Nedlægges de ydre grænser, opstår der indre grænser

Af Kasper Støvring 229

 

 

Statsministerens nytårstale handlede om grænser. Lars Løkke annoncerede et opgør med parallelsamfund. Det er næsten en ordret gengivelse af hans åbningstale i 2010. Også dengang, og endnu tidligere, faktisk i rigtig mange år, har man udtrykt bekymring over områder, hvor f.eks. nødhjælpen overfaldes. Det kan være for at slukke ildebrande. Igen i år blev brandfolk adskillige steder i landet bombarderet med nytårskrudt. Når det sker i hverdagene får den slags ofte kun en notits i lokalaviserne. Så almindelige er de blevet.

 

En ”løsning”, der varsles af Lars Løkke, er at rive betonen ned, fjerne ghettoerne og genbosætte indvandrerne og deres efterkommere andre steder. Men imens man kan tage de uintegrerede indvandrere ud af betonen, kan man ikke tage betonen ud af indvandrerne, som sarkastiske hoveder har skrevet. Eller sagt anderledes: Parallelsamfund er ikke et spørgsmål om beton, men om kultur, i visse tilfælde også om religion, dvs. islam – altså om alt det, statsministeren ikke ville tale om. Derfor løser man ingen problemer ved at flytte uintegrerede udlændinge til andre områder. Tværtimod skaber man bare nye problemer på steder, der hidtil har været forskånet for dem. Nissen, grænserne, flytter med.

 

Nu glæder man sig over, at der ikke igen i år var massive overgreb på kvinder nytårsaften rundt om i Europa, bl.a. takket være tusindvis af udkommanderede politibetjente. Men ser man på billeder af nytårsfejringen i fx Frankfurt, ses der næsten kun mænd, hovedsageligt unge, arabiske og afrikanske mænd på gaden. Man tager sine forholdsregler. Kulturabet er en realitet. Eller tag Berlin, hvor der var særlige ”sikkerhedszoner” for kvinder på de åbne pladser. Som en myndighedsperson udtalte: Det er forfærdeligt, for det signalerer enden på vestlige værdier som frihed, autonomi og ligestilling.

 

Det er udtryk for Merkelregimets logik: Nedlægges de ydre grænser, etableres der indre grænser i stedet. Det gælder både sikkerhedszoner for kvinder, og det gælder parallelsamfund. Det hele handler selvfølgelig om kultur og identitet, om grænsen, nemlig mellem dem og os.

 

I stedet for nyttesløse og milliarddyre tiltag som dem, statsministeren nævner, burde man sætte ind lige netop dér, hvor hunden ligger begravet. Man bør bryde med de internationale konventioner, der i flere tilfælde forhindrer nationalstaten og politikerne i at føre en politik i overensstemmelse med befolkningsflertallet: Effektiv grænsekontrol, udvisning af kriminelle udlændinge, asylstop, frivillig hjemrejse efter modtagelse af et større beløb og krav om selvforsørgelse. Der er, med familiesammenføringer, kommet mindst 40.000 personer fra Afrika og Mellemøsten til Danmark siden 2015. Det er rigtig mange nye ghettoer og parallelsamfund. Nye Borgerliges Peter Seier Christensen skrev om den tilstrømning af ikke-vestlige indvandrere siden 1983 med baggrund i disse tal fra Danmarks Statistik:

 

 

Befolkningsflertallet er tilhængere af konventionsbrud eller af tiltag, der forudsætter et sådant brud eller omskrivning, skrev jeg. Men kan jeg være sikker på det? Politikerne ønsker et opgør med parallelsamfund, med segregeringen, men lukker tusindvis af mennesker ind, der vil forværre problemerne. Men hvad med vælgerne? I Hovedstaden stemte vælgerne ved kommunalvalget i overvældende grad venstrefløjen, herunder Enhedslisten og Alternativet, til magten. Det gjorde de i en tid, hvor bandekrigen var på sit højeste.

 

Det er i sådanne tilfælde, man tænker, at ødelæggelsen af vores civilisation nærmest er skæbnebestemt eller styret af højere kræfter. Vi mærker i os marionetspillets tråde, der forbinder os med en ond dukkefører. Der er tegn i sol, måne og stjerner på, at indvandringen medfører enorme, irreversible ændringer, men alligevel fortsætter vælgerne med at stemme på de partier, der ikke blot har åbnet op for den store Babylon, men tillader, og arbejder for, at det hele fortsætter. Den onde dukkefører styrer os igennem skuespillets forskellige akter. Og vi befinder os endnu kun i spillets indledende fase. Det bliver let værre endnu.

 

Den amerikanske politolog Albert Hirschman lancerede engang tre teser om den konservative kritik af den progressive reformtankes negative konsekvenser, der kan være nyttige at gense i dagens debat om, hvordan man vil ”løse” parallelsamfundene, herunder den grove kriminalitet i vores byer.

 

“The Futility Thesis” siger, at progressive reformer ikke hjælper. I Danmark har vi siden slutningen af 90’erne haft 21 nationale integrationsprojekter. Lige lidt har det hjulpet. Parallelsamfundene er blevet flere og større. “The Perversity Thesis” siger, at progressive reformer ligefrem forværrer problemerne. Det sker, når man støtter multikulturelle tiltag og bifalder sammenblandingen af bander, moskeer, imamer og civile aktører uden for retsstatens jurisdiktion. “The Jeopardy Thesis” siger, at progressive reformer ødelægger det, der i forvejen virker. Det sker f.eks., når man spreder uintegrerede indvandrere til andre områder, så ellers velfungerende lokalsamfund rammes af kriminalitet.

 

Hirschman var ikke selv erklæret konservativ; men en anden tænker, Edward Banfield, var tæt på en konservativ position, da han i 70’erne skrev to bøger om The Unheavenly City i USA. Storbyerne var, også dengang, ramt af hård kriminalitet, som myndighederne ikke formåede at løse. For som Banfield skrev:

 

Det, der lader sig gennemføre, er som regel ikke acceptabelt, og det, der er acceptabelt, lader sig som regel ikke gennemføre.

 

Jeg har skrevet om alt dette i denne artikel tilbage i midten af nullerne og vil her afslutte med et citat af Banfield. Banfield skrev, at hans forskning for det første søger at vise, ”that the range of feasible measures for dealing with the serious problems of the cities is much narrower than one might think, and, second, that within this range hardly any of the feasible measures are acceptable. If what is feasible is not, in general, acceptable, the reverse is also true: what is acceptable is not, in general, feasible. Moreover, government seems to have a perverse tendency to adopt measures which […] are the very opposite of those that one would recommend. The reasons for this perversity are to be found in the nature of American political institutions and, especially, in the influence on public opinion of the upper-class cultural ideal of ‘service’ and ‘responsibility to the community’.”

 

 

 

229 kommentarer RSS

 1. Af Per Torbensen

  -

  ,til offentlig skue.

 2. Af niels peter lemche

  -

  NIELS JUUL HANSEN, Lau giver faktisk en god redegørelse for sammenhængen mellem de to testamenter. Grundtvig havde det på den måde, at GT er for skolen/livet, NT for kirken. Men en helt anden sag er, hvordan man fortolker det, der står i Bibelen. Lau mener sikkert, at det er Guds ipsissima verba, som man siger, Guds egne ord. Det er mere progressive teologer og kristne nu ikke så sikre på. Tag Salme 137,9 i Det Gamle Testamente.

 3. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Menneskeheden har nået et udviklingstrin, hvor vi kan sætte grænser for udbredelsen af religiøse galskaber og nedbryde grænser for udbredelse af demokrati og fredeligt samvær. Danmark halter bagefter, men der er lyspunkter – dog ikke i disse spalter.

 4. Af niels peter lemche

  -

  JAN PETERSEN – 5. JANUAR 2018 22:46, fuldstændig pervers argumentation. I øvrigt begyndte man i Israel ikke at trække Holocaust-kortet før under Eichmann-processen længe efter statens grundlæggelse. Men mht. sympatien i verden, så er det rigtigt.

 5. Af Jesper Lund

  -

  Per Torbensen
  Det er da ikke alle kristne, som går stille med deres religion. Medierne er da fyldt med debattører, der taler om kristendommen. Og der må være nogle politikere, der har sørget for at den nuværende regerings regeringsgrundlag nævner at “Danmark er et kristent land”.

  Hvad med fejringen af 500 året for reformationen sidste år?

 6. Af jenS hanseN

  -

  Diskusionen om paria lstaten Israel er tankevækkende.
  Som Pundik engang skrev:
  Den danske højrefløj kan kun hade en gruppe mennesker af gangen.
  Indtil 1943 var jøderne målet for højrefløjens hån, had, spot og stigmatisering.
  Siden Fogh og Pia Kjærsgaa rd lagde deres sorte skumle skygge over Danmark i 2001 har muslimerne overtaget jødernes rolle som højrefløjens hadeobject.
  natitysklands forbrydelser imod jøderne og østeuropa lod sig gennenføre fordi man umenneskeliggjorde disse mennesker.
  Det samme ser vi i Danmark.
  De forbrydelser som Danmark har været med til at begå siden 2003, dem ville der ikke have været opbakning til, hvis man ikke umenneskeliggjorde disse mennesker.
  Ingen danskere har nogensinde udtrykt nogen form for medfølelse for ofrene for Danmarks angrebskrige.

 7. Af jeNs haNsen

  -

  Ghettoer i Nordsjælland.

  https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art6281022/L%C3%B8kkes-%E2%80%99huller-i-Danmarkskortet%E2%80%99-findes-ogs%C3%A5-nord-for-K%C3%B8benhavn

  I disse områder af Danmark ønsker man ikke at se f.eks. DF segmentet.
  Udover til gade fejning og lignende.

 8. Af Gert Hansen

  -

  “Var det ikke god ide at skrotte GT og nøjes med NT. Eller er det umuligt, fordi det er den samme Gud du tilbeder i begge testamenter?” skriver Niels Juul Madsen.

  Nej, BEGGE DELE skulle skrottes, sammen med alt det andet religiøse nonsens.

  For som Jørgen Villy Madsen skriver: ‘Menneskeheden har nået et udviklingstrin, hvor vi kan sætte grænser for udbredelsen af religiøse galskaber og nedbryde grænser for udbredelse af demokrati og fredeligt samvær. Danmark halter bagefter, men der er lyspunkter – dog ikke i disse spalter.’

  Det er i teorien helt rigtigt, men i praksis må man desværre sige, at: Menneskeheden har IKKE nået et udviklingstrin…..osv. Det viser alene denne diskussion, for slet ikke at tale om alle de religiøse manifestationer der i stigende grad i Danmark ses omvandrerne på gader og stræder, der viser, at et stigende antal mennesker er parate til at overgive sig til overtro istedet for viden og reason og ‘fredeligt samvær’.

 9. Af Jan Petersen

  -

  Lemche – 6. januar 2018 9:18, jeg ved da godt, at mit ordvalg og argumentation ikke altid er lige efter den politisk korrekte bog, men direkte pervers er den nu heller ikke 🙁 I øvrigt giver denne Wikipedia side et glimrende indblik i Israels historie 🙂

  https://da.wikipedia.org/wiki/Israels_historie

 10. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Per Torbensen

  Nøjagtig min pointe.

  I Danmark har vi kristne traditioner, det religiøse spiller ikke en rolle for det store flertal. Der er frit valg på alle hylder. Der er formodentlig ikke to mennesker, der har samme opfattelse af kristendom, og tro er herhjemme mere tabuiseret end sex. Religion og tro er ikke noget man taler om, med mindre det er andre religioner, det drejer sig om.

  Vi bryder os heller ikke om religiøse fundamentalister – uanset om det drejer sig om jøder, muslimer, kristne eller andre.

 11. Af Niels Poulsen

  -

  Det er mig en gåde, hvordan en debat om indvandrernes parallelsamfund kan ende med ønsket om at afskaffe kristendommen i Danmark.

  Jeg forstår godt, hvorfor kulturmaxisterne ønsker dette. De ønsker jo at smadre det bestående samfund. Men hvorfor borgerlige ateister lader sig lokke til samme destruktive attitude, er mig uforståeligt.

  Vi har en næsten uoverskueligt udfordring med en indvandret kultur og religion. Svaret på denne udfordring er naturligvis ikke at afskaffe vores egen kultur og religion. Det ville være at give den indvandrede kultur og religion sejren. Nej, tværtimod skal vi genbekræfte vores kristne rødder, så vi kan give et stærkt og autentisk modspil og vinde kulturkampen.

  Ateismen har jo ingen kultur. Den er et hul i luften. Den eneste identitet, den har, er at være en antitese til kristendommen. 24-7 kritiserer den kristendommen. Egne værdier har den ikke.

  Hvordan forestiller man sig i øvrigt, at kristendommen skal “skrottes”? Skal bibelerne og den teologiske litteratur forbydes eller brændes? Vil man storme kirkerne og rive spædbørnene ud af forældrenes hænder for at forhindre at præsten døber dem?

  Og hvordan kan det være udtryk for demokrati og et højere udviklingstrin at knægte et overvældende flertals trosfrihed og gøre dem kede af det?

  Og apropos udviklingstrin: Jeg kender ikke højere udviklingstrin end Jesu bjergprædiken. Dens moral, etik og verdenssyn er Danmarks inderste hemmelige kerne.

 12. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Efter at have opnået en alder af 77 år og være blevt kristen opdraget med dåb, og konfirmation, samt Dansk kultur, betrakter jeg mig selvfølgeligt som kristen, og kunn ikke drømme om at melde mig ud af folkekirken, da kristendommen med dens kultur går 25 til 30 generationer tilbage i min, og andre Danskeres slægt!
  Derfor er kristendommen for mig det kit der holder det Danske samfund, med dets kultur sammen!

  Men, ja desværre er der et men! Videnskaben og forskningen, har efterhånden lagt utvtydelige beviser på bordet, der klart dokumenterer, at kristendommen og Islam er en løgnhistorie der blev skabt for at dominere andre mennesker!
  Så desværre findes der nok ikke nogen gudfader, og et paradis!

  Derfor er min konklussion, at det sværeste her i livet er, at benægte fakta!
  Mvh.

 13. Af jens haNsen

  -

  Som en fornuftig kommentator skriver.
  Det som de sædvanlige 10-15 personer indsætter på disse blogs, det har intet med den virkelige verden at gøre.
  Udenfor dette blogunivers findes der lys, ansvarlighed, tolerance, viden, fornuft og menneskelighed.
  Det skal man altid huske på, hvis man harmes over nederdrægtigheden og uansvarligheden.
  Ikke alle på højrefløjen er trods alt tikkende bomber.

 14. Af jeNs haNsen

  -

  AF NI ELS POUL SEN – 6. JANUAR 2018 13:37

  Ingen ønsker vist at afskaffe kristendommen i Danmark.
  Den forsvinder stille og roligt af sig selv.
  Man kan jo nu engang ikke tvinge nogen til at være kristne i Danmark.

 15. Af Erik Larsen

  -

  Tak , Kasper – du har endnu engang ret i hvad du skriver! Tænk hvis man bare kunne få danskerne til at læse dine artikler og forstå hvad det er vi nu i mange år har været oppe mod.
  Nu indrømmer hr. Løkke at det har stået på i årtier at man har lukket for mange og FORKERTE “flygtninge” ind. Jamen, jamen (jeg tror desværre løbet er kørt), men hvorfor sparker man ikke konventioner og Schengen, EU m.m. væk NUUU!
  Send alle de unge mænd som blot er flygtet fra militærtjeneste eller at hjælpe deres eget land hjem nu. Og Asylsøgere der kommer fra et naboland TILBAGE STRAKS.
  Hvor svært kan det være?? Men som du også rigtig skriver – danskerne stemmer stadigvæk på partier der ser det vigtigere at en BMW falder i afgift, at millionærskatten sættes ned og de selv har en fornuftig ministerbil m.m.
  Folk stemmer stadig på Samuelsen (valgt til årets nytårs torsk) og på “medvind på cykelstierne” drømme som Alternative og unge mennesker der tror de stemmer socialt ved at stemme på DDR-lignende partier. Vågn dog op danskere! Tænk på jeres børn og børnebørn – det gælder NU! Desværre kæmper medierne og 8-9 af partierne for sig selv og kultureliten (tror de). Godt Nytår til de få danskere der snart findes.

 16. Af Jan Petersen

  -

  Det er vælgerne selv, der bestemmer . . . . arten- og antallet af afvigere fra nomen . . . . i Folketinget. Vælgerne får nøjagtig det gylle, de stemmer ind. Hele det folkevalgte show virker som at lege med en boomerang – kast stadset ud i den tomme luft – og den rammer med usvigelig sikkerhed en selv – lige i snotten 🙁

 17. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Carl-Erik Pedersen

  Tro har intet med logik og videnskab at gøre.
  Tro kan være tilstede i dit hjerte, som en glød, en ulmende flamme, der i øjeblikke kan blusse op.
  Troen kan være tilstæde.
  I dit hjerte og de mennesker du omgiver dig med.
  Troen kan gøre dig stærk.
  Troen kan give dig sikkerhed.

  At dø med fred i hjertet.
  Med en tro.
  Er de saglige forundt.

  Når jeg dør, så dør jeg.
  Så er jeg ikke mere.
  Jeg kan kun sukke “det var det”.

  Men jeg håber, at vi mennesker kan skabe et bedre liv og en bedre jord for os mennsker at bebo.

  Jeg opfatter ikke min livsindstilling som tro.
  Men jeg har respekt for troende mennesker.
  Jøder, kristne, muslimer og så videre.

  Og jeg håber, de også vil respektere mig.

  For sammen er vi stærke.
  Vi kan, og vi skal løse de problemer, der er.
  Ghettoer, konflikter, krig og hungersnød.

  Ved hjælp af fornuft, indsigt og dialog.

 18. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Lad nu være med at overfalde mig for slå- og kommafejl. Skrev hurtigt.

 19. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos religiøse fiksfakserier – så var det romerske diktator og kejser Konstantin den Store, der introducerede kristendom – som led i en simpel sammenlægning af diverse overtro der var ved at ødelægge sammenhængskraften i det romerske rige. Uden Konstantin var også kristendom bare gået i glemmebogen som diverse andre sekter på den tid. Religion var- og er et simpelt magtmiddel !

 20. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Jan Petersen

  Det er en af dine kæpheste.
  Men det passer simpelthen ikke.
  Hvor i al verden, har du det sludder og vrøvl fra?

 21. Af Jan Petersen

  -

  Der findes tonsvis af litteratur på nettet herom (også på dansk), men her en af mine favoritter op engelsk:

  HOW CHRISTIANITY WAS INVENTED: THE TRUTH!
  https://beyondallreligion.net/2012/01/21/how-christianity-was-invented/

 22. Af Orla Guude

  -

  Tro har intet med logik og videnskab at gøre.
  —– Ejheller med sund fornuft.
  Tro kan være tilstede i dit hjerte, som en glød, en ulmende flamme, der i øjeblikke kan blusse op.
  —– Tro er føleporno.
  Troen kan være tilstæde.
  I dit hjerte og de mennesker du omgiver dig med.
  —– Tro er tanketomhed.
  Troen kan gøre dig stærk.
  —– Troen gør dig altid dum og svag.
  Troen kan give dig sikkerhed.
  —– Troen er selvskadende naivitet.

  Kristen tro er spirituel navlebeskuelse, forklædt som altruisme.
  Islamisk tro er bureaukratisk udførelse af gymnastiske øvelser 5x dagligt.
  konklusion:
  Kristendom og islam kan forenes i ‘krislam’, hvis troende beskuer deres navle 5x dagligt.

 23. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Jan

  Gud Fader bevares.

  Tror du alle informationer på internettet er korrekte. Læs lige hvad der står om forfatteren på den side, du henviser til (“forfatterens” egne ord):
  https://beyondallreligion.net/about/

  De mennesker der styrere verden i dag, det er mennesker, der placerer informationer på internettet.
  Det er ikke dem, der læser dem.

  Hvorfor falder du dog for sådan en gang sludder og vrøvl på nettet?

  Når nogle elever, jeg har, spørger: “Det du fortæller, at Hitler døde i førerbunkeren, det passer ikke. Der står noget andet her på internettet”.
  Så svarer jeg:
  Hvis du har svaret på forhånd så søg på internettet. Der bliver du bekræftet i, at hvad du i forvejen tror er sandt, det er sandt. For på internettet er alt muligt.

 24. Af Flemming Lau

  -

  Man sagde fra centrum venstres da muren faldt, at nu måtte de borgerlige opfinde nye fjendebilleder. Eftertiden har ihvertfald dokumenteret at truslerne fra Sovjet blokken, ikke var fri fantasi. Vi fik ikke noget retsopgør og godt det samme for, mangt et karriere orienteret menneske, havde en rød rem af huden. Teknokraterne kan ikke undværes, men bør dog holdes i kort snor såvel som andre katalysatorer!

  Facaden og parolerne blev justeret til universalismens skin af en ædel menneskehed og der passede det stærke kristne lys slet ikke ind. Mennesket skulle stadigt frisættes fra den falske bevidsthed. Hvorfor ikke bruge Islam som murbrækker..? Kamelen forsøgtes slugt, mens myggen blev siet fra. Men kamelen vil bare ikke ned, og nu er man på nationalt og Europæisk plan nået til et vadested hvor befolkningerne er blevet vaccineret mod en ukritisk indvandring af kulturer der nærer en afgrunds dyb foragt for værtssamfundene.

  Ordspr 22:28 Flyt ikke ældgamle skel, som dine fædre har sat!

 25. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos internettet og hvad der er sandt eller falsk – her et kort citat fra følgende artikel om Konstantin den Store (der opfandt kristendom):

  >>Før slaget fik Konstantin en religiøs vision. Et kors viste sig for ham på himlen, ledsaget af ordene “sejr ved dette”. <<

  Det er nu meget godt gået, på et tidspunkt i historien – hvor det var umuligt at vise et hologram på himlen . . . ledsaget af en højttaler stemme 🙁

  Konstantin den Store (ca. 285-337)
  https://www.kristendom.dk/troens-hovedpersoner/konstantin-den-store-ca.-285-337

  PS: Var den gode kejser bare en almen plattenslager? – sådan lidt a la vore dages kendte plattenslagere ) 🙁

 26. Af Niels Poulsen

  -

  J.H.:

  “Den (kristendommen) forsvinder stille og roligt af sig selv.”

  Den har overlevet Nietzsche, Freud, Marx, Stalin, Sovjetunionen og Ungdomsoprøret. Det er snart mange år siden. Så den overlever nok også dig og de få, som måtte sympatisere med dig.

  At afskaffe religionen kræver vist, at man afskaffer døden først, og det har lange udsigter.

  Men min tekst var slet ikke henvendt til det kulturmarxistiske segment, men derimod det lille borgerlige ateistiske segment.

  Den var en opfordring til at tænke strategisk. Holde fokus. Kritisere indvandring og islam. Og undgå at skide i egen rede, som det så smukt hedder.

  Kan I ikke sige noget positivit om den danske kristne kultur, så ti. I stedet for at agere trojansk hest for islam. I stedet for at agere Judas Iskariot for Moder Danmark.

 27. Af Jan Petersen

  -

  Jeg kan i øvrigt godt se meget positivt ved den vestlige (danske) kultur. Men venligst hold al det fake religiøse shit ude af billedet. Øjet i det høje findes ikke, og det gør flag – der falder ned fra himlen – heller ikke. Ej heller mystiske kors på himlen ledsaget af en vejledende stemme. Det er – efter min mening – ren Anders And, og forvirrer bare billedet 🙁

  Få lidt styr på de forbandede såkaldte “menneskerettigheder”, der ødelægger vestlig kultur, og det hele vil fungere upåklageligt 🙂

 28. Af Jens Hansen

  -

  AF N IELS POULS EN – 6. JANUAR 2018 17:18

  Det må du selv ligge og rode med.
  Det er dig, som mener, at kristendommen behøver kunstigt åndedræt.
  Folk må selv bestemme deres religion.
  Men jeg finder kristne fundamentalister som dig NP lige så foruroligende som dine islamistiske kollegaer

 29. Af Flemming Lau

  -

  Borgerlige ateisters mål i tilværelsen er ofte blot at blive frisat til et hedonistisk liv. Ingen ansvar blot agere som kortsigtede livsnydere. En af deres guruer Stephen Hawking har profeteret, at jorden går under om 100 år, så ateisterne har travlt med at få set og prøvet alt det de mener er værd at prøve som en anden Palle alene i verden.

  Der er faktisk lidt Jehovas vidner over dem, med deres dommedags guruer. Forskellen er blot at de ikke ønsker et evigt liv og håber på at de ikke engang med tiden, bliver stillet til regnskab for deres ligegyldighed. Sådan er vi så forskellige!

Kommentarer er lukket.