Vi bør lukke os om os selv

Af Kasper Støvring 139

 

Utidssvarende tanker 1

 

I de kommende dage offentliggør jeg en håndfuld indlæg om tanker, der ikke svarer til tiden, men som tiden mangler. Mange taler om åbenhed, tolerance og ligeværd som selvfølgelige værdier. Men er de nu også det?

 

Nu er indvandrerbanderne så også begyndt at myrde uskyldige børn. Militæret er sat ind i gaderne på grund af den islamiske trussel. Og den britiske efterretningschef udtaler, at landet står over for den værste terrortrussel i hans 34 år i tjenesten. 20.000 er potentielle terrorister, man undersøger aktuelt omkring 3.000 personer i 500 åbne sager. Og det bliver værre: Islamisk Stat er faldet, så nu kan vi forvente, at hjemvendte islamister fører krigen videre i Europa. Det er en af grundene til, at højrefløjen er kommet til magten i Østrig. Og i de illiberale demokratier i Østeuropa ser man øjeblikkeligt en alliancepartner.

 

Godt nok siger politikerne i Vesteuropa, at man vil gøre noget, lukke Europa af for yderligere masseindvandring, herunder flygtninge- og migrantstrømmen. Men der er ikke handling bag ordene. F.eks. samles der i stor stil migranter op i Middelhavet. Ikke blot EU’s skibe, men især såkaldte nødhjælpsorganisationer sejler så tæt på Libyens farvand som muligt, for at hjælpe menneskesmuglerne med at transportere migranter til Europa. Og for det får de nu en pris af dagbladet Politiken.

 

Den utidssvarende tanke, til tiden: Vi skal lukke os om os selv. Ethvert levedygtigt folk må leve indenfor en begrænset horisont. Vores virkelighed er, og har altid været, partikulær. Som Huntington skrev: ”Vi ved kun, hvem vi er, når vi ved, hvem vi ikke er, og ofte kun når vi ved, hvem vi er imod.” Det strider imidlertid imod hævdvundne antagelser. Især Sverige bygger landet på idealer om åbenhed og tolerance, og det har ikke ført til noget godt. Mildest talt.

 

I stedet for at bevare og bekende sig til Europa kulturelle arv, sikre homogenitet i befolkningerne og værne om nationens selvbestemmelse, har den dominerende elite, herunder meningsdannerne – in casu den liberale, kulturradikale intelligentsia – praktiseret ”kritisk bevidsthed” og hyldet en åbenhed over for alt det fremmede, som dog forbliver noget rent eksotisk. Vi byder de fremmede velkommen, med Merkel i front, men velkomstkulturens slagord lyder så forcerede, at de minder om en eufemisering af frygten, som Botho Strauss har skrevet.

 

I et indlæg for nylig i Kristeligt Dagblad skrev jeg følgende, som jeg gerne vil gengive her: Det er godt at lukke sig om sig selv. Som menneske og som samfund. Vi har brug for at leve inden for en snæver horisont. For det eksistentielt betydningsfulde liv er et afgrænset liv. Det gælder mig selv, min familie, min venskabskreds, det lokale liv, nationen og den civilisation, jeg tilhører. Man lever inden for grænser med det konkrete ansvar, der strømmer af den emotionelle tilknytning til de nære betingelser. ”Menneskeheden”, derimod, blinker i det fjerne med et bedragerisk skin af nærhed. At være ”verdensborger” er at være belastet med dårlig, ”global samvittighed” over problemer, vi ikke har en kinamands chance for at løse. Vi bør derfor vriste os ud af globaliseringens klaustrofobiske rum og i stedet dyrke vores egen have, slå os ned ved den lokale andedam, kredse om vores navle, kort sagt: Genetablere sansen for stedet, vores eget sted i verden.

 

Hvordan lukker vi os mere om os selv? Der er flere muligheder, men en ting, vi kommer til at se på i fremtiden, er vores binding til internationale domstole og konventioner. Dem må vi, forekommer det mig, gøre os frie af. Det kommer jeg ind på i nogle af de følgende indlæg. Men her blot dette: Dybt forråede kriminelle bliver ikke udvist. Omtrent hvert tredje medlem af banderne har udenlandsk pas. At de ikke udvises, skyldes i høj grad domstolene, der bør stækkes. Det er et spørgsmål om politisk vilje. Politikerne kunne opsige konventionerne, omgå menneskerettighedsdomstolen eller vedtage love, der forpligter domstolene på at udvise forbrydere, der har begået særlig grov kriminalitet. F.eks. ved at indføre minimumsstraffe. Det er følsomme og komplicerede forhold, ja. Men man kunne begynde med at læse juraprofessor Mads Bryde Andersens kronik her i avisen, der handler om, hvordan man omgår domstolene uden at opsige konventionerne.

 

Der er i bund og grund ingen undskyldninger. Politikerne beslutter, om de vil gøre noget – eller ikke gøre noget. Men vælgerne beslutter også, hvem de vil stemme på.

139 kommentarer RSS

 1. Af Jesper Lund

  -

  Kasper Støvring

  “At være ”verdensborger” er at være belastet med dårlig, ”global samvittighed” over problemer, vi ikke har en kinamands chance for at løse.”

  Det må være klimaet, du her tænker på. Eller de to “øer” af plastic, der flyder rundt i Stillehavet og Atlanterhavet. Nogle har vurderet deres størrelse til knap 700 gange størrelsen af Danmark

 2. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  NJH: “Prøv at læse lidt op på jødefejden herhjemme, hvor danske nationalister angreb danske jøder …”

  Det var dengang.

  Finn Rudaisky, der har været formand for Mosaisk Trossamfund, er DF’er, og det er ikke et tilfælde, for nu beskytter de danske nationalister rent faktisk jøderne.

  Nu er det som bekendt fanatiske islamister, der forfølger og myrder jøder, blot fordi de er jøder, og fordi der står i koranen, at muslimer skal dræve jøder “hvorend de er”.

  En talsmand for Hizb Ut-tahrir blev endda dømt efter racismeparagraffen, fordi han citerede den passage fra koranen, der opfordrer til drab på jøder, “hvorend de er” – men alligevel angriber de venstreradikale “antiracister” fra AFA, demonstranter, der proesterer mod dette antisemitiske, islamofascistiske parti.

  En ny, norsk undersøgelse, som Weeklendavisen skrev om for nogle uger siden, dokumenterer, at det ikke længere er højreradikale ekstremister, der begår flest antisemitiske overgreb.

  Ifølge den norske undersøgelse, så begår venstreradikale og islamister flere antisemitiske overgreb, end de højreradikale antisemitter gør.

  Det er altså stadig jøderne, der er “vor tids jøder”, mens de antisemitiske islamister, der både myrder jøder, blot fordi de er jøder, og bekæmper centrale menneskerettigheder med terror, og ovenikøbet er imod demokrati, nærmere er “vor tids nazister”.

 3. Af Flemming Lau

  -

  Niels Juul Hansen.
  “Tror Faan.. du er angst hvis du oplever 24-7 som en fly katastrofe…” Altså Juul, du har dine gode dage! Jaahvist angst er ubestemt, frygt derimod er mere konkret. Frygt for hvad…? Frygt for den dag Europa vågner op eller rettere får en erkendelse af den skjulte dagsorden der ligger fra centralt hold!

  Historisk; opgøret med den katolske kirke, den Franske revolution, den russiske revolution, Weimar republikken, Adolf’s magtovertagelse, den kolde krig og ikke mindst den Islamiske revolution i ’79!

  Centrum venstre frygter nationalistiske krige, centrum højre frygter borgerkrigen. Det er der den står! Min erfaring fra international tjeneste er at Islamisk kultur føler sig højt hævet over, alt og alle, ja selv FN. Og erfaringen er den samme qua oplevelser gennem det sociale arbejde lokalt i Danmark. Dem der har været igennem dominans vold, glemmer det aldrig og deres indstilling er ” Der kommer en dag….” Jo længere tid, der går før man gør noget drastisk fra centralt hold, jo flere får førstehånds erfaringer som man overnight ikke kan gøre noget ved. De hæmninger vi før kendte til fra vores barndom forsvandt i det post kristne samfund. Idag er det ikke nok at give sin modstander et par nakke drag, næ han skal ned at ligge så man kan trampe på hans hovede!

 4. Af Torben Østergaard

  -

  Rigtig mange af bloggerne her går ind for invasion/masseindvandring og multi-kultikultur. Forstår de ikke konsekvenserne: besættelse, kæmpekriminalitet, konflikter, fordrivelse, terror, barbari, økonomisk kollaps og velfærdskrak m.m. ? Ligesom i Frankrig og Sverige osv. Se snaphanen.

 5. Af P Christensen

  -

  Vi behøver slet ikke at lukke os.
  Vi skal blot lukke det pivåbne globale socialkontor, som vi har tilladt
  landsskadelige politikere hos både blå og rød stue at anvende vore
  rekordhøje skatter til gennem årtier.
  Og vi skal i stedet anvende pengene på vore egne borgere, der har tjent dem.

 6. Af Flemming Lau

  -

  Anders Kirkegaard Jakobsen.
  Du strammer den vel rigeligt, når du tegner et billede af at vi skulle have nok i os selv.
  I ånden efter krigen, med dens talløse flygtning kolonner, fik vi flygtninge konventionen. Fra 1945 -49 havde vi 250 000 tyskere selv om de lige havde voldtaget os i de 5 forbandede år. I 1956 var der stort ståhej med 1500 ungarere. 1967 blev ansvarsområdet udvidet fra det regionale Europa til at dække hele verden. I øjeblikket har vi 402 000 personer af ikke vestlig herkomst. Det er da et problem hvis ikke der et flow i flygtninge systemets ind og ud. Prøv at forestille dig en i forvejen overfyldt bagerbutik og når folk har betalt, så bliver de bare stående, fx fordi de er faldet i snak….! Vi ved hvad der sker når folk får en blodprop. Ballonudvidelse thrombose behandling, bold fortyndede middel. Hvis man så pumper for meget blodfortyndende middel i patienten, risikere man at patienten forbløder af et simpelt snit i fingeren. Gad vide om det ikke er muligt at finde den gyldne mellemvej…?

  Iøvrigt er kun 2.67 % af strømmen fra Afrika flygtninge. Skal vi virkeligt belære verden om kø kultur og hensynet til de svageste der stadig sidder i lejre…?

 7. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Flemming Lau.

  Du skriver: “øvrigt er kun 2.67 % af strømmen fra Afrika flygtninge. Skal vi virkeligt belære verden om kø kultur og hensynet til de svageste der stadig sidder i lejre…?”

  Nej Flemming.
  Det er derfor, der er brug for internationale koordinerende aftaler, hvor hver enkelt land ikke har nok i sig selv, men hvor man samarbejder om lige netop dette og andre spørgsmål.

  Selvfølgelig

 8. Af Torben Østergaard

  -

  Oveni mange andre ulykker kan også komme kaos og anarki, fattigdom, sammenbrud af kultur, civilisation, lov og orden. Og folkesundheden kan blive hærget af nye og smitsomme sygdomme. Sundhedsvæsnet kan bryde sammen. Vores højt udviklede samfund kan få en nedtur og skæbne der ligner Titanics, luksuslineren der endte på havets bund.

 9. Af Flemming Lau

  -

  Anders Kirkegaard Jakobsen.
  Ja det er der da ingen der er uenige i! Men tiden er inde til at reformere konventionerne og det vil politikere som Løkke ikke, og det er saftsuseme et demokratisk problem. Hvis sporingen er røget på sin bil, og den hele tiden trækker til højre, er man da nød til at korrigere for ikke at ryge i grøften. Det slider også ensidigt på dækket.

  Det er fint at pege fingre af os nationalkonservative, men for ikke at tonse ud i en slagside bør der også gribes i egen barm. Det er mig nemlig en gåde hvorfor ingen eller meget få retter skytset imod de rige og usolidariske golfstater og Saudi!

  “Jamen de har jo slet ikke råd til at bo hos os” siger de bla i Kuwait, landet der blev reddet fra Iraks aggresion af vesten!
  En anden gåde er hvordan det er lykkedes OIC’s 57 medlemsstater jf Cairo erklæringen at få UN til at acceptere at Sharia loven er den Muhammedanske verdens menneskerettigheder..? Den er i hele væsen i modstrid de rettigheder hvorpå hele FN bygger!

 10. Af Maria Due

  -

  Flemming Lau: “Men tiden er inde til at reformere konventionerne og det vil politikere som Løkke ikke!”

  Hvor har du det fra? Du kan jo ikke være uvidende om, at statsministeren lader sin integrationsminister gå ,til yderligheder og mere til. Du er vel heller ikke uvidende om, at han netop har udtalt sig kategorisk afvisende vedr. Tyrkiets medlemskab af EU og været ene om at turde det i Bruxelles.. Var det ikke på sin plads at give ham lidt ros for det?

  “Det er fint at pege fingre af os nationalkonservative”

  Hvordan fint? Jeg synes, at I hele tiden selv er i teten for at rakke andre ned, og det er da ret generende, at I påtager jer den rettighed selv at omdefinere gamle begreber som konservativ og liberal og end ikke gør opmærksom på det. Et andet begreb, som er blevet omdefineret for nogle af jer er nationalisme, som Ibetragtes som synonymt med fædrelandskærlighed, skønt det har det aldrig betydet i min levetid. Nationalisme er en overdreven nationalfølelse, hvor man føler sig bedre end andre nationer.

 11. Af Jesper Lund

  -

  Jeg lider faktisk af fædrelandskærlighed. Jeg kunne holde alle mine ferier i Danmark, men min kæreste vil have, at vi holder ferie langt borte fra Danmark, f.eks, i Sverige.

  Selvom jeg lider af fædrelandskærlighed til Danmark, mener jeg, at Danmark skal deltage aktivt i internationale sammenhænge, f.eks. EU, og påtage os de forpligtelser, som diverse vedtagne konventioner kræver af os. Ikke mindst af humanistiske grunde.

 12. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Min bedste løsning på muslimske problemer i Danmar er, at man opretter flygtninge lejre i Nord Afrika, eller i mellem Østen, hvor til man kan sende alle uønskede muslimt hvis deres land ikke vil tage imod dem!!!

  Gør dog noget for fanden!
  Mvh.

 13. Af G Sørensen

  -

  Jamen Jesper Lund. Er det ikke gået op for dig at din humanistiske indstilling ikke respekteres af indvandrere og kun modtages med hån. at tildelte gaver betegnes som rettigheder. At din tilstedeværelse i samfundet presses. At du bliver fattigere hver dag fordi resourcer skal bruges andre steder?

  Din fremtid bliver væsentlig ændret. Ser du ikke tegn på at samfundet er presset indenfor politi, sundhedsvæsenet, boliger og andre resourcer tildeles udefrakommende, som har ret til en bolig før danskere. Er du døv og blind på en gang.

 14. Af bo hansen

  -

  Iflg. diverse kilder koster indvandringen nu ca. 200 milliarder kr. pr. år. Det betyder at der mangler penge til velfærd og sundhed. Det betyder sparekrav, lukninger og nedskæringer i eet væk. Ifl. Foa sker der nu tusindvis af unødvendige tragedier og dødsfald i sygehusene, og mange andre steder er der mistrivsel. Borgen svigter danskerne og favoriserer migranterne.

 15. Af Orla Guude

  -

  @CARL-ERIK PEDERSEN – 19. OKTOBER 2017 18:28
  Man kunne også løse de muslimske problemer i Danmark ved bogstaveligt talt at vende ryggen til muslimerne, hvor man end antræffer dem.
  Denne metode blev med held anvendt under 2. verdenskrig mod de tyske besættelsestropper. Muslimerne i Danmark udgør også ‘tropper’ fra en anden fremmed besættelsesmagt, nemlig den islamiske Umma.

 16. Af Birgit Lajer

  -

  Blot lige en kommentar til overskriften:

  Hvem siger, at vi lukker os om os selv, fordi vi ikke bryder os om at blive domineret af andre, forsøgt på det – men blot forsvarer sig selv.

  Så – til enhver med den kendte børnesagn: Varden er så stor, stor Lasse, Lalle lille ..

  Vi er fuldstændig booked op om islam i éet og alt i diverse debatter, selv når de engang imellem handler om andet.

  Vi skal rykkes flere århundreder tilbage — og de må efterhånden selv finde ud af det. Vi har institutiner og tiltag en masse .. vi gider ikke rykkes heller tilbage i kvndesag mig her og det, selv om der fortsat skal keres om dette område og udvikles yderligere.

  Men – hvor trættende nærmest at høre om disse tilbagestående forhold hvor vi og vores slægter har udviklet langt videre, så klar jeg selv med de muligeder, der er i anmark, så kan vi måske mødes en dag, hvor vi er nu – og I er kommet videre og med op.

 17. Af Flemming Lau

  -

  Maria Due.
  Det er vist ingen hemmelighed at Løkke af flere omgange, har afvist at røre konventionerne med en ildtang. “Det kommer ikke til at ske!” var hans kommentar!
  Vedrørende hans afvisning af Tyrkiets medlemsskab af EU, så er det en tilfredsstillende udmeldning. Læg så lige mærke til svaret fra foreningen af tyrkiske Moskeer og deres nye plan om moskeer i Roskilde, København, Fredericia og Århus. Det et typisk træk fra tyrkisk side. Der sker intet fra den front uden at det er afstemt med Ankara. Hvad Løkke iøvrigt formår under formandskabet i EU i det nye år, er så en anden ting, men jeg forventer mig ikke det store.

  Det var bare ikke hans tilgang da han gik til valg, der var alt i spil. Efter valget blev Pind så justitsminister, ny sherif i byen og vi så jo hvordan det gik. Hvorfor skal en Anders Bryde Madsen, professor og Jonas Christoffersen Institut for menneskerettigheder belære Mikael Sjøberg formand for dommer foreningen at vort domstolssystem så langt fra går til kanten af konventionerne..?

  Markus Knuth og Støjberg er ihærdige og er den nye generation, tak for det. Hvad angår den gamle garde som Britta Schall Holberg og Birte Røn, så har jeg ikke hørt nogen applaus fra din side, korriger mig hvis jeg har uret. Den garde har holdt det godt skjult at det nærmest var en mærkesag at få Tyrkiet med i EU. Og det er faktisk først for et par måneder siden at UEJ i sin blog endelig afskrev tyrkisk medlemsskab af EU.

  Omkring det at sætte i bås, så blev UEJ under et interview spurgt til hans ståsted og han kunne faktisk bedre definere det ud fra det han ikke mente han stod for. Mon ikke det samme i virkeligheden gælder mange for mange af os, også når det gælder danskhed. Jeg mener for mere end 25 år siden hørte man at noget var udansk. Hvilket
  Jo så måtte betyde at noget var dansk. Når man så tog afsenderen i betragtning kunne man nogen gange undre sig .UEJ blev til sidst spurgt om han ikke nærmere var at definere som kulturliberal. Han smagte lidt på ordet og sagde så, jo det lyder godt! Ihukommet hvordan Inge Dahl Sørensen blev behandlet måtte man konkludere at hun nok havde mere snævre grænser i det at være liberal, min tolkning.

  Og så er det lidt sjovt, at nationalkonservative skoses for at rakke ned på andre! De fleste højrepartier har de økonomisk konservative strategis som centraler, som har indebåret at socialkonservative, kulturkonservative og nationalkonservative er blevet marginaliseret!
  Definition af nationalkonservatisme betegner politiske og sociale bevægelser indenfor konservatisme som anbefaler en selvstændig nationalstat, med fokus på nationale interesser og et forsvar af kulturel og etnisk identitet. Herunder kernefamilien!

  Spørgsmålet er om man overhovedet er konservativ, hvis man besidder et dialektisk idealistisk menneskesyn..?(selvrealisering i modsætning til skomager bliv ved din læst)

  Sandheden er snarere at ens holdninger er katagoriseret som højreradikale, populistiske ekstreme nationalistiske fundamentalistiske tidehversk indremissionsk Pinsekirkelig kreationist! UPS jeg glemte ultra et eller andet.

  Og jeg som bare troede at jeg var en gammeldags uartig socialdemokrat!

 18. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Blot lige en kommentar til overskriften:

  Hvem siger, at vi lukker os om os selv, fordi vi ikke bryder os om at blive domineret af andre, forsøgt på det – men blot forsvarer sig selv.

  Så – til enhver med den kendte børnesang: Verden er så stor, stor Lasse, Lasse lille ..

  Vi er fuldstændig booked op om islam i ét og alt i diverse debatter, selv når de engang imellem handler om andet.

  Vi skal rykkes flere århundreder tilbage — og de må efterhånden selv finde ud af det. Vi har institutiner og tiltag en masse .. vi gider ikke rykkes heller tilbage i kvndesag mig her og det, selv om der fortsat skal keres om dette område og udvikles yderligere.

  Men – hvor trættende nærmest at høre om disse tilbagestående forhold, hvor vi og vores slægter har udviklet langt videre, så klar jeg selv med de muligeder, der er i anmark, så kan vi måske mødes en dag, hvor vi er nu – og I er kommet videre og med op.

  Tag jer sammen. Men – vi kan atså ikke blive ved – især hvor ingen vil, og vi trækkes tilbage i tid. Det er det samme som at dyrke sine problemer, hvor og hvis de har været der. Vi er kommet videre – så tag jer gevaldigt sammen – ellers er I med til at, vores samfund i Danmark ændres til mere politi og solddater i gaderne.

  Så – se hvad I egtl er flygtet fra – og kom videre i og med det land I bor i med jeres børn, der er lost, hvis de ikke kan leve ordentligt her i fremtiden.

 19. Af Flemming Lau

  -

  Maria Due.
  Jeg har lige læst din kommentar på Stenos blog. kl. 18:18 prøv lige at anskueliggøre hvor vi er uenige i det spil…? Bare skyd fra leveren, så vi kan få tingende sat på plads!

 20. Af Erik Carlsen

  -

  Hej Kasper.
  Et rigt godt og meget spændende indlæg. Jeg støtter dig helt i dine synspunkter omkring immigranter i Danmark og i Europa. Jeg er glad for valget af Sebastian kurz i Østrig. Nu har polen og Ungarn endelig fået en sand ven lodret imod Frau Merkel i Berlin. Frau Merkel har efter valget i Tyskland også mister magten, og dermed er hele EU projektet blevet meget svækket. Frankrig kæmper med arbejdsløshed og faldende produktion. Juncker i EU er den bedste garanti for at EU er under afvikling.
  Danmark skal lukke grænserne og opsige alle konventioner omgående. Kriminelle udlændinge skal smides ud omgående.
  Jeg flyttede selv fra det multikulturelle vanvidsprojekt på Københavns Vestegn ned til Vestsjælland, hvor der er mere fred og ro endnu. Jeg havde have bare fået nok af ideologien om det multikulturelles paradis prædiken.
  Fortsæt venligst dine oplysende debat oplæg.
  EC

 21. Af Erik Carlsen

  -

  Hej Kasper
  Ved valget i Østrig sejrede nationalstaten over Junkers EU projekt. Sebastian Kurz vil have negative immigranter, forstået således, at immigranter skal sende hjem igen. Kurz vil indfører at du skal arbejde i mindst 5 år i Østrig får du kan få offentlig ydelser. Ikke som i Danmark hvor du kan ligge på sofaen i hele livet og hæve Bistand..
  Valgets absolutte sejrherre blev det 31-årige håb Sebastian Kurz, der står for en kontant kurs over for illegal migration, asylbedrageri og fattigdomsflygtninge. Nu har Kurz særdeles gode udsigter til at blive verdens yngste regeringschef.
  Fordelingen af kvota immigranter er opgivet. Polen, Ungarn og nu Østrig vil ikke være med til dette EU vanvids projekt. Sebastian Kurz vil arbejde for at EU systemet bliver beskåret til det halve af det nuværende. Rigtigt godt. National staten vil generobrer magten fra EU Bureaukraterne. På Tiden.
  EC

 22. Af Jan Petersen

  -

  @ Flemming Lau – 19. oktober 2017 20:27, hvorfor ikke bare fortsætte denne debat på Steno blog? Så vidt jeg kan se, er debatten der åben for alle 🙂

 23. Af Mehmet Sami Gür

  -

  “Tyrkiet gør alt det forkerte og hører ikke til i EU”.

  Det siger Lars Løkke Rasmussen, hvor han er med til at deltage i EU topmødet, hvor blandt andet Tyrkiets fortsatte optagelsesforhandlinger er på dagsordenen. Her gentager han (statsministeren) sit synspunkt om, at EU burde stoppe optagelsesforhandlingerne med præsident Recep Tayyip Erdogan.

  Så stiller man det samme spørgsmål til EU og Danmark:

  Gør Danmark og EU alt det rigtige?

  At stoppe alt forhold til Tyrkiet er det samme som at skyde sig selv i foden.
  Det må politikerne i vesten vide og fatte det.
  Kansler Merkel har fornyligt selv indrømmet den sandhed om, at Tyrkiet har ydet en kæmpe indsats ift. begrænsning af flygtningetilstrømning, bekæmpelsen af terror og energi forsyning af Europa med de nye energi ruter fra Asien, Rusland og Mellemøsten, og derigennem Tyrkiet og videre til hele Europa.

  Det hele finder sted takket være den visionære tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan og det stærke og stabile politiske lederskab i Tyrkiet.

  Tyrkiet har ikke brug for EU og vil heller ikke være medlem af EU mere, men EU har mere end nogensinde før behov for Tyrkiets hjælp og støtte. Fat det!

 24. Af Maria Due

  -

  Flemming Lau: “Definition af nationalkonservatisme betegner politiske og sociale bevægelser indenfor konservatisme som anbefaler en selvstændig nationalstat, med fokus på nationale interesser og et forsvar af kulturel og etnisk identitet. Herunder kernefamilien! Spørgsmålet er om man overhovedet er konservativ, hvis man besidder et dialektisk idealistisk menneskesyn..?(selvrealisering i modsætning til skomager bliv ved din læst)”

  Jeg er vokset op i et konservativt hjem, hvor det nationale aldrig var til diskussion, og der heller aldrig blev talt om, at man havde sat livet på spil for det ,man troede på. Der var spørgsmål, som ikke blev stillet, men jeg kender svarene. Et irriteret sideblik og en studs bemærkning for at gøre opmærksom på, at det er for dumt at spørge.

  Derfor virker det også mere end underligt på mig, at der pudselig findes nogle særligt nationale konservative, især da de hader de liberale med en intensitet, jeg aldrig tidligere har set i dansk politik. Det er der, jeg aner fascismen. Som Søren Pape udtalte hos Trykkefrihedsselskabet på folkemødet, findes det liberale islæt jo også i konservatismen, og det er da klart, ellers ville erhvervslivet jo stagnere sig selv til døde. Man går almindeligvis ikke i stå, fordi man er konservativ. Det var fx hr. Møller og Tietgen gode eksempler på. Der er en stor fællesmængde til stede mellem de konservative og de liberale borgerlige, og sådan har det altid været.

  “Og jeg som bare troede at jeg var en gammeldags uartig socialdemokrat!”

  Er de fleste, der kalder sig nationalkonservative, ikke det? Socialdemokrater er jo noget af det mest konservative på denne jord. Men man skal ikke forveksle borgerlighed med socialdemokratisk konservatisme.

  Som næsten alle borgerlige har jeg fx aldrig deltaget i en demonstration og ville føle mig forkert, hvis jeg gjorde det. At stå med blafrende faner og skrige ukvemsord er i det hele taget ikke borgerligt, de færreste har prøvet det, og set ud fra den synsvinkel betragtes vi ofte som svage og latterlige af modparterne. Måske skulle de, der kalder sig nationalkonservative overveje, om de altid har opfattet de sociale koder hos de borgerlige, de har så travlt med at kritisere. Det virker, som om det mest er venstrefløjen, der diskuterer med hinanden i debatten, ellers ville en “Jan Petersen” ikke have en chance. I øvrigt synes jeg, at al det der med det yderste radikale højre er noget vrøvl, jeg kan ikke få øje på dem.

 25. Af Jan Petersen

  -

  ” Det virker, som om det mest er venstrefløjen, der diskuterer med hinanden i debatten, ellers ville en “Jan Petersen” ikke have en chance. ”

  Kære Maria Due, hvor har du den underlige forskruede mening om mig fra? Jeg er hverken højre- eller venstredrejet. Forsøger blot – efter bedste evne – at afsløre diverse magthavere, uanset politisk standpunkt. Men OK, jeg følger andet end mainstream medie propaganda DR, TV2 og evt vild med dans 🙂

 26. Af J Nielsen

  -

  “Som næsten alle borgerlige har jeg fx aldrig deltaget i en demonstration og ville føle mig forkert, hvis jeg gjorde det.”

  Det skal bare være den rigtige demonstration. ligesindede borgere, der taktfast råber:

  “Sta-tus quo! Sta-tus quo! Sta-tus quo!”

 27. Af Jan Petersen

  -

  Hele problemet med såkaldt borgerlige – det tidligere præsident Nixon kaldte “det tavse flertal” – er vel netop, at de bare sidder i sofaen foran TV-dummekassen – i stedet for at foranstalte demonstrationer imod rådne magthavere !

 28. Af Flemming Lau

  -

  Maria Due.
  Dialektisk idealistisk syn er liberalistisk i sit væsen. Vi kan jo ikke følge parolen ” Det ikke alle kan få skal ingen have”, for det er ren beton. Vi følger heller ikke skomagerens læst for det er beton konservatisme. I USA er det at være liberal nærmest det at være socialist.

  Fra mit reaktionære ståsted, har jeg set liberalismen blive taget til indtægt for at være progressiv i betydningen grænse løs. Det er for mig en parodi, simpelthen fordi mennesket er umætteligt! Og jeg gider altså ikke opfinde den dybe tallerken igen, fordi man ignorere ældgamle skel. Vi har set resultaterne af gennem sekulariserede samfund og ærlig talt, de er jo ikke bæredygtige i længden. Der er ingen bånd men rodøshed, lidenskab uden medlidenhed. Hjælpsomhed, taknemmelighed og humor er en sjælden og mystisk gæst og i disse krænkelse syge tider er det næsten til at få Socialfobi af.

  Jeg erkendte for mange år siden at konservative og venstre politikkere så langt fra var, hvad de udgav sig for at være. At socialdemokratiet så lod sig vildføre på det groveste af tidsånden fra 60′ erne og de næste 50 år frem er en helt anden alvorlig sag. Den største skuffelse i de borgerliges rækker, har så bare været, at man langt ind i venstre har gået og kælet for skabsradikalismen. Gid at mine ord vil blive bragt til skamme, i det nye år! Go’ nat.

 29. Af j nielsen

  -

  “Vi skal lukke os om os selv. Ethvert levedygtigt folk må leve indenfor en begrænset horisont.”

  Undtagen selvfølgelig briterne, over hvis imperium solen aldrig gik ned. Nå ja, og amerikanerne, altid på jagt efter new frontiers, selv i rummet hvor ingen horisont findes. Spanierne, franskmændene, hollænderne – ud på den anden side af horisonten. Vikingerne. Skumbad Søfareren. Den jødiske diaspora. 2000 år og de er her endnu.

  Den der lukker sig om sig selv lever i en ghetto.

 30. Af Rikke Nielsen

  -

  Kasper Støvring, at betragte klimaproblemer som nationale, kan jeg kun betragte som “strudsesnak”. Hvis 5 mill. mennesker bliver ultra “klimareligiøse”, vil det intet hjælpe i sammenligning med 6,5 millarder, der ikke gør. Klimaet kender intet til nationale landegrænser og kun internationale samarbejder kan bringe os videre.

 31. Af Jan Petersen

  -

  “Dialektisk idealistisk syn er liberalistisk i sit væsen.” Ja . . . . hallo klaphat . . . . hvem er det egentlig, man tror, man “imponerer” ved tågesnak? Personlig ved jeg godt, hvem magthaverne tager i røven efter noder. Alle de der wannabe “intellektuelle” der ikke er i stand til at formulere sig på almen let forståelig dansk 🙂

 32. Af j nielsen

  -

  ” Personlig ved jeg godt, hvem magthaverne tager i røven efter noder. Alle de der wannabe “intellektuelle” der ikke er i stand til at formulere sig på almen let forståelig dansk ”

  Ja, man skal holde sig til gode danske ord som shit, news, hoax, fake, junk, ikke over fire bogstaver og helst kun én stavelse. Djærvt sprog som vor oldemor talte det.

 33. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er jeg selvsagt meget uenig i udtalelsen – “Vi skal lukke os om os selv. Ethvert levedygtigt folk må leve indenfor en begrænset horisont.”

  Det moderne Danmark er i høj grad præget af udenlandsk indflydelse og indvandring. MEN vel at mærke indvandring baseret på originale ID-papirer, pas, evt visum og arbejdstilladelse. Disse fire basale krav til indvandring er skudt i sænk af menneskesmuglere og fiktionen asylsøgere / flygtninge. Få lidt styr på tidligere gældende indvandrer-regler, og lovlig indvandring virker igen – efter hensigten!

 34. Af Jan Petersen

  -

  “Ja, man skal holde sig til gode danske ord som shit, news, hoax, fake, junk, ikke over fire bogstaver og helst kun én stavelse. Djærvt sprog som vor oldemor talte det.”

  Enig, så går man ikke helt galt i byen, hvis man vil gøre sig forståelig 🙂

 35. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Jan Petersen

  “Ja, man skal holde sig til gode danske ord som shit, news, hoax, fake, junk, ikke over fire bogstaver og helst kun én stavelse”.

  Ikke specielt dansk fænomen – du ser det også meget i Norge. Og der vel også en grund til, at engelsktalende lande bruger udtrykket “four letter words”.

 36. Af r. vangkilde

  -

  Er Støvrings lukkethed, – en sort eller rød ” nationalisme ” i selvforsørgelse eller gratis velfærd.

  KLIMAET NATURLIGVIS, –  folkevandringer fra Afrika og den arabiske verden er ikke ny, ELLER
  er Danmark stadig en kolonimagt, hvor den nationale dovenskab har brug for arbejdskraft til,
  at forsøde det politiske fællesskab med verdens højeste omkostninger i velfærdstaten.

  Støvring vil lukke sig inde i national demokratiet, og ikke vil i konkurrence på den globale scene, hvor demokratiet er i mindretal og modsat f.eks. Asien, som har mere styr på terror, krige. økonomi, religion, produktion og beskæftigelse til overlevelse.

 37. Af Ali sahilaslan

  -

  Mehmet Sami Gür:
  Tayyip Recep Erdogan er Tyrkiets pendant til Dansk Folkeparti/Nye Borgerlige. Samme retorik, samme værdisæt.
  Tayyip sætter Tyrkiet årtier tilbage og nulstiller demokratiet.
  Liraens styrtdyk fortæller historien.

 38. Af Glenn Madsen

  -

  @Niels Juul Hansen
  Vores muslimske kommentator er naturligvis Mehmet Sami Gür, som jeg gætter på er muslim.
  Med hensyn til det andet. Der var ca. 4-5 tusinde jøder i Danmark før krigen. Havde der været kun 4-5 tusinde muslimer i Danmark i dag, havde vi ikke haft Dansk Folkeparti, Den Danske Forening osv., vi havde overhovedet ikke haft disse endeløse diskussioner, tilsværtninger og mudderkastninger.

 39. Af jan ulrik friis

  -

  Ingen er længere i tvivel om at muslimer på dansk jord er problemet, alle andre problemer er sekundære, muslimerne er problemet!

  Enkelt og 1 prioritet at fjerne alle muslimerne fra Danmark, fordi alle vores uoverskuelige problemer den regulære dødstrudsel imod det danske folk selvdestruktionen vores hele civilisation, alle problemerne forsvinder…… i et nu…. sammen med muslimerne, det er så enkelt i klartekst at fuldt ud på højde med ugens tilbud fra D yne L arsen, og det ene udelukker ikke det andet!

  Det er bare at udvise 0 tolerance overfor islam, at udstede ordren der fjerner muslimer til 100% fra dansk jord, alt andet i denne sammehæng ligegyldigt, når regeringen har fjernet alle muslimerne kan de kære folkevalgte for min skyld holde betalt ferie et 5 stjerners hotel resten af valgperioden, ja jeg ligefrem bønfalder disse vores kære folkevalgte om at rejse på ferie, at I ikke skaber flere og nye problemer, det rækker så rigeligt for denne valgperiode, og rigeligt om I sender et lille postkort max 10 ord……….iøvrigt god ferie!

  Men husk at allerførst og 1 prioritet at fjerne ondskaben muslimerne fra vores midte, sammen med samtlige udanske tyrkiske og saudi financerede moskeer og radikale islamistiske terror udklægningsstationer fra dansk jord altsammen uønsket, det er nemlig på tide der bliver helt og fuldt ryddet op i svineriet!

 40. Af jan ulrik friis

  -

  …………..i filter…….

 41. Af Finn Bjerrehave

  -

  Vi skal lukke om os selv, men spørg først vores politikere , hvorfor Europa skal oversvømmes med Muslimerførst, og svaret blafrer i vinden.
  Hvorfor skulle vi modtage Erdogans Syriske flygtninge fra sikre Tyrkiske lejre, og acceptere en rejse på 3-4000 km, hvad var der reelle formål med disse personer som havde tryghed i Tyrkiet, det får vi nok aldrig oplyst, men det var ikke seriøst, snarere Erdogans svar på en tabt krig i Syrien.
  Menneskerettigheder siger nogle, men disse som havde deres menneskerettigheder i tyrkiske lejre, blev nu immigranter, og der kan vi alle sige nej, og menneskerettighederne er ikke generet, men igen vores Politikere har haft en anden dagsorden, og tavsheden bliver svaret.
  Hvem holder vi egentlig med i Mellemøsten, Israel eller Palæstinænserne, det er spørgsmålet, nemlig bistand til Palæstinænserne som aldrig vil slutte fred med Israel, og fortsat støtte til u-fred, og Israel bliver sorteper, og freden kommer aldrig.
  Muslimer igen igen. Finn Vig

 42. Af Jan Johansen

  -

  I dag var der en radioudsendelse, hvor den lalleglade jubel-europæer, Uffe Ellemann Jensen blandt så meget andet bavl lagde afstand til ovenstående blogoplæg. På trods af de meget alvorlige og kaotiske tilstande med den uhæmmede indvandring i bl.a. Storbritanien, Frankrig, Sverige og nu også Danmark, mente han fortsat, at problemerne kun kan løses i EU. Selvom praksis viser noget ganske andet, så blev han ved med at fremhæve EU’s fortræffeligheder. Det samme gælder også for en anden jubeleuropæer som Morten Helweg Pedersen. Han er også tæt på at være helt galt afmarcheret, når det gælder EU. Det er da utroligt! Har de da slet ingen føling med, hvad der foregår uden for Gentofte og Bruxelles? De burde tvangsindlægges til bosættelse i et af de utallige yderst betændte boligområder, vi har her i Danmark, i mindst et helt år, så ku’ det måske være, at der blev skruet lidt ned for deres frelsthed om EU’s påståede lyksaligheder

 43. Af P Christensen

  -

  Apropos Venstre og EU-liderlighed.
  Venstre ønsker mere og mere union – men dog ikke en social union…..
  Venstre er jo stadig et parti for slave-ejerne og ikke for lønslaverne.

  Ironisk nok, da det i tidernes morgen opstod som bøndernes modsvar mod
  herremændenes Højre.
  Men stort set alle nutidens partier har jo også forlængst forladt deres oprindelige
  ideologiske ophav og politiske retning, og marcherer i takt mod Europas Forende Stater.
  Nu dog uden strakt arm.

  For Venstres vedkommende er det patetisk at se hvorledes Løkke lige skal se,
  hvad Europas førerinde Merkel mener, for han melder ud, hvad Venstres politik er.

 44. Af niels peter lemche

  -

  Til Gür kan man stille spørgsmålet: Hvem holder du med, hvis Tyrkiet spiller fodboldlandskamp mod Danmark?

  Det er faktisk en god lakmusprøve på sindelaget.

 45. Af Per Torbensen

  -

  Nej det er en giftig lakmusprøve,rødder er meget svære at rive op.

  https://www.youtube.com/watch?v=lFRnDHDkKQ4

  Vores ophav-rødder,gener,kulturvaner etc.ligger dybt forankret i os. Så det spørgsmål behøver
  Sami Gur ikke , at besvare.

  M.v.h. Per Torbensen.

 46. Af Flemming Lau

  -

  Niels Lemche.
  Den 3 sep 2014 spillede Tyrkiet og Danmark i Odense. Der var ingen tvivl om hvem tyrkerne holdt med. Flere af de 9000 tyrkiske fans, blev spurgt både i lokal som lands dækkende TV. ” Ja undskyld Danmark men det er jo Tyrkiet, vort gamle fædreland der spiller i aften…!” Men det vidste du jo egentlig godt, din ræv!

 47. Af Gert Hansen

  -

  Niels Peter Lemche:

  Ja, det er altid en god prøve. ‘Opfundet’ af en britisk politiker i forb. med cricket, tror jeg.

  For få år siden spillede Tyskland mod Tyrkiet i Berlin for opimod 75.000 tilskurere. På tilskuerpladserne på stadion blev der hele vejen rundt viftet med tyrkiske flag, så jeg på TV, og det tyske hold følte, såvidt referater i medierne, at de spillede på udebane. Det tyske hold blev vel også hylet helt ud.

  Ikke underligt at Merkel på næsten samme tid udtalte, at integrationen i Tyskland var slået fejl. Det behøvede man nu ikke at gå på stadion for at konstatere.

 48. Af Flemming Lau

  -

  Der er intet giftigt ved stille spørgsmål om rettroende muslimers loyalitet. Tværtimod! Men der er jo altid svage sjæle der lider af hensynsbetændelse, der finder det odiøst at afklare sådanne forhold. Sandheden er ilde hørt hos slige personer, nemlig at danskerne har næret et utal af slanger, ved vores bryst!

 49. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos – “Vi bør lukke os om os selv” – en anden Berlingske blog . . .

  “Livet, friheden og . . . skråt op med ytrings- og debatfrihed, med overskriften:
  “Er sexchikane mere rigtig, hvis den er venstreorienteret?”

  Her lukker bloggeren Pind så ellers bloggen om sig selv – kommentar lukket. Det forekommer mig rimelig idiotisk at stille et spørgsmål – ingen kan svare på 🙁

  PS: Jeg har ikke læst Pind ævlet. Læser aldrig blogs med kommentar NUL.

 50. Af Bonga Banga

  -

  Til .N…P..l. skal man spørge,,Hvem holder du med når du Danmark spiller la.ndska.mp mod Is.ra.el! Svaret ville være et rungende I.sr.ae.l…Samme hvis det var Ty.sklan.d..

  M.anden er ikke Da.nsker..

  Blog..gene er nu kommet så langt på afv.eje i Berling.ske siden A..sh trådte til, at en venstr.emand nu må ty til at kalde L.yh.ne for sågodt som en høj.reekstr.emist ha.dpraktik.ant-ligesom støvr.ingen..Så er standar.en godt nok faldet meget, når selv en besk.idt vens..tremand er nødsaget til at gøre dette?

  O..ndska.ben vokser i Danmark…Og hastigt..De har nu fået stor mediemagt, disse h.øjreradik.ale a.lt rig.ht fas..cist…er….Og bruger den mestendels til at lukke ned for kr.itiken af selvsamme on…d.skab nu..Altid libe.ralis.ter og høj.reekstre.mister som stø.vrin.gen , Pin…d..en, Li.bera..lister som ly..hne, Ma..ybritt osv. der har den laveste y..tringsfrihed i Danmark..

Kommentarer er lukket.