Den grove kriminalitet er IKKE faldet, den er steget eksplosivt

Af Kasper Støvring 150

 

 

 

”Kriminaliteten er faldet. Men borgerne ved det ikke.” Sådan lyder en nyhed, der er kolporteret i medierne de seneste par dage. Det ligner Fake News, for vinklingen og udeladelserne er stærkt tendentiøse som i denne artikel fra Politiken.

 

For det første ser man bort fra, at det er den kriminalitet, der skaber mest utryghed, der er den mest alvorlige (og den, der sandsynligvis optager borgerne mest). Fint nok, at antallet af anmeldelser af f.eks. tyveri er faldet. Men antallet af anmeldelser af vold er eksploderet. Den er steget med 34 procent!

 

For det andet medtager man ikke den anden type meget grove kriminalitet, der ligeledes er eksploderet, hvad angår antal anmeldelser. Nemlig voldtægt. Antallet er fordoblet de seneste år.

 

Både anmeldelser af voldsforbrydelser og voldtægter ligger på det højeste niveau i alle de år, man kan skaffe tal fra Statistikbanken (Danmarks Statistik). Nemlig 20 år. Her de allernyeste tal efter andet kvartal i år:

 

 

 

 

Samtlige eksperter i artiklen, og hvad jeg ellers har hørt, omtaler ikke disse forhold. Værst er måske Ulrik Haagerup, tidligere chef for DR-nyheder, der mener, at medierne skal levere ”løsningsorienteret journalistik”. Man mærker hensigten: Mørklægning af den alvorlige kriminalitet så ”populismen” ikke vinder frem…

 

En ny undersøgelse fra Megafon, lavet til TV2, viser, at over halvdelen af alle kvinder frygter at blive overfaldet, når de går i byen. Mange overvejer af samme grund, hvordan de kan bevæbne sig. Det er kulturtabet anno 2017 i Danmark.

 

Det er vel en også en af grundene til, at politikerne barsler med lovforslag om at lovliggøre peberspray. Det kan være nødvendigt, men det vil givetvis også fører til en forråelse, for voldmændene vil lære at pacificere offeret hurtigst muligt.

 

Var det ikke bedre, hvis politikerne og myndighederne bekæmpede volden? Og var det ikke bedre, hvis medierne rapporterede om den brutalisering, der foregår? Mange gør det, men ofte skal man læse om brutale overfald i de små lokalaviser, hyppigst på nettet. For det er jo ikke længere en nyhed.

 

Angående mørklægning. Se på disse to billeder:

 

 

Billedet til venstre er blevet ikonisk. Det viser en dreng, der druknede i forsøget på at komme til Europa. Billedet til højre viser en pige, der blev dræbt i terrorangrebet i Barcelona. Dette billede har vi ikke set meget til, og da jeg viste det på Facebook, blev det øjeblikkeligt fjernet.

 

Som det er blevet formuleret:

 

Billedet til venstre blev brugt til at åbne vores grænser. Billedet til højre vil blive undertrykt for at beholde grænserne åbne.

 

For egen regning vil jeg sige: Må man ikke vise billeder af ofre, selv når det er børn? Jo, med omtanke. Diskussionen minder også om debatten om forskønnelsen af betonklodserne, der skal ”forhindre terror”. Efter min mening skal de fremstå i deres rå hærlighed, ikke forskønnes med hjerter og fine farver.

 

For den virkelighed, de henviser til, er rå og hæslig.

 

Opdatering 31.8.17:

 

Flere henviser til Nyt fra DST, juli 2017 for at forklare de markante stigninger. Det vil jeg gerne knytte følgende kommentarer til. Men først: Mit indlæg havde som udgangspunkt en artikel i bl.a. Politiken, der går på, at danskerne har en forkert opfattelse af kriminalitet og tror, det er mere utrygt i Danmark, end det i virkeligheden er. Min anke er, at den alvorlige kriminalitet, der skaber utryghed, er stigende. Danskerne tager altså ikke fejl. Nogle medier søger derimod at sløre disse forhold ved at tale om en generel nedgang i kriminalitet og undlade at tage tal med, der viser en markant stigning i alvorlig, utryghedsskabende kriminalitet.

 

Stigningen i anmeldte tilfælde af vold skyldes bl.a., som Dst skriver, flere anmeldelser for vold mod offentlig myndighed samt anmeldelser af sager, der forvolder fare for liv eller førlighed. Her sigtes især til sager om løsnede hjulbolte.

 

Kommentar: Ja, netop. Dette er en meget alvorlig form for kriminalitet.

 

Dst skriver ydermere om voldtægter, at stigningen skal ses i sammenhæng med Rigspolitiets ændrede registreringspraksis, og er ikke, som Dst skriver, ”nødvendigvis” tegn på, at flere voldtægter anmeldes.

 

Kommentar:

 

Dette med den ændrede registreringspraksis, som jeg har omtalt i tidligere indlæg, baserer sig på gisninger og giver på mange måder bare anledning til nogle flere gisninger på et svært gennemskueligt område.

 

Christian Marcussen har på Idekamp gennemgået kriminaliteten i denne illustrative video. Antallet af sigtelser for voldtægt er også steget og er på det højeste nogensinde. Det burde ikke være tilfældet, hvis den ændrede registreringspraksis blot medtog flere og ”svagere” anmeldelser.

 

Stigningen i antallet af sigtelser underminerer – eller korrigerer – også indvendingen, at stigningen i voldtægter blot skyldes en stigende tilbøjelighed til at anmelde.

 

Derudover vil jeg bemærke:

 

1) Stigningen fortsætter mht. voldtægt. Den flader altså ikke blot ud på et relativt højt niveau, efter man har ændret registreringspraksis (ca. medio 2015), som man skulle forvente. Antal anmeldelser er derimod steget drastisk hele tre gange siden medio 2015.

2) Hvor meget af stigningen er reel? Og hvordan forklare det? Ingen ved, hvor stor betydning denne ændring i registreringspraksis reelt har. Myndighederne kunne jo også tænkes at efterrationalisere, jf. de mange beskyldninger om at skrinlægge sager.

3) Hvis der har været tilbageholdt sager forud for den ændrede registreringspraksis, så er det sørme også på tide, at der kastes lys over det reelle omfang, især fordi politiet har henlagt tusindvis af forskellige sager. Tallet må ikke sløres, så mister vi bare endnu mere tillid til myndighederne.

4) Hvorfor sker ændringerne i registreringspraksis? Er der mon tale om et ekstra pres mht. anmeldelser af voldtægt og seksuelle krænkelser? Og hvordan undersøger man så det?

5) Voldtæger er et notorisk vanskeligt område at undersøge, jf. masseovergrebene i bl.a. Køln i Tyskland. Der er stort mørketal. Derfor er det især interessant, hvis der er en markant stigning. Men hvad betyder ”markant” her? I fx Tyskland er der sket en voldsom stigning i anmeldte overgreb, vold etc., det er altså en tendens, af samme grund skal man vel ikke være så overrasket, hvis den samme tendens slår igennem herhjemme? Den kan være mindre eller større. Det er selvfølgelig ikke bevist, at der er sket en stigning, men dog sandsynliggjort.

6) Antallet af anmeldte trusler er også steget. Trusler kan skabe mørketal: Man tør ikke anmelde af frygt for repressalier. Tallene kan altså være meget højere i takt med, at antallet af trusler også stiger. Dette er også et korrektiv til det sidste argument, man ofte hører, nemlig, at kvinder (og andre) i højere grad opfordres til at anmelde overgreb (både vold og voldtægter). I øvrigt er det også her meget svært at vide, hvor meget den slags slår igennem. Vi står tilbage med gisninger.

 

 

 

 

150 kommentarer RSS

 1. Af Jens Hansen

  -

  Nationalisterne og højreekstremisterne på denne blog har fået muslimer på hjernen.
  Berlingske bærer på et stort ansvar, når man lader demagoger og populister fodre den indre svinehund hos den yderste frygtsomme og uvidende højrefløj.

 2. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels O

  Det er godt at en ‘centrumvenstresnoet’ som undertegnede og en solid borgerlig som dig kan blive enige, når det drejer sig de vrede, hvide, nationalistiske populister som Kasper Støvring og hans rygklappere – og deres gruelige dommedagsprofetier.

  Der er håb forude.

 3. Af Kristoffer Hansen

  -

  Terror er ikke kun islamiske bombe- og lastbils psykopater. Hverdagen med Islam er ren terror. Vi skal have dødsstraffen tilbage omgående.

 4. Af peter kocsis

  -

  flemming lau:” Udlændinge dømte gennem 10 år, Irak 41, Tyrk 26, Somalis 25, palæstinensere 24.
  Muslimer er 13x så krimminelle som danskerne”

  hvor ved du fra at flygtninge fra disse lande er muslimer? støvring og venner fortæller os gang på gang at det er de kristne der bliver fordrevet fra de lande, hvorefter det logisk set også må være dem der flygter til Danmark?

 5. Af Flemming Lau

  -

  Du taler om aggresive nationalister, hvorimod du selv som islamofil, pudser glorien som et gut mensch der pr definition er empatisk. Men det er i grunden mærkeligt, at du har så travlt med dine landsmænds fejl, uden at have øre for deres bekymringer. Støvring tager de bekymrede alvorligt, specielt med tal dokumentation. Dem der har arbejdet med området i mange år kan kun nikke og sige, ja det måtte jo komme for lyset en dag.

 6. Af Flemming Lau

  -

  Niels O.

 7. Af Niels O

  -

  @Flemming Lau – 29. august 2017 21:19

  “…du selv som islamofil, pudser glorien som et gut mensch der pr definition er empatisk”

  Vel gør jeg da ej. Lad nu være med at sige det samme igen, når jeg lige har afvist det.
  Forhold dig til det, jeg siger, og drop dine stupide stråmænd.

 8. Af Else Johansen

  -

  Jan_Petersen siger

  “I øvrigt fedt med en blog der er næsten fri for net trolls og debat sabotører,
  ** men blot debatterer bloggens emne **, det er værd at læse og kommentere”.

  Din tekst: * men blot debatterer bloggens emne *, fortæller som sædvanlig hvordan du pænt
  femi nosseløst, fortsat vender, vrider, og tilpasser dig, i denne nederdrægtige behagesyge, ef.
  (ANDRES) opsatte emner, vel at mærke uden du kan og vil forholde dig til, at stort set hver og
  en af disse journalistisk fundne menings-profiler, har andres tvang indbygget i deres indkomst

  Ergo, vil pågældende emner, (notorisk altid), vige en stor bue uden om tvangs-sygen, da disse
  bistands-profiler, naturligvis ej hamre X sammen, som kollidere med eget eksistensgrundlag..

  Never mind.. snart, er kun dig, og få af samme slags tilbage, men så er bloggen også helt ren 🙂

 9. Af Thomas Duus Henriksen

  -

  Mon KS kender forholdet mellem BEGÅEDE og ANMELDTE voldtægter? Med et minimalt kriminologisk indblik ved man at det ene ikke kan tages som indikativt for det andet. Desuden skyldes udviklingen ikke en samfundsændring, men derimod at Rigsadvokaten har bedt politiet registrere alle voldtægtsanmeldelser som sådan, og ikke blot som de såkaldte undersøgelsessager. I forlængelse har der gennem de sidste mange år kørt en del kampagner om at få voldtægtsofre til at stå frem og anmelde, frem for at gå med det alene – selv politiet fremhæver disse kampagner. Antallet af voldtægter er ikke eksploderet selvom antallet af anmeldelser er steget.

  KS maler skræmmebilleder samtidig med at han tordner mod populismen. Ville det ikke være mere klædeligt at undersøge begrundelserne til grunds, frem for at tordne frem med noget som er beviseligt forkert?

 10. Af Flemming Lau

  -

  Niels O.
  “…du selv som islamofil, pudser glorien som et gut mensch der pr definition er empatisk”

  Hvis du ikke er i opposition til aggresive nationalister, hvad er du så?
  Hvis du ikke føler dig empatisk, hvad så?

  Er du så sensibel, at du hader kritik?

  Fortæl fortæl! Og forhold dig så iøvrigt venligst til Støvring tal, med mindre du har en anden dagsorden!?

 11. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels O.

  Jeg er glad for, at en ‘venstresnoet’ som undertegnede og du, som er solid borgerlig, kan blive enige m.h.t. disse vrede, hvide, nationalistiske populister, som i USA kaldes ‘trumpister’.

  Så er der håb forude.

  Man behøver altså ikke være islamofil, bare fordi man ikke hader muslimer.

  Findes ordet ‘islamofil’ forøvrigt i en ordbog, eller bliver det alene brugt i ekstremistiske nationalisters smædekampagner?

 12. Af Flemming Lau

  -

  Niels Juul Hansen.
  Har du husket at trykke 2 hurtige gange på send. Så popper fanen ” Word Press fejl” og et par gange tryk på den, skulle gerne få dig igennem.

 13. Af Jesper Tvilde

  -

  Den voldsomme stigning i anmeldte. Voldtægter i begyndelsen af 2015 skyldes at politiet ændrede kriterier for hvad der skulle registreres som voldtægt. Stigningen skyldes således en procedure ændring i hvad der skal registreres som voldtægt. Hvilket ikke er helt uvæsentligt at vide i forhold til hvordan du bruger statistik.

 14. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Information skrev om voldtægter i flere måneder og det var inden Politiken også tog diskussionen op. Information tog emnet op for at sætte focus på voldtægter og kvinders kamp for at få offentlige myndigheder til at lytte til deres anmeldelser.
  Det er muligt, at øget focus også har givet flere kvinder mod til at anmelde en voldtægt.

 15. Af Flemming Lau

  -

  Køln 2015 viste med al tydelighed at noget var forandret fra de udenlandske mænds side. Over 1000 anmeldelser om overgreb eller forsøg på samme, blot fordi et arabisk begreb som Taharusha Gamea skulle afprøves på hvide kvinder. Siden er udviklingen kun gået én vej. Gad vide om det var for at vise sig over nye tilrejsende. I stedet for at adressere problemet, var overborgmester Henriette Rekers tilgang at kvinderne selv skyldige i overgrebende med følgende kommentar;

  “Nu må i piger alrså lære at holde afstand til mændene.

  Politimesterens svar til pigernes råb om hjælp var…..”Køb nogle løbesko!” Han blev heldigvis fyret, for at have bagatelliseret problemet, og dermed indsatsen.

 16. Af Niels O

  -

  Flemming Lau – 29. august 2017 22:00

  Alt, hvad der er primitivt sort/hvidt ved nationalister, viser du med alt den strålende tydelighed. Ligesom Støvring og alle andre primitive nationalister i medierne.

 17. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Muslimer i Myanmar bliver lige nu dræbt, massakreret og forfulgt af buddhister og regeringen i Myanmar.

  Og hermed et barn af en muslimsk familie, som desværre druknede i Naf floden under flugten til Bangladesh fra buddhisterne og den myanmarske regering:

  http://m.yenisafak.com/en/asia/myanmars-alan-kurdi-drowns-trying-to-reach-bangladesh-2787571

  Hvad har du at sige til det hr. Kasper Støvring?
  Er det også en såkaldt ‘mørklægning’ eller ‘forskønnelse’?
  Eller er det bare ‘tre aber’ fra vesten?

 18. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Mehmet Sami Gür. Denne nyhed, som du nævner om Myanmar har været i alle aviser. Ingen prøver at skjule noget. Jeg har læst den for lang tid siden. Der har også været kritik fremme om disse handlinger, hvilket er berettiget.

  Kopterne i Ægypten bliver også forfulgt af muslimske grupper. Husk også den gamle sag om armenerne i Tyrkiet. Den sag bliver skjult af Tyrkiet den dag i dag. Hvad med helt almindelige kurder i Tyrkiet. Jeg køber ikke den forklaring, at alle kurdere er terrorister.

  Dogmatisk religion er roden til alt ondt.

 19. Af Svend Jensen

  -

  @MEHMET SAMI GÜR – 30. AUGUST 2017 7:02
  “Muslimer i Myanmar bliver lige nu dræbt, massakreret og forfulgt af buddhister og regeringen i Myanmar.”

  Muslimerne i Myanmar befinder sig i Myanmar på samme måde som de muslimske albanere befinder sig i den serbiske provins Kosovo. Muslimerne er uønsket ’sivet’ ind i Kosovo igennem lang tid og forsøger nu at vinde uafhængighed ved at påstå, at de har vundet hævd på territoriet.
  Det er præcis efter denne metode de indtrængende muslimske migranter gebærder sig Danmark. Når de har okkuperet deres enklaver i længere tid, vil de påstå at har de vundet hævd, og vil frigøre sig fra de kulturfremmede kristne omgivelser.
  Interessant nok støttede det naive Vesten muslimerne i Serbien ved at referere til “folkenes selvbestemmelsesret” i Kosovo – men det paragraf gælder åbenbart ikke for det etnisk russiske flertal på Krim. Vesten har bestemt, at på Krim gælder “Ukraines territoriale integritet” og ikke “folkenes selvbestemmelsesret”. Hvor bekvemt!

 20. Af Erhvervsøkonom Ole K. Ersgaard MDM, PD

  -

  Udviklingen i den grove kriminalitet er en af konsekvenserne ved de skabsradikales tiltagende indflydelse i Venstre.
  Lars Løkke Rasmussen og hans har først ødelagt Venstre, så samarbejdet i blå blok og nu er “de” i fuld gang med at ødelægge Danmark.

 21. Af Erik Carlsen

  -

  Hej Kasper.
  Mange tak for dine altid spændende indlæg som jeg læser hver eneste gang, med stor interesse. Fortsæt venligst din oplysende virksomhed, og forsvar ytringsfriheden, som den demokratiske danske stat helt åbenlyst undertrykker.,
  Hilsen fra Vestsjælland.
  EC

 22. Af Bent Johansen

  -

  Mehmet
  Selv de normalt så fredselskende buddhister når til et punkt hvor nok er nok….
  Myanmar og buddhisterne fører en helt legitim forsvarskamp på eget territorium.

 23. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt fatter jeg ikke en brik af dette ELSE JOHANSEN – 29. AUGUST 2017 21:40 – indlæg. Men at dømme ud fra ordvalg og manglende evne til at formulere sig – er det formentlig ikke forfattet af en female. Så kan man ellers selv gætte på forfatter til ævlet 🙁
  I øvrigt hævdede jeg også kun, at denne blog var næsten kolbøtte renset 🙂

 24. Af Finn Larsen

  -

  Eksemplet viser i hvert fald at statistisk analyse kan være svært og bør laves af eksperter. I øvrigt bør DS ikke vise tal der ikke er samplet under ens vilkår uden at aflevere en kæmpe disclaimer samtidig.

  Til KS kan man kun give et råd:

  “Hvis noget lyder for godt til at være sandt, så er det nok ikke sandt”

  En tidsserie med sådan en udvikling ville jo være guld for en mand, der lever for at kaste smuds på borgere af ikke dansk oprindelse.

  Skulle vi ud i at finde en decideret kultureffekt i kriminalstatistik tallene så bliver man nødt til at arbejde i modeller med flere effekter. Man kan ikke påvise en svag effekt uden at tage højde for stærke effekter. De stærke effekter er her alder og socialklasse.

  De borgerliges venner i CEPOS har lavet en skolemodel hvor en svag skoleeffekt påvises ved at indrage socialklasse.

 25. Af Kasper Støvring

  -

  Opdatering:

  Flere henviser til Nyt fra DST, juli 2017 for at forklare de markante stigninger. Det vil jeg gerne knytte følgende kommentarer til. Men først: Mit indlæg havde som udgangspunkt en artikel i bl.a. Politiken, der går på, at danskerne har en forkert opfattelse af kriminalitet og tror, det er mere utrygt i Danmark, end det i virkeligheden er. Min anke er, at den alvorlige kriminalitet, der skaber utryghed, er stigende. Danskerne tager altså ikke fejl. Nogle medier søger derimod at sløre disse forhold ved at tale om en generel nedgang i kriminalitet og undlade at tage tal med, der viser en markant stigning i alvorlig, utryghedsskabende kriminalitet.

  Stigningen i anmeldte tilfælde af vold skyldes bl.a., som Dst skriver, flere anmeldelser for vold mod offentlig myndighed samt anmeldelser af sager, der forvolder fare for liv eller førlighed. Her sigtes især til sager om løsnede hjulbolte.

  Kommentar: Ja, netop. Dette er en meget alvorlig form for kriminalitet.

  Dst skriver ydermere om voldtægter, at stigningen skal ses i sammenhæng med Rigspolitiets ændrede registreringspraksis, og er ikke, som Dst skriver, ”nødvendigvis” tegn på, at flere voldtægter anmeldes.

  Kommentar:

  Dette med den ændrede registreringspraksis, som jeg har omtalt i tidligere indlæg, baserer sig på gisninger og giver på mange måder bare anledning til nogle flere gisninger på et svært gennemskueligt område:

  1) Stigningen fortsætter mht. voldtægt. Den flader altså ikke blot ud på et relativt højt niveau, efter man har ændret registreringspraksis (ca. medio 2015), som man skulle forvente. Antal anmeldelser er derimod steget drastisk hele tre gange siden medio 2015.

  2) Hvor meget af stigningen er reel? Og hvordan forklare det? Ingen ved, hvor stor betydning denne ændring i registreringspraksis reelt har. Myndighederne kunne jo også tænkes at efterrationalisere, jf. de mange beskyldninger om at skrinlægge sager.

  3) Hvis der har været tilbageholdt sager forud for den ændrede registreringspraksis, så er det sørme også på tide, at der kastes lys over det reelle omfang, især fordi politiet har henlagt tusindvis af forskellige sager. Tallet må ikke sløres, så mister vi bare endnu mere tillid til myndighederne.

  4) Hvorfor sker ændringerne i registreringspraksis? Er der mon tale om et ekstra pres mht. anmeldelser af voldtægt og seksuelle krænkelser? Og hvordan undersøger man så det?

  5) Voldtæger er et notorisk vanskeligt område at undersøge, jf. masseovergrebene i bl.a. Køln i Tyskland. Der er stort mørketal. Derfor er det især interessant, hvis der er en markant stigning. Men hvad betyder ”markant” her? I fx Tyskland er der sket en voldsom stigning i anmeldte overgreb, vold etc., det er altså en tendens, af samme grund skal man vel ikke være så overrasket, hvis den samme tendens slår igennem herhjemme? Den kan være mindre eller større. Det er selvfølgelig ikke bevist, at der er sket en stigning, men dog sandsynliggjort. 6) Antallet af anmeldte trusler er også steget. Trusler kan skabe mørketal: Man tør ikke anmelde af frygt for repressalier. Tallene kan altså være meget højere i takt med, at antallet af trusler også stiger. Dette er også et korrektiv til det sidste argument, man ofte hører, nemlig, at kvinder (og andre) i højere grad opfordres til at anmelde overgreb (både vold og voldtægter). I øvrigt er det også her meget svært at vide, hvor meget den slags slår igennem. Vi står tilbage med gisninger.

 26. Af hans andersen

  -

  En muslim der begår røveri voldtægt mod en vantro er jo hverken ond eller kriminel i egne øjne, men efterlever bare sin overtro, muslimen er i egne øjne en gudfrygtig person, berettiget til det gratis horehus med fri sprut 🙂

 27. Af Gert Hansen

  -

  M.S. Gür,

  Situationen i Rakhine (Myanmar/Burma) er flere år gammel, så det er der ikke noget nyt i.

  Som du ved, er muslimer der lever som mindretal per deres egen definition undertrykte, hvis de ikke fremstiller det værre.

  De muslimske rohingaer i Burma er et mindretal, så selvfølgelig er de, i egen optik, undertrykte, og selvfølgelig opstår der en væbnet konflikt på et tidspunkt – det kan ikke være anderledes, idet det er helt normalt når muslimske mindretal når en vis størrelse i et samfund.

  Så det er der overhovedet ikke noget nyt i.

 28. Af Gert Hansen

  -

  Kasper Støvring:

  Udmærkede artikel og kommentarer.

  Citat: ‘Nogle medier søger derimod at sløre disse forhold ved at tale om en generel nedgang i kriminalitet og undlade at tage tal med, der viser en markant stigning i alvorlig, utryghedsskabende kriminalitet.’

  Jeg husker tydeligt, at for omkring 30 år siden, sagde Socialdemokratiske og Radikale top-politikere, at ‘indvandringen’, der dengang var omkring 2%, ikke var noget problem. Det var den vel heller ikke. Det er det til gengæld, og som forventet, nu, hvor ‘indvandrere’ og deres efterkommere vel andrager 12-14%.

  Så spørgsmålet er, hvorfor visse personer og medier stadig søger at ’sløre disse forhold’ og gå ind for endnu større indvandring?

  Da problemerne kun vil blive større med stadig større andel af befolkningen der er indvandrer, vel vidende at man ikke kan og skal generalisere, for selvfølgelig er der mange undtagelser, er det lidt svært at se, hvorfor nogle stædigt går ind for dette. Prøver man bevidst, at få det danske samfund som vi kender/kendte det, til at bryde sammen?

 29. Af Jens Hansen

  -

  Blogger korpset i Berlingske.

  En debatredaktør hvis holdningerne og fordomme tidligere afhang af arbejdsstedet. Der har dog ingen fleksibilitet været på det sidste.
  Bloggere som afviger fra partilinjen fyres empatisk. Empatisk hvad angår redaktøren. Fyrede kan læse om det i aviserne.
  Debatredaktøren boede i en kort periode på Nørrebro. Dette har efterladt hende dybt traumatiseret.
  Hvorfor alle hendes indlæg omhandler Nørrebro. Så vidt man forstår, så er hun dog trygt tilbage i Cafe Latte miljøet på Østerbro.
  Hun raser dog over betjeningen på cafeerne på Østerbro. Tjenerne lægger ikke rigtigt mærke til hende. Så de får ingen drikkepenge.
  Hendes køleskab anvendes fortrinsvis til neglelak og Chablis. Hun drikker dog sjældent Chablis om morgenen. Beretter hun.
  Engang var hun radikal og ville omstyrte kongehuset. Men et ophold hos TV2 klarede begreberne. Og fik hende på mere fornuftige tanker.

  En chefredaktør som angiveligt er et moderne menneske.
  Eller i det mindste så moderne som en chefredaktør på Berlingske kan blive det.
  Redaktøren går ind for frihed og ansvar.
  Avisen redaktionelle linje påvirkes dog ikke af dette. Alt kan jo overdrives.
  Chefredaktøren afskyer ytringsfriheden. Ligesom hans kvindelige forgænger.
  Nidkært censurerer han sin blog. Indlæggene til hans blog kan derfor tælles på få hænder. Chefredaktører udviser sympati og forståelse for USA`s nyeste præsident. Han deler sol og vind nogenlunde lige.

  En ”kulturforsker” som afskyer andre kulturer. Med mindre de opholder sig mindst 10000 kilometer væk fra Danmarks kyster.
  Ofte kommer han galt af sted i sine blogs.
  Hans blogs er som oftest bygget op på begivenheder som aldrig har fundet sted. Eller oplysninger som normalt “pålidelige” kilder videregiver til kulturforskeren, når han bevæger sig væk fra ”kulturforskningen” og ud i det virkelige liv.
  Han er dog langt fra den eneste blogger i Berlingske som ikke lader sig distrahere af kendsgerninger.

  En kvindelig præst som udtrykker sympati og forståelse for breiviks handlinger. Hun prædiker ikke guds ord om barmhjertighed og medmenneskelighed.
  Tværtimod må man vist sige.
  Kun hvis vi erkender det dystre i os, og bekender vores synder venter frelsen på os. Hvis undertegnede har forstået hende ret.
  På det seneste har hun tillagt sig en fobi imod kvindefodbold. Fikst kombineret med islamfobi.

  Endnu en kvindelige præst huserer som blogger. Hun er krigsliderlig. Og optræder næsten dagligt i de kulørte ugeblade. Som ovennævnte præst så tror hun på det onde i vi mennesker.
  Hun har en rationel holdning til menneskelige lidelser, når lidelserne foregår langt fra præstehaven. De muslimer som dræbes af vores bomber vandrer ikke over grænserne til Danmark.
  Til gengæld græder hun som pisket, når liget af en dansk soldat som deltager i besættelsen af andre lande sendes hjem til Danmark.

  En hysterisk og kolerisk minister. En anden blogger som undertegnede har nævnt i dette indlæg skriver, at ministeren har storhedsvanvid. Ikke helt utænkeligt.
  Han er tidligere justitsminister.
  Blandt hans forgængere som justitsministre finder vi landsforrædere og kriminelle.
  Man skulle næsten tro at alle justitsministre var fra Venstre.
  I dette ministerium holdes traditionerne i hævd.
  Ministeren og bloggeren er statsministerens trofaste følgesvend rundt på de interessante steder i København. Dette gør ham fortjent til ministerposter.

  En spindoktor fra Liberal Alliance. Som hårdnakket påstår, at hun er en selvstændig skribent og debattør.
  Hun raser over, at socialisterne er de svagestes beskyttere. Og andres. Det ligner heller ikke noget.
  Den selvstændige skribent mener, at det er sundt og naturligt for de udstødte og udsatte at være fattige og sultne.

  Den mest respekterede blogger på avisen må dog uden tvivl være en tidligere udenrigsminister. Nu dog kun en nostalgisk koldkriger som drømmer om de gode gamle dage under den kolde krig.
  Han beskriver i sit CV, at han har et stort kendskab til forhenværende diktatorer og lignende godtfolk. Som han omgås meden stor fornøjelse.
  Foruden at han er medlem af tænketanke. Alle hans blogs omhandler Rusland og landets diktator. Som udenrigsministeren, undskyld forhenværende udenrigsminister, ikke rigtigt synes makker ret.
  Som kulturforskeren baserer koldkrigeren ofte sine indlæg på udsagn fra pålidelige personer, som han netop har mødt på gaden.

  Det ungdommelige varetages for øjeblikket af en pige som truer med at stikke en lige højre. Hun skriver som ”vi” og ”jeg”. Og anfører at alle hendes postulater er baseret på gætterier.
  Det tror man gerne.
  Hun stiller store krav til politikerne. Gad vide om politikerne ved det?
  Også denne blogger mener, at lidt fleksibilitet med sandheden er på sin plads. Og har begivenhederne ikke fundet sted i dag, så finder de sikkert sted i morgen eller overmorgen.
  Kriminalitet i Danmark skyldes, at Danmark har underskrevet diverse konventioner.
  Fastslår den højre slående jurist studerende uden slinger i valsen.
  Man må formode, at hun ender som anklager, hvis studierne gennemføres. Som andre bloggere går hun ind for frihed og ansvar. Dog ikke frihed for dem som hun får på anklage bænken.

  Blandt bloggerne finder vi to tidligere soldater som har deltaget i Danmarks overfald og besættelser af andre lande.
  Begge er konservative. De er yderst troværdige. Eller i det mindste fortæller de sandheden som den er blevet berettet for dem.
  Uden tvivl gode soldater som ikke spilder tiden med selvransagelse og eftertanke.
  Og kan man forlange mere af gode soldater og konservative?
  Ingen af de to soldater kan desværre binde et slips ser man på billederne.
  Den slags er uden tvivl normalt i Hæren.
  Men det siger sig selv, at de to sjusket klædte konservative ikke kan bruges i Søværnet.
  Her er der orden i tingene.

  En blogger er medlem af Venstre. Hvilket han ærligt vedkender.
  Uden at skamme sig åbenlyst.
  Han forlanger, at man forholder sig til hans debatoplæg.
  Hvilket er ret usædvanligt i Berlingske, hvor vi ofte kommer vidt omkring.
  En ting gælder dog for alle blogs.
  Et hvilket som helst emne vil uvægerligt ende i muslim bashing. Om så udgangspunktet var salg af sydesalt fra Læsø.
  Denne blogger førte valgkamp for Løkke under et tidligere valg. I Jyllands posten. Løkke tabte dette valg. Men på bloggen i Berlingske er der styr på tingene.

  En blogger påstår hårdnakket at han er socialist.
  Ligesom højrefløjens bloggere så er frihed og ansvar også noget for ham.
  Men påstod denne blogger ikke, at han var socialist, så ville ingen såmænd have haft ham mistænkt for at have så afvigende holdninger.
  I forhold til de øvrige bloggere på Berlingske.
  Men man skal ikke udæske. Og udskille sig fra mængden. Så fyres man hurtigt som blogger i Berlingske..

  En blogger fører uopfordret værdikamp for DF. Må man formode.
  Han tilhører nu den yderste højrefløj. Men var tidligere socialist.
  Men venstrefløjen forstod ikke hans genialitet.
  Hvorfor han fandt selskab på højrefløjen.
  Her er han en værdsat personlighed fremgik det af mange indlæg. Nu har han så lukket af for indlæg.
  Roserne blev måske for overvældende.
  Han er fascineret af ”all-right-bevægelsen”.En bevægelse som har mediernes positive bevågenhed.

  Den sidste blogger som man vel bør nævne, det er en blogger som ikke længere er blogger.
  Desværre. Er der ikke mange på højrefløjen som siger.
  Hun er intelligent, velskrivende, fagligt kvalificeret, empatisk, respekteret og meget vidende. Dette kom debatredaktøren for øre. Som så sig nødsaget til handling.
  Debatredaktøren konkluderende, at bloggeren ikke passede ind i blogger korpset på Berlingske.
  Bloggeren blev fyret midt om natten igennem medierne.
  Bloggeren kunne læse om afskedigelsen i BT allerede den næste morgen. I Berlingske er der ingen plads til udskejelser.
  Og en blogger kan ikke have værdier som er dimentralt modsatte af debatredaktørens værdisæt.
  Eller mangel på samme.

 30. Af Jan Petersen

  -

  Der er altid noget, der lugter af “urent trav”, når en myndighed pludselig ændrer en eller anden registrering praksis. Avisen MX.dk har haft flere artikler om emnet voldtægts anmeldelser. Her en af artiklerne:

  “Undersøgelse afslører: Politiet skjulte flere hundrede voldtægter
  En undersøgelse fra Justitsministeriet slår fast, at antallet af anmeldelser om voldtægt hvert år reelt er langt højere, end politiet hidtil har angivet.”
  https://www.mx.dk/nyheder/danmark/story/21657682

 31. Af Niels Larsen

  -

  Så længe der er muslimer og afrikanere i landet, vil den rå vold og voldtægterne fortsætte med at stige.

  Det er uundgåeligt, når man lukker barbarerne ind.

 32. Af Niels Larsen

  -

  MEHMET SAMI GÜR – 30. AUGUST 2017 7:02

  Muslimerne er vore fjender.

  Fjendens tab berører os ikke det fjerneste. Det er jo også sådan, du har det mht. vestlige tab af civile.

 33. Af jan ulrik friis

  -

  Om islamisterne allerede havde været fjernet fra EU, var alle disse dødsfald og voldtægter aldrig sket!

  Var islamisterne slet ikke lukket ind og op i EU, var disse dødsfald og voldtægter aldrig sket!

  Overgreb og voldtægter, dødsfald vold og terror falder tilbage på vores folkevalgte deres onde handlinger, deres passivitet at laden stå til, de lader denne ondskab ske helt uhæmmet i vores midte, se Sverige se Mellemøsten, det har ikke manglet på advarsler imod islams denne ondskabens ideologi, og de frygtelige ødelæggelser i islamisternes spor, heller ikke har det manglet på advarsler her fra kommentariet her på Berlingske blogs!

  Læs eller genlæs!

  Der komme nye, og mere voldsomme islamistiske terrorangreb, som perler på snor vil de komme ned over os, der kommer mange flere døde, mange flere voldtægter udført i islams navn, at vi end ikke længere vil blive istand til at tælle!

 34. Af Svend Jensen

  -

  @GERT HANSEN – 30. AUGUST 2017 12:04
  Fra internettet:
  “Those who identify as Rohingyas typically reside in the northernmost townships of Arakan bordering Bangladesh where they form 80–98% of the population.
  A typical Rohingya family has four or five surviving children but the numbers up to twenty eight have been recorded in rare cases.
  Rohingyas have 46 % more children than Myanmar’s national average.
  As of 2014, about 1.3 million Rohingyas live in Myanmar. They form 40% of Arakan’s population.”

  Her er krystalkuglen, som viser den fremtidige udvikling i Danmark som det næste Arakan. Disse kendsgerninger indikerer, at når muslimernes andel af den lokale befolkning når op omkring 40%, er religionskrigen i fuld gang mellem islam og den oprindelige religion.
  I Myanmar har krigen for alvor været i gang med stigende intensitet siden ww2.

 35. Af Finn larsen

  -

  Jens Hansen

  Stor humor. Glad for at jeg fik det læst før det slettes.

 36. Af Jan Petersen

  -

  Jeg læste i øvrigt også JHs hovedløse ævl – ikke værd at læse to gange. Berlingske blogs – helt generelt – har tre problemer . . . . brug af fake navne, net trolls og debat sabotører. I øvrigt repræsenterer en lille håndfuld formentlig alle tre symptomer. Brug WordPress filtre mod den håndfuld, og blogs vil køre perfekt 🙂

 37. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF NIELS LARSEN – 30. AUGUST 2017 13:01:

  Du er syg i hjertet. Du er sandeligt syg i hjertet.

 38. Af Kristoffer Hansen

  -

  Jan Petersen vi har vendt det før. Du brugte selv falsk navn sidste gang du var en net trold? og skrev en kommentar til mig. Godt at du selv kan holde styr på de fake news der burde være. Men forstår ikke din opbakning af kriminaliteten?

 39. Af Kristoffer Hansen

  -

  eller gør jeg?

 40. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er KRISTOFFER HANSEN vel et prima eksempel på – Berlingske blogs – helt generelt – har tre problemer . . . . brug af fake navne, net trolls og debat sabotører. Høvl skramlet ud og bloker for videre deltagelse!

 41. Af Flemming Lau

  -

  Det nordvestlige Burma (Arakan) ligger med en lille grænse op af Bengladesh. I 1430 lod Sultanen nogle muslimer tage arbejde i Burma. De blev til rohingyas. Det brittiske øst indiske kompagni fik importeret nogle flere til landbrugs jobs i 1869.
  Befolknings udvikling.
  – 1869-24637……….5%
  – 1901-162000
  – 1931-250000
  – 1983-584000…….29%
  – 2014-1.3 mio…….40%
  Da Japanerne invaderede Burma 1941, lånte bla muslimerne i Arakan våben af britterne for at lave en buffer mod japanerne. Men de misbrugte istedet våbnene til at slagte 20 000 burmesere i nord tæt på Bengladesh grænse. Buddhistiske klostre og Pagoder blev destrueret. Hvor islam råder er der sjældent plads til mangfoldighed.

  Da krigen var slut fik Indien i 1947 sin uafhængighed. Og Muhammed Ali Jinnah fik ligeledes gjort vest og øst Pakistan uafhængigt af Indien. Det fik Arakan model League i Burma til at sværge troskab til Pakistan. Da Pakistan ikke ønskede at blande sig i Burmas indre anliggender oprettede de muslimske rohingyaer i Burma Jihad og Mujahidin grupper. Samtidig blev der skabt en myte om at rohingyaer var efterkommere af arabiske søfarere. I 1978 fik de buddhistiske burmeserne nok af muslimerne og strammede grebet om dem. I 2012 begik nogle muslimer voldtægt og dræbte 10 burmesere og siden er konflikterne eskaleret. Igen ser man NGO’er forsvare den mest ækle religio ideologiske bevægelse verden har set, nemlig Islam!

 42. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Kasper Støvring

  I din blog den 21. september 2016 “Hvem er hadefuld, racistisk og provinsiel?” skrev du følgende:

  “Vi husker, hvordan en imam tordnede mod jøder, inden Omar Hussein dræbte Dan Uzan foran den jødiske synagoge; og vi husker, hvordan andre imamer opfordrede til vold mod børn og kvinder ifm. TV2s afdækning af moskeerne i Danmark. I de tilfælde var der ingen massive protester fra det liberale segment. Det har der heller ikke været ifm. de konstante overgreb på kvinder. Det sker ellers hele tiden, som i forgårs hvor tre iranske mænd blev sigtet for at voldtage en kvinde på Samsø, og i den nye sag fra Københavns Universitet, hvor en stor gruppe mellemøstlige mænd begik seksuelle overgreb på kvinder.”

  Her hæfter jeg mig ved sætningen

  “Det (ATS: de konstante overgreb på kvinder) sker ellers hele tiden, som i forgårs hvor tre iranske mænd blev sigtet for at voldtage en kvinde på Samsø”. Med link til TV2 nyheder 19. september.

  Men i Ritzau / TV2 Nyheder kan man læse den 30. januar 2017, at sigtelserne for voldtægt blev frafaldet. Citat fra artiklen:

  “De tre mænd blev anholdt og fremstillet i grundlovsforhør dagen efter. Her fandt dommeren, at politiets mistanke mod mændene ikke var stærk nok til at begrunde en varetægtsfængsling.
  “I stedet fik de tre mænd deres anholdelse opretholdt i tre døgn, så politiet havde mulighed for at finde flere beviser imod dem.
  “Men allerede dagen efter grundlovsforhøret valgte politiet at løslade dem, da der var kommet “nye oplysninger i sagen”. Politiet ville dog ikke gå i detaljer med, hvilke oplysninger det drejede sig om.
  “Nu har Østjyllands Politi altså helt opgivet sagen og droppet sigtelserne mod mændene.
  “- Det har vi gjort, fordi det ikke var muligt at bevise, de var skyldige, siger politiassistent hos Østjyllands Politi Marianne Morgen til tv2oj.dk.

  Jeg har løbende fulgt dine indlæg siden dengang, Kasper Støvring. Korrigér mig hvis jeg tager fejl, men jeg mindes ikke at have set dig nævne nogen steder, at sigtelserne mod mod de tre mænd blev frafaldet. I modsat fald undskylder jeg.

  Så medmindre jeg tager fejl, kan jeg konstatere følgende. Du nævnte det, da sigtelserne blev rejst, men da de efterfølgende blev frafaldet, nævnte du det ikke.

  Hvis læserne ikke selv slår efter, kan de tro, at sagen stadig verserer. Men den gennemsnitlige læser har formentlig glemt sagens detaljer i mellemtiden.

  Hvad der derimod nok bliver siddende, er det generelle indtryk, der indlejrer sig hos læseren. Foruden de afledte holdninger som dette evt. skabt eller bestyrket hos læseren, da du nævnte sagen i første instans.

 43. Af Jan Petersen

  -

  Her i øvrigt en nyhed der absolut er værd at læse. Jeg har fundet artiklen på et absolut troværdigt US alternativ medie. Men pudsigt nok ikke set nyheden på noget dansk mainstream media.

  “THIS IS IT: THE TOTAL DESTRUCTION OF EUROPE HAS JUST BEEN DECIDED UPON
  You better start to believe it, cause it’s clearly coming”

  https://www.infowars.com/this-is-it-the-total-destruction-of-europe-has-just-been-decided-upon/

 44. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt hvis man ellers gør sig ulejligheden med at læse ovennævnte artikel, så læg vel mærke til formuleringen “vulnerable (sårbar / udsat) refugees”. Det betyder formentlig – oversat til almen dansk . . . import af overskuds-afrikanere direkte på EU landes sociale ydelser. Farvel velfærd til europæiske arbejdende skatteydere!

 45. Af Leif Mortensen

  -

  Helt utroligt som et udsagn omkring opgørelse af kriminalitet, i den grad kan få et sprog frem i diverse indlæg, som totalt fjerner fokus fra sagen. Og i øvrigt: Når vi hører, at anmeldelserne af kriminalitet er faldet, så er det jo ikke et bevis på at kriminaliteten er faldet!? Det er måske snarere fordi, det ikke kan betale sig at kontakte politiet. Der er jo ikke ressourcer til action!

 46. Af Gert Hansen

  -

  Burmeserne siger, at der ’siver’ muslimer ind i Burma (Arakan) fra Bangladesh. Det synes burmeserne ikke er nogen god idé. Den burmesiske reaktion herimod betegner muslimerne som forfølgelse.

  Selv om der skulle blive fred imellem Palæstina og Israel, hvad der aldrig gør, er Burma blot eet af de mangfoldige andre steder i verden muslimerne kan hive frem, som undskyldning for terrorhandlinger. Det bliver et langt århundrede.

  Men det er jo ikke det tråden handler om, men er afledt af een af Gürs mange afsporinger af debatten i dette medie.

 47. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det så er problemer med muslimer i Myanmar (tidligere Burma) og problemer med muslimer i Thailand (grænsen til Malaysia) ikke just a nyere dato. Men såvel Myanmar som Thailand har duelige regeringer til at håndtere det problem!

 48. Af jan ulrik friis

  -

  Jan P, helt enig dit link:….. this EU road to hell….. the end of Europe as we know it!!!!

  Det er vel tid at søge sig imod islamistfri zone!!!

  Eksempelvist Polen eller Ungarn har ikke de problemer vi nu i skræk gennemlever i Danmark af islamistisk vold og voldtægter og terror, helt fatalt ser vi et Sverige i tydelig undergang, Sverige bliver aldrig til Sverige igen!

  Ene og alene fordi Polen og Ungarn ikke tager imod islamister og den hele volds og terror pakken det hele kalifat af fundementalisme ind fra Afrika og fra Mellemøsten (det burde Danmark heller aldrig gøre, tillade islam på dansk jord bliver fatalt og dødeligt!)………derfor vil EU nu straffe Polen og Ungarn,de skal underkaster sig ondskaben, de skal ødelægges som resten af Vesteuropa nu vil blive ødelagt af islam, ondskaben breder sig som ringe i vandet, det Vesteuropa vi kendte, vi elskede, kommer aldrig mere tilbage igen,
  men islam kan aldrig vinde, dømt til evig undergang og total udslettelse, på grund af deres egen ondskab og gudløse adfærd!

  Sand berigelse ser nemlig anderledes ud!

 49. Af P Christensen

  -

  Statistik skal som så meget andet tal-fifleri altid betragtes relativt.

 50. Af Flemming Lau

  -

  Lande med hvor den Islamiske Umma, har fingrene fremme!

  Kina Xinjiang, Fillipinerne Mindanao, Øst Timor, Australien, Thailand, Burma, Indien Kashmir, Etiopien, Syd Sudan, Kenya, Uganda, Den central afrikanske republik selekaerne, Nigeria, Israel, Libanon, Cypern,, Rusland Tjetjenien, Armenien, Georgien, Makedonien, Albanien, Kosovo, Bosnien,
  Alle resterende Europæiske og amerikanske stater.

  Jo Islam har blodige grænser…!

Kommentarer er lukket.