Bertel Haarders og Søren Pinds demokratisme vil ikke virke

Af Kasper Støvring 133

 

 

Bertel Haarder vil have nydanske borgere til at skrive under på demokratiske principper, så integrationen vil lykkes. ”Close, but no cigar”, fristes man til at sige. Det er velment, men denne slags gode intentioner vil ikke have nogen effekt på den målgruppe, som forslaget i virkeligheden er henvendt til, nemlig vores nye muslimske medborgere.

 

For medborgere er, hvad de er; men de er ikke en del af den danske kulturnation. Der skal nemlig mere til. Haarders initiativ falder i forlængelse af Søren Pinds såkaldte ti bud til den demokratiske dansker. Både Haarders og Pinds forslag er udtryk for demokratisme: Når demokrati bliver en erstatningsreligion.

 

Demokratisme er en tynd borgeridentitet eller statsborgeridentitet. Den kan næppe binde mennesker sammen i et fællesskab, for så vidt heller ikke få dem demokratisk integreret. Der kræver noget langt mere, nemlig kultur. Demokrati skal være forankret i en livsform. I fælles uskrevne regler og uformelle normer – om ligeværdighed, selvbestemmelse, ytringsfrihed, alle de gode ting, Haarder nævner, men som igen er forankret den historiske erfarings jord, i den nationale kultur, der står højere, eller er mere grundlæggende, end demokratiet: fælles sprog, religion (kristendom), traditioner, symboler og den slags. At blive dansk kræver en årelang socialisering: At man lever sammen med og omgås, samarbejder med mennesker af samme sind, samme sædelighed.

 

Man kalder det assimilation eller kulturel integration. Lad os i den forbindelse høre Muslimsk Ungdom i Danmark, der afviser ethvert krav om assimilation med ordene: ”Vores efterliv er ikke noget, vi tør satse for en midlertidig anerkendelse i det verdslige liv.” Der er noget beundringsværdigt stærkt over denne muslimske etos. Man kan sagtens anerkende islam som en stor kultur og samtidig mene, at islam ikke hører til i Danmark.

 

”Den demokratiske integration er slået fejl,” siger de velmenende. Men man kan ikke elske demokratiet, og ingen mennesker er nogensinde blevet forenet af kolde procedurer. Jeg tror ikke, at noget menneske er demokrat i hjertet. Demokratismen er blodfattigt hjernespind, promeneret af akademikere. Der hviler en grå aura om deres oprejste gang gennem den lærde republik, hvor de messer deres sesam foran den lukkede port: ”Medborgerskab”. ”Menneskerettigheder”. ”Mangfoldighed”. Imens mødes gale hververe, tungetalere og afsindige i deres kældre og samler de fremmede op, der har drevet fortabte omkring i samfundet, fremmedgjorte og sårbare. Et let bytte for hadets og fanatismens religion.

 

Hvordan står det til med muslimers såkaldt demokratiske integration? Ifølge den store, tyske WZB-undersøgelse mener 65 procent, at religiøse love skal stå over sekulære:

 

Og ifølge den danske Wilke-undersøgelse for Jyllands-Posten i 2015, mener 75 procent af muslimerne, at man skal følge Koranens anvisninger fuldt ud.

 

Assimilation er altså svaret, men assimilation skal i sagens natur ske frivilligt. Men derfor kan man godt presse, lokke, opfordre til og skubbe på i den rigtige retning. Da assimilation næppe vil ske i tilstrækkelig omfang, er det nødvendigt med et stop for yderligere indvandring fra muslimske lande. Lad os bare sige indtil den dag, assimilationen vil ske. Den slags tiltag er helt almindelige, i hvert fald historisk set, i et land som USA. Indvandringsstop, assimilation og kvoteordninger for bestemte grupper var praksis indtil for cirka fyrre år siden. Samuel Huntington skriver fremragende om det i bogen Who are We?

 

 

 

 

133 kommentarer RSS

 1. Af Flemming Lau

  -

  J.L.
  Ja hvis du mener at ytringsfrihed og kønsligestilling er ensrettende, så har du ret.
  Og hvis du mener at loyalitet, troskab til Danmark og respekt for landets love er ensretning, så er alle fædrelandskærlige og lovlydige borgere ensrettede.

  Men betyder det at de er totalt ensrettede som i totalitære fascistiske diktaturstater..? overhovedet ikke. Et demokratisk Danmark har nogle standarder, som vi bør være stolte af, og hvilket landet foruden, ville betyde et dysfunktionelt samfund.

  Det ville de totalitære antidemokrater nyde!

 2. Af Flemming Lau

  -

  Koks i filteret!

 3. Af Flemming Lau

  -

  J.L.
  “Aller er lige for loven!” Er det så også ensretning…?. Det er da kun totalitære anti demokrater, som finder det odiøst!

 4. Af Jesper Lund

  -

  Flemning Lau
  “En sten kan ikke flyve. Morlille kan ikke flyve. Ergo er Morlille en sten!”

 5. Af Flemming Lau

  -

  J.L.
  Hør nu her! Vi prøver at fortælle dem at de skal være loyale og udvise troskab overfor Danmark, samt at de skal respektere dansk lov. Vi fortæller dem at vi har ytringsfrihed og ligestilling her i landet. Vi fortæller dem mange ting, som de ret beset er ligeglade med. Derfor er samfundet som sådant nød til at håndhæve vore værdier.

  Hvad ville folk i almindelighed sige, hvis deres gæster ikke adlød husorden og begyndte at lave hærværk i beboelsen, samtidig med at de begyndte at opdrage på værtens børn…?

  Hvis man foresat vil have et funktionelt frit demokrati, må man håndhæve at udlændinge tilpasser sig. Det er heldigvis ikke så svært for vestlige indvandrere!

 6. Af Jesper Lund

  -

  Flemning Lau
  Udlændinge skal selvfølgelig overholde dansk lovgivning. Men Kasper Støvring kræver mere af udlændinge, nemlig assimilation.

 7. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er der intet odiøst i assimilation (tilpasning). Det er, hvad der foregår i enhver familie, på enhver arbejdsplads, i ethvert funktionelt samfund – hver dag. Ellers fungerer stadset simpelthen ikke!

 8. Af jENs haNsen

  -

  AF JAN PETERSEN – 13. NOVEMBER 2017 18:26
  “I øvrigt er der intet odiøst i assimilation (tilpasning). Det er, hvad der foregår i enhver familie, på enhver arbejdsplads, i ethvert funktionelt samfund – hver dag. Ellers fungerer stadset simpelthen ikke!”

  Lidt ligesom at forklare vestjyder, at man ikke steger bakskuld i fælleskøkkener.

 9. Af Jan Petersen

  -

  Google – hvad er bakskuld (lidt info til dem der evt ikke ved) :

  “bakskuld, saltet og tørret, undertiden røget ising (slette). Bakskuld er oprindelig en sydvestjysk konserveringsmåde, særlig knyttet til Fanø. Under navnet tørret jyde eller ræset flynder kendes desuden saltede, tørrede fladfisk fra Vendsyssel.13. jan. 2011”

 10. Af jeNS haNsen

  -

  AF JAN PETERSEN – 13. NOVEMBER 2017 18:51

  Bakskuld er en stor delikatesse.

 11. Af Jan Petersen

  -

  Lyder lækkert, men jeg har godt nok aldrig spist en bakskuld 🙂

 12. Af Flemming Lau

  -

  J.L.
  Kasper Støvring taler om at den demokratiske integration, er slået fejl! Jeg hører ikke at han kræver at de skal blive kristne, derimod at de skal respektere demokratiet og grundloven. Det gør 75% ikke. De vil have Sharia indført hvilket er uforeneligt med demokratiet. Vi har jo i forvejen nok af antidemokrater, i DK såvel i EU.

  Bertel Haarder vil have indvandrere til at skrive under på tro og love, ” Loyalitet og troskab mod Danmark og samfundet som helhed, samt respekt for landets love!”
  Også det bliver afvist. De desintegrere sig, excludere sig og har søgt selvalgt segregation (parallelsamfund).

  Man kunne sætte ind med at afislamificere den politiske del af islam, men hvorfor egentlig smide gode penge efter dårlige, når de foragter og hader værts befolkningerne, verden rundt. Nej udenlandske anti demokrater har vi nok af. De må forlade demokratierne og tage tilbage til deres ligesindede.

 13. Af Jesper Lund

  -

  Her er et forslag til hvorledes vi forbedrer sammenhængskraften i Danmark.

  Undervisningspligten erstattes af en skolepligt, som kun kan opfyldes ved, at eleven går i folkeskolen. Privatskoler afskaffes.

 14. Af Jan Petersen

  -

  “Undervisningspligten erstattes af en skolepligt, som kun kan opfyldes ved, at eleven går i folkeskolen. Privatskoler afskaffes.”

  Send lige det forslag til f.eks Mette Frederiksen 🙂

 15. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt lidt af en revolutionerende nyhedsdækning fra TV2.dk/nyheder, citat:

  “I dag, Kl. 19:45
  Fem fængslet for 16 hjemmerøverier på Sjælland og Lolland-Falster

  Anklagemyndigheden ved Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi oplyser, at fem personer er blevet fængslet, mistænkt for hjemmerøveri. Lolland-Falsters Folketidende har tidligere oplyst, at de fem, som formentlig er en familie på far, 47, mor, 50, og tre sønner på 22, 19 og 17, med serbo-kroatiske rødder, nægter sig skyldige i at have deltaget i i alt 16 hjemmerøverier på Sjælland og Lolland-Falster. De fem er foreløbig fængslet fire uger.”

  Hold da helt op – normalt omtales udenlandske forbrydere som . . . “af anden etnisk oprindelse end dansk”. Hvad skete der lige med TV2 “politisk korrekte filter” i dén rapportering?

 16. Af Flemming Lau

  -

  J.L.
  Hvis du blot havde en perifer kendskab til skolen idag, ville du vide at det muslimske afkom Busses rundt til byens skoler i den hellige mangfoldigheds navn. Selv om man fra muslimske intellektuelle i Europa angiver max 10% i en klasse, ser man allerede mange klasser der er oppe på 15%. Historien gentager sig. 5% sætter sig på klassen ved deres voldsparathed. Man kommer ikke til børnene fødselsdage og man inviterer heller ikke selv til fødselsdage. De vil ikke omgås vantro!

  Udvikling af sammenhængskraft når de muslimske poder skriger “Fu.. grundloven! Og iøvrigt udøver deres volds tendenser, når det passer den uden folkeskolelæreren griber ind, den skal du længere ind i storbyen med. Tværtimod, med den “tvungne” mangfoldighed for folkeskoleelever, betyder det snarere opbyggelsen af et had hos dansker elever der har været udsat for den udenlandske kulturs velsignelser. Men det skal nok vise sig når de bliver gamle nok til at stemme, bare vent og se!

 17. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Jesper Lund

  Helt enig – bortset fra at jeg ville være tilfreds med at man fjernede statstilskud til privatskoler.

 18. Af Jan Petersen

  -

  Jeg er lidt nysgerrig, så vil tillade mig at spørge – hvad er det egentlig, visse her har så meget imod privatskoler? Jeg gik selv – for mange år siden – i folkeskole. Dog på et tidspunkt, hvor fremmede var et særsyn. Vi havde – i min skole – en enkelt neger, og i min klasse . . . en enkelt grønlænder. Der begge var utrolig populære, da det var lidt af et særsyn . . . rimelig eksotisk . . . og derfor ret interessant. Personlig har jeg lidt på fornemmelsen, at det “eksotiske” i dag måske har taget lidt overhånd – og derfor, muligvis opfattes som lidt “påtrængende” og ret uinteressant. Men, blot min mening.

 19. Af Jesper Lund

  -

  Niels Juul Hansen
  Det vil sikkert også være det mest politisk realistiske at få fjernet statstilskud til privatskoler. Hvis det fører til langt større tilslutning og opbakning til folkeskolen, så er målet også opnået.

 20. Af Flemming Lau

  -

  Niels Juul Hansen.
  Der var en interessant bemærkning.

  “Det ikke alle kan få, skal ingen have!” Sidst jeg hørte den var på et offentligt hospital hvor min mor lå med en halvsidet lammelse efter en hjerneblødning. Da hun begyndte at få liggesår, bad jeg om en Tempur madras! Nix! Så ville jeg købe en madras med luft tryk bevægelser som fordelte trykket på hendes plagede områder. Men det kunne jeg ikke bare gøre for det krævede tilladelse og det ville tage mindst en måned og ville alligevel ende med en afvisning.

  Næste morgen blev hun “forflyttet” til et andet hospital med genoptræning. Joh, hun var natten over blevet så rask, at det administrativt var muligt. Ting kan gå meget stærkt i det offentlige!

  Næ man skal bare betale forældrene det beløb som folkeskole eleven koster, så kunne det være at landsbyen skolerne ville få en yderligere opblomstring. På den anden side så går det så stærkt i øjeblikket. at selv vore lokale politikkere er ved at se skriften. Slaget om folkeskolen er først lige startet!

 21. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Flemming Lau

  “Det ikke alle kan få, skal ingen have!”

  Hvem har sagt eller skrevet det? (at det skulle være Ritt Bjerregaard er en skrøne).

  Vi har et gratis tilbud til alle m.h.t. uddannelse – og sundhed. Hvis det ikke er godt nok efter din mening, så må du da gerne for min skyld søge privathjælp – og betale for det. Det offentlige sygehusvæsen må da også gerne uddelegere opgaver til privathospitaler, hvis der er gode grunde til det.

  Og hvis du bliver fejlopereret på et privathospital, så står det offentlige klar med gratis udbedring.

  P.S. Jeg er enig med dig i, at skolelukninger i landsbysamfund er et problem, og indtil det bliver løst af det offentlige, så er det godt, at der er aktive forældre, der kan tage hånd om det; men det er kun en brøkdel af de mange privatskoleelever.

 22. Af Niels Larsen

  -

  NIELS JUUL HANSEN: “jeg ville være tilfreds med at man fjernede statstilskud til privatskoler.”

  Og hvad er din – tåbelige – argumentation for det så?

 23. Af J Nielsen

  -

  ““Det ikke alle kan få, skal ingen have!”

  Hvem har sagt eller skrevet det? (at det skulle være Ritt Bjerregaard er en skrøne).”

  Bertel Haarder, men i en anden sammenhæng.

 24. Af Flemming Lau

  -

  Nu er det ved at være lidt for sjovt…! Det er da ligegyldigt hvem der har sagt det.
  Pointen er da at citatet ligger latent i den offentlige sektor. Det er mere end 30 år siden jeg hørte citatet. Jeg kommer så for ca 20 år siden til at stifte personligt kendskab med det. Samtidigt er det da lidt underligt at hver skoleelev har en individuel handleplan udfra den differentierede undervisnings plan. Samtidig er der krav om handleplaner for børn under det sociale område, men det bliver sjældent efterkommet.

  Så er der vendingen: “Det er der ikke evidens for!” Eller “Rapporten skønnes ikke at bygge på et validt grundlag. Som om Humaniora bygger på eksakt naturvidenskabelighed…! Evidens er jo bare hvad der syntes at være enighed om, (konsensus) lige her og nu. Jeg har en bekendt der lider meget af MB Bechterev. (Muskelgigt) Han kunne godt spare sig for at tale om vejrliget, thi der var ingen evidens for nogen sammenhæng. Altså ikke før en sygeplejeske kom ham smilende imøde og kunne fortælle at nu var der solid evidens for lavtrykkene påvirkning af gigten.

  Bortset fra at alle taler om vejret, men ingen syntes at gøre noget ved det, så kan alvorligt gigtramte mærke vejrskifte 3 dage før og tage sine forholdsregler. 24 timer før, får de så bekræftet af mediernes vejr illustrationer hvor slemt de har det!

  Vi har noget at glæde os til, på vor gamle dage…hvis, så frem ifald!

 25. Af Flemming Lau

  -

  Jesper Holm Frederiksen har ret. Og hvad mere er så skal den kommende EU hær bruges mod Europas befolkninger, så EURABIA kan blive en realitet. Stasi Merkel har ikke været kommisær for agitation og propaganda for ingenting.

  EU er intet uden USA og Storbritannien. Det ved de revanchistiske gammel kommunister. Det eneste de lever for er hævn for at “Ondskabens imperium” tabte den kolde krig. Disse totalitære fascisters kongs tanke er at Europas befolkninger skal miste deres frihed og lide og det skal Islam sikre, for der er ikke mange der rigtig gider at være kommunist i dag. Samtidig får de ramt på resterne af den jødisk kristne kulturarv!

  Modeskaberen Karl Lagerfeld siger det meget direkte i et angreb på Stasi Merkel:
  “Man kan ikke dræbe millioner af jøder og så få årtier senere bringe millioner af jødernes værste fjender i deres sted…!” Han siger senere: “Jeg kender kender nogen i Tyskland der tog imod en ung Syrier og 4 dage efter siger denne at det bedste Tyskland nogensinde har opfundet er Holocaust…!”

  Kend træet på dets frugter!

 26. Af JeNs hAnSen

  -

  AF FLEMMING LAU – 14. NOVEMBER 2017 17:26
  “Jesper Holm Frederiksen har ret.”

  Har Flemming Lau ikke forvildet sig over på den forkerte blog.
  Det er ikke på denne blog at hans nazister kæmper imod indbildte kommunister.

 27. Af Flemming Lau

  -

  Man foreslår assimilliering af rettroende muslimer og man foreslår assimilliering af de Europæiske befolkninger. Det vil ikke lykkedes! Iøvrigt giver jeg modspil til hvem jeg vil, hvor jeg vil, og hvordan jeg vil. I øjeblikket gælder modspillet mest mig selv! Tilbage til studiet…!?

 28. Af jEnS haNsen

  -

  Ikke så pessimistisk Flemming Lau.
  Højrefløjens nationalister har meget at glæde sig over.

  I Politiken læser man:
  “Det højrenationale Frihedspartiet i Østrig er på vej til at indgå i en ny regering, har det vakt opsigt, at partiet har skiftet botanisk spor. Partiet, der blev dannet i 1950’erne af tidligere nazister, har altid haft den blå kornblomst som symbol i knaphullet på repræsentanter i eksempelvis parlamentet.
  Men ved åbningen af parlamentet i Wien i sidste uge optrådte de 51 nyvalgte politikere fra Frihedspartiet overraskende med en hvid edelweiss i knaphullet.”

  Hvad er det nu for noget?
  Vil højrenationalisterne ikke stå ved deres glorværdige fortid.

 29. Af Niels Larsen

  -

  JENS HANSEN

  Du har a one track mind.

  Hold en pause og find fornuften – hvis du er i besiddelse af en sådan.

 30. Af Flemming Lau

  -

  Jens Hansen.
  Hvis nogen af parlements medlemmerne har haft en blå kornblomst i reverset, vil det ikke være sidste gang. På en skiferie i Østrig, filmede jeg en smuk kirke udefra. Altså lige indtil dørene åbnede sig og kirkegængerne kom ud, alle klædt i Wehrmacht uniformer. Jeg kiggede rundt for at finde film holdet, men uden held. Da dette besynderlige optog begyndte at stikke hovederne sammen, og se på mig og mit videokamera, selvom vi nok stod 50 meter derfra, tog jeg fat i hustruen og skred. Det var i ’92.

  Østrig og østtyskland har i modsætning, til Vesttysklands krigs generation, ikke været igennem afnazificerings programmerne. Så det skal nok blive sjovt.

 31. Af jeNS HaNsen

  -

  AF FLEMMING LAU – 14. NOVEMBER 2017 21:02
  “Østrig og østtyskland har i modsætning, til Vesttysklands krigs generation, ikke været igennem afnazificerings programmerne. Så det skal nok blive sjovt.”

  Det har de Baltiske lande, Ungarn, Polen, Tjekkiet og Slovakiet heller ikke.
  Fascismen og nationalismen kompå dagsordenen igen straks efter at Sovjet blev opløst.

 32. Af Flemming Lau

  -

  De østeuropæiske lande slap fra Sovjets fascistiske greb i ’89 efter 45 år, men først havde de været under Nazismen i 5 år. Og så tror jeg at du bevidst forveksler autoritære systemer med totalitære, hvor fascismen er indbygget i en helt anden grad!

 33. Af jeNS haNSen

  -

  Flemming Lau.
  Du er et forvirret rodehoved. Hvad angår historie.
  Du må læse nogle flere bøger skrevet af Georg MacDonald Fraser.
  Så du får indsigt i tingene.

Kommentarer er lukket.