Assimilation, homogenitet og andre sande goder

Af Kasper Støvring 187

 

 

Flere politikere, også på venstrefløjen, taler nu om behovet for assimilation. Den gode Uffe Østergaard – der nu i sit otium er begyndt at sige alt det, han burde have sagt, da han var en indflydelsesrig professor – er også begyndt at tale positivt om assimilation og om homogenitet. Indvandrere skal blive “lutheranere”.

 

For bare få år siden opgav Søren Pind og Bertel Haarder at bruge a-ordet, fordi de fik kritik for det. Det skulle de naturligvis aldrig have gjort. De skulle have vist format og insisteret på sandheden. Det er jo luthersk at følge sin samvittighed og sige det, der skal siges.

 

Det er interessant at se, hvordan begreber, der blev udklækket for længe siden, ligesom først skal modnes, før de kan sive ind i mainstreamkulturen. For mit eget vedkommende er min bog Sammenhængskraft fra 2010 et lærestykke.

 

Her skrev jeg om alt det, man dengang helst ikke måtte sige, men som i dag nærmest er selvfølgeligheder. Om behovet for assimilation, om berigelsen ved homogenitet, om nødvendigheden af nationer og nationalstater, og om kultur som forklaringen på de konflikter vi konstant møder, dengang som nu.

 

Nej, man måtte ikke kræve assimilation. Det rette var ”integration”. Alt andet var et overgreb på indvandrernes livsform. I stedet talte man om forfatningspatriotisme. Man var tilstrækkelig integreret, hvis bare man overholdt lovene og bekendte sig til de abstrakte, demokratiske principper.

 

I dag kan de fleste nok se, at det ikke er nok. Indvandrere skal også være som os, helt ind til knoglerne.

 

Nej, man måtte heller ikke tale om homogenitet. Uha, det syner af undertrykkelse eller i bedste fald af den kedelige, grå leverpostejmasse, som danskerne siges at udgøre. Multikulturel berigelse, dét var vejen frem.

 

I dag kan de fleste nok se, at det ikke var nok. Indvandrere skal ikke leve i parallelsamfund. Ensartethed skaber fred, tryghed, tillid og mange, mange andre goder. For enden af mangfoldigheden står derimod mistilliden, ufreden og i sidste ende den etniske udrensning. Se bare på historien.

 

Nej, man måtte heller ikke tale om det nationale. Det lyder jo som nationalisme, måske endda nazisme. At være national er at være indskrænket, fordummet eller en slags syg og ond racist. Man skulle være global verdensborger eller europæer.

 

I dag kan de fleste nok se, at det ikke var nok. Grænser er afgørende for nationerne og deres stater. Globalisme er et fantom, og EU har ikke svar på noget som helst. Selv de ydre grænser er hullede, porøse. Men som Uffe Østergaard tidligere har sagt: Grænserne er nødvendige, og de skal være store og høje, have pigtråd, bevæbnede vagtposter, lyskastere og hele svineriet.

 

Nej, man måtte heller ikke tale om kultur. Kultur er alt for krævende, og i øvrigt ændres kulturer hele tiden, kulturen kan ikke defineres, og det for småligt at være ”kulturalist”. Mennesker skaber hele tiden, hørte jeg, en såkaldt hybrid identitet: udskifter hele tiden deres kultur og sammensætter den af mange ting. Vores livsform er jo også universel. Og alle de problemer, vi har med indvandrere, skyldes ikke kultur, men sociale og økonomiske forhold. Flere penge, flere integrationsprojekter, flere i arbejde, så skal det hele nok gå.

 

I dag kan de fleste nok se, at det ikke var nok. Sjovt nok har man lært den vanskelige lektie af de især muslimske indvandrere. Til trods for massiv, årelang påvirkning har de fleste af dem generation for generation fastholdt deres egen kultur her midt i det liberale Vesten. Det er altså stærkt gjort. For kultur, ikke økonomi, er det vigtigste for mennesket. Loyalitet, identitet, familie, nation, religion.

 

Og sammenhængskraft!

 

Man skulle tro, at Minervas ugle ikke flyver i skumringen, men derimod i dæmringen. En bog kan, som min, være ”usamtidig”, når den udgives, men siden blive så aktuel, end den fyldes med selvfølgeligheder. Sådan er det – men jeg stod og står jo også på skuldrene af mange andre. Ikke mindst Søren Krarup, der i mange år blev opfattet som en særling, der råber i ørkenen. Men der er jo god tradition for vismænd, der kommer ind fra ørkenen eller stiger ned fra bjerget og siger de sidste mennesker de sande ord. “Søren Krarup har fået en søn”, skrev Politikens anmelder. Og det var ikke venligt ment.

 

 

Bogen Sammenhængskraft
Bogen Sammenhængskraft

 

187 kommentarer RSS

 1. Af JENS HanSeN

  -

  AF FLEMMING LAU – 16. SEPTEMBER 2017 15:45

  Du har ret i, at den danske regering fra 1933 til 1943 sendte tyske jøder, kommunister og tyske socialdemokrater tilbage til nazityskland.
  Til koncentrationslejre og henrettelse.
  Om det er at forsvare sig, det er vi ikke enige i.
  Og hvad mener du med, at de danske socialdemokrater bekæmpede nazisterne?
  De sammenarbejdede med dem hele vejen igennem.
  Det er åbenbart helt forbigået din opmærksomhed Flemming Lau, at flygtninge er væltet ind i Europa siden bl.a. Danmark startede krigene imod de muslimske lande.
  Vi har også terror i Europa på grund af disse krige.
  Men du ønsker åbenbart flere krige, flere flygtninge og mere terror.

 2. Af Svend Jensen

  -

  1400 years ago the Hindu civilization stretched from Afghanistan to Japan. Then the Muslims invaded the Indian sub-continent and began destroying one of the world’s greatest of civilizations. While many other peoples converted to Islam rather than be killed, the Hindus did not go gently into conversion. After hundreds of years of slaughtering Hindus the followers of Mohammed committed one of the greatest of their holocausts: in the year 1000 A.D. the entire Hindu population of Afghanistan was annihilated. Not just a city full of Hindus, not a few hundred thousand Hindus, but every Hindu man, woman and child in Afghanistan.
  For the next 525 years Muslims continued their campaign of genocide murdering as many as 80 million Hindus during that period. Counting the millions before 1000 A.D. and the tens of millions after 1525 A.D. there is little doubt that Mohammed’s followers racked up more than 100 million Hindus in the past 1400 years.

  Nu ved vi, hvad der venter de kristne i Europa, hvis den islamiske invasion af Europa lykkes.

 3. Af Jan Petersen

  -

  “Danmark startede krigene imod de muslimske lande” – mage til ævl skal man ligefrem lede efter! Google da for pokker lidt brugbar reel information – f.eks 9/11 hoax (bedrag) om, hvorfor det fake terror stunt blev iværksat, og af hvem og navnlig – hvorfor. OK, ens verdensbillede ville blive vendt 180 grader. Men, tro mig – det er det værd!

 4. Af John Laursen

  -

  Vores overlevelse afhænger alene af vores vilje til at kæmpe for vores overlevelse, med alle midler, også de hårde.

  De islamiske terrorister kan ikke vinde hvis vi beslutsomt og viljestærkt bekæmper dem, med alle midler, også de hårde og islam kan ej heller tage magten. Vi kan ikke lade som om de islamiske terrorangreb ikke eksisterer og gøre os blinde for at islam forsøger at tage magten over os og Danmark, ved at tale om noget andet – lukke øjnene og se den anden vej. For de islamiske terrorangreb påvirker os f. eks. når vi bliver sikkerheds-undersøgt i lufthavnene og når vi opsætter store betonklodser på stærkt befærdede steder, for at forhindre at de islamiske terrorister, i tunge lastbiler, kører mange mennesker ned, BØRN, KVINDER OG MÆND og efterlader dem døde og lemlæstede og vi kan heller ikke lade som om de ikke påvirker os negativt på tusindvis af andre måder.

  Vi må alle forstå at vore fjender opfatter det som svaghed fra vores side når vi behandler dem godt, i stedet for rettelig at afvise dem og deres. Med andre ord så opfordrer vi dem til at fortsætte terroren mod os og forsøget på at tage magten, hvis ikke vi viser styrke og beslutsom vilje til at bekæmpe dem med alle midler, også de hårde.

  Uden kamp, ingen sejr men nederlag, undertrykkelse, slaveri/ udryddelse.

  En passage fra et indlæg her i Berlingske af Per Stig Møller _ ” Den islamistiske terror udøves ikke bare af nogle sindsforvirrede, utilpassede galninge. Hvis det var tilfældet, ville det være en overkommelig opgave at sætte en stopper for den. Den udøves ud fra langsigtede planer udtænkt og styret af klare hjerner, der har en idé med terroren og en ideologi bag denne.
  Ideologien finder de i deres læsning af Koranen, der påbyder dem at føre opgøret med de vantro til ende. Disse vantro er alle dem, der ikke efterlever Koranen, som de mener, den skal efterleves. For sunni-ekstremisterne er de vantro såvel shiiterne som de kristne og den vestlige kultur med dens demokrati, ligestilling mellem kønnene, individualisme og ytringsfrihed. For shia-ekstremisterne er de vantro såvel sunnierne som de kristne og den vestlige kultur. De vil have magten og med den tvinge borgerne til at opføre sig på den måde, som Koranen efter deres mening påbyder. Derfor er de imod demokratiet, for i et demokrati træffer folket beslutninger, selv om det allerede står skrevet i Koranen, hvordan samfundet skal indrettes, og livet leves. ”.
  Og en passage fra Asger Aamund` perspektivindlæg ” Fremad mod oldtiden ” _ ” En befolkning, der befinder sig i diktaturets jerngreb er magtesløs og kan ikke drages til kollektivt ansvar for tyrannernes ugerninger. Det gælder i høj grad også for den store globale muslimske menighed, som ikke sidder med om lejrbålet i klippehulen, hvor det islamiske samfund styres og udvikles.
  De har intet mæle, ingen vilje, ingen magt eller indflydelse og derfor intet ansvar. ”
  Asger Aamund rammer plet. Præcis som tyskerne under nazismen og russerne under kommunismen.

  Og en passage fra et indlæg her i Berlingske, af Søren Hviid Pedersen
  ” Mørket er ved at sænke sig over Europa. Det er et mørke, der er hidkaldt af islamisk terror. En terror, hvis formål det er at intimidere og underkaste europæerne muslimsk dominans. Dominans foranstaltet gennem gentagne terroranslag rundt om i Europa. Næsten alle europæiske lande har oplevet muslimsk terror.
  Man skal ikke tage fejl. Dette er ikke en værdikamp, en kamp om menneskerettigheder, tolerance, pluralisme og alle de andre plusord, som mindre reflekterende politikere og kommentatorer plejer at anvende i deres endeløse tirader. Konflikten og kampen stikker meget dybere end »værdier« og »principper«. Nej, konflikten drejer sig om identitet og livsform, der er selve grundlaget for værdier og principper. Konflikten drejer sig om en kamp mellem en europæisk identitet og en muslimsk.
  Europæisk identitet er grundlagt på tre livsformer. En kristen livsform, der sikrer det enkelte menneske værdighed, respekt og integritet. En livsform der skelner mellem det religiøse og det verdslige og dermed tillader politikken en selvstændig sfære, der kan reguleres og styres uafhængigt af religiøse dogmer. En demokratisk livsform, der garanterer, at statens styre sker i overensstemmelse med det folk, og de traditioner, som den indfødte befolkning vedkender sig. Demokrati er broderskab mellem ligesindede borgere, forenet i troskab mod deres nation, dens kulturelle fundament og dens politiske institutioner. En juridisk livsform, der sikrer, at staten styres ved lov og ikke gennem tyranni og ideologisk suspension af demokratiets grundlæggende værdier. Med lov skal landets styres, som der så klogt står i Jydske Lov. En europæisk identitet knæler for korset, tilslutter sig demokratiet og lader retten styre staten.
  Alt dette er uforenligt med islam og deres krav om underkastelse af alle livets forhold til islams religiøse dogmer. Islam er negationen af Europa og dens fundamentale identitet. Hvis der skal komme noget godt ud af denne ufattelige tragedie, er det forhåbentlig en erkendelse af dette, at islam ikke er foreneligt med Europa. Islamisternes had til os grundes i, at vi ikke er som de, at vi har en fundamental anden identitet end den muslimske.
  Europa og dets indfødte befolkninger skal ikke synge Lennons »Imagine« eller lave kærligheds- og krammedemonstrationer. Europa skal træde i karakter, skal kæmpe for den europæiske identitet med alle de lovlige midler, der er til rådighed. Hvis et selvbevidst Europa og selvbevidste europæiske befolkninger kommer til syne og materialiserer sig, vil mørket trænges tilbage, lyset vil atter oplyse Europa og dets indfødte befolkninger og give dem håb og styrke til at være dem, de er. Men der sker kun, hvis vi vil og tør vedkende os den europæiske identitet. ”

 5. Af Flemming Lau

  -

  B. Mortensen.
  Et verdensrige hvor alle er lige, det er der vitterligt nogle der higer efter. Men er det realistisk, ønskværdigt eller vil det være at gøre vold på mennesket i løbet af processen. Det er ihvertfald ikke i Jesu ånd med et verdensrige og jeg tror at det ville være adeles utåleligt at leve i. Og erfaringen er da også at den der favner alt, favner intet.

  Jeg syntes da at det er dejligt at leve i synergi med sine medmennesker men hvordan stiller det sig med vore modmennesker….? Mennesker som i udgangspunktet er uforsonlige og som kun ude på at gøre fortræd. Fra min skoletid kan jeg huske en lærerinde som ikke vidste alt det gode hun skulle gøre for klassen. Pillerik Stærkodder og andre sjove historier blev læst, mens et par stykker blev sendt ned til ismejeriet efter flødeboller. Og foragten blev alligevel større for dag. Det eneste hun gjorde var bare at være sød og respektfuld. Flere gange flippede jeg ud i indignation, men det faldt for døve ører. Lærerinden læste til skolepsykolog og jeg skiftede skole. Årtier senere spurgte en klasse kammerat, hvorfor hun skulle behandles på den måde. Svaret var, vi kunne bare ikke lide hende…!

  Enhver der har haft med ledelse at gøre, ved at man er nød til at sætte sig i respekt på mange parametre. Men da samvær betinger et minimum af gensidighed, så kan vi måske starte der! Min påstand er at vi har smidt det gyldne bud med badevandet og er nu overladt til os selv og vores egen selvretfærdighed. Svend Brinkmann har begået en lille bog der hedder “Gå glip af!” Herunder er historien om de 2 skumfiduser. Kan man vente med gå i kødet med den ene, får man senere 2. Dermed har man udvist selvkontrol og kan nå langt i uddannelsessystemet. Men hvad der måske er mere vigtigt, er, hvad gør barnet når det kommer udaf prøve rummet med 2 skumfiduser og møder sin kammerat der stå udenfor og venter på ham…?

  Hvis ikke han deler, hvad er så gået galt? Manglende socialitet, eller sociabilitet. Hvad betyder for det for sociale indstilling, indføling, kniber det med den sociale indsigt og hvad med jeg-bevidstheden…? Darwin siger at mennesket er et dyr, 68 generationen har afskaffet skyldsbegrebet. Hvis man krænker andres personsfære, frihed og integritet er det bare ærgerligt at den pågældende er så snerpet eller sart.

  Når jeg citerer Matt 22.11 er det for at understrege at Jesu og dermed Gud har grænser, og derfor røg den fremmede ud på r.. og albuer.

 6. Af Niels Juul Hansen

  -

  @John Lausen

  “Vores overlevelse afhænger alene af vores vilje til at kæmpe for vores overlevelse, med alle midler, også de hårde”.

  De hårde – tænker du på dine indlæg her på berlingske blog?

  “Europa skal træde i karakter, skal kæmpe for den europæiske identitet”.

  Europæisk identitet – tænker du på græskkatolsk, spansk, russisk eller svensk?

  Eller global contra nationalistisk identitet. I øjeblikket er der en nationalistisk forståelse mellem Trump, National Front, UKIP og mange andre europæiske højrenationalister.

  Er det dem, du tænker på – for de er p.t. i mindretal.

 7. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt hvis man vil vide lidt om terror, og hvem (korrupte rådne regeringer og efterretningstjenester) der styrer det show, her et link til dokumenteret terror. Nogen der tror 9/11 fake terror stunt var anderledes?

  Operation Gladio
  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Operation_Gladio

 8. Af Jens HANSE N

  -

  AF JØ RGEN VILLY MADSE N – 16. SEPTEMBER 2017 11:03
  “Er det kun mig, der fornemmer, at grundlaget for en dansk Breivik er ved at være på plads?”

  Man ved naturligvis ikke, hvad den yderste højrefløj ligger og planlægger ude i deres sorte beskidte huller.
  Men jeg er ikke så bekymret over indlæggene fra de sædvanlige ti buksemariusser på Berlingske blogs.
  Det er nogle højreekstremistiske ældre gentlemen som bare kæfter op.

 9. Af Flemming Lau

  -

  J. Hansen.
  Jeg tror slet ikke tyske jøder fik adgang til Danmark.
  Jeg skrev at socialdemokraterne forsvarede sig imod kommunister og nazister i apeacement perioden!
  Hvis du mener, at man samarbejder når man har Luger for panden, så ja. Kommunisterne behøvede ikke en pistol for panden for at samarbejde med Adolf, om at dele Polen!
  Var der slet ingen flygtninge og terror inden 2001…? Læs lidt om den antisemitiske Blekinge bande og PLFP.

  Iøvrigt døde der bla 80 danske politifolk i Kz-lejre 53 jøder og 22 kommunister. Mon ikke vi havde mistet lidt flere, hvis man havde smidt tøjlerne 9 april 1940?

 10. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt var der masser af terror i f.eks Europa før 2001. Terror iscenesat af europæiske regeringer, deres efterretningstjenester og NATO. Se ovennævnte link til Operation Gladio. Documented pure facts! Google selv videre på emnet.

 11. Af JenS HAnseN

  -

  AF FLEMMING LAU – 16. SEPTEMBER 2017 18:27
  “Jeg tror slet ikke tyske jøder fik adgang til Danmark.”

  Utallige jøder flygtede fra nazity skland til Danmark.
  Og blev sendt tilbage til nazi tyskland.
  Både disse jøder og de tyske kommunister som Danmark sendte tilbage til Tyskland døde næsten uden undtagelse i hitlers lejre.
  Er din uvidenhed helt uden huller Flemming Lau?
  Eller er du en person som gemmer dig bag en påtaget uvidenhed.
  Yderst bekvemt.

 12. Af Flemming Lau

  -

  J. Hansen.

  1938-6okt Flygtnge Stop i Danmark. Nazisterne sender jøder i skjul med skibe til DK!
  1940-9april Udvisnings Stop i Danmark. Jøder og kommunistiske politiske flygtninge.
  1941-22juni 150 kommunister interneres i Horserød.
  1943-29sep Nazisterne overtager magten i DK. Jøder og kommunister til Tyskland.
  1955-19sep 1800 politifolk sendes til Tyskland, 80 dør!

  Og nu daffer jeg over til højreb filerene..!

 13. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt sindsoprivende “aktuelle oplysninger” anno 2017. Er de hentet ved at Google, eller afskrift fra en støvet mølædt bog i reolen . . . .

 14. Af jENs hANSen

  -

  AF FLEMMING LAU – 16. SEPTEMBER 2017 19:50

  Det som du skriver er mere eller mindre korrekt.
  Men det er jo i modstrid med alt det andet, som du har skrevet.
  Bl.a., skrev du at ingen tyske jøder flygtede til Danmark efter 1933.
  Hvorfor mener du i øvrigt, at danske politifolk blev sendt tilTyskland i 1955?
  Hvor får du dog alt det fra?
  Men det er naturligvis en skæbnens ironi, at danske politifolk som så ihærdigt havde samarbejdet med nazisterne, bl.a. om at arrestere frihedskæmpere og kommunister, selv endte i tysk koncentrationslejr.

 15. Af Jens HANSE N

  -

  Og i øvrigt Flemming Lau.
  Du blander det hele sammen.
  Du skeldner ikke imellem tyske jøder og kommunister som flygtede fra nazityskla nd fra 1933. Og danske jøder og kommunister.
  Dansk politi arresterede med en stor fryd både de tyske og danske jøder og kommunister indtil slutningen af 1943.
  Dansk politi samarbejde med naziste rne indtil dette tidspunkt.
  Sjovt nok lige indtil Sovjet havde afgjort Anden verdenskrig i Stalingrad og Kursk.

 16. Af Svend Jensen

  -

  Det er 100 år siden, at muslimer efter en forud lagt plan, som blev gennemført metodisk, dræbte over en million kristne armenere i Tyrkiet, dengang: Det osmanniske muslimske Rige.
  I dag fremkalder bare det at nævne det armenske folkedrab stadigvæk voldsom modstand i Tyrkiet, nogle gange endda også fysiske trusler, og nogle gange opmuntrer det til racisme og had mod armenere, kristne og andre ikke-muslimske mindretal.
  Nogle vil få det til at lyde, som at det at anerkende virkeligheden om det armenske folkedrab er et angreb på alle tyrkere og på den tyrkiske identitet.

  Så ved vi, hvad der venter de kristne europæere, hvis tyrkerne får visumfri indrejse til EU.

 17. Af Flemming Lau

  -

  J. Hansen.
  Sig mig engang, er det her en konkurrence…?
  Jeg skrev at jeg ikke troede at jøder fik adgang til Danmark! Det gjorde de så til 6 oktober 1938.
  Nazisterne forsøgte at deportere alle de jøder de kunne, bla til Danmark. Fra besættelsen af, var jøderne fredet indtil 29 sep 1943.
  Du kan godt lide at lade dine påstande, men jeg har ikke fundet noget belæg for at politiet med stor fryd jagtede jøder og kommunister.
  19 sep 1944 og ikke 1955 blev politiet sendt i kz lejre.

  Så kan du tilgengæld fortælle mig, hvis Sovjet vandt 2 verdenskrig 5 juli 1943 ved Kursk slaget, hvorfor går der næsten 2 år før de krydser grænsen til Tyskland 16-4-1945. De allierede nåede Aarchen 21 oktober 1944, altså 6 måneder før Sovjet. Er sandheden ikke snarere at Sovjet udkæmpede “Den store fædrelandskrig..?” Og dermed kun en del af 2 verdenskrig, selvom det var nok så stor en mundfuld.

 18. Af B. Mortensen

  -

  Hr. Lau
  “Et verdensrige hvor alle er lige, det er der vitterligt nogle der higer efter. Men er det realistisk, ønskværdigt eller vil det være at gøre vold på mennesket i løbet af processen. ”

  Ingen er lige da nogle fødes større-stærkere – klogere -o.s.v. men at alle skal have lige muligheder…
  “Jeg skrev at socialdemokraterne forsvarede sig imod kommunister og nazister i apeacement perioden!
  Hvis du mener, at man samarbejder når man har Luger for panden, så ja. Kommunisterne behøvede ikke en pistol for panden for at samarbejde med Adolf, om at dele Polen!”

  Hr. Lau Undskyld jeg blander mig men – Forsvarede sig mod kommunisterne?? Angreb kommunisterne socialdemokraterne med våben, vold siden de måtte forsvare sig? Var det ikke snarer det, at socialdemokraterne var enige med Tyskland i deres syn på kommunismen?
  Den Danske regering fik ingen pistol for panden før august 43!! Den danske regering udtalte stor beundring for tyskland og deres bedrifter uden i verden.
  Polen blev delt p.g.a. 34 da vestmagterne ikke ville stoppe Tyskland’s oprustning der gik imod Versailles traktaten.. Samtidig talte Hitler om udryddelse af den verdensomspændende jødeske og kommunistiske verdensovertalelse. (Mein kampf) Så Stalin skulle bruge tid og fik iøvrigt tilbudt en aftale om, at gå sammen med Tyskland – japan og angribe England. Han sagde pænt nej tak…
  ” men jeg har ikke fundet noget belæg for at politiet med stor fryd jagtede jøder og kommunister.”
  Kommunistloven august 41 hvor Tysken forlanger 220 kommunister og får udleveret 600 af politiet.. Politiet lover de danske kommunister at åbne porten i horserød lejeren hvis tysken kom.. Det skete ikke og den store flugt blev gennemført og mange slap væk.
  Min egen familie var i Bopa og frihedsrådet og havde ingen pæne ord om politiet og deres handlinger under krigen…Tværtimod! Jeg har flere gange hørt Bopa medlemmer sige, at hvis tyskerne ikke havdet hentet politiet i 44 var de kommet i 45…

  “Så kan du tilgengæld fortælle mig, hvis Sovjet vandt 2 verdenskrig 5 juli 1943 ved Kursk slaget, hvorfor går der næsten 2 år før de krydser grænsen til Tyskland 16-4-1945. De allierede nåede Aarchen 21 oktober 1944, altså 6 måneder før Sovjet.” Det vedtog man på Jalta
  https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_0PiGzarWAhVHJFAKHcaXDt4QFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fda.wikipedia.org%2Fwiki%2FPotsdamkonferencen&usg=AFQjCNFis2OqfPNEk-ciN-slWNGKDl3kXw

  Tyskland kunne efter slaget om Kursk ikke mere gå i offensiven men udelukkende i defensiven.. Der var 90 divisioner på østfronten og knap 10 på hele vestfronten og derfor kunne de allierede rykke hurtigt frem.. På D-Dag manglede tyskerne hveranden mand i hver bunker/ skydeskår da de var sendt til østfronten. Det hjalp de allierede på selve dagen plus det, at Hitler troede det var en fup invasion og den rigtige kom fra Calais under ledelse af General Paton.
  Havde Rusland ikke opholdt de mange divisioner på østfronten var de allierede højest sandsynlig blevet blæst væk.. Se bare på Ardennerne hvor Tyskerne slår dem langt tilbage og taber udelukkende p.g.a. vejret skifter. Det giver de allieredes luftvåben der er totalt overlegen mulighed for at knuse det tyske panser på landjorden… Forøvrigt kæmpede russerne for mere end deres land, de kæmpede for ren overlevelse da de ansås som undermennesker og var dømt til slaveri, hvis tysken vandt.

 19. Af B. Mortensen

  -

  Hr. Lau
  “Hitler troede det var en fup invasion og den rigtige kom til Calais under ledelse af General Paton.”
  Glemte at tilføje, at det holdt den 10 panser brigade i bero… Havde den været tilstede var situationen sikkert været anderledes.. Men heldigvis var Hitler overbevist om normandiet var en falsk invasion…

 20. Af Jorn D.

  -

  Der er godt nok mistænkeligt mange “gode danske navne” (?)
  der
  skriver lange indlæg om J’ernes lidelser
  men
  glemmer, at det var egen synagogal radikale regering
  der
  i fyrrene sendte 1/8 dels jøder retur til udryddelse

  spørgsmålet er: “var det en del af en anti tusindbrødre masterplan” i fyrrene ?

  ironi.mus

 21. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Jeg tillader mig at omskrive J. H’s ord med disse.
  Fra 1945 til 1989 undertrykte Sovet med hård hånd Polen, Ungarn, Tjekkoslovakiet og andre østeuropæiske lande. Jeg vil minde J. H om, at Sovet indvaderede både Ungarn og Tjekkoslovakiet. Sovjet blev aldrig et demokrati, det sørgede Stalin for. Det var nemt for ham. Den russiske befolkning havde aldrig kendt andet end åget fra tidligere keiserdømme. Stalin fortsatte blot keisermagten i sit eget billede. Lenin døde tidligt og Stalin sørgede for, at Trotsky ikke blev inviteret til partimøder. Stalin var partisekretær. Efterfølgende sørgede Stalin for, at Trotsky blev dræbt.Han fik dræbt millioner af sine egne landsmænd. Han var en magtsyg, uoplyst paranoid mand, uden uddannelse.

  Det, der sker i de lande, som du nævner, er mangel på demokratisk tankesæt, skabt af en overmagt fra tidligere tiders Stalins Sovjet og endnu tidligere, tidligere keiserdømmer. Disse lande er unge og skrøbelige demokratier, der desværre synes at være på vej mod halvdiktatoriske tilstande, grundet magtsyge politikere, som gerne vil være de stærke mænd.

 22. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Sovjets etpartisystem tillod ganske enkelt ikke den fri tanke. Anderledes tænkende blev sendt til Siberien, som Stalin selv var blevet tidligere.

 23. Af Flemming Lau

  -

  B. Mortensen.
  Hvis vi ser på Tyskland efter 1 verdenskrig, så fiskede kommunisterne i rørte vande. De kunne ikke holde fingrene fra de socialdemokratiske møder. Samtidig så Deutche arbejder partei, dagens lys i 1920. Senere Nsdap med Adolf som leder. De kunne heller ikke lade socialdemokraterne i fred. Kommunistiske mord i perioden 1918-1922 reg 22. Nazistiske mord i samme periode 354. Socialdemokraterne anvendte statens voldsmonopol og kommunister og nazisterne blev midlertidigt stækket i 1923.
  I Danmark myrdede man ikke hinanden, som i Tyskland men flere blev slået til lirekasse mænd, og det en alvorlig sag, specielt i 1929 og frem. Også her var Socialdemokratiet bekvemt prygle offer for højre og venstres voldspsykopater. Efter befrielsen den 4 maj 1945, var socialdemokratiske modstandsfolk i beredskab over hele landet på fysiske lokaliteter, gennem et helt år, pga frygten for et kommunistisk kup.

  Luger for panden. Husk lige da Hitler overfuser den Tjekkoslovakiske regeringschef i 1938. Det førte til et hjerte anfald, for den stakkels mand. Jeg er rimeligt sikker på, at der blev lavet underhånds aftaler med Adolf og danske regerings repræsentanter. Og jeg nærer samme sikkerhed for at Adolf har optrådt meget overbevisende, ikke mindst efter hans troppers besættelse af landet. Og jeg tror iøvrigt også at det hjalp gevaltigt på de Sovjettiske fremdrift, at NKVD kommissærens stod lige bag den!

  Ja ved Jalta 4-11 feb, blev besættelseszonerne fordelt, og Eisenhower gav senere Sovjet tilladelse til at indtage Berlin. Sovjet var først nået til Warszawa Jan 1945. Mao de havde nok at gøre ikke mindst i Tjekkoslovakiet. Den Store Fædrelands Krig var ikke helt afgjort efter Kursk. De allierede var i Tyskland oktober 1944.

 24. Af B. Mortensen

  -

  Hr. lau
  Jeg kan ikke se sammenhængen i dine svar på det jeg spurgte om? Du springer pludselig over til Tyskland, når vi taler om Danmark?

  Men for at svare dig fra dine nye synsvinkel
  “Også her var Socialdemokratiet bekvemt prygle offer for højre og venstres voldspsykopater. Efter befrielsen den 4 maj 1945, var socialdemokratiske modstandsfolk i beredskab over hele landet på fysiske lokaliteter, gennem et helt år, pga frygten for et kommunistisk kup.”

  Nu har socialdemokraterne aldrig deltaget særlig meget i demostrationer eller i klassekampen. De slagsmål de havde mod kommunister var de ligegode om.. gadekampe blev de kaldt og ikke overfald på uskyldige socialdemokrater der gik og passede sig selv..At de skulle have været i slagsmål/ gadekamp mod nazister er nyt for mig, men du må da gerne dokumenterer dette med artikler eller andet?

  socialdemokratiske modstands mænd var der ikke mange af. Desuden havde de sammen med officergruppen tilbageholdt 20 tons våben fra modstandsbevægelsen og partiet samarbejdet med besættelsens magten. De var også med til at stifte de såkaldt ” left behide” alias claudio sammen med det konservative højre og folk fra partiet venstre. De fik hjælp fra England og Usa. Det såkaldte kommunistiske kup er og bliver en vittighed og der findes intet belæg for dette i Danmark, overhovedet. De havde hverken våben eller kontakt til russerne. De samarbejdet med Englænderne under hele befrielsen og accepterede med ondt i sjælen den gamle regering fik magten tilbage…
  Frode Jacobsen fra ringen ( socialdemokrat) kaldte dem der udtalte dette om kommunisterne for skammen’s børn… Dem der ikke havde løftet en finger, men pludselig var klar til den såkaldte kommunistiske magtovertagelse der aldrig kom. Han arbejde sammen med dem i frihedsrådet og havde kun godt, at sige om dem.. De eneste der kom ud af besættelsen med rene underbukser var kommunisterne og det var der mange der ikke kunne tilgive.

  “Eisenhower gav senere Sovjet tilladelse til at indtage Berlin.”

  Tilladelse?? Nu var det på grund af de ødelæggelser sovjetunionen havde udsat for der gav dem retten ifølge Roosevelt.. Som sagt var størstedelen af hele den tyskehær i Rusland og det gav de allierede en hurtig fremdrift..

 25. Af B. Mortensen

  -

  Hr. Lau
  ” Den Store Fædrelands Krig var ikke helt afgjort efter Kursk.”
  Så må du dokumentere at tysker var istand til en offensiv efter slaget ved Kursk?

 26. Af JenS HanseN

  -

  AF FLEMMING LAU – 16. SEPTEMBER 2017 21:43

  Igen. Sæt dig ind i tingene.
  90 procent af de tyske styrker befandt sig på Østfronten.
  90 procent af de tyske tab under Anden Verdenskrig, døde, sårede, tilfangetagne, var på Østfronten.
  Tror du, at en invasion i Frankring ville have været mulig, hvis det havde været mulig for Tyskland at have f.eks. fyrre procent af sine styrker på Vestfronten?
  Du roder fortsat rundt i Danmarks svinske behandling af jøder og kommunister. Tyske som danske.
  Prøv at læs en bog som hedder Flygtning33.
  Den er ganske vist skrevet af en kommunist. Men ingen har nogensinde modgået forfatteren.

 27. Af JENs hANSen

  -

  Da Ole Stig Andersen i 1975 tiltrådte som chef for PET, fandt han i et pengeskab på sit kontor en række sager om tyske flygtninge, der før krigen blev sendt retur til skafottet i Tyskland. Desværre kan PET ikke i dag finde sagerne. (Meget overraskende).
  Et andet pengeskab indeholdt mange sager, som hver og en indeholdt en hjertegribende historie. Det var sager fra før krigen, hvor tyske flygtninge var sendt tilbage til den sikre død i Tyskland.
  Nogle ’heldige’ nåede at begå selvmord.
  Sådan skriver Ole Stig Andersen i sin nyligt udgivne erindringsbog En PET-chefs erindringer.

 28. Af JeNs HAnseN

  -

  Flemming Lau.
  Det var ikke kun “Den Store Fædrelands Krig” somvar afgjort efter Kursk.
  Anden Verdenskrig var afgjort.
  Den yderste højrefløj tilgiver aldrig, at Sovjet befriede Europa fra na zityskland.

 29. Af JenS HANseN

  -

  Der går en rød tråd fra Danmarks behandling af flygtning e fra 1933 til 1943 og til den måde som Danmark behandler flygtninge på idag.
  Tankegodset er det samme.
  Nogle lærer aldrig af historien.
  Men faktisk er den danske nederdrægtighed idag endnu større end nederdrægtighed en fra 1933 til 1943.
  Eftersom Danmark har en meget stor medskyld i, at millioner af mennesker må flygte fra de krige som Danmark er med til at starte.

 30. Af JENS HanSEN

  -

  AF FLEM MING LAU – 16. SEPTEMBER 2017 21:43
  “Du kan godt lide at lade dine påstande, men jeg har ikke fundet noget belæg for at politiet med stor fryd jagtede jøde r og kommunister.”

  Nej. Det har du naturligvis ikke fundet Flemming Lau.
  Det ville også være ubekvemt.
  Dansk politi arresterede ca. fire gange så mange danske kommunister end tyskerne forlangte.
  Du skriver, at Tyskland sendte tyske kommunister og jød er til Danmark.
  Hvorfor pokker bad de så Danmark om at sende dem retur dagen efter?
  Der er ingen sammenhæng i de som du skriver.

 31. Af Svend Jensen

  -

  Fra ‘respublica’ (2016) om islamisk folkeretsteori:
  I Koranen, sura 8, v. 66 – 67 anføres to meget vigtige forpligtelser, selv om de umiddelbart tilsyneladende gensidigt udelukker hinanden. Det er forpligtelser for genoptagning af kampene mod de vantro under en våbenhvile eller fredsperiode.
  Den ene forpligtelse slår fast, at muslimerne er forpligtede overfor Gud til at genoptage kampen, når deres styrke er nået op på 10% af de vantros.
  Den anden forpligtelse lægger kriteriet højere, nemlig ved 50%.
  De to kriterier er selvsagt tilsyneladende gensidigt udelukkende og kræver derfor et valg eller rettere sagt en tolkning, da begge forpligtelser har status af Guds ord. En sådan tolkning kunne være at propagandere om den afgørende generelle udbredelsesmåde indtil det måtte blive nødvendigt, at den væbnede kamp tager over. Samtidigt og parallelt med propaganda – suppleres der med forskellige former for undergravende virksomhed i lande med muslimske migranter, såsom det i og for sig tilsyneladende meget uskyldige at kræve undervisning i arabisk eller blot modersmålsundervisning i landene, og organisering af kriminelle aktiviteter på alle niveauer.
  Ved denne tolkning forvandles de to procentsatser til trin på en eskalationsstige, hvorved der opstår en gråzone, der begynder med den nedre grænse ved 10% og slutter med den øvre grænse ved 50%.
  Gråzonen benyttes til at organisere mere eller mindre væbnede kriminalitetsformer eskalerende til forskellige terrorformer for med de 50% at overgår til direkte væbnede kampe, alt sammen mens man foretager mere konventionelt missionsarbejde i form af f.eks. moskébyggerier, agitering gennem offentlige møder og mere eller mindre åbenlyse dækorganisationer og uddeling af bøger og pjecer, afholdelse af studiekredse af forskellig slags samt optræden i aviser, radio og tv, som kommentatorer og eksperter.
  De kristne har i følge koranen kun muligheden at blive assimileret i islam, ellers…………

 32. Af Niels Larsen

  -

  NIELS JUUL HANSEN: “Europæisk identitet – tænker du på græskkatolsk, spansk, russisk eller svensk?”

  Nu skal du jo ikke anstille dig decideret dum, for det er du jo langtfra.

  Du skal tænke på europæisk identitet som en MODSÆTNING til muslimsk identitet, mellemøstlig identitet, indisk identitet, kinesisk identitet etc.

  Så vil du ikke være i tvivl om, hvad der menes.

  JENS HANSE N: “Man ved naturligvis ikke, hvad den yderste højrefløj ligger og planlægger ude i deres sorte beskidte huller.”

  Man bør altid have i baghovedet, at det overvejende er usselt venstreorienteret kryb og muslimer, som har udført terror i nutiden. Der er meget langt mellem højreorienteredes terrorhandlinger sammenlignet med krybets og muslimernes.

 33. Af jan ulrik friis

  -

  “………… Forøvrigt kæmpede russerne for mere end deres land, de kæmpede for ren overlevelse da de ansås som undermennesker og var dømt til slaveri, hvis tysken vandt.”

  Kan overføres til Danmark af idag, slaget om Danmark, vores folkevalgte der nu kaster det danske folk ud i en sidste desperat overlevelseskamp, da danske nu betragtes som undermennesker i eget land, dømt til slaveri og ren udryddelse, om islamisterne vinder.

  M erkels Tyskland står også dennegang som i 40’ernes Danmark bag de islamistiske besættelsesstyrker, som Tyskland nu vil påtvinge samtlige EU lande for at sikre sig nationalstaternes undergang!

  For det viste sig at ligesom eksempelvist det svenske folk, er det danske folk også uden rygrad, kun selvdestruktive zombier.

  Indlysende at vores dage nu er talte, et “dansk” militær der ligesom Nazi-Frikorps Danmark dengang et sort landsforrædderisk kapitel i dansk historie igen stationeret på Østfronten, dennegang til vores undergang, fjenden islamisterne står nemlig allerede i Danmark, dette er en islamisk magtovertagelse af Danmark vi alle er vidne til, det sker her og nu, det danske folk går rundt som zombier, uden livslyst, uden kampgejst, uden et overlevelsesinstinkt helt fatalt, må det gå som det går, vi er på vej til egen henrettelse, en selvdestruktion, en blodige død og undergang i jihad!

  Nationalstaten Danmarks undergang!

 34. Af Flemming Lau

  -

  Orv mand! det er virkelig en konkurrence om hvidvaskning og advokadering for den kommunistiske totalitarisme, selvom det er 25 år siden den afgik ved døden. Jeg har undret mig over dem, der stadigvæk hænger så fast i fortiden, at de virkeligt ønsker at vende tilbage til en fuser af den kaliber. Jeg har bemærket alle hånde beskyldninger mod det at følge den gyldne mellemvej. Det minder om projektering og et stort nag over at vesten har klaret sig så godt, som de har ved demokratiets hjælp.

  Da det lykkedes Lenin at presse den socialdemokratiske Kerenski i Exil, faldt Ruslands befolkning fra 147.6 mio i 1917, til 134,9 i 1922. I 2016 er befolkningen kun nået op på 144 mio mio og i 2050 er prognosen 100 mio. Jeg har en fornemmelse af, at det er meget usundt at leve i Rusland. Gad vide om der er noget i drikke vandet…?
  USA havde 123 mio i 1930 og tæller idag 324 mio.

 35. Af B. Mortensen

  -

  Hr. Lau
  “Da det lykkedes Lenin at presse den socialdemokratiske Kerenski i Exil, ”
  Han ville have haft vægt bag sig, hvis han havde været villig til at trække Rusland ud af den første verdenskrig, men nej.
  Nu var det en revolution i et land fuld af analfabeter hvor ca. 90% af befolkningen ikke kunne læse og skrive og underlagt religiøse dogtriner….

  “Jeg har undret mig over dem, der stadigvæk hænger så fast i fortiden, at de virkeligt ønsker at vende tilbage til en fuser af den kaliber.”
  ps. Hvor skriver folk, at de ønsker at vende tilbage? Tilbage til hvad?
  Hænger fast i fortiden?? Ved at have sat sig ind i historien frem for postulater og mavefornemmelser?
  Hvad har Ruslands historie med det vi diskuterer??
  Man skal se på historien med fortidens briller, ikke nutidens!
  Hr. Lau
  Du springer meget rundt frem for at koncentrerer og forholde dig til det du bliver svaret på og som du selv har stillet som spørgsmål/ anklage!
  ps. Rusland var deltager i den første verdenskrig, Feudalisme, Zar Nikolaj, Den ortodokse kirke, den russiske revolution, den russiske borgerkrig, hungersnød, den anden verdenskrig og Stalin… disse ting har det med at nedsætte et befolkningstal….

 36. Af Flemming Lau

  -

  Jeg kan godt forstå at det er lidt frustrerende at kommunismen fik en kurv af vesten.

  I 1923 fik de tyske socialdemokrater nok af kommunisternes og Nazisternes vold. Revolutionen blev stoppet og Adolf smidt i spjældet. Det fik de totalitæres had til at blusse endnu mere, Adolf kunne hade mest og vandt ved hjælp af mørkets okkulte kræfter.

  I 1923 kom Stalin i praksis til magten i Sovjet. Fra 1924 startede hans totalitære rædsels regime til 17 sep 1939 hvor han besætter det østlige Polen efter aftale med Adolf. Fra 1917-1987 har politilogen R.J. Rummel estimeret et befolkningstab på 61 mio.

  Derefter besætter Stalin Finland, Est, Letland og Litauen samt Rumænien. Sovjet bliver derefter smidt ud af datidens FN. Den 4 april 1940 massakrere han, 20 000 Polske officerer i Katyn skoven. 22 juni går de totalitære nazister i flæsket på de totalitære kommunister. Det neutrale USA og det krigsførende England støtter Stalin efter Lend and lease loven. Millitære efterretninger flød til Stalin. Britterne der allerede havde været i krig med Adolf i næsten 2 år, knækkede den tyske Egnimas kode 7 maj 1941. For at få den Sovjettiske krigs produktion op i gear, fik Sovjet 92% af skinnerne og 80 % af lokomotiverne af vesten plus 20 000 kampvogne ( I Kursk slaget deltog 6000 sovjettiske kampvogne ) mere end 100 000 lastbiler, ( uden dem ingen senere stor offensiv) Mere end 600 fly, kanoner fødevarer, medicin, sko og støvler.

  Hvad mødte de allieredes konvoyer i Murmansk…? Ingen tak, ingen kredit, kun uforsonlig kulde og en trussel om en fremtidig krig mod kapitalismen. Jo hadet og paranoia en ligger lige under overfladen i de totalitære systemer.

  Stalinismen tilgav aldrig afhængigheden af USA og Englands støtte så de vinde den store Fædrelandskrig krig. Kommunisterne tilgav aldrig vesten for, at de var blevet smidt ud af datidens FN, at de tyske socialdemokrater i 1923 knuste en grynende kommunistisk revolution. At vesten hverken ville eje eller ha’ kommunismen. Stalin tilgav aldrig at de allierede med brugen af luftbroen, brød blokaden af Berlin i 1948. Komunismen tilgav heller ikke at FN herunder fik sikret Sydkorea mod de i røde i1953. Man siger at en overproduktion af humaniora er opskriften på revolution. Op igennem 60′ og 70’erne var vore universiteter rene udklædnings anstalter for de antisemittiske munke marxister Og tænk at vesten tillod sig den frækhed i 80′ erne at opstille Phersing og Cruise missiler som modsvar til Sovjets aggresive opstilling af SS 20 missiler.

  Tilsidst tabte kommunismen så den kolde krig, Og det totalitære imperium svandt hurtigt ind! Man kan se dens dødskramper i Venezuela den dag idag. Ikke noget kønt syn. Idag har munkemarxister og nazisterne endelig fundet deres totalitære trilling, den antisemittiske Islamofacistiske djævletro. Jo krage søger mage i disse tider! Og hvis der kommer ofre ud af den alliance, så er det givet på forhånd, at det er ofrenes egen skyld, fordi vesten jo bare kan lade være med at forsvare “Det Frie Demokrati”

  De rødes had, til de frie demokratiske nationalstater, er ok, for det er ” det gode had! ” Hævn og bitter uforsonlighed for ikke sige fjendskab, er arven efter Marx. Tak for dialog kaffe!

Kommentarer er lukket.