Assimilation, integration, segregation

Af Kasper Støvring 175

 

I fredelige og stabile samfund er borgerne assimilerede til den dominerende kernekultur. Hvis assimilationen ikke lykkes, får vi integration, dvs. en slags fælles tilslutning til forfatningens overordnede principper, overholdelse af lovene og den slags, der næppe fuldt ud kan binde borgerne sammen og skabe den fornødne samhørighed og solidaritet. Frankrig, der er et af de bedste eksempler på den republikanske, politiske integrationsmodel, er i undtagelsestilstand på andet år…

 

Hvis integrationen så også glipper, hvad får vi så? Så får vi segregation, eller i hvert fald et nationalt mindretals forsøg på at løsrive sig og danne sin egen stat. Altså lige præcis det, vi ser i disse dage i Catalonien i Spanien.

 

Skal man tillade det? Hvor går grænsen, havde jeg nær sagt? Opløsningen af Jugoslavien og Tjekkoslovakiet var lykkelige eksempler på segregation, selv om det første skete efter en voldsom borgerkrig. Men nu er der relativ stabilitet på Balkan. Efter min mening burde Belgien også splittes op, så de forskellige nationer får hver deres stat. Derimod er Schweiz et eksempel på en stat, et slags forfatningsforbund, der holder sammen på sine forskellige nationer – kantoner – fordi de har fået udstrakt selvstyre, altså regional autonomi.

 

Den slags løsninger er nok at foretrække i de fleste tilfælde, frem for segregation, men man skal vide, at den slags altid er ustabile, foreløbige og konstant står til genforhandling. På et tidspunkt kan folkeflertallets ønske om løsrivelse blive så markant og kampene for løsrivelse så voldsomme, at segregation er at foretrække. Dér er vi nok snart med catalonierne (og måske også med baskerne) i Spanien.

 

Er catalonierne da overhovedet en nation? Hvordan definerer man en nation? Fælles sprog, religion (herunder højtider), økonomi, symboler (herunder flag) og territorialt tilhørsforhold spiller ind, og dér må man sige, at catalonierne bestemt kandiderer til nationsbestemmelsen.

 

Muslimerne, så? I mange vesteuropæiske lande har man store problemer med de muslimske mindretal. Her betragter vi muslimer over en bred kam, selv om der er afgørende indbyrdes forskelle. Muslimer er for størstedelen næppe assimilerede, og mange af dem endda heller ikke integrerede. En Wilke-undersøgelse herhjemme viste, at omkring tre fjerdele af muslimerne mente, at Koranens anvisninger skulle følges fuldt ud. Så er det ligesom sagt.

 

Er segregation så en mulighed? Næppe, for oprettelsen af regioner med islamisk selvstyre midt i Europa ville sikkert blot skabe endnu flere af de blodige grænsekonflikter, vi kender fra islamiske lande uden for Europa. Muslimer kan ikke rigtig finde ud af det dér med at leve i fred med hinanden og deres naboer. ”Islam has bloody borders”, som Huntington skrev.

 

Læs f.eks. denne et år gamle artikel på videnskab.dk, der omhandler risikoen for borgerkrig. Forfatteren skriver verdens brændpunkter og finder, at omkring halvdelen af de nuværende borgerkrige involverer muslimer. Forskeren har ydermere følgende at sige om risikoen for borgerkrig i Europa som følge af den muslimske indvandring:

 

”Flygtningestrømme er imidlertid også blevet fremhævet som en risikofaktor. Det er der flere grunde til:

 

 • Flygtningestrømme kan sprede oprørsnetværk, og dermed radikalisme og kamptrænede individer, fra konfliktzonen til værtslandet.
 • Stor indvandring øger også konkurrencen om de knappe goder og sætter pres på de offentlige finanser i værtslandet.
 • På samme måde forandrer indvandring uundgåeligt værtslandets demografi, og disse ændringer i den ‘etniske balance’ vil ofte blive opfattet som en trussel i den oprindelige befolkning og medføre nationalistiske strømninger.”

 

Der er naturligvis meget lav risiko for egentlige borgerkrige i Europa og især Danmark, netop fordi assimilationsprocessen er ført til ende i relativ høj grad, og fordi vi har fået kulturelt homogene nationalstater i efterkrigstiden til afløsning for de ustabile imperier.

 

Assimilation, da? Eva Selsing skrev i går om ”debattens dialektik”:

 

”Debattens dialektik er jo som følger: modige og intellektuelt redelige mennesker på højrefløjen siger X; hysteriske og positionerende mennesker i centrumvenstre-medieklassen siger, at X er racistisk/ udtryk for paranoia/ fobisk. Så går der ti år, og så siger de nu lidt mindre opkørte mennesker i centrum-venstre-medieklassen også X. Det, der går tabt i de mellemliggende år, er muligheder for at handle, for at rette op på indvandringskatastrofen. Det er dyrebar tid til at forsøge at sikre vores land og vores børn og vores kultur. Men de velbehagelige har ikke travlt, lader det til.”

 

Flere er begyndt at være for assimilation, men mange er stadig imod assimilation. ”Ensretning” siger de. Der er her et sjovt paradoks: Det er fortrinsvis mennesker, der allerede lever i en homogen kultur, der hylder mangfoldighed. Som liberale mennesker i Danmark. Lidt kulturel kolorit gør nemlig hverdagen lidt sjovere, mener de. De mennesker, der lever i det virkelige mangfoldighedshelvede, ved dog godt, inderst inde, hvor forfærdeligt det er. Det bedste, der endnu er skrevet om diversitet i Amerika, er Harvard-forskeren Robert Putnams ”E Pluribus Unum”, som jeg har skrevet om her, og noget af det bedste, der endnu er skrevet om assimilation, er Huntingtons bog Who Are We?

 

”Hvilke forhold skal være til stede, før vi kan sige, at assimilation lykkes? Hvad afhænger en vellykket assimilation af?” Sådan skrev jeg i en syv år gammel kronik og opstillede følgende punkter som svar:

 

”Indvandrere bør beherske det danske sprog. Efter maksimum tre generationer bør indvandrerne ikke længere tale deres oprindelige modersmål, og der bør ikke ydes statslig opbakning til tosprogethed.

 

Indvandrere bør gifte sig ind i danske familier og dermed på sin vis blive en del af folket, den etniske stamme. Indgiftning er nemlig et vidnesbyrd om stærke følelsesmæssige bånd til danskerne, og den gør det meget sværere for indvandrerne at opretholde deres egen kultur og etniske samhørighed.

 

Indvandrere bør være villige til at kæmpe for landet i krisetider og udvise loyalitet over for den danske nation og stat. Tværnational loyalitet og dobbelt statsborgerskab bør ikke kunne forekomme.

 

Indvandrere bør geografisk spredes over hele landet. Altså det modsatte af ghetto-dannelse.

 

Indvandrere bør komme fra kulturer, der ligner den danske, altså fra Vesten. Den muslimske kultur er den sværeste at assimilere, og derfor bør indvandring herfra være stærkt begrænset.

 

Indvandrere bør være villige til selv at bære de byrder og risici, der er forbundet med indvandring. Staten skal kun i undtagelsestilfælde, f.eks. i nød af arbejdskraft, direkte støtte indvandringen.

 

Indvandrere bør have et stærkt ønske om at blive danskere, og de bør på forskellig måde forledes, presses og opfordres til at blive som danskere: vi har noget godt at tilbyde.

 

Hvis indvandrere ikke vil tilpasse sig den danske kultur med dens værdier og livsformer, bør de vende tilbage til deres hjemlande. Udvisning af indvandrere uden statsborgerskab bør være langt lettere og hyppigere.

 

Indvandrere bør komme fra mange forskellige lande. Det bør ikke være som hidtil, hvor indvandrere fra Mellemøsten har været overrepræsenteret.

 

Masseindvandring bør ikke finde sted. Tværtimod bør der være perioder uden indvandring og perioder med reduktion i indvandringen for lettere at kunne assimilere de allerede tilkomne.

 

Staten bør sortere ved grænsen ved at vurdere indvandrernes uddannelsesmæssige, faglige og kulturelle forudsætninger for at kunne assimileres.

 

Assimilation afhænger også i høj grad af, at danskerne står sammen om deres fælles kultur og udtrykker deres positive følelse af at være danske; identiteten som et folk skal forsvares som noget positivt, og der skal være aktiviteter, foreninger, institutioner og politiske initiativer, der kan fremme assimilationen.

 

Endelig: Alt dette lykkes ikke uden et stop for positiv særbehandling af indvandrerkulturer.”

 

 

175 kommentarer RSS

 1. Af Jan Mølgaard

  -

  Det er en abstrakt, teoretisk debat, der føres om “integration”, “assimilation”, “segregation” og hvad man ellers finder på af tomme ord og begreber. Muslimer er ikke som os, og de ønsker ikke at blive som os. Og vi er ikke som muslimer, og vi ønsker ikke at blive som dem. Derfor hører muslimer ikke hjemme i vestlige samfund, og vi hører ikke hjemme i muslimske lande. Det ville alle have forstået for 50 år siden eller tidligere, da sund fornuft og dømmekraft beherskede tidsånden. Nu er de fleste, også på Christiansborg, ligeglade med deres land, når bare man ejer den nyeste smartphone.

 2. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Er vejen til integration virkeligt, at indføre et tørklædepoliti i Danmark, og vil dét forbedre integrationen af muslimer i Danmark?

  Ingen, der har fulgt mig som debattør kan være i tvivl om, at jeg tager meget skarpt afstand fra sharia, og fra fundamentalistiske islamister.

  Men kampen mod islamismen må ikke degenere til ren symbolpolitik, og det er dét, der sker, når man vil straffe kvinder, der bliver presset til, at gå med tørklæde.

  For det er jo allerede forbudt, at tvinge kvinder til, at gå med tørklæde, og et tørklædeforbud bør KUN beskytte kvinderne mod tvang og undertrykkelse, og bør selvfølgelig ikke undertrykke kvindernes ret til, at bestemme over sig selv, og deres private påklædning.

  For det jo deres personlige frihed, som forbuddet skal beskytte.

  Hvis vi begynder, at smide kvinder i fængsel, blot fordi de selv har valgt at gå med tørklæde, så demonstrerer vi blot, at vi ikke selv respekterer menneskerettighederne, men er parate til at ofre dem for ren symbolpolitik, og det vil få islamisterne til, at fremstå som uretfærdigt forfulgte, og os selv som hyklere, der ikke tror på vore egne værdier!

 3. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Kampen mod islamismen må ikke degenere til ren symbolpolitik, og det er dét, der sker, når man vil straffe kvinder, der bliver presset til, at gå med tørklæde.

  For det er jo allerede forbudt, at tvinge kvinder til, at gå med tørklæde, og et tørklædeforbud bør KUN beskytte kvinderne mod tvang og undertrykkelse, og bør selvfølgelig ikke undertrykke kvindernes ret til, at bestemme over sig selv, og deres private påklædning.

  For det jo deres personlige frihed, som forbuddet skal beskytte.

  Hvis vi begynder, at smide kvinder i fængsel, blot fordi de selv har valgt at gå med tørklæde, så demonstrerer vi blot, at vi ikke selv respekterer menneskerettighederne, men er parate til at ofre dem for ren symbolpolitik, og det vil få islamisterne til, at fremstå som uretfærdigt forfulgte, og os selv som hyklere, der ikke tror på vore egne værdier!

 4. Af Allan Hansen

  -

  Muhammeds KRIG!
  (forstå islam på 45 min)

  Det er helt forrykt, at kalde islam for en slags “religion,, –
  det blev aldrig til noget!
  Islam er en KRIG – det begyndte med KRIG, og der
  har været KRIG lige siden!

  Historie time med Dr. Bill Warner (45 min)
  noget af det bedste jeg længe har set!!
  En kort og præcis gennem gang af islams historiske udvikling!

  https://youtu.be/NxLa-5gy9pY

  Send den gerne videre til andre historiker og islamforsker.
  Mvh. Allan Hansen

 5. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Støvring skriver: “…oprettelsen af regioner med islamisk selvstyre midt i Europa ville sikkert blot skabe endnu flere af de blodige grænsekonflikter, vi kender fra islamiske lande uden for Europa.”

  Problemet er her allerede; opløsningen af Jugoslavien var ekstremt blodig og konflikten er stadig ikke løst helt.

  De fleste tror stadig, at serberne ensidigt var “de onde” i ´den konflikt, men muslimerne begik også ekstremt grove krigsforbrydelser.

  Carla Del Ponte mente f.eks., at der var beviser for, at muslimerne havde “organfabrikker”, hvor de høstede organer fra sebiske krigsfanger, og solgte organerne til modtagere i Mellemøsten.

  Ilja Itzebegovitsj døde før anklageskriftet mod ham var færdigt, og derfor blev han aldrig anklaget for de meget grove krigsforbrydelser, som de bosniske muslimer begik, hvilket betyder, at alt for mange stadig tror, at muslimerne udelukkende var uskyldige ofre i dén konflikt.

 6. Af r. vangkilde

  -

  DF HAR IKKE SELV NOGEN MENING, – så regeringen må nødvendig vis lave en Løkkepose om
  assimilation, integration og segregation, som hele tiden skal smages til med pragmatiske og
  konservative velfærds goder ELLER , hvis integrationen skal stoppes, må regeringen indføre en
  mere liberal selvforsørgelse, og uden gratis velfærdsydelser.

 7. Af Jesper Lund

  -

  Man kan ikke gennemføre assimilation af indvandrere ved lovgivning uden at man indskrænker de værdier, som vi opfatter som en væsentlig del af den danske kernekultur, f.eks. tanke-, ytrings- og trosfrihed. Og hvad skal man opfylde for at tilhøre den danske “dominerende” kultur? Den kultur er jo umulig at fastlægge, fordi den i sig selv er så mangfoldig.

  På det religiøse område findes der både pæredanske ateister og pæredanske kristne. Kræver assimilation så at en indvandrer bliver kristen eller ateist eller begge dele?.

 8. Af jan ulrik friis

  -

  Se bare Sverige – Tyskland – Belgien – Italien – Grækenland – Frankrig disse lande blive aldrig til lande igen, lande uden fremtid, folk uden fremtidshåb!

  Danmark?

  Danmark har ligeledes samme M erkels selvdestruktive dødelige zombie kurs, på vej imod en snarlig en meget blodig undergang, vi det danske folk er nemlig på vej til døden vores allesammens nedslagtning i jihad!

  Islam er en dødelig trudsel, hvad ingen længere er i tvivel om, derfor på tide at vi handler derefter, at helt forbyde Muslimerne fra Mellemøsten og fra Afrika på dansk jord, slutte vanvidet, og bede islamisterne om aldrig nogensinde at komme tilbage til Danmark igen.

  Vi taler dansk selvmord, om vi tillader islamister på dansk jord, og med islamiske nabolande som Tyskland og Sverige er løbet så godt som kørt, ingen af os kan længere være i tvivel om at når islamisterne er mange nok bliver vi frarøvet alt, og bestjålet vores land, og alle danske dræbt, ingen tvivel om det, Danmark er nemlig sammen med M erkel ude i en selvmordsaktion, hvad danskerne vil indse når og om fornuften nogensinde vender tilbage igen….hvad er meget tvivlsomt?

 9. Af JENS HANSEN.

  -

  Danskerne er endnu ikke et helt ensrettet og ukritisk folkefærd.
  Selvom det er gået den vej siden Fogh og Pia Kjærsgaard lagde deres sorte klamme skygge over Danmark i 2001.
  Ikke alle hylder den national konservative DF dagsorden.
  Vi har fortsat selvtænkende mennesker i Danmark.
  Indtil det problem er løst, da er assimilation af indvandrere nok ikke så ligetil.
  Vi må have danskerne under kontrol først.

  Støvring skriver:
  “Masseindvandring bør ikke finde sted.”

  Det må han forklare politikerne.
  At mange flygtninge kommer til Europa, det skyldes krigene imod de muslimske lande.

 10. Af Niels Larsen

  -

  En meget stor del af “vore” (det bliver de næppe nogen sinde) muslimer

  – behersker ikke og ønsker ofte ikke at beherske det danske sprog og mange af deres unger går på muslimske indoktrineringsskoler
  – gifter sig selv i 3./4. generation som oftest ikke udenfor muslimske kredse
  – føler sig mere knyttet til en udenlandsk stat end til Danmark og nogle af dem kæmper med våben for udenlandske interesser
  – klumper sig gerne sammen i ghettoer
  – kommer fra en meget fremmedartet og ofte fjendtligtsindet kultur
  – forventer offentlig støtte fra dag ét, de er i landet og mange selv i 3. generation kommer aldrig til at klare sig selv og har ofte intet ønske om det
  – har meget ofte intet ønske om at integrere sig i andet end den offentlige danske pengestrøm.

  Hvorfor skal vi vedblive at modtage den slags ubrugelige mennesker?

  Hvorfor afvises de ikke på grænsen, da de næppe falder under Flygtningekonventionen, når de er vadet gennem hele Europa for at nå den danske grænse?

  Hvorfor ydes der økonomisk støtte til kvinder med tørklæde, burka, niqab eller hijab; de kan næppe siges at stå til rådighed for et dansk arbejdsmarked med den udklædning?

  Og hvorfor ydes der i det hele taget særbehandling for muslimer på mange områder? Stands det dog – evt. via lovgivningen!

  Og Jakob Schmidt-Rasmussen: Ja! Vejen til ?i?n?t?e?g?r?a?t?i?o?n? assimilation går via et tørklædeforbud. Det vil sandsynligvis få nogle hard core muslimer til at forlade landet, men de vil ikke blive savnet. Det har intet med menneskerettigheder eller personlig frihed at gøre, men med almindelig hensyntagen til dansk kultur. Noget, som muslimer temmelig ofte har mere end almindeligt svært ved, hvorfor de skal “hjælpes” via lovgivning.

  “De fleste tror stadig, at serberne ensidigt var “de onde” i ´den konflikt, men muslimerne begik også ekstremt grove krigsforbrydelser.”

  Ja. De var heldige, at Vesten så muslimerne som ofre i den konflikt – hvad de bestemt ikke var. Vesten valgte den forkerte side i den krig.

  De danske muslimer bør ikke lades uvidende om, at deres “religion” er uvelkommen her og at den ses som yderst problematisk i vort samfund. Det er der absolut ingen grund til at lægge skjul på.

 11. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Lad os lige gentage dette udsagn:
  “Man kan ikke gennemføre assimilation af indvandrere ved lovgivning uden at man indskrænker de værdier, som vi opfatter som en væsentlig del af den danske kernekultur, f.eks. tanke-, ytrings- og trosfrihed. Og hvad skal man opfylde for at tilhøre den danske “dominerende” kultur? Den kultur er jo umulig at fastlægge, fordi den i sig selv er så mangfoldig.

  På det religiøse område findes der både pæredanske ateister og pæredanske kristne. Kræver assimilation så at en indvandrer bliver kristen eller ateist eller begge dele?”.

  Jeg er helt enig.
  Udover det, så findes der jo multikulturelle storbyer: New York, London, Berlin og også København.
  Hvorfor vil alle kreative, rige, komplekse og kosmopolitiske mennesker absolut bo i disse byer?
  Fordi de repræsenterer fremtiden. Fordi de er fremtiden. Fordi forskellighed gør stærk.
  National-konservatismen er en tilbageskuende romantisk fantasi, der intet, absolut intet, har at gøre med den komplekse globale verden, der for fremtidens generationer vil blive en præcent virkelighed.
  Internet, rejser, handel og så videre på et globalt plan er fremtiden.
  Selvfølgelig kan det lade sig gøre.
  Humanismens fakkel vil aldrig kunne slukkes. Gennem århundreder er den blevet bragt videre.
  I dens glød, i dens ild, brænder respekt, tolerance, accept og tilegnelsen af ens medmennesker.
  I humanismens fakkel, i dens glød, i dens ild brænder demokrati, fredelig sameksistens og troen på menneskehedens umådelige potentiale.
  Men selvtilstrækkelighedens spøgelse, det snæversynede spøgelse, der har nok i sig selv, vil i disse tider gøre alt for at slukke humanismens fakkel.
  De vil sige: Kun sammen med mennesker der er ENS, hvor alle er ens, kan man trives.
  De vil sige: Forskellighed er forkert. Ensretning er det rigtige.
  De vil sige: Demokrati er en fejltagelse. Kun en stærk mand kan samle os.
  De vil sige: Alle der ikke er som os, skal udryddes.

  De national-konservative i Danmark har så meget tilfælles med radikale fundamentalistiske muslimer, så det er skræmmende at tænke tanken til ende.

 12. Af Kasper Støvring

  -

  Når jeg turnerer med mit glade budskab om homogenitet som vejen til frelse, sådan cirka, støder jeg altid på en tårnhøj mødding af mangfoldigheds-bullshit. Mange lirer den samme trosbekendelse af: Vækst = kreativitet = mangfoldighed.

  Nu undskylder så selveste guruen, Richard Florida: Det passer ikke. Fint nok, men mangfoldighedsbavlet blev afsløret for mange år siden. Mangfoldighed skaber ikke blot ulighed, men også mistillid.

  https://www.b.dk/globalt/manden-bag-den-kreative-klasse-siger-undskyld-caffe-latte-lykken-er-doed

 13. Af JENS hAnSEN..

  -

  AF NIELS LARSE N – 3. OKTOBER 2017 15:36
  “De var heldige, at Vesten så muslimerne som ofre i den konflikt – hvad de bestemt ikke var. Vesten valgte den forkerte side i den krig.”

  Vesten overvejer ikke, hvem der er ofre, når krigene startes.
  Hverken i Jugoslavien, Iraq, Libyen eller Syrien.
  Vesten ser kun på sine egne kortsigtede interesser.
  Ofrene er Vesten bedøvende ligeglad med.

 14. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Kasper Støvring.

  Nogle af de rigste, mest kreative og vækst-fremad-stormende områder i hele verden er nogle af de storbyer jeg har nævnt: London, New York, Berlin, København og så videre.
  Disse byer har umådeligt potentiale, stærk stabil økonomi og vækst, vækst og atter vækst.
  Hvordan passer det ind i dit verdensbillede.
  Og nej. Det er pinligt at henvise til “eksperter” og andre hjemmesider.
  Forklar selv.

 15. Af Flemming Lau

  -

  Det er en meget dansk tilgang, at ville håndtere en fanatisk kultur som Islam med fløjs handsker. Vores politi og fængselsbetjente kan dårligt klare et par hundrede bandemedlemmer. Folk vi aldrig har gjort fortræd, som tyrkere, palæstinensere og somaliere ter sig på første parket, hvad kriminalitet angår!

  For at gøre en lang historie kort, få nu etableret de internerings og exitlejre så vi kan komme af med de rettroende muslimer, ellers vil det ende i tårer for det tidligere så homogene og trygge Danmark!

 16. Af JeNS hANseN.

  -

  AF KASPER STØVRING – 3. OKTOBER 2017 15:46

  Homogenitet har vi netop overværet i Las Vegas.
  Her slæber inbyggerne åbenbart rundt på alle typer våben.
  Lige fra slangebøsser til kampvogne.
  Her må man forsvare sig selv.
  I modsætning til i Danmark.

 17. Af Flemming Lau

  -

  Det er påfaldende så lidt der har været om Floridas undskyldning i medierne. Kort tid efter hans undskyldning sendte DR om gentrificeringen af af storbyer som Seattle. Ukritisk tilgang til mangfoldighed ender med enfoldighed for de få, de hippe!

 18. Af JenS hANsen.

  -

  AF FLEMMING LAU – 3. OKTOBER 2017 16:15

  USA er vist et dårligt eksempel.
  Her udryddede europæerne næsten landets oprindelige og retsmæssige befolkning.
  Det samme i Australien.

 19. Af Svend Jensen

  -

  Alle argumenter, statistikker, holdningsmålinger, følelser, fornemmelser, tilkendegivelser, udmeldinger osv. er for længst afleveret og offentliggjort ad nauseam.
  På et tidspunkt skal der tages nogle store og afgørende beslutninger – ellers slaskedriver hel Europa direkte mod den islamiske undergang.
  På det strategisk/taktiske område kan vi i Vesten lære fantastisk meget af muslimerne tilgang til erobringen af det civiliserede vesten.
  Det islamiske fællesskab ligesom har en indbygget ‘genetisk’ drift til at gøre det rigtige for at fremme sit slutmål; nemlig magtovertagelsen. Islamisterne ved godt, at de foreløbelig er i en magtmæssig dårlig position. For dem drejer det sig derfor om at satse på massiv skjult propaganda, der dels skal indpode skam og skyld i værtsorganismen, dels skal berede den logistiske/militære baggrund for at senere mere voldeligt fremstød. Det er situationen, når islamprocenten ligger mellem 10 og 50.
  Man må håbe, at FET og PET har alle antenner ud i de islamiske enklaver, for Danmark er kraftigt på vej til at blive trukket ind i dette kritiske 10-50 interval. Udvis rettidig omhu!

 20. Af Niels Peter Lemche

  -

  Deprimerende, at alting med det samme roterer rundt om Islam. Hvordan ser dog disse islamofober ud i hovedet. Endnu har jeg fra dem ikke set et eneste konstruktivt forslag til løsninger.

  Støvrings ærinde er meget alvorligere. Catalonien, eller en betragtelig del af catalanerne, vil løsrives fra Spanien. De har ellers været en del af Spanien i 500 år. Skotland er på samme vej, og de har været en del af Det Forenede Kongerige siden Culloden i 1746. Helt overset er det, der begynder at dukke op i Skåne, hvor der lige nu er en strid mellem Stockholmregeringen og skåningene om retten til at bruge det skånske flag, samtidigt med at man i Skåne hælder sig mere og mere til København, til Frank Jensens projekt om “Greater Copenhagen”. Hvorfor tror man, at svenskerne opretholder grænsekontrollen? Der kommer jo ingen flygtninge over fra Danmark til Sverige. Det er ren chikane fra Stockholms side. Man ville også lave en ny regionsinddeling i Sverige og kom med et forslag, der sagde, at i syd skulle der være en ny storregion bestående af Skåne, Blekinge og Kronebergs Len (Småland). Kroneberg sagde nej; men så kom dem fra Halland og sagde: Vi vil gerne være med; men så var der nogle historiebevidste i Stockholm, der hurtigt fik lagt forslaget i en skuffe. Så skal man også minde om, at samerne i nord har fået og vistnok ønsker et betydeligt selvstyre.

  Man misforstod jo helt, hvad nationalstaterne betød, og lavede stater, der var alt andet end “nationale”. Det er jo nærmest et historisk tilfælde, at Portugal er selvstændigt, men Catalonien ikke. Frankrig kunne let risikere at ende i regionale opdelinger. Landet er jo i sin nuværende form kun et par hundrede år gammelt. Tyskerne har taget konsekvensen og er et forbundsland, hvor man kan samles om nationalsangens tredje vers “Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland!”), når der er fodboldlandskamp, men hvor der ellers er et betydeligt regionalt selvstyre. Overordnet myndighed er ikke ikke så meget regeringen i Berlin som forbundsdomstolen i Karlsruhe. Østrig, som Adolf anså for en del af Tyskland, vil under ingen omstændigheder gentage successen fra 1938.

  Men Europa er hyperdynamisk. Den tjekkiske “nation” opstod, er det blevet hævdet, på nationalteatret i Prag mellem 1875 og 1900. Dronning Dagmar var nok ikke tjekke, men Böhmen er nu Tjekkiet. Balkan eksploderede i det rene vanvid i halvfemserne. Italien holder lige sammen med neglene, men Lega Nord er vist ikke helt glemt, og nu er der nye krav om selvstyre.

  EU bliver snarere end et stort politisk fællesskab et kontor for varetagelsen af de regionale interesser i fremtidens Europa.

  Og egentlig sidder danskerne jo i ro og mag og kan lade det hele passere forbi som et skuespil på scenen, for landet er i sig selv én stærkt sammentømret region, som takket være politikken mht. grænsedragningen til Tyskland stort set ikke har problemer tilbage af den art. Vi har vores dronning og vores historie, som vi har vedtaget, at den skal være (Frederiksborg Slot). … Selv om man måske ikke kan være helt sikker på de der nordenfjords …

  Den europæiske historie i de næste halvtreds år bliver meget spændende. Det eneste, regeringerne ikke må, er som den spanske at tro, at man kan bruge politiet til at banke dissendenter på plads. Hvad skanderede de mod politiet? No passeran, no passeran! Hvor hørte man det sidst? Under den spanske borgerkrig, hvor det var republikanernes slagord: De må ikke komme igennem. … Magthavere bliver aldrig klogere.

 21. Af Flemming Lau

  -

  J.Hansen.
  Det er lige godt pokkers at man ikke kan tage en Power nap før musene spiller på bordet! USA er et glimrende eksempel på at kultursamfund er mere bæredygtige end natursamfund. Der var ca 3 mio indianere i nordamerika da europæerne kom og der er ca 3 mio idag plus 320 mio af anden etnisk herkomst.

  Der var ca 143 mio russere i 1917 og prognosen er blot 100 mio i år 2050. Det er immervæk det langsommeste kollektive selvmord verden har været vidne til, ever!

 22. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt som vanlig et glimrende Kasper Støvring blogindlæg der påpeger de indbyrdes konflikter mellem – assimilation, integration, segregation. Thi modsætningen til integration og assimilation – er netop segregation . . . opdeling af samfundet efter etnisk, religiøs, kulturel baggrund i diverse ghettoer og parallelsamfund. Personlig er jeg ligeglad med, hvordan folk går klædt i den private sfære – bar røv eller burka. Men i det offentlige rum og på arbejdsmarkedet gælder andre fælles regler. De regler skal altså følges af alle, hvis samfundet og ikke mindst arbejdsmarkedet skal fungere!

  Jeg har tidligere arbejdet i medicinal industrien og set, hvordan man må afvise tørklæde klædte muslimske kvinder af den simple årsag, at et tørklæde er uforenelig med de lovmæssige krav, industrien er pålagt at følge. Krav der faktisk er ret logiske, nemlig af hensyn til arbejdssikkerhed, hygiejne og evt påbudt beklædning. Et samfund, hvor en del af arbejdskraften sætter sig selv som ubrugelig, er selvsagt uholdbar.

 23. Af Flemming Lau

  -

  Niels Lemche.
  Begynder du nu også? Løkke har lige sagt at det går omend ikke ufatteligt. så dog rigtigt godt. Vi kritiske Islamofober har dog den anke mod de Islamofile, at de sjældent har den fornødne fantasi til at forestille sig et liv i en ghetto. Og folk med dit temperament og evne til at dele” håndmadder” ud, bør slet ikke, bare overveje i et svagt øjeblik at nærme sig disse sorte steder.

  “Der skal være plads til alle” sagde manden da han og hustruen, skulle ud og besøge nogen i ghettoen en mørk aften. Næste dag mente han så lige pludseligt at ghettoen skulle ryddes og at han iøvrigt skulle ud og se på ny bil. Den kovending har vi moret os over længe, inklusiv “offeret” for afbrændingen.

  Et kan vi dog blive enige om, nemlig at de næste 50 år bliver uudholdeligt spændende. Indtil da skal der ihærdigt arbejdes imod at vor fædreland, blot vil blive reduceret til region Dænemark!

 24. Af JenS hAnsen

  -

  AF FLEMMING LAU – 3. OKTOBER 2017 17:57

  Og hvor mange oprindelige indbyggere havde der været i USA i dag.
  Hvis europæer ikke næsten havde udryddet dem ved deres anskomst.
  Videnskabsmand er du sgu ikke.
  Nærmest en kreativ regnedreng som Lomborg.

 25. Af Gert Hansen

  -

  Helt enig med Kasper Støvring.

  Hvad er det for noget vrøvl, at mangfoldighed nødvendigvis er godt eller fører til udvikling og velstand? At det skulle være ‘fremtiden’. Og så, som een kommentator, komme med nogle helt irrelevante eksempler.

  Det kommer da helt an på, hvad den ‘mangfoldighed’ er sammensat af. En mangfoldighed kan sagtens være sammensat at indbyrdes modstridende og incongruente dele, og så har/får man balladen. Men det er stadig mangfoldighed. Men absolut ikke et gode.

 26. Af P Christensen

  -

  “Hvis indvandrere ikke vil tilpasse sig den danske kultur med dens værdier og livsformer….”

  Det har de jo også forlængst gjort.
  De har lynhurtigt fundet sig tilrette på overførselsindkomster og passiv forsørgelse.

  Dermed ikke kun ment at man kan være på socialhjælp i årevis,
  men at hele vort samfund og skattesystem også er funderet på,
  at vi brandbeskatter arbejdsindkomst, for at kunne betale eksempelvis privat gældsætning.

 27. Af M Jørgensen

  -

  Assimilation , integration, segregation og til sidst ender det i degeneration- det er da også noget være noget med alle de ord der ender på — t i o n-

 28. Af Niels Larsen

  -

  NIELS PETER LEMCHE: “Endnu har jeg fra dem ikke set et eneste konstruktivt forslag til løsninger.”

  Der er KUN denne løsning:

  1. Gennemtving fuld assimilation med effektueret udvisning af alle modvillige uanset statsborgerskab og stands derpå AL tilvandring af muslimer.

  I modsat fald ender det med en katastrofe som det har gjort alle steder, hvor dem muslimske ideologi har tiltvunget sig adgang. Fredelig sameksistens mellem diametralt modsatte kulturer er en umulighed.

  Hvorfor er det så tilsyneladende umuligt for apologeterne at erkende?

  “Catalonien, eller en betragtelig del af catalanerne, vil løsrives fra Spanien. De har ellers været en del af Spanien i 500 år. Skotland er på samme vej, og de har været en del af Det Forenede Kongerige siden Culloden i 1746. Helt overset er det, der begynder at dukke op i Skåne, hvor der lige nu er en strid mellem Stockholmregeringen og skåningene om retten til at bruge det skånske flag, samtidigt med at man i Skåne hælder sig mere og mere til København.”

  Sært nok er EU, som ellers hyler op om “Regionernes Europa”, uforstående og afvisende overfor regioners ønske om selvstændighed. Og sjovt nok er EU sandsynligvis en medvirkende katalysator for regionernes ønsker i den retning: de ønsker ikke at lade sig diktere af fjerne forsamlinger af overvejende fremmede regioners repræsentanter – hvadenten disse er indenlandske eller udenlandske.

  FLEMMING LAU

  Nu skal man jo ikke ødelægge den gode stemning på parnasset, men tesen om at det går godt i Danmark er nok ret sociallagsrelateret. De højere sociallag, forstås.

  Mange almindelige mennesker har en ganske anden opfattelse af tingenes tilstand.

 29. Af Maria Due

  -

  Det er mange år siden, jeg første gang nævnte, at det måske er tid at se nærmere på Folkeretten og revidere den. Som bekendt har såvel færinger som grønlændere Folkerettens ord for, at de kan opsige rigsfællesskabet, når der er stemmeflertal for det. Ikke desto mindre er lidenskabeligt ophidsede oprørspartier vendt mod Danmark en gammel foreteelse på de kanter, hvor folk ikke synes at ville forstå eller vide af, at de ikke behøver at gøre oprør men blot kan forlange deres “frihed”. Færøske republikanske deputationer har sågar flere gange opsøgt danske statsministre for at kræve denne “frihed” og har stille og roligt fået at vide, at intet forhindrer dem i bare at tage den, når de ønsker det. Men med frihed følger ansvar og noget så enkelt som evne til at forsørge sig selv. Så længe en almindelig grønlandsk familie bestående af far, mor og to børn årligt modtager 300.000 kr. fra danske skatteydere, nøjes man med at lave vrøvl. Det samme gælder færingerne, der gennemgående bor i større huse og kører i større biler end danskerne og stadig modtager bloktilskud.

  Jeg ved ikke, hvor mange minoritetsfolk, der findes i Sverige og Finland med selvstændige rettigheder, men i Norge findes der både samer og kvæner. Hvor mange af jer har hørt om sidst nævnte? I 1996 fik kvænerne status som minoritet i Norge, og i 2005 blev kvænsk anerkendt som minoritetssprog. Den sidste gang, kvænerne blev registreret som egen gruppe var i 1930, hvor der med udgangspunkt i sprog blev registreret 8.215 personer i Troms og Finnmark, og det var jo ikke mange. Men nok til at de ifølge Folkeretten i dag kan kræve særlige rettigheder som et minoritetsfolk. Hvad så med pakistanerne i UK og Norge og tyrkerne i Tyskland, marokkanerne i Nederlandene og Frankrig for blot at nævne nogle folkegrupper med eget sprog og kultur, der er kommet til indenfor forholdsvis kort tid, hvad kan de kræve?

 30. Af Kim P. Olsen

  -

  “AF JENS HANSEN. – 3. OKTOBER 2017 16:20

  USA er vist et dårligt eksempel.
  Her udryddede europæerne næsten landets oprindelige og retsmæssige befolkning.
  Det samme i Australien.”

  Man skal lede længe efter et bedre argument imod uhæmmet indvandring af folk som yngler med en faktor 2 – 3 i forhold til etniske danskere….

 31. Af Svend Jensen

  -

  @FLEMMING LAU – 3. OKTOBER 2017 18:45
  “Et kan vi dog blive enige om, nemlig at de næste 50 år bliver uudholdeligt spændende. Indtil da skal der ihærdigt arbejdes imod at vor fædreland, blot vil blive reduceret til region Dænemark!”

  Nogle opfatter langsommere end andre. Reduktionen af Danmark til tysk provins begyndte i 1972, da den danske alkoholiske statsminister og fallerede kunstmaler forærede landet væk til tyskerne, alias EU. Pudsigt nok er den øverste alkoholiserede EU-pave i fuld gang med at forære hele Europa væk til Kalifatet – godt støtter af den katolske paves fuldemandssnak om at modtage HELE verdens overproduktion af al slags humanoidt væv.
  De næste 50 år bliver kun uudholdelige og ikke andet, hvis ikke verdens Eliter helbredes for deres igangværende rablende vanvid og rammes pludseligt og hårdt af et anfald snusfornuft.

 32. Af Gert Hansen

  -

  “Endnu har jeg fra dem ikke set et eneste konstruktivt forslag til løsninger.”

  Hvad menes der her med konstruktivt? Hvem siger, at det kan løses ‘konstruktivt’? Det kan det nemlig ikke, og så er appellen om ‘konstruktive forslag’ meningsløs.

  ‘Fredelig sameksistens mellem diametralt modsatte kulturer er en umulighed.’

  Det er til dels rigtigt nok. Jeg vil dog ikke sige, at fredelig sameksistens er en umulighed, for det praktiseres flere steder. Normalt fredeligt, men nogle steder med lejlighedsvise voldsepisoder. Det gøres imidlertid under former der er ‘diamentralt modsatte’ dem danskere normalt praktiserer og ynder. Derfor gør man i Danmark ingenting. (Eksempelvis har jeg igen idag kørt fra Tyskland ind i Danmark, uden at se det fjerneste til den i medier vildt omtalte såkaldte grænsekontrol. Den eksisterer ikke! Det er ‘fake news’ for Københavnere og Bornholmere).

 33. Af jan ulrik friis

  -

  Hr L emche 17:54

  “Deprimerende, at alting med det samme roterer rundt om Islam. Hvordan ser dog disse islamofober ud i hovedet. Endnu har jeg fra dem ikke set et eneste konstruktivt forslag til løsninger. ”

  Jeg glædede mig derfor til at læse dit efterfølgende alt alt for lange indlæg, men glæden blev kun kort!

 34. Af Gert Hansen

  -

  Niels Peter Lemche:

  Venligst se dette korte klip, fra efter 32 sekunder og ud. Det handler om såkaldt islamofobi.

  https://www.youtube.com/watch?v=b-PP61qTmic

 35. Af Jan Petersen

  -

  Teologi fessorens ævl er ikke værd at spilde tid krudt på. Han ved meget vel, hvorfor enhver debat roterer rundt om Islam, der helt konkret er problemet. Ingen beskæftiger sig med f.eks Buddhister i Danmark. Hvorfor skulle de også det? – Buddhister er ikke noget problem!

 36. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jep JUF, min far sagde en gang imellem, at jeg eller min bror led af omvendt roterende fis i kasketten. Jeg må sige, at generelt synes islamofoberne, der ikke kan tale om andet, og bruger enhver lejlighed til at kæfte op herom, at lide af den samme sygdom: Omvendt roterende Islam ´fis i kasketten.

  Og til disse tågehorn: Jeg sagde intet om, at det går ufattelig godt (citat: Schlüter), jeg sagde, at Danmark næppe ville blive splittet op i regioner, fordi vi er en region i os selv.

  Tænk, hvis I lod tågehornene ligge for en stund og prøvede at adressere bloggen emne.

 37. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt ret imponerende at en mand med et kendt navn og profession bevæger sig rundt på så lavt et plan. Lemche ved meget vel, hvorfor stort set alle debatter roterer rundt om Islam, der helt specifikt er problemet. Hvorfor benægte virkeligheden?

 38. Af jENS hAnsEN..

  -

  AF JAN PETERS EN – 3. OKTOBER 2017 20:34

  Det er de samme otte-ti islamofober som diskuterer muslimer på alle blogs i Berlingske.
  Uanset debatoplægget.
  Dukkeførerne er dog gode til at fodre deres indre svinehund.
  Der skal ikke så meget til.
  “Virkeligheden” på Berlingskes blogs og virkeligheden udenfor har ikke meget med hinanden at gøre.

 39. Af Henning Svendsen

  -

  Det er nu godt nok mulig for muslimer at blive danske på kort tid!-de såkaldte .:bøsser; er knap landet i Danmark før de sidder som fast stamgæst på Tokanten hvor Marine Arne smiler ned til dem fra sit billede der hænger over døren.
  Så at blive Dansk er den letteste sag i verdende og de kan :skide:på både kristne og ateister uden at blive mindre Dansk af den grund.
  Så Danmark er et åbent og gæstfrit land men vi har fået en ny menneskeart iblandt os !-Gud oppe i himlen er kommet ned på jorden og taget skikkelse som Humanist og Ateist og morer sig med at gøre dem til grin hvergang de åbner munden

 40. Af Flemming Lau

  -

  J. Hansen.
  Det faktisk ikke engang løgn, jeg er elendig til at regne, men god til at regne den ud, og med indianernes indbyrdes nag og fjendskab skal der ikke megen fantasi til slutte at de havde udryddet sig selv. Iøvrigt på lignende vis som grønlænderne stod til, hvis ikke apostlen Egede havde fået stoppet blodfejderne. Og det er altså ikke raketvidenskab.

  Men ellers godt forsøgt!

 41. Af JEnS haNSEN.

  -

  Selv på Jyllands Posten kan man diskutere andre emner end muslimer.
  Det er så ikke muligt i Berlingske.

 42. Af hans andersen

  -

  En stor del af danskerne véd ikke ret meget om hvad der foregår i samfundet og bag de officielle facader og kulisser. De læser romaner, uge- og dameblade, og ser tv i timevis hver dag. De tror at EU, FN og Borgen er demokratiske foretagender der gør deres bedste for borgerne. De tror på at indvandringen er berigende/ok og at DR har ret i at kriminaliteten falder og falder. Den naivitet, uvidenhed og historieløshed der præger den typiske vælger, fører os mod kaos, krig og undergang. Og fri og åben debat er afskaffet nærmest overalt, så det begynder at se dystert ud.

 43. Af jENs hanSEN.

  -

  AF FLEMMING LAU – 3. OKTOBER 2017 20:45

  Krige imellem indianerne.
  Uden tvivl.
  Har der aldrig været krige i Europa?
  Bl.a. et par verdenskrige.
  Startet af nationalister.
  Nationalisterne og fascisterne vil uden tvivl starte den næste krig i Europa også.

 44. Af JEns haNsen

  -

  Og Flemming Lau.
  Har der ikke været en borgerkrig i USA.
  Imellem de Europæiske indvandrere og deres efterkommere.
  Det er vel også en slags blodfejde. Som du kalder det.

 45. Af Flemming Lau

  -

  Schlutter sagde så meget, og så at Unionen var stendød! Det var jo bar løgn. Nu har vi en drunk som EU præsident, en EU udenrigschef der er totalt utilregnelig og nu skal Danmark altså være en region i et totalt splittet Europa, mageløst.

  Nationalt har vi forsøgt at integrere rettroende muslimer, fiasko. Nu taler man om assimilering af samme, total fiasko. Hør nu her, deres livsmål hvor ufatteligt det end kan lyde, har været blot at komme til vesten, for derefter at gå i selvvalgt seregering. Mere kompliceret er det såmænd ikke!

 46. Af JeNS haNSen.

  -

  AF FLEMMING LAU – 3. OKTOBER 2017 21:12
  “Mere kompliceret er det såmænd ikke!”

  Det er fint godt, at tingene ikke er komplicerede.

 47. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt uanset diverse tågesnak om Islam fobier, indre svinehund og andet junk – er det vel ret åbenlyst for enhver, at Islam er en stor mundfuld for vestlige demokratiske retssamfund. Hvordan skal man integrere / assimilere nogen, der er modstander af selve styreformen? Der kommer segregation (parallelsamfund) så ind i billedet. Er det vejen?

 48. Af JEns haNSen.

  -

  Fint og godt.
  Skulle der vist have stået.
  For ikke at gøre tingene komplicerede.

 49. Af JeNs hAnSEn.

  -

  AF JAN PETERSE N – 3. OKTOBER 2017 21:17
  “Er det vejen?”

  Vejen ville nok have været ikke at starte de krige som har medført de store flygtningestrømme.
  Men det er jo ligesom lidt for sent nu.

 50. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er et glimrende (afskrækkende) eksempel på segregation – i nyere tid – Sydafrika. Der gik betegnelsen under brandet apartheid – er det vejen?

Kommentarer er lukket.