Den grove kriminalitet er IKKE faldet, den er steget eksplosivt

Af Kasper Støvring 150

 

 

 

”Kriminaliteten er faldet. Men borgerne ved det ikke.” Sådan lyder en nyhed, der er kolporteret i medierne de seneste par dage. Det ligner Fake News, for vinklingen og udeladelserne er stærkt tendentiøse som i denne artikel fra Politiken.

 

For det første ser man bort fra, at det er den kriminalitet, der skaber mest utryghed, der er den mest alvorlige (og den, der sandsynligvis optager borgerne mest). Fint nok, at antallet af anmeldelser af f.eks. tyveri er faldet. Men antallet af anmeldelser af vold er eksploderet. Den er steget med 34 procent!

 

For det andet medtager man ikke den anden type meget grove kriminalitet, der ligeledes er eksploderet, hvad angår antal anmeldelser. Nemlig voldtægt. Antallet er fordoblet de seneste år.

 

Både anmeldelser af voldsforbrydelser og voldtægter ligger på det højeste niveau i alle de år, man kan skaffe tal fra Statistikbanken (Danmarks Statistik). Nemlig 20 år. Her de allernyeste tal efter andet kvartal i år:

 

 

 

 

Samtlige eksperter i artiklen, og hvad jeg ellers har hørt, omtaler ikke disse forhold. Værst er måske Ulrik Haagerup, tidligere chef for DR-nyheder, der mener, at medierne skal levere ”løsningsorienteret journalistik”. Man mærker hensigten: Mørklægning af den alvorlige kriminalitet så ”populismen” ikke vinder frem…

 

En ny undersøgelse fra Megafon, lavet til TV2, viser, at over halvdelen af alle kvinder frygter at blive overfaldet, når de går i byen. Mange overvejer af samme grund, hvordan de kan bevæbne sig. Det er kulturtabet anno 2017 i Danmark.

 

Det er vel en også en af grundene til, at politikerne barsler med lovforslag om at lovliggøre peberspray. Det kan være nødvendigt, men det vil givetvis også fører til en forråelse, for voldmændene vil lære at pacificere offeret hurtigst muligt.

 

Var det ikke bedre, hvis politikerne og myndighederne bekæmpede volden? Og var det ikke bedre, hvis medierne rapporterede om den brutalisering, der foregår? Mange gør det, men ofte skal man læse om brutale overfald i de små lokalaviser, hyppigst på nettet. For det er jo ikke længere en nyhed.

 

Angående mørklægning. Se på disse to billeder:

 

 

Billedet til venstre er blevet ikonisk. Det viser en dreng, der druknede i forsøget på at komme til Europa. Billedet til højre viser en pige, der blev dræbt i terrorangrebet i Barcelona. Dette billede har vi ikke set meget til, og da jeg viste det på Facebook, blev det øjeblikkeligt fjernet.

 

Som det er blevet formuleret:

 

Billedet til venstre blev brugt til at åbne vores grænser. Billedet til højre vil blive undertrykt for at beholde grænserne åbne.

 

For egen regning vil jeg sige: Må man ikke vise billeder af ofre, selv når det er børn? Jo, med omtanke. Diskussionen minder også om debatten om forskønnelsen af betonklodserne, der skal ”forhindre terror”. Efter min mening skal de fremstå i deres rå hærlighed, ikke forskønnes med hjerter og fine farver.

 

For den virkelighed, de henviser til, er rå og hæslig.

 

Opdatering 31.8.17:

 

Flere henviser til Nyt fra DST, juli 2017 for at forklare de markante stigninger. Det vil jeg gerne knytte følgende kommentarer til. Men først: Mit indlæg havde som udgangspunkt en artikel i bl.a. Politiken, der går på, at danskerne har en forkert opfattelse af kriminalitet og tror, det er mere utrygt i Danmark, end det i virkeligheden er. Min anke er, at den alvorlige kriminalitet, der skaber utryghed, er stigende. Danskerne tager altså ikke fejl. Nogle medier søger derimod at sløre disse forhold ved at tale om en generel nedgang i kriminalitet og undlade at tage tal med, der viser en markant stigning i alvorlig, utryghedsskabende kriminalitet.

 

Stigningen i anmeldte tilfælde af vold skyldes bl.a., som Dst skriver, flere anmeldelser for vold mod offentlig myndighed samt anmeldelser af sager, der forvolder fare for liv eller førlighed. Her sigtes især til sager om løsnede hjulbolte.

 

Kommentar: Ja, netop. Dette er en meget alvorlig form for kriminalitet.

 

Dst skriver ydermere om voldtægter, at stigningen skal ses i sammenhæng med Rigspolitiets ændrede registreringspraksis, og er ikke, som Dst skriver, ”nødvendigvis” tegn på, at flere voldtægter anmeldes.

 

Kommentar:

 

Dette med den ændrede registreringspraksis, som jeg har omtalt i tidligere indlæg, baserer sig på gisninger og giver på mange måder bare anledning til nogle flere gisninger på et svært gennemskueligt område.

 

Christian Marcussen har på Idekamp gennemgået kriminaliteten i denne illustrative video. Antallet af sigtelser for voldtægt er også steget og er på det højeste nogensinde. Det burde ikke være tilfældet, hvis den ændrede registreringspraksis blot medtog flere og ”svagere” anmeldelser.

 

Stigningen i antallet af sigtelser underminerer – eller korrigerer – også indvendingen, at stigningen i voldtægter blot skyldes en stigende tilbøjelighed til at anmelde.

 

Derudover vil jeg bemærke:

 

1) Stigningen fortsætter mht. voldtægt. Den flader altså ikke blot ud på et relativt højt niveau, efter man har ændret registreringspraksis (ca. medio 2015), som man skulle forvente. Antal anmeldelser er derimod steget drastisk hele tre gange siden medio 2015.

2) Hvor meget af stigningen er reel? Og hvordan forklare det? Ingen ved, hvor stor betydning denne ændring i registreringspraksis reelt har. Myndighederne kunne jo også tænkes at efterrationalisere, jf. de mange beskyldninger om at skrinlægge sager.

3) Hvis der har været tilbageholdt sager forud for den ændrede registreringspraksis, så er det sørme også på tide, at der kastes lys over det reelle omfang, især fordi politiet har henlagt tusindvis af forskellige sager. Tallet må ikke sløres, så mister vi bare endnu mere tillid til myndighederne.

4) Hvorfor sker ændringerne i registreringspraksis? Er der mon tale om et ekstra pres mht. anmeldelser af voldtægt og seksuelle krænkelser? Og hvordan undersøger man så det?

5) Voldtæger er et notorisk vanskeligt område at undersøge, jf. masseovergrebene i bl.a. Køln i Tyskland. Der er stort mørketal. Derfor er det især interessant, hvis der er en markant stigning. Men hvad betyder ”markant” her? I fx Tyskland er der sket en voldsom stigning i anmeldte overgreb, vold etc., det er altså en tendens, af samme grund skal man vel ikke være så overrasket, hvis den samme tendens slår igennem herhjemme? Den kan være mindre eller større. Det er selvfølgelig ikke bevist, at der er sket en stigning, men dog sandsynliggjort.

6) Antallet af anmeldte trusler er også steget. Trusler kan skabe mørketal: Man tør ikke anmelde af frygt for repressalier. Tallene kan altså være meget højere i takt med, at antallet af trusler også stiger. Dette er også et korrektiv til det sidste argument, man ofte hører, nemlig, at kvinder (og andre) i højere grad opfordres til at anmelde overgreb (både vold og voldtægter). I øvrigt er det også her meget svært at vide, hvor meget den slags slår igennem. Vi står tilbage med gisninger.

 

 

 

 

150 kommentarer RSS

 1. Af Claus Clausen

  -

  Intet bevidner journalisternes afgrundsdybe fejhed, uvederhæftighed og totale moralske kollaps end holdningen bag udbredelsen af Bodrum billedet og forbuddet mod Barcelona billedet.

 2. Af Jan Andersen

  -

  Det er nok overraskende for nogle at kriminaliteten ikke er faldet, for i årevis har DR, pollertiken og visse statistikker påstået at kriminaliteten bare faldt og faldt. Iflg. især radikale og “humanistiske” kredse var kriminaliteten nærmest evigt faldende og nærmede sig nul. Men nu er så endnu en illusion om det lille fredelige velfærdsland bristet. Og mere og mere nærmer vi os tilstande med kæmpekriminalitet, hverdagsterror, kaos og anarki. Det næste bliver utryghed overalt ligesom i Sverige.

 3. Af hans andersen

  -

  Når man inviterer en røverbande der blev oprettet for 1400 år siden til landet, er det da meget naturligt at antallet at ofre for røverri, vold og voldtægt stiger.

  Men journalister er uddannet til at sætte kikkerten for det blinde øje og desinformere befolkningen, hvis de ikke udbreder propaganda er de fyret 🙂

 4. Af jan ulrik friis

  -

  Et meget flot, en meget meget vægtigt tekst fra K asper S tøvring.

  Dette burde få vores folkevalgte til at vågne op fortumlet og gå til arkut handling imod alt løgn og terror, og kaste islamisterne det samlede kalifat deres vold og elendighed ud af Danmark, ud af samtlige EU lande!

  Her burde Danmark gå i spidsen for fred – frihed – sikkerhed i EU!

  Uanset er det uhyggelige volds tal, og uanset hvordan man vender og drejer på disse tal, danskernes naive tillid er misbrugt på det groveste i en voldsspiral, nu er der kun tilbage at forhindre at ikke Danmark falder i islamisternes hænder!

  Det danske folk har nu ventet så længe, at nationalstaten Danmark forbløder i vold og terror i løgn og fortielser!!!

  K asper afslører her at folket bliver fyldt med regulære løgne og fortielser, formålet og konsekvensen bliver at Danmark og EU landene bliver destruerede til ukendelghed af islamisterne fra Mellemøsten og Afrika anført af Frontex, det er planen en total ødelæggelse og udplyndring, derfor den US kontrolerede Nato/ Frontex 24/7 henter nye kamptrænede islamister ind over middelhavet fra Afrika, til den fulde den totale blitzkrig og destruktion af EU’s nationalstater!

  Ligesom i Mellemøsten hvor USA også lod islamisterne kæmpe på vegne af USA og Nato medløberne bla.a. Danmark, bliver islamisterne dennegang systematiskt sendt op i EU, undergangen er forudsigelig, fra start er alt planeret, de af os der ikke slipper bort i tide!

  Godt nu K asper afslører at det danske folk lever på regulære løgne og fortielser, vi står i lort til halsen, det vidste vi godt, men nu har vi det til 100% dokumenteret også for prins K nud, at nu har vores folkevalgte ikke længere en undskyldning i deres landsforræderi, og straffen for landsforræderi kender vi alle, vel klogest at være med og ikke imod det danske folk, selv om vores folkevalgte fra dag 1 viste sig at være samvittighedsløse og følelseskolde….uanset nu er der kun tilbage at forhindre at ikke Danmark sammen med EU landene falder i islamisternes onde hænder!

 5. Af Jan Andersen

  -

  At velfærden smuldrer, ses nok tydeligst i sundhedssystemet som man har slagtet løs på uafbrudt i årevis. Hospitaler, skadestuer, sengepladser og personale er forsvundet/sparet væk, og IT-skandaler, falsk medicin, manglende rengøring, stafylokokinfektioner, ambulanceforringelser og dårligt virkende “nyordninger”/reformer er kommet til. Resultatet er frygtelige lidelser og tusindvis af unødvendige dødsfald . Og klagesystemerne virker ikke. Både patienter og pårørende sjofles i tusindvis af tilfælde.

 6. Af jan ulrik friis

  -

  ….i filter…….Her burde Danmark gå i spidsen for fred – frihed – sikkerhed i EU!…i filter…..

 7. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos det ikoniske billede der blev brugt til at åbne grænser, læs denne lidt mere dybdegående analyse af den plantede mainstream medier fake news historie:

  Story Begins To Unravel About Drowned Syrian Boy
  http://dailycaller.com/2015/09/07/story-begins-to-unravel-about-drowned-syrian-boy/

 8. Af Ida Magnussen

  -

  En inderlig tak til Kasper Støvring. Du skriver uden frygt og bæven. Jeg er, som mange, inderlig træt af at de fleste journalister vælger fortielsen frem for afsløringen af den voldelige besættelse Europa er udsat forudsat for i disse år. Fremtiden bliver værre. Ingen tvivl. Ytringsfriheden og demokratiet er under voldsomt pres fra såvel den radikale socialisme som den fundamentalistiske islamisme.

 9. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt som vanlig et perfekt blogoplæg fra Kasper Støvring. Helt korrekt set “løsningsorienteret journalistik” er vel blot en ny term for – vinklede, manipulerede nyheder – fake news. Et af de – politiske korrekte – afpillede lig hentes ud af skabet for at give fiktionen lidt tyngde. Direkte patetisk! I øvrigt bruger jeg selv udelukkende MSM fake news som guidelines til at Google videre på alternative medier – og finde en mere nuanceret korrekt version af den virkelige virkelighed!

 10. Af Janus Agerbo

  -

  Fake news fra KS?

  DST skriver selv at tallene ikke repræsentative:
  Angående statistikken for voldtægter mv., fra DST:
  Fra første kvartal til andet kvartal steg antallet af anmeldte voldtægter 46 pct. Tallene for anmeldte voldtægter sæsonkorrigeres ikke, da der indtil videre ikke har vist sig at være sæsonudsving på denne type forbrydelse. Det er det højeste antal anmeldelser, siden Danmarks Statistik begyndte at lave statistik om anmeldte forbrydelser i 1979. Stigningen ligger jævnt i alle regioner og er størst i de store byer. Stigningen skal ses i sammenhæng med Rigspolitiets ændrede registreringspraksis, og er ikke nødvendigvis tegn på, at flere voldtægter anmeldes.
  Angående stigning i anmeldt voldsforbrydelser:
  LØSNEDE HJULBOLTE OG VOLD MOD OFFENTLIG MYNDIGHED GIVER FLERE ANMELDELSER Forvolde fare for liv og førlighed er en overtrædelse af § 252 i straffeloven og kan straffes med op til otte års fængsel. Stigning afspejler de mange tilfælde af løsnede hjulbolte på personbiler, som er registreret hos politiet i juni måned. Anmeldelser af vold mod offentlig myndighed vedrører både flere anmeldelser af vold mod polititjenestemænd og vold mod andre i offentlig tjeneste, som fx socialrådgivere, fængselsbetjente, personer beskæftiget med specialpædagogisk arbejde og personer der udfører social- og sundhedsarbejde på institutioner, hospitaler og i private hjem.

 11. Af Mads Christiansen

  -

  Jeg tror kun, at der er én her, der gør sig skyldig i FAKE NEWS, og det er forfatteren selv.

  Læs lige Danmarks Statistiks kommentar til de seneste tal over antallet af voldtægtsforbrydelser:

  “Stigningen skal ses i sammenhæng med Rigspolitiets ændrede registreringspraksis, og er ikke nødvendigvis tegn på, at flere voldtægter anmeldes.”

  Når det gælder vold, så læs lige Politikens artikel igen. At antallet af anmeldelser er steget 34 %, har du, Kasper Støvring, jo netop fra Politiken-artiklen, hvor tallet fremgår og fremlægges helt åbent i avisens grafik. Pinligt, at du får det til at lyde som om, at du selv har fundet frem til stigningen på de 34 %, og at Politiken forsøger at skjule det.

  Øv. Troede lige, der var noget at komme efter her. Og så er du bare helt vildt fake selv. Øv.

  I øvrigt: Stigningen af antallet af voldsanmeldelser forklares af Justitsministeriets Forskningskontor sådan her:

  “En nylig undersøgelse peger på, at en del af stigningen i antallet af anmeldelser vedrørende vold og trusler kan bero på en øget anmeldelsestilbøjelighed, og at denne tilbøjelighed antageligvis er relateret til dels et øget fokus på anmeldelse af overgreb mod børn i forbindelse med ”Overgrebspakken” fra 2013 og dels en ændring i Erstatningsnævnets praksis i 2015, som kan have medført en øget tendens til at anmelde vold på jobbet”.

  Kilde: http://justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Forskning/Forskningsrapporter/danskernes_opfattelse_af_kriminalitet_i_samfundet_0.pdf

  Kasper Støvring: Læs dine lektier lidt bedre, inden du sætter dig til tasteturet.

 12. Af Ida Magnussen

  -

  Kære Kasper Støvring. Tak skal du have, fordi du uden frygt og bæven bryder det Flemming Rose har kaldt Tavshedens Tyranni. Vi er i Europa vidne til et islamistisk funderet opgør med den europæiske civilisation. Alt for mange journalister filtrerer deres rapporteringer om vold, voldtægt og andre forbrydelser. Mange radikale socialister identificerer sig på visse områder med islamismen. Begge parter agerer i en “større sags tjeneste”. Tænker på nazisterne, der under krigen samarbejdede med Stor Muftien i Jerusalem. Det muslimske broderskab har fundamentale doktriner, der harmonerer med den yderste og voldsparate venstrefløj. Ytringsfriheden står for fald, hvis ikke flere modige griber pennen og siger fra over for voldtægten af demokratiet.

 13. Af Kasper Støvring

  -

  Mads, jeg kender udmærket de oplysninger fra Dst og Politiet. Men “sjovt nok” bliver anmeldelserne ved med at stige. Desuden er min anke mod Politiken ikke, at de ikke bringer tal om vold, men at de slører tallene for grov kriminalitet ved ikke at bringe fx tal for voldtægt op.

 14. Af Jens Larsen

  -

  Hvis du nu ikke var ligeglad med faktisk viden og alene havde en agenda om at stigmatisere vores muslimske medborgere, så ville du måske føle dig forpligtet til at præcisere dit indlæg i det ovenstående, når jeg nu fortæller dig, at grunden til, at politiets statistikker for anmeldte voldtægter er steget er, at man efter kritik fra Rigsrevisionen er holdt op med at bruge “undersøgelsesnumre” i voldtægtssager og derfor nu klassificerer hver eneste anmeldelse som en faktisk anmeldelse. Det begyndte man på i 2016, hvilket afspejles af den figur fra Dánmarks Statistik, som du ukritisk gengiver uden overhovedet at sætte dig ind i sagerne først. Rigsrevisionens undersøgelse fra 2015 viste, at cirka 120 voldtægtssager årligt afsluttedes som henlagt uden at være registreret som faktiske anmeldelser og det korresponderer NØJAGTIGT med den stigning, som du i din Goebbels-agtige racepropaganda føler behov for at udlægge som en stigning betinget af indvandring.

  Her er et citat fra en TV2-artikel om sagen fra november 2015:

  “Statsadvokaten i København har undersøgt 135 uopklarede sager om seksualforbrydelser, som politikredsene vest for Storebælt lukkede, uden at finde en mulig gerningsmand. 67 af disse uopklarede sager – altså næsten halvdelen – burde optræde i de officielle statistikker over voldtægt, men gør det ikke.

  Politiet – især i København – har nemlig lukket sagerne på et såkaldt undersøgelsesnummer. Det betyder, at de ikke tæller med i den officielle statistik over kriminalitet.”

  “Også vest for Storebælt er et stort antal uopklarede voldtægtssager skjult for offentligheden. Ud af 204 sædelighedssager er 107 af dem henlagt på et undersøgelsesnummer – 54 af dem burde efter alt at dømme være rubriceret som voldtægt.”

  Hvis Berlingskes redaktion tog fakta alvorligt, burde de skride ind over for en blogger, som udlægger en ændring i registreringspraksis som en de facto stigning i virkelighedens verden for at fremme sin racehads-agenda.

  Kilde: TV2/NYHEDERNE, 11. november 2015: “Kritik af politiet: Et hav af voldtægter holdes skjult i statistikken”

 15. Af Obviously Right

  -

  Tak for et velskrevet indlæg.

  Hvor er det trist at læse danske medier. Når de gør det godt, har de kopieret ca 50% af en artikel, fra fx The Guardian og undladt lidt her og der. Hvis så bare det var dovenskab og normal dansk inkompetance, men det virker systematisk. Jeg har ved flere lejligheder pointere for div. journalister at censur ikke er tilladt i DK, hvor svarende typisk er: Det gælder kun for myndighederne? WTF, eller det er en redaktionel beslutning, som om det ikke er det samme?

  Da Danmark var et land med en homogen befolkning, dvs. for ca 35 år siden, var alder og køn nok informationen om en voldsperson, men da myndigheder, har besluttet at Danmark skal være multikulturelt, så skal informationen til borgerne også angive kultur, da borgerne har ret til ucensureret oplysningen.

  At DST ikke de seneste 35år har indsamlet data om personers kultur, oprindelsesland, mm. kan igen betragtes som censur og tilbageholdelse af informationer fra borgerne som de har en ret til at vide. Og hvor er det belejligt at opgørelsen af voldtægter er blevet ændre, så det kan inden udtale sig om. Pyt det er jo kun vores piger det mest går ud over. Kunne det tænkes at opgørelsen over hvor meget sort arbejde der udføres, gør at man så bliver nød til at ignorere det?

  Hvis myndighederne (er de myndige når de ikke kan beskytte borgerne?) og medier ønsker at holde kultur, religion, og oprindelsesland borte, hvorfor vil de så lave alders og køns diskrimination.

  Og mht. peperspray, så virker baconspray meget bedre.

 16. Af Kasper Støvring

  -

  Janus, som skrevet til Mads. Jeg kender godt argumenterne og har også skrevet om det ifm. gennemgang af disse tal tidligere. Men altså: Stigningen fortsætter. Den flader altså ikke blot ud på et relativt højt niveau, efter man har ændret registreringspraksis og opdaget enkeltsager med mange tilfælde af overgreb, og hvad der ellers er blevet bragt frem af skuffen med forklaringer. Og den anden del af dine indvendinger: Det er saftsuseme da også meget alvorligt.

 17. Af P. Christensen

  -

  Mads Christensen,

  Tak fordi du sætte fake News indlægget her på plads.

 18. Af Kasper Støvring

  -

  Jens, se mine svar til Mads og Janus.

 19. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt et udtryk der er vel værd at bide mærke i – “Stigningen skal ses i sammenhæng med Rigspolitiets ændrede registreringspraksis”. Minder det lidt om fablen – “løsningsorienteret journalistik” ? – eller på moderne “nydansk” – vinklet, manipuleret fake news!

 20. Af jørgen christensen

  -

  Ma ds c er vel bare endnu en virkelighedsfornægtende ignorant iført store skyklapper og briller med tykke røde glas. For fra venner og bekendte, fra lokalaviser og fra nettet hører man jo igen og igen om den omfattende og snart allesteds nærværende kriminalitet. Mængden af indbrud, overfald, tyverier, hjemmerøverier, voldtægter, knivstik og skyderier i gaderne er jo overvældende, sammenlignet med for ti-tyve år siden. Og så er der afskruede hjulbolte, stenkast mod bilister, påsatte brande og diverse vanvidskørsel m.m. Også den korte, 24nyt.dk og snap hanen oplyser om den voksende trussel mod os alle.

 21. Af Hans-Christian Søgaard Andersen

  -

  Det er ikke nogen overraskelse at det er dem der reelt ikke bidrager med noget i vores samfund, der er bange for indvandring. Tænk hvis deres privilegier bliver dem frataget? Tænk hvis man ikke kan narre de nytilkomne til at man må beholde sine eksisternede ligegyldige privelegier? Eller man skal måske endda til at lave noget som nogen gider at forholde sig til

  Et multikulturrelt samfund hvor alle producerer og tjener til deres egen overlevelse er klart at foretrække frem for et studentiøst uproduktivt samfund hvor man bliver betalt for at læse og gennemgå andres værker og gøre livet til lort for andre.

 22. Af Niels Juul Hansen

  -

  @ MADS CHRISTIANSEN

  Tak fordi du orker at sætte tingene på plads her på berlingske blogs.

  Kasper Støvring støvsuger ALT hvad han kan finde, hvor som helst, for at vise, at muslimer er roden til alt ondt i Danmark – og resten af verden.

  Kasper Støvring har ingen løsninger på de integrationsproblemer, der vitterlig eksisterer. Han er kun ude på at grave grøfter. Som det fremgår af indlæggene fra alle hans rygklappere, så minder “løsningsforslagene” om noget vi har set i Europa før – og ser gentaget i USA blandt de mange vrede, frygtesomme og ignorante trumpister.

  Byg en mur. Sæt militæret ind.

  Nej, vi skal ikke have alle disse hersens muslimer til at ukristeliggøre Danmark.

  Det kan vi godt klare selv!

 23. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er fablen “integration” vel et af de mest forløjede buzzwords, sat i scene af logen – politisk korrekte fantaster. Men helt analog til andre reality shows glider fablen ned med aftenkaffen – til daglig portion fake news foran TV-flimmerkassen.

 24. Af Flemming Lau

  -

  Kasper Støvring.
  Endnu engang guldkorn, fra din side. De Islamofile lider blot af patologisk benægtelse

  Gennem ca 10 år til 2013 lå tallet på anmeldelser for voldtægt på ca 500 årligt!
  Kun 1 ud af 5 fører til dom. I gennemsnit ca 40 danskere og 21 udlændinge dømmes årligt.

  Udlændinge dømte gennem 10 år, Irak 41, Tyrk 26, Somalis 25, palæstinensere 24.
  Muslimer er 13x så krimminelle som danskerne. Hvis de var ligeså mange som danskerne ville tallet stiger fra 21 årligt til 273 voldtægter årligt, mod danskernes 40.

  Nu kan vi så se på tallene, at de for 2016 er steget til 1048 anmeldelser altså mere end det dobbelte. Samme tendens ses for 2017 hvor vi allerede er oppe på 1134. Statistisk skulle det føre til 20% domme, ca 226 i 2018.

  Kan vi regne med at forholdstallet stadigt vil sige at muslimerne står for 30%…?
  Lur mig om ikke tallet nærmere vil være 50-50% i 2018, selv om muslimerne er 13 gange færre end danskerne. Denne udvikling skal stoppes!

 25. Af Niels O

  -

  Det er da dejligt for Støvring og andre nationalister. Så har de jo noget, de kan fylde deres kedsommelige liv med at råbe op om.

 26. Af Flemming Lau

  -

  Det er da godt at Niels O. ikke er ansat på Center for voldtægtsofre. Mage til afstumpethed…!

 27. Af Orla Guude

  -

  Var det ikke i England, at en ‘asiat’ for nylig var blevet observeret under voldtægt af en ko. Han blev omgående anmeldt og en eftersøgning iværksat, uden at de fandt “the lovesick coward”.

  I disse tider med LGBT osv. er den gerning kun den nyeste gren på LGBT træet – den pågældende ‘asiat’ må nu være en’ikonisk’ figur.

 28. Af Jens Hansen

  -

  AF MADS CHRISTIANSE N – 29. AUGUST 2017 14:47

  Tak for et sobert og hæderligt indlæg.
  Dem er der ikke så mange af her.

 29. Af karl nielsen

  -

  Det gælder jo om at stille de “rigtige” spørgsmål fx steg antallet af skudepisoder med hele 218 procent i 2016 – og i 2017 ser det endnu værre ud – ekstremt utryghedsskabende!

 30. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Støvring har hele tiden været racehadets fremmeste repræsentant her på bloggen. Intet indlæg uden at han mere end antyder, at alle problemer er resultatet af de fremmedes tilstedeværelse.

  Han er fuldt på højde med Jyllandspestens evindelige tirader om altings elendighed på grund af indvandringen. I flere tilfælde har han endog overgået JP’s skrækscenarier, og det kræver altså noget – især hjerteløshed.

  Flertallet af danskere er heldigvis ligeglade med Støvring og hans fantasier- og ikke med indvandrerne.

 31. Af Kim Hansen

  -

  Til Mads Christiansen og andre kritikere af Kasper Støvrings indlæg.

  I kritiserer Støvring for at bruge antal anmeldelser, set i lyset af, at der er ændret på registreringspraksis. Fair nok. Men på Statistikbanken kan man også finde strafferetlige afgørelser fra 1980 til 2016. Altså domme der er faldet.

  Den viser også, at antallet af voldtægter er eksploderet de senere år. Seksualforbrydelser generelt er på et historisk højt niveau. Voldsforbrydelser steg dramatisk frem til cirka 2005/2006 og er siden så faldet, men er stadig meget højere end tilbage i 80’erne. Og vold og lignende mod offentlig myndighed steg dramatisk frem til 2003 og har siden ligget på dette meget høje niveau – og nej, det er ikke på grund af hjulbolte, da der vist ikke er fundet og dømt nogle af dem endnu..

  I statistikbanken er der også tal på antal skyldige personer efter herkomst fra 2000 til 2015. Her kan man konstatere, hvis man igen kigger på vold og voldtægt, at der i den årrække generelt er en støt faldende tendens, blandt folk med dansk oprindelse – you do the math!

  Jeres kritik er fair nok, men i min optik står Kasper Støvrings grundlæggende pointe på et temmelig solidt grundlag. Og så må vi jo se i de kommende år, hvem der viser sig at få mest ret – jeg tror, jeg sætter mine penge på Støvring.

 32. Af Jan Petersen

  -

  Så lukkede i øvrigt skvat-Mikkel sin “værdikamp-blog”, længe inden debatten var startet. En del Berlingske bloggere er unægtelig lidt af et demokratisk “debat-mysterie” 🙁

 33. Af Gert Hansen

  -

  Jørgen Villy Madsen:

  Hvad er det for en race Kasper Støvring driver ‘racehad’ imod, som du skriver ovenfor?

  Hvilken statistik hentyder du til, når du skriver ‘flertallet af danskere’?

 34. Af j christensen

  -

  De typer der benægter at Danmark er ved at blive invaderet og besat, er vel enten agenter for godhedsindustrien eller de radikale. Eller de mangler sund fornuft og dømmekraft. For gader, butikker, landsbyer, biblioteker, banker, rådhuse, parker og boligkvarterer myldrer jo med afrikanere og arabere. Ofte går de sammen i grupper der opfører sig støjende og agressivt. Der må nu være mindst en halv million migranter i landet. Det passer også med at udgiften pr. år overstiger 150 milliarder kr.

 35. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt bruges ordet “race” – i moderne terminologi – iscenesat af politisk korrekte – udelukkende ifm forædling af dyr. Selvsagt lidt pinligt, de ikke selv kan hitte rede i egne buzzwords. Forklaringen skyldes formentlig, at såkaldte “menneskerettigheder” også bruger termen “race”. Men er det mennesker eller dyr, de egentlig ævler om?

 36. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Jan Petersen

  “I øvrigt er fablen “integration” vel et af de mest forløjede buzzwords, sat i scene af logen – politisk korrekte fantaster.”

  Ja, det vil nok tage mange år, før vi får etniske danskere i socialklasse 4 og 5 integreret med etnisk danskere i socialklasse 1 og 2.

 37. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt uden tvivl korrekt. Kommunistiske fabler er afprøvet utallige gange. Resultat hver gang – total fiasko 🙁

 38. Af Mogens Møller

  -

  En stor del af “stigningen” i voldssager ligger i, at man som pædagog eller lærer ikke kan få arbejdsskadeerstatning for skader på grund af f. eks. udadreagerende, ofte autistiske børns reaktioner, hvis disse ikke anmeldes som vold. Det betyder en stigmatisering af disse børn som voldelige, selv om de måske er syge. Det samme gælder ansatte i behandlingstilbud for voksne med psykiske problemer.

 39. Af Jan Petersen

  -

  Hvis Danmarks overordnede problem er manglende arbejdsskade erstatning til pædagoger og lærere, der får tæsk af uvorne elever – så er den sag vel indenfor rækkevidde at løse 🙂

 40. Af Gert Hansen

  -

  Jan Petersen:

  J.V.M. forsøger helt bevidst, som hans ligesindede, at få kritik af islamisk ideologi til at fremstå som ‘racehad’. Og kritikere er ovenikøbet. iflg. J.V.M ‘hjerteløse’. Som bekendt er racisme forbudt, men det er kritik, holdt indenfor Straffelovens rammer, ikke. Derfor forsøger nogen, inkl. J.V.M., at få det sammenstillet.

  Kan J.V.M., og ligesindede, derfor få sidestillet kritik af islam med ‘racehad’, har de fået lukket munden på kritikerne. (Det har den svenske elite med held gjort i Sverige, hvor kritikere af islam konsekvent stigmatiseres som ‘racister’. OIC har med mindre held forsøgt det samme i FN).

 41. Af Jan Petersen

  -

  Min pointe med brug af ordet “race”-had” f.eks overfor muslimer er, at man dermed (tilsigtet eller utilsigtet) uvægerlig sammenligner muslimer med dyr. Race – i moderne terminologi – bruges udelukkende ifm forædling af dyr!

 42. Af Gert Hansen

  -

  Min pointe er, at muslimer ikke er nogen bestemt race, men visse muslimer og apologeter forsøger at få kritik af islam til at fremstå som, eksempelvis, racehad.

  Man har i en del år forsøgt sig med stigmatiseringen ‘islamofobi’, men det synes nu at være gået af mode, det bruges i alt fald ikke i samme udstrækning som tidligere. Nu forsøger man sig så med ‘racisme’, ‘racister’ = kritikere af islam, eller som her ‘racehad’. Alt sammen med et bestemt formål, at forhindre en ordentlig diskussion, ved istedet at få gjort kritikere tavse, så diskussion og kritik helt kan undgås.

 43. Af Niels O

  -

  @ Flemming Lau – 29. august 2017 16:34

  I kan selv være afstumpede. Det er jo ikke empati, der er jer nationalistiske internetkrigeres brændstof alligevel.

 44. Af Thomas Nielsen

  -

  Den virkelige krise bag Støvrings sobre og seriøse redegørelse er, at Politiken i 2017 som landsdækkende medie ustraffet af sine læsere kan fremstille virkeligheden så gennemgribende tendentiøst og forvansket. Det viser at vi som nation nu er splittet op i lige to store grupper der driver længere og længere væk fra hinanden: Politiken-segmentet i centrum-venstre, som baserer deres verdenssyn på ideale forestillinger om det gode menneske, uanset kultur og religion, og så pragmatikerne, som fremlægger fakta – og straks stemples som islamofober, racister, højreradikale og “mørke kræfter” af præsteskabet i den anden lejr.
  Og alt imens taber vi dagligt terræn til dem der vil vores allesammens undergang. Og det mest ironiske er at det er feministerne og regnbue-idealisterne i centrum-venstre der som de første vil blive kastet ud fra højhusene på Vestegnen. Måske kan vi danskere omsider forenes som folk i døden?

 45. Af Kim Hansen

  -

  Til Mads Christiansen og andre kritikere af Kasper Støvrings indlæg.

  I kritiserer Støvring for at bruge antal anmeldelser, set i lyset af, at der er ændret på registreringspraksis. Fair nok. Men på Statistikbanken kan man også finde strafferetlige afgørelser fra 1980 til 2016. Altså domme der er faldet.

  Den viser også, at antallet af voldtægter er eksploderet de senere år. Seksualforbrydelser generelt er på et historisk højt niveau. Voldsforbrydelser steg dramatisk frem til cirka 2005/2006 og er siden så faldet, men er stadig meget højere end tilbage i 80’erne. Og vold og lignende mod offentlig myndighed steg dramatisk frem til 2003 og har siden ligget på dette meget høje niveau – og nej, det er ikke på grund af hjulbolte, da der vist ikke er fundet og dømt nogle af dem endnu..

  I statistikbanken er der også tal på antal skyldige personer efter herkomst fra 2000 til 2015. Her kan man konstatere, hvis man igen kigger på vold og voldtægt, at der i den årrække generelt er en støt faldende tendens, blandt folk med dansk oprindelse – you do the math!

  Jeres kritik er fair nok, men i min optik står Kasper Støvrings grundlæggende pointe på et temmelig solidt grundlag.

 46. Af Ja Petersen

  -

  AF GERT HANSEN – 29. AUGUST 2017 18:55

  I øvrigt meget enig. Det hele kan vel koges ned til – vinklet, manipuleret fake news dækning. Eller som et af de – politisk korrekte lig i lasten – formulerer det . . . “løsningsorienteret journalistik” !

 47. Af Flemming Lau

  -

  Niels O.
  Ret typisk for islamofile, at de begynder at motivforskyde, når statestikken taler dit eget klare sprog. I øvrigt er det vist yderst tvivlsomt, om du er i stand til at ransage hjerter og nyrer hos dine kririkkere. Hvor ville det dog være befriende om du for en kort stund kunne forholde dig kritisk til de tal, der har været på vej de sidste 2 måneder!

 48. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt elsker jeg stadig Kasper Støvring termen “Fake News”. Det er selve maskinrummet for såvel mainstream magthavere som deres talerør – mainstream fake news media, baseret på vinkling og renlivet manipulation af daglige nyheder!

 49. Af Niels O

  -

  @ Flemming Lau – 29. august 2017 19:26

  Hvad mener du med islamofil? Jeg taler om aggresive nationalister, der 24/7/365 ikke har andet i hovedet. Og som mener, at al politik skal rettes ind efter deres små nationalpopulistiske ensporetheder, hvor de oven i købet lader som, at de er åh-så empatiske. Hvilket netop IKKE er deres drivkraft.

  Verden er så meget større end 2 centimeter ud fra jeres egen næsetip.

 50. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt fedt med en blog der er næsten fri for net trolls og debat sabotører, men blot debatterer bloggens emne – det er værd at læse og kommentere 🙂

Kommentarer er lukket.