Bertel Haarders og Søren Pinds demokratisme vil ikke virke

Af Kasper Støvring 133

 

 

Bertel Haarder vil have nydanske borgere til at skrive under på demokratiske principper, så integrationen vil lykkes. ”Close, but no cigar”, fristes man til at sige. Det er velment, men denne slags gode intentioner vil ikke have nogen effekt på den målgruppe, som forslaget i virkeligheden er henvendt til, nemlig vores nye muslimske medborgere.

 

For medborgere er, hvad de er; men de er ikke en del af den danske kulturnation. Der skal nemlig mere til. Haarders initiativ falder i forlængelse af Søren Pinds såkaldte ti bud til den demokratiske dansker. Både Haarders og Pinds forslag er udtryk for demokratisme: Når demokrati bliver en erstatningsreligion.

 

Demokratisme er en tynd borgeridentitet eller statsborgeridentitet. Den kan næppe binde mennesker sammen i et fællesskab, for så vidt heller ikke få dem demokratisk integreret. Der kræver noget langt mere, nemlig kultur. Demokrati skal være forankret i en livsform. I fælles uskrevne regler og uformelle normer – om ligeværdighed, selvbestemmelse, ytringsfrihed, alle de gode ting, Haarder nævner, men som igen er forankret den historiske erfarings jord, i den nationale kultur, der står højere, eller er mere grundlæggende, end demokratiet: fælles sprog, religion (kristendom), traditioner, symboler og den slags. At blive dansk kræver en årelang socialisering: At man lever sammen med og omgås, samarbejder med mennesker af samme sind, samme sædelighed.

 

Man kalder det assimilation eller kulturel integration. Lad os i den forbindelse høre Muslimsk Ungdom i Danmark, der afviser ethvert krav om assimilation med ordene: ”Vores efterliv er ikke noget, vi tør satse for en midlertidig anerkendelse i det verdslige liv.” Der er noget beundringsværdigt stærkt over denne muslimske etos. Man kan sagtens anerkende islam som en stor kultur og samtidig mene, at islam ikke hører til i Danmark.

 

”Den demokratiske integration er slået fejl,” siger de velmenende. Men man kan ikke elske demokratiet, og ingen mennesker er nogensinde blevet forenet af kolde procedurer. Jeg tror ikke, at noget menneske er demokrat i hjertet. Demokratismen er blodfattigt hjernespind, promeneret af akademikere. Der hviler en grå aura om deres oprejste gang gennem den lærde republik, hvor de messer deres sesam foran den lukkede port: ”Medborgerskab”. ”Menneskerettigheder”. ”Mangfoldighed”. Imens mødes gale hververe, tungetalere og afsindige i deres kældre og samler de fremmede op, der har drevet fortabte omkring i samfundet, fremmedgjorte og sårbare. Et let bytte for hadets og fanatismens religion.

 

Hvordan står det til med muslimers såkaldt demokratiske integration? Ifølge den store, tyske WZB-undersøgelse mener 65 procent, at religiøse love skal stå over sekulære:

 

Og ifølge den danske Wilke-undersøgelse for Jyllands-Posten i 2015, mener 75 procent af muslimerne, at man skal følge Koranens anvisninger fuldt ud.

 

Assimilation er altså svaret, men assimilation skal i sagens natur ske frivilligt. Men derfor kan man godt presse, lokke, opfordre til og skubbe på i den rigtige retning. Da assimilation næppe vil ske i tilstrækkelig omfang, er det nødvendigt med et stop for yderligere indvandring fra muslimske lande. Lad os bare sige indtil den dag, assimilationen vil ske. Den slags tiltag er helt almindelige, i hvert fald historisk set, i et land som USA. Indvandringsstop, assimilation og kvoteordninger for bestemte grupper var praksis indtil for cirka fyrre år siden. Samuel Huntington skriver fremragende om det i bogen Who are We?

 

 

 

 

133 kommentarer RSS

 1. Af jeNS hanSEN

  -

  AF FLEMMING LAU – 12. NOVEMBER 2017 18:01
  “Det er jo også forkert. Der fandtes ikke Nazister i 1881”

  Hvad højrefløjen kalder sig igennem skiftende tider, det ændrer ikke på tingene.

  En borgerlig avis ca. 1860:
  “Til de ægte Danske Mænd!
  Brødre! Lader os fordoble vort mod
  og vor iver imod jøderne, og
  ikke feig skye nogen fare som er
  derved; thi vi befordrer jo det almindelige bedste
  Saalænge der er jøder i landet,
  vil vort rige blive ruineret
  Derfor lader os alle være enige; baade borgere, krigere og søemænd,
  Ja, enhver retsinding dansk mand komme og drive jødepakket ud af landet”

  Højrefløjen lærer aldrig af historien.

 2. Af Flemming Lau

  -

  For at underbygge Islams store jødisk kristne had, så fik naboerne til Mølnerparken, det kommunale Lejerbos ældreboliger, deres Dannebrogs vimpel revet i stykker og skændet natten til Søndag. Ældreboligerne fik år tilbage hegn som sikring af trygheden mod den store kriminalitet i området.

 3. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Kasper Støvring

  “Niels Juul, demokratisme-begrebet blev først effektivt lanceret af Søren Krarup til netop at betegne en bestemt form for ideologi eller ideologiseringen af en praktisk styreform.”

  Jeg kender kun udtrykket fra Den Danske Ordbog – var ikke bekendt med at Søren Krarup havde sine helt egne definitioner.

  Jeg har aldrig haft nogen fidus til antidemokrater – hverken politiske eller religiøse.

 4. Af Flemming Lau

  -

  ” Hvad højrefløjen kalder sig igennem skiftende tider, det ændrer ikke på tingene!”

  Fint! så er vi ved at være enige. Højre kan være venstre, og venstre kan være højre.
  Hvad der tæller er nemlig det totalitære sindelag, eller manglen på samme.

  I 1843 skrev Karl Marx nemlig “Zur Judenfrage!” Hvad er genstanden for jødens tilbedelse i denne verden…? Ågeren. Hvad er hans verdslige gud..? Penge!” Videre…. “Penge er Israels eneste nidkære gud, ved siden af hvilken ingen anden gud må eksistere!”

  Den nazistiske socialistiske terrorist Ulrikke Meinhof udtalte i 1970′ erne “Auschwitz betød, at 6 mio jøder blev slået ihjel og kastet på Europas losseplads, som det man mente de var: Pengejøder!”

  Black is White and White is black! Derfor skal man lære at kende det totalitære på dens bitre frugter…!

 5. Af jENS hANSen

  -

  AF FLEMMING LAU – 12. NOVEMBER 2017 18:42
  “Black is White and White is black! Derfor skal man lære at kende det totalitære på dens bitre frugter…!”

  Desværre har højrefløjen intet lært af deres historie.
  Og i Polen marcherer titusinder af fascister nu i gaderne.
  I solidaritet med den højreekstremistiske regering.
  Før og under Anden Verdenskrig var de Baltiske lande, Polen, Ungarn og Tjekoslovakiet fascistiske.
  I perioden 1945-1989 undertrykte Sovjet med en hård hånd fascismen i disse lande.
  I 1989 fik disse lande deres frihed.
  De indtrådte i EU og NATO.
  Nu er disse lande så igen fascistiske og nationalistiske. USA bestemmer deres udenrigspolitik.

 6. Af Niels Poulsen

  -

  Niels Juul Hansen

  “Jeg har aldrig haft nogen fidus til antidemokrater …”

  Det er gådefuldt, at du betragter dig som værende på demokraternes side, siden du ofte gentager det grundlovsstridige krav om adskillelse mellem stat og kirke (og dermed ligestilling mellem kristendom og islam).

  Kun ved en revolution, hvor de kulturradikale, kommunisterne og de vildfarne liberale forener sig med muslimerne, kan dette antidemokratiske og samfundsødelæggende mål opnås.

  Jeg henstiller til, at vi etniske danskere står sammen som nation: at vi samles om blivende værdier som Gud, konge og fædreland og en demokratiopfattelse i Luthers ånd.

 7. Af JeNS haNsEn

  -

  AF NIELS POULSEN – 12. NOVEMBER 2017 19:10
  “Jeg henstiller til, at vi etniske danskere står sammen som nation: at vi samles om blivende værdier som Gud, konge og fædreland og en demokratiopfattelse i Luthers ånd.”

  Der er vist ikke ret mange mennesker i Danmark som tager gud, konge og luther seriøst.
  Og hvad har disse begreber med demokrati at gøre?
  Intet.

 8. Af Flemming Lau

  -

  Jens Hansen.
  Nej, det har hverken højre eller venstre.
  Højre macherer og for ikke lang tid siden marcherede venstre i Rusland. Men det er uanset at det er nok så skræmmende, ikke pointen. Pointen er derimod at den radikale højre og venstrefløj, begge bejler til et jøde og kristen hadende Islam. Det er en rigtig skidt cocktail hvis de 3 totalitære bevægelser finder sammen. Midlet er hjernevask og metoden er fascistisk.

 9. Af jeNS haNsEn

  -

  AF FLEMMING LAU – 12. NOVEMBER 2017 19:22

  Højrefløjen er idag muslim hadende.
  Før Anden verdenskrig var I jøde hadende.
  Højrefløjen ændrer sig aldrig.
  Ingen på venstrefløjen er antisemitter.
  Der udtrykkes dog en stor foragt og afsky på venstrefløjen over israels forbrydelser.
  Du blander det hele sammen Lau. Som sædvanligt.
  Men du skal jo have det kristne fundamentalistiske bogholderi afstemt.

 10. Af Niels Poulsen

  -

  “Der er vist ikke ret mange mennesker i Danmark som tager gud, konge og luther seriøst.”

  Prøv at læse Grundloven: Deri skrives som noget naturligt om Gud, Kongen og Luther. På disse værdier hviler den danske nation. Eller rettere: Grundloven udtrykker blot de før-juridiske værdier, som udgør de etniske danskeres fællesskab.

  Det tvivlsomme sociologiske eksperiment “multikultur” og den tilvandrede samfundssplittende befolkningsgruppe, muslimerne og deres fremmede kultur og religion nævnes derimod ikke med et ord.

  Hvor har vi dog forvaltet vores fædrene arv usselt! Men en modreaktion er tilsyneladende ved at gry i øst. Lad den brede sig over hele det europæiske kontinent!

 11. Af J Nielsen

  -

  “Det er gådefuldt, at du betragter dig som værende på demokraternes side, siden du ofte gentager det grundlovsstridige krav om adskillelse mellem stat og kirke (og dermed ligestilling mellem kristendom og islam).

  Kun ved en revolution, hvor de kulturradikale, kommunisterne og de vildfarne liberale forener sig med muslimerne, kan dette antidemokratiske og samfundsødelæggende mål opnås.”

  Det er det rene og skære nonsens.

  Om stat og kirke er adskilt, har intet at gøre med om styreformen er demokratisk eller ej. Man kan holde det samlet under en demokratisk styreform. Man kan holde det adskilt under en demokratisk styreform. Begge dele lader sig gøre.

  Ligestilling er et godt demokratisk princip.

  “Jeg henstiller til, at vi etniske danskere står sammen som nation: at vi samles om blivende værdier som Gud, konge og fædreland og en demokratiopfattelse i Luthers ånd.”

  Jeg henstiller til at droppe det etniske sludder, som hører hjemme i det vi kalder fejlslagne stater, og at man i stedet for at samle sig deler sig efter anskuelser.

 12. Af jENs haNsen

  -

  AF NIELS POULSEN – 12. NOVEMBER 2017 19:41
  “Prøv at læse Grundloven: Deri skrives som noget naturligt om Gud, Kongen og Luther. På disse værdier hviler den danske nation.”

  Næ.
  Den danske nation hviler på demokrati, frihed, menneskerettigheder, uddannelse og oplysthed.

 13. Af Flemming Lau

  -

  Jens Hansen.
  Det er vist det man kan kalde politisk slagside, men det må du selv arbejde med. Jeg advarede blot mod totalitarismen, og den forholder du dig ikke til. Den Iranske islamiske revolution talte sit eget tydelige sprog og de iranske kommunister der ikke blev slået ihjel, har ihvertfald lært lektien. De er ihvertfald meget tavse.

  Men nu må vi se tiden an. Intet er slut før den “fede” dame har sunget og jeg skal nok gøre mit til at hun ikke kommer til at synge, før alle rettroende muslimer har forladt Danmark!?

 14. Af Niels Poulsen

  -

  J. Nielsen

  Vores folkevalgte politikere på Christiansborg skal skrive under på, at de vil overholde Grundloven.

  At du tilsyneladende ikke har samme det demokratiske sindelag, men derimod kæmper for et Danmark med større islamisk påvirkning … ja det må være dit eget valg.

  Det danske samfund er en pagt mellem de døde, de levende og de endnu ikke fødte. Den omkalfatring af danske værdier, som indvandringen og multikulturen har medført, er de levendes svig mod de døde og de endnu ikke fødte.

  Med lad os nu se, om østeuropæerne ikke redder vesteuropæerne, og får rettet skuden op efter fyrre års fejlslagen udlændingepolitik.

 15. Af jENs hANseN

  -

  AF NIELS POULSEN – 12. NOVEMBER 2017 20:11
  “Med lad os nu se, om østeuropæerne ikke redder vesteuropæerne,”

  Mener Niels Poulsen, at Europa endnu engang skal reddes af nationalisme og fascisme?
  Som i 1933.

 16. Af Niels Poulsen

  -

  “Mener Niels Poulsen, at Europa endnu engang skal reddes af nationalisme og fascisme?
  Som i 1933.”

  Nej, vesteuropæerne skal reddes af østeuropæerne, som led ufatteligt under kommunismens åg. De er vaccineret. De skal redde os fra EU’s og islams åg.

  Selv om en stor del af dem er katolikker, så er de også bærere af det protestantiske DNA: John Locke var inspireret af polske protestanter, og den tjekkiske frihedshelt, Jan Hus, kæmpede mod det katolske imperium, men tabte, hvor vores egen frihedshelt, Luther, vandt.

  Det er den samme frihed, som står på spil i dag. Og jeg er glad for at konstatere, at oprøret mod eliterne kommer nedefra og er folkeligt funderet. Denne gang tror jeg på forandringens vinde, fordi vi har at gøre med antiautoritære befolkninger, påvirket af det frihedselskende protestantiske DNA.

  Det var jo faktisk polakkerne, som igangsatte de omvæltninger, som førte til Murens fald og Sovjetunionens sammenbrud. Så de af alle har mulighederne for også at gøre en ende på EU og islam i Europa.

 17. Af jan ulrik friis

  -

  Vores folkevalgte vægelsindede, Gud derimod udtrykker sig klart og tydeligt, her er der ingen tvivel overhovedet, for om vi fornægter Gud (Jahve) vil han også fornægte os, og så er vi da først ude på dybt vand!

  Folkevalgte der ikke kan forlade spillebordet, men nu sætter all in, land og rige samtlige menneskesjæle over styr, og for hvad: en ond fjendtlig islamisk ideologie rent jævelskab, folkevalgte der giver alt i bytte for den regulære ondskab!!!!

  Noget siger mig at snart er vi ikke mange danske bloggere tilbage her Berlingske blogs, når dette overstået, P reben J ensen – Søren K rarup – F lemming L au og en håndfuld andre, men så er det også sagt, der kommer dage jeg kommer at sidder alene her, læser urgamle indlæg, dage hvor jeg sikkert endda vil komme at savne L emches dårskab, naturligvis J an P etersen & J ørgen V illy M adsen altid her, men mon ikke det alligevel, ikke nødvendigvist bliver lidt trivielt i længden!

  Vi er ikke mange danske tilbage når dette overstået!!!

 18. Af jan ulrik friis

  -

  Jamen dog….i filter……..

 19. Af J Nielsen

  -

  “Vores folkevalgte politikere på Christiansborg skal skrive under på, at de vil overholde Grundloven.”

  Og? Det har da intet at gøre med hvad man stiller forslag om. Det betyder bare at processen er længere. Der har været grundlovsændringer før.

  Og det betyder stadig ikke, hvilket var påstanden, at demokratisk styre er uløseligt forbundet med at stat og kirke er blandet sammen. Man kan have demokrati med, og man kan have demokrati uden.

  “At du tilsyneladende ikke har samme det demokratiske sindelag, men derimod kæmper for et Danmark med større islamisk påvirkning … ja det må være dit eget valg.”

  Mere fra skuffen “fri fantasi”. Det ser ud til at der kun er den ene.

 20. Af Niels Poulsen

  -

  J. Nielsen

  Jeg kan godt skære det ud i pap og bøje det i neon:

  Det er folketingspolitikerens hverv at udarbejde love, som overholder nationens forfatning, Grundloven. Grundloven som sikrer folkekirken med evangelisk og luthersk forkyndelse forrang.

  Det er ikke folketingspolitikerens opgave at ændre nationens forfatning imod et flertal i parlamentet og befolkningen.

  Gør han eller hun alligevel det, er man ikke demokrat af sindelag. Punktum.

 21. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Atter et fremragende indlæg af Kaper Støvring. Selvom Støvring ikke er politolog, har han blot med brug af andre begreber fint fattet, af mangel på “civil culture” is the big issue. Vores indvandrer kommer i langt overvejende grad fra traditionelle samfund, hvorfor de ikke er bærere af nogen demokratisk kultur. Om de er muslimer eller ej er i princippet underordnet, da problemet ville have været det samme, hvis de var hinduer indvandret fra Indiens baglande. Men vores nuværende indvandring fra traditionelle samfund er jo p.t. muslimsk, hvorfor Støvring har ganske ret.

 22. Af Flemming Lau

  -

  Niels Poulsen.
  Hvad havde det betydet for loven om homoseksuelle vielser, hvis ikke 2 men alle 10 Bisper havde nedlagt veto..? Af sagens akter kan man jo se at domstolene tillagde denne omstændighed stor vægt. Tilbage står spørgsmålet om ikke den danske folkekirke reelt set idag er en statskirke?

 23. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Poulsen

  “Det er gådefuldt, at du betragter dig som værende på demokraternes side, siden du ofte gentager det grundlovsstridige krav om adskillelse mellem stat og kirke”.

  Jeg ser ingen problemer i at ønske ændringer i vores Grundlov, så længe det sker på demokratisk vis – via folkeafstemninger.

  Hvorfor en statskirke – vi bor i Danmark og ikke i tidligere DDR, hvor alt var stats………….

  “…demokratiopfattelse i Luthers ånd”.

  Den må du forklare.

  Luther ejede ingen demokratiopfattelse. Han introducerede en arbejdsdeling, hvor han tog sig af sjælene og fyrsterne ejede alle materielle goder, inklusive hånd -og halsret over folket, som vi kender det fra diktaturstater.

  Luther anede ikke, hvad demokrati (eller demokratisme) var for en størrelse, og hvis nogen havde fortalt ham det, ville han have været en arg modstander, og hans jødehad og opfordringer til forfølgelse betragter jeg som politiske – ikke religiøse.

 24. Af J Nielsen

  -

  “Det er ikke folketingspolitikerens opgave at ændre nationens forfatning imod et flertal i parlamentet og befolkningen.

  Gør han eller hun alligevel det, er man ikke demokrat af sindelag. Punktum.”

  Hvorfra kommer forestillingen om at nogen forsøger at ændre noget imod et flertal? Det er – endnu engang – fri fantasi.

  Man har en holdning, argumenterer for den, og forsøger på den måde at skaffe flertal. Sådan fungerer demokratiet, og det går de færreste ud af folkeskolen uden at vide.

  Og, endnu engang, påstanden var at demokratisk styre er uløseligt forbundet med at stat og kirke er blandet sammen. Og det er stadig noget vrøvl. Man kan udmærket have demokrati uden at nogen religion er skrevet ind i forfatningen.

  Punktum. Punktum. Komma, Streg –

 25. Af Carsten Høi

  -

  Danskerne kan ikke lide det, men vi er i
  krig. Som man er i Israel. Forskellen er blot
  at der ingen beskyttelse er i vores land. Vi
  er nød til at indstille os på er ragnerok.

 26. Af jeNS haNSEn

  -

  AF CARSTEN HØI – 13. NOVEMBER 2017 1:13
  “Danskerne kan ikke lide det, men vi er i krig.”

  Selvfølgelig kan danskerne lide det.
  De har selv stemt på de partier som har været med til at starte krigene imod de muslimske lande.
  Krige som har medført store flygtningestrømme og terror.
  Man skal ikke undervurdere danskerne.

 27. Af Helge Nørager

  -

  Med de forandringer der pt. sker i den politiske ledelse i SA, Vil jeg forud se store forandringer og mere konflikt.
  Da SA deltager i krige i Yemen.
  Bevæbner alle som kæmper mod Assad.
  Har travlt i Libanon
  Og er med i samme alliance som Danmark mod Daesh.
  Har defacto en indenrigskonflikt mellem den nye kronprins og fortidens kronprins, hvis søn ganske uheldigt døde i et helikopter styrt i sidste uge.
  Derfor burde vi spørge os selv hvad fanden i helvede vi laver i en militær alliance med SA, og hvorfor i helvede skal Danske jægersoldater kæmpe i føreste frontlinje i Syrien og Irak.
  Vi kæmper krige proxy for de krigsgale i SA, og vi er derfor ikke bedre end de billigste og mest usle af fortidens lejesoldater, som deltog i alle former for mord blot betaling var god.

 28. Af Niels Larsen

  -

  JENS HANSEN

  Hovedparten af dem, der kommer nu, kommer fra områder, hvor der ikke har været bare én dansk soldat.

  Hold venligst inde med dine mange fake news-bulletiner.

 29. Af jENS haNsen

  -

  AF NIELS LARSEN – 13. NOVEMBER 2017 8:57
  “Hovedparten af dem, der kommer nu, kommer fra områder, hvor der ikke har været bare én dansk soldat.”

  En stor del af flygtningene kommer igennem Libyen.
  Et land som Danmark var med til at gøre til en failed state.
  Og Danmark deltager fortsat i ødelæggelserne af Iraq og Syrien.
  Niels Larsen må sætte sig ind i tingene.

 30. Af jENs haNSen

  -

  AF NIELS POULSEN – 12. NOVEMBER 2017 20:40
  “Nej, vesteuropæerne skal reddes af østeuropæerne, som led ufatteligt under kommunismens åg. De er vaccineret. De skal redde os fra EU’s og islams åg.”

  Fascisme og yderliggående nationalisme er østeuropæerne desværre ikke vaccinerede for.

 31. Af r. vangkilde

  -

  DEMOKRATI contra NATIONALISME, –  demokratiet er vores “styringsværktøj”, og fællesskab hvor vi har organiseret os med laveste fællesnævner, eller ide grundlag, koncept og finanslov, som styre omfordeling igennem værdigrundlaget skatter og afgifter, og derfor er vores gratis velfærd attraktivt for alle, ELLER kan det gå helt amok i demokratisme, og vil Danmark ende i en nationalstat med sanktioner, og begrænsninger af danskernes identitet, som et DF ønsker, ELLER er demokratiet vores mulighed for, at konkurrere og forsvare danskernes
  kultur og identitet nationalt, internationalt, globalt og skabe vækst og investering til Danmark.

 32. Af Niels Poulsen

  -

  Niels Juul Hansen

  “Den må du forklare.”

  Jeg skal gøre det kort: Jeg kender ingen ord, som er mere eksistentielt-demokratiske, anti-hierarkiske og anti-autoritære end Luthers:

  “Alt, hvad der er krøbet ud af dåben, er viet til præst, biskop og pave.”

  Men min formulering var imidlertid ment som en luthersk korrektion til vores postmoderne demokrati: Luther ville have opponeret imod vor tids rettighedstænkning, som ophøjer det enkelte menneske, hvilket er i modstrid med den kristne etik.

  I øvrigt trænger vi til et opgør med myten om, at det er den franske oplysning, som er ophav til demokratiet: Verdens ældste og måske eneste grundfæstede demokrati (USA) er opbygget af nordeuropæiske prostestanter. Folk med jord under neglene. Et levet demokrati.

  Der er naturligvis nogle mellemregninger, men dem vil jeg ikke bruge tid på her, for det vil være Guds spildte ord på jer Balle-Lars’er.

 33. Af Niels Larsen

  -

  JENS HANSEN

  Hovedparten af dem, der ankommer til Europa nu er sorte.

  Vi har ikke mange soldater i det sorte Afrika.

  Du spreder fake news.

 34. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos ” vores nye muslimske medborgere” og deres syn på demokrati og retsstat, så følg lidt med i daglige nyheder fra f.eks Nørrebro. Der styres lokale muslimske bander – på kontanthjælp, integrationsydelse og anden offentlig forsorg – fra lokale (udenlands finansierede) moskeer. I øvrigt baseret på Koranens retlige regler – udenom dansk ret. Det er ulovlig femte-kolonne virksomhed, så det vil noget!

  Men såvel “ansvarlige” politikere, politi og andre fra magthaver bærmen er formentlig rædselsslagne ved tanken om, hvad disse muslimske bander kan finde på af personlig hævntogt – hvis de virkelig gør noget alvorlig ved problemet. Så hellere kravle langs det – politisk korrekte panel – og lade som alt nok løser sig selv. Sølle PJOK der ikke er deres opgave værdig!

 35. Af Jesper Lund

  -

  Assimilationisme er for nogen også blevet en religion. Det er knyttet til en anden religion, homogenisme. Troen på at vi alle skal være ens. Det må være denne tro, som ligger bag Kinas bestræbelser på at overvåge sin befolkning i alt og så styre den enkelte borger med sociale point.

 36. Af Jesper Lund

  -

  Niels Poulsen
  Hvilken verdslig øvrighed, som er indsat af Gud, har Danmark i dag?

  Danske protestanter må vel tro på Luthers toregimentelære og derfor kunne udpege den af Gud indsatte øvrighed i Danmark.

 37. Af jEns haNseN

  -

  AF NIELS LARSEN – 13. NOVEMBER 2017 11:20

  NL fortsætter med vrøvlet.
  Takket være bl.a. Danmark så er Libyen idag en failed state.
  Hele Afrika kan bevæge sig igennem Libyen til Europa, hvis de ønsker det.
  Vi har selv skabt problemet.

 38. Af John Laursen

  -

  Jan Petersen – 11.November 2017 19.51

  Angående information om og rapportering af væsentlige forhold og reelle nyheder i dag, er vi nødt til at bruge vores pc. Før pc`en var der langt flere aviser end i dag og vi fulgte med i begivenhederne via morgenaviser, eftermiddagsaviser og aftenaviser med en hæderlig og troværdig journalistik. Vi havde et DR hvor journalistikken endnu ikke var degenereret. Efter at pc`en er kommet til har vi mange muligheder for at være informerede, især engelsksprogede muligheder men der findes også dansk og svensk sprogede muligheder.

  Meningen med hæderlig og troværdig journalistik er at den skal være sandhedssøgende, observerende, indsamle oplysninger og rapportere til læsere, lyttere og seere. Det er ikke journalisternes opgave at være politikere og bedrive politisk propaganda, selvom journalisterne har deres egne politiske synspunkter, når de søger sandheden, observerer, oplyser og rapporterer. Efter at vi fik pc`en er journalistikken i de traditionelle eller klassiske nyhedsorganer degenereret. Man politiserer, man propaganderer, væsentlige nyheder nedtones eller bagatelliseres, eller bringes slet ikke. Dem der bringes, omtales den dag nyheden sker men arkiveres så straks i glemmebogen.
  Menighedens drømmeverden og dens fordomme må ikke foruroliges og forstyrres. Status quo ønskes opretholdt. Derfor må vi søge vores oplysninger på nettet hvor der er mulighed for sandhedssøgende, troværdige observationer, oplysninger og rapportering.

  Væk med mediestøtten, lad falde hvad der ikke er troværdigt.

 39. Af Orla Guude

  -

  “Takket være bl.a. Danmark så er Libyen idag en failed state.
  Hele Afrika kan bevæge sig igennem Libyen til Europa, hvis de ønsker det.
  Vi har selv skabt problemet.”

  Det er ufrivilligt komisk, at samme Hanse n benytter enhver lejlighed til at rakke ned på grænsekontrollen i Danmark med floskler som. Nu brænder fascismens flamme atter over Europa – og samtidig begræder den manglende grænsekontrol i Libyen.

  Det er ufrivilligt komisk, at samme Hanse n skamroser Merkel for hendes åben-dør politik, som på kort tid lukkede migranter i hundredetusendvis ind i Tyskland og dermed Europa – når han samtidig ytrer sorg over, at Libyen ikke har holdt dem ude…

  Som alle rigtige trolle, er Hanse n ikke konsistent i sin argumentation.

 40. Af carsten høi

  -

  TIl Jens Hansen:

  Det er en skrøne og søsat løgn, at DK og Europa selv er skyld i
  den ødelæggende islamisering af kontinentet.pga af bombning
  af Mellemøsten og tidligere kolonial udbytning af Afrika.Den store
  godhedsindustri i DK, som tæller måske et par millioner støtter, frem-
  lægger den igen og igen.
  Jeg er selv stor tilhænger af kvalificeret indvandring: åben indvandring og
  lukkede kasser som i resten af verden.
  Problemet med denne “israelisering” af Europa med konstant bombning,
  mord,overfald etc er, at den ingen ende vil tage på grund af ,at demografien går
  den forkerte vej.Islam bliver aldrig moderne, da den er ikke verdslig , men med koranen
  som øverste lov.
  Og så al den idiotiske sammenligning med nazismen: Hvis tilstandene forværres
  i Danmark og sharia bliver en mulighed, bliver den tyske besættelse fra 1940 til 45 nærmest
  som et afsnit af “Ingrid og lillebror.”

 41. Af jENS hANSen

  -

  AF CARSTEN HØI – 13. NOVEMBER 2017 13:56

  Ja. Det er yderst bekvemt for højrefløjen at fortrænge, at Danmark siden 2003 har deltaget i en lang række krige.
  Imod lande som aldrig har udgjort en trussel imod Danmark.
  Disse krige har skabt millioner af flygtninge.
  Det må vi så betale for.

 42. Af Jan Petersen

  -

  John Laursen, det helt store problem for klassiske mainstream medier i dag er, at de kører en så enøjet politisk bias nyhedsdækning, at deres seere, læsere og lyttere ikke længere tror på dem. Et fantastisk prima eksempel herpå er amerikanske mainstream medier og den amerikanske præsidentvalgkamp sidste år. Under 10% af amerikanerne troede på mainstream medier. Hvilket bevirkede, at et par store alternative medier tog over – og bragte Trump til præsident sejren!

  Noget lignende gør sig vel også gældende her i Danmark. Hvem tror på danske mainstream mediers konstante ævl om – assimilation og integration af f.eks muslimer – når enhver i dagligdagen kan se, at kodeordet hedder . . . segregation! Så søger folk selvsagt alternative medier for lidt reel oplysning – undertegnede inklusive.

 43. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det, så er den ulovlige Irak krig 2003 og optakten hertil – 9/11 fake mainstream medie show – en anden årsag til, at mainstream medier . . . i troværdighed . . . rangerer blandt brugsbil handlere og salg af anal glidecreme tilsat havregryn!

 44. Af Niels Larsen

  -

  JENS HANSEN – 13. NOVEMBER 2017 13:27

  Der bor ikke mange negre i Libyen.

  Du spreder stadig fake news.

 45. Af jEnS haNSen

  -

  AF NIELS LARSEN – 13. NOVEMBER 2017 15:09

  Du ævler.
  Kan du ikke læse?
  Din racisme gider jeg ikke at besvare.

 46. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos diverse iscenesatte krige og arabiske forår i Mellemøsten under Bush, Obama, Clinton – læg vel mærke til hvad der pludselig skete med Trump i sadlen. Hele ISIS netværket – sat i scene af Obama/Clinton – er revet op med rode. Dermed ikke være sagt at der nu er fred i Mellemøsten. Formentlig lurer en ny stor krig mellem Saudi Arabien, Iran og Yemen – og muligvis Israel. Sidst nævnte kan formentlig bringe USA (og dermed NATO) på banen igen.

 47. Af Flemming Lau

  -

  J.L. 11:46
  Du forveksler Totalitarisme med assimilering. Islam Nazisme og Kommunisme er totalitære, ensrettende og fascistiske af natur. De har absolut intet med demokrati at gøre. Demokratiet kan ikke fornægte sine værdier, uden at gå til grunde.

 48. Af Jesper Lund

  -

  Flemning Lau
  Assimilationisme er også ensrettende.

 49. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er der masser af eksempler på ensretning i ethvert samfund. Færdselsloven er vel et prima eksempel. Bortset fra det, så f.eks politi- og militær i bestemte uniformer. Listen er nærmest endeløs. Uden den form for ensretning – ingen retsstat.

 50. Af John Laursen

  -

  Jan Petersen kl. 14.30

  Temmelig enig med dig. Apropos d. 11/9 – 2001 vil jeg tilføje at islams koloniserings- og terrorkrig mod den ikke islamiske verden, som den foregår i vor tid, ikke begyndte med den islamiske krigshandling mod Amerika d. 11/9 – 2001, hvor målene var Det Hvide Hus, Pentagon og World Trade Center. Den krig, altså den i vor tid, begyndte med Sovjetunionens invasion af afganistan i 1979 – 1989, der skabte al keida og senere is, der var en del af al kaida og så ayatolla komeinys islamiske revolution i iran i 1979. Det hele blev forværret af hussein Obamas og hillary Clintons ødelæggelse af gadaffis libyen i 2011.

Kommentarer er lukket.