udslettelsen af EU’s andre nationalstater, intet hemmeligt i dette, dette er nationalstatens undergang, vores etniske udrensning, eftersom regeringen under M erkels overkommando bliver ved at fylde Danmark op med islamister regulære massemordere og voldtægtsmænd, et digebrud af bibelske dimentioner, det hele Afrika, det hele Mellemøsten er nu på vej denne vej!

  Danmark ligger med åbne grænser, med islamistiske nabolande som Tyskland og Sverige lande der også er hærgede og ødelagte af islamisternes daglige vold og terror, nationalstaten Danmark har reelt ikke en jordisk chance, det danske folk er 4-5 rangs borgere i eget land, tiden løber simpehen ud for Danmark…….men det har M erkel og islamisterne heller ikke nogen jordisk chance, verden ser nu til i frygt og fra lang afstand, gyser og ryster på hovedet, over hvilket vanvid sat i system, den stor ulykke og død der nu kommer ned over EU’s nationalstater i godhedsindustriens og i M erkels navn, selvforskyldt selvdestruktion den totale nedsmeltning!

  Nå ja, det jeg ville sige at: Rusland er uskyldig!

 17. Af jan ulrik friis

  -

  ………i filter svar til J H ansen…….Rusland er uskyldig ……i filter cirka 10: 49………

 18. Af Orla Guude

  -

  @JØRGEN VILLY MADSEN – 31. AUGUST 2017 9:10
  “Danske bombninger og massakreringer i Libyen, Irak, Syrien og andre steder er grove overgreb på uskyldige mennesker, der absolut ingen intentioner har haft om angreb på Danmark.”

  Men mange af de stakkels ‘uskyldige’ mellemøsteres slægtninge og venner, maskeret som ‘flygtninge’, er i fuld gang med at udøve grov vold i Danmark mod uskyldige danskere, der avsolut aldrig har haft intentioner om angreb på mellemøsten – men den type vold er iflg. JVM lovligt.

  Danskerne er altså altid kollektivt skyldige – muslimer aldrig. Det må være JVM’s konklusion.

 19. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Jørgen Villy Madsen

  “At den grove kriminalitet er i vækst i Danmark kan ikke undre nogen, der følger med i, hvad der sker i verden omkring os. Vi er et eksempel til efterligning med de overgreb vi begår i udlandet.”

  Jeg tvivler på at de mennesker, der begår grov vold og voldtægt interesserer sig specielt meget for dansk udenrigspolitik.

  Selv om Danmark kvajede sig, da vi deltog i den katastrofale invasion af Irak.

 20. Af Gustav Nordberg

  -

  Kurven for domme 2015/2015, viser at der IKKE er en markant stigning i fx voldtægter. Til gengæld har kurven for frifindelser sammen stigning som kurven for anmeldelser. Kan man ikke finde ud af hvad det betyder, så skal man tage sin PhD om.

 21. Af Niels Larsen

  -

  MEHMET SAMI GÜR – 30. AUGUST 2017 15:33

  Nej. Jeg er realist – og 1439 muslimske år giver mig ret. De seneste 1250 muslimske år har den kristne verden on and off været udsat for muslimsk aggression, som vi af og til har gengældt.

 22. Af P Christensen

  -

  Venstrefløjen må naturligvis søge søforklaringer på deres politiske “bundvendinger”.
  At de har begået klasseforræderi overfor arbejderklassen og kvindekampen
  ved at kaste sig i gruset for en totalitær lovreligion som islam,
  og inviteret hele verden indenfor i det danske velfærdssamfund,
  så det forlængst har sat kursen mod sit Golgatha,
  kan dog ikke bortforklares.
  De har svigtet. Stort.

 23. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt en meget god DR.dk artikel over emnet – fake mainstream politikere og deres propaganda talerør – mainstream medier fake news. Det meste af artiklen er ren tomsnak. Eneste par linjer der er værd at hæfte sig ved – med direkte link – er følgende:

  «En meningsmåling fra instituttet Infratest dimap viser imidlertid, at flygtninge/indvandring/asylpolitik fortsat er det klart vigtigste emne i Tyskland, når man spørger vælgerne.»

  “Korrespondent: Tyske partier undgår at tale om flygtninge i valgkampen
  Politikere frygter tilsyneladende, at debat om indvandring vil give medvind til højreparti.”

  http://www.dr.dk/nyheder/udland/valgityskland/korrespondent-tyske-partier-undgaar-tale-om-flygtninge-i-valgkampen

 24. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Kristendommen og demokratiet er konkurrenceudsat. En ønskesituation for liberale, fordi den som altid vil føre til bedre og billigere varer. Islam tilbyder markedet en religion med en række fordele ifølge reklamerne.

  Det vil vise sig, om demokratiet kan stå sig i konkurrencen om kunderne. Markedskræfterne sikrer som altid, at en af konkurrenterne sejrer, og at den anden går konkurs. Meget tyder på at demokratiet har opgivet, og det er nok et spørgsmål om tid før Islam gennemfører den fjendtlige overtagelse.

  Det eneste, der måske kan redde Vesten, er modernisering i stor skala, men det kræver inspirerende ledere med mod og kreativitet, og den slags er for længst udsolgt i demokratiet. Vi må se i øjnene, at der ikke er store chancer for kristendommen og demokratiet på det europæiske marked.

  Men lad det bedste team vinde – det er den rette ånd.

 25. Af Orla Guude

  -

  @JØRGEN VILLY MADSEN – 31. AUGUST 2017 16:55
  “Kristendommen og demokratiet er konkurrenceudsat. En ønskesituation for liberale, fordi den som altid vil føre til bedre og billigere varer. Islam tilbyder markedet en religion med en række fordele ifølge reklamerne.”

  JVM har da altid lov til at håbe på islamisk overherredømme; således er demokratiets vilkår. JVM bør dog erindre sig, at hans yndlingsreligion aldrig vil tillade nogen form for konkurrence, hvis og når dens førerhunde får magten i verden tilbudt af den vestlige Elite.
  Islam er som en politisk brintbombe – når den først er gået af vil det ramte område være totalt ødelagt og ubeboeligt for mennesker i mindst 1400 år. Det viser erfaringen.

 26. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er der andre fantaster, der har satset hele butikken på – “den rette ånd”. Tre prima eksempler er – kommunisme, fascisme og nazisme. Fællesnævner – statsstyret vinklet, manipuleret ensrettet fake news. Meget analog til i dag, hvor Koranen og Islam tilsyneladende er udset til at kuldkaste demokrati / personlig frihed, som reelt vel er enhver magthavers værste mareridt!

 27. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt et lille diskret emneskift til Berlingske blog “borgerlig horisont” ved Jarl Cordua. Det må da være noget af det mest – vinklede, manipulerede fake shit – man overhovedet kan komme i nærheden af. Bloggeren opkaster adskillige emner til debat, men vil kun have – at debattører diskuterer ét af emnerne. Kære Kasper Støvring, du kører en rimelig fornuftig blog (formentlig en pain in the ass”) på hele det politisk korrekte establishment. Bliv endelig ved indtil du bliver fyret!

 28. Af jan ulrik friis

  -

  J V M……16:55…..modigt og storsind at udfordrer ondskaben til kamp, det er den rette ånd, omend nok i et øjebliks overmod, nuvel dette overmod havde jeg også forventet af JVM!

  Islamisterne og deres lystige “demokratiske” EU-legesvende og selveste storkapitalen i lommen på våbenindustrien er kommet frem til denne time, ikke for at leve hvad vil være en fatal misforståelse at tro, men for at dø!

  Ja det er derfor vi er nået frem til denne time, lad det bedste team vinde, ondskaben vil aldrig nogensinde sejre, tværtimod!

 29. Af Jesper Lund

  -

  Kasper Støvring
  Det er korrekt at vedr. voldtægt mv. er antallet af sigtelser steget (443 i 2016). Men statistikken over strafferetlige afgørelser vedr. voldtægt mv. viser en pæn stigning i antallet af afgørelser, hvor tiltale er undladt (253 i 2016), så antallet af strafferetlige afgørelser, der er ført til straf kun steget med 3 tilfælde siden 2007. I 2007 var antallet af domme til frihedsstraf 59. I 2016 var det 62.

 30. Af Flemmimg Lau

  -

  Det er egentligt ikke så kompliceret.
  Normale anmeldelser, ca 500 indtil 2015. Fra 2016 er anmeldelserne fordoblet til ca 1000. Kun 1 ud af 5 fører til domfældelse. Indvandrere står for 33%, danskere 66%.
  Når indvandrende er 13x mindre i antal, skulle voldtægten pr år, kun tælle 1.5 offer, men antallet er 20 pr år.

  Det er et problem alene at kunne forklare denne overrepræsentation, samt at kunne bringe tallet ned til dansk norm eller helst ungå nogen overgreb overhovedet!

  Nu er tallene for anmeldelser fordoblet, og betyder det så at domfældelserne også fordobles….? Det bliver åbenbart i 2018 når tallene kommer.

 31. Af carsten høi

  -

  Kasper Støvring har altid fingeren på pulsen. Som Pernille Vermund rigtigt siger igen og
  igen: Hvis ikke vi får styr på problemerne med islam er alt andet ligegyldigt. Så er vi fortabt
  inden for nær fremtid. Håbet er Østeuropa: et land skal have lov til at beholde sin kultur.
  Alt for mange: titusinder og hundredetusinder lever af det multikulturelle: fejlslagne poli-
  tikkere,hele godhedsindustrien og og og… Kasper er lynende godt begavet og forståeligt
  nok ikke optimist.

 32. Af Jan Petersen

  -

  Kan i øvrigt undre en lidt, hvorfor stort set ingen kvindelige debattører interesserer sig for emnet voldtægt? Kun mænd debatterer emnet – de fleste af dem er vel ikke just . . . . voldtægtsemne!

 33. Af Jens Hansen

  -

  Den grove kriminalitet er IKKE faldet, den er steget eksplosivt.
  Skriver Kasper Støvring optimistisk.

  Det var flotte og oplivende nyheder.
  Hvorvidt de gode nyheder kan verificeres eller ej, det der der ingen som hænger sig i.
  Om som her Lau så rigtigt skriver:
  Er nyhederne ikke helt i henhold til kendsgerningerne.
  Så kan de sagtens blive det engang ud i fremtiden.
  Og man skal ikke lade sig distrahere af kendsgerninger. Det kan højrefløjen nok blive enige om.
  Og højrefløjen udtrykker da også både glæde og tilfredshed over Støvrings glade budskaber.
  Intet er bedre end at få sine fordomme, sin frygtsomhed og sin intolerance bekræftet.
  Dette er Støvring en garant for.

 34. Af Svend Jensen

  -

  @JENS HANSEN – 31. AUGUST 2017 20:59

  J.H. har lige demonstreret et klassisk “ad hominem” angreb.
  Har J.H. ingen bolde at spille med – kan han altid sparke til manden.
  J.H. er da velkommen til at fremkomme med saglige, konkrete og vægtige argumenter imod Støvrings faktuelle synspunkter – som noget nyt og spændende.

 35. Af Jens Hansen

  -

  AF SVEND JENSE N – 1. SEPTEMBER 2017 7:53

  Endnu et groft personangreb fra den yderste højrefløj.
  Gid de dog havde argumenter.

 36. Af Omar Mateen

  -

  “Kun mænd debatterer emnet – de fleste af dem er vel ikke just . . . . voldtægtsemne!”

  Ingen kan vide sig sikker.

  Alle kan jo støde på typer, som Ramzan Kadyrov, der besvarede anklagerne om, at tjetjenske bøsser bliver sendt i koncentrationslejr, hvor de bliver torureret og slået ihjel, ved at erklære, at han ville “tage hele verden bagfra”…

 37. Af jørgen jensen

  -

  Je ns han sen og flere andre søger at bortforklare virkeligheden, som er at kriminaliteten er MANGEDOBLET/EKSPLODERET. Plus at den almindelige kriminalitet, indbrud, tyverier, svindlerier mv. nu suppleres med brutale hjemmerøverier, gadeoverfald, knivstik, skyderier, bandetrusler i boligområder/ghettoer, voldtægter og mord samt stenkast fra vejbroer, afskruning af hjulbolte, afbrænding af biler og bygninger. Hvornår vågner Borgen/Pape/borgerne op til dåd? (hvorfor er der nu 80-100% ce n s ur på de fleste blogdebatter??)

 38. Af Henning Svendsen

  -

  Og alle disse der ikke fører til dom skyldes at de unge damer ikke tør møde op og skal løbe spidsrod mellem tiltaltes medbragte Store brødre og modsat den sigtede har hun ingen Advokat ved sin side medmindre hun selv betaler
  Nu kan jeg se at Lund er sendt på banen !-nu mangler vi bare Frank og Kristian og Niels og Peder og Rikke mon ikke de stå i kulissen parat til et afgørende stormløb mod den frygtsomme Højrefløj

 39. Af Jan Petersen

  -

  Alle retssager – undtaget bagatel sager – er underlagt politiets kunnen og formåen. I så tilfælde, ville jeg afholde mig fra at starte nogen form for retssag! Her i øvrigt en artikel om optagelse kriterier for at blive politikadet. Ud over fysiske færdigheder, fremgår det ikke umiddelbart – om man også skal have mere end jord i hovedet!

  “103 dumpede den fysiske test – men kan du klare politikadet-prøven?”
  https://www.dr.dk/nyheder/indland/103-dumpede-den-fysiske-test-men-kan-du-klare-politikadet-proeven

 40. Af Jesper Lund

  -

  Henning Svendsen
  Du kan jo overveje, hvorfor Kasper Støvring ikke har svaret på min sidste kommentar. Jeg gætter på at grund er, at han ikke kan finde på et fornuftigt svar.

 41. Af Line larsen

  -

  Tak Kaper Støvring..

  Vi er rigtig mange Danskere der leder efter en der tør sige sandheden, Kæmper for os..

  Lader til at Berlingske er totalt overtaget af de røde, der mener at muslimer er så og så gode. Vi er stolte over dig i Danmark..

 42. Af Flemming Lau

  -

  Voldtægts anmeldelserne er øget fra 419 stks i 2015 til 744 stks i 2016, =stigning 78%.

  Normen har været at 20 % fører til dom, dvs for 2016,. IALT 148 stks.forventede domme.

  2016: Danskere 66.6% = 94 domme. Indvandrere 33.3% = 47 domme, forventes!

  Hvad der er begået i 2016, kommer for retten i løbet af 2017. Det endelige svar vil blive offentliggjort inden sommeren 2018!

  Politichefen Hanne Beck Hansen slog allerede alarm i 2002 vedr den store stigning i kriminaliteten. For at være normsvarende med danskerne, må antallet for voldtægter, ikke overstige 1.5 offer om året. I 2014 lød den på 20.1 offer. Altså 13 x mere voldtægt

  Spørgsmålet er hvorfor der ikke allerede blev iværksat foranstaltninger fra år 2002 ?

 43. Af Bjørn Sørensen

  -

  “Hovmod står for fald” er en gammel erkendelse.

  Populismen er kommet fordi den siddende elite har fyldt os med fake news og fake science i årtier.

  Så den arrogante elite er ved at føle sig trængt op i en krog fordi deres version af virkeligheden er så langt fra realiteterne.

  Så det vi ser er deres desperate forsøg på at bevare magten.

  Eliten er ved at gentage den katolske kirkes meningsmonopol før reformationen.

  Og som altid vil sandheden trænge igennem før eller senere.

 44. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Jesper Lund
  Skal man forstå dit indlæg således, at grunden til, at flere voldtægtsanmeldelser bliver fravist er, at kvinders anmeldelser er falske og det i hobetal?

  Information tog emnet voldtægt op og kørte et tema i lang tid. Her kommer det blandt andet frem, at det næsten er værre, at blive konfronteret med myndighederne, end det er at blive voldtaget. Kvinderne bliver udsat for en ene ydmygelse efter den andet af myndighedspersoner og desværre ofte mænd. Derfor trækker disse kvinder alt for ofte deres anklager tilbage. Tanken om at kvinden skal bevise, at hun blev voldtaget gør, at kvinder trække deres anklager tilbage. At de skreg, at de forsvarede sig, eller at de blev “drugvoldtaget” kan de ikke bevise, fordi det er et ord mod ord. Hvordan skal de bevise det, da ingen var tilstede andre end de to mennesker, eller flere mænd sammen med en pige. Pigen skal helst komme alvorligt til skade, før nogen tror på hende. Spørgmål som, var du fuld, letpåklædt, hvorfor var du alene dette sted og meget andet antyder, at de selv var ude om voldtægten. Vi kender heller ikke hvor ofte voldtægter foregår i indvandermiljøet. Det er et lukket land. Det er nemlig skammen, der er det værste for en kvinde, dansk eller indvandrer. Et utal af kvinder melder aldrig en voldtægt på grund af skammen.

  Dette svar er måske nok til Jan Petersen, som forklaring på, hvorfor kvinder ikke deltager i diskussioner om voldtægter. En lille kort historie af Honoré de Balzac er en god forklaring på, at kvinder kan voldtages mod deres vilje. Det er historien om sypigen og herremanden. Den er ganske interessant.

 45. Af Jesper Lund

  -

  Det er kun ekperter i kriminalitet, som kan komme med en rimelig objektiv vurdering af kriminalitetsudviklingen i Danmark i de forskellige kriminalitetskategorier. Det er useriøs behandlingen af emnet af ikke-fagfolk, når de kommer med vurderinger ud fra lidt cherry picking fra statistkker fra Danmarks Statistik.

  Det er i hvert fald useriøs behandling af emnet, hvis statistikker over faktisk dømte personer ikke medtages i ens vurdering.

  Den bedste statistik ville følgelig være en statistik over faktisk begået kriminalitet. Men den er uopnåelig. Derfor må vi nøjes med statistikker over anmeldelser, sigtelser og domme samt eventuelle resultater fra diverse opinionsundersøgelser for at danne os et billedet af kriminalitetsudviklingen i Danmark.

 46. Af Bjørn Sørensen

  -

  I DK har vi godhedsindustri-komplexet som sammen med embedsstanden styrer samfundet, og for dem er mangfoldighed en besættelse.
  Og landets politikere har svært ved at sætte sig op mod denne magtfulde gruppe, som mange i øvrigt er bonkammerater med.

  Godhedsindustrien er i dyb krise fordi dens indsats er kostbar og vi får ikke valuta for pengene. Integrationsindsatsen, som eksempel er totalt mislykkedes og således er mange andre af godhedsindustriens indsatser.

  Derfor gemmer man fakta. Og selv i Danmark, som har haft en nærmest fanatisk besættelse i at registre alt, er det næsten umuligt at finde ud af hvad indsatserne koster.

 47. Af Jesper Lund

  -

  R. Harald Kristiansen
  Nu er Kasper Støvrings påstand at antallet af voldtægter er steget kraftigt i de seneste år baseret på stigningen på antallet af voldtægtsanmeldelser.

  Jeg undrer mig så over at antallet af voldtægtsdømte kun er stiget med 3 siden 2007.

  Jeg er ikke-fagmand på dette område. Jeg forholder mig ligesom Kasper Støvring udelukkende til statistik fra DS. Jeg kan derfor ikke forklare hvorfor der er stigning af antallet undladelser.

  Jeg overbevist om at rigtigt mange voldtægtsforbrydere ikke bliver dømt for deres forbrydelse pga. de forhold, som du selv nævner. Men sådan var det jo også i 2007. Jeg tvivler på at graden af uretfærdighed mht. voldtægtsdomme pludselig er vokset de seneste år.

  Mener du selv antallet af faktisk begåede voldtægter pludselig er vokset de seneste år, som Kasper Støvring hævder?

 48. Af Flemming Lau

  -

  Hvad om vi forholdt os seriøst til de objektive tal der allerede er officielle….?

  For hver 1 voldtægt en dansker begår, –begår 1 ikke vestlig person mindst 13!

  En dansker hadende islamofil, er da ligeglad om tallet er 2-13 eller 1000 x så stort
  for det gælder kun om at få nedlagt Danmark, og det kan kun gå for langsomt!

 49. Af Jens Hans en

  -

  Man kan godt undre sig lidt over, at kun mænd deltager i debatten.
  Om end at det er de frygtsomme og feministiske typer fra den yderste højrefløj.
  Men de færreste af disse mænd har vel været udsat for voldtægt. Feministiske eller ej.
  Hvorfor deltager ingen kvinder.i debatten? Nu debatten jo er til deres eget bedste.
  Skyldes det at de ikke sætter pris på mændenes store omsorg?
  Er de dybt utaknemlige?
  Læser kvinder ikke højreekstremistiske blogs?
  The answer my friend is blowing in the wind.

 50. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Jesper Lund
  Du svarede ikke på mit spørgsmål?
  Jeg kender personer, der beskæftiger sig med disse spørgsmål til dagligt. De ved, at der er store mørketal vedr. voldtægter og hyppigheden af dem. Voldtægter har til alle tider været mænds måde at ydmyge kvinder på og nogle mænd forbeholder sig retten til at udøve vold og voldtage kvinder, heldigvis dog de færreste

  Hvis man går ind på Danmarks Statistik og kigger efter alle former for kriminalitet, så er vores ikke vestlige indvandrere overrepræsenterede på alle områder. Det er sørgeligt, men det er desværre rigtigt. Førstegenerationsindvandere af både vestlig og ikke vestlig herkomst begår mindre kriminalitet, end deres efterkommere og de ikke vestlige meget mere end de vestlige. Jeg tror desværre, at det er, ikke vestlige indvandreres sociale situation, kultur og opvækst uden normer, som får dem til at begå kriminalitet af al slags. Nu er jeg selv til venstre for midten i politik. Jeg har stor kontakt til indvandrere og det er her jeg erfarer deres problemer. Mange velmenende venstreorienterede er med til at holde forestillingen i live om, hvor ondt Danmark behandler indvandrere. Det gør Danmark ikke, men vi har ikke været gode nok til at stille krav til vores nyankomne borgere og vi har placeret tusindvis af dem samme steder. Som indvandrer må man være forberedt på en vis mobing, ligegyldigt hvor man kommer fra. Det må man tage med, ellers må man rejse tilbage. Man kan tage sin kultur med sig til dels, men man kan ikke forvente, at samfundet laves om for en. Det er mangel på respekt, ikke at bede indvandrere om at arbejde og bidrage til samfundet og vi skal kræve et minimumskendskab til dansk. Som udlænding uden sprog er det svært at begå sig i landet. Hvis indvandrere ikke lærer sproget, lærer de aldrig noget om det nye hjemland og dets kultur. Det er vigtigt at kunne forstå nyheder, kunne forstå hvad de skriver fra kommunen, skolen etc. Indenfor byggefagene er det ganske enkelt både uhensigtmæssigt og ligefrem farligt, ikke at kunne læse tekster, beskrivelser og andet. Her taler vi dog oftes om østarbejdere, som kommer i stride strømme til DK for at tjene penge til meget lavere løn end danske håndværkere og byggearbejdere. Vi ved heller ikke altid, om de diverse håndværkere faktisk er håndværkere. Byggefirmaerne tager velvilligt imod disse mennesker. De øjner gevindst. Grådigheden holder aldrig op.
  P. S.
  Danmarks Statistiks er selvfølgelig garant for korrekte og faktiske oplyste tal fra domstolene. Men de tal kan aldrig repræsentere de faktuelle tal om voldtægter. Dem kender vi ikke.

Kommentarer er lukket.