Bertel Haarders og Søren Pinds demokratisme vil ikke virke

Af Kasper Støvring 133

 

 

Bertel Haarder vil have nydanske borgere til at skrive under på demokratiske principper, så integrationen vil lykkes. ”Close, but no cigar”, fristes man til at sige. Det er velment, men denne slags gode intentioner vil ikke have nogen effekt på den målgruppe, som forslaget i virkeligheden er henvendt til, nemlig vores nye muslimske medborgere.

 

For medborgere er, hvad de er; men de er ikke en del af den danske kulturnation. Der skal nemlig mere til. Haarders initiativ falder i forlængelse af Søren Pinds såkaldte ti bud til den demokratiske dansker. Både Haarders og Pinds forslag er udtryk for demokratisme: Når demokrati bliver en erstatningsreligion.

 

Demokratisme er en tynd borgeridentitet eller statsborgeridentitet. Den kan næppe binde mennesker sammen i et fællesskab, for så vidt heller ikke få dem demokratisk integreret. Der kræver noget langt mere, nemlig kultur. Demokrati skal være forankret i en livsform. I fælles uskrevne regler og uformelle normer – om ligeværdighed, selvbestemmelse, ytringsfrihed, alle de gode ting, Haarder nævner, men som igen er forankret den historiske erfarings jord, i den nationale kultur, der står højere, eller er mere grundlæggende, end demokratiet: fælles sprog, religion (kristendom), traditioner, symboler og den slags. At blive dansk kræver en årelang socialisering: At man lever sammen med og omgås, samarbejder med mennesker af samme sind, samme sædelighed.

 

Man kalder det assimilation eller kulturel integration. Lad os i den forbindelse høre Muslimsk Ungdom i Danmark, der afviser ethvert krav om assimilation med ordene: ”Vores efterliv er ikke noget, vi tør satse for en midlertidig anerkendelse i det verdslige liv.” Der er noget beundringsværdigt stærkt over denne muslimske etos. Man kan sagtens anerkende islam som en stor kultur og samtidig mene, at islam ikke hører til i Danmark.

 

”Den demokratiske integration er slået fejl,” siger de velmenende. Men man kan ikke elske demokratiet, og ingen mennesker er nogensinde blevet forenet af kolde procedurer. Jeg tror ikke, at noget menneske er demokrat i hjertet. Demokratismen er blodfattigt hjernespind, promeneret af akademikere. Der hviler en grå aura om deres oprejste gang gennem den lærde republik, hvor de messer deres sesam foran den lukkede port: ”Medborgerskab”. ”Menneskerettigheder”. ”Mangfoldighed”. Imens mødes gale hververe, tungetalere og afsindige i deres kældre og samler de fremmede op, der har drevet fortabte omkring i samfundet, fremmedgjorte og sårbare. Et let bytte for hadets og fanatismens religion.

 

Hvordan står det til med muslimers såkaldt demokratiske integration? Ifølge den store, tyske WZB-undersøgelse mener 65 procent, at religiøse love skal stå over sekulære:

 

Og ifølge den danske Wilke-undersøgelse for Jyllands-Posten i 2015, mener 75 procent af muslimerne, at man skal følge Koranens anvisninger fuldt ud.

 

Assimilation er altså svaret, men assimilation skal i sagens natur ske frivilligt. Men derfor kan man godt presse, lokke, opfordre til og skubbe på i den rigtige retning. Da assimilation næppe vil ske i tilstrækkelig omfang, er det nødvendigt med et stop for yderligere indvandring fra muslimske lande. Lad os bare sige indtil den dag, assimilationen vil ske. Den slags tiltag er helt almindelige, i hvert fald historisk set, i et land som USA. Indvandringsstop, assimilation og kvoteordninger for bestemte grupper var praksis indtil for cirka fyrre år siden. Samuel Huntington skriver fremragende om det i bogen Who are We?

 

 

 

 

133 kommentarer RSS

 1. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt please stop al det ævl om assimilation og integration af muslimer i vestlige demokratier. Det er som at forsøge at forene ild med vand. Projektet er uladsiggørligt!

 2. Af m jensen

  -

  Det kan være klogt at læse “Begår Frankrig selvmord”, en kronik i Berl. Se også snapha, den korte og 24nyt.dk. Og se den senere tids artikler om hvordan vores sundhedsvæsen og velfærd ødelægges med kyniske nedskæringer og sjuskede “reformer”.

 3. Af Jens Hansen

  -

  Burde den yderste højrefløj inc. DF ikke skrive under på disse principper også?

 4. Af Jørgen F.

  -

  Den liberale verdens-uorden skal bringes til ophør. Var der nogen, der sagde oprør?

 5. Af georg christensen

  -

  En demokratisme, som i deres øjne set , kun underbygges at “reklame fidusmageri”, vil aldrig , på “jorden” kunne finde genklang, især ikke i deres “selvforherligelse” i deres “demokrati/diktatur” forståelser.

 6. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Masseindvandring af fundamentalistiske islamister, der er imod demokrati og menneskerettigheder af religiøse grunde, er nok den største trussel mod menneskerettighederne og demokratiet for tiden.

  Venstrefløjen hyldede frisindede og provokerende kunstnere, lige indtil islamisterne begyndte at myrde kunstnere, der kritiserer dem, eller deres pædofile profet.

  Islamisterne er med andre ord skyld i, at kunstnere, der laver såkaldt “entartet” kunst, er kommet i farezonen igen.

  For islamisterne “nøjes” jo ikke med, at være imod demokrati, eller med at bekæmpe basale menneskerettigheder med terror.

  De myrder kunstnere, der bruger ytringsfriheden til at kritisere dem og deres religion, og myrder jøder, blot fordi de er jøder, “hvor end I finder dem”, som der står i koranen.

  De fleste, danske kunstnere har desværre vist sig, at være nogle principløse kujoner, der har valgt at være på islamisternes side, på trods af – eller netop på grund af -, at islamisterne myrder, eller truer med at myrde, kunstnere, der laver religionskritisk kunst, som f.eks. Salman Rushdie.

  Det får en til, at erindre, at Hitler rent faktisk selv var en middelmådig billedkunstner, der ikke kunne leve af sin kunst, og som myrdede sine mere talentfulde kollegaer, under påskud af, at de var “entartede”.

 7. Af Flemming Lau

  -

  Vi kan jo ikke tvinge rettroende muslimske medbeboere til at assimilisere sig, da de frygter for deres efterliv hos Allah.

  På den anden side, da det er for farligt for disse rettroende modborgere at omgås os foragtede vantro, bør det danske samfund sikre at det slet ikke kan lade sig gøre.

  Det betyder stop for indvandring af rettroende muslimer og exit af dem der ved et uheld, allerede er havnet i Danmark! Det skulle jo nødigt hedde sig…!

 8. Af Henning Svendsen

  -

  Men er Bertel mere dum end os andre?han ved jo udmærket at han vrøvler og vil skide på demokratiet -når det vel at mærke gælder V politik
  Og denne hælden vand ud af ørene den møder vi i hele Tinget og hos samtlige aviser,undtagen :den korte:
  At disse muslimer er udstyret med menneskerettigheder der overtrumfer vores Demokrati og Grundlov-det kan ingen forklare
  Vi har fælles Pensionsregler med Tyrker og Pakistaner de kan komme og få et frikort rejse tilbage til deres land og når de har taget denne tur 5 gange så kan de henvende sig hos kasse 1og blive tilkendt alle former for pension –og ingen kan give en fornuftig forklaring !-Men der er håb forude!-Danmark har masser af ædle og gode mennesker nu er de kommet frem og hænger på alle lygtepæle med Og mon ikke de vil presse deres partifæller på Cristiansborg således at vi sandheden kommer for dagens lys?

 9. Af Svend Jensen

  -

  Både Haarders og Pinds forslag er udtryk for desperation, fordi integration og assimilering er komplet uforståelige fremmedord i den muslimske menighed.
  Det mest realistiske scenarie for “kulturelt samliv”, der overhovedet er muligt, vil være en form for væbnet neutralitet mellem vestlige og muslimske befolkninger.
  De historiske erfaringer med muslimer i vestlig civilisation viser, at alt for mange muslimer omgående skifter til en krænket offerrolle, så snart sharia og koranen konfronteres med demokrati og ytringsfrihed.
  Desværre har den voksende feministiske indflydelse i samfundsspørgsmål, med tilhørende vægt på følelsesmæssige og humanistiske holdninger, umuliggjort den kolde kontante afregning med islams subversive elementer.
  Ingen kan i dag pege på noget bestemt geografisk område, hvor islam lever i fred og harmoni med en ‘vantro’ majoritet. Det siger alt.
  På én måde er islam hermed i slægt med den originale kommunistiske ideologi, som foreskrev beherskelse af hele verden, før ideologien kunne meldes gennemført med succes.
  Som kommunisme ikke kan overleve i ét land, kan islamisme heller ikke overleve i ét land. Derfor er islam tvunget til at gå efter global dominans – også kaldet Kalifatet.
  Det er denne strid de vestlige civiliserede landes eliter nu tvinges til at erkende og deltage i. Hvor det lykkedes at nedkæmpe den totalitære kommunisme, må det også være muligt at nedkæmpe den totalitære islamisme.

 10. Af Gert Hansen

  -

  Denne diskussion kommer bare ca. 40 år for sent.

  Den er aldeles akademisk og den vil intet ændre – landet ligger som det har redt.

  På intet tidspunkt har man i Danmark, fra officielt hold, stillet krav om integration, eller endda assimilation, ved indvandring til landet. At gøre det nu vil betyde, at over 200.00 danske statsborgere med rette kan hævde, at de, eller deres forfædre, er indvandret under falske forudsætninger. Et sådant krav vil også være retsstridigt, så det er et billigt politisk slag i luften, og et udtryk for ønsketænkning. (Danmark har godt nok tradition for at lovgive med tilbagevirkende kraft, men så er der jo diverse konventioner at tage hensyn til. Og hvortil skulle man udvise et par hundrede tusinde danske statsborgere?

  Den herskende klasse i Danmark har helt bevidst skabt et parallelsamfund og det er kommet for at blive, så man må leve med konsekvenserne. Nogle i den herskende klasse, der har skabt miséeren, er så småt ved at indrømme det. Skal noget imidlertid ændres vil det kræve, efter danske forhold, så drastiske forholdsregeler, at det forekommer utænkeligt at det vil ske. Men man kan jo altid snakke om det ‘utænkelige’ alligevel. Og så håbe at score nogle billige politiske points.

 11. Af Søren Jens Rasmussen

  -

  Vi Danskere skal videre – som menneker og nation.

  Det ville have været nemmere for Danskerne, hvis Deres ansvarlige folkevalgte netop forstod hvorfor de var folkevalgte – iblandt Danskere.

  Jeg har aldrig forstået mennesker, der i deres banale forestillinger – og oftest meget store uvidenhed – forsøger at påtvinge deres medmennesker en bestem tro, livsopfattelse, politisk ageren etc.

  Når de samles i større mængder, ringer Demokratiets alarmklokke.

 12. Af Jesper Lund

  -

  Kasper Støvring
  Hvilke tiltag,f.eks lovgivningsmæssigt, skal det danske samfund foretage for at opnå at vores muslimske medborgere bliver assimileret i den danske kultur? På hvilken måde skal assimuleringsgraden af denne gruppe måles for at kunne følge med i assimuleringstiltagenes virkning?

  Det skriver du intet om.

 13. Af Arne Nielsen

  -

  Der er kun én fremtid i forhold til muslimernes tilstedeværelse i vort land, og det er et stadigt stigende spændingsniveau. Vi danskere vil lure med stadigt større nidkærhed på den mindste luns, det lykkes muslimerne at tilegne sig, og kravet om stop herfor vil lyde med stadigt større styrke. Kravene om fysiske udvisninger vil blive stadigt stærkere – ligeså kravene om annulering af statsborgerskaber. På et eller andet tidspunkt vil det krav blive stillet, at man ikke kan være både muslim og dansk statsborger samtidigt. Allerede nu er der jo tale om, at det står rimeligt klart, at muslimer i det hele taget er temmeligt uvelkomne i vort land, og at vi ville sætte stor pris på, hvis de ville pakke sydfrugterne og drage hjem til deres egne lande. Muslimerne udgør så afgjort et fremmedlegeme i den danske nation, og de har jo egentligt intet at gøre her hos os. De er kommet af dem selv, i vidt omfang gennem familiesammenføringer med det helt klare mål at snylte på vort samfunds før så favorable sociale ordninger, som det i den grad er lykkedes dem at smadre. Og hvem er det, der må bære omkostningerne for muslimernes tilstedeværelse? Det er samfundets lavere lag, som af eliten er blevet skudt alle mulige lave motiver i skoene, når de protesterede. For mange, mange år siden var der en lærerinde i vor bekendtskabskreds, som gjorde opmærksom på den rent ud obstruerende holdning, de fremmede forældre lagde for dagen i forhold til skolen. Vedkommende betragtede sig som del af venstrefløjen, men ingen lyttede. I dag er der flere, der er klare over sagernes sammenhæng, men ingen GØR noget ved problemerne. Elitens mantra synes at være: “Vi har vores på det tørre”.

 14. Af John Laursen

  -

  Det er meningsløst at tale om muslimernes integration og assimilation i det danske samfund, fordi de hverken må, vil, kan. Det modsatte er tilfældet, nemlig at islam vil og arbejder på, at alle der ikke er muslimer skal tvinges til at integrere og assimilere sig i islam og blive muslimer. So oder so, midlerne er ligegyldige for islam, bare det opnår hvad det vil, nemlig overhøjhed ( supremacy ).

  At danskerne og det danske samfund, sammen med mange andre folk og samfund, jorden over, er havnet i en presset situation, på grund af islam, skyldes for Danmarks vedkommende at der er så mange stinkende landsforræderrotter i landet, der er i ledtog med Danmarks og danskernes fjender. De findes især på den yderste militante venstrefløj ( se: the oakland group, Hamburg meeting ) og i radikal-liberale partier. De ødelægger det danske samfund og livet for danskerne – de er onde!

  For at gøre det hele værre har vi så de perverterede overnationale organisationer, såsom FN og EU. FN er helt overtaget af islam, grundet i et flertal af islamiske medlemslande og korruption, ( se: George Soros, Bilderberg, Clinton – foundation, saudi arabien, iran )

  Situationen er slem i Vesteuropa men heldigvis findes der et Europa udenfor Vesteuropa og de fleste lande i Østen som er funderet i ældgamle kulturer, er nationalstater hvor befolkningerne er selvbevidste og stolte over deres lande og deres kultur. De forsvarer sig. Gid vi i Danmark og andre Vesteuropæiske lande, vil gøre det samme. Blæse være med de overnationale.

 15. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt et glimrende indlæg – AF JOHN LAURSEN – 11. NOVEMBER 2017 19:27. Jeg har lidt på fornemmelsen, at du søger reelle nyheder på såvel Drudge Report som Infowars 🙂

 16. Af Finn Bjerrehave

  -

  Danskernes demokrati ødelægges flot indefra, først tillader vi folkestyret drukner i partier, således flertalsregering aldrig mere opleves, og sideløbende oversvømmes Danmark af Muslimer som kun vil Koranen, og vores Demokrati ignoreres, og et Danmark som vi kendte er og bliver fortid.
  Nemlig vores velfærdsamfund bygget på arbejde og skat, udløser velfærdsydelser til alle som aldrig har betalt skat, og denne magnet, er blevet en rød-blå kamp om at være de gode, og solidariteten med de betalende forsvinder.
  Nu siger denne undersøgelse Koranen først, og Demokratiet må finde sin plads, og jeg spørger, skal vi som kristne finde os i denne sociale demokratiske udpumpning, hvor Libanon fortæller sit eget sprog,, og politisk er vi i benlås, vi forstår ikke engang vores grundlov, som tillader foreninger, men aldrig ville tillade foreninger som ikke var udsprunget af demokrati, og vores retssystem bliver politisk, hvor afgørelser modsvarer ånden i grundloven.
  Nak & Æd. Finn Vig

 17. Af Leif Jensen

  -

  Bertil Haarder er en Dansk frihedshelt…

  Han kæmper imod løndumpere altid! Jeg er stolt over at stemme på venstremanden..Ingen anden Danskere har gjort så meget for for et mere indvandrerkritisk Danmark! Han har kæmpet imod elitens indvandrerinteresser i en evindelighed nu!

 18. Af jan ulrik friis

  -

  Islamisterne fra Mellemøsten og Afrika er en regulær islamisk magtovertagelse af Danmark en frugt der hænger lavt!

  Islamister på dansk jord giver overhovedet ingen mening længere, det er sygt, vanvid sat i system, denne massive import af islamistisk hedenskab, fundamentalisme, radikalisering, vold og terror, om dette vanvid fortsætter bliver vi danske inden længe fortrængt, uanset hvordan man vender og drejer det, dette er en etnisk udrensning!

  Vi danske bliver dagligt ydmyget og misbrugt på det groveste, landet ved at faldet i de fremmede islamisters hænder, slut derfor øjeblikkeligt med alle perverse islamiske særaftaler de er nemlig på bekostning af det danske folk, bedst først som sidst at give ordren: ALLE islamisterne ud af Danmark, red hvad endnu reddes kan, red det danske folk fra ydmygelsen og udryddelsen, stop denne leg med døden, inden Danmark går helt under i en krigszone!

  Se Sverige og bliv vis!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Det danske folk har ventet så længe på retfærdighed, at nationalstaten Danmark forbløder!

 19. Af Jens Hansen

  -

  Gad vide hvorfor højrefløjen endnu ikke forlanger en ariertest. Hvad angår nydanske borgere?
  Nå. Det kommer uden tvivl snart.

 20. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Danmark er ikke kun for »dansken«

  Vågn op, Danmark!

  For hvad bliver det næste? Skal alle folk bekende sig til den danske folkekirke, og er det så kun folk med hvid hud, der vil blive anset som danske?

  Danmark er et multikulturelt land, indrøm det.

 21. Af Lars christensen

  -

  Et vidunderligt indæg tak…

  Hvorfor er der ingen andre interesser for Danskere, udover Støvring i denne avis?

 22. Af Lars christensen

  -

  ingen Dansker ønsker et mutikulturelt samfund Mehmet…

  Vi er ateister…Pånær støvring og din slags…

 23. Af kjeld hougaard

  -

  Alle samfund – grupper af mennesker – behøver myter for at sikre sammenholdningen. ”I gamle dage” = ”i går” (da jeg var ung) var dansk kultur en sammenholdende kraft: Solidaritet, velfærdssamfund, lighed mm, vi kunne enes om et ”frø af ugræs føg over hegnet” og halv danske, halvtyske små nyfødte var ”drageyngel”. Vi har meget at være stolte over, men det er en kultur som var! Globalisering skaber globale kulturer, hvor solidaritet – hvis den findes – ikke er national. ”Eliten”, hvad det end anses være, ser dette: selv Berlingeren og JP finder det sandt moralsk dansk at unddrage sig skat ved at udnytte globale finansielle strukturer, deres børn går i elite skoler mm. Vi andre skal ikke bryste os, vi køber øllen syd for grænsen. Jeg kan forstå desperationen – konfronteret med kravet: op til bevis! Vi er bedre!! Det er ikke sjovt. Men etniske danskes fremtid ligger ikke i et forsvar for det som var, ligger ikke i at bygge mure mod de kulturer som udvikles globalt. Det ligger i at vi er bedre til at nå våre mål, i global konkurrence.
  Ps: Muslimske Indonesien er verdens tredje største demokrati!

 24. Af Rosa Harald Kristiansen

  -

  Selvfølgelig er Danmark for danskere og dem der vil Danmark. Danmark er et land for mennesker, der vil frihed og lighed og vil bo i et demokratisk samfund. Indvandrere og især ikke vestlige indvandrere, som er født i Danmark og ikke føler sig som danskere, hvad er de, hvis de ikke er danskere? Hvis de ikke mener, at de er danskere, hvad er så målet med at være i Danmark? Er det kun den økonomiske fordel ved at blive forsørget af arbejdende danskere og nogle andre indvandrere? Er det det nemme liv på overførelseindkomster og frihjul, der lokker ikke vestlige indvandrere til Danmark? Hvad er det der gør, at I bliver i Danmark M e m e t h? Er det velfærdstaten, den store danske moder? Eller er I den muslimske tros soldater, som udbreder troen, som f.eks. mormonerne i USA?

  I øjeblikket ser vi en bandekonflikt, hvor ikke vestlige indvandrere og afkom af ikke vestlige indvandrere skyder på hinanden og andre forbipasserende, hvor små børn og uskyldige mennesker trues af hensynsløse skyderier og vold. Alt fordi de tager den nemme vej igennem livet, uden uddannelse og lever af at sælge narko og lave kriminalitet, til skade for dem selv og med enorme omkostninger for samfundet til følge. Er det sådan et samfund du ønsker dig G ü r ? Mange af disse unge kommer fra parallellsamfund i Blågårdsgade, Tingbjerg, Mjølnerparken, Gellerup, Volsmose og så videre. Her er de vokset op i Lille Tyrkiet, Lille Pakistan, Lille Libanon, Lille Irak, Lille Somalia etc., med alle de normer, det tilhører disse lande. Nej de er ikke “danskere”, fordi deres forældre ikke ville, at de blev danskere. De har kun lært sproget nødtøftigt. De er vokset op i familier, der ikke engang gad gå til forældremøder på de respektive skoler. Drenge, der er voskset op uden nogle rammer og somme tider med vold i hjemmet. Små drenge, der ender på gaden uden opsyn. Disse unge mænd er ganske enkelt kulturelt og socialt forarmede drenge. Ja Mehmet er det det I og vi vil med den etniske ungdom? Næppe. Danmark er et land bygget på kristne værdier, om du vil det eller ej. Danmark er et demokratisk land, set i forhold il Kina, Tyrkiet, Rusland, næsten hele Mellemøsten etc. Danmark er også et åbent land, der har taget imod menneske fra utallige nationaliteter og brødfødt en stor del af dem. Jeg tror egentlig, at alle danske politikere et ved at opdage, alt for mange muslimers manglende lyst til at ville Danmark, blå som røde. Du er en af dem. Jeg går i øvrigt ikke ind for sindelagskontrol, og nu driller jeg, mange af jer har taget Danmark ind, uden at vide det. Danskheden sniger sig ind på jer. Du kæmper imod endnu. At du deltager her viser, at Danmark har sneget sig ind på dig, alligevel.

 25. Af Rosa Harald Kristiansens

  -

  Kasper Støvring
  Jeg har muligvis et indlæg i filteret. Det blev vist lidt langt.
  På Kathrine Lilleørs blog er mit navn blevet misbrugt i går den 11.11. 2017 kl. 9.25 (slettet nu af K L), 18.48, 18,50, 18,53, 18,56. Alle virker som de er skrevet af hr. L i s b e t h og co. Det er muligt, at det også sker her.

 26. Af Arvid Holm

  -

  Hvis muslimerne skal slutte sig til os, skal det være fordelagtigt for dem.
  Men muslimerne ser fra første parket, at europæernes situation er afskrækkende.
  Europæiske mænd har lavere status og færre rettigheder end muslimske mænd.
  De hindres af love og konventioner i at værge sig mod overgreb og udnyttelse.
  I den europæiske kultur fravælger de selvbestemmende kvinder ofte at få børn, fordi belastningen hærger deres kroppe og hæmmer deres karriere og personlige frihed.
  Hver kvinde skal i gennemsnit have 2,11 barn for at opretholde befolkningstallet.
  Men i Europa ligger alle lande lavere end det.
  Imamerne skal nok sørge for, at muslimerne er orienteret om ovenstående forhold.
  Så muslimerne forudser forringelser af personlig livskvalitet og kollektiv udslettelse, hvis de slutter sig til os.
  Det kan undre, at alle danske politikere synes ramt af selektivt synssvigt, så de ikke ser, at imamerne har ret.
  Men muslimerne skriver sikkert gerne under på Bertel Harders erklæringer, hvis de så slipper for mere vrøvl?

 27. Af Niels Larsen

  -

  Mennesker fra muslimske og afrikanske lande vil skrive under på hvadsomhelst for at få labberne ned i gryden med dansk velfærd.

  Og de vil endog skraldgrine sammen med resten af klanens medlemmer over de danske myndigheders dårskab og naivitet.

  Det er muligt, at 70-80% af disse alternativt begavede/kultiverede sydfra opfører sig i nogenlunde overensstemmelse med normal anstændighed, lov og orden; det opvejer blot ikke tilnærmelsesvis de resterende 20-30%s mangel på civiliseret optræden, mindre begavethed og undladelse af at indordne sig under almindelig lov og orden.

  Tilvandringen af folk fra muslimske og afrikanske lande har fra starten af været katastrofal – og en fortsættelse af den vil være altødelæggende for vort samfund.

  Uanset hvor mange midler, der spildes på “integration”.

  Man kan ikke integrere mennesker, som ønsker at ødelægge ens kultur, samfundsmodel og lov og orden!

  Demokrati er for disse mennesker i 8 ud af 10 tilfælde ensbetydende med det stik modsatte af alt, hvad de fik ind med modermælken.

  Der er kun ÉN farbar vej frem: muslimerne og afrikanerne SKAL repatrieres. Om de vil det eller ej!

  JESPER LUND: “Hvilke tiltag,f.eks lovgivningsmæssigt, skal det danske samfund foretage for at opnå at vores muslimske medborgere bliver assimileret i den danske kultur?”

  Ingen; det vil være spild af tid og midler. Du kan slæbe øget til truget, men du kan ikke tvinge det til at drikke!

  MEHMET SAMI GÜR: “Danmark er ikke kun for »dansken«”

  Du har ret. Og det bør det heller ikke være.

  Men det bør være fri for muslimer og afrikanere, som gennemsnitligt set absolut ikke passer ind i et højt civiliseret samfund som det danske!

 28. Af A. Bierce

  -

  @JENS HANSEN – 11. NOVEMBER 2017 21:14
  “Gad vide hvorfor højrefløjen endnu ikke forlanger en ariertest. Hvad angår nydanske borgere?
  Nå. Det kommer uden tvivl snart.”

  Det er fuldt ud tilstrækkeligt med en test for brug af det latinske alfabet, en DNA test og en IQ test. Således kan man holde de fleste af parasitterne væk fra vort land og især fra vore lommer.

 29. Af jEns hANsen

  -

  AF A. BIERCE – 12. NOVEMBER 2017 9:20

  Man forstår godt, at Kim P. Olsen ikke skriver i sit eget navn.

 30. Af Walter Steffen Nielsen

  -

  Assimilation/integration lykkes bedst, hvis nydanskere er så meget sammen gammeldanskere som muligt. Der tales meget om det sproglige efterslæb, som mange elever af muslimsk baggrund møder op med ved skolestart, og som sjældent rettes op til skade for eleven. Derfor skal man have fat i dem fra 2-3 årsalderen. Det gøres bedst ved, disse børn er sammen med danske børn, leger med dem og bliver venner med dem, Det er på den måde, de uudtalte aspekter ved den kulturelle assimilation fx alles ligeværd, indoptages. Alt dette hænger også sammen med ghettoer.

 31. Af Henning Svendsen

  -

  Man skulle næsten give en invitation til Hårder og andre,at de gæsteoptræder på forskellige Blogge og giver svar på tiltale – her kan de gribe chancen Og sætte :idioterne:på plads ? det burde jo være en let sejr og give fornyet respekt til folkevalgte -men hvonår Dukker de op?
  Dem som ikke har udgifter til Børnehaven de skal naturligvis have tilsvarende beløb trukket i børneydelsen-men hvorfor sker det ikke??? Hårder har været Minnister for integration. Men vi ser at den såkaldte integration bliver modarbejdet med love og menneskerettigheder -alt imedens 9.43 fremsiger alle de kendte remser vegne af hele folketinget

 32. Af Flemming Lau

  -

  20 voldtægts forbrydere om en pige, skulle der til, før svenske medier turde skrive om forbrydelsen. Den blev begået i Fittja, en forstad til Stockholm af bla irakere og somalis.

  Disse rettroende muslimske svin (undskyld Antonius) burde stilles op ad en mur og henrettes. Der er lovgivningen ikke endnu og spørgsmålet er om den kommer det i EU sammenhæng. Når befolkningen skal lære Førstehjælp, er pkt. 1. Stands ulykken alfa omega!

  Stop totalt for islamistisk indvandring og få nu alle de rettroende muslimske svin ud af Danmark, efter devisen; Det er bedre at forebygge end at helbrede!

 33. Af Niels Juul Hansen

  -

  Kasper Støvring skriver:

  “Demokratismen er blodfattigt hjernespind, promeneret af akademikere. ”

  Demokratisme ifølge ordbogen: “Politisk ideologi, holdning el.lign. som søger at fremme demokrati og demokratiske idéer”.

  Mig bekendt var de største modstandere af demokrati og parlamentarisme Hitler, Mussolini, Stalin og Mao.

  Jeg troede vi var kommet længere i dag.

 34. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  “Gad vide hvorfor højrefløjen endnu ikke forlanger en ariertest. ”

  Endnu en venstreekstremist, der lever i forrige årtusinde, og som ikke kan se, hvad der foregår lige foran øjnene på ham…

  Det er de islamofile dele af venstrefløjen, der støtter ultrareaktionære, religiøse antidemokrater, der bekæmper basale menneskerettigheder med terror, og som myrder jøder blot, fordi de er jøder.

  På omtrent samme måde, som dit idol, antisemitten Stalin, allierede sig med antisemitten, Hitler…

  I øvrigt opfatter de iranske shiamuslimer sig selv, som de “rigtige ariere”.

 35. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  JH skriver: “Gad vide hvorfor højrefløjen endnu ikke forlanger en ariertest. ”

  Det er de islamofile dele af venstrefløjen, der støtter ultrareaktionære, religiøse antidemokrater, der bekæmper basale menneskerettigheder med terror, og som myrder jøder blot, fordi de er jøder, på omtrent samme måde, som antisemitten Stalin, allierede sig med antisemitten, Hitler…

  I øvrigt opfatter de iranske shiamuslimer sig selv, som de “rigtige ariere”.

 36. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Jens Hansen skriver: “Gad vide hvorfor højrefløjen endnu ikke forlanger en ariertest. ”

  Der er noget, du har misforstået…

  For det er jo dele af venstrefløjen, der støtter ultrareaktionære, fundamentalistiske antidemokrater, der bekæmper basale menneskerettigheder med terror, og som myrder jøder blot, fordi de er jøder, på omtrent samme måde, som antisemitten Stalin, allierede sig med antisemitten, Hitler.

 37. Af Niels Poulsen

  -

  Niels Juul Hansen

  Synes du ikke, at det må være ubehageligt for muslimerne, at de skal tvinges til en politisk overbevisning (demokratisme), som er imod deres tro, og som kan koste dem dyrt i efterlivet (det islamiske paradis) som de selv udtrykker det?

  Der bliver aldrig fred mellem kristne og muslimer. Dertil er kulturen og troen for forskellige. Der er nogen, som priser Al-Andalus, hvor de kristne levede som undermennesker under muslimsk herredømme, som et ideal for et muslimsk-kristent multikulturelt samfund. Men de glemmer bekvemt, at muslimerne blev fordrevet, og at Europas succes først derefter begyndte.

  Hvad Al-Andalus imidlertid også kan lære os, er, at erobring og indvandring ikke er en irreversibel størrelse.

  Tilbyd de utilpassede migranter og tilflytter 1.000.000 kr. hver for at rejse hjem til deres kulturs arnested. (Der kan de få den rene vare: sharia, halal, kropstildækning og kvindeundertrykkelse). Der vil være en enorm gestus fra det danske samfunds side. Tænk, hvad man kan skabe med en million, i hvert fald hvis man har protestantisk arbedsmoral 🙂 Pengene vil være godt givet ud (tænk alene på, hvad vi sparer i overførselsindkomster!). Det vil fremtidssikre Danmark, både hvad angår økonomi, velfærd og fred.

  “Humanisterne” og “liberalisterne” er nok endnu ikke modne til denne kærlige og fredelige afsked mellem kristne og muslimer. Men tro mig, det bliver de!

 38. Af Allan Hansen

  -

  Der findes ikke ét eneste vers i Koranen, som påbyder
  forsoning eller, at elske nogen udenfor islams egne rækker, men
  der er næsten 500 vers, der taler om Allahs had mod de vantro og/eller
  opfordrer muslimer til vold imod alle vantro.

 39. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Poulsen

  Nu er det ikke mig, men Kasper Støvring ved værdien af demokrati.

  Jeg synes ikke, at vi har brug for folk, der ikke går ind for demokrati, uanset hvor de befinder sig – hverken i politiske eller religiøse institutioner, selv om alle må tro og tænke, hvad de vil.

  I deres handlinger, derimod, skal de leve op til vores retssystem – inklusive Grundloven.

  Det gælder alle. Ingen grund til at botanisere.

 40. Af Niels Juul Hansen

  -

  .. der stiller spørgsmål ved værdien af demokrati.

  Sorry!

 41. Af Kasper Støvring

  -

  Niels Juul, demokratisme-begrebet blev først effektivt lanceret af Søren Krarup til netop at betegne en bestemt form for ideologi eller ideologiseringen af en praktisk styreform.

 42. Af jEns haNsen

  -

  AF JAKOB SCHMIDT RASMUSSE N – 12. NOVEMBER 2017 15:00

  højrefløjen støtter israels forbrydelser imod menneskeheden.
  israel opfører sig idag som nazityskland.
  Den slags forsvarer JSR så.

 43. Af Niels Larsen

  -

  JENS HANSEN

  Hellere støtte israelerne og deres land end støtte de palæstinensiske mordere med deres afsindige “religion”.

 44. Af Svend Jensen

  -

  AF NIELS POULSEN – 12. NOVEMBER 2017 15:22
  “Tilbyd de utilpassede migranter og tilflytter 1.000.000 kr. hver for at rejse hjem til deres kulturs arnested.”

  Dette forslag er ganske rigtigt en billigere løsning, i sammenligning med en total udgift på omkring 5 mill. pr. person for livsvarigt ophold i ledighed i Danmark.
  Niels Poulsen glemmer dog den enorme tiltrækningskraft 1 mill. kr. vil få på verdens overskudsbefolkninger. Kort tid efter Niels Poulsens forslag er gennemført, vil staten gå bankerot.
  Depend upon it, Sir – For at slippe af med migrantbyrden skal der bruges mere pisk end gulerod.

 45. Af jEns HanSen

  -

  AF NIELS LARSEN – 12. NOVEMBER 2017 17:00
  De fleste undgår helst at støtte mordere i det hele taget.
  Men Niels Larsen støtter så de israelske.

 46. Af Flemming Lau

  -

  Det tager næsten 1000 år internalisering af kristne normer før man kan forsøge sig med demokrati. Og alligevel er demokratiet kun en tynd fernis over vores civilations iboende kræfter.

  Hvis man tror at uddannelse eller anden assimilliering er vejen frem, tager man fejl. Saudierne ved 9/11 var ikke analfabeter men veluddannede. Selv blandt de skarpeste hjerner i nazistiske og kommunistiske kredse var der personer der ikke kunne slippe de totalitære kræfter. I islam er det endnu sværere. Det totalitære er nemlig af okkult og satanisk art. Overfor disse formørkede åndelige kræfter, står menneskeheden magtesløs! Der er noget der er så abaolut uforsonligt og ondt at det kun kan bekæmpes.

  Et sikkert tegn på Satans indflydelse af disse i bedste fald vildførte stakler, er jøde og kristen hadet!

 47. Af jENs hANSen

  -

  AF FLEMMING LAU – 12. NOVEMBER 2017 17:32
  “Et sikkert tegn på Satans indflydelse af disse i bedste fald vildførte stakler, er jøde og kristen hadet!”

  Indtil 1943 var jøderne hadet af den danske højrefløj.
  Siden 2001 har højrefløjens had rettet sig imod muslimerne.
  Som jøden Herbert Pundik udtaler det:
  Den danske højrefløj er kun i stand til at hade en gruppe mennesker af gangen.
  Højrefløjen kan kun rumme en stor tanke af gangen.

 48. Af Niels Poulsen

  -

  “Niels Poulsen glemmer dog den enorme tiltrækningskraft 1 mill. kr. vil få på verdens overskudsbefolkninger. Kort tid efter Niels Poulsens forslag er gennemført, vil staten gå bankerot.”

  Jeg glemte rigtig nok, at tilbuddet om millionen naturligvis skal suppleres med permanent asylstop.

  Det vil også være en del af Danmarks fremtidssikring, som “humanisterne” og “de global-liberale” af omstændighederne vil blive nødt til at sige ja til.

  Danmark og Europa kan ikke tage imod og brødføde Mellemøstens og Afrikas selvskabte og dybt uansvarlige befolkningsoverskud.

 49. Af Flemming Lau

  -

  Jens Hansen.
  Det er jo også forkert. Der fandtes ikke Nazister i 1881! Vel…? Nej men der fandtes kommunister som tog livet af Zaren for derefter at rejse Rusland rundt og agitere for at jøderne stod bag attentattet! Den nye Zar Alexander d 3 havde pokkers til besvær med at få stoppet pogromerne mod jøderne, specielt i Ukraine!

 50. Af happybrexit heimlich

  -

  Og, hvornår skal de opportunistiske muslimer så sendes tilbage til deres selvskabte elendighed (hvad vi tror, sands har de det meget godt (undtagen kurderne)), i deres fædrelande. Krigen i Syrien er overstået, så hvis nu bare USA og EU kan holde fingrene væk kan Assad styre, som han gjorde før.
  EUs forsøg til at destabilisere Assad endte i Ragnarok. Erdogan stjal al vand i Tigris/Eufrat, hvilket ledte til protester fra Assad. Så mobiliserede Erdogan sine gamle pengestærke allierede fra 1. og 2. verdenskrig -tyskerne- . De gjorde en kohandel, hvor Erdogan mod rigelig betaling modtog flygtninge fra Syrien medens EU gjorde alt for at få Assad til at hold kæft om Erdogans forehavender i Øst Tyrkiet.
  At vi danskere er dumme nok til fortsat at være medlemmer af EU viser tydeligt hvilken lav gennemsnitsintsintelligens befolkningen og dets ledere har.
  Det går formidabelt godt for Storbritannien efter BREXIT, briterne har fået fremtidstroen tilbage, arbejdsløsheden er 2%.
  Nej send muslimerne tilbage til Syrien ev. med nogle plovmænd i lommen eller send dem til deres venner og bødler tyskerne.

Kommentarer er lukket.