Assimilation, integration, segregation

Af Kasper Støvring 175

 

I fredelige og stabile samfund er borgerne assimilerede til den dominerende kernekultur. Hvis assimilationen ikke lykkes, får vi integration, dvs. en slags fælles tilslutning til forfatningens overordnede principper, overholdelse af lovene og den slags, der næppe fuldt ud kan binde borgerne sammen og skabe den fornødne samhørighed og solidaritet. Frankrig, der er et af de bedste eksempler på den republikanske, politiske integrationsmodel, er i undtagelsestilstand på andet år…

 

Hvis integrationen så også glipper, hvad får vi så? Så får vi segregation, eller i hvert fald et nationalt mindretals forsøg på at løsrive sig og danne sin egen stat. Altså lige præcis det, vi ser i disse dage i Catalonien i Spanien.

 

Skal man tillade det? Hvor går grænsen, havde jeg nær sagt? Opløsningen af Jugoslavien og Tjekkoslovakiet var lykkelige eksempler på segregation, selv om det første skete efter en voldsom borgerkrig. Men nu er der relativ stabilitet på Balkan. Efter min mening burde Belgien også splittes op, så de forskellige nationer får hver deres stat. Derimod er Schweiz et eksempel på en stat, et slags forfatningsforbund, der holder sammen på sine forskellige nationer – kantoner – fordi de har fået udstrakt selvstyre, altså regional autonomi.

 

Den slags løsninger er nok at foretrække i de fleste tilfælde, frem for segregation, men man skal vide, at den slags altid er ustabile, foreløbige og konstant står til genforhandling. På et tidspunkt kan folkeflertallets ønske om løsrivelse blive så markant og kampene for løsrivelse så voldsomme, at segregation er at foretrække. Dér er vi nok snart med catalonierne (og måske også med baskerne) i Spanien.

 

Er catalonierne da overhovedet en nation? Hvordan definerer man en nation? Fælles sprog, religion (herunder højtider), økonomi, symboler (herunder flag) og territorialt tilhørsforhold spiller ind, og dér må man sige, at catalonierne bestemt kandiderer til nationsbestemmelsen.

 

Muslimerne, så? I mange vesteuropæiske lande har man store problemer med de muslimske mindretal. Her betragter vi muslimer over en bred kam, selv om der er afgørende indbyrdes forskelle. Muslimer er for størstedelen næppe assimilerede, og mange af dem endda heller ikke integrerede. En Wilke-undersøgelse herhjemme viste, at omkring tre fjerdele af muslimerne mente, at Koranens anvisninger skulle følges fuldt ud. Så er det ligesom sagt.

 

Er segregation så en mulighed? Næppe, for oprettelsen af regioner med islamisk selvstyre midt i Europa ville sikkert blot skabe endnu flere af de blodige grænsekonflikter, vi kender fra islamiske lande uden for Europa. Muslimer kan ikke rigtig finde ud af det dér med at leve i fred med hinanden og deres naboer. ”Islam has bloody borders”, som Huntington skrev.

 

Læs f.eks. denne et år gamle artikel på videnskab.dk, der omhandler risikoen for borgerkrig. Forfatteren skriver verdens brændpunkter og finder, at omkring halvdelen af de nuværende borgerkrige involverer muslimer. Forskeren har ydermere følgende at sige om risikoen for borgerkrig i Europa som følge af den muslimske indvandring:

 

”Flygtningestrømme er imidlertid også blevet fremhævet som en risikofaktor. Det er der flere grunde til:

 

 • Flygtningestrømme kan sprede oprørsnetværk, og dermed radikalisme og kamptrænede individer, fra konfliktzonen til værtslandet.
 • Stor indvandring øger også konkurrencen om de knappe goder og sætter pres på de offentlige finanser i værtslandet.
 • På samme måde forandrer indvandring uundgåeligt værtslandets demografi, og disse ændringer i den ‘etniske balance’ vil ofte blive opfattet som en trussel i den oprindelige befolkning og medføre nationalistiske strømninger.”

 

Der er naturligvis meget lav risiko for egentlige borgerkrige i Europa og især Danmark, netop fordi assimilationsprocessen er ført til ende i relativ høj grad, og fordi vi har fået kulturelt homogene nationalstater i efterkrigstiden til afløsning for de ustabile imperier.

 

Assimilation, da? Eva Selsing skrev i går om ”debattens dialektik”:

 

”Debattens dialektik er jo som følger: modige og intellektuelt redelige mennesker på højrefløjen siger X; hysteriske og positionerende mennesker i centrumvenstre-medieklassen siger, at X er racistisk/ udtryk for paranoia/ fobisk. Så går der ti år, og så siger de nu lidt mindre opkørte mennesker i centrum-venstre-medieklassen også X. Det, der går tabt i de mellemliggende år, er muligheder for at handle, for at rette op på indvandringskatastrofen. Det er dyrebar tid til at forsøge at sikre vores land og vores børn og vores kultur. Men de velbehagelige har ikke travlt, lader det til.”

 

Flere er begyndt at være for assimilation, men mange er stadig imod assimilation. ”Ensretning” siger de. Der er her et sjovt paradoks: Det er fortrinsvis mennesker, der allerede lever i en homogen kultur, der hylder mangfoldighed. Som liberale mennesker i Danmark. Lidt kulturel kolorit gør nemlig hverdagen lidt sjovere, mener de. De mennesker, der lever i det virkelige mangfoldighedshelvede, ved dog godt, inderst inde, hvor forfærdeligt det er. Det bedste, der endnu er skrevet om diversitet i Amerika, er Harvard-forskeren Robert Putnams ”E Pluribus Unum”, som jeg har skrevet om her, og noget af det bedste, der endnu er skrevet om assimilation, er Huntingtons bog Who Are We?

 

”Hvilke forhold skal være til stede, før vi kan sige, at assimilation lykkes? Hvad afhænger en vellykket assimilation af?” Sådan skrev jeg i en syv år gammel kronik og opstillede følgende punkter som svar:

 

”Indvandrere bør beherske det danske sprog. Efter maksimum tre generationer bør indvandrerne ikke længere tale deres oprindelige modersmål, og der bør ikke ydes statslig opbakning til tosprogethed.

 

Indvandrere bør gifte sig ind i danske familier og dermed på sin vis blive en del af folket, den etniske stamme. Indgiftning er nemlig et vidnesbyrd om stærke følelsesmæssige bånd til danskerne, og den gør det meget sværere for indvandrerne at opretholde deres egen kultur og etniske samhørighed.

 

Indvandrere bør være villige til at kæmpe for landet i krisetider og udvise loyalitet over for den danske nation og stat. Tværnational loyalitet og dobbelt statsborgerskab bør ikke kunne forekomme.

 

Indvandrere bør geografisk spredes over hele landet. Altså det modsatte af ghetto-dannelse.

 

Indvandrere bør komme fra kulturer, der ligner den danske, altså fra Vesten. Den muslimske kultur er den sværeste at assimilere, og derfor bør indvandring herfra være stærkt begrænset.

 

Indvandrere bør være villige til selv at bære de byrder og risici, der er forbundet med indvandring. Staten skal kun i undtagelsestilfælde, f.eks. i nød af arbejdskraft, direkte støtte indvandringen.

 

Indvandrere bør have et stærkt ønske om at blive danskere, og de bør på forskellig måde forledes, presses og opfordres til at blive som danskere: vi har noget godt at tilbyde.

 

Hvis indvandrere ikke vil tilpasse sig den danske kultur med dens værdier og livsformer, bør de vende tilbage til deres hjemlande. Udvisning af indvandrere uden statsborgerskab bør være langt lettere og hyppigere.

 

Indvandrere bør komme fra mange forskellige lande. Det bør ikke være som hidtil, hvor indvandrere fra Mellemøsten har været overrepræsenteret.

 

Masseindvandring bør ikke finde sted. Tværtimod bør der være perioder uden indvandring og perioder med reduktion i indvandringen for lettere at kunne assimilere de allerede tilkomne.

 

Staten bør sortere ved grænsen ved at vurdere indvandrernes uddannelsesmæssige, faglige og kulturelle forudsætninger for at kunne assimileres.

 

Assimilation afhænger også i høj grad af, at danskerne står sammen om deres fælles kultur og udtrykker deres positive følelse af at være danske; identiteten som et folk skal forsvares som noget positivt, og der skal være aktiviteter, foreninger, institutioner og politiske initiativer, der kan fremme assimilationen.

 

Endelig: Alt dette lykkes ikke uden et stop for positiv særbehandling af indvandrerkulturer.”

 

 

175 kommentarer RSS

 1. Af Jesper Lund

  -

  Maria Due
  Du har så ikke set en burkaklædt kvinde, hvis der var en mand “indeni”

 2. Af Niels Poulsen

  -

  Jesper Lund

  Du er en streng herre. Jeg tænker på, om du ikke i det mindste ville tillade et lille hul i klædningen omkring munden, så den burkaklædte kvinde ved hjælp af et sugerør kan drikke et glas vand en varm sommerdag?

  Indtagelse af softice kan naturligvis ikke komme på tale. Det forhindres af kultur, religion og ytringsfrihed. Især ytringsfrihed.

 3. Af Niels Larsen

  -

  JENS HANSEN: “Og ca. 99.99 af de muslimske kvinder går ikke med burka eller niqab. Mange af os har aldrig set en i Danmark.”

  Jeg ser faktisk et par stykker nærmest dagligt under butiksbesøg. Og selvom jeg ikke gjorde, ville jeg alligevel være for et forbud af flere årsager:

  1. For kvindernes friheds skyld
  2. For at nægte islam en måde at udtrykke sig på offentligt
  3. For at beskytte vores kultur
  4. For at modvirke islamisk kulturs fremmarch her i landet
  5. Af æstetiske hensyn. Man væmmes over de villatelte
  6. Det er noget nær så udansk, som tænkes kan.

 4. Af Flemming Lau

  -

  Når en vestlig kvinde bliver voldtaget i et arabisk land, og hun anmelder det, bliver hun anholdt for utroskab. med en stor bøde eller fængsel tilfølge.

  Anderledes dårligt stillet er den indfødte pige, der efter en voldtægt, får valget mellem at gifte sig med gerningsmanden eller blive æresdræbt.

 5. Af Orla Guude

  -

  @NIELS LARSEN – 5. OKTOBER 2017 17:55
  N.L. glemte:
  7. Usundt for kvinder at lukke kroppen inde for solen – D-vitamin mangel.
  8. Fordi mænd selvfølgelig også skal iføre sig burka, niqab hvis kvinder skal. Hvilket de ikke vil.
  9. For at vise, hvem der bestemmer i dette land.
  10. For at kunne afsløre bombebælter om maven. Kan skjules under burka,niqab.

  I øvrigt er burkaer, niqabs overflødige når deres kvinder har passeret 30 års alderen – derefter frister de ingen mand med et rimeligt normalt syn.

 6. Af Flemming Lau

  -

  Orla Guide.
  Jeg stemmer absolut for punkt 9 & 10!

  Og Turban for den sags skyld. Præsident Karzai mistede sin broder i Kandahar, Hellman provinsen da en selvmordsbomber havde bomben i turbanen på bedste Kurt Westergaard stil.

 7. Af JENS hANSEN

  -

  AF MARIA DUE – 5. OKTOBER 2017 15:35
  “jeg er som tidligere fortalt blevet omfavnet af en med en mand indeni, og det var ikke en feberdrøm men en almindelig aften i et supermarked med flere vidner.”

  Det må have været en stærkt beruset og forklædt FCK hooligan som var inde for at købe en pose øl til hjemturen.

 8. Af Jan Petersen

  -

  Det mest groteske ved hele debatten om et par “skide” burkaer er vel, at samfundet – helt generelt – uddanner en hær af diverse uniformerede muslimske kvinder . . . direkte til arbejdsløshed. Indenfor en masse erhverv vil end ikke et simpelt tørklæde blive accepteret af forskellige årsager, der intet har med religion at gøre. Segregation er hell on earth. Det er forsøgt tidligere i Sydafrika (apartheid). Det var det officielle Danmark – på det tidspunkt – i øvrigt stærk modstander af. Tiderne skifter hurtigt!

 9. Af Maria Due

  -

  “Det må have været en stærkt beruset og forklædt FCK hooligan som var inde for at købe en pose øl til hjemturen.”

  Det er noget, du har misforstået, men det er fint. Han forsvandt i hvert fald ned i øl- og vinafdelingen og siden ud af supermarkedet uden at passere kasserne. Det var en burka med rødlige afghanske broderier på den nederste halve meter. Forleden var der i flere dage tricktyve i samme supermarked, og det gik igen ud over mig, der hang på selvrisikoen. Overvågningskameraet viser, at en meget høj mand stillede sig op bag mig og tog en video hen over hovedet på mig af min hånd, da jeg tastede koden ind. Man er ikke sig selv flere dage efter.

 10. Af Gert Hansen

  -

  Jan Petersen:

  Situationen i Danmark kan overhovedet ikke sammenlignes med Sydafrika under apartheid, om end man ind imellem hører og læser den slags sludder.

  (Til din orientering har jeg været i Sydafrika under apartheid, så jeg ved hvad jeg taler om).

 11. Af Jan Petersen

  -

  Hvis man ellers gider ulejlige sig med at læse, hvad jeg skriver – forsvinder vel tåbelige kommentarer af sig selv. Segregation er adskillelse af kulturer, og i Sydafrika kaldtes det for apartheid. I Danmark kaldet det for – forfejlet integration / assimilation. Men resultat er stadig det samme – nemlig segregation i kulturelle parallelsamfund / ghettoer.

 12. Af Flemming Lau

  -

  Orla Guude. Sorry igen.

  Maria Due, vil det sige at hvis nogen aflurer ens kode, får stjålet ens dankort og hæver max beløb, så har man en selvrisiko..?

 13. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det, så har jeg faktisk ondt af de unge muslimske uniformerede kvinder, der uddanner sig direkte til arbejdsløshed. Mange af dem med topkarakterer, simpelthen fordi de ikke har andet at bruge deres tid på. Socialt samvær med danske unge er en no go zone pga familiens totale overvågning. Det er – efter min mening – udtryk for infam beskidt segregation . . . så det vil noget!

 14. Af Flemming Lau

  -

  Jan Petersen.
  Hedder selvvalgt segregation ikke kongregering..?

 15. Af Maria Due

  -

  Ja, Flemming Lau, jeg mistede penge, selv om jeg hurtigt fik spærret kortet, anmeldte tyveriet under en halv time senere og endnu ikke har kunnet finde ud af, hvordan kortet forsvandt, hvilket forretningen heller ikke har kunnet bidrage til at opklare. Jeg blev udenfor forretningen antastet af den høje, der talte et sprog, som jeg ikke har nogen anelse om, hvad var. Det lød hverken romansk eller slavisk. Der var to, der arbejdede sammen, og i køen stod den ene lige bag mig. Jeg er forsynet med en stærk sjette sans og placerede vognen mellem ham og mig og så ham flere gange lige ind i ansigtet og fik et hårdt blik tilbage. Han råbte derefter en ordre til den høje, som stod længere nede i køen og forsvandt fra mit synsfelt. Jeg forsøgte at fake koden og holde hånden for, men var ikke forberedt på at blive afluret oppe fra og bagfra, og ingen fatter, at kassedamen heller ikke reagerede. Få dage senere var jeg udsat for en anden og værre forbrydelse begået af dansker, det der derfor jeg har taget mig tid til at skrive så mange indlæg i de sidste dage for at distrahere mig selv. Jeg er stadig chokeret og bliver mere og mere bitter på politikerne.

 16. Af Maria Due

  -

  Ja, Flemming Lau, jeg mistede penge, selv om jeg hurtigt fik spærret kortet, anmeldte tyveriet under en halv time senere og endnu ikke har kunnet finde ud af, hvordan kortet forsvandt, hvilket forretningen heller ikke har kunnet bidrage til at opklare. Jeg blev udenfor forretningen antastet af den høje, der talte et sprog, som jeg ikke har nogen anelse om, hvad var. Det lød hverken romansk eller slavisk. Der var to, der arbejdede sammen, og i køen stod den ene lige bag mig. Jeg er forsynet med en stærk sjette sans og placerede vognen mellem ham og mig og så ham flere gange lige ind i ansigtet og fik et hårdt blik tilbage. Han råbte derefter en ordre til den høje, som stod længere nede i køen og forsvandt fra mit synsfelt. Jeg forsøgte at fake koden og holde hånden for, men var ikke forberedt på at blive afluret oppe fra og bagfra, og ingen fatter, at kassedamen heller ikke reagerede. Få dage senere var jeg udsat for en anden og værre forbrydelse begået af danskere, det der derfor jeg har taget mig tid til at skrive så mange indlæg i de sidste dage for at distrahere mig selv. Jeg er stadig chokeret og bliver mere og mere bitter på politikerne.

 17. Af Niels Larsen

  -

  ORLA GUUDE – 5. OKTOBER 2017 19:46

  Ganske enig.

 18. Af Jan Petersen

  -

  Helt ærligt er jeg ret blank på ordet kongregering. Uanset hvordan man googler ordet, kommer der intet brugbart svar. Men hvorfor også forvirre gængse begreber mere end højst nødvendigt. Integration, assimilation, segregation er vel svære nok at forstå, for de fleste.

 19. Af Flemming Lau

  -

  Maria Due.
  Kæft, hvor er det dog irriterende …! Når de kan lave sådan et nummer med dig, på trods at du er obs, så betyder det vist at en utryghed for os alle! Vi kan jo kun købe for max 200 Kr inden vi skal taste. Den medfølgende mistillid er jo totalt ødelæggende.
  Jeg plejer altid at vende ryggen til når folk taster ind og det kommer der af og til nogle sjove situationer ud af. Folk der læsser på båndet efter mig, måber når de opdager at jeg har front mod dem og når een så spørger “Hvad…?” nikker jeg mod betaleren. Er betaleren stresset, og taster gentagne gange forkert, så ender det nogle gange med en kort sludder, indtil betaleren endelig kan melde “sådan!”

  Se, der burde faktisk være afstands mærker på gulvet, som på posthuset eller apoteket. Og jeg fatter faktisk ikke at kassen eller kunder ikke er mere obs på krænkelse af den personlige privatsfære. Sagde man ikke i gamle dage “3 ,skridts afstand eller udenfor armslængde!”

  Det gør mig ondt at du har været dette igennem, selvom du er en robust og det er et wake up call for mig. Jeg bliver nødt til at være bedre til at scanne og holde kortet tæt på kroppen. Som sagt, sk… irriterende!!

 20. Af Flemming Lau

  -

  Jan Petersen.
  Du har ret, men efter Mandela og Sydafrika er jeg ambivalent overfor segregering og apartheid, for det smager af tvang imod nogen. Da Støvring brugte ordet slog jeg det op og fandt at kongregering stod for selvalgt isolering. Hvis vi tager ordet menighed så hedder det kongregation på engelsk og det passer lidt med at de sekteriske holder afstand! Nåh! nu er batteriet tomt….

 21. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det, så er simpel segregation mere end rigelig for mig. En simpel google søgning giver følgende svar:

  “Segregation er betegnelsen for adskillelse af befolkningsgrupper og kulturer indenfor et land eller en by. Det kan f.eks. være en adskillelse af etniske grupper i forhold til hovedkulturen, eller en adskillelse, der beror på sociale forskelle.”

  Segregation er Fandens værk, og ikke mindst når det tager udgangspunkt i Koranen, hvor alle andre end muslimer er at betragte som infidels – VANTRO.

 22. Af Orla Guude

  -

  @JAN PETERSEN – 6. OKTOBER 2017 0:04
  Segregation gør det nemmere at repatriere muslimerne til deres islamiske hjemlande, når de udgør mere en 10 pct. af befolkningen. Ellers er danskerne FCK’ed.

 23. Af Niels Larsen

  -

  ORLA GUUDE – 6. OKTOBER 2017 8:40

  Myanmar viser vejen i øjeblikket.

  De har da fået ½ million muhammedanere smidt ud.

 24. Af Orla Guude

  -

  @NIELS LARSEN – 6. OKTOBER 2017 12:09
  Danmark burde hyre nogle eksterne konsulenter fra Myanmar; de kan få procenter af hvor mange de får repatrieret. Frihedsråbet mod religiøs tvang høres i hele verden nu fra Myanmar, som særdeles nødvendigt og et løfte om, at det er muligt.
  De undertrykte proselytter af islam opfører sig som batteri-robotterne fra reklamerne -bevidstløse om hvad de har gang i. Programmeret til kun at gå lige ud, ligegyldigt hvad de tramper ind i, så længe der er strøm i batteriet.

 25. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt en glimrende B.dk artikel om den politisk korrekte galeanstalt Danmark i det hele taget:

  ” Danmark sætter internationalt efterlyste udenlandske røvere og voldsmænd på fri fod
  Efter at Højesteret i maj slog fast, at det strider mod international lov at udlevere personer til afsoning i Rumænien, har de danske myndigheder i flere tilfælde sat internationalt efterlyste røvere og voldsmænd på fri fod. Danmark giver i dag de facto amnesti til rumænske kriminelle, lyder det fra retsordførere.”
  https://www.b.dk/nationalt/danmark-saetter-internationalt-efterlyste-udenlandske-roevere-og-voldsmaend-paa

Kommentarer er lukket.