Under loven, uden for evangeliet

Af Kasper Støvring 184

 

 

Det er ikke nok at erkende din synd. Dit liv skal ændres.

 

I dag udkommer Sørine Gotfredsens bog Fri os fra det onde, som jeg iler med at anbefale. Gotfredsen er en af vores bedste kulturkritikere, der beredvilligt leverer utidssvarende tanker – i betydningen: De tanker, tiden mangler. Denne gang kredser tankerne om det onde, om synd og skyld, løgn og kynisme og om, hvordan vi kan møde disse fænomener. Udgangs- og slutpunktet er Luthers lære om Djævelen og Guds frisættende nåde. Djævelen? Hvabehar!? Det lyder som et fantom udklækket af en syg indbildningskraft, som de dødes forestillinger, der hviler som et mareridt på de levendes hjerner, for at sige det med en let omskrivning af Marx’ ord.

 

When they said repent

I wonder what they meant

 

som Leonard Cohen synger. Da vi er i samme boldgade, vil jeg også nævne, at Tidehvervs forlag på torsdag udgiver et digert værk  med en række essays, Jesper Langballe skrev i årene 1971-2008. Bogen har den for dagens indlæg relevante titel: Lov og ansvar.

 

Godtfredsens nye bog har – sammen med en klumme, en anden præst, Marie Høgh, skrev i fredags – plantet nogle tanker i mig om samvittighed, lov og evangelium. Eller med gammeltestamentlige ord: Om den stenede vej fra tugt og bod til soning og frelse.

 

Store ord, ja, men ikke større, end at vi hele tiden falder over dem på vores udsatte gang her på jorden. Vi er ufuldkomne væsener, der gør det onde, selv om vi (siger, at vi) vil det gode. Vi svigter – vores familie, venner, landsmænd, gør det, vi ved, vi ikke skal gøre, eller vi undlader at gøre det, vi ved, vi skal gøre. Marie Høgh gør anliggendet konkret: Du begår utroskab. Du må derfor tage ansvaret for dine gerninger; du må selv bære byrden og undlade at læsse den over på andre, vel at mærke også den, du er utro mod.

 

Det nye tidehverv

 

Der er noget indlysende sandt i den lutherske understregning af menneskets ufuldkommenhed, af den personlige ansvarlighed og samvittighedens betydning. De ord er guld værd, da vi længe har levet i en tid, der forsager synden og lærer, at vi ikke har noget at skamme os over. Store dele af terapikulturen er bygget over denne løgn. ”Udlev dit begær!”

 

Men det er mit indtryk, at vi har nået et tidehverv, hvor man igen kan tale frimodigt om syndsbevidstheden, bl.a. takket være teologer som Langballe, Gotfredsen og Høgh. Faktisk frygter jeg, at der er ved at gå inflation i syndsbegrebet, og i tider med inflation trækker man som bekendt guldet tilbage. Vi skal derfor tale mindre om fejl og mangler og mere om den nåde, der gør det muligt at leve et sandere, friere og bedre liv.

 

”Du musst dein Leben ändern!” Det er tidens egentlige fordring. Vi behøver bare at læse i tidens sygdomskatalog, fortvivlelsens mange fremtrædelsesformer, for at få det bekræftet: angst, stress, depression – det er jo også derfor, en psykologiprofessor som Svend Brinkmann har så stor gennemslagskraft.

 

Men noget skurrer. For faren er, at vi ender i en selvgod moralisme: ”Sådan og sådan skal du leve.” Eller i coachingkulturens konstante forsøg på at optimere mennesket: ”Sådan får du et lykkeligt liv.” Eller vi overhører talen om den selvbesindelse, der ligger i Luthers tanker om den trælbundne vilje. Du kan slet ikke ændre dit liv.

 

”Så, pyt”

 

Når jeg er på vagt over for syndsbegrebets konjunktursvingninger, skyldes det nogle sproglige iagttagelser, jeg er begyndt at gøre mig. Når mennesker fejler og går til bekendelse, er de i højere grad begyndt at sige: ”Jamen, jeg er jo kun et menneske”. Underforstået: En synder. En sand erkendelse, men det er, som om den ledsages af et indre, uudtalt: ”Så, pyt”. Og hvad er det, andet end en efterrationalisering og en undskyldning for at fortsætte med at gøre det onde? Djævelen, der som en stemme fra ukendte regioner hvisker til dig.

 

Den lignelse, der gælder for den nye valplads i vores tid, er altså ikke kun lignelsen om huset, der er fejet og prydet. For skylden, den dårlige samvittighed, er sat. Man er under loven. Man ved allerede, at man er i gang med at ødelægge sit eget og andres liv (medmindre, måske, man holder sin brøde hemmelig for dem). Men man er stadig uden for evangeliet.

 

At tale om at tage skylden på sig og leve sit liv i ansvarlighed er på en måde kun en prolog, en sand og nødvendig prolog, men stadig kun en prolog til det større drama: Hvordan man ændrer sit liv. Hvordan kommer jeg inden for evangeliet og dens lære om den nåde, der forvandler mit liv?

 

Elementært sagt: Det er jo ikke nok at erkende sin skyld, hvis man bliver ved med at begå den samme brøde. Man skal jo også holde op med f.eks. at være utro. Ellers er livet stadig løgn og bedrag, ganske vist et højere bedrag, et dobbeltbedrag: Et bedrag, ikke kun mod andre, men også mod sig selv.

 

Fra at være i den dæmoniske angst for det gode er man med syndsbevidstheden rykket over i angsten for det onde. Men et sidste skridt mangler. Man lytter stadig til den stemme, der tør som træ hvisker: ”Gør det nu bare.” For: ”Du er jo kun et menneske.”

 

Den mere og mere udbredte tale om afmagt og skyld er som synderens, der standser på halvvejen og bliver stående dér. Måske har han – eller hun – ikke modet til at tage det næste skridt, der fører dybere ind i selvopgøret. Måske ved man ikke, hvad man skal. Måske bilder man sig ind, at man allerede er der. Men er det ikke, som om alt det uforløste svæver usynligt i nærheden og bliver ved med at blæse efter dig?

 

Afkald og kald og stand

 

Skriftestolen er nu rykket ind på samvittighedens plads. I det lukkede rum kan du bekende for dig selv, og nu som før kommer syndsforladelsen, blot ikke fra præsten bag skillevæggen; den kommer fra dig selv bag den lille luge. Således går der også inflationen i syndsforladelsen.

 

At leve under loven, men inden for evangeliet, et liv i sandhed og på Guds nåde, kommer i en tid som vores med en høj pris. Det er, blandt meget andet, forbundet med afsavn og afkald. Det ligger i de lutherske ord om kald og stand.

 

Gå glip, skriver Brinkmann i bydeform i titlen på sin nye bog, og som Gotfredsen påpeger, viser det helt tydelig påvirkning fra Luther. Hvis du vil være tro mod din ægtefælle, må du give afkald på lystfyldte, erotiske affærer; hvis du vil være tro mod dine overbevisninger, kan du blive nødt til at give afkald på venskaber, på fred og fordragelighed, måske endda på din karriere; hvis du vil være tro mod dine børn, må du forlade den hedoniske trædemølle og give afkald på alt det, der ellers ser så lovende og spændende ud, oplevelsessamfundets mange lokkende tilbud.

 

Det onde viser sig som skyldfølelse, angst og syndsbevidsthed, ved vi fra Kierkegaard, og vores indsigtsfulde tænker vidste om nogen, at begavede, reflekterende mennesker har en veludviklet evne til selvbedrag. Men de er også hele tiden på sporet af dette selvbedrag, dette ”så, pyt”, der ledsager den dårlige samvittighed. Livet under loven, men uden for evangeliet. De lever uden for alvor at ville det gode. Og det er just en af de højere former for fortvivlelse.

184 kommentarer RSS

 1. Af Jan Petersen

  -

  AF NIELS LARSEN – 19. SEPTEMBER 2017 15:04, i øvrigt en glimrende JP.dk artikel du henviser til. Muslimsk Ungdom giver selv svaret på, hvorfor de – hverken kan integreres eller assimileres i et vestligt demokrati a la f.eks Danmark:

  “Det nægter vi af den simple årsag, at vores efterliv ikke er noget, vi tør satse for en midlertidig anerkendelse i det verdslige liv. Vi kan ikke tale på vegne af andre religiøse befolkningsgrupper, men Islam er et komplet livssystem, hvor samfund og spiritualitet er to sider af samme mønt og ikke til at adskille,« lyder det i svaret.

  Læg vel mærke til udtrykket “Islam er er komplet livssystem”. Ja, Koranen er en lovreligion (forfatning), der styrer muslimers liv fra fødsel til død. Koranen og den danske Grundlov er selvsagt uforenelig, og integration og assimilation selvsagt utænkeligt!

 2. Af H Nielsen

  -

  Niels Peter Lemche

  Jeg er klar til, at forsvarer mit fædreland med alle tilrådighedstående midler, også med våben i hånd.
  Og nej, brændevin er ikke en del af min daglige kostplan. Tyv tror hver mand stjæler. Som man siger.

  For kærligheden til mit fædreland accepterer jeg døden.

  Mvh H Nielsen

 3. Af J Nielsen

  -

  “For kærligheden til mit fædreland accepterer jeg døden.”

  Hvor er det flot sagt.

  Det minder om den romerske senator, der udtalte at han ville give sit liv for at kurere Caligulas feber. Også flot sagt, men Kejseren tog ham på ordet: Værsågod, fortsæt. Nu, tak.

  Begge dele er naturligvis fiktion.

 4. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det, så er det mig noget af en gåde, hvordan “oplyste” mennesker anno 2017 – seriøst – kan sidde og diskuttere fake news anno år 325 A.D? Her lidt om den mest sandsynlige facon, hvorpå “religionen” Christianity så dagens lys.

  HOW CHRISTIANITY WAS INVENTED: THE TRUTH!
  https://beyondallreligion.net/2012/01/21/how-christianity-was-invented/

 5. Af J Nielsen

  -

  “Så troen er selektiv.
  Hvor interresant.
  Tag en indkøbsvogn og gå gennem det religiøse supermarkede.
  Du bestemmer selv, hvad du lægger ned i vognen.”

  Det er jo ikke til at vide, men sådan tror jeg ikke det virker. Langt de fleste troede er som en anden Obelix faldet i gryden som barn. Jeg forestiller mig, at de lige så lidt kan vælge ikke at tro, eller at skifte tro, som frittænkende mennesker kan vælge at opgive den frie tanke.

  Tro skal indpodes fra barnsben af, så sidder det næsten lige så godt fast som hudfarven. Helt ned til opsplitning i de mindste sekter – bare se på Krarup-klanen.

  Derfor behandler loven på visse punkter religion og race ens.

 6. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt bruges ordet race – i nutidens sprogbrug – om forædling af dyr!

 7. Af Niels Peter Lemche

  -

  H NIELSEN – nu hjælper det med våben i hånd ikke meget, hvis du ikke har lært at anvende dem. Dertilkommer militære ‘dyder’ som ild og bevægelse, udnyttelsen af terrænets muligheder og meget andet. Har du f.eks. lært lidt herom som værnepligtig?

  Derfor er det stadig flotte ord uden meget indhold.

 8. Af Niels Peter Lemche

  -

  Maria Due, Biskopperne skal egentlig pakke sig. Deres opgave er at se, at sakramenterne forvaltes korrekt samt at evangeliet prædikes. Når de blander sig i politik, er det direkte uluthersk. De er som politikere hverken mere eller mindre end ethvert andet menneske. Men der kan være en farlig tendens til, at de forsøger at tiltage sig en myndighed, som de ingen hjemmel har til, og så er de en trussel mod den kirke, som de skulle tjene.

 9. Af H Nielsen

  -

  J Nielsen

  Det er jo ikke noget nyt, at man som patriot skal gøres til grin, af en venstrefløjsabe som dig, hver gang man bekendtgør, at man faktisk elsker sit fædreland. Hvad du iøvrigt mener om citatet, er jeg fuldstændig ligeglad med.

 10. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Mig budskab fra 0.00 19.09.2017 til Mehmet Sami Gür skulle have lydt, som følger.

  Mit budskab til MSG skulle have været dette:
  Et menneske, som ikke kan se skønheden i andet, end egne helgenbilleder, er måske ikke så oplyst et menneske.
  Des flere tekster jeg læser fra Mehmet Sami Gür, des mere bekymret bliver jeg. Dette er et menneske med et ekstremt snævert menneskesyn. Beskedenhed lider MSG heller ikke af.

 11. Af H Nielsen

  -

  Niels Peter Lemche “Derfor er det stadig flotte ord uden meget indhold”. Vi lever jo i et frit land, så du må jo heldigvis mene, sige og skrive hvad du vil. Det vil jeg faktisk også dø for din ret til.

  Hvad jeg har lært, og hvor, kan jeg faktisk ikke rigtig se, kommer dig ved.

 12. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det, så ved Lemche meget vel, at talte- og/eller skrevne ORD, er det mest effektive våben af alle. Uanset om det formidlede er – fake or real!

 13. Af Gert Hansen

  -

  Niels Larsen 15:04:

  Ja, den udtalelse må betragtes som en krigserklæring mod det demokratiske system med dets diverse friheder. Ingen muslimer vil tage afstand fra det, for så ville de ikke være muslimer, og formentlig heller ingen politikere.

  Ikke af jeg er det mindste overrakset over noget af det, for det bliver et spørgsmål om demokrati eller sharia. Det er bare et spørgsmål om tid. Noget tyder på at det er det sidste et flertal af danskerne ønsker, for der gøres intet alvorligt for at forhindre det.

 14. Af Orla Guude

  -

  @JAN PETERSEN – 19. SEPTEMBER 2017 18:35
  “Bortset fra det, så ved Lemche meget vel, at talte- og/eller skrevne ORD, er det mest effektive våben af alle. Uanset om det formidlede er – fake or real!”

  Voffer angreb jihadisterne så WTC tårnene 9/11 ikke med ORDskvalder som det mest effektive våben af alle, i stedet for med deres kroppe?
  Der må have været et hemmeligt, for alle ukendt, komplot.

 15. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt lidt fra den islamiske kultur berigelses front – en overskrift på en EB.dk artikel:

  “Imam til femteklasser: Grise er homoseksuelle
  Under et skolebesøg fra en femteklasse i en moské i Malmø fortalte imamen, at grise er homoseksuelle samt æder hinanden – nu har rektoren indstillet alle fremtidige besøg til moskéen”

  Gu’ ved, hvordan danske justitsminister Søren Pape Poulsen udlægger dén tekst?

 16. Af Jan Petersen

  -

  Fake navn Orla Guude, som jeg har skrevet utallige gange – Google 9/11 hoax og bliv bare en anelse mere vidende 🙂

 17. Af JeNS HANse N

  -

  Undertegnede kommer selv fra en indremissionsk familie i Vestjylland.
  Min moder var skolelærerinde. Og religiøs.
  Jeg er selv ateist.
  Efter nogle overvejelser.
  Mennesker må selv bestemme om de har brug for relion, en gud eller ej.
  At forhåne mennesker som tror på en gud.
  Nej.
  Frihed for Loke såvel som for Thor.

 18. Af J Nielsen

  -

  “Det er jo ikke noget nyt, at man som patriot skal gøres til grin, af en (…) som dig.”

  Det kommer an på hvor højt man sætter sig til hest. Bliver det højt nok, kommer røven i klaskehøjde. Denne evindelige dødsretorik kan også blive for patetisk her lige før aftenkaffen.

  Den højeste form for patriotisme er: hån, spot og latterliggørelse. For cirka tolv år siden erstattede denne nye treenighed det nu hedengangne tro, håb og kærlighed.

  Og nu vi er ved citater:

  “Man vinder ikke en krig ved at dø for sit land. Man vinder en krig ved at få idioten på den anden side til at dø for *sit* land.”

  Hvem er vi hjemme hos?

 19. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt en anden EB.dk artikel om formørket islamisk kulturberigelse og direkte hån mod – i dette tilfælde – svenske skatteydere. Vil ikke undre mig et øjeblik, om samme gemene svineri også foregår i Danmark. Men også her holder de politisk korrekte kæften – bakket villigt op af MSM fake news medier.

  “Flygtning har tre koner og 16 børn: Nu får han tre boliger til 10,7 mio
  Tusindvis af svenskere er overraskede over, at en flygtning fra Syrien, har fået tre boliger i en af Stockholms finere kvarterer til sin familie, der tæller tre koner og 16 børn.”
  http://ekstrabladet.dk/nationen/flygtning-har-tre-koner-og-16-boern-nu-faar-han-tre-boliger-til-107-mio/6831340

 20. Af Jesper Lund

  -

  Niels Peter Lemche
  Den nuværende pave er blevet beskyldt for at være politisk, bl.a. om klimaforandringerne. Det kan være at den katolske kirke overhaler den lutherske i stillingstagen til jordiske problematikker. Herhjemme er kravet jo til biskopperne at de skal være “upolitiske”.

 21. Af Sanne Jensen

  -

  Endnu et fantastisk indlæg af Støvring…
  Gør ham til statsminister af Danmark, så er alle problemer væk i Danmark!

 22. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det er Paven vel rigelig beskæftiget med at holde orden i diverse pædofili indenfor egne rækker. En overskrift på en fire dage gammel artikel på The Independent:

  “Vatican recalls priest after US prosecutors said they wanted to charge him for child abuse images”

 23. Af jan ulrik friis

  -

  Ida Levinsen 10:53

  Ida du har helt ret med hensyn til nadveren brødet og vinen , det er naturligvis en ganske alvorlig sag, at komme under dom ved uberettiget nyde af symbolerne: vinen og brødet, er kun forbeholdt de meget få der skal være sammen med Jesus i himmelen……..de af os der ikke har et sådant himmelsk håb, vi må ikke nyde nadveren, hverken spise af brødet eller drikke af vinen for ikke at komme under dom!

  Der findes de der skal i himmelen, de ved det selv ledt af den hellige ånd, men de er ikke mange, det er kun de der må drikker af vinen og spise af brødet……altså ikke helt ufarligt at fuske med troen, da vi kan komme under dom.

  1 Korinterbrevet 11: 26-34
  1933 version:
  26. Thi så ofte, som I æder dette Brød og drikker Kalken, forkynde I Herrens Død, indtil han kommer. 27. Derfor, den, som æder Brødet eller drikker Herrens Kalk uværdigt, pådrager sig Skyld over for Herrens Legeme og Blod. 28. Men hvert Menneske prøve sig selv, og således æder han af Brødet og drikker af Kalken! 29. Thi den, som æder og drikker, æder og drikker sig selv en Dom til, når han ikke agter på Legemet. 30. Derfor ere mange skrøbelige og sygelige iblandt eder, og en Del sover hen i døden. 31. Men dersom vi bedømte os selv, bleve vi ikke dømte.32. Men når vi dømmes, tugtes vi af Herren, for at vi ikke skulle fordømmes med Verden.33. Derfor, mine Brødre! når I komme sammen til Måltid, da venter på hverandre!34. Når nogen hungrer, han spise hjemme, for at I ikke skulle komme sammen til Dom.

  “Jesus var en rar mand”

  Lukas 18 : 19
  “Jesus sagde til ham: “Hvorfor kalder du mig god? Ingen er god uden en, Gud.”

 24. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt enhver magthavers inderste drøm – en hjernevasket befolkning der sidder og ævler i religiøse tåger 🙁

  Mission accomplished 🙂

 25. Af J Nielsen

  -

  “1 Korinterbrevet 11: 26-34”

  Plejer det ikke at være korancitater der excelleres i. Nå det ene kan vel være ligesågodt som det andet.

  Paul (Saint) to corinthians:

  “Only do good things. Don’t do bad things. Always treat your neighbour like someone who lives close to you. Never put your socks in a toaster. Don’t put jam on a magnet. Never throw your granny in a bag. Don’t suck juice from a vampire. Never lean over on a Tuesday.

  More letters to follow.”

  – Izzard, E.

 26. Af Niels Peter Lemche

  -

  JAN ULRIK FRIIS, du kan beholde din ortodokse udlægningen af nadveren for dig selv. Ups, kendte du ikke forskellen på det ortodokse og det lutheranske nadversyn?

 27. Af Jan Petersen

  -

  Religiøs tågesnak – hvad med at diskutere Anders And – formentlig lidt mere interessant 🙂

 28. Af H Nielsen

  -

  J Nielsen

  Jeg sætter mig ikke op på nogen hest, men jeg er opdraget til at være patriot. Noget som man bliver udskammet for at være i dag. Det får ikke mig til at tie, ikke tale om. Jeg har lov til at sige, skrive og mene hvad jeg vil. Du er åbenlyst uenig i min patriotisme, men det må du selvom. Jeg er udemærket klar over, at det ikke giver mange fans, at være patriot i dag, ihvertfald ikke hvis man siger/skriver det offentligt. Men gæt engang. Det er jeg så også ligeglad med. Du kan skrive, hvad du vil. Du får ikke mig til, at vende mig bort fra Dannebrog. Den dag det hele bryder sammen, og den dag kommer, derom ingen tvivl. Der skal jeg nok være klar. Så kan du jo sidde hjemme, og varme dig ved kakkelbordet sammen med lillemor, og drikke kaffe og spise napoleonshatte, samtidig med, at i ser 23’ende sæson af “vild med svans”. Hvis det så ellers, kan give dig en god smag i munden.

 29. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Peter Lemche

  “Ups, kendte du ikke forskellen på det ortodokse og det lutheranske nadversyn?”

  Det tror jeg ikke, at 5% af den danske befolkning gør.

  Det er vist kun de meget få skriftkloge, der gør det. Men vi ved fra børnelærdommen, hvad Jesus mente om de skriftkloge.

 30. Af jan ulrik friis

  -

  Hr L emche ingen ups herfra, derfor skrev jeg, fordi dommen fra gammel tid endnu er virksom, at ingen hverken spiser eller drikker sig en dom til!

  Undskylder overfor Jan P at jeg brugte en 1933 version, Jan P der ellers dagligt opdaterer alle os andre de nyeste links, ja helt tilbage til 11/9 2002, at klart en 1933 version må fremstå som tågesnak, den var jeg selv skyld i, men naturligvist ikke mindre sand af den grund at en 1933 Bibel udgave………..Anders And mig bekendt førsteudgaven 1949?

 31. Af Jan Petersen

  -

  Jeg brugte i øvrigt bare tegneseriefigur Anders And som et eksempel. Fedtmule eller Julemanden havde vel også været værdige kandidater 🙂

 32. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Niels Peter Lemche.

  Nu skylder du os at forklare forskellen på Luthersk og Ortodoks nadversyn.
  Realpræcenslæren er jo uhyre interresant.

  Nu ved jeg godt, at Jan Ulrik Friis citat er taget uden for den kontekst og menighedssituation, som Paulus henvender sig til.
  Men alligevel.

  Når du nu hoverer, så skal du vel også være i stand til at forklare.

 33. Af J Nielsen

  -

  “Jeg sætter mig ikke op på nogen hest”

  Jo, det gør du.

  “Jeg er udemærket klar over, at det ikke giver mange fans, at være patriot i dag, ”

  Det er mere simpelt end det: Det giver ikke mange fans at være opblæst. Verden har set nok af selvbestaltede dommedagsprofeter.

  Der er et andet eksempel på denne hang til at puste sig op. Det er det evindelige Voltaire-citat. “Jeg er uenig, men jeg vil dø for din ret til at have den mening.” Selvopofrelse i cyberspace. Igen. Citatet trækkes af stalden når glorien skal pudses.

  Det skal den ret tit. Flot skal det lyde, men: “Lad os nu se. Du vil fa’en, vil du.”

 34. Af Flemming Lau

  -

  Kasper Støvring.

  Man må sige at du fik trådt på manges selvfedes ligtorne.
  “De lever under Kejserens lov, men udenfor Evangeliet. De lever uden for alvor, at ville det gode. Det er just en af de højere former for fortvivlelse!! Jo tak, sammenhængs kraften er under afvikling, som forankringen i Kristendommen. Gad vide om ikke der er en sammenhæng…? 37 forskellige samlivsformer siger alt og pyskelogerne har kronede dage. Rent Sodoma og Gomorra lidenskab!

  Som Jesus siger til hans disciple “Hvor tit har jeg ikke søgt, som hønen at ville samle kyllingerne under sine vinger og de ville ikke!” Man siger at Jesus er en “hård hund” når han ved dommen, dømmer de selvfede til Helvede! Ja men sandheden er nok snarere at de selvfede har en “sygelig trang” til at riste i Helvede. De ville ikke være deres Skaber, Frelser eller deres Trøster bekendt på jorden. De vil ikke være det i Himlen. Jeg gætter på at de selv hopper i Flammerne, desværre for dem.

  Jeg læste et sted om ondskab. “Han gad ikke gøre en lille god gerning, for den var ikke være at gøre, senere var der en lille ond gerning, han ikke syntes var værd, at undlade at gøre!!

 35. Af H Nielsen

  -

  “Jo det gør du”

  Øhh, nej det gør jeg ikke.

  Nå, nu er man så opblæst, fordi man skriver, at man er patriot. Helt ærligt, hvor lavt kan det blive?

  Selvopofrelse er vist ikke din stærke side, kun når det gælder om, at nedgører andre, der tillader sig at skrive i kommentarsporet.
  Og, ja det vil jeg faktisk. Det handler om frihed. Det er et begreb, du skulle tage, at læse lidt om. Du er åbenbart ikke helt klar over, hvad det betyder. Men her vil jeg faktisk godt hjælpe dig lidt. Det betyder retten til, at gøre hvad du vil, så længe det ikke skader andre.

 36. Af Maria Due

  -

  “Ups, kendte du ikke forskellen på det ortodokse og det lutheranske nadversyn?”

  Hvem gør det? Jeg er blank.

 37. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Flemming Lau

  De selvfede – er det alle dem, der ikke er enige med dig?

 38. Af J Nielsen

  -

  “Nå, nu er man så opblæst, fordi man skriver, at man er patriot.”

  Det kan man skrive på flere måder. Man kan skrive, at man er patriot. Det gik jo fint. Så kan man osse skrive,

  “For kærligheden til mit fædreland accepterer jeg døden.”

  Hvad er det her, en opera? Eller Ahmed the Suicide Bomber. Så pompøs, opstyltet og teatralsk er det de færreste der er uden for skuespilhuset. Rekvisitterne er en væg, en kost, og en spand maling med teksten “Fanden” udenpå.

 39. Af Flemming Lau

  -

  Niels Juul Hansen.

  De selvfede er bla dem fra Ateistisk Trossamfund der misbruger velsignede midler til busreklamer for at få mennesker til at gå fortabt. Det er ikke kun “små sko”, ikke kun ondt, det er højforræderi imod Forsonings værket, og deres endeligt vil komme til at svare til deres gerninger…!

 40. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Flemming Lau

  “De selvfede er bla dem fra Ateistisk Trossamfund der misbruger velsignede midler til busreklamer for at få mennesker til at gå fortabt”.

  Mig bekendt findes der ikke noget Ateistisk Trossamfund. Det eksisterer vist kun i din trosfikserede fantasi. Jeg har kun hørt om Ateistisk Selskab, som for egne midler opfordrer voksne mennesker til at melde sig ud af folkekirken. Når folkekirken kan hverve nye medlemmer inden de er fyldt seks måneder, kan AT’s opfordring ikke hidse mig op.

  Jeg meldte mig ud af folkekirken for snart 50 år siden. Jeg tror heller ikke, at jeg ville betale kontingent til en frimærkeklub, hvis jeg aldrig mødte op og aldrig havde samlet på frimærker.

 41. Af Niels Juul Hansen

  -

  AS – selvfølgelig. 🙂

 42. Af Flemming Lau

  -

  Maria Due.
  Det store elitens 1054 hvor den græsk ortodokse kirke brød med den romersk katolske kirke pga noget verdsligt fnidder.

  Men begge kirker har 7 sakramenter. Dåb firmelse bor nadver ægteskab præstevielse og ved sygdom.

  Forvandlingen af brød og vin (konsekration) til Jesu legeme og blod (real præsens) er ens for ortodokse, katolikker og lutherske. Men da vi ikke anerkender Paven og kun 2 udaf 7 sakrementer, kan en protestant kun få det i en katolsk nadver hvis der ikke er nogen adgang til protestantisk præst, eller hvis han/ hun er i livsfare.

  Det virkelige skel ligger mellem protestantisk og reformert nadversyn, hvor reformerte kun regner nadveren som symbolsk Jesu legeme og blod. For protestanter er det virkeligt Jesu legeme og blod. Derfor må reformerte ikke deltage i vores nadver, i det de så spiser og drikker sig en dom til, fordi de indtager nadveren uværdigt symbolsk. Og det vil en protestantisk ikke medvirke til!

 43. Af Flemming Lau

  -

  Tablet fejl: skisma!

 44. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Flemming Lau.
  Nu vrøvler du igen.
  Reformerte er også protestanter, og der er fuldt nadverfællesskab mellem den reformerte kirke og den evangelisk-lutherske kirke (og dermed også Den Danske Folkekirke).
  Også selvom de har forskelligt nadversyn.

 45. Af Niels Larsen

  -

  Jeg må erkende, at jeg også er blank, når det kommer til forskellen på det ortodokse og det lutheranske nadversyn.

  Til gengæld er jeg også aldeles ligeglad med den forskel.

 46. Af Niels Peter Lemche

  -

  JAN ULRIK FRIIS 1933-versionen af Bibelen. Hvad er det for en? Den nuværende Bibel er fra 1992, både Gammel og Ny Testamente, den tidligere havde et Ny Testamente fra 1948 og et Gammel Testamente fra 1931.

  Prøv Wikipedia-artiklen: Danske Bibeloversættelser og bliv klog!

 47. Af Niels Peter Lemche

  -

  ANDERS KIRKEGAARD JAKOBSEN, henviste jeg ikke til en artikel herom? Er folk bare for dovne til selv at se efter:

  Men meget kort: Den katolske og ortodokse nadverlære taler om en mystisk forvandling af brødet og vinen, så brødet virkelig er Jesu legeme og vinen Jesu blod. Den lutherske lære siger: Intet mirakel, men Jesus er til stede i nadveren. Den reformerte: Det er et erindringsmåltid. De nytestamentlige tekster giver faktisk mulighed for alle forståelser.

 48. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Forskellen er ret simpel.
  Den Ortodokse Kirke, som Den Katolske Kirke, mener, at der sker en forvandling under nadveren af brød og vin til Kristi legeme og blod. Transsubstantiation-lære.
  Luther mener at brødet og vinen under nadveren ER Kristi legeme og blod. Realpræcenslære.
  Den Reformerte Kirke mener brødet og vinen er symboler for Kristi legeme og blod, selvom Kristi selvfølgelig er tilstede under nadveren.

 49. Af J Nielsen

  -

  “Jeg må erkende, at jeg også er blank, når det kommer til forskellen på det ortodokse og det lutheranske nadversyn.

  Til gengæld er jeg også aldeles ligeglad med den forskel.”

  Det er jeg også. Så er diskussionen om hvor mange engle der kan stå på et knappenålshovede langt mere relevant.

  Men det kommer nok på den næste blok. Jeg glæder mig allerede.

 50. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Støvrings blogindlæg er godt nok underligt diffust.
  Vi skal gøre bod, have syndbevidsthed og gøre det korrekte.
  Men man må ikke sige det til andre?
  Vi må ikke gøre, hvad vi har lyst til?
  Vi skal gøre alt af pligt.
  Bøje nakken og acceptere stand og kald.
  Indse at mennesket ingen “rettigheder” har.

  Hvor festligt.

  Jeg håber Støvring begynder med sig selv, og hvis han har børn, ikke belemrer dem med denne dødtriste, pietistiske indidualistiske svælgen i “vi er alle syndere. Men se mig. Jeg er den største af alle syndere. Omvend jer og gør bod. Gå i sæk og aske og bed af glæde med tårer i øjne til, at mennesket intet har, intet skal gives og selv det at le og være glad er en selvisk synd”.

Kommentarer er lukket.