Assimilation, integration, segregation

Af Kasper Støvring 175

 

I fredelige og stabile samfund er borgerne assimilerede til den dominerende kernekultur. Hvis assimilationen ikke lykkes, får vi integration, dvs. en slags fælles tilslutning til forfatningens overordnede principper, overholdelse af lovene og den slags, der næppe fuldt ud kan binde borgerne sammen og skabe den fornødne samhørighed og solidaritet. Frankrig, der er et af de bedste eksempler på den republikanske, politiske integrationsmodel, er i undtagelsestilstand på andet år…

 

Hvis integrationen så også glipper, hvad får vi så? Så får vi segregation, eller i hvert fald et nationalt mindretals forsøg på at løsrive sig og danne sin egen stat. Altså lige præcis det, vi ser i disse dage i Catalonien i Spanien.

 

Skal man tillade det? Hvor går grænsen, havde jeg nær sagt? Opløsningen af Jugoslavien og Tjekkoslovakiet var lykkelige eksempler på segregation, selv om det første skete efter en voldsom borgerkrig. Men nu er der relativ stabilitet på Balkan. Efter min mening burde Belgien også splittes op, så de forskellige nationer får hver deres stat. Derimod er Schweiz et eksempel på en stat, et slags forfatningsforbund, der holder sammen på sine forskellige nationer – kantoner – fordi de har fået udstrakt selvstyre, altså regional autonomi.

 

Den slags løsninger er nok at foretrække i de fleste tilfælde, frem for segregation, men man skal vide, at den slags altid er ustabile, foreløbige og konstant står til genforhandling. På et tidspunkt kan folkeflertallets ønske om løsrivelse blive så markant og kampene for løsrivelse så voldsomme, at segregation er at foretrække. Dér er vi nok snart med catalonierne (og måske også med baskerne) i Spanien.

 

Er catalonierne da overhovedet en nation? Hvordan definerer man en nation? Fælles sprog, religion (herunder højtider), økonomi, symboler (herunder flag) og territorialt tilhørsforhold spiller ind, og dér må man sige, at catalonierne bestemt kandiderer til nationsbestemmelsen.

 

Muslimerne, så? I mange vesteuropæiske lande har man store problemer med de muslimske mindretal. Her betragter vi muslimer over en bred kam, selv om der er afgørende indbyrdes forskelle. Muslimer er for størstedelen næppe assimilerede, og mange af dem endda heller ikke integrerede. En Wilke-undersøgelse herhjemme viste, at omkring tre fjerdele af muslimerne mente, at Koranens anvisninger skulle følges fuldt ud. Så er det ligesom sagt.

 

Er segregation så en mulighed? Næppe, for oprettelsen af regioner med islamisk selvstyre midt i Europa ville sikkert blot skabe endnu flere af de blodige grænsekonflikter, vi kender fra islamiske lande uden for Europa. Muslimer kan ikke rigtig finde ud af det dér med at leve i fred med hinanden og deres naboer. ”Islam has bloody borders”, som Huntington skrev.

 

Læs f.eks. denne et år gamle artikel på videnskab.dk, der omhandler risikoen for borgerkrig. Forfatteren skriver verdens brændpunkter og finder, at omkring halvdelen af de nuværende borgerkrige involverer muslimer. Forskeren har ydermere følgende at sige om risikoen for borgerkrig i Europa som følge af den muslimske indvandring:

 

”Flygtningestrømme er imidlertid også blevet fremhævet som en risikofaktor. Det er der flere grunde til:

 

 • Flygtningestrømme kan sprede oprørsnetværk, og dermed radikalisme og kamptrænede individer, fra konfliktzonen til værtslandet.
 • Stor indvandring øger også konkurrencen om de knappe goder og sætter pres på de offentlige finanser i værtslandet.
 • På samme måde forandrer indvandring uundgåeligt værtslandets demografi, og disse ændringer i den ‘etniske balance’ vil ofte blive opfattet som en trussel i den oprindelige befolkning og medføre nationalistiske strømninger.”

 

Der er naturligvis meget lav risiko for egentlige borgerkrige i Europa og især Danmark, netop fordi assimilationsprocessen er ført til ende i relativ høj grad, og fordi vi har fået kulturelt homogene nationalstater i efterkrigstiden til afløsning for de ustabile imperier.

 

Assimilation, da? Eva Selsing skrev i går om ”debattens dialektik”:

 

”Debattens dialektik er jo som følger: modige og intellektuelt redelige mennesker på højrefløjen siger X; hysteriske og positionerende mennesker i centrumvenstre-medieklassen siger, at X er racistisk/ udtryk for paranoia/ fobisk. Så går der ti år, og så siger de nu lidt mindre opkørte mennesker i centrum-venstre-medieklassen også X. Det, der går tabt i de mellemliggende år, er muligheder for at handle, for at rette op på indvandringskatastrofen. Det er dyrebar tid til at forsøge at sikre vores land og vores børn og vores kultur. Men de velbehagelige har ikke travlt, lader det til.”

 

Flere er begyndt at være for assimilation, men mange er stadig imod assimilation. ”Ensretning” siger de. Der er her et sjovt paradoks: Det er fortrinsvis mennesker, der allerede lever i en homogen kultur, der hylder mangfoldighed. Som liberale mennesker i Danmark. Lidt kulturel kolorit gør nemlig hverdagen lidt sjovere, mener de. De mennesker, der lever i det virkelige mangfoldighedshelvede, ved dog godt, inderst inde, hvor forfærdeligt det er. Det bedste, der endnu er skrevet om diversitet i Amerika, er Harvard-forskeren Robert Putnams ”E Pluribus Unum”, som jeg har skrevet om her, og noget af det bedste, der endnu er skrevet om assimilation, er Huntingtons bog Who Are We?

 

”Hvilke forhold skal være til stede, før vi kan sige, at assimilation lykkes? Hvad afhænger en vellykket assimilation af?” Sådan skrev jeg i en syv år gammel kronik og opstillede følgende punkter som svar:

 

”Indvandrere bør beherske det danske sprog. Efter maksimum tre generationer bør indvandrerne ikke længere tale deres oprindelige modersmål, og der bør ikke ydes statslig opbakning til tosprogethed.

 

Indvandrere bør gifte sig ind i danske familier og dermed på sin vis blive en del af folket, den etniske stamme. Indgiftning er nemlig et vidnesbyrd om stærke følelsesmæssige bånd til danskerne, og den gør det meget sværere for indvandrerne at opretholde deres egen kultur og etniske samhørighed.

 

Indvandrere bør være villige til at kæmpe for landet i krisetider og udvise loyalitet over for den danske nation og stat. Tværnational loyalitet og dobbelt statsborgerskab bør ikke kunne forekomme.

 

Indvandrere bør geografisk spredes over hele landet. Altså det modsatte af ghetto-dannelse.

 

Indvandrere bør komme fra kulturer, der ligner den danske, altså fra Vesten. Den muslimske kultur er den sværeste at assimilere, og derfor bør indvandring herfra være stærkt begrænset.

 

Indvandrere bør være villige til selv at bære de byrder og risici, der er forbundet med indvandring. Staten skal kun i undtagelsestilfælde, f.eks. i nød af arbejdskraft, direkte støtte indvandringen.

 

Indvandrere bør have et stærkt ønske om at blive danskere, og de bør på forskellig måde forledes, presses og opfordres til at blive som danskere: vi har noget godt at tilbyde.

 

Hvis indvandrere ikke vil tilpasse sig den danske kultur med dens værdier og livsformer, bør de vende tilbage til deres hjemlande. Udvisning af indvandrere uden statsborgerskab bør være langt lettere og hyppigere.

 

Indvandrere bør komme fra mange forskellige lande. Det bør ikke være som hidtil, hvor indvandrere fra Mellemøsten har været overrepræsenteret.

 

Masseindvandring bør ikke finde sted. Tværtimod bør der være perioder uden indvandring og perioder med reduktion i indvandringen for lettere at kunne assimilere de allerede tilkomne.

 

Staten bør sortere ved grænsen ved at vurdere indvandrernes uddannelsesmæssige, faglige og kulturelle forudsætninger for at kunne assimileres.

 

Assimilation afhænger også i høj grad af, at danskerne står sammen om deres fælles kultur og udtrykker deres positive følelse af at være danske; identiteten som et folk skal forsvares som noget positivt, og der skal være aktiviteter, foreninger, institutioner og politiske initiativer, der kan fremme assimilationen.

 

Endelig: Alt dette lykkes ikke uden et stop for positiv særbehandling af indvandrerkulturer.”

 

 

175 kommentarer RSS

 1. Af Niels Poulsen

  -

  Niels Peter Lemche

  Du er en useriøs debatør, når du lave en analogi mellem de europæiske befolkningers kamp for nation og selvstændighed med øl-, mad- og tøjvaner.

  Globalismen er et elitært fænomen. De fleste almindelige mennesker begræder udflytningen af danske arbejdspladser til Østeuropa og Østen. De begræder også den fri bevægelighed, som gør, at polakker og andre østeuropæere tager danskernes arbejde, fordi de lader sig underbetale.

  Det bliver mere og mere tydeligt i denne tid, at nationalstaten er den eneste sikre havn i en amoralsk verden med globalisme, EU og økonomisk betinget folkevandringer .

  Det er på tide, at vi fremtidssikrer nationalstaten, med grænsekontrol, stop for asyl og lignende.

  Således ser jeg også udflytning af statslige arbejdspladser til udkantsdanmark som en sikring af nationen og dens homogenitet.

  Men for dig handler det bare om øl og whisky.

 2. Af Jesper Lund

  -

  Niels Peter Lemche
  Et ønske om selvstændighed er ikke altid udtryk for selvtilstrækkelighed, dvs. at holde sig på afstand af globaliseringen og isolere sig.

  Det Skotske Nationale Parti ønsker jo netop endnu en afstemming om uafhængighed for på både at sikre sig at Skotland forbliver medlem af EU.

 3. Af Jesper Lund

  -

  Niels Poulsen
  Hvis det lykkes Catalonien at opnå selvstændighed, er jeg overbevist om, at en af denne nye stats første udenrigspolitiske handlinger, vil være at søge om at blive medlem af EU.

 4. Af Jesper Lund

  -

  …uafhængighed for på både at sikre sig at Skotland…->…uafhængighed for på den måde at sikre sig at Skotland…

 5. Af Niels Peter Lemche

  -

  JESPER LUND , ja, det siger de i hvert lige nu. Men det var ikke temaet op til den tidligere afstemning. Men det modsiger egentlig ikke, hvad jeg skriver.

  og

  NIELS POULSEN. nej det handler om meget mere; men ærgerligt, at du ikke bare kan more dig over globaliseringen og atomiseringen i det små og på samme tid. Din påstand om, at globaliseringen kun er for eliten er direkte misvisende. Når du ser de gigantiske multinationale firmaer vokse sig bare større og større i nutiden, skyldes det måske, at de ved, at de kan sælge deres produkter i en “globaliseret” verden, og ikke bare hjemme i brugsen i Smørum Nedre.

  Så globaliseringen fra gulvet og opefter er nok langt mere betydningsfuld end den fra toppen og nedefter.

  Men du går måske rundt i træsko og tøj lavet af hamp og hjemmestrikket uld?

 6. Af Steen Raaschou

  -

  “Indvandrere bør gifte sig ind i danske familier” – med det forbehold, at muslimske mænd ikke skal kunne gifte sig med ikke-muslimske kvinder, og på denne meget effektive måde sprede islam (se reglerne i Singapore)

 7. Af jan ulrik friis

  -

  Det danske folk er voldsomt nedprioriteret, ingen tvivel om det, og det i Danmark på dansk jord!
  Derfor skal vi danske nu passe voldsomt på for nu har vi kniven på struben, alt den tale om at islamisterne skal tildeles endnu flere, endnu mere af både de ene eller andre sær-aftaler og sær-rettigheder frem for det danske folk, som betalt assimilation, eller betalt integration der viste sig heller aldrig nogensinde at lykkedes men gik over i regulær vold og terror og snart kastes vi ud i borgerkrig!

  For slet ikke talen om samhørighed og solidaritet hvad får det til at løbe iskoldt ned af ryggen, vi danske vil ikke og ønsker aldrig samhørighed eller solidaritet med islamisterne og islam denne renlivede ondskab overhovedet!

  Hver gang islamisterne tildeles nye rettigeheder her på dansk jord, bliver det på det danske folks bekostning.

  Hvergang islamisterne favoriseres nedprioriteres vi danske yderligere.

  Vi danske er allerede voldsomt nedprioriteret, uden samme rettigheder som de islamistiske middelalderlige mandssamfund, horder af lykkeriddere der befinder sig ulovligt i landet, som oftest under falsk eller manglende eller flere identiteter, vi danske er så god og grundigt nedprioriteret i forhold til denne islamistiske magtovertagelse af Danmark, indtil den dag vi danske tror løgnen, og end ikke længere vover se os selv i spejlet, i ydmygelse i fornedrelse!

 8. Af Lenette Tine Nielsen

  -

  Spørgsmålet er ikke om assimilering er nødvendigt, men hvordan det gennemføres ? Ønsker KS, at der bruges tvang eller naturlige incitamenter ?

 9. Af JeNS hANSen..

  -

  Indvandrere bør gifte sig ind i danske familier og dermed på sin vis blive en del af folket.
  Skriver Kasper Støvring.

  Det gjorde invandrerne jo også i en stor stil for et par årtier siden.
  Mange danske kvinder var glade for de flotte galante sorthårede mænd fra Tyrkiet.
  Med de pæne manerer.
  Og som ikke slæbte rundt på store øl maver. Som danske mænd.
  Så alt var jo som det burde være.
  Men mange danske mænd var lidt utilfredse.
  Man kan aldrig gøre alle tilfredse.

 10. Af Orla Guude

  -

  @JENS HANSEN.. – 4. OKTOBER 2017 14:05
  “Indvandrere bør gifte sig ind i danske familier og dermed på sin vis blive en del af folket.
  Det gjorde invandrerne jo også i en stor stil for et par årtier siden. Mange danske kvinder var glade for de flotte galante sorthårede mænd fra Tyrkiet. Med de pæne manerer. Og som ikke slæbte rundt på store øl maver. Som danske mænd.”

  Hvornår har Jens H. sidst besøgt en optiker? De danske kvinder var i begyndelsen naive bondepiger. Efter at at have været gift med en muslim og fået et par unger med ham, fandt hun af virkeligheden.
  Mændene var galante, indtil de havde nedlagt byttet. Så gik det fra slikket galanteri over til daglige tæv. De pæne manerer blev udskiftet med knytnæveslag (undskyld, hun løb ind i en dør).
  Mandens madsæk voksede proportionalt med antal socialkroner han hev ud af systemet.
  Efter skilsmissen fes han hjem til langtbortistan med ungerne, som dér blev ødelagt af hans abnorme religiøse vaner.
  Omvendt er de tyrkiske kvinder kun tiltrækkende indtil de bliver 30 – derefter er deres holdbarhedsdato udløbet. Intet under at kun få danske mænd kan lide den tyrkiske musik.

 11. Af jeNS HANsen..

  -

  AF ORLA GUUDE – 4. OKTOBER 2017 14:45

  Undertegnede ser ingen grund til at besvare Kim Olsens syge nonsens.
  Blev hans “bondepige” snuppet af en tyrkisk mand?

 12. Af Allan Hansen

  -

  Islam – løgne og bedrag!!!

  https://youtu.be/g1Ub-K7UAes

 13. Af Frank Wulff

  -

  Hurtigt spørgsmål til Kasper Støvring.

  Skal verdslige love og regler altid trumfe religiøse love og regler?

 14. Af Muhammed Samirr Gürar

  -

  Tyrkiske mænd har misbrugt danske piger i Jylland og de er dømt for det.. Det må jeg indrømme.

 15. Af Kasper Støvring

  -

  ja, det er en god hovedregel.

 16. Af Allan Hansen

  -

  Ex-muslim ” den eller dem, der har skrevet Koranen må være idioter!!,,

  https://youtu.be/4ukYeh0w5Kg

 17. Af Frank Wulff

  -

  @KS
  Tak for svar.

  Vil disse eksempler være undtagelseslisten
  – omskæring af drengebørn?
  – nej til blodtransfusioner?
  – halal- og kosherkød?
  – lukkedage butikker pga. helligdage?

  Ja/nej svar er ok.

 18. Af Niels Larsen

  -

  GERT HANSEN – 4. OKTOBER 2017 10:57

  Helt enig. Lars Løkke har vist sig som en farlig mand for danskerne og deres land.

  Religion er 90% af problemet i forbindelse med tilvandringen af fremmede. De sidste 10% skyldes fejlagtig opdragelse af muslimske unger – eller total mangel på samme.

  Alfa og omega er, at islam er den eneste årsag til problemerne – og det skal politikerne over en bred kam tvinges til at erkende!

  NIELS POULSEN – 4. OKTOBER 2017 11:50

  Enig. Nationalstaten er den sikre havn; galoperende globalisering er ødelæggende for flertallet af almindelige mennesker.

  FRANK WULFF – 4. OKTOBER 2017 15:50: “Skal verdslige love og regler altid trumfe religiøse love og regler?”

  Ja. Hvad ellers? Ingen bør underlægge sig stupid overtro i form af religion på noget område overhovedet.

 19. Af JENs HAnseN..

  -

  AF FRANK WULF F – 4. OKTOBER 2017 17:08

  De eksempler som du nævner.
  Hvis det kun drejede sig om muslimer. Så ville det hele blive forbudt øjeblikkeligt.
  Men eftersom jøder har de samme skikke. Så vil det aldrig blive forbudt.

 20. Af Maria Due

  -

  Niels Peter Lemche

  Jeg synes ikke, at det er arrogant at gøre opmærksom på, at et eller andet sted går der en grænse for, hvad mennesker kan tillade sig overfor andre. Det er ikke alle, der har de nødvendige bremseklodser, og så må omgivelserne sige fra, hvilket jo også er sket her mange gange. Det har ikke noget at gøre med dårlige sociale forhold. Der er forskel på det hæmningsløse og måske ligefrem psykopatiske på den ene side og på Holbergs Jeppe i baronens seng på den anden. Jeppe er socialt undertrykt og i baronens seng aner man, at han kan blive politisk farlig, men han dyrker ikke det dekadente og perverst grænseoverskridende.

  Hvis du har læst Wibke Bruhns “Mit fædreneland – en tysk families historie”, ved du, hvad jeg mener. Hun forsøger at forstå, hvordan det kunne gå til, at hendes familie blev indfanget af nazismen og faderen senere henrettet for deltagelse i attentatet mod Hitler 20. juli 1944. Undervejs tager hun fat på den moralske degeneration, der bl.a. bredte sig med nazismen som dekadence på alle planer. Der mener jeg, at vi er på vej hen igen, men der er også stærke kræfter, der er begyndt at gøre oprør. Mange af os lider jo under udviklingen, og derfor er det danske yndlingsord i øjeblikket “ordentlig”, hvilket jeg bestemt anser for at være et sundhedstegn. Der skal findes en balance mellem at være ordentlig og at forsvare landets legitime interesser, som er blevet ansvarsløst forsømt i mange år. Vi er nødt til at overskride nogle af vore tidligere grænser, men vi skal også kunne holde os selv ud. Det kan vi ikke, hvis vi ikke forsvarer det, som vi holder af, og vi bliver med overvejende sandsynlighed også tvunget ud i at gå længere, end vi ønsker og tidligere regnede med. Det kan dårligt blive anderledes, når assimilation ikke er en mulighed. At der er meldt så klart ud fra muslimsk side, gør valgene lidt lettere.

  Læg også mærke til, hvordan roen er faldet over bloggen i dag, hvor vi er blevet fri for al den sygelighed.

 21. Af jeNS. HANSen..

  -

  AF MARIA DUE – 4. OKTOBER 2017 18:50

  Roen på bloggen skyldes, at Kasper Støvring har styr på sin blog.
  Og de værste typer holder sig i ro. Indtil videre da.
  Den ros skal Støvring have.

 22. Af Orla Guude

  -

  @JENS HANSEN.. – 4. OKTOBER 2017 18:05
  @F FRANK WULF F – 4. OKTOBER 2017 17:08
  “De eksempler som du nævner. Hvis det kun drejede sig om muslimer. Så ville det hele blive forbudt øjeblikkeligt. Men eftersom jøder har de samme skikke. Så vil det aldrig blive forbudt.”

  Indrømmet at jøderne er verdens mest intelligente folkeslag – 30 gang smartere end muslimerne.
  En sammenligning mellem antallet af muslimske nobelprismodtagere og jødiske i perioden indtil 1995 viser, at jøder modtog 129 nobelpriser, mens muslimerne måtte nøjes med 4; derfor islams mindreværdskomplekser. Heraf var halvdelen fredspriser og den ene af modtagerne var den notoriske terrorist Yaser Arafat der modtog prisen i 1994.
  Denne statistik siger alt – islam er ‘kun’ 600 år bagud i forhold til alle andre. Islam kan ikke engang finde ud af at etablere en muslimsk ‘Nobelpris’ uden at hægte det sammen med overensstemmelse med islam.
  Var der en ‘offer-Nobelpris’, var islam sikker på at vinde den.

 23. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt lidt apropos til – vi skal bare folde hænderne, lukke øjnene og putte vat i ørerne – så køre muslimsk kultur segregation sikkert stille og roligt, don’t worry be happy. Her en rimelig ædruelig udlægning af Lars Løkkes åbningstale i Folketinget:

  “Lars Løkkes rystende åbningstale: Han aner ikke, hvad islam er”
  https://denkorteavis.dk/2017/lars-loekkes-rystende-aabningstale-han-aner-ikke-hvad-islam-er/

 24. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Grunden til, at mange indvandrere fra ikke vestlige samfund, ikke bliver assimileret i de vestlige samfund, skyldes deres manglende sprog og uddannelse. Når veluddannede personer som Eva Selsing skriver om assimilering, går hun ud fra, at bondefolk fra afsidesliggende egne i fattige lande, er på samme intellektuelle niveau, som hun selv. Det er måske for meget at forlange. Nogle af disse mennesker er analfabeter, eller har en minimumsuddannelse fra en folkeskole. Det tager mindst 3-4 generationer for dem og deres børn/børnebørn o.s.v, at blive integreret i det land de flygtede/emigrerede til. Velddannede Eva Selsing og andre ligesindede udviser derfor en utrolig bondsk tankegang, når det kommer til indvandrere. Dansk boligpolitik har desværre automatisk skabt parallelle samfund og derved adskillelse mellem forskellige kulturer/religioner. Diskussionen om integration er nødvendig, det anfægter jeg ikke. I vores velfærdssamfund må vi forlange, at så mange som muligt, lærer at tale dansk og bidrager til samfundet, men måden vi diskuterer på, er ikke ordentlig og hvad pokker gør en integrationsminister med en Muhammedtegning på sit IT udstyr. Er hun ikke integrationsminister for alle? Igen en bondske adfærd.

 25. Af R. Harald Kristiansen

  -

  I dag står der på Danmarks Radios hjemmeside, at Norden har modtaget Nobelprisen x antal gange, heraf:
  29 svenskere
  13 danskere
  12 nordmænd
  DR har glemt Finland og Island, derfor vil jeg så tilføje
  4 finner
  1 islænding (litteratur 1955)

  Finsen var 1/2 genetisk islænding. Faren var islandsk embedsmand på Færøerne og moren var dansk. Han burde tælles som færing. Dog gik han i gymnasiet i Island. Og L i s b e t h, han fik ikke SU. Sådan er der så meget vedrørende indvandring og genetik.

  Billedhuggeren Bertil Thorvaldsen ( Þorvaldsson) var også 1/2 islandsk 1/2 dansk. L i s b e t h, han fik hverken SU, eller Nobelprisen. Hans far var præstesøn fra Nordisland (billedskærer) og moren var dansk.

  Sverige, Danmark og Norge udgør Skandinavien, ikke Norden.

 26. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det, så diskuterer socialdemokrater tilsyneladende indbyrdes, om – en burka overhovedet er en beklædningsgenstand – iflg en artikel på EB.dk. Det fremgår så ikke umiddelbart af artiklen – om de socialdemokratiske tomhjerner hælder mere til teorien – omvandrende enmandstelt 🙂

 27. Af Jan Petersen

  -

  Gu’ ved i øvrigt, hvor mange muslimske kvinder – iført burka, niqab, hijab eller tørklæde – der fiser rundt på Christiansborg eller diverse ministerier? Mit umiddelbare gæt er NUL. Ingen af dem vil formentlig blive få sikkerhedsgodkendelse af hverken PET eller FET. Total underlødigt politisk korrekt cirkus 🙁

 28. Af Niels Peter Lemche

  -

  R. HARALD KRISTIANSEN, Holberg var norsk, men levede hele sit voksne liv i Danmark. Det samme gælder Tordenskjold. Digteren Johan Herman Wessel (“Kærlighed uden strømper”) var normand, men embedsmand i København. Carsten Niebuhr var tysk, men hele sit voksne liv i tjeneste hos den danske konge. Man kan blive ved. Sagen er, at den dybt indskrænkende nationalisme ikke spillede nogen synderlig rolle, dengang disse personer levede. Det er en god pointe over for alle disse højrenationale, der tror, at tilhørsforholdet til en nation er givet af Gud selv, og ikke noget man har tillært sig. Der er idag i Ekstrabladet en artikel om fodboldspilleren Sisto, som er sort som kul og kom til Danmark som to-årig. Han siger faktisk det, der skal til.

  Svenskerne ville nok heller ikke have undværet deres Zlatan, selv om han egentlig stammer fra Bosnien (Ibrahimovitch viser, at familien i hvert fald var/er muslimsk, uha uha).

 29. Af Svend Jensen

  -

  Carsten Niebuhr var engelsk undersåt, idét Hannovers hersker var den engelske konge, så han var lige så meget engelsk som tysk. Efter sin ekspeditionsrejse til mellemøsten blev han ramt af den danske konges unåde; blev ‘assimileret’ på kontanthjælp og endte sine dage som landskriver i Ditmarsken.
  Holstenerne Ditlev Blunck og Louis Gurlitte ‘assimileredes’ på kontanthjælp fra den danske konge i årtier. Ved første slesvigske krigs udbrud i 1848 meldte Blunck sig på slesvigholstensk side i lighed med Louis Gurlitt. Således udtrykte de tysksindede deres taknemmelighed overfor den stat, som trofast havde fodret dem, trods deres talentløshed som kunstmalere.
  De ‘højrenationale’ i Danmark havde dengang som nu, al mulig grund til at være påpasselig med hvad der kommer sydfra. Tænk bare på Struensee og hans slæng af tyske parasitter, der var ved at ødelægge landet med korruption.
  Adskillige ‘assimilerede’ danske adelsfamilier med tyske sind og navne var loyale trofaste støtter for Tyskland mellem 1933 og 1945; læs bare Hans Scherfigs kendte bog ‘Frydenholm’, der giver et interessant indblik i tysk kulturs ‘assimilering’ i Danmark under WW2.

 30. Af Niels Larsen

  -

  NIELS PETER LEMCHE

  Og i tiden med de mange udenlandske embedsmænd og nul nationalstater var krig mere reglen end undtagelsen i Europa.

  I dag i nationalstatens tidsalder er krig blevet undtagelsen fremfor reglen i Europa.

  Kunne det tænkes, at der er en sammenhæng?

  Under alle omstændigheder stræber folk rundt om i verden efter at danne selvstændige stater med kulturelle og folkeslags fastlagte grænser. Senest set i Catalonien, som så absolut bør have ret til selvstændighed – uden hensyntagen til en fornærmet konge og en fornærmet premierminister i Spanien.

 31. Af Jesper Lund

  -

  Vi venter med spænding på om folketinget vedtager den såkaldte burkalov fremsat af DF. Det må være et latterligt forsøg på at lovgive sig til assimilation. Men er alvorlig nok, da den er et indgreb i retten til at gå klædt, som man vil. Og på ytringsfriheden, da klæder også er en måde at ytre sig på.

  Der står i forslaget til folketingsbeslutning om forbud mod maskering og heldækkende beklædning i det offentlige rum at at forslaget “skal gælde generelt og stille et objektivt krav om, at al form for maskering og heldækkende beklædning i det offentlige rum – med undtagelse af de særlige, legitime tilfælde – skal forbydes med det formål at værne om og sikre den sociale samhørighed i Danmark. Det skal således understreges, at der ikke er tale om et forbud, der specifikt retter sig mod visse former for religiøse beklædningsgenstande, men at der derimod ønskes indført et generelt forbud mod tildækning af ansigtet i det offentlige rum i Danmark.”

  Når forslaget skal gælde generelt, må det også blive ulovligt for motorcykelister at køre med hjelm med visir. Det vil heller ikke længere være tilladt at beskytte sig mod kulden med en elefanthue eller mod solen om sommeren med store sorte solbriller, som andre kan spejle sig i. Der bliver i hvert fald et nyt aspekt at tænke over før man bevæger sig ud i det offentlig rum. Man skal være identificerbar. Ellers vanker der en bøde.

 32. Af Niels Larsen

  -

  Det er noget vås, du fremfører, Jesper Lund.

  Der er indlysende og fornuftige grunde til at anvende styrthjælp med visir som beskyttelse ved uheld, ligesom der er indlysende og fornuftige grunde til at anvende elefanthuer eller tørklæder for underansigtet om vinteren som beskyttelse mod kulde.

  Der er derimod ingen indlysende og fornuftige grunde til at anvende hverken burka, niqab eller hijab.

  Vi har desuden et maskeringsforbud, som også må være gældende for muslimske kvinder.

 33. Af Maria Due

  -

  NIELS PETER LEMCHE – 5. OKTOBER 2017 8:01: “Carsten Niebuhr var tysk, men hele sit voksne liv i tjeneste hos den danske konge. Man kan blive ved. Sagen er, at den dybt indskrænkende nationalisme ikke spillede nogen synderlig rolle, dengang disse personer levede”

  Hm, her tror jeg, at du bevidst skriver mod bedre vidende, og hvis du læser “Dansk Identitetshistorie” eller et andet værk, der ikke er marxistisk inspireret endsige i samme kategori som Lars Hedegaards propagandaskriverier i 1900-talllet, der er bunden af bunden og ikke har noget med seriøs historieskrivning at gøre, vil du hurtigt opdage, at det gærede lige under overfladen, og at Struensees skæbne få år efter Niebuhrs afrejse var nært forbundet med et nationalt oprør. Selv den besindige Henrik Stampe var fyr og nationalt flammende.

  Jeg vil give dig ret i, at Danmark tog imod mange dygtige tyske embedsmænd, og det ligger mig fjernt at kritisere fx A.P. Bernstorff, der selv af modstandere som briterne blev anset for at være en stor statsmand, men det betød desværre også, at tyskerne med deres kongelige velyndere skabte meget uro blandt veludannede danskere, der havde svært ved at få embeder. Dette er opskriften på nationale bevægelser, og oprør, og skulle du være i tvivl om det, kan du bare spørge Uffe Østergaard, der bl.a. har skrevet om den hovedløse overproduktion af kosovoalbanske humanister med specialer i albanistik.

  Spørger du mig, var ekspeditionen til det ulykkelige Arabien fra starten påvirket af voldsomme sammenstød, hvor både forfængelighed og det nationale spillede ind, hvilket skyldtes fejlvurderinger hos den ældre Bernstorff og den tyske professor, du tidligere har beskæftiget dig med og vist havde for høje tanker om, hvad kendskabet til arabisk angår. De. der har læst Ulla Nørtoff Thomsens lange opus om ekspeditionen på trykkefrihed.dk, som desværre ukritisk vandrede videre til et stort norsk blogforum med ringe kritisk vurderingsevne, vil vide, at jeg var en af dem, der tog stærkt afstand fra hendes nationale udlægninger. De er i direkte modstrid med kilderne, hvilket desværre er helt almindelig i hendes “historiske” skrifter og også præger hende skriverier om John Locke og liberalisme. Andre kaldte Ulla Nørtofts karakteristik af Carsten Niebuhr for hysterisk, og det vil jeg også gå med til. Han var en pligttro træmand, men som det står i et af forordene til Vandkunstens fine udgivelser, er han kun berømt i dag, fordi han var den eneste overlevende. Sønnens forsøg på at reparere Niebuhrs eftermæle er så heftigt og følelsesbetonet, at man mere end aner, at bølgerne er gået højt, og at hans stakkels mor gik med i dragsuget.

 34. Af Flemming Lau

  -

  Det latterlige islamofile segment fortsætter med at forsvare, kvinders undertrykkelse. Det er i sig selv meget udansk. Den store komik indfinder sig, når det er medlemmer fra Ateistisk og humanistisk Trossamfund, der tilsammen kun har ca 2300 medlemmer, spilder tusindvis af kroner på busreeeklamer for i misundelse, at prøve at fravriste folkekirken nogle af dens 4.361.518 medlemmer. Folkekirken glæder sig, for negativ omtale er bedre end ingen omtaler.

  Komikken vil ingen ende tage, da det står klart at de 15 000 udmeldelser, ikke kom til at gavne det sekteriske ateistiske Trossamfund! De kan nu i fællesskab nyde at de har nået størrelsen som een middelstor provinsskole!

 35. Af Jesper Lund

  -

  Niels Larsen
  Du har ikke fattet at lovforslaget skal være generelt for ikke at være diskriminerende. Østrig har lige indført en “burkalov”. Da denne lov også er generel, er det f.eks. nu forbudt at bære skibriller udenfor skianlæggene.

  Hvis vi får indført en tilsvarende lov, hvor længe må en motorcyklist have en hjelm med visir på hovedet efter at have stået af sin motorcykel?

  Den såkaldte knivlov fik også nogle besynderlige konsekvenser og domme.

 36. Af Jens Hansen

  -

  AF JESPER LUND – 5. OKTOBER 2017 13:01

  I Frankrig har de fortrudt deres burka love.
  Og overvejer at ophæve dem igen.

 37. Af Niels Poulsen

  -

  Jesper Lund

  “Og på ytringsfriheden, da klæder også er en måde at ytre sig på.”

  Gad vide, hvad ytringen er? Hvad er den burkaklædte kvindes budskab til hendes danske medborgere i det offentlige rum?

  Og ville det egentlig ikke være lettere at skrive et læserbrev? Ordet er, så vidt jeg ved, frit i Danmark.

 38. Af Maria Due

  -

  Maskering i det offentlige rum er forbudt, og jeg forstår ikke, hvorfor muslimske kvinder er undtaget. Burka diskussionen er alt fot dyr for Venstre, for man skal som ikke-muslim have en forskruet tankegang for at følge Søren Pind og andre af samme mening, der kun ser sagen fra islams side. Det er på tide, at han finder sig et nyt job uden for Christiansborg, så at han kan få bedre jordforbindelse. Det kan vel ikke være meningen, at hans generation skal blive hængende på borgen hele livet.

  Hvad er det i for øvrig nu at Khader bombarderer sin to kvindelige trosfæller med?

 39. Af Jesper Lund

  -

  Niels Poulsen
  Var Muhammed-tegningerne eller et af Dan Parks værker et “læserbrev”?

  En burkaklædt kvindes budskab med hendes klædedragt kunne være hvilken kultur og religion hun tilhører. Ligesom en katolsk nonne gør. Og en dansk præst.

 40. Af Jens Hansen

  -

  AF ORLA G UU DE – 4. OKTOBER 2017 19:29

  Hvorfor blander “Orla G uude” undertegnede ind i hans racistiske nonsens?

 41. Af Jens Hansen

  -

  AF MARIA DUE – 5. OKTOBER 2017 14:17
  “Maskering i det offentlige rum er forbudt, og jeg forstår ikke, hvorfor muslimske kvinder er undtaget.”

  Måske fordi burka klædte kvinder normalt ikke kaster med brosten eller deltager i fodbold optøjer.

 42. Af Svend Jensen

  -

  @MARIA DUE – 5. OKTOBER 2017 12:45
  De “ækle højrenationale” var allerede på spil i 1776, lige efter at Struensee tabte hovedet.

  Ved opslag på nettet:
  “I 1776 fastslog Christian 7.s forordning om dansk indfødsret for embedsmænd, at alle embedsstillinger skulle besættes af folk født i det danske monarki. Det vil sige, at embedsmænd skulle være født i Danmark, Norge eller hertugdømmerne…
  Konflikten mellem dansksindede og tysktalende førte endvidere til Tyskerfejden (1789-90), der var en følelsesladet offentlig debat om danskhed og tyskhed. Forordningen om indfødsret var det første politiske udslag af den danske nationalisme, der særligt fra 1800 vandt indpas. Forordningen var således en forløber for 1800-tallets voksende identitetsfølelse……..”

  Alt dette viser klart, at assimilation af tyskere i sidste halvdel af 1700 tallet langt fra lykkedes. Især fik man aldrig assimileret den holstenske adel, som bastant og vedholdende fastholdt sin tyskhed. Samme adel forsøgte at inficere det slesvigske hertugdømme med tysk kultur; med senere katastrofale følger for Danmark (1848-1864-1920-?).
  Situationen minder lidt om de muslimske enklaver i Danmark i dag. I stedet for ‘assimilation’ i dansk kultur, udgår fra dem forsøg på at inficere Danmark med arabisk teokratisk kultur. Ganske analogt til den voldelige fortyskning af hertugdømmerne efter Napoleon.

 43. Af Gert Hansen

  -

  Burka eller bikini? – det er spørgsmålet.

  I store dele af den islamiske verden, er det forbudt at klæde sig ‘uanstændigt’. Det gælder også besøgende til disse lande, hvor de besøgende, ligesom de fastboende, har at indrette sig. Gør man det alligevel, kan det medføre arrestation, og det der er værre.

  Hvorfor skulle det så ikke være muligt her, at forbyde at klæde sig ‘anstændigt’?

  Det er i begge tilfælde et spørgsmål om kultur. Og i sidste ende hvilken kultur der er stærkest. (‘Stærkest’ kan så camoufleres til mest ‘liberal’). Kun på de her kanter, kan det blive et spørgsmål til diskussion. Ikke så i islamiske lande.

 44. Af Thomas Nielsen

  -

  Det hele kan koges ned til ét spørgsmål: “Hvad vil de muslimske indvandrere i Danmark og i resten af Vesten?” For den store gruppe der IKKE vil os og vores værdier, men gerne nyder vores beskyttelse og velfærdsgoder minder det om en gruppe afholds-veganere der tropper op på Café Øl og Kød og forlanger menuen ændret totalt . Der kan kun gives ét svar: Find venligst en anden restaurant. Og præcis sådan bør vi i Danmark reagere: Hvis du er imod ytringsfrihed, ligestilling, demokrati, og du hader homoseksuelle og jøder, så find venligst et andet land at søge ophold i. For her er du IKKE velkommen, simpelthen fordi du ikke opfylder de helt basale forpligtelser man har som gæst: Skik følge eller land fly.
  Hvor svært kan det være?
  Og hvis der er konventioner, der forhindrer os i at agere sådan, så er det konventionerne, det er galt med og ikke os. Altså er det konventionerne der må ændres – eller Danmark må udtræde af dem.

 45. Af Jesper Lund

  -

  Maria Due
  Du har misforstået Straffeloven § 134 b:

  “§ 134 b Den, der i forbindelse med møder, forsamlinger, optog eller lignende på offentligt sted færdes med ansigtet helt eller delvis tildækket med hætte, maske, bemaling eller lignende på en måde, der er egnet til at hindre identifikation, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.
  Stk. 2. På samme måde straffes den, som på offentligt sted besidder genstande, der må anses for bestemt til tildækning af ansigtet under de i stk. 1 nævnte omstændigheder.
  Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte forbud gælder ikke for tildækning af ansigtet, der foretages for at beskytte mod vejrliget, eller som tjener andet anerkendelsesværdigt formål.”

  Det nuværende maskeringsforbud gælder altså kun ved møder, forsamlinger, optog eller lignende på offentligt sted. Jeg tvivler på at muslimske kvinder er undtaget for denne paragraf.

  Det nye forslag fra DF er stort set at gøre dette maskeringsforbud altid gældende i det offentlige rum.

 46. Af Gert Hansen

  -

  Jesper Lund:

  Går der lige så mange nonner (er der efterhånden nogen tilbage i Danmark? – man ser dem i alt fald aldrig) rundt i det offentlige rum der hvor du bor, som der gør tørklædeklædte muslimske kvinder? Præster går i alt fald ikke rundt i ornat i det offentlige rum.

  Din sammenligning er derfor temmelig tendentiøs.

 47. Af Gert Hansen

  -

  ‘Svenskerne ville nok heller ikke have undværet deres Zlatan, selv om han egentlig stammer fra Bosnien (Ibrahimovitch viser, at familien i hvert fald var/er muslimsk, uha uha).’

  Lad det være slået fast med det samme, at Z.I. er en fantastisk fodboldspiller.

  Men jeg mener, at den svenske herskende klasse i mange år har (mis-)brugt ham i en forherligelse uden grænser i svenske medier. Snart sagt hver eneste dag, har fotos og mere eller mindre ligegyldige historier om fodbold- og indvandrerhelten været ‘nyheder’. Jeg husker eksempelvis for et par år siden, hvor historien var, at Z.I. havde fanget en stor gedde. Den var dog ikke større end mange andre der fanges, men Jönsson eller Karlsson var aldrig kommet i avisen med den historie.

  Jeg er overbevist om, at den svenske elite (mis-)bruger Z.I., i elitens hjernevask af den etniske svenske befolkning, til at fremhæve den påståede succes af indvandringen til Sverige. ‘Bare se her, i melorme hvide svenskere, hvor godt det er med indvandring. Ikke sandt.

 48. Af Jens Hansen

  -

  AF MARIA DUE – 5. OKTOBER 2017 14:17
  “Maskering i det offentlige rum er forbudt, og jeg forstår ikke, hvorfor muslimske kvinder er undtaget.”

  Måske fordi burka klædte kvinder normalt ikke kaster med brosten eller deltager i fodbold optøjer.
  Og ca. 99.99 af de muslimske kvinder går ikke med burka eller niqab.
  Mange af os har aldrig set en i Danmark.
  Det gælder uden tvivl også næsten alle kommentatorerne fra højrefløjen her.

 49. Af Maria Due

  -

  Svend Jensen.

  Ja, du har helt ret, indfødsretten er jo netop en manifestation af, hvad der havde huseret i årtier. Det handler også om den større sociale mobilitet, som den begavede borgersøn Griffenfeld havde lagt op til, og at universitetet udvidede repertoiret, så at man fra 1730’erne kunne studere jura i Danmark og ikke måtte nøjes med teologi, uanset hvilken retning ens interesser og evner gik. Længe var det helt almindeligt, at danske dommere ikke havde nogen juridisk uddannelse.

  Der fandt en ekstra stor indvandring af tyskere sted i 1600-tallet, og fra min egen familie kom den første nationale tilkendegivelse allerede, da en kannik ved Aarhus domk.irke udgav et heltepos om Regnar Lodbrog i midten af århundredet. 90 år senere har vi indenfor samme slægtsgren bøger og diverse skrifter med nationale emner såsom forsøg på sprogrensning for tyske og franske ord, litteratur for såkaldt almindelige mennesker på dansk og med beretninger om gode danske mænd til inspiration for efterfølgelse samt satire over brugen af tysk og fransk i hverdagslivet og hæren. Denne bevægelse havde bredt sig blandt Holbergs lærlinge. Vores ildsjæl var en arbejdsløs jurist, der længe hutlede sig igennem. Desuden var hans far tysk, og det var den gang ret almindeligt, at nogle af de mest rabiate oprørere mod tyskheden var første generations danskere, hvis man ser det fra den fædrene side. Dvs. helt assimilerede. Da der var censur, krævede det mange krumspring at få noget offentliggjort, og bag det hele sitrer i starten af 1700-tallet stor utilfredshed med Fr. 4. og hans bigamier og med Reventlow- og Holstein familiernes korruption. I min familie en frygtelige retssag, som er omtalt i Politikens danmarkshistorie fra tresserne, og som Chr. 6. straks rådede bod på, da hans far døde. Der er masser af fnidder fnadder, som kan være vanskeligt at gennemskue i dag, men jeg har fulgt den fra Nordjylland til Christianshavn, en præstefamilie Trojel, salget af norske præstegårde m.m. Det er ikke noget, jeg har googlet mig til, jeg har haft arkivalierne i hænderne. Fx et hjerteskærende brev fra en slægtning på flere måder, der skrev til kongen og bad for sin mands liv og deres ejendom. Hendes far var borgmester i Aarhus, og hans navn står stadig malet på træværket i den gamle borgmestergård i den Den gamle by. Den bygning blev siden reddet af en endnu nærmere slægtning fra blive destrueret for altid. Det er kun nogle uger siden, at jeg blev ringet op af en mand, som jeg ikke kendte, men som viste sig at være en granfætter, der havde fat i den historie og vil skrive en bog. Han spurgte, om jeg muligvis havde nogle billeder og oplysninger, og jeg kunne fortælle ham, at han havde fået Jackpot. Jeg ved, at der allerede findes mange bøger og initiativer af den art og kan skabes masser af beretninger udover de allerede foreliggende, efterhånden som folk får gravet oplysningerne frem. Det danske tilhørsforhold er ikke noget, der blev opfundet af nogle kolde beregnende hjerner i midten af nationalismen og siden kolporteret til lossepladsen af hr. Østergaard og andre, som troede, at de kunne manipulere “masserne” for tid og evighed. Hvad jeg skriver om, er ikke nationalisme men kærlighed til fædrelandet og en stærk tro på, at mennesker trives bedst i samfund, hvor der ikke er for langt mellem dem og magten.

 50. Af Maria Due

  -

  “Det gælder uden tvivl også næsten alle kommentatorerne fra højrefløjen her.”

  Ikke mig, Jens Hansen, jeg er som tidligere fortalt blevet omfavnet af en med en mand indeni, og det var ikke en feberdrøm men en almindelig aften i et supermarked med flere vidner .

Kommentarer er lukket.