Indvandrere i Danmark udsat for positiv psykologi

Af Kasper Støvring 213

 

Lad os se positivt på det! Det råd følger vi gerne. Det er jo vigtigt at være opbyggelig i en kold tid. Nu har vi data fra Danmarks Statistiks årsrapport Indvandrere i Danmark, der netop er udkommet.

 

Data, kendsgerninger, tal, dokumentation, hvad skal vi bruge dem til? De lyver jo. De misbruges. Vi kender vittigheden om statistikeren, der druknede, da han ville krydse en flod, der gennemsnitligt var 10 cm. dyb. Og vi bruger statistik som en fuld mand bruger en lygtepæl: Ikke for at blive oplyst, men for at have noget at støtte os til. Ikke? Men ok, lad os bare bide til bolle og få det bedste ud af det.

 

Demografi.

 

Det er måske det mest opløftende i rapporten. Endelig er Danmark på vej til at blive multikulturel, endelig ser det ud til, at vi får den etniske og kulturelle diversitet, vi så længe har længtes efter. Endelig bliver danskernes grå leverpostejmasse udskiftet med den farverige, arabiske gade.

 

Kriminalitet.

 

I rapporten kan vi læse, at 42 % af alle ikke-vestlige indvandrere årgang 1987 er blevet dømt efter straffeloven. Bemærk, at der kun er tale om straffeloven, altså nogle af de groveste forbrydelser. Dertil kommer de andre overtrædelser. Desuden er det langt fra alle, der begår kriminalitet, der også dømmes. Først skal handlingen anmeldes, så skal forbryderen pågribes, og der skal fældes dom. Mørketallet er meget højt. Vi ved også, at mandlige efterkommere fra Somalia begår næsten otte gange så meget voldskriminalitet som befolkningsgennemsnittet blandt mænd.

 

Men tøv en kende! Figurerne viser, at vi bare skal korrigere yderligere, f.eks. for køn, kultur, religion, og hvad vi ellers kan finde på, så bliver vi alle ens. Vi er jo alle mennesker, ikke? Desuden er kriminalitet stort set bare et ungdomsfænomen. Vi har jo alle været oprørske engang. Vær dog lidt large. Ikke?

 

Offentlig forsørgelse.

 

Ja, det halter, men kun lidt, og desuden har mange indvandrere flygtningebaggrund, derfor kan de ikke passe et job og opdrage deres børn, så de med tiden kan passe et job. Jo, jo, indvandrere fra f.eks. Sri Lanka, Chile og Vietnam har også flygtningebaggrund, og de klarer sig meget bedre. Men det er jo ikke det samme. Krige i Afrika og Mellemøsten er værre. Ikke?

 

Uden for beskæftigelse og uddannelse.

 

Det samme kan siges om uddannelse. Der er strukturelle problemer i systemet, der ikke tager højde for en anden indlæringskultur hos indvandrere og efterkommere. Det hele tager tid, og se på grafen: Der er kommet færre uden for beskæftigelse og uddannelse, men der er kommet flere blandt danskere, så på et tidspunkt vil udlændinge overhale danskerne.

 

Karaktergennemsnit.

 

Det samme ses her. De kvindelige efterkommere stormer ind på uddannelserne og har næsten overhalet alle andre grupper. Næsten. Og selv om de fleste klarer sig rigtig dårligt i grundskolen, så skal de nok ende med at få en rigtig god universitetsuddannelse. Ikke?

 

Se bare på Sverige. De er også på vej. Det siger David Trads selv. Sverige er totalentreprisens velsmurte land, hvor den sociale ingeniørkunst hele tiden fejrer nye triumfer. Intet problem er for stort til at blive løst. For nylig installerede svensk politi således mikrofoner, der kan opfange skrig, nødråb, eksplosioner, knusning af glas og skud fra ghettoerne og sende dem direkte til en politicentral, så der kan handles og én gang for alle sættes en stopper for balladen. Svenske kvinder er jo blevet et eftertragtet bytte for voldtægtsmænd, så nu har politiet også arrangeret joggingture med politiledsagelse. Genialt!

 

Fagre, nye verden – hvis du bare tænker positivt.

 

 

 

213 kommentarer RSS

 1. Af Flemming Lau

  -

  Endelig, eeendelig bliver der gjort noget for integrationen. Nu skal sundheds plejerskerne indsættes til at lære familier fra Somalia, Eritrea og Syrien om dansk opdragelse og sund kost. Fantastisk…!

 2. Af Flemming Lau

  -

  EU systemet har også fundet ud af at Islamkritiske borgere skal opdrages.
  Første etape har været at appellere til et frivilligt adfærds kodex hos netplatformene om at censurere. Det har betydet en reduktion på 66.5% af de “farlige ytringer!”

  EU’s retskommisær Vera Javora er sikker på at en bøde på 50 mio euro, nok skal få de sidste 33.5% stemmer til at forstumme! Vi kan jo ikke have inflamatoriske ytringer der opildner til had og grøftegravning mod Islamofacismen..

  Tyske domstole agere nu efter den ny vedtagede lov 1 oktober 2017. Således er den tyske journalist M. Sturzenberger lige blevet dømt til 6 måneders spjældtur for at have vist et historisk billede af grand muftien og en naziofficer.der hilser på hinanden.

  Men når det gælder Terroristen Leila Khaled, så faciliterer EU parlamentet gerne, så hun kan fortælle om kvindens rolle i en terrororganisation, som PLFP..

  Englands statsanklager har ligeledes iværksat en håndfast og proaktiv indsats mod on line islamofobi, ligegyldigt sandhedsværdien af disse ytringer iøvrigt. Dog kniber det alvorligt når det handler om anti-semittiske udtalelser, hvorfor den jødiske del af befolkningen, selv må iværksætte private søgsmål.
  Den muslimske London borgmester har lige brugt 20 mio kr til at efterforske ytringer mod muslimer. Da Piers Morgan spurgte om prioriteten når 200 IS krigere lige var vendt hjem, fik han intet svar!

  Var der nogen der sagde München 1938…?

 3. Af Niels Larsen

  -

  JENS HANSEN – 1. DECEMBER 2017 18:22

  Du vrøvler videre.

  De muslimske lande ER tilbagestående. Det kan enhver, som har opholdt sig i de samfund se med det blotte øje.

  Og dermed er det også givet, at store dele af muslimetrne er tilbagestående – det giver sig selv; som samfundet er, bliver folk flest.

  Jeg mener skam ikke, at vi skal bevæge os ned på deres stade. Jeg går derimod ind for at hjemsende de “flygtninge”, flygtninge og migranter, som ikke kan/vil/ønsker at integrere sig på rent danske betingelser aldeles omgående – jeg ligger ikke under for skrønen om, at den vestlige verden har ansvar for staklerne i andre verdensdele.

  Og vi har langtfra gjort tilværelsen for de uønskede barsk nok endnu. De er her jo stadigvæk, ikke sandt? 🙁

 4. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Lau
  De fleste europæere kan skelne mellem islamkritik og islamhad. Ingen har noget imod kritik heller ikke islamkritik, tværtimod. Islam kan og skal kritiseres. Som med alt menneskeligt er der grunde nok, men det er ordvalget, herunder dit ordvalg, der afgør forskellen mellem kritik og had. Kritik kan være konstruktiv – det er had aldrig. Hadet til Islam og EU fremgår tydeligt i alt, hvad du skriver. Du er ikke stueren. Det skal du kritiseres for.

  Når EU opfordrer til af egen drift at droppe hadudtrykkene med det formål at åbne mulighederne for dialog, omskriver du opfordringen til, at EU vil tvinge, opdrage og censurere os. Hvor er det dumt. Jeg er rystet. Det er så dumt, at det ikke overhovedet ikke giver mening. Du benytter lejligheden til at lufte dit EU-had.

  Du anvender ordet islamofascisme, et selvopfundet ord, som forsøger at skabe associationer til tidligere europæiske rædsler, men fascisme er en europæisk konstruktion, som du ønsker at fremme i behandlingen af muslimer. Den har intet med Islam at gøre. Men for den hadende er intet for dumt til, at det ikke skal prøves. Måske kan man få andre ligeså primitive med – de findes jo – ved vi.

 5. Af jENS haNsen

  -

  AF JØRGEN VILLY MADS EN – 2. DECEMBER 2017 10:12
  “Men for den hadende er intet for dumt til, at det ikke skal prøves. Måske kan man få andre ligeså primitive med – de findes jo – ved vi.”

  Ja. De primitive og hadende vrimler der med på disse blogs.
  Deres brug af hadudtryk viser en vis panik.
  Nu frygter de så, at EU vil tvinge dem til at blive stuerene.

 6. Af Glenn Madsen

  -

  Et par citater fra en artikel af Mikael Jalving i Jyllandsposten igår:
  “Hvis man ønsker at redde velfærdsstaten, skal man standse indvandringen samt gå i gang med at sende flygtninge og migranter hjem.”
  “Indvandringskatastrofen fortsætter, fordi de toneangivende i politik, administration, medier, kulturliv og humanitære organisationer ønsker det sådan.”
  Plus et citat fra Rune Toftegaard Selsing i den samme avis fra i onsdags d. 29.:
  “Ethvert normalbegavet menneske kan konstatere, at flygtningestrømmene over de sidste par årtier har været ekstremt skadelige for Danmark.”

 7. Af jeNs haNsen

  -

  AF GLENN MADS EN – 2. DECEMBER 2017 10:32

  Fint at du kan citere et par demagoger, populister og hadprædikanter i Jyllands Posten.
  Både Jyllands Posten og Berlingske vrimler med den slags.
  Det er store resourcer som de to højrenationalistiske “aviser” anvender for at servicere den indre svinehund på ca. tyve medløbere.

 8. Af Svend Jensen

  -

  Den EU begejstrede elite, som er fascineret af “udlændinge”, gør alt for at almindelige danskere skal tage imod revl og krat fra hele verden. Danskerne skal endda udvise samme begejstring som eliten. Husk at eliten netop er Elite, fordi de har tiltusket sig retten til at skelne mellem godt og ondt. En ret som ellers kun tilkommer himmelske magter.
  “EU want you to be happy, and if you are not happy, EU have got ways to make you happy.”
  Der er hundredtusindvis af danskere, som mener at deres land ikke behøver flere indbyggere. Der er tilstrækkelig mange mennesker i Danmark. Dette er grundlaget for mange danskeres holdning til ulovlig immigration. EU og denne udemokratiske organisations eliter påstår at de afskyr ‘nationalisme’, men samtidig fremmer de “EU nationalisme”. Det er da double-speak der vil noget.
  De danske magthavere, som vil deres eget land det godt, skal derfor arbejde for at holde deres egen nations kultur og befolkningstal nogenlunde stabilt. Jo større befolkningstæthed, desto hårdere kamp for overlevelse og med stigende forråelse af samfundslivet.
  “Small is beautiful” viser alle historiske erfaringer. Tyskland udfoldede sig mest humanistisk, da det bestod af uafhængige småstater.
  Af disse årsager, er det bedst for Danmarks fremtid, at de mest overtallige socialt svage og yngledygtige udenlandske personer afvises ved grænsen. Ellers får vi med garanti “den svenske syge”, med udsigt til totalt sammenbrud af Danmark kultur og sociale sammenhold som konsekvens.
  Intet land kan, med humanistiske begrundelser eller militær magt, tvinges til at destruere sig selv på eget territorium. EU og dets eliter har åbenbart en anden opfattelse.

 9. Af Flemming Lau

  -

  Jørgen Villy Madsen.
  Dialog kaffen overlader jeg helt til dig og dine. Den har ikke virket de sidste 40 år og vil heller ikke virke de næste 40. Og det er virkeligt rørende at høre bekymringen over tonen, specielt med svenske forhold taget i betragtning. Det er blot et usselt forsøg på mundkurv. Ytringsfriheden er garanteret i grundloven og det kan selv du ikke gøre noget ved.

  Det der kan undre er hvor lidt der er lært af historien. Islam er så tydeligt totalitær i sit væsen. Det skriger til himlen, at nogen kan tro at den kan integreres i en jødisk kristen kultur. Jeg vil spytte på enhver der påstår at islam er Fredens religion, den er sværdets og blodets, sagde Khomeni i 1979.

  Fred for enhver pris, bliver uden mig og mine!

 10. Af jEns haNsen

  -

  AF GLENN MADSE N – 2. DECEMBER 2017 11:11

  Glenn Madse n.
  Mine indlæg er ikke stilet til enkeltpersoner.
  At nogen mener, at indlæggene er rammende for dem.
  Det er deres problem. Ikke mit.
  Støvring ønsker en blog uden personfnidder.
  Her er jeg helt enig.

 11. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Lau
  Fremtidens Danmark bliver med sikkerhed uden dig og dine. Det er jer, der er totalitære. Vi andre ser frem til et fredeligt multikulturelt Danmark som uden forbehold er dybt integreret i EU, det europæiske fællesskab. Du og dine bør pakke og forlade Danmark, så vi andre kan komme videre. I keder os usigeligt.

 12. Af Flemming Lau

  -

  Jørgen Villy Madsen.
  Glem det, revolutionen er ikke lige om hjørnet Og jeg kan garantere en der ser Sverige som værende lysår forud for Danmark, at jeg vil fortsætte med at kede de Islamofile anti-danskere i en sådan grad, at de kaster op i lårtykke stråler.

  Multikultur i Sverige….? Der er kun tale om en duo kultur. En gammel sekulær og så en nyere kriminel kultur, og den vinder snart, hvis ikke der gøres noget drastisk.

 13. Af Niels Larsen

  -

  JØRGEN VILLY MADSEN

  Det er dig og dine, der er outdatede. Jeres verden fadede ud i 1991 – og hverken I eller den er savnede.

Kommentarer er lukket.