Assimilation, homogenitet og andre sande goder

Af Kasper Støvring 187

 

 

Flere politikere, også på venstrefløjen, taler nu om behovet for assimilation. Den gode Uffe Østergaard – der nu i sit otium er begyndt at sige alt det, han burde have sagt, da han var en indflydelsesrig professor – er også begyndt at tale positivt om assimilation og om homogenitet. Indvandrere skal blive “lutheranere”.

 

For bare få år siden opgav Søren Pind og Bertel Haarder at bruge a-ordet, fordi de fik kritik for det. Det skulle de naturligvis aldrig have gjort. De skulle have vist format og insisteret på sandheden. Det er jo luthersk at følge sin samvittighed og sige det, der skal siges.

 

Det er interessant at se, hvordan begreber, der blev udklækket for længe siden, ligesom først skal modnes, før de kan sive ind i mainstreamkulturen. For mit eget vedkommende er min bog Sammenhængskraft fra 2010 et lærestykke.

 

Her skrev jeg om alt det, man dengang helst ikke måtte sige, men som i dag nærmest er selvfølgeligheder. Om behovet for assimilation, om berigelsen ved homogenitet, om nødvendigheden af nationer og nationalstater, og om kultur som forklaringen på de konflikter vi konstant møder, dengang som nu.

 

Nej, man måtte ikke kræve assimilation. Det rette var ”integration”. Alt andet var et overgreb på indvandrernes livsform. I stedet talte man om forfatningspatriotisme. Man var tilstrækkelig integreret, hvis bare man overholdt lovene og bekendte sig til de abstrakte, demokratiske principper.

 

I dag kan de fleste nok se, at det ikke er nok. Indvandrere skal også være som os, helt ind til knoglerne.

 

Nej, man måtte heller ikke tale om homogenitet. Uha, det syner af undertrykkelse eller i bedste fald af den kedelige, grå leverpostejmasse, som danskerne siges at udgøre. Multikulturel berigelse, dét var vejen frem.

 

I dag kan de fleste nok se, at det ikke var nok. Indvandrere skal ikke leve i parallelsamfund. Ensartethed skaber fred, tryghed, tillid og mange, mange andre goder. For enden af mangfoldigheden står derimod mistilliden, ufreden og i sidste ende den etniske udrensning. Se bare på historien.

 

Nej, man måtte heller ikke tale om det nationale. Det lyder jo som nationalisme, måske endda nazisme. At være national er at være indskrænket, fordummet eller en slags syg og ond racist. Man skulle være global verdensborger eller europæer.

 

I dag kan de fleste nok se, at det ikke var nok. Grænser er afgørende for nationerne og deres stater. Globalisme er et fantom, og EU har ikke svar på noget som helst. Selv de ydre grænser er hullede, porøse. Men som Uffe Østergaard tidligere har sagt: Grænserne er nødvendige, og de skal være store og høje, have pigtråd, bevæbnede vagtposter, lyskastere og hele svineriet.

 

Nej, man måtte heller ikke tale om kultur. Kultur er alt for krævende, og i øvrigt ændres kulturer hele tiden, kulturen kan ikke defineres, og det for småligt at være ”kulturalist”. Mennesker skaber hele tiden, hørte jeg, en såkaldt hybrid identitet: udskifter hele tiden deres kultur og sammensætter den af mange ting. Vores livsform er jo også universel. Og alle de problemer, vi har med indvandrere, skyldes ikke kultur, men sociale og økonomiske forhold. Flere penge, flere integrationsprojekter, flere i arbejde, så skal det hele nok gå.

 

I dag kan de fleste nok se, at det ikke var nok. Sjovt nok har man lært den vanskelige lektie af de især muslimske indvandrere. Til trods for massiv, årelang påvirkning har de fleste af dem generation for generation fastholdt deres egen kultur her midt i det liberale Vesten. Det er altså stærkt gjort. For kultur, ikke økonomi, er det vigtigste for mennesket. Loyalitet, identitet, familie, nation, religion.

 

Og sammenhængskraft!

 

Man skulle tro, at Minervas ugle ikke flyver i skumringen, men derimod i dæmringen. En bog kan, som min, være ”usamtidig”, når den udgives, men siden blive så aktuel, end den fyldes med selvfølgeligheder. Sådan er det – men jeg stod og står jo også på skuldrene af mange andre. Ikke mindst Søren Krarup, der i mange år blev opfattet som en særling, der råber i ørkenen. Men der er jo god tradition for vismænd, der kommer ind fra ørkenen eller stiger ned fra bjerget og siger de sidste mennesker de sande ord. “Søren Krarup har fået en søn”, skrev Politikens anmelder. Og det var ikke venligt ment.

 

 

Bogen Sammenhængskraft
Bogen Sammenhængskraft

 

187 kommentarer RSS

 1. Af Tommy P Skov

  -

  @Gert Hansen: jeg er bange for at du har ret. Een ting er at flere og flere begynder at indse, at assimilation er et nødvendigt (teoretisk) krav for at bevare sammenhængskraften i Danmark. Men meget tyder på, at mange muslimer vil næppe tage vores kultur til sig; endsige bidrage, så længe de offentlige kasser står på vid gab… Men hvilke løsningsmuligheder kan man så forestille sig? Udvise kriminelle udlændinge uden hensyn til menneskerettigheder? Klart! Lukke de offentlige kasser og forlange at gæster forsørger sig selv og bidrager til samfundet? Klart! Permanent grænsekontrol? Klart! Forbyde Islam/moskeer/friskoler i Danmark? Måske, mig bekendt er nazisme forbudt i Tyskland… Ekstreme forslag? Tja, måske, men tiderne bliver tilsyneladende mere og mere ekstreme og denne udvikling må stoppe for kommende generationers skyld! Hvor langt kan/vil vores politikere gå og hvornår? Tja… Og alle os andre, hvor meget terror, bandekriminalitet, utryghed, socialt nasseri, etc vil vi acceptere? Det er sikkert en modningsproces, Støvring beskriver, men det ser da ud til at folk er ved at vågne op… Spændende hvordan/hvornår det hele kulminerer…

 2. Af Kasper Støvring

  -

  Niels Juul, ja, AFD er klart det bedste blandt alternativerne, så at sige.

 3. Af Tommy P Skov

  -

  @Gert Hansen: jeg er bange for at du har ret. Een ting er at flere og flere begynder at indse, at assimilation er et nødvendigt (teoretisk) krav for at bevare sammenhængskraften i Danmark. Men meget tyder på, at mange muslimer vil næppe tage vores kultur til sig; endsige bidrage, så længe de offentlige kasser står på vid gab… Men hvilke løsningsmuligheder kan man så forestille sig? Udvise kriminelle udlændinge uden hensyn til menneskerettigheder? Klart! Lukke de offentlige kasser og forlange at gæster forsørger sig selv og bidrager til samfundet? Klart! Permanent grænsekontrol? Klart! Indvandringsstop fra muslimske lande? Klart! Forbyde Islam/moskeer/friskoler i Danmark? Måske, mig bekendt er nazisme forbudt i Tyskland… Ekstreme forslag? Tja, måske, men tiderne bliver tilsyneladende mere og mere ekstreme og denne udvikling må stoppe for kommende generationers skyld! Hvor langt kan/vil vores politikere gå og hvornår? Tja… Og alle os andre, hvor meget terrorfrygt, bandekriminalitet, utryghed, socialt nasseri, etc vil vi acceptere? Det er sikkert en modningsproces, Støvring beskriver, men det ser da ud til at folk er ved at vågne op, spændende hvornår/hvordan dette kulminerer…

 4. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Kasper Støvring

  “Niels Juul, ja, AFD er klart det bedste blandt alternativerne, så at sige”.

  Hmm, hvis de opnår valg , er det første gang siden 2, verdenskrig, at der er mulighed for at se nazister i Forbundsdagen – afhængig af hvilken fløj i partiet, der kommer til at dominere.

  I USA var det det kun Trump og højreekstremister, der ikke så et problem i, at nazister deltog i den højreekstremistiske demonstration i Charlotteville.

 5. Af jan andersen

  -

  Nie els ju ul er endnu en tilhænger af islamisering, ligesom j. han sen og lisb eth sø ren sen. Er de konvertitter eller forstår de ikke at i et islamiseret Danmark er der ikke plads til danskerne. De vil blive fordrevet eller terroriseret til underkastelse, eller de vil blive ramt af en “endlösung”.

 6. Af Jesper Lund

  -

  Anders Thornvig Sørensen

  Kasper Støvrings ‘etniske’ forklaringsmodel må da afskrives fuldstændig, da den påstår at nationer, der er etnisk og kulturelt homogene vil skabe og bevare fred. Der er Nazityskland jo et ganske godt eksempel på, at det ikke passer. Du nævner selv at Tyskland i 1933 var en 99% ‘etnisk homogen’ nation. At tysksindene mindretal udenfor Tyskland var medvirkende årsag til nazisterne kunne faktisk bekræfte en teori om, at homogene nationer er de mest krigeriske, især hvis der findes nogle mindretal udenfor nationen, der gerne vil tilbage til fædrelandet.

 7. Af Jens Hansen

  -

  At være national er at være indskrænket, fordummet eller en slags syg og ond racist. Man skulle være global verdensborger eller europæer.
  Skriver Kaspar Støvring.

  Helt enig.
  Europa har startet to verdenskrige på grund af nationalisme.
  Og nu vejrer nationalisterne og nazisterne morgenluft igen.
  Hvilket også fremgår af mange af kommentarerne til diverse blogs her i Berlingske.
  Det er et stort ansvar bloggerne i Berlinske påtager sig, når de appellerer til kommentatorernes indre svinehund.
  Fra 1945 til 1989 undertrykte Sovjet med en hård hånd fascismen og nationalismen i Østeuropa.
  Men nu er nationalisterne og fascisterne ved magten igen i Polen, Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet.
  Som før 1945.

 8. Af Jesper Lund

  -

  Anders Thornvig Sørensen

  ..årsag til nazisterne…->…årsag til nazisternes sejre…

 9. Af Kasper Støvring

  -

  Jesper Lund: Det er en god ide, når man taler om kultur og homogenitet, at sondre mellem nødvendige og tilstrækkelige betingelser. Alle kulturer er ikke lige gode, hvis målestokken er fred og stabilitet, og homogenitet sikrer ikke i sig selv fred og stabilitet.

 10. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos krig og evt forklaring herpå, er USA vel en af de suverænt største krigsmagere siden anden verdenskrig. Man kan vel ikke just betegne alle USA stater for et homogent hele? Der er logisk set mange andre forklaringer!

 11. Af Gert Hansen

  -

  Tommy P Skov:

  Jeg er enig i dine kommentarer.

  Verden så meget anderledes ud for fyrretyve år siden da indvandringen begyndte. Danskere var, også dengang godhjertede og naive. Ingen kunne drømme om at spørge, andsige forlange af, indvandrere om de ville lade sig integrere endsige assimilere, når de slog sig ned i landet.

  Vi fik at vide, at indvandrerne kun udgjorde 2% af befolkningen, og at Danmark var ‘et rigt land’ der nok kunne huse (og betale for?) nogle få tusinde indvandrere. ‘De skal bare have arbejde’ (godaw do), sagde socialdemokratiske koryfæer dengang Ritt Bjerregarrd, Auken, m.fl., der samtidig ikke var blege for at tryne anderledes menende borgere, hvoref en stor del var deres egne vælgere, for ‘islamofober’, ‘racister’ eller det der var værre.

  Nu begynder tonen så småt at få en anden lyd, da de ‘gode’ idealister og deres efterkommere så småt indhentes af de barske realiteter, der uopretteligt ændrer det danske samfund. Ny tids ændrede forhold kræver ændrede løsningsmodeller, hvis man da ikke lader stå til indtil læsset vælter af sig selv. For vælter det gør det, hvis der ikke tages nogle ‘udanske’ metoder i brug, for at forhindre at det hele ikke ende i noget helt ‘udansk’. Man kan således vælge selv at forsøge at forme og kontrollere udviklingen, eller at lade være og fortsat lade dumhed og naivitet styre, og alligevel få ‘udanske’ tilstande.

 12. Af Jesper Lund

  -

  Kasper Støvring
  Hvad skulle forhindre at nazister igen får magten i Tyskland og nationen endnu engang bliver krigerisk?

 13. Af bent jensen

  -

  En nogenlunde ensartet befolkning og kultur i et land betyder at en masse konflikter undgås, og det resulterer normalt i en indre fred. Da hit ler kom til magten, snød han tyskerne med falske, tomme løfter og en masse løgnagtig propaganda. Og dertil kom trusler om likvidering eller internering i KZ-lejre. Fra 1934 blev tyskerne holdt i et jerngreb af regimet. Derfor er j lund s eksempel vildledende. Når totalitære kliker kommer til magten, sorte, røde eller islamiske, kan fred, frihed, velfærd og sikkerhed lynhurtigt afskaffes i ethvert land. Kun ægte demokrati og ærlig oplysning kan bevare et ordentligt og menneskevenligt samfund.

 14. Af Jesper Lund

  -

  Kasper Støvring
  ” Alle kulturer er ikke lige gode, hvis målestokken er fred og stabilitet, …”
  Hvad er så tysk kultur? Opstod der pludselig en ny tysk kultur efter 2. verdenskrig eller har tysk kultur rigtig mange år på bagen, så den også indbefatter nazismen? Og glem ikke vores Luther.

 15. Af Kasper Støvring

  -

  Jesper Lund, jeg har ikke bedre svar end så mange andre på, hvad der skal til, for at nazismen ikke sker igen (god økonomi, tillid, også til myndighederne, dvs. lav korruption og nepotisme, oplysning, fælles kultur osv.). Men jeg ved, at homogenitet og nationalisme er modernitetens vel nok stærkeste drivkraft, og knægter man dem, får man problemerne. Folkemordet på fem millioner jøder under WW2 er i særklasse, men det skygger for noget andet, der er vigtigere for vor tid, der bryster sig af kulturel diversitet (og hvor jødehadet stort set er indskrænket til især islamiske og venstreradikale miljøer), nemlig, at over 20 millioner mennesker blev fordrevet i årene efter WW2.

 16. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt blev nationalsocialisterne faktisk valgt ved helt lovlige demokratiske valg. At de så kuppede sig den totale magt ved lidt “pragmatisk” magtudøvelse, er en anden sag. Ikke just noget der er helt ukendt for vore dages politikere, der heller ikke har en majoritet af befolkningen bag deres vanvittige politiske projekter!

 17. Af Jan Petersen

  -

  Her i øvrigt et link til den officielle USA drejebog over ødelæggelse af en stribe lande i Mellemøsten – og hvorfor!

  “Project for the New American Century
  The Project for the New American Century (PNAC) was a neoconservative[1][2][3] think tank based in Washington, D.C. that focused on United States foreign policy. It was established as a non-profit educational organization in 1997, and founded by William Kristol and Robert Kagan.[4][5] PNAC’s stated goal was “to promote American global leadership.”[6] The organization stated that “American leadership is good both for America and for the world,” and sought to build support for “a Reaganite policy of military strength and moral clarity.”[7]”

  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Project_for_the_New_American_Century

 18. Af Niels Larsen

  -

  JESPER LUND

  Hvad skulle forhindre muslimerne i at gentage en holocaust, hvis de får magt som de har agt – godt hjulpet af vore uansvarlige politikere?

  Andre steder har de evnet at overtage magten, da de udgjorde ca. 15% af befolkningen – alene på grund af deres målbevidsthed og villighed til at anvende barbariske metoder og yderst potent vold. Man skal ikke have boet ret længe i Mellemøsten, før man kender deres falskhed til hudløshed.

  Der er en årsag til, at de er hadede overalt, hvor de breder sig – og med de handlingsløse og bundnaive politikere, EU(ropa) er belemret med kan man kun frygte det værste.

 19. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Jesper Lund – 14. september 2017 14:23
  Spørgsmålet er kompliceret, fordi mange ting griber ind i hinanden. Jeg synes, at Kasper Støvring har fat i noget rigtigt, når han hævder, at multietniske stater generelt tenderer til at være mindre politisk stabile end monoetniske stater. Uanset om disse stater har demokratisk eller autoritær styreform.
  Graden af etnisk homogenitet er kun ét af mange aspekter af den historiske udvikling i dennes helhed. Derfor vil jeg ikke benægte, at Kasper Støvring har fat i et relevant element i en større forklaring, men netop kun ét element og næppe det vigtigste, samlet set.
  I Afrika er der over tusind sprog. Hvis det vesteuropæiske etnisk-homogene nationalstatsideal blev indført i Afrika, skulle kontinentet følgelig opdeles politisk i mindst ét tusind suveræne stater.
  Det tror jeg ville skabe flere krige end det forhindrede.
  Man må holde op med at ødelægge mennesker i jagten efter en perfektion og i stedet prøve at opfinde noget, som rent faktisk fungerer.

 20. Af Jesper Lund

  -

  Kasper Støvring
  Det er nationalisme, som har været drivkraften til etnisk udrensning af de 20 millioner tyskere, du nævner. For at opnå homogenitet. Ligesom nazisterne gjorde på uhyrlig vis med bl.a. kz-lejre.
  Ingen i Danmark taler nu om udrensning af tyskere. De opføre sig ligesom os “danskere”. Nu drejer det sig muslimerne, som ikke opføre sig som os….

 21. Af Tommy P Skov

  -

  @NIELS LARSEN 16:03

  tja, vi når næppe helt til holocaust, men hvis det “muslimske problem” fortsætter med at vokse så bliver der borgerkrig i Europa en skønne dag. Er det paranoia – måske, det har jeg beroliget mig selv med i mange år, men det lader til at det “muslimske problem” bliver større og større og større. Bevares, hvis et flertal af befolkningen samt deres politikere fortsat vil den udvikling, så lever vi jo – indtil videre – i et demokrati. Men jeg er begyndt at blive særdeles bekymret på min efterkommeres vegne…

 22. Af Gert Hansen

  -

  Anders Thornvig Sørensen:

  Du har ret i, at det er kompliceret. Det her er ikke udelukkende et spørgsmål om etnicitet, men i høj grad også om religion. Eller rettere ideologi.

  Kinesernes problem i Xinjiang skyldes vel mere religionens betydning for en etnisk minoritet, ligesom religionen spiller en stor rolle i Rakhine. Selv hos ellers etnisk homogene arabere i Irak er der religiøs ballade mellem shia og sunni, som der var det i Nordirland mellem protestanter og katolikker. (Mangfoldige andre eksempler kan fremdrages).

 23. Af Kasper Støvring

  -

  Jesper Lund: Der er forskel på folkemord og folkefordrivelse. Det var ikke kun tyskere, der blev fordrevet i årene efter WW2, og det skete med accept fra den frie verdens demokratiske ledere. Kun på den måde kunne man få ro og stabilitet, ræsonnerede de. — Opgaven er jo at sikre, at det ikke sker igen. Derfor skal indvandringen fra især Afrika og muslimske lande standses, i hvert fald bringes til et minimum. Flere taler også om frivillig hjemsendelse ved at give udlændinge store millionbeløb for at rejse ud.

 24. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt et link til en artikel der altid er værd a læse omkring nationalsocialismen og det senere EU:

  The Dark Roots of the “Brussels EU”

  http://www.eu-facts.org/en/background/dark_roots_europe_lecture.html

 25. Af Flemming Lau

  -

  Løkke har erklæret sig enig med Merkel, “vi har ikke for meget Islam, men for lidt kristendom!”

  Hvad med Buddisme, Shintoisme, Hinduisme, Taoisme og hvad ved jeg! Hvorfor hører man intet forsvar for dem. Kunne det være fordi repræsentanterne for disse, bedre forstår at blende ind i det danske samfund…?

  Man har ønsket et mangfoldigt samfund, et multietnisk samfund indtil nogle begyndte at kræve et multikulturelt samfund. Der knækkede filmen så, for Islam tåler ikke andre konkurrenter i deres higen efter verdensherredømmet! Hvis man virkeligt fra de progressive side, ønskede et multietnisk samfund skulle lykkedes, havde man sikret sig et andet blandings forhold, end tilfældet er nu! det. Iøjeblikket er den sammenkogte ret nærmest uspiselig. Men det jo slet ikke interessant for de progressive. Siden Damaskus erklæringen i ’74 efter den erklærede oliekrig mod vesten, har beslutningstagerne søgt at bane vejen, primært for arabisk kultur med hvad det medfører. Samtidig med at forsynings sikkerheden kom i hus, kunne man også bruge den arabiske religiopolitik som murbryder mod kristendommen. De bitre frugter smager vi idag!

 26. Af Jesper Lund

  -

  Anders Thornvig Sørensen
  Det er vel oplagt at en monoetnisk stat har en bedre forudsætning for at være mere politisk stabil end en multietnisk stat. Altså internt. Spørgsmålet er så om en monoetnisk stat ikke er større trussel for nabostater end en multietnisk stat.

 27. Af Jesper Lund

  -

  Kasper Støvring
  Jeg forstår ikke din konklusion. Skal indvandringen fra især Afrika og muslimske lande standses af hensyn til indvandrerne fra disse lande for at de og/eller deres efterkommere senere ikke skal lide den skæbne at blive etnisk udrenset?

 28. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt som alternativ til hovedløse spørgsmål, kan man vel bruge tiden på at Google brugbar information, der kan berige såvel en selv som andre. Der er rigelig med stof på nettet at tage fat på 🙂

 29. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Intet taler for, at Islam skulle kunne besejre demokratiet, som vi kender det. Skulle det alligevel ske, skyldes det princippet om, at den bedst egnede overlever, og det er slet ikke et dårligt princip. Hvis Islam sejrer, er Islam et bedre produkt end kristendommen.

  Men hvis Islam vinder konkurrencen, er det ikke Islams styrke, der er årsagen. Det er Europas splittelse i en række indbyrdes stridende, svage nationalstater, der ligefrem indbyder Islam til at komme og tage for sig af retterne.

  Kun hvis det går op for europæerne, at ubrydeligt sammenhold er nødvendig, hvis Europa vil overleve, og kun hvis vi danner en union, hvor vi står sammen om at nedkæmpe monstrene, vil vi overleve. Alt andet er Utopia.

 30. Af JENS HANSEN

  -

  “hvor jødehadet stort set er indskrænket til især islamiske og venstreradikale miljøer”
  Skriver Kasper Støvring.

  Der findes intet jødehad generelt i Europa.
  Men der findes en kolossal afsky og foragt overfor forbryderstaten israel.
  israels forbrydelser er ligner nazitysklands.
  Kritikerne af israels forbrydelser kan ikke bringes til tavshed ved at trække antisemit kortet.

 31. Af Jens Hansen

  -

  Derfor skal indvandringen fra især Afrika og muslimske lande standses
  Skriver Kasper Støvring.

  At flygtninge kommer til Europa skyldes USA`s og bl.a. Danmarks overfald på en række muslimske lande siden 2003.
  Lande som aldrig har udgjort en trussel imod Danmark.
  Ca. fire millioner mennesker er blevet dræbt i krigene.
  Mange gange flere er blevet flygtninge.
  Krigene har medført terror og et had til Vesten som vil vare i generationer.
  USA og bl.a. Danmark fortsætter med krigene.
  Og mange flere bliver flygtninge.
  Vi ligger som vi selv har redt.

 32. Af Jan Petersen

  -

  Der er meget få historiske skelsættende begivenheder, der sker på bare én dag. Iscenesatte fake terror stunt 9/11 er helt klart højt på listen over false flags. Men ellers sker samfundsændringer vel bare løbende og over tid. Men visse ændringer (9/11) sker med at kick-starte på et falsk grundlag, som bagefter er uendelig svært at forklare / forstå.

 33. Af Jesper Lund

  -

  Folkefordrivelserne efter 2. verdenskrig var et udtryk for hævn for tyskernes og deres allieredes handlingerne under krigen.

  Skulle et lignende behov for hævn mod en befolkningsgruppe opstår i dag? Jeg tvivler.

 34. Af Flemming Lau

  -

  Etnisk folkedrab-etnisk udrensning-kultur politisk udrensning-kultur politisk deportering-repratiering af krimminelle-udvisning af krimminelle-internering af afviste og krimminelle uønskede på tålt ophold-fængsling af krimminelle-bøder for kriminalitet-betingede domme-assimilering-integration!

  Nu har vi i 40 år forsøgt os med integration, fiasko! Så fortsætter vi forsøget med at assimiliere eller også stopper vi allerede her og beder de 300 000 rettroende om at forlade landet, ad hoc jf flygtningekonventionens art 33. Og hvis man ønsker skueprocesser og domme som følge deraf, så leverer vi gerne det. Jeg mener OIC fik i ’97 lov af FN, til at Sharialoven, var deres menneskerettigheder! Racistiske byskilte rundt om Mekka, “Only Moslims” har ikke fået FN til at reagere.

  FN’s menneskerettigheds konvention art 3, fastslår at “Enhver har ret til liv!” Livet starter ved undfangelsen. Alligevel foretager Danmark 15 000 stats autoriserede fosterdrab om året, uden at FN griber ind!

  Hvad skal egentligt holde mennesket tilbage når det gælder identitet og eksistens.
  Da den tyske hofprædikant A. Stoecker indførte begrebet antisemittismus, i 1878, var Tyskland allerede et sekulært samfund. De var det især under nazismen, og dermed var der intet der kunne holde igen, mod Adolf’s person kult og totalitarismen. Konsekvenserne kender vi kun alt for godt.

  Faren er ikke kun højrefløjen i AfD. Faren inkluderer kombinationen af alle 3 totalitære kræfter, kommunismen, islamismen og nazismen, i neo klær, forståes!

 35. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det, så var der masser af folkefordrivelser efter anden verdenskrig. Men de havde ikke meget med tyskere at gøre. De foregik i det tidligere kommunistiske Øst Europa. Læs dog lidt historie.

 36. Af Flemming Lau

  -

  Fordrivelsen af tyskere efter 2 verdenskrig var ikke primært hævn, men frygt! Frygt for at tyskerne igen med begrundelsen, “Vi kommer kun diskriminerede tyskere til undsætning!” Skulle lyde ved en fremtidig invasion. Brændt barn!

 37. Af Gert Hansen

  -

  Flemming Lau:

  Muslimer tilhører ikke en bestemt race.

 38. Af Flemming Lau

  -

  Gert Hansen.
  Netop! Det er bla derfor jeg bruger begrebet kultur og politisk som ikke er omfattet af 266b.

 39. Af Svend Jensen

  -

  @JENS HANSEN – 14. SEPTEMBER 2017 18:25
  “At flygtninge kommer til Europa skyldes USA`s og bl.a. Danmarks overfald på en række muslimske lande siden 2003. Mange gange flere er blevet flygtninge. Krigene har medført terror og et had til Vesten som vil vare i generationer.”

  J.Hansen indrømmer hermed, at muslimske “flygtninge” som kommer til det onde Danmark, ankommer optændte af had og hævnlyst mod Danmark som krigsførende nation imod de stakkels uskyldige muslimer. Set i dette lys, er det nok en god idé at holde alle mandlige våbenføre muslimer ude af Danmark, fordi disse personer efter J.Hansens opfattelse er berettigede til at udføre grusomme hævntogter mod det onde danske folk; her i vores eget land.

 40. Af Jan Petersen

  -

  “Muslimer tilhører ikke en bestemt race.” I øvrigt meget enig, med mindre man betragter muslimer analog til – heste, grise, hunde og andre firbenede. Racediskrimination er en konstrueret fabel, der kun gælder dyr – der kan raceforædles!

 41. Af Jens Hansen

  -

  AF SVEND JENSE N – 14. SEPTEMBER 2017 20:26

  Undertegnede konstanterer facts.
  Facts som er åbenlyse for normale mennesker.
  Naturligvis opstår der et had til Vesten, når Vesten dræber millioner af mennesker i de muslimske lande.
  Svend Jense n må forsøge at sætte sig ind i tingene.
  Selvom det vil være meget svært for ham.

 42. Af Gert Hansen

  -

  Flemming Lau:

  Ikke desto mindre skriver du 19:03:

  ‘Racistiske byskilte rundt om Mekka, “Only Moslims” har ikke fået FN til at reagere.’

  Du sidestiller altså ‘racistiske’ med ‘Only Moslims’.

  Lad det nu være. Grunden til at jeg reagerer, er, at nogen (herunder OIC) forsøger at få sidestillet kritik af islam med racisme. Vi ved alle, at racisme er noget grimt noget og i visse tilfælde strafbart. Kan nogen derfor få betegnet kritik af islam som racisme, er man kommet et godt stykke af vejen med at forbyde kritik af islam, og gøre det strafbart.

  ‘Sjovt’ nok er det princip helt almindeligt i alle diktaturer, der selvsagt vil gøre magthaverne immune for kritik fra anderledes tænkende, og derigennem befæste sin magtposition.

 43. Af P Christensen

  -

  “At muslimer kommer til Europa skyldes USA og Danmarks overfald
  på en række muslimske lande i 2003” lyder grammofonpladen fra en læser.

  Det er naturligvis noget vrøvl.
  Immigranterne sydfra består af primært af mænd
  fra en bred vidte af arabiske og afrikanske lande, der ikke er i krig,
  men hvis største problem er overbefolkning, forårsaget af årtiers
  formålsløs vestlig ulandshjælp.

  Dels vil man som overfaldet aldrig opsøge sine overfaldsmænd.

  Lande som Sverige, der aldrig har deltaget i krige, er også overrendt af immigranter.

  At vi i årtier har fået mange immigranter sydfra, skyldes et generøst velfærdssystem
  formidler af katastrofalt naive politikere fra blå og rød stue.
  Men festen er snart forbi.

 44. Af Flemming Lau

  -

  Gert Hansen.
  Jeg prøver vitterligt at finde ind til din vinkel.

  Altså jf FN og vores 266b så er det diskrimination/racistisk at skelne mellem personer pga race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, religion eller seksuelle orientering!

  Et Mekka med byskilte ved alle indfaldsvinkel, med påskriften “Only Moslims” er en krænkelse af 266b. Ligeledes hvis vor hovedstad havde påbudsskilte med skriften “Only Athetists eller Only Christians” Men det er ikke en krænkelse i muslimske lande!

  Jeg prøver bare at vise hykleriet og dobbeltmoralen i verdenssamfundet, ved ikke at tage sagen op. Men det gør FN ikke, fordi OIC organisation of Islamic Countries der tæller ca 57 lande med et samlet tal på 1.6 mia eller 25% af verdensbefolkning, i ’97 har fået en blåstempling af, at Sharia-Loven er muslimernes menneskerettigheder i muslimske lande.

  Samtidig er vesten bundet af FN’s menneskerettigheder, således at fx Tunesiske terrorister der søgte at leve op til Sharialoven, ved at forsøge at myrde Tegneren Kurt Westergaard, ikke kunne hjemsendes til Tunis pga risikoen for tortur. I stedet kan de nu færdes frit i Danmark, på “Tålt ophold!” Tegneren er i bedste islamiske stil, “Naglet” til sine personlige sikkerhedsfolk.

 45. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Flemming Lau

  “Altså jf FN og vores 266b så er det diskrimination/racistisk at skelne mellem personer pga race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, religion eller seksuelle orientering!”

  Skelne?

  Nej, true, forhåne eller nedværdige på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske
  oprindelse, tro eller seksuelle orientering, står der.

  Pokkers til forskel.

 46. Af Jens Hansen

  -

  AF P CHRISTENS EN – 14. SEPTEMBER 2017 22:50
  “Lande som Sverige, der aldrig har deltaget i krige, er også overrendt af immigranter.”

  Naturligvis.
  Hele Europa mærker følgerne af USA`s og Danmarks forbrydelser i de muslimske lande.
  Danmark forsøger at løbe fra sit ansvar for følgerne af forbrydelserne.

 47. Af Svend Jensen

  -

  @JENS HANSEN – 14. SEPTEMBER 2017 20:40
  “Undertegnede konstanterer facts.” —– Det staves altså ‘konstaterer’.
  “Facts som er åbenlyse for normale mennesker.” —– Hvad J.H. kalder ‘facts’ er ren ‘fantasi’.
  “Naturligvis opstår der et had til Vesten, når Vesten dræber millioner af mennesker i de muslimske lande.” —– I Indiens ‘Mogulperiode’ dræbte muslimer estimeret 100 mill. hinduer.

  J.H.’s interesse for vestens såkaldte krænkelser af den islamiske verden er påfaldende meget i islam favør; så han behøver ikke at foregive neutralitet. J.H. er åbenlyst for alle normale mennesker, kun interesseret i at propagandere for det islamiske grundsyn, som er dette:
  Så længe islam ikke behersker hele verden, er islam altid et offer for ikke-muslimers undertrykkende vold.
  Vi andre normale accepterer ikke den præmis, beklager. At kristne ikke vil underkaste sig voldelige jihadister medfører ikke nødvendigvis en kristen trang til at udslette alle muslimer.
  Islam er desværre en alt-eller-intet bevægelse, præcis som alle andre totalitære systemer.

 48. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Mit lønlige håb er Danmarks og danskernes assimilation i Europa, men tilsyneladende er indlærte fordomme så stærke, at det bliver en svær opgave, men man skal aldrig opgive kampen og håbet. Det gælder også problemet med at assimilere den nationalkonservative danske højrefløj i det moderne velfærdssamfund. Det er den helt uforstående overfor.

  Højrefløjens indlærte fordomme er en ligeså hård nød at knække, men det skal gøres, hvis vi vil udvikling i retning af et fredeligt, samarbejdende Europa.

  Danskerne vil ikke assimileres i Europa, og højrefløjen vil ikke assimileres af velfærdssamfundet på grund af kulturtabet – deres egen kultur formodentlig? I virkeligheden ville der blive tale om en kolossal kulturgevinst – men penge er for nogen vigtigere.

 49. Af Glenn Madsen

  -

  Befolkningen bliver fastholdt i en spændetrøje af en række dogmer.
  1) Dogmet om at der skal være plads til alle.
  En påstand der for 35 år siden ville være blevet kaldt absurd.
  2) Dogmet om at udseendet ikke betyder noget.
  En lodret løgn.
  3) Dogmet om at alle er lige skabte med hensyn til intellektuelle og mentale evner og karakteristika.
  En påstand der afslører, at de multikulturelle ideologer ikke er i stand til at håndterer genotypiske forskelligheder.

 50. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Jesper Lund – 14. september 2017 17:19
  Jeg forstår dit ræsonnement derhen, at multietniske stater tendentielt er mere forsigtige med angribe nabolande, fordi de er bevidste om deres egen indre svaghed.
  Mens omvendt monoetniske stater kan være aggressive, fordi de selv har etniske fæller ‘efterladt’ på andre landes territorium.
  Det synes jeg er svært at sige noget håndfast om. Men et konkret eksempel kunne være krigsudbruddet i 1914.
  Frankrig var – stort set – en monoetnisk stat i 1914, men en ’sulten’ eller ‘utilfreds’ af slagsen, fordi afståelsen af Alsace-Lorraine til Tyskland i 1871 ikke var virkeligt accepteret, og desuden havde efterladt et fransk mindretal i Tyskland.
  Rusland og Østrig var multinationale imperier, der kastede sig i sværdet i 1914, fordi de ikke længere troede på at deres egen evne til at opretholde intern stabilitet i fredstid.
  Tyskland havde etniske mindretal i 1914, og Tyskland følte sig permanent, potentielt truet af Frankrig. Tyskland følte sig omringet af den fransk-britisk-russiske alliance og forsøgte at sprænge den gennem magtdemonstrationer.
  Frankrig opfattede de tyske magtdemonstrationer som et forsøg på at dominere hele Europa, og Frankrig tilstræbte alliancer med Storbritannien og Rusland som modvægt til den tyske overmagt.
  Alle stormagterne i 1914 var klar over, at en langvarig krig sandsynligvis ville føre til gensidig ødelæggelse, sådan som det skete. Desuden var alle stormagterne klar over, at en krig sandsynligvis ville blive langvarig. Alligevel tog de krigen, og i såvel deres militære som deres økonomisk-strategiske planlægning satsede de på, at krigen ville blive afgjort hurtigt.
  Datidens politikere og diplomater fandt ingen udvej af labyrinten. Historikerne lige siden har stået lige så rådvilde, når de søgte efter en forklaring på, hvad der egentlig skete og hvorfor i 1914.

Kommentarer er lukket.