Assimilation, homogenitet og andre sande goder

Af Kasper Støvring 187

 

 

Flere politikere, også på venstrefløjen, taler nu om behovet for assimilation. Den gode Uffe Østergaard – der nu i sit otium er begyndt at sige alt det, han burde have sagt, da han var en indflydelsesrig professor – er også begyndt at tale positivt om assimilation og om homogenitet. Indvandrere skal blive “lutheranere”.

 

For bare få år siden opgav Søren Pind og Bertel Haarder at bruge a-ordet, fordi de fik kritik for det. Det skulle de naturligvis aldrig have gjort. De skulle have vist format og insisteret på sandheden. Det er jo luthersk at følge sin samvittighed og sige det, der skal siges.

 

Det er interessant at se, hvordan begreber, der blev udklækket for længe siden, ligesom først skal modnes, før de kan sive ind i mainstreamkulturen. For mit eget vedkommende er min bog Sammenhængskraft fra 2010 et lærestykke.

 

Her skrev jeg om alt det, man dengang helst ikke måtte sige, men som i dag nærmest er selvfølgeligheder. Om behovet for assimilation, om berigelsen ved homogenitet, om nødvendigheden af nationer og nationalstater, og om kultur som forklaringen på de konflikter vi konstant møder, dengang som nu.

 

Nej, man måtte ikke kræve assimilation. Det rette var ”integration”. Alt andet var et overgreb på indvandrernes livsform. I stedet talte man om forfatningspatriotisme. Man var tilstrækkelig integreret, hvis bare man overholdt lovene og bekendte sig til de abstrakte, demokratiske principper.

 

I dag kan de fleste nok se, at det ikke er nok. Indvandrere skal også være som os, helt ind til knoglerne.

 

Nej, man måtte heller ikke tale om homogenitet. Uha, det syner af undertrykkelse eller i bedste fald af den kedelige, grå leverpostejmasse, som danskerne siges at udgøre. Multikulturel berigelse, dét var vejen frem.

 

I dag kan de fleste nok se, at det ikke var nok. Indvandrere skal ikke leve i parallelsamfund. Ensartethed skaber fred, tryghed, tillid og mange, mange andre goder. For enden af mangfoldigheden står derimod mistilliden, ufreden og i sidste ende den etniske udrensning. Se bare på historien.

 

Nej, man måtte heller ikke tale om det nationale. Det lyder jo som nationalisme, måske endda nazisme. At være national er at være indskrænket, fordummet eller en slags syg og ond racist. Man skulle være global verdensborger eller europæer.

 

I dag kan de fleste nok se, at det ikke var nok. Grænser er afgørende for nationerne og deres stater. Globalisme er et fantom, og EU har ikke svar på noget som helst. Selv de ydre grænser er hullede, porøse. Men som Uffe Østergaard tidligere har sagt: Grænserne er nødvendige, og de skal være store og høje, have pigtråd, bevæbnede vagtposter, lyskastere og hele svineriet.

 

Nej, man måtte heller ikke tale om kultur. Kultur er alt for krævende, og i øvrigt ændres kulturer hele tiden, kulturen kan ikke defineres, og det for småligt at være ”kulturalist”. Mennesker skaber hele tiden, hørte jeg, en såkaldt hybrid identitet: udskifter hele tiden deres kultur og sammensætter den af mange ting. Vores livsform er jo også universel. Og alle de problemer, vi har med indvandrere, skyldes ikke kultur, men sociale og økonomiske forhold. Flere penge, flere integrationsprojekter, flere i arbejde, så skal det hele nok gå.

 

I dag kan de fleste nok se, at det ikke var nok. Sjovt nok har man lært den vanskelige lektie af de især muslimske indvandrere. Til trods for massiv, årelang påvirkning har de fleste af dem generation for generation fastholdt deres egen kultur her midt i det liberale Vesten. Det er altså stærkt gjort. For kultur, ikke økonomi, er det vigtigste for mennesket. Loyalitet, identitet, familie, nation, religion.

 

Og sammenhængskraft!

 

Man skulle tro, at Minervas ugle ikke flyver i skumringen, men derimod i dæmringen. En bog kan, som min, være ”usamtidig”, når den udgives, men siden blive så aktuel, end den fyldes med selvfølgeligheder. Sådan er det – men jeg stod og står jo også på skuldrene af mange andre. Ikke mindst Søren Krarup, der i mange år blev opfattet som en særling, der råber i ørkenen. Men der er jo god tradition for vismænd, der kommer ind fra ørkenen eller stiger ned fra bjerget og siger de sidste mennesker de sande ord. “Søren Krarup har fået en søn”, skrev Politikens anmelder. Og det var ikke venligt ment.

 

 

Bogen Sammenhængskraft
Bogen Sammenhængskraft

 

187 kommentarer RSS

 1. Af poul hansen

  -

  Falske påstande, tomme løfter, sproglig manipulation, hetzkampagner, hyklerisk snak og politiske kampagner plejer ikke at have meget med sandhed og facts at gøre. Alligevel har utallige mennesker ladet sig besnære og forføre. Så de bliver fortalere og forkæmpere for vanvittige idéer og teorier. Læs f.eks. “Det tredje rige”/ Solsjenitsyns bøger. Eller se National Geographic, kanal 26, om terroren mod Vestens lande.

 2. Af Karsten Søberg

  -

  Pernille Vermund sagde, at Nørrebro er tabt. Jeg udvider gerne begrebet og siger Europa er tabt. Muslimer bliver med sikkerhed flertallet, før eller siden. Og de vil blive ved med at være muslimer, med alt hvad det indebærer af uhyrligheder, og de vil stadig kun gifte sig med muslimer. Alt i alt: Europa er om x antal år en muslimsk verdensdel. Og det har intet med det oprindelige Europa at gøre. Et lille hvidt etnisk mindretal, ikke mindst af kvinder og homoseksuelle, vil til den tid få nutidens idioti at føle. På den hårde måde.

 3. Af Mehmet Sami Gür

  -

  ‘Sammenhængskraft’ eller skulle vi snarere kalde det ‘Frygten for de fremmede’:

  Nemlig Islamafobia og Tyrkofobia!

  På den ene side forsvarer du danskheden og assimilitationen, men på den anden side hylder du de muslimske minoriteter for at have succes med at bevare og fastholde deres egen kultur her midt i det liberale vesten.

  Hvordan skal vi så som ganske almindelige borgere forholde os til dit indlæg?

  Med denne indstilling er du/I med til at undergrave jeres/vores fremtid og europæiske idealer. Hverken Danmark eller Europa kan overleve uden at have forbindelser til omverdenen. Lige nu lever vi i en skrøbelig verden, hvor den nye verdensorden stadigvæk ikke er fastlagt endnu. Verden forandrer sig og Danmark bliver nødt til at vælge et kurs. Men dette kurs må og skal ikke være ved at lukke grænserne og øge grænsekontrollen. Selv de nationalkonservative og højreekstremistiske kredse nyder godt af ‘den frie bevægelighed indenfor EU landedistrikterne.

  Accepter og respekter alle som de er og behandl dem ordentligt, hvis du/I vil modtage den samme behandling og respekt fra de andre. Giv dem de samme muligheder i samfundet og lad være med at insistere på assimilation. Du og dine typer er ikke hævet over noget som helst.

  Er det ikke retfærdigt og rimeligt spørger jeg?

 4. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Støvring skriver, at det vigtigste for mennesket – udover sammenhængskraft, som han tilføjer blandt det vigtigste for en nation – er “loyalitet, identitet, familie, nation, religion.” Og – ligedan ses kultur vigtigere end økonomi af Støvring, selv om disse ting tildels også hænger sammen.

  Underligt, at indvandring ikke oftere fører til yderligere integration, da baggrunden for indvandringen oftest er i forbindelse med flugt fra en anden kultur end vores, som byder på langt mere frihed, respekt og forståelse for det enkelte menneske.

  Det forstås nok af de implicerede – men hvorfor har de så svært ved at gå til kilden for deres rædsler, hvis det altså ikke er decideret kriminalitet, der flygtes fra?

  Det er jo en kendt sag, at folk i emigration bliver endnu mere nationale i forh til deres el deres slægters fædrene land; men det ses at være med større frivilighed eller nød i forh til levevilkår i almindeighed.

  Et er, at de kan føle sig truet af andre indvandrere såvel som af diverse tidligere hjemlande og deres for mig at se mærkelige interesse i og ikke en skamfølelse over, at nogle fra deres befolkning må flygte. Der sendes gladeligt penge og imamer fra disse lande, fordi der ses et behov for moskéer.

  Så – vi er udsat for rendyrket imperalisme med troen i hånd, så der siden kan blive fri bane for indvandring fra Mellemøsten – og flest muslimske lande her.

  Og – jo flere, så er der ingen grund til at lade sig hverken integrere eller assimilere, fordi ‘den vante sti’ nu engang er den nemmeste. Dvs ikke at gøre noget vil være og bliver så den foretrukne, hvis der ikke er en splittelse, og unge mennesker forledes eller måske af egen drift udøver terror, fordi de ikke kan se, at de kan blive en del af den danske befolkning på lige vis, selv om de er født her.

  Det er forældrenes fastholden, hvor den er for stærk, der er (med)årsag til sådant. Og – så tilsiger deres religion jo, at der er e gevinst i himlen efter martyr-døden.

  De tør ikke med en vis forurettethed vende vreden, utilfredsheden og dermed aggressionerne imod de egentlig formastelige for deres situation. så derfor er det nemt at finde en fjende i os. Vi er jo i forvejen tillige de vantro.

  Så – når disse af Støvring nævnte forhold er vigtige, så er det manglende respekt fra folk der kommer her til landet ikke at respektere og forstå, at sådan er der også for os. Såvel som vi i århundreder tilbage har en historie, hvor slægter har døjet med meget møjg som vi er ved at komme mere fri af, også troens tyranni! Og – et forkvaklet forhold til seksualiteten og forholdet mellem mand og kvinde!

  Vi gider ikke alt dette én gang til p gr a fremmede, der kommer hertil. Vi kæmper stadig på fuldt blus mange steder i Europa med sådant, så ‘take it or leave it’. Vi ændrer ikke til noget, hvor det ses som tilbagestående og dermed tilbageskridt for mennesker. Vi ønsker bedre harmoni og stræben imod sådant.

  Og – et kræver naturlighed og ikke forskruede dogmer om dit og dat i den henseende. Det har tidligere slægter haft nok af og lidt under.

 5. Af P Christensen

  -

  Hidtil har den ikke-vestlige indvandring primært ladet sig assimilere i passiv forsørgelse.
  Med katastrofale sociale og økonomiske konsekvenser for DK.
  Men det har også kun taget et halvt århundrede for de
  politisk “ansvarlige” så småt at kunne og ikke mindst turde erkende deres og forgængernes
  store fejltrin.
  Men alt for mange er stadig langt fra en sådan åbenbaring.

 6. Af poul hansen

  -

  Meh met sa mi taler for sin syge moster. EUs grænse- og indvandringspolitik er opskriften på total og fuldstændig katastrofe. Grænserne må bevogtes af den enkelte nation, og massetilstrømningen fra de arabiske og afrikanske områder må stoppes. De radikales påstande om “berigelse” er vildledende, livsfarlige og dødbringende. Europas selvmord kan kun undgås gennem en ny og fremsynet politik

 7. Af JENS HANSEN

  -

  Et hurtigt overslag over blogs i Berlingske viser, at over 95 procent af alle blogs omhandler muslimer.
  Og de mere eller mindre opdigtede problemer, hvad angår muslimer.
  Og 98 procent af kommentarerne til disse blogs omhandler det samme.
  Har danskerne fået muslimer på hjernen?
  Eller er fænomenet afgrænset til den yderste højrefløjs “aviser”.
  Hvilke kyniske overvejelser ligger der bagved ved denne indskrænkethed?

  Hvad angår assimilation.
  Det er der intet behov for.
  Hvorfor skal udlændinge underkaste sig overfor den yderste højrefløj i Danmark?
  For det er jo det som den yderste højrefløj, herunder DF, ønsker.
  Overholdes love og regler så er det fint.
  Danskere kunne jo aldrig selv drømme om assimilation i udlandet.

 8. Af Niels Larsen

  -

  For Søren Pind og Bertil Haarder tæller det politisk korrekte (stadig) langt mere end det ansvarlige – det giver jo adgang til de bonede gulve og de fede lønchecks. Men det viser jo blot, hvor vattede og dybt uansvarlige, de er.

  Assimilation er naturligvis den eneste farbare vej ud af moradset.
  Indvandrerne/flygtningene og de illegale migranter skal have kniven for struben i form at et ufravigeligt krav: overtag de danske værdier og den danske kultur – eller forsvind!

  Vi skal ikke på nogen måde lade islam få indflydelse på det danske samfund; den politiske ideologi står for meget af det, vi afskyr som pesten.

  Vi har ikke bedt de fremmede om at komme – og sandt at sige er vi helst fri for dem. Og ville være en hel del rigere uden dem – kulturelt, økonomisk og frihedsmæssigt.

  Vi, som har kæmpet mod strømmen igennem 40 år, får alligevel ret til sidst. Og vi har jo i parentes bemærket haft det hele tiden.

  Det er da muligt, at krav om assimilation er et overgreb på de fremmedes livsform. I så fald har de et helt klart valg: affinde sig med kravet og assimilere sig eller at rejse hjem. Vi holder ikke på dem mod deres vilje.

  “At være national er at være indskrænket, fordummet eller en slags syg og ond racist.” Næh. Det er at være realistisk, fornuftig og i overensstemmelse med flertallets indstilling.

  At være global verdensborger eller europæer er derimod at fornægte virkeligheden, som er, at langt de fleste ønsker at leve i et homogent, nationalt samfund.

  EU er tolereret som noget tilsyneladende uundgåeligt, ikke elsket for sine værdier, regler og (manglende) handlinger. Nationalstaten er derimod vellidt og de nationale grænsers bevogtning er ønsket af et flertal i befolkningen.

  Den europæiske kultur er de fremmedes kulturer langt overlegen på stort set alle områder og meget få europæere ønsker at se den udvandet for at de fremmede kan føle sig velkomne.

  Tak for din indsats, Støvring!

  Mehmet.

  Islamophobia is defined as “an outlook or world-view involving an unfounded dread and dislike of Muslims, which results in practices of exclusion and discrimination.”

  Kodeordet er her “unfounded”. Og med reference til muslimernes opførsel i Europa og den muslimske terror må termen “unfounded” siges at have udlevet sin tid. Der er al mulig grund til at have “an outlook or world-view involving an WELL FOUNDED dread and dislike of Muslims” – uanset at mange muslimer opfører sig i henhold til civiliserede normer. En uforholdsmæssig stor mængde af dem gør det bestemt ikke – og de tegner butikken, ikke mindst grundet mangel på protester mod deres svinske opførsel fra de øvrige muslimers side.

  Vi har ingen fælles fremtid med mindre muslimerne retter ind efter vestens normer – og holder deres forbandede “religion” indenfor hjemmets 4 vægge.

 9. Af poul hansen

  -

  EUs grænsepolitik er opskriften på Europas undergang. National bevogtning af hvert lands egne grænser er nødvendig, hvis “berigelsen” ikke skal ende som et grusomt og blodigt mareridt.

 10. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt endnu et perfekt Kasper Støvring blogindlæg der forholder sig til virkeligheden. Et fænomen der ellers er total uhørt blandt mainstream medier plantet fake news. Man skal virkelig, som nyhedshungrende, lede længe blandt danske MSM fake news for at finde et par input – om real life!

 11. Af Flemming Lau

  -

  Kasper Støvring.
  Du er en værdig arvtager efter Krarup,og der skal altså noget til. Og du trådte i karakter på et tidspunkt i dit liv, hvor du er på højdepunktet i dit liv. Hvor andre profit maksimere eller på anden måde, sikre deres karriere valgte du “Sagen!” En sag der er forbundet med smerte, da det gælder fædrelandet og nationalfølelsen. Jeg taler af erfaring! Det er ikke omkostnings frit at tale de politiske korrekte imod. Hverken i arbejdslivet eller i privatsfæren. Det er naturligvis et bevidst valg, men jeg overraskes stadig overfor mennesker man er uenige med, på det groveste søger at spænde ben for en. Men det viser bare at man er på rette vej.

  Herrens veje er uransagelige, og lur mig når 66% siger stop for islamisk indvandring, så er der mange der er ved at have fået nok. Rettroende og banders afgrundsdybe foragt for det Danmark, der har taget så godt imod dem, er en ” krigserklæring” som salig biskop Lindhardt engang sagde…! Ikke mindst en åndelig een af slagsen.

 12. Af poul hansen

  -

  Nogle forældre har mistet deres søn. Andre forældre har mistet deres datter. Andre familier igen har mistet alt. Pga. borgens uforstandige og udanske politik. Fremover vil endnu mange flere danske hjem opleve smertefulde tab og frygtelige ulykker, hvis vi ikke får bedre politikere og journalister på banen. Eller mere tænksomme vælgere.

 13. Af Jens Hansen

  -

  Ikke mindst Søren Krarup, der i mange år blev opfattet som en særling.
  Skriver Kasper støvring.

  Søren Krarup bliver fortsat betragtet som en særling.
  Udenfor den yderste højrefløj. Herunder DF.
  Han betragtes også som en homofob, jødehader og islamfob.

 14. Af Svend Jensen

  -

  @MEHMET SAMI GÜR – 13. SEPTEMBER 2017 14:45
  De islamiske hellige skrifter er fyldt til randen med kristofobi, xenofobi og occidentofobi. Mange muslimer på nas i Danmark er fyldt med assimilifobi, danofobi samt porcofobi.
  Fobifobi må være sagen.

 15. Af P Christensen

  -

  OBS/Oplysning til brugerne om samfundet:
  “Den yderste højrefløj” er alt til højre for Enhedslisten.
  Med hvem Radikale Venstre har konsensus om indvandring.

  Dermed begynder “den yderste højrefløj” en godt stykke
  langt ude til venstre.

 16. Af Arvid Holm

  -

  De mere end tyve islamiske trosretninger i Danmark er alle underafdelinger af trosretninger i muslimernes hjemlande.
  Så trosretningerne er og forbliver tilpasset forholdene i hjemlandene uden hensyn til forholdene i Danmark.
  Ingen af disse trosretninger tager afstand fra det bogstavtro Islam.
  Der findes derfor ingen moderate trosretninger.
  Både integration og assimilation indebærer, at muslimen ikke kan leve som foreskrevet af Islam.
  Han må formelt betragtes som en frafalden, der fortjener døden.
  Imamerne er derfor sendt efter udvandrerne for at befæste troens greb om muslimerne.
  Trosretningerne, som er de eneste eksisterende islamiske organisationer, har således som målsætning at modvirke integration/assimilation.
  Man bruger uden hensyn enhver fungerende metode, som man kan slippe godt fra.
  De vestlige landes hensigter om integration eller assimilation må opfattes som et utilgiveligt snigløb mod Islam, der retfærdiggør alle modforholdsregler.
  Hvis den europæiske majoritetsbefolkning f.eks frygter terrorangreb fra muslimerne, vil de holde sig på afstand, så påvirkningen minimeres.

 17. Af poul hansen

  -

  Er det for generelt at sige at det er rødfascister forklædt som humanister, socialister,
  borgerlige, radikale og godheds-mennesker, der har destabiliseret Europa og Skandinavien? …… og har undergravet vores velfærd og civilisation. Og nu er ved at lægge vores fremtid øde.

 18. Af Maria Due

  -

  Ret skal være ret, Søren Pind opgav aldrig det med assimilationen, han har siden den første gang nævnt det flere gange som en personlig overbevisning.

  Hvad Uffe Østergaard angår, har jeg i et kvart århundrede haft ham stærkt mistænkt for, at forstanden ikke vidste, hvad hjertet var fuldt af. Man bruger ikke en stor del af sit liv på at beskæftige sig med studier af det nationale, uden at der er noget særligt på færde i sjælen. Eller som filosoffen Marsilio Ficino skrev i 1400-tallets Firenze, der hvor man har sine dæmoner, har man også tit sine talenter.

  Lad os derfor håbe, at Uffe Østergaard herefter vil udfolde talentet til gavn for ikke alene Danmark men for de europæiske nationalstater, som han har så stor viden om. Om ikke andet, så fordi al erfaring viser, at hvis vore dybeste rødder erkendes og anerkendes, vil europæerne bedre kunne samarbejde på væsentlige områder, hvilket der i høj grad er behov for. Ingen ægte europæer er interesseret i et ideologisk Bruxelles, der mener at kunne købe og true en verdensdel til at gå i takt, ligesom ingen ægte europæer er interesseret i at blive underlagt en ørkenkultur, hvor de svage udnyttes til at servicere de stærkeste.

 19. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Selvfølgelig skal der være grænser omkring Danmark. Vi har pligt til at hindre fremmede i at komme ind og blive udsat for den nedværdigende og nedbrydende behandling, som er det, vi tilbyder dem. De fleste er søde og rare mennesker, der står helt uforstående og hjælpeløse over for den måde, de bliver behandlet på af danskerne.

  Danskerne har fra barnsben lært at fremmede er frø af ugræs, der er føget over hegnet. Den børnelærdom har kun få kunnet slippe af med. Mange får næppe muligheden. De får repeteret lektien utallige gange gennem katekismus, psalmebogen, højskolesangbogen og kanoner, der vedligeholder danskeren i troen på egen genialitet.

  Danmark skal have bygge grænseværn for hindre fremmede i at komme ind i Danmark, hvor de vil blive udsat for skadevoldende behandling fra alle sider. Det har de ikke fortjent, og vi er som humanister simpelthen forpligtede til at sikre, at ikke flere bliver udsat for samme skamfulde skæbne.

 20. Af Per Torbensen

  -

  Krarup kender sin Saxo og historien fortalt rigtigt flot nationalt og er meget enig deri-men
  holder også meget af Karl Marx som beskriver senere i historien, kapitalismens og den globale
  destruktion af nationalstaten som begyndte langt tid før EU var opfundet.

  Her en god udsendelse i min optik.
  https://www.dr.dk/tv/se/jagten-pa-historien/-/jagten-pa-historien-6-8#!/

 21. Af Jesper Lund

  -

  Man kan jo ikke gennemføre assimilation af en befolkningsgruppe ved lovgivning uden at man indskrænker de værdier, som vi opfatter som en væsentlig del af vores kultur, f.eks. trosfrihed. Og hvad skal man opfylde for at tilhøre “den danske homogene kultur”? Kasper Støvring har selv begået nogle mislykkede forsøg på at definere danskhed. De udelukkede i hvert fald pæredanske jehovas vidner fra at tilhøre den danske kultur.

 22. Af Henning Svendsen

  -

  De drog ud i massevis og satte kursen mod det mægtige Amerika
  Efter en barsk tur over Atlanterhavet trådte de i land og blev modtaget af et Enbedsmandvælde uden sidestykke i hele verden
  De sov på gaden nogle gange i uger og fik endelig tildelt et stykke jord mange hundrede kilometer ude i ødemarken resten af historien kender vi -det var stærkt gået:
  I dag er det lidt lettere at forlade sit land og slå sig ned i et andet!-nu medbringer man sin egen TV station og snupper et fly tilbage til hjemlandet hvis man har glemt fjern betjeningen og i det nye værtsland -ja man medbringer endda sine egne menneskerettigheder underskrevet af det mægtige FN og trods den massive påvirkning af danske kirkeklokker om Søndagen så lykkes de med at fastholde deres egen religion -og der er stærkt gået at de allerede første dag kan finde vej til Sosialkontoret

 23. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt en artikel der er værd at læse. Notoriske muslimske menneskeretskrænker Saudi-Arabien er sponsor for muslimske friskoler i Danmark. Æd lige den og vågn så ellers op til virkeligheden:

  “Diktatur sender millioner til muslimske friskoler i Danmark: – De vil udbrede fundamentalisme”
  http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/diktatur-sender-millioner-til-muslimske-friskoler-i-danmark-de-vil-udbrede-fundamentalisme/6818164

 24. Af Gert Hansen

  -

  Den danske såkaldte elite (politikere, toperhvervsfolk, mere eller mindre kunstnere o.s.v.) har igennem fyrretyve år begået den katastrofale fejl, at den har troet, at muslimer kom til Danmark for at blive som etniske danskere. Det gjorde de selvfølgelig ikke. (Jo mindre eliten har begået landsforrædderi mod den danske befolkning, men det er nok for langt ude). Altså skyldes det naivitet, dumhed eller det der er værre.

  At muslimer ikke ville blive det, kunne man nemt konstatere ved at se sig om i verden, hvor der er muslimske mindre- eller flertal. Istedet ævlede eliten til hoben om den globale multikulturs lyksageligheder. Hvor eliten nu hastigt indhentes af realiteterne – uden dog at gøre noget alvorligt ved det.

  Separate boligområder, separate skoler, separate fritids sysler, kun ægteskaber med muslimer – hvor har vi set det før? Der er masser af historiske og nuværende eksempler på hvorledes sådanne samfund udvikler sig, og hvad de uundgåeligt fører til.

  Det er alt for sent at ændre på det, ikke mindst fordi Danmark for længst har afgivet sin politiske suverænitet til nogle der vil noget andet, og det er kun et spørgsmål om hvor hurtigt den videre udvikling vil gå.

  Man kan ikke påstå, at den kommende afvikling af demokratiet, og de dermed forbundne frihedsrettigheder, ikke er sket på demokratisk vis.

 25. Af Ib Kyv

  -

  Hørt!

  Det er sgu´på tide, at de jyder, der er flyttet til landets hovedstad, får halmen ud af ørerne, og fatter, at moderne mennesker, der bor i en moderne storby, ikke har intim omgang med deres husdyr.

  En gris, der får sminke på, er stadig en gris – husk det nu, tranlamper!

 26. Af Gert Hansen

  -

  M.S. Gür bliver ved med at fremture med at man skal ‘acceptere og respektere’ andre.

  Vel skal man ej. Det viser blot, hvor lidt han forstår af vestlig kultur. Vi vil respektere hans ret til at fremsætte sine meninger, på fredelig vis uden trusler, men vi behøver hverken at acceptere eller respektere hans meninger. Hvilket jeg, og uden tvivl mange andre etniske danskere, i alt fald ikke gør, og følgelig vil gøre alt for at bekæmpe.

  Han skriver også ‘frygten for de fremmede’. Igen noget sludder. Der er mange ‘fremmede’ der for danskerne ingen problemer er med – eksempelvis østasiater, jøder, sydamerikanere, østeuropæere o.s.v. Problemerne er relaterede til folk fra andre nærmere bestemte geografiske lokaliteter, som oftest af samme religiøse overbevisning. De sidstenævnte har i øvrigt som oftest også problemer med alle de andre, ikke blot danskerne. Gad vide hvad forklaringen er på det? (Retorisk spørgsmål).
  Bortset fra at det er os, og alle de andre der ikke hører til een bestemt religion, der er noget i vejen med. Ikke sandt?

 27. Af Flemming Lau

  -

  Fremmedfrygt er da et diplomatisk fremskridt fra den side! Normalt bliver danskernes kritik af rettroende muslimer, besvaret med anklager om at være fremmed fjendsk. Det har de naturligvis lært af de islamofile, for hvem det altid gælder om at blæse alting op, så de kan levere en dosis af “Det gode had” mod den nationalt sindede dansker! Uups nu gjorde jeg det igen “national og dansker” i en sætning! Hvilken provokation blot at være dansk.

 28. Af poul hansen

  -

  Iflg. vil ly mad sen behandles migranterne dårligt. Har vil ly ikke opdaget at det er danskerne som diskrimineres mht. velfærd, boliger, jobs, pensioner og særlige service- og pengeydelser.

 29. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt en meget sigende artikel om når selv en tysk udenrigsminister trækker nazikortet overfor sine politiske modstandere. I øvrigt en minister i en tysk regering ledet af en tidligere DDR-kommunist:

  Tysk udenrigsminister kalder højrefløjspolitikere nazister
  http://www.dr.dk/nyheder/udland/valgityskland/tysk-udenrigsminister-kalder-hoejrefloejspolitikere-nazister

 30. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Kasper Støvring

  “Indvandrere skal også være som os, helt ind til knoglerne.”

  Som Søren Krarup eller Zenia Stampe?

  “For enden af mangfoldigheden står derimod mistilliden, ufreden og i sidste ende den etniske udrensning”. Det håber jeg ikke – vi har i Europa allerede lært hvad, der kan ske, når man skaber fjendebilleder af et religiøst mindretal. Jøder i Tyskland følte sig overbevist om at de både var velintegreret og også assimileret. Der hjalp dog ingen kære mor, når højrenationalister havde set sig gal på nogen.

  “Men som Uffe Østergaard tidligere har sagt: Grænserne er nødvendige, og de skal være store og høje, have pigtråd, bevæbnede vagtposter, lyskastere og hele svineriet”.

  A great wall, a beautiful wall, som sociopaten Donald Trump siger.

  Gudfaderbevares!

 31. Af Gert Hansen

  -

  Det er altid et problem i ethvert samfund, når nogen, bevidst vil skille sig ud fra flertallet. Ikke mindst hvis de mener, at de er bedre og har patent på sandheden, og ikke lægger skjul på det, og derfor foretrække at isolere sig fra de øvrige, og leve i parallelle samfund. Især hvis man støtter sig på skriftlige kilder, der åbenlyst betegner ‘de andre’ som aber, svin, for ikke at sige det der er værre. Meget værre.

  Det er heller ikke det der skaber sammenhængskraft og homogenitet i et samfund.

  Den slags bliver man sjældent populær på. Modstand mod noget sådant er en ‘menneskelig’ reaktion som historien altid har har været fyldt af.

 32. Af Flemming Lau

  -

  Det er vist en af de helt store misforståelser, at rettroende muslimer ser sig som del af en minoritet. Tværtimod ser de sig som en del af “stormtropperne” i den islamiske umma. Der er ikke plads til mangfoldighed i de lande hvor Islam hersker, for i modsætning til vesten, behandles anderledes troende ofte som” spedalske”! Det er en ubekvem sandhed for personer med internationalt udsyn. Det burde være logik for perlehøns at man ikke behøver at bevise et sådant udsyn, ved at kaste vrag på det nationale. A Citizen of the World, is a Citizen og nowhere.

 33. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Per Torbensen – 17:59

  Udsendelsen, du henviser til med dit link (set den første del) – det er naturligvis Krarup, der har ret og fra anden side, Søren Mørchs, en stærk minimering i opfattelsen, fordi vi så siden og efter 1864 fortsat indretter landet og udvikler det.med Grundloven, valgretsalder osv. Hvad skulle fortidens mennesker og vores slægter, der også går tilbage til også Vikingernes historie, for nogle til Hvidernes med også biskop Absalon osv. – hele kongerækken inkl. , hvad skulle de så kaldes hvis ikke danskere ?

  Hvad skulle vi så sige til vores for os danske rødder, de af os der kan føre dem tilbage til 1700-tallet og før – og så hele Danmarks-historien fortalt, hvor vi havde et langt større areal me Norge, Sverige og det nordlige Tyskland. Hvad var vores forfædre så at kalde ? Var de ikke danske før en andelsbevægelse, hvis vi skal følge Mørchs spor osv. Er vi så ikke danske med vores forfædre ? Er vi, der er født efter 1864 så alene at betragte som danske ?

  Det hører sammen med vores historie, selv om vi med 1864 led et traumatisk nederlag.

  Hvad angår Støvrings fortælling om det liberale Europa og det stærke i at kunne beholde sin kultur med islam. Det er nemt i åbne demokratier som de mere liberale, hvilket også bliver misbrugt til at forsøge at få en slags overtag. Sjældnere taknemmelighed over, at Europa og dermed også et Danmark fandtes til at søge ly i. Og – naturligvis er vi ikke interesseret i at skulle underkaste os, hvad der i forvejen er indlysende for os: det totalitære, som de fremmede ovenikøbet selv er flygtet fra.

  Så – hvad er ideen med sådant. Blot, at folk ikke flytter sig mentalt, fordi det er for vanskeligt og faktisk heller ikke kan være deres overbevisning at gøre i forhold til det, de er flygtet fra. Hvorfor skulle vi gide sådant og hylde de!

  Vi betaler bare nærmest blindt til også alle verdenshjørner, hvor mennesker er trængt af netop totalitære systemer og disses styrers barbarise tyranner – og hvor vi alle over én am kan endog på denne blog beskyldes for at være stærkt højre, hvor vi blot selv respekterer dele af fortiden og samtidig udvikler os for at gøre det bedre for mennesker il frihed, der er et stærkt Fy-ord for visse fremmede. Og – her modarbejdes vi af nogle af de mennesker, der har fået ly her. Det er dem, vi ikke bryder os om, fordi det de repræsenterer med islam ofte slet ikke er i tråd med vores verden og ønske for fortsat udvikling til endnu bedre for mennesker.

  Frihed og respekt for mennesket – ikke underkastelse en eller anden ideologi af barbarisk tilsnit, når det er værst. Det har vi haft nok af i Europa, selv med kristendommen, hvor jeg tænker på den katolske kirke og dens udskejelser i fx Spanien.

  Nå – det er blevet sent. Men Mørch er vist også socialist, så .. ikke mærkeligt, at han måske stryger dele af vores fortid. Hans kone, Ritt Bjerregaard, gjorde en stor ulykke for folkeskolen i forhold til at lære om historien, den blev punkvise nedslag i stedet for en samlet struktur i fortællingen – og ligedan fik vi en forkortelse af faget dansk i antal af timer. Så – Mørch har måske været chefideolog her!? For hende.

 34. Af POUL wam

  -

  dehumanisering, (se dehuman), umenneskeliggørelse; behandling, der medfører tab af menneskelighed; nedvurdering af menneskelige rettigheder.

 35. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Når løvegården indhegnes er det for at hindre lammene i at komme ind og græsse sammen med løverne – ikke for at beskytte løverne, men for at beskytte lammene. Løver æder lam, det er deres natur – ikke ondskab, som er en speciel menneskelig egenskab.

  På samme måde bør Danmark indhegnes for at hindre troskyldige migranter at trænge ind og slå sig ned – ikke for at beskytte Støjberg, Støvring og andre danskere, men for at beskytte de intetanende migranter mod den ondskab, der er vores natur.

  Lad os hurtigst muligt få bygget en Trump, dvs. et grænseværn med grænsepæle, pigtrådshegn og bemandede vagttårne rundt om Danmark. Vi har pligt til at skåne de stakkels mennesker fra den behandling, der venter dem, hvis de slipper ind.

  Den kan vi ikke være bekendt!

 36. Af Kasper Støvring

  -

  Niels Juul: Læren fra det 20. århundrede var først og fremmest, at kludetæpper skaber konflikter. Millioner af mennesker blev fordrevet, selv i årene efter WW2, fra områder, især i Østeuropa, så nationerne kunne grundlægge deres egne homogene stater. Barskt? Ja. Så hvorfor starte historien forfra?

 37. Af Jesper Lund

  -

  Kasper Støvring
  Opstod nazismen, som førte til 2. verdenskrig, fordi Tyskland var et inhomogent land?

 38. Af Niels Larsen

  -

  JESPER LUND

  Til dels er svaret ja, da antisemitismen var en grundbestanddel af nazismen.

  Og det seneste eksempel på, at ikke-homogenitet fører til vold, oplever man for tiden i Myanmar. Det bliver ikke det sidste eksempel.

 39. Af Jesper Lund

  -

  Et af hovedformålet med EU er at sammenfiltre de europæiske lande så meget, at Tyskland ikke en gang til skal kunne komme til at true freden i Europa.

 40. Af Tom Erne

  -

  Latterlig ordkloever debat… GLEM assimilering. Det kommer ikke nogensinde til at ske, og det tilsidesaetter ioevrigt enhver forstaaelse for, hvor forskellige mennesker (selv af samme nationalitet) egentligt er. Hvad fanden rager det nogen hvad folk spiser og lytter til af musik mv.
  Hvis man kan indgaa som en konstruktiv del af et samfund, saa er det godt. Hvis man ikke kan indgaa som en konstruktiv del af et samfund, saa skal man videre. Det er ikke saa svaert.

 41. Af Jan Mølgaard

  -

  Muslimer hverken kan eller vil integreres og slet ikke assimileres i vestlige samfund. De er ikke som os og ønsker ikke at blive som os, men er udelukkende interesserede i vore materielle goder som platform for deres egne samfund. Det har politikerne efter 30 år stadig ikke fattet en brik af. Statsministeren ævler således om at “finde de rigtige redskaber frem” mod parallelsamfund. Vi står ikke med et praktisk, men et uløseligt nationalt problem, og det vokser dag for dag. Politikerne hylder lighedstanken. Alle mennesker på kloden er lige, og det er så i deres åndelige armod blevet til, at alle mennesker og alle kulturer i virkeligheden er ens, og derfor skal muslimerne “bare integreres”. Lars Løkke har kaldt islam “en af verden store religioner”. En forbryderisk lære, der ligesom nazismen skelner mellem rene og urene mennesker og som agter at udrydde jøderne. Så længe vi regeres af politikere som de fleste nuværende, er der intet håb. Danmark vil uundgåeligt gå tabt.

 42. Af Niels Larsen

  -

  JESPER LUND

  Jamen… Tyskland truer da i høj grad freden i Europa efter Merkels åbne invitation til revl og krat om at komme til EU(ropa)… Fjenden vælter uhæmmet ind.

 43. Af Gert Hansen

  -

  Niels Larsen:

  Du har helt ret.

  Stort set alle konflikter idag, og også i fortiden, skyldes etniske og/eller religiøse spændinger. Uhomogene samfund kan kun drives fredeligt, hvis de styres autoritært. Man kan ikke have et samfund med både personlig frihed og etnisk-religiøs pluralitet.

  M.h.t. Myanmar er muslimer kommet op imod østasiater, der tager noget anderledes på religiøse spændinger end hvide i Europa gør det. Som han-kineserne eksempelvis har gjort i Xinjiang, hvor kineserne ikke ledes af teknikaliteter som menneskerettigheder.(Jeg kender ikke nok til forholdene i Burma til at sige, hvem der dér har ret og uret, det er formentlig en kombination, af både etnisk og i alt fald religiøs karaktér).

 44. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jørgen Villy Madsen – 9:21

  Du må have gode skyklapper på, når du åbenbart ikke ser de problemer, som en for stor del af indvandringen giver os, såvel som det nu koster os 33 milliarder årligt.

  Der er i Danmark allehånde muligheder, som kan bruges og som også tilbydes de fremmede; men vil de nok ?

  De skader sig selv ved ikke at ville – og det koster samfundet i skoler, boliger, pensioner af forskellig art, sundhedsvæsen, politi, retssystem osv.

  Så – vi har fået nok og må stoppe, da selv bare 500 invandrere via FN om 10 år vil være 5.000, hvortil så vil komme evt. børn og familiesammenføringer – og så ved vi ikke, hvad vi i almindelighed kan vente i antal fremover.

  I Tyskland er de også ved at stramme mere op, fordi det vil føre til uroligheder, hvis størrelsen af indvandring ikke stoppes i en el anden udstrækning.

  Det nytter ikke fortsat at lade vores gode hjerte og hjælpsomhed fortsætte, vi betaler i forvejen og har i mange, mage år betalt til alverdens riger og lande og ulykker – udover hvad staten udvirker i betalinger. Nu ekstra 20 mill til Myanmar – hvilket naturligvis vil forslå som en skrædder i Helvede – men dog et bidrag, vi selv kunne bruge – men forhåbentlig træder andre lande til dér, der er nærmere end vi egtl er.

  Og – desuden skal vi modtage selv kriminelle, som vi så ikke kan blive af med igen, hvis deres hjemlande ikke er sikre!! 200 er forsvundet for myndighederne – det vides ikke, om de er her i landet eller i andre.

  Det siges, at Nørrebro nu er tabt. Det er det naturligvis ikke – såvel som vi ikke finder os i, at vi ikke kan have belysning visse steder i Danmark ved juletid og heller ikke et uskyldigt juletræ ved en ejendom med lejeboliger, hvor det har været kutyme, fordi det ikke som i 1980’erne bebos af 11% -nu bebos af mere end 80% med indvandrerbaggrund (islam), hvor der ingen smalle steder ses for en sådan blokering. Og – i øvrigt har det pågældende område i Kokkedal siden 1980’erne været et meget stort problem i fx skoler ob et lille butikscenter, så kommunen måtte rekvirere politiet til hjælp for at få stoppet diverse dårlig adfærd med også vold.

  Det duer efter mine begreber ikke, da der er for mange, der for mig at se håber på ‘bedre tider’, at der kommer flere og flere af samme slags, så de kan få overtaget over de vantro.

  Hvordan kan du overse sådant – og mange andre steder i DK, og at vi trænger til en pause. Du dæmoniserer os danskere – vi er jo flest i hv f – ikke imod fremmede; men vi skal kunne håndtere det – og ikke lade fem og syv være lige, når også de forskellige mellemøstlige hjemlande sender penge, fremfor at være flove over deres systemer, så folk må flygte.

  Tror du måske, at de alene er aflad for deres uhyrligheder mod disse mennesker, så de har måttet flygte? Og – nogle af de samme mennesker ser ikke, hvori deres ulykke består og bestod, nemlig i disse ensrettede og barbariske styrers behandling af mennesker.

  Og – så lider nogle indvandrere, der vil os mere, under andre indvandreres fanatisme og opråb til dem om at rette ind i forhold til islam og dennes kultur – også med tørklæder, og jeg skal komme efter dig. Ren fascisme i nogle af disse forhold. Og – imod Danmark og vi danskere, de vantro.

  Tror du, at vi kan blive ved med at lege masochister her! – Og dermed tåle en ofte udført sadisme for at hævde sig imod os!

  Er du virkelig selv så dårligt ‘integreret’ i og med det danske samfund – eller blot ideologisk kuk! 🙂

 45. Af Niels Larsen

  -

  BIRGIT HVIID LAJER

  Jørgen Villy Madsen er – som erkendt kommunist/stalinist – naturligvis helt udenfor enhver pædagogisk rækkevidde.

  Den slags mennesker, som lever i en tåget drøm om et utopisk samfund, er uden praktisk betydning og bør ignoreres.

 46. Af Gert Hansen

  -

  Glem alt om assimilation.

  Det må efterhånden være gået op for de mest tungnemme, at muslimer ikke kommer til Danmark for at blive assimileret ind i den danske sekulære, postreligiøse, flæskespisende, alkoholdrikkende, topløse, fri-sex kultur, med uislamiske ’særheder’ som talefrihed og ligebettigelse.

  Det er jo derfor at vi har parallelsamfund med stigende tendens. Stigende fordi demografien tilsiger det.

  Disse ‘udfordringer’, nu og i fremtiden, er der vist ingen dansk politiker der har løsningsforslag til. Jeg ved ikke, om de fleste danske politikere de sidste fyrretyve år har været så dumme, at de har troet noget andet. Hvis de ikke har været dumme, hvad så?

 47. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Niels Larsen – 14. september 2017 10:06
  Jøderne udgjorde 1% af Tysklands befolkning ved nazisternes magtovertagelse i 1933.
  De tyske jøder havde kæmpet for Tyskland i 1. verdenskrig, ikke kun af pligttroskab, men også fordi de identificerede sig tysk.
  De tyske jøder var måske på vej til at blive fuldstændig assimileret, men nazisterne fik vendt den udvikling. Nazisterne ønskede ikke jøderne assimileret i den tyske nation, tværtimod opfattede nazisterne en sådan assimilering som ‘forurening’ af den ariske races renhed.
  Det var nazisterne, der ‘afslørede’ jøder ud fra deres stamtræer, hvorefter de tvang dem til at gå med jødestjerne, gjorde det ulovligt for dem at gifte sig med ikke-jøder, m.v.
  Tyskland i 1933 var en 99% ‘etnisk homogen’ nation. At nazisterne fik magten, havde meget lidt at gøre med etnisk uhomogenitet.
  De vigtigste årsager var
  1) massearbejdsløshed under verdenskrisen fra 1929, som gjorde mange tyske vælgere desperate
  2) tidligere havde hyperinflationen og Versailles-traktatens gældsregler ruineret mange tyskeres opsparing i 1920’erne
  3) vrede over landafståelserne efter nederlaget i 1. verdenskrig
  4) frygt for kommunismen.
  Pkt. 3 skal ses i sammenhæng med, at der levede mange etniske tyskere uden for Tysklands grænser. Mange af dem havde aldrig boet på tysk eller østrigsk territorium, men en betydelig del var blevet ‘efterladt’ uden for grænserne ved landafståelserne – eksempelvis det tyske mindretal i Sønderjylland.
  Ved de to rigsdagsvalg i 1932 fik de antidemokratiske partier – kommunisterne, nazisterne og de tysk-nationale – over 50% af stemmerne. Dvs. vælgernes flertal havde faktisk stemt for at afskaffe demokratiet, ikke kun én gang men konsekvent.
  Når jeg ikke totalt afskriver Kasper Støvrings ‘etniske’ forklaringsmodel, skyldes det ikke tilstedeværelsen af det lille jødiske mindretal i Tyskland. Men derimod pkt. 3, dvs. nationalitetskonflikterne i Europa generelt som medvirkende faktor i nazisternes politiske sejr i Tyskland.
  Men en tysk-etnisk vrede forklarer ikke, hvorfor mange tyskere stemte kommunistisk i 1932.
  Det hører med i billedet, at sejrherrerne i 1. verdenskrig, Frankrig og Storbritannien, faktisk påtvang Polen og andre lande i Østeuropa en række traktatslige forpligtelser til at respektere deres etniske mindretal, herunder tyskerne. I Polen blev det opfattet som en uønsket indskrækning af landets genvundne suverænitet efter 1. verdenskrig.
  Dette forsøg på at dele sol og vind lige er altså ikke FN’s eller EU’s opfindelse, men en ældre tradition, som disse internationale organisationer viderefører.
  Summa summarum. Jeg mener, at det tysk-etniske spørgsmål kun er en mindre vigtig del af forklaringen på Weimarrepublikkens sammenbrud.

 48. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Kasper Støvring

  “Niels Juul: Læren fra det 20. århundrede var først og fremmest, at kludetæpper skaber konflikter. “.

  I Europa har EU været medvirkende til at reducere disse konflikter.

  Men du har ret. De kludetæpper som Vestens ledere ‘opfandt’ (ved hjælp af en linial!) blandt andet i Mellemøsten har givet anledning til mange konflikter – især når Vesten blandede sig militært.

  Senest irakkrigen og den ‘evige’ krig i Afghanistan, der udløste den katastrofe, vi nu er vidne til – og som bragte konflikten til Europa.

  Apropos højrekræfter i Europa – er du tilhænger af det nationalkonservative AFD i Tyskland?

 49. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Niels Larsen – 11:15

  Han kan da vel stadig oplyses ? Og – mange andre er det gået op for, at kommunismen var et utopia ?

  Det er trods alt realiteterne, der tæller eller burde. Hvordan ellers manøvrere ?

  Joh, ved sygelig magtanvendelse. Og – det er vi ikke interesserede i at være udsat for heller eller selv se, at nogen slipper af sted med at ville udøve iblandt os.

 50. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Men – assimilation er nok utopi, og helt ind til knoglerne, som Støvring skriver.

  Det sker ganske enkelt ikke – måske et par stykker, men, men .. det ville sige, at enhver indvandrer og ikke kun med islam i bagagen skulle blive kristne og miste deres ret til at tro frit.: jøder, hinduer, andre kristne grupperinger, buddhister – og ja, Jehovas Vidner med deres tvangs-systemer om underkastelse, de må gerne forsvinde såvel som Scientology og deres udnyttelse af folk, som heller ikke dér kan forlade uden at blive intimideret mm.

  Uden frivillighed skal vi ikke anerkende nogen religion og en sådans tiltag overfor mennesker. Altså tvangsforskrevet i en sådan ekstrem grad, hvor folk ikke kan slippe ud igen.

Kommentarer er lukket.